Advertentie

Het verhaal van de ‘Binnen-Aarde’..


Een van de vele, vele foto’s die aantonen dat onze Poolgebieden een mysterie herbergen, dat onderwerp blijkt van dis-informatie aan de wereldbevolking.

x

Binnen-aarde en Admiral Byrd..!

december 2011 – © – WantToKnow.nl – Guido Jonkers

x

Het verhaal van de Binnen-Aarde is geen sprookje en het verhaal van de ‘Holle Aarde’ is ook geen sprookje. Er zijn genoeg aanwijzingen, genoeg wetenschappelijk feiten die aantonen dat een holle Aarde, hoe die er dan ook uitziet, NIET uitgesloten kan worden. Daarvoor zijn de bewijzen, fotografisch, mondelinge- en schriftelijke verklaringen van onderzoekers en piloten/astronauten te duidelijk.

Wat ons dus te doen staat, is om een OPEN MIND te kijken naar bewijsmateriaal van de theorie die verklaart waarom de Aarde NIET hol is, en naar bewijsmateriaal dat verklaart dat de Aarde WEL hol is.. Want het verhaal over de stalen kern van de Aarde, is feitelijk ook niet-bewezen en voor een groot deel gebaseerd op aannames in rekenmodellen. De officiële aannames, die ieder kind op school leert, is dus ook een ’theorie’..! Laten we eens een kijkje nemen in het voorhanden liggende materiaal, dat ons duidelijk maakt, dat er WEL DEGELIJK rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid van een ‘Binnen-Aarde’..! Allereerst is er het ongelooflijke verhaal van admiraal Byrd..

* * *

Het vliegtuig waarmee Admiraal Richard Byrd op 15 Januari 1929 over de Zuidpool vloog, de ‘The Stars and Stripes’.

Admiraal Byrd, poolonderzoeker en ‘fantast’..?!
Op 9 mei 1926 ondernam Byrd samen met piloot Floyd Bennett zijn fameuze vlucht over de Noordpool in een driemotorige Fokker F-VII genaamd Josephine Ford. Deze vlucht ging van Spitsbergen (in het Noors: Svalbard) naar de Noordpool en weer terug naar het vliegveld waarvan ze waren vertrokken. Byrd beweerde dat ze de Noordpool hadden bereikt.
Deze reis bezorgde hem wereldwijde roem en hij kreeg er zelfs de eremedaille voor en genoeg mogelijkheden om geld bijeen te brengen voor zijn volgende pogingen om ook over de Zuidpool te vliegen

De moderne poolexpedities van Admiraal Byrd waren grootschalige militaire operaties en er werd veel werk van gemaakt. Byrd beschikte in principe over onbegrensde financiële middelen en moderne technologie. Vliegtuigen konden in korte tijd grote gebieden bestrijken terwijl ze geen last ondervonden van moeilijke omstandigheden zoals de vroegere poolreizigers. Dr. Raymond Bernard schreef een boek met de titel The Hollow Earth dat in 1969 werd gepubliceerd. Daarin citeert hij Ray Palmer, de toenmalige uitgever van het blad Flying Saucers, die het volgende zei:

De twee vluchten die Admiraal Byrd boven beide polen maakte, bewijzen dat er iets vreemds is aan de vorm van Aarde ter plaatse van beide poolgebieden. Byrd vloog naar de Noordpool maar hij stopte er niet om daarna terug te keren, maar hij vloog zo’n 2.750 kilometer verder en vloog toen pas terug naar zijn poolbasis omdat zijn brandstof bijna op was.

Toen zij voorbij de pool vlogen verschenen er stukken ijsvrij land met meren erin, met daaromheen met bomen begroeide bergen en tussen de begroeiing zelfs een ‘monsterachtig beest’ dat nog het meest leek op een mammoet uit vervlogen tijden. Dit alles werd door de vliegtuigbemanning via de boordradio doorgegeven. Tijdens bijna de hele vlucht van 2.750 kilometer vloog het toestel boven land, bergen, bomen, meren en rivieren.’

Als het bovenstaande verslag waar is, dan verkenden Byrd en zijn manschappen een heleboel meer dan daarna ooit aan het grote publiek is medegedeeld. Het is mogelijk dat de marine een gedeelte van de binnenwereld heeft verkend tijdens hun expeditie om in 1958 onder het ‘ijs’ door de ‘Noordpool’ te bereiken. Om de een of andere duistere reden was de missie geheim gehouden en het publiek kreeg niets te horen totdat de Nautilus onderzeeër tijdens de thuisreis pas voor de kust van IJsland weer boven water kwam.

De cover van het tijdschrift uit Maart 1960 (klik voor kijkje in het artikel (Frans-talig))

Wetenschap en Leven..
In Maart 1960, publiceerde het serieuze en populairwetenschappelijke Franse tijdschrift ‘Science et vie’ Wetenschap en Leven’)  een uiterst interessant artikel over een gebied op Antarctica, onze Zuidpool, nabij de zogenaamde Rosszee. In het artikel werden Russische geleerden aangehaald, die verklaarden dat zij een ‘oase’ onderzochten, die de ‘Bengruer’-oase heet en die een gebied beslaat van zo’n 500 km2. Een gebied dat volledig vrij is van ijs en waar een gemiddelde temperatuur heerst van…. 25 graden Celsius..! Er zouden meren, watervallen, vegetatie zijn aangetroffen, ja zelfs vogels waren gerapporteerd.

Dit ongelooflijke fenomeen werd door de wetenschappelijke onderzoekers verklaart, dat in het Zuiden van dit gebied, bergketens verantwoordelijk zouden zijn voor het tegenhouden van de poolwinden. Daarnaast zou uit het Noorden een zachte’ wind komen, vanaf de oceaan, die dit zachte effect zou doen verklaren..

