Advertentie

NASA: 2016-18 eeuwrecord temperatuurdaling..!!


x

x

NASA: 2016-18 eeuwrecord temperatuurdaling..!!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Het bureau dat alle data verzamelt rondom wereldwijde temperatuurontwikkelingen door de jaren heet het Goddard Institute for Space Studies. De cijfers komen specifiek van het GISTEMP-team binnen deze organisatie; een team dat zich bezig houdt met de metingen van oppervlakte-temperaturen van de Aarde. (Surface Temperature-analysis).  De gemeten zogenaamde Big Chill (grote afkoeling) tussen 2016 en 2018, bestond uit twee Little Chills: de grootste daling van vijf maanden ooit (februari tot juni 2016) en de vierde grootste (februari tot juni 2017).

Wanneer we een soortgelijke gebeurtenis van februari tot juni 2018 zouden beleven, zou de gemiddelde temperatuur wereldwijd zelfs onder het gemiddelde van de jaren tachtig worden gebracht. Februari 2018 was wereldwijd kouder dan februari 1998. Als iemand gaat beweren, dat -door de opwarming van de Aarde-  deze recente recordtemperaturen ontstaan, doordat de wereldwijde temperaturen grotere uitslagen vertonen, of met een moeilijk woord ‘volatieler’ worden, dan is dat niet waar. Deze volatiliteit/beweeglijkheid neemt namelijk zelfs AF..! De uitslagen -naar boven en naar beneden- worden dus minder groot..

Kijken we naar de maandelijkse gemiddelde temperaturen op Aarde sinds 2000, dan zijn die slecht 2/3 van wat deze waren in de jaren 1880 tot 1999. Maar toch zijn deze gegevens geen argument tégen de opwarming van de aarde. Twee jaar koelcycli, zelfs als ze records vastleggen zoals nu, zijn statistische geluiden in vergelijking met de langetermijntrend. Daarbij is de opwarming van de Aarde ook niet in de eerste plaats gebaseerd op de waargenomen opwarming; er liggen allerlei modellen, historische studies en andere wetenschappelijke gegevens aan ten grondslag. Wat dan wél het punt is? Daar komen we zo op.

Een ander punt is dat zowel februari 1998 als februari 2016, piek El Niño-maanden waren, waarbij zeer warm zeewater, de atmosfeer opwarmde, en de recorddalingen begonnen vanaf hoge pieken. En een diep dal en een hoge piek, maken natuurlijk al snel een ander gemiddelde. Maarr.. het is ook zo, dat er in de afgelopen eeuw veel andere piek El Niño-maanden waren, en dat geen enkele daarvan werd gevolgd door zulke dramatische afkoeling..!!

Het punt is dat statistische afkoelingsuitslagen, geen media-aandacht krijgen.
Ze passen niet in het geaccepteerde plaatje. De wereldwijde gemiddelde temperatuurcijfers komen maandelijks naar buiten en het blijkt, dat wanneer ze een nieuw top-heet jaar in de geschiedenis laten zien, dat een groot verhaal wordt in het nieuws. KIJK EENS, NIEUWE RECORDS..

Ook als de temperatuur een grote stijging laat zien, ten opzichte van de vorige maand, of dezelfde maand van het voorgaande jaar, dan is dat een groot nieuwsverhaal. En ook als ze een opeenvolging van opwarmende maanden of jaren vertegenwoordigen, is dat een nieuwswaardigverhaal.

Maar wanneer de cijfers een afkoeling tonen, van ongeacht welke soort, en er meer verkoelende maanden geweest dan opwarmende maanden sinds het begin van de antropogene opwarming – er is geen verhaal..!!

De grafiek die de zonnestraling toont, die op Aarde gemeten wordt. Let op het paarse vlak, dat naar rechtsonder afloopt. Dit vlak toont het negatieve verschil met het gemiddelde aan.. Voor veel wetenschappers HET bewijs dat we een stevig-koude periode tegemoet gaan.. Hoezo ‘Global Warming’..?!

