Advertentie

Was Einstein, de ‘Keizer zonder kleren’..?


Het is Johan Oldenkamp gegeven om afstand te nemen van zijn wetenschappelijk gevormde ‘kijk-op-de-wereld’. Hij gebruikt de wetenschap als instrument, het ‘weten’ komt bij Johan vanuit die ‘innerlijke bron’ die we allemaal kennen en die ons méér kan vertellen, als we tenminste goed luisteren.., dan alle wetenschappelijke vindingen bij elkaar. Want is het niet zo, dat we eigenlijk steeds méér beseffen, dat we steeds méér NIET weten, dan WEL, juist door het onderzoeken van de ‘realiteit’ met onze linkerhersenhelft, de ‘logische’ processor..?

Wanneer we in staat zijn onszelf ‘op te tillen’ ontstaat er een helicopterblik, die in de eerste plaats laat zien dat we ‘gevangen zaten’ in ons denken. Dezelfde helicopterblik toont ons vervolgens een blik naar de horizon, die een wereld, een Universum laat gloren, dat ons voorstellingsvermogen te boven gaat.

Maar wellicht is het vanuit de helicopterblik van Johan Oldenkamp interessant om even mee te kijken naar de ‘relatieve beperkingen van de wetenschap’..

x

* * *

X

Keizer zonder kleren

© Dr. Johan Oldenkamp / november 2010
x

Loopt de keizer in feite in zijn blote kont..? Is zijn ‘realiteit’ in feite een sprookje..?

Met de keizer wordt in dit artikel in eerste instantie gedoeld op de kwantumfysica. Deze keizer wordt door velen gezien als het summum van wetenschappelijk vernuft, met Albert Einstein (1879 – 1955) als de personificatie ervan. Belangrijkste kenmerken van deze keizer is de veronderstelling dat alles bestaat uit minuscule deeltjes, en dat het gedrag van deze piepkleine partikeltjes beschreven kan worden door een mathematische machine.

Dit artikel toont aan dat het ‘geleerde’ kleed van deze zelfgekroonde keizer niet één echte draad bevat. Deze zichzelf met wiskundige formules omhullende wetenschap staat – plat gezegd – in zijn blote kont. Wie eenmaal de keizer zonder kleren kan zien, die doorziet de naakte waarheid van eeuwenlange wetenschappelijke dwaling.

De fysica vertrekt vanuit vier fundamentele veronderstellingen, die alle vier gebaseerd zijn op een bepaald hypothetisch deeltje. Deze vier theoretische partikeltjes zijn gluonen, fotonen, bosonen en gravitonen. (Nu niet onmiddellijk gaan lachen, alstublieft…)

Na vele decennia van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is het bestaan van deze gefingeerde deeltjes nog steeds niet bewezen. En dat gaat ook nooit gebeuren, want ze bestaan namelijk helemaal niet!Het enige wat deze wetenschappelijke keizer de afgelopen eeuwen heeft gedaan is het geven van (gekunstelde) beschrijvingen van natuurlijk gedrag. Deze beschrijvingen zijn feitelijk niets anders dan onnatuurlijke gedachtekronkels gebaseerd op fictieve deeltjes. Het is dus letterlijk science fiction.

Wanneer we beseffen dat deeltjes niet echt bestaan, dan kunnen we ook begrijpen waarom de oude geschriften ons proberen te vertellen dat onze werkelijkheid schijn is, of ‘MAYA’ in het Sanskriet.

De ‘fake’-realiteit.
De fysieke kenmerken van onze beleefde werkelijkheid lijken echt, maar ze zijn het niet. Het enige wat wel echt bestaat is energie. En een wetenschap die niet-bestaande deeltjes nodig heeft om het gedrag of effect van energie te beschrijven, is dus een non-wetenschap. Het is als een keizer zonder kleren.

De keizer heeft dus niet alleen geen kleren aan.

Op zijn hoofd draagt hij in plaats van een statige kroon twee enorme oogkleppen die hem het zicht belemmeren op alles wat niet stoffelijk is..!

Eigenlijk kunnen we het de keizer ook niet kwalijk nemen dat hij poedelnaakt door de straten paradeert. De naamgeving van fysica heeft er voor gezorgd dat al het wetenschappelijk onderzoek zich heeft gericht op de fysieke kenmerken van de waargenomen werkelijkheid. En door deze inperking kijkt deze keizer al heel erg lang door een beperkende koker naar de natuur.
En ook het woord kwantum wijst in diezelfde verkeerde richting, namelijk naar een kwantiteit (of hoeveelheid), terwijl het om kwaliteiten gaat! De keizer heeft dus niet alleen geen kleren aan. Op zijn hoofd draagt hij in plaats van een statige kroon twee enorme oogkleppen die hem het zicht belemmeren op alles wat niet stoffelijk is.