Maar hoe kunnen deze wetenschappers ons doen geloven dat dit ‘verzachtende effect’ van de oceaanwind, een temperatuurverschil zou opleveren van bijna 100 graden Celsius..?! In de directe omgeving van deze ‘oase’ heerste namelijk de verwoestende temperatuur van zo’n 85 graden Celsius.. Onder NUL!

En is er het boek ‘Moongate’ over de Holle Aarde
Trouwe WantToKnow-bezoekers weten dat wij het boek ‘Moongate’ (vrij naar ‘Watergate’) van de Amerikaanse ruimtevaartingenieur William L. Brian in het Nederlands hier op de site hebben staan. We verwijzen je graag naar de hoofdstukken 9 + 10, waar je een volledig wetenschappelijke verhandeling over de Holle/Binnen-Aarde-theorie kunt lezen. Een aanrader!

Hannah van Buuren over de Binnen-Aarde.
“Het wordt verteld, dat binnenin de aarde een binnenzon haar loop volbrengt.
Ze wentelt langs gewelven van graniet. Ze gaat nooit onder. Aardes innerlijke zon.
Het wordt verteld dat daar een landschap onder mee-rolt,
een paradijs vol vogels, struiken, bomen, één vrouw, één man, eeuwig, vaak hand in hand, en somtijds oog in oog.

Het wordt verteld dat òp de aarde elke berk en struik, elk dier en elke golf der zee dit weten,
en hierin geworteld zijn, en als zij sterven gerust zich neerlaten,
omdat ze van binnenuit geweten en ontvangen worden. 

Alleen één wezen lacht om zo’n bestaan.
Het roept: ‘Kijk, de aarde is onze moeder, ze lijkt op ons! Daar is haar hart, en daar haar longen!’
Het tart lichtvoetig alle wetten van afkomst, moederschap, volgorde in tijd.
Nooit bedenkt dit wezen, kortzichtig als het is, niet verder kijkend dan zijn tenen in de sokken,
dat het wel eens andersom zou kunnen zijn:
een kind dat op zijn moeder lijkt bij voorbeeld, zorgvuldig binnenbrengend wat er buitenshuids gebeurt,
opvangend, te ruste leggend, wortelend, weer leven gevend, -een man, een vrouw, een liefde die een binnenzon beweegt,  een niet te doven vuur.”

Surrender, 2

Een persoonlijk reactie van Hannah, naar aanleiding van de ontvangst van het boek van James Tyberonn. ‘Metatron Spreekt’.

“Wat een prachtig boek, ‘Metatron Spreekt’ Ben er gisteren tot laat in bezig geweest, wát een inspiratie. Mijn hart stond echter stil, toen ik las over de binnen-aardse mensen. Want ik wist het: in week 23 van het jaar 2000 publiceerde ik het gedicht dat hierboven staat (en Jules Vernes ‘Naar het middelpunt der Aarde’ was vanaf m’n 8e m’n lievelingsboek!). In die tijd (2000) publiceerde ik vaak geïnspireerde gedichten. Ik viel dus van m’n stoel, toen ik in Metatron dat hoofdstuk las! ”
Hannah van Buuren

Laten zelf verhaal van Metatron over de ‘Holle Aarde’, uit het boek ‘Metatron Spreekt’. Lees, luister en voel.

x

* * *

x

James Tyberonn in gesprek met aartsengel Metatron over

– De Holle Aarde en haar bewoners –

x

“Geliefden, jullie denken aan jullie planeet als zijnde een massieve bol maar jullie planeet is dus afgeplat aan de polen en bevat grote kloven waarin zogenaamde verloren gegane beschavingen verblijven. Zoals bepaald door geologen wordt jullie planeet geschat 4.5 biljoen jaar oud te zijn en we zeggen jullie dat dat binnen de wetten van jullie wetenschap redelijk accuraat is. Wat jullie wetenschappers niet begrijpen is dat dimensionaliteit de wetten van jullie wetenschap beïnvloedt. Vanuit een andere dimensionaliteit zou jullie planeet een conglomeraat van vele Aardes zijn, concentrisch naast elkaar geplaatst met een oneindig aantal parallelle mogelijkheden.”  

Vraag voor AE Metatron : Veel is gezegd over ondergrondse beschavingen. Bestaan deze en zo ja, waar?

AE Metatron: Inderdaad bestaan deze en sinds zeer lange tijd. Er leeft een ras van mensachtigen uit de tijd van Lemurië en een latere fase in Atlantis die een manier hebben gevonden om binnen te treden in de holle kloven in jullie Aarde. Dit zijn gigantische holle uitspansels in jullie planeet die ooit verbonden waren door uitgestrekte tunnelsystemen. Deze wezens die als eersten daar binnentraden hadden een lichtere lichaamsbouw, een fysieke vorm die niet zo compact is als de mensen aan de oppervlakte sindsdien ontwikkelden. Degenen van Lemurië kwamen aanvankelijk deze kloven binnen om te ontsnappen aan de woestheid van wat jullie dinosaurussen noemen, die hun continent gedurende een lange periode in de greep hadden.

Zo kwam het dat ze al dieper afdalend ontdekten dat er, bij wijze van spreken, een binnen-zon bestaat. Deze binnen-zon straalt een vorm van blauw licht uit en de Lemurianen in hun gedeeltelijk etherische lichamen ontwikkelden een manier om in dit licht te kunnen zien, waarbij ze een verbazingwekkende schoonheid in de kloven ontdekten. Sommigen van jullie denken dat de Lemurianen opstegen. De feitelijke waarheid is dat zij afdaalden binnen in de Aarde, maar dat ze zeer dichtbij zijn van wat wij hun voltooiing of Ascentie noemen.

Vraag aan AE Metatron: Waar wonen deze wezens en hoe zijn ze ?

