Advertentie

Dokter Ghis doet haar mond open!


Dr. Ghislaine Lanctôt uit Canada, kortweg dr. Ghis, is een luis in de pels van de medische gevestigde orde. Een vrouwelijke arts die 25 jaar lang gepassioneerd haar vak heeft uitgeoefend met veel liefde voor haar patiënten. Gaandeweg ontdekte zij vele misstanden, waardoor ze haar vertrouwen in het huidige medische systeem heeft verloren. Haar boek The Medical Mafia: how to get out of it alive and take back our health & wealth 1 is een alarmerende aanklacht tegen de huidige gezondheidszorg, die volgens haar ziekmakend en ethisch failliet is. Als vergelding voor deze moedige daad belandde ze in 2008  twee maanden in de gevangenis en raakte ze haar licentie kwijt. In een tijd waarin het vaccinatievraagstuk zeer actueel is en veel mensen voor dilemma’s plaatst, komt zij met een opmerkelijke boodschap. Dit artikel is gebaseerd op een indringende internetpresentatie2, waarin zij haar visie onomwonden en onverschrokken verwoordt.

x

Dokter Ghis doet haar mond open!

2009 © WantToKnow.nl/.be

x

GhislaineLanctot
De Canadese arts Dr. Ghislaine Lanctot

Op 9 september 2009 hebben vijftig Franse onderzoekers, onder wie een nobelprijswinnaar, doktoren, politici en vakbondsleiders hun ongerustheid geuit. Zij vrezen dat de democratie ernstig gevaar loopt tijdens een gevreesde pandemie. Ze refereren aan het uitgelekte document waarin angstaanjagende mobilisatieorders staan beschreven. Het document is gericht aan de minister van Sport en Gezondheid, de prefects van het leger, provincies en streken als ook aan directeuren van regionale ziekenhuizen. Het document is ondertekend door Bachelot en haar collega van Binnenlandse Zaken, Brice Hortefeux.

Bachelot reageert op 11 september 2009 en zegt dat zij het vaccinatiebeleid bepaalt. Nu beweert ze dat vaccinatie niet verplicht is, maar zeer wordt aanbevolen. Ze noemt mensen die vaccinaties zullen weigeren asociaal. In dezelfde verklaring zegt ze echter ook dat de minister van Binnenlandse Zaken boven haar staat. Wat krijgen de Fransen morgen te horen? Op 11 september jl. stond in La Liberation dat een niet met name genoemde Franse bank zijn employees verplicht tot vaccinatie…

De visie van dr.Ghis
Zij stelt dat het medische systeem van A tot Z wordt gecontroleerd door financiële belangen en overheden. Het enige doel hiervan is niet om mensen beter te maken, maar om mensen ziek te maken – en ziek te houden. In de farmaceutische industrie draait het om winst, niet om gezondheid.

Het boek van Dr. Ghis.
Het boek van Dr. Ghis. De medische Mafia: hoe je er levend onderuit komt en hoe we onze gezondheid en ons welzijn weer terug in onze handen kunnen pakken.

Veel mensen vertrouwen blindelings op artsen die deel uitmaken van een systeem dat ontworpen is om mensen ziek te maken. Het draait niet om gezondheid en om het gezond maken van de mens. Ze worstelen met de vraag: wie ga ik geloven? Veel mensen gedragen zich als machteloze wezens, makke schapen, die afhankelijk zijn van de herder (de dokter en de overheid). Ze zijn bang voor de grote boze wolf (bacteriën, virussen zoals bijvoorbeeld de Mexicaanse griep). Ze denken dat ze vaccinaties nodig hebben om hen daartegen te beschermen. Door de hogere autoriteiten te gehoorzamen, leggen ze de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en hun leven buiten zichzelf.

De oplossing die dr Ghis ziet, is dat wij in onze kracht gaan staan en de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid en ons Leven weer in eigen hand nemen. De werkelijke autoriteit zit immers in ons zelf, niet buiten ons. Het medische systeem is zo gecompliceerd dat mensen het niet begrijpen, verdwalen en opgeven. Voor een leek valt het niet of nauwelijks te doorgronden. De meeste mensen vertrouwen dan ook zonder meer op artsen, specialisten en de overheid.

De wetenschappelijke aspecten van vaccinaties zijn doelbewust onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk gemaakt. De dokter maakt deel uit van een medisch systeem dat ontworpen is om mensen ziek te maken tot de dood er op volgt.

De onderbelichte rol van de herder (die men vertrouwt en gehoorzaamt) is om de schapen te scheren tot er geen wol meer over is. Vervolgens leidt hij ze naar het slachthuis.

De centrale vraag luidt: wie ben IK? Wie ga ik geloven en gehoorzamen? De doktoren of mijn innerlijke stem?

Natuurlijk zijn er aardige artsen. Als persoon kan hij een vriendelijk mens zijn, maar tegelijkertijd maakt hij deel uit van een systeem waar hij ondergeschikt aan is. Hij speelt een rol, waarvan hij zichzelf vaak niet bewust is. De medische wereld (ook in Nederland) wordt compleet gecontroleerd en gedicteerd door het Grote Geld (Big Pharma). Van A tot Z: scholing, wetenschappelijke onderzoeken, medische journaals, promotieonderwerpen, behandelingsprotocollen en dergelijke, zelfs het tuchtrecht3. Het medische systeem is niet ontworpen om zieke mensen beter te maken, maar om meer geld te verdienen voor de farmaceutische industrie, stelt dr.Ghis.

Het grote spel.

Momenteel is het vaccinatievraagstuk zeer actueel: wie profiteert van vaccinaties?

Het verrassende antwoord van dr.Ghis luidt: vaccinatie dient militaire en industriële belangen. Vaccinatie is ontwikkeld voor biologische oorlogsvoering ter vernietiging van geselecteerde doelgroepen.

Het eugeneticaplan4 wat hieraan ten grondslag ligt, heeft als oogmerk om de overbevolking drastisch te verminderen5. De elite, de werkelijke machthebbers achter de schermen, hebben besloten vaccinatie te gebruiken om dit doel te realiseren. Vaccins zijn in hun ogen een ideaal wapen. Men kan er in stoppen wat men maar wil. Enkele doelgroepen zijn: de zwarte bevolking, indianen, Aziaten, Aboriginals, armen, homosexuelen, ouderen en gehandicapten.

Maar ook ‘rebellen’ die zich tegen de plannen van de elite verzetten, omdat deze zich meer bewust zijn en anderen informeren over de plannen van de elite. Dr. Ghis noemt als voorbeeld de deplorabele situatie van de indianen in Noord-Amerika. Ze krijgen financiële en materiële steun van de regering, op uitdrukkelijke voorwaarde dat ze zich laten vaccineren. Het is bekend dat de gezondheidstoestand van de indianen veel slechter is dan het landelijke gemiddelde. Veel voorkomende klachten zijn: gehoorproblemen, longproblemen, allergieën, diabetes, obesitas, invaliditeit en degeneratieve ziektes.

De dubbele doelstelling van de elite is:

 1. sterke reductie van de (over)bevolking en
 2. afdwingen van gehoorzaamheid bij de overblijvende bevolking, hen tot slaaf maken en robotiseren. Hiervoor is een uitgebreid Mind Control systeem ontworpen. De bedoeling is implantatie van microchips via vaccinatie6. De mens is dan volledig controleerbaar alsook manipuleerbaar. Dr Ghis zegt onomwonden: “Het doel is pure slavernij!”

