Advertentie

911-Ommekeer: Brandweer NYFD: ‘nieuw onderzoek’!!


xx

x

911-Ommekeer: Brandweer NYFD vraagt nieuw onderzoek!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Op 24 juli jl. werd er historie geschreven in New York. In relatie tot de omgekomen brandweerlieden bij de gevolgen van de aanslagen op het World Trade Center-complex, op 11 september 2001, werd UNANIEM een resolutie aangenomen door de 6 brandweercommandanten van de Franklin Square & Munson District. De roep om een nieuw onderzoek naar de daders van de aanslagen, werd ingediend door commandant Christopher Gioia. Zij vragen in deze resolutie om een nieuw onderzoek naar de achtergronden van deze tragische gebeurtenis, die zich die dag ontvouwde. De motivatie van deze resolutie is het

‘OVERWELDIGENDE BEWIJS DAT VOORAF GEPLAATSTE EXPLOSIEVEN

DE VERNIETIGING VAN DE 3 (!!) WTC-GEBOUWEN HEBBEN VEROORZAAKT’…

Deze 6 brandweercommandanten van het Franklin Square and Munson Fire District beheren een brandweerkorps, dat bestaat uit een vrijwillig brandweerteam, dat een gebied van 30.000 burgers bestrijkt, even buiten de wijk Queens in New York. De mannen en vrouwen van dit korps zijn het eerste juridische overheidslichaam dat officieel steun vraagt én toezegt aan een nieuw onderzoek naar de gebeurtenissen van 911, 11 september 2001. Het nieuws leidde tot vreugde bij de officiële vereniging AE911-Truth, de architecten- en ingenieursorganisatie, die al vaak duidelijk heeft gemaakt, dat de officiële theorie van de instorting van de WTC-gebouwen (1,2 en 7) niet gegaan KAN ZIJN, volgens de officiële versie.

In het interview dat je op deze YouTube kunt beluisteren, wordt één van de brandweerchefs van dit district, Christopher Gioia, geïnterviewd door Andrew (Andy) Steele voor zijn programma ‘9/11 Free Fall’ (HIER) Goia is de chef van dit brandweerdistrict, dat werd opgeroepen om mannen en materieel te leveren, tijdens de branden in de WTC-torens #1 en #2. Deze inzet ging uiteindelijk ten koste van 3 teamleden van deze kazerne, Robert Evans, Michael Kiefer en Thomas Hetzel; zij gaven hun leven in de stijd om zoveel mogelijk mensen het leven te redden bij de catastrofale branden in de Twin Towers.

Enkele vertaalde delen van het interview:

Steele: Voordat we bij het grote nieuws komen, waar iedereen het over heeft in alle alternatieve media, willen we je een beetje leren kennen, dus vertel ons eerst over jezelf en je carrière.

11 September 2001, de eerste officiële dode is Ds. Mychal F. Judge, kapelaan van de New York City Fire Department. Hij stierf die dinsdag door een hagel van vallend puin, nabij het WTC. Hij werd 68 jaar.

Gioia: Nou, laten we eens kijken. Ik werk op dit moment in de bouwsector. De Franklin Square Fire Department is een vrijwillige brandweer en het korps is samengesteld uit mensen van alle gangen en standen. Ik ben in Franklin Square gestationeerd geweest, denk ik, voor het grootste deel van mijn leven. Ik groeide op, misschien een blok van de brandweerkazerne vandaan. Ik groeide op, op de stoeprand zittend en oplettend op de brandvrachtwagens die voorbij zouden gaan. Ik wilde altijd al brandweerman zijn.

Ondertussen had ik de middelbare school afgerond en was ik bij het Korps Mariniers gaan werken. Toen ik daaruit kwam, keerde ik terug naar NewYork en wilde ik mijn dienstverband voortzetten, omdat de brandweer een para-militaire organisatie is, dus ging ik bij deze plaatselijke brandweer werken. Ik werk nu al 32 jaar bij dit korps. Ik maakte promotie door de gelederen, van luitenant op naar kapitein. Ik ging vervolgens door tot hoofdchef. We hebben drie hoofden, een tweede assistent, een eerste assistent, en dan word je hoofd van de afdeling. Dat zijn termijnen van twee jaar.

