Advertentie

Désirée Röver.


Gezien de huidige ontwikkelingen rondom de vaccinaties en de Mexicaanse varkensgriep H1N1, geven we graag het woord aan Désirée Röver. Zij zet zich met een niet aflatende ijver in voor openheid rondom deze ‘pandemie’. Er is in haar ogen één groot spel gaande, inzake het bedonderen van de Nederlandse bevolking. Dáár waar een overheid zich naïef toont in haar opstelling naar de farmaceutische wereldgrootmachten, daar staat Désirée op de bres.
 
Net als John Consemulder is haar enige doel om een overheid te laten werken volgens het VIT-principe: Verantwoordelijk, Integer en Transparant. Het woord is aan Désirée.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Big Brother is HERE!

Désirée Röver, onderzoeksjournalist
Désirée Röver, onderzoeksjournalist

Meestal vallen mijn waarschuwingen op dovemansoren: cognitieve dissonantie… ik vertel iets dat geheel buiten de aangeleerde perceptie en referentiekaders van de luisteraar valt. De reactie is meestal regelrechte afwijzing en ontkenning, en agressie tegen de boodschapper. Het grote publiek, in toenemende mate gehypnotiseerd door voetbal, poker en televisiehoeren, heeft de tussenstapjes gemist van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1951 naar het dwangbuis van de huidige EU.

Vrijwel niemand doorziet de eugenetische (lees: volkenmoord) reikwijdte en de interconnecties tussen alles wat zich nu afspeelt. Geprogrammeerd door kerken, media, scholen en universiteiten kunnen/willen de meeste mensen niet geloven wat zich voor hun ogen ontrolt. En evenmin wat een enkeling hen aanreikt aan feiten en context.

Er staan nu dingen te gebeuren die nooit meer zijn terug te draaien. Allereerst zijn dat de genetisch gemanipuleerde vaccinaties, zoals de HPV-vaccins en de brouwsels tegen de ‘H1N1’ labvirussen — die nu net zo min ‘Mexicaans’ zijn als zij in 1918 ‘Spaans’ waren.

In december 2009 zal de illegale Amerikaanse president, Eliminati marionet en winnaar van de Nobel Please Prize, in Kopenhagen een ‘milieuverdrag’ ondertekenen.
Lord Monckton of Benchley, ooit Margaret Thatcher’s adviseur, las dit 200 pagina’s tellende docudrama nauwkeurig door en waarschuwt ons voor de gruwelijke hoofdpunten daarin:

1. Het creëren van een wereldregering,

2. Overdracht van de Westerse rijkdommen naar de derdewereldlanden omwille van ‘genoegdoening van de klimaatschuld’, en

3. Handhaving onder dwang.

Lord Christopher Monckton
Lord Christopher Monckton

Lord Monckton:

“De woorden ‘democratie’, ‘verkiezing’, of ‘stem’ ontbreken in deze tekst. De derdewereldlanden zullen dit verdrag ondertekenen omdat ze geld ruiken, de meeste linkse landen zullen het steunen, de EU-landen zullen kritiekloos instemmen. De fabel van global warming, wordt misbruikt voor het stelen van ieder denkbaar menselijk recht. (terwijl ons in werkelijkheid een ijstijd wacht.. DR)

De communisten die vanachter de Berlijnse Muur de milieubeweging kwamen binnen tuimelen en Greenpeace overnamen, staan nu op het punt om een communistische wereldregering te vestigen. 

De apotheose is hier. Wanneer dit verdrag wordt ondertekend, overstemt dit de Amerikaanse constitutie…
Wanneer u Obama’s handtekening niet tegenhoudt, dan behoren de Amerikaanse vrijheid, democratie en voorspoed voorgoed tot het verleden. En geen enkele hierna door u gekozen regering heeft dan nog de macht om dat ooit te keren.”

Eenzelfde lot hangt Nederland boven het hoofd. De EU is niet alleen allang baas in Hollands buik, documenten als die van de Club van Rome tonen aan: de milieu-agenda is een volkenmoordagenda.

Vanwege de ernstig beperkte en eenzijdige overheidsinformatie rond de (‘Mexicaanse’) griepvaccins diende StralingsArm Nederland (SAN) in juli 2009 een Wob-verzoek in voor het overleggen van alle documentatie rond de aanschaf van de H1N1-vaccins door het ministerie van VWS en het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen). Nadat deze verzoeken Klinkklaar waren genegeerd, spande SAN tegen VWS en CBG een kort geding aan.

Uit de pleitnota van de VWS/CBG-advocaat blijkt dat deze beide instanties volledig zijn overvleugeld door de Europese Commissie en de European Medicines Agency (EMEA, voor tweederde door Big Farma gefinancierd). Volgens een ‘centrale procedure’ (lees: Europese shortcut voor multinationals) zijn de vaccins door de EMEA ‘goedgekeurd’, en verwierven zij een handelsvergunning voor heel Europa.

Rol en zeggenschap van de Nederlandse overheid: NUL. Geen aparte Nederlandse beoordeling noch een Nederlandse handelsvergunning. Bestuursinstanties zijn dus slechts doorgeefluik in wat door de EU wordt goedgekeurd, aangekocht, gespoten…!!

Rol en zeggenschap daarin van de Nederlandse overheid: NUL. Geen aparte Nederlandse beoordeling. Geen Nederlandse handelsvergunning. Nederlandse bestuursinstanties zijn dus slechts doorgeefluik in wat door de EU wordt goedgekeurd, aangekocht, gespoten… Terwijl de H1N1-vaccins een nog nooit eerder vertoond steriliserend en aborterend heksenbrouwsel blijken, gebaseerd op een in een laboratorium vervaardigd virus, spreken de Gezondheidsraad, VWS, CBG en EMEA in een medisch ‘balletje-balletje’ over ‘veel ervaring met dit soort vaccins’.

