Advertentie

Het bewijs: wéér een gestolen VS-verkiezing..!


Paul Craig Roberts is voormalig VS-top-regeringsambtenaar. Hij was Assistant Secretary of the US Treasury. Daarna kwam hij bij de respectabele Wall Street Journal terecht en werd ook daar leidinggevend (Associate Editor). Roberts heeft daarnaast talrijke universitaire functies bekleed en is tegenwoordig bekend om zijn uitmuntende analyses, die hij in artikelen wereldwijd gepubliceerd ziet. Zo levert hij regelmatig bijdragen aan het gerenommeerde ‘Global Research’. In de onderstaande analyse over de GESTOLEN senaatsverkiezingen, de ‘Mid terms’, lees je over zaken, die je niet of nauwelijks in reguliere media tegen komt. Dr. Roberts website vind je HIER

x
x

Het bewijs is binnen:
Weer een gestolen verkiezing!

2022 © Paul Craig Roberts | WantToKnow.nl/be

x

Dr. Paul Graig Roberts, auteur van dit artikel. Als oud-Witte Huis-medewerker, kent hij als geen ander de fijne kneepjes van de Amerikaanse politiek.

Amerikanen, niet allemaal maar wel de meesten, zijn te trots op hun land en te beschermend over hun reputatie als ‘de beste democratie ter wereld’ om het toe te geven, maar ze hebben zojuist weer een gestolen verkiezing meegemaakt. Alle tekenen zijn er – net als bij de presidentsverkiezingen van 2020 die van president Trump werden gestolen. Vertragingen bij het tellen van de stembiljetten terwijl de Democraten voldoende frauduleuze stembiljetten verzamelen om de overwinning van de Republikeinen te compenseren.

Plotselinge opwaartse pieken van 100.000 stemmen in één moment om een Democratische kandidaat op een verliezend pad te duwen voor de Republikein. Het is niet mogelijk dat dat aantal stembiljetten in zo’n korte tijd wordt geteld of dat ze allemaal voor één kandidaat zijn. Ik ken geen enkele Republikeinse kandidaat die wint door een plotselinge stijging van het aantal stemmen. Dit is een fenomeen exclusief voor Democraten.

Men zou kunnen denken dat het merkwaardig is dat alleen Democraten winnen door plotselinge stijgende stemmenpieken en vragen stellen, maar die vraag is niet gesteld. Bij mijn weten heeft geen enkele verkiezingsfunctionaris ooit de namen geproduceerd van de enorme aantallen Democraten die op de een of andere manier in korte tijd allemaal tegelijk op de Democratische kandidaat hebben gestemd.

(Kijk even -voordat je verder gaat- naar deze video met deuitspraak van de demente/verwarde Joe Biden,
in een interview, één maand voor de presidentsverkiezingen van 2020. red.)

De Democraten hebben de verkiezingen in Arizona gestolen.
De Democraten regelden dat de stemmachines het begaven in stemdistricten die bekend stonden als Republikeinse meerderheid. Degenen die niet konden stemmen, of sommigen van hen, kregen een stembiljet dat na afloop in een doos moest worden gestopt om later geteld te worden. Vervolgens kondigden de Democraten aan dat deze niet getelde stembiljetten ‘per ongeluk’ waren vermengd met reeds getelde stembiljetten en dat er geen manier was om ze uit elkaar te houden. Dit is één manier waarop Republikeinse stemmen uit het stemsysteem werden gespoeld.

Sommige onverschillige mensen zeggen, “Er is altijd stemfraude geweest, er is hier niets nieuws te zien.” Wat deze onverschilligen over het hoofd zien, is dat nooit voor de presidentsverkiezingen van 2020 en de tussentijdse verkiezingen van 2022 stemfraude is georganiseerd op nationale basis en over de staatsgrenzen heen. Eerdere gevallen van verkiezingsdiefstal waren lokale verschijnselen.

