Advertentie

911: Actueler dan ooit..!!


x

x

9/11: Actueler dan ooit;

berecht de daders, nu of nooit !

 2019 © Loek Dullaart

x

Het is onbegrijpelijk dat we nu, 18 jaar na de gebeurtenissen van 11-09-2001 nog steeds tegen een groot leugenbolwerk aan zitten te kijken en dat de waarheid erover (officieel) nog steeds niet boven water is. Hoe is alles in werkelijkheid gegaan? Wie waren de hoofdschuldigen van de instorting van de (drie!) torens en het daarbij omkomen van bijna 3000 onschuldige mensen?

 1. Er was geen kaping
Nieuwsbericht van de BBC-website van 23 september 2001.. Simpel nieuws dat niet zulke simpele consequenties heeft..!!

In ieder geval waren die hoofdschuldigen  niet de negentien door de Amerikaanse overheid nog diezelfde dag aangewezen daders/kapers. Van hen is allang bewezen dat een deel van hen nog in leven is: zeven van hen hadden destijds al via de Saoedische ambassadeur officieel geprotesteerd tegen het gebruik van hun namen in dit verband. Toch zijn die niet van de daderlijst afgehaald…. Maar wat nog gekker is: hun namen komen ook niet voor op de officiële passagierslijsten èn niet op de officiële slachtofferlijsten, ook niet onder een schuilnaam.

Die volledige lijsten staan o.a. in het boek van Andreas von Bülow, een gerenommeerde Duitse ex-minister en kenner van de geheime diensten. Zijn boek heet: Die CIA und der 11.September. blz. 78 e.v. Deze 19 mensen zijn dus helemaal niet aan boord geweest van deze vier vliegtuigen. De vier vliegtuigen waren dus niet gekaapt. Dat is de eerste grote leugen.

 1. Het was een oud plan

Even terug naar 1962, operatie Northwoods. In een overleg van de Amerikaanse generale staf om een reden te creëren om Cuba binnen te vallen (valse vlag) wordt ook het idee besproken om een Amerikaans vliegtuig te laten kapen door als Cubanen vermomde Amerikanen en dan een reden te hebben om Cuba aan te vallen. Zie voor een woordelijk verslag van het nog uitgebreidere kapingsplan o.a. het boek van Webster Griffin Tarpley, 9/11 Synthetic Terror, blz. 118 e.v. Heeft de generale staf van Amerika en de CIA dit oude plan van 1962 bijna veertig jaar later weer van stal gehaald en uitgevoerd?  Om de geplande oorlogen met Afghanistan en Irak te kunnen rechtvaardigen?

 1. Eerste aanslag WTC 1993 mislukt

In 1993 vlak nadat George Bush sr. was afgetreden als president, werd ook al een aanslag gepleegd op het WTC-noord gebouw. De aanslag met een vrachtwagen explosieven mislukte omdat hij werd geparkeerd bij de verkeerde zuil. Bij de verhoren bleek dat er een infiltrant van de FBI was in de dadersgroep die 1 miljoen gulden ter beschikking stelde aan de daders. Met andere woorden: deze aanslag werd gesponsord door de FBI en de CIA.  Er waren 6 doden en 1042 gewonden, die voornamelijk vielen door rookvergiftiging bij de chaotische ontruiming van het gebouw.

Maar het gebouw bleef staan. Dat moest dus anders. Vanaf dat moment (1993) werd Marvin Bush, de broer van George Bush jr. veiligheidsdirecteur voor de WTC-gebouwen. Zo konden acht jaar lang alle voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe aanslag. Zie ook (HIER):

Het proces tegen Abdel-Rahman in 1993 is een aaneenschakeling van onthullingen over voorkennis van de FBI van de ophanden zijnde aanslag op het WTC, een informant die meer dan een miljoen dollar incasseerde van de Amerikaanse overheid en de relatie tussen Omar Abdel-Rahman en de CIA.

 1. Aanloop naar 2001

De beide WTC-gebouwen waren eigendom van de gebroeders Rockefeller. Ze werden ook spottend: David en Nelson genoemd. Een half jaar vóór de aanslagen werden de gebouwen verkocht aan Harry Silverstein (die overigens voorzitter was van de Rockefellerfoundation). De nieuwe eigenaar liet ze verzekeren, vooral tegen terroristische aanslagen, voor 3,5 miljard dollar elk.

