Advertentie

Roma/Amor, Rome in liefde & Matias de Stefano..


Matias de Stefano uitsnede
Matias de Stefano: “In het begin kon ik me alleen mijn vorige levens herinneren, maar dat werd al snel meer. En sommige dingen die ik me kon herinneren gaan zelfs terug naar het begin van alles, van de creatie of wat we kennen als God, de verschillende soorten mensen van de sterren, gesprekken over de confederatie van het universum en wat dies meer zij, de golven van geboorten in de verschillende werelden, hoe reïncarnatie werkt, wat de systemen, de wetten van de kosmos zijn. Ook over de geschiedenis van de mensheid, speciaal de ‘onbekende geschiedenis’ van Atlantis en Lemurië”

Dit is Matias de Stefano..? Geboren in de stad Venado Tuerto in Argentinië in augustus 1987, kon hij zich van kinds af, situaties en realiteiten van ver voor zijn geboorte herinneren . Dat zorgde ervoor dat hij in zijn puberteit al mensen aantrok met vragen over spiritualiteit en de geschiedenis van de menselijke ontwikkeling.

Als tiener onderging Matías meerdere fases waarin hij zich nog meer begon te herinneren en waarin hij boodschappen ontving uit andere sferen, vooral over wat wij het Planetair of Collectief Bewustzijn noemen, waarover hij informatie ontving die al onze werkelijkheidsconcepten verenigt.

In 2009 begon hij aan congressen deel te nemen over nieuwe onderwijsparadigma’s. Vanaf september 2009 geeft hij de workshops ‘ATER TUMTI: De Hemel op Aarde’, waarmee hij beoogt de mensheid te helpen om zijn of haar oorsprong te herkennen aan de hand van zijn/haar persoonlijke herinneringen. 

Vanaf het begin van 2012 stopte hij tijdelijk met het geven van workshops om zich te wijden aan de taak die van hem werd verlangd in het laatste jaar van een 26000jarige galactische cyclus: het openen van de poorten van het bewustzijn voor de Nieuwe Dageraad van 21 december 2012. In dit jaar bezocht hij 40 landen, op alle 7 continenten, waarbij het pad van de Levensenergie en de Geschiedenis van de Mensheid volgde.

Dagelijks deed hij via radio-uitzendingen en via zijn blog verslag van zijn ervaringen en bevindingen, maar ook van de taken die duizenden mensen die hem op zijn pad begeleidden moesten vervullen om betrokken te blijven. Deze beweging kreeg de naam ‘Harwitum’ of ‘het Pad van Noord tot Zuid’…

x

* * *

x

x

Roma/Amor . Rome in liefde

2014 © Matias De Stefano, Harwitum stichting

x

Op 15 juni 2014 worden we allemaal opgeroepen om met zijn allen een belangrijke opdracht uit te voeren teneinde de deuren te openen voor de aanstaande energiefrequentie die in de komende jaren arriveert. Op deze dag veranderen we Rome in liefde (Roma en amor). De grote opdracht is op zondag 15 juni 2014 om 19.00 uur Italiaanse tijd. Op deze tijd moeten we allemaal herinneren en het netwerk verbinden dat ons maakt tot de samenleving die wij vandaag de dag zijn, om zodoende de sleutel om te draaien die de deur opent naar de hemel op Aarde.

VaticanOp die dag komt een groep mensen samen op het Sint Pieterplein in het Vaticaan. Zij gebruiken onze intenties om de frequentie te wijzigen en, net als bij een spiegel, de heerschappij van Rome te weerkaatsen naar de wereld en het in liefde te veranderen.

Spiraalvormige Geschiedenis
Zoals vele andere koninkrijken in oude tijden zocht het Romeinse Rijk zijn grenzen buiten de bekende wereld. Romulus, die afstamde van de Trojanen en was geboren in het kleine gebied Lacio, stichtte een natie die de geschiedenis en werkelijkheid van de wereld tot op de dag van vandaag zou bepalen. Rome volgde het rijk der Grieken in de voetsporen en veroverde dezelfde gebieden als de Grieken in oostelijke richting en in westelijke richting alle land tot aan de zee. Verschillende religies bestonden vreedzaam naast elkaar binnen haar grenzen, want Rome was een polytheïstisch Rijk.

