Advertentie

Désirée Röver.


Gezien de huidige ontwikkelingen rondom de vaccinaties en de Mexicaanse varkensgriep H1N1, geven we graag het woord aan Désirée Röver. Zij zet zich met een niet aflatende ijver in voor openheid rondom deze ‘pandemie’. Er is in haar ogen één groot spel gaande, inzake het bedonderen van de Nederlandse bevolking. Dáár waar een overheid zich naïef toont in haar opstelling naar de farmaceutische wereldgrootmachten, daar staat Désirée op de bres.
 
Net als John Consemulder is haar enige doel om een overheid te laten werken volgens het VIT-principe: Verantwoordelijk, Integer en Transparant. Het woord is aan Désirée.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Big Brother is HERE!

Désirée Röver, onderzoeksjournalist
Désirée Röver, onderzoeksjournalist

Meestal vallen mijn waarschuwingen op dovemansoren: cognitieve dissonantie… ik vertel iets dat geheel buiten de aangeleerde perceptie en referentiekaders van de luisteraar valt. De reactie is meestal regelrechte afwijzing en ontkenning, en agressie tegen de boodschapper. Het grote publiek, in toenemende mate gehypnotiseerd door voetbal, poker en televisiehoeren, heeft de tussenstapjes gemist van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1951 naar het dwangbuis van de huidige EU.

Vrijwel niemand doorziet de eugenetische (lees: volkenmoord) reikwijdte en de interconnecties tussen alles wat zich nu afspeelt. Geprogrammeerd door kerken, media, scholen en universiteiten kunnen/willen de meeste mensen niet geloven wat zich voor hun ogen ontrolt. En evenmin wat een enkeling hen aanreikt aan feiten en context.

Er staan nu dingen te gebeuren die nooit meer zijn terug te draaien. Allereerst zijn dat de genetisch gemanipuleerde vaccinaties, zoals de HPV-vaccins en de brouwsels tegen de ‘H1N1’ labvirussen — die nu net zo min ‘Mexicaans’ zijn als zij in 1918 ‘Spaans’ waren.

In december 2009 zal de illegale Amerikaanse president, Eliminati marionet en winnaar van de Nobel Please Prize, in Kopenhagen een ‘milieuverdrag’ ondertekenen.
Lord Monckton of Benchley, ooit Margaret Thatcher’s adviseur, las dit 200 pagina’s tellende docudrama nauwkeurig door en waarschuwt ons voor de gruwelijke hoofdpunten daarin:

1. Het creëren van een wereldregering,

2. Overdracht van de Westerse rijkdommen naar de derdewereldlanden omwille van ‘genoegdoening van de klimaatschuld’, en

3. Handhaving onder dwang.

Lord Christopher Monckton
Lord Christopher Monckton

Lord Monckton:

“De woorden ‘democratie’, ‘verkiezing’, of ‘stem’ ontbreken in deze tekst. De derdewereldlanden zullen dit verdrag ondertekenen omdat ze geld ruiken, de meeste linkse landen zullen het steunen, de EU-landen zullen kritiekloos instemmen. De fabel van global warming, wordt misbruikt voor het stelen van ieder denkbaar menselijk recht. (terwijl ons in werkelijkheid een ijstijd wacht.. DR)

De communisten die vanachter de Berlijnse Muur de milieubeweging kwamen binnen tuimelen en Greenpeace overnamen, staan nu op het punt om een communistische wereldregering te vestigen. 

De apotheose is hier. Wanneer dit verdrag wordt ondertekend, overstemt dit de Amerikaanse constitutie…
Wanneer u Obama’s handtekening niet tegenhoudt, dan behoren de Amerikaanse vrijheid, democratie en voorspoed voorgoed tot het verleden. En geen enkele hierna door u gekozen regering heeft dan nog de macht om dat ooit te keren.”

Eenzelfde lot hangt Nederland boven het hoofd. De EU is niet alleen allang baas in Hollands buik, documenten als die van de Club van Rome tonen aan: de milieu-agenda is een volkenmoordagenda.

Vanwege de ernstig beperkte en eenzijdige overheidsinformatie rond de (‘Mexicaanse’) griepvaccins diende StralingsArm Nederland (SAN) in juli 2009 een Wob-verzoek in voor het overleggen van alle documentatie rond de aanschaf van de H1N1-vaccins door het ministerie van VWS en het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen). Nadat deze verzoeken Klinkklaar waren genegeerd, spande SAN tegen VWS en CBG een kort geding aan.

Uit de pleitnota van de VWS/CBG-advocaat blijkt dat deze beide instanties volledig zijn overvleugeld door de Europese Commissie en de European Medicines Agency (EMEA, voor tweederde door Big Farma gefinancierd). Volgens een ‘centrale procedure’ (lees: Europese shortcut voor multinationals) zijn de vaccins door de EMEA ‘goedgekeurd’, en verwierven zij een handelsvergunning voor heel Europa.

Rol en zeggenschap van de Nederlandse overheid: NUL. Geen aparte Nederlandse beoordeling noch een Nederlandse handelsvergunning. Bestuursinstanties zijn dus slechts doorgeefluik in wat door de EU wordt goedgekeurd, aangekocht, gespoten…!!

Rol en zeggenschap daarin van de Nederlandse overheid: NUL. Geen aparte Nederlandse beoordeling. Geen Nederlandse handelsvergunning. Nederlandse bestuursinstanties zijn dus slechts doorgeefluik in wat door de EU wordt goedgekeurd, aangekocht, gespoten… Terwijl de H1N1-vaccins een nog nooit eerder vertoond steriliserend en aborterend heksenbrouwsel blijken, gebaseerd op een in een laboratorium vervaardigd virus, spreken de Gezondheidsraad, VWS, CBG en EMEA in een medisch ‘balletje-balletje’ over ‘veel ervaring met dit soort vaccins’.

