Advertentie

Herstart je Gezondheid Kaj jaarbanner 2019

Alsjeblieft: 4 prachtige voorjaarslezingen..!


4 Prachtige voorjaarslezingen!

X
Trots zijn we op het nieuwe programma voor de 4 intrigerende voorjaarslezingen van dit jaar. Intrigerend..? Jazeker, omdat deze lezingen weer -stuk voor stuk- bewustzijnsverruimend zijn. Je informatie aanreiken, die je grenzen zal toetsen en gaan verleggen..!  Gegarandeerd.. En als er iets nodig is in deze tijd, is het natuurlijk wel het ‘losmaken’ van onze aannames en kaders, om vooral nieuwe toetsingen te doen en vandaar uit, in co-creatie met elkaar, te gaan bouwen of ver-bouwen.

We zijn trots op de toezeggingen van de personen die voor deze lezingen hebben toegezegd te komen. Zij gaan ervoor zorgen dat deze nieuwe informatie je horizon zal verbreden. 4 Lezingen op zaterdag- en zondagmiddagen, in de aanloop naar de zomer van 2019. 4 Middagen verzorgd door -in omgekeerde volgorde- 1 vrouw en 4 mannen. En voor de tweede keer hebben we een ‘dubbel-lezing’, waarbij Willem Felderhof én Chrystopher Bollyn hun visie op de aanslagen van 9/11 zullen delen met de aanwezigen. Wij zijn er trots op deze 5 toppers hier te presenteren:

 

Alle lezingen worden gehouden in de sfeervolle grote zaal van:

Quinta Essentia
Spieringweg 913
2136 LK Zwaanshoek (NH)

Per lezing rekenen we een organisatiebijdrage van € 20,- p.p. en voor boekingen/reserveringen kun je hieronder direct je keuze maken. Boek je alle 4 de lezingen, dan krijg je een korting van € 15,- en betaal je dus slechts € 65,- En voor alle lezingen geldt, dat er sprake kan zijn van ‘volgeboekt’, dus ons advies: ‘Boek op tijd’…

Lezingen waarbij je niet alleen de spreker zijn/haar verhaal zult horen vertellen, maar waarbij we ook in vraag/antwoord zullen verdiepen op het onderwerp van die middag. Je zult op deze lezingen ook weer mensen ontmoeten, die gelijkstemmig met je zijn. Elkaar ontmoeten -zo horen we telkens- is óók een prettig aspect van deze middagen.  Ook wij zien er (weer) naar uit, je bij deze lezingen (weer) te mogen verwelkomen..! Dit zijn de 4 lezingen:

 

zondag 24 maart 2019
van 14:00 – 17:00 uur

Planetaire geometrie:

voortekenen van zware aardbevingen..?!

door Frank Hoogerbeets
x

Van kindsaf had Frank grote interesse voor ons zonnestelsel, de zon, maan en de planeten. En toen hij 14 was (!), probeerde hij een wiskundig patroon tussen de planeten te doorgronden; het was de basis voor zijn analyse van ‘planetaire geometrie’. In 2002 richtte Frank de non-profit organisatie Ditrianum (HIER) op als praktisch draagvlak voor de studie van ‘natuurlijke geometrie’. Zijn focus verplaatste zich langzaam naar de geometrie in ons Zonnestelsel; deze voert immers de grootste invloed uit op onze Aarde en Maan.

De wetenschap is er altijd vanuit gegaan dat aardbevingen ‘willekeurig’ -door spanningen in de Aarde- plaatsvinden. Dat er geen patronen bestaan, die iets kunnen zeggen over mogelijke tijdstippen of plaatsen in de toekomst. Deze aanname is gebaseerd op onderzoek van de Aarde zelf door seismologen en geologen. Een groter beeld zoals dat van het Zonnestelsel en andere planeten wordt niet in ogenschouw genomen. Hooguit wordt een marginale invloed toegekend aan de Maan. Sinds 4 jaar doet Frank Hoogerbeets onderzoek naar een mogelijk verband tussen zwaardere aardbevingen en posities van de Zon, Maan en planeten.

