Advertentie

Voorbij de dualiteit van…?


Was de MH!& de zoveelste valse-vlag-operatie, als onderdeel van de geo-politieke koude oorlog tussen de VS en Rusland, die nu tot uitbarsting komt..?

x
Voorbij de dualiteit van…..?

2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Afgrond.. De mensheid lijkt af te stevenen op een bodemloze afgrond van lijden, dood en verderf. De Corona-psychose is nog maar net voorbij en dan ontstaat er een zorgvuldig voorbereidde escalatie rond het Oekraïne-conflict. Waarbij het lijkt dat Putin opkomt voor de in verdrukking zijnde Russen in de twee zojuist door hem erkende republieken Donetsk en Lugansk in het oosten van de Oekraïne en die tezamen de Donbass worden genoemd. In tegenstelling tot zijn eerdere uitspraken niet van zins te zijn om het grondgebied van de Oekraïne te veroveren, doet hij enkele dagen later vanuit zogenaamde edele motieven precies dat wel. Hieruit blijkt dat ook Putin een politicus is die niet altijd doet wat hij zegt, maar wel wat hij niet zegt…

Al langere tijd werd er een toenemende oorlogsretoriek gebezigd door alle betrokken conflictpartners in Oost en West. Met woorden en sommige daden werd de real liveshow, in het kader van de opvoering van The Greatest Show on Earth, van de nodige realistische elementen voorzien. Een waar spektakel dat bij menigeen de angstige voorgevoelens van een op komst zijnde nucleaire derde wereldoorlog zal versterken. De goedgelovigen worden nu dus een oorlogspsychose in gerommeld. Maar zoals altijd weer is het de schijn die verblindend bedriegt.

Zoals altijd weer is niets wat het lijkt te zijn. Vijanden bestaan immers niet, ze worden enkel kunstmatig geschapen om het bewustzijn van mensen verdeeld te houden (HIER) en te voorkomen dat zij de essentie van hun ware wezen zullen gaan ontdekken en tot uitdrukking zullen gaan brengen in hun leven. Daarmee praktisch toewerken naar het scheppen van een hemel op Aarde. Maar zoals bij alles is er altijd meer dan het oog kan zien.

Het lijkt er alleszins op dat de elitaire globalisten, zoals altijd, meerdere plannen achter de hand hebben om hun doel van totale wereldcontrole te kunnen bereiken. Mocht plan A, de Corona-psychose en een daarmee samenhangende wereldwijde genocide door een naar nu blijkt tegenvallende moorddadigheid van een biologisch vaccinwapen niet werken, dan kan men moeiteloos overgaan naar plan B.

Dat plan is, sinds het kruitvat Oekraïne is ontploft, zich nu aan het ontvouwen. Mocht dit plan B echter ook niet werken, dan schakelt men even moeiteloos over naar plan C. Plan C kan verschillende mogelijkheden tegelijkertijd inhouden, waarvan ik hierna enkele benoem.

Meerdere ontbrandingen wereldwijd
In de twintigste eeuw zijn er op verschillende plaatsen op Aarde meerdere sluimerende conflicthaarden ontstaan, die in het kader van de uitvoering van plan C wel eens tegelijkertijd of in ieder geval kort na elkaar tot ontploffing zouden kunnen worden gebracht . Nu alle angstige ogen op het Oekraïne-conflict zijn gericht en de media daar eveneens in hun themabepaling ernstig aan meewerken, zouden Israël, China en Noord-Korea wel eens kunnen besluiten om hun oorlogappeltjes te schillen met respectievelijk Syrië/Iran, Taiwan (HIER) en Zuid-Korea.

Ook zouden India en Pakistan elkaar woest in de haren kunnen vliegen. Want als je links kijkt, kun je rechts niets zien. Met een mooi woord heet dit opportunisme. Men maakt gebruik van bepaalde kunstmatig geschapen omstandigheden, die als rookgordijn dienen om andere -eveneens kunstmatig geschapen of eventueel nog te scheppen- omstandigheden aan het zicht, dus bewustzijn, te onttrekken. Het arsenaal aan  destructieve mogelijkheden van de duistere tegenkrachten lijkt onuitputtelijk.

Natuurlijk zal de voortgaande opeenvolging van plannen ook ten doel kunnen hebben om de aandacht van de slachting die de Corona-psychotische biowapens hebben aangericht af te leiden. Tevens om ook de daarmee samenhangende slachting op economisch gebied aan het bewustzijn te onttrekken (HIER), wat het overkoepelende plan van A Tot Z lijkt te zijn.

Het uiteindelijke doel van dit gehele plannencomplex is natuurlijk de mens volkomen afhankelijk te maken van en op onvrije wijze te koppelen aan het zich op meerdere plekken ontwikkelende digitale geld- en controlesysteem. In het gelinkte artikel staat onder andere het volgende daarover:

Oorlog in Oekraïne en de loutere dreiging van die oorlog die zich buiten de regio uitbreidt, zou een aantal dingen kunnen bereiken die covid niet heeft. Het biedt een voortdurende dekmantel voor de stagflatoire ineenstorting die nu in volle gang is in de VS, de problemen in de toeleveringsketen die wereldwijd aanhouden en de destabilisatie van de Europese economie. De EU is met name sterk afhankelijk van Russisch aardgas om huizen te verwarmen en haar economie op peil te houden.

Rusland heeft in het verleden de aardgastoevoer naar Europa gewurgd en dat zullen ze opnieuw doen. De Russische olie-export vult ook wereldwijd de vraag naar lacunes, en deze export zal worden verstikt door sancties of doordat het Kremlin opzettelijk de leveringen aan bepaalde landen stopzet. 

War is always a distraction from economic sabotage”
(Vert.: Oorlog is altijd een afleiding van economische sabotage)

Het westers alfabet bestaat uit 26 letters, dus na plan C kunnen er nog heel wat letterplannen volgen..! Deze zullen allemaal dezelfde hiervoor benoemde agenda dienen en het bewustzijn van de mens volledig willen digitaliseren. Maar in mijn beleving zal men de Z niet halen, want de toenemende bewustwording bij de wereldbevolking is nu niet meer te stuiten en vooral onomkeerbaar! De achterkant van dit verhaal is natuurlijk dat de ogenschijnlijk vijandig tegenover elkaar staande geopolitieke conflictpartners, allemaal via de hen besturende marionettendraadjes door dezelfde hand bespeeld worden.

World Economic Forum
Want wie achter de coulissen van deze geopolitieke show kijkt, ziet al gauw dat alle betrokken conflictpartners één belangrijk ding gemeenschappelijk hebben. Via voor de massa onzichtbare draden zijn vele van de op het strijdtoneel aanwezige crisisacteurs met elkaar verbonden en spelen zij allen de rol die hen is toebedeeld. Eén van die draden loopt via het satanisch geïnspireerde WEF.

Kijk maar eens naar deze video. Daarin geeft Klaus Schwab aan dat binnen het kader van het Young Global Leadership Program meerdere prominente politieke leiders door het WEF opgeleid en geïnstrueerd zijn. Zij bekleden nu de posities waar ze voor zijn opgeleid. Hij noemde onder andere ook Vladimir Putin. Zie voor meer leden HIER. Je kunt HIER meer informatie vinden over dit politieke indoctrinatieprogramma.

“Our Young Global Leaders penetrated half the cabinets…
Merkel, Trudeau, Putin…”

– Klaus Schwab 2017

Andere verbindingsdraad
De Chabad Lubavitch is één van de andere draden waardoor vele zogenaamde wereldleiders met elkaar verbonden zijn. Over de verbinding van een aantal politici met die sekte kun je HIER meer lezen en enkele foto’s bekijken. Ook Putin is aan hen gelieerd, zie deze foto:

In het eerdere artikel ‘De geïndoctrineerde en vervalste geschiedenis..!’ uit 2017 (HIER) heb ik daar het volgende over geschreven:

De manier waarop in het geopolitieke wereldtheater de aan ons gepresenteerde conflictpartners op een overstijgend ruimtelijk niveau toch nog weten samen te werken (HIER en HIER), zou een voorbeeld kunnen zijn. Een helder ziende blik die de uiterlijk gepresenteerde werkelijkheid doorziet, laat echter zien dat de Russen en de Amerikanen in de afgelopen decennia, ondanks hun voor het dramatische effect gepresenteerde kemphanengedrag, altijd al zijn blijven samenwerken in het veroveren van de ruimte rond de aarde (HIER).

Ze lijken op één of andere wijze verbonden te zijn door een voor het gewone volk onzichtbaar lijntje, dat ook verbonden is met het Zionistische Israël. Wat zou dat lijntje kunnen zijn? Misschien zou dat lijntje wel kunnen bestaan uit een voor velen onbekende (nep-)Joodse organisatie, zoals de Chabad Lubavitch (HIER). De wereld is een groot melodramatisch schouwtoneel om onze zielen mee te vermaken, te verdoven en angst mee aan te jagen!

Maar is vooral gericht op het veroveren van onze persoonlijk individuele ruimte! Jij en ik zijn degene die bepalen of we dat willen toelaten of niet. Daarmee bepalen jij en ik mede, hoe morgen de geschiedenis van vandaag eruit ziet!

Op het woelige wijde ‘wijsheids’ (?) web  zijn foto’s te vinden van verschillende prominente politici met afgezanten van de Chabad Lubavitch. In 2010 heeft Joe Biden als toenmalige vicepresident zijn banden met de Chabad Lubavitch al aangehaald (HIER). Hoe zit het dan met deze Joodse sekte en China? Zitten ze daar ook? Enig zoekwerk levert het inzicht op, dat dit inderdaad het geval is. Het blijkt dat zij in meerdere Chinese steden kantoren hebben, zie HIER en HIER. (Bron)

Voorspellingen
In de komende tijd zouden er nog wel eens heel verrassende zaken kunnen gaan gebeuren. Zaken die niemand heeft aan zien komen. Behalve dan misschien een helderziende in voorbije eeuwen, die zich ook niet vrij uit kon spreken en daarom in cryptisch versluierende taal moest schrijven. Hij schijnt het begin van WOIII voorspelt te hebben met de Oekraïne als initieel ‘slachtveld’ (HIER). Degene waar ik met bovenstaande op doel is Nostradamus.

