Advertentie

Eindelijk: Courtney Brown’s onthulling..!


courtney brown presentation pyramides

x

x

Eindelijk: Courtney Brown’s belangrijke onthulling..!

x
2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Eindelijk is er de verklaring van Dr. Courtney Brown, die hij reeds een maand lang aankondigde, in zijn ‘Implication postings’.  Postings die we, zoals je waarschijnlijk weet, allemaal hier op de site hebben staan, vertaald en wel. Mocht je ze gemist hebben, klik dan eenvoudig HIER en je bent weer helemaal bij, om ook dit artikel in zijn volle omvang te begrijpen/plaatsen.
Wat dr. Brown presenteert in de onderstaande video, is het resultaat van een WETENSCHAPPELIJK onderzoek van méér dan 1 jaar, naar de totstandkoming van de grote piramide, of de ‘Piramide van Gizeh’ presenteren. Hoe werd deze piramide gebouwd, door wie is deze bedacht en gebouwd, en wat deden deze enorme structuren überhaupt op Aarde, welke functie hadden ze. Gebouwd in een tijd dat er volgens de leerboekjes, nog geen geavanceerde technologie op Aarde kón zijn..? Allemaal vragen die een antwoord krijgen, via deze onthulling van Dr. Brown.

“Ik heb de geheimen ontdekt van de piramides en ontdekt hoe de Egyptische en andere, historische bouwers in Peru, Yucatan en Azië, in staat waren, om met alleen primitieve gereedschappen, blokken steen van meerdere tonnen te verplaatsen en op hun plek te zetten.”
X
Edward Leedskalnin

Wellicht had je -evenals wij- méér verwacht van deze onthulling, maar als je even stil staat bij de implicaties van deze onthulling, kom je in hetzelfde gebied terecht als Dr. Sam Osmanagiç met zijn Bosnische piramide probeert te vertellen, wat Michael Tellinger vertelt over de historische ontdekkingen van ‘Adams Calendar’ (HIER) en over het werk van Edward Leedskalnin (HIER), die AANTOONDE dat zwaartekracht met eenvoudige middelen op te heffen is..!
Het is dus opnieuw een stuk informatie dat WEL DEGELIJK een volledig nieuw wereldbeeld bevestigt, dan datgene wat we allemaal officieel dienen te accepteren als ‘de waarheid’. Maar de vraag is, wie ons deze nonsens allemaal geleerd heeft. Het waarom is duidelijk: het manipuleren van geschiedenis, zodat bepaalde informatie niet in het collectieve veld komt. Zie de diverse ‘Implication postings’ van Dr. Brown..! En het is dus JUIST deze informatie die -ook weer in de postings te lezen- die ons GELOOF in de werkelijke werkelijkheid zal bekrachtigen, waardoor we een volledig nieuw wereldbeeld en een nieuwe, hoopvolle toekomst kunnen creëren..!

mystery solved great piramidTerug dus naar Courtney Brown. Hoe je zijn manier van aanpak ook wilt kwalificeren, je kunt niet zeggen in onze ogen, dat deze man niet oprecht is. Integendeel.. Vol passie probeert hij ons duidelijk te maken dat de technieken van Remote Viewing (RV), waarover zo meteen meer, HEFTIGE informatie kunnen opleveren en feitelijk al opleveren! Laten we je deze 5 punten geven, die de ontdekking zijn van het werk van het ‘Farsight Institute’, dat door Courtney Brown is opgericht en tot doel heeft om RV te promoten EN de resultaten van de fundamenteel-wetenschappelijke experimenten ermee, te publiceren.

De 5 conclusies uit het RV-onderzoek, die feiten aantonen, die ons zo lang zijn onthouden. Feiten die aantonen, dat de Aarde in het verleden door extra-terrrestials (buitenaardsen) IS bezocht. Dit zijn die 5 feiten uit het RV-onderzoek naar de totstandkoming van de Grote Piramide, of de Piramide van Gizeh:

 1. De ca. 2.300.000 (2,3 miljoen) blokken die gebruikt zijn voor de bouw van de piramide, zijn NIET met ossen en pure mankracht (alleen) naar hun plekken gebracht in deze enorme, monumentale creatie. Er is een techniek gebruikt, waarbij met een speciale geluidstechniek, de blokken op ca. 50 cm van de grond kwamen te zweven, waardoor het eenvoudig was ze op hun bestemder plek te brengen en te plaatsen. Deze blokken liggen op een nauwkeurigheid van 0,5 mm tegen elkaar aan, een ongekende precisie voor ‘primitief’ mensenwerk. Sommige blokken hebben een gewicht van maar liefst 80 ton, of 80.000 kg.. Dat zou met onze technieken al een hele klus zijn, deze blokken te plaatsen, laat staan voor de ‘primitieve Egyptenaren’..!
  bloks piraide GizehHet is ook nauwelijks voor te stellen dat in de 20 jaar, die de ‘officiële wetenschap’ heeft gecalculeerd voor de bouw van de piramide, een dergelijk bouwwerk gemaakt zou kunnen worden..  Een simpele calculatie van 2,3 miljoen blokken en die 20 jaar, leert dat ELK UUR er 12 blokken gesteenhouwd én op de juiste plek gelegd zouden moeten zijn..!
  x
 2. De blokken zijn niet uitgehouwen, noch met de oude technieken van houten wiggetjes vervaardigd. Deze techniek houdt in dat blokken gemaakt worden, door eerst gleuven in rotsen te houwen, waarna houten wiggen in deze gleuven werden geslagen, om deze vervolgens met water te begieten. De kracht van het uitzettende hout, zou dan de blokken, met de genoemde precisie, uit elkaar gespeten hebben.. Dat klopt niet met wat de RV-mannen hebben gezien. Zij zagen technieken, waarmee steen als het ware ‘gesmolten’ werd, waardoor met een chirurgische precisie deze blokken konden worden vervaardigd. Om daarna met de in 1. genoemde techniek heel precies op hun plaats gelegd te worden.
  x
 3. Bij de bouw van de piramide van Gizeh, is gebruik gemaakt van een genetisch gemanipuleerd mensenras, dat bestand was tegen de heftige condities, waarmee het werk diende te worden verricht. Je zou het slaven kunnen noemen, maar die kwalificatie gaat natuurlijk niet verder dan alleen maar de ‘fysieke manifestatie’ van deze mensen.
  x
 4. Gezien de hierboven genoemde punten, zal het je niet verbazen, dat er sprake is van supervisie door en initiatief van een aliën ras, dat op Aarde was en deze piramides wilde bouwen en ook deed bouwen. Daarbij gebruik makend van de technieken zoals in 1 – 3 aangegeven.!
  x
 5. Het blijkt uit de waarnemingen van de RV-mensen, dat ná het gereedkomen van de piramide, een nieuwe groep aliëns op Aarde verscheen, die in eerste instantie bijdroegen aan de vervolmaking van de piramide en de piramide-technieken, maar dat deze groepen’ uiteindelijk in gevecht met elkaar kwamen, waarna beide aliëngroepen van de Aarde verdwenen..!
  x
 6. Het confronteren van de toen aanwezige bevolking op Aarde met dit bouwwerk aan, de Gizeh-piramide, SAMEN met vele andere piramides op Aarde, had -naast de nog verborgen functie- EEN GROOT DOEL.. Het onderwerpen van het Aardvolk, door hen simpel in slavenarbeid te knechten en hen te imponeren met deze ‘goddelijke’ bouwwerken.. Of zoals Courtney Brown het zegt: ‘Mindcontrol at it’s best’…! Manipulatie dus op wereldschaal. Hiermee impliciet ook aangevend, dat het Gizeh-complex een onderdeel is van het wereldwijde piramide-netwerk..!
  X
De Remote Viewers, zoals hier Dick Allgire en Daz Smith (r), werkten onafhankelijk van elkaar en rond 1 uur voor elke sessie, en dat ruim 1 jaar lang.. Daarbij kwam uit elke sessie een professioneel 20-pagina verslag over wat ze hadden gezien en beleefd..!
De Remote Viewers, zoals hier Dick Allgire en Daz Smith (r), werkten onafhankelijk van elkaar en rond 1 uur voor elke sessie, en dat ruim 1 jaar lang.. Daarbij kwam uit elke sessie een professioneel 20-pagina verslag over wat ze hadden gezien en beleefd..!

Remote Viewing..? Wat is dat precies dan..?
We kunnen ons voorstellen dat je min of meer verbijsterd bent, met een open mind dit stuk zit te lezen, maar niet precies weet, wat dat ‘Remote Viewen’ nu behelst.. Nou laten we daar dan nog een keer wat over vertellen, waarbij we Dr. Courtney Brown als één van de meest vooraanstaande pioniers willen voorstellen!

Hij werkt met zijn ‘Farsight Institute’ samen met mensen, die keer-op-keer bewezen hebben, de techniek van RV tot in de puntjes te beheersen. In dit geval van de ontrafeling van de geheimen van de Gizeh-piramide, gaat het over Dick Allgire en Daz Smith. Je kunt op hun namen googlen en er mee over te weten komen..! Het zijn altijd toppers die hun vaardigheden hebben bewezen, waarmee het ‘Farsight Institute’ werkt en met wie onder strakke experimentele condities aan het werk wordt gegaan. Bovendien is veel RV-werk door wetenschappers, onafhankelijk van elkaar bekeken, en gekwalificeerd als ‘correct’ en ‘punctueel’.

Voor de goede orde: de beide mannen, die Courtney Brown presenteert in zijn video, hebben standaard GEEN ENKELE aanwijzing gekregen voor hun werk, ze werken ahw blind en krijgen alleen een ’target’.. Bijvoorbeeld een geografisch coördinaat van de ligging bijvoorbeeld van de Gizeh-piramide.

wanttoknow info logo
Veel van de informatie over wat er met RV-technieken is bereikt, en over de onverwachte relatie van de Scientology-kerk met RV, vind je op onze Amerikaanse zustersite. Klik simpel op dit logo voor een directe hyperlink..!

