Advertentie

Eigen burgers aanvallen in ‘Valse-vlag-operaties’..


Het onderstaande artikel is geschreven door Fred Burks, zoals je weet is hij de oprichter van WantToKnow.info, onze zustersite. Vlak ná de aanslagen van 11 September 2001 werd Fred ingeschakeld om vertaalwerk te doen voor president George W. Bush. Fred diende te tolken tussen Bush en de Indonesische president mw. Megawati Soekarnoputri. Fred heeft in dát gesprek zaken vernomen, die hij vanzelfsprekend niet bekend mag maken, maar die hem niet lang daarná deden besluiten, zijn goedbetaalde baan bij het Witte Huis vaarwel te zeggen.

26 April 2005: George Bush jr loopt hand-in-hand met koning Abdullah van Saoedi Arabië. 18 Van de 19 kapers waren uit het land van Abdullah afkomstig.
26 April 2005: George Bush jr loopt hand-in-hand met koning Abdullah van Saoedi Arabië. 18 Van de 19 kapers waren uit het land van Abdullah afkomstig.

De strekking van de beluisterde gesprekken zullen we nooit te weten komen, maar niet lang ná zijn ontslag richtte Fred Burks de Amerikaanse versie van WantToKnow op. HIER.  De enorme hoeveelheid informatie die Fred Burks over 9/11 verzamelde op deze site is indrukwekkend. De strekking van AL DIE BERICHTEN is dezelfde.. 11 September 2001 was een ‘valse vlag’-operatie. Met andere woorden, een operatie die NIET was wat hij officieel zou moeten zijn…

De eminente hoogleraar professor David Ray Griffin (hier), werd door de enorme hoeveelheid data, die Fred Burks verzameld had op WantToKnow.info, over de aanslagen van 11 September, op het spoor gebracht van deze, deels verborgen informatie.

Inmiddels is Griffin een gerespecteerd onderzoeker van de officiële versie van de aanslagen, en zijn conclusie komt exact overeen met die van Fred Burks: de Amerikaanse overheid, en/of krachten-achter-de-schermen, houden essentiële informatie achter, die een volledig ander licht werpt op de aanslagen, waarvan iedereen in de wereld ervan uitgaat dat ze gepleegd zijn door de beruchte Moslim-club van Osama Bin Laden.

Hieronder, in de aanloop naar onze speciale 11 September WantToKnow, het artikel van Fred Burks over ‘valse vlag’-operaties.

x

* * *

X

911 gebrek aan onderzoek

x

x

Als overheden hun eigen bevolking aanvallen voor verborgen motieven:

x

Valse vlag terrorisme
x

Fred Burks, augustus 2010 © wanttoknow.nl/be
vertaling © Guido Jonkers / WantToKnow.nl/.be

(overname met bronvermelding toegestaan; origineel HIER)

x

Er is sprake van ‘Valse vlag terrorisme’ wanneer elementen in een regering een geheime operatie opzetten, waarbij de overheid het doet voorkomen alsof het door krachten buiten de regering, door een doel-vijand zélf wordt aangevallen. De eigen bevolking, of het eigen leger,  wordt dus aangevallen. Vervolgens wordt in alle openbaarheid de schuld bij deze vijand gelegd, om een oorlog te rechtvaardigen, die juist het vooropgezette DOEL was van de ‘valse vlag terroristische aanslag’. Wikipedia geeft deze omschrijving:

‘Operaties onder valse vlag zijn operaties die dusdanig zijn ontworpen dat het lijkt alsof ze worden uitgevoerd door andere entiteiten. Zij kunnen worden uitgevoerd door regeringen, ondernemingen en andere organisaties en zijn zowel geheim als clandestien.

De naam is afgeleid van het militaire concept van het varen onder valse kleuren, in de dagen van de houten schepen. Het varen onder de vlag van een ander land dan het eigen. Valse-vlagoperaties zijn niet uitsluitend beperkt tot oorlogs- en tegen-opstandoperaties maar zijn ook gebruikt gedurende vredestijd, bijvoorbeeld in Nederland bij de oprichting van de Marxistisch-Leninistische Partij van Nederland door de Binnenlandse Veiligheidsdienst maar ook in Italië tijdens de Strategie van spanning.’

hermann goering valse vlagMaar behalve de voorbeelden die Wikipedia geeft zijn er vele ‘Valse vlag-operaties’ bekend uit de historie. Het is bijvoorbeeld een bekende tactiek van Nazi-topman Heinrich Himmler, om aanvallen uit te laten voeren op zijn eigen bevolking om de Polen de schuld te geven en zo uiteindelijk de basis te leggen voor een invasie van Polen.

Het geval met de brand in de Reichstag (het Duitse parlement), die door Marinus van der Lubbe zou zijn aangestoken, was ook niet anders dan een ‘valse vlag’-operatie. (HIER) Met deze brand en het daarbij horende fake-proces, zag Hitler zijn kansen om de macht te grijpen, middels een ‘democratische’ race om de burgervrijheden te beperken en ‘de schuld’ bij andere groeperingen te leggen. (Zie HIER)

In de jaren 1950 plaatsten agenten van de Mossad meerder malen bommen in verscheiden gebouwen in Egypte, waaronder diplomatieke faciliteiten van de VS. Daarbij werd ervoor gezorgd dat het ‘bewijs’ van deze aanslagen naar Arabieren wees als de schuldigen. (HIER) Maar een van de bommen ging destijds te vroeg af, waardoor de Egyptenaren in staat waren om de werkelijke terroristen te identificeren. De Israëlische minister van Defensie werd genoodzaakt af te treden om dit schandaal, waarna ook het hele Israëlische kabinet volgde. HIER

Cartoon van het ‘Golf-van-Tonkin’-incident. President Lyndon Johnson heeft een vrijbrief voor de Vietnam-oorlog, Minister van Defensie McNamara klaagt over de pers en Jan Soldaat is het slacht-offer.. Maar plaats dit verhaal nou eens in het jaar 2003.. Lees voor de president ‘Bush jr.’ en voor de minister ‘Rumsfeld’.

Ook de Russische KGB zorgde kennelijk voor een golf van geweld in Rusland om een oorlog met Tsjetsjenië te rechtvaardigen en zorgde ervoor dat Vladimir Putin vervolgens aan de macht kwam in Rusland. (HIER)

Ook de Turkse overheid is betrapt geweest bij het veroorzaken van bomaanslagen om een rebellengroep er de schuld van te geven, om deze vervolgens te kunnen ontmantelen. (HIER)

Ook moslimoverheden spelen dit spel. Eén van de gerespecteerde voormalige presidenten van Indonesië claimde dat zijn overheid een rol speelde in de beruchte Bali-bomaanslagen. (HIER) Het klinkt toch idioot nietwaar? Ben je sceptisch over de hierboven gegeven voorbeelden? Geloof je niet dat een overheid haar eigen bevolking ernstige schade kan berokkenen, om haar doelen te bereiken? Kijk dan eens naar deze historische quote van oud-U.S.-president James Madison:

Ging het om Osama Bin Laden, of gaat het over bangmakerij en de MYTHE Osama Bin Laden..?
Ging het om Osama Bin Laden, of gaat het over bangmakerij en de MYTHE Osama Bin Laden..?

