Advertentie

Oekraïne: NATO’s neo-nazi-militaire organisaties..!!


William Engdahl is een uiterst erudiet wetenschapper, die ons voorgaat in bewustwording van donkere manipulaties op vele terreinen. Klik op zijn foto voor een ander artikel van zijn hand, hier op WantToKnow
William Engdahl de uiterst erudiete wetenschapper, die ons voor blijkt te gaan in bewustwording van donkere manipulaties op vele terreinen.

Dr. William Engdahl was de man die onze ogen opende met zijn artikelen en columns over GMO, genetisch gemanipuleerde organismen. Hij was het die als een van de eersten doorzag, wat voor duivels plan achter deze GMO-research en mooie praatjes schuil gaat. Zijn boek ‘Seeds of Destruction’ is een meesterwerk in dit opzicht en zou door iedereen gelezen moeten worden, die onze voedselvoorziening een warm hart toedraagt, en onze planeet en de mensheid wil helpen beschermen.

Dr. Engdahl is ook analyst van de politieke situatie in de wereld en het onderstaande artikel plaatsen we graag als vertaling hier op de site. Er is namelijk alle reden toe. Want ondanks het feite dat president Poetin geen lieverdje is, verre van dat zelfs, betekent dit natuurlijk niet, dat de ontwikkelingen in Oekraïne dusdanig zijn, dat Poetin nu de Zwarte Piet toegeschoven moet krijgen. Poetin, zo blijkt overduidelijk uit de analyse van Engdahl, doet niets anders dan keihard het machtspelletje van het Westen (EU en VS) doorbreken.

Het machtspelletje van de PowersThatBe, berust op nieuw op een vuil valse-vlag-operatie, die net als alle andere van dit soort operaties, berust op misleiding en manipulatie. Het artikel hieronder laat keihard zien, hoe Oekraïne het volgende land is in de reeks landen, die moeten vallen, om de heerschappij van de VS en vooral ‘de krachten achter de schermen’ van de VS, te verstevigen. In die zin is het niet een ándere actie dan er regelmatig binnenlands plaats vindt in de USA.. Valse-vlag-operaties zoals die om het wapenbezit onder particulieren in de VS te beperken (Boston en Sandy Hook), valse-vlag-operaties om totale heerschappij en controle te krijgen (9/11), enz.

En er is natuurlijk nog een argument waarom Poetin ingrijpt.. Want deze situatie is simpelweg te vergelijken met de Cuba-crisis van begin jaren 1960? Feitelijk zeker, want dit keer is het het Rusland van Poetin, dat geen vreemde mogendheden op zijn stoep wil hebben. Zoals omgekeerd de VS geen inkijk wilde hebben van de Russen, die kernwapens op Cuba wilden stationeren.
Een ‘vreemde mogendheid’ die vlak onder de neuzen van Russen, financieel kan manipuleren en de basis kan vormen voor ontwrichting in Rusland zélf..!  Een ‘vreemde mogendheid’, die onder het mom van ‘Democratisch Oekraïne’ de leiding krijgt over het kernwapenarsenaal van dit land..! Lees het artikel hieronder en je visie op de ontwikkelingen in de Krim, zijn ge-update..!

* * *

x

’t Oekraïne-conflict:
over neo-nazi-militaire organisaties..

De verkrachting van Oekraïne:
Fase II is aangebroken

x
2014 © Dr. F. William Engdahl (28022014 – origineel HIER)

2014 © vertaling Guido Jonkers

x

De ontwikkelingen die zich sinds november 2013 in Oekraïne afspelen, zijn verbijsterend en bijna onbegrijpelijk.. Een president, die legitiem gekozen werd, zoals bleek uit alle internationale verkiezingsmonitoren, Viktor Yanukovich, is uit zijn ambt verdreven en uit zijn presidentiële paleis, werd gedwongen te vluchten en wordt sinds die tijd afgeschilderd als een crimineel, nádat er meer dan 3 maanden aan protesten aan deze ontwikkelingen vooraf gingen. Het zijn met name de krachten uit de zogenaamde ‘oppositie’ die verantwoordelijk zijn voor de terroristische aanslagen en de geweldadigheden.

gene sharp compositiion
Naast het uiterst sluwe, structureel ontwrichtende werk om revoluties te veroorzaken, zoals door Gene Sharp ontwikkeld, blijken er dus nog wel degelijk geheime para-militaire krachten aanwezig te zijn, die werken voor de ‘krachten achter de schermen’.. De betrokkenheid en manipulaties van het IMF wijzen opnieuw richting het topje van de ‘geld-piramide’ als het brein achter deze machtsspelletjes..

Wat had deze man misdaan volgens de leiders van de opstand..? Yanukovich had een uiterst vaag aanbod van de EU afgewezen om tot een EU-lidmaatschap te komen en leek te gaan kiezen voor een concreet aanbod van de Russen, dat het land een onmiddellijke verlichting van de betalingsbalans zou geven van zo’n € 15 miljard. Daarenboven zou het land kunnen profiteren van een lagere prijs voor het Russische aardgas, dat niet alleen door het land stroomt als transito-product, maar ook voor binnenlands gebruik wordt aangewend.