Deze wezens uit Lemurië zijn geestelijk inderdaad veel verder ontwikkeld dan jullie in deze tijd. Hun lichamen zijn, zoals reeds gezegd, minder compact maar toch fysiek. Hun huid heeft een groene tint aangenomen en in sommige gevallen groen-blauw, omdat het water wat ze drinken een hoog mineraalgehalte heeft en geoxideerd koper bevat en andere metalen in een hoge concentratie. Deze wezens zijn vredelievend en weten van geen andere religie dan de liefde-voor-de-Bron en een begrip van wat grote sereenheid wordt genoemd. Ze zijn zich zeer bewust van jullie maar wensen zich niet te vermengen.

Waarom, vragen jullie je af? Om verschillende redenen, waarbij de meest heersende het feit is dat ze op de hoogte zijn van jullie gewelddadige aard, jullie angst en het gebrek aan spiritueel bewustzijn bij jullie massa’s. Ze zijn zich bewust van jullie fysieke aandoeningen waarvan sommigen hen mogelijk kunnen aansteken en ze zijn vrijwel niet in staat om blootgesteld te worden aan jullie zonnestralen. Laten we het zo formuleren dat het wezens zijn die zich hebben ontwikkeld voor een unieke koers, waarbij ze dichtbij de voleinding van hun reis zijn.

Hun lichamen worden ondersteund door een kristallijnen magnetisch veld en door een lichtveld wat vanuit jullie planetaire kern straalt. Hun mentale vermogens hebben hen in staat gesteld om deze krachtvelden in te zetten en aan te passen voor hun fysieke en spirituele voeding. En alhoewel ze een fysieke biologische vorm hebben is het een 4-dimensionale biologische vorm en dus veel minder compact dan die van jullie. Velen zijn zeer deskundig in wat jullie teleportatie noemen. Er is inderdaad contact geweest tussen de inwoners van de binnen-wereld en jullie regeringen maar niet een vermenging,. Er zijn boodschappen geweest over de noodzaak van het menselijke ras op de oppervlakte om zich bewust te zijn van de komende veranderingen. Zoals reeds gezegd zijn degenen van de binnen-wereld op een andere koers en een andere tijdscyclus, één die dicht bij voleinding is.

Jullie hebben gevraagd waar deze kloven te vinden zijn. De dimensionale parallelle aspecten in gedachten houdend antwoorden we jullie dat de grotere concentraties van deze kloven te vinden zijn in landen onder de zee, maar er zijn holtes in de aarde onder elke landmassa. De Noordwestelijke gebieden van de Verenigde Staten, de bergen van Arkansas, New Mexico, Arizona, Mexico, Centraal Amerika, Peru, Engeland, Europa, het Himalaya-gebergte, Chili, Argentinië, Bolivia, Brazilië, Midden Amerika, China, Siberië, Groenland, IJsland en Sri Lanka hebben allen nederzettingen onder het aardoppervlak.

Vraag aan AE Metatron:  Hoe diep leven ze in de Aarde en heeft de Aarde toegangsplekken tot deze binnenholten?

AE Metatron: We hebben verklaard dat deze toegangsplekken zich bevinden bij de Polen en in vele openingen op het aardoppervlak. Het is onmogelijk te bepalen hoe diep omdat ze in een parallelle wereld zijn en metingen in jullie fysieke terminologie daardoor niet geldig zijn.We volstaan met te zeggen dat de grote holle ruimten -in jullie terminologie- zich 30 tot 50 kilometer onder het oppervlakte van de aarde bevinden en honderden kilometers diep zijn. (Jullie geologen kunnen zich dit moeilijk voorstellen vanwege hun interpretatie van druk en hitte, maar we zeggen jullie dat deze plekken bestaan en dat er leven aanwezig is door het regelen van de krachtvelden.)

Het was Jules Verne, die ons op een verhalende manier al liet weten, dat het idee van een vaste, solide Aarde, niet erg waarschijnlijk is..

Deze afstanden zijn evenredig met multidimensionaliteit. Als we bijvoorbeeld in een ander tijd- en ruimte-continuüm één van deze op de polen gelegen dimensionale gebieden of één van de driehoekige dimensionale doorgangen naar de parallelle Aarde binnengaan , hoe ver zou dan werkelijk de afstand zijn vanaf het punt waar je binnentreedt? Het antwoord kan in centimeters en in oneindigheden zijn, afhankelijk van het standpunt waar je vanuit gaat. De wetenschap die het dichtst de oneindigheid van de werelden benadert is de kwantumfysica en deze wetenschap staat nog maar in de kinderschoenen om begrepen te worden door de wetenschappelijke gemeenschappen op Aarde. Zowel het paradigma als de geometrische en mathematische basis dient te veranderen, voordat deze wetenschap accuraat kan worden ontcijferd op jullie niveau.

De belangrijkste ingangen tot de binnenholten van de planeet liggen in de Poolgebieden. Het geëxpandeerde dimensionale gezichtspunt zegt dat jullie multidimensionale Aarde(n) kwantumgewijs zijn verbonden bij de polen. Het is het magnetische afgeplatte deel van de Pool gebieden dat de holle kloven in de aardbol mogelijk maakt. Jullie admiraal Byrd beschreef dat hij over dit gebied vloog en tropische gebieden met stromende rivieren kon zien.

We zeggen jullie dat hij gedurende een kort tijdloos moment toegang had tot het parallele aspect van de holle Aarde en dat hij en anderen dit verschillende keren meemaakten. Bij de Poolgebieden kan onder een reeks specifieke omstandigheden hyper-dimensionale transportatie plaatsvinden. De polaire opening voor dimensionale transportatie vind enigszins vergelijkbaar plaats, als bij het reizen door een sterk hellend conisch gevormd veld dat elliptisch om klapt. Het geeft een gevoel van plotseling weer ‘plat’ te zijn ofwel parallel aan het oppervlak.
In feite is men dan inderdaad in een parallelle dimensie. Degenen uit de Binnen-aarde leven in een dergelijke ruimte. Vele rassen en wezens existeren in jullie ‘multidimensionale’ Aarde, waarbij inbegrepen velen die jullie buitenaardsen noemen en die zich, even overtuigend als jullie dat doen, bewoners van jullie planeet noemen… De meesten hebben zelfs langer op Aarde bestaan dan de mensheid!