Remote Viewing is dus een geestelijke waarnemingstechniek, zo zou je het het eenvoudigst kunnen omschrijven. En er zijn vele manieren om tot deze geestelijke waarnemingen te komen; maar ruwweg zit het onderscheid vooral in de mate waarin het ‘werken aan jezelf’ voorop gesteld wordt. Hoe gek dit ook mag klinken wellicht. Remote Viewers moeten namelijk behoorlijk sterk in hun schoenen staan om bepaalde waarnemingen überhaupt te kunnen verdragen, zoals je ook in het Gizeh-voorbeeld weer ziet. Zie het voorbeeld onderaan dit artikel, over de ontmoeting met een aliën..!

Vervolgens is het werken aan ‘jezelf’ belangrijk om je niet enorm te laten misleiden. Dat onderstreepte ook RV-er Ingo Swann ook continue.. Vandaar de goede vuistregel: stap één kennis en dan de stappen in moraliteit. Want hoe moraal en ethisch is het om overal maar ‘ongegeneerd’ en brutaal te gaan lopen rondkijken..? Kortom, RV is niet zomaar even een ’techniekje aanleren’..! Wil je meer lezen en te weten komen over RV, dan raden we je aan het boek ‘Psychic warrior’ van David Morehouse te lezen; je kunt HIER al veel over RV en het boek lezen..

piramides brug tussen hemel en aardeRV en het leger..!
Remote Viewing is een wereldwijd verspreide techniek, die zo stil mogelijk wordt gehouden, omdat ALLE geheime diensten ter wereld, wéten dat mensen met deze techniek in staat zijn, de diepste geheimen bloot te leggen van een natie of organisatie..! (In dat opzicht zou het wellicht eens aardig zijn de NSA te bekijken van binnen..!) Nadat in 1995 werd onthuld, dat deze RV-technieken op grote schaal werden gebruikt voor spionagewerk, kwam de mededeling dat de CIA en andere geheime diensten ermee zouden stoppen..

psychic warriorTja, geloof jij het.. Want een techniek waarmee je zelfs in staat bent op andere planeten te gaan kijken, met alleen het gebruik van de menselijke geest, laten spionagediensten zich natuurlijk niet afnemen. En dan is er nog de onvolprezen RV-er, onlangs overleden, Ingo Swann..
Mocht je met zijn werk kennis willen maken, op een uiterst fascinerende wijze kunnen we wel zeggen, dan raden we je aan het boek ‘Penetration’ te lezen, dat HIER op de site staat. Het is op sublieme wijze vertaald door Jan Smith en heeft niets van zijn kracht ingeboet, sinds de plaatsing in 2010. Integendeel zoals je ziet: Remote Viewing is helemaal ‘hot’..En helemaal terecht, zoals uit het RV-experiment van dr. Brown blijkt!

En om je een kijkje te geven ‘achter’ de intensiteit van het RV-en, nog even dit voorbeeld, uit het Gizeh-experiment van Dr. Brown. Een soortgelijk voorbeeld komt namelijk in het boek van Ingo Swann, maar dan is hij mentaal op.. de Maan..!

De ‘aliën’-vrouw was pissed-off op de pottenkijkers..!
Courtney Brown verklaart ook dat de Remote Viewers in staat bleken de onder 3. genoemde ‘productie’ van genetisch gemanipuleerde slaven te bekijken, waar ze een aliën-figuur (vrouw) zagen/ontmoeten, die hén ook zag. Maar ze was allerminst gelukkig met deze pottenkijkers..! Om dit te begrijpen, dien je te realiseren, wat RV-mensen al lang weten, dat het eenvoudig is, om in de tijd terug te keren en zaken ‘live’ te zien gebeuren. Maar dit impliceert dan wel, dat de ‘mind’ van deze RV-mensen dan ook daar ‘aanwezig’, die gezien kan worden, door hiervoor gevoelige levensvormen, waaronder dus ‘aliëns’..

Het klinkt allemaal wellicht als een ver-van-mijn-bedshow, maar het omgekeerde is waar..! Het is preciés wat Courtney vraagt van je.. HOU EEN OPEN MIND…! Keur niets af en accepteer niets, vóórdat je zélf weet wat er speelt en niet speelt..! Neem deze kennis mee in je wereldbeeld en dan zul je snel zien, dat er een verband is met JUIST de basis van de ellende in de wereld van vandaag. Veroorzaakt door het klakkeloos aannemen van valse informatie als waarheid, waardoor de werkelijke werkelijkheid volstrekt onbelicht blijft wachten op óns ontwaken..!

De presentatie
We hebben hier geprobeerd veel van datgene wat Courtney Brown in deze ENGELS-talige video presenteert, in het Nederlands weer te geven. Meer dan dat kunnen we nu niet doen; maar we geloven dat je even net zo geraakt zult zijn door de passie waarmee dr. Brown dit experiment vertelt, als wij dat zijn. Het verhaal lijkt nu pas écht te beginnen..! Je kunt je nog afvragen waarom CB niet de hele video online zet, in plaats van dit eerste/derde deel.. Maar ja, dat iedereen ook moet leven en zijn centjes moet verdienen, zal ook iedereen duidelijk zijn..! De fascinerende video komt in zijn geheel ongetwijfeld wel beschikbaar.

 

movingba

x
Courtney Brown’s commentaar op 17 maart, na alle ophef..

(Eerst de Nederlandse vertaling en dan zijn originele woorden/reactie in het Engels:)

 

“Ik heb besloten om enige dagen te wachten met het volgende deel van de aankondiging, om het stof enigszins te laten optrekken. We weten altijd dat ‘deze weerklank’ plaats vindt, wanneer we een nieuw project publiceren.
Het is daarbij weer uiterst interessant te zien, dat 99% van de negatieve commentaren verband houdt met het feit dat onze aankondiging te maken heeft met het publiceren van een video die wat geld kost; veel van deze 99% vindt het ‘armoedig’ om dit te doen. Maar tot onze spijt zijn wij gewoon niet in staat om álles wat we doen, voor niets weg te geven. Ik ken geen andere organisatie die daarnaast zóveel weg geeft, zonder kosten, dan het Farsight Institute’, inclusief al ons instructie-materiaal.

courtney-brownMaar voor hen die het naadje van de kous willen weten: alle mensen die voor het Farsight Institute werken zijn vrijwilligers, er zijn GEEN mensen die salaris ontvangen. Feitelijk is het zo dat de moederorganisatie die deze video’s verkoopt (Farsight, Inc., een andere club dan de non-profitorganisatie ‘The Farsight Institute’) Al haar revenuen weggeeft (en dat is écht niet veel) om de rekeningen te kunnen betalen die de non-profitorganisatie krijgt om haar missie te kunnen volbrengen. De ‘Farsight Institute’ heeft minder dan US$ 1000 op haar bankrekening staan, en dan zijn er nog rekeningen die te maken hebben met het simpelweg produceren van de video, waarover mensen dus klagen, die oplopen tot vér boven dat bedrag.

Persoonlijk heb ik reeds meer dan US$ 100.000 geschonken aan deze stichting, de afgelopen jaren, en ik heb persoonlijk nooit iets verdiend aan enige van mijn remote-activity-werk en –onderzoek. En even over deze nieuwe video: we gebruiken slechts de normale kanalen die voor ons beschikbaar zijn. Dat is nou eenmaal de planeet waar we nu op leven. Ik zou heel graag alles voor niets weggeven, maar dát ook werkelijk te gaan doen, zou zonder meer het einde van dit non-profit-instituut betekenen..!

Nog een laatste punt: ik heb de commentaarmogelijkheden op de YouTube, die ik dus eerder vandaag heb uitgebracht, uit moeten schakelen.. Het kostte me gewoon teveel tijd en zoekwerk om alle scheldkannonades te verwijderen. Je bent natuurlijk vrij om op mijn FB-pagina te discussiëren, maar laat ajb daar deze scheldpartijen achterwege..!

Later op 17 maart:
“Misschien is het goed om een paar zaken te benadrukken.
Allereerst vind ik dat de aanloop naar de aankondiging, met de ‘implications postings’, geen ‘oversell’ was. Het was preciés goed. Want het blijkt dat het grootste deel van de mensheid nog nooit gehoord heeft van, of kennis heeft omtrent ‘Remote Viewing’. Deze methode erkennen als WAARHEID kan werkelijk onze planeet veranderen. Want met de erkénning van deze techniek, komt natuurlijk ook de erkenning van de echtheid van de waarnemingen, die met deze technieken worden gedaan. Het zal een revolutie betekenen, op bijna elk gebied dat we op school met de paplepel binnen krijgen.
Niets zal dan meer hetzelfde zijn.
In de tweede plaats spreekt deze aankondiging over het onderwerp van de menselijke historie, op een manier, die op dit moment nog helemaal niet wordt begrepen. Het maakt daarbij niet uit, dat sommige zaken aan de zijlijn, van dezelfde gedachten uitgaan. Maar dat betekent niet dat deze kennis ‘wijdverspreid’ is. De mainstream is in totale ontkenning erover. En een verandering van denken, zal een TOTALE verandering tot gevolg hebben.
Tot slot zal deze aankondiging een diep begrip tot gevolg hebben van het belang van buitenaards contact en buitenaardse inmenging in de menselijke geschiedenis.

Elk van de 3 punten die ik hier noem, staat garant voor  het belang van deze aankondiging die we deden. Maar sommigen zijn het daar niet mee eens, en dat is ook OK.

