Advertentie

Medisch promotie-onderzoek via ghost-writing: SCHANDALIG!


De publicaties van de erudiete Belgische apotheker en klokkenluider Fernand Haesbrouck zouden verplichte kost moeten zijn voor onze parlementariërs, maar vooral voor onze MainStream Media (MSM). Met een haarscherp oog voor frauduleuze praktijken ontleedt Haesbrouck de invloed van de farmaceutische INDUSTRIE op onze samenleving.

De Europese invloed van Big Pharma gaat exact dezelfde kant op als die in de VS dat heeft gedaan, de afgelopen 10-tallen jaren..! Voor het geval je een heel kleine samenvatting op prijs stelt: fraude, fraude en nog eens fraude. Van het vervalsen van onderzoek, tot het omkopen van onderzoekers, het beïnvloeden van wetsmakers en FDA-controleurs, van het bewerken van artsen en andere medici tot het vervalsen van publicaties op basis waarvan medicijnen wettelijk ‘het daglicht’ mogen zien.

Maar wat Haesbrouck nu aan de orde stelt, was ons nog niet bekend. Het beïnvloeden van proefschriften van personen die promoveren, zelfs complete ‘ghostwriting’, waarbij een ander je het proefschrift als het ware ‘influistert’… Ook hier reiken de tentakels van de medische INDUSTRIE al kennelijk. Lees het verhaal zelf van Haesbrouck, zeker als je werk of interesse in deze materie ligt!

~~~~~~~~~~~~~~~~

XX

Medische ghostwriting is een misdaad en zou streng moeten bestraft worden.

Fernand Haesbrouck © januari 2010

x

“Healthcare is bezig de maatschappij te veranderen in een apekot.
Het is waarlijk te gek voor woorden,
waartoe ze met hun geld en macht in staat zijn!
Healthcare gaat hier vér over de schreef..”

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck, een luis in de pels van de farmacie.

Jammer genoeg bereikt deze miskleun me nu pas, twee maanden te laat.  Toch ben ik van oordeel dat eerlijke geneeskunde dit soort wansmakelijkheid moet bannen als de pest. Dit promotie-‘onderzoek’ is weer tot stand gebracht door ghost-writing en met het geld van twee farma-bedrijven.

Internationaal zullen uiteindelijk een vijftal grote healthcare-bedrijven de markt blijven beheersen. We beleven nu dit laatste stadium. De kleintjes gaan eruit of worden overgenomen. Hier in dat geval waren Astra-Zeneca en Lilly heel actief en het is meer dan bedenkelijk dat een naïeve apotheker omwille het aanzien en het geld zich heeft laten misbruiken voor zoiets.

 • Heeft de man in zijn studie ook nagegaan of de testpersonen onder Efexor en Cymbalta, soms niet toevallig een diabetes-vriendelijker dieet kregen toegediend en die van de andere bedrijven dan weer niet?
 • Is van dat soort vervalsing een spoor te bekennen in het proefschrift?
 • Werd in de studie onderzocht welk effect het drogeren van die patiënten met amfetaminedoping heeft?

De werking van Cymbalta als amfetamindoping is zelfs zo stevig, dat al twee pogingen om de stap te zetten van thiofeenpropylamine (Cymbalta) naar thiofeenethylamine (merk de analogie met de phenylalkylamines) zijn mislukt omwille van het afsterven van alle gebruikte proefdieren..!!

Het is een ware schande dat onze Europese overheden de malafide praktijken van het ghost-writing blijven gedogen. Onschuldige mensen zijn hiervan het slachtoffer. De parasieten (lobby) bij de overheden, die dit allemaal door de vingers zien, moet men bannen.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 25 januari 2010

* * * * * * *

Hieronder het interview dat met de promovendus Jeroen Derijks is afgenomen.
Zijn proefschrift is zeer waarschijnlijk -aldus Fernand Haesbrouck- niet door hemzelf geschreven, maar ingefluisterd door Big Pharma, die ws. ook het onderzoek heeft gefinancierd.

* * * * * * *

HIER EEN KLEIN AANTAL PUNTEN UIT DE PROMOTIE-STUDIE VAN

Ziekenhuisapotheker Jeroen Derijks

XX

Antidepressiva soms gunstig voor diabetes

Antidepressiva zoals Zoloft, Cipramil en Seroxat, die de hoeveelheid serotonine in de hersenen verhogen, hebben volgens ziekenhuisapotheker Jeroen Derijks een positief effect op diabetes. Op 11 november 2009 promoveert hij in Utrecht op zijn onderzoek.

Wat was de aanleiding voor uw onderzoek?

‘Diabetespatiënten zijn ongeveer twee maal zo vaak depressief als Nederlanders in het algemeen. Daarom is het gebruik van antidepressiva onder diabetici relatief hoog. Het was al bekend dat die middelen invloed kunnen hebben op de glucosehuishouding.

