Advertentie

Ruimteschip Aarde en de ‘Q’-ontmaskering..?!


Geloof niets en niemand, ook mij niet

Maar start je eigen onderzoek!

x
x

Het ruimteschip ‘aarde’?

2021 ©Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Onze hele geschiedenis is keer op keer herschreven, waarbij ze ons willen laten geloven dat we van de apen afstammen. Keer op keer, wordt de betekenis van woorden en hiëroglyfen aangepast, om ons op een dwaalspoor te brengen. Om onze wèrkelijke afkomst te kunnen verbloemen, werden religies geïntroduceerd met een god die aanbeden dient te worden, anders werd je gestraft. In ‘De grote verschuiving’ (HIER), kon je lezen hoe de machtsstructuur hier op aarde in elkaar zat, om deze illusie in stand te kunnen houden.

President Kennedy was hiervan op de hoogte en had de bijna onmogelijk taak op zich genomen, deze machtsstructuur te breken om de mensheid te kunnen bevrijden. Hij wilde de CIA ontmantelen en de financiële fondsen, die enkel in de zakken belandden van de rijke elite, teruggeven aan de rechtmatige eigenaren, de mensheid. Dit werd zijn dood. Hij werd op 22 november 1963, in Dallas Texas, door de CIA vermoord.

Deze alles-zeggende knipoog van volksvertegenwoordiger Albert Thomas naar de nieuw president Lindon Johnson, vlak na de beëdiging in het vliegtuig, ná de moord op Kennedy, spreekt boekdelen: ‘We did it!’ De staatsgreep is gelukt! De VS zouden nooit meer zijn wat ze waren. Weduwe Jacky Kennedy, op de voorgrond, weet dat het spel is gespeeld. Deze knipoog spreekt boekdelen. Klik op de illustratie voor een artikel over de pogingen van John Kennedy om de FED buitenspel te zetten..!

Onmiddellijk na zijn dood, hebben 200 top generaals gezworen zijn taak over te nemen.
Ze hebben plan ontwikkeld, dat bestaat uit een uiterst geavanceerd kwantum informatienetwerk, dat zijn informatie verkrijgt uit kwantum technologie. Kwantumcomputers kunnen in één keer (parallel), dezelfde berekeningen uitvoeren over een zeer grote hoeveelheid data. Het is met ons huidige beperkte bewustzijn, niet of nauwelijks voor te stellen wat de mogelijkheden hiermee zijn zoals bijv. gesprekken voeren met jezelf, 10 jaar in de toekomst.

De vrijheidsstrijders zijn, via ‘John Trump’, de oom van de president Donald J. Trump en belangrijkste financierder van Nicola Tesla, enorm verweven met de Tesla technologie. Hun ‘Secret Space Program’ (SSP), is in een zeer ver gevorderd stadium. Trump zelf, heeft een extreem hoge IQ, en blijkt een, 5 dimensionale (buiten ruimte en tijd ), schaakspeler, op top niveau te zijn. In de ‘SSP’ reizen ze door ruimte en tijd, waarmee ze de informatie verkrijgen die nodig is, om die stappen te nemen, die leiden naar de uiteindelijke bevrijding.

De basis van de Teslatechnologie bestaat uit portalen, vortexen en stargates, en wordt gebruikt om het universum beter te leren kennen en begrijpen. Ze maken gedurende hun reizen door de wormholes en portalen, enerzijds gebruik van enorme ruimteschepen, en anderzijds door middel van DNA. Hierbij visualiseer je de locatie waar je naar toe wilt reizen. Vervolgens zie jij jezelf daar staan, je opent je ogen en je hebt die bestemming bereikt.

Het reizen d.m.v. DNA, schijnt alleen door èchte mensen gebruikt te kunnen worden, dus niet door klonen of andere buitenaardse, niet menselijke, beschavingen. Die enorme ruimteschepen, kunnen een doorsnee van vele kilometers hebben en vervoeren de kleinere schepen. In Colorado is een geheime basis waar deze ruimteschepen worden gemaakt, om ze vervolgens in de ruimte in te zetten. Er zijn talloze films die hier over verhalen.

In die films wordt ons letterlijk getoond, hoe ver de technologie gevorderd is. Deze ‘science fiction’, is de harde realiteit en bestaat dus echt. Groter, sneller en beter is het motief achter de ‘supersoldiers’. Ledematen kunnen eenvoudig worden veranderd. Denk hierbij aan de serie ‘de Man van 6 miljoen’, uit de jaren zeventig. De serie ‘Fringe’ en de film ‘the 13th Floor’, spelen zich af in parallelle werelden. In al deze werelden, kom je dubbelgangers van jezelf tegen.

De techniek om te verjongen, kom je daarin ook tegen. Het wordt toegepast om mensen uit andere tijdslijnen, in een jong lichaam, hun ervaringen op te laten doen. Vrouwen worden teruggebracht naar ongeveer 23 jaar, mannen naar ongeveer 28 jaar. Op deze manier worden ze in staat gesteld langer te leven. Verschillende’ Bell com/NASA’ medewerkers hebben in de afgelopen jaren verklaard, dat NASA niet over een aantal dingen heeft gelogen , maar over ALLES..!!

