Advertentie

De Snelle Weg naar Zelfmeesterschap


Channelen als manier om informatie te verkrijgen uit -laten we zeggen- ‘andere bronnen dan materieel-aardse bronnen’, is geen nieuw fenomeen. Hoewel er de laatste decennia een enorme toename te zien is geweest van verschillende ‘channels’, of anders gezegd: ‘bronnen van informatie’, is er natuurlijk ook kaf onder het koren.
Het probleem bij deze vorm van informatie, evenals dat bij gewone nieuwsvoorziening het geval is, is natuurlijk de betrouwbaarheid van de bron.

De wijze Yoda uit Star Wars: “Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering."

Er rest ons in dezen niets anders dan ons eigen oordelingsvermogen om te doorvoélen wat voor ons ‘waar’ voelt. Het bijzondere daarbij is wel, dat veel mensen bij bepaalde channels een heel goed gevoel hebben.

Niet dat dat dan een keurmerk of iets dergelijks is, want nogmaals, de uiteindelijke beslissers over het ‘waar’-heidsgehalte van een gechannelde boodschap of een nieuwsbericht, ben je dus zelf. (Mocht je overigens nog dieper in het fenomeen channelen willen duiken, dan raden wij je de ‘uitleg’ van de onvolprezen Ton van der Kroon aan. (Zie HIER.))

Ronna Herman is al meer dan 10 jaar een van de gerenommeerde channels van Michaël. Een bron die inmiddels zóveel informatie heeft doorgegeven, die verifieerbaar correct is gebleken, dat het geen extra uitleg behoeft, waarom wij deze boodschap hieronder als hoofdartikel van de week plaatsen.

Er gebeurt namelijk té veel op onze Aarde om inhoudelijk dit bericht te negeren! We hopen dat je er een plek aan kunt geven. Frank Hoogerbeets vertaalde deze channeling en schreef de volgende inleiding:

* * *

Frank Hoogerbeets

Frank Hoogerbeets ligt het bericht van Michael toe:
“Het bericht van AA Michaël voor de maand april is in mijn beleving een zeer krachtige boodschap, en tegelijkertijd een oproep om onze meesterschap zoveel mogelijk te gaan omarmen! “Spiritualiteit liefhebberen” – jezelf bezighouden met spiritualiteit als een soort modeverschijnsel zonder daadwerkelijk geestelijk de diepte in te gaan – is in het verleden inderdaad een sterk verschijnsel geweest, niet meer dan een uiting van het ego om belangrijk gevonden te worden.

Maar wat ons de komende tijd te wachten staat zal het ego niet aankunnen en vereist een krachtig ZIJN vanuit onze Ziel / Hogere Zelf, van waaruit het besef tot ons aardse zijn doordruppelt dat wij véél meer zijn dan een fysieke ver-schijn-ing.

Ons innerlijke ANK-er is nu van het grootste belang omdat deze rotsvast in het leven is ingebed, een greep die wij niet kunnen verliezen, ongeacht wat er in de fysieke wereld om ons heen gebeurt.

Dit thema zal de komende maanden nog veelvuldig terugkeren om mensen tot op het diepste niveau te helpen ontwaken.

Een gezegende tijd wens ik u allen toe.”

Frank Hoogerbeets

* * *
X

De Snelle Weg naar Zelfmeesterschap

Aartsengel Michaël via Ronna Herman

© vertaling Frank Hoogerbeets -April 2011

x

Mijn geliefde kampioenen van Licht, het is niet een tijd voor de beschroomden, en het is tijd om te stoppen met liefhebberen in Spiritualiteit. Vele van jullie zijn halfhartig geweest in hun pogingen om te ontwaken tot de wijsheid van de Zielen hun Hogere Zelf.
Het is tijd om jullie hart in vuur en vlam te zetten met een intens verlangen om Zelfmeesterschap op te eisen en een Zielzoeker te worden in plaats van een plezierzoeker. De geheimen hoe door de grote veranderingen en de chaos van transformatie heen te gaan worden voortdurend aan jullie geopenbaard.

Dit is de tijd waarop jullie je hebben voorbereid in dit leven en in de vele vorige levens.