Maar niet waardoor die effecten veroorzaakt worden en of er in dat opzicht verschillen zijn tussen verschillende typen antidepressiva. Juist bij diabetespatiënten, die te kampen hebben met een verstoorde glucosehuishouding, is meer kennis op dit punt van groot belang. Vandaar mijn onderzoek.’

Hoe bent u te werk gegaan?

‘Ik heb de antidepressiva die op dit momtent gebruikt worden allereerst op basis van hun farmacologische eigenschappen ingedeeld in vier categorieën. Vervolgens ben ik in grote databestanden van medicijngebruik en van bijwerkingen van geneesmiddelen gaan zoeken naar verbanden tussen het gebruik van verschillende middelen en de insulinebehoefte van patiënten. De veranderingen van de insulinebehoefte hebben we later ook zelf onderzocht bij patiënten.’

En die verbanden zijn er?

‘Die zijn er heel duidelijk. Het meest opvallend is dat antidepressiva die de hoeveelheid serotonine in de hersenen verhogen, waaronder SSRI’s en middelen zoals Efexor en Cymbalta, ervoor zorgen dat diabetici minder insuline nodig hebben dan zonder die middelen het geval was geweest. Mogelijk kan het gebruik ervan ook complicaties van diabetes op de langere termijn, zoals hart- en vaatziekten, nierproblemen, aantasting van de zenuwen en blindheid, uitstellen of voorkomen. Dit moet echter nog nader onderzocht worden.’

Dus alle diabetici kunnen maar beter zo snel mogelijk dit soort middelen gaan slikken?

‘Nee dat is onverstandig, daarvoor is het risico op andere, mogelijk schadelijke bijwerkingen van antidepressiva te groot. Het grote belang van dit onderzoek is dat we nu weten dat deze effecten er zijn, en dat artsen er bij het voorschrijven van antidepressiva rekening mee kunnen houden. En hopelijk kan verder onderzoek duidelijk maken waardoor het positieve effect wordt veroorzaakt. Dat zou op termijn kunnen leiden tot een effectief middel tegen diabetes.’

Zijn er ook antidepressiva die diabetespatiënten beter niet kunnen gebruiken?

‘Wij hebben gevonden dat onder andere Remeron, amitriptyline en Nortrilen een negatieve invloed hebben op de glucosehuishouding. Die antidepressiva zorgen er voor dat de insulinebehoefte van patiënten toeneemt en lijken dus bij te dragen aan een verslechtering van hun toestand. Wat mij betreft zou je die middelen bij diabetespatiënten zo veel mogelijk moeten vermijden.’

Wat adviseert u nu aan artsen, apothekers en patiënten?

‘Het is erg belangrijk dat zowel artsen als apothekers op de hoogte zijn van de effecten van antidepressiva op de glucosehuishouding zodat zij bij het voorschrijven en afleveren van deze middelen de patiënt goed kunnen informeren. Daarnaast is het van groot belang dat patiënten hun bloedsuikers extra scherp in de gaten houden als ze starten met antidepressiva. Zowel de gunstige als ongunstige middelen hebben invloed op de glucosespiegels en daarop zal de diabetesmedicatie aangepast moeten worden.’

(EH) (HIER HET ARTIKEL, MET MOGELIJKHEDEN TOT COMMENTAAR)

Klik hier voor het proefschrift van Jeroen Derijks

Advertentie

124 thoughts on “Medisch promotie-onderzoek via ghost-writing: SCHANDALIG!

 1. Zijn we hier nog met mensen onder elkaar?

  Het is toch bij de beesten af?

  De waarheid ligt meestal in het midden.
  Reguliere geneeswijze is goed en soms niet.
  Alternatieve geneeswijze is goed en soms niet.

  Zolang de reguliere en alternatieve genezers nog geen God zijn zullen ze onverbiddelijk fouten maken.

  Onder de alternatieve geneeswijze zijn er veel kwakzalvers, belust op geld. Onder de reguliere geneeswijze zijn veel genezers die belust zijn op geld.

  Het over één kam scheren, daar gaat onze maatschappij uiteindelijk van naar de klote. Hou er mee op a.u.b.

 2. “Een scheet van een diabeet is de geur van een Ingenieur”, opperde me broer altijd, terwijl ie zwaar suikerpatient was en de grootste humor had.

  Antidepressiva is voor zieleknijpers die geen verstand hebben van de werkelijke suiker patient.

 3. het grootse manco van alternatieve genees wijzen is dat ze niet bewezen zijn, en dat er vele zelfbenoemde therapeuten schandalig hoge prijzen vragen voor cursussen die geen nut hebben, voor water zonder werking , voor mysterieuze pillen enz enz

 4. @Gait

  Niet bewezen, toch resultaten. Je hebt echter wel gelijk dat het grootste gedeelte uit profiteurs bestaat.

  Toch hebben bv. de chinezen al duizenden jaren kennis van kruiden die een helende werking hebben.

  Voor een groot aantal ziektes bestaan er gewoon planten op deze wereld die deze kunnen genezen.

