Advertentie

Deze nieuwe tijd..


x

Deze nieuwe tijd, de nieuwe kosmische wetmatigheid

Open uw hart voor het kosmische hart

x

2012 © Berry Vincenta 18-11-2012

 x

Deze nieuwe tijd in een cyclus van deze evolutie is een tijd waar velen van u naar hebben uitgekeken. Niet allen vanuit ontspanning, maar velen vanuit angst. Vele volkeren hebben deze zogenaamde eindtijd al voorspeld. Maar deze eindtijd is niet een eindtijd zoals deze door mensen met angst wordt vertaald. Angst is in deze niet anders dan onwetendheid en non-bewustzijn.

Juist de eindtijd zoals deze inluidt is een eindtijd die een einde zal inluiden van een bepaalde cyclus van ontwikkeling. En de cyclus van ontwikkeling in deze bewustzijnslaag volgt zijn einde en daarin zal uiteindelijk een volkomen nieuwe fase aan gaan breken. En deze nieuwe fase zal door ieder mens letterlijk in zichzelf kunnen worden ervaren. Juist deze eindtijd, die, zoals u allen weet, december zal vallen, is een eindtijd die zich niet plotsklaps in uw bewustzijn zich neer zal laten. Maar er is al heel lang naar toe gewerkt. Al eeuwen lang wordt er naar deze datum toegeleefd, onbewust of bewust, maar er is altijd een deel van uw aller bewustzijn wat weet heeft van deze eindfase.

Daarom is het nu ook werkelijk zo dat al datgene wat op de spits wordt gedreven op uw aarde, dat daarin ook een eindtijd in zicht is omdat er nog vele zaken die zichtbaar zijn geworden ook uitgewerkt dienen te worden op die oude velden voordat het nieuwe kan ontvangen. Juist daarin is het ook van belang dat wanneer u dat proces naar uzelf toetrekt dat u kunt zien hoe belangrijk het is om afscheid te nemen van het zogenaamde oude leven. Er is veel gewerkt ook achter de niet-waarneembare wereld om juist deze cyclus tot een goede voleinding te kunnen brengen, velen op uw aarde zijn daartoe geïnspireerd.

Maar juist al deze inspiratiebronnen hebben niet allemaal hun weg kunnen vinden, eenvoudigweg omdat mensen veelal achter elkaar aanlopen, vooral wanneer er velden van angst worden gecreëerd. Wanneer de mens zijn eigen zelfbewustzijn daarop had geplaatst had hij of zij iets anders kunnen ervaren. Maar juist door de angst daartoe een hele grote rol te laten spelen is er een enorme negatieve spiraal ontstaan ten opzichte van dat wat gaat gloren.

Kosmisch perspectief
Als ik het u kosmisch uit moet leggen zou ik u het volgende kunnen zeggen. Er verschuift iets groots, er verschuift iets groots in het grote bewustzijnsveld. En dit grote verschuiven treft niet alleen u allen als mens, treft ook uw planeet, treft ook dit zonnestelsel. Het zal niet met het blote oog direct waarneembaar zijn, en toch zal het zijn invloed doen gelden.

Want juist de invloed van deze nieuwe inspiratiebronnen, de invloed van deze nieuwe bewustzijnsfrequentie zal dat raken in uw eigen hogere bewustzijnsvelden, dat u daardoor ook een andere perceptie van leven krijgt, een andere manier van waarnemen, een andere manier van waarnemen van uzelf in het leven en daardoor ook in de verbinding tot deze collectieve schepping.

Wanneer u vanuit dat punt uiteindelijk zult leren kijken, dan zult u ook begrijpen vanuit dat bewustzijn, dat al die oude velden u een enorme dienst hebben bewezen. En dat al die velden doorleefd zijn tot in de uitersten van hun uitersten. In juist in die uitersten wordt nu in uw wereld zodanig nog gestreden dat juist daardoor alles op de spits wordt gedreven, waardoor het kan exploderen in zichzelf uit zichzelf, een implosie via uiterlijke explosies.

En wanneer u kunt begrijpen dat er daardoor iets volkomen nieuws kan ontstaan dan zult u ook zien dat het een bedoelingsfactor heeft. Want dat wat blijft sluimeren vanuit het oude leven, dat wat blijft sluimeren vanuit de oude tijd zal dan anders meegenomen worden in die nieuwe cyclus. En daardoor zal het zich totaal anders gaan vertalen.

Het zal daar niet meer dezelfde manier van verbinding kunnen maken zoals het u nu bekend is in uw eigen leven. Met andere woorden, als u iets gebeurt in uw leven vanuit emotionele lading, vanuit onbegrip, vanuit angst, dan kan het zich nog steeds koppelen aan een veld in u wat vertrouwd en bekend is en vanuit dat veld kunt u daarmee werken. Op dat moment waarop de totale omslag zijn plek heeft ingenomen, zal deze koppeling en verbinding een hele andere geladenheid zijn.

En zal daarin in het begin ook een stukje vervreemding voelbaar zijn waardoor u innerlijk allen individueel zullen ervaren hoe het is om anders emoties te voelen, hoe het is om vooral anders in gevoel te staan, hoe het is om anders in kosmisch gevoel te staan.

Want u allen zult toegang krijgen tot een veel groter bereik van het gevoelscentrum in uzelf. En dit gevoelscentrum is zodanig zichzelf aan het ontplooien op dit moment in deze evolutie, dat daardoor al het oude uit uw oude leven en de oude lagen juist daarin ook zullen verdreven worden. Alles duwt in deze schepping, alles wordt opgeduwd. Iets vraagt een plaats.

En dat wat plaats vraagt, vraagt ook werkelijk een plaats in te kunnen nemen op daar waar ruimte is. En daar waar geen ruimte zal zijn, zal ruimte worden gemaakt. Alleen omdat het de bedoeling is, alleen omdat het volkomen binnen deze scheppingskracht de bedoeling is, om die plaatsen te vullen met deze nieuwe energielagen.
Deze energiebronnen zijn zeer gekoppeld met hogere kosmische energielagen die juist hun inspiratie via een nieuwe manier op uw wereld binnen zullen laten. Het zal niet meer alleen druppelsgewijs zijn, het zal zich in groten getale aan uw eigen ogen  voordoen.

Uw eigen Hogere bronnen.
U zult voelen hoe het is om zelf toegang te krijgen tot uw eigen hogere bronnen waardoor uw eigen denken, uw eigen mentale kracht werkelijk naar de hogere mentale kracht zal worden getrokken. Waardoor u zichzelf niet meer naar die ondergebieden toe duwt, vanuit het oude denken, omdat het oude denken dan vervangen zal zijn door de nieuwe manier van de mentale gerichtheid.
En wanneer uw denken op die manier zich zal koppelen, zult u uw hele cel-systeem, uw hele DNA-systeem, uw hele zijnssysteem werkelijk naar een volgend level kunnen helpen transporteren. En dat is wat er collectief staat te gebeuren.

