Advertentie

Oekraïne: NATO’s neo-nazi-militaire organisaties..!!


William Engdahl is een uiterst erudiet wetenschapper, die ons voorgaat in bewustwording van donkere manipulaties op vele terreinen. Klik op zijn foto voor een ander artikel van zijn hand, hier op WantToKnow
William Engdahl de uiterst erudiete wetenschapper, die ons voor blijkt te gaan in bewustwording van donkere manipulaties op vele terreinen.

Dr. William Engdahl was de man die onze ogen opende met zijn artikelen en columns over GMO, genetisch gemanipuleerde organismen. Hij was het die als een van de eersten doorzag, wat voor duivels plan achter deze GMO-research en mooie praatjes schuil gaat. Zijn boek ‘Seeds of Destruction’ is een meesterwerk in dit opzicht en zou door iedereen gelezen moeten worden, die onze voedselvoorziening een warm hart toedraagt, en onze planeet en de mensheid wil helpen beschermen.

Dr. Engdahl is ook analyst van de politieke situatie in de wereld en het onderstaande artikel plaatsen we graag als vertaling hier op de site. Er is namelijk alle reden toe. Want ondanks het feite dat president Poetin geen lieverdje is, verre van dat zelfs, betekent dit natuurlijk niet, dat de ontwikkelingen in Oekraïne dusdanig zijn, dat Poetin nu de Zwarte Piet toegeschoven moet krijgen. Poetin, zo blijkt overduidelijk uit de analyse van Engdahl, doet niets anders dan keihard het machtspelletje van het Westen (EU en VS) doorbreken.

Het machtspelletje van de PowersThatBe, berust op nieuw op een vuil valse-vlag-operatie, die net als alle andere van dit soort operaties, berust op misleiding en manipulatie. Het artikel hieronder laat keihard zien, hoe Oekraïne het volgende land is in de reeks landen, die moeten vallen, om de heerschappij van de VS en vooral ‘de krachten achter de schermen’ van de VS, te verstevigen. In die zin is het niet een ándere actie dan er regelmatig binnenlands plaats vindt in de USA.. Valse-vlag-operaties zoals die om het wapenbezit onder particulieren in de VS te beperken (Boston en Sandy Hook), valse-vlag-operaties om totale heerschappij en controle te krijgen (9/11), enz.

En er is natuurlijk nog een argument waarom Poetin ingrijpt.. Want deze situatie is simpelweg te vergelijken met de Cuba-crisis van begin jaren 1960? Feitelijk zeker, want dit keer is het het Rusland van Poetin, dat geen vreemde mogendheden op zijn stoep wil hebben. Zoals omgekeerd de VS geen inkijk wilde hebben van de Russen, die kernwapens op Cuba wilden stationeren.
Een ‘vreemde mogendheid’ die vlak onder de neuzen van Russen, financieel kan manipuleren en de basis kan vormen voor ontwrichting in Rusland zélf..!  Een ‘vreemde mogendheid’, die onder het mom van ‘Democratisch Oekraïne’ de leiding krijgt over het kernwapenarsenaal van dit land..! Lees het artikel hieronder en je visie op de ontwikkelingen in de Krim, zijn ge-update..!

* * *

x

’t Oekraïne-conflict:
over neo-nazi-militaire organisaties..

De verkrachting van Oekraïne:
Fase II is aangebroken

x
2014 © Dr. F. William Engdahl (28022014 – origineel HIER)

2014 © vertaling Guido Jonkers

x

De ontwikkelingen die zich sinds november 2013 in Oekraïne afspelen, zijn verbijsterend en bijna onbegrijpelijk.. Een president, die legitiem gekozen werd, zoals bleek uit alle internationale verkiezingsmonitoren, Viktor Yanukovich, is uit zijn ambt verdreven en uit zijn presidentiële paleis, werd gedwongen te vluchten en wordt sinds die tijd afgeschilderd als een crimineel, nádat er meer dan 3 maanden aan protesten aan deze ontwikkelingen vooraf gingen. Het zijn met name de krachten uit de zogenaamde ‘oppositie’ die verantwoordelijk zijn voor de terroristische aanslagen en de geweldadigheden.

gene sharp compositiion
Naast het uiterst sluwe, structureel ontwrichtende werk om revoluties te veroorzaken, zoals door Gene Sharp ontwikkeld, blijken er dus nog wel degelijk geheime para-militaire krachten aanwezig te zijn, die werken voor de ‘krachten achter de schermen’.. De betrokkenheid en manipulaties van het IMF wijzen opnieuw richting het topje van de ‘geld-piramide’ als het brein achter deze machtsspelletjes..

Wat had deze man misdaan volgens de leiders van de opstand..? Yanukovich had een uiterst vaag aanbod van de EU afgewezen om tot een EU-lidmaatschap te komen en leek te gaan kiezen voor een concreet aanbod van de Russen, dat het land een onmiddellijke verlichting van de betalingsbalans zou geven van zo’n € 15 miljard. Daarenboven zou het land kunnen profiteren van een lagere prijs voor het Russische aardgas, dat niet alleen door het land stroomt als transito-product, maar ook voor binnenlands gebruik wordt aangewend.

Washington leek die afwijzing niet te willen accepteren en het gevolg is de catastrofe waar we nu in zijn aanbeland. Het blijkt dat een uiterst geheime, militaire Neo-nazi-organisatie, gelinkt is aan de NAVO (!), een doorslaggevende rol heeft gespeeld, met de doelgerichte sluipschutter-aanvallen en gewelddadigheden, die leiden tot de ineenstorting van het wettelijke gekozen overheidsapparaat. Maar het Westen lijkt nog niet tevreden met deze ineenstorting van de Oekraïne; het is nu de beurt aan de mannen van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) om met harde condities te komen rondom het aanbod van ongeacht welke financiële hulp uit het Westen..

Victoria Nuland: 'Fuck the EU'.
Victoria Nuland: ‘Fuck the EU’.

Het diplomatieke akkoord van eind februari
Na het fameuze en gelekte telefoongesprek van enkele weken geleden, van de VS-vice-secretaris van Buitenlandse Zaken Victoria Nuland met de VS-ambassadeur in Kiev, waarin ze de details besprak van wie zij in de nieuwe coalitie-regering in Kiev wilde, en waarin ze de EU-oplossing omschreef met een ‘Fuck the EU, ging de EU haar eigen gang. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier stelde voor, dat hij en zijn Franse collega Laurent Fabius, naar Kiev zouden vliegen om een oplossing te vinden, vóórdat het geweld zou escaleren. De Poolse minister Radoslaw Sikorski werd gevraagd de beide mannen te vergezellen. Het gesprek in Kiev vond plaats en deze EU-delegatie was aanwezig, president Yanukovich, de drie oppositieleiders en een vertegenwoordiger van Rusland. De VS was niet uitgenodigd.

Deze interventie van de EU, zonder steun van Washington is uitzonderlijk te noemen, en toont een dieper wordende kloof, sinds de laatste twee maanden, tussen beide partijen. Feitelijk komt het erop neer dat het dit keer de EU was, die het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken een stevig ‘Fuck the US’ toebeet; de EU zou het zelf wel oplossen.. Na stevige gesprekken, kwamen ALLE genoemde partijen tot een vergelijk: er zouden nieuwe presidentiële verkiezingen komen in december 2014, een terugkeer naar de grondwet zoals die tot 2004 had gegolden en een vrijlating van oud-premier Julia Tymoshenko uit de gevangenis. Dit compromis kwam tevoorschijn na een maandenlange chaos en bleek een uitweg voor alle betrokken partijen…

Dit diplomatieke compromis duurde niet langer dan 12 uur.. Toen brak de hel los!
Sluipschutters begonnen met het schieten op de menigte op 22 februari in Maidan of het Onafhankelijkheidsplein.Er brak grote paniek uit en de oproerpolitie trok zich zelfs terug in paniek, volgens vele ooggetuigen. De oppositieleider Vitali Klitschko trok zijn toezegging aan de diplomatieke deal terug, er werd geen reden voor gegeven. Het verdere verhaal is bekend en Yanukovich ontvluchtte Kiev.

una unso oekraine

Maar de vraag die tot op de dag van vandaag dus nog niet beantwoord is, is de vraag wie de genoemde sluipschutters in stelling heeft gebracht..! Volgens veteranen uit de Amerikaanse inlichtingendiensten, kwamen deze sluipschutters van een ultra-rechtse militaire organisatie, die bekend staat als de UNA (Ukrainian National Assembly – Ukrainian People’s Self-Defense (UNA-UNSO)

Vreemde Oekraïnse ‘Nationalisten’..!
De leider van deze UNA-UNSO, Andriy Shkil, werd tien jaar geleden de adviseur van toenmalig premier Julia Tymoshenko. UNA-UNSO was ook de organisatie die in 2003/2004, gedurende de door de VS-geïnitieerde ‘Oranje-revolutie, pro-NATO-kandidaat Viktor Yushchenko steunde, tegen zijn pro-Russische opponent, Yanukovich. UNA-UNSO zorgden voor de veiligheid van de aanhangers van Yushchenko en Julia Tymoshenko op datzelfde Onafhankelijkheidsplein in Kiev in 2003-4. Volgens velen heeft deze UNA-UNSO ook nauwe banden met de Duitse ‘Nationaal Democratische Partij’ (NDP).

Ultra-rechtse beweging die het 'voor het volk opneemt'..?? Een twijfelachtige en uiterst discutabele, maar vooral zichtbare (!) manifestatie.
Ultra-rechtse beweging die het ‘voor het volk opneemt’..?? Een twijfelachtige en uiterst discutabele, maar vooral zichtbare (!) manifestatie. Of hoe een ‘valse-vlag’-operatie er ook uit kan zien..!

Sinds het uiteenvallen van de Soviet Unie in 1991 blijken de paramilitaire leden van UNA-UNSO al áchter elke revolte te zitten tegen Russische invloeden. De enige overeenkomst bij al deze gewelddadige campagnes, is het ‘Anti-Rusland-thema’.. En deze organisatie is niet, zoals in de westerse media wordt vertelt, een groep die bestaat uit Oekraïnse nationalisten, maar een onderdeel van de geheime NATO-organisatie ‘GLADIO’, zoals onthuld door genoemde veteranen uit de Amerikaanse inlichtingendiensten.

US the raperVolgens deze bronnen, is deze ‘UNA-UNSO’ ook betrokken geweest in de winter van 1991, bij de Litouwse ‘Winter van 1991’ (officieel bevestigd), de Soviet ‘Coup d’etat’ in de zomer van 1991, de oorlog om de ‘Pridnister Republiek’ in 1992, de anti-Moskou Abgezië-oorlog in 1993, de oorlog in Tjetjenië, de door de VS georganiseerde ‘Kosovo-campagne tegen de Serviërs’ en de oorlog in augustus 2008 in Georgië…!
Volgens deze rapporten zijn de paramilitaire eenheden van UNA-UNSO betrokken bij ELKE vieze oorlog die de NATO heeft gevoerd, in de post-koude-oorlog-periode, waarbij er altijd vóór de belangen van NATO werd gestreden.

‘Deze mensen zijn uiterst gevaarlijk huurlingen die overal ter wereld worden ingezet om de vuile oorlogen van NATO te voeren, en dat te doen onder de ‘valse-vlag’ van Rusland, omdat deze groep pretendeert pro-Russisch te zijn. Dus voor de goede orde: DIT ZIJN DE KWADE GEESTEN, en vergeet dus het etalagewerk van de gemaskerde ‘opstandelingen’.. Dit zijn de mannen die de trekkers van hun sluipschutterwapens hebben overgehaald en op onschuldige burgers hebben geschoten..” zo verklaren de genoemde bronnen de achtergronden van deze opstand.

Het 'goede werk' van John McCain, achter al die fijne 'volksopstanden', lijkt uiterst waardevol. Voor de VS dan. En uiterst opzichtig...
Het ‘goede werk’ van John McCain, achter al die fijne ‘volksopstanden’, lijkt uiterst waardevol. Voor de VS dan. En uiterst opzichtig…

En als dit nu waar is, dat UNA-UNSO feitelijk niet behoort tot de ‘Oekraïnse’ oppositie, maar feitelijk een top-secret NATO-eenheid is, die gestationeerd was in Oekraïne, dan betekent dat weer, dat het eerder genoemde diplomatieke EU-vredesverdrag gesaboteerd is door een belangrijke speler, die niet bij de diplomatieke gesprekken in Kiev op 21 februari aanwezig was, namelijk Victoria Nuland’s Ministerie van Buitenlandse Zaken.

En zowel deze Nuland als de ultra-rechtse Republikeinse senator John McCain hebben contact gehad met de leider van de Oekraïense oppositie, de ‘Svoboda Partij’. De leider van deze club is openlijk anti-semitisch en verdedigt in het openbaar de daden van het hoofd van de SS-divisie die in WWII in de Oekraïne huishield.. Deze partij werd in 1995 opgericht en noemt zichzelf de “Sociaal-nationale partij van Oekraïne’ en gebruikt een swastika-achtig logo. Svoboda is daarmee het electorale deel van en voor de neo-nazi-organizaties in Oekraïne, zoals UNA-UNSO.

Nog een andere sterke aanwijzing dat de hand van deze Victoria Nuland achter de gebeurtenissen zit in Oekraïne, is het feit dat het nieuwe parlement in Oekraïne waarschijnlijk akkoord zal gaan met de keuze van Nuland, om Arseny Yatsenyuk van de partij van Tymoshenko te benoemen tot tijdelijk hoofd van het nieuwe kabinet. Hoe het allemaal ook uitpakt, het is duidelijk dat Washington een economische verkrachting van Oekraïne heeft voorbereid, daarbij haar controle over het IMF als wapen hanterend. (Internationaal Monetaire Fonds).