  Veel medicijnen worden dan ook van deze plantenextracten of bepaalde stoffen uit deze planten en kruiden onttrokken en gestopt in een medicijn. Zodat er een patent op aangevraagd kan worden. Dit is toch ook een vorm van oplichterij naar mijn mening. De kruiden of planten zijn goedkoop, het medicijn is veel duurder.

 5. @ martijn
  jij zegt

  “Onder de alternatieve geneeswijze zijn er veel kwakzalvers, belust op geld. Onder de reguliere geneeswijze zijn veel genezers die belust zijn op geld.”

  dat is iets wat ik voor 100 % kan onderschrijven maar ook als zijn sommige reguliere genezers belust op geld, ze genezen wel ! en dat is nog steeds niet van de alternatieve club te zeggen.

  Daarom is mijn idee dat alle zorg die bewezen werkt, vergoed moet worden door de zorgverzekeraar, maar daar staat tegen over dat alle niet bewezen zorg en therapieën enz enz enz dus niet vergoed mogen worden.

 6. @Gait

  Ze genezen wel, zeg je. Dus dat betekent dat de oorzaak wordt opgelost? Toch is het vaak zo dat alleen de gevolgen worden onderdrukt, zodat de patiënt bv. geen pijn meer voelt.

  Dat is dus geen genezen, dat is het gevolg aanpakken i.p.v. de oorzaak.

 7. @ martijn
  dat er op sommige medicijnen ongelofelijk veel winst word gemaakt is schandalig, en of dat nu oplichting is daar kun je over twisten. ik zie het meer als een vorm van machtsmisbruik.
  persoonlijk vind ik dat de hele reguliere zorg op non profit wijze zou moeten werken, en dus medicatie op kost prijs beschikbaar moet komen dan ben je volgens mij goed bezig.

 8. @ Martijn

  Geneesmiddelen kunnen synthetisch (bv. paracetamol) of natuurlijk zijn. Natuurlijke geneesmiddelen worden bereid uit grondstoffen afkomstig van planten (bv. morfine) of schimmels (bv. penicillines)

 9. Dus als een kruid of natuurlijke stof bewezen werkt word het gebruikt in de reguliere geneeskunde.

  fytotherapie werkt trouwens op basis van echte stoffen niet oneindig verdunt zoals in de homeopathie waar in de flesjes vaak geen molecule van de werkzame stof te vinden is.

 10. @Gait

  Ik ben het hier helemaal met je eens.

  Het zal alleen moeilijk zijn om de reguliere zorg non profit te maken. Het zou wel mooi zijn als dat zou kunnen.

  Dan is het al duur genoeg want de ontwikkelingskosten en werk van de artsen e.d. moeten toch betaald worden.

 11. @ Gait

  Verdiep je nou eerst ook eens in allerlei zaken alvorens je je uitspraken doet die niet gestoeld zijn.

  Yomanda ken ik niet is dat je vrouw of zo?

  De enigste chinees die ik ken zit hier om de hoek en die heeft altijd heerlijk babi pangang, foe yong hai en koe yu look, met sambal erbij en kloeppoek, in iedergeval we nemen er altijd knoei stokjes erbij als alternatieve aanvulling.

 12. @Reptielo

  Dat soor amalgaam kende de ik nog niet. Een reptiel is nooit te oud om te leren.

  Waar blijf je nu? Nog wel 27 januari om 3 uur ’s nachts vrolijk mee tetteren over UFO’s maar bij dit artikel van Fernand is Paul ‘opeens’ verdwenen.

  Of is http://www.amalgaam.be/ ook een obscuur site-je zelf inelkaar geknutseld door een leugens verkopend reptiel???!!!

  Dus omdat Paul zegt dat het lood is wat lekt en dat het eigenlijk het kwik is, zit je zo dom te doen?
  Flauw hoor, mag je hier niet meer een foutje maken?
  Tjongejonge, moet niet gekker worden.

 13. Tijd dat je zelf eens leert door trekken, als je al niet eens openstaat voor mijn eigen ervaring Gait en je loopt al helemaal weg, dan wil ik je nog wel eens tegen komen in het echte leven, want dan heb je echt een verkeerde aan mij.

 14. @Martijn
  Scherpe analyse.
  Als Paul dat had gezegd had ik ‘m gelijk gegeven (en sorry kunnen zeggen). Dat gebeurde dus niet. En ik kon hem dat ook niet in de mond leggen.

  Hier blijf ik wel bij: http://www.wanttoknow.nl/overige/medisch-promotie-onderzoek-via-ghost-writing-schandalig/comment-page-1/#comment-29053

  Fouten maken, daar kan ik begrip voor opbrengen.
  Niet naar anderen luisteren, niet de moeite nemen om zaken goed te lezen, en andermans mening niet respecteren wat (vind ik, mijn mening dus) vooral Paul voortdurend zeer selectief aan het doen is, daar begrijp ik helemaal niets van. Ook niet dat mensen hier blijkbaar gedemoniseerd moeten worden.

