Advertentie

Robbert van den Broeke en het ‘bijzondere witte poeder’..!


collecting samples BLT crop circle material
Na zorgvuldig ‘veldwerk’ komen de vrijwilligers van BLT-research uit een graanformatie in het Engelse Wiltshire. Deze graanbundels worden zorgvuldig gedroogd, waarna ze worden opgestuurd naar het laboratorium van BLT in de VS.

Wij ontvingen een mail van Nancy Talbot, directeur van het BLT-research Team Inc., waar al sinds decennia (vanaf 1990) op gefundeerde wijze graanformatie-onderzoek wordt gedaan. BLT is opgericht als officiële non-profitorganisatie BLT Inc. in de VS in 1999. Alle inkomsten ontvangt deze stichting van particulieren en instellingen en dat blijkt nodig, doordat overheden geen enkel belang lijken te zien in gefundeerd wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen.

Terwijl dit materiaal toch wérkelijk kan zorgen voor een paradigma-verschuiving.. De vraag is dan ook of overheden en het wetenschappelijke bastion zichzelf uiteindelijk niet zélf in de weg gaan zitten, door onderzoek naar dit fenomeen te mijden.. De enige vraag die rest of dit opzettelijke gebeurt of vanuit een onwetend-hautaine houding.. Het moet dus weer van ‘vrijwilligers’ komen..

Daarover gesproken: BLT Inc. (Burke, Levengood, Talbott)heeft een groep van enkele honderden vrijwilligers getraind in het wetenschappelijk vergaren van bewijsmateriaal in en rondom graanformaties. Hieronder vallen plantenmonsters van graan/gras van in en buiten de formaties, maar ook grondmonsters en andere opvallende en minder opvallende zaken die worden aangetroffen in deze formaties. Een aantal wetenschappers, professioneel consultants, in verscheidene disciplines, zijn beschikbaar om dit materiaal op gedegen wetenschappelijke wijze te onderzoeken.

Ook in Engeland zijn veel van deze vrijwilligers aanwezig en dat is natuurlijk vanzelfsprekend, doordat het merendeel van de graanformaties nog steeds in Engeland ontstaat, met name in het graafschap Wiltshire.

Het harde werk van deze teams en het gedegen wetenschappelijk onderzoek, dat plaatsvindt volgens afgesproken zorgvuldige protocollen, heeft enorm bijgedragen tot steeds nieuwe ontdekkingen in de laboratoria rondom de graan- en grasformaties. Én een enorme database aan feitelijke informatie opgeleverd. Wanneer je een kijkje neemt op de site van BLT-researchteam, zul je verbaasd staan van de opzienbarende feiten rondom de graanformaties. (HIER bijv. over alle ontdekte feiten rondom plantenabnormaliteiten in en buiten de formaties)

1999. Robbert en Nancy Talbot hebben elkaar ontmoet en besluiten zijn werk op wetenschappelijke wijze te analyseren.
1999. Robbert en Nancy Talbot hebben elkaar ontmoet en besluiten zijn werk op wetenschappelijke wijze te analyseren.

Robbert van den Broeke
Door haar werk met graancirkelformaties, kwam Nancy Talbot zo’n vijftien jaar geleden (foto) in contact met onze landgenoot Robbert van den Broeke, in wiens aanwezigheid al ruim tien jaar lang, vaak graan- en/of grasformaties spontaan ontstaan. Toen Nancy naar Nederland was gekomen om onderzoek te doen naar deze formaties én door het werken met hem, viel het Nancy Talbot op, dat Robbert zélf met deze formaties in verband stond..!

Immers altijd wanneer hij voorspelde dat er iets stond te gebeuren, ontstónd er vaak ook daadwerkelijk een formatie. Sterker nog: Nancy is persoonlijk getuige geweest (evenals trouwens vele anderen) van het moment waarop formaties ontstonden, enkele direct achter het ouderlijk huis van Robbert.

Nancy Talbot is door haar indringende ervaringen met Robbert van den Broeke een aparte ‘case’ gaan maken van de gebeurtenissen rondom hem. Je kunt hierover lezen op DEZE link van de BLT-website. Na onze beide artikelen van onlangs (HIER en HIER) over Robbert stuurde Nancy ons een bericht, dat we graag met je delen, en waaraan we graag opnieuw een artikel wijden. Dit keer het hoofdartikel, want het onderwerp is té grensverleggend in onze ogen om deze materie niet volledig onder je aandacht te brengen. Allereerst het verhaal dus van Nancy Talbot over haar samenwerking met Robbert en de ontdekking van het bijzondere witte poeder..!

x

* * *

“Alle materie stamt af én bestaat slechts bij de gratie van een kracht
die de deeltjes van het atoom tot trilling brengt en het atoom bijeen houdt.

We moeten aannemen dat áchter deze kracht
het bestaan schuil gaat van een bewustzijn en intelligente geest.

De geest is de matrix van alle materie.
This mind is the matrix of all matter.”

–Max Planck (1858 – 1947) –

natuurkundige en bedenker van de kwantumtheorie
Nobelprijswinaar (1918) voor Natuurkunde.

x

* * *

x

x

Robbert van den Broeke en het ‘bijzondere witte poeder’..!

2014 © WantToKnow.nl/.be/Nancy Talbot

x

Nancy Talbot:
“Robert van den Broeke heeft me verteld dat hij blij is dat een paar van zijn belevenissen op WantToKnow te lezen zijn voor een groter publiek. Blij dat er nu in Nederland steeds meer oprecht verslag gedaan wordt van zijn uitermate fascinerende belevenissen en dito gebeurtenissen. Zaken die allemaal rondom hem gebeuren en die voor mij volledig een verandering van paradigma betekenen, omdat –wanneer mensen ze als écht kunnen aanschouwen- ze écht zijn!

NancyTalbott close up
Nancy Talbot, directeur van BLT-research. Een non-profitorganisatie die al meer dan 20 jaar graancirkelformaties bestudeerd en sinds een aantal jaren ook het ‘fenomeen Robbert van den Broeke’ onder de loep neemt.

Ik voel me oprecht bevoorrecht dat ik Robbert al ken sinds 1997, omdat hij in de eerste plaats een oprechte en warmhartige persoonlijkheid is, die wars is van allerlei oordelen. Ik ben zélf namelijk ook behoorlijk uitgedaagd geweest, zowel persoonlijk als vanuit wetenschappelijk oogpunt, door de herhaaldelijke ervaringen-uit-de-eerste-hand van de bizarre en fascinerende gebeurtenissen, die plaatsvinden en vonden, wanneer ik in Nederland bij Robbert op bezoek ben. Gebeurtenissen die ik anders zeker niet begrepen zou kúnnen hebben, en voor mogelijk had gehouden, binnen onze fysieke realiteit..!

Door de jaren heen heb ik zorgvuldig gewerkt aan een goed gedocumenteerde database met deze gevarieerde en persoonlijke gebeurtenissen, die ik sámen met Robbert beleefde. Dit doe ik voor met name het Amerikaanse publiek en voor mijn organisatie, het BLT-Research Team http://www.bltresearch.com dat bestaat uit verscheidene professionele wetenschappers. Inmiddels zijn we in staat geweest een behoorlijk aantal zaken met ‘hard fysiek bewijs’ te produceren, rondom de persoon Robbert van den Broeke.

Eén van die zaken, die ik in dit verband graag met je wil delen, zijn de professioneel rapporten rondom de herhaaldelijke manifestaties van het WITTE POEDER..! Dit poeder was ook de aanleiding voor mijn eerste contact met Robbert in 1997, toen het verscheen, nadat een lichtbol was verschenen, buiten Robberts slaapkamer in zijn woonplaats Hoeven. (zie voor de eerste technische analyse van dit geval: HIER).

Zo ziet het witte poeder (puur magnesium) eruit onder de elektronenmicroscoop.
Zo ziet het witte poeder (puur magnesium) eruit onder de elektronenmicroscoop.

Heel bijzonder vind ik, is dat ditzelfde witte poeder nu opeenvolgend gevonden wordt, in diverse graan- en grasformaties, die in de buurt van Robberts woonplaats verschijnen. Kijk bijvoorbeeld naar het verhaal rondom de 2007 ‘Woodenhead/Bosschenhoofd’-zaak. Het rapport van de analyse van het witte poeder dat in die formatie werd gevonden, is door Amerikaanse chemisch-analysten onderzocht, evenals door Nederlandse expert, Dr. Jaap J. Boon van het FOM-iInstituut in Amsterdam. Hij deed een FTIR en EDX/SEM-analyse (zie: HIER)

En dan is er natuurlijk het uitputtende werk dat, en de diepgaande analyses die werden uitgevoerd door wetenschappers die door BLT werden geconsulteerd in de VS in 2010, Een analyse dus van hetzelfde materiaal dat ook al in 2009 in Hoeven was gevonden in een graancirkel, met FT-IR (infrarood spectroscopie), ICP-MS (inductively-coupled mass spectroscopy), isotopische analyses en –tot slot- XRD (röntgen-diffraction), uitgevoerd door Dr. Dennis D. Eberl van het U.S.G.S. http://www.bltresearch.com/robbert/2009whitepowder.php).

Om een lang verhaal kort te maken: Al deze wetenschappelijke studies kwamen tot dezélfde opzienbarende conclusie; namelijk dat het witte poeder ‘laboratoium-zuiver-99.99% puur hydromagnesite is. Dit materiaal wordt alleen op professionele manier geproduceerd en is slechts beschikbaar voor wetenschappelijk werk en NIET beschikbaar voor particulieren. (Eén van de bekende toepassingen van dit hydro-magnesiet is het gebruik in brandpoederblussers)

wit poeder formatie RvdB
Het uiterst zuivere en kostbare magnesiumpoeder wordt vaak in een relatief grote hoeveelheid in de graanformaties aangetroffen.. Zoals hierin een kleine platgelegde cirkel met het witte poeder, verschenen op 5 oktober 2009 (foto: Roy Boschman)

Maar nog gekker wordt het, wanneer ditzelfde 99.99% pure hydromagnesiet ook verschijnt IN huis, binnen dus. En wel in het huis van Robberts ouders, dat volledig inbraakveilig was afgesloten, die nacht in januari 2010. En dat niet alleen, het poeder wordt gevonden, als gestrooid over een perfect intacte ‘Atlas’-mot (foto). Deze mot is een insect dat alleen voorkomt in Azië en dan vooral in Indonesië. 

Deze ‘witte-poeder-situatie’, waarvan de casus met de Atlasmot hieronder tot in detail zullen beschrijven, is slechts één van de vele anomalieën die regelmatig plaatsvinden rondom de persoon van Robbert van den Broeke. Vele, uiterst goed gedocumenteerde rapporten vertellen van een grote variëteit van deze gevallen, waarvan ik er vele zélf ‘mocht’ meemaken.

Het heeft voor mij vele jaren geduurd, om mezelf te overtuigen dat deze gebeurtenisen ECHT zijn…!! De twijfel waarvan in eerste instantie nog sprake was, is volledig verdwenen. De situatie rondom Robert van den Broeke is, voor zover ik dat weet, uniek en wat mij betreft heeft de wetenschappelijke wereld in Robbert een gouden kans om de menselijke kennis rondom het karakter van ‘waarheid’ te verruimen, evenals de parameters rondom dátgene wat we betitelen als ‘bewustzijn’. Hopelijk dat de publicaties van de artikelen rondom Robbert mogen bijdragen aan een positieve interesse in zijn talenten en wat deze betekenen voor de mensheid. De bijdrage van WantToKnow hieraan is tot steun van Robbert en geeft hem hoop!”

Sincerely,
Nancy Talbott

x

BLT logo

x

* * *

Bizarre gebeurtenissen in Nederland en rijstcirkels in Indonesië..!

Gebeurtenissen in Nederland  – januari 2010 en Indonesië  – januari 2011 

2014 © Nancy Talbott / BLT Research Team Inc. -Cambridge, MA (USA) / WantToKnow.nl/.be

(Posting of this report was made possible through the generosity of
The Lucius O. Farish Research & Education Trust)

 x

Die ochtend op maandagochtend 11 januari 2010, rond 6:00 uur, werd Saskia, de zus van Robbert van den Broeke wakker. In hun ouderlijk huis in Hoeven, ontdekte ze benedenin de woonkamer vervolgens een erg groot, onbekend groot insect en tevens een behoorlijke hoeveelheid onbekend wit poeder. Dit poeder lag op een klein tafeltje in de woonkamer, precies vóór de foto van haar onverleden oma van moederskant. Het bijzondere was dat deze foto van oma, samen met de foto’s van andere overleden familieleden, de avond ervóór op het tafeltje waren geplaatst door haar moeder, tezamen met een aantal roze, kunstzijde rozen in een keramiek vaasje. Saskia zag dat sommige van deze zijden rozen verschroeid waren langs de randen van sommige blaadjes.

Het insect werd al snel geïdentificeerd als de ‘Atlas’-mot, één van de grootste mottensoorten die er zijn. Deze soort komt alleen voor in Zuid-Oost-Azië en in Indonesië.. Deze motten kunnen niet overleven in een klimaat zoals we dat in Nederland hebben en zeker niet in het midden van de winter (het was immers januari). Je kunt op een van de foto’s zien dat één van de buitendeuren is geopend, om te laten zien dat er zelfs sneeuw buiten op de grond lag.

