Advertentie

Een ruilsysteem voor de nieuwe tijd!


x

De ‘Voor-elkaar-kaart’

Een ruilsysteem voor de nieuwe tijd.

© Swami Anand Coen

x

Ons huidige geldsysteem is de kop van de slang. Iedereen is afhankelijk gemaakt van dit geldsysteem en kan daarom ook gemanipuleerd worden door de krachten achter dit systeem.

Fokke & Sukke papiergeld..

De elite, die in bezit is van alle banken, die geld kunnen scheppen zonder tegenwaarde, die geld uitlenen tegen een tegenwaarde + een jaarlijkse rente, zijn al honderden jaren bezig zichzelf te verrijken op kosten van het volk. Het volk wordt niet geïnformeerd hoe dit geldsysteem precies functioneert.

Op scholen leren burgers wel hoe ze hun rentekosten moeten berekenen en hoeveel procent belasting ze later moeten gaan betalen, maar niet hoe het geldsysteem precies in elkaar zit. Zelfs economie-studenten weten dit niet. Hebben bijvoorbeeld nooit gehoord van Silvio Gesell (1862-1930) die in 1911 al wees op de structurele fouten in het geldsysteem.

Waarom wordt deze informatie zo angstvallig verborgen gehouden voor het volk?

Als dit niet verborgen zou worden gehouden, dan zou er een heftige opstand komen tegen deze machts-elite.

De geldstroom is de bloedstroom in de economie.
Als het ergens stagneert dan is dat ongezond voor de economie, omdat iedereen zich hiervan afhankelijk heeft gemaakt. Maar het punt is dat de geldstroom altijd stagneert, omdat er overal en altijd mensen zijn die meer geld verdienen dan dat ze uitgeven voor hun eigen levensonderhoud. Dit extra geld gaat nu voor hun werken, d.m.v. rente, d.m.v. investeringen in aandelen waarvoor ze jaarlijks dividenden krijgen, door het opstarten van nog meer ondernemingen met nog meer winst, enz.

Al deze winst wordt opnieuw in winstgevende zaken geïnvesteerd en zo ontstaat er een exponentiële beweging naar boven, waarin het kapitaal steeds sneller groeit. In de natuur kennen we 2 vergelijkbare exponentiële bewegingen, n.l. die van een lawine en die van kankercellen. Het probleem hierbij is, dat er ook altijd een zelfde exponentiële beweging naar beneden ontstaat, waarin de schulden van mensen die geld moeten lenen voor hun levensonderhoud steeds groter worden.

Hetzelfde geldt voor de schulden van landen. Om hun schulden + Rente terug te kunnen betalen moeten ze nog meer schulden maken, enz. Dus dit geldsysteem kan niet werken en dat is ook precies de opzet van de duistere krachten die invloed hebben op denkwijze van de machts-elite.

Door de exponentiële groei van de schulden wordt de levenskwaliteit van de burgers heftig aangetast, waardoor er grote ontevredenheid ontstaat. Deze ontevredenheid slaat vroeg of laat om in kwaadheid en woede en deze wordt door de machtselite, die ook de nieuwsmedia onder controle heeft altijd aangewakkerd door een bijpassend vijandsbeeld. Mensen die woedend zijn hebben een sterke neiging om gewelddadig te worden en zijn bereid om oorlog te voeren.

De duistere krachten achter de machts-elite voeden zich met deze heftige emotionele energieën en nemen de levensenergie op die vrijkomt als er bloed vloeit. De machtselite zelf wordt alleen maar rijker van een oorlog. Ze verdienen aan de wapens die ze leveren, aan de medicatie voor de gewonden en ze lenen geld aan de overlevenden voor de wederopbouw van hun land, waardoor ze alweer meteen macht hebben over deze burgers. Dit spel wordt al duizenden jaren zo gespeeld, waarmee de machtselite zeer tevreden is en de duistere krachten achter hun wel gevoed zijn met kostbare levensenergie.