‘Als tirannie en onderdrukking dit land binnentreedt, zal dat gebeuren onder de dekmantel van een buitenlandse vijand’

Hoe zit het met de VS?
Is het logisch om aan te nemen, dat wanneer andere landen valse-vlag-operaties hebben uitgevoerd (vooral de schrikbewindslieden als de Nazi’s en Stalin), dat de VS dit nog nooit heeft gedaan? Zoals uitgebreid in de New York Times is gepubliceerd, hebben Iranezen die voor de CIA werkten, in de jaren 1950, zich voorgedaan als communisten en bomaanslagen in Iran uitgevoerd, teneinde het land rijp te maken om zich tégen zijn democratisch gekozen president te keren. (kijk HIER en HIER voor de lead naar deze geschiedenis)

Door een voormalig Italiaanse minister-president en rechter én het voormalige hoofd van de Italiaanse contra-spionage, is bevestigd dat de NATO mét de hulp van het Pentagon en de CIA, bomaanslagen in Italië heeft uitgevoerd, om de communisten in Italië de schuld te geven van deze aanslagen en hierdoor tevens steun te genereren voor overheden in Europa in hun strijd tegen het communisme… (HIER) Het is  eigenlijk zoals één van de deelnemers aan dit –voorheen- top-secret-programma het stelde:

“Je moest gewoon mensen aanvallen, burgers, vrouwen en kinderen, onschuldige mensen, onbekende mensen die ver verwijderd waren van het politieke besluitvormingsproces. De reden voor deze aanvallen was nogal duidelijk.. Het was de bedoeling dat JUIST DEZE mensen zich tot de overheid zouden wenden, met het uiterst dringende verzoek om hulp en hen daarbij een grotere zekerheid gevend.” (HIER)

In dit kader tonen vrijgegeven documenten van de VS-regering uit de jaren 1960 aan, dat er een operatie ‘Northwoods’ was, die eruit bestond dat Amerikaanse vliegtuigen opgeblazen dienden te worden (waarbij een uiterst doorwrocht plan was uitgewerkt om vliegtuigen om te wisselen), en ook terroristische aanslagen op Amerikaans grondgebied dienden te worden uitgevoerd, teneinde uiteindelijk de Cubaanse regering de schuld te geven van deze akties. Hiermee zou de Amerikaanse regering een invasie van Cuba gerechtvaardigd zien. Deze aktie ging niet door, puur en alleen omdat de regering John Kennedy besloot om deze plannen van het Pentagon niet uit te voeren..!

Operation Northwoods

Wil je meer weten over deze verbijsterende episode in de Amerikaanse geschiedenis, kijk dan eens naar het nieuwsbericht van ABC (HIER), en bekijk de originele, gedeclassificeerde documenten. Kijk ook eens naar DIT interview met James Bamford, de voormalige onderzoeksjournalist van ABC in Washington. Hij was degene die voedsel gaf aan het beroemde programma van Peter Jennigs van ABC, ‘ABC’s World News Tonight’.

Laten we nog één citaat geven uit deze documenten, inzake deze ‘Northwoods’-zaak. “We zouden een ongeluk kunnen veroorzaken, gelijk het ‘Main-incident’. We zouden daarbij een Amerikaans oorlogschip in Guantanamo-bay kunnen opblazen en Cuba hiervoor verantwoordelijk houden. De lijst van slachtoffers in de grote kranten in de VS, zou een enorme golf van ‘nationaal belang’ op gang brengen”..

Laten we de overstap maken naar AL-Qaida
Wellicht heb jij het gevoel dat Al-Qaida heel anders is.. Het is een zeer krachtige organisatie, uiterst efficiënt georganiseerd, en ze zijn erop uit om de Amerikanen te pakken te nemen, nietwaar? Maar kijk eens naar dit artikel uit de Los Angeles Times. Het geeft commentaar op een BBC-documentaire die getiteld is: ‘The Power of Nightmares’. Deze documentaire toont haarfijn aan, dat het gevaar van Al Qaida enorm overdreven wordt. Kijk ook eens naar DIT artikel, om te zien wie zich achter deze ‘hype’ verschuilt.

Wist jij dat de grote strateeg achter veel conservatieve Amerikaanse regeringen, de veelvuldig benoemde Nationale Veiligheidsadviseur, Zbigniew Brzezinski voor de Amerikaanse Senaat ooit getuigde dat de ‘oorlog tegen terreur’ een ‘mythisch historisch relaas’ is. En wist jij dat de FBI een zg. ‘terroristische cel’ heeft geïnfiltreerd, die de World Trade Centre-aanslag van 1993 uitgevoerd heeft..? (HIER) Maar dat de FBI op het laatste moment besloot om het plan af te blazen, om haar ‘mol’ in deze cel, het explosieve materiaal te laten vervangen voor ‘fake explosief’..? Volledig tegen de wens van deze geïnfiltreerde persoon? Kijk maar eens naar dit TV-nieuwrapport.

Je wist natuurlijk al wel dat de CIA een vermeende ontmoeting zou hebben gehad met Bin Laden, een paar maanden vóór de aanslagen van 11 September 2001..? (hier) De FBI heeft overigens een aantal jaren ná deze aanslagen aangegeven, dat het niet voldoende bewijs had om Bin Laden te vervolgen voor deze aanslagen..! (kijk eens naar deze gedeeltelijke bevestiging van dit feit in The Washington Post). In Newsweek heeft een artikel gestaan, waarin CIA’s leidinggevende commandant verklaard dat de VS Bin Laden heeft  laten ontsnappen uit Afghanistan..!

tumbling top wtc 911

En als we over ‘valsevlag-operaties’ spreken, dan komen natuurlijk ook de hele Antrax-verwikkelingen ter sprake. Wist jij in dit verband dat veel van deze ‘antrax-aanvallen’ vergezeld gingen van briefjes van ‘Islamitische terroristen’ en dat deze ‘buitenlanders’ gebruik maakten van Antrax, dat DNA-technisch thuishoorde in de faciliteiten van de afdeling US-biologische wapens..??
En inderdaad is door veel biowapen-experts verklaard dat deze antrax-aanvallen weleens een ‘test’ geweest kan zijn van de CIA die ‘volledig’ mis is gelopen..
Gaat dit allemaal ver voor je, kijk dan ook eens naar dit artikel dat is geschreven door een voormalig NSA- en marine-officier en DIT statement dat werd gemaakt door een erudiete  rechtshoogleraar en een bioterrorisme-expert. (en deze!)

De aanslagen van 9/11 waren nog maar een paar weken achter de rug en een kant en klare ‘Patriot Act’ werd gepresenteerd.. Uit de kas gehaald..?

Het is uitermate interessant dat de enige Amerikaanse Congresleden die de Antrax-brieven kregen toegestuurd, leidinggevende Democraten waren, en dat deze ‘aanvallen’ plaatsvonden, precies één week voor de stemming in het parlement om de PATRIOT-act aan te nemen, een wet die de vrijheden van de Amerikanen de jaren daarop zou gaan minimaliseren.
Deze uiterst bijzondere wet werd vervolgens aangenomen, vanuit een bepaald ‘angstgevoel’ bij de Congresleden, en zonder dat eigenlijk iemand van hen deze wet goed had doorgelezen. Het lijkt daarbij toeval, maar wat ook is komen vast te staan, is dat Witte Huis-medewerkers al begonnen waren om het anti-antrax-medicijn in te nemen, vóórdat de feitelijke Antrax-aanvallen plaatsvonden.

Zelfs generaal William Odom, voormalig directeur van de National Security Agency, liet zich als volgt uit: “De VS heeft zo lang als het bestaat al terrorisme omarmt; in de jaren 1978/79 heeft de Senaat geprobeerd anti-terrorisme-wetgeving aan te nemen, maar op de manier waarop de wet was opgesteld, zou de VS zélf, aldus veel wetsdeskundigen, zélf in overtreding hierop zijn”. (luister hier naar een stuk audio)

En waarom is dit belangrijk?
Lees ajb verder en hoor wat de volgende, gerespecteerde personen over dit verhaal zeggen.