Robbert,, die gewoontegetrouw altijd heel laat naar bed gaat op zondagnacht -in dit geval was het rond 5:00/5:30 uur-, had niets speciaals waargenomen toen hij kort daarvoor naar boven, naar bed was gegaan. Hij had simpelweg het licht uitgedaan en was gaan slapen. Bijzonder in dit geval is dat Robbert, in tegenstelling tot bijna alle andere keren, géén bijzo ndere energieën had gevoeld die aanwezig waren, voorafgaande aan deze gebeurtenis. Noch had Robbert foto’s gemaakt die avond, iets wat hij ook zo vaak wél doet.

x

atlasmot en zijderoos Robbert vd Broeke

x

Voor dit verhaal kan het relevant zijn, dat zowel Robbert’s jongere zus Madelon, áls zijn moeder, álswel de oma van Robbert (dus de moeder van zijn moeder, de vrouw die op de foto staat), erg ‘zintuiglijk fijngevoelig’ zijn/waren en regelmatig dezelfde ‘helderziende waarnemingen’ doen/deden.
Sinds de geboorte van Robbert, zijn de moeder en later zijn zus begiftigd met dezelfde ‘vooruitziende’ gevoelens van aanstaande gebeurtenissen, waarbij in het bijzonder de ‘komst’ van nieuwe graancirkels opvalt; waarnemingen preciés zoals Robbert van den Broeke die heeft.

De moeder van Robbert van den Broeke is bijzonder gek op vlinders en er zijn al eerder onverklaarbare verschijningen geweest van deze insecten, zoals twee ‘Pauwenvlinders’ in 2009 in een gesloten kastje.. Nooit tevoren echter was er sprake van een witte poedersubstantie, noch van bewijs dat er iets ‘verbrand’ was. Zowel moeder als Robbert interpreteren de aanwezigheid van deze Atlasmot als een directe spirituele verbinding met de overleden oma van Robbert’s. De moeder van zijn moeder dus.

Door de hoeveelheid wit poeder dat rondom en op de mot verspreid lag, evenals op de zijden rozen, vroegen we ons af, of dit wellicht hetzelfde witte poeder zou kunnen zijn, wat regelmatig in sommige graancirkels wordt gevonden. Graancirkels die verschijnen in de buurt van de woonplaats van Robbert en zijn familie in Hoeven.

Verbranding
schroeiplekken houtEn er was ook meer bewijs van verbranding die was opgetreden gedurende dit incident. Het verzegelde raamkozijn, links van de patiodeuren, zo’n 75 tot 90 cm achter het tafeltje met de verbrandde rozen, toonde ook duidelijke brandsporen en geblakerde verf op het houten frame. Ongeveer 30 cm boven de hoogte van de langste roos. En naast de verbrande en gebobbelde verf op dit raamkozijn en meteen onder het geblakerde stuk, lag een klein hoopje wit poeder verspreid langs de stenen drempelrand, onderaan het venster en de vloer.

De wetenschappelijke analyse
Meerdere wetenschappelijke analyses toonden herhaaldelijk aan, dat het poeder uit de Nederlandse graancirkels, uit extreem puur magnesium carbonaat bestaan, ook wel bekend als ‘hydromagnesiet’.. Het materiaal heeft een laboratorium-zuiverte, van maar liefst 99,99% puurheid en de chemische structuur Mg5(CO3)4(OH)2-4(H2O). Het spul wordt gebruikt, naast andere doeleinden, als brandbluspoeder in brandblussers.

En omdat in dit specifieke geval er sprake is van brand/schroeiplekken, zowel aan de zijden rozen, als aan het hout/de verf van het kozijn, kunnen we het niet helpen om ons af te vragen of dat het witte poeder in het huis van de Van den Broeke’s, op de een of andere wijze te maken heeft met deze vuurdovende eigenschappen van het magnesium-carbonaat…! We weten ook van meerder voorgaande onderzoeken (waaronder SEM/EDS, isotopische ratio analyses, inductive-coupled mass spectroscopy, als ook XRD-analyses dat dit ‘witte poeder’ extreem zuiver (99.99%) magnesium carbonaat is, met de chemische structuur die laat zien dat het een hoge geraffineerd hydromagnesiet is; inderdaad een bekend deel van brandbluspoeder…

Nancy Talbot:
“De hoeveelheid wit poeder die inmiddels is gevonden ‘rondom’ Robbert van den Broeke, heeft bij elkaar een waarde van zo’n US$ 7000!

Een grap is leuk, maar wie zou daar zoveel geld voor over hebben?”

We kregen bijvoorbeeld ook een controle-monster in handen van hydro-magnesiet van de bekende chemische leverancier ‘Alfa Aesar’ en het is heel bijzonder dat het IR (infrarood)-spectrum van dit laboratorium-geproduceerd magnesium, bijna exact dezelfde IR-spectrum had als het witte poeder van deze Atlasmot-gebeurtenis. (En ook alle andere witte-poedergebeurtenissen..) Er is echter één klein verschil tussen het ‘Alfa Aesar’-controle-monster en het gevonden witte poeder. Het laboratoriumpoeder bevat voor zo’n 2% nog een andere component, die niet exact kon worden bepaald met de IR-analyse.

Puur magnesiumcarbonaat? Een dure ‘grap’..
De analytische chemicus die door BLT werd gevraagd de analyse uit te voeren, was er vrij zeker van dat de zuiverheidgraad van de vele monsters van wit poeder waarmee zij heeft gewerkt en die afkomstig zijn van het witte poeder dat gevonden is bij gebeurtenissen rondom Robbert, een in hoge mate gezuiverde substantie is, maar alleen een test met infraroodspectroscopie (IR) kon dat niet voldoende vaststellen. Wij hebben daarom besloten om deze keer bovenop de IR deze Inductief Gekoppeld Plasma Massa Spectroscopie (ICP-MS) uit te laten voeren, omdat dat de aanwezigheid van elementen kan aantonen die anders zijn dan wat normaal in magnesiumcarbonaat wordt gevonden en de zuiveringsgraad van de monsters kan teruggebracht worden naar een deeltjes-per-miljoen niveau.

De ICP-MS test werd ook gedaan om de isotopenverhoudingen van het magnesiumcarbonaatmonster vast te stellen om te kijken of het materiaal wellicht van buitenaardse oorsprong was. De gevonden isotopenverhoudingen waren echter normaal voor aards magnesium. Zoals was voorspeld door de analytische chemicus, toonden de ICP elementenresultaten aan dat het magnesiumcarbonaat een zuiverheid van 99,99% heeft, een resultaat dat aantoont dat dit materiaal chemisch geproduceerd moet zijn of in hoge mate gezuiverd vanuit een natuurlijke bron. Professionele laboratoria (zoals Alfa Aesar) verkopen 99,99% pure magnesiumcarbonaat voor een ‘slordige’ US$ 717,- per 100 gram. Gedurende de jaren hebben wij bij de vele gebeurtenissen rondom Robbert iets van 910 gram (bijna 1 kilo) verzameld, wat overeen komt met een waarde van zo’n US$ 7000,-.

Maar de XRD-analyse door Dr. Dennis D. Eberl, liet zien dat de genoemde 2% onbekend materiaal uit het ‘Alfa Aesar’-monster  bekend staat als ‘Brucite Mg3(OH)6’. Dr. Eberl verklaarde dat het te verwachten valt dat geproduceerd magnesium van deze zuiverheid, gefabriceerd door verschillende chemische laboratoria, licht zal variëren van samenstelling, en dat het spoor van ‘Brucite Mg3’ in dit monster van ‘Alfa Aesar’betekent dat ‘een deel van het magnesium niet met CO3 heeft gereageerd en volledig waterstof-verzadigd is geraakt.”..

Vastleggen van de gebeurtenissen
fOp de 12e januari 2010, arriveerde Roy Boschman, de vriend van Robbert, om het hele schouwspel in ogenschouw te nemen en foto’s te nemen en basiswaarnemingen te doen, zoals de maat van de mot opnemen. Vlak ná middernacht, de 13e januari inmiddels dus, liep Roy naar zijn auto, die geparkeerd stond, vlak voor het huis van Robbert, om een meetapparaatje uit de auto te pakken. Robbert liep met hem mee en bleef in de deuropening staan.

Omdat het nogal had gevroren -het was – 10°C die nacht- liep Roy voorzichtig, omdat er nogal wat ijs op de straat en stoep lag. Robbert zag plotseling een flits voor Roy’s auto en vervolgens nog een tweede. Het was een flits van een lichtbol, die in de vorm van een tennisbal in ‘gruzelementen’ klapte op de voorruit van Roy’s auto. Robbert riep naar Roy dat hij naar zijn voorruit moest lopen en aldus geschiedde.

Doordat Roy naar de stoep en straat had gekeken, al lopende naar zijn auto, had hij geen van beide flitsen gezien. Maar zodra hij -op aanwijzingen van Robbert- naar de voorruit van zijn auto liep, zag hij iets dat leek op een boomblad op een van zijn ruitewissers. Toen Roy daar een foto van wilde nemen, in het half-donker,  en zijn camera uit zijn jasje had gepakt, zag hij dat het geen blad van een boom was, maar een ánder insect. Dit keer was het wel een vlinder, maar dan een inheemse soort, die alleen voorkomt in de zuidelijke sferen van Zuid Oost-Azië, Indonesië en Australië..

Maar er is nog een ander curieus feit, dat gerelateerd is aan het verschijnen van de  Tailedjay-vlinder op de voorruit van Roy’s auto. Roy is de man die de laatste 5 jaar al, zo’n beetje alle foto’s neemt van de graanformaties die in de buurt van Robbert verschijnen, en daarnaast helpt hij Robbert op veel andere manieren. In 1999 hadden Roy en zijn partner Nienke een reis door Australië achter de rug, waarbij Roy enkel duizenden foto’s had gemaakt. En daar was er maar één bij van ’n vlinder en laat dat nou precies de Taileday-vlinder zijn (foto hiernaast)!

En omdat het verschijnen van deze vlinder, die zoals gezegd alleen op het zuidelijk halfrond voorkomt in de tropische zone’s, midden in de winter in Nederland, wel een heel curieus toeval! Roy Boschman hierover: “We zijn in 1999 toen zo’n 3 maanden rondgetrokken in Australië en ik heb toen slechts één keer een foto gemaakt van een vlinder. We waren op dat moment in Cape Tribulation, ergens in Noordoost-Australië. Ik fotografeerde toen de Tailed-Jay, deze vlinder is ook bekend als de ‘Gevlekte Groene Vlinder’. Bijna 10 jaar later verschijnt er dus zo’n zelfde vlinder op mijn voorruit bij Robbert voor de deur. En dan ga je je toch afvragen of dit wel toeval is, of niet…..”

x
indonesia rijstcirkel

x

Indonesische graanformaties..!
En ongeveer 1 jaar ná het verschijnen van de Atlasmot en de Tailedjay-vlinder in Nederland, in 2010, gebeurt het dat de éérste gerapporteerde graanformaties in Indonesië wordt gemeld. Beide Indonesische formaties liggen in rijstvelden, de eerste wordt gevonden op 23 januari 2011 in Djakarta, in een veld direct onder hoge-voltage electriciteitskabels.. Het was vlak voor de oogsttijd van de rijst, ongeveer 2 weken en de electriciteitskabels liepen zoals gezegd direct over de formatie.De dorpelingen hadden gemeld dat ze die nacht, toen de formatie kennelijk werd gevormd, veel onrustige dieren hadden gehoord. De dorpelingen hadden geen zichtbare schade aan de delicate rijstplanten gezien of enige ander bewijs, zoals modder aan de planten, wat kan duiden op menselijke activiteiten. Het had die nacht wel hard geregend.

Een tweede rijstformatie werd gerapporteerd op 25 januari 2011 door een boer in Wanujoyo in het Bantul district van Yogyakarta (ook op het eiland Java), ongeveer 5 km van de rijstveldformatie vandaan, die 2 dagen daarvoor was ontdekt. Het zou zelfs mogelijk zijn, dat deze formatie al langer in het veld heeft gelegen. En hoewel men dacht dat beide formaties nogal overeenkomstig waren, zo werd gezegd, bleek al snel dat de eerste formatie (voorstellende de ‘wortel’ of’het ‘Muladhara’-chakra uit het Hindu Tantrisme), met een formaat van 30 meter in diameter, kleiner was dan de tweede formatie. De Bantul-formatie was specifiek van belang, doordat deze 3 verschillende stroken rijstplanten bevatte. Stroken die te maken hebben met de ontwikkelingsfase van de rijstplant.

De tweede vlinder die verschijnt, bijna onder de handen van Robbert's vriend Roy.
De tweede vlinder die verschijnt, bijna onder de handen van Robbert’s vriend Roy.

Is het mogelijk dat er ook maar één mogelijkheid aanwezig is, dat de verschijning in Nederland van de twee insecten in 2010, gerelateerd zou kunnen zijn aan de waarneming van de eerste feitelijke graanformaties (in rijstvelden) één jaar later..? In veel culturen over de hele wereld, staan vlinders symbool voor verandering en worden ze vaak geassocieerd met de ziel van een overledene.

En hoewel niemand in het gezin waar Robbert thuis is, echt ‘religieus’ is, in de traditionele zin des woords, werd het verschijnen van deze Atlasmot, direct voor de foto van de overleden oma, door de hele familie gezien als iets met ‘spirituele betekenis’.. En dat het een indicatie was voor de voortdurende aandacht die bleef komen van de grootmoeder naar haar dochter en haar gezin..

