Advertentie

Als de dollar valt, vallen wij dan mee..?


x

x

Als de dollar valt, vallen wij dan mee?

 2018 ©Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Onderstaand artikel is geschreven in september 2008 voor de website van Argusoog. Aan actualiteitswaarde heeft het helemaal niets ingeboet! Al langere tijd gonst het opnieuw van de geruchten dat er een economische crisis op komst zou zijn. Het zou geen kwestie zijn van of die er zal komen, maar wanneer. In mijn beleving was de crisis van 2008/2009 slechts een voorproefje. Deze is tot op heden door blijven sudderen en men heeft de mensen weer enige hoop gegeven door opgeklopte verhalen over een verbetering. Die crisis had mijns inziens nog niet het juiste effect. De rest van de wereldontwikkelingen waren nog niet dusdanig, dat een ineenstortende op de petrodollar gebaseerde economie de finale doodsteek zou kunnen zijn voor het vertrouwen van de mens in zichzelf.

De ultieme vraag bij de US-dollar is inmiddels wat hij waard is en wat je er dus uiteindelijk nog mee kunt doen..

Met de rest van de huidige angst genererende oorlogsontwikkelingen, zou 2018 wel eens de juiste tijd kunnen zijn om de ondergang van het heersende economisch vampiersysteem werkelijk in alle hevigheid te laten losbarsten. Het chaotiserende effect zal nu vele malen groter zijn dan in 2008. In de afgelopen jaren zijn Rusland en China op stoom geraakt in hun aanval op de petrodollar en zij zullen er alles aan doen om de dollar in het toilet van de geschiedenis te doen belanden.

Een goede crisis moet men nooit voorbij laten gaan, zonder er voordeel uit te halen. Dit geldt zeker voor de chaotiserende krachten, die onze wereld hebben vormgegeven om hun negatief energetische voedseltrog te kunnen blijven vullen. Maar het geldt ook zeer zeker voor de opbouwende krachten, die onder grote druk de mooiste zielsdiamanten in mensen kunnen helpen bewerkstelligen (HIER).

Onder druk van uiterlijke bijna niet te weerstane omstandigheden, wordt de noodzaak van werkelijke door innerlijke moreel/ethische principes gedragen vernieuwingen steeds dringender. Ook de mensheid is een levend organisme, dat net als alle levende organismen een niet te onderschatten zelfhelend vermogen in zich draagt. Hieronder het enigszins bewerkte artikel uit 2008.

* * *

Moet economie zo ingewikkeld zijn?
Wie zich als leek een beetje in economie wil verdiepen komt al snel tot de conclusie dat het een ongelooflijk ingewikkeld iets is. Wil men het begrijpen dan zal men er toch enigszins voor gestudeerd moeten hebben. Men kan zich daarbij afvragen of het ingewikkelde karakter ervan iets is dat van nature zo is, of dat het met iets anders te maken heeft. Wanneer ik het begrip economie van alle franje ontdoe, die er door mensen in de vormgeving ervan om heen geschapen is en kijk naar wat het wezenlijk is, dan kom ik in feite uit op iets heel simpels. Ik zie dan dat het niets anders is dan het uitwisselen van levensondersteunende diensten en goederen.

Ooit is het ontstaan door mensen die goederen en diensten met elkaar gingen uitruilen. Mensen kunnen  nu eenmaal niet volledig in hun eigen behoeften voorzien. De één was goed in iets en een ander weer in iets anders. Maar een ieder had blijkbaar meerdere levensbehoeften. Er ontstonden zo afspraken binnen sociale gemeenschappen, waar door ruilhandel tegemoet werd gekomen aan ieders fundamentele levensbehoeften.

De uitruil van diensten en goederen had niet alleen een betekenis voor mensen op het materiële vlak. Het was binnen de menselijke samenleving ook een weerspiegeling van de aanwezige sociale afhankelijkheid van elkaar. Tevens had het een spirituele dimensie. Een ieder kreeg de mogelijkheid de vruchten van de eigen kwaliteiten te kunnen schenken aan de gemeenschap.

Om daarmee een bijdrage te leveren aan het in stand houden van een verdere ontwikkeling van die menselijke gemeenschap op aards niveau. Die spirituele dimensie van de economie is in de loop van de geschiedenis steeds meer verdwenen. Met name in de 20ste eeuw is dat heel snel gegaan.

GERRY RAFFERTY feat MARK KNOPFLER – ALL SOULS

De handel in gebakken lucht met aandelen, opties en andere economische monstruositeiten, die voor een steeds belangrijker deel het beeld en de waarde van de economie zijn gaan bepalen, heeft het meest wezenlijke van die economie aan het zicht ontrokken. Want welke fundamentele levensbehoefte hangt er nu eigenlijk samen met die handel in gebakken lucht?

In dit digitale tijdperk waarin de uitruil van diensten en goederen niet meer het belangrijkste economische gegeven is, vliegen dagelijks miljarden zogenaamde geldeenheden, met name dollars, van de ene kant van de wereld naar de andere. Het gaat hierbij dan niet om tastbare munten die een bepaalde tegenwaarde hebben in goud en per vliegtuig of schip vervoerd worden. Nee, het gaat om veranderende getalletjes op computerschermen, die via kabels of draadloos energetisch vervoerd worden.