De constructie van ‘mock-up’ vaccins reduceert de H1N1-goedkeuringsprocedure tot een farce van vijf dagen. Gecombineerd met de meest smerige adjuvantia, bekend om hun opzettelijke autoimuuneffecten, zijn alle EU666 Biodefense stockpile mock-ups gebaseerd op H5N1– lab-tycoon Osterhaus ‘verwachtte’ immers al sinds 2005 een vogelgrieppandemie; hij hield pas op met die aan te kondigen na de komst van H1N1 (de plan B optie, nadat in februari 2009 Baxter plan was mislukt om de vogelgrieppandemie te starten door het naar Europa sturen van gewone griepvaccins ‘besmet’ met levend H5N1). De klaarliggende H5N1-vaccins heten nu ineens ‘mock-up’-vaccins.

En door in de oorspronkelijke formule H5N1 te vervangen voor H1N1, pretendeert men dat deze beide vaccins hetzelfde zijn, en dat de H5N1-vaccin‘studies’ model kunnen staan voor die met H1N. Deze ‘studies’ werden door de producenten aangeleverd en hebben bovendien veel te weinig proefpersonen!). Wat is dit?Wetenschap? Roulette? Of ordinaire volkenmoord?

Verzet tegen deze vaccinatiewaanzin wordt arrogant van tafel geveegd door de hoogst geplaatste doolaards in dit gedicteerd gedachtegoed: professoren. Nobel- en overheidsprijzen moeten hun geleerdheid en autoriteit onderstrepen, maar zijn in werkelijkheid zijn beloningen, voorbehouden aan de meest gehoorzame cognitief consonante slaven (lees: wetenschappelijke papegaaien).

links:

• Triton-X,  HIER (pdf)

• Vaxigrip,  HIER (pdf)

• VRBPAC, HIER

• Intradermaal griepvaccin SanofiPasteur, HIER

• Huisarts over varkensgriep, HIER en HIER

• Lord Monckton, HIER

• “Ein unhaltbarer Zustand”, HIER

• Document StralingsArm Nederland kort geding en recente ontwikkelingen. HIER

Advertentie

179 thoughts on “Désirée Röver.

 1. @Gevaccineerde
  denk je dat je van een aai over je bol wijzer wordt dan?
  Ik vind het jammer dat je zo snel opgeeft.
  oordelen hmmm, eerst de balk uit eigen oog,eer je de splinter er bij iemand anders eruit kunt halen. Dus…….
  oordeel,maar oordeel niet schijnheilig,oordeel met mededogen om een ander te helpen!

 2. Ik laat me dus eerst weer opnieuw in de val lokken door te reageren op Gallileon met zijn opmerking gevaccineerde dropveter door met een bijbeltekst te gaan smijten, niet slim. Ik heb helemaal geen zin om een gevecht te gaan houden. Bovendien had ik het al niet neerbuigend bedoeld naar je Gallileon.

  @Paul
  Mijn vermoedens zijn dat je hier klaarblijkelijk als melaatse behandeld wordt als je toch hebt gekozen voor vaccinatie.

  Ik reageer omdat ik aangevallen wordt. Actie – reactie. Ik acht mijn niets meer dan ook hier. Maar kan iemand mij hier uitleggen waarom er zo fel opgegaan wordt zodra hier zich iemand met een andere mening meld.

  De nickname “gevaccineerde” werkt echt als een rode lap bij een stier.

 3. @ Gevaccineerde
  Weet je inprincipe heb je ook gelijk, alleen hou er rekening mee dat iedereen hier aangevallen wordt, wat je waarheid ook is, je zal altijd geconfronteerd worden met je zelf, want een ander hier kan daadwerkelijk niet zien wie je in het echt wel bent.
  Je keus voor vaccinatie is je iegen keus, het zelfde waneer iemand er niet voor gekozen hebt, we zijn hier niet bezig met genocide achtige praktijken omdat we anders van elkaar zijn of verschillen, daarvoor hebben we al zo vaak in de mensheid fouten gemaakt betreffende geloofs overtuiging, land van herkomst, een andere taal sprekend of huidskleur, nu zijn we aan het ziften over wel of niet gevaccineerd zijn.

  Waarom moet er zo veel nadruk daar over gelegd worden of je nu wel of niet plat gespoten bent?

  Je weet dat als je waneer je een nick gebruikt vaak niet als serieus aan gemeten kan worden, je eigen naam zal meer in oprechtheid doen spreken en je dan ook meer serieuzer genomen worden, want de nick die je nu draagt is ergens lachwekkend te noemen.
  Misschien is het daarom wijs dat je met je echte naam komt en je mannetje staat voor dat jij wel die stap genomen hebt en waarom, dat is heel belangrijk wat er telt.

 4. @Gevaccineerde. Dát is nu de kracht van discussie voeren, ook al gaat ie regelmatig van de wal in de sloot. (die discussie).
  Gewoon merken dat je fel bent, doordat iemand in staat is je te triggeren. Dank aan de triggeraar. Raar maar waar..
  Maar ik zou weleens willen weten hoe je echt heet..? Toch geen Gait..? Appie? Klinkklaar..? Maar zie je hoe je ernaast zat met je Nicknamen. En dat valt op hier, probeer ik neutraal te constateren: mensen die keihard vóór vaccinaties zijn, zijn eigenlijk incognito.. (Misschien voer voor psychologen..?) Maar waarom incognito. Schaam je je dan? Voel je je schuldig? Enz.

  Ben het dus voor het grootste deel met Paul eens, en heus niet alleen daarom.

 5. @Paul

  Mooi man! dat je kan uitleggen wat deze dimensies inhouden!doorLeef jij ze zelf?ervaar jij de verschillen in bewustzijn bij jezelf en biju anderen? ZIE je wie er ZIJN en wie niet?weet je wie er spreken en liegen?weet je wie enkel zoeken om zichzelf te (her)vinden en zij die zoeken om er alleen zelf beter van te worden?
  Vraagje: HOE kom jij aan deze wijsheid? door een zoektocht aan jezelf en deze elementen in het begrip van de samenhang naar voren kwamen? of je interesse in oudheden en je vakantietochtjes naar plaatsen van oudheden? zoektocht naar spirituele houvast? religie? Ben jij iemand die is, of iemand die graag wil zijn?
  En voor de goede orde Paul en nickname kan heel functioneel zijn! het is namelijk niets anders dan een internet identiteit aannemen. doe jij en ik ook in het dagelijks leven! Of is de Paul … exacte dezelfde paul van buiten zoals hij spreekt tot een naaste, en reageert naar een buur? Wat klets jij nou af dan! Jij bent enkel paul … de persoon voor de overheid, de fysieke identiteit zie zichtbaar is voor hen hier op aarde, en zelfs dat verschil wil en kan je niet zien, maar je pretendeert wel HET begrip te hebben van bewustzijnsniveaus binnen realiteiten? OOK JIJ, iemand met 20 drs. titels spreken mij vaker minder waarheden toe dan zij met geen drs. en enkel de ervaring van zijn!