  In feite was ik erg blij met Paul’s foutje. Kon ik eindelijk eens zeggen wat mijn mening is over zijn gedrag hier.

 15. @ Reptielo

  Wie maakt nu fouten hier ? Ik ?
  Kijk eens naar jezelf baalskaak:

  “Gauw iemand anders aanwijzen als er iets mis gaat, bederft de cultuur in een bedrijf.

  Je doet je best, maar soms gaat er in het werk iets heel erg mis. Kan gebeuren nietwaar? De beste oplossing is dan om onmiddellijk de verantwoording op je te nemen en de fout voor zover mogelijk te herstellen, zo blijkt uit onderzoek. Anderen zijn dan meestal wel bereid om je te helpen, waardoor de kans op succes groter wordt.

  Subtiel
  Iedereen weet dat het zo moet, maar in de praktijk gaat het vaak anders. Dan is de neiging groot om de schuld bij een ander te leggen. Meestal terloops, op een subtiele manier. Als hij niet … dan zou ik…. De reden om gauw de schuld in de schoenen van een ander te schuiven is onzekerheid, schaamte en angst voor repercussies.

  Voorbeeld
  Wie leiding geeft doet er goed aan rekening te houden met dit psychologische mechanisme. Hoe? Door in de eerste plaats zelf het goede voorbeeld te geven. Dat is hoe dan ook regel 1 van goed leiderschap.

  Neem dus altijd zelf duidelijk de schuld op je als je een fout maakt. Schuif de verantwoordelijkheid voor fouten niet door naar anderen.

  Bron / Lees verder: Elsevier.nl”

 16. Ik ken een verhaal over een koning van een stam ( ik geloof dat het ergens in indonesie was ) Deze koning deed een week per jaar het werk van de laagste in de stam hiearchie ,EEn week alles wat ie maar kon voor zijn onderdanen .Op de vraag waarom ,keek de koning verbaasd op en antwoorden “als je niet weet hoe je volk leeft wat het bezig houd en hoe zwaar ze het hebben kan je geen leiding geven aan een stam .Das leiderschap das mededogen en verantwoording durfen dragen ,Hoe anders zou de wereld zijn als leiders ,leidinggevende ,koningen en koninginnen daar een voorbeeld aan namen.

 17. @marcel w

  Prachtig. Zo is het. Dat is het verschil tussen macht en medeleven.

  @reptielo

  Die link is mij nu wel eens bekend. Wat een flauwekul.

  Ieder zijn eigen waarheid. Alleen is er een diepere waarheid in ons waar we allen gelijk in zijn.

  Zoek en gij zult vinden, diep van binnen, voorbij de dood.

 18. @ Geweldig paul, laat je niet kennen en blijf ook heerlijk jezelf, laat niet met je sollen door gasten die je totaal niet begrijpen of willen begrijpen. Je bent een Kanjer!!! waren er maar meer zoals jij

 19. @ Guido

  Sorry voor de walgelijke PAUL millieu vervuiling op je site, ben wel een suikerpatient maar laat me geen depressiva praatjes aanpraten door een repetiel adderlijk gebroed en die Gait shit!

  Ik kan het gewoon niet laten van de LOL tegen dit soort stuiptrekkende figuren die denken dat ze illuster aan macht en pracht zijn op je site.

  Ik kots werkelijk van dit soort lui, het licht is aan mijn kant en zal keihard languit uithalen naar die lullo’s die je hele site vernagellen en verkloten! waar je zelf bij staat.

  Nu snap ik weer Tessa’s d’r hele wanhoop, en nog steeds kom ik voor haar op.

 20. @ beste Guido, ik vind dit ook een zeer walgelijk artikel om uberhaupt niet eens te lezen bij de hoofdtitel al Antidepressiva soms gunstig voor diabetes, zelf als geen ander weet ik heel goed om antidepressiva geslikt te hebben, maar om hele andere redenen dan er hier wordt aangegeven, en zo kan ik me nu voor mijn kop slaan dat ik AD uberhaupt geslikt heb, dat ik er door die artsen zo door genaaid ben en ben in getuind en geld ook van pschyaters en psygologen die je gaan vertellen wat je moet doen….sorry maar dit artikl kan me wel zeker boos maken, toch blijf ik nu heel goed mezelf blijf er boven staan en weet nu zeker wel beter. En zo heeft ieder zijn eigen visie over de psychologen en psychaters, sorry, maar het zijn in mijn ogen smeerlappen!!

 21. Zoals duidelijk in het stuk word aangegeven, is het niet de bedoeling dat alle diabetes patiënten aan de Antidepressiva
  gaan juist niet !! de schriojver geeft zelfs aan “dat zou zeer onverstandig zijn ” !!

  Dus alle diabetici kunnen maar beter zo snel mogelijk dit soort middelen gaan slikken?