Alle beelden die ze ons uit de ruimte hebben laten zien , zijn CGI’s ( Computer Generated Imagery). Dit houdt in, dat, willen we de waarheid achterhalen, we alles dat we hebben geleerd, los moeten laten, om op een hele nieuwe manier, onze realiteit waar te kunnen nemen. Dus onszelf durven afvragen:

  • Is de aarde wel rond?
  • Zijn de sterren die we waarnemen aan de hemel wel echt?
  • Is dit onze echte aarde?
  • Is de zon die we dagelijks waarnemen onze echte zon, om maar iets te noemen.

De waarheid als complot en andersom: PIK DE LEUGEN ALS WAARHEID..
De grootste leugen die momenteel wordt ingezet, is de ’echte’ waarheid, onder de noemer ‘complottheorie’, te plaatsen. Hiermee proberen ze de mens in slaap te houden. Ik neem je nu mee op een reis, die alles wat we hebben geleerd onderuit zal halen. Durf je voor te stellen, dat de plek die wij beschouwen als onze aarde, helemaal niet Gaia zelf is, maar het thuisfront van de reptilianen, dat in bepaalde kringen , het ‘Westen’ wordt genoemd.  Het Babylonische systeem, oftewel, het slavensysteem is namelijk hùn structuur.

Deze structuur, bestaat uit een corporatie, dat gerund wordt door het Vaticaan. Hieronder zitten allerlei andere corporaties en lagen, die ik heb beschreven in ‘de Grote Verschuiving’. (HIER)  Daarin vinden we de overheden; militairen; inlichtingendiensten; rechters en het rechtssysteem; ambassadeurs; bankiers; re-educatiesysteem; handel; evangenisbewaarders; main stream media; genetica; goederen; de totalitaire staat.

In deze corporatie, zitten we gevangen in een ‘Virtueel Artificieel Hologram’ (VAH) . Het is een gevangenis, dat te vergelijken is, met een bijenkorf vol bijenraten, die stuk voor stuk allemaal hokjes bevatten. Ieder hokje wordt door één van ons bewoond, of misschien beter gezegd, daarin houden ze ons bewustzijn gevangen. In die hokjes wordt een holografische film afgespeeld, dat volledig is afgestemd op de rol, die we spelen in dit lichaam, dat niet ons echte lichaam is.

De omgeving in alle hokjes komt overeen, om ons het idee te geven dat we allemaal in dezelfde realiteit vertoeven. De condities zijn zodanig, dat we continu onder stress worden gezet, met als doel om ons doosje met onverwerkte emoties zo vol mogelijk te krijgen, waardoor we ziek worden en overlijden en onze negatieve emoties geoogst kunnen worden. Tot 2015, werden we vervolgens in exact hetzelfde hologram teruggeplaatst/ geboren, en werd de zelfde film opnieuw afgespeeld.

Door het oogsten en consumeren van onze negatieve emoties, getraumatiseerd bloed en lichamen, zijn ze in staat om een dusdanige lage frequentie te creëren, dat ons gevangen houdt in een vorm van hypnose. Deze voorkomt, dat de meeste mensen wakker worden en zouden kunnen zien wat er werkelijk rondom ons afspeelt. ‘Babylon / Ur An’, werd Iran en was de thuishaven van ANU en zijn familie. Toen zij de macht hier overnamen, werden op de, door hun vernietigde krachtplekken van de mensheid, overal piramides gebouwd.

Piramides, zijn portalen waarmee ze kunnen reizen in ruimte en tijd. Is het niet boeiend dat juist nu Iran ook weer een belangrijke negatieve rol speelt in de huidige wereldgebeurtenissen. De Farizeeërs, een beweging die ontstond rond 200 jaar voor Chr., stonden bekend om hun biologische oorlogsvoering. Naast gif zetten zij bacteriën en virussen in.. Herkenbaar..!?

 • SATURNUS Sa Satan, behoort toe aan ‘Goldman Sachs’ ( Gad family)
 • MARS Ma Massava, behoort toe aan de ‘Vrijmetselaars’
 • MERCURIUS El Elohim, behoort toe aan de ‘Illuminati en de Paus’
 • JUPITER Lil Enlil, behoort toe aan de ‘Rothschilds’
 • VENUS Ith Lilith, behoort toe aan ’Israël /Rockefeller)’

Gezamenlijk, vormen deze 5 groepen de vijfpuntige ster van het pentagram. Jaarlijks verdwijnen honderden miljoenen kinderen in het satanische ‘offer’ circuit. Vele slachtoffers zijn onder de grond geboren, en hebben nooit het daglicht kunnen aanschouwen. In communistisch China en Afrika verdwijnen vele kinderen, die ofwel worden gekidnapt, of zoals vaak in China het geval is, worden geofferd, in ruil voor een baan. China was het land, dat het beste voldeed aan de eisen van de machthebbers. Dit was dan ook de reden, dat we vandaag de dag, wereldwijd door communistisch China overgenomen hadden moeten worden.