In de energetische essentie van alles draait het om de wisselwerking van twee soorten energieën. De ene soort noemen we elektriciteit, en de andere magnetisme. De keizer kan ons alleen maar een science fiction-beschrijving geven van beide fenomenen. Deze wetenschappelijke naaktloper kan ons echter geen inzichtelijke verklaring bieden voor het ontstaan en de werking van beide energieverschijnselen. Verder dan ‘het is krom omdat het niet recht is’ komt deze potloodventer al honderden jaren niet.

Een keizer die met oogkleppen op rond liep..?

En ook dit kunnen we deze stamelende keizer niet helemaal zelf euvel duiden, want ontelbare hofdienaren blijven inmiddels vele decennia lang met intellectueel geneuzel gedrochten van formules produceren om daarmee de private parts van deze schaamteloze keizer te bedekken. Maar nu is het genoeg geweest. “Hup, naar huis en doe ook even wat kleren aan!”

Zo, nu de kleerloze keizer eindelijk is gestopt met paraderen kunnen we ons eens echt gaan bezig houden met het bestuderen van de essentie van de natuur. We zouden dit ‘natuurkunde’ kunnen noemen, maar dat is verwarrend, omdat deze naamgeving voor velen synoniem is met fysica.

Gewoon ‘wetenschap’
Ik noem dit gewoon ‘wetenschap’. En deze wetenschap bestudeert de elektromagnetische essentie van alles, want alles is in essentie een elektromagnetisch verschijnsel, zoals ook de keizer en zijn volgelingen beginnen door te krijgen. Laten we daarom maar beginnen met te begrijpen wat magnetisme nu werkelijk is.

Alles is energie. En energie staat nooit stil, want energie is immers geen deeltje, maar een golfbeweging. Alles is dus altijd in beweging, oftewel panta rhei, zoals een paar duizend jaar geleden in het tegenwoordige Griekenland al werd opgetekend. De energievorm die wij benoemd hebben als magnetisme ontstaat doordat de energie in de ene helft van een geheel dat wij een magneet noemen andersom draait dan de energie in de andere helft. Loodrecht gekeken op deze beweging gaat dan de ene draai rechtsom, en de andere linksom.

Plussen en Minnen..
Hierbij gaat het feitelijk om twee vortices die tegengesteld aan elkaar via het tussenliggende nulpunt in elkaar overvloeien. Draait de ene vortex (rechtsom) naar het nulpunt toe, dan noemen we deze helft de magnetische zuidpool. De andere helft is daarmee de magnetische noordpool. En daarin draait de vortex (linksom) vanuit het nulpunt naar buiten.

Het fysieke lichaam als ‘anker’ voor het energetisch lichaam. De chakra’s zijn knopen, én de ‘uitwisselings’-punten van in- en externe energie.

Beide complementaire vortices zijn niet alleen in het midden via het nulpunt met elkaar verbonden. Ook de beide uiteinden van de vortices staan met elkaar in contact. Deze externe verbindingslussen kunnen we ons voorstellen als draden van verschillende lengtes. Gezamenlijk vormen al deze energiedraden een roterende torus, ook wel piar genaamd.

Chakra’s
In het Sanskriet wordt dit roterende energiewiel een chakra genoemd. Iedere magneet bestaat dus uit rondgaande energiedraden die al draaikolkend in en uit het nulpunt in het hart van de zogenaamde magneet gaan.

De science fiction van de fysica kan niet verklaren waarom beide complementaire polen elkaar aantrekken en waarom twee overeenkomstige polen elkaar afstoten. Deze beperkende zienswijze kan dit alleen maar beschrijven. Via de verruimende wetenschap van de draaikolkende energiedraden is dit echter volstrekt logisch. Bij twee gelijke polen ‘duwen’ de energiedraden tegen elkaar in. En des te dichter we beide polen bij elkaar proberen te brengen, des te sterker worden deze tegengestelde duwbewegingen.

We kunnen dit vergelijken met het tegen willen houden van een waterspuitende fontein. Hoe dichter we gaan duwen richting de spuitmond, op des te meer tegendruk stuiten we. In plaats van te duwen kunnen we er ook met een andere waterspuit tegenin gaan spuiten. Dat gebeurt er namelijk wanneer we twee gelijke polen tegen elkaar aan proberen te duwen. En het omgekeerde gebeurt bij het samenvoegen van de complementaire polen. Daarbij lopen de energiebanen in exact dezelfde richting, en smelten ze dus precies samen.

Dit alles laat zien dat niet alleen het begrip van een deeltje behoort tot het beperkende begrip van de science fiction, maar ook het fictieve begrip van een veld. Er bestaan dus ook helemaal geen velden. Het enige wat werkelijk bestaat zijn rondgaande energiedraden. En wanneer we ons dat volledig realiseren, dan snappen we ook dat elektriciteit en magnetisme geen twee losstaande verschijnselen zijn. Elektriciteit en magnetisme zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Yin en Yang.

Wees het Licht én het Donker; wees EEN-heid.

