Advertentie

De Grote verschuiving…


x
x

De Grote verschuiving

2021 © Harriet Algra (totalhealthfoundation.nl)
2021 © deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

We zijn grootgebracht in het concept, dat de aarde en zijn inwoners zijn gecreëerd door een god, een bron, die alleen naar Licht, Liefde en alles wat goed is, verlangde. Niets is minder waar. We zitten midden in een voor ons zeer slecht experiment, dat ons bijna, op een haar na, volledig had vernietigd. Meer dan 100.000 jaar geleden werd de aarde veroverd door de Draco reptielen. Alle oorspronkelijke bewoners werden tot slaaf gemaakt. 16.500 jaar geleden woedde er een oorlog tussen meerdere stammen hier op aarde. Omdat het erg moeilijk was om deze oorlog te winnen, sloten de Maori’s en Aboriginals een deal met buitenaardse wezens, die bekend staan ​​als de ‘Alpha Draconians’ of de ‘Draco Reptilianen 3’ (vanwege hun reptielachtige uiterlijk).

Anu volgens Thomas Williams

In ruil voor geavanceerde Draco-wapentechnologie, verkregen de Draco’s een belangrijke positie op aarde. Ze ondertekenden een verbond dat 16.500 jaar zou duren en op 21 december 2012 zou gaan eindigen. De stammen hadden niet in de gaten dat de Draco’s, die afkomstig waren uit het ‘Alpha Draconis-systeem’ in de ‘Orion Constellatie’ – dit al vele malen eerder hadden gedaan. Op identieke wijze hadden ze al vele planeten en beschavingen in het ‘Melkweg stelsel’, verwoest en vernietigd.

Het verbond stond de Draco’s toe, dat hun generaal, Anu, hier op aarde, als ‘de Heer’ alias ‘Jahweh, de ‘God’ uit de Bijbel, op deze planeet geïnstalleerd zou worden. Alle religies op aarde aanbidden Anu of zijn kleinzoon, Marduk, als ‘Ra’ de zonnegod, ‘De Heer’, als ‘God’. Aangezien het convenant door alle partijen was ondertekend en goedgekeurd, mochten de Universele Raad en de UPU (Universele Beschermingseenheid), niet tussenbeide komen. De universele wet stond hen zelfs toe hier de wereldwijde krijgswet te installeren. Deze werd door hun handlangers gehandhaafd. Dit waren eveneens buitenaardse rassen, die bekend staan als de ‘Greys’ en de ‘Mantis’.

De Greys en Mantis (r)

Wat nog veel heftiger was, was, dat ze mensen in de lagere astrale niveaus gevangen namen, waarbij het grootste deel van menselijke actieve genetisch materiaal gereduceerd werd tot het zogenaamde ‘junk-DNA’. Dit had tot gevolg, dat mensen nog slechts over een fractie van hun overgeërfde vermogens kunnen beschikken. Ook kregen ze het voor elkaar om een lichaam te creëren met twee compleet tegengestelde breinen nl. het zoogdierbrein, dat ergens om geeft, en het reptielenbrein, dat geen emoties kent. In dit soort lichamen werd de mens gevangen gezet. Die twee breinen passen niet bij elkaar.

Als gevolg daarvan, staan mensen al vanaf hun geboorte in conflict met zichzelf. Hiermee werd de menselijke versie 2.0 gecreëerd. Dit had de grote val van ons bewustzijn tot gevolg. De Draco’s waren in staat, om met volledige toestemming, een mens over te nemen. Over het algemeen waren dit mensen, die hun ziel hadden verkocht  in ruil voor rijkdom en macht, ofwel, mensen die door drugs, alcohol of trauma aan lager wal waren geraakt. Op deze manier was Marduk in staat zich hier in menselijke vorm te verplaatsen.

De verspreiding van taal..
De Engelse taal behoort, sinds het woord zijn intrede deed, tot de oudste talen op deze planeet,. Het bevat vele verborgen antwoorden, die gelinkt zijn aan onze werkelijke afkomst. Het woord ‘aarde’, dus ‘EARTH’, is een anagram van het woord ‘HEART’, hart. De reden dat de aarde werd ingenomen door de Draco’s, was, dat ze de controle wilden krijgen over het hart van het universum, de aarde. Al hun aanvallen zijn gericht op het hart. Net als bij de aarde is het hart het enige orgaan, waarmee wij mensen verbonden zijn met onze oorspronkelijke wereld.