De veranderende getalletjes geven aan dat de handel in geld momenteel de meest belangrijke economische activiteit vertegenwoordigt. Ook de nu opkomende crypto-geldeenheden veranderen daar niets aan, maar versterken het juist. Het gehele systeem dat hiermee samenhangt zit heel ingenieus in elkaar. Zo ingenieus dat de schijn van werkelijkheid, die het eigenlijk is, door het grootste deel der mensheid voor werkelijk wordt aangezien. Die schijn van werkelijkheid wordt steeds minder werkelijk naarmate de digitalisering van de wereld voortschrijdt.

 

Tja, we zijn nu eenmaal optimaal getraind in het leren geloven van fabels. Ik bedoel eigenlijk leugens, die door de superieur intelligente deskundigen aan ons worden verteld. Zij hebben er immers voor gestudeerd en zullen het dan ook wel weten. Zij zijn de Verlichte geesten van onze tijd, die ons de weg zullen wijzen naar het aardse economische paradijs, dat op ons wacht als de economie maar eindeloos door blijft groeien met minimaal drie procent per jaar. Voor minder gaan we niet.

Daarvoor moeten we echter wel nog meer consumeren, want dat houdt de motor van de economie draaiende. We moeten nog meer producten kopen, waarvan het productieproces de aarde helpt af te breken. Probleem is echter dat het natuurlijk ergens een keer fout moet gaan als we meer en meer moeten consumeren, maar minder en minder voor geld kunnen kopen en we sowieso steeds minder geld krijgen. Met recht kan men dan dus zeggen: “De leugen regeert”!

De geldmagiërs
De Belgische professor Bernard Lietaer, die de werking van geld en het bestaan van alternatieve economische systemen heeft onderzocht, spreekt van tovenarij met betrekking tot de creatie van geld. Want geld wordt letterlijk uit het niets geschapen, telkens wanneer een bank een lening verstrekt. Zij heeft dan de vrijheid om degene die leent een aantal andere getalletjes op zijn/haar digitale bankrekening voor te toveren.

Vervolgens moet de lener het geheel met een flinke rente terugbetalen. In feite is het geld dus eigenlijk niets en de rente dus alles, want voordat de lener het op zijn rekening bijgeschreven heeft gekregen bestond dat geldbedrag niet. Het werd door de lening geschapen, om zich vervolgens te ‘materialiseren’ in de aankoop van goederen en dan doorgeschoven te worden naar de bankrekening van iemand anders.

Die ziet het dan ook alleen maar in de vorm van veranderende getallen op zijn rekening. Het is niet voor niets dat in de jaren ‘70 van de 20ste eeuw de goudstandaard werd losgelaten, waardoor er geen tegenwaarde in goud meer was voor iedere munt die werd geslagen of bankbiljet dat werd gedrukt. Het maakte de geldtovenarij een stuk gemakkelijker. Want waarom zijn banken zo bang dat mensen en masse hun zogenaamde tegoeden op komen eisen?

Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het is nu aan de Rotschilds om hun triljoenen vermogen, verborgen achter vooral de VS en de US$, veilig te gaan stellen.. Hun oorlogen te gaan voeren om de waarde van ‘hun’ petrodollar te waarborgen..

x
Men is daar bang voor, omdat die tegoeden niet bestaan in de kluizen van de bank. Welke bank zou nu eigenlijk nog kluizen hebben waarin geldstapels liggen opgeslagen? De door de rekeninghouders belaagde banken moeten dan bliksemsnel door de Nationale Centrale Bank worden te hulp geschoten, die weer een boel nieuwe getallen tevoorschijn tovert. In dit verband is het interessant om je eens te verdiepen in de geschiedenis van het door de Rothschilds beheerde banksysteem (HIER, HIER).

Als een voor hen noodzakelijke achterdeur heeft men dan nog altijd de mogelijkheid om alles te af te pakken (HIER). Het geld moet rollen wordt vaak gezegd, het moet dus rouleren. Maar rouleert het ook werkelijk? Of rolt het alleen maar één kant op. Namelijk de verkeerde, die de duivel steeds weer op dezelfde hoop doet schijten (HIER). Dus op de mensheid onterend stinkende hoop van staat en banken. Banken zijn vreemde, ondoorzichtige en vooral (zwart) magische instituten.

Over hun ontstaansgeschiedenis en hun malafide achtergrond zijn al heel wat boeken volgeschreven. Daarin komen vaak dezelfde namen voor van een kleine elite van familieclans, die de financiële touwtjes in handen hebben. Ze hebben zich de afgelopen decennia erg ingespannen om mensen leningen aan te praten voor het kopen van luxegoederen en onroerend goed. Het renteverhaal dat daar aan gekoppeld is, is voor de banken de winstgevende factor. Het geld dat oorspronkelijk bedoeld was als ruilmiddel voor goederen en diensten, is door de bankpraktijken zelf tot winstgevende koopwaar geworden. Maar zou het de bankiers nu alleen maar om het vergaren van steeds meer geld te doen zijn?

Is je eigen huis werkelijk van jou?
De illusie van bijvoorbeeld de trotse bezitter te zijn van een ‘eigen’ huis zal in de komende tijd, net als in de VS, snel worden doorgeprikt. Wanneer de economische crisis volledig uitbreekt is er namelijk helemaal niets meer over van dat trotse bezit. Dan blijkt dat men door de hypotheek in de slijmerige vangarmen van de bankenoctopus (HIER) gevangen is komen te zitten. Men is afhankelijk gemaakt.