De wolfskinderen Romulus en Remus zouden aan de basis staan van de stad Rome.
De wolfskinderen Romulus en Remus zouden aan de basis staan van de stad Rome.

De situatie veranderde toen Jezus van Nazareth een nieuwe sociaal-religieuze beweging begon, die, samen met economische spanningen in het Rijk, leidde tot de val van Rome. De enige manier waarop Rome kon standhouden was door het opkomende Christendom te accepteren. Gezien het monotheïstisch karakter van de religie zou het misschien makkelijker zijn de macht over het volk te behouden, een volk dat toch de Keizer ook aanbad. Daarmee werd God tot de kern van het Rijk, en de Paus -een titel afkomstig van de apostel Petrus- zou de afgevaardigde van God op Aarde zijn in dit nieuwe tijdperk voor Rome. Rome was na duizend jaar ten onder gegaan, maar haar resten bleven samen dankzij het Christendom.

In antwoord op de opkomende dreiging van de Islam vanuit Arabië en de Mohammedaanse bezetting van het Heilige Land begon het Vaticaan een strijd om het beheer over dit belangrijke gebied. Deze strijd heette de Inquisitie en werd geleid door een Baskische-Spanjaard die de Kruistochten in het Midden-Oosten begon, wat aanleiding gaf tot de zogeheten ‘Heilige Oorlog’.

Dit gegeven breidde de Roomse macht uit tot niet alleen Europa, maar ook het Midden-Oosten en Afrika… tot Amerika vierhonderd jaar later werd herontdekt. Spanje opende nogmaals de deur voor Rome om haar macht over de hele wereld te verspreiden. Werd de Inquisitie oorspronkelijk uitgedacht door het Vaticaan, nu werd het naar de Amerika’s gedreven via het Iberisch schiereiland, in de uitbreiding van Noord naar Zuid.

needles rome washington londonKrachtplekken en de portalen van de wereld.
In alle samenlevingen in de geschiedenis van de Mensheid, zijn  door mensen bepaalde strategische plekken herkend met een grote verbinding tussen de hemelse en aardse wereld, zogeheten krachtplekken. Precies op deze plekken bouwden architecten en priesters de tempels waar de mensen leerden luisteren naar de Hemel en de Aarde en hun boodschappers.

Het Christendom maakte gebruik van de zelfde methode van verbinding in samenhang met de wijsheid van de vrijmetselaar architecten, en bouwde Kathedralen op deze energetische noden in Europa, en vanaf de Ontdekking van Amerika en de verwoesting van wat zij noemden ‘heidense tempels’, begonnen ze aan de verovering van het magnetisch veld van de Aarde door in heel Amerika kathedralen over de tempels en noden heen te bouwen.

De energie van de Roomse beheersing verspreidde vanuit Iberië over de rest van de wereld: de Rocky Mountains, de Andes en nog verder tot aan de koloniën in de Indische Oceaan en de Grote Oceaan. Europa vertegenwoordigt het hart, en daarmee de energie van Liefde, maar Europa heeft haar macht gebruikt om te overheersen en veroveren. Dit noemen wij tegenwoordig de (Katholiek-Apostolisch) Roomse dominantie. Hoog tijd dat deze stroom verandert!