Het is de plek waar we vrij zijn en niet controleerbaar. Alle geconstrueerde scenario’s, zoals pedofilie, eindeloze oorlogen, op trauma gebaseerde mind control, het zaaien van verdeeldheid tussen mensen, enz. zijn erop gericht onze innerlijke vrede te verstoren. Ook daarmee wordt het hart aangevallen. Wanneer we onszelf echt gaan accepteren zoals we zijn, wanneer we de manier waarop we over onszelf denken, veranderen, en inzien dat ons lichaam ons ware huis is in deze realiteit, zal dat gaan veranderen, en dat vampiristische bewustzijn ophouden te bestaan.

Zodra we in staat zijn onszelf te accepteren, te begrijpen, van onszelf kunnen houden, dan zullen we de innerlijke stem horen, die ons weer in evenwicht kan brengen en die ons met ons ware zelf verbindt. De ‘Wim Hof methode’, is hier een fantastische aanvulling op. (HIER)  Het sluit perfect aan bij mijn werk, en inspireert me in mijn zoektocht naar de waarheid. Het schept een helderheid, waardoor het een stuk gemakkelijker wordt om in zowel lichaam, hoofd als hart tegelijk aanwezig te zijn. Hierdoor kun jij je beter kunnen focussen, dat je scheppingskracht doet toenemen.

De opkomst van Marduk
In de verborgen geschiedenis van de aarde (HIER), heb je kunnen lezen hoe Marduk, de kleinzoon van Anu, hier aan de macht kwam. Zijn voornaamste plan was om 90% van de mensheid te doden en alle aardse bezittingen onder te brengen in speciale ‘Trusts’. Deze trusts werden gedurende de millennia bewaakt door aangewezen beheerders, zoals Ferdinand Marcos, Soekarno, Ghadaffi, Nelson Mandela en vele anderen.

Om dit te kunnen bewerkstelligen werd geen enkel middel geschuwd. Diefstal, omkoping, bedrog, dwang, afpersing, chantage, plundering, marktfraude, sociale manipulatie, intimidatie, vergiftiging, ondermijning, spionage, infiltratie, moord, ondermijning, oorlog, genocide, ontvoering, ziekten, drugs, hypnose, mind control, weermanipulatie, valse vlagaanvallen, tovenarij, hekserij, zwarte magie, slachting, verkrachting, ritueel misbruik en rituele offers. Alles wat nodig was om hun doel te bereiken, werd ingezet.

De ‘Trusts’, waren ondergebracht in een speciale door hun opgerichte ‘Orde’, dat gezien kan worden als de machtsstructuur hierop aarde. Die Orde is in 2019 ontmanteld. Ze had haar tentakels in elk aspect van onze samenleving. In de handel, bedrijven, economie, productie, onderwijs, informatie, kennis en patenten, geschiedenis, communicatie, transport, intelligentie, technologie, onderzoek en ontwikkeling, wetenschap, gezondheid, rijkdom, religie, amusement, milieu, leger, openbare dienstverlening en natuurlijk, politiek en overheid. ‘Ohne Betrug kein Sieg’ (‘Geen overwinning zonder bedrog’) is een Duits gezegde.

Volledige controle was de enige manier. President Kennedy zat heel dicht bij de waarheid toen hij deze regels uitsprak: “Het is een systeem dat enorme menselijke en materiële middelen heeft ingezet voor de bouw van een hechte, zeer efficiënte machine, dat militaire, diplomatieke, inlichtingen-, economische, wetenschappelijke en politieke operaties combineert.”

Alles vindt plaats achter de schermen en wat naar buiten wordt gebracht, zijn pure leugens.
Degenen, die deel uit maakten van deze machtsstructuur, hebben ons, ondanks dat ze altijd bang waren dat we wakker zouden worden, altijd veracht. Wat ze niet in de gaten hadden, dat ook zij uiteindelijk vernietigd zouden gaan worden. Om alle rijkdommen en bezittingen, inclusief alle zielen te verzamelen, en vervolgens de aarde en al het leven erop te kunnen vernietigen, had Marduk een ‘hiërarchische commandostructuur’, ontwikkeld. Alle aspecten van het leven moesten worden gemanipuleerd.