Andere mensen zeggen dat Republikeinen ook stemmen stelen en wijzen op de overwinning van George W. Bush in Florida op Al Gore. Maar de telling in Florida was een procedurele kwestie, waarover het Amerikaanse Hooggerechtshof besliste, niet door stemmachines, gevulde stembussen of andere middelen. Het bewijs was dat het de Democraten in Brevard County, waren die probeerden de verkiezingen vóór Al Gore te stelen.

De door Hillary Clinton gebruikte, minachtende sneer naar de arbeidersklasse, werd door het campagneteam van Trump gebruikt om juist de USA-worker aan te spreken.

Mijn conclusie dat de laatste twee verkiezingen georganiseerde diefstallen door Democraten waren, is niet partijdig, want mijn conclusie berust op een gedegen analyse. Er is een groot nieuw verschil tussen Republikeinen en Democraten; we kunnen deze partijen niet langer zien als liberaal versus conservatief, de arbeidersklasse tegen Wall Street en de grote bedrijven. De arbeidersklasse, vroeger een protectoraat van de Democraten, is vandaag afgewezen als ‘Trump Deplorables.’

Een revolutionaire geest heeft zijn intrede gedaan in de Democratische Partij, die een nieuwe achterban heeft, bestaande uit LGBT, multiculturalisme, en Woke censors die de macht opeisen om de spraak te reguleren en te verzekeren dat deze voldoet aan hun ideologie. Een generatie of twee van anti-Westerse, anti-blanke propaganda in onze universiteiten.

“Western Civilisation Has to go,” bijvoorbeeld, is doorgesijpeld naar het lagere openbare schoolsysteem. De transgendertheorie wordt gebruikt om kinderen in verwarring te brengen over hun natuurlijke geslacht en om kinderen het idee te geven dat het geslacht iets is dat ze zelf hebben gekozen en niet is opgelegd door de natuur of de geboorte.

De kritische rassentheorie wordt gebruikt om blanke kinderen een schuldgevoel aan te praten en hen ervan te doordringen dat een op verdiensten gebaseerde samenleving moet worden opgegeven in het belang van de vooruitgang van de raciaal onderdrukten. De New York Times steunt deze indoctrinatie met zijn 1619 Project, dat leert dat de Verenigde Staten gebaseerd zijn op racisme en blanke suprematie. “Diversiteit” en “multiculturalisme” worden gebruikt om de inburgering van de jeugd in de westerse beschaving af te breken en te vernietigen.

De toren van Babel, symbool voor de ‘weg naar God, die door het elkaar-niet-verstaan werd geblokkeerd’..!

Door een eens homogeen land te veranderen in een toren van Babel, wordt een sociale revolutie bewerkstelligd. Ouders verliezen de controle over hun kinderen aan schoolbesturen en de kinderbescherming. Democraten proberen momenteel ouderlijk verzet tegen geslachtsveranderende operaties van hun kinderen strafbaar te stellen als “kindermisbruik”.

Ouders die bezwaar maken tegen openbare scholen die door hun onroerendgoedbelasting worden gesteund en hun kinderen leren dat de kinderen en ouders racisten zijn, worden uit de vergaderingen van het schoolbestuur gezet en in sommige gevallen bedreigd met een onderzoek. Als de ouders werken voor bedrijven met Woke-managers, kunnen ze worden ontslagen. Net zoals revolutionaire ideeën via afgestudeerden van universiteiten zijn doorgesijpeld naar openbare scholen, is hetzelfde gebeurd in bedrijven, media en medische praktijken.

De revolutie verliep geleidelijk en werd daarom beschouwd als het gebazel van een paar gekken.
Dit liet de revolutie grotendeels onbewogen en droeg bij aan het succes ervan. Een ander kenmerk van de revolutie van de Democraten zijn de open grenzen die de bevolking van de VS overspoelen met niet-blanken, waardoor de VS in wezen een niet-blank land wordt en de ‘reactionaire waarden van de westerse beschaving’ verdwijnen. Door toedoen van de Democraten worden blanke Amerikanen geconfronteerd met genocide op hun beschaving. De eerste nationaal georganiseerde diefstal van een verkiezing was de presidentsverkiezing van 2020. Het stuitte op veel verzet.