Veel van zijn voorspellingen zijn al uitgekomen. Als iemand de toekomst voorspelt en het komt uit, betekent dit dan dat de toekomst al vast ligt? Zelf ga ik ervan uit dat dit niet zo is. Het hangt in mijn beleving geheel af van het gedrag van de mensheid en de koers die zij verkiest te gaan. Maar wat is dan het karakter van voorspellingen kan men zich afvragen. In mijn perspectief zijn verleden, heden en toekomst allemaal tegelijkertijd aanwezig in de energetische wereld-bibliotheek, die men de Akasha-kroniek noemt.

Mensen met een ontwikkeld helderziend vermogen kunnen met hun geestelijke ogen lezen wat er in deze bibliotheek aanwezig is. Rudolf Steiner voorzag bijvoorbeeld honderd jaar geleden al, dat er een vaccin ontwikkeld zou worden die de mens af zou snijden van zijn geestelijke oorsprong. Hetgeen we nu aan het meemaken zijn. Hierna ga ik in op enkele andere voorspellingen voor onze tijd, die vanzelfsprekend niet uit hoeven te komen, maar die wel in de lucht hangen.

Onverwachte aanval in de rug
China en Rusland zijn in de laatste jaren steeds meer naar elkaar toegegroeid en hebben op vele gebieden een zich intensiverende samenwerking laten zien. Maar ook hier kan het zijn dat de schijn bedriegt, want beide landen hebben een nogal roerige gezamenlijke geschiedenis (HIER en HIER). De in het verleden opgebouwde spanningen tussen beide landen zouden in onze tijd vol van opportunisme en ontladingen, zomaar ineens tot een nieuw conflict uit kunnen groeien (HIER). Een citaat uit het hiervoor gelinkte artikel:

“Het potentieel voor een aanhoudend grensgeschil tussen Rusland en China blijft ook bestaan. Van zijn kant heeft China op dit moment maar liefst 18 grensgeschillen gaande, en Rusland blijft verschillende grenskwesties behandelen met zowel Oekraïne als Georgië. In Siberië worden beide staten echter geconfronteerd met een conflict van lage intensiteit over de grens tussen Rusland en China, dat een voortdurende bron van verdeeldheid tussen de twee staten is. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat dit in de nabije toekomst tot gewelddadige conflicten zal leiden, is deze grenssituatie een informatief voorbeeld van een van de vele manieren waarop het ‘partnerschap’ tussen Rusland en China met vele valkuilen wordt geconfronteerd.

Wat is het probleem van het Verre Oosten van Rusland? Nu de Russische bevolking is afgenomen, lijkt de Chinese kant van de grens steeds meer op een bron van politieke instabiliteit en etnische inval op Russisch grondgebied. Voorbij de korte termijn, zal dit waarschijnlijk leiden tot meer conflicten over de exacte locatie van de grens en wie de regio domineert. Velen hebben dit opgemerkt. In 2008 publiceerde Laurent Murawiec van het Hudson Institute bijvoorbeeld ‘The Great Siberian War of 2030’, waarin hij de mogelijkheid onderzocht voor oplopende spanningen langs de grens tussen Rusland en China.

Murawiec merkt op dat naarmate de Russische bevolking blijft krimpen en zich terugtrekt uit Siberië – een term die in deze context wordt gebruikt om alles ten oosten van het Oeralgebergte aan te duiden – de relatieve Chinese geopolitieke kracht in de regio zal blijven afnemen:

Een uitgehold Siberië zal vergelijkbaar zijn met een vacuümgat dat krachten van buiten naar binnen zuigt om de verdwijnende Russische aanwezigheid goed te maken. Een conflict is niet onverbiddelijk en wordt ook niet voorgeschreven door een mechanische onvermijdelijkheid, maar de waarschijnlijkheid dat onevenwichtigheid tot onrust kan leiden, moet als een realistische mogelijkheid in aanmerking worden genomen..”

Meer over de huidige relatie tussen Rusland en China kun je HIER vinden.

Putin de redder?
Putin wordt nog steeds door velen, waaronder ook sommige alternatieve media, gezien als een soort van heilbrenger. Een vredesstichter, die met zijn zeer slimme geostrategische schaakzetten het westen telkens weer weet te verrassen. Net zoals Donald Trump het DeepState-moeras wel even zou leegpompen, waar het eigenlijk ook niet van gekomen is. Hieronder een lang citaat uit het in 2018 op deze site gepubliceerde artikel ‘Putin komt uit de communistische kast..!’ (HIER), waarin ik ook dieper inga op de minder heilbrengende rol van Putin.

Daarbij wordt volgens Lenin’s gezegde alle oppositie het beste gecontroleerd, door deze zelf te leiden. Ook Putin is een gecontroleerd oppositionele marionet. Ook Putin maakt in mijn beleving deel uit van het Zionistische plan voor wereldoverheersing. Hij heeft nauwe banden met de Zionistische Chabad-club (HIER en HIER).

Uit de communistische kast
Zij die Putin als een mogelijke verlosser zagen van de Amerikaanse werelddominantie, vergeten echter dat hij een communistische achtergrond heeft. Velen zullen zeggen, dat hij dit heeft afgezworen. Maar is dit ook werkelijk zo? Onlangs deed Putin een uitspraak waarin hij het communisme gelijkstelde aan het christendom. Een citaat uit een artikel op Russia Today dat hiervan verslag doet (HIER):

“Misschien zeg ik iets waar iemand misschien een hekel aan heeft, maar dit is de manier waarop ik het zie,” zei Poetin in een interview voor de documentaire ‘Valaam’, een uittreksel hiervan werd uitgezonden op Rusland 1. “In de eerste plaats heeft het geloof ons altijd bijgestaan, steeds sterker wordend wanneer ons land, ons volk, door harde tijden moest gaan.

Er waren die jaren van militant atheïsme toen de priesters werden uitgeroeid, kerken verwoest, maar op hetzelfde moment er een nieuwe religie ontstond. Communistische ideologie is zeer vergelijkbaar met het Christendom, in feite: vrijheid, gelijkheid, broederschap, rechtvaardigheid – alles dat is vastgelegd in de Heilige Schrift, het is er allemaal. En de code van de bouwer van het communisme? Dit is sublimatie, het is eigenlijk gewoon een fragment uit de Bijbel, niets nieuws is uitgevonden.”

Maar Putin ging verder door zijn liefde en adoratie van Lenin te verwoorden:

“Putin ging verder door het vergelijken van de communistische houding tegenover de bolsjewistische leider Lenin gelijk te stellen aan de verering van heiligen in het christendom. “Kijk, Lenin werd in een mausoleum ondergebracht. In hoeverre verschilt dit van de relikwieën van de heiligen voor orthodoxe christenen en alleen voor christenen? Wanneer zij zeggen dat er geen dergelijke traditie in het christendom is, nou, hoe komt het, ga naar Athos en neem een kijkje, er zijn daar relikwieën van de heiligen, en wij hebben hier heilige relikwieën, sloot Putin af.” ”

In meerdere artikelen heb ik over de verwevenheid van Putin met de Chabad geschreven (HIER). Een pagina met meerdere afbeeldingen van Chabad leiders en politici vind je HIER.

Links tussen verschillende Joodse sekten
In mijn vorige artikel ‘Zijn we hier en nu om Bewust ZIJN te brengen?’ (HIER) schreef ik over een andere Joodse sekte, genaamd de Sabbatean Frankists. Waar Henry Makow ook zo het één en ander over heeft geschreven (HIER). Ik ben op zoek gegaan naar een eventuele kruisbestuiving tussen beide Joodse sekten. Ik kon daar niet zo heel veel over vinden, anders dan dat het beide messianistisch Joodse sekten zijn, die beide hun eigen messias volgen en bezig zijn actief mee te werken aan de vervulling van voorspellingen die gedaan zijn in de voor hen heilige boeken. In het artikel ‘Rabbi Marvin Antelman on the Sabbatean Frankists’ (HIER) kwam ik het volgende tegen:

“Een interessante kanttekening hierbij is dat de schoonzoon van Donald Trump en zijn familie, ondanks dat ze zich kleden als typische rijke mensen, lid zijn van de Chabad-Lubavitch Chassidische beweging, die, net als de Sabbateeërs, beweren te zijn geleid door ‘de Messias’ (Moshiach), ene Menachem Mendel Schneerson, die hoewel overleden sinds 1994, door velen nog steeds wordt vereerd als de leider van de Chabad-beweging.

Er is een luidruchtige groep in Israël die Chabads ideologie niet als joods beschouwt. Ze beschouwen Chabad als een witteboorden criminele organisatie, die zich bezighoudt met financiële fraude, belastingontduiking en witwassen van geld, en die in verband wordt gebracht met verschillende gevallen van kindermisbruik.”

Trump had overigens in maart 2018 in zijn Oval Office een bijeenkomst met een aantal rabbijnen van de Chabad Lubavitsch naar aanleiding van de geboortedag van hun oprichter Rabbi Menachem Mendel Schneerson (HIER). Op de site van David Duke valt het volgende te lezen over de invloed van de Cbabad (HIER):

“Joodse extremisten controleren het Witte Huis!

Een extremistische Joodse aanhanger van Chabad-Lubavitch runt nu het Witte Huis, maar de media zwijgen er volledig over en Jared Kushner’s langdurige steun aan deze wrede, anti-heidense haatorganisatie.”

De hele menselijke geschiedenis gaat over Messiaans-satanisch jodendom (“Chassidim”); ze ‘laten’ het gebeuren. Geschiedenis en politiek zijn een grote film, en zij zijn de regisseurs, die de oudtestamentische profetie in realiteit brengen. (Bron)

Henry Makow schrijft het volgende over de verbinding van Putin met Trump via de Chabad:

Jared Kushner en zijn vrouw Ivanka, de dochter van Donald Trump.

