Advertentie

Moolenburgh: ‘Kwalen wegdrukken is geen genezen!’


Drs. Hans Moolenburgh (1925), arts en heel bijzonder mens, is niet meer onder ons… Weinigen weten hoeveel hij heeft gedaan voor de gezondheid van Nederland. Hans Moolenburgh heeft zijn brede kennis over zowel gezondheid, als spiritualiteit nagelaten in een aantal belangwekkende boeken.

Té weinigen zijn zich ervan bewust, dat hij ons in 1976, tezamen met anderen, behoed heeft voor de toevoeging van fluoride aan ons kraanwater. Inmiddels is duidelijk dat fluoride een kankerverwekkend gif is en een vernietiger van het IQ.  Ook speelde Hans Moolenburgh sr. een rol in de aanpassing in 1983 van artikel 11 van de Grondwet:

“Eenieder heeft het recht, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,
op de onaantastbaarheid van zijn lichaam.”

Désirée Röver meldde op Facebook het overlijden van Hans Moolenburgh sr.: “Lieve Hans, als jouw ‘comrade in arms’ zoals je me vorige week aan de telefoon opnieuw noemde, wens ik je alle Licht en Vrede toe. Rust zacht naast jouw geliefde Anneke.” Wij geloven dat we hem het beste eren, door dit artikel uit 2015, nogmaals in het licht te zetten van zijn leringen en nagedachtenis.

x

x

Hans Moolenburgh:

‘De kwaal wegdrukken is geen genezen!’..

2015 WantToKnow.nl/be
(verscheen eerder ook in ‘Ode’-magazine)

x

Hans Moolenburg was al bijna 60 jaar arts en is (2015) inmiddels de 90-jarige leeftijdsgrens ruim gepasseerd.. Maar zijn geest is even scherp en jong als voorheen en hij heeft nog steeds zijn eigenzinnige visie op gezondheid. ‘Wij behandelen mensen alsof het een veestapel betreft.’  Hij woont, al sinds 1952, samen met zijn echtgenote, in hetzelfde huis in Haarlem. Een paar jaar geleden kreeg dit huis een prijs: het was de mooiste gevel van de stad Haarlem. Een andere prijs voor dezelfde locatie, die ook onderdak biedt aan de praktijk van Moolenburgh was niet minder verdiend geweest: voor de toewijding en het succes waarmee op die plaats al 50 jaar mensen worden geholpen om ziekten te overwinnen en gezond te blijven..!

De bijna 90-jarige Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren! Hans Moolenburgh (1925), de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. De huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.
De ruim 90-jarige Hans Moolenburgh, vitaal als ooit tevoren! Hans Moolenburgh (1925), de éminence grise van de Nederlandse huisartsen. Huisarts-in-ruste Dr. Hans Moolenburgh is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Vanuit ons immuunsysteem en ons zelfgenezend vermogen. Deze man heeft ervoor gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt..!

De reden voor het succes van Moolenburgh ligt ongetwijfeld in zijn vermogen om alle gebieden van het leven – het fysieke, geestelijke en emotionele – met elkaar te verbinden. Zijn eigen leven is daarvan een voorbeeld. Hij is bloedserieus en bevlogen, maar barst net zo makkelijk uit in aanstekelijke lachsalvo’s. Hij is vriendelijk en invoelend, maar ook bereid om vertegenwoordigers van onzinnige vitaminepreparaten op de pijnbank te leggen. Het is duidelijk, dat hij is gewend om in het openbaar te spreken. Hij formuleert helder en weet complexe onderwerpen van ziekte en gezondheid begrijpelijk te maken.

Om te begrijpen vanuit welk perspectief Hans Moolenburgh denkt en werkt, gaan we eerst terug in de tijd. Moolenburgh hierover:

De grondlegger van de hedendaagse geneeskunde is Louis Pasteur. Zijn redenering was als volgt: je hebt een bacterie; die veroorzaakt een ziekte; we moeten iets tegen die bacterie doen. Dat is – in een notendop – de visie van de moderne geneeskunde. Daarom hebben wij zo gigantisch veel ziekten en komen er steeds meer bij. Het is nauwelijks bij te houden.

Drie van mijn zonen zijn arts. Soms noemen ze ziekten waarvan ik denk: waar heb je het over? Voor elke ziekte hebben wij een naam bedacht – meestal die van de ontdekker – en we proberen voor elke ziekte een afzonderlijk geneesmiddel te vinden. Hierdoor ontstaat een soort tunnelvisie. Je ziet alleen de ziekte en het specifieke geneesmiddel. Alles wat daarbuiten valt, is niet relevant.

Pasteur had een tijdgenoot met een heel andere visie, Claude Bernard. Bernard is de grondlegger van wat je de “terreingeneeskunde” zou kunnen noemen. Hij geloofde wel dat bacteriën ziekten veroorzaken, maar alleen als het “terrein” daarvoor gunstig is. Net als in een tuin: als er veel kalk in de bodem zit, groeien er madeliefjes. In vochtige hoeken groeit een vlier of een wilg. De omstandigheden bepalen de aanwezigheid van organismen, die in die omstandigheden nuttig werk kunnen doen.

Zo kun je bacteriën zien als een soort vuilnismannen, die een vervuild terrein opruimen. Neem een longontsteking. Volgens de moderne geneeskunde komt dat door een pneumokok. De terreingeneeskunde zegt daarentegen: er was sprake van een verstoring van de werking van de longen en pneumokok is alleen maar een vuilnisman die dat probleem komt bestrijden. Een mesthoop brengt nu eenmaal ratten met zich mee. De terreingeneeskunde legt de nadruk op het schoonmaken van de persoon in kwestie.

Wanneer je – zoals de moderne geneeskunde – slechts de bacterie doodt, zie je de longontsteking – of een andere aandoening – vaak binnen de kortste keren terugkeren. Met één belangrijk verschil: de pneumokok is nu bestand tegen het gebruikte antibioticum. Wat we in feite doen, is een ziekte wegdrukken, waardoor er weer een nieuwe tevoorschijn komt, die we vervolgens ook weer wegdrukken. Artsen worden dus opgeleid in wat ik de medische verschuifkunde noem.

Je kunt dat op het ogenblik mooi zien aan het inentingenbeleid. Er is altijd een bepaalde hoeveelheid mensen per jaar die hersenvliesontsteking (meningitis) krijgt. Die ernstige ziekte wordt onder meer veroorzaakt door de bacteriën hemofilus influenca en door meningokokken A, B en C. Meningokok C was altijd de kleinste groep, totdat alle kinderen een aantal jaar geleden werden ingeënt tegen de hemofilus influenza. Toen die bacterie werd weggedrukt, zagen we plotseling een toename van hersenvliesontsteking veroorzaakt door de meningokok C. Nu moeten alle kinderen tegen meningokok C worden ingeënt. Ik durf te voorspellen, dat we over een jaar of drie een toename zien van de meningitis B. Dat is medische verschuifkunde!’

En de dokter wéét precies wat hij bij mij aan het inspuiten is..?
En de dokter wéét precies wat hij bij mij aan het inspuiten is..?

Gruwelen van vaccinaties..
Moolenburgh heeft een grote kinderpraktijk en ziet dagelijks de gevolgen van het huidige inentingenbeleid: ‘

Veel kinderen hebben vanaf de tweede of derde enting chronische klachten, zoals huidirritaties, hyperactiviteit of hoofdpijn. Kinderen worden bij twee maanden al ingeënt. Als het kind veertien maanden is, heeft het drie maal DKTP gehad, drie maal HIB en een maal BMR. Als je bedenkt dat een kind pas met anderhalf een goed werkend immuunsysteem heeft, enten wij veel te vroeg – en veel te veel. Bovendien zitten er alle mogelijke andere stoffen in de ampullen die niet zo lekker zijn, bijvoorbeeld iets wat op antivries lijkt. Ik heb een hele lijst van alles wat er in zit.’

Moolenburgh werkt met middelen – ontdekt door de homeopathische arts Tinus Smits – die het schadelijke effect van de entingen neutraliseren. ‘Na zo’n ontgiftingskuur – die vooral voor DKTP van belang is – zeggen ouders vaak: “Dokter, ik heb een heel ander kind gekregen”. We moeten goed kijken wat nodig is. Waarom moet je een jongetje inenten tegen rode hond?’

Moolenburgh valt haast van zijn stoel van het lachen.

‘Zijn we bang dat hij binnenkort zwanger wordt – want dan kun je er last van krijgen?’ Dan weer serieus: ‘Ik ben vóór polio-enting, dat is een rotziekte. Ik ben vóór tetanus, als je dat krijgt, ga je dood. Difterie is er niet meer. De kinkhoestenting vind ik erger dan de kinkhoest. Je moet zorgen, dat je baby geen kinkhoest krijgt, maar een kind dat borstvoeding krijgt, zal die ziekte niet snel krijgen. Bof is alleen gevaarlijk voor jongens in de puberteit, dus moet je dat pas enten als een jongen dertien jaar is en nog geen bof heeft gehad. De mazelen is gemener geworden. Als mensen die inenting willen geven, moet dat maar. Maar als mensen dan alleen een mazelenenting willen, krijgen ze te horen dat dat niet kan. Het is “economisch onverantwoord”. Dat noem ik veeartsenijkunde. Wij behandelen mensen alsof het een veestapel betreft.’

De 4 elementen, waarbij 'hout' als element niet meer is opgenomen. Waarom lees je hiernaast.
De 4 elementen: Aarde, Lucht Water en Vuur.

Geneeskunst: alles is 1 wereld..!
Het is opvallend hoe gemakkelijk Moolenburgh zich heen en weer beweegt tussen verschillende – voor menig arts tegenstrijdige – werelden. Alternatief, orthodox, homeopathisch, spiritueel, chemisch, psychologisch, hypermodern en oeroud: hij heeft overal kennis van genomen en test het simpelweg op zijn verdiensten. Als het werkt, werkt het en wordt het toegevoegd aan het arsenaal. Om de terreingeneeskunde te beoefenen, maakt hij gebruik van een oeroud schema, dat van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur.

‘Dat klinkt misschien wat mystiek, maar dat is het niet. Aarde staat voor het vaste, water voor het vloeibare, lucht voor het vluchtige en vuur voor het stralende. Ik kijk bij een patiënt allereerst naar het vaste, de voeding dus. Over het algemeen is die bar en boos. Om te begrijpen wat gezond voedsel is, moeten we kijken hoe voedsel ontstaat. Het eerste voedsel ontstaat uit koolzuurgas, water en zonlicht. Die drie worden in het groene blad omgezet in suikers.

Die suikers worden door het plantenlichaam vervoerd en vervolgens omgezet in eiwitten, vetten en vitaminen. Vitaal voedsel is voedsel dat zo dicht mogelijk bij de originele bron zit. Daarom is het van belang, dat we rauwe delen van de verse plant binnenkrijgen. Je zou kunnen zeggen, dat daar het meeste zonlicht in zit. Tegenwoordig kunnen we dat meten met Kirlian-fotografie. Als je een vers blad onder de lens legt, dan zie je dat het een enorme hoeveelheid licht uitstraalt.

Kirlianfoto van tomaten; rechts een verse tomaat en links een tomaat die al een aantal dagen ouder is. (klik voor artikel hier op de site)
Kirlianfoto van 2 tomaten; rechts een verse rauwe biologische tomaat en links een biologische tomaat die licht gekookt is. (klik voor artikel hier op de site)

Na drie dagen doet het dat niet meer. Bij rauwe melk zie je dat ook. Gepasteuriseerde melk straalt veel minder. Hoe verder je van de bron af komt, hoe zwakker het voedsel wordt. Een dier eten, is tweedehands voeding eten. Als het dier geen planteneter, maar een vleeseter is, is het voedsel al derdehands. Een varken is bijvoorbeeld een roofdier. Mensen die veel varkensvlees eten, zitten aan het eind van de voedselketen. In die voeding zit niet alleen geen kracht, maar bovendien een hele hoop gifstoffen die wij in ons lichaam opslaan.

Dat bleek tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen in Europa de hongersnood uitbrak. De Denen besloten massaal hun varkens te slachten en graan te verbouwen. Ze bleven relatief gezond. Zelfs de Spaanse griep had weinig greep op hen. De Duitsers daarentegen gingen meer varkens fokken om de troepen te bevoorraden. De Spaanse griep heeft vreselijk huis gehouden en er ontstond bovendien op grote schaal kanker.’

Voeding en geneeskunde..
Moolenburgh verbaast zich erover hoe weinig belang de gevestigde geneeskunde nog steeds aan goede voeding hecht:

‘Het allerergste is junkfood met kunstmatige kleur- en smaakstoffen – waarvan zoveel kinderen ziek worden – en witte suiker. De Amerikaanse artsen Cleve en Campbell hebben een groot onderzoek gedaan naar witte suiker. Zij noemen het ‘pure white and deadly’. Wij kunnen witte suiker niet goed verwerken, het geeft een schok aan de pancreas en er ontstaan allerlei ziekten. Wij zijn een gekonfijte maatschappij: de hoeveelheid suiker die hier wordt gegeten, is verschrikkelijk.

Een foto die eigenlijk geen bijschrift nodig heeft..!!
Een foto die eigenlijk geen bijschrift nodig heeft..!!

Ik maak me ook grote zorgen over de genetische manipulatie van voedsel. We hebben daarmee iets losgelaten waarvan het eind nog niet in zicht is. Ik heb de eerste allergieën al gezien bij een kind dat regelmatig soja van de supermarkt at. Toen ze overschakelde op soja van het reformhuis verdwenen de klachten. Maar ze doen ook iets geks. Soja wordt genetisch gemanipuleerd om het bestand te maken tegen de steeds grotere hoeveelheden bestrijdingsmiddelen.

Wat ze erin hebben gebouwd, is een gen van het agrobacterium tumofaciens – een parasiet die bij planten kanker veroorzaakt – en een gen uit het bloemkoolmozaiekvirus, dat lijkt op het menselijk hepatitis B-virus. Dan denk ik bij mezelf: ben je dan nooit eens bang voor wat je doet? Maar ja, het gaat om groot geld. Een plant kun je niet patenteren en als je hem genetisch manipuleert, is dat ineens wel mogelijk..’

Na de voedingspatronen van zijn patiënten te hebben onderzocht, kijkt Moolenburgh naar de vochthuishouding. Volgens hem is de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater niet best.