Vraag voor AE Metatron: Slaat dit ook op de wezens die we Yeti of Deva’s noemen?

AE Metatron: Dat doet het niet. Deze wezens bestaan inderdaad maar waren niet bij de Lemurianen en vroege Atlantiërs die het erop waagden om de Binnen-aarde in te trekken. Degenen die ‘Yeti’ of ‘Bigfoot’ worden genoemd, zijn vroege uitvoeringen van genetische experimenten op Aarde, voornamelijk uit de fase in Atlantis van 200.00 jaar geleden, in een tijd dat er veel genetische experimenten plaatsvonden op jullie planeet. Deze wezens zijn intelligent maar genetisch beschadigd.

Deze massieve levensvormen werden genetisch gecreëerd door menselijk DNA te combineren met dat van de aap om zo een mensachtig ‘arbeidersbeest’ te laten ontstaan met aan banden gelegde bedrading of implantaten, die bepaalde gebieden in de hersenen konden uitzetten. Zij zijn overlevenden van wat jullie in  Atlantis ‘de anderen’ noemen. Ze zijn overblijfselen van wezens die in wreedheid gecreëerd werden om de arbeidskrachten te vormen voor de mijnen, boerderijen en in de bosbouw.

De gebieden in hun hersenen die emotie en geëxpandeerd denken mogelijk maken zijn in hun coderingen kunstmatig beschadigd. En toch woont in deze in aantal afnemende wezens dezelfde bron als bij de dolfijnen, alhoewel het in een Yeti-lichaam onmogelijk is om zich voorbij een bepaald punt uit te drukken of zich mentaal te ontwikkelen. Wel beschikken zij over wat goddelijke intelligentie genoemd kan worden. Slechts door fysieke kracht en overlevingsinstincten zijn ze in staat in leven te blijven en verder te groeien.

Deze wezens leven niet in de binnenkloven van deze Aarde; ze leven in grotten, afgelegen bergen en ver weg in bossen en moeraslanden. Het zijn nachtwezens. Het is, laten we zeggen, een ras dat over tijd niet meer zal bestaan. Deze wezens hebben grote angst voor mensen en ervaren groot verdriet en verwarring bij het zien van hun ontwikkeling. Ze houden jullie met voorzichtigheid en ingehouden angst in de gaten en weten dat ze jullie broeders en zusters zijn en willen nader tot jullie komen, maar zijn intelligent genoeg om te weten dat dat niet kan.
Hun lichamen zijn geëvolueerd en door hun dichte beharing en dikke, olie-achtige huid zijn ze in staat om in extreme klimaten te leven waar ze zullen blijven tot het einde van hun bestaan. Hun geest wenst zich niet langer zich te voleindigen omdat hun genetische beperkingen dusdanig zijn, dat verdere ontwikkeling niet mogelijk is. Als je in de ogen van een van deze wezens kijkt zul je diep verdriet ervaren.

Het zijn met name de walvissen en dolfijnen, de zogenaamde Ceteans, die de nieuwe kosmische invloeden op Aarde helpen integreren.

Vraag aan AE Metatron:  Zegt U dat de Yeti uit dezelfde zielenbron komen als de dolfijnen ?

AE Metatron: Inderdaad. Maar in alle helderheid, het is dezelfde bron, maar niet dezelfde uitdrukking ervan, zelfs verre van dat. Want deze wezens drukken niet dezelfde levendige emotie en vreugde uit als de dolfijnen, omdat de lichamen waarin ze zitten opgesloten dat niet mogelijk maakt. Je kunt je afvragen waarom zulke geesten ervoor kozen om zulke beperkte fysieke voertuigen aan te nemen en het antwoord is dat een steeds geringer aantal dat doet en dat binnenkort ze als ‘soort’ niet meer zullen bestaan.

Deze wezens zijn in staat om grote overlevingskracht en liefde voor elkaar te laten zien maar hebben besloten deze uitdrukkingsvorm op te geven. Als de mens de oceanen blijft verontreinigen en de magnifieke energieën van de walvis en dolfijn blijft afslachten, zo zullen ook deze prachtige broeders hun rol opgeven. Jullie hebben geen idee van de invloed van walvissen en dolfijnen op de  lichtenergie in jullie zeeën.

Zou het jullie verbazen te weten dat velen van jullie bestaan als dolfijnen, zowel in het heden als in het verleden? Jullie doen dat om de planeet en de mensheid een grote dienst te bewijzen. Want zie, de rasteruitlijningen, kracht plekken en witte gaten op jullie planeet bestaan niet alleen op het land; de meesten ervan bestaan feitelijk boven en in het water.  Het zijn voornamelijk dolfijnen met enkele walvisrassen die hun energieën uitlijnen met deze plekken, om op deze wijze de energie op de planeet te helpen balanceren. Dat wat het ‘koninkrijk van de Deva’s’ wordt genoemd, heeft veel meer levensvormen in de oceanen en meren dan in stenen, planten en de grond.

Vraag aan AE Metatron : Wat is het Koninkrijk van de Deva’s ?

AE Metatron: Dat wat jullie het Koninkrijk van de Deva’s noemen, zijn in essentie fragmentarische aspecten van het elementale, minerale en plantenrijk, die door elektro-magnetische energie een bewuste en dynamische uitdrukkingsvorm vinden. Sommige deva-vormen zijn verder ontwikkeld dan andere. De ‘Fae’ bijvoorbeeld, beschikken over goddelijke intelligentie terwijl andere vormen van het deva-rijk meer dierlijk zijn in termen van gedachtepatronen en groepsbewustzijn.