Geen van de familieleden van Robbert, is ooit naar Zuidoost Azië gereisd voor vakantie en/of werk. En hoewel ik al 16 jaar bezig ben om te verklaren hoe Robbert foto’s kan maken van personen die reeds zijn gestorven en jaren van bij hem in de burt zijn, wanneer hij ‘precies wéét’ wanneer en waar nieuwe formaties in zijn omgeving zich vormen, moet ik de mogelijkheid nu serieus in overweging gaan nemen, dat Robbert in contact zou kunnen staan met een bewustzijn, dat buiten hemzelf staat. En dan een bewustzijn waar tegenover wij met ons ‘normale’ begrippen en gedachten van tijd en ruimte, machteloos staan.

En, zo vraag ik me dan af, is er een verbinding met deze graan/rijstformaties in 2011 en de manifestatie van de vlinder én mot in januari 2010, een halve wereld van elkaar vandaan. De mensen onder ons, die zich gelukkig mogen prijzen, Robbert’s genereuze geest te hebben leren kennen, en zijn opmerkelijke intuitieve vaardigheden, hebben ook langzaam maar zeker geleerd, om aandachtig te blijven opletten, in het bijzonder op de meest ontspannen, spontane opmerkingen. Want toen Robbert de oprechte opwinding zag van zijn vriend Roy, bij het zien van de Atlas-mot, merkte hij op, dat het wellicht leuk zo zijn’, als er ook een voor Roy zou verschijnen. En binnen het uur, was daar de Tailedjay-vlinder..

Nancy Talbot – BLT-research

* * *

x

nancy and robbert photos

x

* * *

“When I tell the truth, it is not for the sake of
convincing those who do not know it…but for
the sake of defending those that do.”

x
(vertaald:)
x
“Wanneer ik de waarheid vertel, is dat niet om hén te overtuigen,
die het allemaal niét weten…
Maar ik vertel het in het belang om hén te verdedigen,
die het dat wél weten..”
— William Blake

* * *

x

Wil je méér lezen nog over het witte poeder, met achtergronden o.a. van de analyses ervan, dan klik je HIER
voor een uitgebreid verslag op .pdf (© Robbert van den Broeke!)

Wil je Nancy horen vertellen over haar ervaringen met graancirkels en Robbert van den Broeke,
kijk dan hieronder naar haar presentatie uit 2011.

Hierin stelt Nancy niet alleen zichzelf voor,
maar ze gaat ook uitgebreid in op haar wetenschappelijk onderzoek (sinds 1996!)
van het ‘fenomeen Robbert van den Broeke’.

x

146 gedachten over “Robbert van den Broeke en het ‘bijzondere witte poeder’..!

 1. Dit mooie artikel zit vol valkuilen en andere bobytraps, in mijn Engelse tijd waren er veel groepen van jonge intelectuelen actief, op allerlei gebied, ik stond er buiten van wege leeftijd en groot grond bezitter, maar was meer als geinteresserd, heb twee hele mooie graancirkels bezocht, heel indrukwekkend, net als de grot van Merlin die op 2 mile van onze woonplaats lag, of als Stonehenge bij maanlicht, om er maar eens een paar te noemen, dat Keltische denken gloeide toen nog na, de boom van Merlin werd gerooid om de weg naar Carmathen'(Carferdin) te verbreden, en Carferdin zou verzinken in de zee, nog niet gebeurd, alhoewel dit jaar bijna, in verband met de genoemde insecten, kan ik ieder één aanraden zich eens te verdiepen in de ongewervelde geprogrameerde dieren wereld, het is een wereld vol wonderen en ongelovelijke gebeurtenissen, voorbeeld een Bij overlijd in de korf, onmiddelijk geeft zijn kadaver een speciale geur af, die van de dood en overlijden, en wordt onmiddellijk de korf uit gewerkt, bij een test kreeg de Bijen koningin een drupje van deze doods en overleden chemie op haar lichaam ook zij werd ogenblikkelijk levend de korf uit gewuwd, wonderlijk, nu zo zie ik deze witte poeder ook, een gebeurtenis een natuurlijke chemische optreden of ja een menselijk grapje, de tijd zal het leren.

  1. Héla Hola GUIDO.J, je had me geen groter plezier kunnen doen, ho ho de broer van onze talenteuse Hyper Alert, mucho gracias mijn beste!

  2. Stonehenge en een Hunnebed hebben iets inderdaad wat broederelijks gemeen, ook het tussen weg gefrommelde schrijfwijzes van een witte poeder familie band. Jenne heeft straks misschien wel een eigen kolomn.

 2. Het volgende denkbeeld stamd van mijn vader, volgens hem zijn er op deze planeet, twee heel verschillende groepen van bewoners, de gewervelde en de ongewervelde, de gewervelde leven en denken en doen alles op hun Eigen wijze, de ongewervelde zijn geprogramerd, dit komt ook bij sommige in de gewervelde groep voor maar sporadisch, in de loop van de tijd is er tussen deze groepen een bepaald soort profiteren ontstaan, de insecten bevruchten de planten en wij eten het fruit, wie het erste komt het eerrste maald, volgens mijn vader waren wij de laat komers in de evolutie.

  1. Jenne, gewoon een vraag voor eens en voor een tijdje.. ‘Wat heeft je reactie met het onderwerp te maken..??’… Er is, voor zover je dat niet wist, een chat speciaal gemaakt, om even lekker te OH-en! Dank voor je begrip.

  2. GUIDO.J, in dit onderwerp gaat het toch ook over insecten, of vergis ik mij, en dat witte poeder kan heel goed een residu zijn van insecten, t’is waar ik denk vaak te ingewikkeld en kom dan via via bij het onderwerp, nou sorry dan maar weer.

  3. Tja Ik was ooit de chat uitvinder ooit voor WTK via Goldchat, later werdt dat de herhaaldelijke F5 chatbox chat. De roddelkousen achter de schermen werden al gauw shout & Twist onderduik adresjes. Tot je op Skype ook nog eens kon cammen en slap tjoepen over je slepende ellende.
   Tot ieders, van een heuse mutsen show, gitarene en andere muziek instrumenten, goddelijke galmende toespraken van uit de biechtstoel, tot met een onverstaanbaar gejodel over elkaar wel de WTK vloer geheel leeg raakte en waar tenslotte is niks meer te vervelen viel.
   -zucht- een voorlees vorm waar iedereen herhaaldelijk elkaars boodschappen kunt her beluisteren en dan terug kunt meppen?! nee tijd om dit maar alles eens te gaan verbieden, wat blijft er dan nog over ?! Multiplayer mode (lekker elkaar plat fraggen)

  4. GUIDO.J, heb geprobeerd om op die stamtafel of chat te komen maar is te ingewikkeld voor mij, en bij nadere beschouwing en inzicht, wordt ik eigenlijk een beetje boos, ik ben al genoeg rond geduwd in mijn leven, iedere keer kost het mij een stuk van mijn Eigen waarde, dus
   ik ga mijn Eigen gang, dan maar niet!

  5. Jenne gewoon op de Chat Bulb butt klikken en zorgen dat je daar ook ingelogd bent. Dan kan je wat intikken zoals je hier ook doet.
   Mocht er ineens een feestneus of een RNF of een tomaten gooier tevoorschijn duiken dan is het iemand die graag iets wilt toe stoppen. Je kunt dan live sparren met diegene tot je het loodje legt. Zeker wanneer er meer malloten toe treden dan is het net een kippenhok vol kakelende woordkippen. En Guido legt dan een Gouden ei neer voor de aftrap.
   ps zit er niemand dan is er ook niemand die wat terug roept en dan kan je lekker van alles tegen jezelf zeggen… Veel plezier toe gewenst daar….

  6. Het spijt me lieve mensen, heel langzaam maar HEEL zeker, krijg ik mijn buik vol van het gezever en gezanik.. Ga ajb naar de chat en laat deze ruimtes met ‘rust’.. Dank dus.. Pffffffffffffffffff

  7. Is goed Guido, we komen hier niet meer, Dikke buik of niet, we gaan geheel iets anders doen. Let Quit for ever ! yeah…

  8. Yeah! Je spreekt al in de majesteitsvorm.. Dus tijd idd kennelijk om op te stappen..

  9. Jenne @2.7,
   Gewoon op de chat knop drukken, dan kun je alles lezen. Wil je reageren, dan moet je ingelogd zijn. Dan verschijnt ook je naam in het venster linksboven.
   Op zich dus redelijk simpel. Gewoon lezen kan ook door op de chatknop te drukken.
   Je moet op de rechterbalk net als op welke internetpaginan dan ook klikken om alles van daarvoor te lezen. Vervolgens wordt je er na een paar minuten uitgeknikkerd helaas, waarom weet ik ook nog steeds niet, maar dan maar drukken op F5 om te refreshen… Plaats deze reactie nu, omdat ik graag wil dat je even kennis neemt wat daar allemaal gebeurd…

  10. AnnaII, 2.12

   Je bent echt een schat van een vrouw, maar die shat, nee dat heen en weer geflikflooi net wat GUIDO zegt, es effe lekker ouwehoeren, nou nee, niet dat ik een hekel heb aan hoeren jonge of ouwe, maar dat domteur gedoe van GUIDO, begrijp het volkomen van hem, zou zijn hobby voor geen geld ter wereld willen doen, trouwens heeft hij een salaris, ik blijf op de WTK site voor normale mensen, zoveel mogelijk on topic om die goeie sul van een GUIDO te plezieren, nou nogmaals bedankt beste Anna, hou er de moed maar in.

  11. Ik ben geen schat Jenne, want wil iedereen confronteren met al die zgn liefde!
   Dan maar geen lieverd…

  12. ANNA11 = Miss Medusa, voor degene die het nog niet weet, je bent van steen voor je het weet…

  13. AnnaII, t’was de bedoeling om je een aaitje te geven, zo langs je Wang, want als ik jullie hier zo vertwijfeld zie leven en schrijven, vind ik jullie aandoenlijk, in deze super egoïstische gehakt molen, ben veel ouder als jullie, dus stap eerder uit, waarschijnlijk, ik hou van mensen, ze hebben allemaal wel iets waar je van kunt houden,
   en ieder mens heeft recht op liefde en erkentelijkheid, van daar, groet Jenne

  14. JENNE, mooi geschreven…je bent een goed mens.
   Ben blij dat ik je heb ‘leren kennen’ 😀 groetjes.

  1. Rustig Rob, gewooooon dooooooorademen.. Komt écht goed.. Je weerstand is hoog genoeg, je moét dit kunnen hebben.. 🙄

  2. Heb geduld en vertrouwen Rob, Paul (GEET) Pantone wordt op dit moment vanuit de hoogste hemelen geïnspireerd i.v.m het directe stemapparaat, hij moet alleen nog even opstaan uit de doden, van Dover naar Calais lopen en voor hongerig Afrika van vijf broden en twee vissen een ontbijtje regelen, dus dat kan nooit lang meer duren.
   Zet alvast een kaars voor je raam vannacht, zodat hij weet dat je op hem wacht! 😉

  3. Jerry? Kunnen mensen door die tunnel lopen dan? Of is dat een malle Babbe vraag?

 3. Jammer dat mijn reactie niet geplaatst is.Robert vd Broeke is zwaar nep. Het verbaast mij dat Guido dit slikt als zoete koek. Graancirkels en verwante fenomenen bestaan :zie Colin Andrews,maar Robert is een bedrieger.
  Dat zeg ik niet uit rancune of zo,maar ik wil want to know erop wijzen dat ze in deze de plank volledig mis slaan. Ben overigens al een trouwe lezer vanaf het begin toen Tessa ook nog haar inbreng had.

  we shall see

  1. beste Rob, dank voor je reactie. Ik mis je woorden ‘volgens mij’… Dus het is niet ‘Robert van de Broeke is zwaar nep’, maar je zet er dan toch achter ‘Robert van de Broeke is zwaar nep, volgens mij’..?? En dat is een WERELD van verschil Rob. En jij mag natuurlijk zeggen wat je wilt, vinden wat je wilt, maar moet dat dan door mij naar beneden te duwen..?
   Enne.. Als je het dan allemaal weet, van Robbert, waar is dan je inhoudelijke verhaal over hem, waar je je mening op baseert….???
   Wat kunnen we nu met je reactie verder..? Probeer ajb inhoudelijk dan te vertellen ‘waarom’ hij VOLGENS JOU nep is..

   Als je dan ook nog gaat roepen dat het je tegenvalt dat andere mensen iets doen (het verhaal plaatsen dus), dan laat je wel heel erg je oordeel doorvallen.. Waarom zouden wij het niet mogen plaatsen.. Sorry dat we je tegenvallen, maar inhoudelijk kunnen we niets met je verhaal.

   Voor ons voelt het (heel) goed zelfs. Kom op met je inhoudelijke verhaal, of is dat alléén gebaseerd op je gevoel dat je het niet KUNT geloven..?