De Grote Sleutel.
De bouwers in de Renaissance gaven het Vaticaan een nieuwe structuur. Ze gaven het de originele vorm van een reusachtige sleutel. Deze sleutel opent de deuren tussen Hemel en Aarde maar in de laatste tweeduizend jaar heeft men deze macht slechts gebruikt om anderen te overheersen, door haat en nijd te zaaien en overheersing en onderdrukking aan te moedigen, onder de angst voor God.

vatica-w1Heden ten dage wordt onze liefde voor God, voor het Goddelijke, tegemoetgekomen vanuit het innerlijk wezen van diegenen die overheerst waren, en daarom moeten we samenwerken en met zijn allen de grote sleutel draaien in de richting van deze nieuwe Liefde. Als elk energetisch punt in de wereld – en vooral in de Amerika’s- is verbonden met het Vaticaan, dan vloeit daaruit voort dat het Netwerk die negatieve boodschappen heeft verspreid in het hele gebied en het grootste gedeelte van de wereld.

De wereld is nu aan het veranderen maar om deze grote transformatie te verwezenlijken moeten we deze frequentie de andere kant op draaien: laat ons vanuit de Amerika’s de aandacht op Liefde vestigen; vervolgens brengen we het naar het Iberisch schiereiland en vanuit daar versterken we deze liefhebbende frequentie in een spiraal naar Rome.

Dit zal de sleutel van het Vaticaan van Noord naar Zuid draaien en de deuren van de Hemel op Aarde openen door de Liefdesenergie. We hebben nog een lange weg te gaan voor de wereldwerkelijk zal veranderen, maar het begint ermee dat we ons er bewust van worden en dat we de frequentie op die aangewezen plekken activeren. Er zijn maar enkele mensen nodig om de golven te veranderen die de wereld verbinden.

15 juni 2014: Ontmoeting bij het Vaticaan
Op 15 juni om 19:00 zullen wij allen – verbonden met elke kathedraal in Amerika en Iberië- onze aandacht en intentie richten op de Obelisk op het Sint-Pietersplein met het verlangen om stralen Liefde en Dankbaarheid op het Vaticaan af te vuren, zodat we de frequentie van het Vaticaan in Liefde kunnen omzetten. Dit is een kleine maar belangrijke stap richting de grote transformaties in de toekomst.

Slechts middels Onvoorwaardelijke Liefde kunnen we onszelf bevrijden van de zelfopgelegde banden uit de Menselijke Geschiedenis. Laat ons dankbaarheid en liefde geven in plaats van vergiffenis  te geven ofte , zodat we kunnen helpen om dat grote Netwerk te herverbinden door de deuren van de Hemel in onze harten te openen en in het hart van de Aarde.

Activering van de kathedralen..!
Het hoofddoel is om de energie die door de geschiedenis van Europa en de Amerika’s stroomt opnieuw te verbinden en te transformeren

 • WAAR: Op elk energieknooppunt in (Latijns) Amerika is een kathedraal gebouwd die als anker diende voor het Vaticaan (Rome). Deze werden opgelegd door het kolonialisme en de inquisitie. Onze rol op 15 juni is om alle Harwitum-groepen te mobiliseren die bestaan in Europa en de drie Amerika’s en hen te laten deelnemen via geluidsactivering en liefde voor of in de grootste en oudste kathedralen in hun stad.
 • HOE: Kom samen in een cirkel in of buiten de kathedralen op elke manier die je wilt. Met instrumenten, stemmen, meditatie en elk stuk gereedschap dat van binnenuit vibreert. Hierbij wordt het energieknooppunt van de Aarde verbonden met zowel het centrum van de kathedraal als haar magnetische kracht, net zolang tot we met zijn allen de frequentie hebben opgestuwd, de spiraal visualiseren die alles verbindt en deze samenbrengen met het magnetisch netwerk, om vervolgens al deze liefde naar Rome te sturen waar een groep mensen deze ontvangt om de sleutel van het Vaticaan om te draaien.
 • Als je geen lid bent van een Harwitum-groep, sluit je dan bij de dichtstbijzijnde groep  via Facebook of start er een op in jouw stad om een meditatie te coördineren.. Je kunt de Harwitum-groepen terugvinden via het Netwerk-gedeelte op onze website.