De constructie van ‘mock-up’ vaccins reduceert de H1N1-goedkeuringsprocedure tot een farce van vijf dagen. Gecombineerd met de meest smerige adjuvantia, bekend om hun opzettelijke autoimuuneffecten, zijn alle EU666 Biodefense stockpile mock-ups gebaseerd op H5N1– lab-tycoon Osterhaus ‘verwachtte’ immers al sinds 2005 een vogelgrieppandemie; hij hield pas op met die aan te kondigen na de komst van H1N1 (de plan B optie, nadat in februari 2009 Baxter plan was mislukt om de vogelgrieppandemie te starten door het naar Europa sturen van gewone griepvaccins ‘besmet’ met levend H5N1). De klaarliggende H5N1-vaccins heten nu ineens ‘mock-up’-vaccins.

En door in de oorspronkelijke formule H5N1 te vervangen voor H1N1, pretendeert men dat deze beide vaccins hetzelfde zijn, en dat de H5N1-vaccin‘studies’ model kunnen staan voor die met H1N. Deze ‘studies’ werden door de producenten aangeleverd en hebben bovendien veel te weinig proefpersonen!). Wat is dit?Wetenschap? Roulette? Of ordinaire volkenmoord?

Verzet tegen deze vaccinatiewaanzin wordt arrogant van tafel geveegd door de hoogst geplaatste doolaards in dit gedicteerd gedachtegoed: professoren. Nobel- en overheidsprijzen moeten hun geleerdheid en autoriteit onderstrepen, maar zijn in werkelijkheid zijn beloningen, voorbehouden aan de meest gehoorzame cognitief consonante slaven (lees: wetenschappelijke papegaaien).

links:

• Triton-X,  HIER (pdf)

• Vaxigrip,  HIER (pdf)

• VRBPAC, HIER

• Intradermaal griepvaccin SanofiPasteur, HIER

• Huisarts over varkensgriep, HIER en HIER

• Lord Monckton, HIER

• “Ein unhaltbarer Zustand”, HIER

• Document StralingsArm Nederland kort geding en recente ontwikkelingen. HIER

Advertentie

179 thoughts on “Désirée Röver.

 1. @ Paul

  Jajajajaja, ik kwam dit filmpje tegen en vond hem inderdaad zeker wél op z’n plaats, hebben we überhaupt nog wél de vrijheid in ons eigen land. Neem in het filmpje o.a een voorbeeld aan Pim Fortuyn. Hij had wél gelijk, maar hij moest door een snotneus zonodig vermoord worden. Misschien is dit wel een complot geweest en doorgestoken kaart dat hij “dood” moest. Niemand zal het weten, maar als bewuste mensen hun gevoel goed volgen, weet men ook wat waar is en niet!!!

 2. @ Paul
  Ik probeer niemand te beledigen , maar tegen waanzin valt niet te praten, ik probeerde in haar filmpjes een verklaring te vinden voor haar wonderlijke gedrag en haar gevaarlijke uitspraken, en ik denk die gevonden te hebben in het verlies van haar zoon, het niet kunnen redden van heb door de reguliere zorg, maar dar is geen excuus voor de gevolgen die haar uitspraken kunnen hebben. door haar uitspraken kunnen ziekten als polio mazelen kinkhoest difterie enz weer de kop opsteken met alle mogelijke ellende tot gevolg en zelf doden kunnen er vallen door deze onzin !!!

  dat is de stand van zaken en daar moet je het mee doen.

  voor een goed gedegen advies of behandeling in het geval van medische problemen ga je naar de huis arts !
  en niet naar kruidenvrouwtjes bouwvakkers tuinhuppelaars enz enz enz zij zijn daar niet voor geschoold en kunnen je daar niet bij helpen.

  het mag natuurlijk wel de keus staat je vrij in nl maar dan zijn de gevolgen ook voor je zelf en moet je achter af niet gaan janken.

  mocht er in het geval van een medische misser iets met mij mijn vrouw of kinderen gebeuren dan klaag ik de behandelend arts aan , zo gaat dat in een rechtsstaat

 3. @gait, En als de medische misser is ingecalculeerd in een niet voldoende getest vaccin .En de fabrikanten daarvan juridische vrijwaring voor de gevolgen hebben ( wat jij niet gelooft ) moet jij dus ook niet gaan janken .Dan heb je gewoon op het verkeerde paard gewed en zijn de gevolgen voor jezelf .idd ieders keuze is vrij.Het verhaal wordt alleen anders als je verkeerde info hebt gekregen of incomplete (zoals bij de mexgriepvaccins).Dan kan je volgens mij niet meer spreken van eigen schuld dikke bult !
  En is er al helemaal niet meer sprake van een eigen verantwoorde keuze.En zoals ik het nu zie komen van de kant van verschillende huisartsen en overheids instanties verschillende en soms zelfs elkaar tegen sprekende informatie binnen ( of naar buiten zo je wilt).Waar ligt dan de verantwoordelijkheid ,of kan je gewoon stellen als je je niet zelf voldoende informeerd ligt de verantwoording bij jezelf ?Kortom ik vond jou stelling nogal kort door de bocht,en derhalve discutabel.Echter in een ding moet ik je wel gelijk geven tegen waanzin valt niet te praten .Blijft alleen de vraag wat is waanzin? Dat is nogal subjectief,wat jij waanzin vind hoef ik niet onder hetzelfde kopje te vangen , en omgekeerd.Verder probeer ik je niet te “bekeren “hoor je moet het helemaal zelf weten ,alleen zou het van wijsheid getuigen als je vanuit het midden beide kanten onderzoekt en eventueel combineerd tot een eigen inzicht .Klakkeloos aannemen wat een ander zegt ,getuigt volgens mij niet van een bewuste en intelligente opstelling.Nogmaals het staat je vrij om dat te doen maar echt slim is anders.

 4. @Gait:
  Goh, wat een misterieuze figuur die Gait!
  Hij heeft geheimhoudingsplicht!!!!!
  Wat een baarlijke onzin.

  En dat soort figuren steunen kwakzalverij.nl…..

  Wat betreft je voldoende geteste medicatie, als je daar de vaccins mee bedoelt: deze zijn ongetest door de EMEA goedgekeurd op 30 september 2009. ONGETEST!!!