Washington leek die afwijzing niet te willen accepteren en het gevolg is de catastrofe waar we nu in zijn aanbeland. Het blijkt dat een uiterst geheime, militaire Neo-nazi-organisatie, gelinkt is aan de NAVO (!), een doorslaggevende rol heeft gespeeld, met de doelgerichte sluipschutter-aanvallen en gewelddadigheden, die leiden tot de ineenstorting van het wettelijke gekozen overheidsapparaat. Maar het Westen lijkt nog niet tevreden met deze ineenstorting van de Oekraïne; het is nu de beurt aan de mannen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) om met harde condities te komen rondom het aanbod van ongeacht welke financiële hulp uit het Westen..

Victoria Nuland: 'Fuck the EU'.
Victoria Nuland: ‘Fuck the EU’.

Het diplomatieke akkoord van eind februari
Na het fameuze en gelekte telefoongesprek van enkele weken geleden, van de VS-vice-secretaris van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland met de VS-ambassadeur in Kiev, waarin ze de details besprak van wie zij in de nieuwe coalitie-regering in Kiev wilde, en waarin ze de EU-oplossing omschreef met een ‘Fuck the EU, ging de EU haar eigen gang. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier stelde voor, dat hij en zijn Franse collega Laurent Fabius, naar Kiev zouden vliegen om een oplossing te vinden, vóórdat het geweld zou escaleren. De Poolse minister Radoslaw Sikorski werd gevraagd de beide mannen te vergezellen. Het gesprek in Kiev vond plaats en deze EU-delegatie was aanwezig, president Yanukovich, de drie oppositieleiders en een vertegenwoordiger van Rusland. De VS was niet uitgenodigd.

Deze interventie van de EU, zonder steun van Washington is uitzonderlijk te noemen, en toont een dieper wordende kloof, sinds de laatste twee maanden, tussen beide partijen. Feitelijk komt het erop neer dat het dit keer de EU was, die het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken een stevig ‘Fuck the US’ toebeet; de EU zou het zelf wel oplossen.. Na stevige gesprekken, kwamen ALLE genoemde partijen tot een vergelijk: er zouden nieuwe presidentiële verkiezingen komen in december 2014, een terugkeer naar de grondwet zoals die tot 2004 had gegolden en een vrijlating van oud-premier Julia Tymoshenko uit de gevangenis. Dit compromis kwam tevoorschijn na een maandenlange chaos en bleek een uitweg voor alle betrokken partijen…

Dit diplomatieke compromis duurde niet langer dan 12 uur.. Toen brak de hel los!
Sluipschutters begonnen met het schieten op de menigte op 22 februari in Maidan of het Onafhankelijkheidsplein.Er brak grote paniek uit en de oproerpolitie trok zich zelfs terug in paniek, volgens vele ooggetuigen. De oppositieleider Vitali Klitschko trok zijn toezegging aan de diplomatieke deal terug, er werd geen reden voor gegeven. Het verdere verhaal is bekend en Yanukovich ontvluchtte Kiev.

una unso oekraine

Maar de vraag die tot op de dag van vandaag dus nog niet beantwoord is, is de vraag wie de genoemde sluipschutters in stelling heeft gebracht..! Volgens veteranen uit de Amerikaanse inlichtingendiensten, kwamen deze sluipschutters van een ultra-rechtse militaire organisatie, die bekend staat als de UNA (Ukrainian National Assembly – Ukrainian People’s Self-Defense (UNA-UNSO)

Vreemde Oekraïnse ‘Nationalisten’..!
De leider van deze UNA-UNSO, Andriy Shkil, werd tien jaar geleden de adviseur van toenmalig premier Julia Tymoshenko. UNA-UNSO was ook de organisatie die in 2003/2004, gedurende de door de VS-geïnitieerde ‘Oranje-revolutie, pro-NATO-kandidaat Viktor Yushchenko steunde, tegen zijn pro-Russische opponent, Yanukovich. UNA-UNSO zorgden voor de veiligheid van de aanhangers van Yushchenko en Julia Tymoshenko op datzelfde Onafhankelijkheidsplein in Kiev in 2003-4. Volgens velen heeft deze UNA-UNSO ook nauwe banden met de Duitse ‘Nationaal Democratische Partij’ (NDP).

Ultra-rechtse beweging die het 'voor het volk opneemt'..?? Een twijfelachtige en uiterst discutabele, maar vooral zichtbare (!) manifestatie.
Ultra-rechtse beweging die het ‘voor het volk opneemt’..?? Een twijfelachtige en uiterst discutabele, maar vooral zichtbare (!) manifestatie. Of hoe een ‘valse-vlag’-operatie er ook uit kan zien..!