Impuls uit Rio de Janeiro:
Andes en Zuid AmericaDe Andes is het gebergte dat loopt van Venezuela tot Chili en Argentinië. Zij bezitten vandaag de dag de activering van de energiebanen van de Aarde en daarmee ook de frequentie die nodig is voor het opstarten van het DNA en het potentieel van de mensheid om te ontwaken. De poort naar de Andes van de wereld is Rio de Janeiro, waar de elf dichte dimensies verbinding maken met de elf lichte dimensies.

Deze 22 dimensies en rassen komen samen onder de 2014-frequentie tijdens het wereldkampioenschap voetbal, waardoor Rio de Janeiro onze energie zal weg katapulteren richting Europa en de rest van de wereld aangezien die dagen de hele wereld haar aandacht op het wereldkampioenschap zal richten.

 • WAAR: Alle kathedralen uit de Andes zullen de energie van hun knooppunten op Rome richten en de hoge frequentie aan liefde naar Rio de Janeiro sturen. In Rio ontvangen alle Harwitum-groepen uit de regio de Aandes-liefde en met alle kracht in hun hart doorsturen naar Rome en de rest van de wereld, dat hun harten naar een niveau tilt dat het verbindt met het grootste deel van de mensheid.
 • HOE: Iedereen die verbonden wordt vanuit de Andes-kathedralen moet hieruit, vanuit hun gevoel, de lokatie van de codes van de bergen en de Zuid-amerikaanse regio distilleren en deze codes in DNA-vorm verzenden via het netwerk naar de stad en staat Rio de Janeiro.
 • De mensen in Rio zullen hun harten openen om deze frequenties te ontvangen en zij sturen deze door naar Portugal, Spanje en Rome.

Dit is de grote opdracht in 2014: het openen van deze deur van liefde staat ons toe om de fundering te leggen voor de nieuwe frequentie.

Houd van de geschiedenis, overstijg het door integratie. Dat is de sleutel om de wereld te hervormen. De frequentie wordt gedreven door de bewuste wil van hen die weten dat de wereld aan het veranderen is en dat de mensen primair aan de basis staan van deze verandering. Wordt bewuste aanjagers van de frequentieverandering en sta toe dat onze energiegolven het magnetisch veld veranderen dat de moleculen schept die DNA vormen, waar het potentieel van het zijn wordt bewaakt en waarvan de activering ons ertoe leidt om actie te ondernemen die de werkelijkheid zal veranderen. Het geluid en haar frequentie schept het licht in het midden van de duisternis en geeft vorm aan de actie en transformatie wat synoniem is voor wat mensen liefde noemen. Verenigd!

Waar zal het gebeuren?
Van 18 mei tot 15 juni zullen wij bezig zijn met het Spiraalvormig Pad ‘ROMA – AMOR’. De ontmoetingen zullen worden gehouden op publieke open plekken. We spreken af voor de ingangen van de Kathedralen van de volgende steden om 19:00.:

toer matias

 

We blijven lopen!
En… hopelijk tot ziens op het Sint-Pietersplein!

 Zondag 20 april is Matias de Stefano in Nederland voor een workshop; kijk HIER voor het agendapunt op deze site.

Harwitum Nederland: harwitumholland en Harwitum vind je hier op Facebook: facebook.com/groups/HarwitumNederland

22 gedachten over “Roma/Amor, Rome in liefde & Matias de Stefano..

 1. AMOR komt zeker van ROMA; van hét Roma-Volk, van de Romani; van dé Zigeuners of zoals zij in Spanje/Andalusië zo mooi genoemd worden, ‘Los Gitanos’. Amor komt van de naam van het originele volk die nu bijvoorbeeld in Spanje de Passie van Flamenco en veel Muziek in en met zich meedragen. Zigeuners dragen Vrijheid uit; “Amor por la Libertad” (Liefde voor Vrijheid), zoals water vrij is om te stromen daar waar het kan en of WIL gaan, met Kracht als nodig.