Lichaamloze parasieten
Ze wilden deze structuur wereldwijd toepassen. Dat is zo goed als verleden tijd, dankzij het ferme optreden van president Trump. We zitten gevangen in de ‘Abyss’, de kloof. Dit is de ruimte, die zich bevindt tussen de echte aarde en de onderwereld van Babylon/ Ur. Het is een binair systeem, dat wordt gevoed door Saturnus, de zwarte zon, en is de thuisbasis van de ‘Sith’ (demonen). Zij zijn het hoogste niveau van kwaadaardige entiteiten. Zij bezitten geen fysiek lichaam, en hun doel is om een gastheer te verwerven.

Dit zijn vaak lichamen, afkomstig van mensen die hun ziel hebben verkocht in ruil voor macht, roem en/of rijkdom, of lichamen van mensen, die verslaafd zijn geraakt aan drank en/ of drugs. Ze houden van marteling en moord, en zijn pure sociopaten, bekwame acteurs en leugenaars. 30% Van de mensheid hier, zijn èchte mensen afkomstig uit de oorspronkelijke wereld, met menselijk DNA. De resterende 70%, bestaat uit klonen of andere beschavingen. De meeste mensen hier, zijn nooit eerder vrij geweest en weten niet beter.

Dit is ook de reden, dat ze niet in staat zijn iets anders te zien, en kunnen zich geen voorstelling maken van wat het betekent ‘vrij’ te zijn. Dit zijn de ’schapen’, die de mondkapjes dragen, en in de rij staan om gevaccineerd te mogen worden. Toen de mens 16.500 jaar geleden gevangen werden genomen door de reptilianen, werd ze ontdaan van haar oorspronkelijke DNA, dat was opgebouwd uit het DNA van 12 superrassen. Dit DNA, werd vervolgens gebruikt om reptielen te kunnen creëren met een menselijk uiterlijk.

Er werden dus nieuwe hybride lichamen ontwikkeld, waaraan naast het zoogdierenbrein, een reptielenbrein werd toegevoegd. Het reptielenbrein staat bekend als de bron van het sociopatisch gedrag, dat zich uit als: anti- sociaal; agressief; crimineel; emotieloos etc. Dit druiste in tegen alle universele wetten in, maar omdat er een verdrag was ondertekend door de oorspronkelijke bewoners van Gaia, kon er niet worden ingegrepen.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Wat we ons dienen te realiseren is, dat wij niet ons lichaam zijn, maar dat dit lichaam slechts een kledingstuk en een middel is, om ons te kunnen verplaatsen. Jij bent een levend wezen, dat altijd heeft geleefd en altijd zal leven. Je bent een spiegel van je geest, je dubbelganger. Je bent gecreëerd voor de geest, om binnen de schepping te kunnen opereren. Al het DNA en de persoonlijkheidskenmerken, worden van de dubbelganger overgenomen om deze spiegel te creëren.

Àlles wat hier leeft, heeft zijn eigen spiegel. De geest is de levenskracht. De spiegel van de mens, afkomstig uit de ‘oorspronkelijke vrije wereld’, heeft een ziel. JIJ bent die ziel. De meer ervaring je weet op te bouwen, hoe dieper je vermogen wordt om lief te hebben. Mensen die hun ziel verkopen in ruil voor macht, roem of rijkdom, raken als het ware hun spiegel kwijt. Ze worden door iets anders overgenomen, want geesten kunnen worden gevangen, en spiegels gekaapt.

De ’Sith’, is de Luciferiaanse raad van de 7 planeten die Saturnus, Jupiter, Neptunus, Uranus, Mars, Venus en Mercurius vormen. De planeten dragen hun naam. Ze staan bekend als de 7 ‘Candlesticks’.

Deze naam hebben ze volgens NASA-insiders te danken aan het feit, dat de planeten die hun naam dragen, op palen staan. Gedurende een cyclus bevinden de planeten zich allemaal op hun eigen palen, die volgens de overeenkomstige parameters bewegen. Wanneer zo’n paal wordt vernietigd, kan dit catastrofale gevolgen hebben voor de bevolking op de planeet. Alle planeten kunnen van hun palen vliegen, om zich als vrije ruimteschepen te bewegen. Deze foto hierboven, van de aarde, is genomen op 10 maart 2012.

Er is een net,  het zg. ‘Codrington net’, om ons heen gelegd om ons gevangen te houden. Het maakt deel uit van het SMITHprogramma (kijk hoe ‘The Matrix’ film dicht bij de waarheid komt) Het creëert de holografische hemel met het effect van sterren en planeten, dat de aarde omgeeft. Aan het einde van een cyclus kan de aarde zelfstandig vliegen. De zon is een transformator, een toegangspoort tot andere Dimensies. In de vrije ruimte is ZON niet zichtbaar. Er zijn geen lichtjaren, aangezien er geen licht is. Kijk naar deze video hieronder, van de briljante fysicus Nasim Haramein, ‘de nieuwe Einstein’, die zich volkomen vrij, uitlaat over de mogelijkheden van de Zon als een portaal..!

