Advertentie

Privé: Het Joodse belang bij… WOIII…?


Vooraf willen we je wijzen op de vele artikelen hier op de site, inzake het zionisme, een nep-jodendom en de gruwelijke ontwikkeling daarvan, die voortkomt uit het Khazarische erfgoed. Een bijna ongelooflijk verhaal, dat toevalligerwijze ook werd/wordt belicht in het artikel ‘De Grote Revolutie‘ van Hugo van der Zee, dat we gelijktijdig plaatsen. (HIER). Een essentieel onderscheid dringt zich op, wanneer je je met een open mind verdiept in deze zaken, tussen het land Israël, het oorspronkelijke Judaische gedachtengoed/geloof en het opkomen van het zionisme of het ‘nep-jodendom’..

Voor een aantal mensen blijft het een netelige zaak, zo te ‘spreken over joden’.. Nou, dat is wat auteurs hier nou precies NIET doen. Het gaat over de ontwikkeling van het zionisme als onderdeel van een sluwe, maar uiterst intelligente machtsgreep. Kijken we naar de quote hierboven van de joodse dr. Hajo Meyer, die het concentratiekamp Auschwitz overleefde, dan is het allemaal in één klap duidelijk. Door zijn kwalificatie, waarin hij de zionisten ‘nazi’s’ noemt, is het verhaal voor velen plotseling ineens helder en biedt het perspectief..!

Ons advies is, om je -nogmaals gezegd- met een open mind op te stellen en in alle rust het verhaal te lezen. Natuurlijk kan het zijn dat je het er niét mee eens bent. Maar besef dat het zionisme zelfs in staat blijkt om de staat Israël volledig in haar macht te krijgen; een droombeeld voor de oprichter van het zionisme, Theodor Herzl en zijn schildknaapje Nahum Sokolow. En niet alleen Israël zucht onder de extreme opvattingen, de beklemmende tentakels van het zionisme, want van de Palestijnen tot het Amerikaanse volk, is het één grote verstikkende camouflagedeken..!

* * *

x

Het Joodse belang bij… WOIII..?

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Duistere hand.. In meerdere vorige artikelen heb ik de duistere Talmoedisch Joodse hand benoemd van hen die zich wereldwijd in machtsposities hebben gemanoeuvreerd, om van daaruit hun satanisch geïnspireerde wil aan de mensheid op te leggen. Die duistere hand heeft door de gehele menselijke geschiedenis op manipulatieve wijze destructieve ontwikkelingen in gang gezet, die telkens weer de menselijke bewustzijnsevolutie teniet wilden doen. Omdat hen dat telkens maar niet volledig lukte, namen zij in iedere nieuwe cultuurperiode zwaardere middelen ter hand. Middelen die binnen die cultuurperiode ontwikkeld werden en voortkwamen uit en aangepast waren aan het bewustzijnsniveau van de mensheid in die specifieke tijd.

Zij wisten op een diepe occulte kennis gebaseerde middelen te ontwikkelen die iedere evolutionair stimulerende vernieuwing in het bewustzijn van de mensheid tegen streeft. Ja, de heersers op deze planeet zijn satanisch geïnspireerde tegenstrevers, die zich in verschillende groepen en geheime genootschappen hebben verenigd. Waaronder de Chabad Lubavitch (HIER) en vele hen ondersteunende geheime genootschappen. Zij bieden weerstand aan iedere vernieuwing die er toe zou kunnen leiden dat de mensheid, ten aanzien van het Bewuste ZIJN, steeds verder wakker en dus bewuster wordt.

En daarmee dus de matrix van leugens en misleiding leert te doorzien, waardoor verhindert wordt dat het vol-ledige innerlijk potentieel wordt (h)erkend en de mens authentiek, autonoom en door de Scheppende Geest wordt geïnspireerd en geleid in zijn daden. Hans Laurentius zegt in zijn, ook in vorige artikelen benoemde boek de ‘Vreugde van verlichting’ het volgende over Satan:

En denk je eens in: waar ben je naar op zoek? Juist geluk, en wat is geluk onder andere? Zonder zorgen, zonder angst zijn, zodat de ruimte die daar gewoonlijk door werd ingenomen nu ingenomen kan worden door liefde en vreugde. Dat kan, dat is minder ingewikkeld dan je denkt. Je moet het alleen even zien en er bij blijven. Wanneer je niet meer denkt een persoon te zijn, zullen de dingen steeds makkelijker gaan.

