Advertentie

CO2 als ‘vervuiler’ volledig ontkracht..!


x

x

CO2 als ‘vervuiler’ volledig ontkracht..!

2017 © Health Ranger | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Als onderdeel van de inzet van Mike Adams’ nieuwe initiatief Health Ranger Science, een poging om via openbare informatie mensen te informeren over cruciale wetenschappelijke onderwerpen van deze tijd, heeft Mike Adams een ‘must-see’ video op zijn site gezet, die we je graag tonen. Deze video debunkt de valse verhalen over CO2 als ‘vervuilende stof’ op onze Aarde. Zoals Mike Adams in de onderstaande video betoogt, gebruiken de mensen die de alarmbel luiden over ‘klimaatverandering’, visuele trucs en misleiding om onschuldige mensen valselijk te laten geloven dat CO2-niveau’s op alarmerende wijze aan het stijgen zijn. Over de hele planeet.. Maar de waarheid is PRECIES 180 graden GEDRAAID..

CO2 is op bijna het laagste punt OOIT in de geschiedenis van deze planeet..!!

Feitelijk, wanneer data worden gebruikt van NOAA en zelfs het IPCC, blijkt het, dat CO2-niveau’s in het verleden maar liefst 15x hoger waren dan de huidige 400 ppm. Planten over de hele wereld schreeuwen om CO2, de ‘levensmolecuul’. (Voor bomen, struiken, bossen, voedselgewassen en regenwouden!) Dit terwijl de CO2-klimat-schreeuwers volledig onterecht claimen dat CO2 en vervuilende stof is. En dat we zonder deze stof, wat ze even vergeten te vertellen, we allemaal zouden sterven, omdat bijna elk eco-systeem op de planeet NIET ZONDER CO2 kán..! Zonder deze stof zou de Aarde een dorre dode woestijn worden, volledig ongeschikt om menselijk leven te ondersteunen..

Het is dés te schokkender, dat dat meeste klimaatveranderingscultivisten, nog geen eens het flauwste benul hebben van het FEIT, dat hun eigen lichamen zijn opgebouwd vanuit koolstof.. Dat in THC-olie, uit alle marihuana die ze wellicht roken, er maar liefst 21-koolstof elementen per molecuul aanwezig zijn. En dat vegetariërs en veganisten zich kennelijk niet realiseren, dat al het fruit en groeten, noten en zaden die door hen worden geconsumeerd, ook 90% van de vaste materie bestaat uit koolstof… Zoals het ook in hoge mate in hun bloed, huid, hormonen en weefsel te vinden is. En gelijkertijd maar dóór zwetsen de ‘kwaadaardige vervuiler’ die CO2 is. Ze eten en drinken koolstof, roken koolstof en maken baby’s van koolstof..

Kijk naar deze CO2-presentatie van Mike Adams, en onderwijs jezelf met FEITEN over de WAARHEID rondom CO2. We hebben de hele film voor je als transcript vertaald in het Nederlands. Die tref je onder de video aan. Mocht je meer willen weten rondom dit onderwerp, van de site van Natural News, dan klik je even HIER voor meer (Engelstalige) diepte-info rondom dit onderwerp

x

Nederlands transcript bij CO2-presentatie Natural News/Mike Adams

Met verschillende visuele trucs en bedriegerij wordt er door de wetenschap paniek gezaaid over klimaatverandering. Ik ga jullie laten zien hoe ze dit doen. Ze strooien ons zand in de ogen en creëren een vals verhaal, over een alarmerend stijgend kooldioxide gehalte in de atmosfeer van onze planeet. Ik ben Mike Adams, de gezondheid Ranger.

Links de aankondiging door de burgerbeweging ‘AVAAZ’ van de 2007 klimaatconferentie. AVAAZ is een camouflage-burgerorganisatie, die door George Soros is opgezet, als vangnet voor ontevreden wereldburgers..! Zie je de bangmakerij op de poster..? De overeenkomsten met de officiële poster van de Titanic-film en de klimaatconferentie-aankondiging? M.a.w. de uitkomst staat vast. WEES BANG, WEES DOODSBANG..!