  @ gevaccineerde

  LEES nogmaals mijn zin tot jou geschreven

  wat zou ik er nou mee bedoelen? een persoonlijke belediging of mijn onbegrip dat iemand die zich blijkbaar heeft gedocumenteerd over dit vraagstuk en zich evengoed WEL laat vaccineren niet erg veel waarde hecht aan een totaalconclusie van een onbaatzuchtig persoon maar wel van een meneer die alle middelen voor handen heeft om ZIJN EIGEN belang gestalte te geven…..

  Nou moet je horen GEVACCINEERDE dropveter, als je van echte leer zou zijn, was je smaak niet zo zoet geweest…

  3d=vaccinatieJA keuze, daarboven WEET men en zal dus NIET doen… case closed.

  Nu wel anders?

  Heb geen enkel kwade of negatieve bedoeling met of over iemand! Echter de liefde voor al is streng, doch rechtvaardig, en waarheid, toch? Niet altijd is het wat je wil lezen of horen maar wel zoals de dingen zijn(spiegeltje)! en dat is zo mooi, gewoon de natuurlijke samenhang van dingen zien,zoals ze zijn, niet zoals wij vele samenhang naar smaak en twist hebben veranderd en daar een realiteit omheen zijn gaan bouwen… zie eerst je hele zelf, dan zie je van zelf de realiteit ipv de illusie in een situatie en ook wat natuurlijk is en wat niet. Echter dan heb je al gekozen tot een ego loss leven en is onthechting een lange fase naar de integratie van de hogere niveaus! het is dan geen ego meer die beslist maar het ego dat de mens dient, just gotta go with the flow and the rest you’ll know!

  mvdg GalliLéon

  mvdg GalliLéon

 6. @ GalliLéon

  Kijk eens naar je computer, die veraden al menige dimensies pal onder je neus, de rest kan je terug vinden in de hogere wiskunde, natuurkunde en biologie onder de verzamel naam Quantum Bioinformatica.

  Dat je uit de naam van liefde bezig bent hier is nogal te merken op de manier hoe je je uitspreekt, wat ik eruit op pluk dat je een beetje ontvreden bent en worstelt met anderen hier omdat ze niet met jou op 1 lijn kunnen komen, laat staan willen zijn.

  Joh al heb je 1.000.000 titels of al ben je de nieuw aankomende premier van Nederland, iemand uitmaken voor gevaccineerde dropveter is handelen uit respectloos gedrag, ook het aansmeren van een toverdoos, zegt al meer dan dat je op een of andere manier je dag niet hebt.

  Wat ik vandaag lees staat haaks op het feit wat je normaal altijd schrijft, het lijkt wel reeds of je ook al het vaccin beproeft hebt en nickname of niet, tenzij je in het echt! ‘Nick’ heet, mag je het bewustzijnniveaus heus inkleuren zoals je het zelf wilt, je bent enkel Meester ervan als je ze allemaal te gelijk kunt hanteren!

 7. @Paul en @Guido

  Bedankt voor jullie reactie. Ik ben de grote twijfelaar die eerder de verontruste risicogroeper was. Aangezien ik na grote twijfels toch uit wellicht 2 kwaden er de kant van griepprik gekozen heb ben ik nu de gevaccineerde. Voor deze keuze wordt je dus gesteld als je tot de risicogroep behoord. Als de griep dus gevaarlijker voor je gezondheid is dan word je zo blijkt volgens de vele aangedragen informatie dus nog zieker gemaakt met het vaccin.
  De keuze voor de nieuwe nicknaam geeft de nieuwe situatie aan, korter dan de eerdere nicknaam maar blijkbaar ongelukkig gekozen.

  Uit bescherming ben ik hier niet met mijn echte naam, wie zegt mij dat Jan, Piet, Klaas wel de echte naam is. Het voeren van een nickname is trouwens gemeengoed op internet en aangezien er veel misbruik op internet is lijkt het mij verstandig om niet je echte naam te gebruiken.

  @Lianne: op een aai op mijn bol zit ik heus niet te wachten daar zijn andere sites voor. Echter een schop onder de kont is het andere uiterste.

  Ik hoop echt van harte dat het merendeel van de aanwezige het niet bij het juiste eind heeft. Belangrijkste is dat er geen slachtoffers vallen.

 8. Hier in Ierland is het net zo.
  We doen het niet. En al voel ik rust bij onze beslissing, is het vervelend dat ik dat stil hou. Als iemand vraagt of we hem al hebben gehad zeg vrij weinig.
  Soms begint de twijfel bij mij ook te borrelen en dan besef ik ( gelukkig..) al vlug dat dat andermans angst is wat even bij mij binnen kwam. Weleens waar gemengd met me eigen angst…
  Het blijft soms moeilijk om recht te blijven staan in een wereld die ons leert met ons ‘hoofd in het zand’ te leven.X

 9. NRC interviewt minister Klink over de Nederlandse aanpak van de Mexicaanse griep op dinsdag 1 december tussen 17.00 uur en 18.00 uur op nrc.nl, en u kunt meedoen door tijdens het gesprek (vervolg)vragen te stellen. Het vraaggesprek is dinsdag in het scherm hieronder te volgen. U kunt ook vooraf vragen aan minister Klink insturen, via web@nrc.nl. Vermeld daarbij uw voor-(letter) en achternaam. Uw inzending kan worden gebruikt voor publicatie.

  http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/article2424739.ece

 10. @ Gevaccineerde

  Dank je wel voor je oprechtheid !

  Je bent immers niet de enigste die tot een risico behorende groep valt, nog gekker is dat ik helemaal niet eens een oproep heb gehad om er eentje moeten komen halen.