  2. Is duidelijk aangetoond dat Robbert mensen voor de gek zit te houden. Misschien is hij zich daar niet bewust van maar het is al aangehaald op deze site dat hij een boodschap zou hebben ontvangen van Jozef Rulof in het verleden terwijl er in de boeken van Jozef R. duidelijk staat geschreven dat hij na zijn overgaan nergens zal en kan doorkomen. Ook de tekst die hij van JR zou hebben doorgegeven trekt totaal nergens op want ieder die JR boeken heeft gelezen en vooral de Vraag&Antwoord avonden met JR op mp3 heeft gevolgd weet dat Jozef zo’n gezwam niet kan verkopen. Trek dat maar eens na en je hebt je bewijs op 100%.

   http://www.wanttoknow.nl/universum/ufo/indrukwekkende-nederlandse-grascirkel/comment-page-1/#comment-143937

  3. Fijn dat Jozef Rulof de maat der maten is; dat Robbert precies die man, die hem ontmaskeren kan, kiest om door te geven. Of.. Zou JR PRECIES dát doen wat zijn slaafse volgers niet verwachten, om juist te laten zien, dat hij zich heeft vergist..
   Ik kan me nl. als RvdB wel leukere figuren voorstellen om te channelen.. Maar ik zie dat je namens JR spreekt en daar is niets verkeerds mee, maar ik hem mijn bedenkingen tegen je neutraliteit.
   Laten we gewoon iedereen zélf (be)oordelen? Dit is daarom die tekst over JR, even van Robbert’s site. Nu de mensen nog duidelijk maken wie JR is/was… 😉

   Jozef Rulof gaf Robbert door dat Jozef alle mensen groet in liefde. Dat hij de mensen bedankt die zijn werk serieus nemen en bestuderen, deze kennis mag niet verloren gaan. Het is eeuwig en tijdloos. Jozef verblijft in de sfeer van de meesters van het licht, Jozef wil de mensen erop wijzen dat zij hem altijd om raad kunnen vragen en dat tijdens het lezen van zijn boeken er engelen in de ruimte aanwezig zijn. Een krachtveld van support. Tijdens het lezen van zijn boeken krijgt de ziel geestelijk voedsel.

   Jozef waarschuwt de mensen wel. Hij geeft door dat zijn naam nog regelmatig misbruikt wordt en dat er onwaarheden over hem verteld worden. Bijvoorbeeld door mensen die beweren dat ze zijn reïncarnatie zijn. Jozef verblijft in de hoge heilige sferen en hoeft geen incarnatiecyclus meer door te maken. Ook leent hij zich niet snel voor channelings, hij doet dit alleen in uitzonderlijke situaties om de zuiverheid te waarborgen.

   Wel geeft hij door dat er een soort apparaat uitgevonden zal worden, met heilige geometrie erin en codes, waardoor de meesters kunnen spreken. De planning was dat dit al eerder gebeurd had moeten zijn, maar vanuit de aardse tijdslijn geschouwd is dit uitgesteld, omdat de mens er nog niet aan toe was en er een groot gevaar dreigde voor misbruik van dit apparaat. Er zijn al ontwikkelingen in stilte gaande om dit apparaat te verwezenlijken. Jozef zal zich ook energetisch manifesteren via dit apparaat. Het is goed als mensen verbinding willen maken met de ruimte van Jozef, de sfeer waarin hij verblijft, om een witte kaars aan te steken en een witte roos daarbij te zetten.

   Jozef groet u allen.

  4. Nu ik deze tekst zo lees, wordt het hoog tijd dat ik die fraaie HELE serie van JR eens écht ga lezen, ipv tegen die mooie blauwe achterkanten aan zit te kijken, vanachter mijn bureau.. 🙄

  5. GUIDO.J,
   Dit zou het moment kunnen zijn om mijn aas uit te spelen van revanche, fait de rendre la pareille pour le mal reçu, maar doe dit niet, houdt de eer aan mijzelf, maar dit gekibbel is een stuk minder leuk als mijn kerstkaarten.

  6. Jenne, de boer is troef 😉 Zelfs de Nel is hoger dan de aas.

  7. COZMIC, hangt van het te spelen kaartspel af, by bridge bijvoorbeeld zijn het de Ases die tellen, net als in de Noordse mythologie.

  8. Heeft jenne ook zin in Kwartetten? heb je voor mij van Robbert de Witte poeder? en ook de Rode?? en ook soms de groene!!!?

  9. ***Fijn dat Jozef Rulof de maat der maten is; dat Robbert precies die man, die hem ontmaskeren kan, kiest om door te geven.***

   Praat je jezelf nu niet tegen ivm. de oprechtheid van Robbert die totaal niets van Jozef weet als ik zo zijn bericht over hem lees?

   Jij beweert nu hiermee dat Robbert Jozef Rulof ontmaskeren kan met zo’n bericht? Als Jozef Rulof zou doorkomen en Robbert had de bedoeling om hem te ontmaskeren zou je dan niet denken dat Jozef Rulof de moeite zou nemen om bij Robert door te komen op de eerste plaats?

   ***Of.. Zou JR PRECIES dát doen wat zijn slaafse volgers niet verwachten, om juist te laten zien, dat hij zich heeft vergist..***

   Als je JR zijn boeken zou kennen (zijn in feite nog eens niet van Jozef zelf want Jozef zegt duidelijk dat zonder begeleiding van boven hij niets kon doorgegeven, schrijven,schilderen, genezen… Hij was gewoon een simpele boerenjongen uit de achterhoek die niets van de aarde mocht leren want dat zou alleen maar storen.) zou je weten dat Jozef zich niet heeft vergist want hetgeen wat Robbert denkt door te geven over Jozef klopt totaal niet met Jozef Rulof, of liever gezegd wat zijn begeleiders hem hebben laten ontvangen.

   Even volgens de kennis van de JR boeken en ik heb ze meermalen gelezen met de opgenomen V&A’s van toentertijd beluistert:

   ***Jozef verblijft in de sfeer van de meesters van het licht***

   Kan Jozef al nooit gezegd hebben want hij verblijft in zijn eigen Sfeer en hij is daar zelf nu een meester oftewel begeleider. De meesters Zelanus en Alcar hadden zelfs nog eens niet zo graag dat we ze meester noemden. Ieder heeft zijn/haar meesterschap zelf eigen te maken met eigen bloed en zweet want het vergt steeds om ons nog kleine ikje af te leggen.

   ***Ook leent hij zich niet snel voor channelings, hij doet dit alleen in uitzonderlijke situaties om de zuiverheid te waarborgen.***

   Jozef zegt uitdrukkelijk dat hij na zijn laatste leven nergens meer kan en zal doorkomen. Hij heeft daar wel iets heel anders te doen.

   ***De planning was dat dit al eerder gebeurd had moeten zijn, maar vanuit de aardse tijdslijn geschouwd is dit uitgesteld, omdat de mens er nog niet aan toe was en er een groot gevaar dreigde voor misbruik van dit apparaat***

   Nope, de planning uit de boeken ligt zo rond 2025-2030.

   ***Er zijn al ontwikkelingen in stilte gaande om dit apparaat te verwezenlijken***

   Die zijn al lang bezig. De uitvindingen van de radio, tv, röntgenapparaat,… dragen daar allen al aan mee.

   ***Het is goed als mensen verbinding willen maken met de ruimte van Jozef, de sfeer waarin hij verblijft, om een witte kaars aan te steken en een witte roos daarbij te zetten.***

   En dit is DE grootste fout van allemaal waar hij volledig door de mand mee valt. Jozef zou eerder zeggen om zelf een kaars en roos voor jezelf op te steken maar het beste is nog om het gewoon te doen in liefdevolle daden naar jezelf en je medemens. Heb je gene kaars en roos voor nodig en zeker niet om verbinding te krijgen met daarboven. Zij komen niet wanneer wij even roepen. Zij komen gewoon wanneer zij zien dat het nodig is en het beste is om daar nog eens niets van te weten want dat zou alleen maar hun inspiratie, die ze aan je willen doorgeven, belemmeren.

   En dat Jozef Rulof een racist zou zijn en dat hij in de media zou zijn geweest, wat nog iemand heeft geschreven ergens op dit forum, klopt ook totaal niet. Er was rond 2000 een rechtszaak tegen de JR boeken en dat was gewoon iemand die tegen de Stichting was en heeft alles uit verband gerukt. De rechters hebben de moeite genomen om de boeken dieper door te nemen en de Stichting was volledig vrijgesproken en ze kunnen nu niet meer gerechtigd worden ivm. die onnozele aantijgingen die totaal niet kloppen.

  10. lieve rudolf.org

   Kriebels over mijn rug als ik lees: “Jozef zou eerder zeggen om zelf een kaars en roos voor jezelf op te steken maar het beste is nog om het gewoon te doen in liefdevolle daden naar jezelf en je medemens.” Mijn hemel… ‘Jozef zou eerder zeggen’… Ja, weet je wat ie zou zeggen.. Eer je eigen goddelijke kern..
   Schrijf een stuk voor de gastcolumn rulof.org, ik plaats het. (Heb je trouwens ook een ‘gewone mensennaam’..? Theo, Jos, Maarten, HenkJan?)
   Maar dan gewoon beginnen bij het begin. Vertel wie JIJ bent, wat JIJ-zelf met JR hebt ervaren. Met zijn teksten. Wie hij was voor JOU en wat JIJ vindt dat hij bijdraagt aan de wereld, wat hij MÉÉR bijdraagt, dan iedere andere lichtmeester, die het allemaal ook maar in eigen woorden en gedachten moesten vertalen.. Al die goddelijke boodschappen..

   En weet je, ik geloof steeds meer dat het niet om het woordengeneuzel gaat; het gaat vooraleer om de intentie. En jij zegt die te kennen van JR; dat is wel heel bijzonder, want de man is al meer dan een halve eeuw aan gene zijde..
   Kortom, je maakt er een woordanalyse van, dat is je goed recht natuurlijk. Maar komen we er iets verder mee. Ik heb gezegd dat JR kennelijk de ‘maat der dingen is’, maar daar reageer je inhoudelijk op met een hele mail, waar ik nou niet direct het antwoord op die vraag kan uit opmaken.. ‘Let it be’ vind ik dan altijd wel 3 mooie woorden.. Yes: ‘words of wisdom’.. 🙄

  11. Guido, U vliegt steeds in de verdedeging terwijl U JR nog eens niet kent en ieder kan hem leren kennen door zijn ervaringen en zijn leven. Heel zijn leven staat opgetekend in de trilogie Jeus van Moeder Crisje (Jeus was Jozef zijn naam vanuit zijn jeugd)en uit de +50 Vraag&Antwoordavonden die live zijn opgenomen op wirerecorder.

   En eer je Godelijke Kern is mooi geschreven maar weet je ook wat dat betekent die Goddelijke Kern en hoe je die kunt eren? Waar is de Kern geboren of was het er opeens uit het niets en zo kan ik je nog honderd vragen op je afvuren.

   Zelf kan ik ook weinig met antwoorden die denken JR af te breken terwijl er nog geen één woord van hem is gelezen. Vertelt meer iets over de kritiekgever die denkt zijn Goddelijke Kern al te kennen en te eren maar weet nog begod niet waar het vanaf komt. Tja, in u eigen woorden dan maar:

   Yes: ‘words of wisdom’… 🙂

  12. De waarheid hoeft niet verdedigd te worden en de leugen hoeft niet bevochten te worden. Ze doen beiden hun werk en resoneren met wie zich er toe aangetrokken voelt.

  13. Gewoon een simpel vraagje aan JR.org
   JR heeft geleefd in deze realiteit, heeft zijn blueprint dus achter gelaten. True or false?
   Met die blueprint bedoel ik dus een energetisch veld. Kan daar patent op gevraagd worden? Alleen dedicated followers kunnen in het akasha veld tappen? Toen hij in 3D was schreef hij dat na zijn dood niemand hem kon ontvangen, sorry hoor maar f*ck him than, who needs JR? Krijg nu al de cultistische darmkrampen van zulk gezweef. Seen it done it bladierestofthebla. Geef mij maar the rednose rendeer, die komt tenminste 1 x per jaar langs.

  14. @Guido: Nee, Guido je kent en begrijpt helemaal niets wat door Jozef hier op aarde is ontvangen. Je schreef zelf:
   ***wordt het hoog tijd dat ik die fraaie HELE serie van JR eens écht ga lezen, ipv tegen die mooie blauwe achterkanten aan zit te kijken***
   Dus laat aub. al je partijdige oordelen maar over JR zijn.

   @cozmic

   Jozef heeft inderdaad zijn blueprint achter gelaten net zoals zovelen anderen maar die van hem zijn best wel uniek want nergens op deze hele planeet vind je boeken die zo zijn geschreven.
   En ik weet niet wat jij hebt met energetische velden en askatavelden. Zelf kan ik daar weinig mee en hebben de boeken van JR ook niets mee te maken. De basisboeken zijn gratis te downloaden en alle opgenomen V&A’s en lezingen zijn ook zo te verkrijgen maar wil je het in boekvorm… tja das nog ni gratis hé. Komt ook nog wel eens maar voorlopig kan de Stichting zich niet failliet laten maken door ze zo maar weg te gaan geven. Ook zijn er tweedehands boeken voorradig en in de bibliotheken zijn ze ook te vinden.
   Jozef is niet te bereiken omdat zijn aardse kringloop hier beëindigd is en zit in een dimensie(sfeer) die los van de aarde staat en hij heeft daar nu andere taken. Net als wij daar aan komen wanneer wij los zijn van de aardse kringloop. JR zal wel door het directe stem als een van de eerste gaan doorkomen.
   In ieder geval als je graag leest en je hebt deze nog niet onder ogen gehad… then you have seen nothing yet 🙂

  15. Rulof.org, wie weet ga ik me er nog eens in verdiepen. Ik sluit me nergens voor af, maar er is meer geschreven dan een mens ooit zal kunnen lezen terwijl herkenningen en spontane inzichten de wijsheid van 25,371 bibliotheken kunnen omvatten en in een fractie van een seconde binnen zijn. Sometimes I’m just lazy 😉

  16. bedankt rulof.org. ik heb zojuist e.e.a gelezen op de site. erg mooi.