Laten we eerst eens een kijkje nemen bij deze grafiek van de kooldioxide in onze atmosfeer. Deze grafiek lijkt aan te tonen dat het CO2 gehalte dramatisch is gestegen. Een kijkje op deze grafiek: rond 1960 lijken de CO2 niveaus zeer laag, bijna 0, rond 2015 meer dan 400 deeltjes per miljoen. Visueel lijkt het van bijna nul recht omhoog te gaan, de pan uit te rijzen, de grafiek uit te schieten. Het ziet er alarmerend uit, nietwaar? Hier is het hele klimaatveranderingsverhaal op gebaseerd. Alarmerend bedrog met behulp van dit soort vertekenende grafieken.

Wat als ik je vertel dat dit misleidend en visueel onjuist is? Om dit te doorzien moeten we eerst een beter kijkje nemen naar de verticale as. Merk op, dat de lijn helemaal niet bij nul start, de lijn begint bij 320. Daarna stijgt de lijn naar 400. Wat je ziet is een soort ingezoomde kijk op de verticale doorsnede van de grafiek. Je ziet niet de hele grafiek. Die zal ik nu laten zien. We zoomen uit, beginnen bij 0 en eindigen bij 400, de hele as met het volledige bereik van alle getallen van 0 tot 400 is zichtbaar.

Als we hebben uitgezoomd kan je zien dat het CO2 gehalte vandaag de dag in feite helemaal niet veel is gestegen. Zelfs de concentratie van CO2, 400 deeltjes per miljoen is op zich helemaal niet hoog. De planten op onze planeet hongeren naar meer CO2. Extra CO2 zorgt ervoor dat planten sneller groeien, ons voedsel sneller groeit. Meer CO2 stimuleert ook de herbebossing, goed voor onze planeet.

Laten we nu eens uitzoomen op de tijdschaal, we gaan terug tot 1750. Zoals je kunt zien in deze grafiek blijkt dat het CO2niveau in die tijd laag was, ongeveer 280 deeltjes per miljoen. Ook hier wordt de grafiek selectief weergegeven, met een specifiek tijdgedeelte en een specifiek bereik. Het ziet eruit alsof  de atmosferische CO2 alarmerend is gestegen. Maar nogmaals, het is puur bedrog.

9 Wetenschappelijk fouten, in een film die de wereldopinie moest doen keren. Al Gore is sindsdien niet meer de leidende maar de ‘lijdende’ figuur van de klimaatveranderingsbeweging..  Inderdaad: een ongemakkelijke waarheid.

Als we uitzoomen op deze afbeelding en de waarden van 0 tot 400 tonen, vanaf de jaren 1750 tot 2010, is dit het werkelijke beeld. De lijn gaat flauwtjes omhoog van het niveau dat het was in 1750. En wat gebeurt er als we nog verder uitzoomen en een grotere tijdlijn weergeven? Kijk maar eens naar deze grafiek van 400.000 jaar terug, de kooldioxide-variatie genaamd. Deze grafiek toont aan dat de kooldioxide niveaus de laatste honderdduizenden jaren continue in cycli op en neer bewegen tussen ongeveer 300 en 200.

En vervolgens laat de grafiek de industriële revolutie zien, heeft deze de dramatische toename in CO2 veroorzaakt? Van ongeveer 275 tot 400 delen per miljoen. Nogmaals, dit ziet er zeer alarmerend uit, maar weer is hier de verticale as bedrieglijk. Er wordt weer geen 0-waarde getoond!

De verticale as begint bij 200 en gaat naar 400 en ze tonen een selectief deel van de grafiek. Het is wederom paniekzaaierij en wetenschappelijk bedrog. Je zult het zien als we doorgaan met uitzoomen naar de afbeelding als geheel. Zie het echte grote plaatje. Kijk naar de volledige tijdlijn van 570 miljoen jaar geleden tot nu. Deze grafiek is afkomstig van het IPCC, NOAA, de overheid en afsplitsingen van deze agentschappen. Aangetoond wordt, dat 520 miljoen jaar geleden het gehalte aan CO2 bijna 8.000 delen per miljoen was.