 

En het IMF? Dat plundert de kroonjuwelen van Oekraïne..!
Nu de ‘oppositie’ in staat is gebleken om een democratisch gekozen president te verbannen, de nationale oproerpolitie ‘Berkut’ heeft opgeheven, eiste de VS meteen dat Oekraïne zich zou ‘onderwerpen’ aan de eenzijdige IMF-condities, voor het verstrekken van monetaire fondsen (geld.) In ruil daarvoor zou het IMF bereid zijn een lening van US$ 4 miljard te verstrekken.

Het verborgen belang van Oekraïne: het land is een knooppunt in de internationale verkoop van Russisch aardgas aan het Westen. Beheer over deze energie-infrastructuur is essentieel.
Het verborgen belang van Oekraïne: het land is een knooppunt in de internationale verkoop van Russisch aardgas aan het Westen. Beheer over deze energie-infrastructuur is essentieel.

In onderhandelingen afgelopen oktober, eiste het IMF nog, dat Oekraïne haar gas- en elektriciteitsprijzen aan de industrie en de bevolking zou verdubbelen, dat de Oekraïne het verbod op de verkoop van het rijke landbouwland aan privé-personen zou opheffen, de Oekraïense munt zou devalueren, fondsen voor de ouderen en de scholing van kinderen sterk zou reduceren en haar economische stucturen zou herzien, om ‘de begroting op orde te brengen’.

Maar voordat de door Moskou-gesteunde regering van Yanukovich vorige week werd omver geworpen, bleek Moskou bereid om maar liefst US$15 miljard van de schulden van Oekraïne over te nemen, en de prijzen van gasleveringen met ruim 30% te verlagen. Het was deze economische samenwerking tussen Moskou en Oekraïne, die Washington kennelijk koste wat kost wilde saboteren.

Maar zoals we zien is dit drama nog lang niet voorbij. De belangen hebben te maken met de directe toekomst van Rusland, de relatie tussen de EU en Rusland en de wereldmacht van de VS. Of in ieder geval dát deel van de macht in Washington dat méér oorlogen ziet als een belangrijk politiek instrument. 

Dr. F. William Engdahl 

geopolitiek analist en auteur van o.a.:

Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order’

x

venezuela democracy

 

308 gedachten over “Oekraïne: NATO’s neo-nazi-militaire organisaties..!!

 1. Het is de aloude containment-politiek, waarbij er een ring van westers/NAVO gezinde landen om Rusland wordt geschapen. Zodat het westen haar invloed tot aan de grenzen van Rusland kan hebben. Met China doet men hetzelfde. Het zijn dus allemaal zetten op het geopolitieke schaakbord, waar Brzezinski als adviseur van Obama ongetwijfeld weer zijn meesterstrategische visie in kan vormgeven. Uiteindelijk gaat het om de algehele macht over het Euraziatische continent, inclusief het Midden-Oosten.

  1. Hallo Arend, maar hoe en op wat voor manier krijgen ze al die millioenen handlangers mee, alleen met geld en goeie woorden gaat dit niet, wat is het dan ?
   Zo lang wij niet weten hoe zij de mensen hun meelopers handlangers bespelen, kunnen wij dit niet doorbreken.
   Hoe krijg je een normaal mens er toe om andere mensen te doden voor een rede die niet echt bestaat, toch teveel psychopaten dan.

  2. Jenne,
   Mensen verstoren in hun ontwikkeling.
   Genoeg methodes toch?
   Te beginnen met het onschuldige kind.

  1. Anna, in dit artikel lees je dat er een aardbeving was, men vermoed kunstmatig (haarp). Maar het was geen zware aardbeving en daarom concludeert men dat ze het volk willen manipuleren….hoe dank ook. Ik denk dat em-straling sowieso ingezet wordt. Of er is teveel elektriciteit in de ‘lucht’. Want er gebeuren veel ongelukken die een em oorzaak kunnen hebben.

  2. Monika,
   Ja…
   Mensen angst inboezemen en hopen dat ze aan zichzelf gaan twijfelen….

 2. Jenne, ze krijgen geen ‘handlangers’ mee. Ze zijn in staat het ‘grote ongenoegen’ te mobiliseren en kanaliseren naar het ‘afzetten van de leider’..! Snap je?
  Het is natuurlijk de schimmel verwijderen maar vervolgens de waterleiding lek steken. Of zoals we dat zeggen: ‘Of je nou door de hond of door de kat gebeten wordt, maakt niet zo heel veel verschil..’
  Door die ‘valse-vlag’-constructie, LIJKT het alsof er een opstand VANUIT het volk plaatsvindt, het volk waar jij ook toe behoort… Maar nogmaals: jouw onvrede wordt van je afgepakt en gemobiliseerd naar iets wat je eigenlijk HELEMAAL niet zou moeten willen.
  EN DAT beste Jenne, was PRECIES wat degenen wilden bereiken, die verantwoordelijk waren/zijn voor de chaos..

  Zo is het gegaan met ALLE valse-vlag-happenings. Zoals 9/11, Sandhy Hook, de Boston-bombings, de 07-07-2007 aanslagen in London en de aanslag op het Amerikaanse schip ‘Liberty’ door Israël, waar Egypte de schuld van had moeten krijgen. Etc. etc. etc.
  Door in onze eigen kracht te blijven, die niet weg te geven aan de eerste de beste nieuwslezer, Pauw&Witteman en/of president, heeft die alleen nog maar kans bij je, als je in je hart wordt geraakt door ‘OPRECHTHEID’.. EN niet door gladde leuzen als ‘Yes, we Can’..

  1. Vind het een hele mooie en treffende reactie.
   “Maar nogmaals: jouw onvrede wordt van je afgepakt en gemobiliseerd naar iets wat je eigenlijk HELEMAAL niet zou moeten willen.
   EN DAT beste Jenne, was PRECIES wat degenen wilden bereiken, die verantwoordelijk waren/zijn voor de chaos..”

   Jenne, volgens mij heeft Guido jouw ongenoegen op een hele goede wijze uitgelegd.

  2. Ja GUIDO.J,

   Ik begrijp dit wel maar toch, begrijp ik het ook niet, beetje vreemd, maar al die ogenschijnlijke normale mensen, zijn instaat om in opdracht de vreselijkste dingen te doen, ik begrijp niet waar het mens zijn blijft op zo’n moment.

  3. Guido, bedankt voor deze artikel uit de 3D wereld! Is belangrijk voor de komende dimensies 😉

  1. Arend,
   Eigenlijk wel bijzonder deze naam Crimea Region.
   Krijg allerlei associaties bij deze bewoording 😉

  2. Haarp om de pyramide te verwoesten? Of misschien is er een apparaat aangezet in de pyramide die dit veroorzaakt. Wie zal het zeggen. Ach het blijft giswerk, totdat we er met onze neus bovenop zitten.

 3. Deze Mijnheer is niet gekozen door de Oekrainers, dus heeft helemaal geen zeggenschap, over dit land, er moeten nieuwe verkiezingen komen plus een referendum, wel of niet zich verbinden met Rusland.

  1. Paul, hier een paar reacties van je link over Arseniy Yatsenyuk 😀

   ashtar commander
   5 uur geleden

   self proclaimed prime minister this nazi puppet of european bankers should b prosecuted

   ·
   6
   Mariuta Mihai Dan
   7 uur geleden

   Pray people, pray!

   spirittoo
   5 uur geleden

   Said the us ILLEGALLY installed puppet. Russia wouldn’t be “invading” if your illegal ass wasn’t up there talking.

   Vladimir Petras
   4 uur geleden

   This guy should hang by the balls! Fuc$ing Scumbag!
   Beantwoorden
   hambonemcgee
   7 uur geleden

   This EU puppet guy is about to have his ass handed to him.

   MM Mc’kain
   3 uur geleden

   This guy is a joke… The man is a big JP Morgen front-man!
   Кирилл Полянский
   1 uur geleden

   Hell yeah america! Had no business in Iraq Iran serbia lyvia… Entered other countries with your fucking democrFUCK whatever you call it. And now you care about Russia trying to protect and gain stability? Are you fuck’n crazy ????

   Shortcut. USA put your long shitty nose in all dirty cases and now you fucking care thats somebody did it for example YOUR WAY ? вы ахуели совсем?

   ·
   Leger des Stijl
   8 uur geleden

   this man is a traitor to his people. ur words meen nothing u hypocrital sockpuppet.

   Željko Jovanović
   2 uur geleden

   He is some sort of GM organism, no brains… spine also. He is not even ukrainian ukrainians are hot people.. This guy.. he is ugly euroamerican facktard.
   Beantwoorden
   ·
   BooYaa69
   5 uur geleden

   President Putin didn’t start this war, those who armed the Ukrainians started this war. Mr Putin is simply putting an end to it! By military means!

  2. MONIKA, t’is maar net wat je graag wilt, er is nog steeds een soort gemene stemmings makerij tegen alles wat Russies is, jammer voor ze,
   als je een beetje nadenkt en weet wat er gaande is op deze wereld zul je direct begrijpen de noodzaak die Putin dwingt om in te grijpen.

 4. misschien wel tijd dat een bevlogen oekraïner een dependance van wtn in de oekraïne opzet om de mensen aldaar duidelijk te maken hoe “vrij” de verworvenheden van vrije westen , het vrije Europa wel niet zijn

  1. jah en hier een hoog economisch studerend iemand die de satanische stukjes nog steeds niet aan elkaar weet te plakken;

   quote: ” Jürgen Sommer · HES Amsterdam
   Ik lach me kapot. beging alweer te twijfelen over de betrouwbaarheid van deze site. Eerst wordt het IMF gezien als een vehikel van de Rothschil en concorten en nu wordt er koud beweerd de VS deze regering met neonazi kopstukken door de amerikanen wordt uitgeleverd aan datzelfde IMF. Terwijl dat laatste vlg deze site door de Joodse bankelite wordt beheerd. Natuurlijk.
   Beantwoorden · · 21 minuten geleden ”

   http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/03/vs-plaatsen-neo-nazis-op-sleutelposities-regering-oekraine/#.UxR7a5g24UQ

  2. Ik hecht geen waarde aan het medium, Hyper, maar wel aan de boodschap.

   Poetin is in mijn aanzien gestegen toen hij de invalsdreiging van de VN / VS wist om te buigen naar een ontmantelingsovereenkomst van de chemische wapens in Syrië. Op dat moment had ik het idee dat hij een andere agenda moet hebben dan het “Westen”. Het artikel wat ik plaatste past in dat geheel.

  3. Hehe, natuurlijk heeft hij een andere agenda dan het westen…gelukkig maar… we zien, de wereld krijgt nog eens de kans om goed na te denken.

  1. Dank voor deze link.
   Dit filmpje van ongeveer een kwartier MOET iedereen zien. Ook als je geen Duits kent. Het spreekt voor zich.
   Mogelijk kan Guido dit belangrijke filmpje ook wat meer in de picture zetten.
   Dit geeft inderdaad wel een heel ander beeld.

  1. Chipje of een botox-spuitje? Ik krijg er bijna medelijden mee, ze willen zo graag groot worden (de handlangers) en accepteren alles! Chantage, mindcontrol…hun ego is groter dan zij als mens aan kunnen. Dan krijg je misvormingen en uitschot…de onmenselijkheid wordt als menselijkheid geprezen…of wat krom is wordt recht getrokken.

 5. Ook hier woekert de propagandaoorlog.
  Zo even kom ik bij een bouwmaterialenhandel en daar staat gewoontegetrouw de tv aan met een of ander rtl mutsennieuws.
  Op het beeld stond met grote koeieletters,’HEBBEN WE RUSLAND NODIG?’
  M.a.w. kunnen we niet beter vijand worden van Rusland naar goed amerikaans voorbeeld.
  Zo wordt jan lul hier in dit moddergat ook een oorlog ingemasseerd.
  We zouden allereerst ons massaal moeten keren tegen dit soort hoeren, de telegraf incluis.

  1. De mensen zijn bang gemaakt, ze denken als ze dat geloven wat de msm hen verteld, dat ze dan ‘safe’ zijn. Het is te gek voor woorden…de mens is geen mens meer, of hij is het vergeten 🙄

  2. De westerse media is tot roep toeter voor de USA/ZIONISTISCHE/CORPORATEN VAN OORLOGS MATERIAAL geworden/verworden.
   van objectieve nieuwsgaring is al lang geen sprake meer.

 6. Kijk er komt toch beweging in de wereld van uit de USA hele positieve
  berichten lees zelf maar.
  http www operationamericanspring.org/
  En dan mevrouw Merkel die tegen Obama zegt, Putin leeft in een heel andere wereld, haal je de koekoek!!!

 7. Geachte vrienden van de WTK club, wie weet welke personen van invloed, politiek of anders Vrij Metselaars zijn in Nederland, t’is belangrijk om te weten, hier in Frankrijk gaan de mensen zich echt zorgen maken, zelfs in F.M. kringen, om dat ze overal een vinger in de pap hebben, zelfs op plekken waar je ze het minst verwacht, de vraag is worden wij wereld wijd geregeerd door hen.

  1. Ter verduidelijking ben lid van een filantropische club, zoveel van je inkomen, naar …?
   Ook debateren we over wereldse zaken, en soms over …?
   Hebben wel contact met de F.M. maar zijn het niet, of misschien sommige wel, nou in elk geval ik niet.

  2. Jenne, ik ben een Vrij Knutselaar. Wij staan een deel van ons inkomen af aan gereedschapswinkels.

  3. @ COZMIC, je zou versteld staan hoeveel stille vooral verzwegen armoede er heerst onder soms voor rijk doorgaande wel gesteld interessante mensen, die echt hun bijdrage hebben gehad aan onze samenleving, ken er verschillende bijzondere beetje deftige hongerlijers, nou die helpen wij dan.
   COZMIC bestaan er dan nog gereedschaps winkels, hier ken ik er nog een de rest super de puper.