Al die tijd blijkt het huis dan al van de bank geweest zijn. De veranderende geldgetalletjes op de rekening van de koper, die door de hypotheeklening uit het niets zijn gekomen, zorgen ervoor dat er op de bankrekening van de verkoper van het huis ook weer getalletjes veranderen. Daardoor ontstond de illusie dat de koper iets in eigendom heeft gekregen en de verkoper een X-bedrag rijker is geworden. Zo houden we met elkaar deze illusie in stand. Vanuit een spiritueel standpunt bezien is ieder bezit sowieso een illusie, dat in stand wordt gehouden door het op afscheiding en materieel bezit gerichte ego.

De enig bekende foto van Chief Seattle, uit 1865; één jaar voor zijn dood, hij was toen 79 jaar oud. (klik voor artikel hier op de site)

Dat ego heeft een sterke behoefte om zichzelf staande te houden door het scheppen van zekerheden. In onze materialistisch georiënteerde wereld wordt materieel bezit als de ultieme vorm van zekerheid gezien. Het is tastbaar, concreet en in de vorm van onroerend goed wordt het als waardevast beschouwd. Zaken die nu eenmaal erg van belang zijn voor de materialistisch ingestelde mens. Welke zekerheid wil je dan nog meer?

Seattle, de wijze..
Ooit las ik een toespraak van opperhoofd Seattle van de Dwamish-stam in Noord Amerika. De eenvoud en simpele logica die uit zijn toespraak sprak was voor mij overdonderend en ontroerend. Hij hield deze toespraak in 1854 naar aanleiding van voorstellen van de toenmalige Amerikaanse regering tot het aankopen van grond van de stam. De diepe verbinding die dit Indiaanse opperhoofd voelde met de natuur getuigt van grote wijsheid en vooral een diep respect voor die natuur. Hij zei onder andere het volgende:

“Het grote opperhoofd in Washington heeft gesproken: hij wenst ons land te kopen. Het grote opperhoofd heeft ook woorden gesproken van vriendschap en vrede. Dat is zeer goed van hem, omdat we weten dat hij onze vriendschap niet nodig heeft. Maar we zullen over uw aanbod beraadslagen, want we weten dat als wij ons land niet verkopen de blanke man met zijn geweren komt en het in bezit neemt. Hoe kun je de lucht, de warmte van het land verkopen? Dat is voor ons moeilijk te bedenken. Als wij de prikkeling van de lucht en het kabbelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunt u het dan van ons kopen? Wij zullen hierover op onze tijd een beslissing nemen.”

Hoe vooruitziend het opperhoofd was heeft de geschiedenis van Amerika ons laten zien.

Dit boek, geschreven door drs. Ad Broere, staat o.a aan de basis van het succesvolle stuk ‘Door de Bank genomen’..!! (klik voor link naar bookshop!)

De schuldeneconomie
Er wordt nu heel veel deskundig geleuterd over staatsschulden en tekorten op handelsbalansen, waar in onze tijd handelsoorlogen op gebaseerd worden, die uiteindelijk kunnen uitmonden in hete oorlogen met heel veel geslachte menselijke bloedoffers. Maar in ons modern economische systeem is er nog nooit een balans in de handel geweest. Want een werkelijke balans in de handel is totaal niet winstgevend en geeft vooral ook geen macht.

Het zogenaamde ‘vrije’ marktprincipe dat de basis zou zijn van onze economie, die vraag en aanbod in evenwicht zou moeten houden, is evenzeer een illusie als het geldsysteem dat daar aan opgehangen is. De grondgedachte er achter is dat de waarde van een product wordt bepaald door de overvloed of schaarste ervan.

Dat dit principe niet vrij is maar kunstmatig wordt gemanipuleerd al naar gelang de winstgevendheid en afhankelijk makende werking van een product, is voor degenen die al wat bewuster in het leven staan wel duidelijk. Zo wordt geld ook als een schaars goed gezien, hetgeen het zo duur maakt. Er is altijd een tekort van, zegt men. Wie onder de lezers zal dit niet bevestigen? Ik hou bijvoorbeeld ook vaak aan het eind van mijn salaris een stukje maand over. (vrij naar Loesje)

Maar ja, ik ben dan ook geen ingewijde in het geldgeloof en als ik het anders had gewild had ik maar een vak moeten leren en econoom, bobo bij een multinational, of bankier moeten worden. Maar als men dan vrijelijk vanuit het niets dat geld kan produceren en al die getalletjes op computerschermen overal ter wereld zo snel kan laten veranderen, is de schaarste er van natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Die onzin wordt uitgekraamd om ons voor de gek te blijven houden.

Waarom nou zo moeilijk doen?
Even terug naar de ingewikkeldheid van de economie. Waarom zou dat nu zo zijn? Hiervoor gaf ik al aan dat de economie op zichzelf helemaal niet ingewikkeld is, wanneer deze wordt teruggebracht tot zijn essentie. De ingewikkeldheid van de economie wordt dus door mensen geschapen, om er andere mensen (de meerderheid) mee voor de gek te kunnen houden. Wat zou daar de reden van kunnen zijn? Dit  is dan de volgende logische vraag.

In mijn artikel ‘The Endgame: de kunst van het leven is, het Leven als een Kunst te zien’ (niet meer op het internet te vinden) gaf ik aan dat de Rooms Katholieke Kerk zich zo machtig heeft kunnen maken, doordat zij de mensen deed geloven dat zij altijd een priester of paus nodig hadden om een direct contact met God te kunnen maken. Zelf plaatste de kerk zich daarmee in de rol van de onmisbare bemiddelaar. Zij kon toen een organisatie vormgeven die een sterke hiërarchie bezat en in zekere zin onaantastbaar, ondoordringbaar en de maker van de goddelijke wetten was.