Als je helemaal rechts onderin kijkt naar de grafiek merk je dat het CO2 niveau van nu lager is dan het ooit is geweest. De aarde is natuurlijk ouder dan 570 miljoen jaar, maar dit zijn de periodes waarvan wij de CO2 niveaus kennen. Zoals je kunt zien zijn de CO2 niveaus veel hoger geweest in het verleden. Niet alleen 2.000 delen per miljoen of drie duizend delen per miljoen, het waren niveaus van 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 delen per miljoen.  Met name vóór de industriële revolutie. Er werden 520 miljoen jaar geleden door de mens geen fossiele brandstoffen verbrand, dus hoe – als de wereldwijde opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens – hoe kan het gebeuren dat er een CO2 niveau van 8.000 delen per miljoen was? Lang vóór de uitvinding van de verbrandingsmotor of zelfs de opkomst van de moderne mens…

Merk op dat de verticale as op deze grafiek eerlijk is en bij 0 begint. Je kunt dus het echte grote plaatje zien. Wat de CO2 niveaus zijn geweest in het verre verleden tot nu. Hoe meer wij uitzoomen en het grotere beeld te zien krijgen, hoe meer we realiseren dat het CO2 niveau van nu op het laagste punt ooit is in de ons bekende geschiedenis van onze planeet! Dat wordt nooit getoond door de paniekzaaiers die ons willen laten geloven dat we ons zorgen moeten maken over klimaatverandering. Ze tonen ons alleen de ándere grafiek, waarop alleen de jaren van 1960 tot nu staan.

Of misschien tonen ze ons de grafiek, waarop de jaren van 1750 tot nu staan, maar nooit de grote grafiek, van 570 miljoen jaar geleden tot heden. Omdat deze grafiek toont dat menselijke activiteiten onmogelijk de enige oorzaak kunnen zijn van de stijgende CO2 uitstoot in de atmosfeer, omdat de stijging van CO2 op onze planeet al een feit was lang voordat er mensen waren.

Paniek zaaiende klimaatverandering wetenschappers vertellen u tenslotte ook nog graag dat het stijgende CO2 niveau leidt tot stijgende temperaturen in de wereld. Ze beweren dat er een sterke correlatie bestaat. Ze beweren dat door het CO2 niveau van 400 delen per miljoen (een laag niveau in de geschiedenis van de planeet!) de gemiddelde temperatuur wereldwijd omhoog gaat. IJskappen zullen smelten, steden zullen overspoeld raken door de stijgende oceanen. Je hebt vast al gehoord van die enge verhalen over het Vrijheidsbeeld, zie het plaatje, bijna onder water vanwege de mondiale opwarming van de aarde.

Het is allemaal junk wetenschap.  Paniekzaaierij van klimaatverandering alarmisten. We hebben in deze grafiek zien kunnen dat het CO2 niveau op onze planeet bijna niets te maken heeft met de gemiddelde temperatuur. Kijk eens naar de gemiddelde globale temperatuur in cyclussen tussen 12 graden Celsius tot ongeveer 22 graden Celsius, het is meerdere malen voorgekomen in de laatste paar honderd miljoen jaar.

Als het niveau van CO2 in de atmosfeer van de aarde zou leiden tot opwarming, dan zou de temperatuur ook hoog zijn geweest in die periodes in het verleden, toen de CO2 niveaus veel hoger waren dan vandaag, bijvoorbeeld 4000 delen per miljoen of 6000 delen per miljoen. Maar dat is niet het geval. Merk opnieuw op dat de paniekzaaiers hopen dat deze grafiek nooit te zien krijgt; ze willen niet dat je je realiseert dat CO2 niveaus en de temperatuur op aarde niet zo sterk gecorreleerd zijn als zij beweren.

De stevige toename van zonnevlekken toont aan dat er wel degelijk iets gebeurt met onze Zon. Zou dit de veroorzaker zijn van klimaatveranderingen op de planeten in ons Zonnestelsel..?

