Advertentie

Niemand overleed bij de Sandy Hook-aanslag…


x

x

Niemand overleed bij de Sandy Hook-aanslag…

2019 © WantToKnow.nl/be –
gebaseerd op artikel Paul Graig Roberts

x..

De officiële uitleg van de schietpartijen op de Sandy Hook-school in december 2012, werd destijds door veel kritische mensen al meteen als verdacht ervaren. Verschillende aspecten van het verhaal gingen gewoon niet goed samen en/of pasten niet in de ‘normale’ gang van zaken, die bij een dergelijke misdaad plaatsvindt. Tegenstrijdig officieel bewijs werd nooit uitgelegd, en twijfels gebaseerd op niet-rijmend bewijs werden genegeerd in plaats van beantwoord. Nu lijkt er een kogel door de kerk, doordat ook een rechter in de staat Wisconsin, ene Frank D. Remington, twijfels uit over de gebeurtenissen rondom Sandy Hook.

Dr, Jim Fetzer

Op zich opzienbarend, maar besef dat dit in eerste instantie helemaal niet de bedoeling van rechter Remington was. Dat deze twijfel het resultaat is van zijn uiterst beknopte vonnis, in een burgerlijke lasterzaak die tegen Lenny Pozner was aangespannen door auteur Jim (James) Fetzer en Mike Palecek. Dr. Fetzer beschuldigde Pozner van het gebruik van een vervalste doodverklaring, die als bewijsmateriaal dient, dat de 6-jarige Noah Samuel Pozner, op de Sandy Hookschool was beschoten en gedood.

De rechtszaak is het gevolg van de controverse rondom het boek van dr. Jim Fetzer over de Sandy Hook valse-vlagaanslag. Ten bewijze van de dood van hun kind, was het Lenny Pozner die met een, voor experts VALSE DOODVERKLARING op de proppen kwam. De dood van hun kind, moest via deze verklaring als bewezen worden geacht. Maar de auteurs van het boek, daagden Pozner voor de rechter om de VALSE authenticiteit van de verklaring officieel te bevestigen en daarmee Pozner’s verklaring over de dood van zijn kind volledig weg te blazen.

Eerst over het boek ‘Nobody died at Sandy Hook’
De auteur van het boek is de intelligente Jim Fetzer, voormalig officier Marine Corps en emeritus professor aan de University of Minnesota Duluth. Hij is een man met een enorm aantal publicaties op zijn naam, met name over de theoretische basis van wetenschappelijke kennis, computerwetenschappen, AI, cognitieve wetenschap, evolutie en de menselijke mentaliteit. Hij is auteur of co-auteur van boeken als ‘The Evolution of Intelligence’, ‘The 9/11 Conspiracy’, en het boek ‘And I Suppose We Didn’t Go to the Moon, Either?’

In een van zijn meest opzienbarende boeken ‘Nobody Died at Sandy Hook’ (2015), werkt hij samen met Mike Palecek en kreeg hij bijdragen van James F. Tracy (Ph.D.), Dr. Eowyn, (Ph.D.), Nick Kollerstrom en anderen. Het boek werd snel gebanned bij Amazon.com, minder dan 1 maand ná publicatie. Er werden bijna 500 exemplaren verkocht. In het boek presenteren de samenstellers explosief bewijs dat vooral de corrupte Obama-regering ontmaskerd.

Volgens het boek zijn alle massa-moordaanslagen zoals Sandy Hook, Charleston en Roseburg, PSYOP-acties, die bedoeld waren/zijn, om angst te zaaien in bepaalde segmenten van de Amerikaanse samenleving, teneinde ook de controle over wapenverspreiding te krijgen. Wat Jim Fetzer cs beweren, is voor velen een a,b,c’tje, want als er één aanslag is, waarbij je volledig de in scène gezette gebeurtenissen kunt ontmaskeren, is het wel de aanslag op de Sandy Hook-basisschool.

Op de dag van de aanslag waren er ter plekke 2 FEMA-oefeningen gehouden, bleken kogelgaten totaal afwezig in fotografisch bewijsmateriaal en de school vooraf TOTAAL ONTRUIMD EN VERLATEN blijkt te zijn geweest. De focus gaat ook naar de fictionele moordenaar, Adam Lanza, die ook nog eens een fraudespoor van vermeende familieleden en ‘getuigen’ opleverde.. En hoewel het boek in 2015 werd uitgegeven, lopen er tot op de dag van vandaag allerlei rechtszaken, o.a. tegen de auteurs van het boek ‘Nobody died at Sandy Hook.

Het boek bevat 425 pagina’s over de vermeende aanslag op de Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut. Aan het boek werkten 13 co-auteurs/mede-werkes mee, waarvan 6 Ph.D.-emiraat professoren, die o.a. via research uitvonden, dat deze basisschool al sinds 2008 leeg bleek te staan. Hetzelfde research toont aan dat het schoolgebouw werd gebruikt voor een intensieve oefening, en dat feitelijk géén van de kinderen aanwezig waren en er ook geen kinderen gestorven/vermoord zijn.