De tijd is daar dat jullie en andere Lichtwerkers begrijpen wat jullie plaats is in deze grote kosmische gebeurtenis van expansie en evolutie. Dit is de tijd waarop jullie je hebben voorbereid in dit leven en in de vele vorige levens.

Jullie, de getrouwen, die streven naar Zelfmeesterschap opdat jullie Werelddienaren kunnen worden van het Licht, zijn meer dan ooit tevoren nodig. Nu is de tijd om te verklaren: “Ik zal ernaar streven om een MOEDIGE DRAGER van LICHT te worden opdat ik de maximale hoeveelheid Schepperslicht kan aantrekken en uitstralen naar de wereld en de hele mensheid.”

Door dat te doen, creëer je een kolom van harmonieuze, hogerdimensionale Lichtfrequenties van veiligheid om jezelf, je huis en je geliefden heen. Naarmate je vermogen toeneemt om steeds grotere hoeveelheden Goddelijke Lichtsubstantie naar je toe te trekken, zal je invloedssfeer groter worden en zich verspreiden om een immer groeiend gebied te omsluiten. Uiteindelijk zal je Licht zich verenigen met de frequentiepatronen van je spirituele broeders en zusters die zijn toegewijd om Dragers van het Licht te worden. Er zijn velen van jullie die dit Godgegeven vermogen al hebben en jullie maken een verschil.

Er is veel onrust en beroering op jullie planeet, en zoals jullie zien, neemt het toe waardoor geen land of volk immuun is. Wij voelen jullie bezorgdheid en die is terecht, want het is een kritieke tijd voor de Aarde, de mensheid en alle levende dingen die op de planeet verblijven. Daarom wil ik jullie nogmaals herinneren aan wat wel en niet gepast is als Zelfmeester van co-creatie. Wij weten dat het jullie grootste hartsverlangen is om diegenen te helpen die lijden en in moeilijkheden verkeren, en zo hoort het ook. Er zijn diegenen wier missie het is om direct betrokken te zijn, of het nu gaat om beschermen, verzorgen, genezen of de ellende helpen verlichten van degenen die dakloos zijn of in nood verkeren.

Hearts joining together

Dankzij jullie, de moedige Zielen die de pioniers worden genoemd of de voorhoede van Lichtwerkers, is het gouden pad zichtbaar gecreëerd en gedefinieerd. Jullie zijn ook bezig de lijnen van communicatie te openen tussen ons, opdat wij jullie alle informatie kunnen aanreiken die jullie nodig hebben om snel door het proces van ascensie heen te gaan naar het volgende niveau van bewustzijn.

Door dat te doen zul je de drastische veranderingen, negativiteit en chaos van de lagere, onevenwichtige dimensies waar de massa probeert uit te komen, achter je laten en er niet door worden beïnvloed.

De tijd is gekomen dat ieder van jullie wordt gevraagd om zijn/haar wijsheid van de enorme ervaringen op Aarde uit te dragen en te delen, en ook om de juwelen van wijsheid te gebruiken die zich in jullie Heilige Geest bevinden, die jullie meebrachten van de verre uithoeken van het universum.

Universele wijsheidsleringen
Diegenen van jullie die trouw onze leringen hebben gevolgd krijgen wat wij noemen een ‘snelle weg naar Zelfmeesterschap aangeboden. Onze geliefde boodschapper, Ronna Herman, heeft minzaam de taak op zich genomen om de juiste, uitgebreide, universele wijsheidsleringen uit te dragen en beschikbaar te stellen, die oorspronkelijk waren voorbehouden aan alleen de hoogste ingewijden in de toevluchtsoorden en geheime mysteriescholen.

Jullie bevinden je allemaal temidden van een inwijdingsproces – op het ene niveau of op het andere.
Het is een school van leren en inwijding dat elke dag plaatsvindt terwijl je je dagelijkse taken vervult en je dagelijkse beproevingen tegenkomt. Alles wat in het verleden verborgen is gebleven wordt nu in het Licht van bekendheid gebracht om te worden gecorrigeerd of uitgeschakeld, of in sommige gevallen, te worden uitvergroot.