Voormalig prominent Republikeins congresslid én CIA-officier Bob Starr liet zich eens ontvallen dat de VS dichtbij een totalitaire staatsvorm is gekomen en dat bepaalde elementen in en áchter de regering het wapen ‘angst’ gebruiken om dit voor elkaar te krijgen..

Republikeins congresslid Ron Paul maakte een het statement dat de Amerikaanse overheid ‘vastberaden is om de krijgswetten af te kondigen’. Hij liet zich ook ontvallen dat “er weleens een bedrieglijk incident, van het type ‘Golf van Tonkin’, zou kunnen plaatsvinden om de steun van de bevolking  te krijgen voor een aanval op Iran”.

Voormalig veiligheidsadviseur Brezinski vertelde de Senaat dat er weleens een terroristische aanslag binnen de VS zou kunnen worden uitgevoerd, waarvan Iran de schuld zou krijgen, om een nieuwe oorlog te rechtvaardigen.

De voormalige assistant van de minister van financiën in de regering Ronald Reagan, Paul Craig Roberts, die ook wel ‘de vader van Reaganomics’ werd genoemd, is voormalig redacteur en columnist voor de Wall Street Journal, Business Week en Scripps Howard News Service, zei eens:

“Vraag jezelf nou eens af, zou een overheid die heftige leugens heeft verspreid  om ons in 2 oorlogen te betrekken, en opnieuw aan het werk is om te liegen over een aanval op Iran, niet bereid zijn om ‘terroristische aanslagen’ te laten uitvoeren, om de oppositie tegen hun agenda het zwijgen op te leggen?”

De gepensioneerde CIA-analist Ray McGovern, die méér dan 20 jaar lang de dagelijkse Presidentiële Briefings verzorgde, en diende op het hoogste niveau als analist onder verschillende presidenten, verklaarde dat de krijgswet zou worden uitgeroepen, wanneer de VS opnieuw het doelwit zou zijn van een grote aanval. Deze voormalig CIA-analist zou het de overheid niet toevertrouwen om het spel ‘snel en losjes’ te spelen, met allerlei terroristische dreigingen en waarschuwingen, en zelfs terroristische gebeurtenissen om de bevolking zich achter hun vlag op te laten stellen. Hij voegde daaraan toe:

“We moeten uiterst voorzichtig zijn, wanneer iemand een dergelijke provocatie uitlokt, zoals grote, gewelddadige explosie van de een of andere orde, om de woorden van de ‘meesters daar in Washington’ te geloven, dat een of andere terroristische aanslag was. Want het kan heel erg goed een provocatie zijn, die hen veroorloofd, of hen kennelijk veroorloofd om de dingen te doen, die ze van plan waren te doen.”

Generaal Tommy Franks verklaarde dat wanneer er opnieuw een terroristische aanslag zou plaatsvinden in de VS, ‘de grondwet opzij geschoven zou gaan worden in het voordeel van een of andere vorm van militaire regering’.

Voormalig wapeninspecteur van de Verenigde Naties, Scott Ritter, verklaarde al ver voor de oorlog in Irak dat er aldaar geen sprake was van de aanwezigheid van massavernietigingswapens. Hij verklaart op dit moment aan eenieder die het horen wil, dat hij geen enkele terreur -door de overheid van de VS uitgevoerd- meer uitsluit.

En de het Britse parlementslid George Galloway dat er een daadwerkelijk reëel gevaar is, dat de Amerikaanse overheid een ‘valse-vlag-operatie’ op touw zou kunnen zetten, om enerzijds een oorlog met Iran te rechtvaardigen en anderzijds de volledige controle te krijgen over de burgers van de Verenigde Staten.

De overvloed aan betrouwbare informatie in dit verhaal suggereert dat niet alleen de VS in het verleden ‘valse-vlag-operaties’ heeft uitgevoerd, maar dat er een serieuze mogelijkheid is dat 11 September 2001 ook een of ander bedrog van dit soort heeft gekend. En de mogelijkheid voor een toekomstige ‘valse-vlag-operatie’ kan zeker niet worden uitgevlakt.

Laten we dit nieuws gewoon onder mensen verspreiden, die hierin geïnteresseerd kunnen zijn, zodat we dát doen wat nodig is om te bouwen aan een kritische massa, die deze geheime operaties kan stoppen en samen werken aan een meer menslievende samenleving. Voor een verzameling betrouwbare en verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat 9/11 weleens een ernstige vorm van een ‘valse-vlag-operatie’ is geweest, kijk naar het 9/11-informatiecentrum, dat je vindt  als je deze link aanklikt.

x

93 gedachten over “Eigen burgers aanvallen in ‘Valse-vlag-operaties’..

 1. Nogmaals één vraagje over 9/11 die nog niemand heeft kunnen beantwoorden. Hoe krijgen terroristen het voor elkaar om in New York met 2 vliegtuigen 3 gebouwen plat te gooien? Het gebouw dat plat ging zonder vliegtuiginslag (het Salomon Building) was zelfs een bunkergebouw.

 2. Ik zit zelf al een poos te denken dat de aanslag in apeldoorn een valse vlag operatie was, welke debiel gaat er met een swift (engels voor ‘van een leien dakje’, maar ook een kleine auto) een bus rammen zodat hij kantelt? Als je dat goed wou doen, dan had je minstens een jeep nodig.. En de mensenmassa gaat niet zomaar aan de kant, vanwege de herrie die ontstaat als de bus met het koningshuis voor hun komt, die auto hoor je niet aankomen.
  Op de beelden die te zien zijn van de aanslag, zit beatrix op haar kont vooruit te kijken, en willem alexander lijkt te lachen.. dan er nog bij dat als de swift er echt doorheen gekomen was, de bus op de rechter strook reed, en de swift op de linker strook (er zat een mensenmassa tussen).. Zelfs een terrorist zou nog blijven volhouden dat hij de koningin wou vermoorden, net zoals de kamikaze piloten uit WO2 de amerikanen betaald wilden zetten..
  It makes no sense..

  1. Jan,ik denk ook dat t niet n klopt van Apeldoorn
   De naald is ook een symbook voor die idiots all over the world.en staan allemaal op een speciale plek(the grid)

 3. Heya Allahmala!!!

  Is Alles niet een valse vlag operatie in deze scheppings-Creatie?
  Worden we nu eindelijk eens Helder en begrijpen we bijna de spirituele Vergelder.
  De Schepping is Mislukt en de schepper moet worden weggedrukt.
  Uiteraard is dit zweeftevelijk te verwerpen ga je gang daardoor kan alles zich juist aanscherpen.
  Een zeer speciale Cosmische Samenzwering komt als een galactische politie voor de ware lering.
  Chique en Shock zal zich aanmelden om een ongekende waarheid op Uw AdelBorst te spelden.
  En pas als we hierdoor gaan ontwaken kunnen we de schepping beter maken.
  http://www.youtube.com/watch?v=VyGAcRqReyY&feature=related

  1. Waarlijk een Goddelijk plan uit liefde bekent hij zich “Charlatan”
   Daardoor geeft hij zijn Goddelijke kunde, door aan de mensheid wat hij niet misgunde.
   Tok Tok dit is toch geen schok zo ja Mooi blok maar in Uw hok.
   Hihi! Soms willen we niet wakker worden want voor deze waarheid waren geen waarschuwingsborden.
   Ach zielig Christenmensje dit was niet gepland in je toekomstwensje.
   Ik blijf een nachtelijke vreemdeling voor een ongekende be-deling.
   http://www.youtube.com/watch?v=rDA33hGFNgQ