Hij gaat er daarbij vanuit, dat ons Zonnestelsel een dynamisch systeem is, van voortdurende veranderingen, maar dat tegelijkertijd een noodzakelijk evenwicht handhaaft. Maar wetenschappers ontkennen categorisch, dat planeten invloed kunnen hebben. Zij doen dit op basis van de afstand van de planeten en de aanname dat alleen de graviatiekracht een rol speelt. Na vier jaar onderzoek heeft Frank echter een duidelijk patroon ontdekt, van specifieke planetaire geometrie, rond de tijd van de zwaardere aardbevingen..!

De geometrie die de sterkste elektromagnetische krachten blijkt op te wekken is een planetaire conjunctie, met name die waarbij Mercurius betrokken is en de positie van de Maan vaak cruciaal is. Frank houdt er rekening mee, dat niet gravitatie maar lichtgolven (elektromagnetische golven) een rol spelen bij fysieke veranderingen.

En Frank ziet zijn bevindingen terug, in het onderzoek van de astronoom John H. Nelson in de jaren 1940/50, die ontdekte, dat bepaalde planeetposities radioverbindingen (ernstig) verstoren. En.. dat in 80% van de gevallen Mercurius daarbij betrokken is.. NASA nam het onderzoek van Nelson over, maar er is daarna niets meer mee gedaan!

In deze lezing geeft Frank met behulp van prachtige illustraties een heldere kijk op de specifieke geometrie van planeten, die in het verleden zwaardere aardbevingen teweeg brachten. Daarnaast toont hij enkele van zijn succesvolle verwachtingen in de afgelopen drie jaar. Tevens noemt hij toekomstige tijdskaders waarin zeer waarschijnlijk zwaardere bevingen zullen plaatsvinden. De lezing is een ‘must’ voor iedereen, die geïnteresseerd is in de magische constellatie van ons Zonnestelsel en de invloed van planeten op onze Aarde.

* * *

x

zaterdag 30 maart 2019
van 14:00 – 17:00 uur

Regeert de leugen?

Nieuws en propaganda; mijn inzichten..

door dr. Cees Hamelink
x

Emeritus-hoogleraar dr. Cees Hamelink (Rotterdam-1940) studeerde theologie en promoveerde in 1975 op een proefschrift ‘Perspectives for public communication’. In 1995 volgt zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in de communicatiewetenschap, met als specialisatie ‘Internationale communicatie en Media’, aan de UvA. Hij is hoogleraar in ‘Managementinformatie en Kennis’, aan de universiteit van Aruba en hoogleraar ‘Media, religie en cultuur’ aan de VU-Amsterdam (2002).

Hamelink schreef meer dan zeventien boeken over communicatie, cultuur en technologie. Daarbij zijn bestsellers als ‘The Technology Gamble’, ‘The Politics of World Communication’ en ‘The Ethics of Cyberspace’. In het Nederlands verschenen onder meer ‘De mythe van de vrije informatie’ en ‘Informatie en Macht’. Na een seizoen als commentator in het tv-programma ‘De leugen regeert’, schreef hij het boek: ‘Regeert de leugen?’ (afbeelding links)

Hij doceert en geeft college op meerdere universiteiten in onder meer de VS, Mexico, Chili, Aruba, Australië, Tanzania, Brazilië, Zuid-Korea en in vrijwel alle Europese landen. In 2007 ontving hij een ere-professoraat van de universiteit van Queensland in Australië.

Naast zijn adviseurschap van diverse overheden en de Verenigde Naties is Cees Hamelink, een fanatiek jazzmusicus..! Hij speelde als bassist met Louis van Dijk en vormt met deze muzikanten sinds 2008 het ‘Bourgondisch Combo’.

Wij hebben voor deze middag Cees Hamelink gevraagd een bloemlezing te verzorgen, van zijn opgedane kennis, ervaringen en inzichten in de communicatie-methoden van overheden/politiek en media. In hoeverre regeert de leugen met stalen hand? In hoeverre veranderen de tijden en pikken mensen het nieuws uit bronnen die ze zélf verkiezen en vertrouwen..? Wat staat ons te wachten aan omwentelingen op het gebied van communicatie-met-een-doel.. Kortom: niet missen deze lezing!