Daar waar de magnetische draadlijnen de ene kant op duwen, daar duwen gelijktijdig de elektrische draadlijnen de andere kant op. Dat is wat wordt bedoeld met het symbool van yin en yang. Energie is altijd en overal in beweging.

Gaat de magnetische duw (yin) naar links, dan gaat gelijktijdig een elektrische duw (yang) naar rechts. Waar meer licht komt, daar komt gelijktijdig minder duisternis. Daarbij waarborgt de natuur altijd in alles de balans. Zo komt na een periode van steeds meer licht altijd een periode van steeds meer duisternis, en omgekeerd.

De science fiction van de beperkende wetenschap heeft ons denken in steeds meer duisternis gehuld. Nu is dan eindelijk de bevrijdende periode aangebroken dat we met verruimende wetenschap licht kunnen gaan brengen in onze manier van leven. De keizerlijke kleren gemaakt van deeltjes en velden en versierd met wiskundige formules bleken helemaal geen echte kleren te zijn.

Zullen we nu samen van de draaikolkende energiedraden sierlijke en bruikbare gewaden gaan maken?

Stoppen met deze farçe..
Dit artikel roept de hoflakeien van de kleerloze keizer op om te stoppen met de façade. Ik snap dat het enige moed vraagt om toe te geven dat deze science fiction een doodlopende straat is en dat alles wat vanuit die fictie is bedacht inderdaad verzinsels zijn en niets met werkelijke wetenschap te maken hebben. Maar tegelijkertijd hebben we als samenleving helemaal niets meer te verliezen, want de gevestigde science fiction heeft ons immers helemaal niets wezenlijks te bieden. Sterker nog, het zorgt ervoor dat onze ‘wereld’ steeds verder uit balans wordt gebracht!

Mochten deze lakeien toch nog te veel vast zitten in hun gefingeerde velden, dan lijkt het me goed dat al het toekijkende publiek de blote keizer en zijn trouwe volgelingen voorzichtig wijst op het ontbreken van enige vorm van kleding (op de oogkleppen na, dan).

Kijk je even ‘goed’ mee..?
De bedoeling van dit artikel is allereerst te laten zien dat de keizer geen kleren aan heeft. Vele wetenschappers zonder kokervisie hebben dit reeds ingezien en zijn zelf allerlei prachtige gewaden gaan maken. Eén van deze geniën was Edward Leedskalnin (1887-1951). Inderdaad, deze Ed was een tijdgenoot van die meneer waarvan zijn achternaam ons al duidelijk maakt dat hij zich tot het fysieke heeft beperkt: Eén Steen (of Ein Stein in het Duits).

Deze Leedskalnin was in staat om via het opwekken van specifieke magnetische frequenties de duwrichting van de draaikolkende energiedraden in rotsblokken van koraal om te draaien, waardoor deze door hem als luchtballon verplaatst konden worden. Hij heeft hiermee een compleet attractiepark gebouw in Miami (behoorlijk bestand tegen de zogenaamde tand des tijds), genaamd Coral Castle (link).Kijk voor een compleet verhaal over Coral Castle naar deze video waarin het levensverhaal van Ed Leedskalnin wordt verteld.

x

x

Ed Leedskalnin voelde waarschijnlijk aan dat toen de tijd nog niet rijp was voor zijn inzichten, want heeft al zijn verplaatsingen ‘s nachts in het geheim gedaan. Dit is niet helemaal gelukt want bespiedende kinderen hebben hem enorme rotsblokken moeiteloos door de lucht zien duwen (net zoals de piramides zijn gebouwd). Dit geheim voor deze magnetische poolomdraaiing heeft hij uiterst cryptisch vastgelegd. Dit is een citaat van hem in dit kader:

“I have discovered the secrets of the pyramids, and have found out how the Egyptians and the ancient builders in Peru, Yucatan and Asia, with only primitive tools, raised and set in place blocks of stone weighing many tons!”

Edward Leedskalnin

Priemgetallen
Bij de ontrafeling van dit geheim spelen geometrie en (priem-) getallen een hoofdrol. En eigenlijk zien we dat keer op keer wanneer we onze bezig houden met de verruimende wetenschap, want ook Viktor Stepanovich Grebennikov (1927 – 2001) ontdekte natuurlijke levitatie aan de hand van de geometrie van honingraten. Deze zonderlinge rus vloog op een zelfgemaakt skateboard zonder conventionele aandrijving met gigantische snelheden door de lucht, en ook hier waren getuigen van.

De lijst van grensverleggende wetenschappers is nog veel en veel langer. Op het lijstje onder Ereplaats op Pateo Platform worden nog meer namen genoemd, zonder ook maar de illusie te hebben dat dit een volledige opsomming zou kunnen zijn.