‘Daar kwam ik voor het eerst achter, toen ik bij een patiënt op bezoek ging die bij de waterleiding werkt. Daar zag ik een aantal flessen Spa blauw staan. Deze man dronk geen kraanwater omdat hij – zoals hij het zelf zei – “Het zelf maakt en weet wat er in zit”. Ik ben toen het water gaan meten en moest hem gelijk geven.. Niets ten nadele van de waterleidingbedrijven overigens. Zij doen hun uiterste best, maar het is ondoenlijk om alle rotzooi die wij in het water lozen eruit te halen.

water cover batmanghelidj
(klik voor link naar de uitgever)

Af en toe zit de Rijn vol radioactiviteit of andere gifstoffen. Ik raad mensen dus aan schoon water te drinken. Spa blauw is uitstekend. Voldoende water is essentieel. Ten eerste omdat het ons lichaam schoon spoelt. Vandaar dat er zo min mogelijk mineralen en dergelijke in dat water moet zitten. Ten tweede geeft water direct energie. Ons lichaam is een soort hydro-elektrische centrale. Wanneer water goed stroomt, krijg je energie.

Sommige mensen denken dat ze veel drinken als ze liters thee of koffie drinken. Maar dat is niet hetzelfde als water.Om nog maar te zwijgen over cola. Mensen die veel van dat soort producten drinken, zijn innerlijk verdroogd. Die kun je alleen beter maken door ze zes tot acht glazen Spa blauw per dag te laten drinken. Ik heb een heleboel patiënten hierdoor zien opknappen.

En dan de lucht. Er is nu eenmaal veel luchtverontreiniging. Daaraan kan je niet zoveel doen. Maar het probleem wordt onnodig groter doordat mensen slecht ademen. Ik stuur patiënten vaak naar een fysiotherapeut of yogaleraar om goed te leren ademen. Dan krijgen ze meer energie.Op die manier heb ik ook veel mensen kunnen genezen.

En ten slotte het vuur, de straling. Elektromagnetische vervuiling is een zwaar onderschat onderwerp. Ik krijg hier mensen die een gigantische elektrische overlast hebben. Dat is erg gevaarlijk. Onze celmembranen hebben namelijk een bepaalde lading, die tegenovergesteld is aan de lading van het protoplasma van de cel. Als dat evenwicht wordt verstoord, worden de cellen als het ware ontladen. Ze worden poreuzer, waardoor allerlei schadelijke stoffen kunnen binnenkomen. Op die manier kan elektromagnetische vervuiling mensen ziek maken.’

GSM-straling is een vloek..!
Moolenburgh kreeg twee jaar geleden een meisje van acht op zijn spreekuur. Ze was al een half jaar vreselijk moe. Hij deed alle mogelijke allergietesten, maar het kind reageerde niet. Na een half jaar zei hij tegen de moeder:

‘Meestal lukt het me wel, 85% van de kinderen die ik zie, wordt beter. Is er in het afgelopen jaar misschien iets gebeurd dat ik nog niet weet?’ De moeder kon zich niets herinneren, het meisje echter wél. Er bleek een GSM-zender op het dak van de school te zijn gebouwd. ‘Die stoorde onze walkmans,’ vertelde het meisje. De ouders stuurden het kind naar een andere school. Binnen veertien dagen was ze beter..!

Het effect van elektromagnetische straling blijkt nog een onderschat onderwerp. ‘Er is een flink aantal boeken over elektromagnetische vervuiling geschreven, maar het is nog niet tot de universiteit doorgedrongen,’ zegt Moolenburgh en hij wijst in het bijzonder op het gevaar van de magnetron die in vele huishoudens dagelijks wordt gebruikt: ‘De magnetron doodt alle enzymen en verandert de goede vetten in slechte vetten. Ik heb zelf vastgesteld dat de magnetron enorm veel energie aan mensen ontneemt. Bovendien produceert het ding veel deeltjes, die je ook bij radioactieve vervuiling ziet. Zoals een goede vriend en collega in de Verenigde Staten zegt: “Er is maar een plaats voor de magnetron: de schroothoop!”’

Zijn hoge leeftijd lijkt geen enkele belemmering om nog regelmatig lezingen en voordrachten te verzorgen, zoals hier bij de NVKP. Integendeel! Het leek erop dat dr. Hans Moolenburgh sr. vitaler was dan ooit..!

Uit de pas lopen, dat is Moolenburgh toevertrouwd..
Nadat Moolenburgh met zijn patiënten langs de gebieden van aarde, water, lucht en vuur is geweest en zoveel mogelijk heeft schoongemaakt, kijkt hij naar de rest en werkt dan zo nodig via orthodoxe methoden. Keer op keer ziet hij echter, dat mensen hun leefpatronen maar heel moeilijk veranderen.

‘Ik denk dat het een vorm van luiheid is. Als je naar de dokter gaat, verwacht je een pil. Klaar. Als ik tegen iemand zeg: “U hebt al drie jaar hoofdpijn, u eet te veel drop en u drinkt niet. U moet elke dag acht glazen water drinken en geen dropjes meer eten”, dan vraag ik inzet van die patiënt. De meeste mensen zijn daartoe niet bereid.

Net als instant voedsel, willen ze instant genezing. Als er dan een andere klacht bovenop de hoofdpijn komt, wordt het verband ook niet meer gezien. Het ligt dus niet alleen aan de artsen. Artsen reageren ook op hun patiënten. Als iemand instant genezing wil, denkt de arts ook: “OK, dan krijg je dat”. Artsen hebben het bovendien erg druk. Nog iets: door onze opleiding worden wij opgevoed om buitengewoon gehoorzaam te zijn. Op het moment dat je uit de pas loopt, krijg je een hoop gelazer.’

Fluor, het gif in het drinkwater..
En daar kan Moolenburgh over meepraten. Hij liep regelmatig uit de pas en had regelmatig gelazer. De strijdbare arts heeft zich zijn leven lang verzet tegen wat hij ‘intellectuele onderdrukking’ noemt. Niet voor niets werd zijn motto: ‘Geloof nooit iets totdat het officieel wordt ontkend’. Zijn bekendste strijd begon in 1968 toen de regering besloot fluor aan het drinkwater toe te voegen. Moolenburgh klom in de pen en schreef een stukje in de krant, waarin hij zich verzette tegen het verspreiden van een geneesmiddel via het drinkwater. Hij waarschuwde bovendien voor de toename van kanker. Die woorden bleken profetisch.

fluor Burk citaat

Naderhand hebben de Amerikaanse chemici Dean Burk en John Yiamouyiannis in de Verenigde Staten onderzoek gedaan onder twee maal tien miljoen mensen van verschillende steden. Het bleek dat gefluorideerd water de kankersterfte binnen vijf jaar met tien procent doet toenemen. Moolenburgh werd na zijn stukje in de krant op het matje geroepen en moest zich melden bij de inspecteur van de volksgezondheid.

Daar speelde zich de volgende dialoog af:
De inspecteur: ‘U maakt de bevolking onrustig’.
Moolenburgh: ‘Maar dat is mijn bedoeling!’
‘Ja maar dat mag u niet.’
‘Waarom niet?’
‘Ik moet u dat verbieden.’
‘Van wie moet u dat?’
Het bleek dat de inspecteur een telefoontje van het ministerie had gekregen. Moolenburgh moest worden berispt, omdat hij het vertrouwen in de medische stand zou ondermijnen. Moolenburgh was de man echter te slim af: ‘Ik heb niet als arts geschreven, maar als burger.’ Overigens hebben we het voor een groot deel aan Moolenburgh en zijn boek over het gevaar van fluor te danken, dat het toevoegen van fluor aan drinkwater in 1976 officieel werd verboden..!

‘De wetenschap kent geen tranen. ‘
Moolenburgh schreef een boek over ‘uit de pas lopende artsen’: De wetenschap kent geen tranen.

Ik heb een groot aantal processen gezien tegen collegae die werden aangevallen door de officiële geneeskunde, omdat zij kanker niet volgens de richtlijnen hadden behandeld. Het meest absurde voorbeeld was een arts die een kind had genezen, maar werd vervolgd omdat hij het niet met chemotherapie had gedaan. Het probleem ligt echter niet alleen bij de overheid. Er is sprake van een onheilige drie-eenheid: staat, wetenschap, commercie.

big pharma enigmaEn die werkt zo: de commercie heeft een nieuw middel gemaakt en laat dat – tegen betaling van een behoorlijk bedrag – onderzoeken door een wetenschapper die liefst verbonden is aan een universiteit. Tegelijkertijd wordt een verzoek ingediend bij de staatscommissie voor de verpakte geneesmiddelen. Als de universiteit het groene licht geeft, dan laten de leden van de staatscommissie het toe op de markt. Deze procedures kosten veel geld en zijn meestal alleen haalbaar voor de farmaceutische multinationals.

Een recentelijk gevormd kartel van de zeven grootste farmaceutische giganten onderstreept de werking van deze drie-eenheid. Tezamen zagen deze farmaceuten kans de Europese wetgeving zodanig aangepast te krijgen, dat een groot deel van de orthomoleculaire middelen en vitaminepreparaten wordt verboden. Dat is een ramp! Ik heb vandaag nog een kwade brief aan de minister geschreven. Er zijn zoveel middelen die het erg goed deden. Het argument is steeds: “Je kunt niet bewijzen dat het helpt”. Dat is logisch, want om dat te bewijzen, moet je voor elk middel minimaal een paar duizend euro betalen om het onderzoek te financieren. Kleine bedrijven hebben het geld niet daarvoor.

De grote farmaceutische ondernemingen kregen wel steeds meer last van die kleine bedrijven. Steeds meer mensen kopen namelijk liever natuurlijke vitaminen-, enzym- en mineraalpreparaten, dan al die chemische middelen. Het lijkt waarschijnlijk, dat de giganten de concurrentie van de vele natuurlijke en veilige middelen die het publiek niet in de apotheek van hen koopt, weg willen hebben. Vroeger werden de individuele, uit de pas lopende artsen aangepakt. Nu gebeurt het slimmer; ze pakken ons de middelen af!’

De gevaren van de macht van de farmacie..
De gevolgen van de ‘onheilige’ drie-eenheid van staat, wetenschap en commercie, ziet Moolenburgh ook in de bestrijding van aids:

Het is bekend dat het hiv-verhaal bepaald niet sluitend is. In Afrika werden een aantal ziekten vroeger gewoon bij de naam genoemd: tuberculose, malaria, et cetera. Tegenwoordig noemen ze dat “indicatorziekten voor aids”. Met andere woorden: als iemand zo’n ziekte heeft, dan wordt hij op het aidslijstje bijgeschreven.

Logisch dat de aids in Afrika zo’n explosieve groei doormaakt. En die ongelukkige president van Zuid-Afrika maar zeggen: “Waar zijn dan al die miljoenen doden? Ik zie ze niet!” Hij heeft nog gelijk ook. Als je je indicatie verandert wanneer het je zo uitkomt, is het hek van de dam. Maar dat gebeurt veel meer dan we weten en dat is heel erg naar, want het is corruptie van de wetenschap.’

De gangbare aidsbestrijding verloopt ook volgens de Pasteuriaanse traditie: liever een vijand buiten jezelf bestrijden dan verantwoordelijkheid nemen voor je eigen immuunsysteem. En dat is een systeem dat met de dag onder grotere druk komt te staan. Het chronisch vermoeidheidssyndroom (ME) – volgens Moolenburgh een iets minder kwaadaardig nichtje van aids – is daar een duidelijk voorbeeld van. ‘Het is een verschrikkelijke immuniteitsziekte. Ik zie kinderen vanaf twaalf jaar, die in hun stoel hangen en niets meer kunnen. Het immuunsysteem doet het gewoon niet meer. Ze hebben bijna allemaal de ziekte van Pfeiffer doorgemaakt, bijna allemaal ook andere virusziekten – herpes en dergelijke – en hebben gewrichtsklachten.

moolenburgh plezierVrijwel alles wat je bij die kinderen bekijkt, is negatief. Ik stuur hun bloed op naar een laboratorium in Nieuw-Zeeland. Wat je steeds ziet, is dat de rode bloedlichaampjes star zijn en niet meer door de capillairen kunnen. De patiënten gedragen zich alsof ze een enorm zware bloedarmoede hebben. Het heeft ook alles met het milieu te maken. We hebben zeventigduizend nieuwe chemische stoffen in ons milieu losgelaten waarvan we nog lang niet allemaal weten welke invloed ze op ons hebben.’

Explosie van ziekten in de wereld..
Wat we wél weten, is dat een groot aantal ziekten de laatste tachtig jaar enorm zijn toegenomen. Moolenburgh beent energiek naar zijn uitgebreide boekenkast en vindt een aantekenblok met de laatste cijfers:

‘De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft berekend, dat hart- en vaatziekten thans veertien maal meer voorkomen dan in 1920, reumatische ziekten zeventien maal, kanker twintig maal, vetzucht vijfendertig maal en allergieën zeventig maal. Dan roepen mensen: “Ja maar we worden ouder. Vroeger werd de mens gemiddeld niet ouder dan vijfenveertig, nu gemiddeld tachtig.

Logisch dat we meer kanker krijgen”. Maar dat is een verkeerde statistiek. Waardoor is de bevolking ouder geworden? Doordat de kindersterfte is verdwenen. Vroeger gingen al die kinderen dood aan longontsteking, dus dat drukte de statistiek enorm. Als je tegenwoordig twintig bent, heb je dezelfde kans om tachtig te worden als de mens van honderd jaar geleden. Alleen vroeger werden veel minder mensen twintig.’

Toen Moolenburgh in 1952 met zijn huisartsenpraktijk begon, was een vrouw met borstkanker eigenlijk altijd ouder dan vijftig. Bovendien waren het er niet zoveel. Thans krijgt een op de acht vrouwen in Nederland borstkanker.

Ik zie ze vanaf achter in de twintig jaar. En daarom geloof ik, dat wij onze medische instelling een beetje moeten veranderen. Kanker bestrijden, doe je het best preventief. In schone lichamen krijgen tumoren niet zoveel kans. Die tumoren groeien niet voor niets.’

Het succesvolle boekje van Dr. Hans Moolenburgh is niet voor niets zo veelverkocht!
Het succesvolle boekje van Dr. Hans Moolenburgh is niet voor niets zo veel verkocht! Een relaas van de verhalen die patiënten hem vertelden..!

Moolenburgh als levenskunstenaar..
Het is duidelijk dat deze man niet alleen kan putten uit een rijk leven, maar zich bovendien bezighoudt met zaken die ons allemaal aangaan. Zaken van leven en dood. Hij kan ook goed vertellen, gebruikt daarvoor zijn handen, wenkbrauwen en hele lijf. Hans Moolenburgh is een man met een missie: ‘Op mijn zesde wist ik dat ik arts wilde worden. De zin van mijn leven is dat ik mensen mag helpen genezen. Ik doe dat door de omstandigheden zo te maken, dat hun eigen genezing op gang komt. En dat vind ik schitterend!’