Wat je je ook voorstelt over de machten en krachten van de VS, vergeet NOOIT dat het de machten zijn, achter de corporaties in de VS en Europa die de dienst uitmaken. Lak aan democratie, democratie als een camouflagedeken. (Lees de artikelen eens over de VS-verkiezingsfraude hier op de site; klik voor een van deze artikelen)

Talrijke onafhankelijke deskundigen analyseerden de gegevens en bewezen onomstotelijk dat de verkiezingen gestolen waren. Sommige Republikeinen deden nationale inspanningen om het bewijs te presenteren aan de media en het publiek. Maar van hun inspanningen kwam niets terecht. Het officiële verhaal werd onmiddellijk vastgesteld dat “er geen bewijs is van een gestolen verkiezing.”

Sommigen van hen die de diefstal aan de kaak hadden gesteld, werden gebrandmerkt als ‘vijanden van de democratie’ en bedreigd met onderzoeken en arrestaties. Niemand vroeg zich af of de verkiezingen eerlijk waren, waarom zo’n intensieve inspanning om sceptici het zwijgen op te leggen?

Toen sceptische Republikeinen eindelijk de kans kregen om vóór de stemming waarbij de “overwinning” van Biden werd bevestigd, bewijzen van verkiezingsfraude te presenteren, organiseerden de Democraten een “opstand” en hielpen Rino Republikeinen zoals de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell om de presentatie van bewijzen te verhinderen.

Aangezien de VS een propagandaministerie hebben in plaats van media, weten maar weinig Amerikanen dat de reden voor de georkestreerde ‘opstand’ was om de presentatie van bewijzen van verkiezingsfraude aan het Congres te blokkeren voordat de overwinning van Biden werd gecertificeerd.

Er is een enorm verschil tussen Democraten en Republikeinen, en het is heel anders dan men denkt. Democraten zijn een partij geworden met een revolutionaire agenda, terwijl Republikeinen nog steeds opereren in de oude orde die de Democraten aan het omverwerpen zijn. Voor de revolutionairen is macht veel belangrijker dan democratie of een eerlijke stemming. Hierdoor zijn de Republikeinen sterk in het nadeel, omdat zij door hun gebrek aan een revolutionaire agenda niet vastbesloten zijn om koste wat kost de macht te grijpen.

Ja, ze willen macht, maar niet voor revolutionaire doeleinden. Voor revolutionairen zijn er geen beperkingen aan de greep naar de macht. De Republikeinse reactie op de gestolen verkiezingen van 2022 is bijna niet bestaand. Voormalig Republikeins voorzitter van het Huis Newt Gingrich vroeg: “Wat is er aan de hand?” Maar hij antwoordt niet met “een gestolen verkiezing.” Hij zegt alleen dat hij het mis had door, net als alle andere analisten, een ‘rode (republikeinse) golf’ te verwachten.

Hij trekt niet de stemmenpieken, vertraagde stemmen-tellingen en verkeerd geplaatste of verloren stembiljetten in twijfel. In plaats daarvan trekt hij de modellen in twijfel die op basis van eerdere ervaringen de waarschijnlijke verkiezingsuitslag voorspelden: “Het doet me elk model dat ik ken in vraag stellen, en beseffen dat ik echt moet stoppen en veel tijd moet besteden aan nadenken en proberen alles samen te voegen.” Gingrich vraagt zich af hoe het mogelijk is dat de Republikeinen bij de verkiezingen van afgelopen dinsdag 5 of 6 miljoen stemmen meer hebben gekregen dan bij de vorige verkiezingen en dat dit slechts tot een klein verschil in resultaat heeft geleid.