  Gezien ik me zelf altijd toewijd op het informeren van bepaalde zaken en zelf op jacht ga en dan de beste keus voor mezelf maak zonder dat ik blindelings iets van een ander aanneem, ik pas overstag ga als iets vertrouw.

  Niet alleen het verhaal van wel of niet vaccineren, maar denk ook aan het aanschaffen van een heel nieuwe PC, nieuwe LCD scherm, de verkoper kan het me nog zo fraai en mooi vertellen maar mijn inhoud is dat ik toch eigenlijk iets anders wil hebben waar ik meer plezier van heb van mijn zuur verdiende of gespaarde centjes die ik er in steek.

  Kwa gezondheid, precies hetzelfde verhaal, als ik naar het verleden kijk en er zijn al bepaalde fouten gemaakt door artsen dan zal ik daar nog wat langer over moeten nadenken, dan steek ik wat meer tijd in het onderzoeken van, gezien ik jaren lang een placebo pil voor een chronische ziekte heb mogen slikken en waar ik door een aantal specialisten als ‘eigenwijze klootzak’ werd bestempeld en eigenlijk veel zieker werd, ik het voor gezien heb gehouden.
  Dat je te horen krijgt dat waneer je je pillen niet meer slikt dat je over 3 weken in je 6 plankenachtige kist komt te liggen, spreekt boekdelen, vooral als je er na 4 jaar later nog bent en nog veel gezonder bent dan die hele farmacheutische berg van medicijnen met bijwerkingen.
  Nu heb ik dus ook besloten om maar eens geen vaccin te gaan halen, al doet het zich voor dat het mijn gezondheid ermee redt, ik toch afschrik van wat erin zit.

 11. Nog even een update over het Pandemrix vaccin.
  Dit vaccin is een NANO-vaccin met mogelijk grote gevolgen.

  Lees dit:

  The particle size of AS03 (Pandemrix adjuvant) is 150-155 nm which makes Pandemrix a nano vaccine, according to a report that appeared in the journal Molecules on September 1st, 2009.

  The study called Squalene Emulsions for Parenteral Vaccine and Drug Delivery by Christopher B. Fox of the Infectious Disease Research Institute, Seattle, states that the particle size is between 150-155nm, and therefore nano in size. That means that the Pandemrix vaccine can have side effects even on the DNA level.

  http://www.mdpi.com/1420-3049/14/9/3286/pdf

  A recent report of a pregnant woman who became braindead after rececing the swine flu jab in Finland received small molecular heparin for the sake of blood thinning because she had an artificial heart valve.

  It is possible that she died because of an interaction between the vaccine and the medicine.

  This interaction could, for example, have an impact on very complex system of blood coagulation, says a Finnish expert who found the report.

  Mirjaleena Isoaho in Finland contacted doctors but found widespread ignorance about nano vaccines and extremely dangerous effects of these vaccines on people health.

  Isoaho has summed up her thoughts by writing a blog entry called: “Finnish people, Pandemrix is a nano vaccine and we’ve been seriously screwed.”

  http://mirjaleenaisoaho.blogit.uusisuomi.fi/2009/11/29/suomalaiset-pandemrix-on-nanorokote-ja-meita-on-raskaasti-huijattu/

 12. Paul,

  dank voor een korte weergave van mijn eigen woorden zoals jij ze NU anders interpreteert dan je normaliter wel correct doet! ja als je woorden letterlijk neemt zal je de betekenis er van ook NIET (willen) zien inderdaad… Moet ik ze dan anders schrijven en tegemoet komen aan jou of dien jij ze te interpreteren zoals ze zijn bedoeld?

  Enfin laten we hier een persoonlijke discussie mijden, onze eigen individuele wegen leiden naar een gezamelijk doel…

  Het is NIET mijn lijn is de lijn, en je hoeft er zeker niet boven of onder te staan of te zitten.enkel gelijkheid, naast elkaar en richting voren, dat IS MIJN LIJN. dus als je het zo stelde dan JA inderdaad ik ga niet meer op de zachte heelmeester style een naaste wakker schudden of confronteren. Het is een kwestie van beseffen dat alles wat je dacht te weten in de oude structuur voor het grootste deel illussie is en alles wat als illussie en onwaar werd bestempeld een grootse waarheid bezit! En ik weet niet of jij denkt dat we eeuwen de tijd hebben maar het is enkel generatie werk of niet, dus waarom enkel die zachte liefde, die heelmeester die stinkende wonden achterlaat? liefde is waarheid en waarheid is hard, die heelmeester is even hard en doortastend maar zijn wond is schoon en kan snel genezen…wat heb je dan liever paolo?

  nick is the name, simon says, was the game en they both live in volendam:-)

 13. @gevaccineerde,( Gait)
  Hoe kom je erbij dat mijn mening is dat degene die een andere menig heeft hier niet thuis hoort! Ik had het over gait zijn drang naar aandacht met vormgeving van fictieve persoonlijkheden. Wat voor bewijslast, sites etc aan Gait worden voordelegd het is allemaal een leugen of niet wetenschappelijk. De huisdokter weet het allemaal!! Bij Gait gaat het om provoceren tot reactie. Sommigen vinden dit prikkelend en houdt de discussie scherp. Ieder zijn meug.

 14. @ rene
  jaa allemaal nano deeltjes , door die deeltjes heb ik nu 5 d visie, en kunnen ze me overal volgen want obama is een reptilian en die zit er achter hij kan me nu overal volgen ik hoor hem nu ook sinds de vaccinatie in mijn hoofd , rene de sites die je citeert zijn allemaal betrouwbare sites ik schaam me diep dat ik aan jou geestelijk vermogens heb getwijfeld.

  zo en nu even zonder alu hoedje

  de site’s die je citeert rene braken alleen niet gefundeerde onzin uit sorry het is niet anders.

  kijk anders eens op de site van de rivm of van de who, voor helder wetenschappelijk onderbouwde mensen.

  en nee renee de mensen die daar werken zijn net als jij en ik ook gewoon werkend voor hun geld niks meer niks minder.