De mens is een geest in een lichaam..
Op zijn zevenenzeventigste is dat vuur nog lang niet gedoofd. En in al die jaren leerde Hans Moolenburgh ook over de soms ongrijpbare, maar altijd aanwezige verbanden tussen geestelijke beleving en fysieke gesteldheid. Het is kenmerkend voor de brede visie van deze arts, dat hij dat kwetsbare thema niet uit de weg gaat. Moolenburgh:

‘Jaren geleden kwam er een vrouw bij me met borstkanker, uitgezaaid in de longen. Ik behandelde haar. Ze bleef negen jaar goed. Toen kreeg ze een opvlammer, omdat ze door omstandigheden erg moe was geworden.

Ik heb haar toen weer wat strenger behandeld en vervolgens ging het weer zes jaar goed. Toen kreeg ze een gigantisch ongeluk. Haar hele been lag in stukken. Ik dacht: “Nu gaat het mis, dit is een te grote aanslag op het immuunsysteem.” Ze werd vijf keer geopereerd, maar er gebeurde niks, de kanker kwam niet terug. Anderhalf jaar later brak de kanker plotseling weer uit. Ik zei: “Mevrouw ik snap niets van u, wat is er gebeurd?” Ze zei: “Het is niet aardig om te zeggen, maar mijn man is met pensioen”.

Die vrouw werd stapelgek, ze had geen ruimte meer. Op dat moment werd de kanker, die latent was, weer actief. Ik heb haar aanbevolen een kamer voor zichzelf vrij te maken en iedere dag twee uur alleen op die kamer te zijn. Ze heeft nog jaren geleefd. Als je mensen emotioneel niet goed begeleidt en je er niet achter komt wat er aan de hand is, dan helpen je leuke alternatieve kankermiddelen ook niet.’

Voor het geval je nog mocht twijfelen..
Het zou het credo van Moolenburgh kunnen zijn..!

Moolenburgh hamert er overigens op dat zulke emotionele factoren niet bij alle kankerpatiënten rol spelen. Hij bespeurt in het algemeen wel een toenemend gebrek aan zingeving dat een negatief effect op de gezondheid van steeds meer mensen heeft. Een doel om voor te leven, stimuleert genezing van een patiënt op frappante wijze, ontdekte Moolenburg herhaaldelijk. Zo kwam er eens een vrouw hinkend zijn praktijk binnen. De foto liet een vuistgroot kankergezwel in het bot van haar bekken zien, uitzaaiing van een borstkanker die ze enige jaren tevoren had doorstaan. De toen nog jonge arts raadde haar ogenblikkelijke bestraling aan. Ze weigerde.

Ze was lerares Frans, het was april en ze moest haar klas klaar maken voor het eindexamen. Ze had, kortom, geen tijd en zou wel een aspirientje nemen als de pijn te erg werd. Moolenburgh wist zich geen raad. Moest hij haar bellen en dwingen zich te laten behandelen? Een half jaar later belde ze zelf. Ze had een zware verkoudheid, die maar niet overging. Ze repte echter met geen woord over de heup. Moolenburgh: ‘Maar hoe is het met uw heup?’ De vrouw: ‘Oh, dat is over’. Moolenburgh stond erop een foto te laten maken. En inderdaad: er was niets meer te zien. De reactie van de vrouw: ‘Ik zei toch dat ik er geen tijd voor had!’

Moolenburgh: ‘Het is een van de grote narigheden van deze tijd, dat een heleboel mensen er maar een beetje op los leven en niet meer het gevoel hebben dat het leven zin heeft of dat er een bedoeling achter zit. Ik heb het er nog niet eens over of er een God is of niet, maar gewoon een gevoel van: het is fijn dat ik er ben, ik ben goed bezig, ik begrijp dat ik er ben, ik heb een taak in het leven. Ik zie veel jongelui die wanhopig zijn en zeggen: “Is dit nu alles?” Als je geen zinvol leven hebt, dan staat je wil om te leven op een laag niveau en die is uitermate belangrijk voor het afweren van ziekten. Het zinverlies in deze tijd is een volkskwaal.’

* * *

x

u-kunt-veel-meer-dan-u-denkt-hans-moolenburgh

[bol_product_links block_id=”bol_5a17e18c428bd_selected-products” products=”9200000071852638,9200000015493965,9200000079154710,9200000053531035,9200000083415958,9200000059367440,666799513,1001004005744480,666799512,1001004006437837″ name=”artikel Moolenburgh ode” sub_id=”” link_color=”002D87″ subtitle_color=”14297D” pricetype_color=”BF5680″ price_color=”337291″ deliverytime_color=”005700″ background_color=”C2FFCA” border_color=”166E36″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

118 gedachten over “Moolenburgh: ‘Kwalen wegdrukken is geen genezen!’

 1. Een goed en leerzaam stuk tekst waarvoor mijn dank! Toch heeft de in 1942 uitgevonden antibiotica mijn leven gered. Ik kreeg net na de tweede wereldoorlog een zware stafylokokken aanval in Indonesie. Ik had 21 grote deels open etterbuilen over mijn totale lichaam, had hoge koorts en de arts zei dat ik was opgegeven. Toch ga ik,zei de arts, een nieuw uitgevonden middel uitproberen. Vervolgens kreeg ik elke drie uur in een ziekenhuis in Bandung twee weken lang dag en nacht een pijnlijkr injectie antibiotica dat mijn leven redde.

 2. Wat een feest om te lezen! In ieder geval 1 weldenkend geneesheer die nog mensen beter wil maken. Zorg zoals Hippocrates het bedoeld heeft. Allen leggen nog steeds de eed af maar velen zijn meer dealer van Big Farma dan healer van de mensheid. Wie er dan wel beter van worden: instellingen, artsen die gewoon lopendebandwerk produceren. Uurtje factuurtje. De afdeling zinloze behandelingen, daar is het altijd volle bak. Omzet = omzet. Door het fragmentarisch behandelen wordt totaal niet meer naar de mens als geheel gekeken. Complementaire geneeskunde is grotendeels verdampt. “Behandeling zeer geslaagd, fantastisch resultaat (alleen naar het litteken kijkend). Dat daar een persoon aan vast zit die van meervoudig blijvend letsel aan elkaar hangt, daar wordt volledig aan voorbij gegaan. Het hele verhaal voeding, leefpatroon, immuunsysteem, stressfactoren………..nooit van gehoord! Uiteraard is het wel de bedoeling dat je als PATIËNT (letterlijk vertaald uit Latijn = geduld, verklaart meteen de wachttijden) nog jaaaaaaaarenlang rondjes hobbelt door de lange gangen, van de ene naar de andere (“moet u echt bij mijn collega zijn”) afdeling. “Nee, helaas, we kunnen niets voor u doen, u hebt gewoon een beetje pech, mevrouw!” Het beantwoorden van gewone vragen, waar je als cliënt recht op hebt want het gaat om JOUW gezondheid, kun je meestal wel vergeten. Winstmarge hierop is kennelijk te laag.

 3. Beste Hans,
  Fantastisch te lezen dat je een arts bent die verder kijkt, vele van de onderwerpen zijn doordacht en er dient mee rekening gehouden te worden. Het is een ingewikkelde wereld geworden met veel gelobby voor hun goede eigen doel. De mensen raken de draad kwijt en ze kunnen het zelf niet goed krijgen, teveel tegenstrijdige informatie. De opvoeding en opleiding in alle mogelijke richtingen zorgen daar ook voor. Je raakt daar ook de geest aan, naast de andere onderwerpen is dit mogelijk wel de belangrijkste van allen. Als de geest goed zit dan voel je automatisch dat bepaalde dingen niet goed zijn voor je lichaam.
  Het beste wat ik kan doen is verwijzen naar Progressive Mental Alignment, daar kan je de effecten van psychosomatische aandoeningen zien en hoe deze ontstaan. Je hebt al een paar van de effecten opgesomd. Het is een aanvulling en begrijpbaarder maken van hoe alles werkt in ons brein. Als je dit kan begrijpen Hans maken we als mens weer een grote sprong. We hebben nood aan mensen die holistisch zijn en de richting doen keren van de menselijke misleiding of dwaling.
  Ik kan jou hier uitgebreid over vertellen, beter is het zelf te ontdekken en te toetsen aan je zelf. http://www.pmainstituut.com
  Europa heeft deze methode pas gesubsideerd omdat de universiteit van Hilversum en een project in het Nederlands onderwijs heel goede resultaten heeft bereikt. Rapporten zijn hier op te vragen. Voor iedereen een aanrader om dit te gaan lezen. Iedereen mag contact met me opnemen die meer wil weten. FB pagina Coaching Center for Progressive Mental Alignment.

 4. Inzicht,

  Als wij begrijpen hoe enorm krachtig wij zijn,
  kunnen we wonderen verrichten en dus verdwijnt pijn,
  vaak echter doen wij net het omgekeerde,
  Maar als iedereen op de aarde nou eens leerde:

  om elkaar te helpen in plaats te beschadigen,
  De minder bedeelden te helpen en verzadigen,
  Zodat nergens meer een mens zinloos sterft,
  En dat generatie na generatie dit talent erft.

  Waardoor de pracht van de aarde hersteld,
  Zodat voortaan in het heelal wordt verteld;
  Dat mensen die vanaf nu leven op de planeet aarde,
  universele wezens zijn; ze laten elkaar in de waarde!

 5. Hans, ik ben zo blij dat jij je zo inzet voor de zin van jouw leven en alle waardevolle kennis die je daarmee deelt! Zo zoveel dank voor de uiting die u geeft en wie u bent!! Mijn dank is groot, dank u wel.

 6. Wat een prachtige man en wat een goed doordachte basis. Het gaat er vooral om dat wij de ziekten voorkomen. Dan hoef je ze ook niet achteraf te genezen. Voorkómen van ziekten betekent dat we ons lichaam goed moeten voeden. Voorzien van de juiste wapens tegen al die kwalen. Daarom zo blij met de nieuwe voeding uit zaden. Dit zou weleens een echte omslag kunnen zijn!

 7. Je zo dicht bij een aanstekelijke lachsalvo kunnen manifesteren getuigt van spontane oprechte integriteit en eerlijkheid, dicht bij de Bron der kennis aanwezig hetgeen het gedane werk toont…

 8. Super mooi artikel. Ik heb dezelfde ervaring bij het oplossen van conflicten. Je verschuift het probleem enkel wanneer je genoegen neemt met een compromis of schikking waar je niet achter staat. Of wanneer je het gevecht in stand houdt. Het conflict lost zich niet op, wanneer de angel er niet uit is (de kern, datgene wat de oorzaak is van het conflict). Een ander kan dat niet voor je doen. En een ander is nooit verantwoordelijk voor je eigen gevoel. Elke keer word ik er weer blij van wanneer de angel eruit is en zie dat mensen het begrijpen, dat het kwartje valt. Dan valt alles op zijn plek. En het lichaam ontspant. Het draagt bij aan genezing. Heel bijzonder en vervullend om te doen. Dan komen er ook spontaan oplossingen waar mensen echt tevreden mee zijn en waar zij weer verder mee kunnen.
  Wat er is gebeurd kun je niet veranderen. Wel wat het met je doet. En dat verandert alles. gratis ebook op http://www.wel-com.nl (voor wie wil)

 9. Een zegen dat mensen als Moolenburgh bestaan. In een wereld vol domheid, zakkenvullerij en wreedheid is Moolenburgh een verademing!
  En wie tegen hem is, getuigt alleen maar van de genoemde domheid
  enz.

 10. Zelf heb ik veel te danken aan Dr. Moolenburgh, want hij heeft mij al jaren op een spoor gezet van hoe een lichaam werkt en wat ware genezing is. Dit is prachtig als je een vorm van Fibromyalgie hebt, waarvan ze in de reguliere sector zeggen: “Het zit tussen de oren,” terwijl je zelf met vervelende klachten blijft zitten en wel weet dat het niet alleen tussen de oren zit. Hetzelfde 20 jaar geleden met mijn man bij hielspoor: “Slijtage” meneer niks aan te doen, nou er was wel degelijk iets aan te doen.

  Maar nog anders wordt het als je man kortelings 1 september te horen krijgt van “we hebben een slecht bericht voor u, u bent “uitbehandeld” , Dit bericht kwam als donderslag bij heldere hemel, wij kwamen in het ziekenhuis om een operatie te bespreken. Want daar was naar toegewerkt, mijn man heeft een kwaadaardige tumor, in april vastgesteld, er werd binnen de kortste keren een stoma aangebracht, de hele maand juni bestraling en chemo therapie omdat de tumor moest slinken voor de operatie, dit ging dus niet zoals was voorgesteld.

  Zij zien geen kans meer in verdere genezing, en gebruiken dan de term “uitbehandeld” wat kan opgevat als een doodvonnis, wat dan ook heel vaak gebeurt. Ze kunnen alleen nog palliatieve chemo aanbieden, wat een lapmiddel is, staat letterlijk zo in het woordenboek. Toen gingen wij op zoek naar wat chemo is en met je lichaam doet, en dat was zo’n eye-opener, mede door het boek van deze Dr. Moolenburgh “u kunt meer dan u denkt.

  Wij zijn heel blij dat er NTTT (Niet Toxische Tumor Therapie) artsen zijn, in de reguliere “behandelen” ze de ziekte, maar je moet de gezondheid stimuleren, dat wil zeggen: het immuun versterken, het zelf genezend vermogen aanwakkeren. Dit doet geen enkel middel van de reguliere, ze hebben geen middel die immuunversterkend zijn, niet zelf genezend, Als je voor gezondheid gaat, moet je dat ook zelf betalen, er wordt wel peperdure chemo vergoed, die niks op levert, ja voor de Big Farma zelf, Maar als je middelen gebruikt om de gezondheid te stimuleren wordt dit niet vergoed. En gezondheid verdiend aandacht want wat je aandacht geeft dat groeit. En dat doen artsen zoals deze Dr. Moolenburgh, die gaan voor genezing. Van deze artsen zijn er niet veel, hoe zou dat toch komen? want veel mensen hebben hier behoefte aan, omdat ons zelfgenezend vermogen moet worden gestimuleerd, alleen dan is er kans op ware genezing.

  1. Nah, daar ben je dan mooi klaar mee.
   Intussen ook nog ‘even’ ontgiften van de chemo en de negatieve stralingseffecten verminderen.
   Er is al straling genoeg om een mens heen. Slecht voor je energie fabriekjes (mitochondriën).

 11. Wat ben ik U dankbaar want het is zeker 30jaar geleden dat ik bij U kwam ivm kanker en daardoor ben ik anders gaan eten en beter gaan leven en ik ben nu bijna 80 en ik voel me er goed bij nogmaals heel erg bedankt ik kan nog genieten van mijn kinderen en kleinkinderen !!
  ,groetjes Diny possel

  1. Wat prachtig om te lezen. Kunt u mij informeren over het anders eten? of heeft deze dokter ook daar een boek over geschreven?