De meeste gelovigen waren zeer goedgelovig en lieten zich, vanuit de aan hen opgedrongen onwetendheid, van alles wijs maken door die kerk. Zij werden tot een afhankelijke religieuze slavenkaste gemaakt. Tenminste dat kunnen wij, nu we wakker aan het worden zijn uit een boze nachtmerrie van macht en onmacht, achteraf pas zeggen. Bij het economisch systeem, oftewel het geldgeloof, zoals dat nu functioneert werkt het eigenlijk precies zo.

Het boek van Avro Manhattan, over de puissante rijkdom van het Vaticaan.. Een van de vele, vele boeken over dit onderwerp, die niet écht tot inzichten mochten leiden bij de ‘goedgelovigen’…

Illusionaire economie
Het hele economische systeem is een verzinsel dat geschapen is in de door machtswellust verziekte geesten van de zogenaamde moderne ‘Verlichten’, de Illuminati dus. Door de positie waar zij zich in hebben geplaatst – die zij ontlenen aan hun superieure intellectuele en ook zeker occulte kennis – hebben zij zich tot het pausdom van het geldgeloof gemaakt. Afhankelijk van ieders eigen intellectuele bagage kan men in de priesterkaste van het geldgeloof opstijgen. Dit intellect moet dan wel eerst worden gevormd in de door duistere Verlichte deskundigen geschapen wetenschappelijke instituten.

Het is voor die Verlichten immers belangrijk om te weten in hoeverre een ieder bereid is de eigen individualiteit op te offeren voor het economisch bepaalde Verlichtingsgeloof. Dus bereidt is om zijn ziel aan de door hen aanbeden machtsduivel te verkopen. In essentie komt het er dus op neer dat de economie zo ingewikkeld is gemaakt om te voorkomen dat wij er ook maar een snars van zullen begrijpen, als we niet tot het ingewijde pausdom behoren. Het is dus echt de bedoeling dat wij het niet snappen, zodat we gemakkelijker te manipuleren zullen zijn.

Net zoals het ‘Hernieuwde’ Verdrag voor Europa (de in het Verdrag van Lissabon getransformeerde Europese Grondwet) ook zo onleesbaar moeilijk is geschreven, zodat wij zonder heel veel moeite niet zullen kunnen ontdekken wat de ware bedoelingen erachter zijn. Dingen die boven je pet gaan heb je deskundigen voor nodig om ze te verduidelijken. Zij zijn er echter in getraind om hun ware bedoelingen onder de pet houden.

De priesters, pauzen, brahmanen, opperrabbi’s en ayatollahs zijn de religieuze deskundigen. De bankiers, economen en andere financiële bobo’s zijn de deskundigen van het geldgeloof. Vergeet daarbij ook niet de gemummificeerde restanten van het verleden in de vorm van de vorstenhuizen. Zij kunnen het breed laten hangen, zoals onze Bea met haar nu jaarlijkse inkomen van 113 miljoen euries (2008).

Dit heeft alles te maken met de door hen behaalde resultaten uit het verleden, die ze nu en voor de toekomst voor zichzelf willen blijven garanderen. Zij maken deel uit van het pausdom. Ze geven er ook nog een zeker sprookjesgehalte aan, dat zo nodig is voor het goedgelovige volk om in aanbidding zichzelf te doen vergeten. Wat dat betreft staat de kroningsdag van BilderbergBea in Amsterdam op 30 april 1980 nog vers in mijn geheugen gegrift, daar ik die gehele dag te midden van al het tumult heb doorgebracht.

Gianluigi Nuzzi, verschuilt zich symbolisch achter zijn boekje-open over de financiële handel en wandel van het Vaticaan. ‘Vaticano Spa’ (De BV Vaticaan)

Voor niets gaat alleen de zon op, maar hoelang nog?
Het geldgeloof met haar Illuminati-pausdom is de basis voor het scheppen van een economische slavenkaste. Gaat het bij de religieuze afhankelijkheidsmakerij om een geestelijke afhankelijkheid, bij het geldgeloof is men er op uit om een totale afhankelijkheid te scheppen van de Grootmeesters der financiële magie. In de 20ste eeuw is immers ieder levensbereik binnen de macht van de economie getrokken. Voorheen nog enigszins vrije sociaal-maatschappelijke gebieden werden onderhevig gemaakt aan de terreur van de door multinationals gedomineerde en geprivatiseerde onvrije markt.

Alle fundamentele levensbehoeften van wie dan ook en waar dan ook, zijn binnen het private Illuminati-netwerk tot handelswaar geworden. Ook de spirituele behoeften. De spirituele supermarkten die we tegenwoordig overal zien ontstaan bieden voor hoge prijzen vele groei-, stoei- en bloeicursussen aan. Als het maar verkoopt en geld oplevert, kan men alles aanbieden. Hetzelfde geldgeloof ligt er aan ten grondslag.

Maar is ware spiritualiteit wel te verhandelen? Daarbij moet ik denken aan het verhaal uit het Nieuwe Testament, waarin Jezus Christus de kooplui de uitgang van de tempel wees. Hen daarmee duidelijk maakte dat het wezenlijk geestelijke domein van de mens geen markt is. Waarom is dit systeem nu zo ontzettend krachtig en zijn de Illuminati-pausen zo ontzettend machtig geworden? In eerste instantie hangt macht altijd samen met onmacht. Zonder objecten van machteloosheid zijn er ook geen objecten van macht. Het zijn de bekende twee zijden van dezelfde medaille.