Waarom? Omdat de weerstand grotendeels verdwenen is. Want dat persoontje is in wezen niets anders dan verzet. Als de persoon is doorzien zal er ook nauwelijks meer verzet optreden. Grappig is overigens dat het woord Satan weerstand betekent. Dus wat is Satan. Dat dingetje dat denkt ‘ik’ te zijn, dat is weerstand. Wat is dan God? Datgene wat er is als er geen weerstand is, de vrijheid van weerstand.

De eerste tegenstrevers van onze moderne tijd
Tegenstrevende krachten zijn ingebakken in de evolutie van de mensheid. Zonder hen zouden mensen niet die moedkrachten kunnen ontwikkelen die zij nodig hebben om zich evolutionair verder te ontwikkelen. De moord, door de Talmoedisch geïnspireerde Farizeeërs en Sadduceeërs, op Jezus Christus als brenger van de nieuwe evolutionaire bewustzijnsimpuls voor onze tijd heeft de toon gezet voor onze Anglo-Germaanse cultuurperiode.

In mijn artikel ‘Wie beïnvloedt ons denken?’ (HIER) van begin 2021 ben ik uitgebreid ingegaan op deze Joodse invloed en heb ik daar het volgende over geschreven:

Oorlog tegen het ware Christendom
Het was het begin van de dogmatisch Talmoedisch Joodse oorlog tegen het ware Christendom (HIER). Die momenteel, mede door de invloed en onder controle van de Khazaars/Tamoedisch Joodse elite, nu in zijn finale fase is geraakt. De manipulerende tegenstrevende krachten hebben sinds die tijd er alles aan gedaan om de hiervoor genoemde oorlog te intensiveren. Zij zijn de dragers van de antichristelijke impuls, die de mensheid wil vervreemden van haar oorsprong en haar door de Schepper gegeven scheppingskracht.

Door bijvoorbeeld de mensen in het westen te indoctrineren met het concept van een Joods-Christelijke cultuur waar wij in zouden leven. Deze voorstelling van zaken is een flagrante leugen. Hoe kan een Joods-Christelijke cultuur bestaan als het Joodse volk de eerste zuivere belichaming van het Christendom heeft vermoord? Ik heb hier in een eerder artikel ook over geschreven (HIER). Het kunstmatig geschapen concept Joods-Christelijk schijnt vooral een politieke achtergrond te hebben in het zich afzetten tegen en buitensluiten van moslims en de Islam (HIER).

Anglo-Germaanse ontwikkelingsimpuls
Het  concept van een Judeo/Christelijke cultuur dient vooral het terroristische Zionisme, dat zo’n beetje in alle grote en belangrijke geopolitieke gebeurtenissen – inclusief de pandemie- en klimaatleugens – als duistere hand op de achtergrond alles dirigeert. De oorspronkelijke Anglo-Germaans zuiver christelijke ontwikkelingsimpuls was gericht op het verenigen van de mensheid.

Zij heeft dat willen doen door op individueel niveau een innerlijk helings- en verenigingsproces te inspireren. Maar zij werd gekaapt door de tegenstrevende krachten en in haar tegendeel omgedraaid. Alle Europees politieke gebeurtenissen zijn te doorzien wanneer men de  duivelse invloed die hen hebben geïnitieerd doorziet. Want zonder een WOI en WOII zou Israël niet bestaan..!