Tot slot nog eens de opmerking,
dat in de rechterbovenhoek het huidige CO2 niveaus wordt getoond, heel erg laag in vergelijking met de geschiedenis van onze planeet. De wereldwijde temperatuur op aarde wordt meer door zonne-effecten beïnvloed en door vulkanische uitbarstingen; door de enorme hoeveelheden zwevende deeltjes in de atmosfeer, die de zon blokkeren en voor afkoeling zorgen. Er zijn veel wetenschappers die zich juist zorgen maken over een wereldwijde trend van afkoeling. In de jaren 1970 en ‘80 waarschuwde de mainstream media ons nog over de verwoestende wereldwijde afkoeling.

Dat de aarde een gigantische ijsbal zou worden en we zouden sterven door de vrieskou en de honger, omdat we geen voedsel zouden kunnen laten groeien. Deze woorden komen rechtsreeks van de mainstream media van een paar decennia geleden. Nu gebruikt dezelfde media CO2 terrorisme om iedereen bang te maken, ten onrechte te laten  geloven, dat als je niet je koolstofbelasting betaalt onze planeet zal worden vernietigd door CO2… Terwijl onze aarde in verleden perioden heeft gekend met meer dan 15 keer meer CO2 in de atmosfeer.

Het verhaal van klimaatverandering dat door de media, de regering, de EPA en de wetenschappelijke gemeenschap wordt rondgestrooid is pure onzin. Ze moeten liegen en bedriegen, wanneer ze hun grafieken tonen, om ervoor te zorgen dat u nooit het grote beeld te zien krijgt, om ermee weg te komen!

(Vertaling LSmit)

En zo hoor je het ook nog eens van een ander…
En dan voor de mensen die wellicht meer feducie hebben in de inzichten en werkwijze van James Corbett, plaatsen we hier zijn visie op de wereldwijde klimaat-waanzin rondom CO2.. We schreven hier al enkele artikelen over dit bizarre fenomeen, waar angst opnieuw weer één, zoniet dé grootste drijfveer is. Wat is dat toch met mensen, dat wanneer we geconfronteerd worden met onze sterfelijkheid, we geneigd zijn ‘common sense’ overboord te zetten.

Eerst was er ‘global warming’ en toen bleek dat het ijs op Antarctica nog nooit zo snel was aangegroeid, werd er plots gesproken over ‘weather change’.. En nu zijn we dus weer terug bij de ‘opwarming’ van de Aarde..? ‘Maak het verhaaltje af en kleur zelf de plaatjes’ zouden we je willen aanraden..

29 gedachten over “CO2 als ‘vervuiler’ volledig ontkracht..!

 1. Niets nieuws onder de zon. Het CO2/global warming verhaal is verzonnen door de Club van Rome om:
  mensen bang te maken;
  wereldwijd belasting te heffen;
  veel geld te verdienen aan “milieuvriendelijke” energie;
  de bevolking onnodig op hoge kosten te jagen;
  de ontwikkeling van derde wereldlanden te saboteren.
  Niet voor niets worden kassen vol Co2 gepompt; planten groeien pas optimaal bij zo’n 1500 ppm (bijna 4x het huidige niveau).

  1. Precies en we moeten ook afhankelijk gemaakt worden van de grote multinationals vandaar dat boeren niet veel voor hun melk krijgen en dat ze nu de koeien de schuld geven omdat deze natuurlijke wezens teveel mest zouden produceren terwijl men vroeger mest bij van alles gebruikte om het beter te laten groeien.Vandaar dat alleen de grote megastallen overblijven.

  2. Tijn 1 :
   Een citaat van de Club van Rome :
   “WAKE UP FROM YOUR SLUMBER
   Alexander King, founder of the Club of Rome and Bertrand Schneider, secretary of the Club of Rome
   published by Tom Sullivan on Sat, 2010-12-18 22:15
   “In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill … All these dangers are caused by human intervention and it is only through changed attitudes and behaviour that they can be overcome. The real enemy, then, is humanity itself.”
   Deze “klimaatproblematiek” (sic) is dan ook een instrument in handen van de NWO :
   http://www.jeremiahproject.com/new-world-order/the-club-of-rome/
   met een citaat :
   “One World Government
   Richard Haass, the current president of the Council on Foreign Relations, expanded on this topic in his article, State sovereignty must be altered in globalized era. According to Haass, a system of world government must be created and sovereignty eliminated in order to fight global warming and terrorism, both invented as the Club of Rome suggested. ” De voormelde citaten zijn dan ook duidelijk wat de verborgen agenda’s betreft achter de “klimaatproblematiek”.