Toen gingen er enkele jaren voorbij. We hebben ook het brandweerkorps, dat bestaat uit vijf brandweercommissarissen, die verantwoordelijk zijn voor de gebouwen en het terrein, het onderhoud van de uitrusting, de uniformen en dergelijke. Het is vrij veel, het is administratief, en je betaalt de rekeningen, maar het is een gekozen positie, en je moet een petitie indienen en je moet je kandidaat stellen. En er zijn andere mensen daarbuiten die je moet tegenkomen, dus je moet eigenlijk campagne voeren. Het is overheidsgeld, alles moet dus volgens de staatswet worden gedaan. Alles moet in stemming worden gebracht, en er is beleid en procedures, en alles moet aan de orde van de dag zijn en boven tafel liggen.

We worden gecontroleerd door de staat. We hebben onze eigen interne controleurs. Elke cent wordt verantwoord en we hebben hier een strak beleid. Ik ben nu ongeveer drie jaar commissaris, denk ik. Het zijn vijfjarige termijnen, dus ik ben waarschijnlijk ongeveer halverwege. Je verliest de tijd uit het oog. Als je ouder wordt, heb je de neiging om de dingen een beetje te vervagen.

Steele: Je bent je er duidelijk van bewust hoe belangrijk het is, de gestorven jongens te herdenken. Nogmaals, jullie zijn het eerste overheidsorgaan in het land, dat een dergelijke resolutie heeft ingediend en aangenomen. Zijn de andere commissarissen in binnen het bestuur van dit orgaan zich bewust van de historische betekenis van deze resolutie?

Gioia: Ik denk dat ze zich pas na afloop van de resolutie écht bewust zijn geworden van de volledige impact van wat we hebben gedaan. Ze wisten dat het belangrijk was, omdat ik het hen zo uitdrukkelijk heb verteld. Alles is transparant bij de brandweerkazerne; één commissaris doet niets zonder de andere commissarissen…. We werken niet zelfstandig, en we hebben wel een stadsdeelraad, die toezicht houdt op alles wat we doen, en ze begeleiden ons, en ze geven juridisch advies over alles. De resolutie was opgesteld. De commissarissen, wij allemaal, hadden de kans om er naar te kijken. Het werd geleid door een raadsman om ervoor te zorgen dat de puntjes op de I’s werden gezet en dat het op een legale manier werd gepresenteerd.

Of ze nu wel of niet wisten wat de volledige impact van de resolutie zou zijn, ik denk niet dat iemand van ons dat had; we hadden een beperkte focus en dat was alleen om de resolutie te steunen…. Het werd heel snel groot, en ik denk dat dat iedereen, inclusief ikzelf, verraste. Ze wisten dat het een impact zou hebben, maar ik denk niet dat we ons allemaal bewust waren van de grootte van de impact die het zou gaan hebben.

Het is voor mij heel zeker, dat er mensen zijn een nieuw onderzoek niet zouden omhelzen, zodat wij de waarheid boven water krijgen, en we bewijsmateriaal kunnen bekijken dat niet is bekeken door de onderzoekscommissie. Het Congres heeft een resolutie aangenomen, waarin het verplicht is gesteld, dat zij (FBI) dit bewijsmateriaal moet tonen. Het Congres heeft door een aangenomen wet verplicht gesteld, dat de VS-procureur deze informatie aan een Grand Jury moet voorleggen.

Dat is de rechtsstaat, en dat is waar het in dit land om draait; dat is wat dit land maakt tot wat het is. Dat is wat dit land onderscheidt van andere landen in de wereld, dat we respect hebben voor de openbare orde. Er is de rechtsstaat en die is geschonden, op grove wijze geschonden. Wij moeten daar op ingaan, want als we niet terugkeren naar de rechtsstaat, dan zal dit land, de idealen, alles waar dit land op gebouwd is, een enorme klap krijgen. Weet u wat? Ik denk niet dat we het gaan laten gebeuren; ik weet verdomd zeker dat ik dat niet ga laten gebeuren.

Andy Steele: Dat zijn krachtige woorden, en ik weet dat er andere brandweerlieden zijn, overal in Amerika, die lucht hebben gekregen van wat er in het Franklin Square en Munson Fire District is gebeurd, en misschien zelfs naar dit interview luisteren of gaan luisteren, om de man te ontmoeten die deze resolutie heeft voorgesteld. Ze kunnen geïnspireerd zijn, maar ze kunnen zich om verschillende redenen terughoudend gaan opstellen. Ze kunnen natuurlijk hetzelfde ding in hun branddistricten doen. Misschien dat andere brandbestrijdingscommissarissen met dat gezag dit willen gaan doen; wat zou u tegen hen zeggen, als ze dit overwegen? Wat zou u tegen hen zeggen, in termen van waarom het zo belangrijk is, en waarom zij de zelfde actie zouden moeten nastreven die uw district deed?