De factor tijd
De factor tijd daarin is een factor tijd die vooral met het volgende heeft te maken. De tijdsklok van de mens is ontstaan op het moment waarop de mens de natuurlijkheid van het dag- en nachtritme heeft losgelaten. En de klok nodig heeft gevonden om zich daar aan te houden.
Dit was onderdeel van het plan, de klok heeft de mens geholpen daardoor een bepaalde discipline in zichzelf te registreren. Deze discipline ook op deze manier uit te leven, maar ook dit heeft zijn eindtijd bereikt in de oude discipline van het bereiken van zaken die niet meer relevant zijn in de groeicurve van nu.

Dat wat op dit moment wordt nagestreefd is een nastreven wat niet meer straks in overeenstemming zal zijn met dat wat het hart van u allen gaat vragen. De tijdsfactor daarin is ook iets wat de mens collectief en vooral de mens in het westen enorm onder druk heeft gezet. Tegelijkertijd is hij daardoor ook vergeten op het ritme van de kosmische natuurwetten mee te kunnen vibreren en dat is een wet die uiteindelijk weer zal gelden.

The Persistence of Memory – Salvador Dali

Deze wet zal zich steeds vaker doen laten gelden in uw gevoelswereld, u zult voelen dat u onder de druk van de tijd, van de tijdsklok van deze samenleving uit wilt stappen. Eenvoudigweg omdat u het u vanuit uw gestel weghoudt van dat wat u innerlijk in uzelf op een veel dieper niveau verlangt en wilt vormgeven. U zult daarin heel duidelijk gaan merken dat uw keuzes daarin ook  werkelijk zullen keren. Niet vanuit een directe natuurlijkheid, maar waarin u op een gegeven moment zult ervaren dat iets in u u daar naartoe duwt.

De nieuwe bewustzijnsstroom
Dat is datgene wat zijn plaats zoekt, dat is die nieuwe bewustzijnsstroom, die nieuwe frequentiestroom, die nieuwe energie die een plek zoekt in uw bewustzijn en het oude bewustzijn op een bepaalde manier ondergeschikt gaat maken aan dat wat nu uw aandacht gaat vragen.

En voor u allen vraagt het ook werkelijk de aandacht daaraan te koppelen, weten wat daar speelt in uzelf en vanuit dat punt te kijken naar de wereld.  In de combinatie vanuit eenheidsgedachte, want juist die eenheidsgedachte zal een groter goed blijken te zijn dan dat u ooit heeft geweten. Juist in de fase van het oude leven is de individualiteitsontwikkeling een hele belangrijke fase geweest, omdat u allen moest leren duidelijk op eigen benen te staan, vanuit de eigen zelfbewustzijnsprikkels, maar ook de eigen zelfbekrachtiging uzelf daarin te her- en erkennen.

Nu is de volgende fase aangebroken, vanuit het zelfbewustzijn, vanuit onafhankelijkheid, vanuit de krachtbron die in u is, uzelf te verbinden met dat eenheidsbewustzijn. Niet alleen op deze aarde maar ook in dit zonnestelsel, want juist dit zonnestelsel zal uiteindelijk in uw bewustzijn veel dichterbij blijken te zijn energetisch gesproken dan dat u nu nog in afstand vanuit uw oude denken had bedacht. Al deze zaken zijn onderhevig aan verschuiving.

Deze Aarde als grote Entiteit
Tevens is het volgende voor u van belang. Het is belangrijk om uzelf niet alleen kosmisch te verbinden maar uzelf ook met deze planeet aarde te verbinden. Want deze planeet aarde, als grote entiteit ondergaat ook opnieuw haar eigen nieuwe inwijding hierin. Daarin heeft zij  het nodig om daarin ook ondersteund te worden vanuit energetische bronnen.

Zij kan dit heel goed vanuit zichzelf, maar tegelijkertijd de bewoners die haar lichaam bewonen zullen haar een groot plezier doen wanneer u allen vanuit uw eigen bewustzijn zich wilt verbinden met deze nieuwe fase die ook deze planeet aarde aangaat. Wanneer u zich daaraan kunt koppelen, gewoon door u diep te verbinden met de aarde waarop u loopt, met de aarde waarop u te gast bent, met de aarde die als het ware u draagt in uw bewustzijnsontwikkeling, dan zult u daarin ook de trillingen van deze planeet aarde helpen te transformeren.

Want er zijn een aantal trillingsvelden opgebouwd door het collectieve menselijke bewustzijn, die maken dat die zich uiteindelijk weer moeten terug trillen in evenwicht. Dit evenwicht wat gezocht wordt door de planeet Aarde zal soms via haar eigen manier moeten laten plaatsvinden. Vandaar dat u dat ook kunt zien via de elementenwerking op uw aarde.

En dat wat er op dit moment soms aan natuurrampen plaatsvindt heeft niets anders te maken met een soort van losschudden van oude energieën die te maken hebben met de planeet Aarde. Zij laat daarin zien waar er onbalans is, maar ze laat tegelijkertijd zien waar de kracht van de mens ook in gelegen is om haar daarin te ondersteunen. En wanneer ook dit in een wisselwerking met u allen kan plaatsvinden dan zal daarin veel meer rust gaan ontstaan en zal de overgang ook een geleidelijke worden.

De dimensieverschuiving
Tegelijkertijd is er gevraagd om wanneer de dimensieverschuiving plaatsvindt of dit in één beweging zal gebeuren. Wanneer u mij vraagt wanneer dit in één beweging gebeurt dan zeg ik u dat dit niet het geval zal zijn. Want dat wat verschuift is  een verschuiving die al een tijd plaats aan het vinden is.
En omdat het in geleidelijkheid verschuift zult u zich ook daarin leren aanpassen. Want wanneer een mens van het ene op het andere moment op een heel ander ritme zou moeten leven, zou daardoor een innerlijke schok kunnen ontstaan.

Het is in het menselijke principe belangrijk dat dit ook in een geleidelijkheid gebeurt en dat er een aanpassing komt. Deze aanpassing is een aanpassing op een nieuwe manier, niet vanuit vrijblijvendheid, niet meer vanuit menselijke voorwaarden, niet meer vanuit het oude denken of het oude leven, maar het zal een aanpassing zijn die ook werkelijk lichamelijk voelbaar gaat worden.