De meter als de inch zijn namelijk beiden zeer oude lengtematen, die aantoonbaar zijn gehanteerd door de bouwers van de piramides op het Gizeh-plateau

En het is goed even stil te staan bij alle ‘Implication Postings’ die ik deed, vóór de aankondiging. Ik wist dat er een storm zou opsteken, en dat het onmogelijk zou zijn om de discussie ‘fijntjes’ te begeleiden, wanneer deze storm zou opsteken. Daarom dienden mijn ideeën rondom de aankondiging te worden gedeeld, vóórdat de storm zou opsteken..! En als eenmaal het stof is neergedwarreld, dan hoop ik dat mensen terug gaan naar deze ‘Implication Postings’ en ze gaan bespreken..
Tot slot wil ik benadrukken dat het belangrijk is voor mensen om hun éigen kleinere en gedecentraliseerde discussiegroepen te vormen. Je kunt namelijk zien met wat er op de Facebook-pagina gebeurt, dat het niet eenvoudig is om een rustige discussie te houden, op één centrale discussieplaats, zoals FB. En ook dit aspect is in de ‘Implication Postings’ al genoemd.”

* * *

“I have decided to wait some days before posting the next part of the announcement to give some time for the dust to settle. We always knew this “noise” would happen when we released the project. It is interesting to note that seemingly 99% of the negative comments are related to the fact that part of the announcement involves a video that costs some money, and those people apparently think poorly of us because of this. Unfortunately, it is not possible for us to give everything we do away for free. I do not know of another organization that gives more of what it does away for free than The Farsight Institute, including all of our instructional materials.

But for the record, for those who are interested, all of us at The Farsight Institute are volunteers; there are no salaried people. Moreover, the parent corporation that sells the videos (Farsight, Inc., which is different from the nonprofit, The Farsight Institute) gives all of its revenue (which is not much) to pay for bills that support the mission of The Farsight Institute. Farsight, Inc. has far less than $1,000 in its bank account, and there are bills associated with producing the video that people are complaining about that total much more than that.

I personally have given over $100,000 to the Institute over the years, and I have never taken anything from any of my remote-viewing activities or research. And about the new video itself, we are only using the normal distribution outlets that are available to us. This is the planet we live on. I wish we could give everything away that we do, but doing so would only mean that we would cease to exist.

One last point, I had to disable comments on the YouTube video announcement released earlier today. It was taking too much of my time to search for and delete profanity. You are free to argue on this Facebook page. But please keep the profanity out of it. Thanks.

Perhaps this is a good time to emphasize some things. First, the build up to the announcement was not an “oversell” in my opinion. It was exactly correct. Most of the world does not know about remote viewing. Recognizing it is real will truly change this planet. With that recognition will come the recognition of so many findings that have been discovered using remote viewing. It will revolutionize almost everything that is taught in schools in nearly all fields. Nothing will be the same. Second, the announcement truly does speak to the subject of human history in ways that it is not currently understood. It does not matter that certain fringe elements think similar thoughts. That does not make it “well known.” The mainstream is totally in denial. And that change in thinking will affect everything else. Finally, the announcement adds deep understanding about the relevance of extraterrestrial contact and intervention in our human past. Any one of these three things would warrant the claims of importance that were made. Some will disagree. But that is OK.

It is also good to remember why I posted all those Implications Postings before the announcement. I knew there would be a storm, and it would be impossible to guide the discussions delicately once the storm broke. So the ideas needed to be introduced before the storm. Once things calm down, I truly hope people go back to all the Implications Postings and discuss them.

Finally, I do want to emphasize that it is important for people to form their own smaller and decentralized discussions groups. You can see by what is happening on this Facebook page that it is not easy to have calm discussions in a centralized discussion environment such as this one. This too was mentioned in the Implications Postings.

436 gedachten over “Eindelijk: Courtney Brown’s onthulling..!

 1. Eigenlijk is het om je te bescheuren…

  …als het niet om te janken zou zijn.

  Bijna 2 maanden zitten we hier dagelijks op Wanttoknow samen de Implications uit te vlooien. Wauw, iemand met een visie en hij heeft nog gelijk ook! Wat een integer mens! We waren het er allemaal over eens. Nog net geen (digitaal) kampvuur opgeslagen om samen Kum ba Ya te zingen.

  En nu, na het grote moment, het eerste deel van the announcement: Niks. Geen inhoudelijke discussies meer. Slechts meningen over de pingels voor de video, de betrouwbaarheid van de bron en wie er gelijk heeft om wie te geloven (volgen). Ja, ook ik wilde die video wel zien en de rest van het verhaal volgen.

  Ik ben er lange tijd volledig in meegegaan (eindelijk weer eens iemand met een frisse inbreng), zelfs het hele verhaal verdedigd zoals ik begreep dat het zou moeten kloppen. Maar zodra er kritische geluiden klinken, haakt CB mokkend af (ookal voorzag hij dat dit ging gebeuren) en wil zelfs de overige 2 delen van zijn aankondiging voorlopig niet delen.

  En op wanttoknow (het decentrale medium om er juist met elkaar eens lekker over te sparren) krijg je van Guido de ridiculiserende wind van voren als je (retorische) vragen stelt. Ik volg het verdere verloop van CB’s verhaal wel via zijn farsight.

  Jammer. Het was weer een nieuwe impuls waarmee ik eindelijk een doorbraak in deze rotwereld zag komen. Vooral de overwegend fijne reacties op elkaars’ commentaren. Ik denk dat ik het voorbeeld van Gijs maar eens een poosje volg en me weer meer met mijn eigen wereld ga bemoeien.

  Tot laters allemaal.

  1. Lieve Allaya, ik ben blij om met jou hier hele leuke reacties te hebben uitgewisseld. Imo is het niet voor niets geweest! 🙂 ♥

   Als je soms ziet wat er elke dag weer voor een nieuws naar buiten wordt gebracht (Hitler, Dutroux) waar je mond van open valt, doet iets me vermoeden dat er wel heel hard wordt geprobeerd om ons af te leiden van onze pad.
   Veel liefs!

  2. Heel juist SUN, als je nu ook nog ons pad aangeeft, krijgt je reactie waarde !

  3. Allaya,
   De discussies gaan op buitenlandse fora gewoon door hoor.
   Dus dat zou hier ook kunnen…
   De Implications Postings bieden ook nog genoeg stof ter discussie, lijkt mij althans 😉

  4. @ Allaya

   Ik zit hier al meer dan 5 jaar gevangen in een soort roes, van wanneer komt het bevrijdende antwoord dat het steeds zogenaamde voorgelegde gevoel van er gaat weer niets gebeuren. heb een zere kont gekregen van steeds op dat puntje van het de stoel gespannen gevoel te moeten zitten.
   Tijd om inderdaad af en toe eens overeind te veren en heel hard YESSSSSS te kunnen roepen van zie je WEL……. Ik ben niet GEK maar zij WEL allemaal! Het blijkt dan steeds weer MEDIA MARKT reclame te wezen.
   In iedergeval een fijne tijd toe gewenst en misschien weer eens tot ziens! (het jochie)

  5. Sun, vind dat Guido nog redelijk braaf is wat dat betreft hier op Wtk…
   Wil wel een lijstje Nederlandse websites geven waar je de haren ter berge gaan rijzen.
   On demand 😉

  6. ooooooh jah yesz, kom maar op met haren ter bergen gerezen groffe webstekken, ben ik voor in de stemming, ook veel beledigende reakties? maar goed ben wel onder de indruk van de doodle krabbels op die pdf’en…

  7. jah Allaya come back terug, begon net zo leuk te worden met bizons en zo

  8. Hoi Anna, even een aanvulling, het gaat ook niet om de boodschapper. Ik doelde op het instituut wat besluit dat en wanneer bepaalde zaken ‘gelekt’ mogen worden naar de buitenwereld. Alles is precies uitgestippeld.
   @Jenne, we hebben allen ons eigen pad te bewandelen………..

 2. Ik zal eens een onthulling doen ivm. de piramide maar deze zal niet aanvaard worden dus men is gewaarschuwd 🙂

  De Piramide is in feite een Goddelijke Tempel waar de komst van Christus aan vastligt en zo ook de belangrijkste gebeurtenissen van het verleden, heden en de toekomstige gebeurtenissen. Daarmee ook dat er vormen in die stenen staan die op een tank lijken. Dat heeft met de twee WO te maken en dan die vliegende schotel. Dat is gewoon een nieuw type vliegtuig dat zich zal aandienen in de toekomst. Keshe wil eraan gaan beginnen de komende jaren met heel wat wetenschappers maar ik denk dat er al soortgelijke vliegtuigen bestaan maar men wil dit nog niet bekend maken omdat dit misschien nog te gevoelig zou liggen ivm. de geopolitiek. Zeker voor de landen die deze technologie nog niet hebben. Volg Joseph Farrell maar eens op http://www.theparacast.com/podcast/now-playing-march-9-2014-dr-joseph-p-farrell/. Dat is pas onderzoek!

  En hoe ze dat gedaan hebben ivm. die stenen. Eens afgevraagd wat een paar honderdduizend mensen kunnen bereiken indien ze aangestuurd worden door een paar briljante architecten en wiskundigen want zo dom waren ze daar in die tijd van Egypte niet. Kijk maar eens naar de vele andere tempels die er daar in Egypte staan. Ook allemaal aliens zeker? Ook waren de Egyptenaren op de hoogte van de occulte wetten en als er zijn in het Oosten die voor zichzelf tijdelijk de zwaartekracht weten op te lossen door gedachteconcentratie… dus niets aliens aan maar heel menselijk natuurlijk eenvoudig wanneer… je het maar weet.

  1. Keza zeker zelf noooooit in Egypte te zijn geweest en nooit verder gekomen zijn dan een prentenboek over Egypte. Er is duidelijk meer te zien dan die paar afbeeldingen die jij hier opsomt. Zelf onderzoek doen of alles klopt en geen zogenaamde Photoshopped werk achteraf is. Die Ufo steen is niet in een piramide terug te vinden maar daar voor moet je naar Abydos, de Tempel van Seti en Ramses gaan waar nog meer leuks op de loer ligt voor een verbijsterende toerist. Heb er zelf er een aantal weken rond gezworen, 6000 foto’s later en dik 65 uur film materiaal.