Drie groeperingen werken hierbij nauw samen: de politiek, de (farmaceutische) industrie en het militaire apparaat. De industrie heeft winst nodig. Het kan hen niets schelen dat mensen ziek worden of dood gaan aan hun ‘medicijnen’ of dat er bijvoorbeeld misvormde baby’s worden geboren. De farmaceutische industrie krijgt orders voor vaccins van het leger. Deze orders hebben hoge prioriteit. De politiek jaagt de wetten er doorheen die de farmaceuten vrijwaart van klinische tests vooraf en aansprakelijkheid voor gezondheidsschade achteraf. De verplichting om vaccins vooraf op wetenschappelijk verantwoorde manier te testen, komt hiermee te vervallen. Opdrachtgevers en producenten krijgen hiermee praktisch vrij spel7.

(Opmerking van de vertalers: volgens conservatieve schattingen bespaart deze wettelijke vrijwaring de farmaceutische industrie 300 miljard (!) dollar per jaar aan schadeclaims, alleen al in zake autisme ten gevolge van vaccinaties. Degenen die schade door vaccins oplopen, draaien zelf voor de kosten op8. )

Kijk naar de huidige situatie. Wie heeft de bevoegdheid om een pandemie uit te roepen?

De World Health Organisation (WHO)9. Dit is het Ministerie van ‘Gezondheid’ van de wereldregering. De WHO valt onder auspiciën van de Verenigde Naties.

sick_worldWat is deze wereldregering? Dat is de wereldelite, grote bankierfamilies en verschillende dynastieën10 die al sinds mensenheugenis alle beslissingen nemen en de wereldpolitiek bepalen en controleren. Nationale regeringen (hoe democratisch ze ook lijken) zijn slechts marionetten van deze wereldregering. De ministers van gezondheidszorg gehoorzamen aan de orders die hen worden opgelegd door de WHO, aldus dr.Ghis.

Wie gaan de vaccinaties toedienen? Dat zijn waarschijnlijk de openbare gezondheidsdiensten, artsen en verpleegkundigen. Maar er is ook sprake van speciaal opgeleide vaccinatieteams en het inzetten van militairen. Iedereen gehoorzaamt degene die boven hem staat in de piramidale machtsstructuur. Het volk gehoorzaamt de dokter. De dokter gehoorzaamt de openbare gezondheidszorg. De openbare gezondheidszorg gehoorzaamt het ministerie. Het ministerie gehoorzaamt de WHO.

Wat zijn de (verborgen) doelstellingen van de WHO?

 1. vermindering van de (over)bevolking,
 2. gerobotiseerde, gehoorzame schapen.

De medische maffia

Dr Ghis vertelt hoe zij naar aanleiding van haar boek The Medical Mafia te horen kreeg dat ze haar baan als arts moest opgeven. Ze weigerde. Vervolgens werd gedreigd dat zij haar licentie zou verliezen en voor de rechter gedaagd zou worden. Zover kwam het ook. Ze nam zelf de verdediging op zich zonder hulp van een advocaat. Hoewel de rechtszaak 12 dagen in beslag nam, noemt ze het een formaliteit. De rechtelijke macht was totaal niet geïnteresseerd in haar verhaal. Ze spreekt van een bizarre ervaring. Bij voorbaat stond vast dat ze haar licentie zou kwijtraken. De aanklagers kwamen met vooringenomen experts in dienst van en betaald door de overheid. Zelf werd ze ondersteund door vrijwilligers en sympathisanten.

Dr. Ghix spreekt van een bizarre ervaring, want het was duidelijk dat bij voorbaat vaststond dat ze haar licentie zou kwijtraken.

De aanklagers kwamen met vooringenomen experts in dienst van en betaald door de overheid.

Eén van haar bewijsstukken was de aangrijpende CBS-documentaire (1979) in de reeks 60 Minutes11. Daarin werd teruggeblikt op de varkensgriep’pandemie’ die in 1976 de Verenigde Staten in rep en roer bracht. De hele bevolking moest verplicht gevaccineerd worden.

Uit de documentaire blijkt duidelijk dat de bevolking door een felle propagandacampagne bang werd gemaakt voor iets wat niet bestond. Vervolgens werd 33% van de bevolking gedwongen gevaccineerd. Onder druk van de publieke opinie werd het vaccinatieprogramma stopgezet. De illusie werd gecreëerd dat dit hen zou beschermen. In werkelijkheid was er geen gevaar. Slechts één persoon overleed aan de varkensgriep. De hele vaccinatiecampagne was van A tot Z op leugens gebaseerd. De rechter wees dit bewijsstuk af als zijnde niet ter zake doende.

Dr. Ghis betrok onafhankelijke experts in haar rechtszaak, onder wie dr. Buchwald uit Duitsland. Hij stelt dat vaccinaties juist leiden tot meer klachten en ziektes. Elk vaccin vernietigt een deel van de hersenen. Op deze manier vernietigt het de intelligentie van toekomstige generaties.

Ze vraagt zich openlijk af: waarom willen de machthebbers domme, gehoorzame robots op deze planeet? Verplaats je in de schoenen van de elite. Het gaat niet eens om het geld, daarvan hebben ze meer dan ze kunnen uitgeven. Het gaat om macht. Ze zijn bang om ontmaskerd en gedomineerd te worden. Hun motto luidt: als je niet gedomineerd wil worden, moet je zelf domineren. Ze domineren elk volk op aarde. Steeds meer mensen doorzien het bedrog. Hoe meer de waarheid aan het licht komt, hoe meer gevaar zij lopen om hun machtspositie te verliezen. Tot voor kort konden ze ongestoord hun gang gaan.

Het cruciale punt is: de vaccinatiekwestie is in essentie geen medisch probleem, maar een politiek probleem.

Top Secret

De volgende vraag die ze stelt is: wat zit er in de vaccins? Dat zullen we nooit te weten komen. De precieze samenstelling is geheim:“Top Secret!” volgens dr.Ghis. Conclusie: ze hebben iets te verbergen. Zouden we de precieze samenstelling kennen, dan zou de bevolking vaccinaties weigeren. De cocktail bevat in ieder geval genetisch gemanipuleerde, kunstmatig samengestelde en dus lichaamsvreemde microben. Een brouwsel van ziek gemaakte, vervuilde en besmette cellen van dierlijke (o.a. groene apen12) en menselijke oorsprong (embryo’s), die kankerverwekkend zijn.

Als de bevolking volledig kennis zou hebben van de toegevoegde conserveringsmiddelen, zou men weigeren.
Als de bevolking volledig kennis zou hebben van de toegevoegde conserveringsmiddelen, zou men weigeren.

Als de bevolking volledig kennis zou hebben van de toegevoegde conserveringsmiddelen, zou men weigeren. De conserveringsmiddelen (zoals formaldehyde, een vloeistof die bij het conserveren van lijken wordt toegepast) zijn bijzonder giftig. Ze doden gezonde, levende cellen.

De toevoegingen, fixeermiddelen en conserveringsmiddelen kunnen onherstelbare, levenslange neurologische beschadigingen veroorzaken. Verlammingen, epilepsie, MS, fibromyalgie, hersenaandoeningen: het is een waslijst aan bijwerkingen die zich pas na verloop van tijd gaan openbaren.

Verdere toevoeging is squaleen, een stof die -juist bij injectie- de microben in het vaccin heftig doet uitbreken. Squaleen schakelt witte bloedcellen uit, waardoor de immuniteit sterk verzwakt.

