Advertentie

Van Annunaki tot Illuminati…


Wellicht ken je mr.drs. Jaap Rameijer van de verschillende artikelen die hij hier op de site schreef (HIER en HIER o.a.) Of je kent hem van de WantToKnow-presentaties die hij gaf over het fenomeen ‘Orbs’. Gefascineerd als hij is door dit mysterieuze verschijnsel, werd hij genoodzaakt zijn wetenschappelijke manier van kijken naar de wereld, in te ruilen voor een veel zachtere observatie.. De wijze van het kijken met ’t hart. Door met een ‘open mind’ te bezien, wat deze orbs hem kwamen ‘vertellen’..

Jaap werd in Frankrijk, als beheerder van het landgoed ‘Les Labadous’ (betekenis is ‘de wasplaats (of reinigingsplaats)’) nabij het mysterieuze plaatsje Rennes le Chateau, geconfronteerd met deze ‘lichtwezens’ en werd er diep door geraakt. In de 17 jaar dat Jaap daar woonde, toonden zich duizenden en duizenden orbs, waar minimaal even zovele foto’s het resultaat van waren.

En natuurlijk werd ook hier een boek over gemaakt (afb.). Het onderstaande filmpje werd ook door Jaap gemaakt. Kijk naar de stromende regen, waar doorheen het sprankelende fenomeen van de orbs te zien is; de lichtwezentjes zich zichtbaar maken, door horizontaal en diagonaal door het beeld te vliegen:

 

Inmiddels is Jaap Rameijer gepensioneerd en weer woonachtig in Nederland, in het mooie Friesland, waar hij verder gaat met, laten we zeggen, zich te verwonderen over ons gezamenlijke mysterieuze leven dat wij op deze Aarde be-leven. Aldaar kwam hij 2 jaar geleden tot het besluit, om een boek te gaan schrijven over de historie van de Aarde en dan met name over de ontwikkeling van het ‘verschijnsel Mens’.. Als een hedendaagse Erich von Dániken, die met zijn boeken miljoenen en miljoenen mensen deed ‘ontwaken’, schreef Jaap Rameijer eenzelfde soort boek. Het is getiteld ‘Van Annunaki tot Illuminati’ met als ondertitel ‘van slaaf tot slaaf’..

Jaap Rameijer. Als weldenkend mens vooral bezig zijn verbazing te delen over ons menselijke bewust-Zijn..!

Het boek heeft inmiddels het levenslicht gezien en is onlangs van de persen gerold. Wij geven het boek met liefde aandacht die het verdient. Want het is in onze ogen een juweeltje geworden. Een boek dat van de hak op de tak LIJKT te springen, maar continue, als een trolleybus, de rode draad van het hoofdthema blijft volgen.

Het is daarmee écht een boek geworden van mensen die zich afvragen: ‘Hoe zit het nou allemaal, hier op Aarde?’ Niet dat Jaap daar een eensluidend antwoord op geeft, want dat is natuurlijk onmogelijk als we kijken naar de vele miljoenen jaren die deze Aarde al bestaat en zeker wanneer we hierin meenemen, dat er een stoffelijke  (materiële) en onstoffelijke (energetisch-spirituele) wereld is, waarin we leven..

We mogen je van de uitgever en auteur, het onderstaande verhaal hier op de site aanbieden. We hopen dat het een goed inzicht geeft over de enorme reikwijdte van het boek en de fascinerende wijze waarop de auteur je meeneemt in zijn analyses en gedachtenprocessen.

Het resultaat ligt natuurlijk in het boek opgesloten, maar dat boek is vooral zo krachtig, omdat het precies jouw vragen over de historie van de menselijke ontwikkeling ook behandeld.. Of ze beantwoord  worden, maak je vooral zélf uit natuurlijk. Het boek is niets meer, maar zéker niets minder dan een leidraad, een gids in de wereld van Annunaki tot Illuminatie..! ‘Een speculatief boek dus, maar in die zin een slijpsteen voor de geest en z’n tijd vooruit.’

 

* * *

x
– Boekcover intro tekst –

Er bestaat een alternatieve geschiedenis van het leven op deze planeet. Jaap Rameijer, bekend vanwege zijn onthullingen rond Rennes Le Chateau en Glastonburry, schetst de lezer de geheimen van de Anunnaki en de Illuminati. Hij laat zien hoe onze vroege geschiedenis een slavernij verleden kende, waarbij er goud voor de goden moest worden gedolven. Het was een tijdperk van hoogwaardige technologieën, van oude goden en nieuwe goden, van hele oude beschavingen en hun imposante bouwwerken, van de kleitabletten, de bijbel en andere religieuze geschriften en van de vele rampen die de aarde troffen.