Er werd een piramide structuur geïmplementeerd, waarbij Marduk aan de top stond, en alle gewone mensen helemaal onderaan. Hiernaast zie je een globaal schematisch beeld van hoe deze Orde, dus die hiërarchische commandostructuur, was georganiseerd. De tussenruimte werd opgevuld door een ingewikkeld hiërarchisch systeem. Elke laag was ontworpen om de onderliggende laag tot slaaf te maken. Hierdoor, sijpelde slechts zoveel informatie naar beneden, als nodig was om de taken uit te kunnen voeren.

Met behulp van genootschappen, woordmagie, dubbele woordbetekenissen (De èchte betekenis van ‘person’/persoon blijkt ‘mondkapje/masker’ te zijn, dat refereert aan het feit, dat wij als slaaf gezien worden), handsymbolen en subliminale boodschappen in allerlei afleidende vormen van amusement, vertelden ze ons precies wat ze van plan waren. Maar omdat deze boodschappen door praktisch niemand werd opgemerkt, werd er geen bezwaar aangetekend, en gingen ze er altijd vanuit, dat we instemden met hun plannen.

Wanneer je het oude testament in de Bijbel leest, kom je letterlijk al hun misdaden tegen. Daar staat het recht voor onze neus. Neem bijvoorbeeld, hoe de eerstgeborene geofferd dient te worden. Ook werden hun plannen zelfs in steen uitgebeiteld. In Georgia VS, richtten ze een monument op, dat bekend staat als de ‘Georgia Guidestones’. Hierop hebben ze ons, in 10 verschillende wereldtalen, geïnformeerd over hun doel om de wereldbevolking terug te brengen naar 500 miljoen.

Hoewel je misschien denkt dat koningshuizen, presidenten, senatoren en congresleden de machtigste mensen van het land zijn, en jij ze op hun plaats hebt gestemd, is de waarheid, dat ze geselecteerd zijn, om op te stemmen. Ze bevinden zich net boven de onderste laag. Ze hebben een aantal meesters in de commandoketen boven zich, die uitmaken welke beslissingen genomen dienen te worden.

De Ouders
De top van de piramide werd bezet door de onzichtbare Draco’s, als het ‘alziende’ oog. Dit vinden we o.a. terug op de dollarbiljetten. Het volgende niveau op de piramide, bestond uit ‘de ouders’. Zij kunnen beschouwd worden als een eerdere en lagere frequentieversie van de oorspronkelijke mensheid: ‘versie 1.0’. Zij waren veel langer dan wij, en hadden een veel langere levensduur. De oudste ouder was rond de 15 duizend jaar. Eén van de leugens, die deze ouders van Marduk te horen hadden gekregen , was dat zij gecreëerd waren, om voor ons te zorgen. Daar hadden ze volgens hem hun titel aan te danken.

Zij kregen de taak om elk van de 13 ‘Covens’, op het lagere niveau van de piramide, te leiden. Ook werd er van hun gevraagd de weerspannige mens 2.0 te controleren en corrigeren. In totaal waren er 21 ouders. 8 van hen, kwamen uit een hogere ‘kaste’. Omdat zij een eerdere versie van de mensheid waren, vonden ze de hoge spirituele frequenties waarmee de aarde momenteel gebombardeerd wordt, ondragelijk. Dit had tot gevolg, dat ze ofwel vertrokken of zelfmoord pleegden.

De Covens
Er zijn 13 Covens, en kunnen in elk, een willekeurig aantal leden hebben. Dit, zijn de zwarte tovenaars of magiërs, de mensen en wezens die tijdens de droomtijd, je geest aanvallen. Ze gebruiken doelgerichte technieken om mensen, die wakker worden, te ontwrichten. Het is moeilijk om je los te koppelen uit hun tentakels. De Coven-leden bezoeken regelmatig ‘New Age’ conferenties, om waarheidszoekers, gevoelige mensen, of degenen die zich uit de mind-control programmering weten te bevrijden, te identificeren en aan te vallen. Ze zijn in staat, om je denkprocessen te infiltreren en te beïnvloeden.