 12. U bent een mens naar mijnhart, waarvan er veel meer zouden moeten zijn deze wereld.
  Ben het helemaal met u eens.
  Heb dit artikel met grote belangstelling gelezen En mijn hoofd knikte telkens “ja”.
  Bedankt ervoor.

 13. ik heb zeer veel bewondering voor dr.Moolenburg,hij doet me denken aan Hippocrates, die 2500 jaar geleden de raad gaf aan artsen GEEN SCHADE te doen aan hun patienten,”laat hun voedsel hun medicijn zijn”.Ik woon in nieuwzeeland,waar fluoridering nog steeds hoogtij viert,helaas.Soms praat ik tegen het publiek hier over de gevaren van het toevoegen van hexafluorosilic acid aan het drinkwater en ik vertel de mensen hier hoe dr.Moolenburghs werk geholpen heeft de fluoridering in nederland te stoppen in1976.george mastenbroek,BS,biologie,universiteit van amsterdam.

 14. Hele mooie man, van hem zouden ze nu eens enorm veel klonen MET zijn herseninhoud en denkwijze moeten maken, er zijn er veel te weinig zoals hij. Dr John Bergman waar ik altijd op youtuben aar kijk zo zomaar zijn tweelingbroer kunnen zijn, zelfde denkwijze, methodes van genezen enz enz.

 15. Chapeau! voor de Heer Moolenburgh.
  Een verrijking, dat zijn 3 zoon’s het zelfde gedachtengoed mogen hebben.
  De Rockefellers hebben van geneeskunde een chemisch verdien model gemaakt.
  Laatst las ik over Napalese een stofje dat wordt toegevoegd aan vaccins. Je wil het niet weten,
  zo’n fout stofje. Ik verwacht niet anders van de farmaceuten, want zie je krijgt iets voorgeschreven en er moet gelijk iets bij voor de bijwerking. Je komt in de mallemolen van het verdienmodel van de gezondheidszorg.
  Heer Moolenburg uw/dit artikel zou verplicht pagina groot in alle kranten gepubliceerd moeten worden. Dan kan niemand meer zeggen ik wist het niet!
  Gezondheid en groeten.

 16. tot tranen bewogen….zo gek ben ik dus toch niet!

  Als kind “wist” ik wat wel en niet te eten en nog. Ook vond, en vind, het gezamenlijk uit eten gaan daardoor nog steeds een crime.
  Veel later ben ik o.a. alternative geneeskunde gaan studeren en mag me officieel ook zo noemen..! Heb daardoor best veel mensen kunnen begeleiden en ja, begeleiden…want genezen doe je m.i. uiteindelijk zelf.
  Dank voor het plaatsen!

 17. Goedenmorgen,Ik heb me veel aandacht en passie het verhaal gelezen van U.zoveel wijsheid en zo veel strijd tegen,de mensen die denken het beter te weten. de boeken over water heb ik gelezen. maar er zijn nog zoveel ongrijpbare ziektes,mijn kleindochter van 25 jaar is al 10 jaar ziek en ontzettend moe ,epelepsie e.d.s.zware bloedarmoede 3 aanvallen per week 3x ziekenhuis per week schouder uit de kom, heup uit de kom.
  WIE HELP ONS HELP HELP WIE HET IS ZO MOEILIJK!
  GR JACQUES V Wakeren

  1. Hallo Jacques, heb je ooit gehoord van, of je verdiept in Cannabis olie, oftewel CBD olie / THC olie ?
   Of misschien zelfs al gebruikt, maar had dat geen resultaat?

  2. Sputum probleem door verstoring koorts-proces in de pijnappelklier en hypofyse.

  3. Heeft zij last van constipatie, huidskleur rood is, stress en depressie?
   Tijdens epilepsie is haar lichaam buigt naar binnen?

  4. De aanvallen en kramp van epilepsie heeft een signaal, het lichaam krijgen geen zuurstof in de bloedbanen en in de hersenen. Het is wel van belang dat bij de aanval dat de patiënten lucht krijgen i.p.v. allerlei verkeerde maatregelen.

   Je hebt 3 soorten sputum.
   zichtbaar, onzichtbaar en vocht.

   Je zie dat epilepsie treft vooral de baby vanaf de 6e maand, meestal de kinderen vanaf de 12e jaar, vooral de meisjes meer dan de jongen.

   De baby vanaf de 6e maand is de oorzaak van epilepsie een indirect verband met de vruchtwater die bij de geboorte per ongeluk in de longen en luchtwegen achtergebleven.

   De drink-, eet- en leefgewoonte speelt ook een rol bij de kinderen die vanaf de 12e jaar epilepsie krijgen. Zogenaamde “koude” drink en eetgewoonte.
   Voor meisjes heb je ook een verband met de kinderziektes, menstruatie en koorts-proces mee te maken. Dit zie je ook veel bij meisjes vanaf de 12e jaar migraine krijgt. Omdat dit hoort in dezelfde groep en hetzelfde router.

   De koorts-proces van verkoudheid, griep en kinderziektes begint vanaf de ruggenmerg richting het hoofd. Tijdens de proces treedt de witte bloedcellen vanuit de beenmerg te verbranden om de infecties/virus te doden, zo zie je hoge koorts en hoofdpijn krijgen, de longen helpt mee met een slijmachtige vocht om dit afval te voeren via hoesten en via de ontlasting.
   Op dit moment heb je longontsteking, Je hebt 6 soorten longontsteking, Slechts 1 ervan mag je AB bestrijden. De longontsteking van verkoudheid, griep en kinderziektes hoort helaas niet bij, zelfs gevaarlijk met AB behandelingen.

  5. De wetenschappers praten allemaal over griepvirus, waterpokken en mazelen-virus. Vaccins tegen virussen. Zij hebben totaal geen verstand van virussen.

   De voorouders van griepvirus is geen virus, maar een antistof uit de stamcellen. Door onwetendheid hebben zij de antistof verandert in virussen.

   Verkoudheid en griep zij een ziektes, maar de koorts-proces tijdens de verkoudheid en griep is niet slecht, maar met een goede bedoeling. De lage weerstand en de verstopping in de haarzakjes en huid, de verstopping in de bloedbanen vrijmaken met een koorts-proces.

   De longontsteking tijdens dit proces is alleen tijdelijk met een goede bedoeling. Maar wel thuis blijven en rust nemen voor paar dagen. Degene dit longontsteking en hoest als een ziekte te bestrijden heb je kans op allerlei aandoening o.a. epilepsie.

   De kinkhoest is een ziekte, maar de hoest heeft een goede bedoeling om de achtergebleven vruchtwater ophoesten en via koorts laten verdampen. Een andere benaming van kinkhoest is 100 dag kinkhoest. D.w.z. na 100 dagen is de kinkhoest zal spontaan genezen. Iedere dag hoest het lichaam 1% het slijm vocht op, na 100 dagen is het luchtwegen en de longen vocht vrij.

   Vertegenwoordig zien de wetenschappers kinkhoest als een ernstige ziekte die met vaccins en zware medicaties om dit te bestrijden. Bij ongepaste medicaties heb je kans op allerlei longaandoening naast epilepsie o.a. oorontsteking, Astma en COPD.

  6. Sinds 2009 de griepprik introduceren zie je veel opgevallen geval veel doden in de voorjaar. De ene overleed aan longontsteking, de andere overleed aan longkanker, lymfeklierkanker en hersenentumor. Zij weten totaal niet dit een indirect verband met de griepprik en de koorts-proces daarvan.

   Op het moment tijdens de koorts-proces dat de longen de slijmachtige vocht maakt om de afvalstof af te voeren. Bij ongepaste medicatie verstoort het proces dat de slijmachtige vocht achter in de longen blijven hangen dan ontstaan er de afwijkingen in de longen. Zo zie je in de CT-scan zwarte vlekken in de longen. Zo pech krijg je een diagnose LONGKANKER, terwijl je hebt nooit gerookt. Degene 10 jaar geleden al gestopt met roken, een goede voorbeeld van Johan Cruijff, dan verklaart de internist dat wel een verband tussen roken. De ene internist zegt kanker is een eiwit storing, de andere zegt molecuul, bacterie of virus verandering. Eenmaal een naam KANKER dan meteen operaties, chemokuur en/of bestraling tegen iets die zij niets van weet.
   Als iemand kort geleden of lang geleden kanker heeft gehad, dan noemen zij zomaar de diagnose: de uitzaaiingen in de longen, leuker kunnen zij niet maken, wel makkelijker.

   De router van Epilepsie, Migraine, Lymfeklierkanker, Longkanker is ook dezelfde router van hersenentumor. Vochtophoping in de hersenen, afwijking in de hersenen. Dit noemen de internist de hersenentumor.

   Hieronder een 15 jarige meisje die niet overleed aan hersentumor, maar aan het verkeerde medicatie en behandelingen.
   http://www.shepostsonline.nl/2017/04/29/sabine-15-neemt-afscheid-gaat-meer-lukken/
   Een jaar geleden, op 29 april 2016, krijgt Sabine te horen dat ze een hersentumor heeft. Ze had al tijden last van migraine, maar er bleek veel meer aan de hand: in haar hersenen zat een kwaadaardig gezwel dat bij kinderen bijna nooit voorkomt.

   Als zij de oorzaak van migraine goed aanpakt dan kan de hersentumor ook voorkomen.

   Weet je waarom de meeste symptoom van hersentumor is de nachtzweet?
   Omdat teveel sputum in de hersenen en bloedbanen dat het lichaam zich met een noodoplossing: de nachtzweet

  7. Je ziet dat patiënten vóór de hersentumor epilepsie hebben, de andere epilepsie krijgen na de diagnose hersentumor. 2 ziektes maar 1 probleem.

   Primaire hersentumoren en hersenstam tumoren zijn de moeilijkste voor de wetenschappers. Zij weten totaal de oorzaak niet idd. de juiste behandeling. Dat de chemokuur, bestraling en operaties niet helpen dan kunnen zij verder niets mee. Daarom is de genezings-kans voor deze ziektes op 0%.

   Lang geleden geloofde een Primaire hersentumoren patiënt de theorie van de Italiaanse arts Tulio Simonchini, is kanker niets anders dan een schimmel die kan worden geëlimineerd met zuiveringszout. Ik zei tegen hem: kanker(hersentumor is een slijm, een slijmbal. Hij geloofde meer op Tulio Simonchini en de andere wetenschappers waar hij een stichting opgericht en veel miljoenen opgehaald voor onderzoek naar hersenen. Meer dan 10 jaar hebben zij de oorzaak niet gevonden idd de oplossing.

   De andere stichting van Semmy had ook veel miljoen opgehaald, tot heden is de genezings-kans nog steeds 0%. http://www.stichtingsemmy.nl/

   Sommige hersentumor patiënten krijgen een onverklaarbare stuwing van het vocht (liquor) in de hersenen en de andere krijgen vochtophoping die moet aftappen. Maar in het korte tijd komt het vochtophoping terug.
   Als de longen bezig de slijmachtige vocht produceren om de afvalstof te verwijderen. Het programma gaat pas eindigt als de missie voltooid. Als tijdens de proces wordt verstoort dat zijn missie in de mailing genomen dan weet hij niet van ophouden. Hij blijft de slijmachtige vocht te produceren. Dat is het probleem.

   Je ziet veel meisjes vanaf de 12e jaar een diagnose hersentumor. Symptomen: hoofdpijn, misselijk, braken, uitval van het gezichtsveld, (het onvermogen complexe handelingen in de juiste volgorde te verrichten of onbewustheid van wat zich aan één zijde van het lichaam afspeelt. De oorzaak komt van de koorts-proces verstoring tijdens de menstruatie. Je hoeft maar de menstruatie op order maken en het lichaam in balans herstellen dan is de hersentumor spontaan genezen.

   De koorts-proces gaat van het hoofd naar de tenen. Alle hormonen werken hier mee. De 1e hormoonklier die begint zijn de pijnappelklier en de hypofyse. Daarna naar de schildklier.
   Je hebt 2 oorzaken van bloedarmoede: 1 tijdens de verstoring bij de verbranding en de 2e is tijdens de proces in de schildklier, hier heb je kans op traag werkende schildklier die bloedarmoede zorgt.

   De verstoring in de schildklier heb je ook kans op lymfeklierkanker.
   https://www.rtlnieuws.nl/boulevard/entertainment/zieke-andre-van-der-toorn-breekt-met-partner

   De juiste behandeling is niet de verwijdering van lymfeklieren of chemokuur, maar het herstel van de long- en koorts-proces.

  8. Heeft u kort geleden longontsteking, hoest, verkoudheid of griep gehad?
   Wat merk je als u snot niest?
   Je zal merken dat je oor dicht klapt of geluid hoort van niezen.

   De oorzaak van lymfeklierkanker is deze slijmachtige vocht niet geheel kan niezen of ophoesten die de richting de oor gaat nestelen. De lymfeklier onder de oor gaat dit opvangen en verwerken, maar wel met de medewerking van het lichaam.
   Wanneer het lichaam krijgt geen medewerking, integendeel alleen maar tegenwerk en de slijmachtige vocht wordt alleen maar toegenomen. Zo zie je een verdikte lymfeklier in de hals, net onder de oor.

   Op dit moment als behandelaar moet je kijken of de patiënt nog koorts, soms warm en/of soms koud. Dit is de beginfase makkelijk om te genezen.
   Als geen koorts, geen warm en geen koud, de verdikte lymfeklier wordt dik en hard dan moet je een andere methode dan de eerst, wel moeilijker, maar met de juiste behandeling is wel kans op een genezing.

   De misselijkheid en braken is een aparte kennis voor een kanker behandeling. Hier vertel ik een ware verhaal van een borstkankerpatiënte die kans op een genezing, maar door onwetendheid stopte met de juiste behandeling toen zij misselijk en braken voelt tijdens de behandeling en daarna een slechte afloop.