Sinds het uiteenvallen van de Soviet Unie in 1991 blijken de paramilitaire leden van UNA-UNSO al áchter elke revolte te zitten tegen Russische invloeden. De enige overeenkomst bij al deze gewelddadige campagnes, is het ‘Anti-Rusland-thema’.. En deze organisatie is niet, zoals in de westerse media wordt vertelt, een groep die bestaat uit Oekraïnse nationalisten, maar een onderdeel van de geheime NATO-organisatie ‘GLADIO’, zoals onthuld door genoemde veteranen uit de Amerikaanse inlichtingendiensten.

US the raperVolgens deze bronnen, is deze ‘UNA-UNSO’ ook betrokken geweest in de winter van 1991, bij de Litouwse ‘Winter van 1991’ (officieel bevestigd), de Soviet ‘Coup d’etat’ in de zomer van 1991, de oorlog om de ‘Pridnister Republiek’ in 1992, de anti-Moskou Abgezië-oorlog in 1993, de oorlog in Tjetjenië, de door de VS georganiseerde ‘Kosovo-campagne tegen de Serviërs’ en de oorlog in augustus 2008 in Georgië…!
Volgens deze rapporten zijn de paramilitaire eenheden van UNA-UNSO betrokken bij ELKE vieze oorlog die de NATO heeft gevoerd, in de post-koude-oorlog-periode, waarbij er altijd vóór de belangen van NATO werd gestreden.

‘Deze mensen zijn uiterst gevaarlijk huurlingen die overal ter wereld worden ingezet om de vuile oorlogen van NATO te voeren, en dat te doen onder de ‘valse-vlag’ van Rusland, omdat deze groep pretendeert pro-Russisch te zijn. Dus voor de goede orde: DIT ZIJN DE KWADE GEESTEN, en vergeet dus het etalagewerk van de gemaskerde ‘opstandelingen’.. Dit zijn de mannen die de trekkers van hun sluipschutterwapens hebben overgehaald en op onschuldige burgers hebben geschoten..” zo verklaren de genoemde bronnen de achtergronden van deze opstand.

Het 'goede werk' van John McCain, achter al die fijne 'volksopstanden', lijkt uiterst waardevol. Voor de VS dan. En uiterst opzichtig...
Het ‘goede werk’ van John McCain, achter al die fijne ‘volksopstanden’, lijkt uiterst waardevol. Voor de VS dan. En uiterst opzichtig…

En als dit nu waar is, dat UNA-UNSO feitelijk niet behoort tot de ‘Oekraïnse’ oppositie, maar feitelijk een top-secret NATO-eenheid is, die gestationeerd was in Oekraïne, dan betekent dat weer, dat het eerder genoemde diplomatieke EU-vredesverdrag gesaboteerd is door een belangrijke speler, die niet bij de diplomatieke gesprekken in Kiev op 21 februari aanwezig was, namelijk Victoria Nuland’s Ministerie van Buitenlandse Zaken.

En zowel deze Nuland als de ultra-rechtse Republikeinse senator John McCain hebben contact gehad met de leider van de Oekraïense oppositie, de ‘Svoboda Partij’. De leider van deze club is openlijk anti-semitisch en verdedigt in het openbaar de daden van het hoofd van de SS-divisie die in WWII in de Oekraïne huishield.. Deze partij werd in 1995 opgericht en noemt zichzelf de “Sociaal-nationale partij van Oekraïne’ en gebruikt een swastika-achtig logo. Svoboda is daarmee het electorale deel van en voor de neo-nazi-organizaties in Oekraïne, zoals UNA-UNSO.

Nog een andere sterke aanwijzing dat de hand van deze Victoria Nuland achter de gebeurtenissen zit in Oekraïne, is het feit dat het nieuwe parlement in Oekraïne waarschijnlijk akkoord zal gaan met de keuze van Nuland, om Arseny Yatsenyuk van de partij van Tymoshenko te benoemen tot tijdelijk hoofd van het nieuwe kabinet. Hoe het allemaal ook uitpakt, het is duidelijk dat Washington een economische verkrachting van Oekraïne heeft voorbereid, daarbij haar controle over het IMF als wapen hanterend. (Internationaal Monetaire Fonds).

 

En het IMF? Dat plundert de kroonjuwelen van Oekraïne..!
Nu de ‘oppositie’ in staat is gebleken om een democratisch gekozen president te verbannen, de nationale oproerpolitie ‘Berkut’ heeft opgeheven, eiste de VS meteen dat Oekraïne zich zou ‘onderwerpen’ aan de eenzijdige IMF-condities, voor het verstrekken van monetaire fondsen (geld.) In ruil daarvoor zou het IMF bereid zijn een lening van US$ 4 miljard te verstrekken.

Het verborgen belang van Oekraïne: het land is een knooppunt in de internationale verkoop van Russisch aardgas aan het Westen. Beheer over deze energie-infrastructuur is essentieel.
Het verborgen belang van Oekraïne: het land is een knooppunt in de internationale verkoop van Russisch aardgas aan het Westen. Beheer over deze energie-infrastructuur is essentieel.