“Chabad, een wereldwijde joodse beweging, staat centraal in een web van banden tussen het Kremlin en het Witte Huis. Als het christendom van Poetin net zo nep is als het nationalisme van Trump, dan kunnen de twee mannen betrokken zijn bij een Chabad-charade om de goyim in een nucleaire vuurzee uit te roeien.

Waarom gaat de VS nu pas een ‘rode lijn’ over? Poetin weet toch zeker dat de CIA en de Mossad al die tijd achter de Syrische opstand hebben gezeten? We hebben de Joodse banden van Trump over het hoofd gezien in ons nadeel. Hoe zit het met die van Poetin? Verdere relevante informatie vind je via de volgende links:

  1. Kushner Behoort tot de Joodse Supremacist Doomsday Cult HIER,
  2. Rabbi Lazar beschrijft hoe ze de jonge Poetin adopteerden. HIER,
  3. Poetin is Joodse pion, zegt Russische patriot. HIER
  4. Poetins Rusland – Illuminati gecontroleerd en corrupt. HIER
  5. Joodse overloper zegt dat Poetin (net als Trump) een marionet van Chabad is. De verdrijving van Joodse oligarchen was een prioriteit van Chabad. HIER

 Het Joods sektarische spinnenweb
Er blijken dus verschillende Joods sektarische clubs te zijn, die hoogstwaarschijnlijk hun eigen invloedssfeer hebben op het wereldtoneel. In ieder geval heeft de Chabad nauwe banden met zowel de Amerikaanse als de Russische leiders. Voor alle duidelijkheid, de Chabad en de Sabbatean Frankists lijken ook binnen Joodse kringen omstreden te zijn (HIER). Zij zijn dus verantwoordelijk voor de identiteitsdiefstal van het Jodendom en begaan in hun naam de vele (geo)politieke en antisociale misdaden, waar we nu in de eindtijd de resultaten van kunnen zien. Door hen wordt de materialistische dualiteit, waarin velen in slaap zijn gevallen, versterkt en gepolariseerd.

Tussen mijn twee India-reizen in maakte ik in de winter van 1982/83 (ik was toen 24 jaar) deel uit van het redactieteam van Jongerenkrant Vrijbrief in Amsterdam. Ik heb in die periode mee mogen werken aan het tot stand komen van één uitgave en er een artikel voor mogen schrijven. In dat artikel gaf ik al aan dat de enige weg uit de dualistische gevangenis is, het bewust worden van de eenheid die aan alles ten grondslag ligt. Ik schreef in dat artikel onder andere het volgende:

“ (…) Naarmate mijn geestelijke en lichamelijke ontspanning dieper werd, begonnen er ook meer innerlijk intuïtieve inzichten op te komen vanuit mijn onderbewuste. Inzichten die bij nader onderzoek in een hoeveelheid literatuur. (…)

(…) Op wetenschappelijk niveau worden er de laatste jaren ontdekkingen gedaan, die het nieuwe begin bevestigen. Hierdoor wordt over het algemeen duidelijk gemaakt wat de oude culturen  (Atlantis, Chinezen, Indiërs, Egyptenaren en Indianen) al lang wisten. Deze oude wijsheid brengt voornamelijk naar voren dat de mensheid één geheel is en één met de aarde. De natuur is één geheel, waar door de onderlinge relaties alles met elkaar in verbinding staat. Als je hier verder over nadenkt dan blijkt hieruit dat de eigen beperkingen en verstardheid eerst opgeruimd dienen te worden, voor we aan een werkelijk betere wereld kunnen  werken. (…)”

Bij dit artikel had ik het volgende plaatje geplaatst:

Ik haal bovenstaande aan, omdat ik er vanuit ga dat wij allemaal al lang weten hoe de wekelijkheid in elkaar steekt. We zijn het vergeten, doordat we ons door de indringende indoctrinatie van materialistisch georiënteerde propaganda van dit weten hebben laten weghalen. Wat nodig is om je dat weten weer te herinneren, is het voorbijgaan aan alles dat je geleerd hebt. Voorbijgaan aan alle onnatuurlijkheid, negatieve emoties en op je intuïtie leren te vertrouwen. Intuïtie is de boodschapper van de liefdevolle Bron in je hart. Hierbij plaats ik graag een korte lezing van Eckhart Tolle, die ook deze boodschap afgeeft.

‘A Reflection on Human Unconsciousness’ | Eckhart Tolle Teachings


 Tot slot een spirituele boodschap van Tina Turner, die laat horen dat zij na haar rockcarrière een heel andere vooral transformerende weg is in geslagen.

Tina Turner – Spiritual Message – ‘Beyond’

Luister dus naar de stem van je hart, die vertelt een grotere waarheid dan welk gedachteconcept dan ook.

Namaste, Aloha, so much LOVE.

Arend Zeevat

26 februari 2022

* * *

 

32 gedachten over “Voorbij de dualiteit van…?

 1. Arend hoi 🙂 ik heb een vraag waar ik nu zelf niet uit kom. Want hoe zit het nu in elkaar? ik heb vanmiddag Baudet horen zeggen dat hij een zionist is, maar er wordt nu toch geschreven en gezegd dat alles wat nu gebeurt door de zionisten bewerkstelt wordt? Maar Baudet zijn partij is tegen alles wat er nu gebeurt. DUS ZO GEZEGD EN GESCHREVEN, ZIJN PARTIJ IS TEGEN HET ZionisTISCHE REGIME . Ik kom er niet uit, mischien een sluw plan van FVD?

  1. Geloof politici nooit op hun woorden, ikzie. Kijk naar hun daden. Met woorden kan men liegen, met daden niet. Lees de in dit artikel opgenomen woorden van George Orwell nog maar eens. Vanwege het ingesponnen zijn in een web van belangen is het voor politici bijna onmogelijk om authentieke en ware woorden te spreken.

  2. Ik ben zo vrij om nog iets toe te voegen want voor men in de politiek mag wordt er eerst een soort sorteer procedure gedaan en wanneer men daar niet inpast heb je weinig kans.
   PVV en FVD zouden banden hebben of in ieder geval gehad met Neo Nazi’s wordt gezegd.
   Philip de Winter bv in België wordt daar ook van beticht maar daar los van Rutte is een goede bekende van Jort Kelder en er is een foto van Jort Kelder en Baudet dat ze samen met een vliegtuig op pad gaan.Nou zeg of beweer ik niet dat ze Neo nazi zijn maar wel dat het erop lijkt dat ze vrienden zijn wat zou kunnen betekenen dat het één kliek (pot nat) kan zijn.
   De zichtbare politiek kan show zijn vooral wanneer je ziet dat wat Rutte wil ook meestal goed bevonden wordt door de rest van de tweede kamer en als het al eens anders is zijn het meestal zaken van veel minder belang.Wanneer het om hoofdzaken gaat is Rutte’s wil wet en meestal in het belang van de EU en niet van Nederland.

 2. Arend.
  Arend ik vraag me af hoe het komt dat mensen zo snel overtuigd kunnen zijn van hun gelijk waarna ze meestal zichzelf afsluiten voor andere opvattingen van anderen.
  Wanneer ik bv deze woorden lees van George Orwell:Politiek taalgebruik is ontworpen,om leugens geloofwaardig te laten klinken en MOORD RESPECTABEL dan denk ik dat hij gelijk heeft.
  Nou heb ik daar eens een beetje over nagedacht en gekeken naar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en hoe mensen daar op reageren.Op TV ziet men meestal propaganda zoals Poetin als monster weg zetten terwijl ze Oekraïne en dan met name Zelensky als held betitelen en ook burgers zouden barsten van strijdlust.Maar klopt dat wel?
  Wanneer het inderdaad klopt dat pro Russen in oost Oekraïne werden vermoord door bv het Oekraïnse leger of het AZOV bataljon en er inderdaad biolabs zijn waar ze slechte dingen doen/ontwikkelen en mensen doden dan zou men toch kunnen denken dat Poetin niet onterecht daar tegen strijd? Wanneer men weet dat mannen vanaf 18 tot 60 jaar het land niet mogen verlaten en gedwongen worden om te vechten is dat dan strijdlust of hebben deze mensen gewoon geen keuze? Daar is toch Zelensky verantwoordelijk voor lijkt mij.Burgers moeten molotovcocktails maken en of dat dan gedwongen is of niet Zelensky mag dat nooit vragen van burgers om de simpele reden dat hij kan weten dat hij het nooit zal winnen van de Russen en dat betekend dat het alleen maar meer doden en gewonden zal kosten aan weerszijden.
  Dan gaan andere landen zoals Nederland het leed nog een beetje langer in stand houden en verergeren door wapentuig naar Oekraïne te sturen wat ze dan als steun omschrijven.
  En wat zal Poetin denken wanneer hij deze week Scholz de bondskanselier van Duitsland hoorde zeggen dat Duitsland 100 miljard meer aan defensie gaat uitgeven wetende dat het juist heel erg veel Russen waren in wereld oorlog 2 die het slachtoffer van de Nazi’s waren? Ook weet Poetin dat veel Nazi’s in Latijns Amerikaanse landen hun toevlucht hebben gevonden en dat er zelfs weer kampen waren waar Nazi’s hun misdaden hebben voort gezet.En nu staat Rusland tegenover de VS en bondgenoten die zelfs na de oorlog de meeste oorlogsmisdadigers gratie hebben verleend waardoor velen na een laag aantal jaren straf alweer in vrijheid gesteld werden
  Is het dan vreemd dat Poetin het had over Dénazificeren? Ook is het mogelijk natuurlijk dat Poetin ook bij de elite hoort en dat alles besproken is want net voor zijn inval kwamen toch veel “leiders” bij hem langs en niemand weet wat daar besproken is natuurlijk.Bedrog door overheden en de elite is niet nieuw Hitler werd ook in het zadel geholpen en financieel gesteund door grote multinationals en geroofd goud en geld werd via banken verwerkt.Poetin kan na Oekraïne verder willen gaan maar net zo goed doet hij dat niet en is hij oprecht bezig het kwaad te stoppen.
  Oorlog kost in mijn zienswijze onnodig onschuldige levens terwijl de aanstichters (politici) olie op het vuur gooien terwijl zij veilig op afstand lekker vreten en zuipen.Een goede maat van mij heeft wel eens gezegd dat het kwaad alleen weg zal gaan wanneer militairen zouden beseffen wie echt verantwoordelijk zijn voor oorlog en besluiten zich niet langer voor hen op te offeren maar hen ter verantwoording zouden roepen.