Uit die tredmolen stappen!
De enige mogelijkheid tot een werkelijke vooruitgang is om uit dit hamsterrad te stappen, wakker te worden en te kijken wat wezenlijk is, wat onze werkelijke behoeftes zijn. We moeten dus heel anders gaan denken over bezit, waarbij geld slechts als een ruilmiddel was bedoeld. Het verzamelen van geld is nu een doel op zich geworden en is verbonden met macht. Van macht en blinde hebzucht moeten we nu een sprong maken naar mededogen, empathie en mensvriendelijke levenskwaliteiten.

 

Hoe exponentiële groei werkt. De uitvinder van het schaakbord vroeg als beloning voor zijn uitvinding een verdubbeling van één korrel graan op het eerste veld, naar het tweede veld. Enzo verder. 4 Korreltjes dus op het 3e veld. "Da's slechts één schaakbord vol", zo dacht de koning die hem het graangeschenk wilde overhandigen. Er bleek echter niet genoeg graan op de wereld te zijn om de 64 vakjes vol te maken..!!

Het lijkt erop dat we als burgers machteloos staan tegenover deze superrijke elite-families en erop moeten wachten tot hun bereid zijn hun geld met ons te delen, maar dat is helemaal niet het geval. We zijn helemaal niet van hen afhankelijk.

We kunnen nu direct beginnen met een ruilsysteem, waarin de hart kwaliteiten voorop staan en kunnen gedijen, een systeem dat volledig legaal is, waarin geen machtsmisbruik mogelijk is, waarin geen schuld kan ontstaan, geen corruptie en geen uitbuiting, waarover je geen belasting hoeft te betalen, waarvoor je geen boekhouding nodig hebt.

Iedereen kan hier direct aan mee doen, man, vrouw of kind, ongeacht je huidskleur, je geloofsovertuiging of je sociale status. Je hoeft je niet te registreren, geen aanbetaling te doen, geen paswoord of bankcode te onthouden, geen papier of verklaring te ondertekenen, dat alles heeft te maken met het oude geldsysteem. Het enigste wat er van je wordt gevraagd is dat je je oude programmeringen loslaat en het leven gaat benaderen vanuit je hart.

Een ruilsysteem, de oplossing?

Het ruilsysteem dat ik hier wil presenteren is slechts een eenvoudig hulpmiddel in deze overgangstijd en kan weer worden opgelost als de meerderheid van de mensheid een bewustzijnssprong heeft gemaakt. Het enigste tastbare aspect in dit ruilsysteem noem ik de “Voor-elkaar-kaart” . Het een kaart met kleine tekst erop, en deze kaart kan iedereen zo vaak kopiëren als hij/zij wil. Als achtergrond kan iedereen zijn eigen ontwerp kiezen. Het beste op dik papier en in een plastic hoesje vast gelast, omdat de kaart steeds verder doorgegeven wordt. De tekst op de kaart is als volgt:

De Voor-elkaar-kaart

Als u deze kaart ontvangt van iemand, dan heeft u een (waardevolle) dienst of goed(eren) van deze persoon gekregen, waarvoor u niets hoeft te betalen. Het enige dat deze persoon wenst* is, dat u vroeg of laat deze kaart aan iemand verder geeft, die een gelijkwaardige** dienst of goed(eren) van u heeft ontvangen.

(*Een wens is geen verplichting en dus vrij van voorwaarden. **De gelijkwaardigheid ofterwel de balans tussen nemen en geven wordt door iedere betrokkene in dit voor-elkaar-kaart systeem zelf bepaald. )

Achterzijde van de kaart

 • Rijk zijn zonder geld.
 • Leven zonder corruptie en uitbuiting.
 • Geven en nemen zonder schulden.
 • Onafhankelijkheid van de machtselite.
 • ‘Zijn’ vanuit de kracht van het hart.
 • Winst voor iedereen.
 • De basis bij het volk.
 • Wonderbaarlijke vermenigvuldiging.
 • Overwinning zonder strijd.
 • Terug naar de realiteit.
 • In de stroom van overvloed.
 • Één-voudig

Hier de verklaring van de korte zinnen die op de achterkant van de kaart staan:

Rijk zijn zonder geld
Iedereen heeft bepaalde talenten en een zeker potentiaal in zich, waarmee hij/zij een positieve bijdrage kan leveren aan het geheel. Iedereen is daarom rijk, omdat hij/zij wat te geven heeft wat kostbaar is voor een ander.

