Advertentie

Klacht ‘Stichting Vaccinvrij’ bij Tweede Kamer..!


x

Bij de voorzitter van de Tweede Kamer:

Stichting Vaccinvrij dient klacht in

2019 © Stichting VaccinVrij/Door Frankema | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Vanuit de Stichting Vaccinvrij is een klacht ingediend bij de voorzitter van de Tweede Kamer met betrekking tot dit Rondetafelgesprek van 21 januari in de Tweede Kamer over vaccineren. De tekst van de brief is hieronder weergegeven (sommige accenten zijn door ons aangebracht):

* * *

Geachte voorzitter,

In december 2018 kwam mij, ondergetekende, ter ore dat er een rondetafelgesprek plaats zou gaan hebben in 2019. De Stichting Vaccinvrij is een van de belangrijkste steunpilaren voor ouders, die een bewuste vaccinatiekeuze willen maken. De site trekt dagelijks meer dan duizend bezoekers die allemaal op zoek zijn naar onderbouwde, ontbrekende informatie. Daarnaast hebben wij via de Facebookgroep van Vaccinvrij (30.000 leden) contact met een onophoudelijke stroom van ouders die bij ons erkenning en steun zoeken.

De vaccinatiegraad daalt niet voor niets, en na twintig jaar werkzaam te zijn ‘in het veld’ ken ik de wereld van de ‘twijfelaars’ en de ‘weigeraars’ als geen ander. Vorig jaar december heb ik een mailtje gestuurd naar de voorbereidingscommissie, zie bijlage 1, waarin ik mij voorstelde en vroeg om een uitnodiging om deel te nemen aan het Rondetafelgesprek. Ik kreeg per ommegaande te horen dat ik niet welkom was. Zie bijlage 2

Ik maak bezwaar tegen de opstelling en de inhoud van de brief van de voorbereidingscommissie. Volgens online encyclopedie Wikipedia is een rondetafelconferentie ‘een vergadermodel tussen gelijkwaardige partijen’. En een hoorzitting ‘een zitting waarbij verschillende partijen en belanghebbenden hun mening kunnen geven (zij worden “gehoord”).

Als het de Tweede Kamer werkelijk te doen is om zich behoorlijk te laten informeren over het vaccineren van de inwoners van Nederland en meer in het bijzonder van onze kinderen, hoe is het dan mogelijk dat de meest betrokken partij in dezen niet wordt uitgenodigd? De Stichting Vaccinvrij is bij uitstek de instantie die de verontruste ouders van kinderen die gevaccineerd ‘moeten’ worden vertegenwoordigd, en heeft geen uitnodiging ontvangen. Dat is mijn eerste klacht.

Door Frankema

Nadat de Stichting zelf heeft aangegeven graag deel te willen nemen aan dit Rondetafelgesprek, zie bijlage 1, heeft u per ommegaande geantwoord dat de Stichting Vaccinvrij niet welkom is. Zie bijlage 2. Als vertegenwoordigers van een snelgroeiende groep ‘ex-vaxxers en non-vaxxers’ de reden voor hun weigering niet mogen toelichten, is er dan nog wel sprake van een gezond en eerlijk democratisch proces?

Zijn wij niet de groep waar het uiteindelijk om gaat? Eén ding is zeker: op basis van de informatie die de Tweede Kamerleden op 21 Januari hebben gekregen, is het onmogelijk om een weloverwogen beslissing te kunnen maken op basis van wat ze in een rondetafelgesprek hadden moeten vernemen – namelijk alle kanten van de zaak. Dat is mijn tweede klacht

Het feit dat u in deze mail stelt dat het kennelijk niet gaat over de discussie om wel of niet te vaccineren, maar over de ‘besmettingsvoorspelling’ is niet alleen onverantwoordelijk (misschien hebben de ouders die niet willen vaccineren wel gelijk en lopen er vele kinderen rond met ernstige vaccinatieschade) – het is bovendien een flauwe smoes die gebruikt is om de Stichting Vaccinvrij weg te houden bij dit rondetafel gesprek. Uiteindelijk is er noch op de agenda, noch in de ‘position-papers’ van de sprekers die op 21-01-19 in de gelegenheid gesteld zijn om te spreken iets terug te vinden over ‘besmettingsvoorspelling’.

