Advertentie

Dr. Hans Moolenburgh en het HPV – ABC..


Binnenkort starten nieuwe rondes HPV-vaccinaties, op zijn zachtst gezegd, controversieel.. De uitspraak van een dokter: “…Het is echter gebleken dat de vaccinaties allesbehalve onschuldig zijn. Er vallen doden. Er zijn nu al ernstige en soms blijvende afwijkingen zoals verlammingen. Er zijn zelfs vermoedens dat het aantal gevallen van baarmoederhalskanker zal stijgen.” Deze dokter is Dr. Hans Moolenburgh, waarover zometeen meer.

Jonge meisjes krijgen -indien zij of hun ouders dat willen- een vaccin toegediend, waarvan geclaimed wordt dat het hen vrijwaart van een ernstige ziekte.
Er is vorig jaar al veel geschreven, ook hier op de site, over de verschillende kanten van de HPV-campagne. Dit jaar heeft de overheid besloten om een heus  reclamebureau in te zetten. Omdat de vaccinatie-opkomst eigenlijk te wensen overliet de vorige keer. Er wordt dus niet gekeken naar de achterliggende oorzaken van deze geringe opkomst, er wordt niet gevraagd naar de reden dat veel jonge meiden niet kwamen opdagen. Nee, er was een (te?) lage opkomst.

Kun je mooier in beeld gebracht krijgen, van wat er met onze hedendaagse overheidsgezondheidszorg fundamenteel mis is, dan door deze manier van handelen door diezelfde overheid?

Dr. Hans Moolenburgh staat bekend als een uitermate erudiet voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij heeft er o.a. voor gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt.

De boodschap die het reclamebureau voor de rijksoverheid moet uitdragen is duidelijk. Er moet en zál gevaccineerd worden, die mensen die wegblijven hebben het mis, maken de fout van hun leven.

Andersom gezegd.. De overheid maakt geen fouten, vaccinaties zijn absoluut veilig en het is onzin om te gaan twijfelen aan de wetenschappelijke bewijzen, die ten grondslag liggen aan de bestrijding van het HPV-virus. Bovendien zijn mensen die beweren dat er tóch gevaren zijn, dat er wel degelijk veel meisjes zijn overleden aan het vaccin, nonsens. Een ondankbare taak voor het reclamebureau, ga d’r maar an staan.

Dr. Hans Moolenburgh, de ‘éminence grise’ van de Nederlandse gezondheidszorg, schreef het voorwoord in het onvolprezen boek van journaliste Désirée Röver over baarmoederhalskanker. (De cover van het boek zie je hieronder).

Zijn bijzonder duidelijke verhaal willen wij hier als introductie van ónze neutrale voorlichtingscampagne over HPV, als eerste brengen. verhaal van Moolenburgh laat aan duidelijkheid niets, maar dan ook niets te wensen over. Lees het, stuur het door naar mensen die er belang bij kunnen hebben, die afwegingen willen maken inzake het wel of niet vaccineren.

X

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

X

Voorwoord door Dr. Hans Moolenburgh

uit het boek ‘Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins, als een ‘deux-ex-vagina’ ‘

X

Toen ik het manuscript van dit boek las, moest ik denken aan een der stripfiguren van Marten Toonder. In de Tom Poes serie komt Professor Sickbock voor, een bok met een tronie van een sluwe duivel met een Satanisch glimlachje. Meestal zien we hem omringd door pruttelende retorten of vreemde futuristische technische apparatuur en houdt hij zich bezig met het perfectioneren van technieken, die de mensheid onder zijn controle moeten brengen. Hij is het prototype van wat de Fransen noemen ’le Savant Fou’, de krankzinnige geleerde. Ik zal u straks uitleggen waarom ik aan Sickbock denk.

Désirée Röver heeft in een waar monnikenwerk zowel openbare als verborgen gegevens verzameld betreffende de laatste loot aan de toch al overladen vaccinatiestam: de enting tegen papilloomvirussen, waarvan geclaimd wordt dat die baarmoederhalskanker kan terugdringen. Het bijzondere van deze gegevens is, dat ze grotendeels afkomstig zijn uit de literatuur van hen, die de antipapilloomvaccinatie aanbevelen.

Waar berust die aanbeveling nu op? Op drie stellingen:

 • Er bestaat een aantal papilloomvirussen. Ze heten zo, omdat ze o.a. gesteelde tumortjes (papillomen) aan de baarmoedermond zouden veroorzaken.
 • Deze papillomen, maar ook andere afwijkingen aan (onder andere) de baarmoedermond, zouden het gevolg zijn van besmetting met deze virussen;
 • Een aantal van deze afwijkingen zal uitgroeien tot baarmoederhalskanker waarbij wordt gedacht, dat de virulentie van de virussoort grotendeels bepalend is voor het al dan niet ontstaan van die kanker.

We hebben dus de volgende reeks:

A (het virus) veroorzaakt B (de afwijking) en B (afhankelijk van de virulentie van het virus) kan uitgroeien tot C (baarmoederhalskanker).

Conclusie: A (het virus) is de oorzaak van C (de kanker).