De mensheid leeft en leefde onder geheime genootschappen met hun verborgen agenda’s. Lucifer en de Satanisten deden hun opgang, evenals UFO’s, orb’s, graancirkels en de Spirit World. Moedige schrijvers bonden de kat de bel aan en proberen de mensheid te waarschuwen, terwijl buitenaardse beschavingen ons zorgvuldig observeren. Dit is een onthullend boek, waarbij de auteur een voorlopige synthese formuleert uit de vele onzekerheden.

Een speculatief boek dus, maar in die zin een slijpsteen voor de geest en z’n tijd vooruit. Bedoeld om ons wakker te schudden en ons bewust te maken van de gevaren die de aarde bedreigen. Maar Rameijer schreef ook een boek vol hoop, met prachtige verhalen en goede adviezen. Een boek van Licht en Liefde. Waarin we tot slot wat meer zicht krijgen op het Grote Kosmische Plan, op het Kosmische Experiment waar wij nu deel van uitmaken en op de rol die wij daarin moeten spelen. Alles onder supervisie van de Galactische Raad.

x

Van Annunaki tot Illuminati

2019 © Jaap Rameijer | deze versie WantToKnow.nl/be

x

– Voorwoord –

Er doen talloze verhalen de ronde over waar wij vandaan komen. De meeste van die verhalen beginnen bij het begin, althans bij wat wij denken dat het begin is. Bij de oerknal, de ‘Big Bang’, zo’n 13,8 miljard jaar geleden. Maar waar kwam die oerknal dan vandaan? Was dat een bewuste actie van de universele, almachtige God. De God van het Universum? En wie was die almachtige God dan? Gelukkig worden dit soort vragen niet al te vaak gesteld, want daar is in feite geen antwoord op te geven.

En zo’n almachtige God kan ook onmogelijk door een mens gekend of begrepen worden. Net zoals het niet uit te leggen is hoe groot ‘oneindig groot’ is. Hoewel, in het prachtig geïllustreerde boek ‘The Hand of God’ met een introductie van Sharon Begly, worden een aantal schitterende foto’s van bijzondere sterrenstelsels getoond. Genomen door de Hubble-telescoop. Zo mooi en zo uitzonderlijk dat we er bijna niet omheen kunnen dat daar de hand van God aanwezig moet zijn geweest.

Maar laten wij ons nu concentreren op de meer fysieke ontstaansgeschiedenis van het universum. Op de oerknal. Op het ontstaan van ons universum. En misschien zijn er wel meerdere universums. En kijken naar de verschillende sterrenstelsels, de prachtige nevels, de exploderende sterren, de zwarte gaten, de materie in het luchtledige en het ontstaan van de elementen. En onderzoeken welke energieën en krachten er in het heelal werkzaam zijn. Daarna komen we vanzelf op het ontstaan van het Melkwegstelsel en vervolgens op het ontstaan van ons eigen zonnestelsel met onze aarde en onze maan. Zo’n 5 miljard jaar geleden. Mogelijk was dat een gevolg van een botsing van de planeten Tiamat en Nibiru. Waarover in paragraaf 1.3 meer.

Dan blijven er nog genoeg vragen over.
Zoals waar het water op aarde vandaan komt. Hoe onze atmosfeer is ontstaan en hoe het aardmagnetisch
veld is ontstaan. En de meest belangrijke vraag: waar het leven op aarde vandaan komt. Vragen waar steeds meer antwoorden op komen, dat wil zeggen waar steeds meer theorieën de ronde over doen. We kunnen nu met onze telescopen en onze ruimtestations steeds dieper in het heelal kijken. Miljarden lichtjaren ver. En we kunnen met onze elektronenmicroscopen en onze deeltjesversnellers ook steeds dieper in de materie kijken en zo de allerkleinste deeltjes en energieën waarnemen. Wat een fantastische mini- en maxi-werelden gaan er voor ons open. En wie weet, misschien zijn het wel dezelfde werelden, maar dan op een totaal verschillende schaal..