  1. Hey Arnold. Ik begrijp wat je wilt zeggen. Natuurlijk kost iedere oorlog slachtoffers. Daarom is het van belang om voorbij de bewustzijnstoestand te gaan waar oorlogen nog bestaan en uit voortkomen. Terugkeren naar je natuurlijke non-duslaistsiche staat. Daar kun je mee beginnen door geen partij voor wie dan ook te kiezen en vanuit een zuiver bewustzijn alles alleen maar waar te nemen. Jij kunt dat ook, net als ieder ander.

  2. Dank je voor het antwoorden Arend en ik ben het met je eens dat onze bewustzijnstoestand verder moet gaan dan wat we (zeg maar) gewend zijn.Het leven kan eenvoudig zijn maar dat vereist een andere wereld dan waar we nu in leven.Ook hier en op dit moment hebben veel mensen het zwaar terwijl dat niet nodig zou zijn geweest als de zogenaamde “leiders” hun werk op een eerlijke en rechtvaardige manier hadden gedaan.Helaas hebben die leiders het tegenovergestelde gedaan en daarmee zijn zij als enige verantwoordelijk voor alle ellende.

   Waar ik nu voor vrees is dat de oorlog in Oekraïne zal gaan lijken op destijds de verovering van Berlijn wat door de Russen destijds zowat helemaal werd platgeschoten.Daar kan je ook wat van vinden maar met hulp van oa Nederland kiezen Zelensky en zijn vrienden aangevuld met gedwongen onschuldige burgers er zelf voor om te blijven strijden de gedwongen burgers zullen dan ook een menselijk schild zijn vrees ik terwijl die geen keus hebben.Rutte,Ollongren,Kaag,Hoekstra en al die pro Oekraïne figuren gaan er prat op dat ze de strijd door wapentuig te sturen kunnen rekken wat onnodige doden en leed zal veroorzaken.Zij zijn dan óók verantwoordelijk voor niet alleen meer onnodige slachtoffers maar mogelijk ook voor oorlogsmisdaden omdat burgers gedwongen worden tot menselijk schild te dienen of te vechten.Wanneer Poetin over gaat tot grote vernietiging van dorpen en steden zal hij dat doen om aan zijn zijde zo min mogelijk slachtoffers te maken wat vanuit zijn positie weer te begrijpen is.Koppigheid van leiders zal zorgen voor enorm veel doden terwijl ze dat makkelijk zouden kunnen voorkomen wanneer ze geen sancties opleggen en geweld promoten tegen Poetin maar gewoon rond een tafel gaan zitten en praten tot er een oplossing is.

   Baudet was vanmiddag bij “ongehoord nieuws” op TV samen met een dame van de PVV en Arnold Karskens en hij heeft een boek geschreven over “corona” en het bedrog maar hij vertelde ook wat ons te wachten staat als we niets doen zoals een digitaal ID met QR code waardoor we allemaal onze vrijheid kwijt zullen raken.
   Ook vertelde hij dat Jesse Klaver de PVV en FVD wilde uitsluiten van de commissie stiekem die niet openbare zaken bespreken achter gesloten deuren.Alle linkse partijen zouden volgens Baudet geen andere mening willen horen van mensen die anders denken en dat klopt wel want dan ben je ineens nepnieuws brenger,complotdenker, eappie of noem maar op.Maar uiteindelijk dienen ze toch allemaal hetzelfde ook al lijkt het of de PVV en FvD tegengas geven.Feit is dat de PVV en FvD te weinig zetels hebben om iets voor elkaar te krijgen en dan kun je natuurlijk wetende dat het toch niet uitmaakt alles roepen.Dat we naar een digitale controlemaatschappij gaan werd al geschreven en gezegd voordat Baudet daar over begon toch? Wat betreft de komende gemeente verkiezingen kreeg ik vandaag de kieslijst binnen en achterop staat dat je ook blanco kan stemmen en dat dan de stem wel meetelt maar niet naar een partij gaat dus ga ik dat maar doen want de beste kiezen uit de slechtste blijft toch slecht.

  3. Hoe de dictatuur in Nederland en Europa stap voor stap erger wordt.
   https://nos.nl/artikel/2419393-npo-ombudsman-onderzoekt-ongehoord-nederland-na-klachten
   Tja een programma waarin Baudet het woord krijgt en heel Nederland dat kan zien en horen is uiteraard NIET gewenst zoals het ook niet in de tweede kamer gewenst is maar daar steekt dan ook Vera Bergkamp iedere keer weer een stokje voor.Ook heeft Jesse Klaver nu laten zien wat hij werkelijk is,namelijk een dictatortje zoals ook Rob Jetten dat is wat al te zien of horen was toen beiden tegen de boeren zeiden WEN ER MAAR AAN nadat ze gezegd hadden dat de veestapel moest inkrimpen.Google gaat RT en ik meen Spoednik dan weer weren in Europa meen ik gelezen te hebben.Kortom we mogen als het zo door gaat geen ander nieuws meer ontvangen dan de propaganda van de MSM zoals de NOS en media die in het bezit zijn van de ELITE zoals de Telegraaf bv u weet wel die krant die in de oorlog nazi berichtgeving gedaan heeft.Hoezo leven we in een vrije democratie?
   Dan zou de vraag aan Jesse Klaver eens gesteld mogen worden hoe hij denkt over onbetaalbare schulden voor de komende generaties die hij veroorzaakt met zijn milieu/greendeal plannen.Wat hebben komende generaties aan een “schone” lucht wanneer ze straks geen lucht meer krijgen vanwege de adembenemende schulden en slaaf zijn van banken? Ook de partij van de dieren is gekocht met ik meen 300.000 euro en nog eens 1.000.000 euro en nog wil de politiek volhouden dat ze onafhankelijk zouden zijn.Corruptie en vuiligheid waar men ook kijkt zelfs deze dag met de rechtszaak tegen Volt.

 3. Baudet de zionist recht in ons gezicht, dat zijn de echte. Net als Wilders control oppositie,ze spelen allemaal het spel mee zodat de burgers in de illusie blijven geloven,en weer gaan stemmen,zo blijft de schijn democratie in stand. Alle kamerleden hebben de eed in naam van de koning afgelegd, NIET voor de burgers, en als klap op de vuurpijl heeft de coalitie die nu regeerd fractie voorzitters die komen uit de young global leaders van het WEF.

  1. ikzie.
   “de coalitie die nu regeerd fractie voorzitters die komen uit de young global leaders van het WEF” schreef je en dat kan natuurlijk kloppen,maar er is nog iets wat mij opvalt.Hoekstra wil nu terug naar de tekentafel ivm het coalitieakkoord maar eigenlijk wil hij meer geld aan defensie gaan uitgeven natuurlijk in navolging van Duitsland.Nederland= EU,Duitsland= EU en dat kan betekenen dat de Duitse en Nederlandse burgers (belastingbetalers) mogen betalen voor een Europees leger onder bevel van de EU want laten we eerlijk zijn wat Brussel wil voeren Duitsland en Nederland onder andere gewoon uit.
   Biden heeft in zijn speech iets gezegd in de trant van: Als dictators niet worden gestraft voor hun agressie zal chaos verergeren. Hij zal het wellicht wel weten al blijft het vreemd natuurlijk dat het oa de VS waren die na de tweede wereld oorlog oorlogsmisdadigers gratie gaven waardoor velen nauwelijks bestraft zijn of helemaal niet.
   Nog iets opvallends was gisteren de uitval van een dame tegen Boris Johnson dat hij oligarchen en hun bezit niet aanpakte en dat velen in Londen leefden in dure woningen die niet afgepakt werden. Het toeval wil (wat natuurlijk geen toeval hoeft te zijn) dat deze morgen Biden het had over oligarchen en hun jachten ed afpakken.(Raar toch?).
   Ondertussen doet de MSM hun best om Poetin als moordenaar of monster weg te zetten en ik denk dat ze nu op het geweten/gemoed zullen gaan werken door beelden van slachtoffers te laten zien (zoals ze ook eerder beelden lieten zien van bv een kindje op het strand helemaal alleen of tijdens corona mensen op brancards met zuurstof maskers op wat helemaal geen corona geweest hoeft te zijn) om een bepaalde sfeer tegen Poetin te veroorzaken.Feit is ook (en daar schreef ik gisteren al over) dat de NOS of MSM alleen uitzenden wat gunstig voor hen is en anders censureren ze nogal eens.Lavrov was bv op de BBC en CNN wel te zien maar niet bij de NOS op datzelfde tijdstip. Oekraïne heeft aan Biden luchtsteun gevraagd maar gelukkig doet hij dat (nog)niet.Feit is dat Poetin of één van zijn medewerkers vaak eerst waarschuwen eer ze tot actie overgaan alleen moet dat dan natuurlijk wel uitgezonden worden ook hier in Nederland.Zelensky zou dan mensen kunnen evacueren maar kiest daar niet voor in tegenstelling hij dwingt in ieder geval mensen van 18-60 jaar te vechten en mogelijk is molotovcocktails maken ook niet echt op vrijwillige basis.Wie is er dan verantwoordelijk voor burgerslachtoffers?
   Bij de EU staande ovaties voor Zelensky na zijn video speech voor het Europees parlement en na Biden zijn speech omarming van een Oekraïne medewerkster uit compassie.
   Zelensky is geen held dat zijn de gewone mensen die de meeste slachtoffers hebben omdat Zelensky koppig mensen laat vechten tegen een overmacht waar hij zonder hulp nooit van zal winnen.Maar ja vroeger was vlees gezond of melk en nu is namaak voer zogenaamd gezonder maar iedereen weet dat het alleen gezond kan zijn voor de portemonee van de fabrikant natuurlijk.