Resultaat: Ent tegen A, en je roeit C uit.

Het lijkt zuiver en logisch.

De cover van het boek over HPV-vaccinaties, geschreven door Désirée Röver.

Echter: nadere onderzoekingen, die door Désirée zo naarstig in dit boek zijn verzameld, laten een heel ander beeld zien. Want ‘A’, het virus, is niet verantwoordelijk voor ‘B’, de afwijking. Het is wèl zo, dat de virussen met grote regelmaat bij afwijkingen aan de baarmoedermond worden gevonden, maar ze moeten eerder worden gezien als begeleiders, dan als oorzaak..

Mijn eigen commentaar is: Je kunt de virussen eerder als ratten beschouwen, die dáár verschijnen waar afval te eten is. Als de baarmoedermond door verschillende oorzaken, waaronder de pil, afwijkingen gaat vertonen, dan verschijnen de ratten om zich aan die afval tegoed te doen.

A is derhalve niet de oorzaak van B.

Als er afwijkingen (B) uitgroeien tot kanker (C), dan is dat niet het gevolg van het feit dat we met extra gemene virussen te maken hebben, maar een direct gevolg van het tekortschieten van het immuunsysteem, dat geen kans ziet de aangetaste baarmoedermond te herstellen en virussen uit te schakelen. Het is bekend dat onze immuunsystemen in onze tijd zwaar onder druk staan, o.a. door de sterke milieuverontreiniging.

Met andere woorden: B (de afwijking van de baarmoedermond) groeit niet tot C (kanker) als gevolg van de virussen.

Van die schijnbaar zo logische reeks A→B→C blijft dus niets over.

Het vaccin tegen de baarmoederhalskanker is niets meer dan een luchtkasteel, waarvan overigens de producenten wèl de peperdure huur opstrijken. Het is daarbij uiterst kwalijk dat er GEEN ENKEL BEWIJS is geleverd, dat de vaccins inderdaad baarmoederhalskanker terug kunnen dringen. De gehele campagne om meisjes vanaf 11 jaar in te enten, is niets meer dan een gigantische wereldwijde vivisectie op mensen, een experiment op een goedgelovige en onwetende bevolking. Maar als dit het enige was, dan viel er nog mee te leven, al is het ethisch gesproken natuurlijk volstrekt verwerpelijk.

Het is echter gebleken dat de vaccinaties allesbehalve onschuldig zijn. Er vallen doden. Er zijn nu al ernstige en soms blijvende afwijkingen zoals verlammingen. Er zijn zelfs vermoedens dat het aantal gevallen van baarmoederhalskanker zal stijgen. Mijns inziens is, volgens zeer ernstig te nemen gegevens, de meest smartelijke van de lange termijngevolgen, dat vele jonge meisjes door de enting in hun verdere leven onvruchtbaar zullen blijken te zijn.

Wie ooit de wanhoop heeft meegemaakt die ongewilde kinderloosheid bij een jonge vrouw kan veroorzaken, begrijpt ten volle dat we hier door geborneerde korte termijndenkers (die het bovendien bij het verkeerde eind hebben) zijn opgezadeld met een echt duivels brouwsel, zó uit Sickbock’s laboratorium.

Nu is het zo dat savants fous, krankzinnige geleerden, veel rare en levensgevaarlijke dingen uit kunnen denken, maar er moeten ook mensen zijn die deze plannen uitvoeren. Als ik me tot Nederland beperk, zien we bijvoorbeeld dat onze minister van volksgezondheid (’volksziekten’ zou een beter woord zijn) alle waarschuwende stemmen, zelfs die van zijn eigen adviseurs, naast zich neer heeft gelegd, en in september 2009 het gewraakte vaccin aan het inentingsprogramma wil toevoegen.

Een volstrekte medische leek (hij is socioloog) beslist uit onwetendheid en eigenwijsheid over ziekte, onvruchtbaarheid en dood, en zal op de lange termijn (en soms ook op de korte) een zee van tranen bij vele jonge vrouwen ontketenen. Jonge vrouwen, die niets liever willen dan een gewoon leuk gezin te stichten en moeder en eens zelfs grootmoeder te worden, zullen deze vreugde nooit smaken.

Ik ril als ik aan de schuld denk, die zo’n man op zich laadt. Ik huiver als ik aan al die besluitvormers over de hele wereld denk, die niet alleen in onwetendheid hun onheilszwangere besluiten nemen, maar die – en dat moet hun zwaar worden aangerekend – ook niet anders wìllen weten.

Maar tot u, ouders, zeg ik: Hoe u ook onder druk mag worden gezet, weiger deze vaccinatie! Lees het boek van Désirée, waarin u de harde bewijzen vindt van wat ik hier voor u heb aangeduid. Mocht u af en toe wat lastige stukjes tegenkomen (want de materie is moeilijk) sla ze dan gerust even over, als u de centrale boodschap er maar uit haalt. U hebt het beste met uw kind voor, dus dan hebt u een paar moeilijke stukjes daar best voor over. Als u het boek uit hebt, dan hebt u – ja: u, de gewone intelligente leek – de kennis in huis om elke minister en zelfs elke waanwijze zogenaamde expert met het schaamrood op de kaken te doen afdruipen. Wees niet bang. U redt het best. In deze tijden moeten we ons een woord aantrekken dat in 444 vóór Christus door de profeet Joël werd uitgesproken:

”De zwakke zegge: Ik ben een held”.