Nu moesten de gebouwen vanwege asbest op alle etages sowieso afgebroken worden. Waarom dure afbraak als je het gratis kan laten doen via een in scène gezette aanslag en je nog een gigantische som geld toe krijgt van de verzekering….? Degene die de verzekering regelde binnen het bedrijf HCC Insurance was Marvin Bush, die per 10 september 2001 zou vertrekken bij Securacom (later Stratesec geheten), de veiligheidsorganisatie van de WTC-gebouwen en alvast was komen werken dat jaar bij HCC Insurance….

Wat ook nog interessant is de handel met voorkennis in grote hoeveelheden aandelen van verzekeringen, van vliegtuigbouwers en van onroerend goed in de dagen vlak vóór de aanslagen. Er is nooit verder onderzocht wie of wat…. Toeval is uitgesloten.

 1. Oefening baart kunst

De Amerikaanse overheid had op 11 september 2001 een groot aantal oefeningen gepland (Webster Griffin Tarpley beschrijft er 46 in zijn bovengenoemde boek), waarvan de belangrijkste waren:  oefenen wat er gebeurt als er vliegtuigen worden gekaapt en in gebouwen vliegen. Hoe verzin je het? En wat gebeurt er? Precies op die dag worden er – volgens de officiële berichten – vliegtuigen gekaapt en in gebouwen gevlogen…. Wat een toeval….!!? Overigens was er daardoor overal op die dag grote verwarring: “hoort dit bij de oefening, of is dit ècht…??”

 1. Op school zitten gebleven

Terwijl hij al op de hoogte was van de eerste aanslag op het WTC: “ik zei nog, wat een brokkenpiloot”, zei Bush, vóórdat hij de school in Sarasota (Florida) binnenstapte, waarmee hij verraadde vóórkennis te hebben van de aanslagen, want die waren tot op dat moment nog niet uitgezonden op tv. Vervolgens ging hij een klas binnen om een verhaaltje aan te horen over een geit.

Doen Amerikaanse presidenten inderdaad wel vaker zulk soort onzinnige bezoekjes?? In ieder geval bleef hij gewoon zitten toen zijn assistent hem doorgaf dat nu ook een tweede toren was geraakt. Als je hem hiermee niet beschuldigen kan van medeplichtigheid aan de aanslagen, dan is grove nalatigheid toch wel de minste beschuldiging voor dit laakbare optreden…!

 1. Onderschepping

Er stegen géén vliegtuigen op om de vier zogenaamd gekaapte vliegtuigen te onderscheppen. Eerst werd er gezegd dat er helemaal geen vliegtuigen opgestegen waren. Toen dat tot een storm van kritiek leidde werd er gezegd dat ze wel waren opgestegen maar te laat kwamen. Eén van die twee officiële uitspraken is dus sowieso een leugen, misschien dus ook wel allebei.

Want er is uitgerekend dat de vliegtuigen als ze opgestegen waren op het tijdstip dat de Amerikaanse overheid noemt, ze gewoon nog op tijd waren geweest. Maar er moest dus helemaal geen gekaapt vliegtuig worden onderschept. Weer iets wat wijst op de schuld bij de overheid: want wie trok de automatische regels juist op die dag in die voor zoiets normaliter gelden? En waarom? George Bush? Dick Cheney, Donald Rumsfeld?

8. Geen kapers, geen vliegtuigen

Er is ook geen enkel vliegtuig in een gebouw gevlogen. “Maar ik heb het toch zelf gezien”, is de vaak gehoorde reactie. O. ja?  Maar de paar filmpjes die daarover op de t.v. zijn verschenen zijn overduidelijk fake. Een vliegtuig kan niet zomaar als een mes in de boter in een gebouw verdwijnen dat van beton en staal is…. Dat versplintert en verpulvert en valt in stukjes uiteen. Maar zo te zien vliegt er niets af, geen vleugel, geen scherfje. Dat kan niet. Wat je hier ziet is geen realiteit, maar volkomen fake…!

De enorme klap van de 9/11-aanslagen, was vooral een mentale. Het bewustzijn op de hele planeet kreeg een keiharde wake-up call.