  2. Ja Paul je hebt gedeeltelijk gelijk. Het gaat om de tempel van koning Nestar, nabij de Egyptische stad Bacheos. http://www.algemeenlachblad.nl/cgi-bin/mbCMS/cms.cgi?actie=toonpagina&database=Hoofdartikelen&id=10

   Doch neemt niet weg dat er ook heel wat hiërogliefen te vinden zijn in de Piramide. Ze vinden zelfs nog steeds nieuwe http://news.discovery.com/history/ancient-egypt/pyramids-hieroglyphs-robot-mystery-110526.htm

   …en natuurlijk zijn er veel meer dan die paar die ik heb opgenoemd maar hoe komen ze erbij in die tijd? In mijn ogen niet van aliens.

 3. Beste Guido, bedankt voor alle mooie artikelen hier op WTK!

  Voor sommigen brachten de announcements van CB hoop, en voor anderen mogelijk hoop gevolgd door teleurstelling.

  Diegene die teleurgesteld zijn wil ik graag wijzen op anderen mooie artikelen hier op WTK van personen die met hun licht vanuit hun hart de lezers vertrouwen in zichzelf teruggeven.

  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-wachters/
  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/mijn-healingart-orakelboek/
  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/berry-vincenta-eenheids-herinnering/
  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/mirin-dajo/deel-v-het-einde-oftewel-een-nieuw-begin/

  1. Goed bezig Sun, we vergeten Guido soms een pluim in zijn reet te steken omdat we zo druk bezig zijn met ons eigen verhaal en onze visie er op.
   Zoals Guido vaak zegt; I’m just the pianoplayer.
   Allen leer in te zien dat er slechts informatie wordt gedeeld.
   WE LOVE GUIDO XXX

   (hope that makes it right 😉 )

  2. Gezien de positionering wilde ik het bescheiden houden, teveel kan pijnlijk zijn.

  3. Goed bezig SUN !!!

   En naast al die Feiten Sun, is en/en/of/of best wel een goede om ook eens de boel te mogen weer leggen. Als je je teveel opwindt over een artikel kan je nog altijd ~ Uw beledigde reactie is verwijderd ~ verwachten. Blijft je mening dus nog bestaan in levende schrijfwijze dan is je argunment goed geweest als leermiddel voor velen anderen.

  4. In het kort probeert meneer theedoek van alles te vertellen wat allang bekend is, met een sausje lulkoek, en koop zijn dvd voor 15$. Fuck this scammer 81 alarmbellen

  5. Over een maand zal ik de akashic records bekend maken. De tijdslijnen die samen komen. Het zal uitleg geven waarom remote viewers niet hetzelfde beeld zien, en waarom de geschiedenis niet lineair is.

  6. cOZMIC be benieuwd naar je tijd of tijdslijnen, in wezen is het hele wereld oppervlakte verdeeld in lijnen spel, krachtlijnen, magnetische lijnen, tijdslijnen, en verbindingslijnen, ben daar vroeger in Engeland mee bezig geweest de oeroude verbindings lijnen, waarlangs bijvoorbeeld het zout werd getransporteerd, met bakens die dan weer in meren reflecteerden, langs bronnen voerden etc,
   De tijdslijnen waren voor de scheepvaart van enorm belang, met de Greenwich time, wist je waar je was.

  7. Anna II, in Vénétie houden ze ook een referendum om uit de republiek Italia te stappen, Vénétie is een van de oudste reublieken in Europa,
   en mùisschien gaan ze ook uit de EU, en Euro.

  8. Jenne, om te beginnen uit deze achterlijke Koninklijke bv de Oranje, dan uit de EU, en dan kijken waar te gaan… Maar Nederland heeft mijn vertrouwen absoluut niet meer… Amerika is geen optie helaas. Dus waar nog te gaan?

  9. Jenne, mijn moeder komt uit de provincie Friuli-Venezia Giulia. Ben er tot in mijn jeugd een keer per jaar geweest. Fantastische tijden beleefd, veel buiten meestal in de zomer. De zee maar ook bergen en de rivier, gezelligheid met de italiaanse familie. Mijn moeder was daarna altijd hees van het vele praten, onder andere omdat ze voor mijn vader moest vertalen. Wij kinderen onder elkaar begrepen elkaar prima 😀

 4. Mensen, een beetje geduld kan geen kwaad denk ik. Oordelen kan altijd nog… Courtney geeft op FB aan dat mensen onderschatten hoeveel tijd het kost om een project als deze uit te werken, kost echt heel veel tijd. Neem iig even kennis van wat op Farsight staat omtrent de RV sessies…
  Projectoverzicht met de ’targets’
  http://www.farsight.org/demo/Mysteries/Mysteries_7/Mysteries_Project_7_ryuseg.html
  Schema overzicht
  http://www.farsight.org/demo/Mysteries/Mysteries_7/Mysteries_Project_7_Sessions.html
  Op dit overzicht kun je de pdf’s aanklikken om de bijhorende ‘krabbels’ te zien.
  Een voorbeeld
  http://www.farsight.org/demo/Mysteries/Mysteries_7/Sessions/Daz_7e/Daz_Smith_7e_Session_1.pdf

  1. Hyper Alert
   Ik heb dit al eens eerder gezien in een andere veel oudere vorm,
   het zit wel vol heel overtuigende zou zeggen plagiaten, een combinatie van horen en zien, en heel misschien gevoel.

  2. Hyper, als je het pdf bestand helemaal naar beneden scrolt wat lees je dan in de hoek, rechts? golden/…age?

 5. Hele film is niets meer en of minder dan lage trillings informatie, duw onze voorvaderen maar weer in de hoek als achterlijke wezens die onder geschikt zijn aan het boeven natuurlijke. De Anunnaki’s vervangen door Greys. Niet eens goed uitgelegde technische informatie en/of/of/en concrete zaken. Je mag de huidige archeologie dan niet meer geloven maar het is dezelfde mindcontrol truuk die we idd ook J. Onderkramp zagen doen.

  Je vrijheid van denken en beleven wordt ingeboden door wat kindertekingetjes van bezemmannetjes die vaag bezig zijn. Op bepaalde hieroglyphen in het echt is veel betere details te onderscheiden en terug te vinden. Was leuk om het geheel even te zien maar we nemen het dan ook verder niet serieus omdat de andere Piramides compleet over het hoofd worden heen gezien en dat men het drama wel even heeft opgelost waar menig nog steeds hun hoofd over breken. Cone Head Pharao’s en half mens/dier Goden via de sterrenpoort worden dus de das omgedaan. Ik heb wel betere films gezien met tekst en uitleg van oa Coen Vermeeren.

  1. Ik leech via de achter deur, net als Robin Hood, steel van de Rijken en deel het met de Armen. 😉

  2. Het tekenen doen ze met hun ogen open + bril op en wanneer ze in de camera kijken gaat de bril af en doen ze hun ogen dicht alsof ze in trance zitten. Hyper zou gelijk alarmeren als het om pure shape shifting zou gaan maar nee, helaas, doorgestoken kaart gevoel. Mijn Hara gaat niet te keer van het zijt zo, het is eerder een geloofs indicatie uit het hoofd waar je op getrakteerd wordt. Ook kleeft er totaal geen emotioneel gevoel omhoog bij het beschrijven van. Energetisch is dus niks van het verhaal waarneembaar hoe goed ik me er ook op focus. Doet me eerder denken aan een staaltje van Jodokus zijn Aspartaam jehova overtuigingskunde aan de voordeur.

  3. jah dat ben ik met je eens Paul, voel ook geen vuur of emotie van die tekeningen af komen, maar jah, zijn ze te goed ‘wetenschappelijk’ getraind, zou kunnen… en jah ik zie ze shape shiften..

  4. Goed bezig Paul! Kritisch denken, niet alles aannemen, doorgaan! 😉

  5. Jodokus, je zou een goede leraar kunnen zijn met zo een visie. Ooit aan gedacht voor de klas te gaan staan of misschien een functie binnen het ministerie van onderwijs? Want wat jij prijst is niet meer gewenst, kritische mensen worden al gauw als lastig beschouwt, of complotdenkers genoemd. Of is het misschien afhankelijk door welke bril men kijkt? 😉

  6. Jodokus je zou eerder een goede vriend kunnen wezen dan een vijand. Je blijft tenminste over eind staan waar je oa voor staat, daar heb ik best wel veel bewondering voor. Zou dat ook zo zijn met andere artikelen die hier ten prooi vallen aan het publiek. Ben je scherp van ‘het doorzien’ en/en/of dat het om een ‘False Flag’ zou kunnen gaan. Ach ik heb flink tegen je aan geteleport en waar de ander om viel blijf jij juist staan. Ook de grote piramide is al duizenden jaren niet van zijn plaats te krijgen hoeveel theorie’en men er ook aan vast kleeft.

 6. Het meest grappige is van deze video dat er geen rekening gehouden is met dat er in het oude Egypte vroeger veel afbraak geweest is aan de monumenten en bouwwerken. De tand des tijds heeft sporen na gelaten van verwoesting maar ook het ontvreemden van materialen voor het bouwen van andere structuren of het gewoon mee jatten van naar hun eigen land. Zie grote Pylonen en Obelisken die in een 5D Grid (zie David Wilcock boek: The Divine Cosmos) opstelling stonden allemaal voorzien waren van kristallen. Iedere piramide bevatte dus een piradeem van verschillende kristallen en een grote Ankh in de top. Deze piramides legde oa contact met Gezah 4, sterrencluster nabij Sirius B. De graven er om heen waren mastaba’s wat rustbank betekende en waar rijken konden wachten op de reis terug naar huis toe.
  M.a.w. het waren teleport structuren waarmee gereisd kon worden. Er was duidelijk een inmenging tussen hogere wezens en mensen, maar zo als het hier betoogt wordt klopt geen ruk van want als je al dat prachtige kunstwerk ziet van uit de oudheid dan zie je toch dat er rete goede kunstenaars en vakmensen bezig zijn geweest met hightech tools en materiaal. Er is veel van dit materiaal gevonden welke in een Brits Museum ligt waar ze de meeste vreemde zaken in het oude verleden hebben terug gevonden waar men nog steeds de dag vandaag geen weet van hebben hoe het geconstrueerd is. Nogmaals als ik dus naar dit filmpje zit te staren dan komt er geen emotie naar boven borrelen en/of er een gevoel van vergelijking uit mijn akasha biblio op knallen.