Uw antwoord waarin u stelt dat de stichting Vaccinvrij niet welkom is, en de reden die u daarvoor opgeeft, getuigt van een respectloze vooringenomenheid jegens de meest betrokken partij in het hele gebeuren, namelijk de verontruste ouders van kinderen die gevacineerd ‘moeten’ worden. De opgegeven reden voor de weigering is een oneigenlijke reden. De opstelling van de voorbereidingscommissie is in mijn ogen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Dat is mijn derde klacht.

In de weigering van de voorbereidingscommissie staat dat het niet gaat over de principiële discussie om wel of niet te vaccineren. Daaruit blijkt dat de voorbereidingscommissie van de Tweede kamer kennelijk niet geïnteresseerd was/is in de legitieme twijfels en vragen die er bestaan over de veiligheid van het RVP, maar alleen in de wijze waarop de vaccinatiegraad verhoogd zou kunnen worden. Door een rondetafelgesprek over vaccineren te organiseren en dan niet met de meest betrokken partij te willen praten, heeft de commissie/Tweede Kamer een kans op een goede informatievoorziening ‘uit het veld’ bewust naast zich neergelegd.

En bovendien heeft de commissie het publiek misleid door te doen alsof er een open, eerlijke informatie uitwisseling tussen alle betrokken partijen heeft plaats gevonden, terwijl de meest betrokken partij niet alleen niet is uitgenodigd, maar zelfs na een verzoek om deelname geweigerd is. U heeft zo de schijn gewekt om openhartig, met alle betrokkenen, want dat is de essentie van een democratisch Rondetafelgesprek, over vaccineren te praten, maar U heeft de meest betrokken partij, de Stichting Vaccinvrij, geweerd, dus daarmee komt het gesprek neer op een schijnvertoning. Op misleiding van het grote publiek. Dat is mijn vierde klacht.

Het meest complete boek over vaccinaties; geschreven door Door Frankema (klik voor lead naar WantToKnow-bookshop)

Als u werkelijk geïnteresseerd bent in het onderzoeken van de mogelijkheden om de vaccinatiegraad te verhogen dan dient u als eerste optie in staat te zijn om de burger te voorzien van de juiste documenten om ongerustheid en twijfels weg te nemen. De claims dat vaccineren veilig, effectief en noodzakelijk is, dienen onderbouwd te kunnen worden met transparant, objectief wetenschappelijk bewijs; en met volledige, uitgesplitste ziekte, – en sterftecijfers.

Vanuit de Stichting Vaccinvrij zijn meerdere brieven gestuurd naar VWS en het RVIM, waaronder drie WOB-verzoeken. De procedures zijn nog niet helemaal afgerond, maar tot op heden is de realiteit dat overheidsinstanties niet de documenten kunnen overleggen waar bewuste burgers om vragen:

  • geen veiligheidsnormen voor het injecteren van de inhoudsstoffen van vaccins in baby’s, prematuur geboren baby’s en zwangere vrouwen
  • geen wetenschappelijke onderzoeken die bewijzen dat vaccineren veilig is
  • geen volledige ziekte, – en sterftecijfers, uitgesplitst per ziekteverwekker en per leeftijd
  • geen documenten waaruit blijkt dat het RIVM onderzocht heeft of de claims dat (combi)vaccins veilig zijn op waarheid berusten

Er zijn genoeg aanwijzingen om te denken, dat de hetze in de media wordt gevoed door economische belangen en niet berust op medische gronden of een gevaar dat infectieziektes in Nederland grote aantallen slachtoffers zullen eisen. En de discriminatie van ex-vaxxers en non-vaxxers in de media, en nu ook in de Tweede Kamer lijkt deel uit te maken van de strategie (in plaats van de noodzaak) om ‘de vaccinatiegraad te verhogen’.

Ook als u van mening zou zijn geweest dat het in dit rondetafelgesprek primair over het verhogen van de vaccinatiegraad ging, dan nog had u de Stichting Vaccinvrij aan tafel moeten uitnodigen.