En dan het tweede wat je kunt constateren: de ontploffing die je ziet is geen kerosinebrand.  De vlammen daarvan zouden groengeel zijn, de rook vuil zwart. En hier? Feloranje vlammen, witte rook. Geen vliegtuig dus dat hier verbrandt. Bovendien is er nergens een rest gevonden van een vliegtuig. Niet in de torens, niet in het Pentagon, niet in het gat in Pennsylvenia, nergens. Het verhaal van vliegtuigen in torens kan dus niet kloppen. In het Pentagon past een Boeing 747 lang niet in het gat wat er is geslagen in de gevel, laat staan in het gat aan de achterkant.

Ook hier dus geen vliegtuig (hooguit een raket). Alle camerabeelden die hier iets over zouden kunnen vertellen zijn in beslag genomen en nooit meer vrijgegeven. Mogen wij niet weten wat daar op staat…??. Het Pentagon beschikt over een automatisch afweersysteem, dat altijd vanzelf afgaat, behalve als de aanvaller een eigen raket is….In Pennsylvanië is er behalve een gat, niets te zien: geen vliegtuiginslag dus. Dit wordt bevestigd door de burgemeester die geroepen wordt, maar moet constateren: “Er is helemaal geen vliegtuig…!” en ook de lijkschouwer die geroepen wordt, roept uit: “Maar er is helemaal geen lijk….!”

Het sprookje dat het vliegtuig in de grond verdwenen is en de aarde zich daarachter sluit, is toch voor niemand geloofwaardig……  Trouwens, met wat graven zou je dan toch nog vliegtuigresten moeten vinden… Nee, beter is het om een fantasiefilm te maken over een heroïsche overmeestering van kapers, zodat je zeker weet dat het volkomen verkeerd in het collectieve geheugen wordt ingegrift. Nergens vliegtuigresten of lijken, dus er zijn geen vliegtuigen in gebouwen gevlogen.

9. De instortingen: WTC-7

Maar hoe zijn de gebouwen dan ingestort? Allereerst dit feit dat niet veel mensen weten: de lounge van de Noordtoren werd verwoest door een explosief dat ontplofte in de kelders vóór het tijdstip waarop de eerste vliegtuiginslag wordt gemeld (zie foto)!!? Vele geïnterviewde brandweermannen maken melding van zulke ontploffingen in de kelders (om de fundamenten instabiel te maken..??), maar die meldingen zijn geen van allen verder onderzocht…  Dus hoe zijn de gebouwen ingestort?

Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Zo simpel is de conclusie..! Wellicht stof om eens over na te denken EN je verder in te lezen/te informeren, wanneer je nog steeds de ‘officiële’ versie van 9/11 aanhangt..?

Door controlled demolition, gecontroleerde ontploffingen per etage? Voor het derde gebouw, WTC-7, dat om 5 uur ’s middags instortte en waar ook in de officiële versie van de gebeurtenissen géén vliegtuig in was binnengevlogen en waar slechts een paar kleine brandjes waren op één of twee verdiepingen, lijkt dat wel duidelijk. Van zulke kleine brandjes kan een gebouw nooit of te nimmer instorten…. Trouwens van vliegtuiginslagen ook niet. Dat hebben alle bouwers en deskundige architecten steeds ook verklaard.

De staalconstructie en het beton zouden dat ten allen tijde verhinderen. Staal smelt immers niet door een kerosinebrand. De temperatuur daarvan is niet hoog genoeg. Bovendien: als staal smelt op een plaats, is het een paar meter verder weer gewoon koud (zoals iedere smid je kan vertellen…) Het (plotselinge) instorten van het WTC-7 gebouw werd door de BBC-omroepster al gemeld, voordat het had plaatsgevonden. Je zag het gebouw achter haar nog gewoon staan….! Hoe kon dat?  De BBC weet het niet meer… “het was ook zo’n rommelige dag”, gaven zij als commentaar….

“We decided to pull it down”, liet de eigenaar van het gebouw, Larry Silverstein zich ontvallen in een interview: “we besloten het neer te halen”…. Die uitspraak zal meer in overeenstemming zijn met de werkelijkheid: neergehaald door de eigenaar, die vervolgens doodleuk de reusachtige verzekerde som incasseerde.