Een andere toevoeging is kwik, bekend uit thermometers en spaarlampen. Een levensgevaarlijk vloeibaar zwaar metaal, dat eenmaal in je lijf, jaar in jaar uit je hersenen aanvreet. Kwik verlengt de houdbaarheidsdatum van de vaccins.

Verbijsterend dat dit nog steeds wordt toegestaan. Hetzelfde geldt voor aluminium, waarvan bekend is dat het de ziekte van Alzheimer veroorzaakt. Naast autisme veroorzaakt aluminium bij kinderen ook degeneratieve ziektes, zoals diabetes. Kinderen krijgen de gezondheidsconditie van een verouderd lichaam. Fabrikanten geven blijkbaar meer om geld dan om uw welzijn en gezondheid.

Niet voor niets stelt Dr. Ghis: Vaccins zijn heksenbrouwsels, “Black Magic Potions.”

Vaccins zijn vaak gericht op specifieke bevolkingsgroepen. Niet iedereen krijgt hetzelfde vaccin toegediend. Het zijn biologische oorlogswapens.

Hoe worden vaccins getest? Bijvoorbeeld op militairen. Het Golfoorlogsyndroom (naar schatting 150.000 -200.000 slachtoffers) wordt gelinkt aan experimentele Anthraxvaccinaties, die o.a. squaleen bevatten. Het wordt ook getest op gevangenen, psychiatrische patiënten, daklozen, vrijwilligers (bijvoorbeeld studenten geneeskunde!). Dr Ghis waarschuwt dat gifstoffen eveneens worden uitgetest op het grote publiek via chemtrails in de lucht. De giftige stoffen komen ons lichaam binnen via de longen en via de huid. Geen wonder dat de inhoud ‘Top Secret’ is.

Wat houden ze nog meer verborgen? Herhaalde vaccinaties vernietigen het immuunsysteem.

Wie verdient geld aan vaccins? De farmaceutische multinationals strijken het geld op. Het is een miljardenindustrie. De huidige griep ’pandemie’ is uiterst lucratief. Wie betaalt? De regering. Waar haalt de regering haar geld vandaan? Bij de burgers (belastinggeld, ziektekostenpremies). Wij betalen enorme bedragen, die gebruikt worden om onze gezondheid te vernietigen.

Witte en zwarte schapen

Dr Ghis onderscheidt witte schapen en zwarte schapen. Witte schapen zijn makke, afhankelijke schepsels die alle verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen. Zij zijn afhankelijk van een externe autoriteit die het beste met hen voor heeft: hun herder. Zij vertrouwen en gehoorzamen de dokter blindelings. Zij weten meer van ziekte dan van gezondheid. Gehoorzame schapen (burgers, verpleegkundigen, artsen, ministers) worden beloond met een wortel.(geld, promotie, aanzien, lintjes)

De map met FEMA-kampen, waarover uiterst geheimzinnig gedaan wordt! (klik op illustratie voor meer info)
De map met FEMA-kampen, waarover uiterst geheimzinnig gedaan wordt! (klik op illustratie voor meer info)

Zwarte schapen zijn rebellen. Zij slikken niets voor zoete koek, informeren zich, vormen hun eigen mening, gaan zo nodig over tot actie, protesteren en tekenen petities. Ze zijn in verzet. Rebellen zijn lastposten en verdienen stokslagen. Zij worden buitengesloten, krijgen boetes, riskeren gevangenisstraf, kunnen hun bezittingen kwijtraken en worden outcasts.

In de Verenigde Staten zijn ruim 800 zwaar beveiligde, volledig bemande FEMA-kampen14. Nu nog leeg, maar klaar voor gebruik zodra de noodtoestand wordt afgekondigd.

Dit is de keus waar we voor gesteld gaan worden: gedwongen vaccinatie of onvrijwillige gevangenschap. Hoezo keus? Dr. Ghis zegt: “Ik ga voor geen van beide opties, want van werkelijke keus is geen sprake. Het is een nepkeus tussen twee kwaden. Als ik zou kiezen voor vaccinatie, is dat louter uit angst. Dan dood ik mijzelf. We gaan dood aan angst en uitputting, niet aan ziekte. We sterven aan de manifestatie van angst”.

Dr. Ghis roept uit: zijn wij schapen of niet? Wie zijn wij eigenlijk?

We zijn onsterfelijk! We zijn scheppers. In ons diepste wezen, zegt ze, zijn we pure liefde.  Uit liefde voor mezelf laat ik me niet vaccineren, ongeacht de consequenties.

De ultieme beslissing

Er is wel degelijk keus! Deze vaccinatiekwestie stelt ons voor de ultieme beslissing, die in wezen een vermomde zegen is. Blijf ik een schaap, geleid door angst, of claim ik mijn soevereiniteit geleid door liefde? Dat is de essentiële vraag en de uiteindelijk keus waar we voor gesteld worden.

Het is momenteel crisis op alle fronten: politiek, religieus, sociaal, financieel, klimatologisch, en op voedselgebied. Maar in feite is er slechts één crisis: een evolutionaire crisis.

De mens als schaap is stervende. Het schaapachtige is een valse identiteit gebaseerd op leugens en illusie.

De wereld van illusies houdt op te bestaan. Het bevindt zich in een stervensproces.

Deze evolutionaire crisis is de kraamkamer van ons echte wezen.

De mens als schaap is stervende. Het schaapachtige is een valse identiteit gebaseerd op leugens en illusie. De wereld van illusies houdt op te bestaan. Het bevindt zich in een stervensproces. Deze evolutionaire crisis is de kraamkamer van ons echte wezen.

We gaan nu ontdekken wie we werkelijk zijn: grootse wezens. Slechts gehoorzamend aan onze innerlijke authentieke autoriteit. Dit is exact hetzelfde proces als de transformatie van rups naar vlinder. Zij lijkt te sterven, verliest haar cocon, maar krijgt vleugels! Laten we ons verheugen in plaats van angstig te zijn. Het is het einde van het schapentijdperk. Oorlogen, vaccinaties, hongersnood, armoede en geweld komen ten einde. Zie deze keuze als een zegen. Ons werkelijke wezen staat op het punt zich te ontpoppen.

De afwachtende houding van het witte schaap is niet het antwoord. Het opstandige gedrag van het zwarte schaap werkt ook niet: het leidt naar het FEMA-kamp.

We moeten de polariteit van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid overstijgen.

Wanneer ik nee zeg tegen vaccinatie, betekent het dat ik ja zeg tegen wie ik in mijn diepste wezen ben.

We moeten het oude loslaten. Doe niet langer moeite het wetenschappelijk jargon van doktoren en politici te begrijpen. Uit onderzoek in Quebec bleek dat slechts 6% van de burgers politici vertrouwt. Dit betekent dat 94% het geloof in politici heeft verloren. Een schokkend onderzoeksresultaat en een teken aan de wand. Daarentegen heeft 85% van de ondervraagden vertrouwen in artsen. Deze volgen echter gewild of ongewild de Gezondheidsraad en daarmee indirect de politici. Als je in de piramidale machtsstructuur politici niet meer vertrouwt, kun je evenmin op artsen vertrouwen. Zij gehoorzamen immers aan de politiek. Zo luidt de conclusie van dr. Ghis.