  En de fabrikant is altijd verantwoordelijk:
  Dan heb je (nog) niet gehoord van de contracten die deze fabrikanten met de diverse regeringen hebben afgesloten, ze zijn juridisch niet verantwoordelijk voor deze vaccins!!!

  Een andere ex-militair.

 5. Lieve mensen, @Gait is iemand met een ziekelijke drang naar aandacht, op wat voor manier ook. Hij is het met bijna niemand eens, heeft commentaar op bijna alle items en kikt er op om mensen te beledigen of te kleineren. En weet je……….er wordt voldaan aan zijn vraag tot aandacht.
  De meesten die op deze site van wanttoknow zijn mensen die van nature, goed bedoeld, op Gait ingaan, en dat weet Gait maar al te goed, want wees eerlijk wat zoekt Gait hier op deze site……………….juist aandacht aandacht en aandacht.

 6. @marcel:
  Dat van die immuniteit kan hij gewoon op het internet opzoeken, die contracten (franse versie) liggen op “straat”.
  Ik zou niet teveel moeite doen om deze figuur te “overtuigen”, want daar kikt hij hoogstwaarschijnlijk op.

  @Theo: Ik ben het helemaal met je eens. Daarnaast heeft hij ook nog een erg rijke fantasie en een grote behoefte om heel bijzonder te zijn…

 7. Voor de volledigheid dan maar die Franse contracten:

  http://www.rue89.com/2009/11/03/grippe-a-un-depute-obtient-la-publication-complete-du-contrat-baxter-124489

  Published on Rue89 (http://www.rue89.com)

  Grippe A : Baxter dévoile la totalité de son contrat avec l’Etat

  By Sophie Verney-Caillat

  Created 11/03/2009 – 13:45

  Le laboratoire Baxter [2], le seul à avoir négocié une clause de confidentialité sur son contrat avec l’Etat [1], vient d’autoriser sa publication ce mardi. Rue89 le diffuse en exclusivité.

  Vendredi, nous avions rendu publics les contrats [3] conclus entre les labos et l’Eprus [4], la pharmacie de l’Etat, pour un montant de 674,9 millions d’euros hors taxe. Mais pour Baxter, qui fournira 50 000 vaccins non-adjuvantés et fabriqués sur la base de souches entières, le Celvapan, au prix de 10 euros la dose, aucun élément n’était jusque-là communicable.

  Baxter était plus ciblé que les autres laboratoires par les anti-vaccin depuis qu’en février du matériel viral de laboratoire avait été accidentellement contaminé par une souche de grippe aviaire dans un laboratoire en Autriche.

  Le député Gérard Bapt (PS) [5], rapporteur spécial du budget de la sécurité sociale à l’Assemblée nationale, a conseillé au laboratoire de « lever tout soupçon », et demandé personnellement au président français de la compagnie américaine d’autoriser cette publication. Il ajoute que :

  « Contrairement à ce qu’affirme Madame Bachelot dans un communiqué repris par l’AFP [6], ce n’est pas elle qui a demandé la levée de la confidentialité, c’est moi qui ait convaincu le patron de la firme. Ma surprise est qu’il a levé la clause sur l’ensemble du contrat. »

  « Le manque d’efficacité (…) pas une violation de la garantie »
  Le contrat que nous publions aujourd’hui est donc plus complet que pour les autre laboratoires. Y est confirmée la responsabilité assumée par l’Etat en cas de recours juridique, mais Baxter semble particulièrement protégé puisqu’il est écrit que :

  « La survenance d’effets indésirables attendus ou inattendus ou le manque d’efficacité ne constitueront pas une violation de la garantie. » (page 5)

  Baxter aurait par ailleurs droit au versement d’intérêts si l’Etat dépassait son délai de paiement.

  L’absence d’obligation de résultat du laboratoire est criante :

  « Baxter devra faire ses meilleurs efforts pour livrer les 50 000 doses avant la fin de l’année 2009. Baxter mettra en oeuvre tous les moyens commercialement raisonnables pour livrer 12 000 doses avant fin août. (…) Toutefois, le défaut de livraison ne sera pas constitutif d’une violation du présent marché. » (page 7)

  Une commande de 150 000 vaccins contre la méningocoque glanée au passage
  On apprend aussi que l’Eprus, donc l’Etat, « ne pourra exercer aucun recours ni action en indemnisation contre Baxter » dans le cas où Baxter livrait des vaccins non conformes et ne parvenait pas à les remplacer dans un délai rapide.

  Par ailleurs, Baxter obtient dans le même temps l’activation d’une commande pour 150 000 doses de vaccins NEISVAC [7] (montant du marché : entre 1 et 3 millions d’euros), pour lesquels l’Etat avait mis une option [8] en décembre 2008. Cela s’expliquerait par le fait que la grippe pandémique pourrait réactiver [9] la méningite bactériennes à méningocoque C, selon le Haut Conseil de la Santé Publique.

  Y est confirmé par ailleurs que la livraison de vaccins était prévue sans autorisation de mise sur le marché (AMM), en cas d’urgence -clause qui n’aura pas à être activée, l’AMM ayant été accordée.

 8. @gait ik vind het in zoverre relevant (jouw dienst verhaal) dat ik beter begrijp waarom je je opsteld zoals je doet . Je bent gewoon gedrilt om zonder vragen te doen wat er van je gevraagd wordt ,in dienst misschien een must ,echter in het echte leven een handicap.Ook het klakkeloos aannemen van de overheid als was het de waarheid en niets dan dat valt hierdoor te verklaren .Ik geef toe dat het een wat wilde gok is hoor en ik kan het dus helemaal mis hebben maar dan hoor ik dat graag.