  ‘Nee dat is onverstandig, daarvoor is het risico op andere, mogelijk schadelijke bijwerkingen van antidepressiva te groot. Het grote belang van dit onderzoek is dat we nu weten dat deze effecten er zijn, en dat artsen er bij het voorschrijven van antidepressiva rekening mee kunnen houden. En hopelijk kan verder onderzoek duidelijk maken waardoor het positieve effect wordt veroorzaakt. Dat zou op termijn kunnen leiden tot een effectief middel tegen diabetes.’

  en stuk je verder komt de clou van het verhaal,

  Wat adviseert u nu aan artsen, apothekers en patiënten?

  ‘Het is erg belangrijk dat zowel artsen als apothekers op de hoogte zijn van de effecten van antidepressiva op de glucosehuishouding zodat zij bij het voorschrijven en afleveren van deze middelen de patiënt goed kunnen informeren. Daarnaast is het van groot belang dat patiënten hun bloedsuikers extra scherp in de gaten houden als ze starten met antidepressiva. Zowel de gunstige als ongunstige middelen hebben invloed op de glucosespiegels en daarop zal de diabetesmedicatie aangepast moeten worden.’

  dus daarom eerst goed lezen en dan gillen.

 22. Hypoglykemie Symptomen

  Hypoglykemie symptomen. Symptomen of kenmerken kunnen o.a. zijn: een onbestemd ziektegevoel, vermoeidheid (veel gapen), nervositeit, honger, rusteloosheid, duizeligheid (neiging tot flauwvallen), hartkloppingen, prikkelingen in vingertoppen en voeten, wazig zien, beven, slechte concentratie, het snel koud hebben, lage bloeddruk, overmatig transpireren, oorsuizen, gevoelens van verwarring en angst en plotse woede-uitbarstingen.

  dit was een opsomming van symptomen als je een te lage bloedsuiker spiegel hebt. vooral gevoelens van verwarring en angst en plotse woede-uitbarstingen vallen op !!

  wie de schoen past trekke hem aan ! en bedenk wel woede is een keuze !
  Je Zelf degene die jouw leven schept..! Sta daar eens goed bij stil. Het overkomt je niet.. JIJ DOET HET!

 23. @ Gait

  Even een aai over je kale bolletje en een vrindelijke toevoeging:

  “Hypoglykemie (Hypoglycemie) – een schommelende of een te lage Bloedsuikerspiegel. Hypoglykemie is eigenlijk het tegenovergestelde van Diabetes mellitus (te hoge Bloedsuikerspiegel). Evenals bij Diabetes, is bij Hypoglykemie het lichaam niet goed in staat om Koolhydraten op een juiste manier te verwerken: de Suikerstofwisseling functioneert niet goed. Hypoglykemie wordt door sommigen gezien als het voor-stadium van Diabetes mellitus. Anderen erkennen Hypoglyke-mie als aandoening überhaupt niet.”

  http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/2213-hypoglykemie-hypoglycemie.html

  “Wat is Diabetes Melitus?

  Diabetes, ook wel suikerziekte genoemd, is een stoornis waarbij de hoeveelheid suiker in het bloed (het glucosegehalte) te hoog is. Glucose komt uit koolhydraten in voeding. Het hormoon insuline zorgt ervoor dat de lichaamscellen glucose uit het bloed opnemen. Diabetes ontstaat wanneer er een tekort is aan insuline. Dit kan komen doordat de alvleesklier te weinig of geen insuline aanmaakt of als de lichaamcellen minder gevoelig zijn geworden voor insuline. Diabetes is behandelbaar, maar niet te genezen.

  Type 1 is een auto-immuun ziekte waarbij de cellen die insuline produceren door het eigen lichaam worden vernietigd. Hierdoor maakt de alvleesklier te weinig of helemaal geen insuline meer aan. Type 1 kan voorkomen op alle leeftijd, maar onstaat meestal op kinderleeftijd. De diagnose wordt vaak voor het 30e levensjaar gesteld. Overigens kan type 1 diabetes op elke leeftijd ontstaan, ook bij ouderen.

  Type 2 is de meest voorkomende vorm van diabetes: ongeveer 85% van alle mensen met diabetes heeft type 2.
  Bij dit type zijn de lichaamscellen minder gevoelig geworden voor insuline. Type 2 komt ook voor op alle leeftijden, maar vooral bij ouderen en mensen met overgewicht. Omdat de ziekte meestal ontstond op oudere leeftijd (na het zestigste jaar) werd dit vroeger ook wel ouderdomsdiabetes genoemd.

  MODY is een zeldzame, erfelijke vorm van diabetes die lijkt op type 2 diabetes. Doordat MODY vaak op jonge leeftijd begint, wordt vaak gedacht dat het type 1 diabetes is.

  LADA is een soort diabetes type 1, deze patiënten lijken echter meer op diabetes type 2 patiënten.

  Zwangerschapsdiabetes is een meestal tijdelijke vorm van diabetes tijdens de zwangerschap.