  Het geheel is eerder een brain matter mind control filmpje van zo is het en niet anders, alles los laten want wij weten het… En veel mooier s dat alle goed gelovige mensen die achter Courtney Brown zijn gaan staan gaan roeptoeteren terwijl ze daar nooit goed en wel ter plekke zijn geweest om iets te ontdekken dat er totaal geen moer van klopt. De ene betweter schreeuwt het harder uit dan de ander het gevecht om de kennis en de kracht van de linkerhersenhelft die heersen moet gaat voorop. Niemand die een hint geeft vanuit zijn gevoel of een eeuwen oude emotie kan verklaren. Zou ik zelf wel iets aanreiken hier dan wordt ik gelijk op de brandstapel gegooid en goed en wel afgefikt.
  Ach we leren er weer een lesje van.

  1. Kontakt met de ondeugende cabal masonische knutselaar Draakjes van Sirius, maar Tzar Putin heeft langere blondere vriendjes uit de ruimte, die het er niet mee eensz zijn, als tegengas, waar zouden we zijn zonder de Veteranen van Vandaag, met dank aan de mega tip van super intellectuele opa en globetrotter Jenne;

   http://www.veteranstoday.com/2014/03/17/secret-space-war-xiv-tall-white-nordics-call-marduks-bluff/

   http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/secret_space_war_xiv_tall_white_nordics_call_marduks_bluff

  2. ik heb net een bijzondere man ontdekt, een soort Super intellectuele culturele Opa, net als Jenne, sprak 20 talen, van de oude wereld naar de nieuwe wereld Amerika. Auteur en Journalist en Onderzoeker. Erik von Kuehnelt-Leddihn (1909-1999).

   http://www.andrewrogers.net/Kuehnelt-Leddihn/k-l_about.html

   Wordt genoemd in de eerste alinea van Jenne z’n online Veteranen blad, het eerste artikel over de gevolgen van de Frans Masonische revolutie voor de nieuwe moderne wereld;

   Erik heeft een moeilijke achternaam, maar z’n Wiki leest gemakkelijk weg, prikkelt mij, over de mythe van democratie, het gevaar van de massa en zo;

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Erik_von_Kuehnelt-Leddihn

   1 van z’n laatste boeken die hij op 81 jarige leeftijd heeft geschreven in 1991 uitgegeven, wordt in dat Veteranen artikel genoemd in de eerste alinea, een joekel van 520 bladzijden.

   ” Leftism Revisited: From De Sade and Marx to Hitler and Pol Pot by Erik Von Kuehnelt-Leddihin (Feb 1991) ”

   http://www.amazon.com/Erik-von-Kuehnelt-Leddihn/e/B001K1PYSQ

  3. Hyper de Internet kid, weet het altijd weer beter dan Hij ‘krullenbol’ zelf ooit als Field-reporter ter plaatse is geweest. Hoeft enkel te Googlen en zich in zijn time bubble the shiften of weet exact hoe zijn eigen wereldje in elkaar steekt. Geef hem een Calzone pizza en hij ligt er bij te kwispelen als en makke sphinx. Laten we de rest maar zitten als hij al moeite heeft met achternamen in de loop van de geschiedenis.

  4. @Paul, dat is dus wat ze bedoelen met het resoneert niet 😉
   Ik heb mijn mening reeds verkondigd over CB nog voor deze onthulling. Daar blijf ik ook bij. Tevens ook niet de moeite genomen om bovenstaande onthulling uberhaupt te lezen. Het resoneert, of het resoneert niet.
   Ik kan niet wachten op de dvd van Cozmic btw 🙂

 7. Dank, veel dank voor deze mooie onthullingen. Ooit las ik eens summier de ondervindingen van Jozef Rulof hierover…en begreep er net veel van….dat was in 1986…

  hartelijke groet van Els

  1. Ik begrijp niet wat Jozef Rulof hier ivm. dit topic heeft te maken? Zelf ken ik zijn werken maar al te goed en ik weet dat het de enige werken zijn die waarlijk onze vragen kunnen beantwoorden. Iedereen die zijn werken kent die weet dat alles ‘menselijk’ van aard is en er geen aliens met vliegende schotels kunnen bestaan. Ook de uitleg die hij kreeg over de Piramide is totaal anders dan hier te lezen valt.

  2. KeZa, weet je toevallig of Jozef Rulof met Edgar Cayce heeft samengewerkt?

  3. Allaya, ik heb nergens één teken opgemerkt dat JR samen zou gewerkt hebben met EC. Het zijn dan ook twee verschillende werelden waar we het over hebben. Over JR komt niemand meer over heen omdat op de eerste plaats JR het niet zelf was terwijl de meeste het allemaal zelf zijn met zo nu en dan wat geestelijke inspiratie maar bij JR was die geestelijke inspiratie op 100%. Dit kan ook maar één keer voorkomen en JR was er een paar zielen net een stapje voor en dit op het juiste moment om die taak hier op aarde te verstoffelijken. EC en Leslie Flint waren ook prachtige mediums maar die gaven die door JR kwamen hadden zij niet.

 8. Revanche…
  Passieve agressie…

  Ik heb een video van CB aangezet en ben demonstratief de kamer uitgewandeld, terwijl hij zijn verhaal afstak.

  Lekker puh!!!

 9. Ik heb bewust een tijdje niet op WTK gekeken, puur omdat CB als een rode doek op een stier werkt bij mij. Iets met zijn vertoning laat al mijn alarmbellen af gaan, en dat wordt alleen maar sterker. Heeft niks te maken met remote viewing want CB doet niet aan remote viewing.
  Sorry als ik eerder wat grof over kwam, thats me when I flip, de frequentie waar CB aangekoppeld zit is ZO ontzettend vaud ( imb )
  Anyway, educate yourself http://www.remoteviewer.org/remoteviewing/brown.htm

  1. haha Cozmic, geeft niets. als je het gewoon uitspreekt en het van je af laat glijden is er geen wolkje aan de lucht.

 10. Ik heb bewust een tijdje niet op WTK gekeken, puur omdat CB als een rode doek op een stier werkt bij mij. Iets met zijn vertoning laat al mijn alarmbellen af gaan, en dat wordt alleen maar sterker. Heeft niks te maken met remote viewing want CB doet niet aan remote viewing.
  Sorry als ik eerder wat grof over kwam, thats me when I flip, de frequentie waar CB aangekoppeld zit is ZO ontzettend vaud ( imb )
  Anyway, educate yourself http://www.remoteviewer.org/remoteviewing/brown.htm

  1. By the way, wie ook graag dubbele postings wil maken moet een muis bij de Action kopen 😆

  2. Haha Coz, tijd voor een blauwe theedoek.
   En misschien ook goed voor de muis 😉

  3. Anna, mijn muis is duidelijk niet voor de poes en reageert heftig op rode valse vlaggen van nepartiesten, ik respecteer mijn actionmouse ff voor wattie iszzz

  4. Trouwens, ff mijn complimenten voor idereen die CB intuitief door had als een scammer en WEL het lef had om het uit te spreken.

  5. Oh my Gawd!
   Nice CH een zeer goeie RV van jou om trots op te zijn 😉 de rest had moeite met zich zelf Coz, which side did you choose?! Not CB neither we do GJ, just we prang it on with CH :mrgreen:

  6. @Cozmic, 62.4 ‘een foto zegt meer dan duizend worden’ 😉
   lef genoeg hierzo hoor 🙂

 11. Al die implications die CB gebruikt, hetzelfde als een TV dominee die eerst een mindset loopt te maken om daarna het verlossende woord te geven. Tegelijkertijd zichzelf als barmhartige Samaritaan op te werpen, gatverdamme wat een verachtelijke kwal.
  Ik stoor me er aan dat ik me er aan stoor, dat is nog het ergste.
  Bij Johan Oldenkamp was het sneller over, lang leve de domme lol. Courtney plant zijn impotente zaad globaal, wellecht zit daar de bottelnek, gelukkig doorzien de meeste WTK lezers dit framevarken.

  1. melding (en dat is alweer typefout 2 vanavond)
   Waarom tel ik ze eigenlijk nog?

 12. Hinde die dorst naar de bron. Zo een onthulling had ik willen voelen. Openbaring van onze werkelijke oorsprong een sluier die weg getrokken wordt over ons collectief bewustzijn. Pakt theedoek help mee met de afwas.

  1. Kijk Janee zo hebben de meesten wel iets uit het verhaal gehaald…is toch gezellig samen de afwas doen 😉

 13. Eindelijk: Courtney Brown’s onthulling.! Wow eindelijk !!! Ik merk het direct, mijn leven is helemaal veranderd.
  Ik sta nu ’s morgens om 7 uur uitgerust vrolijk naas mijn bed, zervaar een rijkdom aan liefde en zelfs mijn exterogen zijn verdwenen.
  Ook de postpode in de straat groet mij nu vrolijk en de boodschappen zijn goedkoper geworden.
  Wow, wow, wow, wat een verandering heeft die mr. Courtney in mijn leven gebracht zeg…. [sarcasme uit]

  1. Dus als ik het goed snap, mag je iets zeggen/schrijven wat eigenlijk heel erg naar is, maar dat niemand boos op je wordt omdat iedereen snapt dat het sarcasme is…?

   Ik begrijp sarcasme en cynisme niet zo goed, zeker niet als iemand het echt goed kan doen alsof hij echt meent wat hij zegt.

   Maar gelukkig stond het erbij, dan snappen we het 😀

  2. @Paheto:

   Een ding kun je in ieder geval wel stellen:
   De ,onthulling, van Dr. Brown heeft in ieder geval geen positieve invloed op jou gehad tav. een betere beheersing vd nederlandse taal….