Onvoorwaardelijke liefde

Realiseer je waar de ultieme macht ligt: in de kracht van onvoorwaardelijke liefde. Het gaat uiteindelijk om het transformeren van valse macht van buitenaf naar authentieke kracht van binnenuit. ~

Deze transformatie brengt ons naar wie we werkelijk en in diepste wezen zijn. “Ik nodig je uit om de realiteit vanuit dit perspectief te zien”, aldus dr. Ghis.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Namens de Werkgroep 9-9-9, La Vie Tara, 6-12 september 2009 / Lalouvesc, Frankrijk.

Beatrijs Penn, Albert Toby, Nico Appelman

~~~~~~~~~~~~~~~~

Noten:

1) The Medical Mafia: how to get out of it alive and take back our health & wealth , Dr. Ghislaine Lanctot, ISBN-nummer 9780964412606.

Andere boeken van dr. Ghis: The Trial of the Medical Mafia (1996), What the Hell Am I Doing Here Anyway (2002), Madame Ghis- Escape in Prison (2009). Adres: P.O. Box 309, Waterloo, JOE 2NO Quebec, Canada. info@personocratia.com

2) http://www.video.healthhaven.com/vaccination.htm of op YouTube: vacunación101, con Ghis (deel 1 t/m 6). Of op haar eigen website: www.personocratia.com

3) Jannes Koetsier, auteur van De gezonde patiënt. Over de ziekte van het medisch bedrijf en gezond consumentengedrag. Verkrijgbaar via: www.degezondepatient.nl

4) http://www.conspiracyarchive.com/NWO/depopulation.htm

5)Georgia Guidestones, Een enorm granieten monument in Elbert County dat in 1980 anoniem werd geplaatst. In de stenen zijn 10 richtlijnen gehouwen, waarvan de eerste luidt: “Handhaaf de menselijke bevolking onder de 500 miljoen zielen, in permanente balans met de natuur.” O.a. www.grenswetenschap.nl

6) o.a. www.davidicke.com , en www.wijwordenwakker.org aanbevolen literatuur: Worden Wij Wakker, Marcel Messing.

7) U.S. PATRIOT ACT 2001: http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid=f:publ056.107.pdf

8)Zie ook voor vrijwaring vaccinaties 2008: www.causecast.org Secret Government Bailout for Pharmaceutical Companies Will Cost Taxpayes Trillions Autism Hurts.

9) door sceptici ook wel de World Hell Organisation genoemd.

10) de wereldelite bestaat uit de invloedrijkste, machtigste en meest vermogende mensen in de maatschappij, de politiek, het bankwezen, de media, en de zakenwereld, o.a: de familiedynastieën van met name Rothschild en Rockefeller, Astor, DuPont, Disney, Reynolds, Onassis, Guggenheim, Russell, Taft, Forbes, Vanderbilt, als ook verschillende koningshuizen. Zie ook de Bilderberggroep. Deze elite implementeert de Nieuwe Wereld Orde (NWO). Volgens talloze onderzoekers streven zij een fascistische dictatuur na.

11) De CBS-documentaire (1979) uit de reeks 60 Minutes . Te zien op www.despuitblijfteruit.nl

12) Een uitstekende website met veel goede artikelen over vaccinaties: www.naturalnews.com Diseased African Monkeys Used to Make Swine Flu Vaccins; Private Military Contractor Holds Key Patents. 5 augustus 2009. Patentnummer 5911998: ‘Method of producing a virus vaccin from an African monkey kidney celline’.

13) www.xandernieuws.nl Uitgelekt document Franse overheid: ‘vrijwillige’ vaccinaties zullen toch afgedwongen worden. 1 september 2009.

Het gaat om een 19 pagina’s tellende document van 21 augustus 2009 met codenummer NOR 10CK0919751C.

Zie ook www.infowars.com French Government Plans Mass Swine Flu Vaccination Programm. 31 augustus 2009.

14) FEMA: Federal Emergency Management Agency. Het grootste FEMA-kamp bevindt zich in Anchorage, Alaska, en heeft een geschatte capaciteit van 500.000. Bij het uitroepen van de noodtoestand zijn ze volledig operationeel. Deze kampen vertonen veel gelijkenissen met concentratiekampen.

15) Voor up-to-date informatie en acties zie www.wehaveachoice.weebly.com Onder tabblad Voorbeelden vindt u het volledige bewijsmateriaal dat u kunt gebruiken als u van uw burgerplicht gebruik wilt maken door aangifte te doen van een voorgenomen misdrijf, in dit geval een dreigende verplichte vaccinatie.

71 gedachten over “Dokter Ghis doet haar mond open!

 1. Voor degenen die het moeilijk vinden te geloven dat de wereldelite uw voortijdig plant, een aantal uitspraken van leden ervan:

  “Given global instabilities, including those in the former Soviet bloc, the need for firm control of world technology, weaponry, and natural resources, is now absolutely mandatory. The immediate reduction of world population, according to the mid-1970’s recommendation of the Draper Fund, must be immediately affected.”

  The present vast overpopulation, now far beyond the world carrying capacity, cannot be answered by future reductions in the birth rate due to contraception, sterilization and abortion, but must be met in the present by the reduction of numbers presently existing. This must be done by whatever means necessary.”
  Initiative for the United Nations ECO-92 EARTH CHARTER
  http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/cobden_club.htm

  “A reasonable estimate for an industrialized world society at the present North American material standard of living would be one billion people. This must be implemented within 30-50 years; 2/3’s of the population must be cut.”
  UN Biodiversity Assessment on Sustainable Human Population; US Senate September 9, 1994

  “A total world population of 250-300 million people, a 95% decline from present levels, would be ideal.”
  Ted Turner, owner of CNN, in an interview with Audubon magazine

  “There is a single theme behind all our work–we must reduce population levels. Either governments do it our way, through nice clean methods, or they will get the kinds of mess that we have in El Salvador, or in Iran or in Beirut. Population is a political problem. Once population is out of control, it requires authoritarian government, even fascism, to reduce it….” “Our program in El Salvador didn’t work. The infrastructure was not there to support it. There were just too goddamned many people…. To really reduce population, quickly, you have to pull all the males into the fighting and you have to kill significant numbers of fertile age females….” The quickest way to reduce population is through famine, like in Africa, or through disease like the Black Death….”
  Thomas Ferguson, State Department Office of Population Affairs

  “Within the next 5 to 10 years it would probably be possible to make a new infective micro-organism which could differ in certain important respects from any known disease-causing organisms. Most important of these is that it might be refractory to the immunological and therapeutic processes upon which we depend to maintain our relative freedom from infectious diseases.”
  The Defense Department’s Biological Warfare (BW) division at Ft. Detrick which requested during the 1969 House Appropriations Committee hearing, funds to develop, a “novel” new disease that would both be resistant to, and break down a victim’s immune system (AIDS).

  “A cancer is an uncontrolled multiplication of cells; the population explosion is an uncontrolled multiplication of people…. We must shift our efforts from the treatment of the symptoms to the cutting out of the cancer. The operation will demand many apparently brutal and heartless decisions.”
  Stanford Professor Paul Ehrlich in The Population Bomb

  “In order to stabilize world population, we must eliminate 350,000 people per day. It is a horrible thing to say, but it is just as bad not to say it.”