  2. Hoe de mensen denken, hoe de mensen praten, een ding is zeker: plaats ons niet in de dodencel ,want we zijn niet schuldig.

 4. Een andere kijk op het conflict is er bij Henry Makow :
  https://tinyurl.com/2p8aeaxc
  met citaat : “Russia is Obstacle to Jewish World Domination
  The current conflict between the Ukraine and Russia is due to one simple reason: the Jews have many scores to settle with Russia. “Judaism was the most actively proselytizing religion,” explained Jewish historian Shlomo Sand. “The most significant mass conversion occurred in the 8th century, in the massive Khazar kingdom between the Black and Caspian seas.” Their sole purpose is to destroy Russia once again by starting a fire in its underbelly, Ukraine. They’re planning to spread this fire into Russia proper via economic and military warfare – not unlike what they did to Germany with the economic boycott of 1933 followed by all-out military conflict. Why? “(=einde citaat).
  Nog een bron :
  https://tinyurl.com/2jbuy6wp
  met citaat : “ As an ethnic Jew, it pains me to say that the essence of Cabalist Judaism & Organized Jewry is to plunder, enslave & exterminate the goyim and to establish a Satanic dispensation on earth. This is what they are doing in Ukraine and what Putin wants to prevent in Russia. The Ukraine conflict is the biggest challenge to the New World Order since Hitler. Hitler was false opposition. Hopefully this isn’t also true of Putin. “ (=einde citaat)
  Ik zou toch de aandacht willen trekken op enkele andere aspecten bij dit Oekraïne drama, m.b.t. de redder Putin :.
  1. Putin is een ex – KGB’er, dit is de Gestapo van de USSR, en opvolger van de Cheka – GPU en NKVD, een gigantisch bloeddorstig terreurapparaat verantwoordelijk voor 40 à 60 miljoen doden in de USSR en de bezette gebieden. Enkele bronnen :
  https://www.henrymakow.com/2020/10/communist-terror-coming-for-you.html
  https://www.henrymakow.com/2019/08/do-americans-face-a-red-terror.html
  https://www.henrymakow.com/ussr_-_a_social_catastrophe_bu.html
  Ik verwijs naar de teksten in alle toegevoegde bronnen, voor een goed begrip.
  Wereldwijd schommelt het aantal doden van het communisme – marxisme – socialisme – maoïsme e.a. tussen de 120 à 150 miljoen doden. Ik ga echter niet moeilijk doen over 30 miljoen. (zie o.a. Zwartboek communisme). Een bron met citaat, van een ervaringsdeskundige :
  https://stateofthenation.co/?p=39688
  ““Bolshevism was the greatest human slaughter of all time.” “You must understand. The leading Bolsheviks who took over Russia were not Russians. They hated Russians. They hated Christians. Driven by ethnic hatred they tortured and slaughtered millions of Russians without a shred of human remorse. The October Revolution was not what you call in America the “Russian Revolution.” It was an invasion and conquest over the Russian people. More of my countrymen suffered horrific crimes at their bloodstained hands than any people or nation ever suffered in the entirety of human history. It cannot be understated. Bolshevism was the greatest human slaughter of all time. The fact that most of the world is ignorant of this reality is proof that the global media itself is in the hands of the perpetrators.”— Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008),Nobel-Prize-winning novelist, historian and critic of Communist totalitarianism “ (=einde citaat)
  En met een dergelijk palmares(sic) worden er geen vragen gesteld over Putin.
  Ter illustratie een citaat : “No one who condones Che, Stalin, Mao, or any other leftist murderer, has any right to ask anyone else to dissociate himself from a rightist who didn’t even make triple digits” (=einde citaat).
  2. De Perestroika deception :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_Golitsyn
  met enkele citaten :
  “New Lies for Old” : “In 1984, Golitsyn published the book New Lies For Old,[17] wherein he warned about a long-term deception strategy of seeming retreat from hard-line Communism designed to lull the West into a false sense of security, and finally economically cripple and diplomatically isolate the United States. Among other things, Golitsyn stated:……………
  The Perestroika Deception : “In 1995, Anatoliy Golitsyn and Christopher Story published a book entitled The Perestroika Deception containing purported memoranda attributed to Golitsyn claiming:
  “The [Soviet] strategists are concealing the secret coordination that exists and will continue between Moscow and the ‘nationalist’ leaders of [the] ‘independent’ republics.”[
  “The power of the KGB remains as great as ever… Talk of cosmetic changes in the KGB and its supervision is deliberately publicized to support the myth of ‘democratization’ of the Soviet political system
  “Scratch these new, instant Soviet ‘democrats,’ ‘anti-Communists,’ and ‘nationalists’ who have sprouted out of nowhere, and underneath will be found secret Party members or KGB agents “ (=einde citaten).
  Op basis van het voormelde zijn imo de communisten nog steeds aan het bewind in Moskou, een gedeelte ondergronds en een gedeelte openlijk via communisten in de Douma. Diegenen die in Putin onze “redder” zien, zullen m.i. dan ook bedrogen uitkomen, zeker als ik de bloedige terreur en vernielingen zie van het Rode Leder. En nog een esoterische bron :
  https://www.youtube.com/watch?v=Rdzt0AsATLM
  met titel : ” Malachi Martin’s Fatima Inspired Russia-Ukraine Prediction” In the late 1990s, Irish priest Malachi Martin gave a number of interviews in which he claimed that the Third Secret of Fatima was connected to Russia and Kiev.” (=einde titel) In de reacties is er een brug met de video zonder muziek.

 5. Als vervolg op de vorige reacties nog enkele ander aspect dat imo een rol speelt en dat onvermeld blijft in de MSM :
  De rol van Eurasië
  Een bron met de analyse van Halford Mackinder van de webstek Engelsberg Ideas:
  “Sir Halford Mackinder believed that major showdowns in international affairs of the 20th century would revolve over control of the Eurasian continent and its maritime approaches. His thesis is worth revisiting in light of the US-China rivalry today……
  Since the early 1900s, Eurasia — that giant landmass running from Europe’s Atlantic coastline to the Pacific shores of Asia — has been the cockpit of global rivalry. The major showdowns in international affairs have been intense, and often violent, clashes over control of the Eurasian continent and its maritime approaches. Ambitious land powers have reached for global hegemony by unifying the world’s strategic core under their control; the preeminent sea powers have sought to keep the world balanced by keeping Eurasia fragmented. The hot wars, cold wars, and proxy wars that characterized the twentieth century were merely chapters in this longer story…” (=einde citaat).
  Het gaat hierbij dan over het gebied van Vladivostok tot aan de Noordzee, met verbindingen en aftakkingen over het vaste land, via wegen – spoorlijnen en pijpleidingen, die goedkoper en veiliger zijn dan de maritieme wegen.
  Een dergelijk regio is dan ook een bedreiging voor de maritieme macht van de USA en G.B. Een belangrijke coalitie bij dit Eurasië is niet alleen dit tussen China en Rusland, maar vooral tussen Rusland en Duitsland, en het is dit laatste dat dan blijkbaar ten alle prijzen dient vermeden te worden. Dit blijkt ook uit de volgende bron :
  https://www.unz.com/mwhitney/the-crisis-in-ukraine-is-not-about-ukraine-its-about-germany/
  met citaat :
  ““The primordial interest of the United States, over which for centuries we have fought wars– the First, the Second and Cold Wars– has been the relationship between Germany and Russia, because united there, they’re the only force that could threaten us. And to make sure that that doesn’t happen.” George Friedman, STRATFOR CEO at The Chicago Council on Foreign Affairs “ (=einde citaat).
  En voor dit Eurasië heeft Putin en de communisten ook Oekraïne nodig, dat m.i. maar een tussenhalte zal zijn op weg naar de Noordzee. Of een herhaling van de plannen van Stalin, die in 1941 Europa ging onder de voet lopen, wat verhinderd werd door de operatie Barbarossa.

 6. En de belangrijkste partners(sic) in het ganse Oekraïne gebeuren zijn dan de banksters :
  .Henry Makow omschrijft deze als de “Jewish Masonic bankcartels”.
  Hier tegen in gaan is “oorlog”. Zowel Xi als Putin willen zich blijkbaar losmaken van de banksters van Wall Street en The City. Vandaar de bedreigingen :
  “Soros calls China’s Xi Jinping ’the greatest threat that open societies face today’”
  “Vladimir Putin Rejects The Great Reset & Tells Klaus Schwab To Go Pound Sand “
  Putin zegt hier in feite tegen de Rothschild’s “rot op…!!)
  En over de gevolgen van een dergelijke aanval op de banksters, is er het volgende citaat van een onverdachte bron :
  Das unverzeihliche Verbrechen Deutschlands vor dem Zweiten Weltkrieg war der Versuch, seine Wirtschaftskraft aus dem Welthandels-System herauszulösen und ein eigenes Austauschsystem zu schaffen, bei dem die Weltfinanz nicht mitverdienen konnte.” – Winston Churchill, Memoiren (=einde citaat).
  In dit citaat wordt de essentie samengevat van het huidige conflict met Rusland.
  Van belang is m.i. ook dat het doel van :
  Judaïsme – zionisme – vrijmetselarij – NWO – the Great Reset van Schwab, en dat is communisme. Gezien dat de “Tribe” ook dominant aanwezig is in Moskou en Kiev, zoals in Londen – Parijs – New York e.a. gaat het hier imo dan ook om een oorlog tussen clans binnen de joods – zionistische logewereld. Ik kan dit vergelijken met bloedige oorlogen tussen maffia clans in Italië, tot op het ogenblik dat de “Koepel” in grijpt en het terrein opnieuw verdeeld wordt met de inkomsten.
  Een oorlog die nu gaat tussen de communisten in Moskou en de “banksters” omwille van Eurasië en het feit dat Moskou (en ook Peking) zich willen losmaken van de banksters. (zie supra). Al de andere elementen :NATO, labo’s Donbass.. maken deel uit van het bloedige Kabuki theater. Dit doet denken aan het geschil tussen Stalin en de banksters, nadat Lenin was geliquideerd en Stalin, Trotski, de man van de banksters had opzij gezet.
  Ik vermoed dan ook dat wat er zich nu afspeelt maar een prelude is tot WO 3, zoals voorspeld werd in de brief van Albert Pike aan Mazzini.