De historische ‘Greenman’ en ‘Green Woman’ geven vorm aan het collectieve beeld, het bewustzijn van een leven-creërende kracht in onze moeder Aarde.

Niet alle deva-vormen kunnen worden beschouwd als positief of welwillend van aard. Sommigen zijn bewustzijnsvormen die uit elektromagnetische velden komen en als zodanig is zowel positief als negatief vereist om het elektrische spectrum te balanceren. Sommigen beschouwen de mensheid als hun broeders en anderen niet. Sommigen zijn uitermate liefdevol en anderen, gezien vanuit jullie perspectief, meer kwaadaardig. Beiden zijn bij wijze van spreken elektrische levensvormen .

Meesters, alle levensvormen zijn heilig en het is gepast om als jullie in bewustzijn groeien, de weidsheid van het grote mysterie te proberen te bevatten. Onthoud dat het ontdoen van angst en het doorbreken van het paradigma van beperkende geloofsovertuigingen nodig is om in lichtcapaciteit te kunnen groeien.

We sluiten af met te zeggen dat alle levensvormen van het licht komen en dat licht ontstaat uit bewustzijn. Uit gedachten! Onze missie op Aarde is om dualiteit te ervaren, te groeien, te leren en het licht op te zoeken.

Jullie doel is om het leven te ervaren en begrip ervan na te streven, om het mysterie te ontdekken .. en jullie zullen ontdekken dat liefde de vibratie is van alle creativiteit en dat het zoeken naar kennis, waarachtige kennis, een sleutelelement is voor groei.

Door jullie genetische opbouw en jullie doelstelling in dit tijd-ruimte continuüm zijn er bepaalde filters in jullie bewuste geest geplaatst. Hoe kunnen jullie je werkelijk richten op een ervaring in de gekozen illusie van lineaire dualiteit als jullie tegelijkertijd bewust  zouden zijn van het bestaan in andere dimensies, van het leven in parallelle levens in het ‘NU’. Want het is niet de opzet van het ego om dat te doen.

Deze informatie van Metatron komt uit dit boek. (klik voor lead)

Maar deze filters worden omzeild door via de achterkant de hersenen binnen te gaan, het kristallijnen veld! Jullie hebben nu de kennis om grootser te zijn. Maar weet dat de grotere kennis wordt gevonden door het onderzoeken via de meditatieve geest, de Goddelijke Hersenen en door het invoeren van deze kennis in de computer die we de bewuste geest noemen. Leer beiden te gebruiken!

Geliefden, terwijl jullie groeien zeggen we jullie op een hoger niveau dat jullie wel degelijk reeds volledig bewust zijn van al jullie ingewikkelde duizenden ziele-uitdrukkingen. Dit komt door wat jullie het onbewuste noemen en dat wat de ‘Godsvonk’ is, jullie kunnen daar allen toegang toe krijgen door de bewuste geest tot rust te brengen. Door arbeid! Door inzet! Door het bereiken van onberispelijkheid. Het is een prachtige droom en het is even complex als de 12-dimensionale Metatronische Kubus! Ontrafel het mysterie!

Ik ben Metatron en Jullie zijn Geliefd.

…en zo is het.

Aartsengel Metatron via James Tyberonn.

* * *

x

Tot slot een paar spectaculaire filmpjes over het verschijnsel

‘Holle Aarde’ en/of ‘Binnen-Aarde’.
X

x

Tot slot het filmpje dat po 3 maart 2011 op YouTube werd geplaatst. Het is het eerste filmpje dat de/een poolingang laat zien, dáár waar het poollicht (Aurora Borealis) te zien is. Feitelijk kijk je via deze opname vanuit het Russische MIR-ruimtestation direct in een andere (5e?) dimensie.. Een soort hemelse kijk op een schitterende schouwspel, adembenemend..!  Is dit de reden dat de beide polen als ‘No Flight Zones’ zijn geclassificeerd. Het is een moedige Russische klokkenluider die deze beelden in het openbaar bracht.
x

x

 

 

59 gedachten over “Het verhaal van de ‘Binnen-Aarde’..

  1. dank voor het compliment Paul. Tja, die indringende Metatron-vertaling corrigeren, heeft een ander mens van me gemaakt..! Ik ga eens op je link kijken. Dank ook daarvoor, Kerstman met een hollow-back.

 1. voor zover ik me kan herinneren heeft de schrijver van de Kapitein Rob serie ook over dit onderwerp een boek geschreven evenals over de vliegende schotels en buitenaardse rassen die contact met ons wilden maken.
  en dat in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
  was daarom deel 21 zo moeilijk te verkrijgen?
  overigens een uitermate goed artikel.

  1. Klopt Tolkien deed daar ook een schepje boven op met zijn boek; In de ban van de ring- Middle Earth. Ook diverse science fiction schrijvers impliceerde zulke verhalen over een verborgen wereld onder onze voeten. Waar hele volksstammen uit Scandinavische landen, IJsland en Groenland zelfde verwijzende links hebben over dat er iets als een mythe in volksverhalen hun ronde doet. Toch altijd leuk als er meerdere bron ideeen zijn uit verschillende landen…

  2. wat ik was te vermelden:
   die schrijver was een van de allereerste die tegen genetische modificatie was gezien zijn gekke wetenschapper met zijn Japanse helper die nog iets probeerde te redden.
   hij had het goed gezien dat het uit de hand zou lopen en tot grote wereldwijde catastrofes zou leiden.
   toen was er verder nog maar weinig van bekend van dit soort experimenten.