Waarin u voelt dat er dingen in uzelf zullen veranderen, dat er dingen daardoor, vanuit uw eigen manier van in het leven staan zullen veranderen. En daardoor zult u ook uw eigen plek gaan veranderen, want dat wat energetisch in uw eigen systeem, zowel in uw cel-opbouw, in uw DNA alsook in uw aura, waarin u veranderingen plaats laat vinden zullen deze energieën ook zijn weg vinden op de plaats waar u leeft.
En  daarin, in de ondergrond en de voedingsbodem van het leven, van het totale leven op deze planeet zal er een enorme verschuiving plaats gaan vinden. Eenvoudigweg omdat het bewustzijn op een nieuwe manier geopend gaat worden.

Open dus uw bewustzijn
Zonder deze angst, weet dat deze nieuwe tijd werkelijk een tijd is waar u voor gekozen heeft als mens om deel aan te nemen, om deel aan te hebben, om daarin ook uw eigen stukje bij te willen dragen. Draag dan bij in de voortgang van deze nieuwe tijd, draag bij aan dat wat er innerlijk van u wordt gevraagd om die stappen te zetten die u innerlijk allemaal in uw eigen hart als heeft ervaren. Op die manier zal de verbindingskracht werkelijk een andere verbindingskracht gaan zijn dan dat wat u allemaal inmiddels heeft gehoord of gekend.

Uw eigen weten zal op een hele nieuwe manier worden opengebroken.

Uw eigen weten zal u zoveel meer aanreiken dat al dat gene u uzelf inmiddels al heeft geleerd.

Uw weten zal zich uiteindelijk koppelen aan het weten van anderen.

En in de gezamenlijkheid, in het eenheidsbesef,maar ook in de gezamenlijkheid met elkaar zal dit weten een volkomen nieuw weten gaan betekenen en dit nieuwe weten zal een dusdanige kracht in zich dragen dat daardoor ook het creatieve vermogen der mensheid een enorme impuls krijgt. En dit creatieve vermogen zal uiteindelijk ook de nieuwe schepping gaan ondersteunen.

Dus daarin bent u niet alleen afhankelijk van wat u gegeven wordt, bent u niet alleen afhankelijk van wat u gegeven wordt op stoffelijke in of op kosmische zin, of op aardse zin. Maar bent u vooral ook zeer verantwoordelijk voor uw eigen deel daarin. Uw deel wat zich op deze manier in de nieuwe tijd volkomen duidelijk zichtbaar wil laten zijn in een wereld die ook werkelijk anders zich zal gaan bewegen.

Nieuwe wetmatigheden.
Nieuwe wetmatigheden zullen geboren worden, nieuwe wetten zullen gelden, oude wetten zullen afketsen als een kogel op een betonnen muur. Nieuwe wetten zullen uiteindelijk weer hun oorsprong vinden in uw aller bewustzijn. Die wetten die u al kende uit een ver, ver verleden waarin u het gevoel had dat u ver was afgedreven van dat wat u allemaal ooit heeft geweten. Dit oude weten zal zich via een nieuw weten weer in uzelf terug laten keren, zodat dit nieuwe weten zich kan koppelen aan de wetmatigheid die zal ontstaan, de nieuwe kosmische wetmatigheid.

Verschuivingen in alle velden
Want daar waar verschuiving is op deze aarde, zal verschuiving zijn in uw kosmos, zal verschuiving zijn van werkvelden vanuit de meesters van wijsheid, zal verschuiving zijn van allerlei grote Lichtfamilies waar u allen mee te maken heeft. En al deze lichtbronnen zullen allemaal verschuiven in hun werkbaarheid en werkzaamheid. Zij allen hebben gekozen voor een nieuwe factor in hun eigen werkbaarheid en werkbaar zijn, en deze factoren zullen ook in uw eigen bewustzijn voelbaar gaan worden.

Vandaar dat uw blik naar buiten een andere blik zal gaan zijn. U worden allen de schellen van de ogen geduwd,  omdat het veld wat zich in u neer wil laten zoveel ruimte zal vragen dat het alles wat  daartoe in de weg zal staan  uit uw systeem zal duwen. Niet vanuit liefdeloosheid, maar juist vanuit een enorme liefdeskracht die weet van de bedoeling.

‘Heart of Light’ van Daniel Holman

Leer dus te kijken achter dat wat zichtbaar is, leer te kijken achter dat wat u als waarheid had bedacht, leer te voelen achter dat waarvan u dacht dat het altijd al uw eigen ideeën waren, leer te voelen waar uw eigen inspiratiebron vandaan komt, weet u daarin steeds dieper zult gaan leren vertrouwen, vertrouwen op dat wat u wezenlijk in essentie als krachtbron vertegenwoordigt.
Niet als de kleine stoffelijke afhankelijke mens, maar nu vanuit een krachtpunt op zichzelf, vanuit een lichtbron op zichzelf. Een lichtbron die zoveel kracht in de wereld zal projecteren dat daardoor werkelijk deze aarde kosmisch gezien, gezien vanuit de kosmos deze aarde verlicht zal worden door deze lichtbronnen die u allen vertegenwoordigt.

En denkt u niet vanuit het oude denken dat dit waarschijnlijk wel niet u zal gelden, jazeker het geldt u allen. Want dit licht zal opnieuw gewekt worden en het zal alleen maar gewekt kunnen worden door deze nieuwe energie-invloed. Deze nieuwe frequentie die u allen naar een hoger plan zal trekken, die u allen vanuit dat hogere plan steeds anders in het leven uw eigen leven zult leren bezielen.

Uw ziel zal een nieuwe fase van bezieling in kunnen gaan,  uw ziel zal een nieuwe fase van haar lichtinvloed laten doen gelden in uw leven. Laat dus los al het oude wat dat in de weg zou staan. Open uw hart voor het kosmische hart wat u allen zo duidelijk heeft ervaren. Dit kosmische hart wat u allen uitnodigt plaats te nemen op dit nieuwe veld van hele diepe verbondenheid, verbondenheid vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Maar ook verbondenheid vanuit een diep, hoog intelligent weten dat u allen in staat bent deel te nemen aan de creatie van deze schepping. Dat u niet meer afhankelijk bent, maar dat u allen uw eigen plek daar duidelijk in kunt nemen, vanuit uw eigen lichtbron en vanuit de kracht die u bent.

Toevoeging:
Belangrijk is voor u allen, vooral op dit moment in deze evolutie is hoe belangrijk het is dat er juist in deze tijd waarin veel dingen zo op de spits worden gedreven er heel veel is vanuit het onderbewustzijn wat op dit moment zich opnieuw nog een keer laat gelden. En hoe groot dit belang voor een ieder is om daar niet opnieuw onder te willen gaan lijden, om te weten dat er een enorme versnelling in tijd en ook in procesmatigheid zit die op dit moment de toeging biedt om juist al die zaken die zich nu weer laten gevoelen om die heel snel te kunnen transformeren.