  1. Zaterdag morgen 5-3-2022 hoorde ik op CNN (tussen 07.30 en 08.00 uur) ivm de oligarchen dat onder hen bv de eigenaar van TUI en één van de grootste staalproducenten ter wereld zouden zijn.Thijssen Krupp is ook zo,n staalgigant natuurlijk.Zoals u al schreef zou er een onderlinge strijd kunnen zijn tussen de elite zelf.Hoe dan ook net als bij wwII zijn hier ook weer de grootste bedrijven en banken betrokken.
   Sancties zouden dan het uitschakelen van concurrentie kunnen zijn.Shell en andere grote bedrijven kunnen zich terug getrokken hebben omdat ze zien dat Poetin gaat winnen en dan zou als tegenmaatregel Poetin dergelijke bedrijven misschien kunnen in beslag nemen als revanche voor de sancties tegen hem en de oligarchen waarvan eigendommen afgepakt worden.Sancties is dan in mijn zienswijze niets anders dan een machtsstrijd tussen de allergrootste bedrijven en de aller rijksten en dat zal Poetin zeker niet dwingen te stoppen met de Oekraïne oorlog maar eerder motiveren.Wanneer u gelijk hebt is ook het vertrek van Unilever te verklaren uit Nederland omdat wanneer Poetin tot de Noordzee zou doorgaan anders dat bedrijf ook in zijn handen terecht had kunnen komen.Ook het vertrek van de Engelsen uit de EU is dan logischer en beter te begrijpen.Zij maken geen deel meer uit van de EU en zijn dus niet verantwoordelijk voor de sancties tegen Poetin. Nou ben ik maar een simpel iemand maar stukje bij beetje wordt het mij steeds duidelijker.Dat betekend wel WW III en dat ook hier de oorlog zal gaan plaats vinden helaas.
   Gezien het vertrek van de Engelsen en de multinationals lijkt het erop dat het gewoon gepland is en dat zij veilig wilden zijn en dat aan de EU een einde komt.Er wordt tenslotte al langer gezegd dat Europa een slagveld zou worden.Het is allemaal vuiligheid wat de klok slaat en dat om alleen maar macht en heerschappij te hebben.
   Dit is mijn mening en niet meer dan dat.

 7. Voor alle duidelijkheid is het m.i. absoluut noodzakelijk te vermelden dat het in 2014 in Kiev ging om een zionistische staatsgreep, met de “banksters” op de achtergrond en voor de doelstellingen reeds vermeld in de vorige reacties.
  Er is daar echter nog een andere regisseur bij betrokken en dat is Israël. Via het conflict in de Donbass diende immers een front geopend te worden in de voortuin van Putin, als wraak voor de Russische aanwezigheid in Syrië. Deze aanwezigheid verhindert immers Groot Israël via de uitvoering van het Oded Yinon plan, dat de laatste 40 jaar, dood en vernieling heeft gezaaid in het Midden Oosten en Noord Afrika. Vandaar ook de nauwe banden tussen Tel Aviv en Kiev, met ook nog de steun van dönmez Erdogan als vazal van Tel Aviv.
  Dit verband blijkt imo ook uit het feit dat 20 minuten na het neerhalen van de MH 17 de Israëlische aanval begon op Gaza.
  Als men in Nederland dan klaarheid wil over deze MH 17 ramp zal men moeten gaan aankloppen in Tel Aviv, wat echter totaal uitgesloten is. In Moskou kent men m.i. ook de ware toedracht, maar moet men zwijgen omwille van de betrokkenheid bij de Smolensk vliegtuig ramp waar een deel van de Poolse elite werd geliquideerd.
  In hoofde van Israël gaat het daar in Kiev dan ook om een gigantische “false flag”. En zoals bij alle “false flags” moeten er dekmantels voorzien worden om de aandacht af te leiden van de opdrachtgevers, en daarvoor dienen dan de “neo – nazis”(sic). En niemand stelt zich hierbij dan vragen over wat er werkelijk schuil gaat achter deze “neo nazis” ? Zelfs Putin zwijgt over de rol van de zionisten en Israël in Kiev. Ik zie ook nog een ander verband met de recente oorlog in Oekraïne. Dit heeft dan betrekking op het nakende nucleaire akkoord tussen Iran en de USA .
  Dit ligt zeer gevoelig in Israël met dan een aanval op Iran en de gevolgen hier van zullen dramatischer zijn dan het conflict in Israël :
  https://tinyurl.com/ms8pa72x
  met citaat :
  “The deal’s terms, according to former Iran offical at the State Dept, Gabriel Noronha, who quit in disgust seeing it hatched out, is driven by Russia, which, along with China, is helping Iran evade sanctions. It will allegedly include: removing sanctions on human rights abusers and designated terror groups such as the Iranian Revolutionary Guards Council (IRGC); allow Iran to buy tens of billions of dollars of Russian weaponry; to develop ballistic missiles; and offers no tougher controls on nuclear development;….. (=einde citaat).
  Dit is natuurlijk de nachtmerrie (sic) voor Israël, en een aanval op Iran is dan ook een kwestie van tijd :
  https://tinyurl.com/mr3r8cyn
  met citaat :
  “DM Benny Gantz was the most clear about how intractable Israel will be, saying Israel could never come to terms with Iran becoming a nuclear threshold state.
  “Action must be taken to ensure that Iran does not continue to enrich in additional facilities and oversight must be increased,” he said. Gantz demanded that the IAEA continue to investigate open files of wrongdoing. “Development of ballistic missiles capable of carrying nuclear warheads must be stopped,” he added… “ (=einde citaat).
  Dit citaat is duidelijk. Het conflict in Oekraïne dient dan ook imo om de aandacht af te leiden van de aanval op Iran, en ondertussen Putin bezig te houden in zijn voortuin in plaats van in het Midden Oosten, en Israël daar voor de voeten te lopen.
  Kortom een explosieve cocktail, waar m.i. alle ingrediënten aanwezig zijn voor starten van WO 3.

 8. Ondertussen las ik in het zwarte balkje onderaan tijdens de uitzending van WNL dat Ollongren “verwacht dat Navo binnen enkele dagen beroep doet op onze troepen’. Elders las ik ook dat de commandant der strijdkrachten (Eichelsheim) hetzelfde verwacht.Rutte zou dan komende week weer afreizen naar het VK om te praten en dat vind ik vreemd omdat de NAVO nog niet bij de “oorlog” betrokken is en het VK is geen EU lid meer,wat moet hij daar dan bespreken en waar bemoeit het VK zich mee? Frankrijk,het verenigd koninkrijk staan altijd vooraan om militair in te grijpen ook al is dat gebaseerd op leugens zoals het zien van vrachtauto’s met zogenaamd massavernietigingsspul wat tot de onterechte inval van Irak heeft geleid en waar ook Nederland aan mee deed.Wat mij ook opvalt is dat er in Den Haag nauwelijks iets van actie te zien is.Wanneer we zo dicht bij een oorlog staan zou je toch iets van de politiek moeten mogen verwachten of op z,n minst dat ze aanwezig zijn ipv reces te hebben.Wel zie ik ze lobbyen voor de gemeenteraadsverkiezingen wat ze kennelijk belangrijker vinden.Met een beetje pech komen er mogelijk helemaal geen gemeenteraadsverkiezingen meer.

 9. HET ONDERSTAANDE KREEG IK TOEGEZONDEN…MET DE UKRAINE TOCH NOG PROBLEMEN. HONGERSNOOD DREIGT IN DE STEDEN…. NOG VOOR TWEE DRIE DAGEN VOEDSEL…..

  JA, dat is een echt probleem. De echte reguliere troepen van de Ukraine hebben de wapens neergelegd. Het zijn de nazi militie groepen die zich in het hart van de steden hebben genesteld en daar de bevolking als schild gebruiken. Neem de Azof militie eenheden, die hebben helmen met aan de zijkant nazi swatsika’s. Er zijn meerdere nazi milities. Het wordt moeilijk want deze club moet chirurgies verwijderd worden ( want dat zijn de neergezette westerse cabal forces, en die voorkomen dat de voorziene voedsel transporten de bevolking bereiken.!!!)

  Daar zit het gevaar. De pers laat filmpjes zien uit het verleden, bild, telegraaf, bbc en nos laten beelden zien uit oude oorlogen en uit films, of computer spelletjes. De beelden mogen niet zo bekend zijn anders valt dat teveel op. Dus de hongersnood is om de hoek….

  Duitsland levert nu levensgevaarlijke oude wapens 30, 40 jaar oud uit de DDR tijd. ter verdediging, echter ook aanvalland spul. .Zwitserland bevriest nu de bankkonten van russische oligargen, maar geeft daarbij zijn financieele onafhankelijkheid prijs en daarmee het Gekoesterde bankgeheim ten grabbel gooiend. Dat is een goede ontwikkeling, waar moet dat zwarte geld in de trillions dan naar toe..?