  17. Nou, geloof me Cozmic (of niet 🙂 ) dat je met die JR-boeken niet veel meer hoeft te lezen. Ik had, voor dat de blauwe boeken op mijn pad kwamen, ganse kasten vol boeken over vanalles en nog wat maar sinds ik JR heb gelezen is er opeens veel meer plaats vrij gekomen. Lees ze nu al jaren met regelmaat en je blijft er steeds nieuwe inzichten uithalen maar voor diegene die er eens willen induiken blijf aub. bij de volgorde. Er zijn genoeg mensen die zo en nu er eentje uitpikken en totaal een verkeerd beeld erdoor krijgen want er zit een unieke opbouwing in. In feite zijn al die +-30boeken één grote levensfilm die het beste van het begin kunnen gelezen worden of anders gaat men erin verdwalen met bijhorende gevolgen. Jozef konden ze ook niet zomaar alles in ene keer geven. Stap voor stap is dat opgebouwd en zo ook de boeken natuurlijk.

   @Sun

   Hier is nog een leuk linkje misschien voor je…

   https://skydrive.live.com/?cid=7b60a743217b6600

  18. Ik geloof je wel hoor Rulof.org, echter…. ik ben er ook zeker van dat wie zich goed afstemt dezelfde informatie tot zich zal krijgen. Niets verkeerds over JR bedoelend want dit soort mensen hebben samen met zielsverwanten een hoop werk verzet om het collectief bewustzijn weer op het spoor te zetten. Zelf tap ik liefst uit de bron en vind daarna vrijwel altijd bevestiging via andere kanalen, zo zou JR ook zomaar op mijn pad kunnen komen, ik houd het open…….

  19. een mooie ontmoeting van rulof.org:

   “Als ze voldoende voorbereid is, kan de gids haar naar de weide brengen, een verbindingssfeer tussen de aarde en het hiernamaals.
   Haar geliefde is voordien reeds op de hoogte gebracht van haar komst.
   Deze nacht beleven ze het geluk van een tijdelijk weerzien, en kunnen ze enige tijd met elkaar doorbrengen.
   Nu ervaart ze dat haar geliefde niet dood is, maar springlevend.
   Ze weet nu waar de reis straks naar toe gaat als haar aardse tijd afgelopen is.
   Tijdens de uittreding stromen er krachten van de geest door het levenskoord naar het aardse lichaam, zodat de lichamelijke organen op kracht blijven.
   Wanneer het daglicht het stoffelijke lichaam tot werking stuwt, vraagt het lichaam om de geestelijke bezieling.
   Zodra de gids zijn concentratie op de uittreding vermindert, trekt het levenskoord haar terug.

   Bij het ontwaken herinnert ze zich het nachtelijke weerzien als een intense droom.
   Het geluksgevoel vertelt haar dat haar geliefde leeft en gelukkig is.
   Hierdoor zal ze minder treuren, wat ook haar geliefde ten goede komt.

   Als ze in verdriet aan hem blijft denken, dan bereiken deze zware gedachten hem in het hiernamaals en belemmeren ze zijn voortgang.
   Door deze uittreding heeft de gids beide mensen geholpen om met nieuwe moed op weg te gaan, elk in hun eigen leven. “

  20. op soortgelijke wijze heb ik mijn vader ontmoet die toen reeds 20 jaar overleden was.

 4. hoi Guido, zal morgen inhoudelijk reageren,ik was wellicht kort door de bocht,is ook niets persoonlijks t.o.v jou of want to know maar ik was zeer verbaasd over dit verhaal,hoe mooi het ook moge klinken,maar gezien de historie van Robert van den Broeke kunnen er grote vraagtekens bij deze publicatie gezet worden.

  1. Van mij mag en MOET je overal vraagtekens bij zetten Rob. Simple as that. Je mag me overtuigen, maar je begrijpt me verkeerd!! Ik heb respect voor JOUW mening, als je zegt dat het JOUW mening IS! Dat doe je niet en vervolgens spreek je over hoe zaken ZIJN. En dat klopt niet, want voor mij zijn ze dus NIET zo..!
   Daarbij hoef je niet met allerlei verhalen te komen, die voor de ’tegenstanders’ van RvbB ‘kasie’ zijn om hem aan de hoogste boom op te hangen. Die verhalen hebben twee kanten, waarvan er (door bepaalde figuren met groot plezier) slechts één wordt belicht. (En de andere kant dus verdonkeremaand!)

  2. Rob, even voor alle duidelijkheid. Dit artikel gaat over het wetenschappelijke onderzoek dat Nancy Talbot al 15 jaar op uiterst gedegen manier uitvoert met Robbert.
   Hieronder vind je een link van Robert Boerman, die je duidelijk maakt dat het werk van Robbert vdB ook via anderen wetenschappelijk onderzocht is. Het witte poeder, waarover het hier dus gaat, is door Robert Boerman specifiek aan een nader onderzoek onderworpen..

   Dus open je mind en wees kritisch, en lees het verhaal van Robert Boerman: http://www.robertboerman.nl/graancirkels/witpoeder.htm Zal ik even een stukje uit het artikel van Robert quoten..?

   Ook is duidelijk geworden dat dit witte poeder is ontstaan bij een wrijvingstemperatuur van 3000 graden Celsius. Hetzelfde geldt voor de ‘witte substantie’ die ik in de Brummense formatie van 1997 vond. Dit materiaal, wat door het BLT team als ‘sticky white stuff’ werd omschreven, is hier op aarde ook niet echt te produceren. Mocht het echter wel in deze zuivere vorm gemaakt kunnen worden, dan zou het eveneens te veel geld kosten om te maken.

   Het bijgaande rapport wees uit dat het hier om een zeer zuivere vorm van een koolwaterstof verbinding gaat, ook wel siliconen genoemd. Het frappante is dat het hier niet ging om een klein beetje wit materiaal wat we vonden, maar het lag er gewoon voor het opscheppen, zo veel was er aanwezig. In zes van de zeven cirkels was deze substantie ruimschoots voorhanden. In de zevende cirkel lag er niets, het was de halve cirkel, die zodoende ook geen midden had. Bij de andere cirkels lag het materiaal in het midden.

   (Wat mij overigens nu wél opvalt is dat Robert Boerman spreekt over siliconen als materiaal en BLT wetenschappelijk heeft laten testen dat het om 99,99% zuiver magnesium gaat..)

   Ik hoop dat hiermee in ieder geval duidelijk is, dat je RvdB niet ‘zomaar’ als ‘bedrieger’ weg kunt zetten.. Deze sympathieke kerel is GEEN oplichter, daarvoor heeft hij niet de geslepenheid die bij mensen, die wél bedriegen, ‘ruimschoots aanwezig’ is..
   En als je opnieuw met het verhaal van de ‘gen-verbrander’ wilt schermen, bedenk dan dat er in dat geval ook ‘sprake kán zijn’ van een andere uitleg, dan ‘fraude’ en ‘oplichterij’. Last but not least: als je zélf je geest geen ruimte geeft om alleen al de MOGELIJKHEID te overwegen, dat dit soort dingen KUNNEN gebeuren, hoe in hemelsnaam moet jouw systeem je dit dan ánders laten begrijpen dan ‘fraude & oplichterij’..!
   Daarenboven is dit ‘ontkennen’ in de wetenschap geduid als ‘cognitieve dissonantie’.. Met allerlei verklaringen komen om maar vast te (kunnen!) houden aan oude paradigma’s, doordat het ‘nieuwe’ als een bedreiging over komt, wanneer deze je overkómt..!

 5. Bij het maken van een graancircel wordt water aan de bodem onttrokken, de reden is dat er geen brand ontstaant. Het poeder heeft dezelfde functie. Het gebogen gras of graan en de zéér losse grond is extreem magnetisch en ietwat radioactief.

  1. Maar alleen is dan het ‘aan de bodem onttrokken magnesium’ wel érrug zuiver hoor.. 😉

 6. Er zijn niet veel dingen die ik ongeloofwaardiger vind dan Robbert van den Broeke. Ik denk zelf dat hij de boel oplicht, maar ZO gelooft dat mensen hem gaan geloven, dat hij veel mensen weet te overtuigen.
  “De nieuwe kleren van de keizer” in een nieuw jasje en broek-e. 😉
  Ik vond dan zelf Robbert en Joran ook wel het gouden duo.

 7. Als ik het artikel lees, dan bekruipt mij het gevoel van een fake verhaal. (hoewel ik wel geloof in meer tussen hemel en aarde)

  De foto’s in het verhaal moeten de lezer overtuigen, terwijl ik de foto’s juist onechtheid vind uitstralen.
  Het hydromagnesiet lijkt in klonten met de hand neergekwakt, bij een spirituele verschijning had ik een andere vorm van het poederpatroon verwacht. Ook de kristallen van het spul zien er in pure vorm prachtig uit (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Hydromagnesiet) maar op de foto in het artikel is het een geproduceerde vorm.
  Ook de brandsporen op de deur/kozijn zien er naar mijns insziens uit alsof ze met de aansteker zijn veroorzaakt. De vlinders kunnen natuurlijk gewoon uit een verzameling komen, ook al komen ze niet in NL voor. Volgens mij is dit klinkklare oplichting.

  1. Je spreekt over ‘verwachtingen’; is dat een neutrale manier om naar zaken te kijken, die tóch al je intensiteit van aandacht vergen..?? En als iets ‘eruit ziet als..’, is dat dan een teken voor je mind om de kant te kiezen, de je geest het minste ‘weerstand’ kost wellicht..?
   Het wordt hoog tijd voor een artikel over cognitieve dissonantie naar mijn idee. Wat overigens op geen enkele manier als belediging oid is bedoeld; het gaat erom het geestelijke principe in jezelf te doorgronden en toe te passen op je eigen ‘weerstand’..

  2. Niet echt op zijn plaats, cognitieve dissonantie, geschreven door een Cogniticien, l’etude de la connaissance artificialle, dissonantie, ja dat wel désagréable a l’oreille, om daar een artikel over te schrijven, nou nou GUIDO.J, moet je van goede huize komen.

 8. Guido, waar komt jouw crusade voor Robbert vandaan? Begrijp me goed, ik heb niks tegen Robbert als persoon, want ik ken hem niet. Graancirkels en alles wat met dit fenomeen te maken heeft sta ik ook voor open, want ik ben gek op de graancirkelinformatie van mensen zoals Janet Ossenbaard. Maar met Robbert krijg ik telkens weer dat gevoel van voorbehoud. Ik kan het niet uitleggen, het is zoals het is.

  1. Allaya, alles is subjectief. Als je dicht bij je zelf blijft, dan maakt het niets uit wie wat van wie vindt. Alles is goed.

  2. Ja, klopt, Sun. Het is ook niet interessant wie wat van een ander vindt en het gaat mij niet om Robbert als persoon.

   Op het moment gaan we met z’n allen door een fase van waarheidsvinding en de reportages van/over Robbert beantwoorden naar imho niet aan.

  3. dat klinkt als zeer toxische Solopsistische zwabber taal Kim Soe Sunnie hunnie, en het gaat niet om personen maar om nummers zeker? waar kennen we dat van… zo gauw als er expertise talenten met merites zijn moet Mao er met de botte bijl een stokje voor steken zeker.. professor Udo kennen we al jaren hier op Wtk maar neeeh ineens is dat een dubieuze verdachte non persoon geworden, en nu is er het verhaal van een echte wetenschappelijk bevestigde helderziende in de zaal en die mag even wieberen want te ver boven de rtl zwabber middelmaat, mijn god nog an toe zeg, laat je nakijken, toontje lager mag wel;

   Mark Passio on Solipsism and the New Age Religion – Natural Law Seminar – October 2013
   http://www.youtube.com/watch?v=MayLQx1wRTQ

   Toontje Lager – Net als in de film
   http://www.youtube.com/watch?v=1EJUXlr1d-Y

  4. Jammer Hyper, dat is mijn mening en mijn gevoel.
   Zoals ik al zei, bij Janet Ossenbaard heb ik dat gevoel totaal niet en “vreet” ik me door haar teksten heen. Ook op de website van cropcircleconnector staan massa’s interessante meldingen en wetenswaardigheden per gevonden graancirkel.

   Maar goed, als we alleen maar “hoera” mogen roepen als het over Robbert gaat, zeg het dan even, dan is dat duidelijk. Ik wilde begrijpen waar de basis van het geloof in de “avonturen” van Robbert gevonden wordt.

  5. Zet die boerka maar af Allaya!

   Esoterisch fundamentalisme van Jozef Rulof;
   De esoterische racist, seksist, antisemiet en homo- en gehandicaptenhater Jozef Rulof. Deze “helderziende” beweerde tijdens “astrale reizen” in contact te staan met “meesters aan gene zijde”, die hem opdracht gaven om zieken te genezen en om boeken en schilderijen te produceren. Uitgeverij en Rulof-fanclub Wayti kreeg onlangs in de media harde kritiek. Daardoor nemen sommige new age-organisaties nu nadrukkelijk afstand van Rulof.

   “De meesters” zouden Rulof “spirituele romans” hebben gedicteerd over de toekomst, “de eeuw van Christus”. Ze verkondigen een soort occult christendom met “kosmische wetten” en een meedogenloze karma- en reïncarnatieleer. De in 1952 overleden Rulof schreef in de jaren 30 en 40 tientallen boeken. De mensheid zou volgens hem ingedeeld zijn in 7 “rassen”, waarvan “de laagste graad” uit “oerwoudbewoners” bestaat en “de hoogste” uit “blanken en enkele oosterse rassen”. Kolonialisme zou dienen om de “lagere ontwikkelingsgraden” te verheffen tot “hogere”. Homoseksuelen zouden “halfontwaakten” zijn die net zouden zijn “losgekomen van een vroeger dierlijk leven”. Mensen met het Down-syndroom zouden “psychopaten” zijn die “een verwrongen ontwikkeling” doormaken, wat al aan hun gezichten te zien zou zijn. etc. etc.