  4. Jenne ik ben lid van de RNF. We lachen ons vaak dood gewoon over alle obstakels heen van lui die met bibelbonse pap worden opgevoed. Na afloop zitten we continue in het ziekenhuis omdat we er weer geheel in zijn gebleven. Is er ook nog zere neus zaken te foen?

  5. Ik ben vrijgezellig in allerlei opzichten . Wij geven alles aan jan en alleman zonder aanzien des persoons en liggen daarna in een deuk om de verbaasde gezichten.Wij doen alles op eigenwijze, zonder last of ruggespraak.Hebben lak aan gezag en autoriteit , en doen niet mee aan regels en wetten.Wij willen ook totaal geen macht over iets anders dan onszelf daar macht gelijk staat aan verantwoordelijkheid, en die van onszelf weegt zwaar genoeg. Wij zijn geen geheim genootschap en hebben geen rare handdruksels of rituelen. Wij pulken rustig in het openbaar aan onze rode neuzen en schaamte is ons onbekend.

  6. We zijn immers ook NIET soeverein te krijgen. We zijn eerder vrije radikalen net geschoren heren van goede huizen. Van GOEDE klucht en vaak in Zwart/Wit verband niet van elkaar te scheiden. Door Dik en Dun zijn we elkaars grote vrienden in menig hilarisch verband. Wie zijn wij eigenlijk?
   http://www.youtube.com/watch?v=kSWQy7fU3EM

  7. Ik kan jullie zo vertellen wie jullie zijn, als kind kreeg ik van mijn moeder een mooi vrolijk balonnetje aan een stokje, prachtig stond in een vaasje naast mijn bed, de volgende morgen hing er iets slaps vormloos aan het stokje, ik was er verbaast over, maar daar na is het me meer overkomen in mijn leven, als ik onbegrepen door het onbenul van sommige mensen, ja dan zie ik weer dat vormloze balonnetje voor me wat een des illusie.

 8. Dit zag ik net op een Duitse website het volgende, het is een reactie onder een artikel over Rusland en Oekraïne

  Een bekende waarzegster heeft het volgende voorspeld…

  op 5.12.2013:
  “In het gesprek met STIMME RUSSLANDS (stem van rusland) kan ik iets vertellen wat ik nog nooit heb gezegd:
  Rusland zal wereldwijd invloedrijker worden dan de VS en China…Er komt opnieuw een revolutie in Tunesië en een machtswissel in Libië. In onze regio zijn bovendien natuurfenomenen te verwachten, als b.v. sneeuw in Egypte. In Saoedi-Arabië komen er aller vooruitzicht na overstromingen, waarschijnlijk in Djedda.
  De wereldkaart gaat veranderen in het jaar 2014. Dat zal uitwerkingen op Rusland hebben. R. zal bovendien een groot georganiseerde terror-aanval moeten afweren. Dit lukt na alle vooruitzicht dank zijner veiligheidsbesturen, maar ook dank zij bepaalde technologieën, die vooreerst geheim worden gehouden en geen concurrentie wereldwijd kennen.”
  ‘Overigens: Het sneeuwde in Egypte na 112 jaar voor het eerst weer op 13-12-2013, dus maar 8 dagen na de voorspellingen’

  Ik heb dan ook meteen gevraagd hoe die waarzegster heet? Weet niet of er een antwoord komt gezien het aantal reacties, bijna 1500…maar misschien heeft iemand hier een idee, wie het was??

  1. En over de technologie…misschien wel een compleet schild voor bescherming over het hele land..soort koepel met elektromagnetische-terugkoppelnde ijzersterke ‘energiemuur’, waar niets door heen kan…

  2. De enigste verandering die ik kan waarborgen zijn de verschillende slangetjes in mijn lichaam, toekomst gericht bestaat er een kans op korte schaal van zelf healing en het weder opstaan van wie ik ooit was in kracht. De rest kan van mij part instorten, overspoelen en/of qua machts structuur veranderen. Ze doen allemaal lekker wat ze niet kunnen laten zegt mijn voorspeler in hoogst eigen persson.

  3. hmmm apart Moon want onlangs las ik ergens op internet iets over Rusland dat over ultra hyper futuristische defensie (scalar?) techniek zou beschikken, hoe was het ook al weer met Iran, die nulpunt energie uitvinder, die had het over zo iets een tijdje terug, heeft hij het ‘spul’ aan Poetin gegeven? veiligheidskooi tegen de Cabal, zou geweldig wezen ergens, ergens zie je aan Poetin dat ie iets heeft en weet, iets positiefs…. zonder die inktzwarte graf martelkelder blik van wijlen Daffie Duck… zou Jenne dan toch gelijk hebben? en dan begint het ingewikkelde financiële verhaal van DAvid Wilcock toch bewaarheid te worden, misschien wel,

   en ik zag ergens een reportage van een asperger gevoelig tiepje die het had over het opzettelijk vernietigen van blanke genen door geforceerde vermenging, elke Friese blondine doet het tegenwoordig met een zwarte broeder, liefst van het zelfde geslacht, anders ben je niet cool, vanwege de empty-mtv proganda, en de bpa wijven hormonen in doorlekkende plastic flesjes van Dupont en Unilever, je hebt maar 1 lever en die moet kapot kennelijk, ze hebben iets op hun lever, het gif komt er druppel gewijs uit, ik ben nogal fan vaak van mixjes persoonlijk, daar niet van, maar goed die vermenging schijnt planmatig strategisch negatief te zijn…. weet niet zeker hoor… op de Denver Airport vrije knutselaar schilderijen was te zien dat ook blond dood moest… waar ik Jenne vaak over hoor…. zou toch zonde zijn…. grappig intelligent lekker onnozel politiek incorrect ventje met duidelijk Nederlands grappig steen kolen ingliesh;

   ARE THE JEWS ALIEN LIZARDS ? I thought it was a crazy idea until I studied it
   http://www.youtube.com/watch?v=GoyahR-rp_I

   http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1023-financial-tyranny?showall=&limitstart=

  4. Ach AnnaII, we zijn maar met zo weinig mensen die bewust bezig zijn met hun leven, en wereld gebeurtenissen, en dan zelfs op deze toch mooi site zitten er nog genoeg onbenullen tussen, die niet willen begrijpen dat al die zo ver weg schijnende gebeurtenissen hun dagelijkse leven direct beinvloeden, het is nog steeds na mij de zondvloed, jammer maar inherent aan de mens, zij/wij verdienen niet beter.

  5. Anna, geweldig!! Ja dat is ze…mooie verschijning, ze straalt liefde uit. Dank je wel.
   De meesten hier in het westen denken het allemaal te weten, houden vast aan verhalen die altijd maar halve waarheden blijken, en daaruit gaan ze doen alsof ze de wijsheid in pacht hebben. Uiteindelijk is het alleen een soort ontkenning of neerkijken op alle niet-westerse potentialen…we zullen zien, ik aanvaard in ieder geval iedereen die authentiek is en in liefde leeft.

  6. ODETTE, wij kijken veel naar de Engelse TV, in Engeland is 20% nu gekleurde mensen, hoe komt het dan dat 80% van omroepers/nieuwslezers gekleurd zijn, ik begrijp dat dit nooit meer is terug te draaien, dus we moeten er mee leven, en waarom ook niet?
   In Nederland het zelfde beeld, en waarom ook niet?
   Zijn de oorspronkelijke Nederlanders er gelukkiger door geworden, nou ik denk van niet, en dat geld voor heel Europa, maar met het afvallen van elke generatie, normaliseerd dit beeld zich steeds verder, je kunt er flauwe grapjes over maken, en er om lachen, maar Amsterdam huilt waar eens werd gelachen.

  1. Nou dit is wel een beetje erg dillitanterig gedacht het gaat niet om een partijtje vechten maar om de mensheid, die naar de afgrond wordt gevoerd.

  2. Wat is hier amaturistisch aan Jenne? Krijgen mensen ineens vlekken voor hun ogen als ze dit hebben gezien? De mensheid wordt te pakken genomen door jongetjes die vroeger werden gepest op school. Ja ze verdienen een pak op hun broek en zonder eten naar bed. Ga mij nu niet de les lezen over eeuwen ongerechtigheid want dat is ook zo, maar dat veranderd niets aan de situatie door je continue je focus er op te blijven vestigen. 7 Miljard mensen, allemaal anders….

  3. Slo(g)an Poa, Mit da billuh bloat gude partie. Klets en klats tot striemens toe…

  4. Er zit ook een bekende in bij het posters rijtje. Een bekende van de WTK reageerders 🙂 Zoekplaatje

  1. @Monika; toeval bestaat niet. 🙂

   SIMFEROPIL/ AQMESCIT (QHA) – A Ukrainian scientist discovered the oldest pyramid in the world. Most interestingly, it was found in the most beautiful corner of the country, in Crimea.
   As the ICTV channel reported, the finding was revealed by accident, when during his test alternative methods of finding water Ukrainian scientist Vitalii Goh discovered underground unknown object, which proved to be a giant pyramid of 45 meters in height and a length of about 72 meters. Goh said that the pyramid was built during the time of the dinosaurs.
   “Crimean pyramid” has a truncated top, like a Mayan pyramid, but its appearance is more like an Egyptian. It is hollow inside, and a mummy of unknown creature is buried under the foundation.
   “Under the foundation is a small body in the form of a mummy long 1.3-1.4 meters with a crown on his head.”
   “There is a resonance chamber of so-called Sphinx. The pyramids were built in the era of the dinosaurs,” says the scientist in an interview with ICTV.
   It remains unknown who build the pyramid.
   The unique building is the oldest on the planet, says Vitalii Goh.

   http://qha.com.ua/world-s-oldest-pyramid-found-in-crimea-116152en.html

  2. Je post echt niet voor niets Sun! Jouw piramide linkje werdt gelijk gebruikt door een zekere Chriske (voor de wat langere hier aanwezigen wel bekend) op grenswetenschappen een dag later 😉
   En voor Paul met zijn boek over de DSM-5 gids gisteravond en vanmorgen tot een artikel verworden op niburu.nl 🙂
   Er wordt wat afgelezen en gespiekt vanaf andere webstites naar WantToKnow. Ze willen allemaal weten! Goed van jullie! (of is het de bekende synchroniciteit? Nahh….)

  3. euh jah reken maar dat ik dit piramide bericht heb geabsorbeerd, ik bedoel maar, sommige nieuwtjes moeten een tijdje indalen…

  4. En omgekeerd Odette 😉
   De piramidelink gaat zeker al meer dan een week viraal.
   Op diverse sites.

  5. Bedankt Odette voor je leuke reactie!! 🙂 Zo helpen we elkaar weer verder met onze ontdekkingstocht.

   tja, ik ben erg benieuwd wat anderen daar nou van denken. de pyramide en de mogelijke eerste Haarp installatie in de oudste pyramide op Crimea. Zou wat zijn, soms lijkt het alsof we het allemaal wel weten, maar wat zou ik daar graag willen zijn, om het gewoon met eigen ogen te zien.

   http://www.bibliotecapleyades.net/piramides/coppens_pyramids04.htm

   “Gokh added further speculation that these pyramids were part of a global system, whereby various rather high-tech regulators – the pyramids – were used to receive cosmic energy, which was modified, and then distributed across the planet. According to Gokh, the pyramids were scientific instruments, there to control and stabilize the land masses of planet Earth. Add to this the date he proposed for their construction: the system would be approximately 16,000 years old – or date from 14,000 BC.

 9. Laten we maar realistisch de boel bekijken, en gewoon er van uit gaan dat WWIII voor de deur staat, dat geterg van Rusland blijft maar door gaan, duidelijk dat er huurmoordenaars zijn ingezet door west Europa bij de rellen in Kiev, nu de NATO in de Oekraine, USA oorlogs bodem in de zwarte zee, ja de eind tijd is niet meer ver af,
  klinkt theatraal, maar het kan verkeren, ik hoop dat Putin zijn hoofd koel houdt, we zullen zien, welterusten!

 10. Nederland steekt met kop en schouders boven de andere EU landen uit, wat betreft het navolgen van de grote baas de USA, in het demoniseren van bijvoorbeeld Rusland, liggen daarom er ook Atoombommen opgeslagen in Nederland !

  1. Naar het schijnt hebben we hier ook ‘Zure Bommen’ – бомбы кислоты in huis… Auwgurken – соленья uit blik/pot zijn het andere alternatief.
   Prada, ze zijn nogal erg lekker van smaak als de Russen komen.

 11. Neder’Le’Hand = Het Centrum’Py Van Recht’Sp’Raak & Geld. Alle M’8 Dien’IT Hier’Zo Te K’Ow’Men Om Dr’Na’Aha 1 Groot Sc’Haak Bord’Je In Handen Te H’Ebbe’Nn … Dat Noem Ik Loog’Ik’Aha … Asl Ware Het Een Schaak’Part’Appeltje’Eitje … Net Asl Een Schaak’Part’Ei … Met 1 Sc’Heit’Ss’Rechter Er B’Oven = ICC In Den Haag ! Elke Mening Van Welk Individu Dan Ook Is Ir’Relevant Om’Dat Deze Zich Groter Acht Dan Het Ge’Heel Der Dingen …

  1. @ Yge

   Zo te lezen zitten je schrijf tanden nog steeds los op je toetsenbord… Tijd voor een schaakspelletje met die Oekraense .Russen

 12. Het is bedroevend dat deze oorlogs hitsers er mee weg komen, geen woordje van protest uit de Europese landen, ze staan er bij en kijken er naar, tot het moment dat ze een schroeilucht in hun neus krijgen maar dan is het te laat.