Wetenschap zonder illusies..
Wie als wetenschapper mee wil spelen in het verder ontwikkelen van een wetenschap zonder beperkende verzinsels als deeltjes en velden, die raad ik aan de boeken te lezen die via Pateo Platform gratis online beschikbaar worden gesteld. En wie mij daarover feedback wil geven, die wil ik met klem vragen om mij niet te bedelven met websites, artikelen, boeken en filmpjes. Waar ik wel blij van wordt zijn korte uiteenzettingen in klip en klare taal waarin de essentie in alle eenvoud wordt uitgelegd. Eén blote keizer is voor mij wel genoeg.

Zeist, 29 november 2010

Johan Oldenkamp

Pateo.nl

Naschrift:
Ik weet het. Ik doe het weer…
Ik loop weer te schreeuwen dat Sinterklaas niet bestaat (link).
Maar hoe dan wel?

32 gedachten over “Was Einstein, de ‘Keizer zonder kleren’..?

 1. “In de energetische essentie van alles draait het om de wisselwerking van twee soorten energieën. De ene soort noemen we elektriciteit, en de andere magnetisme.”

  @Johan: Interessant artikel en beeldspraak, waarbij e.e.a. een heel eind in de goede richting komt.

  Electriciteit, of beter het electrisch veld, en magnetisme zijn echter aan elkaar gerelateerde fenomenen. Je hebt gelijk dat je vanuit energievelden moet denken en dat deeltjes eigenlijk niet bestaan, waarmee je uiteindelijk gelijk hebt dat Einstein’s relativiteitstheorie naar het rijk der fabelen verwezen dient te worden.

  Verwar echter niet de quantum mechanice met Einstein. In de QM worden deeltjes beschreven in termen van golf vergeljkingen, hetgeen toch heel dicht bij jou vortexen komt. Waar het echt fout is gegaan is bij de Maxwell vergelijkingen en Einsteins relativitetstherorie. Zie hiervoor de papers van Charles Kenneth Thornhill:
  http://www.etherphysics.net/

  Het interessant is dat de gevestigde wetenschap een schizofrene theorie is die zichzelf tegen spreekt. In de Maxwell vergelijkingen met de daarvan afgeleide relativiteitstheorie gaat men er van uit dat EM golven veroorzaakt worden door materie, terwijl men in de QM beweert dat materie veroorzaakt wordt door EM golven. Hoe kunnen nu in hemelsnaam beiden waar zijn?

  Magoed, terug naar electriciteit en magnetisme. En ook zwaartekracht.

  Wanneer we terug gaan naar de aloude theorie van de ether, er van uit gaan dat er een medium is met gas/vloeistof achtige eigenschappen, dan is het electrische veld een drukgolf door de ether, het magnetische veld een rotatie (vortex) in de ether en zwaartekracht de afgeleide van het electrische veld in de ether. En vanuit die gedachte kan men zo ongeveer alle natuur constanten afleiden:

  http://www.energeticforum.com/renewable-energy/6779-great-resource-ether-theory.html

  En uiteindelijk heeft het er dan alle schijn van dat die ether een fractal is, waarbij er dus geen kleinste deeltje bestaat. Het is een kwestie van hogere frequenties en je kunt altijd kleiner en kleiner.

  Zie:
  http://www.energeticforum.com/108545-post18.html
  http://www.energeticforum.com/108591-post25.html

 2. wel bijzonder om in zo’n stellig artikel meteen zo’n kapitale fout te maken. Einstein is voornamelijk bekend om zijn werk aan de relativiteitstheorieën en zijn formule E=MC2. Galileo was de eerste die de relativiteitsprincipes formuleerde. Einstein was degene die de wetten van Maxwell er in kon onderbrengen.

  kwantumtheorie is heel wat anders.

  Als je bij kwantumtheorie meteen aan Einstein denkt, heb je toch niet helemaal opgelet op school. Einstein heeft zeker grote bijdragen geleverd, maar in eerste instantie denk je bij kwantumtheorie toch aan mensen als Heisenberg, Planck, Bohr en Schrodinger.

  De rest van het artikel lees ik vanavond wel. Maar het begin is zeker niet sterk. Kwantumtheorie is een theorie die door de bijdragen van velen is uitgekristalliseerd tot de meest succesvolle theorie die mensheid ooit heeft geproduceerd. Getuige de enorme innovatie die de theorie heeft gebracht.

 3. Beste allemaal,

  Wat ik probeer te zeggen met dit artikel is dat we onszelf steeds verder het bos in sturen wanneer we blijven denken in deeltjes en velden.

  Ik zie het als mijn rol om de bevrijdende en verruimende wetenschap in eenvoudige woorden uit te leggen. Nogmaals, ik wil alles zelf snappen.

  Indien iemand mij een artikel of een boekje kan tonen waarin deze nieuwe wetenschap in gewone woorden wordt uitgelegd, het liefst met verhelderende plaatjes, dan stop ik gelijk met mijn uitpluiswerk.

  Tot slot ga ik nergens over in discussie, want dat hoort ook bij die oude ‘wereld’. Voor een constructieve dialoog sta ik meer dan open. Ik deel hier wat ik heb gevonden. Leg er gewoon naast wat jij hebt gevonden. Dan kunnen we samen zien hoe we het passend krijgen.