Gioia: Andrew, ik zou het volgende willen zeggen tegen andere brandweerlieden, tegen de politieagenten, tegen iedereen, tegen elke andere persoon daarbuiten, tegen elke Amerikaan,. Weet je wat? We zijn allemaal Amerikanen en we geloven in de idealen die ons land groot maken. Er komt een punt in ieders leven wanneer je een standpunt moet innemen, en dat is echt moeilijk om te doen voor mensen. Je neemt een beslissing die, weet je wat? Je gaat ergens voor opkomen.

Veel mensen praten luid en andere mensen, die praten gewoon…. Dat is het. Ze praten alleen maar, en ze handelen niet écht, en ondersteunen het niet met acties. Maar het is vooral de taak van de brandweer; wij hebben nu die extra stap gezet; een extra stap. We zijn daarbuiten bezig om levens te beschermen en eigendommen te redden, en we staan op de voorgrond van dit alles.

Ik zou tegen iedereen die in dit land gelooft zeggen dat het tijd is om een standpunt in te nemen, omdat er 3.000 mensen zijn vermoord, en je kunt dit niet laten gaan. Je gaat het niet laten gaan, want als ze 3000 mensen gaan vermoorden, wat gaan ze dan vervolgens doen? Ik ga mijn kinderen niet in gevaar brengen en ik ben niet blij met hoe het land op deze donkere weg is geleid; we moeten weer op het goede spoor komen, en het is aan de mensen in dit land, de goede mensen.

Amerikanen vóór mij, waren ook niet bang om op te komen voor dátgene waar ze in geloofden. We zijn zo in elkaar geslagen dat we, weet je wat? Je bent bang om te spreken, want, God verhoede het, ze gaan zeggen: “O, je bent een hater,” of, “Je bent een racist,” of, “Je bent een waarnemer,” of iets dergelijks. Weet je wat? Ik ben niet bang om naar buiten te komen en mijn mening te geven. Weet je, je spreekt intelligent, en je spreekt gewapend met de feiten, maar weet je wat? Je moet spreken.

‘Om het kwaad te laten zegevieren,
dienen goede mensen niets te doen.’

Mensen moeten hier echt een standpunt over innemen, want als we dat niet doen, als we dat niet doen, dan gaat er iets anders, nog heftiger gebeuren, omdat het dit soort dingen dat alleen maar in de hand werkt. Ik denk aan dit citaat, dat zegt: ‘Om het kwaad te laten zegevieren, dienen goede mensen niets te doen.’ Dat is zo waar, dus het hangt af van de persoon. Ik zou alleen maar mensen aanmoedigen om te luisteren, als je hier een sterk gevoel over hebt, doe er dan iets aan. Ga daar niet zitten en sta op en doe er iets aan, want er zijn veel mensen die je zullen helpen, die dit zullen omarmen. Zoals je al zei, er is een beweging gaande van mensen die, om welke reden dan ook, gewoon de leugens niet geloven die ons verteld zijn.

Hoe meer je ernaar kijkt, hoe meer je de waarheid ziet. Ik vertel het mensen, luister. Ik ga je niet vertellen hoe je moet denken, oké? Ik ga je niet op de een of andere manier vertellen over wat er op 9/11 is gebeurd. Dat dien je zelf te doen, je kijkt ernaar, je onderzoekt het. Je komt tot je eigen conclusies, oké? Dan, misschien een paar maanden of een jaar later, kunnen we elkaar weer ontmoeten, en dan kunnen we erover praten, en kijken of je positie is veranderd. We moeten ons achter het onderzoek scharen. De mensen moeten hier achter gaan staan, het onderzoek op gang brengen en de raderen van Justitie hun werk laten doen.

We laten onze broeders niet achter; we laten deze mensen niet achter. Dit waren Amerikanen, brandweerlieden, agenten, EMS, en het waren gewoon gewone mensen die die dag hun werk deden. We laten ze niet achter; we vergeten ze niet en ze verdienen gerechtigheid, en we gaan zien dat gerechtigheid zal worden gedaan.

Steele: Ja, dat zijn we, door inspanningen zoals die van u, door inspanningen zoals die van organisaties als ‘AE911Truth’ en het ‘Lawyers’ Committee for 9/11 Inquiry’. Niemand zal worden achtergelaten, vooral de slachtoffers niet, voor wie we dit werk eigenlijk doen, het streven naar gerechtigheid. Christopher Gioia, ik wil je bedanken voor wat je daar in je district bent begonnen en wat ik denk dat in de rest van Amerika en de rest van de wereld is begonnen. Natuurlijk, heel erg bedankt voor je komst op 9/11 Free Fall vandaag.