   Need I say more? Of kom je net terug uit Syrië?

  6. off topic commentaar en/of beledigend verwijderd –
   Gebruik ajb de Chat als je persoonlijk off topic met mensen wilt delen..!

  7. @Jerry Boerka?? Syrië??? Ik begrijp die koppeling niet met mijn commentaar.

  8. “Maar met Robbert krijg ik telkens weer dat gevoel van voorbehoud.” R10
   Is niet té persoonlijk bedoelt Allaya hoor, maar misschien verklaart het iets van dat gevoel van “voorbehoud” wat je zo nu en dan bekruipt..? 🙄
   Of moet een ander alles voor je bedenken, zo erg is het toch nog niet met je gesteld?

  9. @ Allaya: Hyper snapt zich zelf al vaak niet, de rest hebben daar vaak ook een probleem, alleen jij en Sun zijn helder en duidelijk in taal en kunde.

   @Jerry Can: En wat betreft our Jerry, its good to see you back in bussiness met kolomn-liners. 😉

   @ Robberts: Ben je net als ik ook al zo’n Fan van ‘onze raw-food producten’ die ik te koop heb? Zou je eens moeten gaan gebruiken om wat meer heldere in je bovenkamer te worden, geen wit poeder maar groene…

  10. Allaya, om antwoord te geven op je oorspronkelijke vraag.. (ahum)..
   Robbert komt ineens voorbij en het voelt dan heel goed om er een artikel op te maken; vervolgens krijgt dit een opvolging en die klopt ook voor me. Tja, hoe leg je uit dat je trek hebt in een boterham pindakaas..?

   Wat ik wél rationeel kan vertellen is dat RvdB naar mijn gevoel, zéker in dit tijdsaspect, meer aandacht verdient en het ook verdient dat hij niet afgeserveerd wordt als een ‘leugenaar’ en ‘bedrieger’..! De krachten die daar achter zitten, zou ik -als ik jou was..!- maar eens goed bezien.. Zoals o.a. de anti-kwak en de harteloze skeptici, die een fluitend vogeltje al betichten van oplichting-met-lucht-en-veren.. De vooringenomenheid van mensen doet in hen het heftigste ‘cognitieve dissonatie-gevoel’ ontwaken.

   Kortom, vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan.. In dat opzicht is je ‘gevoel van voorbehoud’ helemaal goed toch? Naar mijn idee is het nogal wat als je ‘klakkeloos’ maar accepteert wat er hier speelt.. En dat is niet verkeerd, het is niet goed, het is wat het is…! Let it be! (om het in 3 woorden uit te leggen..) Misschien goed een WantToKnow-lezing te doen met Robbert, zodat mensen hem écht kunnen leren kennen..? Zonder de Janet Ossebaarden en Irene Moorsen van deze wereld.. 😉

  11. Vrolijke liedjes zijn hier tegenwoordig “off-topic” komkommertaar.. wel wat zuurderig hoor.. Liedjes over witgoed kan wel, nog? Ik ben tenslotte parkietpooier, en evenals. (140 tekens+, dat dan weer wel)

  12. Hier is iemand die verstrikt raakt in zijn Eigen strikken, glijdt uit in de te dikke pinda kaas, en komt dan met he abusievelijke gebruikte gezegde cognitieve dissonantie gevoel, het is niet goed, maar het is wat het is, geld dat voor ons allemaal of alleen voor de goede vrinden!

  13. Jerry: alles Can, maar dan ajb weer in proporties graag.. Er is niets tegen een liedje, laat dat duidelijk zijn.. Maar ‘balans’ is een mooi uitgangspunt bij een paar reacties onder elkaar… Meldt het dan meteen in één reactie.. Toch? Dank.

  14. Guido, vind dit echt niet fair… Zoveel YT’s worden er hier geplaatst. Waarom mag de één nu wel en de ander niet meer off topic (want daar stikt het van) iets plaatsen? Jerry doet het vanuit zij reactie van daarvoor.
   Niks mis mee volgens mij. Hij geeft aan met deze reactie hoe Rudolf ook kan worden bezien. Met daarna een leuke link, voor wie het leuk vind natuurlijk.

  15. En Jerry,
   Je hoeft je leven niet te verbeteren, blijf wie je bent.
   Wat wel leuk was, dat je ook lange reacties kunt plaatsen hier.
   Menigeen was even beduusd, want dat kun jij dus ook.
   Ik hoop op meer van de lange reacties, naast de korte reacties .

  16. Zeg Hyper de Piep, iemand die miljoenen mensen met de dood bedreigd zoals Udo, wat elke wakkere van kilometers afstand had kunnen zien aankomen, mag best wel aan de tand gevoeld worden. Het zijn natuurlijk allemaal loze dreigementen, maar toch we weten tenminste nu wat Udo voor ons in petto heeft. 😉

  17. @ Sun

   Limpopo is een armen streek in Zuid Afrika waar landbouw in vormen van grote ronde landbouw project als een soort ufo’s het landschap omringen en waar Udo zijn oorsprong van kent om de andere naki in zijn blootje te ontfermen. De kans is straks dat we onder de voet gelopen kunnen worden door arme zwartjes die graag een graantje mee willen gaan pikken van ons rijke westen. De krokodillen rivier is gelukkig geheel droog gevallen waardoor we niet bang hoeven te zijn voor krokodillentranen. Udo neem ik niet erg serieus, eerder Robbert omdat hij dezelfde taal spreekt.

  18. Bedankt voor je reactie Guido. Ja, ik denk ook dat Robbert meer aandacht verdient dan hij tot nu toe heeft gekregen. Ik heb oprecht geprobeerd iets meer of beter te begrijpen wat Robbert bezig houdt. Daarbij valt me op dat Robbert niet losstaat van het fenomeen wat hij meemaakt en weergeeft. Ik kom er niet goed uit. Aan de ene kant vind ik het mateloos interessant wat hij meemaakt. En toch is het allemaal zo … super? Allemaal (uitsluitend?) wereldbekende personen die uitgerekend via hem een boodschap brengen. Graancirkels die in Engeland met de regelmaat van de klok en met grote precisie en ingewikkelde structuren in de velden neergelegd worden, waarbij de boeren je nog net niet achterna jagen met de riek als je de cirkels wil bezoeken. Maar Robbert krijgt persoonlijke boodschappen van de buitenaardsen, gaat kijken, rijdt hooguit 20 minuten van zijn huis vandaan en voilá, daar ligt er weer eentje.

   Wat je eerder opmerkte ergens in de reacties: zou Robbert irritatie of jaloezie opwekken omdat hij als persoon zo enorm verbonden is met de verschijnselen? En dat het allemaal zo fantastisch lijkt, zo commercieel bijna, dat het voor sommigen de geloofwaardigheid voorbij gaat?

   Ik heb iemand die ik bijzonder respecteer, weleens horen zeggen dat Robbert een poos de verkeerde mensen om zich heen heeft gehad, wat dat ook mag betekenen. Naar de details heb ik niet gevraagd. Zeker als je met bepaalde gaven behept bent, is het een enorm proces om ten eerste met jezelf goed uit de voeten te komen, laat staan te weten (en te leren) met welke mensen je wel of beter niet om kan gaan. Lijkt me een enorme worsteling. Ja, dan heeft Robbert het zeker nodig om eens op een positieve manier zijn boodschappen uit te dragen. Misschien meer op een nuchtere Hollandse manier, bescheiden zoals hij zelf is (denk ik), want het kan zijn dat lezers afknappen op de commerciële aanpak op zijn site die wellicht ingegeven wordt door de Amerikaanse invloed van Nancy. Wat denk je?

  19. @Anna

   Dat van die korte reacties is toch zeker… even wat optelkunde aanwenden… de vierde of vijfde keer dat ik dat hoor hier, dat vind ik dan weer wat minder creatief. Zo bén ik nou juist Anna de 11de! Dan lees ik jullie boeiende verhalen, en die werken zo… ik kan even niet op het woord komen, nou jah, het landingsgestel blijft wel eens hangen. Door de rits reacties kan ik soms het artikel niet meer vinden, ik weet het weer, dat was het.

  20. @ Jerry Man

   Sommigen willen nog steeds niet snappen dat of-topic geleuter in de chat thuis hoort, Anna 11 is er een van die altijd met neer gestorte zaken aan komt zeulen. Trouwens ze heeft de komende tijd vij spel op wtk want ik ga me meer in Robbert zijn witte poeder verdiepen dan Anna’s d’r zandzakken. M.a.w.we gaan lekker stoppen op wtk.

  21. Allaya, ik kan alleen maar delen wat IK meemaak.. En zit ‘m nou net daar de kern niet voor iedereen..? Hun eigen uniciteit be-LEVEN!!?
   We zijn het afgeleerd, ik geloof vast door die vermaledijde ‘krachten-achter-de-schermen’ om onszelf als ‘normaal’ te zien; we worden continue uit onze WEZENLIJKE kracht weggetoverd.. We hebben geleerd, dat ‘we er niet toe doen’, dat we ‘normaal’ moeten doen.. Ons conformeren aan ‘dat wat ‘gewoon’ is’..

   Dus dan zal daar wel de oplossing liggen.. Tatatataaaa..! Ga gewoon OORDEELLOOS kijken naar dit soort verhalen, probeer het eens en VOEL dan vooral. De grootsheid zou zomaar een glimp kunnen tonen..!
   Als Nancy het al niet kan verklaren met haar wetenschappelijke onderzoek, dan ligt de verklaring naar mijn idee ‘gewoon’ bij Robbert zelf. Hij is idd dat ‘kanaal’.. Zoals er zovelen zijn. Inderdaad, een doorgeefluik van. En tja, dan staan die grote geesten in de rij om ook hun verhaal verder te (blijven) vertellen, hun zegje te doen.. Is dat vreemd, of alleen gebaseerd op ‘afkeuring’ en/of ‘niet gewend zijn’..? En nee, op grove commercialiteit kan ik Robbert vdB niet betrappen.
   En JA, er zijn een tijdje de verkeerde mensen om hem heen geweest.. (‘Nee’ zeggen is wellicht ook een kunst, als je zo liefdevol werkt, probeert te manifesteren..)

   De voor velen té grote sprong naar wat hij doet, wil niet zeggen dat het niet zou kunnen, wat er allemaal rondom hem gebeurd.. Toch? Je komt nogmaals jezelf in dit verhaal continue tegen. Ook ik. Afkeer en afkeur is iedereen gegeven als instrument.. Maar oordeelloos zien en voelen is kennelijk niet voor zovelen weggelegd. Nog.

  22. Het is goed, ik wilde je niet in de verdediging drukken en al zeker geen oordeel vellen over Robbert. Ik blijf zijn gebeurtenissen belangstellend volgen. Helaas zijn er nog hele volksstammen, waaronder ik, zich totaal onbewust van wie we werkelijk zijn. Soms mogen we door de kieren naar buiten kijken, onze nieuwsgierigheid gewekt door het licht wat binnenpiepte en vervolgens vol ongeloof over alles wat zich buiten de kieren afspeelt. Immers bepaalt het beperkte bewustzijn in hier en nu de acceptatie van wat we waarnemen en we beseffen pas hoe beperkt die waarneming is zodra je buiten die grenzen hebt kunnen kijken.

  23. @Allaya

   Maar zonder gekheid.. Jozef Rulof is reeds “gespaghettifiseerd” in een zwart gat. Ik heb hem ook een tijdje gechannelt(d)(whatever), toen zat hij bijna op lichtsnelheid, d.w.z het duurde steeds langer voor ik bericht kreeg van ‘m, misschien ervaart Robert dat ook zo. Hij is nou voorbij de event-horizon, past the point of no-return, zo gaat dat als je afreist naar de sferen. Daar wordt de innerlijke mens even goed opgepoetst, gelijk geschreven staat. Maar niet getreurt, morgen bakt de Bakker weer nieuw brood. Echter die appels.. daar wil niemand niet mee fucken, dat zijn de ultieme gezanten, want immers nog maagd!