Het bewijs dat het hier om een oefening ging en het niet om een massamoord ging:

  • het lichtbord met het teken “Everyone must check in!” (‘Iedereen moet inchecken’)
  • dozen met flessen water en pizza-kartons.
  • Port-a-potties present from scratch
  • vele aanwezigen droegen naamkaarten om de nek..!
  • ouders die hun kinderen NAAR deze oefening brachten (in plaats van ze te komen halen)
  • er bleken geen of nauwelijks ambulances te zijn opgeroepen
  • geen evacuatie van de andere 469 studenten
  • er zijn geen beelden of verslagen van het verzamelen van dode lichamen
  • er is geen onderzoek gedaan naar explosieven in het gebouw
  • er werd geen trauma-helicopter opgeroepen

De oefening en de ‘publicitaire promotie’ ervan, was uitgevoerd omdat directeur-generaal van Justitie, Eric Holder én US-president Barack Obama, hun guncontrol-agenda verder wilden uitrollen. Het boek is inmiddels bijna niet meer te pakken te krijgen, maar bevat uitvoerige gedocumenteerd materiaal en foto’s, opnames en ander bewijs, die het allemaal zó gedetailleerd maken, en zó intrigerend, dat de regering van de VS niets anders kon doen, dan het boek te onderdrukken, met extreme middelen, zoals het verkoopverbod bij Amazon.com.

Voor elk gespeeld verhaal heb je acteurs nodig..
Het Sandy Hook drama is natuurlijk niet anders dan een gespeeld verhaal, waarbij vooral 2 personen volledig door de mand vallen/vielen. Het is Robby Parker, die je hier ziet met zijn drama-verhaal over zijn dochtertje dat is vermoord, de dag ervoor. Ook de wijze waarop de video is opgenomen is uiterst onprofessioneel in het kader van de behandeling van nabestaanden.. Het lijkt erop alsof het máken van deze opname de essentie is; maar oordeel vooral zélf..

Maar het meest opvallende geval van ‘crisisacteurs’ zijn wel David en Francine Wheeler.. Nogmaals, je kunt geen film hebben zonder acteurs, dus we weten niet of dit hun échte namen zijn. Maar duidelijk is (zoek maar eens op crisisacteurs HIER) dat er acteurs in dienst waren op die dag. Deze twee acteurs in het bijzonder, David Wheeler en zijn vrouw Francine dienen hier te worden besproken: ze maakten huilerige beweringen over het verlies van hun zoon Benjamin. En daarbij refererend aan wapengeweld. En wat gebeurt even later? The Wheeler’s reisden met andere families en wapenbeheersingslobbyisten op Air Force One met President Obama.

David Wheeler sprak voor onderzoekscommissies en hij en zijn vrouw verschenen ook in populaire televisieshows, zoals bij Bill Moyers Journal en Oprah Winfrey. (zie hieronder) Ze werden als een soort vooruitgeschoven post gebruikt voor de anti-wapenbeleid dat Obama zei ten uitvoer te willen brengen. Kijk naar deze video, waarin je een uiterst glad stukje propaganda ziet van David & Francine. Nee, Francine is niet de president.. Want dat is de eerste zin die ze uitspreekt in het Witte Huis-tv-programma in april 2013, nog geen 5 maanden na deze tragedie.. Kennelijk hun verdriet en boosheid op overheids-wapenbeleid ingeruild voor vrijwilligerswerk tegen wapenbezit..?

Deze twee mensen waren welbespraakt, hebben continue gepassioneerde gezichtsgebaren en ze komen met tekstverklaringen die alleen een scenarioschrijver kan componeren. De onderwerpen die ze bespreken omvatten o.a. hoe belangrijk het wel niet is om geestelijke gezondheidstests voor zowat iedereen te laten uitvoeren, waarbij dan de gevonden ‘verdachten’ blijvend gecontroleerd zouden moeten worden, zodat potentiële wapengekke idioten niet weer opnieuw in staat zijn een volgende Sandy Hook-zaak uit te voeren…..