Gioia: Oké, heel erg bedankt, Mr. Steele.

* * *

12 gedachten over “911-Ommekeer: Brandweer NYFD: ‘nieuw onderzoek’!!

 1. Het is toch ten hemel schreiend hoe ongelooflijk brutaal die misdadige elite/cabal (vieze teken) de mensen belazeren en in hun gezicht uitlachen en dat ze het voor elkaar krijgen om “de deksel op de put te houden”. Ze worden niet gestraft, gaan gewoon door al eeuwen en eeuwen lang en in de huidige tijd verandert er niets, ook al wordt meer en meer gepubliceerd en geopenbaard. Mij een raadsel.

  1. En inderdaad: ‘Om het kwaad te laten zegevieren,
   dienen goede mensen niets te doen.’

  2. Willie.
   Het gaat natuurlijk nog veel verder want ik weet nog wel dat destijds voor de inval in Irak de NOS en andere MSM heeft meegewerkt om die valse beschuldiging bekend te maken dat er massavernietigingswapens of andere troep aanwezig was in Irak wat tot die inval heeft geleid.
   Ook hebben zij heel vaak beelden laten zien van Osama Bin Laden en gemeld dat hij achter die aanslagen zou hebben gezeten.(Niet voor niets zijn in Maleisië Bush en Blair veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid).Toen werd er wel door de MSM uitvoerig bericht gegeven waardoor ze een reden hadden om die inval in Irak te doen en Bin Laden op te sporen en te doden en zelfs vorige week meen ik was de zoon van Bin Laden aan de beurt.Nooit hebben de MSM ook maar iets van excuses laten zien voor hun foute berichtgeving terwijl er toch duidelijke rapporten zijn die aangeven dat de inval in Irak nooit had mogen plaatsvinden.Ook bij de aanslagen zelf hebben ze de boel besodemieterd en dat was ook wereldwijd te zien toen die verslaggeefster vertelde dat gebouw nummer 7 ingestort was terwijl dat gebouw ZICHTBAAR voor iedereen achter haar rug nog gewoon overeind stond.Goh wat was de MSM begaan zeg met het lot van alle slachtoffers en vooral natuurlijk met hulpverleners waaronder brandweermensen wat natuurlijk ook normaal is,maar wanneer nu hoge mensen van de brandweer die toen collega’s hebben verloren en gerechtigheid willen waarbij ze een nieuw onderzoek eisen omdat er volgens hen explosieven aanwezig waren dan is het wel erg pijnlijk wanneer diezelfde MSM met geen woord daar over rept.Wel geeft het natuurlijk aan dat zij liever het kwaad dienen en de boel besodemieteren over de ruggen van onschuldige mensen.
   Ook de berichtgeving van de MSM op ander gebied deugd vaak niet zoals zij dat ook deden bij MH 17 waar getuigen gewoon niet gehoord zijn en een verslaggeefster die dat wel deed Olga Isvina werd als onervaren weggezet en haar interview verwijderd.
   Nou vrees ik dat ze nu promotie gaan maken om vooral schepen naar de straat van Hormuz te gaan sturen wat erg gevaarlijk kan zijn en dat niet alleen maar er is helemaal geen oorlogsdreiging alleen een zakelijk geschil tussen de VS en Iran.Als Nederland schepen gaat sturen dan wordt defensie ingezet om tankers een vrije doorgang te waarborgen en daar is naar mijn mening defensie niet voor maar wel voor het verdedigen van het vaderland en steun te verlenen aan bondgenoten die eventueel aangevallen worden,en daar is hier geen sprake van lijkt mij.In het slechtste geval zou deelname wel tot een aanval kunnen leiden wat enorme gevolgen kan hebben dus dat moeten we niet willen lijkt mij.Wanneer er een nieuw onderzoek komt naar 9/11 zullen zelfs de MSM dat vroeg of laat moeten vertellen dus we wachten af wanneer ze daar een begin mee maken.