In onderhandelingen afgelopen oktober, eiste het IMF nog, dat Oekraïne haar gas- en elektriciteitsprijzen aan de industrie en de bevolking zou verdubbelen, dat de Oekraïne het verbod op de verkoop van het rijke landbouwland aan privé-personen zou opheffen, de Oekraïense munt zou devalueren, fondsen voor de ouderen en de scholing van kinderen sterk zou reduceren en haar economische stucturen zou herzien, om ‘de begroting op orde te brengen’.

Maar voordat de door Moskou-gesteunde regering van Yanukovich vorige week werd omver geworpen, bleek Moskou bereid om maar liefst US$15 miljard van de schulden van Oekraïne over te nemen, en de prijzen van gasleveringen met ruim 30% te verlagen. Het was deze economische samenwerking tussen Moskou en Oekraïne, die Washington kennelijk koste wat kost wilde saboteren.

Maar zoals we zien is dit drama nog lang niet voorbij. De belangen hebben te maken met de directe toekomst van Rusland, de relatie tussen de EU en Rusland en de wereldmacht van de VS. Of in ieder geval dát deel van de macht in Washington dat méér oorlogen ziet als een belangrijk politiek instrument. 

Dr. F. William Engdahl 

geopolitiek analist en auteur van o.a.:

Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order’

x

venezuela democracy

 

308 gedachten over “Oekraïne: NATO’s neo-nazi-militaire organisaties..!!

 1. MONIKA, 50,5

  In de USA wonen vele malen meer Joden als in Israel, ze wonen overal op de wereld soms gekend maar vaak ook niet, de Franc Maçon zijn in hun handen geraakt, landen als de USA, Engeland, Frankrijk, zijn volkomen in hun handen, en in andere landen hebben ze ook grote invloed, en als je hun geloof kent, weet je wat je te wachten staat,
  ze zijn bezig om voor de zoveelste keer hun hand te overspelen, wat dan weer tot grote problemen voor ze leid.
  Ik heb altijd een goede verstandhouding met ze, maar ben daar eerlijk in, mijn familie heeft vele Joden gered van de dood, dus hebben ze een eeuwige schuld aan mijn familie, en dus aan mij, zeg dan ook wat ik denk en vaak krijg ik gelijk, want ook zij zijn het niet eens met verschillende optredens in de politieke en menselijke arena, vooral de Azkanazi Joden zo als nu in de Oekraine maken grote problemen voor de Joden hun aan zien in de wereld.
  Maar goed wie helpt en red geen mensen die in doods nood verkeren!

 2. Ik hoop, dat Obama de kans krijgt om meer macht uit te oefenen in de VS, maar vooral ook in Oekraïne. Ik geloof in zijn positieve bedoelingen!!!

  1. Trees, waarom wil je en geloof je dat? en wat zijn jouw bedoelingen? Heb je de laatste jaren ergens opgesloten gezeten en niets meegekregen van de wereld? Licht toe aub! Alvast bedankt.

  2. Be not naive. Mss Obama wilt het, maar mensen die achter zijn rug staan hebben andere plannen. Ik had gisteren stuk of 10 documentaire gekeken over Joegoslavië… wel…bloedige splitsing van de landen daar geweest. En ze zijn nog steeds bezig.

  3. Allemachtig Trees heb je kort geleden misschien je hoofd gestoten, je moet werkelijk een enorm bord voor je hoofd hebben om ook maar een spatje positieviteit vast te kunnen stellen, in de grootste oorlogs hitser allertijden, met een Nobel prijs voor de vrede.
   Wat er nu plaats vind, het is de NATO, verdedegings organisatie die in stilte Rusland omcirkelt, en provoseert, deze tactiek is door de USA-CIA op gezet met de bedoeling dat ook nu weer Europa de klappen opvangt, maar daar is voor gewaarschuwd, bij eventueliteiten, krijgen de USA-CIA een koekje van Eigen deeg, een lading ballistische atoom raketten, dit wordt het eindspel!

  4. Nou ik vind dus dat en of dat het of en toch naar mijn bescheiden mening dus en/en /of/of wel, dan wel niet beargumenteert positief, dan wel wel negatief is . Affijn geheel naar het uitgangspiunt van observatie zal ik maar zeggen. Oblabla heeft imo een grote mond en maakt niet geheel of en geheel niet waar wat ie heeft beloofd!

  5. Ask Cozmic, had al eerder hier geagengeerd met en/en en/of of/of of/en, maar de grote Guru GUM was ineens weer van de partij en heeft zijn sporen achter gelaten. Wanneer je een argument beargumenteert hier onder het kopje van ‘Ik vind’ is het feilloos onthandelbaar geworden zodat er maar in 1 richting gekeken mag worden. Een woord pleidooi ook aan iemand gericht ontwricht alles ter zaken. We zien het maar weer door de vingers heen, op naar een wat betere spoeling.