 2. Leuk stuk hoor maar wanneer je een plaatje gebruikt die bewerkt is leg je de lat wel erg hoog voor mensen om zich toch te gaan te verdiepen in een artikel en dat al helemaal met z’n onderwerp als dit.

 3. Wellicht is het interessant om te melden dat er toevallig een hele mooie serie gemaakt is onlangs over de polen, Frozen Planet. Hebben al die mensen zwijgplicht opgelegd gekregen? En alle mensen die in het permanent bewoonde onderzoekstation op de zuidpool wonen ook?
  En hoe is die holle aarde dan ontstaan? Heeft een volk de aarde uitgehold en er een zonnetje in geplaatst?
  Kortom zo een paar vragen die niet makkelijk te beantwoorden zijn, het blijft dus een leuk fantasy verhaal.

  1. Zoals gezegd in het artikel QM, ook de ‘officiële’ versie is uiterst theoretisch. En dan blijft het een fantasy-verhaal, voor JOU, toch?

  2. Sterker, het is pure fantasie, kom nou toch, als ‘bron’ wordt hier een engel Metatron gebruikt! Dit kun je toch niet serieus meer nemen.

  3. Sterker nog: ik neem dit serieus. Ik wel. Jij niet, even goede vrienden. En waarom neem jij het niet serieus..? Zijn je de verschillen opgevallen tussen het verhaal van Metatron en dat van admiraal Byrd bijvoorbeeld..? Dan is voor mij het verhaal van Metatron eenvoudiger te verteren dan dat van Byrd.
   Een aanrader om dit verhaal maar eens te bekijken: http://www.thenewearth.org/InnerEarth.html

  1. dag Rob, dank voor je compliment. Het zijn m.b.t. het vliegtuig twee verschillende zaken! (plaatje en tekst) Hij vloog met de Fokker in 1926 over de Noordpool en met het afgebeelde vliegtuig in 1929 over Antarctica..
   Voila.. 🙄 Hij heeft een aantal expedities gemaakt, waarvan 1 dus de fameuze vlucht, die ‘Metatron’ bevestigd.

 4. Ga zodadelijk het artikel lezen en heb al vaker hierover gelezen.
  Toen ik de eerste keer over de binnen-aarde las,
  was het voor mij zeker dat de aarde hol is. Een “weten”.
  Iedere keer als ik erover lees, wordt er iets aangeraakt.
  Een diep geworteld gevoel. Een gevoel dat me nog nooit heeft bedrogen.
  Dank voor deze artikelen die de eenzaamheid steeds een beetje verzachten.
  James Tyberonn en Guido thanks.

  1. Eens. Een weten en tegelijkertijd ook de wens dat het waar mag zijn. Als je de boodschappen van de Galactische Federatie volgt, wordt een ontmoeting op korte termijn aangekondigd. 2012? Wie het weet mag het zeggen.

   Ik zie er naar uit dat die dualiteitenpuzzel van geloof en ongeloof gauw op z’n plaats mag vallen. Ik heb het wel gehad met het gehannes :). Vort met de geit!

  2. Lilith ik neem aan dat je weet begrijpt onderwezen niet bepaald onbewezen hebt waar Goaties voor kunnen staan, bok um er op vrij vertaald in het Drents, met die Hoorns is het Iets niet menselijks dat zich inmengt in onze aangelegenheden door gebruik te maken van de leemtes die vallen door het uit handen geven van handelingsbekwaamheden van het individu in Naam van Iets Groters dat zich niet geheel onbewezen kenbaar maakt door lekken in gescheurde dimensies, papieren ledigheid isz des duvels oorkussen, hij komt hij komt zie ginds komt den Stoomboot ik zie Hem al Komen en Gaan…

   Mooi Wark – Bok ‘m d’r op
   http://www.youtube.com/watch?v=4MiIHUUapMk

   Quote:

   ” Lilith (Hebreeuws: לילית) was een vrouwelijke stormdemon, die in verband gebracht werd met de wind en waarvan werd gedacht dat ze drager was van ziekte en dood (bijvoorbeeld kraamvrouwenkoorts). De persoon van Lilith dook rond 3000 v.Chr. voor het eerst op in een klasse van wind- en stormdemonen, zoals Lilitu in de Babylonische mythologie. Lilith verschijnt als een nachtelijke demon in de joodse overleveringen en als een kerkuil (screech owl; “krijsuil”, vanwege zijn krijsende geluid) in de Engelstalige King James Version van de Bijbel (1611). Lilith wordt meestal als een gevleugeld wezen voorgesteld en wordt vaak aangehaald in “magische” teksten. ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Lilith

 5. Ik vind het steeds weer opvallen dat de mensen die iets niet willen of kunnen “geloven”, diegenen die wèl iets als waarheid of minsten waarschijnlijkheid aannemen, het liefst een stevig stempel geven.
  Een stempel van naïviteit of goedgelovigheid.
  Maar dit zijn nu juist de mensen die alles uitpluizen om te ontdekken en te vergelijken, zodat ze uiteindelijk een eigen mening en visie kunnen hebben en deze dan ook erkennen.
  De stempelaars komen meestal enkel met argumenten. Ja, die kunnen we allemaal wel geven.
  Het is een stuk lastiger om uit te leggen waarom je wèl iets voor waar aanneemt.
  We begeven ons in een gebied dat altijd verborgen voor ons bleef.
  We herontdekken onze eigen geheimen in feite. Dat op zich is al moeilijk verteerbaar voor mensen die er van uit gaan dat er na dit leven niks meer te leven valt. 🙂
  Ik mag dat wel grappig vinden, toch? 🙂

  1. NIET-geloven is namelijk ook ‘geloven’.. Geloven in het NIET. That says it all.

   Creëren.. Scheppen. In het NIET-geloven.. Think about it.
   Ze creëren een ‘NIET’, waardoor alles wat ‘anders’ is, niet past en niet klopt. Wanneer je beseft dat NIET-geloven hetzelfde is als geloven-in-IETS, dan sta je in het midden, is niemand meer belachelijk..!