 9. Haalo Marcel,
  Weet wat je bedoelt maar ja, iedereen is uitgenodigd, haha.
  Laten we het af en toe een beetje luchtig houden want het doel van NWO is, zoals de complotters zeggen; angst.
  Als je dit allemaal leest word je ook bang en wat je mening of overtuiging ook is vind ik het wel een beetje frappant dat iedereen zich zo druk maakt om Gait.
  Denk niet dat hij/zij te overtuigen is net zoals jullie niet te overtuigen zijn.
  Ik ben inmiddels al een paar vrienden kwijt door dit hele gezeik en heb besloten dat ik thuis niet zo agressief meer ben met iedereen proberen te ‘indoctrineren’.
  Voel me wel een slappe hap maar eigenlijk kan ik me nog steeds niet voorstellen dat de mens zo slecht kan zijn.

 10. @ theo als aandacht is wat gait wil kan hij dat krijgen ,ik hoop dat er dan wel veel positieve energie naar hem wordt verzonden . Want als ik het goed heb is hij psychiesch geamputeerd in dienst .En wel op een manier die tegengeluiden niet dult en ook het zelfdenken verlamt.Das op zich erg genoeg .MIlitair gezien is het een ramp als je kritische manschappen hebt ,moet je veel te veel beargumenteerd bevel voeren .Een mentaliteit van befehl ist befehl is dan veel praktischer.

 11. @mira “vrienden “die je kwijtraakt doordat je jou waarheid verkondigt zijn in mijn ogen geen vrienden .Ik heb ook mensen in mijn nabijheid verloren door mijn stelling name ,echter dat waren dan dus geen vrienden .Ware vriendschap dult verschil van mening.Wat betreft gait wat je zaait zal je oogsten oftewel schreeuw je om aandacht dan krijg je die ( misschien niet altijd in de vorm die je wenst maar toch ). En angst is een wel heel slechte raadgever .Als je angst voelt voor iets ga daar dan doorheen en waar je de angst hebt overwonnen blijf jij sterk en geaard staan .Angst mag je nooit weerhouden van je zoektocht naar jouw waarheidhet mag nooit je leven bepalen .

 12. Marcel weet wel dat je gelijk hebt maar ik kan dat dus niet; aarden. Ben nog niet zo ver als Tessa, Guido, Riet, jij ea.
  Voel me af en toe net zo een gefrustreerd asielhondje; mijn eigen bak leeg vreten of eerst die van een ander?
  Ik vind ook niet dat je het met alles eens hoeft te zijn om vrienden te blijven maar mensen houden nou eenmaal niet van extremisten en dat ben ik in hun ogen wel en dat snap ik ook wel weer.
  Als je altijd christen geweest bent, zie dan maar eens om te switchen naar moslima zeg maar.
  Ik heb in ieder geval mijn man kunnen overtuigen maar dat voelt eigenlijk ook niet goed want stel dat er een kind hier gewoon dood gaat van die griep. Beetje cru maar dan heb ik toch misschien liever eventuele bijwerkingen op lange termijn gehad, zeg maar.
  Pff..
  Soms snap ik die mensen wel die hun hele familie ombrengen en daarna zichzelf om niemand pijn te doen.
  Zou ik nooit doen maar als ik dat lees dan kan ik me er wel wat bij voor stellen.
  Het leven is al moeilijk genoeg zonder die fuckgriep.
  Snap ook wel dat het ook om iets heel anders gaat; om de leugen, onderdrukking en recht over eigen lijf en leven.
  Ik ben bang dat we met te weinig zijn en blijven om het verschil te maken.
  Maar ja ik ben een doemdenker volgens mijn man, haha.
  Nou welterusten allemaal.
  Ook jij Gait.

 13. @ mira

  het leven is niet moeilijker geworden door de griep, alleen door antigene shift is het virus alleen wat besmettelijker, dan andere griep virussen dus worden er meer mensen ziek.

  als je gezond bent hoef je de vaccinatie niet te nemen je kan hem waarschijnlijk zelfs niet krijgen al zou je willen als je niet tot de risico groepen behoord dus wat is het probleem nou feitelijk ?

 14. @ René Brioul

  Sommige hospikken hebben immers geheimhoudingsplicht, was Gait dan toch 1 van het harde ‘Blacks Ops’ soort dan had ie allang onopgemerkt ‘Nu’ achter je gestaan.

  @ Mira

  Wordt eens tijd dat je een echte ‘Miracle’ gaat worden… je aarden en je voeten willen wortelen in de grond onder je zet ook geen zolen aan de dijk…
  Misschien ben je zelf al net zover als diegene die je nu opnoemt of…. misschien wel veel verder, erken gewoon jezelf en maak je los van het feit wat andere doemdenkers van jou vinden.

 15. Als ik mocht kiezen dan heb ik toch liever Gait over de vloer dan ene Ab Klink, want Gait levert tenminste nog een goed gesprek, van Ab kunnen we dat allemaal al niet meer zeggen !

 16. Daar gaan we weer met de eenzijdige discussie. Als er hier ook maar iemand voorbij komt die een andere mening heeft dan tegen het vaccin dan is er meteen van alles en nog wat mis met die persoon. Net alsof de rang in het leger er wat toe doet m.b.t. je meningvorming. Schijnbaar is dan kritiek naar een stemmingmakende journaliste als mw. Röver niet geoorloofd. Heb je een andere mening dan heb je volgens Theo hier niets meer te zoeken. Heel gemakkelijk dan hoef je ook niet meer na te denken over een eventueel mogelijke andere kant van de zaak en kan je devoot naar de nonsens luisteren van de antivaccingoeroe’s. Zijn hier ook nog mensen die geloven dat de aarde plat is misschien?

 17. @Gevaccineerde: grappig dat je precies dát doet, wat je anderen verwijt.. De pot verwijt de ketel, inderdaad!
  ALs je nou eens inhoudelijk ingaat op WAT je dan zo eenzijdig vindt. Theo is WantToKnow niet, maar als jij dat hier verkondigt, ben je dus bezig met een eenzijdige discussie..! De pot verwijt de ketel.. Ieders mening en standpunt is welkom.
  Maarrr… Het gaat wel om de manier waarop je iets meedeelt. Dus als bijv. jij de mensen hier beticht van ‘antivaccingoeroe’s’, dan ben jij het omgekeerde, ben je dan een Vaccingoeroe..? Of zie ik dat verkeerd?
  Maar door heel je tekst loopt je nick-name al duidelijk heen. Jouw mening doet je óók dingen roepen die een lading hebben. “Wat zie je zwart” zei de pot tegen de ketel..
  Een fijn dag Gevaccineerde.