  6. Ik vind het ook. Laat ik maar gewoon een link plaatsen voor Trees, zonder geblabla.
   http://www.rense.com/general92/natos.htm
   En… heb je een snipperdag, een vrije dag, een pensioendag, ben je ziek, zwak of misselijk. Ff niets te doen..
   Gewoon ‘even’, zoals Hyper dat zo mooi kan, 2,5 uur voor de buis en ‘Operation Gladio’ bekijken..
   http://www.youtube.com/watch?v=GGHXjO8wHsA

   Zojuist op Radio 1, zijne koninklijke hoogscheid, Jaap de Bruine Hoop Scheffer gehoord.. Hij was in zijn tijd als ‘hoogste NATO-baaz’ VANZELFSPREKEND op de hoogte van deze ‘secret unit’.. DUS.. Het was een opluchting hem te horen spreken, toen ik even dieper voelde.. Waarom..? Omdat ie een ‘verlopen tijdperk’ vertegenwoordigt.. De energie is eruit, dát voelde ik duidelijk. Jaapie.. Andersom gezegd: ‘ik geef hem geen enkele energetische groeikracht meer’. Dag Jape, geniet van je wereld.

  7. De gevallen engelen die terug keren naar de aarde en dubieuze sexuele voorkeuren hebben. Op de hoogste posities zitten leugen en bedrog. Waar is in dit alles Gold zelf bestaat God niet of besta ik niet?

  8. Beste ODETTE, wat is waar en wat niet, en who = who in deze wereld,
   wat wil men van ons, en wat wil men met ons, waarom mogen de mensen niet over hun Eigen levens wandel beslissen, als de mensen in één referendum één beslissing nemen wordt dat gewoon van tafel geveegd, en de mensen laten dit gebeuren waarom ? ik weet het niet!
   Verwarrend, en mens onwaardig, waarom moet onze wereld worden geleid door krom denkende mensen, is dat het voorbeeld voor de opgroeiende jonge mensen, het leven is gebaseerd op een man en een vrouw die zich via hun kinderen voortplanten, maar deze ongeschreven natuur wet, wordt net als de referendums van tafel geveegd en vervangen door iets wat niet naturel is kan zijn en ooit worden!

  9. Wat een grap , juist in het homofobe amerika een zwarte homo aan de top , samen met een zwarte dragqueen. Ik kan mijn lol niet op!!!
   Ik kan ze gek bedenken maar deze is net een kaliber groter dan mijn kunnen haha. En idd ik kan mijn ogen nou niet meer van die mannenschouders en die nekspieren losrukken. Begrijp me goed hoor , ik heb niets tegen homo’s alleen laat ze wel gewoon eerlijk zijn en dat lijkt hier dan weer niet het geval .

  10. LOL ja idd Marcel. Niets tegen homo’s of travestieten.
   Alleen de implicaties hiervan en de haat bij velen.
   De hele wereld voor de gek houden?
   Eigenlijk heb ik geen twijfels, maar het is bizar.
   De kinderen lijken wel op ‘haar’, maar kunnen toch ook daadwerkelijk van hem zijn bij een draagmoeder.
   De wereld is gestoord maar dit zou werkelijk het toppunt zijn.

  11. speciaal voor lieve crazy Tracy;

   roodkapje op bezoek bij oma Obama; maar oma wat heeft u een grote mond? en oma wat heeft u een rare benen?
   http://www.youtube.com/watch?v=07ndHthCYt4

   Alien Parasites Control The Whitehouse, Stew Webb, Preston James 17Sep2013
   http://www.youtube.com/watch?v=SzN3UPSuMXk

   phd Preston James heeft een serie politieke Space Alien artikelen geschreven voor VeteransToday

   01Kingpins and Cutouts, Aliens and Hybrids
   http://www.veteranstoday.com/2013/04/10/kingpins-and-cutouts-aliens-and-hybrids/

   Secret Space War XII: Marduk Is Crowned in Africa
   http://www.veteranstoday.com/2013/12/22/secret-space-war-xii-marduk-is-crowned-in-africa/

  12. Speciaal voor jouw HyperAlert (53.21)

   “Een populaire spreker als David Icke noemt deze moeiteloze gedaanteverandering “shape shifting. ”
   Hieronder de figuurlijke uitleg van shape shifting ipv de letterlijke betekenis.

   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M3&s=M122&ss=P2189&l=NL

   “Hij heeft het over keurig vermomde reptielen, oftewel “Slangen in pakken.”(23) Een kameleon is een reptiel dat zijn voorkomen moeiteloos kan aanpassen al naar gelang de omgeving dat vereist. “Zij ervaren geen enkele liefde of welke vorm van positieve verbinding naar hun medemensen dan ook ”, schrijft Stout over deze groep; “Anderen, zelfs ‘vrienden’ dienen als dienstbare schaakstukken, op z’n best.”(24) Daartoe imiteren deze kameleons de emoties van mensen om deze als pionnen in beweging te krijgen. Ze presenteren zich als vertrouwenspersoon, hulpbehoevende, zielsgenoot, hartsvriendin, ideale echtgenoot, betrouwbare politicus of vroom-religieus leider. De “persona” die zij naar de buitenwereld, in het bijzonder hun prooien, presenteren komt tot stand door een masker dat de koudbloedige reptielenaard verhuld.”