   Jaren geleden had mijn vrouw een knobbel gevonden in haar borst, eenmaal verdiept naar de oorzaak van borstkanker had ik de juiste methode gevonden die haar knobbel binnen 2 maanden had genezen. 1 jaar later een vriendin van haar had ook een knobbel in de beginfase gevonden, zelfde methode en dit ook binnen 2 maanden spontaan genezen.
   Kort daarna via media hoor ik een Nederlandse borstkankerpatiënte wiens in mijn stad woont opzoek naar een alternatieve oplossing voor haar uitzaaiing in het hals. Ik zei tegen haar dit kan makkelijk genezen binnen 2 maanden. Voorwaarden is dat alles 100% geloof en 100% goed werk doen. Ik zei dat ik ga u leren hoe u zelf kan genezen. Het kost niets en ik betaal ook nog de ingrediënten voor haar. Alles vrijblijvend.
   Eenmaal haar bezoek zag ik totaal andere verhaal. Zij was spierwit, geen fut, nog geen 5 minuten staan dan moest zij gaan zitten. De uitzaaiing is niet alleen in het hals, maar ook in haar hersenen met fase 4 stadium.
   Voor een goede doel had ik haar toch geholpen met diverse methodes. Na paar weken merkte zij meer dan 60% verbetering, de knobbel in haar hals wordt kleiner, veel energie en kan meer dan halfuur staan praten. Zeer blijdschap. Onverwacht kreeg ik een verzoek van haar dat paar lotgenoten die willen ook zo ingrediënten. Hier had ik wel veel last van.
   Op een moment had ik haar gevraagd of de ingrediënten van me en de geleerde recept gebruikt, hoor ik dat zij was al 3 dagen zonder iets te doen. Zij had behoorlijk misselijk en neiging tot braken.
   Ik was boos. Ik stop mee. Want de afspraak is elke dag de reactie van het lichaam me moet doorgeven, 100% geloof en 100% goed doen.
   De braken is de bedoeling om de afvalstoffen/bacteriën rechtstreeks lozen. Op dit moment de medicatie juist verhogen i.p.v. verlagen.

   Hieronder is een vakkundige TCM-arts die een Amerikaanse borstkanker patiënte in fase 4 meer dan 1 jaar behandeld, pas op weg naar een genezing.
   http://hantang.com/chinese/ch_Articles/09-09-08.htm
   http://hantang.com/chinese/ch_Articles/10-16-08.htm

  9. Deze arts citeert een hele belangrijke conclusie in zijn dagboek over deze borstkankerpatiënte.
   Hier via Google vertaald: Ten eerste had ze al een vier jaar durende menstruatiecyclus gehad, maar nadat ze de traditionele Chinese geneeskunde had gebruikt, kwam de menstruatie elke maand op tijd en in grote hoeveelheden op: eenmaal voelde ze dat de knobbeltjes in haar borsten krompen.
   Na meer dan zes maanden behandeling stopte ze dat meer dan vier jaar menstruatie daadwerkelijk terugkwam, maar gedurende enkele maanden per maand kwamen, elke keer tot menstruatie gepaard ging met dertig of veertig bloedstolsels, deze Bloedstolsels van verschillende grootte, zoals varkensleverkleur, ze las eens gewassen met water, een van de bloedstolsels en vond dat er een groot stuk wit rubberachtig blok was, de lezer zag hier moeten weten wat dit is, toch? Dit is de stollingafzetting van melk. Ze was opgewonden om me te vertellen dat wanneer een stapel bloedstolsels werd afgevoerd, ze duidelijk kon voelen dat haar opgezwollen linkse borsten binnen een paar uur snel kleiner werden,

   Als je weet de oorzaak van borstkanker dan kan je met allerlei manieren dit kan oplossen.
   Voor de oplossing voor hormoonkanker heb ik de laatste jaar paar recepten zelf samengesteld dat goedkoop, makkelijk, doelmatig en betaalbaar moeten zijn.
   Een van de recept die meer dan 60% verbetering is de 24 smaak thee. Zij had toen gebruikt en vermeld op haar blog: Ho Yan Hor Herbal tea , een traditionele 24-kruidenthee wordt in China gedronken tijdens het vochtige/griepseizoen, maar inmiddels hebben ook veel westerse mensen de weldadige werking van deze thee ontdekt.
   De thee wordt gewoonlijk gebruikt bij verkoudheid, koorts en griep, maar staat ook bekend om zijn gunstige werking bij kruidige of rijke en vette maaltijden.
   Het helpt om de sinussen vrij te maken, bij hoofdpijn, bij een zere keel en tegen koorts en hitte. Ze verlicht misselijkheid, indigestie en buikgriep. Ze staat ook bekend als verlichtend bij een kater, stress en een burn out. Ze wordt ook wel eens schertsend een “magische-genees-alles” thee genoemd.
   ________________________________________
   Ingrediënten
   Ho Yan Hor is voor de prijs van 3 á 4 euro per doosje (12 zakjes) in iedere goede Chinese Toko verkrijgbaar.
   Ho Yan Hor Herbal tea
   2 cm verse gember – in plakjes gesneden
   Snufje zout
   ________________________________________
   Bereiding
   Breng een halve liter water aan de kook met daar in de inhoud van twee zakjes thee, de in schijfjes gesneden gember en een snufje zout; 10 minuten laten koken, 10 minuten op laag vuur.
   ________________________________________
   Gebruik een theezeefje en drink de thee (2 a 3 kopjes) verdeeld over de dag op. Bij voorkeur ongeveer een uurtje na het eten.
   ________________________________________
   Het uitgangspunt bij de behandeling van verschillende soorten kanker, maar in dit geval van mijn borstkanker, is dat borstkanker valt in de griep/ontstekingsgroep.
   Vandaar dat de Chinese 24 kruidenthee onderdeel van de aanpak is. Deze kan kan het lichaam helpen de ontstekingen in de lymfeklieren te verwijderen. Het is de bedoeling dat het slijmachtige vocht, dat tumor genoemd wordt, los gaat en dat het lichaam dit slijm zal gaan verwijderen. Dat kan op 2 manieren gebeuren: Het lichaam werkt dit via de griep functie weg, of via de ontlasting. Losgekomen slijm moet daarbij uitgespuugd of uitgesnoten worden. Daarnaast zijn een goede ondersteuning van het lichaam en veel rust (gelegenheid tot ‘uitzieken’) elementen waarvan de kracht beslist niet onderschat mag worden.
   ________________________________________
   Een ander merk 24-kruidenthee is Qing Liang Cha. Dit is een oplosbare vorm, die niet met gember en zout gekookt hoet te worden. Deze thee is goed te gebruiken bij (hoofd)pijn en helpt de sinussen vrij te maken. Ho Han Hor heeft echter, mede door het meekoken van gember, een sterker slijmoplossende werking.

   http://www.welingelichtekringen.nl/gezond/751543/nieuwe-hoop-voor-wie-lijdt-aan-migraine.html
   Het topblad in de geneeskunde, het New England Journal of Medicine, brengt twee rapporten tegelijk over twee verschillende stoffen die allebei werken tegen migraine – hoewel ze geen van beide de aanvallen echt uitschakelen, alleen verminderen. Beide stoffen, ere­numab (van Amgen en Novartis) en fremanezumab (van Teva), zijn van hetzelfde type: stoffen die heel precies en gericht één duidelijk doel aanvallen, zonder veel bijwerkingen.
   De onderzoekers van King’s College Hospital noemen de resultaten “veelbelovend”. Het kan nog een paar jaren duren voor op basis van de nieuwe kennis een medicijn beschikbaar is
   Een op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven migraine.

   Zij noemen dit “veelbelovend” ??
   De paracetamol van € 1,00 heeft ook dit effect. Zo doen zij met de miljoenen onderzoek geld.

  10. http://www.nieuws.leidenuniv.nl/Nieuwsarchief-2009/spinozapremie-voor-migraineprofessor-michel-ferrari.html
   In 2009 mag Ferrari met zijn onderzoeksgroep 2,5 miljoen euro gaan besteden aan het onderzoek naar migraine, een ziekte waar twaalf procent van de mensheid aan lijdt,

   Nu 8 jaar later verdampt de 2,5 miljoen euro voor de onderzoek. Toen had ik al voorgespeld dat hem niets zal lukken. Degene de bloedzuiger voor migraine snapt dan vindt hij vroeg of laat de oorzaak en de oplossing. Helaas zowel de behandelaars van bloedzuiger en de wetenschappers hebben deze kans gemist. De methode van bloedzuiger is ook geschikt voor hersentumor, lymfeklierkanker, epilepsie en beroerte. Niet 2 vliegers in een klap, maar talloze vliegers in een klap.

   De bloedzuiger tegen migraine bestaat al jaren, maar niemand verdiept de geheim en de oorzaak.

   Het topblad in de geneeskunde, het New England Journal of Medicine, brengt twee rapporten tegelijk over twee verschillende stoffen die allebei werken tegen migraine – hoewel ze geen van beide de aanvallen echt uitschakelen, alleen verminderen. Beide stoffen, ere­numab (van Amgen en Novartis) en fremanezumab (van Teva), zijn van hetzelfde type: stoffen die heel precies en gericht één duidelijk doel aanvallen, zonder veel bijwerkingen.
   De onderzoekers van King’s College Hospital noemen de resultaten “veelbelovend”. Het kan nog een paar jaren duren voor op basis van de nieuwe kennis een medicijn beschikbaar is

   Zij krijgen miljoenen onderzoek geld die van ene zak naar de andere zakkevullers. Tot het moment meer geld willen vullen dan verzinnen zij iets waar mensen die intrap om te donaties te doen met het woord: “veelbelovend”.
   De truc is heel simpel, Het kan nog een paar jaren duren voor op basis van de nieuwe kennis een medicijn beschikbaar is.
   Over paar jaar zijn de mensen al vergeten zijn beloften. Weer over paar jaren komen zij met iets nieuws dat donaties hard nodig. Zo zie je bij andere kanker onderzoek teams.

   https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/altijd-hoofdpijn
   De verstopping van de slijmachtige vocht rondom de oor wordt tijdelijk verlost door bloedzuiger.

   Welke plekken hebben de bloedzuigers gezuig?
   Wat betekent dit als een methode voor lymfeklierkanker?

   Waarom gebruiken de wetenschappers de Chemokuur voor lymfeklierkanker?

  11. Ontdekking
   Chemotherapie werd bij toeval ontdekt tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Amerikaanse arts Cornelius Packard Rhoads (1898-1959). Hij was op dat moment aanwezig in de Italiaanse stad Bari, waar geallieerden voor hun bevoorrading gebruik maakten van de haven. In de nacht van 3 december 1943 werd de haven gebombardeerd door de Duitsers en werden er zestien schepen tot zinken gebracht. Onder deze schepen was ook het schip de Liberty, dat op dat moment een geheime lading van honderd vaten mosterdgas aan boord had, bestemd voor de oorlogsvoering. De vaten raakten lek en een grote groep mensen werd blootgesteld aan het gas. De Amerikaanse arts Rhoads behandelde veel van de zeshonderd overlevenden van de Liberty. Het viel hem op dat hun aantal witte bloedcellen dramatisch was gedaald, terwijl de rest van hun weefsel onaangetast leek. Als mosterdgas het aantal witte bloedcellen deed afnemen, kon dit een behandeling zijn voor lymfklierkanker, aangezien lymfkanker voorkomt in de witte bloedcellen. De ontdekking werd pas na de Tweede Wereldoorlog bekend gemaakt en leidde ertoe dat wetenschappers op zoek gingen naar nog meer stoffen die soortgelijke effecten zouden kunnen hebben op kanker.

   Amerikaanse arts Cornelius Packard Rhoads is de “godfather” van de farmaceutische bedrijf, ook de godfather van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK). Vtdk is de pionier van Rhoads die alles tegen behalve de chemotherapie.

   Als je in de bijbel gelooft dan is de Amerikaanse arts Cornelius Packard Rhoads niets anders dan Satan die de mensheid vernietigd. Hij heeft ook een handlanger die mazelen en polio vaccins promoveren, ook een Amerikaanse arts: Jonas Salk .

   De werking en de toenemen van witte bloedcellen heeft altijd een positieve doelstelling. Je mag niet zo maar vernietigen.

   De toenemende witte bloedcellen bij lymfeklierkanker is niet de probleem van de witte bloedcellen, maar de ontstekingen en de slijmachtige vochten die de witte bloedcellen wakker heeft gemaakt. Het geldt ook voor Leukemie. Zij hoeven niet vermenigvuldigen als de ontstekingen onder controle houden. Daarom is voor lymfeklierkanker en leukemie moet je de witte bloedcellen absoluut afblijven voor een genezing.

  12. Een van de weinige die ik heb gevonden die verstand van de functie van lymfeklier. Zij liet de chirurg/oncoloog niet zomaar de lymfeklieren weghalen van de uitzaaiingen.