Het is ook tijd voor diegenen die standvastig het pad bewandelen om een meer intieme relatie op te gaan bouwen met hun begeleiders en engelenleraren van de hogere rijken. De vele facetten van je Hogere Zelf wachten erop dat je deze gevorderde leringen integreert, samen met de hogere frequenties van Licht die jullie nu ter beschikking staan. Telepathische communicatie met de Wezens van Licht van de hogere rijken is een deel van jullie oorspronkelijke, fysieke sensorvermogens.

Het wordt tijd dat jullie die talenten en gaven weer gaan gebruiken geliefden. Wij vragen jullie te studeren en te mediteren op de gevorderde wijsheidsleringen die wij aanbieden aan diegenen van jullie die stevig het Pad bewandelen totdat zij gegrift staan in jullie geest en deel gaan uitmaken van jullie hogere bewustzijn. De prachtige gaven en vermogens die op jullie wachten overtreffen in grote mate de inspanning die jullie zullen leveren om ze te verkrijgen.

Karma is geen straf
Steeds meer dierbare Zielen beginnen de weg van bewustzijn omdat zij gaan luisteren naar de wenken van hun Zielzelf. Dit leidt vaak tot een intense donkere nacht van de Ziel omdat zij te maken krijgen met de vervormingen in het bewustzijn die zij hebben gecreëerd, waarbij de Wet van de Cirkel, of Karma zich volledig laat gelden. Zoals jullie weten is het niet een straf, ook al lijkt dat aanvankelijk wel zo te zijn. Het is een gelegenheid voor ieder individu om zijn/haar Zelf moedig in de ogen te zien en de disharmoniërende frequentiepatronen die hij/zij heeft gecreëerd te rectificeren en in harmonie te brengen.

Hogere en meer verfijnde frequenties bombarderen jullie en de Aarde voortdurend. Als gevolg bevinden velen van jullie zich te midden van de emotionele intensiteit en vervormingen van het astrale niveau, die bestaat uit de zeven sub-niveaus van de vierde dimensie. Dit zijn emotionele niveaus van bewustzijn die onder controle moeten worden gebracht en moeten worden teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau van polariteit.

Het doen ontwaken en activeren van ons lichtlichaam

Dit zijn een van de moeilijkste taken waarmee je ooit te maken zult krijgen op de weg van ascensie naar de vijfde dimensie van evenwicht en rust. Het is een tijd om de diepe, overgebleven energiepatronen op te ruimen die je moet loslaten om de hogere frequenties van Licht te kunnen binnenlaten.

Weet dit, geliefden, het is een gouden kans voor jullie om voorgoed af te rekenen met de geblokkeerde energieën die jullie duizenden jaren met jullie hebben meegedragen als overbodige bagage. Zie ze onder ogen, verwerk ze en zie ze transmuteren tot zuivere Lichtsubstantie. Terwijl je hiermee bezig bent zul je je LICHTER EN HELDERDER voelen, omdat je de weg bewandelt naar hoger bewustzijn, naar de rijken van geweldige mogelijkheden.

Informatie
Er is een overvloed aan informatie tot jullie beschikking over elk facet van spiritueel bewustzijn en ontwikkeling, omdat de moedigen die jullie voorgaan toegang kunnen krijgen tot de hogere en meer verfijnde niveaus van de grote Hallen der Wijsheid en ook hogere leringen ontvangen van de Wezens van Licht.

Veel van de informatie die wordt aangereikt, is nuttig en vervuld van liefde, maar een deel ervan is verwarring scheppend en vervormd. Daarom vragen wij jullie om jullie onderscheidingsvermogen te gebruiken bij wat jullie accepteren als jullie waarheid.

Een deel van de informatie is niet te bevatten en je vraagt je af hoe je ooit de meerdere niveaus van bewustzijn zult bereiken die worden beschreven. Na zo lang van je Bron te zijn afgesloten, wil je alles weten wat er te weten valt zodat je de hoogten van verlichting zo snel mogelijk kunt bereiken. Onthoud echter dierbare vrienden, dat je de reis stap voor stap moet maken, waarbij je elke les volledig leert terwijl je datgene loslaat wat jou niet langer dient.
Vervolgens word je door de volgende deuropening van stralend Licht geleid en worden je steeds ruimere niveaus van Godsbewustzijn aangeboden. Het is een nooit-eindigende reis. Er zullen altijd nieuwe beproevingen zijn, nieuwe mogelijkheden en verbazingwekkend nieuwe avonturen om te ervaren.

