Advertentie

Voorkom ratificatie van het ESM-verdrag!


SPECIALE EDITIE IN SAMENWERKING MET:

Argusoog, Courtfool.info, Earth Matters, De Reaguurder, E.J. Bron, Occupy Ede, Occupy Nederland, Real Currencies, Vrijspreker, Waterput, WantToKnow

En alle websites die zich nog aan willen sluiten zonder onderscheid van kleur of grootte. 
(contact hiervoor: CourtFool@orange.nl )

 

Wij voeren actie

om ratificatie van het ESM-verdrag te voorkomen.

Doe ook mee!

 

1. Wat is er aan de hand?

A.s. donderdag 1 maart 2012 [1] moet het parlement besluiten of het het ESM-verdrag [2] ratificeert.

2 februari 2012 werd het verdrag ter oprichting van het European Stability Mecanism (ESM) ondertekend door de ambassadeurs van de 17 EU-landen van de eurozone. Met dit verdrag worden enorme bevoegdheden van de nationale overheden naar Brussel gesluisd. In het ESM-verdrag zitten tal van zeer kwalijke zaken, waarover hieronder meer.

Het ESM-verdrag treedt in werking als landen die samen op z’n minst 90% van de aandelen van het ESM hebben, het verdrag ratificeren. [3] Vandaag, 21 februari 2012 moet het Frans parlement er al over besluiten (terwijl de parlementariërs nog nauwelijks weten wat er in staat) en donderdag 1 maart 2012 is het Nederlandse parlement aan de beurt.

Er heeft geen referendum plaats gevonden om de bevolking te vragen of zij deze transfert van bevoegdheden naar het ESM wel wenst. De meeste burgers weten niet eens van het bestaan van dit verdrag, omdat de pers het verzwegen heeft. Ook hebben er geen grote publieke debatten plaats gevonden over het ESM. Tijd om deze alsnog te organiseren is er nauwelijks.

Er rust dus een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van onze parlementariërs. We moeten vrezen, dat de meesten van hen denken dat het iets is voor de solidariteit in Europa en dat de bijkomende verplichtingen een noodzaak zijn. De echte inhoud hebben ze vermoedelijk niet eens goed gelezen. Ze zouden het verdrag onmiddellijk afgewezen hebben.

Referenties:

[1] Op de agenda voor het publiek staat op 1 maart 2012 nog niet vermeld. Simpele tactiek om de burgers te verrassen, of gloort er hoop, dat er toch eerst ruimte voor debatten komt? http://adbroere.nl/web/nl/columns/alsnog-een-publiek-debat-over-het-esm.php

[2] Nederlandse tekst van het ESM-verdrag (pdf)

[3] zie art 48. De verdeling van de 700 miljard aan aandelen van het ESM vind je hier.

x

2. Enkele hoofdpunten uit het ESM

Art. 8 Het startkapitaal bedraagt € 700 miljard.

Art. 10.1 De Raad van Bestuur kan besluiten om het kapitaal te wijzigen en artikel 8 dienovereenkomstig aan te passen. In feite staat er dus, dat het ESM zelf kan besluiten het kapitaal zo vaak en zo veel kan verhogen als ze maar wil.

Art. 9.3 De ESM leden beloven elke kapitaal-aanvraag onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen binnen 7 dagen.

Het ESM kan dus geld uit de staatskassen eisen zo veel en zo vaak het maar wil. Sommige kamerleden denken, dat ze een vetorecht hebben over de besluiten van het ESM. Dat is onjuist. Het ESM ontleent zijn bevoegdheden uit een internationaal verdrag. Dat heeft per definitie voorrang boven nationale wetgeving. Het feit, dat het de Ministers van Financiën de bestuurders worden van het ESM, verandert daar niets aan. Het enige wat de Kamer kan doen is de Minister van Financiën naar huis sturen en hem vervangen door een andere Minister van Financiën, die als ESM-gouverneur onmiddellijk dezelfde buitensporige bevoegdheden krijgt.

Zou een Minister van Financiën het als een straf opvatten als hij naar huis gestuurd wordt? Met de kennis van alle miljarden-contracten kan hij vermoedelijk meteen de volgende dag drie keer zoveel verdienen bij één van de ondernemingen, die winstgevende opdrachten van het ESM hebben ontvangen.

Wordt de Minister van Financiën niet in een onmogelijke verstrengeling van belangen geplaatst? Daar mag u zelf over oordelen.