  J. Cousteau, 1991 explorer and UNESCO courier

  “I believe that human overpopulation is the fundamental problem on Earth Today” and, “We humans have become a disease, the Humanpox.”
  Dave Foreman, Sierra Club and co founder of Earth First!

  “In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill…. But in designating them as the enemy, we fall into the trap of mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”
  Alexander King, Bertrand Schneider – Founder and Secretary, respectively, The Club of Rome, The First Global Revolution, pgs 104-105, 1991

  “Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature”
  Anonymously commissioned Georgia Guidestones

  “We must speak more clearly about sexuality, contraception, about abortion, about values that control population, because the ecological crisis, in short, is the population crisis. Cut the population by 90% and there are not enough people left to do a great deal of ecological damage.”
  Mikhail Gorbachev

  “War and famine would not do. Instead, disease offered the most efficient and fastest way to kill the billions that must soon die if the population crisis is to be solved. AIDS is not an efficient killer because it is too slow. My favorite candidate for eliminating 90 percent of the world’s population is airborne Ebola (Ebola Reston), because it is both highly lethal and it kills in days, instead of years. “We’ve got airborne diseases with 90 percent mortality in humans. Killing humans. Think about that. “You know, the bird flu’s good, too. For everyone who survives, he will have to bury nine”
  Dr. Eric Pianka University of Texas evolutionary ecologist and lizard expert, showed solutions for reducing the world’s population to an audience on population control

  Depopulation should be the highest priority of foreign policy towards the third world, because the US economy will require large and increasing amounts of minerals from abroad, especially from less developed countries”.
  Dr. Henry Kissinger

  “World population needs to be decreased by 50%”
  Dr. Henry Kissinger

  “The elderly are useless eaters”
  Dr. Henry Kissinger

  “The principle that sustains compulsory vaccination is broad enough to cover cutting the Fallopian tubes.”
  Justice Oliver Wendell Holmes

  “We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”
  David Rockefeller

  “The illegal we do immediately. The unconstitutional takes a little longer.”
  Dr. Henry Kissinger New York Times, Oct. 28, 1973

  “If I were reincarnated I would wish to be returned to earth as a killer virus to lower human population levels.”
  Prince Phillip, Queen Elizabeth’s husband, Duke of Edinburgh, leader of the World Wildlife Fund

  “Frankly I had thought that at the time Roe was decided, there was concern about population growth and particularly growth in populations that we don’t want to have too many of.”
  Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg

  Childbearing should be a punishable crime against society, unless the parents hold a government license. All potential parents should be required to use contraceptive chemicals, the government issuing antidotes to citizens chosen for childbearing.”
  David Brower, first Executive Director of the Sierra Club

  “Society has no business to permit degenerates to reproduce their kind…. Any group of farmers, who permitted their best stock not to breed, and let all the increase come from the worst stock, would be treated as fit inmates for an asylum…. Some day we will realize that the prime duty, the inescapable duty of the good citizens of the right type is to leave his or her blood behind him in the world; and that we have no business to permit the perpetuation of citizens of the wrong type. The great problem of civilization is to secure a relative increase of the valuable as compared with the less valuable or noxious elements in the population… The problem cannot be met unless we give full consideration to the immense influence of heredity…”

  “I wish very much that the wrong people could be prevented entirely from breeding; and when the evil nature of these people is sufficiently flagrant, this should be done. Criminals should be sterilized and feebleminded persons forbidden to leave offspring behind them… The emphasis should be laid on getting desirable people to breed…”

  “Out of the full spectrum of human personality, one-fourth is electing to transcend…One-fourth is ready to so choose, given the example of one other…One-fourth is resistant to election. They are unattracted by life ever evolving. One-fourth is destructive. They are born angry with God…They are defective seeds…There have always been defective seeds. In the past they were permitted to die a ‘natural death’…we, the elders, have been patiently waiting until the very last moment before the quantum transformation, to take action to cut out this corrupted and corrupting element in the body of humanity. It is like watching a cancer grow…Now, as we approach the quantum shift from creature-human to co-creative human—the human who is an inheritor of god-like powers—the destructive one-fourth must be eliminated from the social body. We have no choice, dearly beloveds. Fortunately you, dearly beloveds, are not responsible for this act. We are. We are in charge of God’s selection process for planet Earth. He selects, we destroy. We are the riders of the pale horse, Death. We come to bring death to those who are unable to know God…the riders of the pale horse are about to pass among you. Grim reapers, they will separate the wheat from the chaff. This is the most painful period in the history of humanity…”
  Futurist Barbara Marx Hubbard (who wanted to create a Dept. of Peace)

  “Accordingly, the Bureau of Oceans, International Environmental and Scientific Affairs has consistently blocked industrialization policies in the Third World, denying developing nation’s access to nuclear energy technology–the policies that would enable countries to sustain a growing population. According to State Department sources, and Ferguson himself, Alexander Haig is a “firm believer” in population control referring to the US State Department Office of Population Affairs, which was established by Henry Kissinger in 1975. The title has since been changed to The Bureau of Oceans, International Environmental and Scientific Affairs.

  “I wish very much that the wrong people could be prevented entirely from breeding; and when the evil nature of these people is sufficiently flagrant, this should be done. Criminals should be sterilized and feebleminded persons forbidden to leave offspring behind them…The emphasis should be laid on getting desirable people to breed…”
  Theodore Roosevelt to Charles B. Davenport, January 3, 1913, Charles B. Davenport Papers, Department of Genetics, Cold Spring Harbor, N.Y

  “Malthus has been vindicated; reality is finally catching up with Malthus. The Third World is overpopulated, it’s an economic mess, and there’s no way they could get out of it with this fast-growing population. Our philosophy is: back to the village.”
  Dr. Arne Schiotz, World Wildlife Fund Director of Conservation, stated such, ironically, in 1984

  “The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and communism under the same tent, all under their control…. Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent.”
