Advertentie

WantToKnow.nl gaat samenwerken met Ufowijzer.nl


WantToKnow.nl gaat samenwerken met Paul Harmans van de website UFO-wijzer.nl. Paul noemt zichzelf een man van de ‘bouten & moeren’ en is hiermee een perfecte aanvulling op mij (Tessa), die wat meer neigt naar de spirituele kant.

Maar wat ons betreft zijn beiden kanten cruciaal voor het ontleden, begrijpen en doorgronden van deze bijzondere materie. Onze samenwerking zal de komende tijd op allerlei manieren duidelijk worden. Hoe meer ik me in zijn website Ufowijzer verdiep, hoe groter mijn bewondering voor zijn discipline, toewijding en volharding.

De website van Paul, met bergen (feitelijke) informatie over het UFO-fenomeen, is hij in 2001 begonnen. ‘Lees eerst en oordeel dan,’ is zijn gevleugelde uitspraak. Graag laat ik jullie zelf persoonlijk kennis maken met Paul. Hieronder zijn opvattingen en drijfveren, doorspekt met humor.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Paul Harmans:

Veel ufologen zijn begonnen als scepticus en eindigden vervolgens als bevlogen ufoloog, op basis van het bewijsmateriaal dat zij onder ogen krijgen.

“Ik kom uit de zeescheepvaart- en off-shore-wereld en aangezien deze beroepsgroepen over het algemeen niet bepaald terughoudend zijn in het onverbloemd kenbaar maken van hun mening, kan het voorkomen dat bepaalde mensen en groeperingen zich storen aan mijn directe benadering van een aantal zaken die betrekking hebben op het UFO-fenomeen en de aanverwante fenomenen.

Paul Harmans
Paul Harmans

Het grote voordeel daarvan is dat men wel meteen weet waar men aan toe is, ik verschuil mij niet achter een wit boord, geveinsd fatsoen en krampachtig aangeleerde frasen waarmee sommigen, op semi-wetenschappelijke, -politieke en -journalistieke wijze een hele natie zand in de ogen trachten te strooien. En daar kunnen mijn inziens een aantal (overwegend sceptische) mensen een voorbeeld aan nemen.

 

100% zekerheid?

Zoals bij iedereen, die zich wat dieper in het UFO-fenomeen verdiept, het geval is, fluctueren mijn ideeën en gedachten van tijd tot tijd. Dat komt omdat het fenomeen vandaag de dag voor burgers en onderzoekers nog steeds ongrijpbaar is. Misschien dat ergens ter wereld, wellicht in Amerika, een kleine, zeer besloten groep mensen exact op de hoogte is en dat al is vanaf het begin van de jaren veertig van de vorige eeuw. Maar zij zijn blijkbaar niet van plan die kennis vrijwillig met de wereldbevolking te delen en dus moeten we het doen met wat we wel weten.

Paul weet 100% zeker dat ufo's bestaan
Paul weet 100% zeker dat ufo's bestaan

Ik weet 100% zeker dat het UFO-fenomeen bestaat, ik geloof echter voor 90% (soms dus wat meer, dan weer wat minder) dat het van buitenaardse herkomst is. De 10% die overblijft verdeel ik over de mogelijke andere verklaringen, zoals tijdreizen, andere dimensies, het hiernamaals. En misschien wel een combinatie van dat alles, inclusief buitenaardse intelligenties.

Zelfs de mogelijkheden die de gedreven sceptici aandragen sluit ik niet helemaal uit, zoals massahallucinaties, vogelbuiken ‘s nachts verlicht door lantarenpalen, brandende papiertjes in de lucht, de maan weerspiegelt in een openslaand venster en/of grappenmakers.

Zelfs de mogelijkheden die de gedreven sceptici aandragen sluit ik niet helemaal uit, zoals de maan die weerspiegelt in een openslaand venster en/of grappenmakers. Maar of dat werkelijk voor de volle 100% het UFO-fenomeen verklaart, betwijfel ik sterk.

Maar of dat werkelijk voor de volle 100% het UFO-fenomeen verklaart, betwijfel ik sterk. Dus van de gereserveerde 10% voor andere verklaringen dan de buitenaardse hypothese, wijs ik een heel klein deel toe aan de vaak veel te simpele, vergezochte en wel heel snel aangenomen verklaringen van de heren sceptici.