Zodra er iemand van jou talenten of ‘jou kunnen’ gebruik heeft gemaakt en jij wens hiervoor geen geld te ontvangen, dan geef je deze persoon de ‘Voor-elkaar-kaart’ om hiermee een positieve kettingreactie in beweging te brengen. Zodra de ontvanger met zijn/haar talenten en kunnen iets doet voor weer een andere persoon en hiervoor ook geen geld wenst te ontvangen, dan wordt de ‘Voor-elkaar-kaart’ weer verder gegeven, enz.

Het is spannend om te kijken wanneer de kaart, die jij in beweging hebt gezet met je eigen achtergrond ontwerp weer bij je terug komt.

Leven zonder corruptie en uitbuiting

Feitelijk gaan we weer terug naar de eerlijke marktplaats. Mens tegenover mens.

De ‘voor-elkaar-kaart’ is het tegenovergestelde van geld en je kunt er daarom niemand mee omkopen door deze verder te geven. Alleen als jij iets voor de ander hebt gedaan, een dienst of het schenken van goederen kun je deze kaart doorgeven met de wens dat deze persoon iets gelijkwaardigs voor een andere doet, maar dit kun je niet eisen. De persoon die de kaart ontvangt bepaald zelf hoe en waar hij/zij deze kaart wil inzetten. De persoon is in principe ook vrij de kaart in de prullenbak te gooien en de positieve kettingreactie daarmee te stoppen. Dit moet hij/zij, met het eigen geweten uitmaken.

Geven en nemen zonder schulden.
De “ Voor-elkaar-kaart” is geen rekening en is daarom geen schuld aan iemand. Degene van wie jij deze kaart ontvangen hebt is geen schuldeiser, maar slechts iemand die jou d.m.v. de kaart eraan herinnerd dat jij ook je specifieke talenten hebt, waarmee je de levenskwaliteiten in het geheel kunt verhogen.

Onafhankelijkheid van de macht-elite
Als je verbonden bent met het energieveld, dat door deze “Voor-elkaar-kaart “ ontstaat , dan zullen er regelmatig mensen op je afkomen die je dat aanbieden wat je nodig hebt. Ze geven je daarvoor de kaart en wensen dat jij anderen op jou beurt ook dat kunt geven wat zij nodig hebben. Hoe meer kaarten er in omloop zijn, des te onafhankelijker worden we van het bank en geldsysteem van de machtselite. Hun geld is niets waard, zodra wij het niet meer aan willen nemen.

‘Zijn’ vanuit de kracht van het hart
Zoals de banken nu geld kunnen scheppen uit het niets, zo kun jij nu zoveel “Voor-elkaar-kaarten” scheppen als je wilt uit het niets. Telkens als je iemand met jou talenten of goederen verder helpt en daarvoor geen geld wilt nemen, kun je een nieuwe kaart weggeven en een positieve kettingreactie in beweging brengen en dit is een beweging vanuit het hart, vanuit liefde voor het geheel en niet vanuit hebzucht. Deze beweging vanuit het hart bevordert je liefdesstroom en de kracht van je hart. De kracht van je hart heeft een zeer sterke werking bij het scheppen van je eigen werkelijkheid, bovendien komt elke positieve beweging vanuit je hart altijd weer bij je terug.

Winst voor iedereen
Iedereen die een “Voor-elkaar-kaart” schept en activeert of een kaart verder leidt met zijn/haar diensten of goederen draagt een steentje bij aan het geheel en dat betekent winst voor iedereen, omdat al deze kaarten steeds worden doorgegeven en vroeg of laat bij iedereen terecht komen.

De basis bij het volk
Niet de centrale banken, de F.E.D. , de regering, enz bepalen van bovenaf hoeveel ‘Voor-elkaar-kaarten’  er in omloop zijn, welke waarde elke kaart heeft en wat de wisselkoers is, enz maar de burger zelf bepaald individueel hoeveel een bepaalde kaart voor hem/haar waard is. Alleen degene die de kaart van iemand heeft ontvangen weet wat hij/zij hiervoor gekregen heeft en wat hij/zij hiervoor terug kan en wil geven op het moment dat de kaart wordt doorgegeven aan een ander.