Maarrr..
Tot zover niets vreemds toch..? Hoewel.. Het gaat in dit kader over de ‘andere’ rol die David Wheeler heeft gespeeld. Misschien kreeg hij wel een SAG-bonus (Screen Actor’s Guild) voor zijn tweede rol bij het Sandy Hook-dramastuk. Want je ziet hier dat de rouwende vader David Wheeler op de dag van het drama, ook wetshandhavingsambtenaar was.. Volledig bewapend bleef hij rondlopen in en uit camera-opnames met deze twee andere FBI-vrienden. David Wheeler had zich kennelijk snel over het verdriet van de moord op zijn zoon gezet. Als rouwende ouder meteen maar als para-militair optreden..? Hoe kan hij een rouwende ouder tevens een wetshandhavingsambtenaar zijn, op dezelfde dag van deze ‘schietpartij’..? Zie onderstaande foto’s

Terug naar de rechtszaak
Rechter Remington heeft nieuwe verdenkingen/twijfels over deze schoolaanslag, omdat hij de getuigenverklaring van deskundigen zwaarder liet doorwegen, dan de argumenten van de verdediging en daarbij plaatste hij zijn eigen verklaring inzake de schuld van de verdachte, bóven die van de jury. Hij passeerde dus feitelijk de jury; een nogal ongebruikelijke daad van een Amerikaanse rechtbank. De deskundigen zijn twee hooggekwalificeerde forensische experts, die de verschillende exemplaren van de overlijdensakte onderzochten, die in deze controverse ’t onderwerp van de zaak zijn.

Expert Larry Wickström kwam tot de conclusie, dat één van de overlijdenscertificaten ‘een gewijzigd en onbetrouwbaar document’ is, dat de conclusie rechtvaardigt, dat er sprake is van vervalsing van een origineel en dat het ‘een vervalsing is’ en dat de staat Conecticut ’twee verschillende documenten heeft uitgegeven als echt’. En dat één van de certificaten ‘digitaal en fysiek veranderd is’. Wickstrom concludeert in zijn verklaring:

“Dat zolang de staat Connecticut de voorwaarden voor dit soort manipulaties van een dossier niet aanpakt en corrigeert, feitelijk elke ‘getrouwe kopie van een dossier’, gecertificeerd door het zegel, het ‘Seal of State of Connecticut/Department of Public Health’, als verdacht dient te worden beschouwd en als onbetrouwbaar gekwalificeerd dient te worden.”

De tweede forensische deskundige, A.P. Robertson, heeft vele anomalieën opgemerkt in de documenten en kwam op basis hiervan tot de conclusie:

“Gezien de grote verscheidenheid aan verschillende versies van hetzelfde document en alle talrijke gedocumenteerde anomalieën die duidelijk zichtbaar zijn, zou ik de simpele vraag willen stellen: ‘Zou een verstandig persoon met een gemiddelde intelligentie dezelfde conclusies trekken als de gedaagden? Ik denk dat het antwoord vrijwel zeker ‘JA’ is. Ik zou durven zeggen dat elke persoon met een gemiddelde intelligentie tot de conclusie zou komen dat er sprake lijkt te zijn van een soort opzettelijke documentmanipulatie”.

Door zulke krachtige ontlastende bewijzen uit de verdediging te verwijderen en de zaak uit handen van de jury te nemen, heeft rechter Remington het proces de schijn gegeven van een fake-proces, waarin de uitkomst vooraf al was bepaald. Het is geen laster als een persoon te goeder trouw verklaart dat een document vals is, nee, dat is simpel en slechts de eerlijke conclusie van een persoon, in het geval van Jim Fetzer’s zaak, nog eens ondersteund door 2 forensische experts.

De forensische getuigenis had naar de jury moeten gaan.
Om tot de bodem te geraken van deze controverse rondom de aanslag op de Sandy Hook-basisschool, had rechter Frank Remington, als het binnen zijn macht was gelegen, staatsambtenaren van de staat Connecticut de anomalieën en de verschillen in de certificaten dienen te laten verklaren en hen de controverse aan de kaak stellen, rondom de niet-officiële documenten. Maar de ongepaste manier waarop rechter Remington deze zaak heeft behandeld, toont overduidelijk een dekmantel. En daarbij een soort georkestreerd lesje aan mensen die zien dat ze worden gestraft als zij officiële verklaringen betwijfelen..

Als het officiële verhaal, de officiële versie van de schietpartijen op de Sandy Hook school correct is, moet er overvloedig bewijs zijn om met simpele waarheid de sceptici voldoende te kunnen beantwoorden. In plaats daarvan worden sceptici gedemoniseerd, deskundigen genegeerd en is het bewijs in een rechtbank genegeerd. Wanneer rechters er niet in slagen om de juiste procedures te volgen, vooral in dergelijke controversiële zaken, dragen zij bij aan de publieke perceptie dat juridische processen corrupt zijn.

Carl Herman schrijft in dit artikel over de schending van een eerlijke rechtsgang in deze zaak door deze rechter. Blijkbaar om het bewijs te verdiepen, dat de overlijdensakten, zoals Fetzer had geconcludeerd, werden gewijzigd of vervalst. Voor de bevinding van de deskundigen, scroll in het artikel op de link naar beneden tot aan het einde. (HIER artikel)

Kijk dan ben je pas een crisis-acteur, wanneer je tegelijkertijd kunt optreden als de zus van de moordenaar Adam Lanza en zus van de door ISIS vermoordde journalist James Foley.. (Klik voor artikel over crisis-acteurs op de afbeelding)

* * *

 

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.