Hieronder zie je een originele, niet door NASA bewerkte, satellietfoto van de aarde uit 1968. Sinds die tijd, hebben er wijzigingen van afbeeldingen en foto’s van de planeet en zonnestelsels plaatsgevonden, om de waarheid te verdoezelen. Op de foto is niet alleen een duidelijk zicht op een gat op de Noordpool, er zijn ook grafieklijnen en graden die het markeren. Aan het einde van een cyclus, vindt er een splitsing tussen de verschillende ‘families‘ plaats. Dat is het moment waarin we ons momenteel in bevinden. Iedereen afkomstig uit de oorspronkelijke wereld, mag vertrekken door het ‘OOSTELIJKE’ portaal.

De bewoners die hier altijd hebben gewoond, vertrekken door het ‘WESTELIJKE’ portaal. Alles wat slecht en corrupt was, verdwijnt in de put, om daar volledig te worden vernietigd. Voordat de sluiers oplossen, waarmee ons bewustzijn zal terugkeren, is het DNA van alle echte mensen in kaart gebracht . Hiervoor werden de ‘fake’ verkiezingen in de VS, en het ‘fake’ Covid virus ingezet, dat heel duidelijk laat zien, wie aan welke kant staat.

De bevrijding van dit universum begon in 2007.
Het vrijheidsleger afkomstig uit de ‘vrije wereld’, gebruikte uiterst geavanceerde technologie, waaronder een sterk energiewapen genaamd: ‘een Parachutewapen’. ‘Uranus’, was de eerste die werd verslagen op 9 januari 2008. Toen hij probeerde de aanval te stoppen, werd de planeet volledig vernietigd. Op 15 april 2008 hadden de geallieerden ‘Neptunus’ ingehaald, die naar boven was gevlucht toen Uranus werd vernietigd. Hier op aarde, hadden wij mensen geen idee wat er aan de hand was en wat zich boven ons aan het afspelen was.

Koningin Elisabeth, het Vaticaan, de Vrijmetselaars en de Illuminati stonden rechtstreeks in verbinding met de Sith’. Ondertussen gingen het vrijheidsleger door met het ‘vernietigen van de Kuipergordel’. (De Kuipergordel is een gordel van vele miljarden komeetachtige, uit steen en ijs bestaande objecten, transneptunische objecten genoemd, voorbij de baan van de achtste planeet van het zonnestelsel, Neptunus. De gordel bevindt zich op 30 tot 50 AE van de zon.)

Bankiers, stalen, met behulp van de door hun wereldwijde gecreëerde financiële crisis in 2008, openlijk onroerende goederen, hetgeen volgens de Universele Wet strafbaar is met de doodstraf. De hele mensheid werd, als voedselbron, door koningin Elisabeth uitgeleverd aan de Sith. Zij zelf staat voor niemand minder dan, Lilith, de dochter van ANU. Iedereen die naar een Bilderberg-bijeenkomst kwam, werd geïmplanteerd met een chip, teneinde te voorkomen dat ze informatie zouden doorgeven aan mensen, voor wie deze niet was bestemd. Mensen werden als slaven gebruikt, om de ruimteschepen te bouwen, waarmee ze het vrijheidsleger wilden bestrijden. Ze stalen ons geld d.m.v. belastingheffing en rente.

Klokkenluider van NASA en NSA, Dr. Eric Norton (HIER), die als externe adviseur werkte om de aarde te beschermen tegen meteorieten, zag , hoe in januari 2013, een enorme vloot de aarde naderde. De geallieerde strijdkrachten van het vrijheidsleger, versloegen ‘Mercurius’, op 24 december 2013. De geallieerde troepen, hadden nu, alle buitenaardse bases op de planeten en hier op aarde, verslagen. In februari 2014 werd het ‘Pauselijke portaal’, waardoor naar andere dimensies gevlogen kon worden, vernietigd. Dit betekent dat de DeepState geen uitweg meer heeft om te kunnen ontsnappen. De ’DeepState’ raakte in een volledige paniekmodus.

Symbool van het Pauselijke portaal
‘Saturnus’, ‘Jupiter’, ‘Mars’ en ‘Venus’, werden gevangen genomen in maart 2014. HAARP, dat werd gebruikt om de beweging van de mensen die terug naar het oosten trokken, te saboteren, is nu volledig onder controle. Op 21 maart 2014, waren alle vijanden veroverd. De aarde is nu losgekoppeld van haar paal. Het vrijheidsleger staat boven ons geparkeerd. Ze wachten op het juiste moment, om ons uit deze afgrond te halen. Het eerste dat ze zullen doen, met het oog op het licht, de aarde terug naar de horizontale positie draaien. De zon, die wij als zon zien, is niet onze echte zon, dit is Saturnus, de ‘zwarte zon’, de zon van de Sith.