Dan had de stichting u de kunnen informeren over wat de groep ouders – die niet langer bereid is om deel te nemen aan het RVP – van u nodig heeft om te overwegen om dit wel te doen. U heeft ons niet in staat gesteld om u essentiele informatie te verschaffen die mogelijk de vaccinatiegraad zou kunnen verhogen zonder dwang. Maar zelfs dat heeft u niet gedaan. Mijn vijfde klacht.

De stichting Vaccinvrij verzoekt u ten eerste om de bovengenoemde klachten in behandeling te willen nemen en de resultaten van uw onderzoek aan de Stichtting Vaccinvrij mede te delen.

Tevens verzoekt de Stichting Vaccinvrij u om de Tweede Kamerleden ervan op de hoogte te stellen dat zij op de hoorzitting op 21-01-2019 eenzijdig geïnformeerd zijn. En ten slotte verzoeken wij u een nieuwe hoorzitting te plannen waarbij wel alle betrokken partijen zijn uitgenodigd. Dus waarbij er een gelijke vertegenwoordiging is van ‘pro-vaxxers’ en ‘non-vaxxers/ ex-vaxxers’.

En waarbij die allemaal – zoals dat zou moeten in een democratisch proces – de gelegenheid krijgen om hun zorgen/ reden voor weigering, en voorstellen voor oplossingen voor de dalende vaccinatiegraad uit te spreken. En misschien ten overvloede, de ouders van kinderen die gestorven zijn, of kampen met levenslange vaccinatieschade zouden de laatste moeten zijn die ontbreken op een dergelijke bijeenkomst.

Hoogachtend,

Door Frankema

Initiatiefneemster Stichting Vaccinvrij

* * *

Bij de brief horen 4 bijlagen, die je kunt lezen, door HIER door te klikken naar het artikel op de site van VaccinVrij. Onderaan dit artikel kun je deze bijlagen lezen.

14 gedachten over “Klacht ‘Stichting Vaccinvrij’ bij Tweede Kamer..!

 1. Ik vind dit geen onderwerp voor leken, dit is iets wat thuis hoord in de medische wereld, maar wel bij de intégre vrije medicie, en die zijn er gelukkig nog, die paar gecorrumpeerde criminelen handlangers van de pharma gangster zijn bekend ! het lukrake enten is over, maar er kunnen situaties ontstaan, dat er toch moet worden ingegrepen, ten minste zo voel ik het als leek, groet

 2. De tijd van de eigen verantwoordelijkheid overdragen aan derden, zij het dokter of mede ‘leek’, pastoor of leraar, is voorbij. Ieder heeft de mogelijkheid vragen te stellen en zich te informeren.
  De reguliere geneeskunde is uitermate geschikt voor acute situaties, voor zowel trauma chirurgie als een complicatie van mazelen of welke aandoening dan ook. Dit heeft niets te maken met niet gevaccineerd zijn.
  Globaal gezien staat vaccineren hoog op de prioriteiten lijst. Zie het laatste artikel van David Icke op deze website. Gelukkig is het dalende vaccinatiecijfer een teken van stijgende bewustzijn. Iemand of ‘iets’ wordt heel erg zenuwachtig. Noodzaak dus voor een nieuwe aanpak. De nieuwe strategie heet, ‘besmettingsvoorspelling’.

  1. Nou zo nieuw is dit niet besmettings voorspelling, wat wel een groot probleem is dat kinderen niet meer lekker rustig thuis opgroeien, maar zo snel mogelijk ergens worden onder gebracht zo dat mamma vrij is om te gaan en staan waar zij wil, plus dat de nieuw komers andere hygiëne wetten hanteren, luizen zijn heel gewoon, huidziektes ook, andere tijden andere zeden, maar de grote explosie moet nog komen !