Juist deze transformerende energieën zijn op dit moment zeer werkzaam en ook diep functioneel. Het is dan ook belangrijk om vanuit uw eigen bewustzijn en uw eigen helderheid daar zich heel goed van te vergewissen dat u niet uzelf terug laat zakken in velden waar u eigenlijk niet meer behoort te zijn. Maar dat u weet dat al datgene wat nieuwe prikkels veroorzaakt op dit moment in uw leven uw volle aandacht verdienen, omdat het daar om zal gaan.

En dat al datgene wat is geweest uiteindelijk u hebben gebracht tot het punt waarop u bent aanbeland. En dat al datgene niet opnieuw nogmaals door een nieuwe of door een oude manier van leven doorleefd dient te worden. Dat is niet wat er op dit moment gevraagd wordt in het bewustzijn. Weet dat u daarin op een nieuwe manier met uzelf om kunt gaan. Geef uzelf dus die ruimte, herken vanuit een andere manier in uzelf dat wat op dit moment werkelijk uw hart aandacht vraagt en weet dat daarin steeds opnieuw uw besef dient te liggen op dat wat uw waarheid van dit moment dient te zijn.

Aandacht vanuit uw ziel in het leven zelf.

In verbonden zijn.

66 gedachten over “Deze nieuwe tijd..

 1. Hier kan ik het helemaal mee eens zijn, we zijn zo toe aan een andere frequentie, “het nieuwe denken, het nieuwe tijdperk,” hoe je het ook maar wil noemen. We kunnen niet meer uit de voeten met het oude paradigma, er gaat zoveel fout. Er zijn zoveel ontevreden en ongelukkige mensen. En dat allemaal omdat ons zoveel is aangeleerd op allerlei gebied. We moeten ons aanpassen aan regels die niet bij onze aard passen, onze natuur. Hoe kunnen we zo volledig mens zijn. Een mens is echt niet zo bedoeld, maar we zijn bang geworden voor ons eigen weten, onze eigen waarheid die zetelt van binnen, om dit naar buiten te brengen is moeilijk, want als het gek gevonden wordt? Heel anders denken dan de doorsnee mens? Dan vragen we ons af: ben ik wel normaal? terwijl dat juist de normaalste zaak van de wereld is, we zijn immers allemaal Uniek. Laten we dat dan laten blijken; ons zelf kwetsbaar durven opstellen, de ander in z’n waarde laten, wij met ons allen kunnen een schitterende wereld creëren. Dit Universum hoort bij ons, bij de aarde en de mensheid, laten we het niet verkwanselen. Liefde vooropstellen niet de angst die ons al vele eeuwen is aangepraat.
  Als mens maak je als het ware een reis, een levensreis, je krijgt heel veel aangereikt, het gereedschap dat jij nodig hebt; tenminste op een bepaald moment ben ik dit zo gaan zien, onbewust was dit natuurlijk ook al zo want er gebeurt echt niks bij toeval.
  En als je je blik naar binnen richt, echt gaat luisteren naar jezelf, krijg je vanuit het “niets” begrip, inzicht of b.v. woorden zoals dit gedicht aangereikt, wat ik wel bij dit artikel van Berrie vind passen, en dat ik graag met jullie wil delen omdat het niet alleen voor mij is, het komt vanuit de verbondenheid:

  Laten we het verleden eindelijk laten rusten
  we balanceren op de grens
  van een Oud naar een Nieuw tijdperk
  Het oude paradigma wil afscheid nemen
  met alle respect; het heeft zijn tijd gehad.

  Wij zijn geneigd het krampachtig vast te houden
  bang als we zijn voor het onzekere
  voor dat wat onzichtbaar is.
  Ons bewustzijn is zoveel groter dan we denken
  het staat in contact met alles wat er is.

  We hoeven alleen onszelf te zijn
  in evenwicht met ons Zielscontact
  accepteren en loslaten van dat wat er is
  vertrouwen hebben in onszelf.
  Het systeem van deze wereld werkt niet meer
  maar daarom hoeven we niet angstig te zijn.

  Het Nieuwe tijdperk is op komst
  het staat te dringen op de drempel
  maar wacht netjes op z’n beurt
  Daarom moeten we afscheid nemen
  NU, in het Heden vaarwel zeggen
  met alle Liefde, Dankbaarheid en Respect.

  Om NU in het Heden het Nieuwe te verwelkomen
  alles gebeurt immers in het Heden
  het verleden hoeft niet afgerond
  Door het Liefdevol los te laten
  kunnen we zeggen:
  NU in 2012: NU is het verleden

  VOLTOOID VERLEDEN TIJD!!!

  Hartegroet Alice

  1. Heel mooi verwoord Alice. Dankjewel! We mogen weer nieuw geboren worden om ons zelf te kunnen zijn 🙂

 2. Is deze nieuwe tijd echt wel nieuw?
  Misschien spreken we beter van een uitzonderlijke tijd omdat de bewustzijnssprong deze keer gelijktijdig en massaal is.
  Want elke bewustzijnssprong luidde een nieuwe tijd in en was in de meeste gevallen een hoogst persoonlijke aangelegenheid.
  Keek deze week naar de film “Des hommes et des dieux” en een klein zinnetje daaruit bleef in mijn hoofd hangen.

  “Het leven is in feite een aaneenschakeling van geboorten. De mens gaat van geboorte naar geboorte, zijn hele leven door.”

  Elke geboorte, zoals hier bedoeld is niets minder dan een bewustzijnssprong.
  Deze tijd is uitzonderlijk omdat de energieën die ons vanaf nu bereiken van een ongekende kracht zijn. Pure Liefdesenergie van een niveau die de mens tot nog toe (als mens) nooit mocht ervaren.

 3. Prachtig, mooi om dit zo te lezen maar ook het ervaren hiervan!! Deze veranderingen van buiten naar binnen gericht heb ik al jaren mogen voelen. Was heel heftig en intens maar het nieuwe is al aanwezig!!! Ik ben trots op mezelf wat ik ervoor heb terug gekregen, Heel bijzonder dat er wonderen gebeuren waar vaak geen woorden voorzing. Vertrouwen, vertrouwen en nog eens vertrouwen in jezelf met heel geduld en liefde!!!