  2. @ guido
   Ik wil me wel even mengen in je woordspelletje
   Niet geloven is niet geloven. Het is niet per definitie een geloven in het niet ,immers je kunt het ook zeker weten. Dan hoef je niet te geloven maar dan weet je.
   Ga je hierin even verder wordt het gelijk duidelijk dat het niet de vraag is of je wel dan niet geloofd, maar eerder een vraag is die moet luiden wat is jouw idee /gevoel over iets( jouw waarheid). Dit gedachtenexpirimentje wordt dagelijks uitgevoerd door goochelaars. Die doen het publiek iets anders geloven dan waar zij zelf voor staan. Zo is ook alle wetenschap geloof, immers alles is gebaseerd op aannames en vooroordelen. En net als goochelaars willen de wetenschappers ons iets laten geloven,terwijl ze zelf wel weten dat ze er niet helemaal achter kunnen staan want wetenschap is een veranderend iets. Om dan een theorie als waarheid te poneren is prematuur. Hoor jij ooit een wëtenschapper zeggen “tot zover de huidige inzichten toestaan lijkt het erop dat gegeven de volgende aannames ……” ?Ik niet.
   Je kunt ook stellen “zullen we gewoon trachten de boodschap te begrijpen en niet te gaan mienemeuten over de definities van de gebruikte woorden”. Maar dat zou bovenstaande woord spel helemaal zinloos en overbodig maken, das ook weer zonde…….

  3. Eigenlijk is het wel erg leuk dat Hollow Earth verhaal omdat wij Hollanders daar inprincipe ook van afgeleid zijn, we leven ook in een polderlandje van onder de zeespiegel en toch schreeuwen we naar hartelust dat dit artikel eigenlijk maar raar en vreemd onwerkelijk verhaal is die het scepsis in ons wakker maakt als een broodje aap. Het Hol van binnen zijn is ons Vaderlandse trots en daarmee ook gelijk een oud hollige geloofs overtuiging die zijn weergave weer niet kent omdat we nogal goed in het verwerpen hier zijn van alles wat oude dogma’s zijn, terwijl het pal onder onze neus ligt.

  4. Marcel: het is geen woordspelletje hoor, daarmee doe je mijn overpeinzing tekort..! Het gaat erom de kracht van onze focus en creatie-vermogen te onderkennen. Die zijn namelijk ook volop aan de gang bij niet-geloven..! That’s all.

  5. Als je er echt een woordspelletje van wilt maken , ga dan op zoek naar de oorsprong van het woord GELOVEN . Geloof , lof , bladeren oftewel wat ook wel bekend is als lauweren ( komt weer af van de bladeren van de Laurus nobilis oftewel de laurierplant ) Uiteindelijk is het dus het bekronen van een bepaalde visie met lof , welliswaar metaphorisch , dessalniettemin in het verleden letterlijk te nemen als gebruik . Dus bij welk altaar leg jij je lof en waar niet ?
   Mens ken uzelve en weet wat ge zegt .

 6. Er wordt zo te zien toch al heel lang drugs gebruikt om fantasie tot leven te laten komen. Vergeet vooral niet de boeken en de andere commerciele bijproducten te kopen want daar is het waarschijnlijk bij de bedenkers toch wel om te doen.

 7. Reactie niet geplaatst? Om mensen op het verkeerde been te zetten is vooral weglaten van informatie een belangrijk element. Vertel ze alleen wat ze willen horen en ze eten uit de hand. Censuur en manipulatie doet de omzet stijgen. Zo te zien heeft u daar genoeg ervaring mee.

  1. Gaat het allemaal wel goed met je Kees..? Gewoon opschrijven wat je graag wilt delen. Zonder te beledigen e.d. OK?

  1. Oh sorry hoor… Wist niet dat je tegen kritiek kon. Maar na je reactie gelezen te hebben kan ik maar 1 ding concluderen:

   Er valt niet normaal met je te praten als je eindigt met grrrrr
   Triest dat je je eigen artikel op deze manier moet verdedigen!

 8. Die holle Aarde theorie blijft boeien, maar ik kan er na jarenlange fascinatie nog steeds geen sterke overtuiging over vormen. Ook dit artikel verandert daar weinig aan. Tyberonn geeft doorgaans zeer interessante informatie en uit bovenstaande citaten kan ik wel accepteren dat er een overlapping is van dimensies, die bij de polen samenkomen. Ook dat er grote holle ruimtes onder het aardoppervlak zijn, lijkt me zeer waarschijnlijk en nauwelijks omstreden. Echter, de geheel holle planeet met fysieke binnenzon doet de wenkbrauwen fronsen. Het binnenaardse leven lijkt me vooralsnog op een ander-dimensionaal niveau te bestaan. Dan kan zowel de gangbare “wetenschappelijke” verklaring kloppen, als de holle aarde theorie.
  Het laatste filmpje lijkt onecht: Zou die MIR echt zulke perfect gecentreerde baantjes om dat “poolgat” gedraaid hebben, dat het plaatje met delen van de MIR en het centrum van het gat steeds precies stationair bleven? Dan moet De MIR bovendien wel een heel klein rondje gedraaid hebben.

  1. Kijk Wilfried, prachtige deductie in mijn ogen. Dát is precies wat mijn conclusie is. Het is een energetische én holle ruimte. Maar niet hol in de zin van materie-hol. Daarmee zou die opname uit de ruimte ook verklaard zijn. Feitelijk is er een -zoals Metatron benoemd- meer-dimensionele aarde.

   ‘Het binnenaardse leven lijkt me vooralsnog op een ander-dimensionaal niveau te bestaan.’
   Prima verhaal voor mij Wilfried!