Met andere woorden, hij laat doorschemeren dat er iets niet klopt, maar weet dat hij het niet kan zeggen. (HIER) Rino Republikeinen waren er snel bij om het teleurstellende resultaat van de Republikeinen te wijten aan Trump. Andere Republikeinen, zoals Senator Josh Hawley (R, Mo.), verwijten de Republikeinen dat ze toegeven op punten in plaats van te vechten en zeggen: “De oude partij is dood. Tijd om het te begraven. Bouw iets nieuws.”

Dit is ongeveer wat president Trump probeerde te doen door te proberen de Amerikaanse manier nieuw leven in te blazen, en de gevestigde orde heeft hem uitgeworpen en is vastbesloten dat hij niet terugkeert in de politiek. Zoals Trump ontdekte, is het probleem van herstel of vernieuwing politiek onmogelijk wanneer alle belangrijke instellingen – media, onderwijs, bedrijfsleven, Wall Street, CIA, FBI, Ministerie van Justitie, zelfs wanneer het je eigen aangestelden zijn – zich ertegen verzetten.

Hoe kan de Republikeinse Partij overleven als een onafhankelijke kracht wanneer het Ministerie van Justitie en de FBI gepolitiseerde wapens zijn in de handen van de Democraten, wanneer het bedrijfsleven in Amerika, zogenaamd ‘big business achter de Republikeinen’, in handen is van Woke executives. En wanneer de gedrukte pers en de Tv-media dienen als een Ministerie van Waarheid & Propaganda voor de Democraten, wanneer onwetende Amerikanen weinig begrip hebben van wat er voor hun ogen gebeurt en weinig tijd, energie en zin hebben om dat uit te zoeken?

De conservatieve Kevin MacDonald geeft de schuld aan een gebrek aan blanke bewustwording. Blanke Amerikanen stemmen, ondanks het duidelijke feit dat de Democraten hen te pakken hebben met kritische rassentheorie en Identiteitspolitiek, nog steeds op de Democraten die bezig zijn de blanke beschaving te verdringen met ‘diversiteit’ en ‘multiculturalisme’. HIER Met andere woorden, geef de slachtoffers de schuld en niet de Democraten die de verkiezingen hebben gestolen..!

De stemming in grote door Democraten gecontroleerde steden is in handen van Democraten die het proces en het tellen van de stemmen controleren. Er is geen manier voor Republikeinen om de stemming te controleren. Het gezag is in handen van lokale Democraten, niet in handen van Republikeinse stemopnemers. De bezwaren van de stemopnemers zullen door de presidentskandidaten worden afgedaan als ‘verkeerde informatie’.

Om een externe autoriteit in te schakelen, zouden de verkiezingen gefederaliseerd moeten worden, wat zou betekenen dat de Grondwet terzijde wordt geschoven, die niet meer terzijde geschoven kan worden en nog steeds bestaat. Bovendien zou het federaliseren van de verkiezingen ze alleen maar steviger in handen geven van de Democraten en hun agenten in de FBI, DOJ en de federale bureaucratie.

Wat we moeten begrijpen is dat een politieke partij met een revolutionaire agenda niet beperkt wordt door regels. Het is net zo onzinnig voor Republikeinen om te verwachten dat revolutionaire Democraten zich aan regels houden, als dat het Kremlin hetzelfde verwacht van Washington. Wanneer je voortdurend verwacht dat een tegenstander zich aan regels houdt en dat nooit doet, word je voortdurend verrast en misbruikt.

Voor Republikeinen is het misschien te laat om tot dit besef te komen.
Ik betwijfel of de Republikeinen ooit weer aan de macht mogen komen. Twee succesvol gestolen verkiezingen op rij hebben een nieuw verkiezingsparadigma gevestigd dat immuun is voor beschuldigingen van fraude. Wat het Kremlin betreft, valt nog te bezien of Poetin te lang heeft gewacht om de oorlog in Oekraïne tot een einde te brengen dat in het voordeel van Rusland is.