* * *

x

zaterdag 20 april 2019
van 14:00 – 17:00 uur

De inzichten van een piloot en een onderzoeker:

De vleugels van de 9/11-valse-vlag-operatie..

duo-lezing, door Willem Felderhof en Christopher Bollyn

 x

De aanslagen van 9/11 zijn voor veel mensen al láng vergeten; kennelijk hebben ze niet door, dat onze dagelijkse vrijheidsbeperkingen, nog steeds fundamenteel worden beïnvloed door de aanslagen van 11 september 2001. De feiten die inmiddels boven water zijn gekomen, tonen overduidelijk een patroon van bedrog en misleiding. Misleiding in de vorm van één van de oudste militaire strategieën: de Valse-Vlagoperatie. Een heel simpele, maar uiterst effectieve strategie, die letterlijk de hele wereld op verkeerde benen kan zetten en hééft gezet op die 11e september 2001.

Een valse-vlag-operatie, is het organiseren van een aanslag, met liefst veel doden en schade. Om vervolgens, heel goed voorbereid, de schuld af te schuiven op een onschuldige partij. De geschiedenis zit vol van honderden voorbeelden van deze strategie, die telkens zeer goed blijkt te werken, want.. Hoe kun je als ‘onschuldige partij’ aantonen, dat je iets NIÉT hebt gedaan, als alle ‘signalen’ naar jou wijzen..!?

Naast het FEIT, dat een onschuldige partij de schuld in de schoenen geschoven krijgt, blijkt vervolgens de wérkelijke dader in staat, om een reeks maatregelen van kracht te verklaren, die de wérkelijke agenda vertegenwoordigen van de gepleegde aanslag..! Kijk naar de gevolgen van de aanslagen van die verschrikkelijke 11e september 2001 in de VS..!

In het kader van het 10-jarige bestaan van WantToKnow.nl/be hebben we oud-luchtverkeersvlieger Willem Felderhof én journalist/auteur en 9/11-onderzoeker Christopher Bollyn uitgenodigd hun verhaal te vertellen over hun bevindingen rondom deze 11 september-aanslagen.. De twee perspectieven van deze mannen, sluiten weer naadloos op elkaar aan. Zoals te verwachten, wanneer je de werkelijke feiten van deze aanslagen bestudeerd..!

Willem Felderhof vertelt over de onmogelijke vliegbewegingen van de gekaapte vliegtuigen, de idiotie van de inslagen van verkeersvliegtuigen in staal/beton-gebouwen en nog veel meer vanuit zijn luchtvaartperspectief.. Hoe kan een verkeersvliegtuig ongeschonden in volle snelheid vliegen, op een hoogte, waarop het volledig zou moeten desintegreren. Vliegtuigen zijn niet gemaakt om op lage hoogte met vol vermogen te vliegen..! Foutje, bedankt?

En dan is er de volstrekt ongeloofwaardige schade aan het Pentagon, in relatie tot de afmetingen van de vlucht AA77 – Boeing 767-300. Deze fotomontage toont Pentagon én Boeing in perfecte verhoudingen tot elkaar.

Laat je nuchter voorlichten over feitenmateriaal, dat voor elke journalist beschikbaar is, maar waar weinigen over (durven!) schrijven.. Willem Felderhof vertelt je over de keiharde wetten van de luchtvaart en hoe ‘de vliegtuigsprookjes van 911’ in dit kader volstrekte leugens de wereld in sturen. Je kent ongetwijfeld de foto van de met straalmotoren uitgeruste Boeing 767-300 die in het Pentagon zou zijn gevlogen.. Door een kaper, die nog geen 10 vlieglessen had gehad in… een éénmotorige Cessna. Maar in staat was, een paar kilometer boven Washington, een ongeëvenaarde ‘kurketrekker’-beweging te maken, en een paar honderd meter te vliegen, op een hoogte van een tiental meters boven de grond..!

Christopher Bollyn spreekt over zijn ervaringen en inzichten, die hij ontwikkelde, door diepe studie van deze aanslagen te maken. En vooral de achtergronden van de mogelijke daders in beeld te brengen. Dat hij zich daarmee niet populair maakt, door met volledige overgave in deze zaak te duiken, blijkt uit zijn eerste aanvaring met de ‘krachten achter deze 911-schermen’..