Dictatoriaal bewind van het ESM
Hoewel het ESM over honderden miljarden aan belastinggeld moet gaan beschikken, hoeft het ESM aan niemand verantwoording af te leggen. Democratische contrôle is er niet. Iedereen die bij het ESM komt te werken is onschendbaar. Het ESM kan niet strafrechtelijk vervolgd worden. (art. 32 en 35)

Einde macht van het parlement
Het resultaat van deze ESM-bevoegdheid is dat de nationale parlementen hun hoogste macht, die over het budget te beslissen, kwijt raken aan Brussel. De nieuwe versie van het ESM (die 2 februari 2012 getekend is) is trouwens gekoppeld aan een ander verdrag, the Treaty on Stability, Coordination and Governance (TSCG)Daarin komen de condities te staan waaraan de landen moeten voldoen om in geval van nood gebruik te kunnen maken van leningen van het ESM. De condities die in het TSCG komen te staan perken de macht van het parlement nog enorm veel meer in.

Vreemde volgorde van verdragen
Het parlement wordt gevraagd het ESM goed te keuren, terwijl het TSCG nog niet getekend en dus ook nog niet geratificeerd is. Met de ratificatie van het ESM beloven de landen te betalen zoveel als maar geëist wordt, terwijl ze er niet van kunnen profiteren als ze niet voldoen aan de eisen die gesteld gaan worden in een nog niet getekend verdrag.

Consequenties als het ESM er komt
De bijdrage die de leden moeten leveren zijn waanzinnig hoog. Bij het huidige startkapitaal van 700 miljard is dat voor Nederland 40 miljard, te betalen in 5 jaarlijkse termijnen. Ter vergelijking: het totaal van de loon- en inkomstenbelasting in 2011 was 45 miljard. De benodigde bezuinigingen zullen de maatschappij danig ontwrichten. Zoals gezegd, € 700 miljard is slechts het begin. Meteen in maart worden ‘de behoeften voor het ESM’ al gereëvalueerd. Er is al gezegd, dat het ESM op termijn vermoedelijk 1500 à 2000 miljard nodig zal hebben.

Wat ESM betekent voor landen in nood weten we inmiddels. We hoeven slechts naar Griekenland te kijken. Over de Griekse situatie worden nog steeds veel leugens verteld.

3. Wat kunnen we doen?

In eerste instantie de petitie tekenen: PETITIE TEGEN HET ESM VERDRAG

Er is te weinig tijd om actie te voeren om een referendum af te dwingen. Ook zullen we tijd te kort komen om overal grote publieke debatten te organiseren. We moeten ook vrezen dat de parlementariers onvoldoende tijd zullen hebben zich goed te informeren, te meer daar de echte argumenten geheel ondergesneeuwd zijn door alarmistische verhalen.

Mijns inziens kunnen we er alleen maar voor zorgen, dat de parlementariërs hun verantwoordelijkheid nemen. We kunnen hen op de hoogte stellen van de grootste bezwaren. We kunnen ook zorgen, dat hun stem openbaar bekend wordt, zodat alle burgers bij de volgende verkiezing kunnen weten wie vóór en wie tegen het ESM gestemd heeft. Volksvertegenwoordigers, die voor een dictatuur stemmen, horen mijns inziens niet thuis in het parlement.

We kunnen schrijven naar de parlementariërs en laten weten dat we hun stem openbaar zullen maken en breed zullen communiceren, zodat de kiezers bij de volgende verkiezingen weten welke parlementariërs niet tegen het ESM gestemd hebben. Zodra we over de adressenlijst beschikken (zie punt 4 hieronder) zal die hier gepubliceerd worden, zodat iedereen die wil deze kan gebruiken om berichten aan de Kamerleden te sturen.x

4. Collectieve brief aan de Kamer

Geacht Kamerlid,

Onder de dikke stapel documenten over het ESM is een essentiële informatie verborgen gebleven.

De euro heeft een onoplosbaar probleem. U hoeft geen expert te zijn om het te begrijpen. In één minuut begrijpt u het. Het zit zo:

Met de open grenzen en de gezamenlijke munt is er niets wat verhindert, dat consumenten in landen met een lagere productiviteit de voorkeur geven aan goedkopere en betere producten uit landen met een hogere productiviteit. Dit veroorzaakt een constante stroom van euros uit zwakke landen naar sterke landen. Hieruit volgt, dat de zwakke landen permanent euro’s te kort komen en telkens meer moeten lenen om over euros te beschikken.

(Vóór de invoering van de euro konden deze landen hun valuta devalueren. Zo werden de import-producten duurder voor de eigen bevolking en de export-producten goedkoper voor buitenlandse kopers. Daardoor nam de productiviteit in het land weer toe en nam de buitenlandse schuld weer af.)