  2. Budhy, is het erg moeilijk een ‘beetje’ on-topic te blijven. Veel oreren, maakt nog geen wijze heren.

  3. Oh jee Zijn we aan het lullificanten zeg het maar en ik kap er mee.
   Wat is hier dan fout? ’t-Gaat allemaal om een valse vlag of ben ik te oud?
   Waarschijnlijk valt mijn commentaar niet in je straatje maar ik verander niet in mijn rijmend commentaartje.
   En mocht het L woord jullie niet beminnen. Jammer daar is niets fout mee en mij zal je niet naar jullie wensen trimmen.
   Soms vraag ik mij af wat zijn jullie voor mensen die anderen maar willen begrenzen.
   Hebben jullie de berichten van nick verstappen dan ook niet begrepen, of wil je mij gewoon iets leren met dominerende of manipulerende spirituele zwepen.
   Willen jullie deze wereld positief veranderen?
   Dan moet je je ook niet laten opzwepen door anderen.
   Ik kan best wel begrijpen dat ik shockerend ben of dat je bepaalde meningen via mij niet onderken.
   Bij Wie zit hier de bron van de problemen? Kom maar op? Misschien kunnen we samen iets ondernemen?
   En Paul? Bemoei je met je eigen zaken dan hielenlikkend achter de beheerder hier te genaken.
   Met vriendelijke Groet Budhy

  4. Ik ben ik en jij bent jij!

   Ik ben iemand van de R.N.F.O.

   Alleen beste vriend, probeer het eens anders te zien, niet gelijk weer gillend wegrennen en of richting gaan bekennen, ik lik niemands hielen alleen ik ken sommige mensen wel echt van naam en gezicht en daar is niks kwalijks aan als ik iets van waarde mag toevoegen.

   Hou het aub een beetje on-topic met al die verschillende namen, het ook met al dat gerijm is af en toe erg vermoeiend om te lezen wat je je allemaal schrijft, maar des ondanks hebben we een positieve instelling in je.

   Je bent in iedergeval een wonderlijke schrijver die iets toevoegd aan het moreel, behalve ik zelf dan op dit moment.

  5. ;-)Mijn welgemeende exuses aan Nick Verstappen dat ik zijn naam niet met hoofdletters heb doen rappen !

  6. Beste vriend, R.N.F.O. staat voor de geroemde Rode Neuzen Federatie Organisatie hier en we doelen alleen op positieve schrijvers instincten dan op pseudowijs/pinokkioneuzen om het kort en ingebonden te houden.

   Pleiadische Humor leeft hier met hoogtij…

  7. Hmmm! Ha-LoL ik lig hier helemaal krom maar eerlijk gezegd vind ik je maar Dom.
   Wanneer je een Avatar ziet als een, Wat is dat? een grijze walrus?
   Dan ben je toch een dooie mus?
   Het is maar wat je humor noemt met die Avatar die met je opdoemt.
   ‘n-Beetje kinderlijk daar boven in je bovenkamer of waan je dat je een pleyadisch goddelijk kind bent in een hemelse 2e kamer?

  8. Wat is nu DOM zijn!?

   Waarschijnlijk zal je het zelf niet willen snappen, dat je het daar over je zelf hebt, het geen wat je allemaal opsomt daar val je toch mee door de mand.

   Grappig hoe mensen ineens anders kunnen zijn dan de hele tijd die ze voor doen, maskertje valt en het men is ineens minder extravagant.

   Weet je vriend alles wat je me toe speelt, doet me niks, omdat het niet onderbouwd is en totaal niet van toepassing hier is, ben je zelf tenslotte de grootste illusie hier die hier parten speelt.

   Mij krijg je echt niet kwaad… 🙂

  9. Dit was dus een klein voorbeeld van een valse vlag operatie, tegen onze eigen burgers, het verweer was weer kenmerkend voor een duidelijk goed voorbeeld zoals ouwerwets gezellig te noemen.

   Het werkt dus nog steeds kei en keigoed!

   What is next ?!

  10. Hihih! Dom zijn is denken dat ik jou kwaad wil krijgen.
   Dat zijn zaken waar ik al lang boven heb kunnen stijgen.
   En noem mij nou maar niet jouw vriend want die schijnheiligheid heb ik niet verdiend.
   Weltesnurkey ik ga naar bed want ik begrijp niks van jouw kinderlijke pret.
   Hier een filmpje voor jouw Walrusje Blauw
   http://www.youtube.com/watch?v=-1UEO0EkxAw

  11. Lol man jij met je walrus, je zit er ver mee naast hoe hoog je ook mag wezen, het is niet meer dan een een stukje van mijn eigen duim…

   Mooi heh als je zo hoog en ver bent en zo naar omlaag uithaalt en iemand als een kakkerlak vertrapt?! dat moet een opmerkelijke en heerlijk verfijnde vorm het Meesterschap zijn in vol ornaat!

   Kabouter Paul…

   http://www.youtube.com/watch?v=qcuKsJlKr1Y

  12. Man man man wat een lullificant ben jij met dat z.g. vertrappen van mij.
   Stel je toch niet zo aan, of ben je altijd zo’n opgewonden banaan.
   Ik ben verziend of bijziend hoe ze het maar noemen willen en bekijk mijn monitor van 1 meter afstand want ik hou niet van brillen…

  13. Je doet het zelf niet slecht als Monjet die het meeste weg heeft van een zachte en romige Goudse Kedjoe.

   Weet je als ik naar jou kijk beste vriend *buddy*, dan zie ik een gele man voor me staan, die uit zijn hart leeft.

   Inprincipe ben je iemand die behoort relaxed te zijn, goed gemanierd, voorzichtig en behulpzaam.

   Van tijd tot tijd, kan je gevoelig, doch ook lichtgeraakt en snel beledigd zijn. (zoals je nu laat merken)

   Je hebt een neiging om je woede steeds te onderdrukken omdat je nogal vreest voor afwijzing.

   Maak eens duielijk wat je werkelijk zou willen, dat is je grootste uitdaging.

   Tis belangrijk dat je je gevoelens kan uiten, het zal je genezend koesteren en zuiveren in alle activiteiten, Alleen maar om al je woede te voorkomen, als vernietig je zelf er aan.

   Alleen spiegel je zelf niet veel in anderen, kijk eerst ook even in je eigen spiegel en als je tegen mij bent ben je dat eerst naar jezelf toe en dat is zo zonde van alles.

   Laat je verleden en toekomst los, leef en geniet in het ‘NU’ nu.

   Inlak’ech Paul.

  14. ’t-is Goeoeoeoed Duimelotje of duimelientje mensenkennis zit niet in je bloeoeoed.
   Ik ben een Yellow Crystal Human maar als je me ziet een donkerbruine man.
   Maar aan je vooroordelen te zien weet je daar weinig van.
   Ik stel voor dat wij tot elkaar een communicatiestop houden want het schijnt mij voor dat wij geen vriendschap kunnen opbouwen.
   Het ga je goed mijn beste broeder ik spreek nog liever met mijn schoonmoeder.
   http://www.youtube.com/watch?v=cw05xgp5Gw8

  15. Geeft niet hoor want je raakt op nieuw van slag en dat maakt je zeker niet stabiel, je vluchtgedrag opnieuw je hol in als een konijn.

   En er is er maar een die flink en wel op je kan jagen en dat ben ik.