  1. Hallo Jenne, hier is een soort protest van de buitenminister van Estonia aan het bellen met Ashton van 26 februari. Hij vertelt haar over zijn bevindingen over de situatie na zijn bezoek in Kiew,
   via you tube (beschrijving onderaan) kan je die niet meer beluisteren/zien zonder in te loggen daarom via deze Zwitserse blogger

   http://alles-schallundrauch.blogspot.nl/2014/03/abgehortes-gesprach-zwischen-ashton-und.html

   ‘Officers of Security Service of Ukraine (SBU) loyal to the ousted President Viktor Yanukovich have hacked phones of Estonian Minister of Foreign Affairs Urmas Paet and High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Catherine Ashton and leaked their conversation to the web. The officials discuss their impressions of what’s happening in the country after the revolution. The gist of it is that Ukrainian people have no trust in any of the leaders of Maidan.
   However the most striking thing of all is the fact which concerns the use of force during the revolution, particularly the snipers who killed both protesters and officers of the riot police. Mr. Paet reveals astonishing information which confirms the rumours that the snipers were employed by the leaders of Maidan.’

   Men weet dus heel goed wat er gaande is!

   Krim-oorlog van 1853 tot 1856
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Krimoorlog

  2. Je zou haast wensen dat die hele rotsooi van oorlogs makers het zwijgen zou worden opgelegd voor eens en altijd, het zijn net ratten elkaar klopjes op de rug gevend gerustelend lachjes, het is niet de eerste keer en zal ook niet de laatste keer zijn, wij laten het gebeuren.

  3. Het is werkelijk ongelooflijk hoe alles verdraait wordt/werd, alles draait om geld en macht. Ik blijf erbij Putin doet met zijn acties niets verkeerd. En idd Jenne dat lachje nog van Ashton, totaal wereldvreemd, heeft alleen dollar biljetjes in haar ogen en straks lekker van haar pensioen genieten. Het erge is ook nog dat zulke lui gesteund worden door kreukelige wetgeving…glibberig als slakken zijn ze.
   Ik hoop van harte dat de mensen het spel doorzien en de kans op verandering, die met dit hele gebeuren mogelijk is, herkennen.

  4. Hallo beste mensen, het kan toch niet zo zijn dat wij en al die anderen die reageren, op alle sites het wel herkennen en kunnen plaatsen in de contexst van verdraaing leugen en bedrog, die god mag weten waarom wordt gevolgd zonder noemenswaardige tegen stand door al die pseudo psychopaten lijders/leiders van de EU en USA, het is een werkelijke samenzwering op weg naar de NWO, onderleiding van ?die tot het in slavernij Voeren van de totale wereld bevolking, en het gebeurd gewoon in daglicht, schepen vliegtuigen sancties, geniepige pesterijen, ik hoop dat Putin het red tegen deze samen zwering met een Joods Zionistisch Nazi tintje, groet en welterusten.

 13. Het stuk over GMO heb ik niet gelezen, dus kan daar geen oordeel/mening over geven, maar het stuk over Oekraïnse neo-nazi’s die een geheime Amerikaanse/NATO sabotagegroep/provocateurs zou zijn, bevat een aantal feitelijke onjuistheden. Ik ga ze niet allemaal hier ontkrachten, maar een paar:

  Auteur:
  “Dit diplomatieke compromis duurde niet langer dan 12 uur.. Toen brak de hel los! Sluipschutters begonnen met het schieten op de menigte op 22 februari in Maidan of het Onafhankelijkheidsplein.”

  De sluipschutters hebben geschoten op de dagen voor het diplomatieke compromis van 21 februari en niet erna. De explosie van geweld begon op 18 februari en niet zoals de auteur heeft geschreven op 22 februari. De explosie van geweld was de aanleiding om nu echt een compromis te sluiten en was niet een reden waren het compromis explodeerde.

  Auteur:
  “bleek Moskou bereid om maar liefst US$15 miljard van de schulden van Oekraïne over te nemen, en de prijzen van gasleveringen met ruim 30% te verlagen.”

  De Russen hebben geen 15 miljard aan schulden overgenomen, de Russen lenen 15 miljard aan Oekraïne, die in 2015 al weer terugbetaald moet worden.

  De gasprijs is inderdaad met 30% gedaald, maar de gasprijs die Oekraïne betaalde was dan ook mega hoog. In juni 2013 betaalde Oekraïne $430 voor een kubieke ton gas, terwijl Europese landen zoals Duitsland niet meer betaalde dan $360. De prijs volgt de olieprijs, gemiddeld over 2013 heeft Oekraïne gemiddeld $412 betaald. Landen als Duitsland en Hongarije hebben extra gas geïmporteerd vanuit Rusland en dat weer geëxporteerd naar Oekraïne voor $380.
  Daarnaast is niet de prijs van belang ook de minimum af te nemen hoeveelheid gas. In de internationale gashandel is het gebruikelijk om minimum hoeveelheden af te spreken qua afname. Als een afnemer niet de minimale afgesproken hoeveelheid afneemt, dan moet de afnemer een boete betalen (vaak een bepaald percentage van het niet afgenomen gas, moet toch betaald worden). Dit is ook gebeurd tussen Rusland en Oekraïne, niks bijzonders dus zou je zeggen. Echter de minimale afname hoeveelheid voor 2014 is zo hoog (zoveel gas heeft Oekraïne nooit afgenomen) dat de verwachting is dat de minimale hoeveelheid bij lange na niet gehaald kan worden. Toch zal Oekraïne een deel van het niet afgenomen gas moeten betalen en zal de korting van 30% weleens volledig kunnen verdampen.

  Auteur:
  “In onderhandelingen afgelopen oktober, eiste het IMF nog, dat Oekraïne haar gas- en elektriciteitsprijzen aan de industrie en de bevolking zou verdubbelen,”

  Het IMF dat de prijs voor industrie en de bevolking in stappen met 40% zou worden verhoogd. Dit is fors, maar al een stuk minder als men weet dat de industrie en de bevolking maar $50 per kubieke ton gas betaald. Diezelfde ton gas werd in 2013 door de Oekraïense overheid voor $413 van Rusland ingekocht. Overigens weet ik uit persoonlijke bron dat de gewone burgers geen moeite zou hebben gehad met die 40% verhoging. De weerstand zal vooral gekomen zijn uit de hoek van de oligarchen, die veel industrieën hebben die hele grote gas verbruikers zijn.

  Auteur:
  “dat de Oekraïne het verbod op de verkoop van het rijke landbouwland aan privé-personen zou opheffen,”

  Deze maatregel was vooral bedoeld om de voedselvoorziening en voedselexport niet in gevaar te brengen. Ook is het een vaak gebruikte methode om zwart geld wit te wassen.

  Er zijn nog meer zaken die niet kloppen of onvolledig / eenzijdig zijn, maar hier wil ik het bij laten.

  Goed om te weten!!

  1. ROBERT, het losschroeven van de Oekraine is gebeurt in een tijd dat Rusland niet Rusland was, maar een puppit state van het Zionisme met Soros voorop en Jeltsin/Jeltsman als handlanger, al grote industrien werden voor een appel en een ei verkocht aan Joodse/zionistische Russen?, De Oekraine heeft in het Westen een groot stuk Nazi denken zitten die in WWII veel Joden, Russen hebben vermoord, deze lieden hebben nog steeds contacten met de Europese Nazi’s.
   De Oekraine heeft de mooiste landbouw gronden van Europa 15 meter diepe zwarte aarde, en daar kijken de westerse vergifmengers, Monsanto gretig naar uit, dan om de boel even snel leeg te zuigen doormiddel van Chevron en Shell, en aan de inwoners is ze zo als altijd niets gelegen.
   Het constante verdraaien van feiten en wetenswaardigheden, nog steeds via het Gladio denken, waar door Rusland/Putin constant in een verkeerd daglicht wordt gezet, dit heet demoniseren.
   Het ergste in dit gebeuren is als altijd weer de zieke corrupte Media die de mensern constant brain washed, en zo als uit Uw relaas ook wel blijkt moeite hebben om zelf een conclusie te trekken, en dus gemaks halve geloven wat de NOS, DWDD, P&W, en andere leugenaars rond toeteren.
   Beste ROBERT ga op zoek naar de waarheid, dan weet je ten minste waarover je praat/schrijft, Vr. Groet

 14. waar teveel info al niet toe kan leiden, helaas:

  Achtergrond info over de 37 pyramides in Crimea, gevonden door Vitaly Gokh

  http://www.bibliotecapleyades.net/piramides/coppens_pyramids04.htm

  “Instead, Gokh added further speculation that these pyramids were part of a global system, whereby various rather high-tech regulators – the pyramids – were used to receive cosmic energy, which was modified, and then distributed across the planet. According to Gokh, the pyramids were scientific instruments, there to control and stabilize the land masses of planet Earth. Add to this the date he proposed for their construction: the system would be approximately 16,000 years old – or date from 14,000 BC. “

 15. Het NRC publiseerd een artikel over de verre gaande samenwerking tussen Ned. geheime dienst en USA geheime diens, en dat is niet juist, want de Ned. geheime dienst maakt al jaar en dag deel uit van de USA geheime dienst, deze Ned. afdeling helpt mensen doden die ons nooit iets gedaan hebben, wat een verrot landje eigenlijk, met de Media is het precies het zelfde de NOS is de USA.

  1. Jenne, kan het dat heel Europa door de VS is ‘ingepalmd’. Want het is in alle landen zo. Na de oorlog is eigenlijk heel West-Europa onder het indirecte beleid van de VS gevallen. Sinds het wegvallen van de Oostblok, hebben ze ook in de nieuwe landen, zich onder het dekmanteltje ‘we beschermen jullie en helpen jullie land op te bouwen’ zich uitgebreid met hun leugens en valse intenties. Het kwaad voedt zich aan het goede, want ze weten om de ‘beperking’ van een goed mens en maken er misbruik van.

 16. Alle arme tuig van Europa is vroeger massaal naar Amerika vertrokken voor ‘The Big Dream’, maar ze komen inprincipe terug voor hun roots. Het zijn nog steeds crooks en dat zal dn ook niet veranderen. Met hun indoctrinatie van hun hele welzijn lopen ze de rest hier gewoon onder de voet. Voor (sorry naar Monika) waren de meeste Italianen die de dienst uit maakten met veel temparament. Men neemt oude gebruiken mee zoals elk volk overzee doet en hanteert. Daarmee plaatsen we dus mensen in hokjes en struikelen de hele tijd in negatief verband over hun cultuur en achtergrond heen. Vroeger waren we ook schorem van de zeven wereld zeeen, we zaten immers overal en op 1 stem had hele wereld Nederlands gesproken. Dus afgeven op anderen is eigenlijk je iegen straatje schoon spuiten want aan onze handen kleeft er net zoveel bloed en schande dat van welke ander land ter wereld ook. Eigenlijk zijn we allemaal tuig met een grote bek die elkaar graag naar het leven staan omdat onze afkomst niet strookt met die van de ander. Mooi heh?!

  1. Ik bezit een boekje waar in haar fijn wordt uitgelegt hoe de USA merderheid is los geweekt van hun roots, en langzaam maar zeker wordt opgegeten door de minderheden onder leiding van jawel, de Joodse zionisten, de fabel van de Italiaanse Maffia is flink aangedikt, er zijn veel films gemaakt over de Italiaanse Maffia die dan werden gefinancierd en gemaakt door de Joodse Zionisten, de beste en grootste USA Universiteiten zijn en worden gefinancierd door jawel weer op nieuw, Harvard meer als de helfy van zijn studenten zijn Joods, kan zo wel een uurtje door gaan, zo als het vroeger was in Duitsland is het nu in de USA, ze hebben de Media en de boekenuitgeverij in handen, alle grote internet bedrijven behoren hen, nou heeft niks met intelligentie te maken maar alles met nepotisme, en he toelaten door gecorrumpeerden die wel beter weten.

  2. PAUL, voor mijn gevoel klopt jouw verhaal niet helemaal, je moet meer achter de coulieses zoeken, wat soms zo op ons overkomt blijkt bij nadere beschouwing soms heel anders in elkaar te zitten.

  3. Ach, daar hebben we het ‘WE-spook’ weer!!!!!
   Wat heeft de buitenlandpolitiek van de schurkenstaat de VS, te maken met de gemiddelde amerikaan?
   Wat hebben de huisregels van de VOC en de roofkliek van de Staten van Holland te maken met mij of wie dan ook nu vandaag de dag?
   “We’ hebben de buitenladers naar binnen gehaald omdat ‘we’ geen zin hadden in de vieze baantjes”!
   Da’s misschien wel de meest klassieke mind fucker die ik ken.
   En, natuurlijk, iedereen kakelt dit al decennia na!
   (Als ‘we’ goed betaald worden…doen nederlandertjes alles voor geld)
   En de bedoelde ‘we’s” zijn niets anders als de vunzige corporaties die wel wat zagen in onmondige buitenlandse slaven!
   Ik heb nooit de nederlandse buitenlandpolitiek onderschreven en ik, als ‘we’ voel mij ook geen deel van de EU…!
   Net zo min als dat ik mij een Hollander voel. Aamme nooit niet!
   Altijd maar dat ge-WE! Bah. ‘We’ hebben een boel gouden plakken veroverd in Sotchji. Helemaal niet! ZIJ hebben een plak verdiend en niet we!
   “We’hebben er in het koloniale verleden een zooitje van gemaakt”
   Amehoela… ik verdom het om een nationalistisch jasje aan te trekken en mij te scharen onder het rapaille wat alleen aan eigen voordeel denkt ten koste van, en vervolgens zich verschuild achter de massa!
   ‘WE’…bah!

