Advertentie

Magus Vuur & Aarde: ‘Herschep je leven’…!!


Een nieuw boek van Benjamin Adama vraagt onze aandacht. ‘MAGUS Vuur & Aarde’ is de titel en het richt zich expliciet op de kernprocessen van magie zelf en legt exact uit wat er precies gebeurd bij een magische ritueel. Hierdoor ontstaat een totaal nieuwe kijk op (de) realiteit. Want het gaat er daarbij vooral om, dat magische rituelen vanuit onze binnenwereld in de buitenwereld werken..

‘Voor alle duidelijkheid: dit ‘systeem’ heeft er geen belang bij, dat we onze eigen magische vermogens uit de sluimerstand wekken.’

Dit boek richt zich expliciet op de kernprocessen van magie zelf en verwijdert allereerst een collectieve blinde vlek, waardoor je begrip van tijd, ruimte, bewustzijn, energie en bezieling radicaal verandert. Het continuüm van tijd-ruimte-energie-bewustzijn is de ‘klei’ waarmee ‘magiër’ vorm geven. Je herkent met welke magische dwangtechnieken, onze werkelijke realiteit al eeuwen gescheiden wordt van onze directe perceptie ervan, door hetgeen in dit boek als ‘het Systeem’ wordt samengevat.

En -voor alle duidelijkheid- dit ‘systeem’ heeft er duidelijk geen belang bij, dat we onze eigen magische vermogens uit de sluimerstand wekken. Al eeuwenlang worden om die reden informatiebronnen vernietigd en ‘egregors’ ingezet. Dit zijn kunstmatige entiteiten, die zich voeden door de emoties van de massa, die mensen op virale wijze ertoe brengen hun eigen levens te steriliseren.

Dit is de échte overschaduwing van het menselijk bestaan, steunend op de staatsreligies. Deze introduceerden 2600 jaar geleden het concept van de ‘onvolmaakte wereld’ als een selffulfilling prophecy. Je leest onder meer in dit boek, waarom daarvoor de godin, die de bezielde Aarde belichaamde, moest worden afgeschaft en alleen een despote, virtuele god mocht aanblijven.

MAGUS Vuur & Aarde, steelt als het ware het vuur van de valse goden. De CIA hield dit vuur (patterning) zelfs decennia geheim als classified information. Dezelfde beproefde methodieken, waarmee grote systemen de realiteit naar hun hand zetten, leer je in het uitgebreide praktijkgedeelte van dit boek. Dit omvat onder andere het creëren van gedachtevormen en een unieke selectie methoden voor het scheppen van servitors en Elementalen (hulpgeesten).

* * *

*

Herschep je eigen leven,
zet je trauma’s om in energie en..
laat je nooit meer infiltreren…

*
MAGUS Vuur & Aarde

2024 © Benjamin Adamah | deze versie WantToKnow.nl/be
*
Letterlijk elke keer dat machtssystemen mensen onderwerpen aan situaties van repressie, geweld, dwang en een golf van censuur, splitst de samenleving zich in bange meelopers en mensen die zich er boos tegen verzetten. Er worden twee ‘emotionele vuren’ ontstoken die ONBEWUST twee kolossale en zeer sterke gedachtevormen in het leven roepen en voeden, op dezelfde wijze waarop een Tibetaanse ’tulpa’ bewust wordt gecreëerd.
*
Dit soort entiteiten worden in occulte vaktermen ‘negatieve egregors’ genoemd, en deze wezens zuigen de samenleving aan één stuk door energetisch leeg. Dit doen ze door vanuit hun survival-mechanisme twee in conflict gebrachte groepen, in een duurzame staat van bezetenheid te houden. Deze bezetenheid uit zich in een dwangmatig emotioneel en mentaal reageren van de twee groepen op elkaar. Corrupte massamedia-redacties gooien daartoe voortdurend ‘kolen’ op het vuur.
*
Machiavelli, verdeel en heers..
Dit verschijnsel is de enige echte empowerment van ieder systeem dat in de voetsporen van Machiavelli treedt; de filosoof die begreep, dat een heerser het langst en zonder er persoonlijke verantwoording voor te hoeven afleggen, in het zadel blijft, als deze met angst regeert en gehaat en gevreesd blijft.
*
Al lang voor Machiavelli, vanaf 600 v.Chr., proberen heersers met hulp van de staatsreligies deze machine draaiende te houden. Dit mechanisme begrijpen en afschaffen maakt een wereld mogelijk vol creativiteit en samenwerking, vrij van repressie, vrij van oorlogen, vrij van crises, en zonder politici en plutonomen die bewust problemen scheppen om ze voor zich te laten werken op onze kosten. Met mijn workshops ‘Klassieke Westerse Magie’ en mijn laatste boek ‘MAGUS Vuur & Aarde’, zet ik me in om dit inzicht toe te lichten.
(klik voor artikel hier op de site)

*
Mensen snel terug in hun eigen kracht en macht zetten..