  13. Jah thnx Sunnie, het is als een koe die denkt dat ie de krokodil begrijpt door hum liefdevol herkauwend beschouwend aan te staren, vanaf de waterkant, voor de koe een mistig water mysterie met schubben, en voor de kroko een potentiële prooi met een zachte penseel staart, die je kan verzuipen door plots toehappen en stevig konten draaien, de death roll noemen de bio beestologen dat geloof ik…

 3. Op het moment dat je je réaliseerd wat er zo al gebeurd in je leefwereld, begint alles op zijn plaats te schuiven, en zie je dat alles maar dan ook alles georkestreerd is/wordt van uit een machts punt, die van geld en slavernij, niets gebeurd zonder reden of bij toeval, het is de weg van de nieuwe wereld orde, bestuurd door een kleine groep gewetenloze mensen, waar Churchil, Hitler en Stalin, kleine zoete kinderen bij waren, als we binnen kort niet aan blok opstaan, is het te laat, als ik de dagelijkse nieuws lijnen lees, wordt het mij koud om het hart, al die leugens, al dat bedrog, en dit op alle niveaux, de weldenke en bewust levende mensen zijn gewoon radeloos wat te doen, bijvoorbeeld artikel demoniserend over Putin, in een Duitse krant, dan lees je het commentaar in de reacties die zijn totaal van een andere waarde en zien Putin als heel redelijk, en begrijpelijk, maar eis een overweldigende macht bezig, die vrees ik maar op één manier is tegen te houden!
  Vriendelijke groet, heb het druk met mijn tuin, en mijn geopereerde dochter!

  1. JENNE, je hebt helemaal gelijk, het is niet makkelijk voor ons ont-wikkelde mensen. Je ziet het voor je neus gebeuren en de mogelijkheid om iets te veranderen, door het denkpatroon van ver-wikkelde mensen te doorbreken, wordt kleiner omdat uiteindelijk het plannetje van de NWO doorgaat, het creëren van chaos en daarmee (existentie)angst. Ik denk dat mijn aandeel ter verbetering van dit (3D) leven maar een bescheiden deel is. Voor mezelf heb ik veel bereikt, ik zal al die bewustwording voor geen prijs willen missen. Sinds Oboema weer weg is uit NL, zijn hier alleen nog chemtrails te zien en dus geen ‘blue skies’ maar ‘white skies’. En wat was ik toch blij met die oer-Hollandse blauwe lucht! Groetjes, ook mijn tuintje roept…

  2. Beste Jerry, in ons leef systeem worden ze dagelijks gecreéerd, halve gare kromme volkomen psychopatische wezens in mensen gedaante,
   deze zelfkant van onze mensheid, is snel groeiende, gepust door de om altijd nieuwe afwijkende zieke mensen vragende media, maar uiteindelijk geeft de meerderheid van de gezonde mensheid altijd de doorslag.

  3. @Paul
   Ik weet niet of het beesje vervelend is want er is kennelijk nog geen specificatie van.

   @Jenne
   Gewoon de evolutie over je heen laten komen Jenne, je houdt het toch niet tegen kerel! Of met de woorden van King Leonidas; “accept it, it makes you stronger!”
   http://www.youtube.com/watch?v=TGekpJoPfTk

  4. Jerry, 54,8 ben geen king Leonidas, en ik kan alles aanvaarden, mits het over één komt met mijn denken en gevoelens, ook ik mag mijn leven leven naar mijn wensen, in respect met al het goede, ook in anders denken en handelen heb ik vaak het goede geconstateerd, ik wil niet generaliseren, dat is zinloos en niet goed.

  5. Je ziet teveel Apen en Beren denk ik Jenne, er is ook nog zoiets als acceptatie van het onvermijdelijke (I-Tjing als ik me niet vergis), zodra je het accepteert is het WEG! Trust me, I shit you not!
   En wat is er eigenlijk nou zo erg aan een niet-specifieke geslachts-indentiteit? Als het beesie er gelukkig mee is. Je geeft je kat toch ook variantjes?

  6. jah dit is het type gecastreerde x-loze gechipte ontzielde ingekorte kaalgeschoren dwerg gnoom nwo slaaf ondermens waar ze naar toe willen, en het begint al aardig te lukken zo te zien, borsten moeten er preventief af, is al gepopulariseerd

   Quote: ” The reason isn’t just a shortage of male recruits. It is part of a larger psychological strategy to render us dysfunctional and docile by undermining heterosexuality and the nuclear family by denying/erasing male-female differences. We are victims of Orwellian social engineering so successful that we don’t even realize it happened. ”

   Military Wages War on Your Gender
   http://www.savethemales.ca/002120.html

  7. Jerry, 54,11

   Heb zo mijn persoonlijke ervaringen met mensen, alle soorten die er bestaan, daar waren hele mooie en goede bij, en ook vreselijke slechte, ik oordeel niet, en veroordeel zeker niet iemand op voorhand, om zijn anders zijn, maar vindt het wel steeds sterker onze samenleving overschaduwen, en dat werkt storend en wekt aver’sie op.