  2. Alles is mogelijk als je je kunt voorstellen dat alles in 1 krachtveld beweegt of juist niet beweegt. Ik vind het een prachtig verhaal hoe ònze werkelijkheid er bij in het niet valt. Mensen willen een sprookjes-leven en we leven al in een sprookje. Nog wel door ons zelf verzonnen. Wat wil een mens nu eigenlijk nog meer?
   Die holle aarde is er ook een deel van. Tjonge, wat een avontuur zeg. Ik kan vanuit mijn luie stoel het hele universum ontdekken en er is nog veel meer.

  1. @ Anoniem….de functie van god? Misschien de bezieling in de mens, de kracht om lief te hebben, het scheppende in de mens, het in staat zijn alles als geheel te kunnen herkennen om dan uiteindelijk te herkennen dat we zelf het goddelijke in ons hebben….dat alles en iedereen ‘god’ is….Voor mij is het niet zo belangrijk wie ons gecreëerd heeft maar wat onze taak is hier op de aarde…:)

  2. Wie zou de mens de titel “god” gegeven hebben. Was dat wel een god? Of waren het wezens die de mens destijds niet begreep en er naar opkeek? Een wezen wat zoveel meer kon dan de mens. En waarom zouden we naar een “god” moeten opkijken? Wat maakt dat de een beter is dan de ander, iets wat vereerd moet worden?

   Met dit soort vragen loop ik weleens rond. Bram Vermeulen legt het aardig uit met “In den Beginne”. Op youtube te vinden in 5 deeltjes van 10 minuten elks: http://www.youtube.com/watch?v=A0x0LSp1kdI

   Tip: hou alle mogelijkheden open, dan vallen een heleboel puzzelstukjes op z’n plek.

  3. Volgens mij zijn we allemaal, samen met alles, deel van de god waar altijd over wordt gesproken.
   Anders hadden we helemaal niet kunnen bestaan.

 9. Bij deze van bovenop de aarde: allemaal een fijn nieuw jaar gewenst met verlies/loslaten van alles wat niet meer nodig is en een ontvangst wat eeuwigheidswaarde heeft.

 10. Cozmic,
  Brilletje heb ik wel maar stond blijkbaar niet goed op de neus.
  Geeft wel weer aan hoe snel je dingen niet goed ziet als de parameter ook maar iets wijzigt he. Zo bedacht ik mij opeens dat deze hele site wel eens opgezet kan zijn als satire. Dan wordt het opeens leuk. Ik ben er nog niet uit.
  Die Guido waarschijnlijk ook niet maar die heeft daar zal een brilletje denk ik niet meer helpen.

 11. @Guido & @geïnteresseerden in holle aarde theorieën
  Plaats hier maar een link van reeks docu’s vnl. over Atlantis, dit deel gaat grotendeels over de holle aarde. (Titel dekt wat mij betreft niet echt dit deel)
  Legend of Atlantis 5 – Battle of Armageddon (1of2)
  Zou dit deel vd omschrijving nemen:
  The thrilling documentation shows for the first time the secret activities of a brotherhood in relations with invisible masters from Shambhala and Agartha and the secret about the hollow earth.
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6793517579438435676#
  (geen ondertitels en deel 2 van 2: http://www.youtube.com/watch?v=Jl-3NLz6Oqc)

 12. Na die keer dat ik God ervaren heb zou ik mij rijker moeten voelen…..kennelijk werkt het niet zo binnen de wetmatigheden van het altijd weer in zichzelf vast lopende ego. Hoe dan ook……taal is een te beperkt medium om God,(cq het Goddelijke zo je wilt) te omschrijven. Wat kun je daar over vertellen, als je niet meer bent dan een druppel in een oceaan….een zandkorrel in een woestijn van van een zo onmetelijke en oneindige liefde en vergeving. Je kunt net zo goed proberen om de kosmos te verklaren. Alle woorden worden hol ten overstaan van die grootheid. Alle religies zijn op dit grootse, deze grootheid gericht, en worden door middel van onze beperkte visie en mogelijkheid gedragen in dit onvermogen. De ervaring is er. Punt. Pijn is wat overblijft door het onvermogen iets tastbaars met deze ervaring te doen. Stilte en meditatie zijn de wegen, en geen garantie. Grijns….sterkte. Heb dat ook voor mezelf nodig.

  1. Ik begrijp je volkomen Ton. Grijns…. Ben al vele jaren bezig om mijn lijntje met de Vader, Schepper, Creator of hoe je het ook wil noemen te bewerkstelligen.
   Het is een lange pijnlijke weg. Maar weet, ik spreek uit ervaring, dat er op een gegeven moment een punt komt waar je voor jezelf ook zeker weet en voelt dat al het werk niet voor niets is geweest.
   Heus, houd vol! Alles komt goed. Vernietig je ego, jaloezie en hoogmoed iedere dag. Dat helpt. Wat overblijft is een zeer klein ego wat je straks zal helpen. Zonder ego is helaas nog niet mogelijk voor de meesten van ons. Maar zo klein mogelijk is goed.
   In Liefde,
   Yonimo.

 13. Het filmpje vanuit MIR. Bijzondere interpretatie over ingang naar holle aarde, vijfde dimensie, no fly zone. Kwam de begeleidende muziek ook van MIR? Of de psychedelische kosmosband “The Fifth dimension”? Beste holle aarde believers, zadel je paard en trippeltrap het gat in. Ben je vast beter af dan in het hier en nu,OP de holle aarde.

 14. Beste lezers,

  Is er iemand die iets kan vertellen over de voorgenomen expeditie naar de holle aarde in 2014. Ik lees er nu nergens meer iets over.
  Het lijkt alsof alles dood is op dit gebied.
  Komt er nog een expeditie?

  Met vriendelijke groet,
  Jeroo

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.