 3. De democratie binnen de EU is allang geen democratie meer maar een dictatoriaal gedrogt waar de wensen van de EU boven het belang van het volk gaat.Wat ook vreemd is is dat landen die lid zijn van de EU eigenlijk twee systemen lijken te moeten dienen namelijk:
  1.Ze lijken gehoor en uitvoering te moeten geven aan de wensen vanuit Brussel.
  2.Natuurlijk hebben ze gelijktijdig met landelijke wet en regelgeving te maken.
  Nu lijkt het er sterk op dat de EU voorrang krijgt en landelijke wet en regelgeving pas op een tweede plaats komt.Dit alleen al geeft aan dat een niet gekozen instituut de dienst uitmaakt wat niets met democratie te maken heeft.Landelijke wet en regelgeving lijkt alleen nog toegepast te worden om dwangmaatregelen aan het volk op te leggen en ze financieel uit te buiten in het belang van de EU.Belasting betalen deed en zou men moeten doen om in het land zelf goede sociale voorzieningen gezamenlijk te bekostigen.We zien echter op velerlei gebied alleen maar achteruitgang terwijl kapitalen naar de EU (rijksten) gaat. Dit systeem van eerder alleen voor sociale voorzieningen in het land zelf te betalen lijkt ondanks dat er nu ongevraagd veel geld naar de EU gaat nooit aangepast te zijn.
  Om bij het onderwerp te blijven alles lijkt alleen maar om geld te gaan en nu las ik weer dat artsen zelfs medicatie zouden voorschrijven voor astma aan schaatsers/sters terwijl die geen astma hebben. https://nos.nl/artikel/2274099-schaatsers-zonder-astma-kregen-medicatie-van-longarts.html Er moet verdiend worden lijkt het allerbelangrijkste en leidend te zijn voor veel bestuurders/sters en nu zelfs binnen de gelederen van de gezondheidszorg lijkt dat principe ook daar zijn intrede te hebben gedaan.Wanneer men dan leest dat er conclusies worden getrokken na een eenzijdig luisteren naar personen waarvan men weet dat zij pro vaccinatie zijn (en mogelijk belangen hebben) waarna men mensen wil “dwingen” tot het vaccineren van zichzelf of kinderen dan is de noodzaak door uitsluiting van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek volledig uitgesloten en telt kennelijk alleen het verdienen en mogelijk (in het slechtste geval) zou het ook om de uitwerking van bepaalde stoffen op het menselijk lichaam kunnen gaan om bepaalde doelstellingen te bereiken anders dan ziekte te voorkomen.

 4. Mensen bang maken lijkt een methode te zijn om ze aan te zetten tot besluiten te nemen die mogelijk funest kunnen zijn voor het lichaam maar ook gebeurd dat maar al te vaak via bv programma’s op TV door mensen te laten zien dat je deurwaarders op je stoep krijgt wanneer je de rekeningen niet meer kunt betalen waarna ze je huis komen plunderen of je er zelfs uit zetten.
  Normaal gesproken zou het inkomen voldoende moeten zijn om aan alle financiële verplichtingen te kunnen voldoen en lang was dat ook zo.(uitzonderingen zijn er altijd wanneer mensen zonder geld op afbetaling blijven kopen maar dat zal een klein deel zijn).
  Feiten zijn toch dat sinds 2008 (het redden van banken) dat geleid heeft tot belastingen waardoor mensen minder te besteden kregen? Feit is toch ook dat Den Haag steeds meer afschuift naar gemeenten die dan weer niet het lef hebben om tegen hun werkgever te zeggen dat ze daarmee moeten stoppen maar in plaats daarvan liever boetes verhogen en voor het minste geringste uitschrijven of belastingen voor van alles en nog wat verzinnen of eveneens verhogen waardoor de burgers steeds minder overhouden en door de overheden zelf in de problemen worden gebracht. Energie rekening zou dit jaar € 334 meer gaan kosten,zorgpremie omhoog,BTW van 6% naar 9% op dagelijkse benodigdheden,gemeentelijke heffingen en waterschapsbelastingen omhoog en nieuwe belastingen,huren omhoog voor mensen die huren,verzekeringen omhoog enz kennelijk denken ze dat de portemonee van gewone burgers onuitputtelijk is.Onbegrijpelijk dat het gerecht en deurwaarders meegaan in deze schijnvertoning en denken dat ze goed bezig zijn terwijl ze mensen kapot maken.
  Dit geeft aan dat alles om geld gaat en dat ze niets om de burger of de gezondheid van de burger geven waardoor wantrouwen gerechtvaardigd is tegen vaccinatie.
  Nu willen ze 50.000 buitenlandse werknemers naar Nederland halen zogenaamd omdat Nederlanders dat werk niet zouden willen doen wat gewoon een smoes is om goedkopere arbeidskrachten te krijgen wan ze hebben er gewoon naartoe gewerkt.
  Een paar jaar terug werden die dure Nederlanders bij bosjes tegelijk ontslagen waardoor de zakkenvullers hun zakken konden vullen.We hebben alles bij elkaar zo’n miljoen mensen die zonder werk zitten waarvan velen wel willen werken omdat ze weten dat ze anders hun bezit kunnen kwijtraken.Waarom doen het UWV en andere overheidsinstellingen zo hun best om zieke mensen die vaak door het UWV zelf zijn afgekeurd het eerst aan het werk te zetten terwijl deze mensen in veel gevallen niet eens de gelegenheid wordt gegeven om te leren omgaan met hun ziekte laat staan te verwerken.Dat zijn gewoon goedkope krachten omdat je ze kunt dwingen met behoud van uitkering te werken wat voordelig voor de werkgevers is terwijl een werkgever toch meer aan een werknemer heeft die zich 100% kan inzetten en dat zegt duidelijk dat het alleen weer om geld gaat.Wanneer mensen dan ziek worden (denk aan chroom 6) doen de verantwoordelijken weinig tot niets en in bepaalde gevallen gaan ze zelfs zover dat ze vergoeding rekken net zolang tot iemand overleden is wat stukken goedkoper is natuurlijk.
  Dat is Nederland en dat mooie beleid van Den Haag en gemeenten,niets geven ze om de burger behalve wanneer ze geld kunnen binnen halen om het vervolgens aan banken en multinationals en hun aandeelhouders weg te kunnen geven want die hebben het natuurlijk hard nodig.