Deze, is voor onze echte zon geplaatst om te voorkomen, dat we zouden ontdekken, dat dit niet onze echte aarde is. De verticale positie van de aarde, wordt gebruikt om dag en nacht te creëren. Ze draait om de as van de paal. Zodra dat is voltooid, zal alle elektriciteit tegelijkertijd, wereldwijd in de vroege ochtenduren worden afgesloten. Dit is mogelijk omdat de aarde, zoals het symbool van de VN duidelijk laat zien, plat is en geen ronde bal. Alle mensen hier, de 30% afkomstig uit de oorspronkelijke vrije wereld, zullen worden opgeroepen. Hierdoor ontwaken ze, waardoor ze losgekoppeld kunnen worden uit dit lichaam.

Dit is het moment dat de sluier oplicht en alle herinnering zal terugkeren. Je zult je onmiddellijk herinneren, hoe je met behulp van je DNA kunt gaan reizen. De koepel die ons gevangen hield, zal worden opgelicht, waarmee de kunstmatige luchten verdwijnen. In 10 minuten kunnen de mensen, naar de ruimteschepen, afkomstig van het vrijheidsleger die boven ons hangen, worden geëvacueerd. Het lichaam zelf, zal gewoon blijven voortbestaan in zijn/haar rol, waardoor er voor de achterblijvers niets verandert. Daar aangekomen zal je bewustzijn en DNA volledig hersteld gaan worden.

Zodra dit proces is voltooid, zullen velen terugkeren naar hun eigen universa om zich daar te herenigen met familie en vrienden. Velen, zullen echter ook terugkeren naar deze aarde, om hier mee te komen helpen, alle veroorzaakte schade weg te werken, zodat ook hier een paradijs zal ontstaan. Het NESARA/GESARA plan zal daarvoor ingezet gaan worden. Dit, bestaat uit ruim 6000 patenten, die binnenkort vrijgegeven gaan worden. Deze patenten bevatten de informatie over:

  • hoe de gezondheid volledig hersteld kan worden m.b.v. medbeds
  • hoe de aarde kan worden voorzien van vrije energie
  • kwantumtechnologie, dat reizen in ruimte en tijd mogelijk maakt
   en nog veel meer.

Dat plan, was al door ‘president Kennedy ‘ontwikkeld, om de overvloed op aarde te kunnen herstellen. Het is namens de mensheid in bijna alle landen, wereldwijd’ ondertekend . Dit kan door de huidige overheden NIET worden genegeerd ,omdat volgens de universele wetgeving, de overheid in dienst staat van de mensheid, en niet andersom, zoals velen nog denken. Op 11 september 2001, had dit plan in werking zullen treden, maar is toen , met de aanslag op de ‘Twin Towers’ in New York door de DeepState, opnieuw, op een zijspoor geplaatst.

Uit de kwantuminformatie ontstond in 2016de ‘Q’ beweging. Deze wordt ondertussen door miljoenen mensen wereldwijd gevolgd. Rond 17 januari jl., werd ineens duidelijk wie de persoon achter ‘Q’ is, en dit blijkt niemand minder dan ‘Jared Kushner’, de schoonzoon van Donald J.Trump te zijn. Kushner is rechtstreeks verbonden met de orthodoxe ‘Chabad’ joden in Israël. Dit zijn de joden die rechtstreeks verbonden zijn met de Khazaren en daarmee de ‘Rothschilds’. De Chabad worden danook de Rothschilds van Israel genoemd.

Zij zijn achter de schermen bezig om d.m.v. ‘Q’ en alle sociale platforms, waaronder Twitter, Facebook e.a. alle wakkere mensen in kaart te brengen om ze vervolgens via FEMA kampen (concentratiekampen) af te kunnen voeren. Hiermee wordt exact hetzelfde script herhaald dat zich 100 jaar geleden afspeelde in Rusland dat toen door de Bolsjewieken werd overgenomen. (HIER) Hierbij zijn meer dan 100 miljoenen Russen vermoord. In 1920 werden er wereldwijd communistische partijen opgericht. In november 1920 valt het Rode leger de Krim binnen, waarbij het ‘Witte leger’ zich gedwongen terugtrekt.

Aan het begin van 1921 verliest de roebel 96% van zijn waarde. De industriële productie is teruggevallen naar 10% van het niveau in 1913 en de bevolking van Petrograd is van 2.5miljoen inwoners in 1917, teruggebracht naar 600.000. In maart 1921 vindt in Kronstadt, de opstand tegen de Bolsjewieken plaats, echter zonder succes. In maart 1921 eindigt de ‘Communistische oorlog’ en vindt de introductie plaats van de ‘New Economic Policy’, de NEP. (lijkt verdacht veel op de Nieuwe Wereld Orde, NWO) Op 3 april 1921 wordt Stalin geïnstalleerd als secretaris generaal van de Communistische Partij.