  Daar de Ukraine zijn grenzen aan de UN niet heeft opgegeven, tijdens het afscheiden van De Sovjet Unie, en die grenzen ook niet heeft bevestigd, is het nog steeds officieel Russisch grondgebied en kan de schoonmaak aktie als een politionele aktie worden gezien. EN DAT IS HET OOK FEITELIJK. HET IS NIET DE BEDOELING OM DE UKRAINE IN TELIJVEN. HET IS DE BEDOELING ER EEN ONAFHANKELIJKE NEUTRALE STAAT VAN TE MAKEN, ZOALS OVEREENGEKOMEN IS MET HET WESTEN EN ZELFS VASTGELEGD IN DE GETEKENDE VERDRAGEN. Het maakt dus ook geen inbreuk op het handvest van de United Nations of de Navo.

  Dat zien wij dus ook, geen verdere militaire akties van andere landen. Het SWIFT betalingssysteem, wat Rusland niet meer mag gebruiken, stelt niets meer voor, want veel landen , zoals Rusland, India, China, Zuid Afrika en Irak zijn al over gegaan naar het QFS systeem, oftewel het Quantum Financial System. Een computer tranfer systeem gebaseerd op cijfers en niet meer op letters zoals SWIFT., zoveel mogelijk de banken uitsluitend.

  Dus dat raakt de russen dus echt niet meer. Zij gaan over (is vandaag gebeurd) naar een goldbacked currency, gezamelijk met de BRICS landen. Het wordt alleen maar moeilijker voor de EU. Hoe gaan die het gas, de olie, de electriciteit, die zij nog steeds van Rusland krijgen, betalen….???

  Afgesproken is ook dat China en Taiwan zich samenvoegen en dat Taiwan zijn onafhankelijkheid behoud, met eigen leger en bestuur. Sterker nog het krijgt een rol in Peking om de transitie naar het nieuwe tijdperk van Vrede op de wereld( (en dat is niet de NWO) voor China te begeleiden. Dit, omdat de cabal met zijn hele reutemeteut in china werd gedood of verwijderd.

  Dus Glory is echt aan de horizon…. de nazi’s zijn gedoemd het onderspit te delven. Het zal tijd worden……Ook Nederland krijgt een beurt… Rutte !!!!!!

  1. Wat gebeurde er nu? De Stam-Rus, als we ze zo mogen noemen, was het beu dat hun volksgenoten steeds maar als slaven verkocht werden, en maakten er korte metten mee: hun hoofdstad, Itil, werd in de as gelegd door Sviatoslav I. Het was hij die de Slaven-handel (dat is: de handel in mensen van het Slavische volk) stopte, en ook hun diep-satanistische praktijken, zoals het verkrachten en offeren van kinderen. Zij waren aanbidders van de Mammon, hetgeen één van de avatars van de Duivel is. Dat gebeurde in de tiende eeuw.

   Maar daarvoor gebeurde nog iets heel belangrijks: de Khazaren converteerden en masse naar het Jodendom in het jaar 843, onder invloed van Koning Bulan. Op slag waren er 2 miljoen “joden”, maar dat was slechts schijn: zij volgden NIET de Torah, maar de Talmud, wat niet hetzelfde is. Het zou mij te ver leiden, maar de essentie is dat zij dus géén semieten zijn, maar Turken. Lees daarover “The Thirtheenth Tribe” van Arthur Koestler (3). Je wéét dat dat boek de waarheid vertelt, want hij werd ervoor bedankt met een dubbele zelfmoord in zijn appartement in London.

   Het punt is: Kiril weet dat allemaal, en zeker omdat Solshenitzyn er een boek over schreef. “200 jaar samen” (4). Daarin beschrijft hij met naam en toenaam hoe 85 % van de Checka (de Sovjet-geheime dienst) bestond uit zionistische “joden” (Turken) die de grootste wreedheden uithaalden met de Oekraïense bevolking, die door en door Christelijk was: en gezien werden als de nazaten van Shem. Shem, die de zoon was van Noach, naast Ham en Japeth. Wil je het conflict echt-en-techtig begrijpen, dan moet je zo ver terug. Lees daarover “The Curse of Canaan” van Eustace Mullins: het beste boek in de materie. (5)

   Na Rusland zelf, namelijk, was de Oekraïne het tweede Christelijke bastion dat kapot moest. En daarna is het alleen maar verder bergaf gegaan: Frankrijk moest kapot, daarna Duitsland, daarna de rest van de wereld. GB hadden ze al veroverd in 1694, en was hun basis van operaties. Waarom? Omdat de Denen (dus eigenlijk de Stam-Dan) introuwden in de Britse adel. Het woord “Britten”, trouwens, komt van het Hebreeuwse Brith, wat verbond betekent. GB is het meest zionistische land ter wereld, en is verantwoordelijk voor het oprichten van beide de VS (hefboom) en Israël (doel).

   Dit conflict heeft dus héél oude, zelfs metafysische wortels. Wil je daar meer over weten, dan moet je zeker Robin de Ruiter’s “Dertien Satanische Bloedlijnen” (6) lezen, zodat je begrijpt dat dit niet gaat over de uitbreiding Oostwaarts van de Navo an sich, of Oekraïne an sich, maar over het herstellen van het Christendom in het decadente Westen. Lees Dugin, “The Fourth Political Theory” (7), die auteurs. Zonder metafysische analyse kom je nergens, en zul je ook de verkeerde investeringsbeslissingen nemen.

   Ik wist 100 % zeker dat Poetin Oekraïne zou binnenvallen: van Kiev terug de hoofdstad maken is zijn missie. Gisteren, nu en morgen. En hij zal zeer waarschijnlijk zijn slag thuishalen. Weinige mensen weten dat het zelfs geprofeteerd is door Onze-Lieve-Vrouwe van Fatima, in oktober 1917, net toen de grootste gruwelijkheden tegen de Christenen werden gepleegd in Rusland. Lees daarover “God and the Sun at Fatima” door Stanley L. Jaki. (8) Onze-Lieve-Vrouwe openbaarde dat de Renaissance van het geloof uit Rusland zou komen, en ook dat weet Putin maar al te goed.

   Het is jammer voor de Oekraïense soldaten die nu sterven, maar hadden zij hun analyse beter gemaakt, dan was dat niet eens nodig geweest. Het Kwade verleidt ons altijd echter met oppervlakkig gewin, en finaal blijkt dat je sterft en leidt voor niks – letterlijk niks – Westers nihilisme. Putin doorziet dat nihilisme, en is op een goddelijke missie om er iets voor in de plaats te zetten. Onderschat niet hoe gelovig die man is. Niets kan hem stoppen, en dat heeft het Westen nog niet eens door. Ik heb het heel dikwijls gezien op mijn reizen in het Oosten: de gemiddelde taxichauffeur in Bulgarije weet meer dan een Professor Geschiedenis aan de UGent.

   Oorlog is steeds een jammere zaak, maar die is niet begonnen in 2022 en al helemaal niet door Putin. Die is begonnen 2014 en wel door de VS, wat een handpop is van the City of London, wat een handpop is van het Internationale Zionisme, die in al hun betrachtingen het Rijk van Satan willen dienen. Een laatste boek dat je zeker achter de kiezen moet hebben is “The Grand Chess Board” van Zbigniew Brzezinski (9).

   En zo, ironisch genoeg, kun je deze situatie enkel begrijpen als je denkt in termen van de Matruska-poppetjes: niets is wat het lijkt, en elk conflict heeft vele lagen. Maar het is slechts op de diepste, metafysische laag, dat je dit conflict kan zien voor wat het is: een strijd van Goed tegen Kwaad. Een strijd die in moderne termen begon in 1535. Meer daarover lees je in “De Serviele Staat” van Hilaire Belloc (10)

   Aan alle criticasters zeg ik op voorhand: wie die tien boeken niet gelezen heeft die ik hierboven citeer, kan ik simpelweg niet als een ernstige gesprekspartner beschouwen. Ik heb lak aan het journaille van tegenwoordig, die wellicht niet één van die boeken kent. Ik ga me dan ook niet mengen in debatten op hun niveau. Maar wie ernstige studie wil verrichten die weet wat gedaan.

   Ondertussen zijn er belangrijker dingen, zoals de bedreiging van onze vrijheid door onze eigen politici, die nu de aandacht willen afleiden van hun eigen dictatoriale plannen door te wijzen naar een man die Rusland op 20 jaar tijd uit het slop gehaald heeft zoals geen leider voor hem ooit deed. En laat ons zéker ook niet vergeten wat hij deed voor de Christenen in Syrië. Zonder hem waren er simpelweg geen meer over.