  En ja, een heel erg vernederd volk, ook in Spanje. Tussen ’40-’45 werden er meer dan een half miljoen Romani vermoord door ‘de duitsers’, maar daar hoor je niks van; het Roma-volk was dan ook nooit uit om een eigen land te willen stichten en het land van een ander daadwerkelijk in te pikken door middel van deze te vermoorden en of ze te verjagen met geweld. Amor is wat Roma-volk teveel had om zoiets vreselijks te kunnen doen; iets dat Roma/Italia wél steunde, namelijk de nazi’s en het vermoorden van in totaal meer dan 60 miljoen mensen (inclusief Joodse) met maar één doel. Vormde het Roma-volk een bedreiging? Voor wat? Voor ‘de vrijheid’ alhier? Mochten zij hier hun Vrijheid en ‘Vrije Denken’ niet onderwijzen of manifesteren?

  ‘Blijf lekker lopen’ en je Energie richten op én geven aan de goddeloze kinderverkrachters die geleidt worden vanuit Roma/Italië, en of zet jezelf ‘stil’ maar.. dé naam van het Zigeuner-Volk dat zich ooit vanuit India (en niét vanuit Roemenië zoals men ons ‘wijsmaakte’) over de gehele wereld verspreidde is ouder, heel veel ouder dan Rome/Italië.

  Matias de Stefano is een Argentijns ‘ventje’ met een verbasterde Italiaanse naam en er zit een Argentijnse jezuïetenpaus in Italië, en zo kunnen we wel wat Argentijnen met invloed opnoemen. Is Argentinië niet het land waarvan men ook zegt dat Hitler en vele andere nazi’s na de oorlog nog lang leefden?

  Wijdt eens een artikeltje aan het Roma-volk op basis van hun ware geschiedenis, hun filosofie met betrekking tot Vrijheid en hun hedendaagse omstandigheden (of invloeden) wereldwijd. Het Zigeunervolk, én niét de zogenaamde hippies, namen bijvoorbeeld Cannabis (als medicijn en ‘alleskunner’) mee vanuit India/Azië en daarmee ook heel veel Kleur en Bloemen naar dit koude Noorden van de Wereld waar alles toén ‘koud en grauw en grijs’ was en iedereen vooral ‘uniform’ (én ‘gevangen’) en armoedig bijvoorbeeld in Cultuur, Kunst, Passie en Vreugde. Het is onder invloed van Cannabis dat ‘onze wereld’ gekleurd is, dankzij ‘vrije geesten’.

  De zogenaamde woonwagenbewoners in Nederland zijn al bijna allang geen goed voorbeeld meer van het ware Roma-volk daar zij zich al steeds meer zijn gaan ‘mixen’ met Nederlanders en ‘hun denkwijze’, en dit was ook bewust de bedoeling; de verzwakking van de ware ROMA-genen, van de AMOR-genen die zij hier in en op het Europese continent kwamen brengen en delen met hun medemensen.

  Vandaag 8 april is het de jaarlijkse internationale dag van ‘Los Gitanos’; toevallig.. of is ‘t AMOR?
  Richt je Amor dan maar liever op al je geliefden en kijk maar wat je doet met de reacties dáárop; kijk maar of JIJ hiermee om kunt gaan. ‘Jezelf’ op Rome/Italië richten is jezelf beledigen met veel ‘gemak’; je krijgt namelijk niks terug waar je iets goeds mee kan.

  AMOR

  1. @maasi
   ‘Blijf lekker lopen’ en je Energie richten op én geven aan de goddeloze kinderverkrachters die geleidt worden vanuit Roma/Italië,’

   daar dacht ik dus ook meteen aan, maar ik heb nog twijfel over de intentie, het is namelijk zo dat bij een blessing, bijvoorbeeld, ook dictators meegenomen kunnen worden, dan mediteer je op de verandering die je wilt zien, dus dat hij z’n volk goed behandelt en hoe dankbaar je daarvoor bent, en soort positieve daad creëren voor de toekomst.
   Echter wat ik al zeg hierboven ik ruik ook een beetje onraad, als ze de slechte sleutel willen activeren en onze hulp daarbij vragen.. noem het liefde en de hele wereld zet zich in..(gelukkig) maar er kan ook misbruik van gemaakt worden..
   lastig deze..
   Ik krijg kippevel, and not in a good way.. sorry guys.