 18. Ook een fijne dag Guido.

  Dit is namenlijk alleen maar een discussiepunt voor gelijkgestemden namenlijk de anti-club. Zodra je hier de andere mening bent toegedaan behoor je hier automatisch bij de foute kant en wordt elk bericht wat je hier schrijft neergesabelt. Dat noem ik eenzijdig.

  Ik ben inmiddels na de nodige twijfels gevaccineerd en door mijn hele tekst loopt dan ineens mijn nick-name heen, oei….ik ben gevaccineerd en ik durf ervoor uit te komen omdat ik bij de risicogroep behoor (anderen kunnen namenlijk de vaccinatie niet krijgen) waarschijnlijk ben dan hier een besmet persoon.

  Nee ik werk niet in de medische sector en heb ook geen aandelen in de farmacie en ben geen wetenschapper en ben ook niet op zoek naar aandacht.

  Ik kan redelijk goed lezen maar moet eerlijkheidshalve afhaken als er wetenschappelijke of pseudo-wetenschappelijk ingewikkeld gemaakte ellenlange verhalen over adjuvants opduiken. Overigens zout is ook giftig maar dat doen we maar in zulke kleine hoeveelheden over het eten dat we er niet aan dood gaan. Een squaleen of kwikbom o.i.d. zullen we dus wel niet worden. Als ik rare stuiptrekkingen krijg en ik kan nog typen dan zal ik me weer melden en dan zal ik toegeven dat jullie gelijk hebben.

  In de tussentijd ben ik blij dat de medische wetenschap zo ver gevorderd is dat er veel ziektes niet langer meer dodelijk zijn o.a. astma.

  Ik voorspel dat andere critici zoals Gait, Fransiscus en ondergetekende wel een keer zullen afhaken. Tegen zoveel weerstand en aanvallen is niet op te boksen. We zullen zien wie de gezondste mening zal blijken te hebben.

  Misschien moeten er eens wat spannendere tv programma’s komen dan nemen de complottheorieën misschien ook wat meer af.

 19. @ René Brioul en Marcel

  Jullie begrijpen zover ik jullie reacties lees waar het omdraait, dat kunnen we tot dusver niet zeggen van Gait.

  @Gait beweert dat de vaccins getest zijn, en als men gezond is geen vaccin nodig heeft, waarom dan wel al die onschuldige kindertjes die zover ook allen gezond zijn en niet tot bepaalde risicogroepen behoorden. Er blijven er altijd een groep mensen bij die de ongeloofelijke Thomas uit willen hangen en tegendeel op hun eigen manier willen bewijzen en misschien wel iets positiefs waar Desireé Rövers mee bezig is belachelijk te maken en in de dofpot doen stoppen dat het waanzin is. De geheimhoudingsplicht zegt mij al meer dan genoeg dat ook niet iedereen het er mee eens is, ieder zijn keuze, maar Gait bekijk mijn filmpje nog maar eens goed, heb we eigenlijk nog wel de keuze, er wordt toch echter veel al voor ons bepaald en wort verplicht gesteld door de overheid o.a

  @ Gevacineerde
  Je kan ook met een normale naam komen of heb je wellicht iets te verbergen??? zo gezegd behoren mijn man en ik ook tot de risicogroep, toch Godzijdank geen oproep gehad, als dat wel zo het geval was geweest had ik de spuit geweigerd. Jij hebt die spuit genomen, maar was misschien ook echter totaal niet nodig geweest, naar mijn zeggen en gevoel zit er toch een vies luchtje aan en vertrouw ik het niet…ik begin toch echter meer achter desiré Röver te staan met haar verhaal en de lezing van Anneke Bleeker die ik heb bijgewoond heeft mij toch zeker op andere gedachte doen zetten. Zo vind ik ook dat ze op de goede weg bezig zijn en neem ik mijn petje voor ze af dat ze ditgeen over alle vaccinaties gewoonweg naar buiten durven brengen.
  Mijn gevoel is ook door alle vaccinaties dat ons bewustzijn omlaag wordt gehaald, niet meer met ons gevoel kunnen en mogen denken en tot zodanig met onze linkerhersenhelft geprogrammeerd worden om te denken. Ik ben er tot op zekere hoogte ook van overtuigd dat onze hersenen erdoor beschadigd worden, toch meer ziektes ervan kunnen krijgen of dat er doden vallen.

 20. Je maakt er een wedstrijd van Gevaccineerde..!! Dát is nou precies de pot verwijt de ketel. Welles, nietes. Man (vrouw?) het is geen wedstrijd..!! Bedenk dat toch eens. Je bent hier meer dan welkom, maar gebruik dan ook taal die laat zien dat je in het midden staat, ook al heb je je laten vaccineren. Wat soms lijkt alsof je tot het WELLES-kamp behoort. Mensen die tegen zijn, behoren ook niet automatisch tot het NIETES kamp..!

  We praten over voortschrijdend inzicht, niemand heeft de waarheid in pacht; en vooringenomenheid, van de welles- of nietes-kant, brengt ons allemaal niet veel verder. Vooringenomenheid met ongeloof is helemaal dodelijk voor een verdere bewustzijnsgroei. Amen.

 21. PFFF Het lijkt soms meer op een wedstrijdje “de grootste ego schreeuw wint zich graag de show” en dat hoeft niet want het fundament HIER en elders is Juist samenkomen van een hoge diversiteit aan menselijke inzichten over eenzelfde onderwerp, welke constructief word bediscussieerd en door dialoog een gezamelijk zuiver inzicht te verwerven over het wel en wee waar wij met zn ALLEN voor staan heden ten dage!

  Het is namelijk niet alleen U als individue die deze onderwerpen betreffen.

  Het is niet enkel de stad of dorp waarin U leeft, woont en werkt.

  Het is ALomvattend Het betreft Uzelf, UW Gezin, UW Familie, UW vrienden en UW eigen naast, WIJ ALLEN TE SAMEN DUS.