Het is een nooit-eindigende reis. Er zullen altijd nieuwe beproevingen zijn, nieuwe mogelijkheden en verbazingwekkend nieuwe avonturen om te ervaren.

Het hoogste ‘goed’.
Dit zijn zeer kritieke tijden voor de Aarde en de mensheid omdat alles wat niet langer het hoogste goed dient, geleidelijk aan wordt opgeruimd of getransformeerd. Jullie bouwen /verbinden je met de Regenboogbrug die zal leiden naar een stralende, nieuwe toekomst voor jullie en jullie Aarde, alsook voor dit zonnestelsel en de melkweg. Het is aan ieder van jullie hoe makkelijk of moeilijk de reis zal zijn. Geliefde harten, onthoud alsjeblieft dat jullie succes zeker is; echter, het is jullie keuze hoe lang jullie erover doen om de volgende bestemming te bereiken.

Wij weten dat het makkelijker is om boven een ramp of negatieve situatie uit te stijgen wanneer die plaatsvindt aan de andere kant van de wereld. Maar het is niet zo makkelijk als het je eigen land betreft, je buurtschap, of als het jou persoonlijk raakt, je familie en je huis. Dan komen de ware beproevingen van meesterschap. Kun je gecentreerd blijven in je Heilige Hart en vertrouwen op je vrienden van de hogere rijken om je te begeleiden door de donkere nachten van chaos naar het zonlicht van een stralende, nieuwe toekomst, ongeacht wat er met jou of om je heen gebeurt?

Kun je gecentreerd blijven in je Heilige Hart en vertrouwen op je vrienden van de hogere rijken om je te begeleiden door de donkere nachten van chaos naar het zonlicht van een stralende, nieuwe toekomst, ongeacht wat er met jou of om je heen gebeurt?

Velen vragen: “Wat kunnen wij doen om te helpen?
Wordt in de eerste plaats een voorbeeld en straal je Licht uit dat iedereen kan zien en waarin iedereen zich kan koesteren. Kom samen in groepmeditaties en spendeer zoveel mogelijk tijd in de hemelse Wereldpiramide in de vijfde dimensie, om jouw unieke energieën en jouw Liefde/Licht toe te voegen om te worden gebruikt voor het hoogste goed.

Probeer de maximale hoeveelheid kosmische Lichtsubstantie aan te trekken als je ankerpunten wordt voor de Adamanten Deeltjes van Goddelijk Licht in het gebied waar je woont. Visualiseer grote kristallen piramides van Licht die in de vijfde dimensie worden gevormd door de vele groepen Lichtwerkers, waar jullie allemaal samenkomen in jullie meditaties met de intentie om de grootst mogelijke kosmische Lichtgolven te vormen.

The power of Love: the Heart of Oneness

Deze golven, bedoeld voor het hoogste goed van allen, zal na verloop van tijd over elk land gaan, de massa doen ontwaken – de negatieve energieën opruimen die elk land en zijn volk in een wurggreep houden. Weet dat ieder land en ras uniek is, want zij werden geschapen met onderscheidende eigenschappen, verlangens, mogelijkheden en beproevingen.

Ieder van jullie is strategisch geplaatst in het gebied waar je het meest dienstbaar kunt zijn en het meeste goed kunt doen. Jullie hebben trillende Zaadkristallen in de structuur van jullie brein/Ziel die jou, je land en landgenoten zullen helpen om toegang te krijgen tot het Licht der Waarheid, Wijsheid en Bescherming.

Mijn geliefde strijders van Licht, wij vragen jullie om niet jullie hartcentra te sluiten. Verval niet in angst en een gevoel van hopeloosheid. Er vinden grote gebeurtenissen plaats op Aarde en in de hogere rijken, die jullie begrip te boven gaan. Onthoud wat wij jullie al vaak hebben gezegd: “Uit de chaos verrijst de nieuwe schepping.” Wij vragen jullie niet om de enorme tragedie die pas heeft plaatsgevonden te bagatelliseren, of het lijden dat door velen zal worden ervaren.