  3. ,onthulling, zou ‘onthulling’ moeten zijn en nederlandse taal dient met een hoofdletter geschreven te worden.
   @ your service 😉

  4. Deze 2 kleine vergissingen zijn niets vergeleken bij de stortvloed aan grammaticale fouten die hij ten toon spreidt.
   Maar bedankt voor je minutieuze spijkers op laag water zoekende azijnpisserij wiseguy.
   Fyi: als je de zin bezigt: “en nederlandse taal dient met een hoofdletter geschreven te worden” dien je het zelf ook weer met een hoofdletter te schrijven anders schiet je zo je doel voorbij….

  5. 1 taalfout en 2 typo’s in een epistel met veel meer woorden dan jij gebruikte 😉
   Een blauwe of een bruine?

  6. @ Allaya

   Misschien moeten we toch maar weer eens verder gaan met World of Warcraft, om onze oude Guild nog maar eens te inspecteren over er nog iets van over is. Is zo lang geleden dat ik die voor het laatste gezien heb.

  7. Je kan btw ook met iets de draak steken, zelfde onthulling zoals Coz het toe speelt, te beginnen met een kleine letter EN DE REST IN HET GROOT.

  8. Paul, WoW is niet meer wat het geweest is. Wat vroegaaaahhh gezellig was, vol (nieuwe) vrienden, flirts en wat dies meer zij, is het nu een take-away-spel geworden met dungeons en raids on demand. Je gaat in de rij staan en komt op afroep aan de beurt, net als destijds met de pvp-raids. Alleen de echte die-hards spelen nog. De guilds sterven langzaam uit. Ik speel ’s avonds nog weleens een uurtje, of in de winter als buiten de regen en de wind tegen de ramen klettert, heerlijk met een bak gloeiende koffie en een pondje chocola 😛 . Maar als het straks volop zomer is, ben ik lekker in mijn tuin bezig tot het donker is 🙂

  9. @ Allaya

   Ik moet eerlijk je toe bedelen, speel al meer dan 35 jaar Computer Games. Ik ben niet bang om na gewezen te worden. Heb zo vaak in andere werelden gezeten waar ik bepaalde zaken en feiten uit geleerd heb. Van het spelen er van tot het runnen van Fan-sites tot zelfs daarna bij uitgever en software-huis over de vloer te raken (Vietcong 1 & II) Maar ook mpas bouwen voor OFP (Operation Flashing Point) en voor ARMA. Diverse beta tsetings te hebben gedaan vroeger voor The CodeMasters. En speel nog steeds Games als Assassins Creed, Sim City 5 en vooral Euro Truck Simulator 2 en maak daar maps voor. Ik moet me ergens mee vermaken wat Grafisch heet. Dan ik een PC puur voor een stukje droge tekst in colomn heb zoals de meeste dat gebruiken. Volgende maand maar weer een blik werpen op The Elder Scrolls on-line of GTA-V op de PC. 😉 (houdt me weer van de straat)

  10. Boon, wat je tegen Coz zegt, is dat wat Paheto bij jou spiegelde? Die goeie invloed van CB?

   Ooops, dat was SARCASME, DENK IK 😛

  11. Lol, daar komt een rits bekende namen voorbij, zomaar 🙂
   Komende herfst de nieuwe release van WoW.
   Andere games speel ik niet (ok, Bejeweled, maar niet in combi met WoW) of nauwelijks. Ik heb Diablo nog en Star Trek on line als ik me echt ga vervelen 😛

  12. Je moet eens achter me zien wat ik hier heb staan, komplete walhalla voor Gamers, zoveel titels op naam staan die menig zich herinneren kan. Moet toch eens wat weg gaan gooien want anders wordt ik nog eens levend begraven wat ik al jaren niet meer gespeeld heb.

 14. Wat weer een man/vrouw ontkrachtend artikel op WTN. Iemand snapt weer helemaal niets van het leven op deze aarde. Oké dan maar weer. Dan maar weer een poging wagen hoe het wél werkt.

  Uw ziel is naar de aarde gekomen om bepaalde ervaringen te hebben. De zielen leven in de zon en voordat de ziel op aarde in het vlees stapt (incarneren) sluit de ziel bepaalde kwaliteiten af. Misschien armoedde, misschien eigenwaarde.
  De ziel die besluit om rijkdom op aarde te ervaren, sluit armoede, waardeloosheid af. De ziel is alles, dus ook armoede.
  De ziel die waardeloosheid wenst te ervaren, die sluit bijv. eigenwaarde af. Zo zijn er ook zielen die willen ervaren hoe het is om een shaken baby syndroom te hebben. Ook zijn er zielen die willen ervaren hoe het is om onterecht beschuldigd te worden van en schacken baby syndroom. Het zijn gewoon ervaringen. That is all folks !

  Dan is de mens op aarde nog behept met zijn verstand, is zijn ego, is de beschermer van de ziel op aarde (het ego is een noodzaak om de ziel te kunnen beschermen op aarde). En dat ego is een programma op 2 niveaus, het eerste niveau is de zielenafspraak : welke eigenschappen, sluit ik af van mijn alles-zijn om een ervaring op aarde te hebben. Het 2de niveau zijn de programma’s van het kind opgelegd door ouders, vriendje en familie (de invloed van onderwijs is minimaal blijkt uit onderzoek)
  Een van die programma’s is een mening hebben (oordelen) , bijv.: school moet, weekend mag je uitslapen, ik moet naar de onderwijzer(ster) luisteren.
  Het 2de aspect zijn de geprogrammeerde kind overtuigingen. Als je 5 jaar bent en je ouders programmeren het kind dat het van de verkeersweg weg dient te blijven is dat een zeer juiste programmering en het ego, de beschermer voert dat programma uit.Echter ! Als het kind 25 jaar is geworden, is dat “ blijf weg van de snelweg”programma onzinnig, immers een 25jarige kan een gezond besluit nemen om bij rustig verkeer wel de weg over te steken.
  Na jet opgroeien heeft de mens 4 keuzes, blijf ik kind of neem ik de volle 100% verantwoording voor mijn leven. Wel 99,99% van de vrouwen en mannen vinden liever een nieuwe ouder:
  de baas op het werk, de ega de overheid, Iemand die hun verteld hoe ze moeten leven. Het zijn gewoon kinderen gebleven en dat geldt voor 99,99% van de vrouwen en mannen, geldt voor 99,99% van de WTK bezoekers, incluis Guido.. Grote mogelijkheid dat jij als lezer, gewoon nog op het kind-niveau fungeert.
  Het is de Slachtoffer-rol. Oehoe het is niet eerlijk, ik als ouder wordt hier en daarvan beschuldigd (huillie, huilie doen…).
  ##
  Intermezzo: Een mes kan zichzelf niet snijden, een weegschaal kan zichzelf NIET wegen, een spiegel kan zichzelf;lf niet zien en de ziel kan zichzelf NIET ervaren.
  Deze aardse realiteit bestaat NIET. De aardse realiteit is fictie. De waarheid is dat omdat de ziel zichzelf;lf wenst te ervaren, het programma ziel, een llusionaire buitenwereld creëert. De ziel , creëert zijn eigen overtuigingen IN DE BUITENWERELD. Als het ziels-pad is om een schacken-kind te ervaren, dan creert de ziel deze ervaring als een illusionaire buitenwereld. En de mens/vrouw denkt dat het ECHT is. Hahahahahahaha.

  Het is gewoon een weerspiegeling van de innerlijke on-bewuste overtuigingen. Ja , ook de vrouw/man die verkracht wordt heeft op zielniveau de wens om een verkrachting te ervaren. Het is gewoon een illusionaire ervaring. But, de mind is zo sterk, dat het LIJKT alsof het echt is.
  De man vrouw die van slacht-offer naar enigenverantwoordelijkheid wenst te gaan, heeft werk te verzetten:
  1. AL de onbewuste overtuigingen die ongelijk zijn aan puurheid, te re-integreren.
  2. Ik zou het iedereen afraden, je komt dat in aanraking met je angsten, je verdriet, de pijnen.
  3. Veel makkelijk is het om gewoon in de slachtoffer rol ye blijven en huillie huileie doen omdat je verkracht bent of je kind is overleden aan een ziekte, de schuld bij derden neer te leggen.
  Het werk kan 1 dag duren, het werk kan 25 jaar duren, het werk kan duizenden levens in beslag nemen (die trouwens allemaal NU geleefd worden) Er bestaat geen lineaire incarnatie. Alle levens gebeuren NU !
  De tweede fase is het pad wat op ziels niveau is geschreven te herschrijven op aarde. Affin dat gaat veeeeels te ver voor de man/vrouw. Misschien 1 op de 100.000 lezers is klaar om deze stap te maken.

  Dan Guido, je voert een beeld-bijlage van een engel. Hahahah er is geen enkele creator die je die titel heeft toebedeeld. Het is een zelfgekozen titel, erg aanmatigend én triest dat `jij denk een engel te zijn. Je fungeert op het kind niveau en ik denk dat je je website dient te hernoemen in http://www.calimero.org. Ik zou de wervende titel aanraden: “Het is niet eerlijk, want zij zijn groot en wij zijn klein” Met extra erbij: “Ik doe zo veel mogelijk moeite om uw creatorschap te ontkrachten en u op kind-niveau te houden.”. Affin, zo is het wel voldoende info voor nu.
  Ik verwacht veel steunbetuigingen voor Guido, immers de man/vrouw heeft natuurlijk in zijn/haar kind-fase wel iemand nodig om tegen op te kijken.
  Stel voor dat de man/vrouw de eigenwaarde erkend en haar/zijn schepping ervaring. Wel that’s all folks, de rest is waterverf ! En nu weer snel Idols kijken hoor !
  Tata, Lm. Paheto.