 2. Al Gore reist de wereld rond en maakt ons wijs dat het spoedig is gedaan met onze planeet.Met steekpenningen zorgt de elitaire denktank American Enterprise Institute (AEI) dat economen en wetenschappers hun mond houden.https://www.theguardian.com/environment/2007/feb/03/frontpagenews.greenpolitics
  In werkelijkheid zijn de klimaatveranderingen het gevolg van de HAARP-installaties die met hun reusachtige antennes de ionosfeer verhitten.Ook de oorzaak van de monstergolven op de Noordzee,de nooit eerder voorgekomen hittegolf in Moskou (35 graden Celsius),sneeuw in Rio de Janeiro en de ontelbare overstromingen wereldwijd van de laatste jaren kunnen worden teruggeleid naar HAARP.
  (over de monstergolven heeft in Spits 5 april 2007 een artikel gestaan “Monstergolven op Noordzee bestaan”).
  Geoloog Phil Schneiders zei in zijn laatste lezing eind mei 1995:
  De federale regering heeft een aardbevingsapparaat ontwikkeld.Ik ben geoloog en ik weet waar ik het over heb.Tijdens de aardbeving in Kobe,Japan,waren er geen trillingen zoals bij een normale aardbeving.In 1989 was er een aardbeving in San Francisco,Ook hier waren geen trillingen.En ook tijdens de aardbeving in Haïti en de grote aardbevingen in Japan(2011) waren er geen trillingen.
  En nu komt het:Kort na zijn lezing werd Phil Schneider dood gevonden in zijn appartement met een pianosnaar om zijn nek gebonden.
  Dit heb ik uit een boek van R de Ruiter.

 3. Even een paar opmerkingen over het hier geschreven en getoonde.
  CO2 neerzetten als ‘vervuilende’ stof is pure misleiding. CO2 is een broeikasgas. Waarom zou je de linkeras moeten beginnen met 0 ppm CO2? Is dat een realistische atmosferische situatie? Nee dus. Het is een valse suggestie dat alarmisten ’the big picture’ niet laten zien. Het staat gewoon in het IPCC rapport. Al met al een zeer valse voorstelling van zaken. Ik zou zeggen: Mike Adams debunked.

  Data van satellieten laten inderdaad zien dat de aarde groener wordt door stijging van CO2. Voor de planeet aarde is hoge CO2 dan ook geen enkel probleem. De wereld zal echt niet vergaan. Integendeel. Geen enkele klimaatalarmist zal dat beweren, wel de onkenners die dit de alarmisten in de mond leggen (= propaganda). Het is alleen wel wat lastig voor kustregios, bewoonde eilandjes op de Stille Oceaan, etc. waar huizen letterlijk onder water komen te staan. En veel grote steden liggen nu eenmaal aan de kust. Dat was 520 miljoen geleden anders. Geen stad te bekennen. Dat is het probleem. Daar hoor ik Mike Adams niet over. Evenzo was de wereld destijds veel minder bevolkt. Migratiestromen ten gevolge van klimaatverandering waren toen geen probleem. Dat is het nu wel. Ook daar hoor ik Mike Adams niet over.

  En wat betreft HAARP. Als dat werkelijk invloed heeft op het weer, dan is dat heel makkelijk aan te tonen door de kwaliteit van weersverwachtingen te relateren aan perioden waarin HAARP actief was. Deze weersverwachtingen zouden substantieel slechter moeten zijn dan wanneer HAARP inactief was. Als men dat kan aantonen ben ik om. Succes.
  Zoals altijd vertellen dit soort als Mike Adams niet volledige onzin, maar wel slechts het halve verhaal, op z’n best.
  Voor andere geïnteresseerden, kijk ook hier eens: https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/

  1. Ernst, ik heb het sterke vermoeden dat jij nog een cursus grafiekjes lezen zou moeten volgen. Zeker wetenschapper ROFL 😆 😆 😆

  2. Dank je koekje, ook nog inhoudelijk iets te melden of meteen maar weer in de persoonlijke aanval?

   Als je echt geïnteresseerd bent in de stand van de wetenschap omtrent dit onderwerp en niet slechts in de propaganda van Mike Adams, begin dan hier eens:
   http://klimaatgek.nl/wordpress/co2/

   Als je vragen hebt hoor ik het wel. Misschien kan ik het beantwoorden.