 4. Sjenneling! Jawel, heuse gesprekken met een hemelse entiteit! Jawel, rechtstreeks vanuit de hemel zo hier bij ‘wanttoknow’ te lezen, gesjenneld door een hele heuse medium die met de juiste en de zuiverste intentie’s liefde en voorspoed predikt! Oh, wensgedachten, oh wensgedachten… en geloven zonder bewijzen voor de echtheid van sjennelings, is het een waarheid geworden voor de spirituele geest hier op Aarde. Maar enige zekerheid en authenticiteit, ach wie zit daar nu op te wachten, hier in ieder geval niemand! En de vergelijkingen die je trekken kunt met bezetenheid, ach daar leest ook liever niemand over! En het vreemde, het schijnen altijd ‘goede’ entiteiten te zijn die contact leggen want al die entiteiten hebben ‘vrije wil’ hoog op hun agenda staan, maar eerst ‘breken’ ze in, in de vrije wil van de mens, om hun verhaal te sjennelen…
  Enfin, een kwaad willende entiteit zouden zo’n actie op hun agenda hebben staan. Echter, verhalen vanuit ons verleden vertellen allemaal dat er ‘een wezen’ verschijnt voor het aangezicht des persoon… dat betekent dat onze voorvaderen met eigen ogen hebben gezien, wie hen opdrachten gaf, Engelen werden die genoemd. Geen verhalen van/over sjennelings, die kwamen pas in de jaren ’50 van de vorige eeuw! Tenzij het bezetenheid noemt, want dan komt het al eeuwen en eeuwen voor.
  http://kruimelsvoordearmen.blogspot.nl/2012/12/anton-teubens-door-de-duivel-gechanneld.html

  1. Zit er hier iemand te jengelen? Of versta ik dat verkeerd. 🙂
   Volgens mij zijn we het stadium van ongeloof versus geloof al gepasseerd hoor.
   Je leest een artikel en je hebt er wat aan. Of je het nu voor waar aan ziet of voor leugen.
   Ik denk dat iedereen er nu wel van op de hoogte is dat niet iedereen er hetzelfde over denkt.
   Dat is ook prima. Maar als je niet echt iets hebt toe te voegen is het maar saai commentaar als het enkel uit ontkenning bestaat.
   Geef eens een sappig verhaal Jeroen, van hoe het dan wel zit, Heeft iedereen wat aan.
   En van channeling sjenneling maken lijkt alleen maar op angst om het woord uit te spreken zoals het moet.
   Je zou ook respect kunnen hebben voor de mensen die zich uit durven spreken over dit soort onderwerpen. Er zijn legio mensen die meteen in de aanval gaan.
   Onterecht vind ik. Er bestaan wel slechtere figuren op deze wereld waar je je negatieve woorden op zou kunnen botvieren.

  2. Seleen heel alleen jij bent zeker van de klassieke oer degelijke verNederlandse ‘nette’ calvijn etiquette controle school dat je je niet bemoeit met onnozele zaligen en complementaire niet te vermijden onzalige predatoren,sappiger kunnen we het wel maken maar leuker niet, ronselen en uitknijpen en oogsten gebeurt op verschillende gewiekste manieren op verschillende locaties en leeftijden aangestuurd vanuit duistere dimensies buiten ons direct perceptie vermogen om, recht in je gezicht maar je gelooft het niet.. oppervlakkig glad charmant sympathiek is niet hetzelfde als meelevend warmbloedig en inscannend calculerend inschatten niet hetzelfde als inlevend en meelevend empathisch medemenselijk.. als je zelf geen juice hebt van nature dan weet je niet het verschil tussen naturel saai droog en vroegtijdig onvrijwillig uitgeknepen getekend in de bloei van je leven, neeeh we zijn niet allemaal hetzelfde, als dat geroepen wordt dan weet je dat er ‘iets’ aan de hand is..

  3. @ Selene

   Je haalt aan dat ik met een verhaal moet komen om te vertellen hoe het wel zit… Nou, overduidelijk laat ik merken dat ik het al absoluut niet geloven kan… Daar geef ik voldoende argumenten voor lijkt me… follow the link. Maar je kunt altijd roepen perceptie of dat je ergens in gelooft maar sommige zaakjes klinken veel te mooi om waar(heid) te zijn…
   Een citaatje van jou, “Geef eens een sappig verhaal Jeroen, van hoe het dan wel zit, Heeft iedereen wat aan.”

   En even uitgelicht ‘van hoe het dan wel zit’…
   Waarom zou dat zo zijn? “Hoe het dan wel zit?’ Misschien wel helemaal niet! Waarom zou dat gesjennel überhaupt waar zijn? Het komt er op neer dat je het maar geloven moet met al je vertrouwen die je rijk bent.
   Maar nogmaals, waarom zou er zoiets als sjennelings bestaan? Leg me dat eens uit? Niet hoe het eventueel functioneert omdat met daarvan een vermoeden heeft maar leg eens uit waarom sjennelings zouden bestaan?

  4. @Jeroen,
   Mag ik proberen een antwoord te geven, ik spreek van proberen omdat het n.l. heel persoonlijk is: elk mens heeft een ziel, die ziel is veel groter dan wij denken. De onzichtbare wereld is ook veel groter dan de zichtbare. En door ons zielscontact kunnen we ons bewustzijn vergroten en daardoor krijgen we contact met een veel groter bewustzijn. Hieronder valt channeling, want als we er voor open staan kunnen we op veel manieren hulp krijgen om ons leven te veraangenamen. De manier waarop ligt ook aan de re-incarnaties en waar we in dit leven voor hebben gekozen. Omdat we onze werkelijkheid zelf cre-eren is het zo belangrijk waar je je op richt, wat wil je, wat wil je voor jezelf en voor jouw medemens. Immers wat aandacht krijgt groeit, je hoeft het niet te geloven maar kijk om je heen, hoe is de wereld en de mensheid er aan toe? Neem de proef op de som. Ik ga voor Vreugde, veiligheid, vrede, verbinding en Harmonie voor iedereen wat zich wil vertalen in Liefde, Licht en Regenboogenergie.