Enquêtes logenstraffen trouwens de bewering van de sceptici dat alleen het domste deel der mensheid in het UFO-fenomeen gelooft. Het blijkt dat hoe hoger de opleiding is, hoe hoger het percentage gelovers is. Dat wil niet zeggen dat al die mensen daar openlijk voor uit durven komen, lees daarom het hieronder staande.

Gedreven sceptici: de motor achter de ontkenning

Laat ik maar meteen uit de doeken doen hoe ik over de gedreven sceptici denk en in het bijzonder over onze Nederlandse ‘stichting Skepsis’. Dit is een (kleine) club van orthodoxe wetenschappers, die zich hebben verenigd in een poging om alles wat de wetenschap in hun sceptische ogen niet mag weten en niet mag onderzoeken, publiekelijk verdacht te maken. Zij schuwen daarbij geen enkele methode, zo is het plegen van karaktermoord en het compleet belachelijk maken van personen, is daarbij eerder regel dan uitzondering.

Ik beschouw dergelijke gedreven sceptici als de motor achter het mechanisme dat ooit in 1953 door de ‘Robertson Panel’ (op aandringen van de CIA) in werking is gesteld en ervoor zorgt dat het UFO-fenomeen en de aanverwante fenomenen permanent in de hoek van het belachelijke blijven hangen.

Stichting Skepsis neemt vaak voetstoots de artikelen (en de verklaringen daarin) van hun Amerikaanse sceptische voorbeeld ‘CSICOP’ over en dat roept vraagtekens op bij de zogenaamde onafhankelijke positie die zij zeggen in te nemen. Diverse Amerikaanse sceptische wetenschappelijke onderzoekers, aangesloten bij CSICOP, hebben banden met de overheid of krijgen vaak in ruil voor hun sceptische werk als eersten belangrijke informatie van overheidswege, die hen van pas komt en dat is weinig onafhankelijk te noemen, eerder verdacht.

Media bestoken met negatieve informatie

coverIk zie het daarom als een belangrijke taak (en daar hoeft niet iedereen het mee eens te zijn) om dergelijke lieden en hun zogenaamde wetenschappelijke werkwijzen op ufowijzer aan de kaak te stellen. Zij zijn het die de media en de wetenschap telkens weer bestoken met negatieve informatie. Helaas wordt hun lijfblad (in Nederland is dat: ‘Skepter’) voornamelijk door wetenschappers en hoger opgeleiden gelezen, waardoor de wél geïnteresseerden onder hen het wel uit hun hoofd laten een onderzoek te starten naar deze fenomenen.

Ze durven zelfs niet het woord ‘UFO’ of ‘graancirkel’ in de mond nemen, uit angst om het volgende slachtoffer van de gifpen in de hand van de sceptic te worden. Met daaruit voortvloeiend een grote kans op een geruïneerde carrière, het mislopen van sponsorgelden vanuit het bedrijfsleven of de politiek of, in een dergelijk milieu net zo gevreesde realiteit, het bezoedelen van de goede naam.

Men kan dus regelmatig een voor- of nawoord bij de vertalingen en artikelen op ufowijzer verwachten waarin ik korte metten maak met dergelijke zeer onwetenschappelijke sceptische praktijken.

Over Stichting Skepsis: Zij zijn het die de media en de wetenschap telkens weer bestoken met negatieve informatie.

Helaas wordt hun lijfblad voornamelijk door wetenschappers en hoger opgeleiden gelezen, waardoor de wél geïnteresseerden onder hen het wel uit hun hoofd laten een onderzoek te starten naar deze fenomenen.

Er zijn inderdaad mensen, ook binnen de UFO-gemeenschap, die het mij vreselijk kwalijk nemen de gedreven sceptici aan te vallen: “Je zou juist géén aandacht aan hen moeten schenken, je moet ze negeren,” vinden zij. O ja? En waarom dan? Stel dat het bij het UFO-fenomeen wel degelijk om een buitenaardse aangelegenheid gaat? We weten zeker dat het fenomeen zich op zijn minst al 60 jaar manifesteert. Wie kan met zekerheid zeggen dat het goedaardig is en het beste met ons voor heeft of wie weet heel zeker dat het levensgevaarlijk is en het ten koste zal gaan van misschien wel de gehele menselijke beschaving? Dat weet niemand.