  Congressman Larry P. McDonald, 1976, killed in the Korean Airlines 747 that was shot down by the Soviet Union.

  “The Planetary Regime might be given responsibility for determining the optimum population for the world and for each region and for arbitrating various countries’ shares within their regional limits. Control of population size might remain the responsibility of each government, but the Regime would have some power to enforce the agreed limits.”
  “Indeed, it has been concluded that compulsory population-control laws, even including laws requiring compulsory abortion, could be sustained under the existing Constitution if the population crisis became sufficiently severe to endanger the society.”
  “Adding a sterilant to drinking water or staple foods is a suggestion that seems to horrify people more than most proposals for involuntary fertility control. Indeed, this would pose some very difficult political, legal, and social questions, to say nothing of the technical problems. No such sterilant exists today, nor does one appear to be under development. To be acceptable, such a substance would have to meet some rather stiff requirements: it must be uniformly effective, despite widely varying doses received by individuals, and despite varying degrees of fertility and sensitivity among individuals; it must be free of dangerous or unpleasant side effects; and it must have no effect on members of the opposite sex, children, old people, pets, or livestock.”
  Obama’s science czar John P. Holdren: From a book he helped write ‘Ecoscience’

  “And advanced forms of biological warfare that can target specific genotypes may transform biological warfare from the realm of terror to a politically useful tool.”
  Secretary of Defense William S. Cohen, April 28, 1997; Testimony before Congressional Committee

  “I do not pretend that birth control is the only way in which population can be kept from increasing… War… has hitherto been disappointing in this respect, but perhaps bacteriological war may prove more effective. If a Black Death could be spread throughout the world once in every generation survivors could procreate freely without making the world too full… The state of affairs might be somewhat unpleasant, but what of that? Really high-minded people are indifferent to happiness, especially other people’s… There are three ways of securing a society that shall be stable as regards population. The first is that of birth control, the second that of infanticide or really destructive wars, and the third that of general misery except for a powerful minority…”
  Bertrand Russell, The Impact Of Science On Society 1953

  “No one will enter the New World Order unless he or she will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age unless he will take a Luciferian Initiation.”
  David Spangler, Director of Planetary Initiative, United Nations

  ”Wie het voedsel beheerst, beheerst de wereld”
  Fritz ter Meer directeur IG Farben

  “(Toxische) “Voeding is een wapen”
  Kissinger

  “U.S. policy toward the third world should be one of depopulation”
  Dr. Henry Kissinger, 1978

  “Population growth has exceeded the capacity of the biosphere” (i.e. the earth) “It is estimated that an ‘agricultural world’ in which most human beings are peasants should be able to support 5 to 7 billion people.”
  UN Biodiversity Treaty UN Global Biological Assessment Sustainable Human Populations

 2. Uhhhh…. vaccinaties weigeren is opstandig gedrag is FEMA kamp of zoiets. Dokter Gis wordt bedankt voor haar heldere uiteenzetting van de mogelijkheden.

  Begrijp ik hieruit dat we liefdevol onzelf in FEMA kampen of zoiets gaan laten opsluiten???

 3. dankzij deze moedige mens en zo zijn er
  gelukkig veel meer, kan er bij honderdduizenden iets gebeuren om hen
  wakker te laten worden.
  een verheffend artikel in de reeks bewustwording.

  aram

 4. Soms denk ik dat zelfs heel dat gebeuren van ascenderen in de wereld is geroepen om mensen blind te maken voor wat er eigenlijk allemaal gaande is!…..
  Zodat er niet meer gekeken wordt naar de eigen verantwoording en een afwachtende houding aan te nemen en zich verheven te voelen boven een ander….. Want(zoals ik het begrepen heb…) als je moeder of je kind of je buurman of noem maar op wie, nog NIET zover is als jij…blijven die achter om het maar een beetje uit te zoeken terwel jij je bij je ECHTE familie begeeft. Want je aardse familie is niet echt. Onvoorwaardelijke liefde? Ik denk het niet. Al denk ik wel dat Onvoorwaardelijke liefde en dankbaarheid de kracht is.X

 5. Verlichting en ascenderen zijn 2 verschillende dingen. Ascenderen voelt voor mij niet zuiver en geeft mij bezelfde nasmaak als bv.. de codex of deze verplichte vaccinaties. Al zijn het hele verschillende dingen worden ze door dezelfde ( Naar mijn gevoel…) machten gemaakt. Na ontelbare manipulaties in de vorm van religies etc. waar al gezegt werdt dat de een beter is en meer waarde heeft dan de ander…. als je je aansluit bij deze god of ET, je met ons mee doet dan ben jij ook beter….
  Telkens blijven we in die val vallen. Het is zo dat ik niet beter ben dan wie dan ook ( of….) en wie dan ook niet beter is dan mij ( of….) Alles wat hier op aarde gebeurt daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. Alles is een consequentie van iemands zijn gedachten. Goed of slecht.
  En om je macht weg te geven aan buitenaardsen die wachten om ons ( eigenlijk alleen degene die ascenderen…) mee te nemen! Sorry hoor!
  Het is een beetje een wegwerp mentality……X

 6. Ik denk dat ascensie/verlichting/whatever net zoiets is als met een volle aanhanger naar de milieustraat rijden, je gooit hier iets in en daar iets in.Uiteindelijk ga je met een lege aanhanger weer naar huis! En of je nou met een rode,gele,groene,oude of nieuwe aanhanger komt maakt niet uit je hebt de weg naar de milieustraat gevonden.
  Dus Willing die laatste zin van jou is zo gek nog niet!!

 7. @ Willing,

  Voor mijn gevoel is het zo dat wanneer wij mensen onvoorwaardelijke lief konden hebben
  en betrouwbaar zouden zijn er geen religies of buitenaardse interventies nodig zijn.
  Dan konden we bij elkaar terecht.
  Ik moet steeds denken aan Imagine van John Lennon.

 8. @Riet/Willing: gisteren bij David Icke geweest. Er vielen weer heel wat puzzlestukjes op de plaats. Het was een goed, samenhangend verhaal, vond ik. Ieder mens is van nature een kosmisch wezen, van nature kosmisch verbonden. We leven echter in een gevangenis, gevangen gehouden door een ‘soort’ die van onze negatieve gedachten leeft.. Energetisch van oorlogen, haat, geweld, ruzie smult. Er alles aan doet om dit proces te voeden en van ons blijft tappen.
  Pure liefde, en inderdaad zoals ik zelf telkens aanhaal uit allerlei stukken, liefde vertaalt naar plezier, passie, dankbaarheid en waardering, doet ‘hen’ bij wijze van spreken pijn aan de ogen.. David Icke heeft 8 uur (!!) gesproken, iedereen was laaiend enthousiast, 1200 mensen.

  ZEG NEE TEGEN VACCINATIES, ZEG NEE TEGEN ZAKEN DIE NIET GOED VOELEN, KOM IN ACTIE. En deel dit met veel mensen. Ook al zijn ze totaal niet op de hoogte, is het gevaar daar dat je voor dimbo wordt uitgemaakt, doe je ding, deel de informatie.

  Kom ook in aktie, gewoon met de middelen die ons nog steeds ten dienste staan, hoewel wetgeving al aan alle kanten is verkracht (inderdaad het EU-verdrag, wellicht volledig onwetend door JP), is de weg naar de rechter nog steeds dé democratische en vooral (LIEFDE!) vreedzame weg naar Eenheid.