In december 1922 wordt de ‘Sovjet Unie’ opgericht. Deze operatie werd ‘Operation Trust’ genoemd. (‘Operation Trust’ was een contraspionageoperatie van het State Political Directorate (GPU) van de Sovjet-Unie. De operatie, die werd opgezet door GPU’s voorganger Cheka, liep van 1921 tot 1926 en richtte een nep-anti-bolsjewistische verzetsorganisatie op, “Monarchist Union of Central Russia“, MUCR, om de OGPU te helpen echte monarchisten en anti- Bolsjewieken te indentificeren). ‘Trust the Plan’, de veelgenoemde slogan uit ‘Q’ heeft dus een hele andere betekenis dan de meeste mensen tot nu toe hebben gedacht.

IS DIT DE ‘666’ WAARVOOR WE WERDEN GEWAARSCHUWD…?!

Het zijn momenteel ook de Rothschilds, die achter de hele versnelde invoer van de vaccinatieplicht zitten. Hiermee proberen ze het DNA van de èchte mens te kunnen vernietigen. ‘Where We Go 1 , We Go All’ (WWG1WGA), is dus een enorme valstrik en Kushner blijkt dus ‘de grote mol’ te wezen in de hele bevrijding. Of Trump hier van op de hoogte was, is nog niet bekend. De kans is groot dat hij er zelf eveneens is ingeluisd. Dit is de reden dat half januari, wereldwijd, regeringen van landen zijn afgetreden, waaronder ook Nederland. Ze hebben hiermee ingestemd om aan het plan van de DeepState mee te werken en de grote boosdoener achter de verscherpte lockdown.

Deze ontdekking heeft tot gevolg gehad , dat het bevrijdingsleger, dat boven ons aanwezig is, op 17 januari jl. de oorlog heeft verklaard aan de DeepState. Het zal niet worden toegelaten dat de DeepState hun plannen ten uitvoer gaan brengen. Dit kan tot gevolg hebben dat we de komende dagen/ weken een versnelde route naar de bevrijding zouden kunnen meemaken waarbij de DeepState volledig zal worden vernietigd. In deze tijdlijn kan de verscherpte lockdown dus gezien worden als een middel om ons te komende tijd te beschermen.

Wat zich momenteel aan het afspelen is, heeft als het ware al plaats gevonden in de toekomst. Het kan beschouwd worden als een film, die met terugwerkende kracht wordt afgedraaid, om de slapende massa langzaam aan wakker te schudden. Hoe meer je permanent volledig aanwezig komt in je lichaam, hoe sneller het proces zich zal gaan voltooien……

Harriet Algra
januari 2021
www.totalhealthfoundation.nl
.
Bronvermelding/referenties

https://www.cascity.com/howard/forum/index.php?topic=13421.0

Update 2 11 20 Ur is Done –   https://www.youtube.com/watch?v=kBs2lSwKZys&t=965s

The Lie NASA Told – The Imminent Demise of the NWO –  https://www.youtube.com/watch?v=c69vZyE74Zg&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=eF2SAnEKHy4

United-NetworkNews-Breaking-Emergency-Announcement-1172021

United-NetworkLive-Stream-Stand-By-War-with-the-Deep-State-1182021

9 gedachten over “Ruimteschip Aarde en de ‘Q’-ontmaskering..?!

 1. Interessant om dit artikel naast het eerste artikel van Berry Vincenta te leggen die o.a. ook ingaat op de Amerikaanse ontwikkelingen en dit in een groter (spiritueel) plaatje plaatst. Merk de verschillen en simpelweg voelen wat het meeste resoneert met je eiegen innerlijk…..

 2. Eerlijk gezegd zet ik vraagtekens bij de motivatie van de auteur en de eindredactie van Wanttoknow om dit artikel te plaatsen. In mijn ogen vindt hier namelijk geen waarheidsvinding plaats, maar worden stukken informatie aan elkaar geplakt, zodat een al opgebouwd wereldbeeld wordt bevestigd. Ik ken de auteur en de eindredacteur, in mijn ogen, goed genoeg om te weten dat ze het publiceren met de beste intenties om (nieuwe) lezers te helpen ontdekken hoe de wereld werkelijk in elkaar zit.