  MIDD is een zeldzame vorm van diabetes, die vaak samengaat met gehoorverlies. Dit gehoorverlies treedt meestal 10 tot 15 jaar eerder op dan dat de diabetes ontstaat.

  Neonatale diabetes is een vorm van diabetes die bij baby’s jonger dan zes maanden ontstaat.

  Diabetes insipidus: bij deze soort diabetes draait het niet om bloedsuiker, maar om vocht. Het heeft niets te maken met ‘suikerziekte’
  Bij diabetes insipidus is het regelmechanisme voor vochtopname en vochtuitscheiding van het lichaam ontregeld.

  De nieren scheiden voortdurend water uit, waardoor iemand veel moet plassen. Daardoor is er kans op uitdroging, wat kan leiden tot een hoge hartslag, lage bloeddruk en constipatie.
  Vormen van diabetes insipidus:

  * Een vorm die ontstaat door een hormonale verstoring in de hersenen. Bijvoorbeeld door een tumor, hersenoperatie of hersenletsel.
  * Een vorm die ontstaat doordat de nieren niet goed werken. Deze vorm is meestal erfelijk, maar kan ook komen door medicijnen of door andere aandoeningen.
  * Een vorm die alleen voorkomt tijdens zwangerschap en meestal weer verdwijnt 4 tot 6 weken na de bevalling.
  * Een vorm door verstoring in het dorst-mechanisme dat vanuit de hersenen wordt geregeld. Iemand krijg meer dorst en drinkt en plast te veel.”

  Voor dat je verder praat over: vooral gevoelens van verwarring en angst en plotse woede-uitbarstingen vallen op !!

  wie de schoen past trekke hem aan ! en bedenk wel woede is een keuze !
  Je Zelf degene die jouw leven schept..! Sta daar eens goed bij stil. Het overkomt je niet.. JIJ DOET HET!

  Posted by Gait | januari 29, 2010, 08:58

  Welke van deze bovenstaande suikerziekte vormen zou ik hebben ?

  Je kan er een boekenbon mee winnen van de Frontierbookshop!

  Ik denk toch voor dat je een oordeel maakt je eerst wat zorgvuldiger zal moeten opstellen voordat je een vakkundige diagnose kan stellen, een slecht ingestelde specialist die fouten maakt en niet goed kijkt naar de diagnostiek van de werkelijke ziekte bij de patient, wakkert inderdaad depressiviteit aan omdat het verstrekte geneesmiddel niet de juiste uitgangspunt is voor het stabiliseren van de patient, welke dus heel makkelijk te horen krijgt dat ie eigenwijs is en niet goed zijn suikerziekte ondervind, wat weer leid tot depressief zijn.

  Beste Gait, tijd om eens ook naar de Patient in het bijzonder te luisteren die een ervaring heeft opgebouwd en laat niet alleen de internist aan het woord die per telefoon het aantal cc op de mmol van het suiker niveau bepaald, in het vingertopje is niet de precies dezelfde hoeveelsuiker te meten die ook in de andere hand of benen of buik aanwezig zijn.

 24. @ Gait Je zienswijze op het artikel begrijp ik ook zeker goed, het lijkt mij dus ook zeker onverstandig om diabetici antidepressiva voor te schrijven naast medicijngebruik of isuline gebruik door meer complicaties met zich teweeg te brengen, maar gezien de titel al…zo heb ik geen suikerziekte, het feit Antidepressiva maakt misschien meer boos, maar is ook eerder een frustratie

  Hypoglykemie
  en
  Glucose intolerantie

  Een arts kan hypoglykemie vaststellen door de bloedsuikerwaarde te bepalen. Helaas echter zegt een enkele meting niet zoveel: de bloedsuikerwaarde kan op het moment van meting normaal zijn of zelfs te hoog. Een en ander is afhankelijk van het tijdstip en van wat de patient de laatste uren heeft gegeten. Een betere diagnose kan worden gesteld door midden van een Glucose Toleratie Test (afgekort: GTT). Hierbij krijgt de patient een drankje met een grote hoeveelheid suiker, en wordt er gedurende twee uur met tussenpozen bloed geprikt. Deze test is voornamelijk bedoeld om diabetes vast te stellen, maar hypoglykemie kan er ook mee worden opgespoord indien de test wordt verlengd tot drie uur. Normaal gesproken loopt de bloedsuikerwaarde op na het innemen van het drankje, om vervolgens weer te dalen tot een lagere waarde. Bij mensen met hypoglykemie echter stopt deze daling niet en de curve blijft een dalende lijn vertonen tot de bloedsuikerwaarde duidelijk onder de normale ondergrens is gedaald. Een standaard GTT duurt net te kort om dit laatste effect duidelijk zichtbaar te maken.

  Waar wordt hypoglykemie door veroorzaakt?

  Het bloedsuikergehalte wordt gereguleerd door een complex regelsysteem. Een belangrijke rol in dit regelsysteem wordt gespeeld door de alvleesklier die het hormoon insuline produceert. Insuline zet de cellen aan tot het opnemen van glucose, waarbij een eventueel overschot wordt omgezet in vetten. Wanneer de alvleesklier teveel insuline produceert nemen de cellen teveel glucose op uit het bloed en daalt de bloedsuikerwaarde naar een abnormaal laag nivo: men spreekt dan van hypoglykemie.

