Advertentie

De oorzaak van oversterfte? Waarom geen onderzoek?!


X

Waar komt die oversterfte toch vandaan?
Waarom blijft onderzoek uit?

2022 © Leon de Winter | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Bij de Watersnoodramp van 1953 kwamen 1836 mensen om het leven. Het betrof één nacht van onvoorstelbare horror. In verwoeste huizen en boerderijen, ondergelopen polders, in de gezichten van al die families die geliefden hadden verloren, werd de vernietigende kracht van het water zichtbaar. Momenteel voltrekt zich in Nederland een ramp die tot nu toe onzichtbaar blijft. Ik heb het niet alleen over de slow-motion ramp die al twee jaar Nederlandse ondernemers treft. De steunprogramma’s zijn voor veel kleine en middelgrote bedrijven ontoereikend; zij vormen de slachtoffers van roekeloos overheidsbeleid, dat op basis van abstracte rekenmodellen de samenleving ontregelende en onrechtvaardige maatregelen opdrong met winnaars en verliezers.

Wanneer over enkele jaren de puinhopen van die vloedgolven definitief zichtbaar worden, zullen we vaststellen hoe fataal de ingrepen van Rutte III, opgewekt door het RIVM, zijn geweest, en niet alleen in de economische of emotionele verwoesting van ondernemers; denk aan ouderen, scholieren, studenten. Momenteel is er dit gaande: sinds begin augustus zijn er minstens tienduizend meer mensen gestorven dan officiële instanties zoals het CBS hadden berekend. Dat zijn vijf Watersnoodrampen.

De oorzaak van de meeste sterfgevallen is onbekend. Het gaat om mensen door alle leeftijdsgroepen heen. Pieter Omtzigt heeft dit in de Tweede Kamer aan de orde gesteld, maar de regering heeft tot nu toe geen stap gezet om deze kolossale ramp te onderzoeken. Voor een deel zullen de doden veroorzaakt zijn door indirecte gevolgen van Covid-19, maar daarmee blijven vele duizenden gevallen onverklaard. Op zijn site schrijft Omtzigt dat beleidsmakers de plicht hebben
om grondig te onderzoeken waar mensen aan overleden en waardoor gezondheidsschade is opgetreden. Dat helpt om te evalueren of je redelijke keuzes gemaakt hebt en of je moet bijsturen in het beleid.’ 

Omtzigt wil een academisch onderzoek naar de oversterfte, zijn motie werd in de Kamer met algemene stemmen aangenomen, maar de regering verzette geen stap. Met de dergelijke oversterftecijfers zou je verwachten dat alle Haagse alarmbellen al maanden geleden zijn geëxplodeerd – maar het demissionaire kabinet onttrok zich aan de verplichting om te onderzoeken wat de oversterftecijfers sinds begin augustus betekenen, en nog steeds is er niets gebeurd.

In andere landen met een hoge vaccinatiegraad zijn de oversterftecijfers veel lager, dus moet er iets fout zijn gegaan in Nederland: welke omstandigheden kunnen van invloed zijn geweest op de dramatische stijging van de sterftecijfers? Het is lastig een andere omstandigheid te vinden dan, ik moet het ronduit zeggen, vaccinatie. Iets anders kan het niet zijn geweest, tenzij er een nog niet ontdekte ziekte door de bevolking waart die minstens zo fataal is als Covid-19.

Ik ben pro-vaccinatie.. Maar..
Ik ben geen tegenstander van vaccins, integendeel, ook ik heb me laten prikken tegen Covid-19. Maar de schrikbarende oversterfte, die veel families verdriet en ellende berokkent, lijkt in een of andere relatie tot vaccinatie te staan, en de regering wekt de indruk die niet graag te laten onderzoeken. De zeshonderd sterfgevallen die bijwerkingencentrum Lareb heeft geregistreerd (de site van Lareb stelt voor de zekerheid: “Overlijden ná vaccinatie betekent niet dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden”) worden evenmin grondig onderzocht.

Bij elke andere introductie van een vaccin dat honderden verdachte sterfgevallen teweegbrengt, zou de vaccinatiecampagne direct worden stilgelegd tot er meer duidelijkheid was. Maar niet nu. Zeker, mijn suggestie dat oversterfte en vaccinatie met elkaar samenhangen is erg voorbarig, maar ik geef die suggestie graag op voor een andere. Vergiftigd drinkwater? Een zelfmoordgolf uniek in de geschiedenis? Verontreinigd voedsel?

Waarom verdomt Rutte c.s. het de sterfte van duizenden Nederlanders met de grootste urgentie te onderzoeken? Is het gek dat de gedachte opkomt dat een misstand rondom vaccinatie hiervoor verantwoordelijk is? Is het – cynisch geworden door ervaring met Haagse gebruiken – gek om te denken dat onze overheden dit graag stil willen houden, zoals ze eerder misstanden wilden stilhouden?