 15. @ GalliLéon

  Ah eindelijk, je roestige kwartje is los geschoten, eindelijk besef je dat er meer GalliLéon’s uit het zelfde hout zijn gesneden maar dan wel een andere (sticky) naam hebben…

  Tis denk ik maar ONZE LIJN ! de LIJN die we allemaal met elkaar kunnen delen zonder slag en stoot, anders kunnen we nooit tesamen komen zonder Moos d’r Toverdoos.

 16. theo
  de sites die ik lever als bewijs zijn wetenschappelijk goed onderbouwd en ja theo de huis arts weet het allemaal. en anders kan hij je door verwijzen zo hoort dat met eerste lijns zorg.
  de meeste anderen hier citeren vage blogs enz enz enz en dat weet jij ook theo dat weet jij ook.

 17. Hier het Duitse contract met GSK:

  http://www.bild.de/BILD/news/bild-english/world-news/2009/11/20/swine-flu-pandemic/germanys-secret-virus-vaccine-contract-revealed.html

  Germany signed a secret contract to prepare for a pandemic of deadly flu – in

  BILD has revealed the agreement with pharmaceutical firm GlaxoSmithKline (GSK) which was apparently signed from an underlying fear of the bird flu virus. It came into affect when the swine flu pandemic began.

  And you can read portions of the ‘Agreement between the German government and its states and GSK’ regarding the preparation of a vaccine for the killer virus in Germany:

  QUANTITY
  “GSK offers all states… the possibility… to buy 25 per cent of its Dresden-produced pandemic vaccine, to a maximum quantity necessary to supply 50 per cent of the German population.”

  Meaning: At most, half of Germany will be provided for.
  PRICE
  “The buying price… is €7 plus tax per dose, €1 of which is covers the antigen components and €6… the booster components.”

  Meaning: The serum itself only costs €1 per dose; it’s the booster that is expensive.
  DELIVERY TIMEFRAME
  It is agreed upon that “an obligation does not exist on the part of GSK to supply the theoretically-calculated weekly supply of the pandemic vaccine within a certain timeframe”.

  Meaning: GSK doesn’t have to uphold any delivery dates.
  SIDE EFFECTS
  “The states hold GSK… free of any claim for damages by third parties, losses or financial costs, or any legal actions incurred.”

  Meaning: Should any unexpected major side effects arise, the manufacture has only very limited responsibility. In lawsuits the province would take main legal responsibility.
  SECRECY
  “The parties commit themselves to treat all information which is exchanged in the frame of this contract as confidential.”

  TIME SPAN
  The contract… ends with its carrying out in the first case of a pandemic or by Dec 31, 2012 if no acute case has been present.”

 18. @gait de huisarts weet het niet allemaal.Ik ben nu al 2 huisartsen tegen gekomen die verklaren dat ze de mexgriep kunnen onderscheiden van een reguliere seizoensgriep.De mexgriep onderscheid zich vanwege een zware keelontsteking ( volgens deze artsen )en derhalve is een labtest niet nodig .Ook als je de mexgriep hebt gehad dien je volgens deze “geneesheren”toch minimaal 1 maal gevaccineerd te worden .Dit met het oog op een ernstige varieant die mogelijker wijs nog komen gaat .Ik cind dit een verhaal in de orde van “er was eens een pandemie ……………En ze leefden nog lang en in angst voor de volgende .

 19. We kunnen lang en breed blijven zeuren over wie wat nu wel weet of niet…

  Een gegeven is dat de meeste medici en zorg-medewerk(st)ers en niet toe komen zichzelf onafhandelijk te informeren.
  Ze gaan dus “blind” af op informatie die wordt aangedragen door de artsenbezoeker, EMEA, WHO, Big Farma, apotheken en RIVM. Dàt zijn de instanties met het “wetenschappelijke aureool” en derhalve boven alle twijfel verheven.
  Dat al deze informatie uiteindelijk zijn oorsprong vindt in Big Farma is geen geheim.
  En Big Farma zal het eigen nest echt niet gaan bevuilen door informatie te geven dat er dingen met medicijnen/vaccins niet (helemaal) kloppen…

  De “belevingswereld” van deze medici/zorgmedewerk(st)ers stort helemaal in als blijkt dat deze informatieketen niet betrouwbaar is.
  Alle indicaties in die richting worden structureel uitgeblokt en bestreden, want dàt kan toch niet waar zijn!
  Dan schrijven we dat toe aan “Komplotdenkers” zodat we dat weer een goed plaatsje hebben gegeven om verder te bevechten.
  Dat is simpelweg een overlevings-strategie…

 20. @Gait:
  Nou, in ieder geval niet die instanties die ik eerder noemde omdat die allemaal (bewezen) agenda’s hebben of specifiek aan de leiband van de (Farmaceutische) industrie lopen omdat er heel erg veel geld mee gemoeid is.

  @Allen:
  Het gebruik van adjuvants in de vaccins werd gezegd te zijn omdat dat zou besparen op het specifieke deel van het vaccin en daardoor goedkoper zou zijn.
  Uit de openbaring van de duitse contracten met Farma blijkt echter dat het werkzame vaccindeel € 1,= kost en de adjuvant € 6,= dus de opgegeven reden voor het gebruik van adjuvant is simpelweg weer een leugen!