  Waardoor hypoglykemie wordt veroorzaakt is nog niet precies bekend. Het lijkt erop dat het vaker voorkomt bij mensen die veel hersenwerk verrichten in verhouding tot lichamelijk arbeid, zoals bijvoorbeeld programmeurs. Het is tevens overduidelijk dat mensen die lijden aan hypoglykemie veelal grote hoeveelheiden suiker consumeren. Dit laatste is duidelijk een reactie op de te lage bloedsuikerspiegel, maar is tevens een belangrijke factor in het ontstaan van de ziekte hypoglykemie. Het is een “kip en ei” verhaal: Wat was er eerder, de hoge suikerconsumptie of de hypoglykemie?

  Chakra’s en hypoglykemie

  Volgens de leer van de Chakra’s komt hypoglykemie veel voor bij mensen met een slecht functionerend derde Chakra. Een Chakra-therapeut kan u vertellen of dat bij u van toepassing is, en u helpen dit probleem uit de weg te ruimen.

  * Hyperglykemie is een teveel aan glucose in het bloed, veroorzaakt door het feit dat er te weinig insuline aanwezig is.
  * Het niveau van deze hoge bloedglucosewaarde wordt bepaald door uw arts of verpleegkundige.
  * Dit teveel aan glucose wordt soms ook vergezeld door glucose in de urine.
  * Een hyperglykemie komt soms onopgemerkt opzetten, evenwel zonder effecten, op korte termijn. Indien ze echter een bepaalde grens overschrijdt, kunnen zich problemen voordoen.

  Bij hyperglykemie zijn de glucosespiegels in het bloed abnormaal hoog. Dit wordt veroorzaakt door een stoornis in de wijze waarop in het lichaam voedsel wordt omgezet in energie.
  Voedsel bestaat uit koolhydraten, eiwitten en vet. Koolhydraten worden in de darm gesplitst en komt uiteindelijk als glucose in het bloed terecht. Deze koolhydraten zijn de belangrijkste energiebron. Vetten dienen als energievoorraad die kan worden aangesproken bij een tekort aan suiker.
  De omzetting in het lichaam van glucose in energie komt tot stand met behulp van een hormoon, insuline genaamd. Dit hormoon wordt afgegeven door een orgaan in de buik, de alvleesklier (pancreas).
  Bij diabetes (suikerziekte) is er sprake van een tekort aan dit hormoon en kan glucose niet door het lichaam als energiebron worden gebruikt. In plaats hiervan gaat het lichaam dan vetten en andere bronnen aanspreken om toch voldoende energie te produceren. Omdat het lichaam geen glucose verbruikt, stijgen de glucosespiegels in het bloed en dan is er sprake van hyperglykemie.

  Oorzaak
  De belangrijkste oorzaak van hyperglykemie is diabetes.
  Ook wanneer glucoseverlagende middelen (antidiabetica: insuline en andere middelen) niet in de juiste dosis en op het juiste tijdstip worden toegediend, kan hyperglykemie optreden. Antidiabetica verlagen namelijk de bloedsuikerspiegels, maar wanneer ze in te lage doses worden gebruikt, is hun werking onvoldoende.
  Hyperglykemie kan ook andere oorzaken hebben.
  Hyperglykemie kan (tijdelijk) worden veroorzaakt door inname van een te grote hoeveelheid voedsel.
  Andere factoren die (tijdelijk) kunnen leiden tot het ontstaan van hyperglykemie, zijn omstandigheden waarin het lichaam extra wordt belast, zoals infectie of operatie.
  Minder vaak voorkomende oorzaken van hyperglykemie zijn een hogere spiegel van hormonen als glucagon en epinefrine, aandoeningen van de alvleesklier (pancreatitis, cystische fibrose), leveraandoeningen (cirrose, hepatitis, leverinsufficiëntie) en de ziekte van Cushing.

  Complicaties
  Hyperglykemie kan gepaard gaan met complicaties. Een van de complicaties die af en toe bij diabetes voorkomt, is diabetische ketoacidose.
  Een andere complicatie is het extra gevoelig zijn voor infecties.

  @ Gait je geeft ook aan dat natuurgeneeskunde er veel geld voor vragen, ten dele met je eens, maar wat d8 je wat een reguliere arts per consult verdient, die zijn gezien de hele visie mogelijk ook net zo duur…en zijn zij er uberhaupt om patiënt beter te maken???

 25. Ik geloof dat een paar mensen niet snappen wat er in het artikel staat.
  HET BLAUWE DEEL IS EEN INTERVIEW MET DIE APOTHEKER DIE PROMOVEERDE. ENE JEROEN DERIJKS.
  Het is dus geschreven adhv zijn proefschrift. Dat je overigens op de site ook kunt downloaden aldaar.