 2. Arnold, ga ervan uit dat we als Aardebewoners op dit moment en minstens al 30 hiervoor in een permanente crisis leven. Kijk naar de kunst wat altijd een soort graadmeter was van het heersende sentiment en intentioneel gevoel, dood en inspiratieloos. Kopieën en retro. Niet om bewust negatief te doen maar het heeft anderzijds ook geen zin jezelf te begoochelen door synthetisch positief te doen. Kijk hoe vaak met name in de reclamewereld de term ‘genieten’ gebezigd wordt. Architectuur staat qua ontwikkeling al decennia stil en nog steeds is het vierkant heilig terwijl de mensheid schreeuwt om een stap voorwaarts. Massa’s kinderen die het leven niet zien zitten en dito aantallen met adhd. Geboren voor een wereld die programmamatig al tig stappen verder had moeten zijn maar kennelijk aan een gigantische remparachute hangt.
  Wat daar aan gesynchroniseerd lijkt te zijn is de algemene perceptie van de realiteit. In die zin gestuurd door een gebrek aan of afgeleerd autonoom denken en/of observeren.
  De gargoils van de massapsychologie weten exact hoe het orgel van de maatschappelijke perceptie dienen te bespelen in het voordeel van de zieke toplaag. Let wel, het is uiteraard een manipuleerbare interactie tussen de sociale kanker de qui bono en de bio massa welke niet in staat is autonoom te denken.
  Hoe dit afloopt is voorspelbaar zoals iedere fatale ziekte. De mensheid in z’n geheel lijkt succesvol en bouwt en bouwt en geniet en geniet en vindt en oordeelt maar heeft in toenemende mate de oeralliantie met haar oorsprong, de natuurlijke biotoop allang doorgesneden en weet de weg terug niet meer.
  Het is een kwestie van tijd…

  1. Nog even nadenkende kan er maar één mogelijke oplossing voor handen liggen en omdat de mens in een kudde toch het beste schijnt te floreren, tenslotte is in tegenstelling tot wat het feodale collectief beweert de mens en andere soorten leven niet slechts door overleving van de sterkste ontwikkeld maar door samenwerking tussen de individuen onderling! Dan speelt de bewuste keuze toch een hoofdrol en dienen mensen, vooral kinderen en jongeren te kiezen voor een radicaal ander model. Met een erg duur maar duurzaam woord is dat coëxistentie. Of dat vreedzaam of met geweld moet valt te bezien.
   Gezien de mens als groep wordt beschouwd als batterij of legkip zullen ‘afhakers’ worden gezien als muiters en afwijkend gedrag wordt sinds jaar en dag al repressief behandeld. Kijk naar de vaccinatiecritici en de niet-slikkers van de staatspropaganda.
   Eenmaal de deur naar de andere kant van de werkelijkheid geopend is er geen weg meer terug. De blauwe pil. Ook weer is de finale reactie een kwestie van tijd…

  2. Rob.
   Met die unanieme aanname van die resolutie en de roep om een nieuw onderzoek door 6 brandweercommandanten die collega’s zijn verloren bij de 9/11 aanslagen lijkt het mij dat er een unieke nieuwe situatie is ontstaan en dat dit nieuws natuurlijk snel ook rondgang zal vinden binnen alle Amerikaanse brandweerkorpsen is dan hopelijk een logisch gevolg.
   Vooral de melding van explosieven door deze mensen die als eersten ter plaatse waren zal hoe dan ook serieus genomen worden door heel veel mensen omdat dit niet de eerste de beste mensen zijn die zomaar hun nek uitsteken of als complotdenkers kunnen worden weggezet.Wie logisch nadenkt en de beelden van toen voor zich kan halen weet dat deze mensen door bijna iedereen op handen gedragen worden want zij waren het toch die alles gaven wat ze in zich hadden voor de slachtoffers en de rommel hebben opgeruimd (samen natuurlijk met nog meer mensen die het hart op de juiste plaats hebben zitten).
   Deze mensen kunnen niet genegeerd worden want dan denk ik dat de hel losbreekt in de VS.Daarom hoop ik vurig dat andere commandanten hetzelfde gaan doen en deze 6 commandanten volgen en ook om een nieuw echt onafhankelijk onderzoek gaan vragen.
   Moest echt de waarheid boven tafel komen en blijken dat Bush en consoorten dit op hun geweten hebben en daarbij explosieven hebben gebruikt dan zou het wel eens kunnen zijn dat zij nergens meer veilig zijn want dit zullen de Amerikanen echt niet pikken.
   Maar het zal ook gevolgen voor andere zaken hebben natuurlijk zoals de inzet van militairen waar blair en bush misbruik van gemaakt hebben en natuurlijk ook voor hen die dit alles als bondgenoot of media hebben ondersteund.
   Hoe groot of ver de gevolgen zullen reiken is moeilijk in te schatten maar die zullen zeker
   enorm zijn.