Beiden hebben elkaar nodig. Zij die zich machteloos voelen zullen altijd zoeken naar machtigen om hen de weg te wijzen uit hun onmacht. En zij die zich machtig willen voelen zullen altijd mensen zoeken die zich machteloos willen laten maken en houden, die zich willen laten (ver)leiden. Het thema macht en onmacht is een wezenlijk thema voor de mens van deze tijd (HIER). Welk soort relaties tussen mensen je ook onder de loep neemt, telkens zie je de worsteling met dit thema op de voorgrond treden. Angst voor het grote onbekende, is daarbij vaak de leidsman. De vraag is dan: Wat hebben wij hier als mensheid van te leren?

Astrology for the Soul March 28, 2018

Collectief gestructureerde verdoving

Het wezenlijke van onmacht is dat het je een bijzonder onprettig gevoel geeft. Het is dan ook een instinctieve neiging om het niet te willen voelen. Net zoals lichamelijke pijn door velen het liefst zo snel mogelijk wordt weggepoetst met een paracetamolletje, wordt psychische of zielenpijn ook het liefst zo snel mogelijk weggedrukt naar de verre diepten van het onderbewuste. De psychische paracetamolletjes worden ons in de op vermaak, amusement en consumptie gerichte samenleving dagelijks meer dan voldoende aangeboden.

De verdovende werking van al die zaken is meermaals onderzocht en beschreven. Daarnaast doet Big Pharma ook nog een heel belangrijke duit in het zakje van de psychisch/emotionele verdoving (HIER). Citaat uit het hiervoor gelinkte artikel:

Het begrijpen van het de pan uitrijzende gebruik van psychiatrische medicijnen binnen de samenleving is nu nog belangrijker dan ooit. Internationaal maken 54 miljoen mensen gebruik van antidepressiva, die bekend zijn voor het veroorzaken van verslaving, gewelddadige en moorddadig gedrag.

Plaatsen we daar nog eens het gebruik van andere als illegaal verklaarde drugs naast (HIER), dan ontstaat er een wel heel verontrustend beeld ten aanzien van het geestelijk welzijn van de mensheid. Dit heeft natuurlijk alles te maken met een door de economische dictatuur tot maatschappij verworden ontmenselijkte samenleving.

Mediaverdoving
De overkill aan geweldbeelden en de pornoficatie van de media maakt onze geest bij voortdurende blootstelling eraan immuun voor wezenlijker zaken. Ook een verdoving dus, die de diepere dimensies van het leven aan het gevoel onttrekt. Het drugs- en alcoholverhaal en andere verslavende zaken hebben ook allemaal met verdoving te maken. Saillant detail hierbij is dat het in de laatste decennia steeds duidelijker is geworden, dat het Illuminati-netwerk door de bezigheden van verschillende geheime diensten en maffiose netwerken ook betrokken is bij de handel in heroïne, cocaïne, seksslaven, kinder- en mensenhandel en aanverwante zaken.

Naar wat voor krankzinnige wereld zijn ouders en medische wereld onderweg met kinderen aan de Ritalin?

Onze gehele samenleving is er dus op gericht om onze collectief onderdrukte pijn over al het leed dat we elkaar, dus onszelf, in de loop van de geschiedenis hebben aangedaan op een zo groot mogelijke schaal gestructureerd te verdoven. Het materialistische mens- en wereldbeeld waar onze westerse ‘beschaving’ op is gestoeld werkt per definitie al verdovend. Het maatschappelijke systeem zoals dat nu is, is er op gericht om ons collectief de kop in het zand te laten steken. Ons een gemeenschappelijk opgedrongen cognitieve dissonantie en bijbehorend Stockholm-syndroom te laten ontwikkelen.

Om daarmee maar niet de ondraaglijke pijn van al het in de loop der eeuwen opgebouwde collectieve wereldleed te hoeven ervaren, waar ons individueel geschapen leed deel vanuit maakt. Tegenover de onmacht van hen die deze collectief gestructureerde verdoving over zich heen laten uitstorten, staat de macht van hen die de middelen hebben om deze verdoving te scheppen en haar werkzaam te laten zijn. Zij reiken ons de dagelijkse onderhoudsdosis van verdovend materiaal aan.

De vormgeving van het onderwijs zorgt er voor dat jonge kinderen al snel ontvankelijk worden gemaakt voor de verdovende werking van onze ‘hoogstaande’ westerse beschaving, zodat hun kiemende individualiteit geen kans krijgt zich voluit te ontwikkelen. Het Grote Spel van Licht en duisternis, zich uitend in de strijd om de levensenergie van iedere menselijke ziel, is nu in een finale fase gekomen. Het begrip eindtijd wordt steeds vaker gebezigd. Dit geeft aan dat de grote finale met toenemende snelheid op ons afkomt. Dit besef breekt wereldwijd bij meer mensen door.

Het betalen van de rekening
Veel van de nu spelende problematiek in de wereld is vanuit het bovengenoemde te verklaren. De karmische rekeningen van onze gezamenlijke daden uit het verleden worden nu aan ons gepresenteerd en we willen ze niet betalen of menen onmachtig te zijn om dat te doen. Een in Nederland en op Europees niveau zich nog steeds tonend actueel voorbeeld daarvan is het asielzoekersprobleem.