   Hier is haar verhaal in de besloten groep Rain waar Hans Moolenburgh ook deelneemt.
   Hieronder een verhaal van Saskia Ykema in de besloten groep Core en Soul.
   Mijn Testimonial over 2e borstkanker-vermoeidheid-chemobrein-hypoglycemie-gewrichts- en zenuwpijnen-depressie-lichaamswijsheid.
   Dit is misschien een heel lange testimonial, maar wat ik wil aangeven hiermee is dat ons lichaam zóveel wijzer is dan we denken/weten en dat, wanneer we gaan ‘luisteren naar de taal/stem van je lichaam ipv wat ons logische brein ons verteld”, zij ons precies kan vertellen wat het nodig heeft.
   Ons lichaam is met haar zelfgenezende vermogens Het allergrootste wonder!
   Door Soul en Core kan mijn wonderlijke, mooie lichaam pas écht weer haar zelfgenezende vermogens inzetten om volledig te kunnen genezen.
   Soul en Core is geen supplement maar de broodnodige, puur natuurlijke Voeding die ons brein en lichaam dagelijks nodig heeft.
   Na jaren van stress, kwam in april 2012 de knobbel op exact dezelfde plek in mijn linkerborst terug. Ik ‘wist’ nog voordat ik onderzocht was, dat dit weer kanker was.
   Nu had ik geen andere mogelijkheid meer dan helaas tegen mijn gevoel in en angst voor de chemo’s en bestralingen, toch voor deze westerse behandelingen te kiezen.
   Wel weigerdde ik om mijn lymphenklieren in mijn oksel tijdens de operatie eruit te laten halen, omdat ik vanuit mijn opleidingen en trainingen (oa Medicinale Qigong), weet hoe essentieel ons lymphen stelsel is, voor de afvoer van alle gifstoffen uit ons lichaam.
   Door een PET-scan bleek de kanker uitgezaaid te zijn naar mijn borstlymphklier, waardoor ik aan de aller zwaarste chemo’s en pillen moest.
   Eind juli 2012 kreeg ik mijn 1e chemo. En ipv een paar dagen hondsziek te zijn, was ik ruim 14 dagen doodziek en op de 21e dag kreeg ik dan weer de volgende lading gif.
   Ik ‘voelde’ dat ik niet tegen deze chemo-cocktail kon. Gaf dat ook door aan de professor, die weigerdde mijn verzoek voor een lichtere chemo.
   Al na de 2e chemo, liet ook mijn brein mij in de steek: zo wist ik bijvoorbeeld niet dat als ik naar een potje met chinese kruiden keek (die ik er naast oa gebruikte), ik dat potje ook moet oppakken, er 2 uit moet halen en dan in mijn mond moet stoppen; al die seintjes waren “offline” gegaan in mijn hoofd.
   Na de 4e ronde, eind oktober 2012, kwam ik op het randje van de dood te liggen. Mijn witte bloedlichaampjes was ver onder de grens en ook mijn rode bloedcellen. Voordat ik buiten westen raakte, hoordde ik de zusters nog zeggen dat als bij een volgend bloedonderzoek, dit nog zo laag bleef, ze mij bloedtransfusies moesten toedienen.
   “Iets/een stem” zei in mij: o nee, dat gaan we niet doen.
   Door de zware morfines, voelde ik gelukkig geen pijn meer in mijn botten, zenuwen en spieren.
   Ik raakte buiten bewustzijn en was bereidt om te sterven.
   Weer hoor ik die innerlijke Stem tegen mij praten.
   Die zei mij letterlijk: “Lieve Sas, je zal niet sterven door de chemo’s want jij Bent veel sterker.
   Ga jouw ‘ding’ nu weer doen!”
   en wat er toen gebeurde is bizar en toch waar gebeurd;
   ik hoor mijzelf telepatisch, praten tegen mijn witte bloedlichaampjes en rode bloedcellen. Ik bedankte ze voor hun harde werken EN zei dat ze NU weer voldoende moesten produceren.
   Na een paar uur, kwam ik weer bij, met een blije zuster naast mijn bed.
   Ze zei dat ik wonderbaarlijk uit de gevarenzone ben gekomen, omdat ineens er weer voldoende witte bloedlichaampjes en rode bloedcellen werden aangemaakt.
   Gelukkig kreeg ik daarna een veel lichtere chemo-combi, wat een eitje was vergeleken de vorige.
   10 dagen na mijn laatste kuur, kreeg ik bestralingen.
   Nadat ik 3 rondes had gedaan en voeldde wat dat met mij deed, stopte ik. Dat was op 31-12-2012.
   Ik kon niet meer en ‘wist’ dat ik EERST mijn immuunsysteem moest versterken, wilde ik uberhaupt die bestralingen overleven.
   Ook vroeg ik een Second opinion aan in een ander ziekenhuis, over de zwaarte van de bestralingsdosering die ik kreeg.
   Op 01-03-2013 begon ik in het andere ziekenhuis en met een dosering wat nu 3/4 lager nu was, kreeg ik 16 keer.
   Eind maart kon je mij opvegen.
   Een maand later, op Koninginnedag, fietste ik weer na 8 maanden. Niet beseffende dat ik evenwichtsstoornis had,viel ik voor mijn huis heel lullig op mijn Rechterschouder..
   De kop van mijn schouders was op alle kanten ingescheurd en uit de kom en ‘hing’ nog maar aan 1 draadje.
   Zelfs na maanden was er niets verbeterd omdat mijn lichaam door al dat gif, geen nieuw botweefsel aanmaakte.
   Ruim 1,5 jaar kreeg ik 3x per week fysio. Met als enige resultaat een giga hoge rekening en nog steeds blijvende klachten.
   In april 2014 ben ik vanwege mijn aanhoudende klachten en vergeetachtigheid, concentratieproblemen en grote vermoeidheid, uitgebreid door de Neuroloog van het AVL ziekenhuis onderzocht.
   Ik blijk een excessief Chemobrein te hebben (mijn witte en grijze massa is aanzienlijk laag) die, volgens de rapportage van de Neurologe,dr. Sanne Schage, mogelijk door de chemo’s is gekomen en ook, mogelijk, door de jarenlange stress voorafgaand aan de behandelingen.
   Zo heb ik sinds die tijd, van Alles geprobeerd om beter te worden; ontgiftingskuur gedaan (wat inderdaad korte tijd hielp), Superfoods smoothies maken (waarvan ik amper 1 a 2 glazen van op kon), tig suplementen enz.
   In de zomers, met lekker warm weer, verbeterde mijn gezondheid en pijnen wel enigzins, maar zodra het weer herfst/winter werd, kwamen de klachten in alle hevigheid weer terug.
   Mijn duizelingen, pijnen, grote vermoeidheid, depressie nam hierdoor ook weer toe.
   HET UNIVERSUM ANTWOORD ALTIJD, ALS JE VRAAGT:
   Afgelopen januari 2016 werd ook ik geveld door de hevige griepvirus.
   Wekenlang had ik nodig om een beetje te herstellen.
   Mijn energie kwam langzaam terug (oa ook door acupuntcuur behandelingen).
   Tot eind februari ik s’nachts wakker word met enorme ademhalingsproblemen, enorme benauwdheid op mijn borst en pijn in mijn wervels en longgebied, rondom het gebied wat bestraald was.
   Ook uitstralingen door mijn hele arm naar mijn vingers, die ik nu niet eens meer kon gebruiken.
   Dit voelde helemaal niet goed en heb foto’s laten maken
   de uitslag was dat ik mijn ribben zou hebben gekneusd door het hoesten.
   Ik was zóo klaar hiermee en wilde op deze manier echt niet meer verder!
   Uit wanhoop riep ik letterlijk in het Universum:
   “Oké Universum, geef mij ajb iets wat mij Echt goed zal helpen, betaalbaar is en vooral Puur en gezond”.
   Het blijft wonderbaarlijk hoe, Als je vanuit overgave je het Universum een vraag stelt, je daadwerkelijk antwoord krijgt, op een manier die je gewoon niet van tevoren zelf kan bedenken.
   Dit wonder kwam half maart op mijn pad: Soul!
   Nadat ik er wat meer over had gelezen en bekeken op youtube, voelde ik al een soort blijdschap.
   Echter, nadat ik ook de informatie-avond van Rain had bijgewoond en alle ins en outs en wat testimonials hoordde van andere gebruikers van Soul, “wist” ik direkt dat dit produkt mij mijn gezondheid weer terug kan geven.
   29-03-2016 begon ik met 3 zakjes Soul per dag.
   Na 1 week voelde ik al enorm verschil;
   Ik sliep veel beter; mijn pijnen verminderde; mijn energie nam toe, zodat ik in plaats van 3 keer per dag op bed/bank te moeten rusten, dat nog maar 1 keer hoefde.
   In de 3e week, ook toen ik wat meer begreep over wat Core voor geweldig produkt is, begon ik ook 1 zakje Core elke dag te nemen.
   Toen ging het helemaal snel!
   Mijn hypoglycemie verdween als sneeuw voor de zon (dit heb iknog niet eerder in mijn leven meegemaakt!), mijn energie nam nóg meer toe, zodat ik de middagdutjes kon skippen (tenzij ik op een dag intensieve dingen moet doen, of nieuwe dingen aan het leren ben, wat mijn brein heel veel energie voor vraagt).
   2 weken heb ik door omstandigheden, de inname van Soul en Core drastisch moeten verminderen.
   Ook dat merkte ik.
   Mijn klachten kwamen weer wat terug. Niet zo heftig maar ipv nog meer vermindering, verergerde het weer.
   Eigenlijk is dit juist ook heel mooi, omdat in wezen mijn lichaam ‘zegt’ dat het gewoon Soul en Core echt nodig heeft.
   Ik ben zo dankbaar en blij dat ik Soul en Core op mijn pad is gekomen!
   Ook al ben ik er nog niet, wb gezondheid en chemobrein, het is ongelooflijk hoé snel ik al zoveel verbetering bemerk.
   Moeder natuur ‘weet’ wat wij als mensen nu Echt broodnodig hebben.
   LET YOUR FOOD BECOME YOUR MEDICINE!

   Waarom krijgen bijna iedereen de vermoeidheid en vergeetachtig na de chemokuur behandeling?
   In onze lichaam vind je thymus (zwezerik) tussen het borstbeen (sternum) en de luchtpijp (trachea) in het voorste mediastinum.
   Het is sterk ontwikkeld bij kinderen, maar verschrompelt na de puberteit.Lange tijd heeft men gedacht dat de thymus een (vrijwel) nutteloos orgaan is. Pas sinds men is gaan experimenteren met het verwijderen van de thymus (= thymectomie) heeft men een idee van de functie van de thymus gekregen. De thymusklier is een van de belangrijkste organen in ons afweersysteem. Een belangrijk deel van de lymfocyten, de zogenaamde “T-lymfocyten”(T van Thymus) worden er “rijp”. Daarnaast speelt de thymus ook een essentiële rol bij de aanmaak van “geheugencellen” die het recept onthouden hoe de afweerstoffen tegen doorgemaakte ziekten moeten worden aangemaakt.

   Als de thymus bij jonge dieren verwijderd wordt, treden bij deze dieren daarna de volgende symptomen op:

   gewichtsverlies
   te langzame groei
   haaruitval
   algemene achteruitgang in de gezondheidstoestand
   veel infecties, met name ten gevolge van intracellulaire micro-organismen
   verminderde afstoting van – eventuele- transplantaten.

   Wat heeft dit thymus met de chemokuur mee te maken idd de haaruitval?
   Waarom heel snel baard groei bij opstaan?
   De bloed wordt iedere nacht ververst bij slapen. De goede bloed oftewel de verse zuivere bloed wordt opgenomen in de bloedbanen. De “oude bloed” oftewel de overtollige bloed wordt verstuurt naar de Thymus. Dat is de voedingsbron voor de haarzakjes, nagel, botten, lymfocyten en “geheugencellen”.

   Wat gebeurt dit tijdens de chemokuur behandelingen?
   Alle bloed die verstuurt naar de Thymus bevat de chemische stoffen en de gedode kankercellen afval.

   De haarzakjes krijgen geen waardevolle “oude bloed”, maar de chemische troepen. Dit maakt de haarzakjes helemaal kapot. Zo zie je de kankerpatiënten haaruitval tijdens de chemokuur, vermoeidheid en later vergeetachtig.
   Wat is de oorzaak van dementie en alzheimer?

   DE voedingsbron van de botten komt ook van dit “oude bloed”. De botten na de chemokuur behandeling moet minimaal halfjaar herstellen. In dit eerste halfjaar zijn de botten heel kwetsbaar. Wel bewegen maar niet “sporten”.

  13. Er zijn ook veel artsen die willen patiënten genezen met “geneeskunde”. Helaas door de opleiding meer op medicijnen en alles regels moeten volgens van de richtlijn van de farmaceutische bedrijven. Zogenaamde geblinddoekt.

   Chemo en antibiotica zijn geen “wonder” medicijnen. Bij veel gevallen zijn dodelijk voor de patiënten. Leer de feiten te kennen en in een goede richting veranderen op belang van de patiënten.

   De verhaal van Saskia Ykema zegt veel boekdelen.
   1) 2e borstkanker-vermoeidheid-chemobrein-hypoglycemie-gewrichts- en zenuwpijnen-depressie-lichaamswijsheid.
   2) weigerdde ik om mijn lymphenklieren in mijn oksel tijdens de operatie eruit te laten halen
   3) Eind juli 2012 kreeg ik mijn 1e chemo. En ipv een paar dagen hondsziek te zijn, was ik ruim 14 dagen doodziek en op de 21e dag kreeg ik dan weer de volgende lading gif. Na de 4e ronde, eind oktober 2012, kwam ik op het randje van de dood te liggen. Mijn witte bloedlichaampjes was ver onder de grens en ook mijn rode bloedcellen. Door de zware morfines, voelde ik gelukkig geen pijn meer in mijn botten, zenuwen en spieren.
   Ik raakte buiten bewustzijn en was bereidt om te sterven.
   4) Gelukkig kreeg ik daarna een veel lichtere chemo-combi, wat een eitje was vergeleken de vorige.
   5) In april 2014 ben ik vanwege mijn aanhoudende klachten en vergeetachtigheid, concentratieproblemen en grote vermoeidheid, uitgebreid door de Neuroloog van het AVL ziekenhuis onderzocht.
   6) Afgelopen januari 2016 werd ook ik geveld door de hevige griepvirus.

   1)) Je ziet bijna alle oncologen zei tegen de kankerpatiënten die de 1e keer diagnose krijg, wij gaan u chemokuur geven, bestraling en/of operatie. Wij gaan u genezen. U heeft meer dan 60% kans om te overleven. Maar na een tijdje komt de kanker terug. Zo zie je bij Saskia Ykema over haar 2e borstkanker.
   De antwoord is: GEEN 2e borstkanker, niet de kanker terug komen. MAAR de oorzaak is terug gekomen.
   Een geneeskunde is de oorzaak vinden en goed aanpakt, dan komt het niet terug, geen 2e borstkanker. Daarom is de taak voor de Artsen die de oorzaak gaat vertellen en de patiënten gaat genezen.

   2)) de lymfeklieren moet de artsen afblijven, want de genezing heeft deze lymfeklieren nodig om de kankercellen af te voeren en verwerken.

   3)) Het bestaat geen een Chemokuur die alleen de kankercellen te doden en de gezonde cellen te sparen. Je moet met een “echte”geneeskunde die de gezonde cellen en de immuunsysteem versterken dan zijn zij in staat de kankercellen op te ruimen.

   4)) Hoe zware chemokuur ontwikkelen hoe slechter voor de patiënten, hoe lichter chemo hoe beter voor de patiënten.

   5)) de resultaten van de bijwerkingen van de zware behandelingen. Het kankercellen zit in het lichaam van de patiënten, aanval op de kankercellen is ook een aanval aan de patiënten, de immuunsysteem wordt totaal vernietigd.

   6)) Als de immuunsysteem verlaagd dan heb je kans op verkoudheid of griep. Een voordeel op de nadeel. Het lichaam wil via griepvirus probeer de ziektes te herstellen. Als je hebt verstand van griepvirus en de oplossing hiervan. Op dit moment is het kans om de ziektes te herstellen alsnog genezen. De griepvirus is geen virus, maar een antistof van de stamcellen uit de beenmerg, met een verbranding met de witte bloedcellen ter strijd gaan tegen de kankercellen. Water verbrand niet, bloed wel. Want in het bloed zit de suikergehalte.

   http://www.shepostsonline.nl/2017/09/15/Jermaine-wind-27-overleden-aan-hersentumor/
   Zij hersentumor was niet terug gekomen, de oorzaak was teruggekomen.
   Leer de oorzaak te kennen is de garantie dat de kanker nooit kan terug komen.
   Je hebt veel oplichters, de meeste komt uit Amerika. Degene naar een behandeling naar Amerika omdat de “artsen/oplichters beweert dat zij kunnen het genezen. Dan moet je hem zwart op wit laten tekenen met alle gevolg daarvan.
   Burzynski kliniek zal gesloten worden voor oplichterij.