  8. Hyper Alert, wat jij hier schrijft houdt mij ook al een poosje bezig, met welk doel gebeurt dit allemaal.
   Het komt in alle facetten van onze samenleving steeds sterker naar voren, het stoord ons samen zijn, het duid aan wat en welke goede of slechte is, bezien van uit jouw persoonlijke stand punt.
   Ken je Jack Vance, de waanzinnige planeet, ben bang dat dat ons voorland is.

  9. @Hypert

   Ondermens… je begint een beetje als Heinrich Himmler te klinken Pypert, alsof jij de sexuele voorkeur bent ven de gemiddelde NL’er! hahaha 😯
   Als je de mescaline nou eens uit je onbijt laat, ach, ik wil je ook niet uit je natte droom helpen. 😈

   @Jenne

   Ik heb er niet zo’n last van moet ik eerlijk bekennen, misschien evolueren we er nog wel een derde been bij, who knows?
   Putin is net een oud wijf, daar zou ik niet teveel naar luisteren, maar ook daar ieder zijn ding.

  10. Het is maar net wat je wilt zien. Zelfde met remote viewers, alles gaat alle kanten op en alles is er al en is er altijd al geweest. Zoek een patroon op en maak het jouw waarheid, lang leve de tunnelvisie zei de machinist.

  11. jah Jerry kweenie maar het schijnt “social engineering” te heten, de media zijn er mee volgepompt, groeten van piper alpha haaah, interessant boek wel Jenne ! kende ik nog niet, toevallig gooi ik wel groen poeder door mijn ontbijt, zou het daar door komen?

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Piper_Alpha

   ” De verre planeet Tschai wordt bewoond door verschillende soorten intelligente wezens, waaronder de Chasch, de Wankh, de Dirdir en de Pnume. Elk van deze soorten heeft een menselijk “onderras” onder zich, dat sterke uiterlijke gelijkenissen met hen vertoont. Deze mensen fungeren over het algemeen als slaaf of dienaar, en al snel rijst het vermoeden dat zij uiteindelijk wel eens van de aarde afkomstig en door domesticatie gewijzigd zouden kunnen zijn. Elk van de vier boeken verhaalt van Reiths avonturen met een van de soorten, en de boeken zijn daarnaar vernoemd: ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Tschai,_de_waanzinnige_planeet

  12. Het was een valse start! zei een klootviool ontstemd. Normaal sla ik deze toon nooit aan.
   tis raar tis raar maal waar in de grobbenbollengrotverdikkie

  13. hmmmm in een ‘rakende lijn’ ging het balletje weg, jullie zitten goed ingetapt in het Veld zeg, was intensief bezig om weer iets schools op te rakelen over Tangent lines en zo, vanwege het mysterie van een elektrisch oscillerende LC schakeling, de basis van een kristal ontvanger; een radio zonder batterij, een spoel die aan zelfinductie doet verbonden aan een condensator die zichzelf laat opladen

   The LC Circuit
   http://www.youtube.com/watch?v=v3-HwZMThzQ

   4.5 The Soft Touch (finding tangent lines)
   http://www.karlscalculus.org/calc4_5.html

  14. Jerry 54,15

   Ik heb er ook geen last van, wat ouwe wijf’en betreft, ik denk dat je deze dames onderschat, ze zijn vaak een stuk sluwer en réalistiser als ouwe mannetjes, of als Obama kweetjes

  15. Hyper Alert,
   mijn vader en waarschijnlijk vele andere Nederlanders hadden in de laatste oorlog een cristal ontvanger, elke avond als ik in bed lag hoorde ik bom bom bom, hier radio vrij Nederland, en dan kwam het verhaal met de code woorden, vertelde mijn vader mij later, heel geheimzinnig in mijn kinder tijd, om mijn vader zo op zijn knieen bij een geheim luikje in de vloer te zien zitten luisteren, mijn moeder stond bij het raam op de uitkijk, me later van bewust geworden.
   Vreemde atmosphere voor mensen die dit niet hebben meegemaakt moeilijk te bevatten, als je zo iets verteld.

  16. Er schemert iets door wat ik graag wil delen.Het gaat er niet om geloof ik in God de Bron het zuivere van al wat is. Want dat is mijn perceptie van het denken.Gelooft god de bron het zuivere van al wat is in mij.

 4. JaNee, 54,26 jij als schilder/créateur, doet er goed aan het woord God, te vervangen door de Créateur, bouwer, van dit alles, bezoek de plaatsen waar hij is uitgebeeld als de schepper van dit alles, het al oude Byzantium.