  HOE dan wanneer een ieder die hier komt om zijn/haar antwoorden te vinden of inzichten te verbreden die nou eenmaal NIET via de reguliere media tot je zullen komen.
  Dit dus al heeft ingezien, evengoed wanneer er dus WERKELIJK FYSIEKE VOORBEELDEN zijn van naaste mensen die enkel anderen willen besparen wat zij zelf hebben moeten doormaken door de onwetendheid ( wat door begrip van eigen onwetendheid U hier al naartoe heeft gebracht!) of juist hun ervaringen kunnen overdragen zodat het wat makkelijker word op de weg te blijven voor de anderen. ELKE KEER WEER MOETEN DIE MOEDIGE MENSEN eerst door een veldslag aan oordelen en meningen en kritiek heen moeten van mensen die enkel kunnen oordelen over wat zijzelf ZIEN in het dagelijks leven, zelf LEZEN in de boeken die zij zelf kopen, zien op de tv wat zij zelf als zender willen, wat zij zelf intoetsen op internet. ONDERZOEK DAN ZELF OOK UIT ipv te oordelen en te menen over mensen die HEBBEN DOORLEEFD ZONDER DAAR ZELF OOIT BEWUST VOOR TE KIEZEN. en de LES of leer die zij er BEWUST door hebben ontvangen willen ZIJ enkel graag met je delen! Wanneer ZIEN jullie nou eens dat je ENKEL EN ALLEEN kan oordelen over je EIGEN REALITEIT die al zo beperkt is door het hechten aan de stoofelijkheid van deze 3D wereld en realiteit! de MENSEN heden zijn zo druk bezig met andere een spiegel voor te houden dat de spiegel bij zichzelf wel achterwege blijft. DRAAI DE BOEL EENS OM!@!!! JUIST al die keren dat je bij die andere de spiegel voorhoud ZIE je een gebrek wat je HERKENT… er bestaat niet zo iets als DE ULTIEME waarheid en als die er WEL is dan is dit NIET in één mensen leven te vinden! WEL in VELE mensen levens, WEL in de VELE gezamelijke inzichten, WEL in de VELE beschreven ervaringen, WEL in de vele manifestaties.

  Als een ieder nou eerst zijn eigen IK aan eigen onderzoek onderhevig maakt wanneer men al die onrechtvaardigheid herkent in de wereld en dus in zichzelf. dan is er RUIMTE om UIT je slachtofferrol te stappen en je voorlopig NIET met ANDERE bezig te houden, te beoordelen, te bekritiseren. het is niet zo dat wanneer JIJ of IK zie dat er dingen anders zouden moeten in de wereld dat we dan maar weer met die spiegel de wereld overrennen om iedereen wakker te schreeuwen dat het anders moet.

  Wanneer JIJ namelijk deze herkenningen beleeft is het ook aan JOUZELF om uit te zoeken waarom dit verschil in zien aan je is gaan hechten, ipv tegen iedereen gaan schreeuwen dat je ook verschillen ziet! JIJ zelf hebt een antwoord wat voor JOU zelf tot een vraag is gaan leiden. door het stellen van deze (on)bewuste vraag is er ruimte gekomen voor het hervormen van je inzicht. denk nou ff 2sec. hier over na! dan kan je antwoord toch nooit GOED OF FOUT zijn het IS het antwoord op JOUW vraag.

  NU spelen er een hoop zaken in de belevingswereld die wij realiteit noemen die zowel JOUW realiteit alsmede de MIJNE betreft. Als een ieder nou werkelijk constructief wil bijdragen aan een zuiver te verwerven gezamelijk inzicht over de mondiale levensvragen die NU spelen. en daarin enkel het BELANG VOOR ALLEMAAL als richtlijn houd, dan zullen de verworven antwoorden en inzichten die bij de individuele levensvragen tot allen zijn gekomen en waardoor wij op bepaalde vlakken meer zijn ontwikkeld dan andere naasten, automatisch BIJDRAGEN aan de oplossingen die voor Uzelf, voor MIJ en voor ons ALLEN van belang zijn!

  DUS behoud aub de wijsheid om eerst uzelf te onderzoeken en te begrijpen wat er nou werkelijk speelt en probeer U zelf eerst aan te passen aan de omstandigheden!

  Iemand die los komt van de beperkte 3D belevingswereld, komt langzamerhand in een besef van bestaan van 4d waarheden en werkelijkheden omdat de roep is gekomen tot geestelijke behoefte aan een 5d werkelijkheid die zich wil manifesteren op aarde. Dit besef onthecht u van 3d, wilt u hechten aan 5d maar u weet niet hoe te zijn in een 4d werkelijkheid want dit is u nooit geleerd…( kan ook niet want u kunt nog enkel UZELF zijn! ) dus wanneer u ZELF tracht tot UZELF te KOMEN in deze tussenfase, geeft u anderen gelegenheid het pad niet zelf te hoeven uit te vinden omdat zij de schemer van uw belopen weg mogen ervaren waardoor, wanneer zij zelf de eigen weg belopen toch de continue schemer van u aanwezig is. Des te meer mensen hun werkelijke eigen weg volgen en bijdragen des te zichtbaarder is het pad en des te leuker word het een eigen weg te gaan zodat je kan en mag bijdragen aan het vergroten van het verlichte pad des levens….

 22. @Moos: Wat zou ik meer te verbergen hebben dan ieder ander met een nicknaam hier. Niemand staat, behalve dan Guido, met zijn echte naam hier op de site? Ik ben inmiddels van een twijfelaar aan het vaccin overgelopen naar de “Welles” kant. Overigens kan het feit dat je niet opgeroepen bent betekenen dat er iets fout is gegaan in je oproep. Ook ik ben gebeld of ik de uitnodiging had ontvangen en dat had ik eerst niet. Later alsnog (fout TNT post) de oproep ontvangen.