   Een hele mooie, warme en harmonieuze decembermaand voor iedereen, Alice

  5. Jeroen , ik heb wat op jouw blogje zitten lezen , wat een warrige shit gooi jij eruit zeg , kan er echt geen touw aan vast knopen .
   Zelf ben ik ook geen fan van channelings omdat het meestal leest als kleffe mouthcandy .
   Daarentegen bestaat er ook nog zoiets als in contact staan met je subtielere weten , als ik Berry’s verhaal en site zo bekijk lijkt het daar meer op . Ooordeel maar lekker verder en doe wat je belangrijk vindt , boeieh , wie weet kom je er ooit achter waar de klepel hangt 😉

  6. @Jeroen.Ik beweer nergens dat ik zelf in channeling geloof. Ik vind het gewoon niet kunnen om daar met de botte bijl op af te gaan als je er zelf niks mee hebt. Als je er niks mee hebt weet je er ook geen donder van.
   Dat is hetzelfde als zeuren over mensen die naar programma’s kijken op tv die je maar niks vind. Als iemand anders er naar wil kijken moet die dat toch zelf weten en voor jezelf geld dat er een knop op de tv zit.
   @Hyper Calvinistisch? Dan ben ik van verre maar dat kun je ook niet weten. Etiketten zitten op koopwaar. Ik ben niet te koop, althans niet met mijn toestemming.
   Los daarvan. Of channeling bestaat? Misschien is het een interpretatie? Ooit met iemand gepraat met schizofrenie? Die hebben vaak heel veel contacten met vreemde bezoekers. Misschien heeft het ergens iets met elkaar te maken? Ze hebben allemaal een soortgelijk verhaal. Moeten geloven wat hun gezegd wordt en mogen er niet met vrienden of familie over praten.

  7. channelings zijn van alle tijden, en wat maakt het uit waar ze vandaan komen wie er contact zoekt? Als er een boodschap gegeven wordt waar je wat in herkent of die je aan het denken zet, is dat toch oke? Het is dom om maar te generaliseren en per definitie channelings voor onzin te verklaren. Hetzelfde geld voor alle channelings als absolute waarheid zien , zo als altijd het resoneert met je of niet. En dat ias natuurlijk nogal persoons gebonden, prima toch?

 5. @8.8

  Je haalt aan dat het volgens jou NIETS uitmaakt wie er contact legt… Ik vermoed dat het JUIST uitmaakt wie er contact legt. Ik beweer dus niet dat zoiets als channelen niet bestaat, ik beweer dat het allemaal veel te ‘heilig’ wordt ingeschat! En daarbij, ik kan het amper geloven maar dat is alweer iets anders.
  Hoe dan ook, ik ben er juist van overtuigd dat er geen enkele goedwillende entiteit op die wijze contact legt… Zij verschijnen ‘des aangezichts des mensen’. M.a.w. zij die ons ‘beheren’ zoals in de ‘onbevlekte ontvangenis’ gebeurt, zij zijn hier al eeuwen en eeuwen… Zij hebben geen channelings nodig, waarom zouden zij op een wijze als channeling mensen willen inlichten? Waarvoor?
  Heeft iemand zich al eens verdiept in de onbevlekte ontvangenis versus het alien abduction fenomeen? Het zal een heleboel antwoorden geven op vragen met betrekking tot channelings.
  http://kruimelsvoordearmen.blogspot.nl/p/evolutie-onbevlekte-ontvangenis-alien.html

  1. @ jeroen
   Allereerst leuk dat je channelings schrijft zoals het hoort , dat komt al veel serieuser over. Dan ben je overtuigd dat geen enkel goedwillende entiteit op die manier contact zoekt. Nou kan je daarvan overtuigd zijn ,maar maakt dat het tot waarheid? overigens is goedwillend en kwaadwillend subjektief en dus illusoir.
   Zijn er buiten ons alleen ‘zij die ons beheren’ die geen channelings nodig hebben om hun boodschap te verzenden? karig wereld beeld zou ik denken . Dat verhaal over de onbevlekte ontvangenis is natuurlijk een hypothese , daar zou een link kunne liggen met alienabducties, maar dat is natuurlijk lang niet zeker. Zo zou je ook de verschijningen in fatima kunnen onderbrengen in alien contact, of die van lourdes.
   Nog zo een ezegiel met zijn beschrijving van een ruimtetuig. Talloze voorbeelden zijn er te vinden .

 6. Ik begin me meer en meer te ergeren aan dit soort prietpraat. Een fijne wereld van vrede en liefde. En dat terwijl er idioten rondlopen die kinderen doodschieten en er nog steeds oorlog gevoerd wordt. Wel weinig oorlog de laatste tijd moet ik zeggen. De elite en de banken roven nog steeds via hun knachtjes van de regering van de bevolking. Er worden steeds meer vrijheden afgepakt. Ik weiger nog te “geloven” in deze dwaallichten en de leugens. We zijn al zo vaak belazerd op deze planeet. Dit zal wel als angstdenken worden afgedaan maar dat is juist niet zo. Het is realisme !!!

  1. snap dat het moeilijk is om positief te blijven!
   toch creeeren we me met zn allen een realiteit dmv onze gedachtes.
   alles begint met een gedachte… of die nou positief of negatief is, dat is afhankelijk van…
   als we met zn allen]of grote groep op 1 moment het metafysische op een dusdanige wijze inrichten, valt al het }andere] om…
   het draait enkel om geloof, want ALLES is mogelijk.

  2. Je kunt ook zeggen dat een groot gedeelte van de mensheid de realiteit niet onder ogen kan komen, omdat ze het gewoonweg niet kunnen en zich daarom verstoppen achter denkbeelden die meer weg hebben van egoïsme! Maar dat alles is al het hoogst haalbare in die belevingswereld, neem die mensen niks kwalijk. Je zegt min of meer zelf al dat onze maatschappij geen mooie en goede maatschappij is, en dat kun je overal zien! Je kunt natuurlijk zeggen dat we die zelf moeten scheppen, die mooie en goede maatschappij maar de mensen die dat vertellen, ook zij betalen nog steeds mee aan die oude wereld! Dus wat wordt er eigenlijk geschapen met hun medewerking als mens die belasting betaald? Ach, het is maar bij een enkeling waar zo’n beeld van rozengeur en manneschijn heerst. Een belevingswereld waar je met je gedachten zomaar een andere wereld schept en dan hoef je je er ook niks meer van aan te trekken van alles om je heen! Hoe betrouwbaar zullen die mensen naar zichzelf toe zijn wanneer de vlam echt in de pan slaat? Die zijn met geen stok te redden! Daar wil je niet bij in de buurt verkeren wanneer je vertrouwen zoekt!

 7. @Marcel w in 5d

  Tja, wanneer je het woord waarheid gebruikt vraag ik me af waar je naar opzoek bent! Mocht je al opzoek zijn natuurlijk! Een paar wijsheden waar ik me doorgaans aan hou wanneer ik ‘opzoek’ ga naar informatie;
  1. De waarheid wordt verkondigd door de kerk.
  2. Uitkomsten worden gepresenteerd door wetenschappers aan de hand van conclusie’s.
  3. En bewijzen worden aangedragen in recht-zaken.