Ze spelen in op je zwakheden en twijfels aan jezelf, die vaak gecreëerd worden door allerlei ‘New Age’ ideologieën. Ze voeren duistere, satanische rituelen uit, waarbij sprake is van marteling, verkrachting en opoffering van volwassen mensen, kinderen en baby’s. Hierbij wordt ‘andrenochroom’ geoogst (bloed van getraumatiseerde kinderen),  en gedronken. Vaak, worden hierbij ook de lichamen van de slachtoffers gegeten. De rituelen waren bedoeld, als een geschenk aan demonische wezens, om ‘magie’ te bewerkstelligen. Er komen steeds meer aanwijzingen, dat alle Covens zijn vernietigd, en dus niet langer bestaan.

De Bloedlijnen
In het volgende niveau, onder de Covens, zien we de ‘koninklijke bloedlijnen’ en ‘Illuminati’. Over het algemeen wordt aangenomen dat er 13 families zijn. In werkelijkheid zijn dit er 301. Zij vormen de leden van  ‘The counsel of 300’, de ‘Verenigde Naties’, de ‘Trilaterale commissie’, de ‘Bilderberg groep’, om er een paar te benoemen. Dit zijn de publieke pionnen, die een buffer vormen om de verborgen namen, waar het publiek zich niet bewust van is, te kunnen beschermen.

Deze mensen worden meestal geboren in een bloedlijn of ‘Elite’ families, en worden vanaf hun geboorte d.m.v. marteling en gruwelijke mind-control methoden, getraind om de mensheid te onderwerpen. Door hun training, zijn het emotieloze wezens geworden, en zijn ze in staat om, niet menselijke, beslissingen te nemen. Het is hun taak, om leidinggevende posities op zich te nemen in belangrijke instellingen, zoals het leger, corporaties, bankwezen/financiën, politiek, onderwijs, Big Farma, enz.

Hoewel ze op een gruwelijke manier zijn getraind, om zichzelf te zien als ‘speciaal’, die boven de gewone burger staat, weten ze minder van deze realiteit af dan de gemiddelde, wakkere mens. Dit is een gevolg van de compartimentering en inteelt binnen hun gelederen. Geen van hen, kent het volledige beeld van hun missie, of van het volledige piramidesysteem.

Het is in de film/documentaire ‘THRIVE” dat er heel duidelijk gesproken wordt over onderdrukking door TPTB (‘The Powers That Be). Volg het geld en je ziet wie dit zijn..!

De Orde
In 2012-2013 besloten de leiders van de Orde, dat de Illuminati naar het niveau van ons mensen overgeheveld moesten worden, omdat ze geen enkel nuttig doel meer dienden. Alleen de beste 150-160 mensen mochten aanblijven. De Illuminati, hielden dus op te bestaan en zijn nu opgedeeld in vijf facties: ‘Geheime Genootschappen’;  ‘Jezuïeten’; ‘Aziatische families’; ‘Zionisten’ en ‘Nazi’s’. Er woedt een enorme oorlog tussen de verschillende facties. Ze bevechten elkaar om de lege plekken te kunnen innemen, die de Illuminati hebben achtergelaten.

Zoals op alle niveaus van de piramide, heeft geen van hen de volledige kennis van en hoe het complete systeem in elkaar zit. En geen van hen zijn echte leiders, aangezien ze hun hele leven lang zijn opgeleid, om alleen maar bevelen op te volgen. De ‘Rothschild’ familie, die het meeste Draco DNA heeft van alle bloedlijnfamilies, is actief in alle vijf de facties. Om er zeker van te zijn, dat ze zelf als winnaar uit de bus zullen komen, bespelen ze alle facties door ze allemaal tegelijkertijd te ondersteunen, ongeacht welke factie bovenaan komt te staan.