De Talmoedische leugen dat de Joden de Aarde zouden gaan beërven is binnen het Talmoedische Jodendom een eigen leven gaan leiden. Ook de Farizeeërs en Schriftgeleerden strooiden deze leugen rond onder het toenmalig Joodse volk, want zij ontleenden hun macht aan de Talmoed. De ontbrekende schakel in de christelijke opvatting over het onderwerp ‘Farizeeën’ wordt echter het best geleverd door de Universal Jewish Encyclopedia (1943): The Jewish Religion – its influence today – Elizabeth Dilling:

De joodse religie zoals die nu is, vindt zijn oorsprong, zonder een onderbreking, door alle eeuwen heen, bij de Farizeeën. Hun leidende ideeën en methoden kwamen tot uitdrukking in een literatuur van enorme omvang, waarvan er nog steeds een groot deel bestaat. De Talmoed is het grootste en belangrijkste stuk van die literatuur… en de studie ervan is essentieel voor een werkelijk begrip van het farizeïsme.

De Aarde beërven???
Welke goddeloze Schepper zou slechts een deel van de door Hem geschapen schepsels de macht over zijn hele schepping willen geven? Het is dus een waanzinnige leugen om op manipulatieve wijze de macht naar zich toe te trekken. Ondertussen zijn zij die daar in geloven er heilig van overtuigd dat die belofte door Jahweh aan hen gedaan is, en hebben zij plannen ten uitvoer gebracht om die belofte daadwerkelijk in te lossen. Het lijkt er echter sterk op dat hier een collectieve massapsychose aan ten grondslag ligt. Hun werk is in de afgelopen eeuwen flink opgeschoten. Want alle machthebbende organisaties en instituten hebben talmoedisch Joodse mensen aan de top (HIER).

Zowel op financieel, militair/industrieel, alle wetenschappelijke instellingen, het brood en spelencircus, het onderwijsbeleid, kortom alle niveaus die beïnvloedend zijn ten aanzien van hoe mensen denken, voelen en willen en dus vormend zijn. Nu in onze tijd maken zij gebruik van door satanische krachten geïnspireerde technologie, die in haar ontwikkeling al veel verder is dan velen vermoedden. Het artikel ‘Blaast Blackrocks A.I. Aladdin in 2022-2023 het wereldwijde financiële systeem op?’ (HIER) op Xandernieuws, gaat hier uitvoerig op in; een citaat hieruit:

Het wereldwijde financiële en economische systeem wordt de facto bestuurd door de supercomputer ‘Aladdin’ van BlackRock, dat eind 2021 de grootste vermogensbeheerder annex schaduwbank ter wereld was. Weinigen beseffen dat de A.I. technologie waarmee ‘Aladdin’ opereert al dermate geavanceerd is, dat al op korte termijn gesproken kan worden van een A.S.: een Autonome Superintelligentie.

‘Aladdin’ is daarmee de meest krachtige, gevaarlijke en ‘bewuste’ A.I. ooit, en zal mogelijk al veel sneller dan gedacht als eerste machine de kritieke ‘singulariteit’ drempel overschrijden, het moment waarop ‘hij’ krachtiger is dan alle menselijke intelligentie samen. In wezen zal dan sprake zijn van de geboorte van een soort technologische ‘god’, van wie gehoopt wordt dat deze alle problemen waar de mensheid mee kampt oplost, en zelfs voor onsterfelijkheid zorgt.

Dit is dus waar zij, na al eeuwen alle wereldlijke macht naar zich te hebben toegetrokken, op uit zijn. Want zij worden gebruikt door satanische krachten en willen daarom de mensheid gebruiken om die satanische krachten alle macht op deze planeet en uiteindelijk het gehele universum te geven.