Wonderbaarlijke vermenigvuldiging

Het  ‘Voor-elkaar-kaart’-systeem vermenigvuldigt zich enorm snel.

 1. omdat iedereen hier direct in kan stappen en zoveel mogelijk kaarten in omloop kan brengen als hij/zij wil.
 2. omdat iedereen die zo’n kaart krijgt op het idee komt om ook zelf kaarten in omloop te brengen.
 3. omdat elke kaart die in omloop is gebracht steeds verder circuleert .

Op een bepaald moment zijn er zoveel kaarten in omloop, dat iedereen continu diensten of goederen aangeboden krijgt, waarvoor hij/zij niets hoeft te betalen. Als b.v. 100 mensen beginnen met slechts 1 ‘Voor-elkaar-kaart’, en elke volgende die de kaart ontvangt schept ook nog 1 eigen kaart, dan zijn er naar 16 wisselingen al 3 276 800 kaarten in omloop..!

Overwinning zonder strijd
Het is niet langer nodig om te demonstreren tegen banken, WallStreet en het huidige geldsysteem, want dit kost veel moeite met weinig resultaat en veel ergernis. Deze tijd kunt u beter besteden om iemand dat te geven wat hij/zij op dat moment nodig heeft en zo kunt u een eerste “Voor-elkaar-kaart” in omloop brengen. Als wij burgers onze zienswijze veranderen ten opzichte van diensten en bezit, dan moeten ook de topmensen die nu nog werken voor de machtselite vroeg of laat meedoen in deze nieuwe stroming.

Terug naar de realiteit!
Het huidige geldsysteem is een grote zeepbel en staat niet meer in verbinding met de alledaagse realiteit, maar toch heeft ze een zeer negatieve invloed op onze samenleving, zodra er weer een zeepbel uit elkaar spat. Banken en beursmakelaars speculeren met ons spaargeld op toekomst verwachtingen, die op eeuwige groei gebaseerd zijn. Dit kan altijd maar een korte tijd goed gaan, omdat niets op deze wereld eeuwig groeit.
Zodra de verwachte groei uitblijft spat de zeepbel uit elkaar en het volk moet deze banken en geldinstituten dan redden met belastinggeld. Het ‘Voor-elkaar-kaart’-systeem is verbonden met de alledaagse realiteit en kan nooit een zeepbel worden en kan daarom ook geen crisissen veroorzaken .

"Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht"..!

In de stroom van overvloed
In het huidige geldsysteem wordt overvloed als iets schadelijks gezien, want alleen als een product schaars is en er een grote vraag naar is stijgt de prijs en kan er winst gemaakt worden. Als bijvoorbeeld een boer zijn groentes op de veiling niet voor een bepaalde prijs kan verkopen , dan wordt deze partij vernietigt en al het werk, de moeite van de boer maar ook de bijdrage van de aarde zelf wordt als nietswaardig gedegradeerd en dat terwijl er veel mensen honger lijden in deze wereld.

In dit ‘Voor-elkaar-kaart’-systeem is overvloed niet bedreigend maar integendeel zeer positief, omdat de betreffende boer zijn groente niet weg hoeft te gooien, maar hiermee vele ‘Voor-elkaar-kaarten’ in omloop kan brengen, die hij geeft aan de mensen die deze groentes graag willen hebben. De wet van karma zorgt er voor dat deze of andere kaarten vroeg of laat in de vorm van diensten of goederen weer bij hem terug komen.

Één-voudig
Dit systeem is zo eenvoudig dat ieder kind boven 8 jaar dit direct kan begrijpen. Het hart van de mens in eenvoudig. Het hoofd is vaak geprogrammeerd en daarmee gecompliceerd , calculerend, wantrouwend en angstig. Als we uit deze crisis willen stappen, dan moeten we onze angstprogramma’s loslaten en gaan kiezen voor het hart, want alleen daar voelen we de eenheid en de liefde voor het bestaan. In dit eenheid gevoel ontstaat het verlangen een positieve bijdrage te leveren aan het geheel.

Hoe kunnen we beginnen met het “Voor-elkaar-kaart” systeem?

