Advertentie

Noodweer: wake-up call van ‘The Mother’..?


Grandmothers gathering

x
x

Noodweer: wake-up call van The Mother?

2019 © Tessa Koop | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Ik zat rechtop in mijn bed. Zou het noodweer van deze week de roep van The Mother kunnen zijn? Zo op weg naar Pinksteren, waarbij we de uitstorting van de ‘heilige geest’ herdenken? Het liet me niet meer los… Door een gesprek met de ‘Zoon’, een droom over vruchtbare aarde en mijn eigen proces als Cosmic Woman kan ik niks anders dan concluderen: JA!

‘De Grootmoeder van de gehele schepping, de Ene die de maakster van het leven is,
de Ene die we zijn vergeten, roept ons.
Zij is niet boos op ons, maar zij bedroefd dat we zijn vergeten wie Zij is.’

( Uit: Grootmoeders geven de wereld raad.)

Net als met de brand in de Notre-Dame borrelde er deze week iets in mij… Alsof er een diepere betekenis achter het noodweer van afgelopen week zit… Eentje die niet eens zoveel verschilt van de boodschap van de Notre Dame… De terugkeer van de vrouwelijke energie lijkt soms wel met groot natuurgeweld in ons bewustzijn terug geplaatst te moeten worden. Omdat we het anders nog steeds niet willen begrijpen, zien, horen en voelen. De buitenwereld is een spiegel van ons bewustzijn… Als we iets ontkennen in onszelf klopt het vaak in de vorm van een (zuiverende) crisis op onze deur. Desnoods door hem in te trappen. Pas als we de boodschap begrijpen, keert de rust terug…

‘Er werken krachten met ons samen, met een vermogen onze realiteit te beïnvloeden,
die zijn weerga niet kent. Het wordt tijd dat wij onszelf bewust worden
van deze krachten en dat we ermee gaan samenwerken.’

(Uit: Cosmic Woman)

 Altijd ga ik ‘s ochtends in mijn meditaties naar de lodge van de 13 Grootmoeders, die symbool staan voor de kosmische, vrouwelijke energie. (Ik zal dit zo verder toelichten.) Maar vanmorgen zat ik onverwacht op een bankje, in het bos, naast Jezus. Waarschijnlijk doordat ik mezelf afvroeg wat Pinksteren ook alweer precies betekent en of dat iets zegt over de fase waar ik nu in zit als mens om het oude af te sluiten en mezelf als ‘Cosmic Woman’ neer te zetten. Sinds ik mij op dit pad begeef staat het bol van de synchroniciteit; het fysieke bewijs dat al het leven overal met elkaar verbonden is.

Zo trok ik op mijn werk, waar ik per 20 juni na 8 jaar stop, de kaart Manifestatie: “Deze kaart geeft aan dat het tijd is om jezelf neer te zetten. Ieder van ons heeft een eigen codering, een eigen unieke kracht die je in mag zetten hier op aarde.” In mijn Happinez-agenda staat bij juni: Mantra van de maand: ‘Ik treed naar buiten.’ Yes!!

En een paar weken geleden bood iemand mij uit het niets aan om te vliegen met roofvogels…! Daarboven zeiden ze tegen me: “Kijk of een vogel in het bijzonder je aandacht trekt.” En dat was de zwarte gier: ‘Het is een vogel die doden opruimt,’ lees ik in de Totemdier Tarot van Ted Andrews. ‘Zijn aanwezigheid geeft aan dat verandering nabij is.’ En wat dacht je van vannacht: als de bliksem toeslaat brandt Moeder Natuur hetgeen wat ‘dood’ is weg. Als ik iets heb geleerd van de 13 Grootmoeders, dan is het wel mijn verbinding met Moeder Natuur.

‘Jesus Prince of Peace’, zoals geschilderd door Akiane Kramarik

De Wijze 13 zijn nauw verbonden met de inheemse volkeren over de hele wereld. De erfenis van de Grootmoeders is dan ook niet verbonden aan een specifieke stam of natie. Dit symboliseert dat het gaat om een universele waarheid: de Wet van Eenheid. En dit heeft niemand in pacht maar is van en geldt voor iedereen. Deze basis vind je terug in alle religies.

Ik had dus vanmorgen in het bos een gesprek met Jezus. Niet de ‘voetstuk-Jezus’, maar de vriend Jezus. Hij zei: “Je bent een apostel op weg naar meesterschap.” Omdat aan kerkelijke woorden vaak zo’n een oude energie kleeft, zocht ik op wat de letterlijke betekenis is. Apostel stamt af van een Grieks woord dat ‘gezondene’ betekent. Hij zei: “Je bent gezonden om een goede boodschap over te brengen.” Een ‘goede boodschap’ is samengevat in het woord dat we kennen als ‘evangelie’. Nu ik de betekenis weet voelt het meteen minder beladen aan.. Het is mijn boodschap dat er een nieuwe kosmische mens in de maak is, als Belofte voor deze tijd.