10. De instortingen: WTC-1 en WTC-2

Maar als dit gebouw met van te voren aangebrachte springladingen werd neergehaald: dan kan dat bij de beide andere torens toch ook zo zijn gegaan? Want door een vliegtuiginslag is nog nooit een dergelijk solide gebouwde toren ingestort nooit daarvóór en ook niet daarna. Dat kan dus dan hier ook niet zijn gebeurd. De officiële verklaring (de ‘pannenkoek- theorie’ , het instorten per verdieping door het gewicht) klopt ook helemaal niet met de beelden en de feiten.

De tijd van instorten was vrijwel gelijk met die van de vrije val. Dat wil zeggen dat er onder elke verdieping niets meer moest zijn wat de val vertragen kon, dat alles helemaal weg- en opgeblazen moest zijn. Dat zie je ook bij de film en de foto’s: horizontale ontploffingen per verdieping (zie rode pijl), het beton dat tot stof verpulverd wordt en puin dat tientallen meters ver horizontaal wordt weggeschoten. En al het puin komt keurig in de footprint van het gebouw naar beneden.

De waarheid achter de 9/11 aanslagen komt stap voor stap boven water; deze past volledig in het tijdsbeeld van onthulling na onthulling!

Stalen balken, schuin afgesneden, allemaal even lang. Gemakkelijk af te voeren, wat dan ook direct gebeurd is. Hoezo onderzoek? We hebben toch gezegd wie het gedaan heeft. Zo is het, punt uit. Het enige explosief dat beton tot stof kan verpulveren heet nanothermiet. Laat dat nou gevonden zijn door deskundigen in het puin van ground zero:

Judy Wood beschrijft in haar boek Where did the towers go?, nog een andere kracht die volgens haar gebruikt is, een soort energiewapen via het Tesla Hutchinson effekt, een veel krachtiger explosief middel. Zij weet dat in haar boek met heel veel – anders onverklaarbaar – beeldmateriaal en uitvoerige metingen en berekeningen erg aannemelijk te maken en goed te onderbouwen. In ieder geval heeft Marvin Bush met zijn ‘veiligheidsbedrijf’ Stratesec acht jaar lang de tijd gehad om alle springstoffen en ontploffingsmiddelen aan te brengen en deze ‘demolition’ voor te bereiden.

           Tenslotte, last but not least

Even alle feiten nog even op een rijtje gezet:

 1. De door de Amerikaanse regering aangewezen kapers zijn niet aan boord van de vliegtuigen geweest, dus de vier vliegtuigen zijn niet gekaapt
  x
 2. Er zijn geen vliegtuigen in gebouwen gevlogen, aangezien er geen brokstukken van zijn gevonden. De vier genoemde vliegtuigen zijn verdwenen, alsmede de daarin gezeten passagiers en bemanningsleden
  x
 3. De drie gebouwen WTC-7, WTC-1 en WTC-2 zijn door aangebrachte explosieven verpulverd en neergehaald.
  x
 4. De schuldigen van deze grote misdaad moeten nu snel worden vervolgd en zwaar gestraft. Dat zijn in ieder geval: Donald Rumsfeld, George Bush jr. en Dick Cheney En verder ook:  Marvin Bush, Larry Silverstein en Rudy Giuliani. Maar ook allen die – hoe dan ook – hebben deelgenomen aan deze misdaad, die één van de grootste misdaden aller tijden is mogen hun gerechte straf niet ontgaan.
  x
 5. Vanwege de door de Amerikaanse regering verspreide leugen dat terroristen uit Arabische landen (Saoedi Arabië en Marokko) deze aanslagen hadden gepleegd, werden de illegale oorlogen van Amerika met Afghanistan (okt. 2001) en Irak (maart 2003) hiermee gerechtvaardigd (hoe krom die redenering ook is: een aanval op Saoedi Arabië en Marokko zou meer voor de hand liggend zijn geweest….!).
  Ook kon hierdoor een afschuwelijke wet worden aangenomen: The Patriot Act, die al lang vóór 9-11-2001 moet zijn voorbereid, waardoor alle burgerlijke vrijheden in Amerika met één pennenstreek aan banden werden gelegd. De begroting van defensie kon worden verveelvoudigd en allerlei beleid, dat inging tegen de democratie, de vrijheid en de sociale vooruitgang kon ermee worden gerechtvaardigd, beleid dat slechts de belangen diende van een klein groepje ultrarechtse haviken.
  x
 6. Ook de onderzoekscommissie die de regering Bush, na veel geharrewar tenslotte aanstelde, nadat er vele maanden om was gesmeekt, was een lachertje. Zij onderzochten niets, werden steeds maar tegengewerkt maar bevestigden uiteindelijk alleen maar de versie van de gebeurtenissen die de regering had rondgestrooid. Zie hiervoor het boek van David Ray Griffin, 11 september een onderzoek naar de feiten.
  x
 7. Er zijn tientallen boeken verschenen die kunnen ondersteunen en bevestigen wat ik hier beschrijf. Die worden alleen niet of nauwelijks gelezen. Het lijkt er op dat veel mensen liever willen doorslapen en zich niet bezig willen houden met wat zij noemen: conspiracy theorieën, samenzweringstheorieën, terwijl ze niet in de gaten hebben dat de enige èchte samenzweringstheorie (die nog gebouwd is op leugens ook) van de Amerikaanse regering komt. Door te blijven slapen houden ze dat hele leugenbouwwerk in stand. Het is van het grootste belang dat de mensen wakker worden en op zoek gaan naar de echte feiten en de daarvoor verantwoordelijken voor het gerecht dagen. Het is de hoogste tijd!!