  3. Nou ernst, je ben deze keer wel erg dik op je bek gegaan.
   Als je niet eens grafiekjes kunt interpreteren, hoe serieus kan men jouw ‘inhoudelijk’ commentaar dan nemen.
   Misschien iets van: “Sorry even niet goed opgelet”.
   Welnee, dat komt niet in het woordenboek van ernst voor 👿

   Misschien biedt hier mega mindy uitkomst?

  4. En wederom geen inhoudelijke reactie. Leg mij eens uit waar ik op mijn bek ga.

   Neem daarin dan ook meteen even mee waarom Mike de hoogste waarde op de verticale as van de CO2 curve niet op 1000000 legt? Dan is de curve helemaal vlak en is zijn punt nog sterker.

  5. @ Koekje: inhoudelijk reageren zou je imago goed doen imo.
   @ Ernst, nog iets te vertellen over de zonne-activiteit en de reden waarom Mike Adams deze fraude zou willen plegen? (Anders natuurlijk dan jou op de kast jagen)
   Daarnaast vraag ik me af of je gezien hebt dat dit artikel onder de kop Mind Control staat; daar aan gedacht in al ‘uwe grootsheid’..? Niet bekend met Mind Control..? Of is dat allemaal ‘samenzwering’..?

   Overigens, als ik je mag adviseren: beraad je eens over de tone-of-voice die je bezigt. De ‘betweterigheid’ is nog het minste wat ervan af straalt..! Hautaine houding is het volgende treetje waarop je je kennelijk heel thuis voelt in deze ‘omgeving van minkukels’..?

  6. @Ernst 3.4
   Hij concludeert: “The results suggest that El Nino and the Southern Oscillation events produce major changes in the carbon isotope ratio in the atmosphere. This does not favour the continuous increase of CO2 from the use of fossil fuels as the source of isotope ratio changes. The constancy of seasonal variations in CO2 and the lack of time delays between the hemispheres suggest that fossil fuel derived CO2 is almost totally absorbed locally in the year it is emitted. This implies that natural variability of the climate is the prime cause of increasing CO2 , not the emissions of CO2 from the use of fossil fuels ”
   Vooral de laatste zin uit jouwverwijzing spreekt boekdelen.
   This implies that NATURAL VARIABILITY of the CLIMATE is the PRIME CAUSE of increasing CO2,NOT THE EMISSIONS OF CO2 FROM THE USE OF FOSSIEL FUELS.

   (Dan lijkt het mij ook dat mest door koeien geproduceerd ook geen invloed hebben op schommelingen in stijging of daling van CO2).

   Conclusie de schommelingen zijn een natuurlijk proces dus dat hele opgeblazen verhaal van Al Core is zoals het artikel hier aangeeft totaal ontkracht wat jij dan ook vind van Adams. Wat dan wel van belang kan zijn is HAARP wat door het verhitten van de ionosfeer WEL VOOR WEERSVERANDERINGEN KAN ZORGEN en dus ook voor schommelingen in CO2. Nu worden mensen geld afgetroggeld (belastingen) en bv boeren brengen hun koeien naar het slachthuis terwijl het allemaal verzonnen onzin is.En vraag je ook eens af waarom bv Phil Schneiders onder zeer verdachte omstandigheden dood aangetroffen is nadat hij een speech heeft gegeven over HAARP en de gevolgen daarvan. Mij wordt niet verteld wanneer ze HAARP inschakelen waardoor het moeilijk te bewijzen valt wat rest is dan dat jij aantoont dat HAARP niet voor weersveranderingen en schommelingen in CO 2 zorgt graag met onderbouwing of verwijzingen.