  Ik ga proberen er een mooi stuk van te maken. (hoewel het donker werd in de zaal aan het begin, met mijn notitieblok op schoot..) Wauw, ik zit hier nog te shaken, terwijl ik toch wel wat gewend ben. Alleen al de intentie bij mezelf, dat er niets ‘fout’ is, dat het allemaal PER DEFINITIE al goed is, kosmische verbinding er al van nature is. Heerlijk. Gewoon heel erg jezelf (proberen te) zijn.. 😉

 9. Imagine a Wonderful World..
  Ascentie is het hogere octaaf in energetische trilling waarin we terecht gaan komen. Die kosmische energie (nog hogere liefdesprikkels..) komt met ‘bakken tegelijk uit de hemel’.. Heerlijke hulp, fantastische douche, als je jezelf de intentie geeft om ‘erin’ te willen staan, het te willen ontvangen. Je kunt het ook niet tegenhouden, maar het verloopt wel vlotter. Je lichaam zou wat tegen kunnen sputteren (hahahaha..!), maar dat is dan ook alles…
  Ascentie is niets anders, fysiek of niet fysiek. Probeer eens een toonladder te zingen en dan door meteen naar het volgende octaaf.. De ‘do’ is dan tweevoudig.. Einde van de ene ladder en een start voor de volgende. That’s what’s happening. Imagine a Wonderful world.. That’s all folks ;-))

 10. Ascensie of hoe je het ook wilt noemen is een proces. Een proces dat een seconde kan duren,
  vele jaren maar ook vele levens.
  Er zijn enkele triggers: (er zullen er vast meer zijn,dit zijn er enkele die ik weet)
  Onrust(wie, wat ,waar, waarom)
  Ervaringen(negatief)
  BDE
  Dromen(visioenen)

  De triggers leiden tot een zoektocht
  De zoektocht zal er voor zorgen dat je het uiteindelijk snapt,dat er een lichtje gaat branden.
  De schellen vallen je(je gooit ze) van je ogen! Je ziet het grote geheel!
  Maar……………DE WET VAN VRIJE WILSBESCHIKKING!

 11. Dank je wel Ghislaine Lanctot voor je prachtige artikel en dank je wel vertaler(s) hiervan!

  Hoe moeilijk het voor sommigen misschien ook te verhappen is heeft Ghislaine Lanctot gewoon gelijk.

  Het huidige gebeuren kan heel goed een zegen zijn, wij moeten het alleen wél even neerzetten. Velen van ons zien dat al en leven daar ook naar; het gaat erom dat iedereen dit gaat inzien.

  Niets ligt buiten ons. Er bestaat in feite geen ‘buiten’ ons. Ook het huidige gebeuren ligt niet buiten ons.
  Wij zijn geen slachtoffers noch toevallige bezoekers van deze planeet.

  Wij worden niet ineens scheppers van onze eigen realiteit, wij zijn altijd de scheppers van onze eigen werkelijkheid geweest.

  WIJ zijn het die het huidige gebeuren hebben geco-creerd.
  Dáárom ook kunnen wij het veranderen!

  Nemen we hier massaal onze verantwoordelijkheid voor, leggen wij onze autoriteit niet langer buiten onszelf, eisen wij onze intrinsieke power terug, dan is iedere andere vorm die wij kiezen te creeren, tot de allermooiste, de meest vrije aan toe.

  Wij ZIJN licht en scheppend bewustzijn.
  Wij ZIJN liefde.

  Eén persoon al kan verandering ten goede neerzetten. Wat gaan we met ons allen doen?

 12. @Guido
  Ik heb aan mijn website een website toegevoegd over de vacinatie. Mijn eigen ervaring en ook mijn denkwijze. Daarbij veel informatie en de nieuwste berichten. Ik werk met mensen en wij zijn hier allemaal in gesprek met elkaar over dit soort zaken en ik kan je meedelen dat iedereen die ik ken tegen vaccinatie is, al van zichzelf uit doordat er zo’n idote hype van gemaakt is. Het is ook zo doorzichtig. Ze lijken overmoedig te zijn geworden.
  In ieder geval kan ik je verzekeren dat in mijn omgeving er een hele mooie en belangrijke ontwikkeling plaatsvind en ik houd
  het vuurtje hoog.
  Ik sta overal open voor, in ieder verhaal zit wel iets. Ik onderzoek alles en behoud wat voor mij het goede is. Maar we moeten het zelf doen, we moeten het zelf creeren.
  We moeten niet blijven wachten tot de vloot gaat landen, wij moeten de stappen zetten. Wanneer er hier buitenaardsen met de bedoeling komen om ons te leren over nieuwe leefwijzen en technieken in dienst van de mens, dan zijn ze wat mij betreft van harte welkom. Zolang wij maar aan het roer blijven staan. Maar zoals je weet ik blijf kritisch kijken naar alles wat zich aandient. Wij hebben die kwaliteit niet voor niets als mens. Zolang we maar open blijven staan.

 13. @Riet, helemaal mooi gesproken. Die vloot die gaat landen, landt pas als wij onze zaakjes op orde hebben..! Eerst zelf aan de slag, met dagelijkse zaken, zoals plezier hebben, passie voelen, dankbaar zijn en waardering hebben. Alles in compassie met mensen en dieren om ons heen!

 14. @Marianne

  Ik ben het volkomen met je eens.
  Het licht en het scheppend vermogen is in ons en wij kunnen daarmee verandering aanbrengen en deze hele crisis is een eyeopener voor iedereen die nog wakker moet worden of half slaapt.
  Wij zijn de vormgevers en als we uit de slachtofferrol stappen en nee durven te zeggen tegen wat wij in diepste als niet goed voor ons
  voelen dan keert alles zich ten goede. Ik ben daarvan overtuigd.
  Maar dat vraagt wel moed en kracht, want je hebt een hele meute witte schapen tegenover je die je uitstoten. Dan sta je alleen. En juist diegenen die daar alleen staan kunnen nu samen gaan werken voor een positieve ontwikkeling.

 15. Uit:

  5. Matrix V: De simultane mens en de planeet zijn aan het afstuderen
  De mens is de uitdaging aangegaan om hier als simultaanspeler van alles te leren en te ervaren. In deze Eindtijd, tot het tijd wordt om het spel te verlaten, is observeren het doel. Zorg dat je je niet in de agenda’s van de buitenaardsen laat opnemen, waardoor je eigen spirituele agenda wordt verijdeld of opgeslokt.

  Anderen redden is niet mogelijk; in tegendeel, zulke agenda’s spelen het duister hier alleen maar in de kaart. Weet dat de aard van het Melkwegspel niet door aardse simultanen kan worden veranderd.

 16. Nog een keer proberen, was blijkbaar te schokkend…

  Uit: http://www.ascensie.nl/mensmissieC.htm
  Over ascensie
  Quote:
  5. Matrix V: De simultane mens en de planeet zijn aan het afstuderen
  De mens is de uitdaging aangegaan om hier als simultaanspeler van alles te leren en te ervaren. In deze Eindtijd, tot het tijd wordt om het spel te verlaten, is observeren het doel. Zorg dat je je niet in de agenda’s van de buitenaardsen laat opnemen, waardoor je eigen spirituele agenda wordt verijdeld of opgeslokt.

  Anderen redden is niet mogelijk; in tegendeel, zulke agenda’s spelen het duister hier alleen maar in de kaart. Weet dat de aard van het Melkwegspel niet door aardse simultanen kan worden veranderd.
  Einde quote

  En hier http://www.ascensie.nl/mensMV.htm nog wat heerlijke anti-ET schrijfsels.

 17. @ Guido
  Ja Guido, vooral dat wat je opnoemt. Want vaak hoef je niet veel te doen en doet een uitstraling zijn eigen werk.
  Zorg dus dat het licht je kan bereiken door alles wat het in de weg staat op te ruimen.
  Wij zijn als mens veel krachtiger dan men ons heeft doen geloven. We hebben teveel geloofd van wat anderen vooral de “machtigen” der aarde ons wijs maakten.
  Teveel naar buitengekeken. De oplossing van alles is naar binnenkijken. En dat werkt het hele systeem zoals wij het hebben gecreeerd tegen. Ze geven ons allemaal speeltjes en zoethoudertjes zodat we onszelf maar niet volledig leren kennen.
  En het merendeel trapt er nog in.
  Wat zou er gebeuren als dit wegvalt door de crisis?