 21. Squaleen in vaccins
  LCI – Veiligheidsbewaking en Consultatie Vaccins RIVM
  TIS – Teratologie Informatie Service
  Squaleen in vaccins
  Wat is squaleen?
  Het is een olieachtige vloeistof die bestaat uit meervoudig onverzadigde koolstofketens. Het
  behoort tot de groep van de terpenen (triterpeen met molecuulformule C30H50). In ons lichaam
  komt het voor als voorloperstof bij de synthese van lichaamseigen cholesterol en steroïden.
  Het is een natuurlijke component van celmembranen en het wordt aangetroffen in talg.
  Ook planten en dieren maken zelf squaleen.
  Voor commerciële doeleinden wordt squaleen geëxtraheerd uit visolie, vooral uit olie uit
  haaienlevers. Het is terug te vinden in bv. voedsel, cosmetische producten en
  gezondheidssupplementen.
  In Mediterrane landen wordt door gebruik van olijfolie een dagelijkse inname tot 200 mg/dag
  bereikt. De absorptie na orale toediening is ongeveer 60%. De systemische belasting van
  squaleen via vaccinatie (i.m. toediening) is verwaarloosbaar t.o.v de systemische belasting na
  orale inname
  Voorkomen van squaleen in vaccins
  Beide in Nederland geregistreerde nieuwe influenza A (H1N1) vaccins bevatten adjuvantia
  waarin squaleen verwerkt is. Focetria heeft het adjuvans MF59C.1 dat 9,75 mg squaleen in
  combinatie met 1,175 mg polysorbaat 80 en 1,175 mg sorbitaantriolaat per dosis bevat.
  Pandemrix heeft als adjuvans het AS03. Dit bestaat uit 10,69 mg squaleen , 11,86 mg DL-α-
  tocoferol (vitamine E) en 4,86 mg polysorbaat 80 per dosis.
  Buiten Nederland wordt er al ruim tien jaar een influenza vaccin (Fluad) gebruikt geadjuveerd
  met MF59.
  In sommige therapeutische vaccins wordt MF59 als adjuvans gebruikt. Deze worden ook in
  Nederland gebruikt.
  Geschiedenis
  Squaleen heeft zijn naam te danken aan een haaiensoort uit de familie der Squalidae. Uit de
  lever van één van deze dieren is voor het eerst squaleen geïsoleerd rond 1916 door Mitsumaro
  Tsujimoto. In de daarop volgende decennia werd deze stof verder onderzocht en in 1936 kon
  Paul Karrer de precieze chemische structuur bepalen.
  Waarom worden adjuvantia toegevoegd aan vaccins en hoe werken deze?
  Toevoeging van een adjuvans aan het antigeen zorgt voor een sterke immuunrespons. Het
  adjuvans geeft primair een lokaal effect op het immuunsysteem (tot eerste lymfeklier) met
  secundair, vanwege deze stimulatie, een algemene bescherming tot gevolg.
  De bescherming is breder dan bij een ongeadjuveerd vaccin. De opgewekte immuunrespons
  beschermt tegen de H1N1 stam maar wordt verwacht ook een kruisbescherming tegen
  verwante virusstammen te geven.
  Een geadjuveerd vaccin geeft vanwege bovenstaand effect een iets grotere kans op lokale
  reacties dan een vaccin zonder adjuvans. Dit is de reden dat geadjuveerde vaccins normaliter
  intramusculair worden toegediend.
  Veiligheid van squaleen in vaccins
  Zowel uit dierproeven als uit testen bij mensen is gebleken dat MF59 een krachtige stimulator
  is voor het verkrijgen van een cellulaire en humorale immuun respons op verschillende
  antigenen (bv HIV, HSV, HBV, CMV, influenza e.a). Toxicologische onderzoeken in dieren
  en fase 1-4 trials bij mensen hebben de veiligheid van de verschillende vaccins aangetoond. In
  preklinische en klinische onderzoeken en in postregistratie gegevens is MF59 een veilig en
  krachtig adjuvans bevonden. Dit heeft geleid tot de licentie (voor het eerst in 1997) van een
  Squaleen in vaccins
  LCI – Veiligheidsbewaking en Consultatie Vaccins RIVM
  TIS – Teratologie Informatie Service
  MF59 geadjuveerd influenza vaccin in meer dan 20 landen. Inmiddels zijn er al 27 miljoen
  doses van dit vaccin aan mensen toegediend..
  De prepandemische vaccins met AS03 adjuvans kregen in 2007 een licentie.
  De veiligheid en de verbeterde immunogeniciteit van vaccins met een olie-in-water emulsie
  adjuvans (zoals vaccins met MF59 en AS03) is aangetoond bij oudere proefpersonen, bij
  mensen met een verhoogd risico op griepcomplicaties en bij jonge kinderen van zes tot
  zesendertig maanden.
  Squaleen en auto-immuunziekten
  Uit wetenschappelijke gegevens uit zowel de preregistratie fase als uit de postregistratie
  periode is bij geen enkel squaleen bevattend vaccin een aanwijzing gevonden voor associatie
  met een of meer auto-immuunziekten.
  Dit geldt ook voor lichaamseigen squaleen en voor squaleen toevoegingen in andere
  producten. Evenmin hebben squaleen toevoegingen geleid tot (auto)antistoffen tegen
  squaleen. Onderzoek heeft aangetoond dat er in sera van mensen die nog nooit zijn ingeënt
  met een squaleen bevattend vaccin dezelfde zeer lage titers van squaleen antistoffen te vinden
  zijn als in sera van mensen, die hier wel mee gevaccineerd zijn. Dergelijke lage titers worden
  klinisch niet relevant geacht. Ook werd aangetoond dat vaccinatie met een MF59 adjuvans
  bevattend griepvaccin geen productie van squaleen antistoffen veroorzaakte, evenmin werden
  al aanwezige titers verhoogd.
  Squaleen en het Golfoorlog syndroom
  Na de Golfoorlog (beëindigd in 1991) kwamen er meldingen van Amerikaanse
  oorlogsveteranen die chronische klachten ontwikkelden. Deze klachten werden “chronic
  multisymptom illness” of “Gulf War Syndrome” genoemd. Eén van de vele verdachte stoffen
  die een relatie met dit syndroom zou kunnen hebben was squaleen, waarvan men
  veronderstelde dat het in het anthrax vaccin zat.
  Bovenstaande onderzoeken naar titers van antistoffen tegen squaleen maken duidelijk dat
  squaleen geen rol heeft gespeeld in het Golfoorlog syndroom, hetgeen aanvankelijk wel werd
  verondersteld.
  Squaleen en zwangerschap
  Er zijn tot nu toe weinig gegevens over het effect van olie-in-water emulsies met squaleen
  (MF59 en AS03) op de zwangerschap en de foetus.
  Elke zwangere heeft een kans van 2-3% op een kind met een aangeboren afwijking.
  Gezien de aard van de stoffen en de minimale hoeveelheden daarvan gebruikt in het adjuvans,
  is het onwaarschijnlijk dat het adjuvans een verhoogd risico geeft op aangeboren afwijkingen.
  Theoretische overwegingen over nadelige effecten voor de zwangerschap betreffen de
  gevolgen van de versterkte immuunreactie, m.n rond de innesteling, met mogelijk een licht
  verhoogd risico op een spontane abortus.
  Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) vindt plaats in het 2de en 3de trimester.
  In het 1ste trimester vindt de aanleg van het ongeboren kind plaats. In het 2de en 3de trimester
  groeit en rijpt het ongeboren kind verder uit. Nadelige effecten van de versterkte
  immuunreactie in het 2de en 3de trimester zijn niet te verwachten.
  Bijwerkingen van de vaccinatie kunnen ook tijdens de zwangerschap optreden. De bekende
  bijwerkingen, zoals een pijnlijke, rode zwelling rond de vaccinatieplaats, koorts en
  verschijnselen van malaise treft de zwangere zelf. De gemelde en te verwachten bijwerkingen
  zullen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen een (in)direct nadelig effect op de zwangerschap
  hebben.
  Squaleen in vaccins
  LCI – Veiligheidsbewaking en Consultatie Vaccins RIVM
  TIS – Teratologie Informatie Service
  Conclusie
  In Nederland zijn griepvaccins die geadjuveerd zijn met een olie-in-water emulsie op basis
  van squaleen niet eerder gebruikt. Toch is er al ruime ervaring met een griepvaccin (Fluad) en
  andere vaccins met het MF59 adjuvans.
  Het is gebleken dat deze vaccins zeer immunogeen en weinig reactogeen zijn.
  Voor het ontstaan van auto-immuunziekten ten gevolge van vaccinatie met een MF59
  adjuvans in een griep- of andere prik zijn geen aanwijzingen gevonden.
  Er is geen verband gevonden tussen het Golfoorlog syndroom en squaleen bevattende
  vaccins. De symptomen van dit syndroom worden niet door vaccins die squaleen bevatten
  veroorzaakt.
  Vaccins geadjuveerd met olie-in-water emulsie met squaleen zijn veilig, geven een goede
  immuunrespons. De bijwerkingen zijn vergelijkbaar in ernst en frequentie met die van andere
  vaccins.
  Literatuur:
  1. Global Advisory Committee on Vaccine Safety, 6-7 June 2006
  Wkly Epidemiol Rec, 2006 Jul 14
  2. http://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/providers_qa.htm
  3. http://www.cdc.gov/h1n1flu/clinicians/pdf/Dear_Colleague_FINAL.pdf
  4. Schultze, V. //D’Agosto, V. //Wack, A. //Novicki, D. //Zorn, J. //Hennig, R.
  Safety of MF59 adjuvant