  Dus ook ik walg daarvan, net als de Belgische apotheker die het artikel schreef. Mijn excuses dat het onduidelijk is, ook al staat het in het blauwe kennelijk..!!
  Opnieuw een spiegel..!!

 26. @ reptielo door wat jezelf hier aangeeft; “Niet naar anderen luisteren, niet de moeite nemen om zaken goed te lezen, en andermans mening niet respecteren” dus dat betekent dat jezelf ook niet goed leest en een ander respecteert en zoals je zegt en beweert; “vooral Paul voortdurend zeer selectief aan het doen is,” wat doe jezelf dan door zelf ook selectief te doen en naar een ander te wijzen op misschien een foutje, wat maakt het foutje uit…en hetgeen alle links die je aandraagt te verwijzen is het je eigen boosheid achter je masker… jij komt met diverse links aan om hem steeds van iets te verwijten

 27. Ik raad toch iedereen aan het boek Water het goedkoopste medicijn,je bent niet ziek je hebt dorst van Dr. F. Batmanghelidj te lezen te bestellen via WTK
  Deze Arts is afgestudeerd onder Sir Alexander Fleming een gedeelde Nobelprijswinnaar voor de ontdekking van penicilline .Deze Arts heeft een unieke kijk op het lichaam.
  Ik zal een klein stukje opschrijven wat hij over diabetes zegt.
  Diabetes lijkt het eindstadium van uitdroging van de hersenen te zijn. De uitdroging is dan
  in het stadium dat de neurotransmittersystemen
  [stoffen die nodig zijn voor de prikkeloverdracht tussen zenuwen-red] aangedaan zijn en dan met name het systeem dat geregeld wordt door serotine.
  De hersenen zijn zo ontworpen dat ze bij een tekort aan water in het lichaam de glucosedrempel omhoog brengen zodat ze hun eigen volume en energieniveau op peil kunnen houden. Wanneer er een geleidelijke uitdroging van het lichaam ontstaat worden de hersenen steeds meer afhankelijk van glucose als bron van energie.
  De hersenen hebben meer glucose nodig voor energie en voor de omschakeling van de waterhuishouding.
  Vanwege de zorgelijke omstandigheden die door stress veroorzaakt worden, wordt 85 procent van de door de hersenen benodigde extra energie opgewekt met suiker alleen.
  Daarom vallen gestreste mensen terug op het eten van zoete dingen.
  En terwijl alle andere cellen insuline nodig hebben om glucose door de celwand te laten gaan,zijn de hersenen niet afhankelijk van insuline voor het transport van glucose door de celwand heen
  Het grootste probleem komt voort uit de negatieve invloed van een tekort aan water op
  de zouthuishouding in het lichaam[zowel natium als kalium]. Dit zou je moeten behandelen met het drinken van meer water en een aanpassing van heteetpatroon,om voor de nodige mineralen en een goede aminozuurbalans te zorgen.
  Dit is nodig voor het herstel van weefsel inclusief hersenweefsel
  Er is aangetoond dat de aminozuurbalans van tryptofaan beinvloed werd bij ratten met
  diabetes. Bij diabetes blijkt er een aanzienlijk lager nveau van dit aminozuur in de hersenen te bestaan. Tryptofaan regelt namelijk de zoutopname van het lichaam En zout isverantwoordelijk voor het regelen van het watergehalte tussen de cellen.
  Wanner een tekort aan tryptofaan bestaat, is er ook een tekort aan zout in het lichaam.
  Wanner er minder zout wordt vastgehouden als gevolg van een tekort aan tryptofaan,zal het suiker in het bloed moeten zorgen voor het vasthouden van water binnen en buiten de cellen. Om deze nieuwe taak aan te kunnen en om de verlaagde gehalte aan zout te
  compenseren,zal het suikergehalte stijgen.
  De manier waaop dit gebeurt,is zo simpel dat het haast ongeloofwaardig wordt.
  Een van de vervangers van histamine die steeds actiever wordt in de systemen die het water verdelen ,is prostaglandine E.
  Deze stof remt de cellen in de alvleesklier die insuline aanmaken.
  ETC ETC zo gaat hij er steeds dieper op in Hij beschrijft in zijn boek ook veel andere aandoeningen maar zelfs al ben je gezond is het van belang om dagelijks voldoende water en zouten binnen te krijgen.

  http://www.watercure.com/about_drb.html

 28. @ moos de
  reguliere artsen zijn sowieso beter om dat die uit gaan van
  Evidence-based medicine (EBM, ‘geneeskunde op basis van bewijs’) is het expliciet, oordeelkundig en consciëntieus gebruik maken van het beste beschikbare bewijs bij het maken van een keuze voor de behandeling van een patiënt. Dit alles gegeven de stand van de (medische) wetenschap van dat moment.

  en dat zie je helaas in de alternatieve hoek niet.

  en dat terwijl een simpele dubbel blind test zo kan bewijzen of alternatieve geneeskunde werkt ja of nee , maar dat wil men niet.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.