Nadat hij professor Steven Jones had geholpen, bij diens onderzoek naar het explosieve thermite in het stof van het puin van de WTC-torens, werden Bollyn en zijn familie in de ‘mangel’ genomen door overheidsinstanties, die hen al enkele weken op de korrel hadden. (HIER het artikel op de site). Christopher Bollyn zal vertellen over datgene wat weinigen durven te bespreken. Ongemakkelijke waarheden, die té lang hebben gezorgd voor misleiding en het op vrije voeten blijven van de wérkelijke daders.

Het is zoals George van Houts het zegt in zijn theatervoorstelling KOM PLOT.. “Wanneer we deze verschrikkelijke aanslagen opnieuw onderzoeken en de wérkelijke daders berechten, zullen we zeer waarschijnlijk ‘wakker worden’ en ons realiseren dat we onszelf gevangen hebben gezet.” Welkom bij deze bijzondere lezing!

* * *

x

zondag 12 mei 2019
van 14:00 – 17:00 uur

Over de zin en onzin van astrologie..

De magische diepte van de astrologische duiding..

door drs. Karen Hamaker

 x

Veel mensen hebben een wat diepere kennis van astrologie dan de horoscopen uit kranten en tijdschriften. De karakteristieke duiding bijvoorbeeld, van elk van de astrologische tekens, is voor velen een uit het hoofd geleerd rijtje.. Zo van: “Jij bent zeker een Stier of een Ram? Dat kan ik me voorstellen, want je bent zó standvastig aan je inzicht vast aan het houden”.. Maar wist je dat astrologie feitelijk een spirituele dimensie heeft, als ook een heel praktische  wetenschap is, die een ongekende diepte heeft, wanneer deze op de juiste manier wordt toegepast en geduid..? Een ongekende diepte, waaruit informatie kan worden gewonnen, waarvan je werkelijk verstelt zult staan..!

Een klein deel van de enorme reeks boeken die Karen Hamaker-Zondag op haar naam heeft staan.

Natuurlijk is ALLES in onze kosmos, op microscopisch en macroscopisch met elkaar verbonden. Er heerst een zekere ordening, die door de astrologie ‘gezien’ kan worden. De duiding van deze ordening, stelt deskundige astrologen in staat, voorspellingen te doen en scherpe analyses te maken van het ‘hoe’ en ‘waarom’ van bepaalde situaties.

In Nederland zijn we in dit opzicht gezegend met de aanwezigheid van een zéér ervaren en wijze astrologe; een vrouw, die na haar wetenschappelijke studie aan de Gemeentelijke Universiteit A’dam, de astrologie naar zich toe getrokken heeft. En er een instrument van gemaakt heeft, dat haar dagelijks dient in duidingen van organisaties, mensen en processen.. Wist je dat je zelfs heel concrete politieke en economische processen, als ook tijdbeelden kunt analyseren vanuit astrologisch perspectief? Lees in dit kader haar artikel hier op de site maar eens..! (HIER)

Drs. Karen Hamaker (1952) is in één woord een fenomeen en wereldwijd bekend om haar deskundigheid op het ongelooflijk brede terrein van de toepassingen van astrologie. Wij maakten vorig jaar juni (2018) kennis met haar en maakten aan de hand van haar artikel (HIER) ook een podcast met haar.

Klik op de link en je kunt ook die opname beluisteren. Karen gaat deze middag je meenemen, naar de diepte-uitkijkjes van de astrologie. Een fascinerend ver-gezicht is het resultaat. De ervaring, kennis en inzichten die Karen Hamaker heeft opgedaan, vertaalden zich in een indrukwekkende reeks boeken en publicaties. We heten je van harte welkom, bij deze verdiepingslezing over astrologie..!

* * *

Voor reserveringen  van de andere lezingen,
maak je hieronder je keuze uit de verschillende opties.
En je kunt tegelijkertijd ook voor meerdere personen per lezing boeken.

Vul al je persoonlijke gegevens in en doe de betaling via I-Deal of naar wens op andere wijze.

Je kunt ons voor vragen bereiken via contact@wanttoknow.nl.
Na ontvangst van je reservering en betaling,
ontvang je van ons bevestiging van de definitieve boeking.

We zien je graag bij deze lezingen!

* * *

Totaal: € -

Advertentie

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.