 1. Eén van de vijf facties bestaat uit een groep van verschillende Geheime Genootschappen, waaronder o.a. de ‘Vrijmetselaars’; ‘Scottish rite’; ‘The Order of the Palladium’; ‘Skull and Bones Society’; ‘de Ridders van Malta’ e.a. Ze hebben een aantal, bizarre, handdruksymbolen en rituelen, die ze toepassen bij het doorgeven van informatie en berichten aan hun medewerkers. De groepen zijn sterk hiërarchisch en gecompartimenteerd. Het is verboden om informatie door te geven, aan iemand uit een lager niveau. De lagere niveaus, hebben geen idee van de hogere niveaus, en zijn ook niet op de hoogte van hun duistere bedoelingen.
  Ze zijn geïnfiltreerd in regeringen, politiek, wetshandhaving en vele andere organisaties. Het lidmaatschap van één van deze verenigingen, garandeert een persoon bepaalde gunsten, benoemingen in invloedrijke posities, zakelijke en financiële kansen, evenals juridische immuniteit. De leden uit de hogere niveaus, voeren bloedige duistere rituelen uit, om hun ‘goden’ in te roepen, om gunsten en occulte krachten te verkrijgen.x
 2. Een andere Cabal factie is het ‘Vaticaan’. Het is de zetel van de Jezuïeten en de geheel (on)heilige rooms-katholieke kerk, die buiten medeweten van de protestanten om, het hoofd is van het hele christendom. Het zou tevens de zetel zijn, van de enige religie van de Nieuwe Wereld Orde, voor de gehele mensheid. De katholieke paus is in werkelijkheid NIET het ware hoofd van de kerk. Die rol, is toegewezen aan de ‘zwarte paus’, de algemene overste van de Sociëteit van Jezus (Jezuïeten), Arturo Sosa. De zwarte paus en zijn zes generaals, controleren de witte paus en het Vaticaan. (kijk eens naar de afbeelding hierboven; een detailopname van een beeld, dat áchter de paus in de grote zaal in het Vaticaan is geplaatst.. IN YOUR FACE toch?)
  X
 3. De Aziatische factie/ Chinese Oudsten/ Drakenfamilies, zijn verbonden met enkele Chinese Royals. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de Chinese regering, die ernaar streeft de rotzooi op te ruimen, en de Aziatische factie, die de rotzooi veroorzaakt. De laatsten maken deel uit van de duistere buitenaardse elementen, en zijn zeer kannibalistisch ingesteld om hun goden ter dienst te zijn, in ruil voor gunsten. De Drakenfamilies hebben verschillende kleuren. De Manchurians/ Kuomintang, staan bekend als de zwarte draken. De gouden draken zijn de families Li en Zhang. Verrassend genoeg, zijn veel van de drakenfamilies niet Aziatisch, maar worden gerund door blanken. Vele kopstukken uit de Democratische partij in de VS zijn verbonden met deze factie. Geen van die families, staat aan de kant van licht en vrijheid.
  X
 4. De volgende factie, zijn de Zionisten/Khazarianen/Israëlieten/Joden. Deze mensen mogen niet verward worden met de èchte Joden, die ze gebruiken als een schild en zondebok voor hun kwaadaardige acties. Met name het ‘Orthodoxe’ jodendom, behoort tot de meeste satanische stromingen binnen de religies. De ‘Torah’, betekent letterlijk ‘to Ra’, de aanbidding van Ra (Marduk).De besnijdenis van pasgeboren jongetjes is het eerste grote trauma en maakt deel uit van een zeer geraffineerd mind-control programma om de mensen volledig onder hypnose te kunnen houden.
  x
  Het kaalscheren van jonge vrouwen na de eerste huwelijksnacht, waarna ze de rest van hun leven gedwongen worden pruiken te dragen om hun echtgenoten niet af te leiden bij het bestuderen van de Torah, druist in tegen al ons menselijke denken.
  De zionisten zijn verdeeld en bestrijden elkaar sinds de WO-II. Zo heb je de witte Joden (VS) en de zwarte Joden (Europa/voormalige Sovjet-Unie). Tot aan de laatste verkiezingen in de VS, hadden ze de meerderheid van de senatoren en congresleden in hun zak. Ze controleerden de wetgevende organen. Ze organiseerden de Russisch/ bolsjewistische revolutie, die helemaal niets met de Russen te maken had, maar alles met Khazariaanse politieke ideologie. Ze hebben de controle over de media, sociale platforms en Hollywood.
  X
 5. Veel publicaties over nazi-Duitsland waarvan kopstukken in de VS verblijven.. De keiharde waarheid..!