De vertraging van het Kremlin om de oorlog tot een goed einde te brengen, heeft ervoor gezorgd dat de oorlog zich zo ver heeft uitgebreid dat het voor het Westen moeilijk is om zich uit het conflict terug te trekken. Ik vrees dat Amerika zich op twee dodelijke wegen bevindt. Het ene leidt tot een eenpartijstaat. Het andere leidt tot een nucleaire oorlog. Dit is wat er gebeurt als mensen niet opletten.

Zie ook:

https://www.paulcraigroberts.org/2022/11/09/another-stolen-election/

https://www.paulcraigroberts.org/2022/11/10/more-thoughts-on-the-stolen-2022-election/

https://www.paulcraigroberts.org/2022/11/11/stolen-election-update/

 * * *


Wil je een goed beeld krijgen van de omvang van deze fraude, kijk dan naar de werkelijkheid rondom ‘democratie’ en stemmen/tellingen. De Covid-19-maatregelen stonden het toe, dat de 2020 presidentsverkiezingen werden gestolen op een NOOIT TEVOREN VERTOONDE SCHAAL, exact zoals demente Joe Biden had aangekondigd..!! Een documentaire die de waarheid toont, die weinigen -gehypnotiseerd als ze zijn- kunnen geloven.

* * *

Kijk ook Obama geeft toe, dat er gerotzooid wordt met stemmen en tellingen in het ‘meest democratische land ter wereld’.

4 gedachten over “Het bewijs: wéér een gestolen VS-verkiezing..!

 1. Dr. Craig Paul Roberts staat voor een schilderij uit de tweede helft van de 18de eeuw en daarop is – denk ik – een van de founding fathers afgebeeld en met zijn rechterhand maakt hij het hidden hand symbol, afkomstig van de vrijmetselaars. Iemand als Napoleon Bonaparte (1769 – 1821) schaamde zich ook niet voor zijn pro-vrijmetselaarshouding.
  De Verenigde Staten is een creatie van de vrijmetselaars en de stad Washington D.C. is het ultieme voorbeeld, inclusief een duidelijk omgekeerde vijfzijdig kruis in de plattegrond; een teken dat de illuminatie de vrijmetselarij sinds 1776 hebben geïnfiltreerd: https://bradmeltzer.com/Site/Books/The-Book-of-Fate.aspx
  De bovenzijde van the Washington Monument (1848 – 1888) bestaat uit een uit dertien delen bestaande piramide en die is ook afgebeeld op het eendollarbiljet. De VS startte haar onafhankelijkheid op 04.07.1776 met 13 staten.
  De hoogte van the Washington Monument is 666 feet, waarvan 111 feet dient als fundering.

  1. Hét grote probleem bij al die vrijmetselaarsverhalen is de infiltratie ervan. Niemand weet wanneer dat preciés is gebeurd. Niemand weet waar, maat dát het is gebeurd is duidelijk. Zoals ook GreenPeace en vele andere -oorspronkelijk goedwillende- organisaties zijn ‘gekaapt’..!
   Zelfs het Judaïsche jodendom is gekaapt.. Door het zionisme. Zó simpel en zó vergaand fundamenteel verwoestend, dát wat (ooit) ‘goed in de kern’ is (was)..!

   Ik raad je aan Ron, even HIER het artikel te lezen over de vrijmetselarij, waaruit duidelijk blijkt dat deze organisatie vanuit het basisidee, geen ‘slechte inborst’ heeft. Maar inmiddels is het wel moeilijk de appels van de peren te onderscheiden in de vrijmetsel-fruitmand..!
   vrijmetselarij