De ideeën over het ontstaan van de oerknal, over uitdijende of inkrimpende universums, over een Universele Godheid staan zo ver bij ons vandaan, dat zij ons begrip te boven gaan. Daar komen we niet uit. Slechts een handjevol mensen kan daar misschien iets zinnigs over zeggen. En dan heb ik het over mensen als Nikola Tesla, Albert Einstein, Stephen Hawking, Edgar Cayce en Arthur C. Clarke.

Sumerisch kleitablet.

Laten we die vragen maar even laten rusten en ons concentreren op de vraag waar wij als mensheid vandaan komen. En waar en wanneer het leven op aarde ontstaan is. Gebeurde dat vanzelf, ‘automatisch’ toen alle ingrediënten daartoe aanwezig waren? In de bekende oersoep bestaande uit water, zonlicht, moleculen en mineralen.

Of gebeurde het als gevolg van de inslag van meteoren? En hoe ontstonden wij dan, de denkende mens? De homo sapiens. Was dat een gevolg van een proces van natuurlijke selectie? Maar waar is dan de ‘missing link’? Of zijn wij door een Universele Godheid geschapen, of door goden die hier als kosmonauten kwamen? En welke ‘goden’ waren dat dan?

En hoe zit dat dan op dit moment? Zijn die goden er nog?
Op één vraag, de vraag waar wij als denkende mens vandaan komen, durf ik wel een antwoord geven. Daar zijn een aantal aanwijzingen voor. Fysieke bewijzen zelfs die overal op aarde te vinden zijn. Bewijzen die, voor een belangrijk deel, stoelen op de verhalen die zo’n 5.000 jaar geleden zijn opgetekend op de kleitabletten in Soemerië. Kleitabletten die tijdens de verwoesting van de bibliotheek waarin ze waren opgeslagen, als door een wonder, bewaard zijn gebleven. Omdat ze door de enorme brand die er toen uitbrak, tot steen zijn gebakken {zie foto}.

Daar gaat het eerste deel van dit boek over. Over het ontstaan van de aarde. En over de schepping van de homo sapiens. De denkende, intelligente mens. Het tweede deel gaat over de gevaren die ons nu bedreigen. En de mogelijke verbanden tussen de Anunnaki van de planeet Nibiru en de Illuminati hier op aarde. Gevolgd door het verhaal van de Reptilians die afkomstig zijn van het sterrenbeeld Draco en de Satanisten.

En de gevaren van buitenaardse beschavingen, de Aliens, die het op onze mooie aarde hebben voorzien hebben. Gevolgd door een oproep om wakker te worden, om ons bewust te worden van wat er om ons heen gebeurt. Met tot slot een aantal positieve ontwikkelingen. Over de bijzondere krachten van de mens, over de Spirit World, over de wijze waarop wij naar de wereld kijken, over mensen die de kat de bel aan binden, over hoop en universele liefde en het kosmische plan.

Dit is een verhaal dat begon in Zuid-Frankrijk, in het magische dorpje Rennes-le-Chateau, een heilige plaats, waar ik 17 jaar gewoond heb. Waar ik bijzondere ervaringen heb opgedaan en inzichten heb verkregen. Waar ik duizenden mensen gegidst heb en hen vertelde over het bijzondere verhaal van de plotseling schatrijk geworden pastoor Berenger Saunière.. Waar ik tien boeken heb geschreven en waar mijn ‘contacten’ met Orbs, lichtbollen, mij er toe hebben gebracht om dit nieuwe boek te schrijven.

x

– Introductie –

Waar komen we vandaan? We weten het niet. Verschillende verhalen doen de ronde, de meeste opgetekend in religieuze geschriften. Al die religies hebben hun eigen, prachtige scheppingsverhalen. Maar bij al die verhalen ‘rammelt’ er wat. Kloppen er dingen niet. Het voelt niet goed. Bepaalde zaken zijn te ongeloofwaardig, te gekunsteld. En ook het feit dat er wereldwijd, op deze ene, kleine planeet, in zo korte tijd, opeens zo veel verschillende religies zijn ontstaan, geeft te denken. Daar moet toch ergens, in het verre verleden, een aanleiding voor zijn geweest?

De onlosmakelijke universele stroom is met ons verbonden. Ons daarvan bewust wordend, toont ons een-saam’-heid in een prachtig verdiepingsproces van Al-Een-zijn…

Waar is de gemeenschappelijke bron? En waarom is daar nog zo weinig over bekend? Of is dat er wel, maar mogen we het niet weten? Heeft de Kerk ons al die tijd dom gehouden? In dit boek wordt een aantal zaken met betrekking tot de ‘geboorte’ van de homo sapiens belicht. Het beschrijft de mogelijke ontstaansgeschiedenis van de intelligente mens. Daar hebben we nu, gelukkig, iets meer zicht op.