  Hoewel de wetgevende macht in de VS was overgenomen door de Zionisten, was de VS in werkelijkheid, het ‘4de Reich’. ‘Operatie Paperclip’ en ‘Operatie Overcast’, omvatten het transporteren van de Nazi’s van Hitler’s Duitsland, samen met hun ideologie, naar belangrijke leiderschapsrollen, binnen de Amerikaanse regering en kritische agentschappen. De SSp (Secret Space program)/ Hitlers SS-programma/ AAIA/ Nazi’s, is een afgescheiden beschaving op zich, en één van de vijf facties. De SSp sloot zich aan bij de malafide elementen binnen de CIA, en heeft een enorme controle over het Amerikaanse leger. Het is een illegale Nazi ontsnapping, die samenwerkt met de ‘Aldabarans’ en andere buitenaardse rassen, en zijn in het bezit van ‘futuristische’ technologie. De ECHTE groep achter de meeste UFO’s, zijn geen aliens, maar de SSp.
  X

 6. De onderste laag van de piramide, bestaat uit de slaven. Dit zijn de mensen die slapen en gewillig alles opvolgen, of degenen, die bewust hun ziel hebben verkocht aan de ‘duivel/duisternis’, in ruil voor rijkdom en roem. Dit, verklaart waarom zoveel beroemde acteurs, muzikanten, atleten etc. levenloze ogen hebben. Is het je nooit opgevallen hoe vreemd ze kunnen handelen, en nooit gelukkig lijken, ondanks hun enorme rijkdom. Ze zijn getraind, om hun best te doen, om iedereen in het doolhof te houden. Als de massa de regels niet opvolgen, worden ze onredelijk in hun ongemak.

Nu begrijp je misschien ook waarom mensen uit de ‘Bilderberggroep’, ‘the Councel of foreign relations’, de ‘Trilaterale Commissie’ en het ‘Tavistock Institute’ niet toestaan, dat hun vergaderingen publiekelijk worden bijgewoond en/of hun notulen publiekelijk worden vrijgegeven. Geheimhouding is hun veiligheid. Deze mensen, gehoorzamen ook hùn meester. Zoals je kunt zien, zijn er dus nog allemaal lagen boven de geheime genootschappen, totdat je uiteindelijk uitkomt bij de soevereine koning van de wereld, Marduk.

Eind jaren zeventig ontstond er een plan, opgesteld door een groep, die zich realiseerden dat de wereld de verkeerde kant opging. Ze zagen door de enorme misleiding en corruptie heen, dat de wereld afstevende op een ramp, die zou leiden tot de complete vernietiging van de wereldbevolking. Hieruit ontstond een verzetsbeweging van ‘anonieme’ burgerjournalisten, geheime militairen en inlichtingendiensten. In plaats van een openbare staatsgreep te plegen, dat veel geweld en publieke verontwaardiging zou veroorzaken, kozen ze Donald J. Trump, als een intelligent boegbeeld, om in de toekomst klaargestoomd te worden, als president van Amerika. Dit vond zoals we weten plaats in 2016.

Hun plan bestond uit het legaal neerhalen van de DeepState, met toestemming van de algemene bevolking. Ze legden een strop om de DeepState, die steeds strakker werd aangetrokken. Het ontslag van de vele CEO’s, bankiers en inlichtingenpersoneel, is een gevolg van deze actie. Hun plan kan het beste begrepen worden door het bekijken van: ‘The Plan to Save the World’, gemaakt door de mysterieuze entiteit, genaamd ‘Q’.

Deelnemers aan deze beweging, Q-anons genaamd, delen hun nieuws en berichten via verschillende kanalen. Wat ze onthullen is een ultra modern schaakspel, dat wordt gespeeld door deze verzetsbeweging tegen de Orde/ DeepState. Aangezien de reguliere media alleen fungeren als uitlaatklep voor de Ordeleden en hun volgelingen, zal je hier niets over kunnen horen op het journaal. De Mainstream Media zetten alles in het werk om een vals beeld te schetsen van de Patriotten/vrijheidsstrijders, die in steeds meer landen, wereldwijd, de kop op beginnen te steken.

Reïncarnatielus

Alles wat niet in hun straatje past, wordt weggezet als ‘NEP-nieuws’ of ‘complottheorie’. Hiermee hopen ze hun eigen gedrag om de publieke opinie, in hun eigen voordeel te kunnen beïnvloeden. Langzaam maar zeker worden gewone mensen zich bewust van de Q-beweging, en beginnen ze te begrijpen wat er wereldwijd gaande is. We staan aan de vooravond van een gebeurtenis, die ons in staat stelt, te ontsnappen aan het systeem waarin we gevangen zaten. We zijn zwaar misleid en bedrogen.

Iedere 13.000 jaar hebben we dit zelfde punt bereikt in onze evolutie, en werd ons wijsgemaakt deze realiteit via de ‘Westelijke’ poort te verlaten. Die Westelijke poort, bracht ons echter terug in de Matrix. Het is de ‘Oostelijke’ poort, die ons naar de vrijheid leidt. Deze, is in de oude stad van Jeruzalem, als symbool om ons te misleiden, volledig dichtgemetseld.