   Niet allen deze kliniek, ook de kliniek die beweert Neuroblastoom kan genezen moet ook gesloten worden. Zij hebben totaal geen verstand van de oorzaak en de oplossing. Hoe kan je genezen met allerlei zware chemotherapie???? net als de zware behandeling van Jermaine. De hersentumor van hem kan genezen met een “echte”geneeskunde binnen 3 maanden.

   https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/ongeneeslijk-zieke-brent-9-vroeg-zijn-ouders-niet-te-huilen-om-zijn-dood-dat-is-niet
   Een medische drama

  14. De dood van Brent en Jermaine waren niet door de kanker, maar door de zware chemokuur behandelingen. De behandelaars zijn oplichter en kwakzalvers. Hier moet Vtdk optreden tegen kwakzalvers, helaas! Dood aan chemokuur is normaal, zelfs hebben zij dit legaal gemaakt. Een pot nat.

   Oorzaak vinden is de enige oplossing dat de garantie niet zal terugkomen en op weg naar een genezing.
   Hieronder geef ik de aanwijzingen aan alle goede artsen/onderzoekers die kinderen lijdt aan Neuroblastoom een kans om te genezen.

   1) Ongeneeslijk zieke Brent (9), Brent was net vier jaar geworden, toen de diagnose neuroblastoomkanker bij hem gesteld werd.
   2) “Hij zat net op voetbal, wilde later keeper worden. We hebben twee trainingen langs de lijn gestaan om hem aan te moedigen. Daarna werd hij te ziek.”

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Neuroblastoom
   De tumor komt voort uit het deel van de neurale lijst of crest dat het sympathische zenuwstelsel vormt; meestal komt de tumor voort uit het bijniermerg, maar de tumor kan ook ontstaan in het zenuwweefsel in de nek, de buik of het bekken.
   In de buik zal een tumor een opgezwollen buik en eventueel obstipatie veroorzaken.
   Een tumor in de borst kan kortademigheid tot gevolg hebben.
   Een tumor die op het ruggenmerg drukt, kan spierzwakte veroorzaken, waardoor de patiënt niet kan staan, kruipen of lopen.
   Aantasting van het bot van de benen en heupen veroorzaakt pijn en mank lopen.
   In de botten rond het oog en de oogkas, kan een tumor blauwe plekken en zwelling veroorzaken.
   Als er ingroei in het beenmerg is kan dat bloedarmoede veroorzaken.

   Nu gaan wij dit vergelijk met de ziekte van Semmy, de hersenstamkanker.
   http://www.stichtingsemmy.nl/ons-verhaal/
   Semmy was op 28 mei 2006 net 4 jaar geworden en dus mocht hij naar de basisschool. Hele dagen op school had Semmy zichtbaar moeite mee. Zo vertelde zijn juf ons.

   De inentingen programma voor DKTP als je 4 jaar bent geworden. http://rijksvaccinatieprogramma.nl/.
   De prik krijg je geen kanker van, maar wel de combinaties daarvan. Het is niet verstandig na het prikken gaan sporten of rennen. Zelfs weinig kleren en veel wind tegen ook een factoren. De koud bewaarde vaccins met deze factoren roept de witte bloedcellen op tegen deze injecties. Hierna is ook de koorts-proces opgewekt.

   De koorts-proces is van het hoofd naar de tenen. Op het moment de proces in de schildklier richting naar de bijnier voor de volgende verbranding die wordt verstoort dan ontstaan hier een chaos voor de melatonine werking.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Melatonine
   Melatonine heeft receptoren in de volgende weefsels:
   centraal zenuwstelsel
   maag-darmstelsel
   cellen van het afweersysteem
   hart- en vaatstelsel

   Zo is het ontstaan van de ziekte Neuroblastoom.

   Aan alle artsen: geef a.u.b. geen chemo tegen de verstoring van koorts-proces. Stuur a.u.b. de kinderen niet naar de VS CHOP (Children Hospital of Philadelphia) voor een moord-behandelingen op belang voor de kinderen en ouders.

   Van de bijnier de richting alvleesklier, de lies en daarna eindigt bij de tenen.
   https://www.ed.nl/show/over-mijn-lijk-deelnemer-tom-ik-ben-gelukkig-maar-op-mijn-hoede~a2748b40/
   In 2015 kreeg ik last van mijn knie. Ik dacht: ik heb vast te veel achter de computer gezeten – ik game nogal graag. Ik moest maar wat meer bewegen. De pijn bleef, dus na een tijdje ging ik toch naar de huisarts. Die stuurde me naar een specialist, die een bobbel op mijn knie ontdekte en foto’s liet maken. Ze dachten aan een cyste, een vochtophoping. Met een naald probeerden ze die bobbel leeg te halen. Dat was heel pijnlijk, en het lukte ook niet. Er kwam geen vocht uit.

   Daar bleek dat mijn hele knie was aangetast door kanker. De artsen wilden mijn been sparen en mijn knie vervangen.
   Om zeven uur ’s ochtends reed ik de operatiekamer in, om acht uur ’s avonds kwam ik eruit. Ik had, voor als dat nodig zou zijn, toestemming gegeven mijn been te amputeren.

   Vorig jaar bleek de kanker uitgezaaid te zijn naar mijn longen. Het was meteen duidelijk dat ik dood zou gaan, zó verspreid was het. Om de groei te remmen, slik ik nu chemopillen.

   Weer een medische drama!

  15. Als de RIVM de oorzaak van Rick serieus nemen dan kunnen veel onnodige doden voorkomen van de gevaar van vaccins. Heel triest voor 17 jarige Rick en zijn naasten.

   Zeker voor Tom Besemer (24) uit Nijmegen en talloze kinderen als RIVM serieus aannemen van gevaar van griepprik. RIVM neemt nog steeds niet serieus, iedere jaar verspreidt het griepprik die talloze mensen onder te lijden.

   https://www.youtube.com/watch?v=uv1BuRp_zCQ
   November 2009 was een maand van Rick met een slechte afloop die een oproep voor Mexicaanse griepprik. De prikken werden massa uitgevoerd in de gymzaal middelbare school Het Augustinianum in Eindhoven.
   Een prik 1 leven minder.

   Het is niet verstandig sport-tennissen na het prik. Botkanker kan het leven niet binnen 3 maanden ontnemen. Wel de onnodige chemokuur tegen de verstoring van de koorts-proces. Als de artsen hier meer verstand van dan kan de gezwel in de botten/benen binnen 2 maanden spontaan laten verdwijnen.

   De ziekte van Tom Besemer verschilt niet veel met Rick. De knobbel van de onzichtbare sputum in zijn been kan spontaan genezen met de juiste methode. De knie hoeft niet amputeren. Daarna is alle ellende gespaard.
   De chemo en operatie zorgt niet voor de genezing, het maakt het ziektes alleen maar erger die uitzaaide naar de longen. Hier hebben de artsen ook geen raad mee. Ongeneeslijk verklaard en steeds de chemopillen geven die later over euthanasie.

   De oorzaak van de uitzaaiingen in de longen is ook een gedeelte oorzaak van de knobbel in de benen. 2 ziektes maar 1 probleem.

   De uitzaaiingen in de longen kan geneest worden, maar wel ZONDER chemokuur, bestraling en operatie. Ik ben een levende bewijs dat in het verleden de 4 uitzaaiingen in de beide longen binnen 2 maanden spontaan laten verdwenen.

   In de dossier van een internist C. Eindhoven vind je dit bewijs, maar durfde hij niet openbaar maken. Hij zei bijna letterlijk tegen me, Ik ben zoveel jaar gestudeerd als MDL/arts en internist-oncoloog voor kanker. Moet ik de patiënten een andere advies of behandelingen dan chemokuur en bestraling. Een voeding geneeskunde dan de klassieke behandelingen. Nee. zei hij. Dat doen wij niet en wij geloven ook niet.

   Na dit gesprek kan ik onderscheiden welke arts is interesse in geneeskunde lijkt als Hans Moolenburgh die als 1e rang de patiënten kan genezen en welke arts die studeert geneeskunde als een veilige, goed betaalde baan. Gewoon als een baan.

   Wat een medische wereld!

  16. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/06/johnny-hallyday-/
   Jean-Philippe Smet – beter gekend als Johnny Hallyday – is in de buurt van Parijs overleden aan de gevolgen van longkanker.

   Weer een trieste verhaal Chemo tegen longkanker.

   Is de afwijkingen (tumorcellen) in de longen alleen te behandelen met Chemokuur?
   Neen is het antwoord. Dat is geen oplossing. Chemokuur tegen de sputum van de koorts-proces. Zo zie je het feiten van Johan Cruijff, de ex-burgemeester van Amsterdam en miljoenen longkankerpatiënten.

   Zij geven de schuld van longkanker aan roken. Wat doen zij moeilijk de longkankerpatiënten met allerlei zware behandelingen. Er zijn talloze methode longkanker kan genezen. Ik heb maar 1 ervan gevonden dat de ingrediënten koop ik gewoon bij de supermarkt en de toko.

   Ik heb gelukkig 1 maand de tijd om te proberen vanwege de plannen van de klassieke behandeling. 1 maand later zag ik op de monitor van de internist die lieten zien dat de 2 grote vlekken zijn 60% verkleinen en de andere 2 kleine vlekken in de longen waren verdwenen. De geplande klassieke behandelingen stak en verschuif 1 maand later om te kijken of de vlekken verder verkleinen of vergroeien. Gelukkig na 1 maand was niets te zien. De kankercellen waren spontaan genezen.

   Paar jaar later had ik deze methode een test gedaan bij een zware Parkinson patiënt. Hij geloofde zijn ogen niet wat een verbetering 4 weken na.

   Eigenlijk heb je geen keuze aan de Reguliere klassieke behandeling als je eenmaal diagnose longkanker of uitzaaiingen in de longen krijgt. Degene voor de 2e keer dat de kanker was terug gekomen. Velen denken niet na dat weer aan het Chemo zoals Tom Besemer. Maar je hebt ook uitzondering zoals Laura met een gezonde verstand met de ervaring van de chemokuur.
   EN zij leeft nog steeds met een kwaliteit van leven.

   https://www.ad.nl/binnenland/doodzieke-laura-ziet-af-van-behandeling-maar-omarmt-de-tijd~af2ffe9d/
   De tumor in haar ribben kwam ook van de sputum.
   De uitzaaiingen in haar longen is geen uitzaaiingen van de kanker. Maar de oorzaak komt terug. 2 ziektes is maar 1 probleem.

   https://www.youtube.com/watch?v=xGILMSPlVFc

 18. Dr. Moolenburgh!! mijn held.
  In mijn praktijk heb ik veel aan alle adviezen uit interviews en boeken. Ik hoop net zo mooi en helder oud te worden en nog vele mensen te mogen helpen op het juiste gezondheidsspoor.

 19. Ik ben ontzettend blij met dit artikel. Mijn hele leven al denk ik na over voedsel en over het belang van een gezonde en positieve levenswijze. Ik ben nu 67 jaar oud en met 2 jaar met pensioen. Ik had een functie met veel stress en de werkdruk was zeer hoog. De laatste twee jaar heb ik meer tijd om over gezonde voeding na te denken en te lezen. De puzzelstukjes vallen langzaam op hun plaats en de cirkel wordt weer rond. Ik herken heel veel van wat ik gedurende de afgelopen jaren zelf heb uitgedokterd en uitgedacht.
  Ik ben zeer creatief en optimistisch van aard en doe veel aan beweging en sport. Maar gezonde evenwichtige voeding is voor mij een eerste vereiste ! Mooi om nu te lezen dat al mijn vermoedens uiteindelijk uitkomen. Zo dom ben was dus nog niet! Maar ben wel altijd onzeker geweest, omdat ik verder geen medische studie heb gevolgd en niets wetenschappelijk kan onderbouwen. Alleen met mijn gezond vertand heb ik altijd getracht de puzzel te ontcijferen.
  Het is allemaal in feite zo logisch en als je dicht bij de natuur blijft en goed gevarieerd eet dan kom je een heel eind. Dat kost veel tijd en moeite om elke dag zelf een gezonde gevarieerde maaltijd te bereiden, maar het betaald zich dubbel en dwars terug.
  Ik ben in twee jaar 18 kg afgevallen zonder dieet, maar door gezond en gevarieerd te eten en iedere dag goed te bewegen. Ik gebruik veel gerechten uit de Aziatische keuken en heb daar heel veel baat bij. De meeste ingrediënten zijn vers en de voeding is licht verteerbaar. Drie maal per week naar de sportschool, waar ik een goed programma volg voor cardio training en met de juiste oefeningen.
  Ik ga nu verder met het lezen van de werken van deze arts en hoop nog beter te kunnen begrijpen wat zij vooral wel en niet moeten doen. Wij worden teveel geïndoctrineerd door de grote concerns, maar gelukkig kunnen wij zelf voor een groot deel beslissen wat er aan voeding in ons lichaam binnenkomt.
  Hulde aan deze man. Ik hoop dat meer mensen zich bewust worden van het belang van een goede levensstijl. Dan kunnen wij ook meer druk uitoefenen op de politiek om hier via heldere regelgeving grenzen aan te stellen.

 20. Hartelijk dank voor het plaatsen van dit artikel over inzichten en werk van dr. Moolenburgh, en eveneens voor het vermelden van het boek over water van dr. Batmanghelidj.Wat een inspirerende mensen en wat een verrijking en verruiming van inzichten – niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn cliënten.

 21. Deze man is een geschenk uit de Hemel. Het is onvoorstelbaar dat de WIJSheid die hij is en vertegenwoordigt niet geëerd en toegepast wordt. Als je ZIET wie en wat hij is dan weet je wat LEVEN met hoofdletters is en zou je niets anders verwachten dat hij een Meester is die anderen willen volgen. Helaas we zijn ver van de weg afgeraakt. Maar de tijd is nabij dat de medische wetenschap de naam Hans Moolenburgh zal herinneren en zal eren. Hans JIJ hebt de wereld een stuk mooier gekleurd en vele levens letterlijk uit het slob gehaald. Ik eer je en ik houd van je. <3

 22. Prima mens, in dit geval een prima Dokter !!!
  mijn zwager 92 jaar na een werkzaam leven, en met de 7 December divisie verplicht naar Indonesie gestuurt om een een stukje coloniale oorlog te Voeren, gelukkig voor hem weer heel huids thuis gekomen.
  Nu een kanker, en zijn behandelende arts, zei hem !!! ik kan niets meer voor U doen!!!
  Er schijnen medicijnen te bestaan, maaaaar die mecicijnen zijn te duur om aan zo”n oud stuk ongeluk te geven. bij mij valt dit slecht, het leven is je maar één maal gegeven, en kent geen prijs !
  Jenne

 23. De aanhef van dit schrijven is niet helemaal juist, je kunt wel degelijk door zelfsuggestie kwalen weg drukken, hypochondrie is wel zeker gedeeltelijk te genezen met het wegdrukken, hypnose meditatie kunnen wel degelijk ziektes wegdrukken, maar goed, muggensiften helpt niet echt, Jenne

 24. Ik hoor het nieuws net pas en ben er aardig kapot van. Natuurlijk wist ik dat deze dag zou komen..maar het komt toch als een donderslag bij heldere hemel…Pijn, ongeloof en verdriet. Hans Moolenburghr, Sr. is overleden. Ik wilde het niet geloven, maar het is bevestigd. Sterkte aan alle familie, nabestaanden en vrienden (op de een of andere manier voelt het alsof wij dat allemaal samen zijn, zo,n rijke inspiratie en positieve invloed had deze man op velen…)

  Hans heeft ongelofelijk veel betekend voor heel veel mensen, en heeft met zijn anti-fluoridering groep en vaccinatieschade inzichten en kennis heel wat levens gered! Een groot man met een nog groter brein, ziel en hart die ik persoonlijk heb gekend, gefilmd en geïnterviewd.