In beide gevallen hadden we al veel eerder wetenschappelijk onderzoek behoren te doen en waarschijnlijk zijn we in beide gevallen al te laat om er ook maar iets aan te veranderen, ook al zouden we daar vanaf vandaag mee beginnen. Als de buitenaardsen het goed met ons voor hebben, waarom laten ze ons dan onze planeet te gronden richten?

Het is te hopen dat zij over technieken beschikken om ongedaan te maken wat wij allemaal al vernield hebben, maar dan zouden wij ze nu wel massaal en meteen moeten uitnodigen om eindelijk eens contact te maken. En misschien wachten ze rustig af, totdat de mensheid over een bepaald aantal jaren zichzelf heeft uitgeroeid en nemen ze daarna zonder slag of stoot een planeet over, die ze wel weer aan de praat kunnen krijgen met wat vergevorderde techniek.

En wie heeft er al die zestig jaren voor gezorgd dat de wetenschap, de media, het grootste deel van de politiek en het overgrote deel van de wereldbevolking alleen maar dacht dat het een zeer belachelijk en verzonnen fenomeen was? Juist ja, de gedreven sceptische organisaties! En zij konden hun gang gaan omdat er (bijna) niemand de moeite nam om ze daarop aan te spreken. Dat was niet netjes of niet nodig of weet ik veel wat het excuus was.

Wetenschappelijk bewijs

Ik wil hier sterk benadrukken dat een ‘gezond’ scepticisme voorwaarde is om onderzoek te doen naar het UFO-fenomeen. Er bestaat volgens mij wel degelijk wetenschappelijk bewijs voor het UFO-fenomeen. Bedenk allereerst dat de meeste wetenschappelijke UFO-onderzoekers – van vroeger en nu – bijna allemaal, als scepticus zijn begonnen en zich voornamen het fenomeen op wetenschappelijke gronden voor eens en altijd als zijnde onzin te ontmaskeren.

Tot hun grote verbazing stuitten zij op een massa feiten, die elke wetenschapper (als die de moeite zou nemen er objectief naar te kijken) als bewijs zou zien voor het bestaan van het fenomeen. Begonnen als scepticus, eindigden zij als bevlogen ufoloog en velen daarvan zelfs als pleitbezorger van de buitenaardse hypothese (omdat die hypothese nog steeds het beste de lading dekt).

Tot hun grote verbazing stuitten zij op een massa feiten, die elke wetenschapper (als die de moeite zou nemen er objectief naar te kijken) als bewijs zou zien voor het bestaan van het fenomeen. Begonnen als scepticus, eindigden zij als bevlogen ufoloog.

In de diverse vertalingen op mijn website zul je het wetenschappelijke bewijs dus regelmatig tegenkomen. Natuurlijk niet zozeer als hard bewijs in de vorm van een vliegende schotel of een buitenaardse die je de hand schudt, maar wel de resultaten van eerlijke en objectieve wetenschappelijke onderzoeken en studies die aantonen dat het UFO-fenomeen reëel en beslist niet van eenvoudige aardse herkomst is. Tevens breng ik een grote vloed aan getuigenissen van zeer betrouwbare mensen die in elke andere zaak voor een rechtbank onvoorwaardelijk op hun woord zouden worden geloofd en van doorslaggevende betekenis zouden zijn voor het vonnis der rechters.

Foto’s en videofilmpjes

Ik bezit enkele UFO-filmpjes van professionele cameramensen, die tijdens hun werk voor film of tv bij toeval een UFO filmden en ook die beelden zijn niet veel duidelijker dan die van de amateurs. Ook de zenuwen spelen een rol, zo vergeten mensen bij een UFO-waarneming nog wel eens naar de camera-instellingen te kijken en beven de handen ietwat. Er bestaan echter wel degelijk een aantal duidelijke beelden van UFO’s, maar die zijn door de gedreven sceptici luidkeels als vervalsingen aangemerkt.

Vage beelden zijn niet echt omdat ze vaag zijn en duidelijke beelden zijn niet echt omdat ze duidelijk zijn, wat een paradox!

Eén foto of videofilm is geen bewijs, maar het grote aantal ervan doet vermoeden dat er soms wel degelijk iets zeer bijzonders is te zien. De veelgehoorde klacht dat dergelijke UFO-filmpjes altijd vaag en onduidelijk zijn klopt voor een groot deel, maar dat zijn ook veel amateurfilmpjes van bijvoorbeeld een dagje uit naar de Efteling of het strand. Omdat we dan echter weten wat we zien valt de matige kwaliteit minder op.