Alsook om mensen zo snel mogelijk terug in hun eigen kracht en macht te zetten. Wij zijn in dit transitieproces namelijk allemaal de eerste dominosteen. In 2020, toen ik het journalistieke werk 5GATES voltooide, heb ik het roer radicaal omgegooid. Dit boek fileerde de hele plandemie door de kernmechanismen die erin werkzaam waren, bloot te leggen als de ene achilleshiel na de andere.

Maar nog voor ik dit boek publiceerde, haalde de richting die het verzet opging zo het bloed onder mijn nagels vandaan, dat ik het domweg niet op kon brengen er reclame voor te maken. Ik zag namelijk het hele ‘verzet’ in een verregaande staat van bezetenheid geraken, ongecontroleerd en zogenaamd ‘wakker’ reagerend op iedere scheet die de NOS ’s morgens liet.
*
De echte problematiek kwam niet aan bod en nu nog steeds niet. Ook alle strategie die zoden aan de dijk zou kunnen zetten ontbrak en ontbreekt nog steeds. Alleen de egregorische zuigpomp werd de godganse dag in beweging gehouden!! Wat dit laatste betreft, merk ik dat steeds meer mensen dit mechanisme gelukkig beginnen aan te voelen, ook al hebben ze ‘de machine’ zelf nog niet op het netvlies..
*
Juist mensen, waarbij het hart op de goede plek zit en juist de mensen die de medialeugens doorprikten, raakten door hun emotionele reacties gevangen in hun eigen emotioneel-mentale kerker, doordat de emotionele, maar impotente heftigheid van hun reacties alle besturing over hun leven overnam. Ze waren uit het nu, ontworteld, en konden zelfs tijdens de vakantie geen afstand doen van de inmiddels tot verslaving verworden reacties naar alles wat het WEF en de WHO via hun lakeien in politiek en media op hun bord gooiden om toe te happen.
*
Begrijp me goed, dit is geen veroordeling, want ik snap het helemaal en heb zelf een jaar of 20 geleden, toen ik in het verzet tegen zendmasten actief was, ook zo’n fase doorlopen. Het Systeem is een octopus en als je de ene tentakel ontwijkt is er wel een andere die je aanvalt in je rug. Tegen deze achtergrond ben ik mijn workshopserie ‘Klassieke Westerse Magie’, die al meerdere jaren draaide, extra gaan toespitsen om mensen rechtop te laten staan, geworteld en al, tijdens dit soort ‘etherische stormen of drukgolven’, zoals de occulte wereld deze periodes karakteriseert. *
*
Daar hoorde een toegespitst boek bij en dat werd het zojuist verschenen ‘MAGUS Vuur & Aarde’, 5 jaar nadat mijn introductieboek over
magie ‘MAGUS Leer & Ritueel’ verscheen. Met mijn boeken en workshops probeer ik exact het omgekeerde te doen van wat de overheid en media doen (die elke dag opnieuw iedereen ontmoedigen en in een negatieve, reactieve modus houden) – en niet als een reactie daarop, maar vanuit een vitalistische levensfilosofie. In mijn workshops leg ik daarom het accent in praktische zin op:
  • technieken voor lange termijn, liefst gekoppeld aan een life-plan
  • technieken voor lange middeltermijn, liefst gekoppeld aan een maand-plan en jaarplan (eventueel met een business-plan)
  • technieken voor adhoc-situaties of 1-3 dagen vooruit, gekoppeld aan de laatste chaos-magische ontwikkelingen, die vooral een speciaal getrainde focus, concentratie en het kunnen vergeten op commando vereisen (voor dat laatste worden ook handgrepen aangereikt).
Alles is hier gericht op je eigen koers kunnen varen in een tijdsgewricht waarin iedereen met extreem veel ‘ruis’ te maken heeft.

* * *

(klik voor lead naar onze bookshop)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.