Dank, Désirée, dat je de moed hebt gehad met dit boek in de bres te springen. Het zal je vele vijanden in hoge plaatsen opleveren, maar nog veel meer vrienden. En er zullen dankzij jou veel minder vrouwen huilen, maar in vreugde het moederschap mogen beleven.

H.C. Moolenburgh, arts

X

~~~~~~~~~~~~~~~~

(Wil je het boek van Désirée bestellen, klik op de cover, hieronder)

Advertentie

135 thoughts on “Dr. Hans Moolenburgh en het HPV – ABC..

 1. Wie ooit de wanhoop heeft meegemaakt die ongewilde kinderloosheid bij een jonge vrouw kan veroorzaken, begrijpt ten volle dat we hier door geborneerde korte termijndenkers (die het bovendien bij het verkeerde eind hebben) zijn opgezadeld met een echt duivels brouwsel, zó uit Sickbock’s laboratorium.”

  Korte termijndenken? Het lijkt erop dat dr Hans Moolenbrgh het NWO programma over het hoofd ziet waarbij het elimineren van het merendeel van de wereldbevolking bijna bovenaan de agenda staat.

 2. Een fnatstisch boek trouwens Desire en een geweldig voorwoord! Dank jullie wel.

  Ik ben zelf een survivor van BHK en geniet van mijn kinderen en kleinkinderen. Het is ondenkbaar wat er nu aan het gebeuren is. Artsen hebben zich indertijd ingezet om mijn leven te redden. Het is voor mij bijna niet in te leven hoe het is als een arts/medemens je de ziekte wilt inspuiten. Moderne beulen.

 3. Ja het lijkt ondenkbaar dat een arts, door Abranna zeer terecht medemens genoemd, je een ziekte wil inspuiten.

  Als je echter zoals ik een aantal jaren meeloopt met patienten in de psychiatrie,
  ziet met welke middelen de lichamen van deze patienten letterijk helemaal kapot worden gemaakt,
  weet dat de psychiater geen enkel antwoord geeft op vragen over de gevolgen van deze ruinerende ‘medicatie’
  dan hoef je er niet meer in te geloven,
  dan wéét je.

 4. Ik heb ooit ergens gelezen dat meer dan 70% van de vrouwen besmet is met het papilomavirus maar dat slechts een klein deel daarvan de wratten krijgt. Als dat correct is, is het niet zo vreemd dat bij veel vrouwen naast de baarmoederhalskanker, ook het virus wordt aangetroffen.

 5. Ja Marianne, ik kan daar wat mijn zoon betreft over meepraten. Kreeg in het UMC de diagnose schizofrenie, is daarvoor jarenlang behandeld met mnedicatie!!! terwijl ik altijd gezegd heb dat ik het er niet mee eens was. Hij s (blijkt) ‘gewoon’ een begaafde asperger.
  En zo is mijn leven rijk aan voorbeelden hoor……

  Het is niet echt mijn ding om zo persoonlijk te worden maar ik verbaas me toch weer over mijn emoties waarvan ik denk dat ik ze wel allemaal verwerkt heb.

 6. Blij met dit boek en deze site.
  Wordt tijd dat zij die denken god in witte jas te zijn eens
  op het matje geroepen worden.
  En in de psychiatrie (met recht de industrie des doods genoemd) loopt het de spuigaten uit.
  Onlangs hebben ze mij nog twaalf dagen in een isoleer gegooid omdat ik mijn hoofd boven het maaiveld uitsteek.
  Dus 12 dagen volgespoten met haldol en nog twee andere drugs soorten. Na twaalf dagen op straat gegooid.
  De oplossing voor mij als probleem hebben ze ook.
  ECT uitgevonden om varkens te verdoven voor de slacht.
  En nu om mensen hun geheugen te wissen.

  Google Gepke De Leef

 7. Nou Gepke, ik hoef niet zoveel moeite te doen om me daar iets bij voor te stellen.
  Mijn (bovengenoemde) zoon werd afgeperst door een crimineel die sociaal zwakke mensen opspoorde om zodoende aan zijn leeftocht te komen. Zo ook mijn zoon. Die heeft het toch gemeld bij de politie en als ruil heeft de crimineel hem dmv een setup in de gevangenis gekregen: beschuldiging: gewapende roofoverval. Ik heb twee weken heel hard gewerkt en heb hem toen voorwaardelijk vrij meegekregen. Zijn (bloed)eigen wijkagent heeft de fotoherkenningssessies gemanipuleerd. Hij belde het slachtoffer in kwestie na twee keer (wat zowieso niet mag) nog een keer op en gaf directe aanwijzingen wie aan te wijzen.
  Mijn zoon is mede door een geweldige advocaat die veel affiniteit heeft met dit soort mensen (tip van iemand uit de hulpverlening), (ook door het OM) pas een jaar later, volledig vrijgesproken.

 8. Allereerst, Hans Moolenburggh is uitstekend op de hoogte van de moordplannen van de ‘Eliminati’.
  De beste manier om verschoond te blijven van HPV-infecties en baarmoederhalskanker te krijgen, is ervoor te zorgen dat je genoeg foliumzuuur en vitamine A binnenkrijgt.