Dat komt door drie belangrijke factoren.
Allereerst zijn er in deze tijd, en vooral in de afgelopen decennia, veel nieuwe ontdekkingen gedaan. Denk maar aan de gigantische steenconstructies met naadloos in elkaar passende stenen. Die stenen hebben een boodschap. Die luidt dat er vroeger hoogwaardige beschavingen op aarde zijn geweest. Dat geldt ook voor de imposante lijnen en geometrische figuren in het zand, zoals de Nazca-lijnen in Peru. Er is radioactief materiaal gevonden, groen glas, op plaatsen waar in vroeger tijden kennelijk atoombommen zijn gevallen..!

Er worden steeds meer oude documenten op papyrus en op palmbladeren gevonden. Er zijn bijzondere verhalen gegrift in steen en in kleitabletten. Er is nu, opeens, heel veel informatie beschikbaar. Dan is er ook meer duidelijk geworden als gevolg van recente, technologische ontwikkelingen. Denk maar aan genetische manipulatie, reizen in de ruimte, kernenergie, UFO’s, kwantumfysica, Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie), quarks, nanotechnologie en nog veel meer. Technologieën die een aantal zaken duidelijk gemaakt hebben die wij vroeger niet konden begrijpen. Dingen die wij onmogelijk aan onze grootouders hadden kunnen uitleggen. Maar die we nu wel kunnen verklaren.

En tenslotte is er een andere wijze van kijken gekomen.
We kijken nu op een andere manier naar de bouwwerken uit het verleden, hoe ze gebouwd zijn en wat voor functie ze hadden. We hechten meer geloof aan de verhalen, mythen, sagen en legenden van inheemse volken. We
kijken anders naar de verhalen in spijkerschrift op de duizenden kleitabletten. We kijken nu met een ‘open mind’ naar het verleden. En accepteren wat we zien als ware gebeurtenissen. We nemen ze serieus. We kijken ook kritischer naar de verschillende religies op aarde en naar de kerken met hun doctrines en dogma’s. Hoe zijn die ontstaan en wat hebben ze gemeenschappelijk?

We kijken zelfs op een andere manier naar de ons bekende oude ‘goden’, de Griekse en Romeinse goden. Hun avonturen worden niet langer gezien als mythen of verzinsels van verwarde geesten, maar mogelijk als ware gebeurtenissen. Dingen die werkelijk hebben plaatsgevonden en die in het verleden, in de taal en vorm van toen, door de inheemse volken zijn opgetekend. Te zien op talloze beelden, gravures en rotsschilderingen.

Een plaatje dat centraal staat in het verhaal van Sacharia Sitchin over de mens als schepping van de Annunaki.. De creatie van de nieuwe mens is geslaagd, trots wordt het eerste laboratorium-exemplaar overhandigd aan de grote ‘bedenker’..

In dit boek wordt de mogelijke ontstaansgeschiedenis van de homo sapiens geschetst. Want die geschiedenis begint nu, uit de monumenten uit het verre verleden, uit de kennis van nieuwe technologieën en uit het letterlijk nemen van verhalen, steeds duidelijker te worden. En dat is een fascinerend beeld, soms zelfs wat beangstigend.

Graag haal ik daarom de magische woorden van de wetenschapper Zecharia Sitchin aan, de man die de duizenden kleitabletten uit Sumerië niet alleen vertaald heeft, maar ze ook geïnterpreteerd heeft, gewoon door de teksten letterlijk te nemen en ze te verklaren met de technologische kennis die we nu bezitten. Wat hij ons keer op keer voor houdt, in al zijn 14 boeken, is: ‘Study the past, to survive the future’. (Onderzoek het verleden teneinde in de toekomst te kunnen overleven). Voor mij een van de meest belangrijke uitspraken van deze tijd!

Het schilderij ‘De heilige familie’ van Leonardo da Vinci bevat een verborgen Archontische entiteit. Onduidelijk is wat Da Vinci ons wilde tonen, maar dat hij dit spiegelbeeld bewúst in dit schilderij heeft ingebracht, lijkt meer dan overduidelijk.. Over de verborgen krachten binnen álle processen. Over het ‘heilige plaatje’ wat misschien niet zo ‘heilig’ is als we denken zéker te weten..!