  1. Wat is er mis mee dat de man in zijn illusionaire wereld een illusionaire engel schept ?

  2. Ha en we zijn weer op route 66. De ‘engel’ bijlage van Guido is een Ankh. Ooit wel eens van gehoord in jouw beleving? Ach in iedere reïncarnatie valt wel iets te leren. Of je zou het toch moeten weten aangezien jij alle levens nu leeft. Ik wens je helderheid en wijsheid.

  3. Goed gezocht Paheto 66.6!
   Vriendelijk blijven en zijn is en blijft moeilijk voor sommige mensen 🙂

  4. Lastig toch maar weer he, die verduivelde ilussies. Je schept een beeld van jezelf en concludeert dat vriendelijk blijven en zijn een beeld is van jouw innerlijke tekortkomingen. OOk ik ben de ilussie die jij schept om jezelf te ervaren. En omdat ik redelijk zuiver ben, weerspiegel ik alles, want ik BEN alles !
   Kinderen die hebben de kennis vaak wel in huis als ze zeggen: Alles wat je zegt ben jezelf !
   Maar gelukkig zijn er verstandige ouders (sic!) die het kind dat snel afleren!

  5. @ Paheto

   In je tekst zit een harde noot van waarheid, het geeft aan dat je een stujje van het grotere geheel onthult. Vergeet vaak niet dat niet iedereen dat als zoete koek wil annamen. Er is veel meer dn wat jij beschrijft, maar toch zegt mijn gevoel je zit op de goede weg. Waar de ander strukelt zal ik blijven staan omdat ik iets heel ouds ervaar wat me wel aanspreekt. Sommige mensen zullen altijd onkrachten met humor. Vergeef hun omdat zijh daar voor gekozen hebben om cynisch, pessimistisch of ranzig te zijn met gouden gniffel. Het verhaal is boven heeft niks te maken met de fictie die er werkelijk achter steekt, heel veel domme mensen die voor oplossingen gaan die veels te makkelijk zijn. En ieders natuurljk op zijn eigen niveau. Je mag dan slagkracht tonen aan mensen hier maar je bent geen Spec Ops die hier zijn visionaire mening met de zweep mag laten geelden, tenzij je hier zelf voor gekozeen hebt. Eeh indoctinerend leven op aarde over de anderen in te vullen.
   Groetjes van een heel oude ziel…

  6. Erh weer vervelende tikfoutjes, Guido kan je geen Editor van tekst toevoegen na dat je gepost hebt. Wat je ook op andere sites ziet om het als nog netjes te herstellen. Lijkt we of ik me gebit weer eens niet in had…. 🙂

  7. Het is juist mijn bedoeling Paul om te schokken, anders blijft het volk gesapig Goede Tijden Slechte tijden kijken.
   Sorry fan al die teep vouten, ik dach da di een spiritueeeeele syt was, stombo ikke, het is de siet fan de Nederlaaandse speeeelingskontroole. Da wis ik tog nie eh?! :- Enne het is GEEN mening, ’t is zoals ik schrijf. That’s all folks !
   http://www.youtube.com/watch?v=ijwww25Ef6g !
   Uhm HyperAlert, had je nog orginele meningen van U-zelf ? Of meer van copy/past ?

  8. Paheto weet…
   Mag ik dat concluderen?
   Angst & liefde, boeken vol zijn erover geschreven, je bent niet de enige met citaten hierover.
   Mijn conclusie is vooralsnog, en jij ook gezien je opmerkingen over het kind (…) dat programmeringen de boel in de vernieling helpen.
   Dus hoezo keuze?
   Kan er helaas niet in meegaan.
   Denkend aan nog ergere zaken zoals bergen lijken tijdens de oorlogen, martelkamers van de mondiale pedocratieen enzovoort.
   Eigen keuze?, dacht het niet.
   Denk meer aan een getraumatiseerd kind, die misschien onbewust, zaken die niet door de beugel kunnen, vergoeilijken met een New Age saus…

  9. Tja Anna, je kunt kiezen slachtoffer te zijn. Affin ik maak het wat makkelijker: http://www.youtube.com/watch?v=lIWy8taP1rE
   Je snap ngeen kersenpit van mijn uitleg, groot gelijk dat je geen verantwoordelijkheid voor je leven op eist. Want de grootste angst bij de man/vrouw is om de eigen grootsheid te erkennen. Blijf lekker in lala-land, da’s veel veiliger.

  10. Paheto, ik snap wel degelijk een kersenpit van je verhaal, maak je daar maar geen illusies over.
   Maar ga mij niet vertellen dat zielen kiezen om eens lekker getraumatiseerd door het leven te gaan agv van wrede praktijken met onherstelbaar leed, als men het al overleeft.
   Lijkt/lijken me dan een redelijk sadomasochistische ziel/en…
   Dan hebben we daar miljarden van.
   Vreselijke interessante ervaring jaja…

  11. Nou, mooi. Eerst leg je vanalles uit (ik zat aanvankelijk aandachtig je commentaar te lezen) meteen gevolgd door jouw mening: SUKKELS!!!!!

   Als dit ook sarcasme is, kan niemand het je kwalijk nemen… toch?

   Dit soort schocktherapie werkt bij mij niet en al zeker niet als je op de persoon speelt. Je geeft eerst aan dat we hier allemaal zijn om te ervaren, dus ieder krijgt een rol. Vervolgens ga je de rol van Guido onderuit halen, terwijl we de “rol” van shaken baby syndrom dienen te bagatelliseren als zijnde een illusie die ons een ervaring oplevert.

   Welke rol speel jij? Wil je koste wat het kost ervaren hoe iedereen over je heen valt? Dan moet je nodig bij Wilders in de leer, want je speelt het nog niet hard genoeg (huilie huilie doen).

  12. Nee, de Ziel kiest er niet zo maar even voor om armoede, verkrachting, geweld,… te willen ervaren. Dat is de Persoonlijkheid (ego) want de Persoonlijkheid is de handelende werking die een negatieve cirkel kan creëren van Oorzaak en Gevolg. Die Wet van O&G is het die ons in de ellende doet belanden door in het verleden onbewuste gedane daden. Die Wet zorgt er ook voor dat ik nergens meer mee te maken krijg wat ik heb goed gemaakt wat dan ook weer wil zeggen dat als ik nu bv. verkracht wordt, ik daar op één of andere manier uit het verleden zelf mee heb te maken gehad omdat ik toen de dader was en zo kunnen we de rechtvaardigheid hiervan zien want dati s met alle ellende zo. Wat ik een ander aandoe dien ik op een gegeven moment goed te maken en dat goed maken kan op verschillende manieren maar voor de rest ben ik het ermee eens dat het hele verhaal van hierboven één egoïsch broodje aap is.

  13. Leuk draadje. Heb de genomen ruimte hier en daar iets teruggenomen.. 😉 Fijn om nu eindelijk iemand aan boord te krijgen, die ‘het’ allemaal weet. En dat vind ik niet, dat is zo.. 🙄 De ‘wijze’ waarop Hannah van Buuren het e.e.a. verwoordt, spreekt me toch ‘iets’ meer aan.. ROFL..
   Mooi ook Anna, 66.13 En dat vind ik niet, dat IS zó.

  14. @ Paheto

   Ja iedere muts wil altijd graag spiritueel zijn, liefst met de hele muur vol met diploma’s. Of ben je meer het paratyptje die alles ziet als de normaalste zaak van de wereld vanaf zijn hogergelegen voetstuk. Ach hoge bomen vangen veel wind en als je niet goed vast houdt waai je zo weer weg. Tenzij je een cuckoo bent die graag John Malkovich zegt te zijn:
   http://www.youtube.com/watch?v=Da7MzBrX0_c

  15. Zien jullie dan echt niet dat jullie slechts uiting geven en inzicht geven aan hoe jullie geprogrameerd zijn. Nee he ? -beledigend verwijderd- Denk je nu echt dat als je als Jack op de toendra met de goden en de natuur was opgevoed dat je dan het zelgde zou reageren.
   Of als je was ophehroeid als Moslim in Marakko, dat je gedachte gangen en redenatie hetzelfde zou z9ijn als nu.
   Ik zal het sterker vertellen er bestaat een land met een staatsgelooog dat heet De Oelieoppie. Ouderes en de Woeliewoep kerk leren hun kinderen om de Godin Woeliewoep[ te aanbidden. |En elke woensdag eten de gelovigen Woeliewoep-soep. Snappen jullie nu ECHT niet dat aghankelijk waar en wie je opvoed jullie overtuigingen en dus scheppinhsprogramma mede heeft vorm gegeven?

   -beledigend verwijderd-

  16. Paheto,
   In welke toestand/roes verkeer je nu?
   De spellingsfouten zijn iig een indicatie…

  17. Oh my Gawd!!! Pascheto,

   Beter een sukkel en een minkukel dan een slecht geprogrammeerd matrix programmaatje, of wordt het tijd voor een debug tooltje in assembler basic?! Het ruikt naar een toefje van Cozmic z’n broeder uit hogere sferen die probeert de mensheid te bekeren. Zeg Paheto als je iemand (dr. Didgeridoo) voor me hebt met een spuugpijp dan ben je van harte welkom. Ik kan wel wat opvlammend zonnewind gebruiken, mits het een goede uitbarsting wordt.

   En tikvaudjes moet kunnen, doe het af en toe ook lekker express om wat aandacht te trekken van slecht voor geprogrammeerde spellings controleurs die een te hoge opleiding genoten hebben als wetenschaaper van opfoetkunde.

   Ik ben maar een mo’ slim die weer eens lam is.

  18. Eeehh joh, laat mijn der buiten 😉
   Ik zit schikkelijk te vermaken om die stand-up comediant zonder poot om op te staan, zelden zoveel contradicties op rij gezien. Shocktherapie me reet, gewoon een bak rant&rave van iemand die het licht denkt gezien te hebben en nu vindt dat de rest er niks van snapt, nog geen enkel nieuw inzicht gezien Paseto en zeker niets samenhangends wat enigszins blijk geeft van inzicht.
   Rammelende ratelende knarsende tandwielen met zand en kiezelstenen ertussen, daar klinkt het naar, egoverheffende lariekoek van een boze smurf met een spiritueel sambalsausje waar de honden geen brood van lusten, zelfs de katten lopen jankend weg en de kakkerlakken knijpen hun neus dicht. Ratelderatelderatel, ah fuck it http://www.youtube.com/watch?v=D-7RzS8_dys

  19. Cozmic, je WEET dat de buitenwereld de reflectie is van je onbewuste overtuifingen.

   Je ziet jezelf in mij gespiegeld.