  2. Waarom ‘sorry’..??? Als dat is wat je voelt, moet je je daarvoor excuseren…?
   Volgens mij is het verhaal een grote aanklacht tegen de kaping van de Aardse pin-punten door de ‘valse’ Christelijke gemeenschap. Die begon ook eerst vanuit een zuivere intentie en is toen gekaapt.. Als je áchter het Christendom van vandaag de WERKELIJKE CHRISTUS ENERGIE wilt onthullen, dan zul je toch door deze Rome-verstikking heen moeten, niet? Volgende week bij de workshop van Matias? Goed idee?

  3. @Guido

   ik ben het met je eens Guido dat het gekaapt is, echter heb je wel op de website gekeken, het blijft vaag, hun doelstellingen planetair nog wel (!) zijn vaag.. kan de nwo wel zijn die onze “hulp” nodig heeft joh.. maar goed ik ga es even schuimen op het net naar deze mattie 🙂
   De Georgia Guide stones klinken ook als paradijslijk :
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

   (als je even vergeet hoeveel mensen er dan het leven moeten laten)

   Ik blijf op m’n QuiVive…
   (dirty job, somebody has to do it…Grinnik)

   Nee, geen workshop voor ondergetekende van vage groeperingen, evenwel dank voor het aanbod..

  4. De laatste tijd begin ik te denken dat Matias de Stefano inderdaad vals licht is. En ik heb daar inmiddels duidelijke aanwijzingen voor. Het “omkeren van de sleutel van Rome”… Als het waar is dat de nieuwe spirituele energie van de Aarde omkeert en van Tibet naar Zuid-amerika gaat, dan wil het Vaticaan niets anders dan de energie van haar machtsinstituut verleggen naar die nieuwe lokatie. Ofwel; de sleutel omkeren. Dat is wat het is. Matias mocht een video maken op het dak van het vaticaan. Dat is niet normaal, tenzij je ‘goed werk’ hebt verricht en deze unieke gunst krijgt. Voordat ik mijn geestelijke energie toch collectief ga richten op nota-bene de obelisk in Rome. Dat is per definitie een ISIS symbool.

   Er is nog meer wat dit betreft; Het logo van de Arsayian stichting heeft duidelijk de ‘druppel’vorm in het logo, die verwijst naar de tempeliersorde “Sui-isis” (zie hierover broadcast6 van pateo tv.) Het hoofdkwartier van de stichting wordt ‘Hogar de Diana’ genoemd of anders gezegd; ‘huis van ISIS’. De stichting werd bekrachtigd op 21 december 2012 met -niet toevallig- besluit 1100 (=getal 11). De organisatie betrok dit pand op 13 december 2013 (=getal 13). Dit pand van de gebroeders Boyle (ik moet nog uitzoeken wat dat precies betekent) ligt aan een kruising (symboliek=kruis) waarvan één straat de ‘avenue de Mitre’ heet. Ofwel Mijter = Paus/kerk symboliek. Het STINKT dus aan alle kanten naar illuminati en niet te zuinig bovendien. En er is nog meer, maar ik wil hier alleen maar zeggen mensen alstublieft KIJK en DENK toch verder en ga niet alles direct volgzaam achterna. New Age is de nieuwe religie van het vaticaan zeg ik altijd, omdat ze gemerkt hebben dat de kerken leeglopen. Maar pas op, ze weten namelijk verdomd goed waar ze mee bezig zijn. En voor je het weet zitten weer miljoenen mensen in kerkelijke macht, maar dan met de naam ‘new age’… Even tot slot dan nog; heeft Matias die oeroude kennis werkelijk uit zijn eigen hoofd of heeft hij het ergens vandaan gekregen, de catacomben van het Vaticaan misschien?