 4. Beste Johan,

  Geen idee waar jij Dr. in bent geworden. Maar het zal wel een of andere dialogische wetenschap zijn. In ieder geval niet in een monologische wetenschap.

  Als er iemand een problemen met de quantummechanica gehad heeft dan is het Einstein wel. Beroemd zijn zijn discussies met onder andere Niels Bohr. Het voerde tot zijn uitspraak “God dobbelt niet!”

  Ik heb er geen probleem mee dat je multidisciplinair wilt zijn. Maar lees je eerst eens in een onderwerp in voor je er over schrijft.

  Warme groet,

  Dzyan

  1. Dat is nou p[recies het probleem met onze Johan, er komt geen greintje bezieling uit hem voort, kijk ik naar andere dr’sen dan komt daar nog wel iets naar boven toe drijven.

   Weinig dokters laten de kaas van hun brood eten, laat staan dat ze graag iets willen horen wat de waarheid binnen de grenzen van illusie is, het delen van kennis en wijsheid is alleen gelouterd aan het feit dat het hun puur sang om snappen gaat ten kosten van de ander.

   M.a.w. het schept duidelijkheid in Johans inzichten die zo oppervlakkig als maar wat zijn, bij een gezonde goede vraag keert ie toch je rug toe, heel erg jammer dat is zich zelf nog niet snappen wilt.

  2. En weet je wat ik vind..? Ik vind dat jij heel weinig namens jezelf spreekt Paul.. Het lijken zoals je het opschrijft, allemaal ultieme waarheden. Probeer het eens te voelen, de resonantie van een zin die mét en zónder ‘Ik vind’ begint..!!
   🙄 Bij de ene zin lijkt het alsof je de ultieme waarheid formuleert en bij de andere zin is het een mening van jouwzelf!
   Ik vind namelijk volstrekt een ander beeld tevoorschijn komen bij Johan, dus daarom resoneert jouw ‘formulering’ zo negatief bij mij..! Denk ik. Geeft niks, maar als je het altijd over het ‘midden’ hebt, dan hoort daar juist ‘Ik vind’ bij.. VIND IK!

  3. Ik vind, is old Fashion Guido, dat weet je zelf ook, ‘ik’ is gekoppeld aan het EGO, maar waar we zo graag in willen terecht komen met zijn allen is dat eengezinheidbewustzijn. daarin focus je je zelf meer op het ‘WIJ zijn’ principe.

   Het is niet wat ik er zelf van vind maar het is oa wat meerdere ervan vinden, uit dat stuk van energie hanteert ik bepaalde zegwijzes en toepassingen.

   Je mag het zelf negatief vinden maar het zijn woorden waar je niet aan kan op merken of ze misschien wel eens wel positief bedoeld kunnen worden, het aan geven van een stukje waarheid !?

   Wij hebben nog niet eens over resonantie gesproken, dit keer, anders blijf je je zelf altijd aan die ander afstellen zoals die ander het graag zien wilt, commetaar mag van tijd tot tijd op zijn plaats zijn en wie hebben dat nu al eerder niet naar mij hier open en bloot gepubliceerd ?!

   Daarom zal ik nooit vanuit het Ik zijn spreken, te egoistisch… omdat ik uit meerdere facetten besta en dat altijd zal blijven zijn, meet the yellow warrior.

  4. De essentie is voor mij niet of het positief of negatief is..!! Het gaat erom of dat het waarheid is, mijn waarheid of de jouwe..! En zoals je het zegt is het -en daar ken ik je goed genoeg voor!- jouw Waarheid..

   There is my truth, there is your thruth.
   And than there is THE TRUTH.

  5. Klopt de waarheid ligt altijd in het midden, wat maakt het nou uit wie er gelijk heeft??!

   Om ieders zijn waarheid zit altijd onwaarheden om heen, als je je zelf doorgrond in naakte waarheid dan heb je niks te verbergen, zelfs al ben je net bloot zo als de kleren van de keizer.

   Daarom doorziet de kleermaker altijd de truuk van de mooiste kleren, de hebzucht van beheersing of was het nu wel bespraakte lof van de heersende en niets zeggende illusie ?!

   Daarom is je luchtige doorzichtigheid ook weer van kracht eerwaarde Guido, je door ziet ook weer van alles…

 5. Stel, je ziet dat we met elkaar op een soort Titanic zitten en je probeert vervolgens anderen duidelijk te maken dat er een onvermijdelijke en allesverwoestende botsing aan zit te komen. Hoe bizar zou het dan zijn wanneer jouw medereizigers jouw verhaal ongeloofwaardig vinden omdat je niet precies kunt vertellen wat er aanwezig is in alle ruimtes van deze boot?