 

David Sereda, gedreven UFO-onderzoeker, gaat zeer zorgvuldig te werk.
David Sereda, gedreven UFO-onderzoeker, gaat zeer zorgvuldig te werk.

In het geval van de beelden van een UFO willen we precies weten hoe zoiets eruit ziet en dan ergeren we ons aan de schokkerige en vage beelden. Omdat UFO’s vaak niet op nabije afstand vliegen moeten mensen inzoomen en dat komt de beeldkwaliteit ook niet ten goede.

David Sereda is een Amerikaanse, wetenschappelijke UFO-onderzoeker en hij heeft sterke aanwijzingen dat veel beelden van UFO’s vaag zijn vanwege een bepaald energieveld rondom het object, het is en was dus in een aantal gevallen onmogelijk daar een scherp beeld van te verkrijgen.

Verder bestaan er wereldwijd meer dan 400 radarbanden met daarop de capriolen van vreemde objecten, door de sceptici aangemerkt als ontstaan door weersinvloeden, maar de ervaren radartechnici houden bij hoog en bij laag vol dat het wel degelijk authentieke objecten waren.

Geheimhouding

Het vergaren van macht staat garant voor de gevaarlijkste verslaving ter wereld en zou samen met de verslaving aan het verkrijgen van veel geld hard aangepakt moeten worden!

Waarom geheimhouding? Dat heeft natuurlijk alles te maken met macht. Wie als eerste de beschikking heeft over de kennis en techniek van een vergevorderde beschaving, heeft de wereld in handen. Ook al zou men niet zeker weten of het wel om buitenaardsen gaat en of er wel een ‘vergevorderde techniek’ valt buit te maken, het fenomeen op zich laat zich als zo veelbelovend zien, dat alle moeite om het stil te houden gerechtvaardigd is.

Jammer is wel dat het overgrote deel van de mensheid alle waarschuwingen in de wind slaat en alleen aan zichzelf denkt: ‘na mij de zondvloed’.

Maar een dergelijke ramp kan echter heel wat eerder toeslaan dan menigeen denkt.

Stel je voor dat je er geen onderzoek naar doet en je rivalen krijgen het te pakken. Als UFO’s werkelijk van buitenaardse herkomst zijn, dan vliegen zij beslist niet op stookolie en dat feit alleen al kan wel eens de reden zijn dat het fenomeen koste wat kost geheim moet worden gehouden. Onze hele wereldeconomie draait op de fossiele brandstoffen en de machtigste mensen verdienen daar hun vele geld aan.

Vaak maken dezelfde personen deel uit van de regeringen of hebben met hun bedrijf zoveel invloed op de politiek (bijvoorbeeld veel geld voor de verkiezingscampagne van de politici) dat er precies gebeurt wat voor hen van groot voordeel is. Dat daarmee ons milieu en de natuur naar de knoppen worden geholpen neemt men gemakshalve voor lief.

Jammer is wel dat het overgrote deel van de mensheid alle waarschuwingen in de wind slaat en alleen aan zichzelf denkt: ‘na mij de zondvloed’. Een dergelijke ramp kan echter heel wat eerder toeslaan dan menigeen denkt. Het Disclosure Project van Steven Greer houdt zich ook volop bezig met het ontwikkelen van schone energiebronnen en ik hoop oprecht dat die niet te laat komen. Bovenstaande vereist een bepaalde tijd van nadenken en het tot je door laten dringen dat dergelijke zaken als macht, olie en geld zeer zeker tot totale geheimhouding van allerhande zaken kunnen leiden. Het klinkt ongeloofwaardig als je het opschrijft of leest, maar duik er maar eens dieper in, je zal ontdekken dat je wereldbeeld altijd veel te simpel is geweest.

Waarom kloppen zij niet gewoon aan de voordeur?

De Aarde met een bezoek vereren
De Aarde met een bezoek vereren

De aanname van de gedreven sceptici dat buitenaardsen, die de aarde met een bezoek vereren, als eerste zouden aankloppen bij wetenschappers van naam, bij de grote nieuwsagentschappen of bij machtige regeringsleiders, is volgens mij volledig in tegenspraak met de ethiek van een vergevorderde intelligente beschaving.