  Op deze manier echter schrik je mensen af en breng je ze meer in verwarring, waardoor ze uiteindelijk afhaken. Wil je je taak om mensen te informeren serieus nemen, dan zul je de volgende punten moeten aanscherpen:

  1. Wat is de persoonlijke motivatie, achtergrond en reden van de auteur om dit te schrijven?
  2. Als er een nieuwe stuk informatie wordt geïntroduceerd, dan moet je kunnen uitleggen waar dit vandaan komt en waarom je dit als auteur van waarde acht. Nu worden de stukken informatie als stellige zekerheden ertussen ‘gedropt’ en als lezer moet je maar aannemen dat het klopt;
  3. Waar is de rol van de lezer in het geheel? Wat kan hij/zij doen om ‘deel te nemen’ aan het ontwakingsproces?
  4. Is er nog steeds sprake van het Messias-/Redderscomplex, zoals dat in de QAnon-beweging is te zien? Mijns inziens neemt de auteur te weinig afstand van deze religieuze beweging buiten onszelf.
  Tenslotte wil ik de auteur en de eindredacteur bedanken voor het publiceren het artikel, anders had ik nooit de moeite genomen om bij mezelf te onderzoeken, wat het onderliggende gevoel was dat er ‘iets’ niet klopte aan het artikel. JC zou zeggen: “Elk nadeel heb z’n voordeel” 😉

  1. Dag Martin, dank voor je waardevolle reactie.

   Mensen sparen omdat het ‘heftige info’ is, schiet in onze (redactie) ogen niet op. Zachte heelmeesters maken in onze ogen stinkende wonden.
   Wat de auteur (Harriet) zegt, is voor haar rekening en wij zijn verantwoordelijk voor de plaatsing. Maar dan -in het laatste geval- zijn wij van mening, dat mensen aangezet ‘moeten’ worden om zelfstandig ná te denken.
   Neemt niet weg dat ik me heel erg kan vinden in je verhaal, dat niet duidelijk genoeg is, dat ze spreekt vanuit HAAR EIGEN MENING EN PERSPECTIEF.. En dat komt imo té weinig uit de verf. Er zou in dat kader meer bij mogen gezet worden: ‘Ik vind’ of/en ‘Zoals ik het zie’ en/of ‘Zoals ik het begrepen heb’ en/of ‘Vanuit mijn bronnen blijkt’.. Etc. etc. Mensen voelen dan onbewust, dat het natuurlijk MET NADRUK HAAR DINGETJE is wat ze schrijft/deelt.
   Ik heb datzelfde gevoel ook heel vaak bij mensen als Martijn van S. Hij doet hier in mijn ogen ook bijna helemaal niets aan, om het WEL DEGELIJK AANWEZIGGE verschil te benadrukken.. Vertelt wel heel veel wat hij PERSOONLIJK heeft meegemaakt en zijn PERSOONLIJKE perspectief daarop. Maar om dan vervolgens zonder nadruk op dat SUBJECTIEVE PERSPECTIEF verder te gaan vertellen in algemeenheden en over ‘hoe het zit’ en ‘hoe het is‘, is eigenlijk niet ‘goed’ naar mijn idee.

   Maar ieder doet het op zijn manier en wat je vaak hoort bij dit soort dingen is dat mensen, DOORDAT ZE SOWIESO HET E.E.A. VANUIT HUN PERSOON DELEN, het er niet bij hoeven te zeggen; aldus te delen. Ik ben het daar niet mee eens, want je laat feitelijk een perspectief weg.. Namelijk het subjectieve perspectief, waardoor het een waarheid lijkt; een absolute waarheid, verheven bóven het subjectieve perspectief. Zoiets?

 3. Bedankt, Guido, voor je antwoord. Hoe weten we of de boom is omgevallen, als niemand de boom heeft zien vallen? Ik bedoel te zeggen: we hebben nu eenmaal een waarnemer, een bewustzijn (of hoe je het ook wil noemen) nodig – en per definitie(?) een subjectieve waarnemer – om een gebeurtenis werkelijkheid te kunnen laten zijn. De boom kan wel ongezien omgevallen zijn, maar hoe weet je of dat wel of niet heeft plaatsgevonden? Alleen door een ontwakend bewustzijn. En dat is wat wij zijn 😉

  Mijn ‘bezorgdheid’ was er op twee punten:
  1. Als Harriet duidelijk had benadrukt dat het haar persoonlijke interpretatie van de werkelijkheid is, dan had ik er waarschijnlijk minder moeite mee gehad. Je kan zeggen wat je wil van Martijn van Staveren, maar hij heeft ook altijd gezegd dat je hem niet meteen moet geloven. Hij deelt zijn ervaringen en dan is het aan ons om te onderzoeken hoe dat voor ons geldt. Ik ben hem wel dankbaar voor het delen van zijn ervaringen, want het heeft een aantal gebeurtenissen in mijn hologram, zowel in mijn persoonlijke leven als op het wereldtoneel, kunnen verduidelijken. Het probleem bij/met Martijn is dat nog teveel mensen hem op een voetstuk hebben gezet (en hij laat dat ook af en toe onbewust toe). Uit ervaring kan ik zeggen dat iedereen in dit stuk lerende is (inclusief ondergetekende 😉 ).
  2. Door de stelligheid en de, in mijn ogen, onzorgvuldige manier waarmee Harriet haar beweringen poneert en onderbouwt, zouden ‘nieuwe’ onderzoekers meteen kunnen afhaken. Anders gebeurt hier precies hetzelfde wat in de mainstream media wordt beweerd over onderzoekende mensen, door ze meteen als ‘complotdenker’ weg te zetten. Niet alles in MSM is ‘fout’, want er zijn waarschijnlijk al veel journalisten wakker, maar krijgen de kans niet om dat te publiceren.