In iedere cyclus werd de geschiedenis herschreven, om je een valse tijdlijn te geven. Dezelfde mensen verschenen onder nieuwe namen, zodat de reïncarnaties niet zichtbaar zou gaan worden.

1ste wereld kende Lord Abyth Sol (koning Saul)

2de wereld had Apsu

3de wereld Annu

4de wereld An(Set) werd SATAN

Draco’s zijn dus verantwoordelijk voor de moderne versie van de mensheid. Ze werden in 2015 met geweld van onze planeet gedreven, omdat ze de aarde nog steeds zagen als hun eigendom. Marduk had gefaald, om zijn opdracht, die had moeten leiden tot de vernietiging van de mensheid en aarde, goed uit te voeren en werd als straf, hier door Anu achtergelaten. Als gevolg daarvan, bleef de basisstructuur met de Ouders, Covens, Illuminati families, stromannen van een lager niveau in eerste instantie gewoon doorgaan.

In 2016 ging het nieuwe vredesverdrag van kracht.
Dit, werd vrijwel direct door Marduk geschonden, waarna hij werd gedood toen de Universele Beschermingseenheid, de nieuwe status quo verdedigde. Anu, ‘Yahweh’, ‘de Heer’, werd gedood op 13 juni 2019. Hiermee kwam een einde aan miljoenen jaren van onderdrukking in dit universum. De zonen van Anu, Enki en Enlil werden in 2017 vermoord, onder instemming van de Universele Raad. Waar we momenteel nog mee te maken hebben zijn de duistere, corrupte mensen en menselijke hybriden. Zij zijn onderling in gevecht om de leegtes en vacatures, die zijn achtergelaten door degenen boven hen op de hiërarchische piramide.

De ‘ourobouros’ door de ogen van graficus M.C. Esscher.

Nu Marduk is verwijderd, implodeert de piramide van de Draco uit zichzelf. Het was bedacht om hulpbronnen en energie te kunnen oogsten en te verbruiken, niet om zichzelf te kunnen onderhouden.

Het is de Griekse ‘Ouroborus’ geworden, de slang die zijn eigen staart verslindt totdat er niets meer over is. Deze ineenstorting vindt plaats op alle niveaus: leger, overheid, financiën, entertainment/media, onderwijshulpbronnen, en alles wat deel uitmaakt van de dominante sociale orde. Ze hebben hun punt van maximale entropie bereikt en zijn stervend.

Het zijn de satanische krachten en rituelen, die de mensheid onder hypnose houden. Deze is grotendeels opgeruimd. Wanneer de laatste resten zullen zijn geneutraliseerd zal de hypnose sluier worden opgelicht. Vele mensen zullen hierdoor in eerste instantie in een shock toestand terecht kunnen komen wanneer ze gaan ontdekken dat alles, en dan ook echt alles wat ze in dit leven hebben geleerd als de waarheid, één grote leugen blijkt te zijn. De wakkere mensen onder ons zullen hierbij hard nodig zijn om deze mensen op te kunnen vangen.

Sinds het convenant in 2012 is verlopen, staan we er niet langer alleen voor en hebben we de steun van de Universele Raad en de UPU (Universele Beschermingseenheid). Zij, zijn de krachten achter het fenomeen, dat wapens die tegen ons worden ingezet ineens in stof veranderen of de richting van nucleaire wapens kunnen aanpassen om ons te beschermen…

Harriet Algra,

januari 2021

totalhealthfoundation.nl

Bronvermelding:

https://mainzerbeobachter.com/2020/11/04/xerxes-non-comeback/#more-50678

DRAWING THE BEAST UNDER THE VATICAN & ULURU LIVE! Dark to Light – Fighting Demons with Love

https://youtu.be/B94OiWimFGA

https://youtu.be/p0bgMInJoFU

https://youtu.be/c69vZyE74Zg The lie NASA told

https://youtu.be/K2xW97KxE-I Gregg Braden

https://www.unitednetwork.news/content/detail/5fea657213883b00195f1152/Life-Force-Meeting-12272020 Nieuws over arrestaties

https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/april-27-1961-president-and-press-speech