   Maakt niet uit of we wel of niet bij elkaar mogen passen, we schitteren wel en gedwee tenslotte in iedere tekenfilm mee…

   http://www.dailymotion.com/video/xw38s_whats-up-doc_fun

   In iedergeval al je op gerakelde argumenten van mijn vooroordelen staan elders gelukkig vermeld op internet, ze komen uit je eigen handjes vandaan en niet door mij verzonnen, het zijn je eigen obstakels die je zo erfelijk na laat.

   Doe de groeten aan je schoonmoder van je beste broeder.

   Wink: Paul

  16. Hihihi! wie raakt hier nu van slag? zo te zien aan je typemisslag
   ;-)http://www.youtube.com/watch?v=G9S072UBKYs

  17. Maakt niet uit, heb je foto al gelezen, en heb een berg met licht en liefde naar je toe gestuurd, je fraaie sites bewonderd en vooral je prachtige mandela’s die je oa maakt.

   Je vergeet dat naast duistere kanten ook respect en eerbied de toon spreid, je bent geen kwade man die zo graag het rijmspel spelen kan.

   Ik heb al die tijd al niks tegen je, ik ook eens lollerdelollol, lach je niet uit, maar alleen maar toe, tis jammer dat je dat steeds bagtaliseerd.

   Goed zo ?

  18. yep da’s beter.
   Maar ik heb toch geen sites of je moet die hyves bullshit bedoelen
   maar die mogen ze van mij wegwoelen.
   Al die sites die je tegenwoordig ziet,
   dat hoeft van mij allemaal niet.
   Maar eerlijk gezegd ben ik een Compu dombo
   iedereen verheerlijkt zichzelf achter die site-hypes Zo.
   Trouwens zijn we nu niet off-toppik zometeen krijgen we een lik.
   Van Grijsmans hier, Heeft hij ook wat te doen in zijn plezier.

  19. Jaja je hebt gelijk ik ga met mijn plofpony naar de plassen in Reeuwijk.
   Mijn Zwanen voeren anders zitten ze weer hopeloos naar zoutloos brood te koekeloeren,
   Hier een muziekje v/d band uit Waddinxveen dan ga ik naar de plassen van het veen.
   GroetselendeGroetGroetsels
   http://www.youtube.com/watch?v=mQF-XtANvcU

  20. @ Budhy

   Je hebt een mondiaal bewustzijn. je bent een redelijk ontspannen, beleefd, voorzichtig en behulpzaam mens. Tevens kan je ook gevoelig, lichtgeraakt en snel op zijn tenen getrapt zijn. Een harde werker. Vanwege je eigen toegang tot de overvloedige psychische wereld is het belangrijk dat je je grootste gereedschap goed leert gebruiken: de menselijke vrije wil. Je wordt uitgedaagd om te vermijden dat jij jezelf vergiftigd door onderdrukte woede. Wat wil je nu eigenlijk zelf bereiken met je prachtige gedichten en andere verplichten te zijn zoals jij ze wilt zien. Voor jou is het nodig om je gevoelens te uiten en zuiverende en helende bezigheden te koesteren.

   Wijsheid is eenvoudig dit: het volgende doen wat gedaan dient te worden, met heel je hart en er vreugde aan beleven. Wat betekent mens zijn, waarom zijn wij hier? Hebben we de vrije wil om onze eigen bestemming te creëren? Is leven een co-creatie van vrije wil en goddelijke wil? Wordt onze wil door ‘het lot’ beheerst? Als je vrije keuze hebt wat is dan jou bijdrage aan de mensheid? Leg eens uit, als je het allemaal zo goed weet met je mooie gedichten.
   Hoe word je beïnvloed door de acties en gedachten van anderen? Kun we aanvaarden dat onze menselijke toestand, rijk aan uitdagingen en persoonlijk drama, een voortdurende goddelijke expressie is? Kun je accepteren dat we allen liefhebbende wezens zijn op onze eigen wijze, met alle schijnbare tekortkomingen en daarin tegen mogelijk je eigen tekortkomingen spiegelt in een ander zoals jij dat graag zou willen zien. Ik heb het gevoel met je opvattingen en gedichten meer dat je oordeelt over jezelf dan een ander oordeelt, en is het tot zekere hoogte ook je eigen ontevredenheid.
   Bepaalt ieder nog zelf de grootste invloed op de evolutie indien we ons gevoel van integriteit in alle aspecten, zelfs de kleinste, van ons leven activeren?
   Het heilige getal 12 wat mogelijk goed bij je zou passen betekent een einde of beëindiging, maar het is ook een nieuw begin.

   Het is de pijn of het verdriet over een verlies, een verwijdering, een (af)scheiding of sterven. Je bent sentimenteel verdriet, het gevoel dat vaak de begeleiding vormt bij het voltooien van een lang project of groepsinspanning. Het is het gezamenlijke proosten tijdens de samenkomst van de Ridders van de Ronde Tafel. Het is het middernachtelijke uur van de jaarwisseling. Waar een eindpunt is, wordt ook verandering en wedergeboorte in gang gezet.
   Het is een cocon van waaruit je herboren en gerijpt verder groeit. Het heilige getal 12 gaat over de gave des onderscheids en een nieuwe koers uitstippelen. Het is de opwinding over wat er te gebeuren staat. Je staat op een kruispunt. Laat je scheppingen uit het verleden los en ga naar de feestelijke opwinding van de nieuwe start van je bestemming. Toch echter heb je ook de unieke eigenschap om meerdere gezichtspunten te zien en is in staat om deze op zodanige wijze te stabiliseren en te integreren, dat het hele beeld in één klap zichtbaar wordt. Het kan onsamenhangende flarden van ideeën en creaties beetpakken en een manier vinden om ze tot een eenheid samen te smeden.
   Sommigen gebruiken dit vermogen om te laten herleven, op een meer materiële manier, door antieke spullen of oude gebouwen te restaureren. Zij herstellen de vergane glorie, de betovering uit het verleden. Een beetje voorzichtigheid is voor dit alles voor jou wel op zijn plaats, want jouw bluf en grootspraak is een gewoonte die je creatieve stroom ondermijnt in plaats van dat je iets nuttigs creëert. Blijf gewoon bij wat je bedoelt – je intentie – en maak het project af en je zult alle lof en zegeningen ontvangen die je maar zou willen.

  21. Welnee bedoel geen Hyves of van dat soort sites, meer in de geest van je reizen en wat google doet opwaaien.

   Naast WTK zijn er meer sites als Niburu er Argusoog waar je ook graag vertoeft, net als ik, alleen lees er meer dan ik me ophou met het voorzien van commentaren.

   Mensenkennis houdt voor mij in dat je een bepaald persoon beter leert kennen dan dat vanuit een oppervlakkig standpunt, geholpen wat er dus ook op andere leads staat.

   Het is het residu wat je met je mee draagt en misschien ben je wel die verhip aardige vent die me een tijdje geleden nog zo fijn geholpen heeft terwijl je me bv nu iets anders opspeld, dan heb je immers helemaal niks aan mensenkennis.

   Heb geen Aivd daar voor nodig, want dat is nu juist het leuke van heel internet, de ander nog sneller te begrijpen dan ie zelf kan aanreiken.

  22. Heya paul & Moos
   Mooi Mooi Hier leer ik van dit stop ik in mijn Hersenspan
   Eigenlijk is ons ego rottend fruit want hier komen we toch niet uit.
   Het lijkt wel de huidige regering een constant geding in een kring.
   dus nu dan maar even zonder rijm een uitleg van dat stagnerend Geheim.