Een beschaving die over voldoende wijsheid beschikt om niet zichzelf te gronden te richten (waar wij aardlingen hard mee bezig zijn), zal over hoogstaande principes beschikken en niet onbezonnen het heelal gaan verkennen en er chaos, verbijstering en verval in aanrichten.

Denk als voorbeeld eens aan de unieke culturen, die onze eigen aardse ontdekkingsreizigers in het niet zo verre verleden voorgoed hebben vernietigd. Door hen zonder terughoudendheid bloot te stellen aan onze ‘moderne’ verworvenheden, ze te bestelen van alle waardevolle zaken en ze op te schepen met Westerse ziekten die voor dood en verderf zorgden, voor zover we ze zelf niet de koppen afhakten.

Inderdaad wisten wij toen niet wat we vernielden en wilden we het niet weten, ondanks dat we de leer der bijbel hoog in het vaandel voerden, dat stelen en moorden eigenlijk niet mocht. Tegenwoordig groeit het besef dat we de paar unieke culturen die eventueel nog ergens op een verlaten plek op aarde leven, met rust moeten laten, maar of we daar ook de wijsheid voor hebben?

Als de eventueel hier aanwezige buitenaardse beschaving snode plannen heeft, dan zal ze in haar nopjes zijn met de onvoorwaardelijke hulp die ze krijgt van de sceptici bij het belachelijk maken van haar aanwezigheid. Ze willen geen bekendheid, ze voeren een geheim plan uit en hoe langer zij ongestoord hun gang kunnen gaan, des te beter.

Een beschaving die over voldoende wijsheid beschikt om niet zichzelf te gronden te richten (waar wij aardlingen hard mee bezig zijn), zal over hoogstaande principes beschikken en niet onbezonnen het heelal gaan verkennen

Misschien bestaat er inderdaad contact tussen buitenaardsen en enkele hooggeplaatsten, maar dan zal dat beslist op basis van geheimhouding zijn. De kennis en techniek van een eventuele (zeer) vergevorderde buitenaardse beschaving zullen onze menselijke samenlevingen totaal ontwrichten en zullen voor grote chaos zorgen als die binnen korte tijd en zonder voorbereiding worden ingevoerd. Zelfs 60 jaar langzame gewenning is op de tijd waarin de mens op aarde vertoefd heel weinig.

Misschien wachten buitenaardse intelligenties af of wij werkelijk over voldoende verantwoording beschikken en de aarde weten te behoeden voor een allesvernietigende ramp, een ramp die we zelf door onze verspil- en gemakszucht hebben opgeroepen. Maar ik vrees het ergste.

De voortstuwing

Een Boeing 747 is onmogelijk de lucht in te krijgen met vier stoommachines en tientallen tonnen steenkool aan boord, maar straalmotoren en kerosine blijken dat wel te kunnen, simpel een kwestie van nieuwe technieken!

‘De afstanden in de kosmos zijn te groot om te overbruggen, dus kunnen buitenaardsen hier helemaal niet komen.’ Dat is de meest kortzichtige houding die ik mij kan voorstellen. De orthodoxe wetenschappers die dat beweren hebben nog steeds niets geleerd van (door nieuwe inzichten en techniek) achterhaalde beweringen van vroegere vakgenoten. De mens zou nooit kunnen vliegen, alles op aarde was zwaarder dan lucht en zou dus heel logisch naar beneden donderen, klaar uit! Totdat iemand het liftende effect van de vleugel uitvond. Zo zijn er vele voorbeelden.

HAARP in Alaska
HAARP in Alaska

Er zijn echter ook wetenschappers die al een aantal jaren met goed onderbouwde theorieën komen waarmee het heel goed mogelijk is om zeer snel grote afstanden in het heelal af te leggen. Het gaat te ver om daar nu over uit te weiden, maar het zijn wetenschappers van naam en hun studies betreffende dergelijke snelheden zijn onder andere gebaseerd op de snelheid van de zwaartekracht en dat die zelfs vele malen hoger ligt dan de snelheid van het licht.

Schone en gratis energie is volgens Nikola Tesla in ongelimiteerde hoeveelheden beschikbaar, zowel binnen de aardse atmosfeer als daarbuiten in het heelal en hij was bijna zover om dat toe te passen, maar de man is door de al eerder genoemde kliek olie-, macht- en geldliefhebbers geruïneerd en monddood gemaakt en na zijn dood heeft de Amerikaanse overheid tonnen experimentele machines, documenten en bouwtekeningen in beslag genomen.