   @Paul

   Pak Old Penne maar eens goed bij de oren! 😉

  24. Dusz nu weten jullie het, hoe het met onverdraagzame Josef is gegaan, hoe het daar boven is vergaan, spaghetti monsters geworden, uit 1 gereten vermalen in een zwart gat, versnipperd versneden in de gastromische gastrale astronomische lagen, die niet erg goed lagen, vanwege te veel koekkies, watch out, Jerry heb er romige biSonische kaas van gegeten, van deze meta materie, dat flop topische gedoe mut maor eens afuhleupen (Drents) wezen, daar doet Paulus never nooit aan, right on target recht in het doel, van wat ie bedoelt, zonder zweef draai troef, de droeftoeters onder ons kunnen er meesmuilend over mee spreken, wees eens duidelijk wat je precies bedoelt, laat je verrot schelden door opper kabouter ka-mikkie, daar gaat het om, de grote goeroeboeroe van het plaatselijk regionale fabel journaal, al geloof ik hum wel, soms wel, anarchisch, dwars gebakken bumsbrood, over de knie en hard slaon pao, billenkoek bij het ontbijt, Friese wolkjes vlaggetjes baby melkjuh in de verspeende blaf kalveren koffie zonder suiker, laat ze maar lallen, die cross dimensio dé menten lamentabelen, hakken er boven op, want euh ‘wij zijn niet dualistisch’, de uitdrukking zegt het al, wat je niet bent, das pas dualisme, praatjes, zwarte gaatjes, jezelf niet goed kunnen uitdrukken, ik ken het, brein kortsluitings (Drents meervoud), geniepige beoordelaars die Wachters heten, stomme vertaling van Watchers, wachten tot je een ons weegt, kiek uut, je wordt in de gaten gehouden, stitching Sitchin, chin chin met een jezus wijntje, via het ter plekke zogenaamd nieuw uitgerolde glazvezel netwerk, het lag er al 20 jaar, een internet van dingen, objects, U raadt het al, U bent het object, het subject is passéé, bestaat niet meer, de personificatie van, U weet wel, wat een mens was vroeger, daarom kan je alles maken, elkaar voor geer & goor uitmaken, daar is dat voor, showbizzz, de ontmenselijking in volle gang op lichtsnelheid, Jenne er boven op rammen, das het enige, vanwege de dubbelheid, die het leven zo aantrekkelijk maakt, goed zegt slecht te zijn en andersom, maar dat bestaat zogenaamd niet, vooral als het effe niet uitkomt, in verband met de handel, rauw op de beurs, de dikke deur uithangen tussen de ted X miljonairs. Oooooh Jerry ik ben fan aan het worden, de enige manier om soepel in de pen te blijven, Jerry gaat Hard ! & rulez voorlopig effe, kom op Sunnie je kunt het, geef Micky maar eens een beurt, van de Juf, knapt ie wel van op. Oooh Paul come back, als je die Wachters van jou maar thuis laat, bollen pellen, de afwas doen, keukens verbouwen, boodschappen doen, whatever, en geen geen diarréé aub, het gaat om de nieuwe literatuur, in samenwerking met de ouden antieken, met Latijnse referenties Bovendien, blijf scherp en hou ze scherp, dut zelf regelmatig in, verschrikkelijk, brain fog zombie-schap, we gaan elkaar wakker maken, een pilletje tegen de zee mist. Deleten ? dat doen we met Vrienden, uitdrukken als een lastige mug, das pas spiri, lah me niet lachen man….

   Lamentabel; Quote “Adjektiv – jämmerlich, kläglich, beklagenswert”
   http://www.duden.de/suchen/dudenonline/lamentabel

   geer en goor ff geen cent te makken compilatie afl 2
   http://www.youtube.com/watch?v=gNQikLk7xRk

  25. Hypert heeft het schuim weer op zijn bek staan zo te zien! 👿 😉

  26. @ Hyper

   Mijn Comeback zal in een ander jasje gehuld worden en beste Hyper waarschijnlijk maar opnieuw buren worden? Wel het liefst op een geheel andere frequentie en een tikkie in 5D kwaliteit. Ik heb meer behoefte om wat er in me zit te ontplooien dan blijven rond hangen tussen fopneuzen die graag ezeltje prik met me willen doen de hele dag en nacht! Ben liever een onderdeel van iets wat ‘wauw’ kent.

   http://www.vitaness.nl/

  27. Hé Hé PAUL .15 was een zware mitrailleur, dus jouw come back wordt gedaan in een maat pak, ach weetje paul, Wind je niet op, de meesten zijn het niet waard, de eenvoudigsten zijn de beste, die omhoog gevallen sujetten, zakken van zelf wel door hun onderstel heen, en geloof mij GUIDO is nog een van de besten, éénmaal een Provo altijd een Provo, heb het ook tegen COZMIC gezegt, bestaan zonder te zijn, en dan een mooie van de nihilisten ; er is geen beletsel, nou hou je haaks, groet

  28. Jenne soms maak je keuzes in het leven en dan wil je maar 1 ding, er voor gaan wat er in je zit, al ben je een klein onderdeel van een groot projekt. Ons projekt is iets anders waar we deel van gaan uit maken en als dat door groeit dan groeit het zo door dat ik op een dag voor jij je ogen sluit, ik nog eens in je ogen kom kijken naar wie je ooit geweest bent. Dat is een innovatie, een onderneming of ergens te willen zijn, bij wie dan ook… 😉

   Daar heb je geen wapen voor nodig, meer een handgebaar en een glimlach en een vers groen bosje….

  29. @Jenne

   “Hé Hé PAUL .15 was een zware mitrailleur”

   Kleine correctie Jenne, dat was de .50: http://www.youtube.com/watch?v=IrY_E2S54jo

   Heb ik ook wel eens mee gespeelt, Bravo.cie 11GNBat lichting 88/3. Toen moest dat nog. Maar dat zal bij jouw iets langer geleden zijn, dus het is je vergeven.

  30. Ja juist JERRY, .50, dat was 1956 AAT, Ripperda kazerne Haarlem, nou wij waren niet schieterig meer rijerig, groet.

 9. Ok, zal verder hier niet op ingaan maar ik kreeg wel de kriebels toen ik de naam van RvdB weer zag opduiken. Ben niet zo’n persoon die gelijk voor ieders mening en opvatting open staat. Maar je moet altijd kritisch blijven. Guido, keep up the good work

  1. Prima Rob! Dank vooral voor je genuanceerde verhaal. (Heb trouwens van je reacties één gemaakt; goed zo?)
   Nogmaals, ik heb het hieronder al gezegd, probeer met een kritisch-open-mind naar zaken te kijken. Oordeel niet, laat het gaan als het je niets zegt. Maar om dan meteen door te schieten naar de volstrekt andere kant, en mensen te beschuldigen van alles wat los en vast zit, is toch ook niet echt opbouwend te noemen..?
   Zéker als je ook niet precies wéét hoe de vork in de steel steekt volgens mij. En besef ajb dat dat mechanisme van de ‘cognitieve dissonantie’ continue bezig is ons te beschermen.. Een soort mentale reflex in mijn ogen, die het goed bedoelt ws. maar het tegenovergestelde bereikt in onze ‘groei’ en ‘bewustzijnsontwikkeling’…!

  2. Via een ubuesque, een absurdité enorme, gevolgt door een te hemel schreiend nepotisme, volgt de dégringolade, het op de knieën gaan is mooi om mee te maken, et nes pas désavouer son amitié.

  3. Ja dat is mooi hè GUIDO.J, Wauw zo als je zegt, ja maar jij komt daar ook wel met de tijd, vraagt tijd en studie, maar goed woord gebruik is een rijkdom, Vr. Groet Jenne.

 10. HARTelijk dank Guido voor het goede verslag over Robbert van den Broeke.
  Ik ben verbaast over de reakties van mensen, die gebaseerd zijn op meningen van anderen.
  Nancy Talbot en haar team voeren al 20 jaar wetenschappelijk onderzoek uit. Haar bevindingen zijn gebaseerd op eigen ervaringen en wetenschappelijk onderbouwd research niet op vage en beetje domme opmerkingen met veel oordelen.
  Ik heb diepe bewondering voor Robbert, die zijn taak op zich neemt om als “kanaal”te funktioneren. Het is niet makkelijk om de WAARHEID”VAN DE lICHTWERELD naar buiten te mogen brengen. Wetend dat er veel onbegrip en spot zal volgen. Alle Meesters die hier op Aarde zijn geweest hebben dat ervaren.
  Het feit dat vanuit de Lictwereld van Liefde en Licht via Robbert gewerkt wordt zegt al veel over zijn zuiverheid. Verschijningen van Jesus gebeuren niet voor niets. Dat het moeilijk te geloven is snap ik maar durf maar eens Robbert te ontmoeten en dan VOEL JE ZELF wat er gebeurt. Spreek dan uit eigen ervaring!!
  Mijn vraag aan de personen met al die negatieve oordelen is:
  –Wat zijn de persoonlijke ervaringen met de ontmoetingen met Robbert?
  –Wat vinden jullie van de wetenschappelijke rapporten van Nancy Talbot en de andere wetenschappelijke rapporten over deze verschijnselen?
  __Wat zijn jullie ervaringen in de grascirkels en graancirkels in Nederland , Engeland en andere plekken op de wereld?
  –Wat zijn jullie ervaringen met de liefdevolle buitenaardsen?
  –Wat zijn jullie ervaringen met de liefdevolle Lichtwezens, zoals Engelen, Verheven Lichtmeesters.
  __Wat zijn jullie ervaringen met de ontmoetingen met je eigen Lichtwezens die je altijd omringenzoals engelen, beschermengelen en gidsen. Al kun je ze niet zien en voelen, ze zijn er toch echt!!!
  –Hebben jullie zowiezo als eens een evaring gehad om in meditatie de rust te vinden en je eigen Verbinding te vinden met de Bron waar we vandaan komen.
  Ik wens jullie allemaal veel plezier met je innerlijke ontwikkeling om te gaan denken, praten en handelen vanuit je HART en niet HARD vanuit je EGO.

  1. Dankjewel lieve Jeanne, mooi reactie voor me! Doet me goed. Weetje, het is ook allemaal goed.. Als je met ‘vuur’ speelt, dan krijg je regelmatig een schroeiplekkie.. Ieder zit in z’n/haar eigen proces en zo gaat het ‘gewoon’.
   Het enige dat ik kan doen is proberen in en vanuit eigen kracht mijn ‘dingetje’ te doen. Voila. Enne..
   dat veel mensen dat fijn vinden, is heel fijn .
   Dat veel mensen heftige geraakt worden, heel fijn ook. 😉
   Dat veel mensen het tegen de borst stuit: heel fijn. (eigen keuze!)
   Dat veel mensen het er niet mee eens zijn: so be it!

   We gaan gewoon lekker door. Enne Robbert van den Broeke is een lieve kanjer. Een betiteling ‘oplichter’ wil ik -zoals gewoonlijk- classificeren onder de noemer:
   ‘Wat Klaas zegt over Piet, zegt alles over Klaas en niks over Piet’..

   Zolang mensen in respect hun ongenoegen en/of afkeuring delen, zonder schelden en ongemotiveerde ‘logica’, is het altijd opbouwend. En natúúúrlijk kom je via dit soort artikel op de harde grenzen van het menselijke begrip. Zie wat Nancy Talbot erover schrijft.. Ze zegt gewoon dat ze het zélf niet had geloofd, als ze er niet zélf bij had gestaan. En daarom WIL ze er ook zoveel mogelijk BIJ ZIJN..! Wordt ongetwijfeld allemaal vervolgd.. Dank nogmaals.

  2. Dit had ik niet verwacht, wat een kortzichtig geleuter, de vrienden kring spreekt, doet me denken aan de PVDA, die met dit zeggen ook zijn Eigen graf heeft gegraven, dat veel mensen het tegen de borst stuit; heel fijn, dat veel mensen het er niet mee eens zijn ; so be it, en ja zeker weten ; wat Klaas zegt over Piet, zegt alles over Klaas en niks over Piet’.., en deze site behoord toe aan allen die hier op lezen en schrijven, en die worden met dit soort schrijven en het denken dat daar achter steekt, behoorlijk geschoffeerd, en hier wordt de lezer geleidt en geduwd in de door één persoon gewenste richting, hier zijn we dus niet meer in de beschermende cocon van WTK, maar gewoon in de buiten wereld beland.

  3. @ Jeanne 12.0

   Petje af voor jouw betoog. Ik onderschrijf het volledig.

   @ Jenne 12.2

   Voor zover nog niet duidelijk: Een ieder is altijd in de buitenwereld aanwezig en mag zichzelf in zijn eigen binnenwereld beschermd voelen. Daarom praten en handelen vanuit je HART en niet HARD vanuit je EGO, zoals Jeanne zeer terecht opmerkt.

   Je mag me hier commentaar op geven hoe en wat je maar wilt, maar ik ga geen discussie aan. Ik heb al een keer eerder geschreven: Ben je het met mee eens, OK. Ben je het niet met me eens, OK. Ik heb waardering voor mensen, die hun nek durven uitsteken en laat de beste stuurlui aan de wal staan. Ook zij zullen ooit uit hun vermeende beschermde omgeving komen, dan gaan we samen verder om de wereld te veranderen waar Liefde vanuit het hart wordt gedragen en niet Hard vanuit het EGO (nogmaals citaat Jeanne).

  4. Geen discussie mogelijk, dit is mijn standpunt, en so be it, nou ik kom schijnbaar uit een andere familie om niet te zeggen planeet, wat is er verkeerd om van uit je EGO te spreken, praten van uit je HART, nu als je een normaal gevoelig weldenkend mens bent, ligt je HART op je tong, en spreekt je EGO van wat je HART je ingeeft, maar jullie leiden stuk voor stuk aan zelfoverschatting, het zogenaamde pseudo GURU denken, jullie zetten andere die jullie niet direct passen, of op hun rug gaan liggen om door jullie geprostitueerd te worden weg, en maken ze monddood, nou nee dit lukt niet met ieder één.

  5. @jenne Niemand wil je hier overtuigen of zo, waarom zo in je wiek geschoten ineens? Je leest dit vrijwillig. Jouw mening is net zo goed als die van ieder ander en andermans’ mening is net zo goed als die van jou.