Dit presenteert ons de rekening van eeuwen lang kolonialisme en tegenwoordig neokolonialisme. Onze luxe en welvaart heeft een onmenselijk prijskaartje voor vele Derde Wereldlanden geschapen. De daar nog aanwezige sociale structuren die veelal op een behoorlijke mate van zelfvoorziening waren gebaseerd van kleinere sociale gemeenschappen, zijn door de economische globalisering van met name de westerse private multinationals volledig verwoest.

HIER een link naar een uitzending van het Tv-programma Rondom Tien waar ik, in het kader van de belangenbehartiging van een Soedanese uitgeprocedeerde asielzoeker, aan mee heb mogen werken. Een echt heel interessante discussie, die ook vooral laat zien hoe het gesprek in voor het systeem bevestigende banen wordt geleid. Zelf heb ik ook in verschillende asielzoekerscentra gewerkt en heb ervaren wat de wanhoop is van hen, die als vluchteling gedupeerd zijn in onze door de Rothschilds c.s in bezit genomen wereld. Maar ook de mogelijk, vanuit mededogen ontstane hiermee samenhangende gevoelens van medemenselijkheid, zijn gekaapt door diezelfde chaotiserende krachten.

Gecontroleerde Soros-oppositie
De ontmenselijkende systeem dienende krachten hebben in George Soros een superrijk ‘mens’ gevonden, die met zijn overvloed aan dollars een gecontroleerde oppositie wist te financieren. In vele de heersende wereldorde niet welgezinde landen wist hij met zijn financiering een systeem dienende oppositie in het geweer te brengen. Daarmee maakte hij misbruik van geopolitieke ontwikkelingen om een toenemende sociale chaos te veroorzaken. Oorlogen en honger hebben in zogenaamde derde wereldlanden een georganiseerd probleem geschapen.

De FED, eigenaar van de Amerikaanse dollar (!!), is een gedrocht geworden, dat met name de US-dollar wereldwijd als machtsmiddel heeft ingezet.. Tegenstanders (zoals Khadaffi in Libië) werden een kopje kleiner gemaakt. Onder valse voorwendselen, natuurlijk..

Waardoor Soros en zijn satanische inspiratoren de kunstmatig geschapen mogelijkheid werd geboden om, door georganiseerde vluchtelingenstromen, de zogenaamde eerste wereldlanden (het kapitalistische westen) sociaal te ontregelen. Daarbij gaat het dus niet om de vluchtelingen, zij zijn immers ook slechts pionnen in het geopolitieke schaakspel. Het gaat hierbij om de wereld rijp te maken voor een algemeen Zionistisch/communistisch georiënteerde werelddictatuur.

Zo worden de op een bepaalde geografische locatie geschapen sociaal/economische en veiligheidsproblemen verplaatst naar een andere geografische locatie. Net zoals in ons digitale tijdperk economische schuldproblemen over de gehele wereld worden verplaatst, om de veroorzakers van die problemen, de Rothschild-octopus, maar aan het zicht te blijven onttrekken.

De oorspronkelijk sociaal georiënteerde gemeenschappen zijn daardoor in het afhankelijkheidsweb van de Illuminati terecht gekomen en worden door hen leeggezogen. Ze zijn de schuldeneconomie binnen gesleurd, daarmee ontdaan van hun gezonde sociale structuur. De door het westen breed geëtaleerde welvaart heeft dan logischerwijs een aanzuigende werking voor velen.

Voor anderen, zoals een toenemend aantal boeren in India, is de enige oplossing om te ontkomen aan de aan hen opgedrongen schuldenlast, het voortijdig beëindigen van het eigen leven (HIER). Wie draagt hier in dit geval de werkelijke schuld?

De oppermachtige US $$$$$
Een belangrijke bijdrage aan het ontstaan van het schuldenfenomeen is geleverd in juli 1944. Toen ondertekenden 45 landen in Bretton Woods de eerste geschreven beginselverklaring met betrekking tot geld. Men kan het zien als een soort van geloofsbelijdenis. Volgens die beginselverklaring moesten alle ondertekenende landen hun nationale munteenheid koppelen aan de dollar.

De VS verplichtten zich daartegenover de dollar inwisselbaar te houden tegen goud, tegen een vaste goudkoers van US $ 35 per ounce. Dit verdrag plaatste de dollar in een overheersende positie in het wereldhandelssysteem. Het oprichten van het Internationaal Monetair Fonds had hier direct mee te maken, zij moest de gemaakte afspraken bewaken.

In 1971 werd president Nixon onder de druk van grote dollaroverschotten in handen van buitenlandse banken er toe gedwongen om de koppeling van de dollar aan de goudstandaard los te laten. De waarde van de dollar hing vanaf dat moment in de lucht en werd bepaald door de grillen van de groeiende geld- en speculatiehandel die op de economische beurzen plaatsvond. De goudstandaard werd daarna vervangen door de petrodollar, die gekoppeld was aan de door de Rothschilds bemachtigde olievoorraden in het Midden-Oosten, met het Zionistische Israël als dodelijke spin in dat web.

De leeggeroofde dollar in beeld.. Geen tegenwaarde meer in goud, noch enige andere waarde.. Dollars zijn pokerbiljetten, van mensen die ‘er nog in geloven’..