  We werkten zelfs samen aan onze plannen voor een heus GezondZijnsHuis. En ook de jaartraining ‘Gezonde Zorg en Duurzame Gezondheid’ die wij in 2017 hadden opgezet vanuit ons Centrum Zonnewijzer noemde hij “een draaiboek voor de GeneesKunst voor de komende 50 jaar”. Helaas is ons (fysieke) centrum niet meer en deze bijzondere liefdevolle heer ook niet meer… Maar zijn werk en strijd wordt voortgezet, dat is een ding dat zeker is.

  Ik zal hieronder en elders ons interview met hem, enkele lezingen van zijn hand die ik heb gefilmd en ‘De Waarheid over Vaccinaties’ tv-dialoog die ik heb opgezet en geproduceerd (met Hans Moolenburgh als een van de drie tafelgasten) opnieuw plaatsen.

  Ook zal ik als eerbetoon deze week starten aan de editing en montage van een lezing die hij gaf in Bergen, die ik speciaal heb gefilmd maar die dus nog nooit online is vertoond. Lieve Hans, rust zacht en wees gerust: je werk wordt voortgezet…

  Onze video’s met Hans Moolenburgh als eerbetoon:

  https://www.youtube.com/watch?v=4orQKFrUcsw&fbclid=IwAR2C5lyfPHeM-g6vzthWP7h8gilwgXorslTnUx-WyQJ0ajfJKGmo07Oznsg

  https://www.youtube.com/watch?v=O0HRnowA9SQ&fbclid=IwAR1BJ5r-98LuxY0VUdCTT54a7WcSM4XzKKaguuEdjaNtoYLXvFAT30KFAuU

  https://www.youtube.com/watch?v=X093a9NxJ-o&fbclid=IwAR1mezjxeR5M-pUd0UPWE7RfFtPI_OSv43vJITbSZR485Z25kPicekyFtaY

  en natuurlijk:

  https://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA&fbclid=IwAR2QTHKP7VVvZqnIEeo6O9psCERrgjDqCZAW13zRZOXyIe_Ojlw863I4bJU

 25. (Uit mijn boek ‘De Zoete Wraak: Aspartaam en het Ware Gezicht van de Farmaceutische,- en Voedingsindustrie’)

  DEEL VAN VOORWOORD HANS MOOLENBURGH, Sr. ARTS

  “…Wij zijn niet langer meer een geïnfecteerde cultuur, maar een vergiftigde cultuur, en dit feit is nog steeds totaal onvoldoende tot de medische stand doorgedrongen. Als dit alleen traagheid van geest als oorzaak had, kon geduldig opvoeden de oplossing zijn. Dit probleem berust echter niet alleen op traagheid, maar op iets wat veel griezeliger is. Het wordt veroorzaakt door wat ik voor mijzelf de ‘Onheilige Drie-eenheid’ pleeg te noemen; de intense verstrengeling tussen wetenschap, staat en het grote geld.

  Wat te denken van een viroloog, die in februari 2013 bekend maakt dat wegens de verminderde werking van het kinkhoestvaccin men nu het plan had opgevat zwangere vrouwen in Nederland het kinkhoestvaccin te geven, zodat men het embryo al in de moederschoot kon inenten. Weet deze man dan niet, dat hoe vroeger je een kind inent tegen kinkhoest, hoe meer neurologische beschadigingen er optreden (al merk je dat pas na maanden, behalve de wiegendood, die je natuurlijk meteen opmerkt). We kunnen mijns inziens nu al bijna met zekerheid voorspellen, dat wanneer dit onzalige plan door mocht gaan, het aantal blijvend beschadigde baby’s sterk zal toenemen. De enige die bij zo,n plan wel vaart is de fabriek die het vaccin maakt.

  Waarom viel er bij dit onrustbarende plan in medisch Nederland een oorverdovende stilte waar te nemen, niet alleen uit de reguliere hoek maar ook onder de ongeveer duizend artsen die complementair werken en die deze dingen weten? Zijn ze er zich van bewust dat als een arts niet meewerkt aan een door de regering voorgenomen ‘preventieve maatregel’ strafvervolging kan volgen? Die wet is precies gemaakt nadat we het kwalijk voornemen om heel Nederland te fluorideren na acht jaar heftige strijd in 1976 getorpedeerd hadden en de regering met een bloedneus afdroop. Men heeft blijkbaar gedacht: dit nooit meer! Dat was een fantastische overwinning! Sinds de negentiger jaren is in tweeëndertig van elkaar onafhankelijke studies aangetoond dat in een gefluorideerde streek het IQ van kinderen statistisch significant daalde (nog afgezien van de in gefluorideerde streken toegenomen kankersterfte).

  Maar om nog even terug te komen op het verschrikkelijke idee om ongeboren baby’s te gaan inenten: in de zee van medisch stilzwijgen is er één uitzondering. De schrijver van het voor u liggende boek organiseerde binnen veertien dagen na bekendmaking van het plan een urenlang durende opname van drie mensen die alle drie de enting-bijverschijnselen uitgebreid hebben bestudeerd. Zodat er – wanneer dit boek verschijnt – al een voorlichtingsfilm op het internet bestaat om ouders te waarschuwen. Alle hulde John! (zie: ‘De Waarheid over Vaccinaties’ hier: https://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA )

  Wanneer u dit hele boek gelezen hebt, niet alleen over wat aspartaam allemaal aanricht (in de eerste helft), maar ook over de bijna ongelofelijke corruptie van diegenen die onze bestuurders zijn, dan kan ik me voorstellen dat er bij u een heel normaal en gezond defensiemechanisme op gang komt, dat zegt: “Zo erg kan het toch allemaal niet zijn?”

  Dan moet ik u helaas vertellen, dat ik me uit 1943 herinner hoe er in Nederland een gerucht begon rond te zoemen dat de Joden in Polen vergast werden en dat dit aanleiding gaf tot een massale ontkenningsreactie: “Zo erg kan het toch niet zijn!”

  Helaas is wat u in dit boek leest goed gedocumenteerde waarheid, al is het maar een heel klein stukje van de waarheid over onze huidige wereld. U zou zich kunnen afvragen, dat wanneer het al zo erg gesteld is met een van huis uit edel vak als het medische, hoe het er dan uitziet in de wapenindustrie, in de oliehandel, in het bankwezen?

  Mocht u als tweede reactie dan een gevoel van hopeloosheid krijgen in de zin van: laat ik er maar niet meer aan denken, want wat kan ik er als klein mannetje of vrouwtje nu aan veranderen, dan is dat erg begrijpelijk en erg menselijk, maar ook erg ongewenst, want het verzet en de omslag van wat er nu mis is moet niet verwacht worden van hen die in hoogheid zijn gezeten. Honderd vastberaden gewone mensen zoals u en ik, die zich in een groep aaneensluiten en zeggen: “We doen niet meer aan het systeem mee”, kunnen een kettingreactie op gang brengen die een lawine kan worden, een lawine die de corrupte systemen ineen kan doen storten.

  Stelt u zich eens voor dat duizend burgers zouden zeggen: “Geen vaccinaties meer vóór het tweede levensjaar, en dan alleen hetgeen ik nog niet durf weg te laten”. Als dan na tien jaar zou blijken dat de niet of laat gevaccineerden er veel beter aan toe zijn dan de wél vanaf dag één gevaccineerden, wie staat er dan in zijn (of in Nederland moet ik gezien de vrouwelijke minister van volksgezondheid zeggen: haar) hemd?

  Stel, dat men en masse de natuurvoeding-winkels zou gaan bezoeken (je moet dan misschien wel op iets anders bezuinigen, bijv. op al die elektronische apparaatjes voor je kinderen) en je zou op den duur gaan merken dat jouw kinderen veel gezonder zijn dan de supermarktkinderen, aan wie zou Monsanto dan nog zijn genetisch verkrachte gewassen moeten verkopen?

  Stel, u heeft plotseling een financiële meevaller en u vraagt eens een goede bouwbioloog om uw huis te saneren van storende elektromagnetische velden en voor het eerst sinds maanden, of zelfs jaren, slaapt u weer goed. Zoiets zou zich, als dat vaker gebeurde, als een olievlek kunnen verbreiden en het huidige fatale beleid om op elke Nederlandse vierkante kilometer een UMTS mast te plaatsen wel eens tot staan kunnen brengen.

  U machteloos? Integendeel, u bent nog de enige met macht, want de hooggeplaatsten zitten in het web van misleiding en hebzucht gevangen en kunnen er niet meer uit.

  U hebt maar één ding nodig: lef! Dat wens ik u van harte toe. Lef berust in onze tijd op goede informatie en daar is een boek als dit een prima opstap voor.” Hans Moolenburgh, Sr.

 26. eerbetoon aan Hans Moolenburgh…

  Jij bent een echt mens…
  dat is de enige, echte wens…

  Dank dat je er was en er eeuwig zult zijn…en voortleeft hier en NU…
  in onze harten…

  namaste

 27. Dr. Hans Moolenburgh sr heeft zijn mooie leef tijd bereikt. Hij heeft zijn Missie voltooid.
  Dag lieve Hans, wat heb ik veel van je mogen leren…dank je wel voor je inzet, je kennis, je geneeskunde en genees wijze, je meedeleven en je doorzettings vermogen. Een engel op je pad… Bedankt voor je zienswijze en wat jij Hans voor de mensheid en de gemeenschap hebt betekend, een voorbeeld van geneeskunde vanuit je hart gegeven. In vele harten leef je voort. Rust zacht lieve Hans 🌹✨🙏💫

 28. John Consemulder,

  Bij deze wil ik via de handschoen met jouw naam niet alleen de familie maar ook jou kracht toewensen! Ik heb geen medische ambitie. Jij wel! Neem daarom het estafettestokje over samen met Desiree Röver die ook als een ridder in de strijd tegen de corruptie, vecht voor een gezondere samenleving waarbij ‘de agenda’ en het gegraai naar geld misschien wel de grootste ziektekiemen zijn. En laat ik niet vergeten om de moderators van deze site een hart onder riem te steken want iedereen die werkzaam is in de strijd, is zeer waardevol. H.M.-Requiem In Pacem

 29. HealingSoundMovement TV vaccinatie lezing door Hans Moolenburgh tijdens ‘Prik Mij Maar Lek Symposium’. In verband met het overlijden van de heer Hans Moolenburgh sr (huisarts – en mens – in ruste), heb ik als speciaal eerbetoon voor deze uiterst bijzondere heer en voor zijn ongelofelijk belangrijke werk, vandaag deze video ge-edit en gemonteerd en online geplaatst, juist omdat zijn boodschap zo belangrijk is voor ons allen. Het betreft zijn lezing tijdens het door ons georganiseerde ‘Prik Mij Maar Lek’ symposium, 1 november 2014 in ons Centrum Zonnewijzer destijds. (Let op: deze video bevat ook belangrijke grafieken en beeldmateriaal, die bij andere presentaties nog niet geheel in beeld zijn gebracht! Zie ook tekst en links naar meer werk van Hans Moolenburgh, hieronder:

  “Hans heeft als mens en arts ongelofelijk veel betekend voor heel veel mensen, en heeft met zijn anti-fluoridering artsengroep en zijn vaccinatieschade inzichten en ervaring heel wat levens gered! Een groot man met een nog groter brein, ziel en hart die ik persoonlijk heb gekend, gefilmd en geïnterviewd.

  We werkten zelfs samen aan onze plannen voor een heus GezondZijnsHuis. En ook de jaartraining ‘Gezonde Zorg en Duurzame Gezondheid’ die wij in 2017 hadden opgezet vanuit ons Centrum Zonnewijzer noemde hij “een draaiboek voor de GeneesKunst voor de komende 50 jaar”. Helaas is ons (fysieke) centrum niet meer en deze bijzondere liefdevolle heer ook niet meer… Maar zijn werk en strijd (en nalatenschap) wordt voortgezet, dat is een ding dat zeker is.

  Ik zal hieronder en elders ons interview met hem, enkele lezingen van zijn hand die ik heb gefilmd en ‘De Waarheid over Vaccinaties’ tv-dialoog die ik heb opgezet en geproduceerd (met Hans Moolenburgh als een van de drie tafelgasten) opnieuw plaatsen.Lieve Hans, rust zacht en wees gerust: je harde werk is klaar, maar wordt versneld voortgezet… Drs. John Consemulder (neuropsycholoog, research journalist, auteur, muziek/events/radio/tv producent)”

  Onze video’s met Hans Moolenburgh als eerbetoon:

  Hans Moolenburgh in gesprek met John Consemulder:

  https://www.youtube.com/watch?v=4orQKFrUcsw&fbclid=IwAR2C5lyfPHeM-g6vzthWP7h8gilwgXorslTnUx-WyQJ0ajfJKGmo07Oznsg

  Presentatie De Ark door Hans Moolenburgh in Centrum Zonnewijzer 2 juli 2016:

  https://www.youtube.com/watch?v=O0HRnowA9SQ&fbclid=IwAR1BJ5r-98LuxY0VUdCTT54a7WcSM4XzKKaguuEdjaNtoYLXvFAT30KFAuU

  NVKP lezing dr Hans Moolenburgh 2012:

  https://www.youtube.com/watch?v=X093a9NxJ-o&fbclid=IwAR0FRSHs1Fhwl9CQecxfPlYJBpSSK6mGAhDtmAvJAY_6A0W9l07cjcmrq9g

  en natuurlijk onze HSM TV dialoog ‘De Waarheid over Vaccinaties’ 3 uur COMPLEET! (meer dan 75.000 keer bekeken inmiddels):

  https://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA&fbclid=IwAR2QTHKP7VVvZqnIEeo6O9psCERrgjDqCZAW13zRZOXyIe_Ojlw863I4bJU

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.