  3. Waar we nu voor moeten waken is dat er geen oorlog komt tussen Iran en de VS waarbij een andere bondgenoot de schuld in de schoenen geschoven gaat worden (Nederland of België bv).Dat is niet meer dan mijn mening waarbij ik alleen mijn vrees uitspreek.
   Dat overheden vaak niet deugen en zich schuldig maken aan zaken die niet in orde zijn behoeft eigenlijk geen betoog meer want er zijn feiten genoeg.Toch geef ik een paar spontaan opkomende voorbeelden/gedachten.
   Vaak wanneer overheden iets naar buiten brengen wordt dat door de meeste mensen klakkeloos als waarheid aangenomen en zij die dat niet doen zijn lastig/vervelend en worden meestal als complotdenkers weggezet of helemaal genegeerd.
   Steeds vaker en vooral nu met die digitalisering wordt het steeds moeilijker voor de burger om de juiste bevoegde personen binnen instanties te spreken te krijgen en zijn we eigenlijk aan apparaten uitgeleverd.Ook banken maken daar steeds meer gebruik van en dat is een slechte ontwikkeling.Afgelopen week belde ik met een overheidsinstelling en (u kan het al raden) natuurlijk was iedere medewerker/ster in gesprek waarna ik lang,nog langer wel erg lang moest wachten en tot overmaat van ramp werd telkens gezegd dat de wachttijd langer was dan ik van hen gewend zou zijn,maar dat is natuurlijk een smoes want dat zeiden ze vorige keer ook al dus is die wachttijd niet langer dan ik van ze gewend bent maar is dat gewoon telkens hetzelfde.Dit ruikt naar bewust mensen lang laten wachten mogelijk in de hoop dat ze dan afhaken waardoor ze dus te moeten antwoorden op gewone vragen kunnen ontwijken omdat dat problematisch kan zijn vanwege hun niet correcte beleid.Ook is er natuurlijk geld te verdienen voor telecomproviders.
   Dat het beleid niet deugd bij overheden is mogelijk te zien aan het aantal beveiligers/sters die vaak en steeds meer bij overheidsinstellingen te zien zijn.Steeds vaker heb ik het idee dat ze problemen niet kunnen/willen oplossen en dat geeft natuurlijk wrevel vandaar dan maar meer beveiligers want dan kunnen ze die vervelende burger afschepen en eventueel buiten zetten.Daarmee zijn de problemen niet opgelost maar worden ze meestal erger juist doordat die overheden hun plicht niet doen en de makkelijkste weg kiezen wetende dat zij hun loon dan toch wel krijgen wat voor hen het belangrijkst is want zij moeten ook huur/hypotheek betalen en zorgen voor brood op de plank.Jammer alleen dat dat over de rug van gewone mensen gebeurd.Logisch gevolg is dat mensen boos worden en soms slaan bij mensen dan de stoppen door en parkeren zij een auto in een gemeentehuis of gaan over tot andere acties uit wanhoop door anderen veroorzaakt die dan ook nog vaak verwonderd zijn en doen of ze het niet begrijpen.
   Neem bv het UWV die laten mensen die daar NIET toe bevoegd zijn zieke mensen keuren met mogelijk resultaat dat dan zieke mensen die niet kunnen werken vanwege ziekte toch gedwongen worden om te werken op straffe van korten op uitkering of inkomsten.
   Ook geven zij onterecht 3 maanden een uitkering aan polen die daar geen recht op hebben en deze twee voorbeelden geven een wel erg wrang gevoel bij mensen die het aangaat en lijkt mogelijk zelfs op discriminatie van het eigen volk.
   Ook het niets doen aan goedkopere krachten maar er juist aan meedoen wat dure Nederlandse krachten die hun vak verstaan van de arbeidsmarkt verdrijft is natuurlijk ronduit beneden alle niveau.
   Wanneer onderzoekers in overheidsdienst of voor de overheid een rapport samenstellen waarmee de overheid akkoord is en dat publiekelijk bekend maakt zoals bij deze 9/11 aanslagen of in Nederland naar aanleiding van de MH 17 ramp bijvoorbeeld dan kunnen daar dingen fout gaan en over het hoofd gezien worden waardoor een foute conclusie niet uit te sluiten is en dat lijkt het geval in beide zaken te zijn.
   Daar behoord de overheid rekening mee te houden en daarmee moeten ze openstaan voor andere bevindingen van andere onderzoekers/sters die onafhankelijk onderzoek hebben verricht maar waar een andere uitslag uit hun rapporten komen.
   Het feit dat bij beide zaken de overheden juist alles doen om deze onafhankelijke onderzoekers het zo moeilijk mogelijk te maken riekt er dan ook naar dat zij ook hier iets te verbergen hebben en als zij beweren dat het niet zo is wat is dan het probleem om openbaar de rapporten naast elkaar te leggen zodat dit meningsverschil uit de wereld geholpen kan worden en de waarheid kan zegevieren.