De kosmische mens – het kosmische bewustzijn.
De kosmische mens heeft een kosmisch bewustzijn omdat hij het mannelijke en vrouwelijk in zichzelf in balans heeft gebracht. Hierdoor ontstaat de afstemming met de Bron – jouw ‘I AM’ – waardoor je echt je eigen ware grootsheid kunt ervaren. Dan leef je vanuit creativiteit en inspiratie, in plaats van uit oude programma’s en herinneringen uit het verleden. Hoewel de kosmische mens op het programma staat voor de mensheid in zijn geheel, zitten we nu in een overgangsfase waarbij we vrij zijn onze Weg te kiezen.

Welke weg kies jij? Blijf je bij het oude – waarbij de mannelijke energie regeert, jij vleugellam bent, op halve kracht vliegt en de weg kwijt bent- of hoorde jij de week ook een paar keer de roep van De Moeder? Weet dat als je tegenstellingen verbindt en je intuïtie toelaat dan ontstaat er weer magie! We staan op en lopen door het bos, hij zegt: “Jij leert de mensen over de nieuwe kosmische mens, door er zelf een te zijn. Je kunt daarbij mijn leven met de markeringen (denk aan Kerst, Driekoningen, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, etc.) als voorbeeld gebruiken, in combinatie met het ritme van de natuur. Dit schept een volledig beeld van de ‘inwijdingsweg’, die de mens gaat als deel van de natuur. Gefaseerd krijgen mensen de ‘Heilige Geest’ uitgestort.”

De heilige geest kun je ook herkennen als het vuur dat in jou brandt, dat ervoor zorgt dat jij passie voelt en inspiratie krijgt. Maar als het vuur vanuit wilskracht (mannelijk) teveel doorslaat kan het je ook opbranden, daarom is het belangrijk in het ritme van de natuur te leven. De Kerk heeft de natuur helaas haar heiligheid ontnomen door voor een verbinding met God alleen naar boven, naar de Vader, te wijzen. Hierdoor hebben we onszelf losgekoppeld van de natuur…

Sinds ik naar buiten treed als Verhalenverteller, net als de zesde Grootmoeder die valt in de maand juni, kijken mensen mij altijd een beetje vreemd aan als ik vertel over mijn telepathische verbinding met de 13 Grootmoeders. Terwijl als we het hebben over Jezus met zijn 12 apostelen, dan klinkt het ons veel meer vertrouwd in de oren. Terwijl we van beide kanten – de sjamanistische kant en de christelijke kant – vaak niet meer precies weten om welke Waarheid het gaat.

Wij moderne mensen voelen ons vaak misleidt als het om de Waarheid gaat die de Kerk verkondigt (en terecht!). Maar tegelijkertijd zijn we zo ver van onszelf en de natuur verwijderd geraakt, staan we zo ver af van ons natuurlijke ritme, dat we ook niet meer weten dat we niet dichter bij Moeder Aarde kunnen komen als met ons lichaam. En dat de energie die ons lichaam omvat reageert op de beweging van de Zon, de Maan en de sterren… wat zorgt voor groei & creatie.

Dan zegt Jezus: Ik had 12 mannelijke apostelen. Je dient heel goed de boodschap te doorvoelen van; The Power of 12+1. Jij bent de Bron: 13 (de Ene) en de 12 kosmische krachten werken in op jou. Het is zijn deze krachten die van jou een vrije creatieve geest maken en jou helpen jouw innerlijke Waarheid te ontdekken, zodat je toegang krijgt tot de kracht en wijsheid die in jou liggen.”

Maria Magdalena..
Maar… hoe zit het dan met Maria Magdalena? Vraag jij je dat ook af? Tijdens het creatieproces van mijn 2e boek: Cosmic Woman, mysteries ontrafelen met een kosmisch bewustzijn, zeiden ze daarboven tegen mij: schrijf dit boek vanuit de 13e apostel. Vanuit ‘Zij die haar Visioen wordt’ (zo heet de 13e Grootmoeder, verbonden aan de 13e maan: de stip in de cirkel). Dat zegt wel iets… toch? Zou Maria Magdalena naast Jezus in het centrum van de cirkel hebben gestaan? Als de perfecte balans tussen Yin en Yang? Wat denk jij?