 

         Laten wij wakker worden voor de ware werkelijkheid….!!!

6 gedachten over “911: Actueler dan ooit..!!

 1. Een bron als illustratie van de tergende onwil om te weten wat er werkelijk gebeurd is :
  https://www.zerohedge.com/political/we-know-who-and-what-was-done-son-911-victim-slams-ilhan-omar-during-ground-zero-memorial
  met citaat :
  “After the names of 9/11 victims, including his mother, Frances Haros, were read aloud, Haros spoke and turned his ire on Omar and her fellow members of “the Squad.”
  After being interrupted by applause, Haros continued, saying “today I am here to respond to you exactly who did what to whom.”
  “‘Some people did something,’ said a freshman congresswoman from Minnesota,” Haros said.
  “Madam, objectively speaking, we know who and what was done. There is no uncertainty about that. Why your confusion?” Haros asked.
  “On that day, 19 Islamic terrorist members of al Qaeda killed over 3,000 people and caused billions of dollars of economic damage. Is that clear?”
  “But as to whom,” Haros added, “I was attacked, your relatives and friends were attacked, our constitutional freedoms were attacked and our nation’s founding on Judeo-Christian principles were attacked.”
  “That’s what some people did,” Haros railed. Got that now?”
  He continued: “We are here today, Congresswoman, to tell you and the Squad just who did what to whom. Show respect in honoring them, please. American patriotism in your position demand it.”
  (=einde citaat).
  Een reactie :
  10 uren geleden
  “ Israhell did 9/11, in cahoots with Israhell-first American and JEWISH neocons.
  “I want Netanyahu to begin telling the truth, what the involvement of Israel was in 9/11. Over 134 Mossad operatives were picked up on 9/11. The FBI picked them up [and] debriefed them.” — Dr. Steve Pieczenik, Former Deputy Assistant Secretary of State.
  Then, they blamed it all on Muslims.
  Israhell is the Problem. (=einde citaat)
  Voor het overige hebben de “hasbara drollen” flink wat overwerk in de voormelde link.
  De reactie van Haros in het voormelde citaat, maakt m.i. duidelijk hoe onmogelijk het is , iemand een “waarheid” (=met bewijzen) duidelijk te maken die hij of zij niet wil weten. Mijn ervaringen wijzen uit als men dergelijke personen voor de keuze zou stellen : “de waarheid of de strop”, een aanzienlijk deel zal kiezen voor de strop. En daar stopt dan ook elke poging tot gesprek.

  1. https://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/911-ommekeer-brandweer-nyfd-nieuw-onderzoek/
   Mogelijk kan de MSM hier niets van weten wat mij sterk lijkt maar niets heb ik van hen hierover vernomen wat duiden kan op bewust verzwijgen van feiten die niet in het straatje passen.Gisteren lieten ze wel iemand zien en horen die wilde dat over 9/11 les gegeven zou worden op scholen,waarschijnlijk zal dat les geven dan informatie verstrekken zijn volgens het officiële verhaal wat neer komt op brainwashing.Is het volgende les geven dan over mh17 zonder harde bewijzen te leveren?