Al dat materiaal is sinds die tijd voor iedereen ontoegankelijk, behalve voor bepaalde personen van Amerikaanse overheidsorganisaties, zoals natuurlijk defensie en een aantal van de geheime diensten. HAARP in Alaska is naar alle waarschijnlijkheid gebouwd op aanwijzingen uit de nalatenschap van Tesla, maar wel met heel andere bedoelingen!

Graancirkels

Waarom en door wie wordt er zo vreselijk veel geld uitgegeven om een aanverwant fenomeen (met het meeste wetenschappelijke bewijs) de nek om te draaien?

Of graancirkels echt iets met het UFO-fenomeen te maken hebben is onduidelijk. Er worden echter regelmatig UFO’s waargenomen voorafgaand aan de ontdekking van een authentieke graancirkel. Tevens worden er met grote regelmaat diverse bollen in de velden waarin een cirkel ligt gezien, dus ongeïdentificeerde objecten.

Het graancirkelfenomeen is echter een reëel fenomeen, ondanks dat er natuurlijk een aantal grappenmakers (in wezen vernielers en vandalen) actief is. Als je kijkt naar de oprechte en betrouwbare harde wetenschappelijke gegevens dan moet je concluderen dat een aantal cirkels absoluut niet is gemaakt door mensenhanden. Er zijn vele, zeer goed meetbare fysieke afwijkingen in echte cirkels aanwezig, die niet voorkomen in de vaak modderige, rommelige en vertrapte exemplaren van de hoaxers.

Er bestaat een aantal documentaires die worden uitgezonden door het welbekende National Geographic. Als ze bij National Geographic echter een documentaire maken over bijvoorbeeld de hoogste wolkenkrabber, de langste brug of de grootste supertanker, dan sparen ze kosten noch moeite om de juiste wetenschappers die erbij betrokken waren en zijn, een zeer interessant verhaal te laten vertellen.

Het zal niet in de hoofden van de programmamakers opkomen om voor hun documentaire een stelletje modelbouwers op te trommelen, die aan de hand van wat plastic modelletjes de draak steken met het vernuftig gebouwde grote voorbeeld. Ze zullen nooit en te nimmer toestaan dat in hun weldoordachte overzicht van de toptechniek van vandaag de dag, een stelletje steigerbouwers uit de bouw, de ingenieurs, die dergelijke futuristische wolkenkrabbers, bruggen of schepen hebben uitgedacht, belachelijk maken.

Het wordt opeens geaccepteerd dat de wetenschappers, die er al jaren onderzoek naar doen, belachelijk worden gemaakt en dat hun wetenschappelijke rapporten, die zelfs in wetenschappelijke magazines zijn gepubliceerd, op zeer amateuristische wijze worden afgeschilderd als opstelletjes van lagere schoolkinderen.

Op 19 april 2009 ontdekt in Avebury, Wiltshire
Op 19 april 2009 ontdekt in Avebury, Wiltshire

Maar zodra het over UFO’s of zoals in dit geval over graancirkels gaat, dan schijnt het de normaalste zaak van de wereld te zijn dat je de terzakekundigen weglaat en een stelletje vernielers van andermans bezit (het gewas van de boeren) het woord laat doen.

Het wordt opeens geaccepteerd dat de wetenschappers, die er al jaren onderzoek naar doen, belachelijk worden gemaakt en dat hun wetenschappelijke rapporten, die zelfs in wetenschappelijke magazines zijn gepubliceerd, op zeer amateuristische wijze worden afgeschilderd als opstelletjes van lagere schoolkinderen.

Programmamakers en journalisten die een opleiding hebben genoten waarbij het stellen van kritische vragen centraal staat, slikken leugenachtige en doorzichtige verklaringen van de gedreven sceptici als zoete koek.

En de meeste kijkers houden ook wel van een dikke plak en smullen van het aangebodene, zich helaas niet realiserend dat hen een rad voor ogen wordt gedraaid. Ik vraag mij af, maar ik heb nog geen duidelijk antwoord, wie er het vele geld beschikbaar stelt om het graancirkelfenomeen zo rigoureus af te kraken, ik heb echter wel een idee en de tijd zal leren of het ook werkelijk zo is.

Lees Eerst… Oordeel dan!