 2. Wat ook de “goede intenties” waren van de vrijmetselarij, de resultaten ogen wel iets anders. Enkele bronnen :
  https://henrymakow.com/2022/10/Freemasons-Slaughtered-Christians-in-World-War-One.html?_ga=2.211766677.1684545703.1670848788-1260307145.1670848788
  met titel en tekst : “Masonic Mass Murder on the Somme 106 Years Ago” (=einde titel) en tekst :
  “Western Civilization Died on the Somme a Century Ago – On July 1,1916, General Douglas Haig, a Freemason, began the Battle of the Somme which by November resulted in the death of one million white, Christian, British patriots in their prime. Fathers, sons, husbands, brothers, lovers. War is a ruse by which the globalist satanic elite kills patriots under the guise of national duty. “ (=einde tektst)
  https://henrymakow.com/brotherhood-of-the-bell.html?_ga=2.211757717.1684545703.1670848788-1260307145.1670848788
  met tekst : “ It’s a conspiracy! Hitler, Roosevelt, Stalin and Churchill were all Freemasons. So are Trump, Obama,Biden and the Clintons. So are Truss, Macron,Trudeau and Putin.A 1970 made-for-TV movie is the only drama to properly describe how the Illuminati Jewish banksters have used Freemasonry to turn humanity over to Satan. They control information and discourse so we don’t even know we’re their mind-controlled puppets.
  Freemasons represent a class of Gentile traitors put in power by the Illuminati Jewish bankers to carry out their pernicious agenda. For some reason, in spite of betraying their countrymen in the most egregious way, Freemasons are rarely mentioned by fierce opponents of the ‘Jewish Conspiracy.’.. “(=einde tekst).

  En dan de analyse :
  https://www.savethemales.ca/000768.html?_ga=2.147131063.1684545703.1670848788-1260307145.1670848788
  met titel en tekst :
  “Freemasonry: Mankind’s Death Wish” – The source of the world’s problems: The Gentile “leadership” has been chosen for its willingness to sell its soul to Cabalist (satanic) Jewish central bankers by joining Freemasonry, which is Judaism for Gentiles. Translated, our “leaders” are opportunists and traitors. “Freemasonry plays the same role in Western society as the Communist Party did in the Soviet Union. Without belonging to the freemasonry, there is no chance of a fast career, regardless of how talented one is.” -Juri Lina “ (=einde titel en tekst). En nog een onverdachte bron :
  https://henrymakow.com/2013/08/Modern-World-is-a-Product-of-Freemasonry%20.html
  met titel ten tekst : “Kolbe: Freemasonry is a Jewish Proxy”
  (Maximilian Kolbe, 1894-1941, a Polish Franciscan friar murdered at Auschwitz. He was canonized in 1982 for sacrificing his life to save a Jewish family man. Pope John Paul II said he was “the Patron Saint of our difficult century.”)

  Humanity Blind to Masonic Control – Mankind is the victim of a hoax so mind boggling and monstrous, it is in denial. Humanity is controlled by a satanic cult, Freemasonry, rarely mentioned in public discourse. Masonry itself is a proxy for Cabalistic Jewish central bankers (the Illuminati.) This cult has manipulated political events and culture for more than 200 years. Our “freedom” is an illusion cultivated by their media. Our leaders are their witting or unwitting agents. ..” (=einde titel en tekst).
  En als kers op de taart : de aanslag in Sarajevo in 1914 gevolgd door WO I, werd georganiseerd door het Groot Oosten in Parijs, rue des Cadets via een loge in Thessaloniki.
  De vrijmetselarij is dan m.i. ook een internationale criminele organisatie, die al eeuwen actief is , en mede verantwoordelijk voor honderden miljoenen doden. Gezien de beschikbare info op het net, kan geen enkele vrijmetselaar beweren dat hij dit niet kan weten, en diegenen die er bijgaan en blijven : Aan hun handen kleeft dan ook figuurlijk het bloed van al die miljoenen slachtoffers.
  De logemaffia’s zijn dan ook een dodelijke kanker, weliswaar met een mooie & bedrieglijke façade, maar rot van binnen.
  Ik weet waarover ik spreek. Ik ben immers een ter dood veroordeelde door de logemaffia’s, en leef in voetbaltermen uitgedrukt, in de toegevoegde tijd. Elke dag kan de laatste zijn, maar ik ben klaar, en wacht op de “Kidon”.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.