   Met betrekking tot de politieke impasse die de hedendaagse ontwikkeling ten tonele brengen aangaande de stagnerende kamerdebatten in de frequentie-ele kijkvensters des volkes, hebben de marionetten des vaderlands niet door dat de magie die ligt in de zinsformuleringen van vreemde vermogendheden gericht tot de illuminatie der verlichtende uitspraken, antieblokkerend instralen tot de dimensies van onbegrijpelijkheden waardoor uitgangspunten der politieke malloten in het geheel geen effect meer zullen be-ogen zoals bedoeld zou kunnen zijn in de bron des oorsprong vanwege de regeerbaarheid in de politieke kamers der Nederlanden.! De reden van deze multidimensionale tegenvibraties ligt ten volle in het feit dat door verwaarlozing des delen volks, volksbelangen genegeerd blijven in de praktijk der uitvoeringen des wetten waardoor supernatuurlijke krachten,machten en vermogens der witte magiers een onontkoombare kracht ten uitvoer brengen waardoor optredende unieke situaties voortkomend uit de trauma’s des medespelers een begrijpelijke eigenwijsheid ten toonspreiden die de onuitvoerbare moties in het demissionair kabinet zal doen blijven tegenvallen door het feit dat de ontgoocheling van rationaliteit een illusie opwerpt die voor altijd afkeuringswaardig zal blijken te zijn mits men voldoet aan de wens der vertrappenen der lagere regionen des hollandsche maatschappij.

  1. Ook een Goeie VoorAvondlijke Na-Ochtend Allemaal.

   Heya MiraJ?
   (Eerst aan die grijze autoriteiten dier vergeef mij mijn laatste off-toppik hier)
   ‘k-Ga weer effuh verder.

   Heya MiraJ
   Dank je wel dat je het zo voor mij opneemt ik ben een beetje maatschappelijk vervreemd.
   Na 33 jaren werkloosheid zitten bepaalde dingen in een koude klerigheid.
   Weet-je? Mensen hebben tegenwoordig een soort woordenDoofHeid. Zeker als Je te snel reest(race) over mijn WoordenLetters/lofheid.
   Als ze eens wat langzamer zouden kunnen lezen verandert hun dna in een beter wezen.
   Eigenlijk doet ’t-mij zoveel verdriet dat veel van die wanende & Verwilderde Af-Gaiaanse SchijnChristenen dit niet ziet.
   Die Rare man Pa-ul geeft onbewust met zijn getekende duim een Brul.
   “Mag ik Ascenderend meeliften?”- ^Dan bewerk ik mijn duim met inktstiften.^
   Zoiets van; Meester Schilder Leer mij verven maar verschoon mij ervan een kwast in mij handen te nemen of te erfen.
   Mijn oudste zus die heet Myra, vandaar dit dankBetuigje aan jouw MiraJ.
   Hollanders>? Ik zal er nooit aan wennen Belanda Boesoek die Spiritueel in het wilde weg rennen.
   Doe je iets goed? Dan geen verhaal, maar 1 klein foutje dan veel Kabaal…
   Dag lieve MiraJ ik hou van jou Daag.
   Ik kom voorlopig hier niet meer uit. er is hier weinig spiritueel fruit! Wat een kouwe kluit!
   Liefse groets van Budhy
   http://www.youtube.com/watch?v=B1rFiMlhrKA&feature=fvsr

  2. Nou in iedergeval steek je weer de draak met alles, de false flag zijn en laat je je mens zijn weer hemeaal in de steek, je kan je zelf niet over treffen door dingen aan zaken te koppelen die niet onderstreept zijn aan jouw blauwdruk.

   M.a.w. ik geef Guido volleerd toe dat oreren maakt geen wijze heren.

   Groetjes: Lunar Kib’

  3. O jee :0) mensen blij maken en helpen is mijn grootste plezier
   Echter hier wordt wat verkeerd begrepen.Plop zet open die kop

   Budhy je zou je naam eer aan moeten doen maar je doet t tegenovergestelde…Vandaar mijn :Hou op met dat gepis.
   Wees een Budhy en geen kattekop! Kuma Gila?
   Je blijdschap raakte me en zowaar was daar je hart,die zich opende en dat zou je vaker moeten doen..dan zal je ook andere reacties terug krijgen..en ja die ook spiritueel zijn..mijn lieve vrienden kennende…We zijn hier allen moe van mensen die ons niet nemen zoals we zijn,en laten we dus genieten en dat gezeik schieten.
   Slamat and may love and light shine in your heart
   Mira

  4. @Mira,
   “We zijn hier allen moe van mensen die ons niet nemen zoals we zijn,en laten we dus genieten en dat gezeik schieten.”
   En ondertussen heb jij wel kritiek op Budhy omdat je hem blijkbaar niet wil accepteren zoals hij is ?
   Wat rijmt er op “hypocriet” ?

  5. Een Hypocriete snelle griet zat aan de wiet na het eten van rode biet Twiet tweet zei de miet in het riet met een vergiet voorgebakken friet maar haar tiet werd door de parkiet in het gebied bespied na een snuifje speed.Het is maar hoe je het ziet zei de deugniet zonder verdriet speelden ze quitte
   Zwarte Piet de Favoriet had liefdesverdriet in het grondgebied van het postnazistisch volkslied Schiet zo’n deugniet in het krediet wat hij toen achterliet of beziet de bandiet de maaienschijtelijke parasiet die dubbelziet als een heremiet die een klaaglied zingt voor een jezuiet die zich inliet met een israeliet die een meteoriet bij een sateliet toeliet Etc, enz. e.d.
   http://www.youtube.com/watch?v=4T67Srwxziw

 4. Boudewijn,

  Gebouw 7, ofwel het Salomon building bevatte o.a. de CIA archieven. Het is vooral de demolitie van gebouw 7, die inderdaad niet door de vliegtuigen is geraakt, de aanleiding voor de vele vragen over het hele 9/11 gebeuren.

  Kijk eerst eens naar Bush, die drie maandern later verklaart, de eerste aanslag gezien te hebben op TV, vlak voordat hij een groep kleuters ging voorlezen. Dit kon hij NOOIT gezien hebben, omdat de beelden, van het eerste vliegtuig pas later openbaar werden:

  http://www.youtube.com/watch?v=BUXglJU2w6U&feature=player_embedded

  Diverse Nederlandse, w.o. Danny Jowenko en buitenlandse demolitie experts hebben verklaard, na het zien van de beelden van de instorting van gebouw 7, dat dit absoluut gecontroleerde demolitie was:

  http://www.youtube.com/watch?v=lYh0XKaQW0o&feature=player_embedded

  Larry Silverstein was eigenaar gebouw 7, waar, op nog steeds onverklaarbare wijze, in de middag brand uitbrak die vlgs. hem niet meer te blussen was. Dus besloot hij dat gebouw ook maar neer te halen. Opmerkelijk detail: mensen in het gebouw waren reeds rond 13.00 uur geevacueerd.

  Hr. Silverstein heeft in de zomer van 2001 de verzekeringen verhoogt op de gebouwen in geval van instorten. Hij kreeg 7 biljoen dollar na de instorting, voor gebouwen waar hij 15 miljoen in geinvesteerd had.

  Hier het bewijs: http://www.youtube.com/watch?v=EZ9BofDUXv0&feature=player_embedded

  http://www.DeNieuweWereldOrde.Come2me.nl

  1. Haat is een emotie. Alle emoties komen uit het denken voort.
   Allemaal illusie dus. Zelf geschapen.

   Liefde is geen emotie, is er altijd, overal, zoek maar eens uit voor jezelf diep van binnen hoe dat zit.