Geloven we wat we moeten gelóven..??
Het publiek en de media gelóven en pleiten zelfs voor de idee van de opwarming van de aarde, in tegenstelling tot veel wetenschappelijke metingen en interpretaties. Het hangt allemaal té sterk af van de waarneming van de werkelijke temperaturen op de korte termijn. Wat telt, is natuurlijk de exacte positie van de Aarde op de tijdlijn van de koude/warmte-perioden.

Vooringenomen berichtgeving suggereert valselijk, dat de opwarming veel stabieler is dan deze is. Het zijn geen krankzinnige uitschieters, waarbij het ene record ná het andere wordt verpulverd. Kijk naar deze cijfers van het AFKOELINGSRECORD..! Als de wereldwijde temperatuur werkelijk een halve eeuw ononderbroken opwarming vertoonde – met alleen opwarmingsrecords – dan kunnen mensen met een genuanceerd beeld van plausibele toekomstige temperaturen niet als ontkenners worden afgedaan.

De jaarlijkse atmosferische CO2-niveaus zijn sinds 1960 in vrijwel een rechte lijn gestegen en als de temperaturen op Aarde met eenzelfde rechte lijn zouden stijgen, dan zou de link met de CO2-uitstoot direct en overduidelijk zijn. In feite gaat het om complexiteiten, die uiterst belangrijk zijn voor het analyseren van beleidskeuzes.

Dan is er het gevaar van verzet.
Stel dat de komende vijf maanden vergelijkbaar zijn met dezelfde vijf maanden in 2017 en 2016. Op een gegeven moment zal dan het nieuws uitlekken dat alle opwarming van de aarde sinds 1980 in tweeënhalf jaar is weggevaagd.. En dat recordmetingen op het gebied van afkoeling ongemeld bleven; in feite de krantenkoppen uit andere tijden, toen ze naar de opwarming verwezen..! Het doet denken aan de berichtgeving over de schietpartijen van de politie; als er een politieagent wordt gedood, dan resulteert dat in een aantal grote verhalen.

Over de moord, de jacht op de moordenaar, de begrafenis van de agent, het proces en de bestraffing van de moordenaar. Maar als een politieagent een burger doodt, wordt dit hele proces zelden gemeld. En als dat wel zo is, dan is het meetal in de context van een reactie van de gemeenschap op de moord, die dan weer snel omgeleid wordt naar politieprocedures en gemeenschapsverhoudingen, in plaats van de moord zelf..

Onwaarheden, leugens, grote leugens en… statistieken…!
Een kort verhaal voor mensen die statistiek begrijpen en gebruiken. Een verhaal over standaardafwijkingen. Want één manier om de vooringenomenheid in de berichtgeving te meten is door gebeurtenissen te rangschikken op basis van standaardafwijkingen. Dit is zeker niet perfect, maar het is wel een objectieve manier om berichtgeving over de opwarmings- en koelingsrapportages te vergelijken. De 0,56°C koeling van de laatste twee jaar is een 3,0 standaarddeviatie, gebaseerd op de laatste eeuw van temperatuurgegevens.

Een conventionele drempelwaarde is 2,0 standaarddeviaties, gebeurtenissen onder deze drempelwaarde kunnen suggestief, maar ook gemakkelijk willekeurig zijn. De twee Little Chills in 2016 en 2017 waren 3,5 en 2,7 standaarddeviaties. Vergelijk dat met de nieuwsaandacht als een record-warmtejaar in het nieuws is.

Dat gebeurt 12% van de tijd, een 1,2 standaarddeviatiegebeurtenis. De drie jaar records op rij (2014, 2015 en 2016)? Na een recordjaar zet 42% van de tijd het volgende jaar ook een record. Deze volgorde is dus een 2,1 standaarddeviatiegebeurtenis. Zes recordjaren, sinds 2000 zijn 1,7 in standaarddeviaties.