  1. Denk hierbij maar eens aan de mogelijkheid van omkoping corruptie manipulatie, de CIA heeft zo’n onmetelijk groot financieel budget, net als sommige multinationals, kopen alles en ieder één om, om hun poen te maken, doodgewone criminelen, waar ook gepast op moet worden gereageerd, met de doodstraf, anders lachen ze je uit in je gezicht, trouwen het hete juridiche europa is om je dood te lachen, als het niet zo in en in triest was !!!

  2. Het vergelijk met de huidige situatie en de Duitse bezetting is treffend. Dan bedoel ik wat Arnold 2 schrijft in zijn artikel over de overduidelijke dictatoriale signatuur van de EU en haar collaborateurs. Tijdens de bezetting waren het ook de overheids instellingen die met de nazi’s meewerkten. O.a. politie en gemeenteambtenaren als onderdeel van de voormalige staat. Nu gebeurt hetzelfde en bijna niemand heeft het in de gaten.
   Nu ik zie hoe fel er wordt opgetreden tegen het roken en in toenemende mate tegen alcohol en het eten van vlees, dan zie ik de blauwdruk van A. Hitler.
   Maar hij was het toch die zei,:”Ein vereintes Europa unter Deutsche fuhrung”.

   Trouwens welke inentingen zouden de kinderen van prins pils gekregen hebben? Of geen een!

  3. robvdz
   Tel het gewoon eens bij elkaar op zo wordt eigenlijk stukje bij beetje alles afgenomen zoals:
   Anderen lijken te bepalen wat we wel of niet mogen eten,steeds meer verboden zoals rookverboden zelfs buiten op openbare plaatsen in de buitenlucht (door bepaalde gemeenten) terwijl de belastingdienst wel vrolijk belastinginkomsten int uit de verkoop van tabaksartikelen,en wat te denken van die toename aan zogenaamde handhavers (BOA’s) die gewoon staan te wachten tot ze weer iemand kunnen beboeten (op TV is vaak te zien dat zij niet echt fatsoenlijk met mensen omgaan want hun wil lijkt te moeten gebeuren),parkeerwachten idem kortom onopgemerkt door veel mensen wordt het net steeds verder gesloten en worden we overal voor in de gaten gehouden.Al die verboden doet mij denken aan wat ik op school heb geleerd over verboden die joodse mensen opgelegd kregen voor en tijdens het naziregime en nu lijkt hetzelfde te gebeuren maar dan met Europese burgers en Nederland voorop.Dat is gewoon voortzetting van het naziregime wat niet zo verwonderlijk is als je weet hoe de EU is ontstaan en met hulp van wie.Ook de rol van banken en multinationals is te vergelijken met die periode.Banken (zelfs uit Neutraal Zwitserland) hebben zaken gedaan met nazi Duitsland en dat grote bedrijven graag goedkope (het liefst gratis arbeidskrachten) hebben hebben ze ook laten zien door dwangarbeiders in te zetten in de oorlog en nu zeggen ze dat Nederlanders het werk niet zouden willen doen zodat ze draagvlak krijgen om goedkopere buitenlandse arbeiders (die ook geen kant op kunnen) in te kunnen zetten.Het is erger dan de meeste mensen denken.