  De ‘wetenschap’ waar zovelen hun status aan hebben opgehangen is gebaseerd op drijfzand. In dit drijfzand vinden we de fictieve deeltjes als gluonen, fotonen, bosonen en gravitonen. Het materialistische drijfzand is vermengd met reductionisme, determinisme en wordt gestut door kokervisie, cirkelredeneringen en vooral een enorm kleed waar alle anomalieën snel onder worden geschoven.

  Er is maar één remedie, en dat is het helemaal opnieuw vanaf de grond opbouwen van het huis dat ‘wetenschap’ heet. Natuurlijk kunnen we het de tweede keer wel sneller bouwen, omdat we hopelijk veel hebben geleerd van de eerste keer (na Atlantis).

  Het afbreken van dit schijnhuis vindt nog niet iedereen noodzakelijk, laat staan leuk. Het ziet er immers van een afstandje ook best wel indrukwekkend uit, met al die formules en moeilijke woorden. Uit alle macht proberen de status-ontleders de sloop te voorkomen, bijvoorbeeld door de voorstanders van algehele herbouw aan te vallen.

  Ik weet dat dit neppaleis geen goed fundament heeft. Iedereen die durft te kijken, die ziet onmiskenbaar dat het een bouwval is. Ik ga niet in discussie met de querulanten die de aandacht proberen af te leiden van het drijfzand, want dat heeft geen enkele zin. Daarvoor heb ik nu juist het boekje ‘Geloven in Sinterklaas’ geschreven (te vinden op Pateo.nl).

  1. klopt helemaal Johannes, als je reductionistisch tegen de harmonische stromingen van de natuur in blijft rammen kan je sloten vol zwarte smurrie blijven verstoken tegen een ultra laag rendement van een paar procent. Dit komt overeen met het verhaal van Ralph Ring van Project Camelot. Op een dag was hij ingehuurd door een multimillion militaire lab divisie om daar in opdracht van de militaire roverheid anti zwaartekracht experimenten te doen. Na zich totaal verbouwereerd het zand uit de ogen gewreven te hebben over de krankzinnige domme lompe gewelddadige kwantitatieve deterministische manier waarop ze daar tekeer gingen dwars tegen de hem inmiddels al lang vertrouwde natuurlijke harmonica in ging hij thuis voor een fractie van het gemoeide geld bedrag met een oscilloscoop, een simpel luid speakertje en een ping pong balletje demonstreren dat anti zwaartekracht niet zo moeilijk te realiseren is als je maar tot op 7 cijfers achter de komma weet met welke sleutel getallen moedertje natuur werkt.. Enthousiast weer terug naar het lab om z’n verhaal bij z’n volgevreten schizo gelobotiseerde boekhoudkundige kantoor manager te doen; wat schertst zijn verbazing, z´n lab baas zei op de hoogte te zijn dat het allemaal veel simpeler kon maar dat dat niet gevraagd werd door de militair industriëlen superieuren en dat Ralphje maar snel moest inpakken met z’n kennis en kunde; buigen of barsten je doet wat je gezegd wordt anders opduvelen, het ging helemaal niet om goede resultaten maar het ging om duur doen met grote geldstromen en peperduur grof geweld apparatuur waarmee je iets probeerde af te dwingen in plaats van iets subtiel op te kietelen in harmonie met de werkelijke sleutel verhoudingen van de kosmos.

   http://www.projectcamelot.org/ralph_ring.html

   RATM – Killing in the name of
   http://www.youtube.com/watch?v=fkuOAY-S6OY

  1. heeft dit koolstof geheim soms ook met de magische eigenschappen van mono atomisch goud te maken zeg ik nu puur intuïtief zonder nagedacht te hebben? dit was het wonder brood van de farao’s en de alchemische steen der wijzen uit de middeleeuwen?

 6. Traditionele wizzkundigen maken bewust geen punt van de punt. Een punt is iets van niets. Daar moet je het dan mee doen. Dat is dan de basis voor je toekomstige nucleaire Tjernodebiel kernfusie medewerkers. Vervolgens word je ook nog geacht met passer en driehoek en een serieus gezicht lijntjes te trekken tussen punten die niet kunnen bestaan omdat je niets mag zeggen over de onmogelijke aard van de elementale bouwstenen van de mathematische babylonische over het paard getilde aristocratische peperdure blokkendoos waarmee hoogstens een alogisch onmogelijk contradictioneel formuhilarisch gekkenhuis gebouwd kan worden dat vervolgens omgedoopt wordt tot aanmatigende universele draadjes modellen van natuurlijke implosie verschijnselen op sterren niveau. By de wee het vermoeden is dat C.E.R.N. in werkelijkheid een ‘wetenschappelijke’ dekmantel is voor rituele zwarte geomantische alles vernietigende hoge energie magie net als N.A.S.A. met z’n vuurspuwende prehistorische Baal aanbiddende metalen 911 obelisken die functioneel gezien zwaar gehandicapte kinderlijke karikaturen zijn van de echte ruimtevaart die ondertussen 70 jaar aan het publieke oog ontrokken wordt wegens kosmopolitische belangen verstrengelingen met duistere degeneratieve kwaadaardige mens onvriendelijke promotionele new age achterkant van de maan ‘beschavingen’.. Ze komen ons deze zomer weer redden weet je wel dus zeg maar alles en doe maar niks, gewoon wachten op de new order van papa chico wouter kabouter bos bush & coreptielen

  Quote:

  ” The point is the simplest architecture in Geometry and has been around for thousands of years. That’s why it
  is absolutely beyond comprehension when a mathematician confesses that he has no idea what a point is.
  Every mathematical physicist repeats the mantra that he has been taught by rote in college: the word point is
  ultimately undefinable and should remain primitive (i.e., undefined). Otherwise, the argument goes, we would
  wind up with circular definitions.