   Door je met het denken te identificeren i.p.v. met je bron, vergeet je de liefde. Veel mensen hebben in werkelijkheid nooit bewust liefde gekend, erg jammer, is heel wat anders dan verliefdheid (emotie).

  2. Tis wel een gekleurde boel hier!
   Zit onder tussen naar Guido op Argusoog radio te luisteren, onze andere gekleurde rakker…

 5. @BUD Vergeten ben je je ware gezicht die bestaat uit licht
  Trots en blij ben je met wat je hier opdeze site allemaal stuurt…woorden die niet eens uit jezelf komen…
  Dat heet nou MINDcontrol

  Nee daar is niks Zweverigs aan,en al helemaal niet iets om trots op te zijn.
  Zodra men je aanpreekt met een hart..wordt t bij jouw zwart..
  Toch wens ik dat je ooit ontwaakt uit deze slaap
  En kun je zowaar weer eens glimlachen..en lachen misschien
  Want volgnes mij ben je dat ook vergeten.
  TRIEST is t heel triest

  1. Marcel en Martijn,ik ben Red EarthCristal
   Being a Warrior staat los van de Mayazegel
   Ik spreek over je Spirit;)

  2. @Mira
   “TRIEST is t heel triest”

   Wat ik vooral heel triest vind is dat je Budhy niet gewoon in z’n waarde kan laten.
   Als je niks met z’n rijmpjes hebt dan sla je z’n posts toch gewoon over ?
   Je weet wel, mensen gewoon respecteren voor wie ze zijn, ook al vind jij ze misschien raar of afwijkend.

  3. @ miraj moet me er nog wat meer in verdiepen want ben gisteren pas door paul ingeseint wat ik was. Was al eens eerder bezig geweest met die maya dingen maar was het een beetje kwijt geraakt. Heb nu weer een goede site om door te werken haha.

  4. Alle woorden die ik hier heb geschreven komen uit mijn eigen beleven.
   Wie weet? is het juist dat licht in mijn gezicht wat hier rijmt of dicht
   Zweefteef lichies als jij schreeuwend om “love”? Hmmm! zoek je een liefdes karwei?
   Constant oordelend over een ander vertrappen ze onwetend hun eigen lichtsalamander.
   Vaak hemelen jullie alleen jezelf maar op Daar verraad zich de lichtwerkersFlop.
   Maar dat kan je 1000 keer vertellen je moet het toch zelf herstellen,
   Wordt nou toch eens wakker Zussie of zoek je zo graag ruzie
   http://www.youtube.com/watch?v=xbLuWciXFcM

  5. ok Martijn hier een info lichie van ons Zijn
   Beseffend dat wij licht wezens zijn is Vuur het element zo fijn
   Dus is ons licht een soort heilig reptiel en dat bevindt zich in onze ziel
   Weliswaar niet om het 1 of ander maar dat reptiel noemt men een vuur salamander
   Lees maar hier met een beetje plezier
   http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/ow/e.html#4

  6. Vuur Salamanders zijn in de Middeleeuwen genoemde elementalen,
   verder kan ik er weinig wijsheid uit halen.
   Ik ga dus maar weer verder met de Kosmische Geest,
   want dan is het leven altijd een Feest!
   Geinig altijd hoeveel woorden er zijn,
   om je te laten zien, je bent niet Martijn.

  7. @ Hobbes

   Was jij ook niet zo’n aanvallende geheel die mij niet in zijn waarde liet?!

   Komt me zo bekend voor wat je nu allemaal oprateld!

  8. Hihi ! het is juist die Kosmische Geest wat ons brengt tot het licht Feest,
   Middeleeuws of niet die salamanderReptiel zit in ons verschiet
   Mens moet dit metaforische eren om die salamander tot het Reptilische zielswezen te kunnen transformeren.
   In de wortel van ons zijn gaf een reptiel in het Pa-Radix een vrucht zo fijn,
   Daarvan werden we een soort wakker en velen noemen die reptiel een stakker.
   Rationeel moet je soms niet zijn om irrationele aangelegenheden te transformeren tot een hoger begrips terrein.
   http://www.youtube.com/watch?v=mGNUnz2udwo

 6. Waarom geloven mensen toch altijd dat de overheid geheel schoon is en dat mensen die anders denken gek zijn?

  Altijd zijn mensen achterdochtig, vertrouwen niemand maar als het dan op overheden aankomt of mensen met een titel voor hun naam, dan zal het wel te vertrouwen zijn. Raar, heel raar.

  Ik heb een andere opvoeding genoten naast mijn (indoctrinatie) scholing, waardoor ik reeds mijn hele leven al een wantrouwen heb, vooral voor gezag. Die moet je JUIST in de gaten houden natuurlijk, die hebben zeggenschap.

 7. Heya AllahMala
  Om een soort on-Toppik te blijven zal ik jullie mijn geheim vertellen
  Hierboven hebben ze het over een indonesische president wat een rare vent.
  Mijn vader zou eigen lijk de eerste president zijn maar mijn opa vond dat niet zo fijn.
  Mijn opa’s dochter is mijn moeder en Opa wou geen presidentsvrouw als mijn hoedster.
  Mijn vader deed mee in 1922 aan de muiterij op de 7 provincieén
  Minister Colijn pleurde er een Bom op en pa werd wakker en begon zaken in te zien
  Hij werd nederland uit getrapt en werd kwaad op wat ze hem hebben gelapt.
  toen ontmoette hij mijn opa aan een soort lat die in indoland hoog in de politiek zat.
  Ze hadden een speciaal buro om samen met de jappen te werken Zo zo.
  Veel mensen moesten ze de dood in sturen maar ook zeer velen werden gered om verder in dit leven te turen,
  Ik heb mijn opa en vader nooit gekend maar mijn nu overleden moeder heeft mij hierover veel bekend.
  Ze hebben zoveel gestreden dat amerika aan de hollanders het advies gaf Indonesie te zien als koloniaal verleden,
  Toen raakte nederland met veel spijt hun indonesié kwijt.
  En in het jaar toen ik werd geboren kwam de bilderberg-club opsmoren
  Niks verder vertellen hoor want velen hebben iets nog niet door.
  GroetselendeBudselGroetsels
  http://www.youtube.com/watch?v=OExnkh4hxcE

  1. Dat is niet al te fraai om te horen, tis de andere kant van het verhaal, wat je natuurlijk weer nooit hoort.
   Soms is die ene waarheid nog al bedroefd om aan te horen maar een verademing om ook de rest te weten.
   Zelf ben ik liever een Hollander dan een Nederlander en snap maar al te goed wat indo’s daar hebben mee gemaakt, heb zoveel verhalen gehoord dat ik er alleen maar vebitterd er aan raak.
   Ik ben er stil van, heus waar…

  2. Weet je Paul nou valt mijn verhaal nogal mee maar velen hebben het nog steeds moeilijk in hun bedstee,
   Zittend geweest in stichting 40-45 betreffende oorlogTrauma dwalen oorlogsverledens hun steeds achterna.
   Zo ken ik mensen met multiple persoonlijkheden soms wel met 7 entiteiten in hun heden.
   Anderen worden door psychiaters impotent gemaakt iets wat niemand meer raakt.
   Want wie zal zoiets nou vertellen dat hij niet meer aan zijn lul kan bellen.
   Als je begrijpt wat ik bedoel gelukkig heb ik daar nog gevoel.
   Als 4 jarig knaapje ging ik uit indoland weg mijn moeder liet 4 kinderen achter daar da’s toch een soort pech.
   Ik heb de naam van mijn moeder en mijn echte broers en zussen dragen die van mij vader
   Ha-LoL dat geeft een vreemde vibratie in dit familie kader.
   dit muziekje vindt ik ook leuk met veel soorten geneuk.
   http://www.youtube.com/watch?v=UtAuDCLVlXg