  4. Okay flush mij maar met jullie links denken uit boekjes. Zo voor spelbaar als gewoonlijk van ik weet ben het weer beter en trek het weer uit het verband. Het en/en/of verhaal. Way Else?
   FLUSH…. 😉

  5. @ Rob

   Je hebt gewoon gelijk, zo is het gewoon en helder opgebiecht.
   Dank!!!

  6. ROB, ik voel me op en top Friese/Nederlander, geschiedkundig en cultureel, voel me sterk verbonden met mijn voorouders en heel diep met onze literatuur, al die kwalen die jij benoemd zijn inherent aan het mens zijn, voel me ook niet aangesproken door de vaak onder de gordel steken, van alles en nog wat, en jij kunt je wel geen Hollander voelen, en niets met de EU hebben, maar je bent het wel en je leeft er ook, ik voel me persoonlijk geen nationalist, maar die illusies van mijn jeugd heb ik lang geleden al verloren, het goedkope jagen op geld is wat er speeld, het leven is er op geleeft te worden, een zo als van daag stralende blauwe lucht vol Vogel geluiden heerlijk toch dat is waarom het gaat, in vriendschap !

  7. Jenne jou vlieger gaat niet voor iedereen op, die duikelt vanzelf naar beneden als er weer geen wind te bespeuren valt. Steken laat je alleen maar vallen als je er naast breit. Gewoon je zelf blijven dan blijf je een mooi warm mens met inhoud dan een Simon Wiesenthal.

  8. en kunnen we het dan ook over het schorem van de islam hebben?
   de uitvinders van de slavenhandel
   die de europese kusten eeuwen hebben geteisterd…
   ohja, dat mag niet van de links-radicalen

  9. neeh, wat je niet mag zeggen is dat slavenhandel jodenkoek is… serieus….. dat is wat je niet mag weten, maar wel een historisch feit, volgens de originele bronnen, die ik tot nu toe ben tegen gekomen…
   Islam heeft bij mijn weten niets maar dan ook niets met slavenhandel te maken…. maar corrigeer mij als ik het verkeerd heb…

  10. Om ODETTE te benadrukken, de Phoenisiers kenden al vroeg de weg naar Engeland om Tin te verschepen, de vooral Algerijnse zeerovers haalden al vroeg slaven van de Engelse en Ierse kusten, ook de Europese middelandse zee kusten werden regelmatig beroofd.
   De Slavenhandel in Europa werd gedreven door de Teutoonse riders die alle Baltische volkerten bijna hebben uitgeroeid van wege de handel in Amber, deze slaven werden verkocht aan de Joodse slavenhandelaren, die ze verscheepten uit de zuidEuropese havens, de geliefde Tartaren en aanverwand gespuis van de Kaukasus hebben millioenen mensen in de slavernij gevoerd, naar alle Moslim landen, wat een wereld eigenlijk, en het gaat nog steeds voort zeker 400 000 vrouwen uit de oude Sovjet landen worden misbruikt in Israel alleen al, er wordt ook over dit probleem veel vergaderd maar niets nooit opgelost.

  11. ODETTE, onsmakelijk Moslims mùogen tot 48 uur na het overlijden van hun vrouwen nog geslachtsgemeenschap hebben, met dit overleden en dode mens.
   Van dit soort denken begrijp ik helemaal niets, bij de beesten af.

  12. Trouwens dat eeuwigdurende gedemoniseer van de westerse slaven handelaren, ten eerste waren het vaak geen west Europeanen die deze handel beheersten, verder zijn er vele malen meer Europese, en slavische mensen tot slaaf gemaakt als zwarte Africanen.
   Maar om niet in de hypokrite hoek terecht te komen, er waren natuurlijk zieke psychopatische west Europese lieden die zich wel met de slaven transporten bezig hielden.
   Het is en blijft een probleem bij het beschrijven van historische criminele wandaden begaan tegen de mensheid, om toch de ruimte open te houden voor die gene die hier niet aan deel namen, en zelfs zich hier tegen verzetten, gelukkig is dit ook inherent aan de mens!

  13. MONIKA 27,15

   Ja zo staat het in de Joodse geschriften, en de Koran is niet veel beter in de beschrijving van en tegen over niet Islam aanhangers.
   Het zijn zij die ons als honden zien, of lever ons moeten zien volgens hun dogma, het is het zuiverste Nazisme.

  14. Het zijn dan ook de oosterse fylosofien die het diepe menselijke liefdes gehunker het beste adopteren en ook weer geven, het geeft je als niet gelovige de kans van overleven, geestelijk overleven en lering, ik ga naar bed welterusten.

  15. Jenne, als dat zo in de Talmoed staat…is dat een bewijs voor de wandaden voor de joodse elite….wal-ge-lijk.
   Trouwens als dat in de koran ook ergens staat, dan graag een link waaruit dit blijkt.
   Hier op dit moment ook zonneschijn en blauwe lucht, maar ik zie al weer het eerst kruis door vliegtuigstrepen getrokken, voor mijn neusje. Groet.

  16. MONIKA, zoek maar op Wikileaks Quoran/koran, er is genoeg te vinden, het beste is een bloq van een specialist, die vind je dan weer op Google, hier strakke blauwe lucht geen chemtrails, groet.
   Maar je kunt ook gewoon het nieuws of de oude geschiedenis lezen, maar doe dit maar niet vandaag, geniet maar liever van het mooie weer!

  17. Ja Jenne, zal ik doen 😉 Ik geniet altijd van de natuur. Ben veel aan het wandelen en aan het observeren. Woon niet ver weg van de Maas en bossen. Heel veel vogels in de tuin, de 2 ieder jaar terugkomende dikke ‘dolly de duiven’ zijn er weer klaar voor. Ook op mij wacht het een of ander klusje 😀 Hier waren ook veel ganzen langs de Maas, maar dat is al weer over. Een belevenis zeker, als die boven je hoofd vliegen voel je letterlijk de energie. Dan wil ik altijd mee vliegen.

  18. O ja MONIKA, zo lekker door de lucht zwieren, en wat een amder uitzicht!

  19. SUN 27,25

   Toen ik in Wales U.K. woonde was er al sprake van Rabbit politiek, grote Moslim gezinnen, tegen kleine autenthieke U.K. gezinnen.
   En dit is overal onbespreekbaar, want je bent racist en anti anti, maar het is natuurlijk wel de werkelijkheid, maart ook hier is een stuk corruptie aanwezig, anders zou men er wel tegen optreden, maar ook dat is heel moeilijk, ook dit zal een eindstrijd worden, maar gelukkig lang na dat ik niet meer besta.

  20. Sun, heb je filmpje bekeken.
   Dat is precies de agenda van de NWO. Overal in de wereld raken de mensen steeds meer hun eigen cultuur kwijt en daarmee waarschijnlijk ook hun identiteit. De gecreëerde oorlogen en politiek wanbeleid doen de rest. Waarom de westerse mens zich minder voortplant, dat is de vraag. Ik heb wel theorieën hierover maar goed…ik kan er niet veel meer aan bijdragen 😀

  21. Monika, de dominante species waar weinig kruisbestuiving is blijven intact.
   @Cozmic, varkens zijn dan inmiddels uitgestorven :wink:.

 17. MONIKA, heel interessant artikel in THE THELEGRAAF Engels dagblad, over Joden die vochten met Hitler tegen de Sovjet Unie, soms is de geschiedenis duister om te lezen en vooral hier en daar onduidelijk!

 18. Nou nou, er zijn Blackwater huursoldaten gesignaleerd in de Oekraine, dat hou in dat er oorlog komt, want waar deze lieden opduiken vallen er bergen slachtoffers, en wat een ongelovelijke schofterige leugenaars die Amerikan, met Kerry op kop.
  Nou weten wij natuurlijk niets van wat er voor valt, maar als ik in de schoenen van Putin stond, zou ik er hard handig een eind aan maken, dat is de enigste manieer die deze lieden begrijpen.

 19. Ik vermoed zo dat het probleem van Putin is dat hij de afgelopen jaren de ene na de andere zogenaamde oligarch heeft uitgeschakeld, die zich onder de duurzaam gealcoholiseerde Jeltsin en met steun van de Amerikaanse oostkust en de Londense City de Russische bodemrijkdommen toegeëigend hadden, .
  En dat men nu door geostrategische omsingeling van Rusland en massieve propaganda, alsnog tracht die bodemrijkdommen in handen te krijgen.
  Waarschijnlijk valt dit aspect samen met het gigantische schuldenprobleem van de VS en de daarvan uitgaande dreiging voor de dollar en het op schulden gebaseerde welvaartsniveau van de Amerikanen. Denk daarbij ook aan de panische reacties van de VS toen eerst Saddam Hussein en daarna Gaddafi bekendmaakten dat ze hun olie niet meer in dollars wilden afrekenen.
  Mijn Franse kennissen meldden me trouwens vandaag dat onderstaande foto met een grijnzende Bernard-Henry Lèvy tussen President Hollande en Klitschko, voor hun erop duidt dat achter de opstand in Kiev dezelfde krachten schuil gaan die ook achter de chaotisering van Irak, Lybië, Syrië, Afghanistan en de oorlogsprovocaties richting Iran zaten.
  Ik ben er na zo’n veertig jaar politieke levenservaring onderhand echt van overtuigd dat er door de echte machthebbers (niet de op de voorgrond tredende marionetten) in de VS al heel lang een vuil spel wordt gespeeld dat afstevent op wereldheerschappij in de vorm van een plutocratie door een bepaalde ‘groep’ die ook de Westerse media controleert en stuurt.
  De tijd dringt (niet voor mij persoonlijk, want ik zal niet meer zo heel lang leven). Mijn restje hoop is gestoeld op een versnelde ontmachtig van de traditionele media door internet.

 20. @ Vanderwak,

  Hollande-Klitscho-Timoshenko-Levi, zelfde soort volk, een verstaander heeft maar een half woord nodig.
  Franse Ministers of Franc Macon, of Joods of beide tegelijk.
  De pseudo Oekrainse regering bestaat uit Nazi’s, of Joodse Oligarch.
  Engeland wordt jaar en dag door de Rothshilds geregeerd waar nu een grote groep criminele Joods Russise oligarchen bij zijn gekomen, zowel Europa als de USA worden door de of Franc Macon, Zionisten, Oligarchen, Joden geregeerd en gedirigeerd, en als je niet mee doet wordt je geliquideerd zo als Kennedy, zijn broer, en zijn zoon.
  Je moet natuurlijk niet generaliseren er zijn veel heel veel fatsoenlijke hele goede Joden, ik heb er vele gekend en nog, maar nepotisme is een sterk wapen, wat corruptie in de hand werkt.
  En welke leeftijd je ook hebt, elke dag is er een en die moet je beleven, vandaag weer strakke blauwe hemel geen chemtrails, groet.

 21. Ik denk dat de USA-Nato nu toch een denkfoutje maken, je kunt een Natie als Rusland niet constant pesten, nu weer USA jachtvliegtuigen naar Polen, ja op uitnodiging van Pölen, Awax’s boven Roemenie en Polen, die diep en ver in het Russise luchtruim kijken,en dan een kleine valse vlag operatie en het kan beginnen, het wordt geen ouderwetse oorlog, nee meteen het grote werk want de Russen weten misschien nog meer van de USA millitaire manieren als USA zelf, en wij kennen ook allemaal het spel wat er gespeeld wordt door deze USA en zijn handlangers je hoeft de kranten op het internet maar te lezen dan weet je genoeg wat er voor bereid wordt, als je Generaal Timmermans door Kiev ziet stappen, en dan leest er is geen Nazi te bekenen, lijkt een beetje op de jaren einde dertig, net voor de WWII,
  hoop het niet maar…, trouwens de mensen schijnt het niets te kunnen schelen, lekker voorjaars weertje, dag buurman …

 22. Ik geloof niet in deze nazi-organisaties of wat dan ook.
  Oekraïne wil apartheid en niets te maken hebben met Rusland en terecht! Rusland zal de wereld proberen te manipuleren, met excuses over fascisme en deze zo ver mogelijk proberen brengen. Wanneer Rusland in de 19e eeuw in 1944 Polen, Ingoesjetië, Tsjetsjenië en nog meer landen gedeporeerd had, spraken we dan niet over fascisme? En dat nog tijdens de 2e W.O., deze mensen hebben pas na 10 jaar de toestemming gekregen terug te keren naar hun geboortelanden wanneer deze al waren ingenomen door Rusland en Ossetië. Om de mensen uit deze landen te deporteren had Rusland geen reden. Jozef Stalin had uitgebracht dat de Ingoesjen samen gewerkt hadden met de nazi’s terwijl zij verplicht waren om met de Russen tegen Duitsland te vechten. Wanneer Rusland op de dag van nu de Kaukasus voor zich wil nemen en de arme landen o.a. Ingoesjetië, Tsjetsjenië en Dagestan geen apartheid geeft en deze rassen uit wil roeien, spreken we dan niet over fascisme? Voordat deze woord wordt uitgesproken over Oekraïne en andere landen zouden we eens naar de grootste land van de wereld ‘Rusland’ kijken en naar de geschiedenis van dit land kijken.

  1. Beste,

   Het is niet te vergelijken Fascisme en Komunisme! Idealogie met genocide niet aanvaardbaar.

   Oekraïne wil apartheid en niets te maken hebben met Rusland en terecht!
   — Oekraine is een aparte land sinds van van de Soviet Unie. PUNT.

   Rusland zal de wereld proberen te manipuleren, met excuses over fascisme en deze zo ver mogelijk proberen brengen.
   — Het is geen excuus. Het is feit! PUNT.