Ik heb vele overtuigende artikelen op mijn website staan, die al menigeen aan het twijfelen hebben gebracht en daaronder zitten ook studenten die op de verschillende universiteiten studeren. Het zijn dus vooral de jongeren die grote belangstelling tonen voor het onderwerp en dat siert hen.

Ik krijg rond de 2000 e-mails per jaar en daaronder zitten er zeer veel die afkomstig zijn van bezoekers die per toeval op ufowijzer stuitten en mij, nadat ze een tijdje de artikelen hebben gelezen, laten weten dat zij er nu ook van overtuigd zijn dat er veel meer aan de hand is rondom het UFO-fenomeen dan wat de sceptici rondbazuinen, de media ons voorschotelen en de politiek en de wetenschap erover te zeggen hebben.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Als je ook wilt weten hoe Paul Harmans over dierverminkingen en ontvoeringen denkt, klik dan hier.

 

15 gedachten over “WantToKnow.nl gaat samenwerken met Ufowijzer.nl

 1. Dag Paul. Ik heb zojuist mijn nieuwe boek ‘Science FAction: the truth about antigravity, free energy and other impossible facts!’ klaar. Als je wilt, kun je contact met me opnemen, dan kan ik zorgen dat je de informatie alvast krijgt. hartelijke groeten, John

 2. Lijkt mij een goede zet van Tessa, een beetje meer bouten en moeren op de site.
  Ook dat buitenaardsen wel eens tijdreizigers zouden kunnen zijn heb ik ook wel eens overwogen, vandaar dat ze geen contact kunnen maken.
  Het enige waar ik wat voortgang in zie zijn de graancirkels vooral de danseres heeft er wat tekens bij gekregen.

 3. Verrassende samenwerking, ben benieuwd wat het gaat brengen.

  Echter: Ik snap de motivatie van Paul niet zo goed. Omdat hij het altijd over bouten en moeren had.
  En de meer zweverige insteek het ufo fenomeen juist geen goed vond doen. Of ik heb dit altijd verkeerd begrepen van Paul, ook mogelijk.

 4. De bouten en moeren van een vliegtuig, zijn de fysieke kant van het proces. Het daadwerkelijke vliegen betreft een ander fenomeen. Vorm en inhoud..

 5. Jij bent volgens mij heel gewoon heel erg om van te houden Tessa, of je het nou leuk vindt of niet, daar wordt niet naar gevaagd en daar horen gegarandeerd veel innerlijke strijd en groeipijnen bij
  zoals ik het rond mei al zag doe je het nu gelukkig gewoon zelf zie ik
  maar goed dat ik toen mijn bek er over gehouden heb
  daar moet je als buitenstaander niet te veel in roeren en klieren
  helemaal tof dat je nu openlijk wat met die lyrische zeebonken van Ufowijzer gaat doen
  krijg je trouwens geen kromme tenen van sommige slijmerige jantje shit ‘site groupies’ hier met hun new age gekwijl en gebral?
  ggristelijk onoprecht gepalaver in een hip glimmend jasje maar regelmatig echt tenenkrommend pijnlijk voor registrerende open ogen
  Go Gurrlll Go ! We houden van je forever maar weten niet hoe er mee om te gaan, zoiets dusszzzzz……
  P.S. geloof jij dat we binnenkort door het zogenaamde ‘Blue Beam Project’ en dus door de gevallen satans engel Benjamin Creme en z’n creepy avatar op aarde Maitreya, met die rare bloed doorlopen rode duivels ogen, beduveld gaan worden met een wereldwijd holografisch geacteerde Rapture opname in de hemel? De naam Creme zegt het al vrees ik; optische maskerade. Volg jij trouwens een beetje de interviews van Project Camelot? Heel interessant ook vind ik zelf en ben jij nu onze Nederlandse Kerry Cassidy? Het schijnt dat er ‘Jump Rooms’ bestaan en dat doctor Who met z’n interdimensionale Tardis telefooncel dus keiharde realiteit is; heftuggggg ! “A product of Time Lord technology, a properly maintained and piloted TARDIS can transport its occupants to any point in time and space. ” http://en.wikipedia.org/wiki/TARDIS Trouwens de ‘Man van 6 Miljoen’ blijkt dus ook geen verzinsel te zijn volgens Camelot, brrrrrr echt griezelig maar ook heel interessant interview op Camelot met Duncan O Finioan http://www.projectcamelot.org/duncan_o_finioan.html De werkelijkheid is veel gekker dan het zwartste sprookje… de strijd van Crystal Child Jessica Schab pas ik ook bij jou, kan dat een beetje kloppen?; zij lijkt me honderd procent Crystal en jou zie ik een beetje als een crossover tussen indigo en kristal. http://www.projectcamelot.org/jessica_crystal_child.html XXX
  P.S P.S. Toen ik 13 was een kennelijk ongewone spreekbeurt gehouden voor Nederlands; resultaat schoteltjes ogen die water zagen branden; schijnt normaliter niet echt bij zo’n leeftijd te passen zo’n interesse; voor mij een eeuwigheid ouder toen omdat ik al op vierjarige leeftijd met dingen kwam aanzetten in die interesse sfeer; ik heb m’n ouders gelukkig nog als getuige
  http://www.galactic-server.com/rune/iarga.html
  Buitenaardse Beschaving, Stefan Denaerde
  Buitenaardse beschaving / druk 8
  Gepubliceerd door Ankh-Hermes, Uitgeverij
  ISBN 9020285483, 9789020285482