  6. Jenne, de vraag is zo langzamerhand of je denkt dat je hier in het koffiehuis van tante Sjaan denkt te zijn aanbeland.. Waarom zo’n zure zanikreacties.. Zeg niets of zeg ajb iets opbouwends.. Je hebt niet eens het fatsoen, want anders kan ik het niet omschrijven, om bij je scheldkannonades te melden dat het JOUW mening is… Je verwijt de pot dattie zwart ziet, meneer Klaas Ketel.. (ahum)

  7. Hoi Jenne, Jeanne schrijft haar waarheid. Hoewel dit voor velen herkenbaar is, ook voor mijzelf, betekent dit niet dat dit waarheid voor een ieder is.
   Een ieder heeft een andere levensmissie en voor jou hoort bovenstaande blijkbaar daar helemaal niet bij. Wat ik van je lees Jenne is dat jij hele bijzondere dingen dagelijks onderneemt en hebt ondernomen. Deze zaken zijn minstens even bijzonder en belangrijk als hetgeen Jeanne schrijft.
   Laat je niet van de wijs brengen door andere visies. We hebben allen onze eigen pad te bewandelen. En dat van jou Jenne is heel bijzonder en iets om trots op te zijn! ♥
   Wat dat betreft hebben we veel raakvlakken Jenne, ik zie in jouw reacties en verhalen veel zaken mbt liefhebben, delen en dankbaarheid.

  8. Hallo SUN, ja bedankt, ach weet je ik ben niet zoveel anders als jullie, maar heb dit soort flagrante zelfingenomenheid wel meer moeten onder gaan, ze komen allemaal even hun Ego’tje uitstorten,
   ten behoeve van hun denk kliek, ze hebben last van het George Bush denken, als je niet voor ze ben moet je wel tegen ze zijn, GUIDO.J, gedraagt zich steeds platvloerser tegen over mij, ik leuter ik zanik,
   schrijf kerst kaarten, wat scheldkanonnades, wie scheld ik dan uit, en dan geen fatsoen, nou neem mij niet kwalijk jij komt altijd uit de hoek als een ongelikte beer, niet ik, ik blijf onder alleomstandigheden beleefd, maar jij meet met twee maten beste GUIDO, en je kiest de maat die jou het beste uit komt.

  9. Jenne ergens begrijp ik je reactie heel goed hoor. Weet je het is een uiterst moeilijke taak om de hoge trillingsfrequentie vast te houden. Sommige komen er af en toe. Zodra het lukt om daarboven te blijven, vergaat alle behoefte om te veroordelen, anderen de les te lezen, betweterigheid, geen dualiteit etc, etc. Eenmaal daar aan beland ben je “hier” verdwenen en is je taak op aarde volbracht.
   Een ieder die hier is en reageert doet gewoon nog vrolijk mee met het spel en menig met het stille verlangen om ooit daar te geraken.

  10. SUN, ik begrijp de boodschap heel goed, nou geloof ik daar helemaal niet aan, maar goed dat is iets anders, maar het gaat om de wijze waarop deze boodschap gebracht wordt, niet echt respectvol naar de ander, lees wat er op de verpakking staat, nou je ziet in mij misschien een betweter, O.K. maar ik schrijf uit mijn Eigen denken, en van uit mijn Eigen hart, hou me niet op met Ego’s of Karma’s, ik ben gewoon ik, kwetsbaar voor een ieder die daar plezier in heeft, maar ga niet mee in het onverstand, Groet

  11. Allaya, excuse beetje laat gelezen, het gaat niet over weten of overtuigen, het gaat er om hoe je tegemoet wordt getreden als gelijke en vriendschappelijk, nou lees hoe autoritair Mijnheer Braam op mijn dak komt vallen, en dan de grofe woorden daar ovber heen van GUIDO, nou not my cup of thé, groet

  12. @jenne Ik zie jou woorden als “geleuter” gebruiken (een waardeoordeel, jenne?) wat Harrie Braam dan weer niet doet. Ach laat ook maar, ik heb geen zin meer in die woordspelletjes en welles/nietes. Laat elkaar in je waarde, of zeg niks. Hoe moeilijk kan het zijn?
   @jerry Ik snap jouw toespelingen op Jozef Rulof nog steeds niet, omdat ik daar in mijn reacties totaal niet aan refereer.

  13. Grappig dat Allaya zich hier senang voelt en jij het voor haar op gaat nemen..? Of zie ik dat verkeerd..? Of zie jij dingen die zowel Allaya als ik niet zien..
   Andersom gezegd: ‘waar heb je het in hemelsnaam over Jenne’. Ik kan je even niet zo volgen..

  1. Kwam in het lied van mijn ziel de dissonantie bijzonder. Bedankt voor deze wijze.

 11. En, mensen wat maakt het eigenlijk uit of Robbert zijn cirkels en poeiers echt zijn of nep? Hetzelfde voor zijn foto’s en andere fenomenen.
  Als het nep is, So What? Wie er wat mee heeft verbindt zich er mee en komt er na een poosje achter dat het lood om oud ijzer is.
  En als het echt is? Ik zou niet graag met hem willen ruilen. Als ik een foto van een mooie bloem wil nemen en er steekt steeds een aliën zijn lelijke kop er tussen dan zou ik behoorlijk pissed off zijn. Als ik steeds een raar gevoel zou krijgen om,dat er weer in de buurt een stukje gras platgewalst is met wat brandbluspoeder in het midden, of één of andere knakker wil zich aan mij manifesteren….pfffff. Close that portal zou ik denken, zeggen en doen. Leuk hoor al die titatovertrucjes uit het astrale veld, maar mij zou het niet kunnen bekoren. Dat iemand een portal is voor zulke zaken zegt ook helemaal niets over een bepaalde vorm van verlichting, kennis of wijsheid. Dit zijn gewoon fenomenen waar de realiteiten elkaar kruizen en evt. een manifestatie achterlaten. Indrasal noemen ze het in sanskriet ( fonetisch)
  Wie zich zwaar ergert aan dit artikel heeft een kluifje met zichzelf op te lossen, hij doet er niemand kwaad mee, belasterd niemand, spreekt het je niet aan dan laat je het links of waar dan ook liggen.

  1. Yep, top gesproken Coz, ik zie dat je weer (bijna) een jaartje wijzer bent geworden.. 🙄

  2. Natuurlijk heb je weer gelijk beste COZMIC, zo als altijd je Existentialistische denken brengt wederom het juiste antwoord ; bestaan zonder te zijn, ja juist!
   Ik dank je hier voor.

 12. Beste Guido,
  Ik snap dat mijn reactie in de wacht staat.
  Ik wilde alleen een aantal negatieve reacties weerleggen.
  Het steeds weer opnieuw belachelijk maken van Robbert en het vele wetenschappelijk werk van Nancy en vele anderen wordt zo weggevaagd.
  Je artikel is goed en mijn dank voor de manier zoals jij zonder oordeel met de reacties omgaat!

  1. Jeanne, er staat niets in de wacht hoor; heb net weer even gekeken.. Wellicht fout gegaan met de reactie plaatsen..? Sorry!

 13. Robbert van den Broeke resoneert tot in mijn ziel. Voor mij is het zo klaar als een klontje. Hoe ongelooflijk het ook lijkt vanuit onze huidige maatschappij bezien, hij steekt zijn nek uit en maakt zich zelf kwetsbaar. Dat zou ik niet durven. Maar hij doet het toch maar. Wetende dat lieden hem bespotten en ruw voor gek zetten. Voor mij is hij een grote steun en ik leer van zijn liefdevolle binnenwereld. Ook snap ik hoe het min of meer werkt. Omdat ik het voel. Hij maakt dat ik me voorzichtig open stel voor de onzichtbare werelden om ons heen.

  1. daarom voel ik mij verwant aan Robbert, en Cozmic heeft dat ook, met wat stevige krassen en fikse deuken, net als ik, maar de onderliggende gevoeligheid en krachtdadigheid compenseert de regelmatig terug kerende wanhoopstijdingen, kortom iets overkoepelends goeds dat zal zegevieren, zodat het kostbare niet verloren zal gaan, ondanks de Job’s vuurproef tijdingen en misverstanden over Youtube subtitle technologie bijbelse interventies en bereikbaarheid via de digitale skype ether, Cozz onthou effe dat als ik niet reageer dat dat niet uit rottigheid isz, ik ga door tot mijn brandstof tank leeg is, ver voorbij de eerste uitputtingsverschijnselen, Android Plankje verjaardags kado was best heavy en nog, nieuw medium voor mij, er zijn dagen dat ik aan 5 kanten tegelijk gebombardeerd word en in een periode van 1 zijdige koker visie coma terecht kan komen, dat is al heel lang zo bij mij, soms duurt dat wat langer dan een paar dagen, dusz besef dat het geen rottigheid is van mijn kant als ik een tijdje uit de ether ben, vandaag weer boven water gekomen, groeten aan Paul, die heeft op de achtergrond iets heel goeds gedaan vandaag, en dat blijft voor eeuwig staan,
   aan de ene kant heb ik dit Front theater erg nodig (gehad) en nog, aan de andere kant is het anders in het eggie, veel beter, de andere kant van het Gelijk, Paul snapt dat als geen ander blijkt vandaag maar weer eens, super herkenning vandaag, dat lost zo veel op, en als je je nog eens wil ‘mis’ dragen ach ik kijk er wel doorheen, ik heb ’toevallig’een paar indrukwekkende foto’s mogen zien gisteren (dankzij Anna, die was zo alert en handig), van de beurs, gaafffff, via die gateway heb ik veel gezien dat zeer de moeite waard is, als bevestiging van wat ik deep down eigenlijk al wel wist. Cozz je stond er mega stralend op gekiekt, duidelijk te zien dat die Indiase ’tropical drink’ (Dereck) boomtakken bij jou passen, wat een power en plezier knalde er van die foto’s af zeg, in je element, malle pietje op de markt goes wild ! laat hum maar schuiven met z’n handel en wandel, zolang er maar groene blaadjes aan zitten en wortels, de boomgeesten doen hun uiterste best is mij wel duidelijk, de goede combie, ga zo voort, en jah ik flipperde op iets technisch onlogisch aangaande video subtieten via Youtube, komt wel weer goed, ict is een vorm van gekte, niks van aan trekken, hoort een bijzaakt te zijn en blijven, in de volgende aflevering legt Doctor Doem Deagle met z’n iq kukelekuuh van boven de 160 uit hoe het met onze nutriënten tekorten is gesteld hedentendage, opzettelijke agenda, super food als compensatie is helaas noodzaak geworden;

   Dr Bill Deagle – Connecting the Dots (2006) Part 1of5
   http://www.youtube.com/watch?v=zs2kCvDWhY4

  2. Okidoki Hypert 😉
   Je weet dat ik soms een hittepetitje kan zijn en als ik het gevoel heb in de maling genomen te worden dan knal ik, als vanouds zogezegd. Androïd plankjes Pffffff….. doe mijn maar een zoemende desktop.

  1. En toch ben ik niet boos op je Martijn.. Had je dat wél verwacht..?

  2. Kijk even naar de uitzending die ik bij 17.3 noem Martijn. Mensen afkraken op ‘dubieuze zaken’ is eenvoudig. Het achterwege laten om uit te leggen hoe zaken wél kunnen, die hij voor elkaar krijgt, is minstens net zo schadelijk van alle ‘ontmaskeraars’.. Toch?

  3. Oke Guido, dat je niet boos zou worden wist ik. Tis slechts een mening en mijn meningen kunnen wel eens tijdelijk van aard zijn. Heb het stuk ff snel doorgekeken en ja, ik neem in ieder geval m’n mening terug. Ik moet me er toch verder in verdiepen denk ik.

  4. Kijk gewoon even naar zijn interview met Sandra Reemer; vond ik eye-opener.. Hij zit helemaal in zijn passie en vertelt, vertelt.. Een oplichter houdt zijn mond en pareert vragen… Never mind amigo, het is goed. En natuurlijk mág je oordelen, maar meestal zet een mens (zo heb ik gemerkt!) zichZELF achter een hekje..

  5. Guido 18.4
   Bedankt voor de tip, vond het ook een eye opener.
   Maar toch is het dubbele gevoel niet weg.
   Wat Martijn zei, is deels ook mijn gevoel erbij.
   Misschien is het en/en.

  6. Vergeet nu even wat ik ook nog wilde aanhalen:
   Bert Janssen deed indertijd verslag van de intentie een graancirkel te creeeren samen met oa Janet in het kader van de dagen daarvoor in kader keltische kruis.
   Ze hebben dat gemanifesteerd, want toeval geloof ik niet in, wel mogelijke ander verklaringen.
   Maar dat is weer een onderwerp op zichzelf.
   Fascinerend vond ik het in ieder geval.
   Bij Robbert kan natuurlijk hetzelfde aan de hand zijn.

  1. Niemand ooit op het idee gekomen om eens te vragen naar die testen die zogezegd zijn gedaan op dat poeder? Moeten toch documenten van zijn en die vlinder die kan je zo opgezet kopen hoor en kost bijna niets en die graancirkel lijkt me zo op foto ook maar heel gewoontjes en zo kan ik wel bezig blijven gaan. Geef eens wat echte bewijzen!

 14. Voor diegenen die zich hier op dit forum afvragen wie er nou poeder neerlegt voor € 7000,- ? Vraag jullie eens af wat het beduvelen Robbert zou kunnen opleveren ?,…. of zou hij het allemaal gratis doen denkt u ?..en om aan een paar brandblussers te komen is geen kunst…..wie weet nemen de aliens Robbert het poeder wel mee, maar dan zou ik als ik Robbert was vragen om een ton van dat poeder mee te nemen…..kijk…dat is leuk verdienen.

  En trouwens, die mevrouw Talbot haar status als onderzoeker / wetenschapper zou ik wel het e.e.a willen weten !

 15. De naam Robbert van den Broeke bezorgt me laat ik zeggen kippevel. En waarom? Hij misleid, hij bedriegt en belazerd en hij spoort niet.Zoek in het engels naar Robbert van den Broeke op youtube, en kijk naar zijn zogenaamde belachelijke geestverschijningen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.