In de euro-zone zijn zeer grote productiviteitsverschillen, veroorzaakt door verschillen in klimaat, vruchtbaarheid van de bodem, beschikbaarheid van zoet water, afstanden die overbrugd moeten worden, natuurlijke hindernissen voor transport, aanwezigheid of niet van energiebronnen, etc. Die condities bepalen in hoge mate het succes of falen van economische activiteiten. Griekenland, Italië, Spanje, Portugal zullen nooit op Duitsland lijken.

Verder beschikt de Europese Centrale Bank slechts over één rentevoet voor 17 verschillende economieën. Een wijziging van die rentevoet, waarvan men altijd heeft gezegd dat die zo belangrijk is om de economie te beïnvloeden, kan slechts aan enkele landen profiteren, terwijl de andere onder de gevolgen moeten lijden. Monetair is deze zone onbestuurbaar.

Het ESM en de gekoppelde verdragen bestrijden slechts de symptomen van de onevenwichtigheden in de euro-zone. Geen enkele maatregel kan de verschillen opheffen. Al sinds 1970 hebben vooraanstaande economen voor dit probleem gewaarschuwd. (Zie bijgevoegde referenties.) Politici bedoelden het misschien wel goed, maar de invoering van een gezamenlijke munt in zo’n heterogeen gebied is een grote vergissing geweest.

Ook de crisis van 1930 werd veroorzaakt door politici, die de elementaire werking van de economie over het hoofd zagen of niet wilden zien omdat het niet paste in hun ideeën. Wie wel de moeite neemt even daarover na te denken begrijpt dat we met de gigantische bijdragen aan het ESM en de opgelegde bezuinigingsregels weer recht op een grote crisis afstevenen.

Omdat er geen referendum is geweest over de transfert van bevoegdheden naar Brussel, en er geen grote publieke debatten over dit onderwerp hebben plaats gevonden, is uw persoonlijke verantwoordelijkheid enorm. Wij zijn ons bewust van de druk die van alle kanten op u uitgeoefend wordt.

Wij zijn van plan om de stem van elke parlementariër openbaar en zo breed mogelijk bekend te maken, zodat de kiezers er rekening mee kunnen houden bij de volgende verkiezingen.

Met vriendelijke groeten,

Rudo de Ruijter, Arjan Bos, Albert Toby, Anthony Migchels, Claire Bangma, Bert Maathuis, Bert Poot, G. Brink Kampen, Gert Jan Bergsma, Jaap Boelens, Daan Taks, Boudine Berkenbosch, Raphaël Claessens, Paul de Waart, Corrie Akkermans, D. Willenborg, Géza Hegedüs, Neeltje Dieudonné-de Hoop, A van den Anker, Guido Jonkers, George Barlage, Beatrijs Penn, Lia Wijnbergen, Gielah Tabak, Wim.Strijaards, Rob van Marle, Martien Pennings, Dirk Stam, Manfred Slot, Juliana Schut, Gerrit Welbergen, Pim Goezinnen, Ellen Vader, Nel Wijnands, Herwarth Heitmann, H.J.Redczus, Rob Relbergen, Marco van Schijndel, Hans de Veth, Annemieke M. Meesters, Ufo de Jager, Henk Kloor, Jan Hendrik Bouw, Nic Kester, Martin Groenendaal, J. Onker, Jan Kalkhoven, H. de Jong, Henk Muda, Ina van Dijk, Harry van Zutphen, Besseghir Ali, Eduard von Lindheim, Hans Schoutsen, Harm Vredenburg, IJsbrand Pool, Alexander Saladin, Dorien Verheijden, Jan ten Kleij, Joost Pallandt

Klik hier om ook te tekenen

x

6. Links naar artikelen over ESM

EU’s Prodi Admits Leaders Knew Euro Would Cause Ruin but Hoped Political Union Would Follow

High treason: the European Stability Mechanism

The Battle for Europe: will the People or the Euro survive?

Ellen Brown: How Greece could take down Wall Street

What price the new democracy? Goldman Sachs conquers Europe

18 gedachten over “Voorkom ratificatie van het ESM-verdrag!

 1. Ik heb zojuist getekend.

  Maar, waarom tekenen zoveel mensen met ‘anoniem’? Zijn we als mensheid nu werkelijk zulke schijters? Vind je het gek dat de elite er een makkie aan heeft ons als slaaf te gebruiken! Laat je horen en laat zien wie je bent! Dat maakt indruk, al die anonieme stemmers daar lachen ze om.