  Ik vraag me echt in alle ernst af, zonder iemand aan te vallen, of er geen sprake is van massahysterie. Op http://www.grieppandemie.nl is vorige week een interview uitgezonden en konden vragen gesteld worden. Ziet er echt heel betrouwbaar uit. Zij maken de mensen die een andere mening zijn toegedaan NIET belachelijk.

  @Guido: Misschien laat ik me wat meevoeren in mijn emoties en probeer ik onnodig wat olie op het vuur te gooien. Ik moet je heel eerlijk toegeven dat ik kwaad word als iemand met de mening van het WELLES-kamp (de minderheid) zo wordt aangevallen. Misschien mijn valkuil. Overigens vind ik dat ongeloof niet automatisch betekent dat je vooringenomen bent. Je houdt er eenvoudigweg een mening op en die kan wel degelijk zijn ontstaan uit een overweging uit voors en tegens. Mijn bewustzijnsgroei, als ik zo arrogant mag zijn dat zo bij mijzelf te noemen, is eenvoudig weg een ander kant op dan de jouwe Guido. Overigens kan een gebrek aan passie voor de zaak je niet verweten worden. No hard feelings. Hartelijke groet.

 23. @Gevacineerde, we zijn echter blij dat we de oproep niet heb ontvangen. Moos is een real name die ik voor mezelf gebruik…en zo heb ik totaal ook niets te verbergen…het is een pandemie wat gewoonweg teveel opgeblazen wordt, terwijl men over het algemeen er verder ook nog niets van afweten. Wie zegt echter dat dat filmpje ook echt betrouwbaar is??

  @ GalliLéon zegt; PFFF Het lijkt soms meer op een wedstrijdje “de grootste ego schreeuw wint zich graag de show” en dat hoeft niet want het fundament HIER….hahahaha, LOL, wie schreeuwt hier het hardste om datgeen om ook hoofdletters meer te gebruiken, komt ook voor sommige misschien wel schreeuwend over…

  @ Jerry, ja wellicht voor degene die het vaccin hebben gehad gaat het of is het al goed in werking gestart, wat ik al aan gaf, de hersenen worden tot slot ook aangetast en ons bewustzijn maar te zwijgen

 24. @Galliléon

  Het is gewoon een spiegelreflex werking, Gait trekt wel degelijk zaken die hij niet snapt richting absurt. Hij denkt ook dat er experts zijn die alles weten, die staat hij te vertegenwoordigen en dat ziet hij in de spiegel.
  Op kwaakzalver.nl kan je alleen het taxatierapport lezen maar er niet op reageren.
  En ik denk dat ik wel snap waarom. 🙂

 25. @MOOS
  Is dat werkelijk je enige toevoeging aan reactie op mijn inzicht en op die van de overige 2? Goh, jouw enorm wijze manier van reageren voegt op de reacties van anderen echt wat toe zo! 3 man welgeteld in 6 zinnen samengevat, dat lukt een wijze niet eens… jouw wel blijkbaar, gelukkig maar! dan ben jij vast heel goed moos, benieuwd naar je volgende toegevoegde waarde uit je toverdoos!

  mvdg galliléon

 26. @Galliléon

  Bedankt voor de spiegel Galliléon. Misschien wel heel vergezocht en verheven gedacht hoor maar ik denk dat het wellicht zelfs nog zo zou kunnen zijn dat als wij onszelf hoger achten dan ons 3d-beeld de vaccinatie voor hen die er oprecht in geloven dat deze schadelijk is ook schadelijk is en zij die erin geloven dat het goed is dat deze ook werkelijk goed is. Ieder leeft en beleeft zijn/haar eigen werkelijkheid.

 27. @ GalliLéon dat is jouw inzicht, ik zeg ook zeker niet dat ik goed ben, en wat betreft die toverdoos… LOL, dat jij misschien die toverdoos hebt??? Ieder z’n eigen mening, en zo is mijn mening hoofletters soms ook schreeuwend over kunnen komen.

 28. ?

  Sorry maar ik weiger ook maar enigzins met deze nonsens in te leven!

  JA het is een ieder zijn eigen vrije WIL en eigen keuzerecht, ja het recht tot zelfbeschikking.

  MAAR als je dan de keuze maakt om volledige in een zuivere hoedanigheid te zijn om zo te begrijpen en te weten, bestaat er niet zoiets als EN EN.

  het is, of niet-> wel of geen dualiteit.

  Het is zij die wisten maar niet deden, zij die deden maar niet wisten.

  JIJ weet en jij neemt evengoed een spuit in arm met allerlei troep die enkel het belang van een elite dient en die jouw NIMMER een extra boost zullen geven als je een griep dient te doorleven! Je ZEGT dat je weet maar je doet exact het tegenovergestelde! Je bent dan toch hypocriet en tegenstrijdig? maar Nee dat mag je dan niet zeggen want dant confronteer je mensen met hun handelswijze en dat vinden ze niet leuk! Nou moet je horen GEVACCINEERDE dropveter, als je van echte leer zou zijn, was je smaak niet zo zoet geweest… 3d=vaccinatieJA keuze, daarboven WEET men en zal dus NIET doen… case closed, word wakker spiegel jezelf en durf werkelijke stappen te nemen ipv enkel te spuien van loze woorden gebracht vanuit een loze theorie die voort is gekomen uit een loze behoefte van mensen die enkel die stoffelijke ervaring en dus beperkt 3d bewustzijnde mensen hier willen houden! ik wens en hoop enkel dat je zal begrijpen en weten en leren dat de weg naar werkelijke vrijheid begint bij de onthechting van alles wat je tot heden als “zo zal het wel moeten zijn” hebt beleeft, denk zelf na! we zijn goddelijke wezens waarvan de enkeling werkelijk zo durft te leven en de rest die andere “goddelijkheid” volgt in de hoop zoals hem/haar begrepen en gewaardeerd te worden ipv de EIGEN WEG te ervaren op basis van gezamelijk verworden inzichten. welke inzichten dan? tsja daar kom je achter als je onthecht van het huidige 3d denkpatroon en gaat leven als…!