Telkens wanneer één van de pausen van de Amerikaanse Federale Bank weer een uitspraak doet over de hoogte van de rente zorgde dat voor rimpelingen in de economische graaivijver. Soms zijn het kleine rimpelingen, soms ware tsunami’s. Verder is mij uit onderzoek gebleken dat wanneer de sterk in macht gegroeide Amerikaanse Rothschild investeringsbank Goldman Sachs haar dagelijkse adviezen geeft ten aanzien van de waarde, dus de koop of verkoop van aandelen van welk bedrijf dan ook, dit grote gevolgen heeft voor het gedrag op de beurzen.

Het leegplunderen van de US-dollar door de eigenaren van de FED, heeft kunnen gebeuren, doordat de HELE WERELD olie MOEST verhandelen in US-dollars.. Vind je het gek dat Khadaffi, die hier een einde aan wilde maken, een kopje kleiner gemaakt moest worden van de KM?

Dit gedrag wordt ook medebepaald door andere geruchten die angst of juist vertrouwen oproepen. Dat dit verspreiden van adviezen of geruchten al lang een prima middel blijkt te zijn voor de Illuminati-pausen om beursbewegingen in de door hen gewenste richting te kunnen sturen blijkt uit een historisch gegeven.

Rothschilds als eeuwige overwinnaars
Tijdens de Frans-Engelse oorlog, die eindigde in 1815 waren de Rothschild’s de overwinnaars. Zij hadden in beide landen familieleden op belangrijke financiële posities geplaatst, en financierden zowel de Engelsen als de Fransen met goud. Beide conflictpartners konden zo hun oorlogsinspanningen blijven bekostigen. Zowel de Franse als de Engelse regering werd daarmee in de schuldentang van deze economische Dracula’s geplaatst (HIER).

De Rothschild’s hadden in die tijd in heel Europa al hun bankennetwerk gevestigd. Dit gaf hen de mogelijkheid om een bijzonder geavanceerd postservice-systeem op te zetten met geheime routes en snelle koeriers. Dit systeem werd gebruikt om van belang zijnde informatie zo snel mogelijk op de juiste plaats van bestemming te krijgen, waardoor ze voor het nieuws uit hun verdere stappen konden bepalen.

De Russische president Vladimir Putin en zijn Chinese ambtgenoot, president Xi Jinping hebben zojuist het mega-oliecontract getekend, dat Rusland verplicht olie te leveren voor in totaal US$ 800 miljard. Het bedrag is dan wel in US-dollars genoemd, maar de betaling door China gaat zeker NIET in deze ‘vreemde valuta’..

Toen bekend was wie de slag bij Waterloo had gewonnen, de Engelsen dus, wist de koerier dit nieuws 24 uur eerder bij de Rothschild-gezant in Londen af te leveren dan dat het daar algemeen bekend werd. Deze instrueerde vervolgens op de beurs zijn stromannen om Britse staatsaandelen te gaan verkopen, hetgeen de rest van de beurshandelaren deed vermoeden dat de Fransen hadden gewonnen. Op grote schaal werden toen alle Britse aandelen gedumpt, hetgeen de waarde ervan enorm deed dalen. Waarna Rothschild’s handelaren alle aandelen voor een habbekrats weer opkochten en het Rothschild-imperium de eigenaar van de Britse economie en de Britse Kroon was geworden.

Deze manier van macht verwerven door list, bedrog én het financieren van alle partijen in een conflict, is tekenend voor het Rothschild/Illuminati-netwerk. Dit vindt tot op de dag vandaag in alle geopolitieke conflicten nog steeds plaats! Het is de manier waarop dit netwerk door de eeuwen heen stelselmatig iedere nationale economie in handen heeft gekregen. De wereldwijde overheersing van de US $ is deel van het plan om uiteindelijk iedere nationale economie en natiestaat om zeep te helpen.

De huidige transformatie van de petrodollar naar de petro-yuan, die door China en Rusland wordt vormgegeven en aan de zijlijn de opkomst van de crypto-geldeenheden, tekent de eindfase van de uiteindelijke implementatie van de Zionistsich/communistisch georiënteerde Nieuwe Wereld Orde. Deze is eigenlijk een bekrachtiging en voortzetting van een al heel oude slavenmatrix. Dit wordt geïllustreerd door de veel geciteerde woorden van één van de grondleggers van de Rothschild-dynastie, Nathan Rothschild, zoon van Meyer Amschel Rothschild, de Rothschild-stamvader:

Laat mij de uitgifte en de controle van geld in een land bepalen en het maakt me niet uit wie er dan de wetten schrijft.

Wanneer wij zien hoe de hypotheekcrisis in de VS sinds de afgelopen maanden (2008) van een rimpeling in de economische graaivijver tot een aanzwellende wereldwijde monetaire tsnunami aan het uitgroeien is, dan kunnen we mijns inziens met zekerheid zeggen dat het economische pausendom de tijd rijp acht voor de final stage van Het Grote Spel. De val van de dollar staat wat dit betreft dus niet op zichzelf.

Het werk van de Rothschilds is overal in Jeruzalem en elders in Israël terug te vinden.. Israel als ‘camouflage’ voor hun Zionisme, dat weer als camouflage dient voor de ware identiteit

Zij maakt een wezenlijk deel uit van het chaos scheppen door de Illuminati. Tezamen met het scheppen van een wereldwijd nog groter wordende chaos door een nieuwe oorlog in het kruitvat van het Midden-Oosten, maakt dit het wereldtoneel klaar voor de komst van de grote ‘weldoener’, verleider, de antichrist.