Thomas Williams’ THI show: https://youtu.be/RLWFLS49eaQ

(Wikipedia) De Draconiërs zijn een fictief buitenaards ras van de planeet Draconia. Ze waren te zien in de Britse sciencefiction-televisieserie Doctor Who. Hun enige tv-optreden tot nu toe was in de serie Frontier in Space uit 1973. In tegenstelling tot veel ‘monster’-rassen in Doctor Who, waren de Draconiërs welbespraakt en werden ze afgeschilderd als mensen met een verfijnde en geavanceerde cultuur zoals het feodale Japan.

http://shutterstock.7eer.net/c/77643/108110/1305?u=http%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fpic-419657797%2Fstock-photoancient-babylonia-and-assyria-sculpture-painting-from-mesopotamia.html&subId1=419657797

https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAB500.pdf : National Security Study Memorandum NSSM 200 Implications of Worldwide Population Growth For U.S. Security and Overseas Interests (THE KISSINGER REPORT) December 10, 1974

https://www.tonyburke.ca/wp-content/uploads/test_solomon.pdf

Excerpt from: https://projectspeak.net/the-truth-about-the-global-hierarchy februari 23, 2019

https://www.spreaker.com/user/8955881

https://youtu.be/RcBowjBTE_s

https://youtu.be/SSOkuotD-0A [The Gist of it is…]

https://thinkdifferent.thepeoplesclub.org/2017/02/01/from-russia-with-love/

http://www.nikolay-levashov.ru/English/books-eng.html

http://vesna.atlantidaforum.com/?p=844

3 gedachten over “De Grote verschuiving…

 1. In tegenstelling tot hoe het hier op Aarde/Gaia/Terra op dit moment is ( of voelt) is het op het astrale vlak rustig, daar is de strijd gestreden en gewonnen. Ook andere planeten worden op dit moment geruimd van het bezettende gespuis, slechts de bezeten mensen kunnen hier nog als bezetter hun gram halen en dat is ook wel duidelijk op dit moment.
  We zullen nog een tijdje in de shit zitten, de katten in het nauw ( spreekwoordelijke katten) gaan nog rare sprongen maken. De tijdlijnen worden kunstmatig in elkaar “gebloed” om een voor hun zo gunstig mogelijke uitkomst te creëren en deze met de macht der wanhoop in het volgende tijdsgewricht te wringen. Nutteloze pogingen zullen het zijn want ze hebben te maken met een alliantie die zeer goed voorbereid en bijzonder gedreven is. De alliantie bestaat uit vele groepen van verschillende levensvormen die allemaal een appeltje te schillen hebben met o.a. de draco’s en nazi’s. Hun missie is vnl. om de balans weer terug te brengen, niet kiezend voor “goed” of “kwaad” dat zijn slechts concepten en perspectieven.
  De “schepping” of het universum/multiversum zou een speeltuin voor vrije expressie moeten zijn, verschillende facties hebben zich afgekoppeld van de bronenergie en kozen er daar door noodgedwongen voor om parasitair te leven, controversieel als het klinkt. De parasitaire culturen werden in vele regionen dusdanig dominant dat de balans totaal verstoord werd en een gevaar werden voor het bestaan. Klaus Schwab kan lekker lullen over een Great Reset maar hij krijgt er zelf eentje voor zijn reptielenkiezen waar hij geen weet van heeft, het boontje en het loontje.
  Draco’s en dergelijke entiteiten afmaken is geen Hillbillyjob, laat dit aan de experts over. Ze hebben foefjes ontwikkeld om in no time weer naast je te staan terwijl jij nog niet eens tijd hebt gehad om een biertje open te trekken en dan zijn ze best wel over de zeik om het mild uit te drukken. Dat ze nu denken de wereld over te kunnen nemen met de angst om een verkoudheidsvirusje geeft meer weg over hun angst en denkwijze dan wat dan ook “the good guys” hebben een dodelijk spulletje voor ze dat verrekt veel lijkt op een virus 😉 en dan is er geen meer “I ‘ll be back”
  Dit is de tijd waar velen op hebben gewacht, ze zijn vrijwillig op aarde geïncarneerd, wetende dat ze in de hel zouden komen maar ook wetende dat ze deel zullen uitmaken van de omwenteling (and payback is a bitch)
  https://www.youtube.com/watch?v=eOkkWIOkWl8

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.