Maar het dient niemand als je gevangen raakt in de negativiteit, de angst of het pandemonium van de drie-/vierdimensionale illusie. Laat je krachtige gedachtevormen en energie niet zakken tot lagere trillingspatronen die meer negatieve energie toevoegen aan de wolk van duisternis. Stuur in plaats daarvan je machtige Liefde/Licht wiekend naar het midden van de chaos en naar de harten van diegenen die chaos verspreiden, en kijk dan toe hoe langzaamaan de duisternis wordt overwonnen door het Licht.

Wij beloven jullie te verheffen en te steunen met onze liefdevolle energie en jullie door de meest donkere tijden te helpen. Het Licht en de Liefde van de hele Schepping, samen met jullie moedige, standvastige inspanningen zullen overwinnen. Ik ben voor altijd jullie liefhebbende vriend en beschermer.

 

IK BEN Aartsengel Michaël”

 

© 2011 Ronna Herman, Star Quest. 775-856-3654 • ronnastar@earthlink.net *
6005 Clear Creek Drive • Reno, NV 89502

Nederlandse vertaling © 2011 Frank Hoogerbeets, Ditrianum (www.ditrianum.org).

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

 

10 gedachten over “De Snelle Weg naar Zelfmeesterschap

 1. Hoi guido,
  ik ben het helemaal eens met aartsengel michaël en wil bij deze licht en liefde sturen voor japan het midden oosten en voor moeder aarde gaia.
  groetjes marga
  veel liefde en licht.

 2. hallo guido
  ik vind het weer geweldig om dit te lezen elke morgen stuur ik de energie over de wereld die ik mag oproepen met mijn symbolen van reiki en ik zal dit blijven doen in goede en ook in barre tijden omdat het zinvol is en ik weet zeker dat het helpt ik voel mij zeer vereerd dit te mogen doen voor moeder aarde en al wat er op leeft maar ook voor het universum omdat ik word voorzien van energie die vanuit het universum komt om hier mee te mogen werken ik stel mij open om te mogen ontvangen om dit alomvattende door te mogen geven
  een groet van mij in liefde en vrede els

 3. mooie woorden maar de mens is degene die weinig of niets doet
  het intersant vind te zeggen ik ben spiritueel bezig
  maar wat doen ze ermee? niets helemaal niets
  de enigste weg die de mens mag volgen is de weg van zichzelf
  zolang we alles nog bij een ander neerleggen rennen we door in angst
  het is zo simpel, heb jezelf lief meer is er niet
  als je dat doet is er ruimte om de ander lief te hebben
  niks geen spirituele cursussen of workshops
  gewoon alleen JIJ
  erin, ermee volledig gaan leven, het is zo makkelijk alles neer te leggen bij die ander, te wijzen naar die ander
  het doen en het volhouden daar ligt het verschil
  we leren iets en vervolgens doen we er n iets mee op naar het volgende

  groet

  1. dus doe je niets toch als je het goed doet want dan ben je al daar waar je wilt zijn je spreekt jezelf tegen

  2. Riet ,
   Misschien eens proberen een ander lief te hebben gelijk je jezelf liefhebt ?
   Door positieve interactie zou het weleens kunnen gebeuren dat je hart open gaat en er door een sneeuwbaleffect steeds meer ontwikkeld wordt waar je geen weet van zou hebben als je stilletjes in een hoekje jezelf zit lief te hebben .
   Door overal waar je heen gaat iets te brengen zonder terug te verwachten zou er wel eens iets kunnen gaan stromen waarvan je nooit het idee hebt gehad dat het in je zat . Grote termen als onvoorwaardelijke liefde lijken voor veel mensen onbereikbaar , wie weet , als je in het klein begint door geen voorwaarden te stellen kan dat stroompje weleens uitmonden in een rivier .
   http://www.youtube.com/watch?v=JZ2jNGRXIIw

  3. Exact Riet 🙂

   Heb lief en oordeel niet.
   Wij worden getrained om te denken dat. zonder oordelen liefhebben moeilijk is. Terwijl het zo makkelijk is.

  4. hmmm , ik bedoelde @ Ries
   tis niet de bedoeling dat mijn fouten worden overgenomen .
   🙂

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.