 29. @Moos toverdoos

  KOm eruit man in de doos ken je enkel een wereld van hoogte, diepte en breedte er IS zoveel meer en het is prachtig mooi dat je een mening hebt en heel mooi dat je deze durft uit te spreken ( vele die niet eens durven door de kleineringen in de wereld van 3d ego&co wereld) maar WAT is je doel ermee? wil je zelf leren, anderen leren of kenbaar maken? dan is nuance een PRE dat is niet mijn mening omdat het prettig is dat is een gegeven FEIT, waarom? omdat dit een universele waarde betreft en dus de basis leggen voor communicatie, waardoor dialoog kan plaatsvinden en ook het inzicht. niet bij voorbaat vinden,oordelen,menen,overrulen en schreeuwen. Ja dikgedrukte letters kunnen schreeuwend overkomen, maar asl jij mijn reactie zou lezen omdat je een inzicht over een mondiaal onderwerp wilt verbreden zou je ZIEN dat mijn dikgedrukte woorden er zijn om te verduidelijken NIMMER om te overheersen!

  mvdg GalliLéon

 30. @ gavaccineerde mijn werkelijke naam is marcel en ook heb ik hiet al heel wat werkelijke levensomstandigheden van mijzelf prijsgegeven .Dat er zo “hard “op b.v. gait wordt gereageerd heeft alles te maken met de niet bewezen of met bewijs onderbouwde stellingen die hij hier poneerd .Terwijl stellingen van andere stelselmatig worden bekritiseerd .Ook als er vragen worden gesteld over de stellingen van b.v. gait komen er geen antwoorden .Verder zijn de dialogen soms erg gepassioneerd van beide kanten .Onafhankelijk onderzoek wordt aan de kant geschoven ,en individuele keuzes belachelijk gemaakt dan wel op onbeschofte wijze veroordeeld.Na een vraag om excuus komt er een hernieuwde veroordeling .Als dat een open dialoog is ben ik de weg kwijt.Franciscus was wel in staat een excuus te geven en dat werd hier alom groots bevonden ,ook al wijzigde hij zijn mening verder niet .over sites als grieppandemie kan ik het volgende zeggen echt kritische vragen worden niet behandelt evenmin gebeurt dit op b.v. postbus 51 .Er worden tegengestelde antwoorden gegeven tussen ggd en huisarts postbus 51 en grieppandemie .nl .Dat dat niet overkomt als een eenduidig standpunt moet je dan ook niet verbazen .Sterker nog als ik de minister hoor zeggen op de vraag waarom wij (ned) 2 keer gevaccineerd moeten worden tegen alle officiele adviezen in .dan zegt de minister ach wij hebben toch genoeg vaccin dus we kunnen dat doen .dat vind ik geen dwingende (voor de gezondheid) reden .Als ook een expert zegt dat thiomersal een lichaamseigenstof is ,vraag ik me af waar de misleiding eindigt zo die al eindigt.Een inhoudelijke dialoog over de als indianen verhalen (vind ik nogal denigrerend t.a.v. indianen ),spookverhalen een broodje aap verhalen ,wordt door de minister niet gevoerd.Ik kan alleen maar zeggen dat dat op mij als een zwaktebod overkomt.Als laatste wil ik nog opmerken dat ik hoop dat wij er allemaal naast zitten en dat die vaccinaties werkelijk onschuldig blijken te zijn .Echter daar lijkt het niet op liefdevolle groet marcel

 31. @ GalliLéon

  Vind je bevinding onovertroffen hier, maar tis net of je het over jezelf hebt, je iets wilt aanduiden dat we met zijn allen iets moeten (gedwongen) maatstaven om helder inzicht te krijgen wat je VerSterkt met Grote en KleiNe Letters Op SpeelSeWijZe.

  Voorts praat je over dimensies, over de 3de tot de 5de dimensies, haal je daar nu niet iets te veel door elkaar mee heen, alles wat je denkt is gelatenteerd op 4D, alles wat je hier in typt is in 2D, het in 3D aanwezig zijn is je 3d lichaam en je 3D vingers die je aan stuurt op je 3D toetsenbord.
  Gaan we praten over 5D dan moet het EGO geheel weg zijn en laat je iedereen in zijn waarde, hoe raar ie ook overkomt of uit zijn nek aan het lullen is, je hart functioneert dan met passie uitingen en zal proberen wat je intypt de ander daar mee te willen bekoren zonder strijd of eigentijdse visie.
  6D dan is zien in een stukje hoger, je geluid van je stem zou dan in beeld moeten komen met een wel stukje bespraakte tekst waar hemelsbreed lekker gelezen kan worden door iedereen, toeven in 7D doet wonderen waneer je alles ruimtelijk en geheel goed kan doorzien zonder dat er nog irrationele vermoeds toestanden aan kleven aan de gemoedstoestanden van anderen.

  Blijkbaar zit je te vast geroest in de bwering van je iegen spiegelbeeld op de ander, het over 1d kam scheren spreekt ironisch boekdelen, het spuiten is niet in alle vormen troosteloos als verloren te beschouwen, want een slageroom spuit in je lijf is af en toe ook wel een verheerlijking als zoete toevoegings vaccin bij flauwte.
  Als je gaat lopen gooien met drop, dan is het misschien tijd voor een headshotje in vloeibare vorm of een zakje gekleurde engelse drop doet nog eens wonderen, breng eens wat kleur in je pleidooi hier wat dan komt nogal zwartgalgig anders moet Guido er weer een 3 kleurendruk blog van maken.

  “Keep it easy, take a Sisi”

 32. @ Gevaccineerde

  Heel veel mensen die hier zitten onder hun eigen naam zijn nog niet gevaccineerd blijkbaar, de rest die zijn echte naam niet durft te gebruiken zal reeds allang getroffen zijn door bijwerkende stofjes…
  Mijn naam is mijn echte naam, dus nu jij weer…

 33. Had je vermoedens dan ? zo zo dat is erg intressant te noemen, alleen je wilt ze niet met ons delen, wel heel erg geheimzinnig blijkbaar.
  Zat Guido er nog niet zover naast met zijn ptoje en deksel pleidooi !

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.