Joodse duistere hand in WOIII..?
De tijd dringt voor de volledige implementatie van hun overheersingsplannen! Vandaar dat er nu steeds meer tandjes worden bijgezet om de snelheid op te voeren. Een derde wereldoorlog zou hen in dit geval goed uitkomen. Daarom hebben zij hun invloed op alle partijen die de huidige zeer gespannen geopolitieke verhoudingen vormgeven, die maar zo zou kunnen ontaarden in een Derde Wereldoorlog. Hieronder een citaat uit het artikel ‘The Jewish Hand in World War Three’ (HIER):

Bemoeienis Joodse Oligarchen
In Oekraïne is er een “tweede regering” die veel van de dienst uitmaakt. Deze schaduwregering is een oligarchie: een systeem van heerschappij door de rijkste mannen. Van de vijf rijkste Oekraïense miljardairs zijn er vier Joden: Igor (of Ihor) Kolomoysky, Viktor Pinchuk, Rinat Akhmetov en Gennadiy Bogolyubov. Vlak achter hen, in de klasse van multimiljonairs, staan Joden als Oleksandr Feldman en Hennadiy Korban. Gezamenlijk is deze groep vaak effectiever in het opleggen van hun wil dan welke wetgever dan ook. En het is niet verwonderlijk dat deze groep voortdurend verstrikt is geraakt in corruptie en juridische schandalen, betrokken bij misdaden als ontvoering, brandstichting en moord.

Van bijzonder belang is de eerstgenoemde hierboven. Kolomoysky is al lang actief in het bankwezen, luchtvaartmaatschappijen en media – en in het begeleiden van kleine beroemdheden naar politiek sterrendom. In 2005 werd hij de grootste aandeelhouder van de 1+1 Media Group, die zeven tv-zenders bezit, waaronder het zeer populaire 1+1-kanaal.
(Deze 1+1 Group werd in 1995 opgericht door een andere Oekraïense Jood, Alexander Rodnyansky.) Met een waarde tot $ 6 miljard in het afgelopen decennium, wordt Kolomoysky’s huidige nettovermogen geschat op ongeveer US$ 1 miljard.”

Israël actief betrokken bij Oekraïne-conflict
Dat Israël actief betrokken (b)lijkt te zijn bij het conflict in de Oekraïne zou men uit een post op de website The Saker op kunnen maken, waarin een video van Gonzalo Lira is opgenomen. Daarin verwoordt hij zijn visie op dit thema. Kijk naar monoloog hieronder. Lira: “Russofobie endemisch onder Joden – Amerika zal worden verslagen door Rusland en kernwapens gebruiken om hun schaamte te verbergen” Het georganiseerde jodendom heeft een hekel aan elk volk dat weigert zich te onderwerpen aan de joodse hegemonie.

– Gonzalo Lira — Israël provoceert Rusland –

Putin deel van de duistere hand..?
Mijn vermoeden dat Putin gewoon het satanische spel meespeelt heb ik al in meerdere vorige artikelen verwoord. In een onlangs op Bitchute geplaatste video verwoordt Dave Cullen dezelfde visie. Deze video is HIER te zien.

Niets is wat het lijkt en niets lijkt wat het is.
Ik ga ervan uit dat in deze cruciale oorlogsfase tegen de mensheid niets aan het toeval wordt overgelaten, want de belangen zijn te groot. Er zou dus ook nog wel eens meer achter de Israëlische betrokkenheid bij Oekraïne kunnen zitten dan ogenschijnlijk lijkt. Want behalve dat de geografische positie ten opzichte van Rusland van strategisch belang is, maakte dit land voor een belangrijk deel uit van het vroegere Khazaria. Dat was natuurlijk de thuisbasis van de steeds almachtiger wordende Khazaarse maffia, aan wie wij ons geldsysteem, vele oorlogen, hongersnoden, geprogrammeerde plandemieën, uitbuitingen en andere onderdrukkende misstanden te danken hebben.

Waarschijnlijk wil de Khazaarse maffia haar thuisbasis terug. Het terug willen van Palestina had in mijn beleving onder andere een religieus sentimentele waarde, daar het de thuisbasis is van twee van drie belangrijke wereldreligies, die alle westers en in hun georganiseerde vorm vooral emotioneel/mentaal gericht zijn. Namelijk islam, christendom en Judaïsme.