Van geloven naar weten
De bovenbeschreven situatie zal zich zeker gaan voordoen. Tenminste als wij dat laten gebeuren. Wij hebben nu de kans om het aan ons opgedrongen geloof in de illusionaire wereld van geld en macht een radicaal halt toe te roepen. Het enige ware geloof dat dit kan bewerkstelligen is het geloof in jezelf, in de kracht van je eigen individualiteit, in je eigen goddelijke oorsprong. Dan kan het geloven getransformeerd worden tot een weten. Dan hebben we geen enkele deskundige bemiddelaar meer nodig, die macht kan ontlenen aan zijn door het systeem gehersenspoelde machtspositie.

Dan hebben we de onmacht omgevormd tot een in het eigen innerlijk gefundeerde kracht die wonderen kan bewerkstelligen. We zijn hier met elkaar om ons te oefenen in overgave. Overgave is het antwoord op de onmacht van het ego. Waar het ego de onmachtsgevoelens wegdrukt door het te overcompenseren met machtsgebruik ten aanzien van anderen, is angst de basisemotie. Maar waar het ego de eigen onmacht heeft leren accepteren en zich overgeeft aan krachten die groter zijn dan zichzelf vanuit het gevoel ‘niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’, is vertrouwen de basisgevoel.

Met het ontwikkelen van vertrouwen wordt er innerlijk ruimte geschapen voor de Liefde. In het woord vertrouwen zit het begrip trouw. Dit maakt duidelijk waar het om gaat. Trouw zijn aan jezelf, aan je eigen individualiteit, aan je goddelijke kern. In mijn beleving is er nu al een breed netwerk aan het ontstaan van mensen die door hun kwaliteiten dienend in te zetten, de overgang naar een meer vergeestelijkte werkelijkheid kunnen helpen te vergemakkelijken. Blijft het gegeven dat we het in ons eigen leven allemaal zelf moeten doen, maar we staan daarin niet alleen. We zijn Al-Eén en Eén-te-Zamen (HIER).

Vindt dus een plaats om rust te vinden in jezelf, zodat je die rust kunt delen met de wereld.

In Licht en Liefde

Arend Zeevat

31 maart 2018

2 gedachten over “Als de dollar valt, vallen wij dan mee..?

 1. Arend :
  Een goede analyse, van de kern van het probleem binnen het financiële – economische en fiscale domein van de maatschappij. Deze drie domeinen zijn bepalend voor het overleven of de ondergang van een maatschappij. Ik verwijs naar de ondergang van het Oude Rome waarvan de oorzaken van de ondergang ook te vinden zijn binnen deze 3 domeinen. Voor een goed begrip : ik heb niet de minste sympathie voor dit Oude Rome maar bestudeer het, gezien de geschiedenis zich herhaalt. Het Vaticaan is in feite de verderzetting van dit Oude Rome, nadat het Christendom onder Constantijn in 380 tot staatsgodsdienst verheven werd. De financiële elites in Rome (afkomstig uit Babylon) kwamen na de val van Rome in Venetië terecht, en vervolgens via Frankfurt , Amsterdam in Londen en New York.
  De “toverij” waarvan melding in Uw tekst, is in feite de “financiële alchemie”. Of de grootste oplichting uit de geschiedenis. Geld maken uit het niets, dit uitlenen en zich hierop rente doen betalen. Veel gaat terug tot Mesopotamië. Dit werd omstandig beschreven in het boek :
  “Babylon’s banksters” van Joseph P. Farrel. Een rapport van de Boston Consulting Group droeg dan ook de veelzeggende titel “Back to Mesopotamia met ondertitel “The looming threat of debt restructuring :
  https://www.bcg.com/documents/file87307.pdf
  Het zal dan ook niet alleen de val van de dollar zijn die ons zal meesleuren maar vooral de schuldbergen. Enkele cijfers uit de volgende link :
  https://kingworldnews.com/greyerz-33750-gold-and-575-silver-will-pale-in-comparison-to-this/
  met citaten :
  “…..Total debts and derivatives in the world amount to $2.5 – $3.5 quadrillion. This is 35-50-times global GDP. The majority of this enormous amount is off-balance sheet derivatives…..
  Also, most of global debt totaling $250 trillion will default as asset prices implode and interest rates explode ……”
  Over de gevolgen :
  “SOCIAL UNREST, CIVIL WAR, WARS 
- Inequality in the world has grown to extremes in the last few decades. Today, 42 individuals hold the same wealth as the 3.7 billion poorest. In the US the top 0.1% hold 25% of US wealth. As the economy deteriorates, these massive differences in wealth are guaranteed to lead to social unrest. Empty stomachs are dangerous for any society. Recent migration in Europe and the US is also an area which could lead to social unrest and even civil wars. In times of economic pressures, the minorities are often blamed for the problems. 
When countries run out of money, they often start wars. We can certainly already hear the sound of war drums from the West, led by the US as they are all ganging up on Russia. The military power of Russia and China is far superior to that of the West. But in a nuclear war anything can happen and very little life would remain on earth. We are into a period of active war cycles currently so the risks are high…..”
  De laatste paragraaf geeft m.i. in enkele zinnen een goede analyse van de huidige toestand en waar we naar toe gaan. Dit sluit ook aan bij Uw voorspellingen. Ik heb reeds verwezen in een andere reactie naar de treffende gelijkenissen met de jaren 30 van vorig eeuw. De val van de dollar en de crisis die er op zal volgen, is dan ook een noodzakelijke tussenstap in de verder evolutie naar een NWO. (cfr het loge motto ordo ab chao).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.