  4. Vaak ook wanneer men met instellingen belt krijgt men te horen dat het gesprek voor trainingsdoeleinden wordt opgenomen,oké dat zal dan wel maar er is een minister geweest die heeft gezegd dat mensen wanneer zij naar de dokter gaan dat mogen opnemen omdat er teveel in één keer op ze af kan komen en wanneer u dat gesprek dan opneemt kan u dat thuis op het gemak opnieuw beluisteren zodat alles duidelijk wordt.Vaak ook kunnen deze mensen door gezondheidsproblemen niet helemaal bij de les zijn en dan is opnemen natuurlijk een perfecte oplossing.Waarom zou u dat dan niet mogen doen wanneer u een gesprek hebt bij andere instellingen? Mensen hebben nu eenmaal te maken met problemen en kunnen daardoor afgeleid zijn en dan begrijpen of horen ze niet direct alles en dan is het gesprek opnemen natuurlijk een oplossing en dat is ook beter voor die instanties zelf want dan hoeft u hen later ook niet met vragen lastig te vallen omdat u iets niet gehoord of begrepen heeft en dan kan die meneer of dame van die instantie de tijd die dan bespaart wordt besteden aan hun belangrijke werk.
   Hierbij ga ik er wel vanuit dat zij niets te verbergen hebben en maar daar komt u snel genoeg achter wanneer zij er een probleem van maken.

 3. Ongeveer 1 jaar voor de vernietiging van het WTC in NY was er een programma op tv van RTL5 ¨Hollands next topmodel¨ Daarin was een interview te zien met een van de modellen vóór het WTC gebouw in de achtergrond stond een minivan met daarop de tekst ¨demolision explosives¨ Na de aanslag heb ik geprobeerd dat bewuste fragment van RTL 5 te krijgen, maar nooit ontvangen… Op internet dat interview nooit meer gevonden…

 4. In feite was alles reeds gekend, zelfs voor 11 september, een bron :
  https://www.amazon.com/FBI-Accomplice-11-Documents-ebook/dp/B07TRXKNG2/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1559765300&sr=8-2%C2%A0%E2%80%A6
  met tekst :
  “The FBI Accomplice of 9/11 (Documents) Kindle Edition by Patrick Pasin
  Did you know that FBI agents knew all details of September 11 in advance, including the date, the targets, the means, the perpetrators? Did you know that their hierarchy forbade them to warn the public under threat of prosecution?
  Did you know that the FBI lost, manipulated, and even made disappear evidence of what really happened? And that is only the beginning of the book.
  The time for an independent investigation on 9/11 and the FBI’s (mis)conduct has come” (=einde tekst). Dit zelfde FBI voet nu het onderzoek naar de “dood” van Epstein, waar er ook verbanden zijn met 11 september !!
  https://911nwo.com/?p=7332
  met titel en citaat :
  “JEFFREY EPSTEIN, MOSSAD AND 9 11
  Aangirfan
  Sunday, 25 January 2015
  Jeffrey Epstein’s Nadia, who learnt to fly at the same Mossad-linked airfield as the Hebrew-speaking Mohamed Atta. ……………………………
  It has now come to light, from a former U.S. Army intelligence operative, that from late 1998 to early 1999, Atta received training at the U.S. Army Intelligence Center in Fort Huachuca, Arizona…
  The information that Atta had been trained at Maxwell and Huachuca was known to the team of Army and other military service personnel assigned to operation ABLE DANGER…
  ABLE DANGER was abruptly terminated by the Bush administration and, specifically, the Defense Department under Donald Rumsfeld, some four months before the 9/11 attacks.
  U.S. Representative Curt Weldon said that that 99% of the data collected on Atta and the other alleged hijackers was destroyed after the Pentagon’s termination of ABLE DANGER.
  ABLE DANGER reported that the World Trade Center would be hit……………………(=einde citaten).
  Er is echter nog een link naar België :
  “Jean-Francois Buslik
  The 9 11 event is linked to the CIA’s Operation Gladio, which involved the random shootings of innocent people in supermarkets in Belgium.
  Atta flew planes from Kemper Aviation at North Palm Beach in 2001.
  Joe Kemper’s chief pilot trainer between 1989 and 1999 was Jean-Francois Buslik.
  Buslik was later arrested on murder charges filed in Belgium.
  Buslik was implicated in the 1982-85 Brabant killings, a wave of killings carried out by the CIA and its friends in supermarkets in the Brussels suburbs….. (=einde citaat).
  Van belang is vooral de datum van de tekst in de 2de link : 25.01.2015!! Dit zegt m.i. voldoende.
  Er is naast de voorkennis van het FBI ook nog voorkennis van het DOD in de USA, via de operatie Able Danger, waarvan ik het bestaan tot nu toe niet kende. Blijkbaar was bij manier van spreken iedereen op de hoogte van het geplande 11.09 drama. Uit het voormelde kan imo dan ook afgeleid worden dat achter Epstein veel meer schuil gaat , dan een loutere “zedenzaak…”.