 18. @Gompie, excuus, je reactie, helemaal bovenaan, stond op ‘Wacht’ in ons systeem. Inmiddels hierboven te vinden; ik maak er een apart verhaal van. Belangrijk genoeg.
  DANK!!

 19. Zo zie ik het ook. Elke dag begin ik met dankbaarheid en elk moment vul ik met onvoorwaardelijke liefde! ( ….al moet ik er soms veel moeite voor doen…hahahahah…en vaak een beetje om mezelf lachen!Dat maakt het allemaal wat lichter. Voor mijX) Verlichting is het ( in mijn ogen) waar hier over gepraat wordt..(?)en als blijkt dat ascenderen en verlichting 2 dezelfde dingen zijn dan is dat zo. Al is dat niet hoe ik erover gelezen heb! David Icke…wow wat leuk dat je erbij kon zijn. En, wat je schrijf over gevangen zitten etc… zo zie ik het ook!

  Je schrijft echter ook, over opkomen voor wat je voelt dat onjuist is….. Ik ben tegen vaccineren gedwongen of niet..ik ga het niet doen. Ik bepaal wat er in mijn en mijn kinderen terecht komt! Dit is iets dat staat vast en baard mij geen zorgen. Want als we moeten opkomen voor onszelf dan doe ik dat. Peaceful….wel te verstaan.

  Wij moeten wel de verandering zijn die we willen zien. En ik probeer dat ook te zijn. Ik maak fouten en ben blij en dankbaar voor die fouten want als die er niet zouden zijn zou ik niets leren. De aarde is mijn thuis en ik hou van haar. Ik ruim hier de door ons gemaakt troep met inzicht, liefde en lessen, wijsheid en kracht op. Zodat de volgende generatie kan leven en groeien in harmonie met de natuur en hun eigen holistische zelf.Dat zie ik als mijn taak. Heb ik ascentie verkeerd begrepen laat dat dan weten? X ……….Zolang we maar open blijven staan! Deze is leuk……Minds are parachutes thay only function when there open!X

 20. Prachtig gesproken, vind ik, Willing. Liefdevol.

  David Icke had het gisteren over de MIND. Dat is een veelgebruikte term, maar eigenlijk wordt daarme het ‘denk-vermogen’ bedoeld. En het is nu juist het HART dat ons verbindt. De MIND zet ons heel snel in het EGO. De mind zorgt voor jou als mens, niks verkeerds mee, maar is dus EGO-istisch. Het HART verbindt met mensen en leven om je heen.
  Thinking by heart dus!! Maar in dat hart hoef je niet te denken.. Het is -zoals de Engelsen het zo mooi zeggen- KNOWING BY HEART. Waar we in het Nederlands roepen dat je iets uit je hoofd moet leren..;-) Het is een mooie uitdrukking van die parachutes. Een open mind is in ieder geval een hele mooie start.

 21. Het naar buiten gericht rationeel-logisch verstand en het naar binnen gericht gevoelsmatig-intuïtief vermogen zij elkaar aanvullende aspecten. Met dit verschil dat alleen het vrouwelijke gevoelsmatig-intuïtieve vermogen in staat is schijnbaar tegengestelde zaken zoals uiterlijk en innerlijk of hoofd en hart of goed en kwaad te verenigen in een éénheid of een verband waar de mannelijke rationele logica het af zal doen als irrationeel.
  Of zoals Jezus sprak in het evangelie van Thomas: “als jullie van de twee één maken, en het uiterlijk als het innerlijk en het innerlijk als het uiterlijk, het boven als het beneden en het mannelijke als het vrouwelijke, zodat het mannelijke niet mannelijk zal zijn en het vrouwelijke niet vrouwelijk, dan zullen jullie binnengaan in het Koninkrijk”

 22. Guido ik vind zo leuk als je zegt dat je helemaal jezelf mag zijn en dat het dan al goed is. Als iedereen dat doet dan heb je een spannend boeket van allerlei kleuren gekten die toch weer normaal zijn, omdat je op dit moment nou éénmaal bent zoals je bent en dat dat niet gerechtvaardigd of verantwoord hoeft te worden aan niks of niemand, ‘doe je ding’ kan je ook zeggen, natuurlijk zijn er hogere en lagere octaven, lagere octaven kunnen langzaam tergend traag angstig gesloten en bevooroordeeld zijn en dat is vooral drukkend benauwend; in het schemer donker met het blocnote op schoot weet ik zeker dat het weer een mooi gearticuleerd controversieel universeel dual pentium 5th dimension core met passie geschreven artikel gaat worden over AAiiiikieeee reptaaaiiil boy en z’n adorerende ascentie adepten! Als je uit de klauwen van die energie zuigende en vuiligheid spuitende factienazie beestjes wil blijven kun je maar beter een octaafje hoger springen

 23. Het gaat om de diversiteit. Een regime wil niets anders dan eenheid in grijsheid. Iedereen dezelfde pakkies met strepen aan..!
  Licht-eenheid is Eenheid in verscheidenheid. Een groot boeket van verschillende vormen (bloemen) met allemaal verschillende inhoud (geuren en kleuren). Kortom één prachtige regenboog van verschillende mensen. En die Eenheid in verscheidenheid ligt een octaaf hoger dan Eenheid in grijsheid. Iedereen kiest zijn eigen toon-tje.

 24. @ Droppie, je bent een droppie.
  Dank je wel voor de links. Ik kan me er helemaal in vinden en ga
  me er verder in verdiepen.
  Ken je het boek “stemmen uit de schaduw van Pieter Wieringa?”
  Deze man vond dat men alleen maar met Engelenwil communiceren. Hij is regressietherapeut en zegt niemand wil met de duivels praten, dus doet hij dat en geeft verslag daar verslag van in dit boek. Daarmee laat hij het licht vallen op het duister in ons en blijkt het allemaal heel erg mee te vallen.
  Ze hebben ons heel wat te vertellen. Lijkt me echt iets voor jou.
  Ik heb het boek met veel plezier gelezen, maar ja dan moet je niet bang zijn voor het duister in jezelf. Door het licht daarop te laten vallen worden deze krachten juist bevrijdt.
  Tenslotte zijn zij zelf net zo goed gevangenen.

 25. @ Willing

  Ik heb de naam verkeerd gespeld
  het moet zijn Pieter Wierenga.
  Helaas is het boek niet meer verkrijgbaar heb ik nagezocht voor je. Ik heb contact met de schrijver en zou hem kunnen benaderen omdat ik weet dat hij nog een aantal boeken had. Of dit nog zo is weet ik niet. Maar als je echt belangstelling hebt wil ik wel contact met hem opnemen.
  Laat me maar weten.
  Wat ik wel van hem heb in wordversie is ongenode gasten.
  Dat is een verslag van behandelingen die ook te maken hebben met obsessieve energieen. Heel boeiend. Die kun je van mij toegestuurd krijgen. Dit geld voor allen die interesse hebben. Zeg maar wat je wilt.
  Ik zal zo wie zo even contact met pieter opnemen.

 26. we worden allemaal wakkerder volgens mij
  en de taal wordt aldoor bloemrijker en schoner
  dankbaarheid golft doorheen de gesprekken
  zonnige dagen en rustige nachten aan ieder toegewenst

  selene

  1. jerry ;ik heb van mijn leven al zo vaak onder de douche gestaan dat ik nu wel gedoopt ben maar heb er wel veel voor moeten betalen want het schone schijn ? kost ook geld he .

 27. Riet voor jouw is het gratis inclusief de handdoek en als je nog kromme bananen hebt neem je die ook maar mee want alles wordt recht gebogen. Een lunchpakketje is wel aan te raden want hier op het wad moet je eerst een eindje lopen voor een beetje diepte en dat brood breken heb ik nog niet onder de knie, dan zorg ik voor het zonnetje en een borreltje na! 🙂

 28. @ Jerry
  Wat een zegenissen.
  Heb jij alreeds de kracht om de zon te laten schijnen?
  Luchpakketje en kromme bananen is nog te realiseren, maar helaas kan
  ik nog steeds niet over water lopen. Ben al menigmaal bijna verzopen tijdens de oefening. Misschien kun jij de zee laten splijten? Dat zou wat zijn op het wad. Kan geen UFO tegenop.
  Nietemin bedankt voor het aanbod.
  Jij verdient een plekje in de hemel.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.