  7. ach jah das een tijd geleden, Phil Schneider. jah goeie vraag waar dient haaarp eigenlijk voor? en waarom horen we daar stelselmatig niets over via de nos. nederland eussr plant zich niet meer voort, goh waarom toch die migratie stromen naar binnen blijven sluizen, er moeten nog wat consumentjes voor de toekomst overblijven nietwaar, bovendien een verdwenen land is geen land, dat was het doel, het doen laten verdwijnen van familie structuren, nationale identiteit en daarmee de nation states. ‘Phil Schneider Underground Bases and the New World Order Video 2’ https://www.youtube.com/watch?v=MXzGuPz2kos

  8. Beste Guido, JIJ vindt het niet inhoudelijk. IK wel. Kan gebeuren.
   Gelukkig heeft Arnold wel de moeite genomen om uitgebreid inhoudelijk te reageren. sarcasme stand aan
   Pfff, is er toch nog iemand die ernst serieus neemt Sarcasme stand uit

   CO2 is wat mij betreft vooral een miljarden business, met eindeloze mogelijkheden tot controle (1.2). Dit lijkt mij veel interessanter dan grafiekjes. Wellicht te wetenschappelijk 😉

  9. de grafiek van de zon is een cynische opmerking een harteklop van dokter bibber, co2 is OOOOOOOO 2, sommige soorten uit het enge mensendierenbos kunnen nu 1 maal niet erg goed tegen veel zuurstof…. de bijbelse strijd om de biosfeer, tax them to death, en hou ze stomdom, het sterft van de echte fatale gifstoffen in ons fabrieksvreten, in ons grondwater vanwege fracking en lozingen, de nano deeltjes van de valse alu deeltjes uitlaatgaskatalysatoren http://info.math4all.nl/MathAdore/Images/vb-bg76-oe1-c1.jpg https://assets.catawiki.nl/assets/1/0/0/4/00499ea0-b62c-012b-e734-0050569428b1.jpg
   Manic Street Preachers — To Repel Ghosts https://www.youtube.com/watch?v=iGoFWHryr3E

  10. Belangrijk hier is dat het niet gaat over klimaat, maar klimaatverandering en dus niet over zonnekracht en hoeveelheid CO2, maar de veranderingen daarvan. Als je dat inziet wordt alles duidelijk.

  11. @3.6
   En ja, de zon, dat is een terecht punt. De zon is de belangrijkste speler voor de temperatuur op aarde, veel belangrijker dan broeikasgassen, aërosolen, etc. Echter, het gaat hier niet om klimaat, maar klimaatVERANDERING. En dan moeten we dus kijken naar VERANDERINGEN van zonneactiviteit, broeikasgassen, aërsolen, etc. En dan blijkt dat de zonneactiviteit de laatste 140 jaar vrij constant is met een variatie van minder dan 0.1%. De CO2 toename daarentegen is zo’n 43% sinds 1880 (van 280 naar 400 ppm). Nu zegt dat nog niet alles, immers het gaat erom hoe gevoelig de temperatuurverandering is voor een verandering in zonneactiviteit dan wel CO2. Dan blijkt dat 0.1% verandering in zonneactiviteit leidt tot zo’n 0,1 graad temperatuurverandering, terwijl een verdubbeling van CO2 leidt tot een stijging van 1.1 graad. Daarmee is dus duidelijk dat de verandering in zonneactiviteit de huidige temperatuurstijging niet kan verklaren. Bovendien is de zonneactiviteit gemiddeld afgenomen sinds 1960, dus als dat een dominante rol zou spelen zou de temperatuur moeten zijn afgenomen, wat dus niet is gebeurd.