We kunnen direct met het “Voor-elkaar-kaart” project beginnen.

Stap 1: Kopieer met de muis de BLAUWE tekst die hierboven staat geschreven en plak deze tekst in je eigen schrijfprogramma, bijvoorbeeld in een Word-document.

Stap 2: Je kunt nu de kleur of het lettertype van de tekst veranderen en afdrukken op wit of gekleurd papier , zodat je je eigen “ Voor-elkaar” kaarten maakt. De mensen die handig zijn met fotoprogramma’s kunnen de tekst op een leuke foto of achtergrond zetten en dan afdrukken op iets steviger fotopapier. Het moet er ook een beetje leuk uitzien voor de mensen die je deze kaart gaat geven.

Stap 3: Vouw of snij de afdruk dusdanig dat er een voor en achterkant ontstaat en stop dit geheel in een plastic hoesje, die je ook zelf kunt maken uit een din A4 plastic hoes en plakband.

Met een paar van deze kaarten opzak kun je beginnen met dit nieuwe ruilsysteem. Zodra je iemand een dienst bewijst of goed(eren) verstrekt, waarvoor je geen geld wilt ontvangen, dan geef je hem/haar een van je kaarten en voila het systeem begint te lopen.

Bedankt voor uw aandacht en veel succes!

Swami Anand Coen

28 gedachten over “Een ruilsysteem voor de nieuwe tijd!

  1. Daar ben je dan wel verrekte lang mee bezig om dat te vertellen.. hahahaha..
   Dank voor de tip, een ‘vinkje’ weggehaald achter de schermen en ‘floeps’ weg is het bij ‘meelezen, meeleven’..!

  1. Wat stom, wat stom!!
   Die film ooit eens gezien en nooit iets mee gedaan.
   Ga dat meteen vandaag veranderen.
   Wie doet er mee?

  2. Mooi. Zo moet het. Gewoon mensen helpen als je de mogelijkheid hebt. Als ik een oude dame zie die probeert haar motorkap dicht te krijgen wat niet lukt, dan help ik graag met de hoop dat ze zelf ook iemand zal helpen zonder er iets voor terug te willen.

   Beetje meer alert op je omgeving zijn en helpen waar je kunt toch?
   Let’s do it.

   Pay it forward, top idee.

  3. Motorkap dichtmaken.. Moet ineens aan ‘Lieve Mona’ denken, die helpt ook altijd.. HIER bijv.. 🙄

  4. Volgens mij is het echt voor velen belangrijk om eerst die eerste stap te maken. Anders denken, kijken. Als je niet eens ziet dat er iemand verzuipt of naar de klote gaat, hoe wil je deze of gene dan helpen? Openheid, ook niet te bang zijn om hulp te VRAGEN natuurlijk. Als niemand weet dat het slecht met je gaat, dan kan ook niemand je helpen.

 1. Interessant artikel.

  In het huidige economische systeem, moet iemand – een privé persoon – bijv. 2.000 euro verdienen, zodat ‘ie 1.000 aan een ander kan betalen. Vanaf netto naar bruto moeten er sociale verzekeringen betaald worden, inkomstenbelasting en bovenop het bruto loon nog wat werkgeverslasten.

  Eigenlijk is het dus zo, dat voor iedere economische inspanning die iemand doet, er ca. de helft wordt afgeroomd. We mogen het dus v.w.b. de machtselite met een relatief klein deel doen van wat ons toekomt. Feitelijk zegt men dat de vrucht van onze arbeidsinspanning niet de onze is, omdat men er vrijelijk over wil kunnen beschikken. De slaaf moet ook kunnen wonen en eten, dus krijgt die nog een zakcentje mee. Hier is veel over te zeggen, maar de teneur is wel duidelijk denk ik.

  Ook ik heb weleens aan ruilhandel gedacht. Want als je elkaar helpt, dan is er geen geldstroom. Toch vertelde een accountant mij, dat de (r)overheid wanneer het enige omvang gaat krijgen, direct klaarstaat om vast te stellen dat er sprake was van economische activiteit, om vervolgens haar deel op te eisen in de vorm van naheffingsaanslagen. Leuker kunnen ze het niet maken…

  Dit illustreert dat de machthebbers het volk ziet als eigendom.