 2. In de volgende link is er een grondiger studie van de voorgeschiedenis van 9.11 :
  http://themillenniumreport.com/2019/09/the-real-9-11-perps-outed-yes-its-all-the-usual-suspects/
  met citaat :
  “Here are just some of the indicators that 9/11 was pre-planned military style operation with the primary suspect being Israel.
  • 1979 The War on Terror Doctrine introduced at the Jerusalem Conference on International Terrorism.
  • 1979 Isser Harel, former chief of Israeli Intelligence, predicts the events of 9/11. “Arab Terrorists will attack the tallest building in New York City“
  • 1997 the NeoCon “think tank” of Christian Zionists and Zionists create the Project For The New American Century (PNAC) wherein they outline a plan for “Total War” against Israeli enemies in the Middle East. Under a banner of fighting terrorism, PNAC announced that what was needed to get Americans to support a “total war” against “terrorism” would be “some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor”.
  • September 11, 2001, “New Pearl Harbor” arrives – Airliners flown with extreme precision by novice pilots resulting in the melt down of 650,000 tons of steel and concrete with only jet fuel. In reality this story is impossible, and ridiculous.
  • September 11, 2001, Airliners shown on media screens (twice) flying straight into and disappearing from sight inside the massive concrete and steel world trade centers. Airliners are made basically of aluminum and plastic, there was no debris, nothing – it all vanished – gone. Conclusion: physically impossible and totally fabricated nonsense using movie technology, no credible evidence of any airliners flying into WTC1&2.
  • No video footage is ever seen (except 5 frames from a parking lot camera) from the world’s most surveilled building, the Pentagon, where clearly there was no passenger jet flown into the building: Conclusion impossible flight, it was a missile.
  • No visible evidence, at all, of an airplane in the ‘hole’ at Shanksville, Pennsylvania.
  • WTC 1&2 fall at nearly free fall speed: impossible without internal demolition
  • WTC 7 falls AT FREE FALL speed: impossible unless wired and wrapped previously for demolition
  • Numerous military/civilian drills working the same scenarios on the same day (Global Guardian, Vigilant Guardian, Vigilant Warrior ): extremely improbable coincidences
  • Tens of millions of dollars made from stocks shorted just before 9/11 on corporations in WTCs and Airlines involved: absolute indication of pre-knowledge
  • Cell phone calls were claimed to have come from passengers and flight attendants in high-jacked airliners saying they have been hijacked by ‘Middle Eastern‘ men. Conclusion: impossible, cell phone radiation is deliberately pointed downward, signal vanishes a few thousand feet above the cell towers.
  • 5 dancing Israeli photographed dancing and high fiving while filming the collapsing World Trade Centers .The ‘Dancing Israelis’ (referred to after their arrest by the FBI as the ‘High Fivers’) were a group of five Israelis spotted in Manhattan behaving suspiciously on 9/11. They were arrested the same day in a white van, and at least two of them were Mossad agents.
  • Sham investigation of the crime by the same people implicated as the mostly likely criminals: age old government deception of investigating their own crimes.
  • Many Jewish people notified not to go to work at the World Trade Centers that day. Conclusion: absolute indication of pre-knowledge.
  • Larry Silverstein, and his Zionist accomplices manage to have the the Twin Towers transferred from public ownership of the Port Authority to private ownership (99 year lease,) just prior to September 2001. Silverstein then insures the buildings against “terrorism!” and receives $4.5 billion dollar pay out. He is allowed to collect twice because each building was deemed a separate incident in Federal court. Silverstein also owned building 7. Silverstein admitted later that he was already designing a new World Trade Center 7 building in 2000.
  • Within a few hours after the WTC towers attacked, Ehud Barak, Jewish former Israeli Defense Minister and former Israeli Prime Minister is on the BBC telling the world that Bin Laden was the culprit and that it was time to begin a “global war against terrorism.” Conclusion: Osama Bin Laden, a former Western intelligent asset had already be chosen as the bad guy.
  • Movies, and the made for TV movie the “Lone Gunman,” created before September 2001, by Israeli intelligence officer Arnon Milchan along with Rupert Murdock show planes flying into New York City buildings, including the World Trade Centers, as acts of terrorism. At least 4 movies featured scenes of likely predictive programming about 911.
  • About 10 days after September 11, 2001, General Wesley Clark is told that “we are going to take out 7 countries in 5 years in the middle East“. Conclusion: Israel was acting on the “Strategy for Israel in the Nineteen Eighties ,” the Greater Israel project.
  • In 2006 on CNN Benjamin Netanyahu says “I wrote a book in 1995, and I said that if the West doesn’t wake up to the suicidal nature of militant Islam, the next thing you will see is militant Islam bringing down the World Trade Center.” (video below)
  The above is just an entry point for those who have not done their homework. America is facing the prospect of a new contrived “Bolshevik Revolution,” that like 9/11 was planned and strategized and will be used to destroy the United States of America – as was done to Russia after the ‘revolution’ of 1917. This New Bolshevik Revolution will attempt to purge the world of Christians, whites and all those who will not accept the Jewish “Noahide Laws” and will not worship Israel and the Jewish people.n(=einde citaat).
  Uit de voormelde opsommming blijkt ook dat de voorbereidingen reeds begonnen waren einde jaren 70..!! Het scenario van 9.11 kwam ook reeds aan bod in verschillende fims.
  Over de plannen m.b.t. de “goyim”, het volgende citaat uit de bovenvermelde link :
  ““You will pay dearly for it Europeans! To such an extent that you have no idea! And you will have no place to run to. Because all the evil you have done to Israel [the Jews], you will pay for it a hundred-fold. When Italy will be gone, when Edom (that is why Christianity’s headquarters, which come from ‘Hessal’, is there), when that place will be gone, and that’s what Islam is going to do. Islam is the broom of Israel, you have to know it. So, instead of having us do all the job, He sends Ishmael to solve the problem. When he is going to clean all this and that the wine will come back home, then it’s Melah Ramachiar(messiah time).”
  –Rabbi Rav David Touitou (=einde citaat). Geen verdere commentaar nodig !!!