  De grote toename in tekorten aan foliumzuur tengevolge van het gebruik van de anticonceptiepil staan in verband met het toegenomen aantal gevallen van cervicale dysplasie (voorstadium van baarmoederhalskanker) en hysterctomie (baarmoederverwijdering).
  Drug-induced Nutrient Depletion Handbook, 2001, p. 326

 9. Hoe wordt baarmoederhalskanker veroorzaakt?
  Baarmoederhalskanker wordt bijna altijd veroorzaakt door een infectie met een HPV virus, dat via het seksueel verkeer overgedragen kan worden door mannen en vrouwen. De meeste seksueel actieve mensen lopen ooit een of meer infecties op met HPV. De kans op besmetting met een (hoog-risico) HPV is groter naarmate een vrouw of haar partner meer wisselende seksuele contacten hebben. Andersom betekent het niet dat wanneer een vrouw baarmoederhalskanker heeft, zij of haar partner ‘dus’ meer wisselende contacten hebben (gehad).

  Over het algemeen wordt de infectie door het afweersysteem van ons lichaam opgeruimd binnen 1,5 jaar. Als een infectie langere tijd op de baarmoedermond aanwezig is, kan dit leiden tot afwijkende cellen. Na een periode van vele jaren kunnen deze afwijkende cellen zich ontwikkelen tot baarmoederhalskanker. Zie ook: risicofactoren en symptomen van baarmoederhalskanker.

 10. @Gait
  Sommige mensen, zoals Hans Moolenburgh, zijn in staat zich te ontwikkelen.
  Jij komt niet verder dan deze man te veroordelen.
  Ga maar lekker mailen naar je vrienden van het KWF, deel uit
  makend van het kankercomplex.
  “Eerder kwam naar buiten dat de KWF Kankerbestrijding geld investeert in de tabaksindustrie”

  Lees hier meer:

  http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/136799/Veel-bestuursleden-goed-doel-hebben-strafblad.htm?forum=136729&post=true#article_form

 11. Al eens zo’n boekje van Moolenburgh gelezen Gait? Over engelen. Dat waren niet zijn engelen, maar het is een boekje over indringende ooggetuige verslagen.
  Heb je het al eens gelezen? Of doet het alleen al zeer als je eraan denkt?

 12. @ Gait, wat denk je voor antwoord te krijgen??

  Baarmoederhalskanker is vreselijk, daar is iedereen het wel overeens denk ik.

  Een veilig vaccin daartegen zou ook heel mooi zijn. Maar zo mooi is het niet.

  Heel erg veel meisjes en ouders hebben nl spijt van die vaccinatie. Hoe kan dat, zou er dan toch iets mis mee zijn.

  Gardasil en Cervarix worden steeds als veilig en effectief bestempeld. Maar dat kan helemaal niet, want er lopen nog zoveel onderzoeken om dat vast te stellen. Wat inmiddels wel bewezen is, is dat heel veel ouders het HPV vaccin aanwijzen als oorzaak van de ziekte of het overlijden van hun dochters.

  In Amerika lopen de aantalen zo uit de klauwen dat de Amerikaanse overheid nu openstaat voor de verhalen van de ouders.

  Als 1 meisje overlijdt na zo’n vaccinatie dan kan makkelijk gezegd worden, dat het niet waarschijnlijk is dat het door de vaccinatie komt. Uitgesloten wordt het niet. Als er 61 meisjes zijn, dan kunnen er overeenkomsten gezien worden. Maar daar moet dan ook wel naar gekeken worden.

  Of het aantal gevallen van baarmoederhalskanker kan stijgen??
  Ik kan je zeggen dat ik me daar heel erg zorgen om maak. In Nederland screenen we pas op 30 jarige leeftijd en dan om de vijf jaar. In Amerika beginnen ze veel jonger en sommigen halen jaarlijks een uitstrijkje.
  Er komen steeds meer rapporten binnen van meisjes die voor hun vaccinatie een negatief uitstrijkje hadden en na die tijd voorstadia van kanker hebben.
  We zullen straks in Nederland ook eerder moeten gaan screenen.

  Er is nog heel erg veel onbekend en er komen zoveel zorgelijke berichten die niet genegeerd kunnen worden.

  Met je Poehha mailtje aan de kankerbestrijding wek je de indruk dat je dat wat Desirée en Dr. Hans Moolenburgh beweren maar onzin vind.

  Ze zitten dichterbij de waarheid dan jij ooit voor mogelijk kunt houden.

  Het blijk nl inmiddels uit de praktijk.

 13. @ allen die het oneens zijn met Gait.
  Waarom steken jullie zoveel energie in het reageren op reacties van Gait? Jullie voeden naar mijn bescheiden mening
  hetgeen zij profileert. Dit is verspilde endergie.
  De pro-Désirée Röver reacties zijn toch in de meerderheid hier, dus waarom energie steken in iets dat je niet wilt voeden? Succes!
  By the way; Groot respect voor Désirée; ik heb een lezing van je bijgewoond, zeer goed in elkaar gezet en onderbouwd!