   Wanneer Rusland in de 19e eeuw in 1944 Polen, Ingoesjetië, Tsjetsjenië en nog meer landen gedeporeerd had, spraken we dan niet over fascisme?
   — Neen, dit is deportatie en geen genocide. PUNT.

   En dat nog tijdens de 2e W.O., deze mensen hebben pas na 10 jaar de toestemming gekregen terug te keren naar hun geboortelanden wanneer deze al waren ingenomen door Rusland en Ossetië.
   — Ossetie? Weet u waar deze land ligt?)) Ossetie dit is Georgie. PUNT!

   Om de mensen uit deze landen te deporteren had Rusland geen reden.
   — Volken die vechten met Nazis waren gedeporteerd. U moet dieper inkijken. En trouwens… U moet meer lezen over WO2. Waarschijnlijk denkt u nog steeds dat Berlijn was bezet door Amerikanen)

   Jozef Stalin had uitgebracht dat de Ingoesjen samen gewerkt hadden met de nazi’s terwijl zij verplicht waren om met de Russen tegen Duitsland te vechten.
   — Vind je dit niet normaal? Als je vijand hebt vlakbij je grenzen of in de land – dit is nog altijd vijand.

   Wanneer Rusland op de dag van nu de Kaukasus voor zich wil nemen en de arme landen o.a. Ingoesjetië, Tsjetsjenië en Dagestan geen apartheid geeft en deze rassen uit wil roeien, spreken we dan niet over fascisme?
   — Tsjetsjenie is een van de rijkste regio’s nu in Kaucasus.
   Voorlopig is arm daar, maar geloof me, ook zonder geld zijn ze daar nu gelukkig. Geen orloog, pension bestaat daar en volken leven in vrede met mekaar. Als u Kaukausus wilt meer verstaan, leer meer over deze regio.

   Voordat deze woord wordt uitgesproken over Oekraïne en andere landen zouden we eens naar de grootste land van de wereld ‘Rusland’ kijken en naar de geschiedenis van dit land kijken.
   — Yep, dit zouden we doen. Maar wel alle geschiedenis en niet enkel slechte kanten.

  2. Er staan nog wat rekeningen open, van duizende jaren mensen roof, slavenhandel, door deze Caucases figuren, geen medelijden mee, ook niet de Turken.

  3. U weet absoluut niet waar over U het heeft, U haalt alles door elkaar, Kiev was het laatste Oost Europese Rome, na de val van Constantinopel, te werk gesteld door de Rooms Katholieke pausen,
   Het grootste gedeelte van de Oekraine is Russies van historie en bewoners, de zuidelijke stulkken zijn al heel lang geinfiltreerd met een Germanic sausje, en Nazi’s op de koop toe.
   De Caucases is veroverd door Rusland om eindelijk eens rust te krijgen van die plunderende en verkrachtende Moslim volkjes.
   Corbatshef heeft Rusland verkocht en verkwanselt, met afspraken waar de USA zich nog geen dag aan heeft gehouden, ik hoop niet dat dit op een WWIII uitloopt, al dat geterg en gedemoniseer, van dit grote land
   wat in staat is tot buiten gewone krachten, gerzien in WWII een oorlog op twee fronten de Jappen in Mansjoerije en Korea verslagen een maand voor dat de Russen in Japan aan land zouden stappen gebruikte de USA atoombommen op burgers, met bijzonder weinig risico, de Russen hebben de Duitsers uit noord, oost, Europa en de Balkan verjaagd, ja dat zet bloed bij die alte kameraden, en ook nu zullen ze er niet zo gemakkelijk afkomen met de opgeslagen atoombommen in hun land, tegen de afspraak van de geallierden met Rusland, nee het westen is niet goed bezig, maar dat kan ook niet daar zijn ze te ziek van geest voor.

  4. @Jenne Euhm verkrachtende en plunderende moslimvolkjes? Wie bent u dan als ik vragen mag een vuile atheïst en vriend van al de andere verkrachtende, moordenaars die mensen in stukken snijden. Dat zijn atheïsten die lachen met moslims terwijl ze zelf van niks weten. Hahaha als je het zelf noch niet weet zal ik je het nu zeggen, dat de Atheïsten en de Joden die regeren mensen bedreigen met het doden van hun familie’s als ze geen aanplegen doen. Want mensen die geen geld hebben zijn makkelijk beïnvloedbaar toch? 🙂 @Yevgueniy Ik ben zelf van Kaukasus, geboren in Tsjetsjenië en Ingoesj van bloed. Ik zal zeker wel weten waar ik over praat. Ik zou graag naar de goede kanten van Rusland kijken maar heb nog niets goeds gevonden of gezien waar ik tevreden over kan zijn. Zelfs de mensen in Rusland zijn daar niet gelukkig. Alleen de Russen die in Moscou wonen maar dat is maar een klein aantal. Olie en al de dingen waar Rusland geld van haalt komen uit de zielige landen Ingoesjetië, Dagestan, Tsjetsjenië en ik kan weer voort gaan.

  5. Beste Kaukasus,

   Euhm verkrachtende en plunderende moslimvolkjes? Wie bent u dan als ik vragen mag een vuile atheïst en vriend van al de andere verkrachtende, moordenaars die mensen in stukken snijden.
   – Blijkbaar weet u niet hoeveel moeslims wonnen in Russische regio. Ik denk dat je vergeten over Tatarstan, Bashkorkostan en nog veel meer. Weet u hoeveel nationalitein wonen daar? Denk ik niet.

   @Yevgueniy Ik ben zelf van Kaukasus, geboren in Tsjetsjenië en Ingoesj van bloed. Ik zal zeker wel weten waar ik over praat. Ik zou graag naar de goede kanten van Rusland kijken maar heb nog niets goeds gevonden of gezien waar ik tevreden over kan zijn.
   — Spijtig genoeg ben je zelfs slecht bezig over je regio…van waar bent u exact? Grozny? Bent u opgegroeid in tijdens oorloogtijd? Als het is zo dan neemt u me niet kwaalijk. Jij bent niet de enigste, der waren moeilijke tijden, maar je weet beter dan me hoe gaat het in Tsjetsjenie nu. Niet slecht! Als je niet akkord bent, dan wilt hij zeggen dat je moet naar je vaderland gaan kijken hoe gaat het daar nu.
   Tsjetsjenie ligt heel ver van Ukraine.
   Ik weet dat u niet tevreden is van de Russische volk, daarom hadden jullie met Nazi meegevochten… en daarom deportatie werd gebeurd.

   Zelfs de mensen in Rusland zijn daar niet gelukkig. Alleen de Russen die in Moscou wonen maar dat is maar een klein aantal. Olie en al de dingen waar Rusland geld van haalt komen uit de zielige landen Ingoesjetië, Dagestan, Tsjetsjenië en ik kan weer voort gaan.
   — Alle groote steden wilt u zeggen, en niet in de dorpen. Blijkbaar weet u niet hoeveel geld worden in Caucasische regio ingepompt per mand.. wel, probeer je woede te verminderen en maak, dan je kennis met moderne geschiedenis begin te stijgen. Blijf niet achter, ga vooruit!
   Trouwens op RodePlein in Moscow had ik veel te veel Oezbeken gezien. Moscow is voor iedereen zoals alle groote steden

  6. Ukraine_Tjetsjenië-Ingoesj, ga eerst je geschiedenis maar eens bestuderen, van vooral die alles verwoestende hordes uit de Caucasus ontsproten.
   Mongolen – Hunnen – Turken dit zijn de grootste uitroei volkeren van de Caucasus en tot ver in Klein Azie, Europa, China etc.
   Alexander de grote heeft een enorm rijk gesticht niet zonder slachtoffers maar toch ook veel gecreéerd.
   Het grote probleem van de Mongolen, Turken, en later ook Arabieren, is hun dogmatsche geloof, geen Moslim minder als een hond, vrouwen worden gezien als huisdieren, in het kort het past niet in een wereld bewoond door mensen.

  7. Monika,

   Volledig akkord over middeleeuwen, vooral over Caucasus. Zelfs Armenië was klein broer en voorstander van Rome. Tsjetsjeniën waren ook christenen voor Osmaanse Imperie.
   Ik vind spijtig voor onze deelnemer (Ukr) dat zijn argumenten en gedachten hetzelfde als in de tijd van Dudaev. Deze generaal heeft oorloog gemaakt in deze regio – eerste was genocide van Russische volk in Tjetsjenie. En dit was echte genocide gemengd met criminele bandieten.
   Daarna zijn ze Dagestan binnenvallen met Soldiers of Fortune uit Midden-Oosten. Dagestaanse volk had hem zelf moeten verdidigen. En ze hadden dit goed gedaan. Trouwens deze volken allebij Moslims.
   Gelukkig, deze oorloog is voorbij!
   Maar onze jonge vriend blijft in verleden in slechte verleden…spijtig voor hem.

   Een ding waar ik niet echt akkord – Moslims. We hebben verschillinde religies op onze aarde. In elke religie zie ik niets anders dan positief.
   Ik denk dat je had bedoeld over radikale moslims die worden grotendeels gesponsord door USA en die gedekt zijn door Islam.
   Ik kan ze vergelijken met Katholieken uit mideleeuwen. Christendom is nu humane en heel verstandige religie. De juiste Moslims weten dit.

   Zelf ben ik gelovig, maar niet in de Kerk of Moskee.

   Ps: Bedoelde je Alexander de Grote – Tsar wiens naam werd gegeven aan het plein in Berlijn? Alexander Platz?

  8. Idd, excuseer… eerlijk gezegd zijn we met kleine ploeg, graag dat iedereen kan ons volgen

 23. ‘Pro-Russian population in Lugansk (Eastern Ukraine) gets rid of euromaidan in their city, Benny Hill version :))’
  …is een reactie op de volgende korte video waar je Oekraïense activisten ziet tijdens het oprichten van een Euromaidan in de stad Luhansk in de Oost-Oekraine. Echter alleen bijna want ze worden door de bevolking met ‘eer’ ontvangen…
  http://www.youtube.com/watch?v=wh6CebmfqWQ

  1. Wel, ik zie dat het volk vecht nu tussenmekaar en niet meer met politie, Berkut of regeering.

  2. Beste Monika, lees en huiver wat er aan gaat komen is zeker niet Bennie Hill.
   “” kopp.verlag.de “” dit is nog steeds het voorspel, er worden diverse valse vlag operaties geplant, en dan ?

  3. Yevqueniy, ik heb het gezien je link:
   http://www.youtube.com/watch?v=LO05WOzRAR8
   Alleen ik versta niet meer als fascist…
   Kan je me laten weten wat er gezegd wordt, zeg maar samengevat? Alvast bedankt.

   Jenne, het liegt er idd niet om wat Kopp schrijft, soms denk ik hoe meer mensen weten dat er false flags mogelijk zijn, hoe minder de kans dat het gebeurd…

  4. Monika,

   Als je gaat goed kijken naar deze video, dan zal je zien dat er een man met militaire camouflage staat op de podium.

   Kortom volk wilt niet dat hetzelfde zoals in Kiev gebeurd in hun stad.

   Ga weg – Benderen en Fascisten.. Jullie hebben geen recht om in deze spreken… Wie gaat verantwoordelijk nemen voor deze jonge militairen die dood zijn, en gewoone volk.
   Dit kunt u hier zien https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%20&sm=3

   Als ik denk dat zoiets in mijn stad kan gebeuren dan voel ik me niet goed.
   Benderen is de Nazis. Ze komen uit West-Ukraine

   ps. Stemmen in Crimea… tja.. 96%

  5. Yevgueniy en Monika; Euro Varken Zwamneus Hanssie Balenmaar viel kennelijk niet erg goed op dat Benny Hill PVV Propaganda Plein, de bevolking walst het euro-podium in korte tijd compleet plat, heftig om te zien, maar goed de mensen daar geven nog om iets zo te zien en ze zijn scherp en lossen het even daadkrachtig op met z’n allen.

   gezellig bakje koffie doen en ondertussen wat kleiduiven schieten uit het raam;

   http://www.youtube.com/watch?v=lcsq3dX-_xw
   Майдан Снайперы-боевики 20.02.14

  6. Yevgueniy en Monika; Euro Varken Zwamneus Hanssie Balenmaar viel kennelijk niet erg goed op dat Benny Hill PVV Propaganda Plein, de bevolking walst het euro-podium in korte tijd compleet plat, heftig om te zien, maar goed de mensen daar geven nog om iets zo te zien en ze zijn scherp en lossen het even daadkrachtig op met z’n allen.

   gezellig bakje koffie doen en ondertussen wat kleiduiven schieten uit het raam;

   http://www.youtube.com/watch?v=lcsq3dX-_xw

  7. Hyper Alert, niks ander soort vok, alleen andere ondervindingen en herinneringen, Rusland inclusief hebben 20 millioen mensen verloren voor hun vrijheid, en laten dit niet opnieuw gebeuren door een partij zieke nazi’s gesteund door andere EU nazi’s, met Merkel voor op.
   Wij hebben geen zeggenschap in dit alles ons laatste referendum ging gewoon de prullebak in, en welterusten Nederland slaap zacht stomkoppen.

  8. Jenne, spijtig genoeg het was zo…ik denk zelfs meer. Dit mag absoluut niet gebeuren. Een partij die radikale gedachten hebt, mag niet aan de macht komen! Dit is al beproeft geweest

  9. Yevgueniy,

   Rusland is Rusland en west Europa is West Europa, andere talen andere zeden, vooral andere volkeren, er gelden andere denkpatronen, maar wie heeft Tolstoy of oom Wana, Dowstoevski gelezen ja mijn generatie, ik 1X in Petersburg geweest en 2x in Smolens Oekraine met een oude vriendin van mijn moeder Olga Majarova, die door de Duitsers is weggevoerd om als slaaf te dienen, wil niet zeggen dat ik Rusland ken, maar ik vond en vind het aardige mensen die altijd maar weer door dat door en door verrote westen worden weggezet, als weet ik wat, ze tellen niet de USA GLADIO heeft zijn werk gedaan, helaas.