Het zijn ook de drie religies die als keus aan het Khazaarse volk werden voorgelegd en waartussen de toenmalige Khazaarse heersers mochten kiezen om hun volk enig religieuze moraliteit als leidraad te geven. Wat ik nu schrijf doe ik geheel speculatief en komt voort uit mijn intuïtie. Dus meldt het me als ik er helemaal naast zit. Het feit dat de Khazaarse heersers konden kiezen uit de hiervoor benoemde latere wereldreligies, zou men kunnen zien als een kennismaking met die religies om op basis daarvan te kunnen bepalen welke religie het beste paste bij hun bij lange na niet overwonnen heersersmentaliteit en veroveringszucht, om daarmee hun voortdurende veroveringsdrang zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren.

Veroveren en andere barbaarse methoden, zat de Khazaren in de genen. De zeer sterke vormkrachten van het Judaïsme, uitgedrukt in religieuze wet en regelgeving, leek de Khazaren op het lijf geschreven te zijn. Daar zij dit konden gebruiken als hulpmiddel om hun satanisch geïnspireerde wil aan de onder voet gelopen andere volkeren op te leggen.

De volgende citaten uit een artikel op de site Hope of Israël (HIER) zijn in dit verband veelzeggend:

“Christelijke zionisten staan voor een verbijsterend dilemma, aangezien de Joden van vandaag niet “Gods uitverkoren volk” van de Bijbel zijn, maar eerder een Turks volk uit Azië dat geen wezenlijke connectie heeft met de karakters en stammen die in de heilige boeken worden beschreven.

[“Voorwaar, ik zal degenen van de synagoge van Satan maken, die zeggen dat ze Joden [Israëlieten] zijn en het niet zijn, maar liegen – voorwaar, ik zal ze laten komen en aanbidden voor je voeten, en om te weten dat ik je heb liefgehad ( Openbaring 3:9).”]” (…)

(…) “Oorspronkelijk was Khazaria gewoon een ander brutaal, oorlogszuchtig clanrijk geregeerd door de Kagan-priester/koningen en gekenmerkt door een verscheidenheid aan intens heidense geloofspraktijken. Maar rond het jaar 1000 gebruikten de Khazaren het Hebreeuwse alfabet in officiële documenten.

Onder leiding van de koningen Bulan en Obadiah verspreidde de standaard rabbijnse vorm van de joodse religie zich onder de Khazaren. Koning Bulan adopteerde het jodendom in ongeveer het jaar 838, nadat hij zogenaamd een debat had gehouden tussen vertegenwoordigers van de joodse, christelijke en islamitische religies. De Khazar-adel en veel van de gewone mensen werden ook Joden. Koning Obadja stichtte later synagogen en joodse scholen in Khazaria.”

Zelenski een Zionistische marionet!
In het artikel ‘Is Israel Planning To Relocate To Ukraine?’ (HIER) gaat pastor Chuck Baldwin in op de Zionistische overname van de Oekraïne door het Zionistisch Israël. Enkele citaten uit dit artikel:

“In deze column van 7 april citeerde ik de Oekraïense president Volodymyr Zelensky die zei dat als de oorlog in Oekraïne voorbij is, Oekraïne een “groot Israël” zal zijn. Natuurlijk is Zelensky zelf een Asjkenazische Jood, en Oekraïne was het oorspronkelijke huis van degenen die Asjkenazische Joden werden.

Zou het kunnen dat een van de motieven achter de Amerikaanse oorlog in Oekraïne een mogelijke verplaatsing van Israël van Palestina naar Oekraïne is? 

“Absurd!”, zeg jij. Kan zijn. Misschien niet. (…)

(…) ”[Let op, de huidige ineenstorting van de vierde regering van Israël in slechts drie jaar.]

Israël begint steeds meer op een mislukte staat te lijken. Het bestaat uit een handvol Joodse mensen – minder dan negen miljoen – die zich vastklampen aan een droog en onherbergzaam stuk rots en zand aan de oostelijke Middellandse Zeekust, waar ze geïsoleerd zijn te midden van een enorme menselijke oceaan van moslim [en christelijke] bevolkingsgroepen en cultuur.

Ik zeg dit niet als iemand die ofwel antisemitisch is of een tegenstander van Israël. Ik ben tegen niemand of tegenstander van welk volk, etnische groep of natie dan ook. In feite heb ik enorm veel sympathie voor iedereen die verstrikt raakt in de absurditeiten en het geweld van het leven in de wereld van vandaag.