Er zijn verschillende verhalen over ons verleden geschreven. Zoals de komst van de Reptilians, afkomstig van het sterrenbeeld Draak, of de bezoeken van andere buitenaardse volken, bijvoorbeeld van Sirius, Orion, Andromeda of de Pleïaden. Maar het ‘Anunnaki verhaal’ klinkt mij toch het meest waarschijnlijk in de oren. Dat verhaal vormt dan ook de basis van dit boek. Elementen van dat verhaal keren ook vaak terug, zij het in een wat andere vorm, in de bijbel en in andere religieuze geschriften. Er bestaan op dit moment nog talloze mysteries, maar er vallen ook steeds meer dingen op hun plaats.

Er is veel geschreven over onze ontstaansgeschiedenis, de goden die kosmonauten waren, de Anunnaki, ruimteschepen, Reptilians. Over geheime organisaties en de Illuminati. Over de Satanisten en de ‘Deep State’, de ‘Staat in de Staat’. Over UFO’s en Aliens. Kijk er de literatuurlijst maar op na. Maar die verhalen hebben ons kennelijk nog onvoldoende wakker geschud. Veel verhalen zijn een beetje in de marge blijven hangen. Mogelijk omdat ze inderdaad tamelijk ongeloofwaardig zijn en ook omdat ze nogal beangstigend zijn.

Dit boek is een bloemlezing uit de bestaande literatuur, voorzien van mijn eigen inzichten. Waarin ik de essentie heb weergegeven van de verhalen uit ons verleden en waarin ik de talloze puzzelstukjes die nu overal rond zwerven, een plaats heb gegeven. Door ze te presenteren als een aannemelijk, logisch geheel. Een boek waarin ik de meest relevante onderwerpen kort de revue heb laten passeren. Hoe wij gemaakt zijn, hoe wij in elkaar steken en hoe wij de toekomst tegemoet kunnen treden. Welke waarschuwingen ons bereikt hebben via ORBs en graancirkels, sjamanen en goeroes, en via de legenden van inheemse volken. En de boeken en artikelen van schrijvers en onderzoekers.

(klik voor artikel hier op de site)

Maar ook door de profeten die wij op aarde gekend hebben en niet te vergeten via het laatste boek van de bijbel, Openbaringen. En zeer zeker door de opzienbarende onthullingen van de laatste decennia. Dingen die we nu te zien krijgen op TV (denk maar aan de documentaires op Discovery, National Geographic Channel, History Channel en de NASA Files) en het internet met zijn duizenden websites en natuurlijk onze digitale encyclopedie Wikipedia. En verder wat we kunnen lezen in de honderden boeken en tijdschriften die er de laatste jaren zijn uitgekomen. En wat er in lezingen en interviews van gezaghebbende personen als Paul Hellyer, David Icke en Robert Kennedy jr. verteld wordt.

Het is de start van een groot bewustwordingsproces,
en dat is dan ook precies de bedoeling van dit boek.

Het boek wordt afgesloten met de gevaren die ons nu bedreigen. Voortkomend uit ons eigen, onverantwoorde handelen. Maar ook de gevaren uit het heelal, van de zon, van meteoren en kometen. En uit het optreden van de Anunnaki en de Illuminati, de Reptilians en de Satanisten. En de gevaren veroorzaakt door de Elite en de Staat in de Staat. En tot slot de gevaren van buitenaardse beschavingen, de Aliens, die onze aarde zien als een buitengewoon aantrekkelijke prooi.

En misschien wáren de goden inderdaad astronauten, zoals door Erich von Däniken in zijn laatste boek overtuigend wordt aangetoond. En het eindigt met het Grote Kosmische Plan dat achter al deze ontwikkelingen schuil gaat. Wat veel duidelijk maakt. Wat laat zien wat we moeten doen. Verhalen vol hoop. Het zal niet eenvoudig zijn, maar we hebben geen keuze. Want we willen niet nog een keer tot slaaf gemaakt worden…!

  • Titel: Van Annunaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf. (Paperback)
  • EAN: 9789463387224  – Verschenen september 2019 – 398 pagina’s (geïllustreerd)
  • Auteur: Jaap Rameijer | Uitgever Aspekt B.V.

BOEK BESTELLEN?
Klik op deze afbeelding van onze bookshop

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.