  Zeer indrukwekkend, jij doet hetgeen je doet met hart en ziel EN met het hart op de juiste plek!!
  De tijd nadert dat steeds meer grote zielen zoals jij zullen opstaan. Dank dank!

 14. Steeds meer mensen gaan hem zien als de dorpsgait..
  In ieder dorp wel een dorpsgait. Ben wel blij met hem eigenlijk, maakt het dorp compleet.
  Ons telkens voorspiegelend: “Nee, zo wil ik het dus niet!”. Ook waardevol van zo’n dorpsgait om zijn/haar rolletje overtuigend neer te zetten.. Heeft ook niet écht dé intentie een hartsgebonden discussie aan te gaan.. En ik heb er een gedichtje van gemaakt.

  De dorpsgait met ‘zu zwaard’.

  Hij doet niet alsof, maar IS de moraalridder, gemotiveerd en lijkt zo onbevreesd,
  De onbehuisden van geest, de vrijen, daaraan heeft hij een hekel, die bestrijd hij het meest,
  Het lijkt zo anders, maar ’t gaat ‘m om het kleinere schermwerk, de lol van het plastic zwaard.
  Hoe dan ook, het dorp wil hem niet missen, een dorpsgait, die blijft de moeite waard.
  🙄

 15. Alle meningen doen ter zake, zo ook die van Gait. Soms zegt hij dingen die dichter bij de kern komen dan andere comments, daarnaast prikkelt hij en roept een nieuwe discussie op. Juist Gait is erg waardevol op deze site.

 16. even een berichtje van de dorpsgait

  ik had een berichtje op mijn blog geschreven over een vriend, en waar recht uit het hart geschreven bericht over wat een vriend vorige week is overkomen , hij is vader van 2 kinderen waarvan ongeveer 4 jaar geleden hun moeder is overleden.
  het gaat momenteel wat beter zijn ouders zorgen tijdelijk voor de kinderen.

  hier onder de link.

  http://gaitonbekend.wordpress.com/2010/02/19/een-vriend/

  hier onder een reactie. van een schijnbare peter

  “PETER (20:55:47) : Bewerken
  WAS IE AL 40 JAAR DIE HOND VAN JE ?

  ‘de REGULIERE artsen hebben hem ‘geholpen’ ????

  dat betekende dat hij terplekke stierf , toch ?

  een hersen infarct hahahaahahahhah
  BLIJF SCHRIJVEN KLINK !! ”

  wie is er nu de dorpsgek ?

 17. @Gait

  Alternatieve geneeswijze is een leuke toevoeging en kan hier en daar heel wat mensen helpen.

  Mijn vader is alternatief genezer, maar vraagt bij ernstige ziektebeelden altijd een reguliere arts te raadplegen.
  Anders wil die ze niet eens helpen, dan heeft hij het gedaan als het misgaat zeker.

  De alternatieve geneeswijze kan veel maar niet in ernstige zaken. Daar zullen we echt reguliere artsen voor nodig hebben.

 18. @Gait

  Je bent een toffe peer. Jij zorgt voor de kritische noot hier.
  Zorgt ervoor dat het duidelijk is wanneer mensen zweven.

  Je zult het niet altijd bij het rechte eind hebben, de anderen ook zeker niet.

  Door jou o.a. blijf ik bij mijn eigen waarheid.
  Blijf ik goed kijken en voelen, want er gaan verhalen de ronde op internet, het is om je kapot te schamen.

 19. In Ierland waren er overlast gesprekken hierover in een ochtend programma. Ze hadden het over de verschrikkelijke gevolgen van baarmoederhals kanker en de zeer veilige vaccin. De vaccine kost 400euro en je moet er 2 hebben!

  Ik vroeg me af of iemand een boek of iets weet in het engels over de negatieve bijwerkingen? Wordt er weleens iets vertaald? Is het boek van Désirée vertaald?
  Ik merk tot mij grote spijt dat mensen hier (ook al voelen ze twijfel..) toch zo’n vaccin nemen. Iedereen doet het tenslotte..en ik heb zelfs al gehoord dat de moeders zichzelf niet sterk genoeg achten om die beslissing te nemen om het niet te doen ( stel dat je dochter ziek wordt)
  Dokters als alwetend en de sociale controle hier is nog heel sterk aanwezig.
  De mex.griep prik ook. Die proberen ze er weer door te krijgen! Nieuwe rondes…

 20. Tranen in m’n ogen!!

  Heel jammer dat een moeder of vader haar/zijn macht en intuïtie uit handen geven doordat ze zo gemanipuleerd worden om toch tegen hun gevoelens in te gaan…om maar niet anders te doen of moeilijk!

  Het is heel moeilijk om in deze tijd trouw te blijven aan jezelf en je eigen inzichten.

  Bedankt Guido voor de links. Ik ga ze zeker verspreiden!
  (PS …..als ik het goed heb is dat 400euro per vaccin dus wil je goed beschermd zijn..en natuurlijk wil je dat!!! Ben je 800euro per vrouw kwijt!)Die mevrouw zei er nog zo mooi bij, dat dat natuurlijk een klein bedrag is om jezelf te beschermen!