  Tja, ik sla een beetje dicht wanneer iemand spreekt over waarheid want uiteindelijk zal je die channelings dan voor alle zekerheid links moeten laten liggen want wie zegt dat het ‘waarheid’ is en geen hoax van de channelaar?
  Wanneer je in termen als waarheid gaat spreken praat je de taal van de kerk. En die hangt toch behoorlijk duistere dingetjes aan!
  En de wetenschap, poe, denk ik aan het woord heilig, dan denk ik aan technieken, goddelijk of niet. Heiligheid door Exechiël ontmoet of niet, wanneer er gesproken wordt over heilig moet ik denken aan ongekende technische hoogstandjes, die ook als uitkomst een/het wonder heeft.
  Maar een wonder is ook het product van verbazing… verwondering of bewondering… wonder!
  Een waarheid daarin is dat er zomaar een vergissing begaan kan zijn in de interpretatie van dat wat men heilig noemt en als uitkomst het wonder heeft. Welke dus heilig gemaakt is als in een verbazing door de kerk, welke mensen mogen geloven maar die, in alle werkelijkheid, een duistere basis heeft waar niks geen ‘licht’ te vinden is. En waar entiteiten over ongekende technieken beschikken waarmee ze mensen onderdrukken… Denk maar aan het ankh-symbool welke als wapen gebruikt werd en waar de goden je geest mee nam! Het ankh-symbool staat voor het eeuwige leven, hun eeuwige leven welteverstaan maar daar hadden ze wel ander leven voor nodig om te nemen…
  Daar waar de technische kant heilig is gemaakt van een heleboel oud wapentuig, welke wordt aanbeden door de kerk, zijn er een heleboel zaken, waaronder dus channelings, die van oudsher een heel ander karakter met zich meedragen dan tegenwoordig…
  En de channelings van tegenwoordig, het voorbeeld komt trouwens uit een romannetje, Ashtar Command heet het boekwerkje dus die galactische Federatie is sowieso al bewezen onzin! Even googlen op de titel en uitkijken naar een rood boekje met een tekening van een ‘ruimtemannetje’ op de front, stamt ergens uit de jaren ’50…
  Ik heb helaas geen bewijs maar dit is dan ook geen rechtzaak, geloof ik! En een conclusie trekt alleen een wetenschapper…
  Hoe een complotter ermee omgaat, tja anders zal ik maar zeggen…

  1. @ jeroen
   Ik vind je wel heel erg in hokjes denken, maar daar is verder niets op tegen hoor.Je schermt ook graag met woorden ,hele leuke bezigheid. Alleen begrijpend lezen , zien waar iets over gaat, daar lijk je wat moeite mee te hebben. Misschien ook was ik niet helemaal duidelijk, dat kan ook .
   Ik wil je alleen dit even meegeven , je lijkt je imo nogal vast te houden aan wat jij denkt en niet erg open te zijn voor andere ideeen( let wel lijkt) dat is jammer want ik vermoed wel een grote en uitgebreide interresse bij jou, door je zo op te stellen beperk je jezelf . En ik denk niet dat dat nou net is waar jij op uit bent.
   Nog even over channelings( wil guido niet op mijn dak hebben 😉 )Ik denk dat het niet uitmaakt wie of wat er gechanneld wordt omdat de interpretatie van een channeling bij de mens zelf ligt . En zoals je zelf ook al aan geeft zijn de mensen werkelijk kunstenaars om zaken zo te draaien dat het in hun kraampje te pas komt.

  2. Ik krijg ook dagelijks channelings door , best wel irritante zitten er tussen . Meestal overkomt het me als ik in de auto stap . Volgens mij hebben de illuminatie er iets ingebouwd . Zodra ik de contactsleutel omdraai gaan er digitale cijfertjes verschijnen , meestal 103.2 en dan begint het gedonder , niemand te zien en toch komen er stemmen door , een entiteit die zichzelf Veronica noemt . Bij ieder kruispunt hoop ik dat deze demon uitgedreven wordt , helaas 🙁 . Ook door de carwash met wijwater mocht niet baten . Elke dag weer Somertijd , gek word ik ervan .

  3. @ coz
   Niet van schrikken , wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het horen van stemmen een algemeen verschijnsel is. Je bent niet gelijk schyzofreen of bezeten , het is gewoon een andere manier van waarnemen. 😉

  4. Mocht deze reaktie ( de vorrige dus) je niet gerustgesteld hebben, raad ik je aan ( in al mijn wijsheid ) voortaan de auto te mijden en te gaan fietsen!

  5. Haaah strandschepje en 5 kilo zand in je rugzak en 200 keer op en neer mountain biken maarrrrr, ben het met Marcel eens over gooi zoveel mogelijk beperkingen van je af, belangstelling is nieuwsgierigheid is het belangrijkste, zelfs Lord of the Rings Enki wordt wel eens Santa Satan Tegenstander genoemd terwijl dat was nou net z’n half broer EnL u l, en is zelfs nu actueel waar waarschijnlijk, die Anu beesten met de 6 vingers leven zo maar 500 duizend jaar en langer, het is net als ik en m’n zus, de 1 kijkt in een telescoop en de ander zit hele dagen en nachten in een micro wave met z’n kop, schiet niet op zo, het vreet energie en vermorzelt goedentierenheid en transformeert het oorspronkelijk goede levenskrachtige voordat je het weet in een Tirannieke golfoorlog, ik weet ut, zij vragen wij draaien, k o n te n draaiers keizers zijn wij en gebruiken wij allemaal, PoPlaPier, die reclame van vroeger je weet wel. Zo lang er gelachen kan worden is er hoop en dat is bijna vrijwel de Hoogste Waarheid.. Hu Mo Hu Man Levend Water het moet stromen en niet bevriezen en geen stuw meer worden dat is de hel hoor en op die manier gun je elkaar nog eens wat, zelfs de vermeende waarheid, maar ik ben in mun goede hum van amun, en juist dna (dan) lijkt het er sterk op dat ik aan het mokken ben. Ashtar is de ontzielde grijze borg bijenkorf van de EnL u l space robo agenten van Orion heb ik begrepen, overigens is er nu net wetenschappelijk bevestigd dat er nu tastbare heilie drie eenheid boze boson stoffen gebouwd kunnen worden die zich tegelijkertijd in verschillende dimensies kunnen manifesteren, net als die borg burger tri Angular schepen die zeer aan je ogen doen als je er naar kijkt omdat ze niet kunnen ‘kloppen’, binnenkant groter dan de buitenkant, dat soort grappen, het (techno) ‘kwaad’ heeft vele gezichten dus het is belangrijk hoe je er naar kijkt en kunt kijken met de juiste hoeveelheid kennis.