   Brecht Arnaert

  2. Deze morgen (maandag 7-3-2022) zou er ik meen voor de derde keer een wapenstilstand komen,deze keer geldt dat voor Kiev,Marioepol,Charkov en Soemy. https://nos.nl/artikel/2420177/-rusland-kondigt-staakt-het-vuren-aan-in-oekrainse-steden-voor evacuaties
   Omdat veel mensen alleen maar het NOS nieuws beluisteren en kijken neem ik dit als voorbeeld. Eerdere wapenstilstanden zijn mislukt en het westen wijst zoals gewoonlijk direct naar Poetin zonder wederom met bewijs te komen dat zijn militairen daar schuldig aan zouden zijn.
   Een paar vragen die mij belangrijk lijken zijn: 1.Wie heeft er voordeel bij om mensen vast te houden en te voorkomen dat ze vluchten?
   We hebben allemaal kunnen lezen dat eerder mannen tussen de 18-60 jaar niet mochten vluchten maar moesten vechten.Wanneer nu burgers mogen vluchten heeft Zelensky en zijn bende geen menselijk schild meer en weten ze dat ze binnen de kortste keren gepakt zullen worden.
   2.Welk voordeel zou Poetin hebben om de wapenstilstand te schenden? Ik denk niets en hij zal ook beseffen dat hem dat alleen maar slechte publiciteit zal opleveren en mogelijk meer sancties of erger en ook zouden zijn militairen langer moeten vechten en enorm moeten oppassen om geen burgers te raken.Feit is nog steeds dat Poetin vaak eerst waarschuwt eer hij opdracht geeft zodat mensen als ze de kans hebben kunnen vluchten.In een dictatuur/nazi regime hebben burgers niets te vertellen en moeten mensen enorm goed letten op wat zij zeggen omdat ze anders nare gevolgen zullen ondervinden of zelfs gedood worden.Dat kan zelfs zo erg zijn dat mensen gedwongen moeten lachen wanneer ze het voor Oekraïne opnemen op straffe van……
   Dat ook ondertussen extreem rechts in west Europa steeds meer de kop op steekt blijkt uit eveneens een NOS bericht maar natuurlijk ook uit andere bronnen maar die mensen (de schapen) nog vaak niet willen geloven en zelfs van complottheorie zouden durven beschuldigen.
   https://tinyurl.com/y78cw9w6 Volgens de berichten zou Macron veruit de meeste stemmen krijgen.Vreemd natuurlijk wanneer men alle demonstraties ziet en mensen om zijn aftreden horen vragen.Ook daar zien we vaak bruut geweld om vreedzame demonstranten te laten ophouden met demonstreren.Zelensky,(extreem)rechts zien over het algemeen voor bijna alles geweld en onderdrukking als oplossing ongeacht of en hoeveel burgers daardoor gewond raken of gedood worden.
   Vreemd is ook dat westerse media zoals de BBC en anderen als eersten geen mensen in Oekraïne meer houden om verslag te doen terwijl anderen dat wel doen maar niet zo bekend zijn bij het publiek.Waar haalt en hoe komt de NOS ,BBC en anderen dan aan hun nieuws en wat mogen we nog geloven?

  3. Arnold, waarom zou je überhaupt nog iets willen geloven. Geloven is niet belangrijk. Weten echter wel. Een citaat uit mijn nieuwste artikel:

   “Wat anderen ons wijs willen maken is slechts bijzaak en een oefening om bij jezelf te blijven, in je eigen kracht te komen of steeds meer te blijven. Wie wil nu een penseelstreek of decorstuk in het kunstwerk van een ander zijn, of een figurantenrol in de film van een ander spelen? Daarom wil ik nog maar weer eens aangeven, dat niet ieder ogenschijnlijk ‘vernieuwend’ gedachteconcept (zoals de platte aarde) per definitie waar is en getuigt van schoonheid en liefde. Een ieder draagt de waarheid en werkelijkheid in het eigen ge-weten en dus in het hart!” ”

  4. Arend u vraagt waarom ik uberhaupt nog in iets zou geloven.Dat is een goede maar moeilijk te beantwoorden vraag.Misschien dat iets hopen ook omschreven zou kunnen worden in iets wensen? Zolang er machtswellustelingen en hezuchtigen zijn zal een vreedzame wereld onbereikbaar zijn vrees ik.Zolang niet bekwame mensen op belangrijke posten zitten en mogen beslissen over leven en dood door bv wel of geen alles vernietigende wapens in te zetten zal een vreedzame wereld ook onbereikbaar blijven.Zolang mensen om met de mode/tijd mee te gaan hun vrijheid weggeven door bv alles digitaal (lees controleerbaar) te maken wat tevens als dwangmiddel ingezet kan worden zal een vreedzame wereld ook onbereikbaar blijven maar eerder een dictatuur worden.Bedrijven worden al digitaal gechanteerd en er wordt gehackt gegevens belanden vaak op straat of komen in verkeerde handen terecht en toch blijven de meesten als zombies aandringen op nog meer digitaliseren wat overigens kapitalen kost.Terug naar het oude lijkt mij het beste gewoon bankmedewerkers/sters bv of mensen die het werk doen op een bewezen veiligere manier op papier ipv digitaal.Dat kost ook geld maar geeft mensen ook werk en inkomen terwijl digitaal mensen hun baan kost en zal leiden tot een digitaal web wat mensen gevangen zal houden door bv gezichtsherkenning en een QR code.Hoe kunnen “vrije” mensen gemak laten preveleren boven hun vrijheid en dat van het nageslacht? In één ding geloof ik echt nog en dat is dat het goede het slechte zal overwinnen al kan dat eerst veel ellende en narigheid moeten doorstaan.

  5. Arnold, die machtswellustelingen en hebzuchtigen zijn er altijd al geweest en zullen er ook nog heel lang zijn. Wat wil jij in en voor jezelf daaraan doen? Misschien is het overspringen naar een andere tijdlijn een optie. Maar dan neem je ook jezelf mee. Dat zelf is het materiaal waar je mee mag werken en spelen. Misschien is het een betere optie om dat zelf tot een ZELF te maken, waardoor je niet meer gefocust bent op de machtigen in de buitenwereld en meer gaat beseffen en ervaren welke macht en kracht erin jou huist. Waarschijnlijk kun je dan zonder vaccinatie immuun worden voor het van buitenaf geïndoctrineerde machtsverhaal.

  6. Arend ik ben al veel veranderd maar het probleem is dat ik me wel los wil maken van die machtswellustelingen en hebzuchtigen maar dat het niet gaat lukken omdat zij zich aan mensen blijven opdringen of mensen dat nu willen of niet.Een voorbeeld is bv de te hoge belastingen waardoor mensen weinig over houden om fatsoenlijk van te leven en dan komen bv de gemeentes weer met hun heffingen of de steeds maar stijgende kosten voor dagelijkse dingen.Eigenlijk hoeven de laag betaalden geen geld uit te geven want dat doen de gemeenten en overheden wel en wanneer het dan niet meer te betalen is voor velen (nu al zitten mensen letterlijk in de kou) dan laten ze meestal deze mensen in de steek.
   Met mensen die op te grote voet hebben geleefd en blijven kopen terwijl ze geen geld hebben heb ik geen medelijden maar de meesten zullen niet zo geleefd hebben denk ik.
   Ik ga meestal af op wat van binnen komt en laat dat leidend zijn en niet het verstand want wie het hart volgt zal zelden of nooit problemen door verkeerde beslissingen ondervinden.
   Meestal zijn het anderen die materialistisch ingesteld zijn die voor problemen zorgen en natuurlijk moet men ook denken en het verstand gebruiken waarbij het van belang is dat de hersenen op één lijn met het hart komen en luistert en doet wat het hart ingeeft.
   Ook zie ik mijn reacties schrijven niet als iets moeten doen maar eerder als iets van mij afschrijven waardoor ik het niet opkrop en ik hoop dat mensen er iets aan hebben en over dingen gaan nadenken.Natuurlijk zou ik het liefst in een paradijs wonen waar geen problemen zijn maar dat is helaas een illusie op deze aardbol zolang materialisme en macht voor velen een hoofdrol blijft spelen,ik ben meer voor samenwerken en mensen helpen.

  7. Ik versta volledig wat je schrijft, Arnold. Ieder is echter volledig voor hoe hij/zij het eigen leven inricht en de keuzes die daarbij gemaakt worden. Jij bent alleen verantwoordelijk voor je eigen keuzes en de eventuele gevolgen daarvan. Als je dit op een diep niveau beseft kan dat een heel verlichtende bevrijding zijn.

  8. Aanvulling op mijn vorige reactie. In de volgende zin hoort het woord verantwoordelijk nog thuis. Dus: Ieder is echter volledig verantwoordelijk voor hoe hij/zij het eigen leven inricht en de keuzes die daarbij gemaakt worden.

 10. Mooi helder stuk, Arend, zoals al je stukken overigens. Deze informatie kan niet vaak genoeg onder onze aandacht gebracht worden.
  Hartelijke groet, Lillian.

 11. Gisteren donderdag 10-3-2022 keek ik naar een debat in de kamer en ik ergerde mij aan de houding van kamer leden en de wijze waarop ze omgingen met vraagstukken die over leven en dood van velen kunnen gaan.Zo ergerde ik mij aan bv dhr Sjoerdsma die telkens een houding aanneemt alsof hij zo geweldig intelligent zou zijn en interessant zijn neus tussen duim en wijsvinger neemt alsof hij diep nadenkt.Wanneer hij dan spreekt denk ik vaak wat is die man onwetend of dom.Dan hebben we dames als Mulder (cda) en Piri (ik meen pvda) en de heer Brekelmans (vvd) Brekelmans zou geen moeite hebben besluiten te nemen die tot WW III kunnen leiden en de dames roepen bijna om meer en hardere sancties tegen Poetin maar kennelijk beseffen ze allen niet wat de gevolgen kunnen zijn.Waarom Poetin bozer maken met sancties die hem mogelijk nauwelijks raken maar wel de “gewone” mensen raken zowel aan eigen zijde en ook aan Russische zijde?Een PVVer en ik meen van Haga vroegen aan Ollongren of er nog voldoende middelen in Nederland overblijven wanneer Nederland zowat alles naar de oost grenzen brengt om bv de Rotterdamse haven te verdedigen indien nodig.Antwoord was vertrouwen op de NAVO en Nederland zou verdedigd worden door troepen aan de oost grens.
  Heeft Nederland nog wel een leger of staat dat nu onder bevel van anderen?
  Ook wil Ollongren meer wapens naar Oekraïne sturen maar de kamer mag niet weten wat gestuurd gaat worden en krijgt pas achteraf informatie over wat gestuurd is.Alles hebben ze gedaan om niet alleen de eerste en tweede kamer buiten spel te zetten maar zelfs over defensie beslissen nu vreemden lijkt het wel.Maar wanneer dan vreemden over zaken gaan en niet Nederland laat dan ook die vreemden maar betalen ipv de Nederlandse belastingbetalers zou ik denken.En wat vinden de Nederlandse militairen hier eigenlijk van? Is dat aan hen gevraagd?
  Wat als alles aan de oostgrens staat en terroristen zoals IS komen deze kant op? Wie verdedigd ons dan hier tegen hen? Wie verdedigen dan de gezinnen van die militairen? Met zulke politici heb je geen vijanden meer nodig en ben je al verloren eer je begonnen bent.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.