  Madonna Hung Up
  http://www.youtube.com/watch?v=qDPeddrgc5A

 6. Geest beinvloed materie en evt. een koppeling met de besturing van een voertuig of wie weet intergalactische interdimensionale verplaatsing dmv je geest…zoiets?

  In ieder geval:

  d-AnkH JahWeh-l voor je antwoord GuiDOH.

 7. Bedankt allemaal voor de positieve reacties.

  Ik heb geen enkele aanpassing gemaakt in mijn ‘bouten en moeren’ benadering van het fenomeen. Ik weet echter zeker dat hoe meer de UFO-informatie wordt verspreid hoe beter dat is en vandaar dat ik graag samenwerk met Tessa en WTK.

  Paul

 8. Die ouwe Einstein er maar weer eens bij?
  The Intuitive mind is a Gift. The Rational mind it’s faithful servant. We have created a society that honours the servant and has forgotten about the Gift..
  Over bouten en moeren gesproken… Dus fijn dat ze er zijn als je gaat vliegen. Maar ze kijken niet met jou uit het raampje, voelen geen luchtzak.

 9. op reguliere publieke scholen wordt de ratio gekroond tot koning zodat de besturing alleen nog van buitenaf kan komen; ideale slaven; vroeg verziekt betekent later heel moeilijk deprogrammeren…

 10. Een Intuïtieve auteur (Kruse) over de fatale Verleiding van onze stiekume (Amerikaanse) Rationele militaire stumpers:

  Quote

  “Kruse, being an intuitive author in these matters, cites the example of the Orion grays (a semi-reptilian race) who in the late 40s or early 50s offered (the trojan horse) of alien technology in exchange for experimenting on our citizens, and the above-mentioned left brained military midgets bought into it HOOK-LINE and SINKER! This apparently occurred despite the warnings of another alien group who refused to give us this technology. They said, “Watch out for the bad guys” while we (the military left-brained LUSTFUL midgets) told the good aliens to take a hike. (p.36) ”

  http://www.bibliotecapleyades.net/universal_seduction/esp_universalseduction_01.htm

 11. Wat een prima idee Tessa en Paul, ik lees dit nieuws net op Paul zijn site, hartelijk gefeliciteerd daarmee.
  Blijkbaar heb ik toch ondanks dat ik zeer regelmatig op UFO-wijzer kijk, behalve de laatste tijd dan door wat drukke familiewerkzaamheden dit belangrijke nieuws bijna gemist.

  ’Bouten & Moeren’ & ‘Spiritualiteit’ is zeer zeker een passende combinatie, die elkaar prima zullen aanvullen.

  Vooral aangaande het enorm complexe UFO/ET fenomeen.

  Ik zal de ontwikkeling van jullie samenwerking nauwlettend volgen en ik wens jullie daarbij heel veel succes.

  Hans J.

 12. “Ik vraag mij af, maar ik heb nog geen duidelijk antwoord, wie er het vele geld beschikbaar stelt om het graancirkelfenomeen zo rigoureus af te kraken, ik heb echter wel een idee en de tijd zal leren of het ook werkelijk zo is.”

  Just a guess. See my joke op Hoe serieus neem jij de wereld?
  Sorry, the joke is in English.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.