 21. @Astrid: het grote probleem van mensen is dat we niet zien wat we ‘waard’ zijn, wat voor ‘kwaliteiten’ we hebben. En vooral geldt dit op het gebied van ons lichaam, dat al een perfecte fabriek is, ons hele systeem is zó uitermate vernunftig, dat het onmogelijk in kaart te brengen is.

  Juist op dát vlak wordt zeer ernstig misbruik van mensen gemaakt. Door mensen angst aan te jagen vooral, laten ze hun verdedigingssysteem vallen..!
  En toch zou intuitie mensen veel verder kunnen brengen. Alleen, en dan zijn we weer bij ‘af’, vertrouw er maar eens op nietwaar?

 22. Isabelle, ik ben geïnteresseerd om contact te hebben met die meisjes die door Cervarix zijn beschadigd.
  Ten eerste omdat ik vind dat hun verhaal, al of niet anoniem, naar buiten moet voordat de 12-jarigen en straks ook de 18 tot 25 jarigen worden lastiggevallen.
  En ten tweede omdat ik hen misschien kan helpen wegen te vinden om deze schade te proberen te beperken.
  Via Guido komt hun bericht wel naar mij toe.

 23. Ik heb de boeken van deze arts over engelen gelezen; prachtige verhalen! Daarnaast ben ik nog steeds zeer blij dat ik met mijn dochters de inentingen NIET ben gaan halen.
  Als er meiden zijn die dit lezen, ga op je gevoel af en bij twijfel niet doen!

 24. Ik heb het verhaal al eens eerder verteld.
  Mijn vriendin kreeg de uitslag longkanker. Verleden jaar mei.
  Ze had nog hoogstens 6 maanden te leven. De chemo sloeg niet aan.
  Ik ben haar gaan behandelen met quantumtouch, begeleiden met intuitief
  tekenen, we hebben gesprekken gevoerd.
  Zij is homeopatie gaan gebruiken, gaan schilderen en visualiseren dat de kanker werd vernietigd en ze is uit een relatie gestapt die niet werkt. Ze heeft het probleem achter de kanker aangepakt en wat wil het geval?
  Ze is nu 9 maanden verder, de kanker is tot meer dan de helpt geslonken. Ze durft eindelijk te leven en zet zich daar ook voor honderd procent in. Ze had volgens de longarts al dood moeten zijn. Het enige wat ze nog gebruikt
  is een medicijn die de kanker alleen maar inkapselt, maar niet verminderd. Ze gebruikt daar maar een kwart van en regelt alles zelf met wat ze wel en niet wil door naar haar lijf te luisteren. Wat Guido zegt is zo waar over het lichaam. Wij hebben geen idee hoe intelligent het lichaam is. Dus wij zijn eigenlijk blij dat de chemo niet heeft aangeslagen. Ze leeft nu nog en haar lichaam is niet zo beschadigd als wanneer ze nog meer chemo gehad zou hebben.
  Ze blijft aan zich werken op alle gebied en ze heeft plezier in haar leven en heel veel respect voor haar lijf.
  Ze heeft zich niet bang laten maken en zelf het heft in handen genomen. Vergeet niet dat de kracht van de geest enorm groot is, veel groter dan je denkt en dat er mensen zijn die er alles aan gedaan hebben en nog doen om ons van dat idee af te helpen. Deze mensen willen nu macht over ons immuunsysteem, want daardoor hebben ze macht over ons.
  Ze zullen ons alsmaar bang maken voor ons eigen lichaam.
  Er zijn bewijzen genoeg dat kanker op een vele manieren overwonnen kan worden. Vooral ook de oorzaak zoeken en het vraagt om verandering van je levenstijl en dat is nog al wat. Maar het kan. Ik ben er zelf getuige van en ben zeer onder de indruk en dankbaar dat ik dit van zo dichtbij mee mag maken.
  Daarom wil ik het ook graag delen met jullie allemaal.
  Zowel Gait als Guido kennen dit verhaal vanaf het begin.
  Als je je verdiept in je lijf dan sta je versteld van de mogelijkheden die het heeft om te genezen.

 25. @Riet: weetje, het is het verhaal van Einstein, dat je een probleem op een hoger niveau moet oplossen, maar dan andersom.

  Het gaat erom waar het euvel in het lichaam ontstaat. Als je leest dat de meest recente kankeronderzoeken de schimmel/bacterie-oorzaak in zich dragen, dan praat je dus puur over een energetische ziekte. Volgt het lichaam, zoals te doen gebruikelijk, ALTIJD de geest.

  In dat kader komt de uitspraak van Jomanda ook in een ander daglicht te staan, betreffende de ziekte die Sylvia Millecam had. Kanker als uiterlijk vertoon.. Maar met de diagnose ‘kanker’ zeg je dus niets.
  Net zo min als de constatering dat iemand blond is én een grote neus heeft, iets over zijn persoonlijkheid zegt.

 26. @ Riet

  je hebt verhaal inderdaad al eens eerder verteld.
  en wat ik er van begrepen heb is.

  1 je vriendin heeft niet te genezen vorm van longkanker