Als deze statistiek van standaardafwijkingen te abstract voor je is, denk dan eens aan het aantal keren dat er in het verleden iets is gebeurd. Het feit dat 13 van de 18 jaar sinds 2000 warmer waren dan enig ander jaar daarvoor, is verzadigd. 37 Van de 71 jaar sinds 1930, zijn gevolgd door 13 of meer van de volgende 18 jaar, die warmer waren dan enig vorig jaar. Dat is meer dan de helft van de tijd. (De start in 1930, 50 jaar nadat de wereldwijde temperatuurserie begint, om het betekenisvol te maken, dat een jaar warmer is dan alle voorgaande jaren)

Twaalf keer waren alle 18 jaar warmer dan enig jaar daarvoor en veel van die jaren waren er, voor de opwarming van de aarde begon. Vergelijk dat met de afkoelingsgebeurtenissen van de laatste twee jaar, en van februari tot juni 2016, waarvan geen van beide in een eeuw waren gebeurd; of de afkoelingsgebeurtenis van februari tot juni 2017, die slechts drie keer eerder was gebeurd..!

Klik voor onderbouwend artikel hier op de site

x
Oneerlijk rapportage geeft wereldwijde verwarring.. Dus.. 

Hoe moeten de wereldwijde gemiddelde temperatuurgegevens worden gerapporteerd? Hoe het ook gaat, het moet gewoon EERLIJK gebeuren.. En met het weglaten van essentiële gebeurtenissen, die achteraf zelfs als ‘draaipunten’ kunnen worden geclassificeerd, schiet niemand iets op. Behalve zij, die van deze ‘opwarming’ een geheime agenda uitvoeren..! Er moet dus evenveel aandacht worden besteed aan de opwarmings- als aan de koelterecords. De dekking moet gebaseerd zijn op hoe ongewoon de gebeurtenis is, niet op de vraag of het de steun voor favoriete standpunten bekrachtigt of niet.

Gewone gebeurtenissen die in het verleden, vóór de opwarming van de aarde, vele malen hebben plaatsgevonden, mogen niet worden beschouwd als bewijs voor de opwarming van de aarde. Mild ongebruikelijke gebeurtenissen, in het bereik van 2 tot 3 standaardafwijkingen, moeten worden gerapporteerd met sterke kwalificaties die weinig betekenis hebben, in vergelijking met het totale gewicht van het bewijs, vóór de opwarming van de aarde.

Zeer ongebruikelijke gebeurtenissen, 3 standaarddeviaties en meer, verdienen onderzoek, zelfs als dat betekent dat de lezer wordt belast met wat technisch materiaal. Temperaturen kunnen hier vandaan klimmen, dus deze ongewone verkoelende gebeurtenissen hoeven geen mainstream nieuws te maken. Maar tenzij dat snel gebeurt – en vergeet niet dat dit ‘slecht nieuws’ zou zijn – zullen verslaggevers over deze afkoeling moeten discussiëren, wat betekent dat ze een complexer verhaal moeten presenteren dan in het verleden gebruikelijk was. In de hoop, dat ze die taak überhaupt aankunnen..

* * *

 

10 gedachten over “NASA: 2016-18 eeuwrecord temperatuurdaling..!!