 22. @ Gait,
  Ik bewonder je vasthoudendheid
  Ik heb geen bewondering voor je halsstarrigheid.
  Maar ik hoop voor je dat je heel gelukkig wordt met je squaleen in je lijf.Jullie kunnen het vast heel goed vinden samen.

 23. Bedankt gait!

  Hoe meer je je roert in de comments van een artikel, hoe meer waarheid en belangrijkheid dat artikel heeft, en niet jouw opmerkingen.

  Omdat je een rasechte troller bent. Je blijft jezelf blootgeven omdat je een zeer eenzijdige kant kiest, die kant die keer op keer (keihard) bewezen vol belangenverstrengeling en corruptie zit.

  Ga zo door ga zo door!

 24. Gait,
  Ik betrap mezelf erop dat ik mee ga in jouw voortdurende pathologische vraag naar aandacht middels provocatie.
  Mijn fout.Zat effe niet op te letten.
  Zal niet meer gebeuren, mijn excuses aan je therapeut

 25. @ theo ,maar dat zijn maar een paar onderzoekjes en natuurlijk niet zo “gedegen”als dat onderzoek van big fharma snap dat dan .( hoop dat het cynisme ervan niet van je beeldscherm druipt haha)

 26. Goh, die gezondheidsraad toch! En dat terwijl er mensen zijn die deze aanbidden.

  URGENT: Gezondheidsraad gaf aan Minister Ab Klink van de Volksgezondheid onjuist advies aangaande vaccinatie van zwangere vrouwen en jonge kinderen.
  Tijdens een persconferentie in Bosch en Duin maakte Dr.Jannes Koetsier bekend dat de gezondheidsraad aan minister Ab Klink een verkeerd en onjuist advies heeft gegeven aangaande de vaccinatie van zwangere vrouwen in Nederland.

  De minister wilde van de Raad een advies over de vaccinatie van zwangere vrouwen met betrekking tot de vaccins met en zonder adjuvans. De gezondheidsraad heeft te kennen gegeven dat het vaccin zonder adjuvans niet geregistreerd is. Dit is echter wel in de EU geregistreerd en diverse EU landen waaronder Duitsland hebben dit vaccin ook gekregen. De gezondheidsraad geeft haar fout toe aan de advocaat die de gezondheidsraad hiervan op de hoogte bracht. De Raad zegt dat er een fout is geslopen in het advies aan de minister. Het is nu echter te laat om nog aan dit vaccin te komen. Dr. Jannes Koetsier deed een poging om het vaccin te bestellen bij de apotheek. Daar kreeg hij te horen dat alleen de overheid dit kon bestellen.

  De gezondheidsraad is hiermee ver buiten haar boekje gegaan als het gaat om de veiligheid bij vaccinatie van zwangere vrouwen. Zij heeft te kennen gegeven fout te zitten met het advies aan de Minister. Indien het advies wel op de juiste manier was gegeven zouden zwangere vrouwen in Nederland een vaccin hebben gekregen zonder de schadelijke adjuvands.

  Ook werd bekend tijdens de persconferentie dat Prof.dr. J.G.Koppe, medisch hoogleraar neonatologie aan het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam (AMC) een brief heeft geschreven aan de gezondheidsraad met betrekking tot de vaccinatie van jonge kinderen en zwangerevrouwen. Zij spreekt in haar brief haar zorg uit over het vaccin en de adjuvans die daarin aanwezig zijn en de gevolgen daarvan op de kinderhersens.
  Noch de gezondheidsraad, noch de minister hebben op deze brief van Prof. Koppe een reactie gegeven. Zij heeft niets meer vernomen van de Raad.