 5. Voor de beginnende lezer over 911 ,lijkt bovenaan dit artikel wel of er 3 brandweermannen zijn omgekomen, beter er even direct bij melden dat er 343 brandweerlui omkwamen, in de twintowers ,( tevens ook weer zo,n onbenut bewijs van explosieven ) een klein groepje verkenners/ experts ging naar boven via de trap ,en melden boven aangekomen : ik zie 3 brandjes die we met 2 slangen kunnen blussen ! ( 3 pockets of fire ) verder was het veilig om het gehele gebouw te controleren op brandjes die wellicht ergens nog zouden ontstaan.
  De 343 arme drommels zijn alle omgekomen ,niet wetende dat de gebouwen van boven tot onder zouden worden opgeblazen met explosieven in een controlled demolisian !

 6. Vandaag is het 31 augustus 2019 en volgende week 6 september is het een maand geleden dat dit artikel geplaatst is op deze site en nog steeds heb ik hier niets van vernomen uit de MSM.
  Waarom blijven de MSM verkondigen wat officiële bronnen ze vertellen en doen ze zelf kennelijk niet de moeite om iets uit te zoeken? https://nos.nl/artikel/2299680-rechtszaak-tegen-vermoedelijk-brein-achter-9-11-begint-in-2021.html We weten dat deze en andere sites door hen gelezen worden want eerder wilde een minister mensen aanstellen die anderen moesten leren omgaan met volgens hen fakenieuws.
  Nu willen ze het naar mijn mening nog bonter maken want dat valt op te maken uit dit artikel: https://nos.nl/op3/artikel/2299685-waarom-nederland-er-geld-bij-krijgt-als-het-geld-leent.html
  Ook al heeft dit niets met het artikel hier van doen het geeft wel aan hoe ze mogelijk het volk sprookjes willen wijsmaken. In meerdere boeken werd hier al enige jaren terug voor gewaarschuwd omdat ze landen afhankelijk willen maken van banken,ECB,IMF en andere instanties zodat landen moeten doen wat zij willen.Helaas worden die boeken dan gezien als complottheorieboeken ondanks dat veel van hun voorspellingen toch vaak uitkomen.
  Nog nooit kreeg iemand gratis geld wanneer hij of zij een lening aanging en dat kan ook niet want dan kunnen ze simpel geld aan iedereen geven zonder een lening te hoeven aangaan.
  In boeken wordt beschreven dat landen verleid zullen worden om leningen aan te gaan om later onbetaalbare rentes te gaan heffen,want het zal toch ooit terugbetaald moeten worden.
  De vraag is dan ook staat de nu geldende rente de gehele afbetaalperiode vast of niet en kan die later stijgen? Ik denk het laatste zoals dat ook vaak bij hypotheken geldt waarbij men ook niet de rente voor bv 30 jaar (gehele afbetaalperiode) kan vastzetten.
  Dit moet Nederland gewoon niet doen want het gaat volgens de overheden en het CBS goed met de economie dus is het geen goed idee om geld te lenen om in een potje te stoppen om de economie aan te zwengelen waarmee Nederland in het slechtste geval ernstig in de problemen kan komen.Overheid geef gewoon niet meer geld uit dan er binnenkomt via belastingen ed meer hoeven ze niet te doen om elk risico te vermijden wat Hoekstra enRutte ook beweren.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.