 1. https://doorbraak.be/ipcc-klimaatopwarming/ Citaat:IPCC zit vast in een zelf gecreëerd 1-2-3 paradigma waarbij klimaatonzekerheden en tegenstrijdige waarnemingen te weinig worden meegenomen in besluitvorming,vooral over het geclaimde oorzakelijk verband tussen opwarming en uitstoot van Co2.(einde citaat).
  Ook hier ziet men een daling zoals het artikel ook aangeeft.
  Zoals ik het zie is het Co2 gebeuren niets anders dan een argument om de politieke agenda van hen achter de schermen erdoor te jagen.
  Zo ontdoen zij mensen van hun geld,Altijd zijn er koeien geweest en nu ineens zouden die dieren schade veroorzaken terwijl hun uitwerpselen eeuwen als groeimiddel werd gebruikt voor vele gewassen.Dit is niet anders bedoeld dan om MKB bedrijven de nek om te draaien zodat multinationals alle macht krijgen en wij allen van hen afhankelijk zijn omdat we niet meer terug kunnen vallen op plaatselijke gezonde producten omdat ze niet meer bestaan wanneer dit zo doorgaat.Hetzelfde zien we met gasleidingen die direct verwijderd moeten worden zodat we ook daar niet meer op kunnen terugvallen.
  Weersveranderingen worden naar mijn mening door machten achter de schermen zelf veroorzaakt wat te zien is aan het geen of weinig aandacht geven aan onder andere de volgende gebeurtenissen (ook door de MSM niet).
  H.A.A.R.P,ontbossing omdat ze geld kunnen verdienen enz.
  Frapant is dat de grootste vervuilers van het milieu (Shell en andere multinationals) van overheden alle voordelen krijgen terwijl de mensen die weinig of niets hebben de rekening mogen betalen. Er wordt zelfs handel gedreven in emissie en is het niet raar dat bv de Nederlandse staat geld geeft aan publieke omroepen die vervolgens reclame blijven maken om auto’s te kopen die ook bijdragen aan het Co2 probleem? (volgens hun eigen beweringen wat u kunt opmaken ook aan de dieseltax en BTW verhogingen op andere brandstoffen).
  En natuurlijk zolang er betaald wordt zullen de media die daar profijt van hebben geen nadelige berichten over hun broodheren verspreiden wat te begrijpen is maar gelijktijdig wordt ons geen onafhankelijk nieuws waarop we kunnen vertrouwen gegeven waar we wel recht op hebben en wat ook hun taak is.

 2. als je werkelijk hier aan wil doen, dan moeten de rijken ter aarde stoppen met oorlog voeren ( maar hier is wel ontzettend veel geld mee verdient)
  om oorlog te voeren heb je veel energie nodig voor zowel.
  1 oorlogs materieel te maken
  2 dit te gebruiken
  3 om de mensen weer op te knappen
  4 om als wat plat ligt op te bouwen

  In het verleden zijn proeven gedaan door mest in bossen die hast dood waren te strooien, je zag die bossen weer op knappen.
  boeren moeten nu van alles doen wat juist de omgekeerde werking heeft, maar ja zo worden we voor de gek gehouden, maar ook vooral arm. Je gaat veel betalen voor weinig tot niks effect. Het effect zit in de zak van de bevelhebbers.
  groetje Gijs

 3. De foto van het schip dat vast zit in het ijs zou een goede grap zijn, moest er geen verborgen agenda achter schuil gaan, met dramatische gevolgen : een bron over China waar men blijkbaar al zeer ver gevorderd is met de verborgen agenda achter Agenda 21(sic) :
  https://new.euro-med.dk/20181129-china-shows-our-future-nwo-agenda-21-smart-cities-orwellian-surveillance-and-rewarding-punishing-loyalty-in-sheepfolds.php
  met citaat :
  “I have lately resumed my description of the Agenda 21, an here, now called Agenda 2030 and here, because this dictatorial coup d´etat is closely associated with the Marrakesh free Immigration Compact. For it is one-worlders´organized manipulation of us into their communist one-world state, where we are to live as their mind-controlled slaves, like animals crammed together in in so-called “smart cities”, banned from access to nature which has been transformed into preserved “Wildlands” for corporations to exploit” (=einde citaat).
  Dit citaat geeft m.i. duidelijk aan waarover het gaat. In de tekst in de link zijn er nog meer gegevens dienaangaande. Er zijn inderdaad milieu – en klimaatproblemen, maar die moeten aangepakt worden waar ze zich voordoen, met de daartoe aangepaste wetenschappelijke en technische middelen. Het is echter niet met de wereld om te vormen tot een gigantische gevangenis, dat men deze problemen gaat oplossen. Ik zie dan ook een verdere escalatie..
  https://stream.org/punishment-for-those-who-call-for-death-for-climate-change-denial/
  met citaat :
  “Climate activists have called for the deaths of critics of the failed theory of devastating man-made global warming. They’ve urged harsh punishment for those who support climate realism. They prescribed jail time for scientists who admit uncertainty in global temperature forecasts! Others have demanded non-conforming scientists be penalized for giving their professional opinion!”(=einde citaat). Geen verdere commentaar nodig !!!!!!!!!!