  2 je vriendin heeft de keus gekregen of chemo met mogelijk levens verlenging , of zonder chemo maar een betere kwaliteit van leven de laste periode.

  ze heeft dus keuze 2 gemaakt en waarschijnlijk zou ik dat ook doen als ik niet te genezen ben. daarvoor heeft chemo te veel bijwerkingen.

  mocht er wel een kans op redding wezen door chemo dan grijp ik die met beide handen aan !

  jou therapieën enz enz enz zullen aantoonbaar niet werken

  1 je zal het je vriendin niet aandoen om allerlei testen te ondergaan
  2 ieder geval is anders maar terminaal is terminaal
  of het een 6 maanden is of nog 2 jaar .
  3 een arts zal nooit een aangeven hoe lang je nog hebt dat kunnen ze namelijk nooit van zijn levensdagen met zekerheid voor spellen, hij zal wel iets gezegd hebben in de trant van tussen de 6 maanden en 2 jaar. maar een zin als hooguit maand lijkt me sterk.

  verder hoop ik dat je je vriendin bij zult blijven staan in deze voor haar moeilijke tijd, dat is het enige wat je kunt doen.

 27. @ Guidje

  Goed lezen knul

  Twee alternatieve artsen die Millecam hebben behandeld, stonden met Jomanda terecht in de zaak-Millecam. Het Openbaar Ministerie dichtte Jomanda de grootste rol toe: het hield haar verantwoordelijk voor haar dood. Het OM had dan ook de zwaarste straf tegen Jomanda geëist: twaalf maanden voorwaardelijke celstraf. Tegen de artsen eiste het vier en acht maanden. Tevens had het OM voor alledrie een beroepsverbod voor twee jaar gevraagd.

  De rechtbank verklaarde Jomanda niet en de beide artsen juist wél schuldig aan het opzettelijk benadelen van Millecams gezondheid, met ernstig lichamelijk letsel als gevolg. Het recht stelt veel zwaardere eisen aan artsen, zo redeneerde de rechtbank, dan aan bijvoorbeeld een zelfverklaard genezend medium.

  Het vonnis: ”Een arts moet zieken verzorgen, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Een arts is eindverantwoordelijk. Dat is hun roeping en opdracht.” Die verantwoordelijkheid hebben de artsen niet genomen, vindt de rechtbank. Ze hadden Sylvia Millecam wakker moeten schudden en haar moeten verwijzen naar een reguliere arts. In plaats daarvan lieten ze Millecam in de waan dat ze aan een bacteriële infectie leed en pasten zij alternatieve therapieën toe. Het resultaat daarvan was een voortwoekering van de tumor in het lichaam van Millecam, met al het lijden van dien.

 28. We hebben het over visie, beste man. Visie. Jeweetwel, één niveau hoger dan waar je staat. Probeer het eens.
  Artsen met visie zijn steeds moeilijker te vinden, omdat ze voor elke poep en scheet gedaagd gaan worden. Schandalig!

 29. Het is een ramp voor de mensheid sinds ze kunstmest zijn gaan gebruiken.
  Dit zorgt ervoor dat er minder zwavel in de grond zit.
  Zwavel is heel belangrijk voor de overdracht van zuurstof naar de cellen kanker is een tekort aan zuurstof.

 30. Visie is het uitvloeisel van ‘durven dromen’. De creatie zet een scheppend proces in gang, dat alle wetenschappers kennen. Kijk eens naar het verhaal van de ontdekkers van het DNA. Zonder ‘fantasietje’ waren ze er niet doorheen gebroken. De essentie van het leven: CREATIE.

  Toen, ja toen pas, kwamen de feiten van de ontdekking en werd het wetenschap.. ggggeeeeuuuuwwww, sssssaaaai!

 31. @ Guido

  Het klopt guido wat je daar zegt. Wanneer je het probleem in de kern oplost volgt het lichaam vanzelf.
  En weet je wat zo raar is. Er wordt altijd door de reguliere kant gezegd, je mag een mens geen valse hoop geven. Maar de reguliere artsen mogen wel wanhoop geven en dat doen ze door de te stellen dat er nog maar een paar maanden te leven is. Waar halen ze dat vandaan, doordat dit al eens bij eerdere patienten is gebeurt. Maar ieder mens is anders. Zo geven ze een affirmatie mee van wanneer je longkanker hebt dan is dit ongeneeslijk en meestal gaat dit verloop heel snel. Dat hoor ik om me heen heel vaak.
  Ook is het zo dat de gedachtengang van de omgeving ook meewerkt in hoeverre de patient geneest.
  Daarom is het zeer belangrijk om alleen nog maar positieve in je directe omgeving toe te staan.
  Mijn vriendin leeft nog, en ze is van plan zo lang mogelijk te blijven leven. Nu pas, voor die tijd had ze niet veel op met het leven. Kon niet tot leven komen, maar nu is ze er volop.

 32. @ riet
  is waarheid wanhoop ?
  is wanhoop niet beleving ?
  al iemands lichaam op instorten staat is het dan eerlijk om de zeggen dat door gedachten kracht (wat nog nooit bewezen is ) ze kan genezen ?