   Dan jouw plaatje. Dat ziet er in eerste instantie heel overtuigend uit. Een mooie correlatie tussen zonneactiviteit en temperatuur. In de wetenschap is dit echter niet het eindpunt, maar het beginpunt. We stellen ons de vraag of we het verband kunnen verklaren? Wellichtis er sprake van een toevalligheid? Ik weet niet wat de bron is van jouw plaatje, maar de tekst in de figuur suggereert dat het hier alleen de Arctic betreft. Maar het gaat hier om GLOBAL warming. Als het plaatje voor de tropen er net zo uitziet ga ik rechter overeind zitten. Maar die ziet er anders uit. Het globale plaatje vind je hier o.a.
   https://www.skepticalscience.com/solar-activity-sunspots-global-warming.htm, zie figuur 1. Geen correlatie! Sterker, de globale zonneactiviteit neemt af sinds 1960, maar de temperatuur stijgt! Jouw plaatje is dus typisch een geval van cherry-picking. Bovendien is de variatie in zonneactiviteit minder dan 0.3%, dus dit effect alleen kan de 2 graden stijging sinds 1890 niet verklaren.

   En wat betreft de motivatie van Mike Adams dit te publiceren. Geen idee, ik ken de goede man niet dus dat wordt gissen of linkjes zoeken (ook cherry-picking inderdaad). Ik vond o.a. deze: https://www.geneticliteracyproject.org/glp-facts/mike-adams-profile-naturalnews-everyones-favorite-uber-quack-1-anti-science-website-stripped-google/ Deze Mike is in ieder geval geen klimaatwetenschapper, dus zijn agenda reikt verder dan dat. Zijn onderwerpen beslaan o.a. 9/11, chemtrails, vaccins, Monsanto en dus klimaat. Eigenlijk zo’n beetje het hele arsenaal dat WTK bestrijkt.
   Daarom denk ik dat jij in een betere positie bent dan ik om Mike Adams’ motivatie te verklaren?

  12. Ow, lorre zit weer op z’n praatstoel. Geen verstand van farmacie, farmacologie, geneeskunde, maar hier deste meer van. Sorry hoor.

  13. Kijk nu, linken naar KNMI. Dat is wel heel mainstream. Complimenten!

 4. Er is geen global warming, dat blijkt uit verschillende feiten. Echter er is wel degelijk een globale klimaatverstoring gaande. Het klimaat gedraagt zich namelijk “erratic” oftewel van slag af, meer onberekenbaar dan ooit tevoren. Redenen daarvoor zijn onnatuurlijke, door menselijk handelen gestuurde geo-engineering tezamen met de dagelijks fors toenemende elektromagnetische straling van radar, sonar, wifi en andere draadloze technologien. En dat zal alleen nog maar flink toenemen als straks G-5 wordt geintroduceerd dat 1000 maal sterker is dan G-4. Dat onnatuurlijke fenomeen tast op onnavolgbare wijze de natuur en het biologische levensritme aan waaronder het menselijke immuunsysteem.En eenn natuur die van slag raakt zorgt weer voor een verstorend klimaat. Dat is ook een van de redenen voor bijvoorbeeld de stervende bijenkolonies wereldwijd. Om dat te verzwijgen krijgt Co2 onterecht de schuld waarmee tegelijkertijd een geldverkwistende, commerciele slag gemaakt die voor een kleine elite financieel positief uitwerkt. Wanneer gaan onze ogen open?

  1. Beste Dirk,
   Het klimaat gedraagt zich inderdaad grillig (erratic). Ook altijd gedaan. Maar, “meer onberekenbaar dan ooit tevoren”? Misschien kun je dat feitelijk onderbouwen?

  2. Dirk van Beek,

   de klijne ijstijd heeft zijn intrede gedaan, een cycle van ruw weg 150 a 200 jaar staat de mensheid te wachten, met veel narigheid van dien.
   Je kunt ze nalezen in onze menselijke historie, en die van onze Plannet.
   Jenne

  3. momenteel is ook dat dramatisch aan het dalen, er blijft dus niks over van het wereldwijd gebazel van money-science en politiek. Toch doen ze voort, want global warming en alle leugens daarrond zijn een enorme melkkoe gebleken. En met het angstzaaien erbij ook zeer efficient… Ja, natuurlijk verandert de aarde, ons zonnestelsel en het universum, normaal, maar ga je dat dan ook tegen houden?

 5. Geweldig! Ik volg Mike en zijn websites en youtube kanaal (naturalnews.com,the health ranger etc.) al vele jaren. Fijn dat iemand de moeite heeft genomen iets van zijn werk te vertalen!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.