  1. Misschien wel het gevolg van teveel fluor comsumptie, waardoor velen hun (zelf)bewustzijn kwijtraken. Maar toch flink dat ze hoe dan ook een poging doen het tij te keren.

  2. in de mail die je krijgt staat “bevestig uw ondertekening van het ESM verdrag”, van het ESM verdrag???????????????? ik teken niets! Goed lezen mensen!!!!!!

  3. Je tekent niet anoniem maar je naam wordt niet op het net bekend gemaakt.
   Dat is niet hetzelfde als anoniem tekenen. Dat kan trouwens helemaal niet. Hij staat wel degelijk lang en breed op de petitie.
   Ik laat mijn naam ook niet altijd openbaar op het web zetten. Ik heb rekening te houden met familieleden.
   Niet dat ze dat van mij eisen maar ik wil niet dat ze er mee lastig gevallen kunnen worden. Dus het ligt aan het onderwerp of mijn naam in beeld komt.

 2. Live mathilde.. haal even rustig adem.. dit is de tekst die je daadwerkelijk ondertekent:

  “Wij

  verontruste burgers van Nederland
  constateren

  Dat in het ESM-verdrag, waarvoor een ontwerp resolutie werd aangenomen door het Europees Parlement op 25 maart 2011 en dat op 11 juli 2011 werd ondertekend door de ministers van de 17 euro landen een aantal elementen zitten, die ons grote zorgen baren met betrekking tot de soevereiniteit van Nederland en het ondemocratisch gehalte van de organisatie die het ESM-verdrag met ingang van 2013 gaat uitvoeren. Wij refereren hierbij aan de informatie die wordt gegeven op de Youtube video over het ESM-verdrag, waarvan de URL is: http://www.youtube.com/watch?v=1GaH2MqXfxM
  en verzoeken

  Wij vragen de leden van de fracties in de Tweede Kamer om het ESM-verdrag niet te ratificeren”

  niks aan de hand dus…

 3. @Mathilde van Toscane
  Even een belangrijke opherldering, alles klopt gewoon ik heb net ook getekend.
  In het bericht dat je in je inbox krijgt staat oa: “Op de website petities.nl is de petitie “Het ESM-verdrag” ondertekend vanaf e-mailadres”

  Daarna als je bevestigen klikt, krijg je via een link het volgende te lezen:
  6.189 ondertekeningen
  Het ESM-verdrag
  In Duitsland is veel ophef ontstaan ………..(veel regels tekst over wat er eng is aan het huidige ESM)………
  ….. deze landen treft, bewijst dat.

  Bevestig uw ondertekening voor deze petitie

  Het klopt dus gewoon Mathilde, groetjes Berend

 4. Dit komt allemaal wel weer erg laat. Het hele ESM verdrag speelt al een hele tijd. Een wat snellere actie zou beter zijn want nu begint de tijd te dringen om er uberhaupt nog wat aan te kunnen doen. Een mens met een beetje gezond verstand zou zo’n verdrag nooit tekenen maar in Den Haag zijn ze helemaal van God los. Vervelend dat de burgers altijd weer kunnen opdraaien voor het gelach. Wordt het nu niet langzamerhand eens tijd om die maffiaclub in Den Haag uit het land te flikkeren ? want geloof me, we zijn beter af zonder die criminelen.

 5. Van ESM naar ECB is kleine stap :

  De Europese Centrale Bank (ECB) zal een recordbedrag van 529,5 miljard euro aan goedkope leningen verstrekken aan 800 financiële instellingen. Dat heeft de instelling uit Frankfurt bekendgemaakt. Banken vroegen meer dan verwacht: economen waren uitgegaan van 470 miljard euro. Het gaat om leningen op drie jaar tegen een lage rente.

  Het is al de tweede operatie van de ECB: in december leenden 523 banken al eens 489 miljard euro. De leningen moeten de kredietenstroom richting bedrijven en gezinnen aanzwengelen.

  Het ziet er niet naar uit dat de ECB de geldkraan voor de banken nog een derde keer zal opendraaien.

  (??? Opm. : riepen ze dit ook niet in den beginne bij de Griekenland-kwestie ? En WAAR hàlen ze eigenlijk al dat geld vandaan ???? En WIJ moeten de buikriem aanhalen ????‏)

  http://www.demorgen.be/dm/nl/996/Economie/article/detail/1401615/2012/02/29/ECB-leent-529-5-miljard-euro-aan-800-financiele-instellingen.dhtml

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.