  Wie aan ruilhandel wil doen, raad ik aan er niet over te praten, maar het gewoon te doen. Zolang je onder de radar van de overheid blijft, is er geen haan die ernaar kraait en bespaar je jezelf de afdracht van zaken waar vooral anderen de vruchten van plukken. Persoonlijk geef ik graag wat weg, help ik vraag mensen. Maar dan wel degenen die ik uitkies. Afpersing is iets waar ik niet van hou. En laat de overheid in van dat laatste nu net haar liefhebberij hebben gemaakt…

  1. Er is een man geweest, die is op marktplaats begon te ruilen met een paperclip, en de ruilingen werden op den duur groter en groter. Hij is net zolang doorgegaan totdat hij zijn eigen huis bij elkaar geruild had.

  2. Haha, als kenner ken ik dat Mirakel. Je begint met niets en voor je het weet heb je een bedrijf in deze. 2e hands, inkoop/verkoop maar ook ruilhandel. Van ruilen komt huilen zeiden mijn ouders altijd. Niet als je het goed doet natuurlijk.
   Leuke is dat je mensen er blij mee maakt want die zijn van iets af en krijgen er iets moois voor terug en wij verdienen er weer aan. Is dat erg? Lijkt me niet, win win situatie.

  3. Helemaal met jou eens hoor Martijn! Elk belasting vrij systeem is wat mij betreft van harte welkom!
   Ik denk dat veel van mijn medemensen en ik veel harder huilen om het belastingsysteem. Misschien zou het oorspronkelijk wel een elitaire uitspraak zijn “van ruilen komt huilen….”
   Ten eerste snappen de meesten niets van belastingen en formulieren (al die regels en bureaucratie, en je niet als mens zien, maar als geld en inkomen) en ten tweede derde en vierde: Dat er met ons geld wordt gegokt, het wordt weggegeven aan Griekenland, er wordt oorlog gevoerd en er wordt gemoord, en al die onnodige oefeningen, zonder onze toestemming! Wij willen neem ik aan ook rechten om te kunnen beslissen en mensenrechten, we zijn niet alleen maar “arbeiders” die voor de kosten op kunnen draaien en hun mond moeten houden totdat we 67 zijn en dan pas van de feestvierende laag van de piramide mogen stoppen met werken omdat zij er momenteel een zooi van maken! Er zou veel meer respect voor ons opgebracht moeten kunnen worden, laat ons plakje kaas op onze boterham liggen!
   http://blogimages.bloggen.be/stamboomeveraerdt/352643-b1b29fbe1058c9ad8da7c43392d8fba4.jpg

  4. De Grieken zijn ook weer gevallen en de rest verliest ook al zijn evenwicht, hoop persoonlijk dat het gauw eens afgelopen is met die Brusselse SuikerWafels waar iedereen weer zoet mee gehouden wordt. Tis toch wel beurs dat ik vandaag op de beurs mijn beurs voor de deur ben kwijt geraakt.

 2. Waarom heet dit ruilen? Dit is geen ruilen.

  En het is nog steeds gebaseerd op het tekortenprincipe.

  Alsof de ander, waaraan je iets geeft, iets tekort komt om aan jou terug te geven.
  Niemand komt iets tekort.

  Het is nog steeds het reddersprincipe.
  Het is nog steeds het overhevelingsprincipe.
  Het is nog steeds het bewijslast principe (be a good boy be a good girl and proof it)

  Het is nog steeds jezelf in afscheiding plaatsen van degene waaraan je iets ‘geeft’. Je dumpt iets bij die ander. Waarom? Your wanting to be good, to be dumped, to be accepted….Die ander wordt als tool gebruikt, die moet iets ‘pay forward’.
  Er is netjes toegevoegd dat het niet hoeft als je niet wilt…tja.

  Overigens, de film ‘Pay it Forward’ laat nu juist zien dat ‘de ander vooruit willen duwen’ niet het behoopte resultaat heeft. De boodschap van de film gaat niet over het resultaat van paying forward, maar geeft een blik op de verwrongen betekenis van paying forward zelf.

  Alles is er al.