  5. Matias mocht een video maken op het dak van het vaticaan. Dat is niet normaal, tenzij je ‘goed werk’ hebt verricht en deze unieke gunst krijgt.>> Je kunt daar als toerist gewoon omhoog. Kost 10 euro ofzo…

  6. Les Gitaine, ja ze horen er bij als vlooien bij een hond, ze kwamen ooit uit de bergen van noord India, het waren schoenmakers en ketellappers, de eersten werden gesignaleerd in de 17 eeuw in de balkan.
   Het zijn mensen die aan zelfkant van het leven verblijven, alles aan pakken om te kunnen bestaan, en nergens voor terug deinzen.
   Mooi zijn hun samenkomsten in Marie de la mer, daar waar (misschien) ooit Maria Magdalena met het lichaam van haar man Jezus, en haar twee kinderen, geholpen door Sarah aan land kwamen.
   Deze Sarah is volkomen geaccepteerd door les Gitaine als hun heilige, de zwarte Madonna.
   Hun taal, de taal van de roma’s genoemd, is een samenvoegsel van veel talen,
   beetje als het Yiddies.
   Ze zijn niet te integreren, het zijn scharrelaars, en ze sjaggeren graag, beetje stelen hoort er bij, vroeger niet graag gezien op het platte land, werden als een plaag gezien, ( en nu nog ).
   In een samenleving waar steeds meer controle plaats vindt, is het voor dit soort mensen steeds moeilijker om te kunnen bestaan, ze krijgen ook geld van diverse instanties, ja en dat is natuurlijk het einde van hun vrijheid !

 2. Hoe komen ze aan die vertaling? Als ik het bing zegt het m niets en wiki ziet Ater als slecht (http://en.wikipedia.org/wiki/Ater ) en tumti bestaat niet, wel tumi ( je weetwel dat poppetje) http://en.wikipedia.org/wiki/Tumi De vorm van de Tumi lijkt wel een beetje op “de sleutel” .
  Slechte sleutel? huh.. eerst zekerweten dat ze lieve bedoelingen hebben.. Wie kan de vertaling terug vinden op het net zonder die van hun te gebruiken? (wil niet lastig zijn Guido, hoop van harte dat dit snor zit wil niet de verkeerde kant aan de macht helpen) 🙂

  1. @ Eh, dat taaltje snijdt inderdaad geen hout. Swahili Bili met een Maori accent, door de mangel gehaald door een Siberische sjamaan en vertaald door een Dyslectische Vietnamees uit Noord Korea.
   Ik zat wat naar die tjoep te kijken en geef hem tnt nog wat voordeel van de twijfel, voor mijn doen een hele eer, zei de heer. Morgen weer mooi weer. Voor de rest vind ik het wel best. Secrets hidden in plain sight, dat dan weer wel.

  2. Ater Tumti is een term uit een taal die niet meer bestaat, maar die Matias De Stefano zich herinnert:

   In de oorspronkelijke taal betekent “Ater Tumti”: “Hemel op Aarde” Dit plan, dat 13.000 jaar geleden, in de Atlantische Tijd, ontstond, werd gevolgd tot 5.000 voor Christus, waarbij de naam en de taal vele malen veranderden. Het doel was de Hemel op Aarde te brengen, namelijk door het bewustzijn en de menselijke sociale ontwikkeling in te zetten om het licht van het Universum te kanaliseren, zoals planten met fotosynthese doen, en het licht te gebruiken om materie te vergoddelijken en de wereld te vergoddelijken, daarbij gebruikmakend van innerlijke en uitwendige technologie, in en door onszelf, om uit te komen op een samenhangende evolutie van Al-Dat-Is. Het verankeren en transmuteren van licht in materie vraagt van ons mensen dat we onze sociale systemen bewust transformeren in overeenstemming met de natuurlijke evolutie van de Kosmos. Daarom is één van de doelen van de Beweging om het Plan dat onze voorouders duizenden jaren geleden startten, voort te zetten, en het is onze verantwoordelijkheid om het Plan levend te houden en uit te voeren voor de vloeiende ontwikkeling van de generaties na ons.