Jonge kinderen zijn nu aan de beurt voor vaccinatie.
De argumentatie luidt dat vaccinatie van kinderen bijdraagt aan de veiligheid van ouders en grootouders. Maar dat kan alleen verantwoordelijk verlopen als volstrekt duidelijk is dat vaccinatie van kinderen onschuldig is. We weten dat kinderen niet of nauwelijks vatbaar zijn voor Covid-19, dus legt de vaccinatie van kinderen onze leiders (ja, elke individuele leider) een zware verplichting op: het vaccineren van kinderen moet geheel en al zonder bijwerkingen blijven. Als de veiligheid niet gegarandeerd is, is het inzetten van kinderen voor de veiligheid van ouderen volkomen immoreel. Eén chronisch ziek kind – of, God verhoede, één dood kind – is onaanvaardbaar.

Ben ik nu vaccinatietwijfel aan het oproepen? Integendeel, ik ben ervoor dat eenieder die in een risicogroep valt om vaccinaties vraagt. Maar ouders en grootouders moeten niet blind de overheid volgen – een overheid die, zo weten we, niet terugdeinst voor misleiding en manipulatie – zolang niet honderd procent zeker is dat Covid-19-vaccins geen schade toebrengen aan kinderen. Waar komt die oversterfte vandaan? Welke ministers, OMT-leden en lobbyisten frustreren het onderzoek daarnaar?

3 gedachten over “De oorzaak van oversterfte? Waarom geen onderzoek?!

  1. Halve informatie is in deze tijden hele desinformatie. Nu weer een door de mens gefabriceerd “virus”. Er is geen “besmettelijk virus”, er is alleen een wereldwijd opgezette desinformatie-cultus en de erbij behorende injecties, die nu al samen met de angst-propaganda oversterfte veroorzaken en in de nabije toekomst nog voor zeer vele doden zullen zorgen. Dat is geen bijverschijnsel, dat is de kwaadwillige opzet van een kwaadwillig wereldwijd regiem.
    Een virus is een exosoom, een uitscheidingsproduct van het lichaam. De misleidende info van Luc Montagnier heeft hij zelf op latere leeftijd toegegeven. Maar het komt o.a. Big Pharma, onderdeel van de Nieuwe Wereld Orde, veel beter uit om de oude leugen te volgen.

  2. Leon de Winter, man ga je schamen! Ten eerste is het helemaal geen vaccinatie in de klassieke zin en je mag dan pro-vaccinatie zijn maar besef dan zelf dat de meeste vaccins een verdienmodel zijn voor de pharmaboeven. Gelukkig zijn steeds meer ouders zo kiem om hun kroost niet meer te laten inenten en zijn daarbij ook zichtbaar en merkbaar gezonder. En daarnaast, natuurlijk gaat die schoft van ’n rutte dat niet aan de grote klok hangen want hij dient moloch. Er moeten juist miljoenen kapot en de tijd dringt kennelijk voor de kliek want op een moment komt het toch aan het licht dat al de mensen die nu wappies genoemd worden, toch gelijk bleken te hebben! Ik kom steeds meer mensen tegen die zwaar spijt hebben van die tocht naar de prikpost. Het linkje is weggecensureerd maar Harold Kautz Vella had een interview met een iemand waarin hij wist uit te leggen hoe demonisch het ziektebeeld in elkaar steekt.
    Er zijn eigenschappen van een zeeslag en een bepaald type slang gebruikt om gegadigden te kunnen ‘ontvangen’. N.l. de zeeslak die niet kwiek genoeg is om te jagen, produceerd een secretie die als een wolk om de slak heen hangt en daarmee een visje in de omgeving ervan kan bedwelmen, zodanig dat het visje een voorkeur vertoond dicht bij de slak te willen zijn. Op dat moment, eenmaal dichtbij schiet de slak een soort pijltje naar het visje en hengelt het binnen en vreet ‘m op. Bij de slang doet zich iets anders voor met hetzelfde effect. De slang bijt bijv. een rat. De rat gaat daaraan niet dood en keert terug naar de colonie en ontwikkeld door de gifbeet een gedrag waardoor ie een afkeer krijgt van z’n soortgenoten en de colonie wil verlaten. Daarna ontstaat de sterke psychische drang om bij de slang te willen zijn en wordt daarna opgevreten. In beide gevallen is er sprake van een psychische verandering wat maakt dat het ‘slachtoffer’ vrijwillig zichzelf opoffert. Zie de overeenkomsten in combinatie met de angst gevoed door de media. Daarbij spelen feromonen ook een rol maar dat voert te ver om even uit te leggen. Begrijp dat dit een spirituele oorlog is om mensen bij hun oorsprong en het hogere weg te halen. Veel mensen (±30%) hebben intuïtief allang door dat dit aan de hand moet zijn en prakkiseren er niet over de spuit te nemen, anderen hebben zonder het goed te beseffen gekozen voor lucifer op termijn of de langzame dood. Dat hoor je niet in het nieuws anders halen ze die 70% nooit meer op tijd.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.