  1. JaNee, mooi, zachte tedere beweging, je moet oppassen er moet passie in het innerlijke aanwezig zijn, is dat jouw gezicht onder het schilderij, groet Jenne

  2. Het zuivere wit in dit werk is de oorsprong van de passie voor mij jenne.
   Uit het witte licht ontstaan alle kleuren.
   Nee is niet mijn gezicht onder dit schilderij geen idee waar die afbeeldingen vandaan komen.

  3. Ja het heeft iets ruimtelijks, maar dit soort werk kan vele ondertitelingen dragen, maar de grote Chinezen zijn voorlopig on over troffen, ach en vele anderen, ben zelf erg gecharmeerd van Nicolas de Staël, maar heb ik je al aan gegeven, mijn zoon schilderd weinig op dit momemt heeft een mooie jonge vrouw bezwangerd en dus nestje bouwen, hij heeft het er druk mee, t’is jammer het onderbreekt zijn ritme, maar alles op zijn tijd.

 5. De CIA heeft zich al blijfend in Kiev gevestigd, dat is slecht nieuws, Torsten Kramel, geeft een mooi overzicht, en voorspeld een big bang, denkt dat Rusland geen Russen laat afmaken door USA betaalde killers onder leiding van een Jood, trouwens ik hoop het ook niet, dat kromme USA-EU-NATO gedoe moet eens een lesje krijgen, maar ik ben bang en met mij vele anderen dat er moed wil speeld om een grote oorlog te creéeren om de financiele crisis op te lossen, zo was het en zo is het nog steeds, helaas.

  1. John Brennan is idd geweest naar Ukraine. Onder vaalse naam en documenten.

   Het is zo dat alle bevels komen uit USA, nieuwe regering heeft geen idee hoe moeten ze probleem oppakken. De gebouwen die nu bezig zijn in Slovyansk, Kramatorsk en in Donetsk algemeen zijn onder kontrole van Berkut (flikken die ondervuur waren op maydan in Kiev), gewoone mensen en mannen die militaire diens hadden gevolgd. Ze zijn wel gecoordineerd door Russische FSB… Meja… wat vragen ze exact? Referendum? Wel, t’s wat Kiev niet wilt goedkeuren.

 6. Put your head in your ass, dat is toch wat de meeste mensen, doen zich in een onbenullig oderwerp ingraven, als een soort verstandsverbijstering, hun energie verspillen aan onbenullige onderwerpen, in de 6à iger jaren een boekje gekocht van een Vlaamse schrijver, en de titel is het bastion van het onverstand, dat is wat ik hier mee bedoel, het wordt die heren van de NWO zo gemakkelijk gemaakt, al die zich zelf overschattende nullen, ze maken er in no time 0,0 van.

  1. Ik eb het zojuist even geprobeerd Jenne 🙁 kan er echt niet bij, dacht dat ik best wel een beetje soort van lenigachtig was, maar nee hoor. En stel dat je wel zo lenig bent….dan komt het volgende probleem; ga nie passen volgens mij. Ff googlen voor een instructie video ofzo?

 7. Beste COZMIC, dit heet beeldspraak, zou jij moeten weten, er is een Nederlandse schilder die heeft een schilderij gemaakt waar de dame afgebeeld, een acrobate, met wit gesminkt gezicht, beetje debiele uitdrukking op haar gelaat zo van ze begrijpt zelf niet goed wat er met haar gebeurd, ik dacht dat Melle de schilder was, groet!

  1. Probleem met technisch ingestelde beelddenkers Jenne, die willen altijd alles met kop en kont oplossen. Ik zat ook nog met het ademhalingsprobleem namelijk. En wat als je honger krijgt en je kop zit in je reet? Zulk soort dingen kunnen mij minutenlang wakker houden.

 8. LS…

  We worden al zo lang belazerd en belazerd en belazerd… Hoe wrang het ook is, deze analyse zit angstig dicht bij de waarheid. Ook de schijnbewegingen in Nederland zullen uiteindelijk leiden tot de complete overheersing van de Nazi / SS USA / Gladio / Satanisten van het Vaticaan en Corporate America. Als het al niet zo ver is !

 9. Dit zal Rusland doen ingrijpen, het is nu zeker Blackwater, psychopatische USA-CIA huurmoordenaard aanwezig in de Oost Oekrainse provincies waar ze ongewapende burgers liquideren.
  Rusland heeft diverse divisies para troepen klaar staan, want ze willen dit addergebroed levend in handen krijgen.
  En zo als gewoonlijk het gecorumpeerde westen weet van niks, het is om te grienen wat een wereld, en ietsje verder op zijn ze met grascirkels bezig.

 10. Beste Nederlanders,

  Mijn medeleven in verband met de crash van de Boeing die werd neergeschoten boven de Donets. Ik hoop dat de Nederlandse autoriteiten deze moord of provocatie zllen grondig onderzoeken en laten weten aan de mensen wat er echt gebeurd is.

  Vandaag 2014/09/03 jaar … we zijn al zover met oorloog in het centrum van onze Europa.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.