  10. Beste Jenne,

   Zo anders zijn we niet) Peter De Groote heeft dit geregeld in zijn tijd. Tsar die St-Petersburg heeft opgericht.
   Wel, dit is beste tijd tussen Koningrijk der Nederlanden en Russische Imperie. Trouwens idee over St-Petersburg is gekomen dankzij Nederland. Woorden zoals, stul, botsman, junga, matros en veel veel andere, trekken veel op Nederlands. Is dit niet zo?)
   Over arabische wereld heb ik totaal geen discussie)))) Dit is erg andere volk.

   Ik ben benieuwd dat je kon deze regio’s bezoeken en ook dat je deze bekende namen kent.

   Dit is een goede voorbeeld van passende erfenis van Europese culturen.

   Heel erg vond ik dat USA maakt onze regio’s kapot…op de dag van vandaag is het meestal meer en meer tegen Oost-Europa, Rusland en Midden-Oosten. En ze zeggen dat ze hun grenzen aan het beschermen. Zo’n primitieve uitdrukking..

   Mijn menning is dat we – europeanen, mogen en moeten veel dichter met mekaar werken. Engeland mag wel bij USA blijven, ze verdienen elkaar.

  11. Yevgueniy,
   Bedankt voor je toelichting. Ik dacht al dat het de Ukraïense mensen zelf zijn, die geen zin in deze machts-overname hebben. De meeste mensen willen rust en vrede. Rusland is vertrouwd, terwijl het westen eerder vreemd aanvoelt, tenminste kan ik me dat zo voorstellen.
   Het is goed dat het volk zelf aangeeft wat het wil of niet wil. En nog belangrijker is, dat er naar geluisterd wordt. Ik wil niemand kwetsen maar ik heb vertrouwen in het beleid van Putin en vooral in de mens. Ik hoop dan ook dat dit alles een impuls is om op een andere manier wereldpolitiek te bedrijven, behalve de door het westen geënsceneerde ‘revoluties’.

  12. Beste Monika,

   Het is zo dat Ukraine is verdeeld tussen Oost-zuid en West. Oosten (pro-russische, tja, ik zou zeggen mensen die meer naar Rusland kijken) en Westerse die nog steeds ideologie van Hitler propaganderen. De meeste fabrieken, mijnen en de werkmensen zitten in de Oost-zuide kanten. In west-ukraine verwachten ze hetzelfde leven zoals in Europese Unie… hmmm… Zoals in Griekenland?)
   In Kiev waren meeste mensen uit Lvov, Ivano-Frankovsk en nog paar regio’s waar ze echt radikaal zijn. Wel, Liberale macht, oligarchen en nazi/bendere nu aan de macht daar. Hysterisch zijn ze bezig enkel over Putin, Rusland, deportaties en propere Ukraine.
   Vervolg: Crimea is al Rusland (aparte verhaal over deze armste en mooiste regio). Goud is al naar USA gegaan als garant van credit die ze gaan geven (in USA bestaat geen inflatie, onnodige som geld die niks waard wordt doorgegeven als credit aan de regio’s waar zo’n soort revoluties gebeurd)..dit is nog niet bevestigd, maar het zal geen verassing zijn voor me. Heer Yatcenuk is niet echt propere mens en zonder ervaring volgens mij. Chevron (Olie company https://www.youtube.com/watch?v=_azgdnGBdh8 ) is nu probeert daar fabriek plaatsen om gas uitpompen…privee bedrijf uit US zet fabriek…aaach…deze bruine nazi macht in Kiev verstaat niet goed wat ze doen..
   Ik hoop dat we gaan geen burgeroorlog zien in deze land.

  13. Trouwens had ik nog nooit gezien meer adequate leider in Rusland sind val van de Sovjet Unie. Slim, correct en patriotisch.

   Dit is maar mijn menning. Zelf ben ik niet in Rusland geboren.

  14. Beste Yevgueniy,
   Zeer interessant wat je schrijft. Je weet natuurlijk meer over de situatie daar. Ik kan je mening en gevoel over Putin alleen maar bevestigen. Je hebt het mooi omschreven.
   Hyper Alert vond de speech van Putin, hier is een link.
   http://www.youtube.com/watch?v=PDLwu4E35us&list=UUpwvZwUam-URkxB7g4USKpg
   Jouw link over Chevron in Ecuador heb ik met veel pijn bekeken. Hoe is het mogelijk, wat daar gebeurde en gebeurt.
   Te bedenken dat dit maar een deel is van wat er in vele landen (ook in de Ukraïne?) speelt. Wat een schande!
   De tijd is rijp voor verandering…

 24. GUIDO.J,

  Moet je lezen ! the veteran to day, masonic ritual in the french revolution en nu geschreven door Jonas E. Alexis.

  Diepe achtergrond van wat er nu plaats vind in de Oekraine onder anderen.

  1. Ja Jenne heb het gelezen ben net zo verbijsterd als jij, want dit is een openbaring van het totale gebeurde van af de Franse revolutie inclusief de US burgeroorlog, en de daarop volgende politieke gebeurtenissen in Europa en elders op de wereld geleid door de Franc Maçon, deze op Judaistische basis gevormde club, is ook nu weer bezig, om slachtoffers te scheppen voor hun kromme denken, het verbijsterende is dat ze er altijd bij waren, maar nooit werden genoemd, zijn dit dan misschien die Alien, die wij zoeken, ze zijn gewoon onder ons en in mensen gedaante schaamteloos de wereld in vlam zettend!

 25. Jammer GUIDO.J, dat je zo vooringenomen bent in je beoordeling van mij, ben misschien oud, maar nog scherp van geest, je zou iets op kunnen doen van mij indien je zou willen, vriendelijke groet Jenne.

  1. altijd leuk die nieuwe interventies Jenne, je maakt het spoor vaak bijster op volgend onderwerp door steeds weer een nieuw en gezellig stukje aanvang tekst. Gelukkig lees ik niet altijd het toe gestopte stukje tekst omdat ik ook andere lelementen aan het ondervinden ben.

   Ach je blijft een mooi mens…

 26. HyperAlert — fake video…USA maak veel beter..vooral over Libie in de tijden van Kadaffi.
  Daar hadden ze heel groote dikoraties gemaakt, maar wel in Qatar) Wow dachten we..maar we hadden gezien meestal walse beelden gezien.

 27. Wind je niet op Yevgueniy, het komt zo als het moet komen, ze hebben allemaal hun plannen en scénario’s klaar liggen, beetje valse vlag hier en daar, gisteren iemand uit de USA horen zeggen de Amerikaanse burgers weten niet eens waar de Oekraine ligt op de landkaart, die arme donders leven in een Klein cirkeltje, als ze ooit door toe doen van het kwaad in hun land, verpulvert worden tot brandende sintels en as, zullen ze niet eens weten waarom, kijk op de journaal sites niks over Israel die Syrië bomberdeerd, wel als ze zelf een prak bommen op hun hoofd krijgen, de westers Media is volkomen in handen van de CIA, hou daar rekening mee, wens je eenfijne dag groet Jenne.

 28. Dank u wel Monika. Met mijn beste Nederlands probeer ik meevolgen in deze discutie.

  Eerlijk gezegd weet ik bijna niks over de situatie daar..Enkel belangrijkste dingen. Binnen enkele jaren zien we wel duidelijke situatie daar…

  Beste vrienden,

  Ik zou jullie willen vragen dat jullie blijven u eigen gedachten te beschermen en dingen/gebeurtenisen van alle kanten analyseren.

  Europa, Rusland, Amerika en China zijn echt grote en moderne gebieden.
  Voor paar weken wil ik mijn topic beeindigen met deze film.
  Als iemand heeft deze film nog niet gezin, graag deel ik deze uit https://www.youtube.com/watch?v=LPR2pNDnkPs of gewoon Zeitgeist een film die mijn visie verdanderd 5 jaar geleden . Der zijn 3 series.

  Met vriendelijke groeten,
  Yevgueniy

 29. Mensen die graag willen weten wat er met hen gebeuren gaat lees, op
  “”de.ria.ru “” hoe Europa wordt ingelijfd in het USA systeem, om de $ te redden wordt de Euro opgegeten, wordt er een koude oorlog gecreéerd worden er USA soldaten in Europa gestationeerd, waar Europa voor gaat betalen, wij kopen het USA Shalie gas, onze economie gaat er aan wat ons nog dieper in de armen van de USA zal drijven, nou lees het zelf maar of kop je kop in het zand en blijf lekker slapen.

 30. Een goede vriend van mij die nog steeds werkzaam is als een civil servant in Londen schreef mij dit ; wat zij willen is ” Total destruction of traditonal nations and values.
  Nou daar begint het inderdaad al aardig op te lijken, en de lijdende voorwerpen slapen lekker door, welterusten!

 31. Dat willen ze ons dan maar niet erbij vertellen de ‘grote media’, met dank aan Hyper!

  http://mario828282.wordpress.com/

  Was er geen CIA/nazi coup in Kiev op 22.2.14, dan was Oekraïne nu nog intact.

  Zeer uitgebreid in het nieuws kwam het referendum op de Krim waar de bevolking in afschuw gereageerd heeft op de coup in Kiev. Ook is het gemiddelde jaarinkomen in Oekraïne $ 3.800, in Rusland dit is 14.600. De prostituerende mainstream media doet het alsof Poetin zijn schuld is dat de bevolking op de Krim weigert onder een fascistisch regime te leven.

  Maar door de nieuw gevonden “vrijheid” is Oekraïne meer dan alleen de Krim kwijt.

  Enkele bijkomende kosten van de “vrijheid” zijn op 2.3.14 bekend gemaakt:

  – IMF dicteert het afschaffen van de subsidies voor de lage inkomens van het land.

  – het uitgebreide netwerk van gaspijpleidingen gaat gratis en voor niets in eigendom van… Chevron !!! Oeps, Chevron: had een grote reclamebanner hangen op 13.12.2013 tijdens het “5 billion dollar investment” speech van Victoria Nuland (kijk het zeil rechts in beeld)

  – de 50% aandelen van de staat in de hoogovens en de koolindustrie bij Donetsk en Donbas gaan naar Ruhr A.G. uit Duitsland

  – de gasprijzen voor bedrijven stijgen met 50%, voor particulieren stijgen met 100%

  – de elektra wordt 40% duurder

  – de benzineaccijns stijgen met 60%

  – de openbaar vervoer tarieven stijgen met 50%

  – de staatssteun voor zwangerschap en geboortes (pre-natal care and state support for child birth) verdwijnt helemaal

  – geen gratis schoolboeken meer

  – de landbouw had geen btw, daar komt nu dus een einde aan

  – ook een première is de btw op de medicijnen

  – er komt een einde aan het verbod op de verkoop van landbouwgrond

  – de pensioenen halveren (van 150 naar 75 Euro p.m.)

  – langs de grenzen met Rusland wordt grond vrij gemaakt voor Amerikaanse rakettenbases en vliegbases voor de straaljagers die de raketten moeten beschermen.
  Tags

  1. MONIKA, kan allemaal wel zo zijn, maar Obama is zeer te vreden over Nederland, we zijn een van de trouwste Fazallen staten, nooit kritiek, en altijd weg kijken, Nederland is opgelost in het niets.
   Onze echte waarden en cultuur ons nagelaten door onze voorouders, wordt goede sier meegemaakt bij zo’n bezoek, waarom laten ze niet eens een mooie emigranten wijk zien in Utrecht of A’Dam west, hypokrite bende.
   Hoop dat de mensen in de Oekraine begrijpen wat er voor hun te gebeuren staat als ze deze annexsatie met de EU laten door gaan,
   jaren armoede en hun grondstoffen voor een appel en een ei het land uit.
   Het vreselijke MONIKA is dat er een moment komt dat Putin moet ingrijpen in de Oekraine, en dan kan het uitdraaien op een Atoom oorlog, geen langdurige WWIII, nee Rusland begrijpt dat dat niet mogelijk is, dat geterg en gepest met al die spelden prikken, en geen woord van kritiek, ook niet van lamlendige socialisten, Duitsland kan het alleen ook niet tegen houden, die zitten ook tot hun eye balls in de shit.

  2. Beste Hyper Alert, heb een foto op mijn bureau hangen van Ché Cavara,
   doorzeefd met kogels van de CIA, alleen daar voor deze kruisiging van een verlosser verdienen ze al een atoombom op Wasighton DC, dan volgt Allende nou het is een eindeloze lange rij mensen die de mensheid wilden verlossen van het kwaad, maar door de slapen geindoctrineerde massa als zodanig niet herkend vakkundig zijn afgeslacht, en Putin loopt het zelfde risico, hij is de enigste op dit moment die probeerd DNW tegen te houden, maar ook nu weer staan ze alleen, de brain fu.. werkt nog steeds!

 32. Wie nog de illusie heeft dat Oboema geen showman/acteur is, die mag hier even kijken. Hij zegt letterlijk steeds maar hetzelfde…man, die moet echt denken dat wij Europeanen ‘achterlijke gladiolen’ zijn 😀
  http://www.youtube.com/watch?v=erYpXzE9Pxs

  Ja Jenne, ik weet het, alles kan maar het hoeft niet te gebeuren. Soms is het net zo alsof ik invloed heb op gebeurtenissen, gewoon ‘nee zeggen’ tegen ‘het’….het kan helpen.