  De mens is er ook al.
  Voldoende ruilmiddel is er ook al.

  Equi drukt dat uit.

  En Equi kan je in je eigen keuzes vervangen voor ieder ander ruilmiddel dat onvoorwaardelijk aanwezig is voor iedereen op aarde.
  Het is er al. Je kunt dus met iedereen ruilen wat je maar wilt.

  Ieder verhaal van ‘goodness’ dat je er nog van probeert te maken, is precies dat: een verhaal, om te verbloemen dat je helemaal niet bereid bent om onderling met elkaar om te gaan zonder ‘het systeem’. Dat kan allang. En je hoeft niet eerst te bewijzen dat je een brave ziel bent.

  We are all invited.
  Dat vind je wel of dat vind je niet.

  Gratis iets voor iemand doen, is een mooi liflafje. Dan lijkt het net alsof je goed bent voor ‘de ander’. Maar ondertussen gewoon nog met het systeem mee doen, bang voor je huis, je baan, en andere keuzes te maken…… wat leuk dat je dan kan pronken met zo’n kaart.

  De kaart zal geen bewustzijn brengen.
  Want ’tonen dat de mens echt wel iets wil doen voor elkaar’ is niet het gemis.

  De mens wil het systeem gewoon niet los laten. De kaart is het bewijs er van. Achter de kaart huist het vasthouden van alles. Met dat uurtje gratis werken voor iemand is dat beeld mooi afgekocht.

  Wat je maar wilt.
  Alles is zichtbaar.

  Yours Equi,

  Astrid

  1. Als iedereen zo vrij kon zijn om zijn problemen voor te leggen aan anderen. Als iedereen zo vrij kon zijn om een ander te helpen waar kan. Elkaar volledig respecterend als een ander stukje van onszelf. Dan is dat toch wel even wat meer waard dan equi en eu bij elkaar. Als mensen hunzelf werkelijk leren kennen, elkander werkelijk leren kennen of op z’n minst zouden respecteren als GELIJKEN, dan zijn alle problemen zomaar de wereld uit. Nu gaat alles om aandelen, om macht.

   Vrijheid, gelijkheid en broederschap, daar zijn ze in het kapitalistische machtssysteem nogal bang voor maar wel zo (h)eerlijk.

 3. Jongelui ?

  Willen jullie mij allemaal zo langzamerhand een plezier gaan doen ?

  1 Rustig worden = 1

  2 Beseffen dat door enkel 1 deel-stukje van de puzzel te benaderen ? Daarmee kom je er niet 🙂

  3 De eindstelling (remise = de continue waarnemingspositie als domein) eerst abstract definieren. Daarna ga je vanaf die positie alle tunnels zien en DAN ?

  Dan zie je alle oplossingen in 1 klap.

  Dat heet Retrograde & dat ? Dat is de echte oplossing. Visualisatie van de eindstelling en dan terug-kijken; dan zie je alle aankomende zetten bovendien 🙂

  We zijn er bijna 🙂

  1. En toevoegende het volgende:

   Dat optel-systeem wat achter de sage van de graankorrel verscholen ging ?
   Dat is de exponentiele menselijke bewustzijns-functie 🙂

   Geld werd er door vervangen; thats all; om de mens & zn/hr aandacht in 4D vast te houden & af te leiden & de mens’ zn/hr telepatische samenwerkingkrachten’ te fragmenteren.

   Je dient deze essentie te doorgronden omwille van de reden van line-air geld als functioneel fysiologisch iets, om echt te doorgronden dat het hele geld-systeem enkel en alleen een fysio-logische doelstelling had/heeft; je aandacht uit het hier en nu wegtrekken !!

   Thought you liked to know this – most important & widely overseen & forgotten item – as well 🙂

 4. Al een aantal keer met wat meiden een kledingruil avond gehad. Iedereen neemt wat te drinken en te eten mee, alle meegebrachte kleding op een bult, en onder het genot van een hapje ,drankje en gezelligheid elkaars kleding aan prijzen. Zo leuk! Altijd weer met iets “nieuws” naar huis en de kleding die overblijft gaat naar het goede doel.
  Het plan is om het de volgende keer met boeken en andere huisraad te doen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.