 3. Over wat er gebeurde met de vliegtuigen die op 11.09 zijn opgestegen, en waarover bij mijn weten tot hiertoe zeer weinig tot niets geweten is, een nieuwe bron, met een spectaculaire wending. Ik geef het echter met het nodige voorbehoud :
  http://stateofthenation2012.com/?p=128149
  met citaat :
  All 9/11 Flights Were Diverted to Westover Air Force Base, Massachusetts—Passengers Murdered
  Posted on September 15, 2019 by State of the Nation
  SOTN Editor’s Note: The following 9/11 Truth is quite radioactive. It concerns answers to key questions about the 4 primary flights on September 11, 2001 that were allegedly hijacked by terrorists. Knowledge of these events completely destroys the official 9/11 Commission Report. This revised history also exposes a massive criminal conspiracy that was conclusively coordinated at the highest echelons of the U.S. Federal Government and Armed Forces. The quote below is the short story; the article that follows provides some critical details
  “Flight 77 did not hit the Pentagon. Control of Flight 77 and the three other commercial aircraft was overidden by the on board FLIGHT TERMINATION SYSTEMS and force landed at Westover Air Force Base, Massachusetts. When landed at Westover AFB some of the passengers were tricked into believing that they were part of a hijacking exercise while making scripted phone calls. Then they were all murdered and desposed of.”……’(=einde citaat).
  Ik verwijs naar de volledige tekst in de link voor een beter begrip. Als het voormelde inderdaad waar is, dan is m.i. het 11.09. drama een nog groter schandaal dan tot hiertoe gekend. Het is echter niet duidelijk wat er met de bemanning van die vliegtuigen gebeurd is.

  1. https://www.disclose.tv/disappearance-of-4-co-owners-of-an-important-patent-traveling-on-mh370-makes-rothschild-the-sole-312220
   Volgens meerdere mensen zou ook mh370 geland zijn op Diego Garcia en dus niet zoals beweerd wordt gewoon van de radar verdwenen zijn.
   Wie zelf een klein onderzoekje doet komt namen tegen die ook bij 9/11 genoemd worden van mensen die betrokken zouden zijn bij deze aanslagen en mogelijk dus ook bij de verdwijning van mh370.Hier op WTK is daar ook al eerder over bericht en ik meen dat er ook sprake van geweest was dat een passagier zijn echtgenote had gebeld en vertelde dat waar hij was het erg donker was waarna er niets meer vernomen is van hem.Zijn echtgenote zou hierover lezingen hebben gegeven en ik meen dat die man op een foto te zien was toen hij bij een motorfiets op de foto werd gezet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.