 27. EXACT René. Dit gaat niet over gelijk of ongelijk. Het gaat over HET MIDDEN. HOU JE UNIEKE EIGEN STANDPUNT > laat een overheid jou niet vertellen wat goed of slecht voor je is. Informeer je en geef je kracht NIET meer uit handen..! Ook al is het goedbedoeld, jij als mens houdt je eigen verantwoordelijkheid!! Sterker nog..: die KUN je niet eens bij een ander leggen..! Waarom doen zovelen dit dan met 100.000 tegelijk?
  Dus discussieer, niet om een discussie te winnen, maar om standpunten en meningen uit te wisselen. In vrede en liefdevol.

 28. Tsja toch maar even een reactie. Inhoudelijk, maar ik vrees tegen dovemansoren op dit forum

  Allereerst valt op dat mevrouw niet weet wat cognitieve dissonantie is; bij geconfonteerd worden met afwijkende mening past men onbewust de mening aan. Geen sterk begin.

  De griepvaccins zijn niet genetisch gemanipuleerd. Juist door de klassieke groei op eieren duurde de productie zo lang.

  Inmiddels zijn er miljoenen mensen wereldwijd gevaccineerd, zonder noemenswaardige bijwerkingen.
  “”Aborterend en steriliserend?””. Geen spat bewijs voor.

  Wat Obama met deze materie te maken heeft snap ik eerlijk gezegd niet goed.

  Mevrouw suggereert ook dat er een plan was om met griepvaccins mensen te besmetten met een ander influenzavirus. Te zot voor woorden.

  Wel weten we zeker dat vaccinaties miljoenen mensenlevens gered hebben. Vroeger vielen er in NL bv 100en doden ten gevolge van mazelen. En dat is maar 1 voorbeeld.

  Dit soort kul en lariekoek verspreiden in naar mijn mening dan ook misdadig.

 29. Jurgen jongen ik zou zeggen ga alles wat hier en overige sites aan informatie als tegenbewijs te vinden is over bijwerkingen op korte en lange termijnen en welke mensen er individueel belang bij hebben dat er bepaalde vaccinaties wel of juist niet worden ingekocht door regeringen etc. Dit is namelijk maar 1 facett van het gefuckte spelletje! je zal er eerst een aantal dienen te zien door je igen onderzoek en conclusies, voordat jij enige samenhang kan ervaren tussen wat er werkelijk onder je neus afspeelt en de illusie waarin jij je nog blijkbaar bevind!

  suc6 met onderzoeken…

  mvdg GalliLéon

 30. En hier hebben we er weer een, “Jurgen”, die alles doet om zijn “belevingswereld” kost wat kost in stand te houden.
  Het hardnekking ontkennen van feiten en het vooringenomen staan t.o.v. dit forum.

  Iedereen heeft zo zijn/haar eigen “waarheid en realiteit” en wat is nou het nut ervan om als JOUW waarheid/realiteit door anderen niet gezien of gevalideerd wordt om op die mensen af te geven?
  Het geeft een surrogaat gevoel van “ik heb ze eens effe lekker de waarheid verteld”, daar waar die waarheid mogelijk ook flink wat mankementen heeft, maar waarnaar absoluut niet wordt gekeken, immers het is DE waarheid.

 31. @jurgen, dan van mijn kant ook nog maar even. Misschien moet je bij je uitspraken gewoon een paar keer vermelden: “VOLGENS MIJ”…
  Bijvoorbeeld:
  “Volgens mij is ‘Dit soort kul en lariekoek verspreiden naar mijn mening dan ook misdadig.'”

  Kijk daar zijn wij van WantToKnow van..
  Van de nuance en niet van zwart/wit. Heb je het verhaal al gelezen over het schitterende nieuw vaccin is ‘bedacht’ voor ‘een onrustige vagina’.. Wat zijn ze toch knap hè, die jongens van de farma..? Moeten net als alle bedrijven spullen verkopen om winst te maken. En laten dat nou net spullen zijn, die te maken hebben met jouw en mijn gezondheid.. Producten verkopen voor jouw en mijn gezondheid (sinds 20 jaar alles PREVENTIEF) waar dus PER DEFINITIE een conflict of interest in zit.
  DAAR hebben we het hier over. Daar heeft Désiré het over. Die belangenvermengeling, die tentakels die Big Pharma uitschuift. Bewijzen, bewijzen, bewijzen. Professoren, journalisten, wetenschappelijke onderzoekers, channelingen. OVERAL is de boodschap terug te vinden, dat deze Big Pharma bijzonder onwelriekend tekeer gaat. Of in gewoon Nederlands: “Er zit een putluchie an”.. Open your eyes!

 32. Gallileon, Rene, Guido,

  Kunnen jullie ook inhoudelijk ingaan op mijn post?

  Guido, wel goed lezen, ik schrijf: NAAR MIJN MENING dan ook misdadig.

  Ik heb overigens niet de illusie dat ik jullie kan overtuigen hoor, maar post deze kritiek vooral voor meelezenden die wel vatbaar zijn voor rede.

  Centraal staat dat het gevaarlijk is leugens (zie mijn post hierboven) te verspreiden zodat kwetsbare groepen zich door angst niet laten vaccineren. Dat kan mensenlevens kosten.

  En nogmaals, er is geen enkel bewijs van ernstige bijwerkingen van het griepvaccin na miljoenen vaccinaties. Daar heb ik het over, misstanden in de farma industrie en onzingeneesmiddelen staan buiten deze discussie.

 33. @Jurgen: sorry dat stond er inderdaad. Ben nog beetje teveel in de weer met de technische sores van de site ws.

  Het gaat niet om overtuigen Jurgen, dát is nou net het punt. Zelf voelen en nadenken. Elke dag opnieuw!! Niets is altijd waar of altijd onjuist, het gaat om DIT MOMENT. En wij bepalen zelf wat we buiten de discussie laten of daar staat, OK??!! Dat JIJ dat wilt, prima, maar dat stond er niet bij..

  Juist die misstanden maken dat je je beseft dat al die wetenschappelijke onderzoekers, journalisten, professoren en channelingen het bij het goede end hebben.

  Dag Jurgen. Dank dat je hier je mening deelt.
  En dit is de mijne.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.