  Actually, the reverse is true. The contemporary mathematician engages in endless discussions and has failed
  to establish solid geometric foundations because he either can’t or refuses to define his key terminology. It is
  not that we don’t know what a point is. The problem is that the mathematicians attempt to use several
  definitions during their dissertations. This is a violation of the scientific method, which demands that strategic
  definitions be used consistently. If we held a mathematician to any definition of his choice, he would not be
  able to build his theories upon it. Therefore, it is understandable that he would motion the Court to relieve him
  of the scientific duty to define the versatile point.

  Even worse, the morons of Mathematics attempt to do Geometry with abstract concepts. The infamous point
  of Mathematics lacks the one property that would allow it to be used in Geometry and in Physics: shape. The
  point is not a dot, but a location. The idiots at the Lunatic Asylum of Mathematics go through the motions of
  constructing geometric figures with this abstract ‘brick’. Very funny actually! ”

  http://www.youstupidrelativist.com/01Math/01Point/00SumPoint.html

  Blue Monday by New Order
  http://www.youtube.com/watch?v=VyoDbX1EkPQ

 7. Beste Johan,

  Een vriend van mij (natuurkundige als spelerdenker) merkte het volgende op, misschien kun je hier iets mee..

  ————–
  In de eerste zin gaat het al fout.. Oldenkamp slaat de plank hier echt vol-ko-men mis. Les 1 in zo’n stuk: get your facts right!

  “Einstein de personificatie van de kwantumfysica”? Los van het feit dat ik de qu- spelling vele malen mooier vind dan de kw- spelling, een iets belangrijker puntje:

  Albert Einstein was met zijn relativiteitstheorie een van de grootste tegenstrevers van Niels Bohr, de (hoofd-)bedenker van de quantumfysica. Deze twee hebben hun hele verdere leven vanaf ongeveer 1915 (soms dagenlange) discussies gevoerd over hun theorieën, die elkaar op bepaalde punten tegenspraken. Los hiervan waren het volgens mij wel vrienden. Als ik nou ooit ergens een vlieg op de muur had willen zijn, ja, zo’n discussie had ik wel willen bijwonen…

  Nu, honderd jaar later, hebben we nog altijd het antwoord niet op hun discussiepunt, wie heeft er nu gelijk? Allebei kan namelijk niet.
  —————-

  Dit van mijn kant – en volgens mij ook wel van zijn kant – is meer ter lering bedoelt.

  1. Ik heb Quantum Physics benadrukt omdat velen dit zo’n mooie brug vinden naar esoterie. Ik probeer te laten zien dat deze brug ons helemaal niets te bieden heeft. Lees ajb gewoon ‘natuurwetenschappen’ waar kwantumfysica staat en laat je niet struikelen.

  2. Beste Johan,

   Bedankt voor je reactie. Ik kan me goed vinden in je tekst en je antwoord op ‘mijn’ reactie. Ik heb getracht duidelijk te maken dat door dit soort ‘fouten’ mensen alleen om die reden afhaken, terwijl ze mogelijk (van mijn spelende natuurkundige vriend weet ik dat zeker) zeer veel te melden hebben. Mogelijk doen ook diegeen die hieronder op eenzelfde wijze hebben gereageerd zichzelf tekort door ‘item’ boven de boodschap te plaatsen.

   Indien het jou wens is om deze boodschappen te laten dragen door zoveel mogelijk mensen, ik denk zelf juist de wetenschappers, is het misschien goed te lezen de ‘juiste’ taal te spreken. Uiteindelijk kunnen zij er nog weinig aan doen dat het ego (soms nog) preveleert in dit soort zaken. Dit werkt van twee kanten denk ik.

  3. achter .. ego … soort zaken.. had een smiley moeten staan, om de niet bedoelde zwaarte eraf te halen :-).

 8. Beste allemaal,

  De wetenschappelijke theorie (zonder fictieve deeltjes) zoals in dit artikel kort wordt aangestipt, heb ik nu in een eerste versie uitgewerkt in een flinterdun boekje, dat uiteraard weer gratis online beschikbaar is:

  http://www.pateo.nl/PDF/InleidingInDeWetenschap.pdf

  Ken je mensen die werken bij of studeren aan een universitaire faculteit natuurwetenschappen, wil je ze dan misschien verrassen met dit Sinterklaascadeautje?