  3. Oh oh Paul hou eens op met je vooroordeel dat geeft jezelf een onbewust nadeel.
   Dit soort muziek draai ik nooit dit is voor mij al lang voltooid
   Ik ben meer van de psychedelische branche, dat geeft mij een heerlijke trance.
   Heb je het over “ons” soort mensen? Dan zit je ook jezelf te begrenzen.
   Indoland is zo groot als van Amsterdam tot New-York over de atlantische goot.
   Dat muziekje wat je hier net gaf geeft mij wel een lekkere draf,
   Doet mij denken aan het 2e deel van Deze en nu ga ik naar mijn Weltesnurkey Trapeze.
   http://www.youtube.com/watch?v=PtdLl05UcRU

  1. Yep ! Alles in de Politiek is SimpelGewoonWeg ZIEK
   Constant kan je nieuwe zaken aandragen, en ’t-Roept op, Nieuwe vragen,
   We laten ons Besluipen tot we in hoeken Kruipen en door regels Verzuipen.
   Dan vallen de Nazi-Bloedhonden aan en je leven is werkelijk Vergaan,
   Het is nooit anders geweest Zij & Wij worden Gevreest en geen enkel Beest die dit dan Geneest.
   Onderdanen die de vrede willen Bewaren zullen gepakt worden door de Monarchistische Barbaren.
   En iedereen maar in deze maatschappij werken omdat ze wanen dat ze dan sterken.
   Ik begin steeds meer te Bevatten Van jullie Oranje Ratten
   http://www.youtube.com/watch?v=LjP1rqcmkyk&feature=related

  2. Heya Martijn Mooi mooi!
   Eigen Baas? En je ziet de overheid ook als Baas? Wie is hier nou Dwaas?
   Hihi! Sorry hoor dat moest er even uit als bewustmakertje Relaas.
   Ik zal je een Geheim vertellen Ik ken Armand (mijn naam is ook Army) persoonlijk Daar mag je hem over bellen.
   Het zal mij niet verbazen dat hij in een vorig leven een Keltische Druïde was Want wat hij aan mij persoonlijk via zijn Geest voorlas is iets wat bijna niemand weet want hij gaf toen VOL GAS.!!!
   Waarschijnlijk is hij mij vergeten want hij doet veel beleven.
   http://www.youtube.com/watch?v=cq_VeUMtyzU&feature=related

  3. Overheid als baas, ja, niet helemaal natuurlijk maar ik moet wel in hun kaders blijven handelen, anders kan ik gauw ophouden. Overal hebben ze wel een regeltje voor en die mag je zelf opzoeken, doe je dat niet, dan weten ze je te vinden.
   Gelukkig heb ik geen personeel, dan word je helemaal gek.

  4. Hmmm! Voor jou zet ik mijn metaforisch petje af! Maar ik doe niet zo maf.
   Ze mogen mijn Drol pijpen die ParaNazistische Overheidsleipen.
   Beter een grote Knecht dan een Kleine baas voor dat stelende gegraas’
   Ze mogen mij eerder verrot schieten dan dat ik voor hare Maaienschijt ga buigen
   Voordat ik mij door dat koninklijk Gedrocht En het postNazistisch Hielenlikkend Hollands DomboVolk leeg laat zuigen.
   Sorry hoor maar ik meen er elk woord van.! Zie je dit niet zitten kom maar naar Gouda dan.
   En Nou eens een keer een liedje voor mij, Dit schatje maakt mij zo blij.
   http://www.youtube.com/watch?v=gqoFvWBbXbQ

 8. Maar behalve de voorbeelden die Wikipedia geeft zijn er vele ‘Valse vlag-operaties’ bekend uit de historie. Het is bijvoorbeeld een bekende tactiek van Nazi-topman Heinrich Himmler, om aanvallen uit te laten voeren op zijn eigen bevolking om de Polen de schuld te geven en zo uiteindelijk de basis te leggen voor een invasie van Polen.

  Ik weet niet waar je die onzin vandaan hebt getoverd, maar een Joodse site als Wikipedia citeren getuigt van enkelzijdige berichtgeving.

  Graag de andere kant ook eens belichten, dit geeft een totaal ander beeld op de zaak!

  http://frissekijk.info/het-gleiwitz-incident/
  http://frissekijk.info/polen-begon-de-oorlog-engeland-de-wereldoorlog-deel-1-2/
  http://frissekijk.info/polen-begon-de-oorlog-engeland-de-wereldoorlog-2/

  http://www.tomatobubble.com/worldwarii.html
  http://www.rense.com/general63/ride.htm

  1. an argie.
   Omdat ik zelf ook wel eens het voorval bij Gleiwitz heb aangedragen vind ik wederom jouw verwijzingen belangrijk omdat blijkt dat we gewoon voorgelogen zijn/worden.
   Bijna niets van het “oficiele verhaal” wat ook op scholen verteld wordt blijkt te kloppen.
   Zo wordt ook nooit gesproken over de Duitsers in het noorden van Polen die voor Duitsland niet meer te bereiken waren en zelfs onderdrukt werden door Polen.
   Daarom dank voor je reacties en vooral de onderbouwingen en verwijzingen.

 9. Kijk eens op http://www.drjudywood.com
  Zij was aangesteld de feitelijke waarheid achter 9/11 te onderzoeken.
  De 2 belangrijkste feiten:
  1. Er waren helemaal geen vliegtuigkapers of passagiers omdat het een holografische geprojectie was van een passagiersvliegtuig. Het was een drone rocket die het gebouw in vloog.
  2. Er is gebruik gemaakt van een zogenoemd ‘Star Wars wapen’ die het gebouw heeft doen instorten/verpulveren als een ‘bruistablet in een glas water’.

 10. Passend bij dit artikel vind ik ook wel deze ongelijke behandeling van AOW ers in Nederland en AOW ers in de bezette gebieden die in het buitenland willens en wetens meer geld krijgen dan in Nederland zelf.
  Minister Assher was/is hiervan op de hoogte en dus in overtreding omdat de AOW gehalveerd had moeten worden.
  http://www.zamanvandaag.nl/nieuws/binnenland-opmerkelijk-wereld/14671/asscher-liet-wet-overtreden-voor-aowers-door-isra%C3%ABl-bezet
  Waar blijven we als ministers die wet en regelgeving verzinnen zelf deze regels/wetten gaan overtreden?
  De smoes van holocaust overlevenden vind ik niet ter zake doend want de AOW ers in Nederland hebben keihard gewerkt en die worden ook zonder pardon gekort en aan hun lot over gelaten.
  Rutte overtreed ook de wet met het uitstellen van gehoor geven aan de uitslag van het Oekraine referendum.
  Teeven heeft 4,7 miljoen aan een crimineel gegeven,de belasting omzeild en geld witgewassen en wordt niet vervolgd wegens gebrek aan bewijs.
  Dit gaat niet direct over valse vlag operaties maar het geeft wel aan dat de regering tot alles in staat is en dus niet te vertrouwen is waardoor valse vlag operaties ook niet uit te sluiten zijn.

  1. Ik heb de Arabieren de afgelopen 3 maanden overtuigd om het ultieme offer te brengen. Binnenkort zijn deze AOW’ers er helemaal niet meer. Die paar maanden die ze misschien nog hebben. Kleingeld.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.