Maar laten we realistisch zijn. Kijk naar de huidige toestand van Israël. Maar eerst een stukje achteruit. Het is een algemeen aanvaarde overtuiging dat de Britten er oorspronkelijk mee instemden om Palestina aan te wijzen als een toekomstig thuisland voor het Joodse volk als een poging om een pro-westers bruggenhoofd te vestigen in een regio die rijk is aan minerale rijkdom. Snel vooruit bijna een eeuw naar de Amerikaanse War on Terror, die jammerlijk heeft gefaald. Dit was een campagne die duidelijk bedoeld was om Israël te bemoeien met zijn opkomst als een leidende regionale macht in het Midden-Oosten, of misschien zelfs een wereldmacht.

George Bush tijdens zijn brutale publiciteitsstunt! De missie is volbracht. Right in your face werd het Amerikaanse volk en de wereld voorgelogen. Irak en Afghanistan waren nodig om het ’terroristenspel ‘ te spelen en ‘officieel’ te winnen. “MIssion Accomplished’.. Op naar de thuisbasis en de vruchten plukken in de vorm van onderdrukking en manipulatie..

Kijk naar het aantal naties dat de War on Terror moest uitschakelen. Volgens de Amerikaanse generaal Wesley Clark, de Amerikaanse held van de bombardementen op Servië aan het eind van de jaren negentig, zou de lijst van landen die aan een pro-Amerikaanse regimewisseling moesten worden onderworpen, met Afghanistan toen al bezet, Irak, Syrië, Libanon, Libië, Somalië, Soedan en Iran.”

Langere termijnplanning
Dat de Khazaarse heersers en hun marionetten aan een ‘langere’ termijnplanning doen, mag ondertussen wel duidelijk zijn. Zij kunnen dit doen, omdat zij op een occulte wijze kennis en overzicht hebben gekregen van de scheppende krachtenwerkingen in de menselijke evolutie. Zij weten wat er evolutionair speelt en kunnen hun op macht en misbruik gerichte plannen daarop afstemmen.

Die plannen zijn erop gericht om het bewustzijn van de mensheid steeds meer te vervreemden en uiteindelijk af te snijden van de door de Schepper geïnspireerde geestelijke binnenwereld in mensen. De Derde Wereldoorlog menen zij nodig te hebben om hun plannen verder te kunnen vervolmaken. Daar zijn alle veruiterlijkende chaotische omstandigheden op gericht.

Geen heil in de buitenwereld!
Daarom is het van het meest wezenlijke belang om dit juist nu te doorzien en de aandacht volledig te richten op de individuele binnenwereld. Deze zal de individuele plaats in dit kosmische werelddrama volledig duidelijk maken. Dit is exact wat Manuela van der Knaap in haar meest recente nieuwsbrief (HIER), die over de nieuwe maan van woensdag 29 juni gaat, ook als zodanig benoemd. Het gaat geheel over de weg naar binnen. Ook haar collega astroloog Kaypacha benoemd dit gegeven in zijn laatste Pele-report van 22 juni:

Tja, het zullen uiterlijk gezien nogal heftige tijden worden. Maar realiseer je, dat je er niet voor niets voor gekozen hebt om juist in deze tijd aanwezig te zijn op deze mooie planeet. Je hebt daarvoor gekozen, omdat jij de kwaliteiten in je draagt die bij kunnen dragen aan een complete transformatie van de planeet Aarde en de mensheid.

Hari Om, Namaste, in Licht en Liefde.

Arend Zeevat

26 juni 2022

 

3 gedachten over “Privé: Het Joodse belang bij… WOIII…?

    1. Arend.
      Zou het kunnen dat “de elite” zelf dat monument heeft opgeblazen omdat ze juist nu de bevolking aan het uitdunnen zouden kunnen zijn? Wanneer dat monument dan de aandacht daar naartoe kan leiden is dat misschien wel onwenselijk.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.