  1. MONIKA, natuurlijk is alles mogelijk, maar het zijn niet zo zeer mijn weten, als wel het weten van mensen die dichter bij het vuur zitten, waar ik op af ga, en het voorgevallene in de laatste 100 jaar in onze geschiedenis, het herhaalt zich, in een andere vorm, maar met de zelfde uitkomst veel heel veel dode mensen.

  2. En om dichter bij huis te blijven, wat er nu politiek gebeurd in Europa is een herhaling, het verwateren en van binnen slopen van de Sociaal democraten, maakt de opening mogelijk voor rechtse partijen,
   het zelfde voorspel voor Hitler.

  3. Haha Hyper, heb even een minnetje erbij gezet 😉
   En trouwens bedankt voor je waardevolle linkjes.

   JENNE, je hebt helemaal gelijk. Alles herhaalt zich. Misschien een bewijs meer dat er geen tijd bestaat….

  4. MONIKA, dat de tijd niet bestaat, of dat er geen tijd bestaat.
   Zit te wachten op een artikel dat COZMIC aan het schrijven is over Tijdslijnen.
   Misschien zijn het toch verschillende demensies die elkaar kruisen.

  5. Jenne, de tijdslijnen zullen even moeten wachten.
   Ik ben ff te druk met tastbare zaken bezig, mooie levende groene supergezonde eetbare gewasjes van een meter hoog.

  6. jenne je moet er maar aan wenne, voor tastbaar groen bewijs zijn we labels aan het designen op een vriende;\lijke tijdslijn. Het gesteek is over we gaan iets duurzaams beheren en cocreren.

  1. Yevgueniy, heb je je eigen linkjes weleens aangeklikt?
   Als je wilt dat anderen ze makkelijk kunnen bekijken dan moet je ff de S uit HTTPS weghalen ( S = voor Secure)

  2. kijk zo doen we dat, de edel germaanse blauwhemden met stropdas, gefinancierd en politiek gesteund door het Vierde grote Victory NuLand eu rijk en het imf en speciaal afgezand pr woordvoerder bassie van baaaaaalen nemen met hun nucleaire nato bloempotkapsels even hardhandig het russische parlement over, kwestie van er op los rammen, je wordt toch gesteund door de nato en het “vrije westen” en slapende speciale remote control gladio sniper square squads op het museum plein….. Even genieten, sit back, ga er even voor zitten, frisdrank en chips bij de hand en beuken maar op die bavianen rots, gaaf trouwens dat Putin als ervaren ddr kgb telefoon onderscheppert de hete gesprekjes van onze vieze vuile westerse top ambtenaren op het internet zet, de vuile machiavelli spelletjes transparant inzichtelijk voor de wij willen weten burgert, in het westen hebben de intelligentie diensten het te druk met de miljoenen volstrekt oninteressante peopfokboek chaturbate gesprekjes van mien uut flutjebroek, Putin is goed bezig en goeie parlementaire vogelvlucht opnamen met de russische I-Phone;

   http://www.youtube.com/watch?v=yrSe2Csi7i0

   http://www.veteranstoday.com/2014/03/24/shocking-videos-here-is-ukraine-since-the-nato-coup/

  3. Yevgueniy, wat goed dat Cozmic je attent maakte, ik was het ook al van plan 😀 Tot nu toe heb ik altijd zelf de ‘s’ weg gehaald. Het is natuurlijk fijner als je direct op de gewenste site terecht komt.
   Ik heb de links bekeken maar naar 5 min. had ik genoeg gezien.
   Mijn respect gaat uit naar de politie, het zijn ook maar jonge mensen, en ze laten zich niet provoceren door de geweld en agressie. Heftig.

  4. Ja, sorry, ik probeerde ook klikken maar lukte niet. Nu is in orde!)

   Gisteren had ik gekeken over Snipers op Maydan…wel, het was Spetcnaz/Rijkswacht… wie heeft opdracht gegeven voor schitpartij is nog niet duidelijk. Ik deze bloedbad 80-85 mensen/demonstranten omgekomen(

  5. O nee Hyper, nog meer geweld 😕 😉
   Moet nou even met google vertaal aan de slag om behalve slaande ruzie ook een beter beeld te verkrijgen over het waarom 😀
   Of staat dat in de link eronder misschien? Mooi stukje trouwens ‘…de vuile machiavelli spelletjes transparant inzichtelijk voor de wij willen weten burgert…’ 😀

  6. Hah jah Monika, ik probeer politiek theater commentator te worden, maar is nog niet zo simpel blijkt, ik ben benieuwd wat jij uit die verwarrende info weet te vissen ! nou jah beter dat wij de diepte analyses gaan doen dan goeie Ferry primetime pingelen op het benauwde ned123 Binnenhof pleintje, die heeft nog steeds geloof in de ouwe wandelgangen slinks rechts partycrazie en doet niet veel aan gbj hilterman buitenland nieuwsz..

   Quote: “Verreweg de meeste landelijke bekendheid verwierf hij met zijn wekelijkse radiocommentaar op de internationale politiek: De toestand in de wereld, door mr. G.B.J. Hiltermann, bij de AVRO gepresenteerd in AVRO’s Radiojournaal op zondagmiddag om 1 uur. Hij begon hiermee in oktober 1956 en de laatste werd uitgezonden op 22 november 1999. Deze commentaren werden gekenmerkt door geoliede zinsconstructies, een gedragen toon en in het algemeen pro-westerse stellingnames. De laatste zin van elke column eindigde steevast met de woorden ‘de toestand in de wereld’. In nogal wat Nederlandse huiskamers vormde dit commentaar een vertrouwd element van de zondagmiddag. Hij sprak ruim 2000 radio-columns uit. Volgens bronnen bij de AVRO sloeg hij nauwelijks een week over. Na 39 jaar op de zondagmiddag verhuisde hij in 1995 naar de woensdag en kwam in september 1999 uiteindelijk op de maandagmiddag terecht. Hij besloot zijn laatste commentaar met “De tijd van eeuwige vrede is nog niet aangebroken, en dat zijn mijn laatste woorden over de toestand in de wereld.” ”

   http://nl.wikipedia.org/wiki/G.B.J._Hiltermann

   Martin Vrijland over de media
   http://www.youtube.com/watch?v=LLxHP-q-jVI

  1. Ja Sun, de tijd vloog en lijkt helemaal uit zijn verband gerukt te zijn. Ik hoop alleen dat dit allemaal ten goede uit zal pakken voor ieder van ons. Al stemt de situatie zorgelijk. Hartegroet, Odette

  2. Hoi lieverds! Ik zag gisteren e.e.a. mbt de ambassades voorbij komen op before its news. 1 van de reacties daarbij blijft me bij; angstmaaksite. :smile:.
   Wat betreft 2013, ik had in 2012 sterk het gevoel dat 2013 niets meer zou uitmaken. Nu is het alweer 2014. Tja, de tijd zal het ons leren. Zolang maar lekker genieten van al het mooie om ons heen.
   Daarnaast ook iets wat me bij is gebleven ergens in de reacties op WTK. Iets in de trant van dat we onze ogen niet mogen sluiten voor de gruwelijkheden a la Demmink en Dutroux en dat we moeten helpen met het bestrijden ervan. ……..

  3. Ja Odette, dat is idd raar. Waarom doen ze dat? Wat betekent dat voor de Israëlische staatsburgers in het buitenland? Komt er een oorlog vanuit Israël, komt er überhaupt oorlog? Zijn er aanslagen op Israëlische instellingen te verwachten? Wat gebeurd er met joodse mensen in de rest van de wereld die Israël als hun heilig land beschouwen maar geen staatsburgers van Israël zijn? Of wordt het land op een gegeven moment opgeheven en ontstaat een nieuw land? Vragen over vragen…pfff

  4. Wat dat betreft heb ik meer met de Agarthanen dan met sommige bovenaardse bewoners.

  5. Ik scrolde vandaag even door een hoop sites heen, ik ben al veel selectiever geworden, binnen een half uur was het leven bijna uit me weggelopen. Lijkt wel of 95% van de focus op ellende en geweld ligt.
   Al die beelden en verhalen moet je onderbewust weer verwerken en zodoende blijft er weinig schijfruimte voor inspiratie, na een poosje raak ik gewoon numb vanbinnen.
   Om mijn ogen ervoor te sluiten en heerlijk in tralalaland te gaan wonen is ook geen optie, maar ik hou een veiligheidsmarge; niet teveel ellende! en vooral veel inspiratie 😉

  6. Het zou trouwens om loonsverhoging zijn?? Tja, men gaat ver om zelfs hun eigen landgenoten niet te beschermen. http://www.reuters.com/article/2014/03/23/us-israel-diplomacy-idUSBREA2M0ER20140323
   Zo ben ik al lang bezig Coz, maar er wordt overal zo hard geschreeuwd om je mening en overtuiging anders tel je niet mee. Dit is dan ook de laatste keer, hoop ik, dat ik mij mee laat trekken door ophitsing en lowfrequency, dan maar zo. Ik voel mij echt niet thuis in die wereld ook al is het waarin ik leef. Mijn missie ligt ergens anders, heel ergens anders…

  7. Is het jullie ook opgevallen dat we weer bestookt worden met de ellende van de vermeende klimaatverandering?

  8. Niet meetellen?
   Depends who’s counting 😉
   They can count me out.
   Als je het woord ‘invalide’ ontleedt dan kom je uit op ongeldig >> geen geld waard. Zo wordt er dus geteld, mwah…kan me niet echt boeien of ik dan wel of niet meetel of geteld word.

  9. Dito Odette.

   Trouwens het bestrijden en bevechten dient geen enkel doel want als je je opponenten vermoordt, houdt het enkel op in dit aardse leven. Je ziel neemt de kennis en wrok mee en zal beslist ergens anders in tijd/ruimte weer uitgeknokt moeten worden, totdat we ervan leren. Dus waarom niet nu?

  10. Iedereen leeft in zijn eigen wereld, in zijn eigen dromen, verwachtingen, projecties. Er zijn net zoveel werelden als er mensen zijn. Mijn en jouw Maya. 🙂

  11. Zou het niet zo kunnen zijn er is zoveel informatie beschikbaar vanuit de buitenwereld.
   Keer op keer kom ik er achter daar vind ik het ook niet. Het wereldbeeld wordt steeds grimmiger leugen vervuiling desinformatie het houdt niet op. Mijn gevoel zegt dit is nodig omdat we dan uiteindelijk het in ons zelf gaan zoeken en ontwaken dat de ware bron in ons zit.

  12. Hi Odette(50.8) herkenbaar, idem Cozmic (50.7).
   Wel makkelijk gezegd, je eigen wereld. Ik denk dat niemand kan ontkennen dat we in een gestoorde, omgekeerde wereld leven. Een wereld waar je meer moet betalen voor duurzaam en weinig voor mens- en milieu vergiftigend.
   Het niet thuis voelen, inderdaad. Terwijl er zoveel zijn net als ons.
   Een moeilijke leerschool met ook veel mooie dingen…

  13. JaNee, eens. Maar hoe meer van binnen, hoe meer gestoord daarbuiten. Het verschil/ contrast is zo groot.
   Terugkeren naar de bron, is eruit stappen imo.
   We kunnen niet kiezen voor alleen de lusten, de lasten horen erbij.

  14. Top Sun, wij moesten het doen met “Het koffertje van meneer van Dalen” niemand wist wat er in zat. Iedereen deed maar waar hij zin in had en vervuilde de planeet met fosfaten en nog meer van dat soort zaken. Toen het koffertje open ging bleek het leeg te zijn. Meneer van Dalen zei toen dat het ooit gevuld was met het geweten van de mensheid maar nu leeg was. Toch wel triest, maar met een goede boodschap aan het einde dat iedereen dit geweten maar weer eens leert te gebruiken. We zijn nog steeds aan het modderen…

  15. Hi Odette (50.22) Ja geweten, waar is het gebleven.
   Hierbij een klein stukje tekst van de Agarthanen:

   De regering van Agartha, de “Raad van Twaalf”, wordt gevormd door zes mannen en zes vrouwen. Het is een liefdevolle raad die als gids en beschermer van het volk fungeert. De hogepriester is een andere belangrijke volksvertegenwoordiger.

   Alle steden en huizen zijn met elkaar verbonden via een ingenieus, spiritueel computersysteem. Het is gebaseerd op aminozuur en wordt gebruikt voor interne en galactische communicatie. Maar het houdt ook de gezondheid van de bewoners in de gaten, en kan bijvoorbeeld meten of er een tekort aan vitaminen of mineralen is in het lichaam.

   “Geld hebben ze niet in Agartha. Er is overvloed voor iedereen, en luxe-artikelen veranderen van eigenaar via een ruilsysteem. De steden hebben bewegende stoepen, en voor kleine afstandjes bewegen ze zich voort op een soort sneeuwscooter-achtige vervoermiddelen. Alles werkt op vrije energie. Als ze van stad naar stad willen reizen, maken ze gebruik van “de Buis”, een elektromagnetisch metro-systeem dat snelheden tot vierduizend kilometer per uur haalt.
   Naar boven komen doen de Agarthanen nu nog niet graag, omdat ze spiritueel hoog ontwikkeld zijn, en telepatisch communiceren. Zelfs een boosaardige gedachte van een ander kan al fysiek schadelijk voor ze zijn.”
   http://www.hetgrotereplaatje.nl/hollow-earth.html
   Elders ook gelezen over Agarthanen en dat ze al het leven plant en dier ongeschonden laten met hun huizen en gebouwen en vervoer. Ik weet niet meer welke site dat was. Volgens mij via Paul. 🙂
   Mooi sprookje? Daar zouden we ons thuis voelen.

  16. Yep…ze vinden loon van 2000 usd is heel klein… mss hebben ze gelijk

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.