   En oh boy, jij bent ontevreden met jezelf !!!

  20. O eh, sorry typtvoutje, Liniol was ’t toch hè, of toch ja?
   Ik lust eigenlijk helemaal geen Asbach oeroud k-jak…

  21. Paheto, als je zou weten dat al jouw geneuzel en je semi-agressieve gezeik mij geen ene klote interesseert en geen enkele indruk maakt op waarschijnlijk niemand hier, dan zou je de eerste graad van spiegelen enigszins doorhebben. Je zit je blind te typen in een waas, denkend dat je wat te vertellen hebt, maar je hebt nog teveel te leren om maar enigszins het recht te hebben om je grote muil open te trekken.
   Je onzekerheid en noviteit straalt er van af, trek je lekker even terug en bezin je, ik maak mijn handen niet eens vuil aan je 😉 Doei

  22. Odette, ik kon Liniol ook al niet vinden op Skype, dagt dat ut an men disleksie lag.

  23. Ik dacht dat ik de enige was die een originele brulkikker had ontwaard.. Zeldzaam, dat dan wel weer.. ‘Nou, die zie je weinig meer tegenwoordig’..

  24. Tja en jij noemt je dan gastheer van deze site Guido. Snotneus! Je kent geen inhoudelijke reactie en dan speel je maar op de man.
   En Cozmic, als je het geen zak interesseert hoe jij bent, reageer dan niet, hiulebalk die ozo ontevreden met zichze;lf is! Jankerd.

  25. Ja, jij ook met je menselijke engeldinges, dan krijg je dat gezeik :p

  26. Zo zie je maar weer wat een pahetro’s zo’n artikel allemaal weer aan trekt, geen Greys maar Gays, straight from je weet wel… 😉
   Coz, ‘k Moest die nep engel van je geleende anna11nuaki wolk afschieten, was moeilijk goed te schieten van uit mijn 4kante Pagode UFO.

  27. Guido, beterschap met je verkoudheid, snotneus zal wel weer overgaan, onwetendheid daarentegen is terminaal 😉

  28. Paheto.
   Over driehoeken gesproken.
   Je zegt de ziel kiest een kwaliteit(negatief of positief).
   Misschien behoor je ook uit te leggen waarom?
   Mijn driehoek is (eind)doel, oorzaak en gevolg.
   Een sukkel is misschien ontwetend maar niet dom.
   De manier hoe je iets ‘met een wijzend vingertje’ zegt stoot mensen af.
   Graag je arrogantie temperen dan word je als mens ‘serieuzer’ genomen.
   Wat nu beticht je ons als don quichote? Maar als jij niet mensen kan binden dan ben jjj toch de roepende in de woestijn. Ego is met verstand en emotie aan de buitenwereld (natuur-fysiek) verbonden. Volgens mij beschermt het verstand niet de ziel(bewustzijn). Maar helpt verstand en emotie dmv ervaring de bewustzijn(ziel) te vergroten(onbewust wordt bewust).
   Fitten op een ander is altijd gemakkelijker. Maar zegt ‘ns oprecht vanuit een postieve hoek hoe ik (of wie dan ook) naar jouw mening ons gedrag kunnen veranderen. Natuurlijk hoef je niet alles voor zoete koek aannemen wat je hier leest op wtk. Ik zou zeggen als het bij je past omarmt het anders niet.
   Mensen kun je niet overtuigen van je eigen gelijk, ook ik niet. Mensen worden vanzelf wel bewust de ene eerder de ander later. Als ik bijvoorbeeld in groep 4 en jij in groep 8. Is het niet ‘netjes’ dat u mij de les leert want dat is oordelen op aanzien des persoons. Iedereen heeft uit vrije wil te kiezen wat bij hem of haar past. En dat behoor je te respecteren. Succes.

   Ik weet dat bewustzijn(ziel) de eeuwigheid heeft.
   Verstand en emotie(samen ego)beschermt niet je ziel maar alleen je (aardse)lichaam om in meest slechte scenario te willen overleven. Niet kunnen overleven is namelijk de grootste angst bij de mens. Dat is de ene kant van de medaille.
   Dat is wat de mens als hel ervaart.

   Aan de andere kant als een mens echt leeft (in oprechte liefde voor elkaar, geen geveins)dan zijn verstand en emotie mooie eigenschappen om mooie ervaringen op te doen waardoor je bewustzijn(ziel) blijft groeien.
   Zolang er verdeel en heers op onze planeet is bestaat de waarheid niet. Daarom heeft iedere mens zijneigen waarheid. Er bestaan natuurlijk ook universele en goddelijke waarheden. Waar ik zelf ook weinig van af weet.

   God heeft een hoge plan met de mens. Maar de mens bepaalt zelf(ieder voor zich) of die hoog wil stijgen of diep wil vallen.

   Voor de christen onder ons:
   Een Dag des Oordeels komt er niet (meer). Want die heeft al op 6 januari 1757 plaatsgevonden (Swedenborg).

   Tijdlijnen daar hoeven we ook geen zorg om te maken. Die schijnen na herhaaldelijk onderzoek alleen maar samen te vallen(dus de mens kan die niet (meer)uit eigen beweging beïnvloeden.

   *Beyond the looking glass (Camelot project)

   *Contact (1997 een film over tijdlijnen met Jodie Foster)

   bron: tijdlijnen (uit: Het Grote Plaatje) nogmaals Sun, prima site.

   Coz misschien kun je met jouw verhaal het helemaal af maken. Het geheel is meer dan de som der delen.

   Weet dat die Gouden Tijd reeds is begonnen, twijfel niet maak er iets zelf van.
   Het is niet: er is meer tussen hemel en aarde, maar Liefde(wederzijds) is de VERBINDING tussen hemel en aarde.

  29. Heerlijk als altijd om te lezen Lezer. Het is idd wat je er zelf van maakt, omhoog reiken of je laten zakken. Ik ben niet altijd de langste schrijver, met de meeste eigen tekst, maar probeer toch op een intuïtieve zoekmanier de dots te verbinden en aan te vullen en bij te dragen. Ik wil hier ook twee mooie bijdragen geven aansluitend op je mooie schrijven. Deze is van Zen Gardner;
   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P2382&l=NL
   over je negatieve emoties.
   En deze is voor mij zo mooi hoe de vrolijkheid en vooral de liefde wordt bezongen, de soundtrack van de prachtige film, La vita è bella:
   http://youtu.be/QEp1tRLR9gM
   Dit is en blijft mijn intentie, altijd geweest, hoe hard sommigen ook je neer willen halen. En ik moet zeggen, het is heerlijk!

  30. Paheto, het is ieders recht om zichzelf te mogen verdedigen als er negatieve invloed op hem of haar wordt geprojecteerd. Goed stuk van Gardner trouwens, nietwaar? 🙂

  31. Hoi Lezer (66.44), dat is inderdaad een mooie site. Leuk dat je dat benoemd. Mooi verhaal heb je hier neergeschreven, ik hoop van harte dat Paheto er iets mee kan, maar alles heeft tijd nodig. Het is imo een hele mooie, eerlijke en hartelijke boodschap die je hier meegeeft aan Paheto. Die hier duidelijk kenbaar maakt behoefte te hebben aan iets….
   Veel liefs Lezer, en fijn dat je aan me dacht 🙂

  32. Toch leuk, gelezen een klein interview met god;
   Vraag aan god:
   Waarom zijn er zoveel oorlogen op de wereld en doet u daar niets aan.
   Antw: Dat is mijn plan.
   En wat is uw plan?
   Antw: dat mensen het zelf moeten uitzoeken en tot inzichten moeten komen.
   Maar hoe doet u dat dan?
   Antw: door ze oorlog te laten voeren en tot inzicht te laten komen.
   En waarom?
   Antw: dat is mijn plan.

 15. Beetje genant al dit gedoe en geschrijf voor GUIDO.J, om zo’n mooie site te misbruiken voor dit soort onbenullige tijdverdrijf, en ook je Eigen energie zo te misbruiken is niet passend voor bewust levende mensen, jullie zullen wel een beetje boos zijn denk ik alhoewel jullie dit niet gaan laten merken, maar het is wel de waarheid, heb op dit moment veel beslommeringen in mijn privé sfeer, vriendelijke groet Jenne, het is ook hier een stuk kouder wel veel Zon.

  1. Je kunt net als ik een bloemetje op je bureau zetten Jenne, inplaats van een foto met het doorzeefde lichaam met kogels van Ché. Had ik je toch aangeraden? Een mens lijdt het meest, door het lijden dat hij vreest… (en ik steek zeker niet mijn kop in het zand) Geniet wat meer Jenne en tover de zon in huis 😉

  2. Odette ik zit echt niet op commentaartjes van jou te wachten, bloemetjes genoeg, maar helaas bloemetjes kunnen niet de waarheid verbloemen, en ik kan goed met de waarheid leven, om dat ik heb leren rélativeren, en al die gezgdes die in deze tijd volkomen zijn ontdaan van hun waarde schieten we ook niets mee op, en ik weet dat jij je kop niet in het zand steekt, anders zou je hier niet lezen en schrijven, maar je zou ook eens kunnen beamen dat ik gelijk heb in en met mijn denken, dat zou mooi zijn.

  3. Odette, ooit over nagedacht je minder met mensen te bemoeien en meer met jezelf. Je fit iedere keer op Jenne. Ik vind dat niet oke.

  4. Odette, het gaat om de intentie…
   En of je me een bloemetje gunt of niet, tja wat moet ik hierop zeggen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.