 3. Vredig demonstreren helpt niet meer. Ze lachen je gewoon uit. Iemand die door en door slecht is, is niet gevoelig voor liefde/goed enz. We moeten middelen bedenken om echt gezamelijk iets te gaan doen. Als we via wifi mensen kunnen beinvloeden, kunnen we misschien ook in ons voordeel gaan hacken. Geef door en door slechte mensen een dodelijke frequentie bv. Wel bovenaan de top beginnen. Zij ons opruimen, dan kunnen wij ook hen opruimen! Menselijk recht bestaat toch niet meer. Beschaving is toch meer een onderdrukkingsysteem. We zijn gewoon te lief/begripvol geworden! Wij moeten weer leren om vanuit de bron oplossingen te bedenken. En dat is primitief: hard tegen hard.

  1. Elise nee juist niet.
   We weten , ondertussen toch wel hoe het Universum werkt, wat je geeft krijg je terug. Het Universum is een levend ademend organisme. Een organisme wat misbruikt is door een bepaalde groep een groep die traumatiseert door oorlog en haat te zaaien als dat is wat het Universum krijt is dat wat het geeft. Omdraaien moeten wij het. Wij kunne inderdaad gedachte kracht gebruiken in ONS voordeel dus zie ons maar aan overwinnen, dat gaat zeker helpen maar geweldloos, anders is dat wat je zaait.

 4. Helemaal te gek. Prima idee om het zo te doen. Wij kunnen veel meer dan dat we denken te kunnen. Zelf werk ik ook met energie (healing) Ik kan iemand op afstand helpen als we dit afspreken. Het maakt niet uit hoe ver die iemand weg is. Het werkt.

  Dus het werk heel erg sterk om dit soort dagen te organiseren. Het verbindt de liefdesenergie die in ons en om ons onmiddellijk gemobiliseerd wordt.

  Ik ga mensen oproepen om mee te doen in een kring wat ook heel sterk werkt. We doen het altijd al na de meditatie, als afsluiting, in een kring staan handen vasthouden en dan visualiseren dat we buiten de aarde staan. We zien de aarde dan als bolletje en gaan dan zo ver weg dat het nog maar een ster is tussen alle andere sterren. Dan sturen we liefde naar de aarde en alles wat daaromheen is. Prachtig gevoel voor allen en zeer indrukwekkend ook. Gaaf! Ik ga oproepen. Thanks!

 5. Ik voel het als een goed initiatief en wil graag eraan toevoegen dat we ons juist tegenover de energie van het huidige Roma los mogen koppelen. In liefde, prima, maar wel bewust breken door ons te verklaren als executeur, beneficiar en trustee van ons eigen ziel. Daartoe is er op 15 juni mede door mij een groepsmeditatie gepland in Dieren. Je kunt hier de link vinden. http://harwitumholland.wordpress.com/2014/05/21/296/

  Hartegroet,
  Achille, Karin en Edith

 6. Mooi wat zou het mij niet waard zijn als het zo zou zijn, en dat het zou kunnen werken.
  Mijn ouders voor mij geloofden ook in dit soort mogelijk heden, en O boy wat ben ik blij dat ze de catastrofe aan het eind niet hebben hoeven te onder gaan.
  Maar ik op mijn beurt geloof in de mens cq mensheid, onze mogelijk heden zijn enorm, onze geestes krachten samen gebonden zijn onverslaan baar.
  Op naar een nieuwe wereld zonder kwaad, maar daar zal veel bloed voor moeten vloeien denk ik, als offer aan het goede, aan de oneindige geest.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.