 4. In het kader van het verruimen van het perspectief op het betrokken onderzoeksgebied, kopieer ik hier 1-op-1 de bijdrage van Gosse Beerda op een ander platform, die ik waardevol acht voor hen, die serieus werk willen maken met hun ontdekkingsreis als bewustzijnswezen in deze holografische simulaties. Met andere woorden, voor al die Neo’s en Trinity’s (die dat misschien nog niet van zichzelf weten 😉 ):

  “Ik heb eerder artikelen van haar gelezen en vind de informatie die ze deelt zeker erg interessant qua het verbreden van mijn horizon aan mogelijkheden binnen (en ook buiten) onze werkelijkheid.
  Wat ik zelf storend vind is het feit dat het één grote non-stop stroom is van allerlei lossen stukken informatie. Waar geen moeite wordt genomen om iets ECHT helder uit te leggen, maar je als het ware bedolven wordt onder puzzelstukken die niet aan elkaar gelegd zijn. Ik voel daarin geen geduld, compassie en begrip voor mensen die nog maar net begonnen zijn met hun ontwakingsproces en goeie begeleiding nodig hebben. Het is meteen alsof je maar op Universitair niveau meet moet kunnen draaien, terwijl je net aan de lagere school begint.

  Ook mis ik objectiviteit. Alles wordt als het ware gepresenteerd alsof het absolute waarheid is. Waarin geen nuance voelbaar is en wordt gemaakt tussen subjectieve waarneming en objectiviteit. Het voelt alsof deze dame alles wat ze hier deelt klakkeloos voor absolute waarheid aanneemt en dat wij dat ook maar te doen hebben. Dat is de toon waarin dit gezet is en die bevalt me niet. Dat betekent niet dat ze het ook zo bedoeld, maar zo komt het wel over. Ik mis daarin heldere, zuivere en toegewijde communicatie skills die voorbij gaan en even een persoonlijk perspectief lozen als ‘waarheid’. Het voelt alsof er iets over me heen gedumpt wordt, i.p.v. dat ik uitgenodigd wordt om SAMEN iets waar te nemen.

  Uiteindelijk weet niemand hoe dit hele spel in elkaar zit en zijn we allemaal aan het puzzelen. Daarin zou ik graag een stuk meer bescheidenheid waarnemen waarin meer uitgenodigd wordt om iets vanuit een nieuw perspectief waar te nemen dan dat er zo stellig beweerd wordt dat dit allemaal waar is. Want laten we eerlijk zijn, wie kan dat uiteindelijk bewijzen?

  En ja, als er dan iemand zoiets deelt en mensen hebben dan de neiging om er meteen achteraan te keutelen, omdat het aannemelijk klinkt en er zelf geen vraagtekens bij zetten, dan krijg je al snel sectarisch/cult-gedrag, waarin één iemand weer aanbeden wordt die ‘het licht’ gezien heeft of ‘oh-zo’n-enorm-multidimensioneel-bewustzijn‘ ontwikkeld heeft en voor je ’t weet keutelen we weer met ons alleen achter zo iemand aan, wie het ook is.
  En die laatste dynamiek is bijzonder ongezond en laat zien dat je als mens nog steeds niet echt in staat bent om jezelf te ontwikkelen. Dat je nog steeds geen eigen as hebt, geen eigen verbinding met de Bron en daarin nog steeds (parasi)teert op de informatie (is energie) van anderen. Dit althans in mijn optiek”.

  1. Om die reden, het niet hebben van een eigen as o.i.d. en het dan maar aannemen van iemand die de schijn heeft het te weten, en bij de gratie daarvan, bestaat politiek.
   De piepkleine polemiek die nu geduid wordt is het beeld van een bewuste autonome geest.

 5. Ik ben je even kwijt denk ik.. Wat is JOUW mening over Gosse Beerda..? Maak je het nou ‘lekker gecompliceerd’ of wat zijn we nu aan het bespreken Martin? Veel meer dan het ontbreken van een persoonlijk note, om mensen niet een soort ‘absolute waarheid’ voor te toveren, is het toch niet..??

 6. Dat waarheid/leugen vergrootglas lijkt op een Q, het is een onnodige letter, je kan ook k of kw schrijven.
  AfZONDEring is niet goed voor mensen. Alle planeten staan op palen, als die om zouden vallen wie zou dat dan beTAALen.(staan ze op wolken?) Yellow Rose of Texas, met haar zwoele stem, geeft geen interviews en geeft niet om mensen; ze gaat er lekker vandoor in een ufo als de hemel inzakt.
  Je bent wat je zegt, doet, denkt en voelt. Hier is Judy Satori, praat ook grappig: http://ageoftruth.tv/judy-satori-e-t-messages-energy-awakening-love-vs-fear-chemical-marriage/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.