 33. @ Gait
  a Mijn vriendin heeft een te genezen vorm van kanker
  dat is nu al wel bewezen.
  b mijn vriendin had geen keus want de chemo sloeg niet aan
  gelukkig. Nu heeft ze dus meer kans om volledig te genezen. De chemo had zoveel kapot kunnen maken dat ze slechts uitstel van executie had gehad. En soms overleven mensen ondanks chemo. Zo sterk is het lichaam.
  Mijn therapieen hoeven niet bewezen te worden. Ik heb niets genezen, dat doe het lichaam van mijn vriendin en mijn vriendin zelf. Ik er slechts om de juiste voorwaarden te scheppen en haar te steunen met wat zij wil.
  Wanneer ze jou om zich heen had gehad was ze nu al lang gestorven, want jij hebt het vermogen om alles wat maar enigszins tot leven zou wekken de grond in te boren.
  Jij maakt mij zelfs voor leugenaar uit en mijn vriendin die te horen kreeg dat ze nog maar hoogstens 6 maanden te leven had.
  Jij weet helemaal niet wat het enige is wat ik kan doen.
  Weet je, wij worden zwevers genoemd door jou, door al die wetenschappers, maar de enige zwevers zijn diegenen die alleen maar in hun hoofd zitten en van daaruit de wereld benaderen. Wij zijn degenen die een veel bredere kijk op zaken hebben omdat we met beide benen op de grond staan en verbonden met de aarde, het natuurlijke en daardoor wijsheid bezitten die je met het denken niet kunt bevatten. Dat geeft ons een streepje voor dat geeft ons inzicht.
  Het is net als met het alternatieve. De reguliere geneeswijze is het alternatieve. Hoe lang bestaat dat nou?
  Het gaat uit van het geheel en dat alles met elkaar te maken heeft. De reguliere geneeswijze heeft ook haar goede zaken en een samenwerking van die twee zie ik wel zitten.
  Maar zolang er zo weinig respect en zo weinig inzicht in echte genezing zal die samenwerking niet tot stand komen,
  niet omdat de holistische geneeswijze dit niet wil, die omarmt tenslotte alles, maar omdat de reguliere geneeswijze
  kortzichti, zweverig en mensen zien in onderdelen die je kunt vervangen. Dat kan alleen maar het denken doen.

 34. hoe lang heeft men gedacht dat de aarde plat was riet ? hij bleek toch rond te zijn.
  tijd zegt niet zo veel bewijs des te meer.

  ik denk niet dat je liegt, riet ik denk dat je echt geloofd wat je zegt. het is alleen niet bewezen nonsens.

  ik hoop voor jou dat je vriendin nog jaren in goede gezondheid bij je blijft maar ik ben bang dat het ijdele hoop is. de tijd zal het leren.

 35. @ Gait

  Ik had me voorgenomen om niet meer op jouw uitspraken te reageren, maar ik zie/voel je strijd. Ik kan je niet veranderen en alleen maar vanuit mezelf spreken. Ik ben nu 67 en toen ik 60 was dacht ik een heleboel te weten, ik kom erachter dat ik steeds minder weet en me alleen maar aan mijn waarheid hoef te houden en daarnaar te leven.
  Mijn waarheid is dat elke ziekte door onszelf wordt gecreeerd, en dat wij tevens in staat zijn om elke ziekte te genezen. Dat wij daar als ondersteuning planten bij kunnen gebruiken is bekend.
  Er zijn giftige planten die ons ook kunnen ondersteunen in ons genezingsproces,mits ze maar voldoende verdund zijn. Er zijn stenen, halfedelstenen, edelstenen die ons kunnen ondersteunen in ons genezingsproces.Niet te vergeten bloemen van planten de z.g. flowerremedies. Insektenremedies. En het zijn allemaal genezers die ons weer in balans willen brengen. Ik vergeet de nieuwkomer GELUID. Alles is frequentie, dus als een bepaalde frequentie resoneert in ons, dan is die frequentie in staat om onze balans te herstellen. Dit in tegenstelling tot b.v. vaccins waar stoffen inzitten die zijn nagemaakt met als voorbeeld de natuurlijke stoffen die zijn nagemaakt dus synthetisch zijn en die ons lichaam liever kwijt dan rijk is. De wetenschappelijk ontdekte stoffen worden ook nog eens geisoleerd. Wat ons lichaam niet zo leuk vind. En daarop ook reageert door die lichaamsonvriendelijke indringers eruit te willen werken, en dat kost energie, wat ons immuunsysteem aardig onder druk zet en nieuwe indringers de kans geeft om post te vatten.
  De essentie van dit verhaal, ¨wat nog lang niet kompleet is¨, is dat wij als mensen in staat zijn om onszelf te genezen, of het nou een griep is of aids(wat volgens mij helemaal niet bestaat) dat is persoonlijk. Gait, ik hou van je, precies zoals je bent!!!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.