   Efimov-ringen: nieuwe vorm van materie gevonden
   http://www.visionair.nl/wetenschap/universum/nieuwe-vorm-van-materie-gevonden/

 8. @guido: zou je een poll kunnen doen of er meer geinterreseerden zijn voor een gezamelijk meditatiemoment om onze mentale krachten te bundelen en deze op een klein (of groot) specifiek thema te richten?

  als 50 lezers van wtk meedoen die tevens een paar vrienden mee laten doen, hebben we zo 200 man/en vrouwen uiteraard!

  denk dat er best wel een paar sterke meditators regelmatig op de site komen.. met zn allen, feesje!!

  gewoon een leuk doel, waar ieder happy van wordt, en sommige pieven denken, verdorie, ze kunnen het!

  gewoon omdat het kan, groetjes

  1. klassiek kliekjes vorming op het terreur schoolplein, jammer, hou ik ook niet van Jeroen, laat je niet isoleren door fundies

 9. Wat er gebeurde weet ik niet, maar tijdens het lezen braken bij mij ineens alle sluizen open. Kan niet meer stoppen met huilen/lachen!
  Je leest zoveel, maar dit stuk raakt me tot in het diepst van mijn ziel. Dank jullie wel.

  1. Kijk, volgens mij doen we het daarvoor… Kwas het even vergeten.. Dank JOU. Tip? Gewoon die (onderste) Roos imiteren..!

 10. Jullie beginnen te begrijpen hoe mooi je werkelijk bent, en dat Lieve Mensen, is zo belangrijk in deze Ascensie Tijd. Jullie hebben allen de kracht van God in je en we vragen jullie om deze erkenning, deze hernieuwde zelfaanvaarding, deze onbevlekte LIEFDE over je heen te laten stromen. Het is jullie geijkt geboorterecht en het is mooi. Jullie herontdekken deze extase van Onbevlekte Liefde in je meditaties, omdat er een overgangsexpansie plaatsvindt in deze nieuwe energie. Jullie openen je om duidelijker te zien hoe belangrijk je leven is, niet alleen voor de Aarde, maar ook voor de grote Kosmos. Oh ja, dit is zo waar!

  Ik ben Metatron en voor jullie ligt een ongelooflijk ontwaken en voleinden vanuit het hart! Jullie zijn zeer Geliefd!

  1. Het is geen wedstrijd op aarde, maar wel een leerschool. Jullie kunnen erop vertrouwen dat al jullie processen zijn zoals ze moeten zijn, volgens een goddelijke perfectie. De lessen die jullie te leren hebben zijn ook zichtbaar in jullie Akasha. Het is niet nodig om alles te weten om te kunnen groeien en loslaten.

   De kennis over de archieven heb ik, maar ik ben niet de healer. De healers zijn de engelen. Zij geven jullie de kracht om afstand te doen van al wat je niet meer nodig hebt. Zij leven om jullie heen om aan te pakken wat van jullie mogen aanpakken. Het is jullie kracht om aan de engelen hulp te vragen vanuit het hart. Het is hun kracht om voor jullie te doen wat jullie hen vragen.

   Ik ben Metatron, uit liefde en licht!

 11. Wat een prachtige tekst. heeft me geraakt op elk vlak. Ik heb vroeger altijd interesse gehad in het spirituele, buitenaardse entiteiten en energieën uit een vorig bestaan. Ik heb toen alleen niet kunnen zien hoe al deze dingen effect zouden hebben op mijn eigen leven, sinds een jaar ben ik op zelfontdekking gegaan, heb ik iemand ontmoet die precies hetzelfde denkt over dit soort dingen. En ben ik erachter gekomen dat alles in connectie staat, dat alleen deze realiteit zien het verschil maakt tussen de realiteit accepteren voor wat deze is of alles als goed en slecht labelen alleen vanuit je ‘ik eerst’ ego. Sinds ik me open ben gaan stellen om de verlichting te bereiken is mijn leven een achtbaan van opmerkelijke, bijna ongelooflijke gebeurtenissen. ik heb het gevoel dat ik elke dag nog hulp krijg van eniteiten of energieën in een dimensie die voor mij pas enkele keren waarneembaar is geweest. ik krijg vaak hulp dmv getallen bijna altijd in 333 en dagelijkse gebeurtenissen die me normaal frustreerden zie ik als een les waarna het begrijpen van deze les ’s avonds vaak een visioen volgt. Dit alles omdat ik handel vanuit een liefdevol en waarderende state of mind voor deze wereld, de mensen om me heen en de pracht van het hele universum. mijn pijnappelklier is de laatste tijd sterk actief en ik hoop dat dit mijn poort zal zijn naar verlichting, ik hoop ook dat de mensen om wie ik geef dit zullen ervaren en tot die tijd, geniet ik van elk moment…

  1. Mooi om te lezen wat er kan gebeuren als we naar binnen keren, contact leggen met onze ziel en Hogere Zelf, dank je wel voor het delen. Hartegroet Alice

 12. Ik kreeg net gechanneld dat het woord ‘prachtig’ teveel gebruikt wordt.

  Wat is dat, alles wordt ‘prachtig’ gevonden. Het is bijna onmogelijk om een comment te vinden zonder het woord erin! Maar zo zit de wereld toch niet in elkaar? Je verzint toch telkens weer dat iets prachtig is! Ik bedoel, in een wereld waarin kinderen sterven door bommen. Mensen hun huizen worden uitgezet omdat de bank steeds meer en meer eist. In een land waar politici leugens verkondigen die als waarheid behandeld wordt door het consumensje, daar is toch helemaal niks prachtigs!
  Hoe dan ook, zweefteverij eerste klas wanneer je iedere keer weer roept dat het prachtig is, het is angst van de bovenste plank die de boventoon voert. Daarom moet alles prachtig zijn… want stel je voor dat je alles gaat zien voor wat het daadwerkelijk is… dan kun je jezelf maar beter wijsmaken dat alles prachtig is!

  Nou, die channeling heb ik door gekregen van iets daarboven… ik hoop dat je er iets mee kunt!

 13. In het artikel wordt gevraagd onze ‘werkelijkheid’ vanuit een hoger perspectief waar te nemen… zo te zien aan de reacties lukt dat nog niet echt. Blijf je vooral beklagen over de wereld die we zelf scheppen (banken, geld, huizen, regering)… morgen weer geld bij de bank halen om te gaan consumeren? Om er daarna in je geleende huis van te gaan genieten? En s’avonds op de (nog niet afbetaalde) bank naar het nieuws kijken en zien hoe je genaaid wordt door je eigen gekozen partij! Beam me up Scotty naar 5D…. de rest volgt wel een keer.

  1. Ach, nog niet uit je lijden verlost? Tja, tis triest en nee, je kan er niet voor weglopen. 5d, de grap van de eeuw. Iedereen zit in de shit.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.