  1. geweldig, net zeer interessante 8 bladzijden tellende beschouwende en verklarende pdf publicatie van Johan doorgelezen
   de dubbelhartige sciencefiction van het container begrip elektromagnetisme
   en dan nog volhouden dat elektriciteit en magnetisme 2 verschillende krachten zijn
   dat kan alleen de huidige achterhaalde dode wetenschap
   tijd voor nieuwe leven in de brouwerij en zicht op vliegende skateborden, zwevende rotsen en vrije energie; Wauw!
   het sprookje van 1000 en 1 nachten is meer een gedocumenteerde registratie van hoe het toen echt was dan een fictief uit de vrije duim gezogen amusant sinterklaas verhaaltje voor de allerjongsten
   ook het lijstje met wetenschappers die met opzienbarende revolutionaire ontdekkingen en uitvindingen kwamen moet gezien worden
   ik kende ze zeker nog niet allemaal, een paar wel
   Viktor Schauberger (1885-1958) had ik al wel ergens gelezen, die heeft opzienbare heruitvindingen gedaan door o.a. gebruik te maken van de magische eigenschappen van water…
   Geen wonder dat die Duitsers in de jaren 50 al op Mars stonden…
   Nou heren natuurwetenschappers (nog steeds bijna geen vrouwen; waarom niet?!) kom op met de ongezouten feedback
   In de archieven van de toekomst zal dit de opmaat zijn voor een wedergeboorte van een nieuwe wetenscheppende gouden eeuw?
   Ik heb er zeker wel geloof in! Alleen nog even die Oliedomme maff(e) mutagene petroleum sjaggeraars uitroken met digitale informatie explosies

  2. Omdat de natuurkundige ingenieurs zich nu ineens angstvallig stil en afzijdig houden geef ik nu maar een aetherisch energetisch opzetje;

   1 vraagje als die aetherische energie draden zich zo instantaneously onmiddellijk kenbaar maken aan een naburig subject waarom duurt het dan een kwartier voordat mijn radiografisch bestuurbare skelter op Mars reageert op mijn remote control fast forward vol gas vooruit commando?!

   nog 1 vraagje waarom worden atomen wel zichtbaar onder een elektronen microscoop maar bestaan ze niet echt omdat deeltjes fictieve fantasie science fiction concepten zijn?!

  3. @Hyper Op je tweede vraag heb ik wel een antwoord,denk ik(als drs. in de huishoudkunde),er is nl sprake van een waarnemer, een subject, een createur.
   Je eerste vraag,is steengoed maar ik heb geen idee wat het antwoord is.Misschien is het handiger als we dematerialiseren en op mars weer materialiseren,kun je hem zelf besturen hahahaha.

  4. Door de sluier is er een frequentieel verschil tussen ‘lagen’. Als je in de materiële laag leeft, waar ook die electronenmicroscoop huist EN de electronen, neutronen en protonen, ZIE je de materiële wereld DUS.
   Kijk je via de andere kant van de sluier, vermits je daartoe in staat bent, ten volle 100% !!, dan zie je dus slecht bundeling van energie. Energetische wolken.

   En wellicht is DAT het verschil tussen de vrouwelijk energie, die INHOUD toont en de mannelijke energie, die allereerst de vorm laat zien..

   En idd Lianne, remote viewers, astrale reizigers, etc. etc. zijn DAAR INEENS waar ze willen zijn. Sneller dan het licht dus!! Anders zou het TIJD ‘duren’..

  5. Johan als ik de pdf publicatie probeer te downloaden dan blijkt het nog steeds de eerste druk van 5 december te zijn.
   Eerste, digitale druk, 5 december 2010
   In de tweede druk staat een nieuw hoofdstuk, ik ben heel benieuwd…

 9. einstein was een jood en tegenwoordig moet zo iemand gelijk hebben
  simpel diskussie dicht oogkleppen ook
  goed gedaan, johan al zul je niet blij zijn dat ik er de joden bijhaal

  1. Jij hebt het zeker ook over DE vrouwen, De Duitsers, DE blanken en DE negers..?? Vreemd, discriminerend taalgebruik naar mijn idee Riek..?! En jij bent dan een ‘Riek’, behorende bij DE Rieken.. Maar zo is het leven wel eenvoudiger te ‘bevatten’ natuurlijk, met al die hokjes!
   Of, zoals Einstein het zelf zei:

   “If my theory of relativity is proven successful, Germany will claim me as a German, and France will declare that I am a citizen of the world. Should my theory prove untrue, France will say that I am a German, and Germany will declare that I am a Jew.”

 10. Eigenlijk wel grappig geld bestaat dus ook niet, waar maken we dan ons eigenlijk zo druk om, we hoeven dus nooit meer te werken.
  We kunnen er ook niets voor kopen want er bestaat dus niets.

  Ps. ik ben het wel eens met de stelling.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.