Zouden zij zielsveel van elkaar gehouden hebben? Zouden er geschriften bestaan waaruit dit blijkt? Zoals uit delen van de Nag Hammadi ? Of de Pistis Sophia? Waarom zou de mannelijke elite van de Kerk er geen baat bij hebben dat de kosmische, universele kennis over De Moeder geopenbaard wordt? Is het nog langer mogelijk deze kennis onder de pet te houden? Getuige de brand in de Notre Dame (Onze Vrouwe) en roep van De Moeder van deze week: NEE

‘Ieder mens is anders, jij bent uniek. Wat we gemeen hebben is dat we kosmische krachten zijn.
Cosmic Woman helpt je graag opnieuw in het ritme van de natuur te leven,
zodat je versmelt met de levenskracht die dromen omzet in werkelijkheid.’

– Bron: www.cosmicwoman.nl  

Jezus: “Dan deel ik nu met jou een groot ‘geheim’… Het helpt als je God, het Leven zelf als The Mother ziet… Als de Bron waaruit al het leven en creatie zich ontspruit. Ook de man. Zodra je God, het leven zelf, als De Moeder ziet… voel je je als kind meteen geborgen. In deze tijd hebben de mensen de veiligheid en de koestering van De Moeder nodig… Daarom spreken de 13 Grootmoeders met jou; zij leren jou opnieuw wat de plaats is van de mens in de natuur.”

* * *

‘Earth my body
Water my blood
Air my breath
Fire my spirit’

– Linda Wormhoudt

Het ‘vuur van de Heilige Geest’, zoals afgebeeld in de Grote Basiliek van St. Pieter in het Vaticaan.

In de natuur gebruikt Moeder Aarde het vuur van de heilige geest (bliksem) om zichzelf te vernieuwen. Het dode en het oude (de as) is als kunstmest dat vruchtbare grond geeft aan nieuwe planten om te groeien en sterk te worden. Wat zuivert het vuur van de Heilige Geest in jou? In deze tijd is het voorbestemd dat zowel de man als de vrouw zich bewust worden van deze Heilige Drie-eenheid: de Vader, de Zo(o)n en de Heilige Geest/Moeder.

Jezus zegt: Stem je af op de 13, op De Moeder. Je energie bouwt zich op, je gaat steeds meer stralen als The Sun. Ik ben de terugkeer van The Sun. Jullie zijn jullie de terugkeer van de Zon. We zijn allemaal kinderen van de Zon/Bron/13. Er is wel een stuk overgave nodig om de ‘heilige geest’ te ontvangen. Dat komt vaak als het ego in de vorm van een crisis geen uitweg meer ziet en zich dus wel over moet geven aan de instroom van een hogere energie.”

Ik zie hoe Jezus een prachtige witte duif op zijn hand houdt en deze met een gebaar naar boven, naar de hemel laat vliegen. (Toen Jezus de Heilige Geest ontving daalde er een duif op hem neer – TK) Hij vervolgt: “Totdat je herinnert dat je altijd gedragen wordt. Je ontdekt dat de wind onder je vleugels er altijd is, en je daarop kunt vertrouwen. Als tegenpolen in balans komen, komt de 3e energie vrij. De mens en God zijn EEN: ‘The one is All en the all is One.

Volgens Jezus is de tijd waarin we nu leven een alchemistisch proces, daarom is het zo heftig. “De balans is zich aan het herstellen en dat gaat soms met veel onrust en chaos gepaard.” In de natuur gebruikt De Moeder de bliksem (het vuur) om zichzelf te zuiveren en te vernieuwen. Je kunt jezelf voor komende dagen afvragen: ‘Wat zuiver het vuur van de Heilige Geest in mij?’

De boswandeling met Jezus is ook symbolisch, bedacht ik mij net. Ik kreeg het woord: heidenen aangereikt en ik snapte het. Heidenen waren moeilijk tot de officiële godsdienst te bekeren, omdat ze zich prettig voelden in de bossen op het platteland waar ze een waren met De Moeder… Ik ontdek steeds meer dat alles een dieperliggende betekenis heeft…

En.. mag ik nog even? 50 dagen na Pasen ontvingen de apostelen de Heilige Geest om zo ‘met vurige tongen’ de goede boodschap (het evangelie) uit te dragen. Na een intense innerlijke reis van 8 jaar, waarin deel 1 van Cosmic Woman is ‘geboren’ is het nu voor mij de tijd als Verhalenverteller – en dus als ‘apostel’ – mijn goede boodschap te verkondigen… ‘Ik treed naar buiten. YES!’

Fijne Pinksteren!

1 gedachte over “Noodweer: wake-up call van ‘The Mother’..?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.