  4. https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Landwacht
   Waarom ik gelijkenissen zie met vroeger de landwachters wat nu te vergelijken is met de Boa’s,en handhavers van nu.
   Citaat:De landwacht werd voor het eerst op straat gesignaleerd in maart 1944.Ze werd vooral ingezet voor bewaking van gebouwen,en het controleren van persoonsbewijzen en het uitvoeren van arrestaties.(einde citaat).
   Ze lopen toch op stations? Ze vragen u om uw id bewijs en indien nodig wordt u aangehouden.Nog een andere gelijkenis is het nummer dat gevangenen in kampen vaak op de arm aangebracht kregen waar we nu het BSN voor hebben maar beiden veranderen de mens in een nummer en ontnemen u uw waardigheid.
   Volgens sommigen zal ik overdrijven,maar dat neemt niet weg dat de gelijkenissen er wel degelijk zijn.

  5. Ach Arnold dit zijn peanuts, het gaat er om wat je niet ziet, of ooit te horen krijgt, wat er zo al achter de schermen gebeurd, zo als de Joodse Raad, die bestonf uit rijke invloedrijke Joden, die de lijsten samenstelden, van die Joden die zich moesten melden, om te vertrekken !
   Ik kende persoonlijk één die in die Joodse Raad zitting had, ik vroeg aan hem wat het Criterium was bij het uitzoeken van deze mensen, hij zei, eerst de arme en de minder ontwikkelden, de rijke en het intellect werden zo mogelijk gespaard, er werden ook grote sommen geld betaald om personen vrijtekopen van deportatie, ja andere wereld, groet !

 5. Er bestaat ook nog zo iets als persoonlijk initiatief, ze kunnen wel zo veel willen, maar ’t is vaak het gemak diend de mens, geen risico gewoon doen, of doen alsof is ook goed mogelijk, ik zie dit niet allemaal zo somber in, wel dat gedrocht van de EU, opgezet door de USA wat toch langzaam aan aan het worden is, wat wij niet wensen, soort USSR in een iets andere vorm dat wel, kreeg te horen dat veel Franse ministers in het verleden op de loonlijst van de CIA stonden, dit gegeven heeft geleid tot de vrijwillige dood van Beregofoy minster van Mitterand, die door deze ontdekking hevig ontsteld was, heeft het ook beschreven in zijn afscheids rede !!! viese bende die USA-CIA, misschien gaat dit nog steeds door, heb zo mijn vermoedens !!!

 6. Verder de Nederlandse MEDIA ook de zogenaamde progresieve ! laten het afweten wat de de Gele Vestjes betreft en het constante vermoorden verkrachten en in stukken snijden van de BLANKE Zuid Africaanse Inwoners, wat een onzinnig gelul over van alles wat er niet toe doet, vervullen ze hun rol, is er iets wat wij de slemielen niet weten ? !, net als het snel groeien van de Islam, wat ons straks gaat verbieden te leven in ons land zo als wij willen ?!, ben ongerust wij de White Europeans worden constant aangevallen, we doen dit af met een glimlach, maar dit blijft niet mogelijk, als je een mes in je rug krijgt vergaat het lachen je wel !

 7. Arnold wat ik je onder 5-2 vertel is een persoonlijke beleving, die gezien het onderwerp heel heel bijzonder is, en waarom geen reactie, kom is bij je privé klaagmuur vandaan, en ga in een gezonde discussie, geef je persoonlijke gedachten, niet constant benoemen wat een ander denkt of als conclusie trekt !!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.