 4. Nog een bron, spreekbuis van de NWO, met een morbide analyse :
  https://www.zerohedge.com/news/2018-12-18/nytimes-suggests-human-extinction-not-bad-thing-climate-change-destroying-planet
  met citaat :
  “Would our planet be better off if humanity ceased to exist?
  That is quite a morbid question, but today an increasing number of intellectuals are bringing it up, because they are convinced that we are the source of everything that is wrong with our world. According to these zealots, humans are the primary source of climate change and if we do not alter our course the planet will be destroyed. But since humanity apparently lacks the will to end the behaviors which are destroying the planet, many of them also believe that it would be a good thing if we were to be completely wiped out somehow. Most normal people would never think this way, but these are the sorts of discussions that intellectuals and elitists are now having all the time, and sometimes this bleeds over into the mainstream media. ….”(=einde citaat).
  Dit citaat sluit aan bij de analyse van de Club van Rome van 1960, waar de “mens” ook het probleem en gevaar was. Er wordt echter niet duidelijk gemaakt wie men werkelijk bedoelt met “humanity”. Ik zie dergelijke pleidooien voor een bevolkingsvermindering, dan ook als een gevaarlijk “wapen”, waarachter opnieuw de “verborgen agenda’s ” van de NWO schuil gaan. Het staat echter de voorstanders van een dergelijk bevolkingsvermindering vrij , om de daad bij het woord te voegen, en te vertrekken naar de “eeuwige jachtvelden”. Of geldt hier het motto :
  “Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden…!!”. Waakzaamheid zal hier dan ook geboden zijn.

 5. In een artikel op Zerohedge wordt duidelijk gemaakt, hoe het toenemend aantal sterfgevallen in de winter wordt geweten aan de klimaatverandering, om de agenda van de Global Warming-hoax en de vaccinatie-ellende te propageren. Maar in feite blijkt die toename te wijten te zijn aan het simpele feit dat mensen hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. Citaat:

  “The elephant in the room – Why People Are Dying

  Unfortunately, the increase of deaths during winter months has been politicized and exploited for two major agendas: pro-vaccine pushing and climate change fanatics.

  The loud cries of these frenetic and urgent agendas snuff out the cries of those who need help in the winter.

  The simple reason being…

  People cannot afford to provide heat for themselves!”

  Bron: https://www.zerohedge.com/news/2018-12-19/climate-change-blamed-doubling-winter-related-deaths-wales-heres-why-people-are

  Tja, de leugenmachine is dus opnieuw ontmaskert!

 6. Ik las deze week een artikel in een regionale krant, de Gelderlander, over een dame die verbijsterd en triest naast de kapotgezaagde restanten zat van wat zei, de Vaderboom pleegde te noemen.
  Volgens haar was deze forse oude dikkert de ‘vader’ van alle op enige afstand groeiende bomen en hield volgens haar de’wacht’ hield en voor balans zorgde in die kleine bomengemeenschap daar op het landgoed Warnsborn bij Arnhem.
  Ik heb de stamdelen zien liggen en het overwegende argument om te kappen zou zijn omdat de boom ‘gevaarlijk’ zou zijn vanwege de aanwezige kernrot.

  Nu is het zo dat kennelijk geen enkele boom in dit onvolprezen land ook maar iets mag mankeren en de kleine bruikleurige ster in de kern heb ik zelf ook en daar weer de wc pot alles van.
  Wanneer met mensen zou rooien vanwege kernrot, denk ik dat we van de ene op de andere dag geen politici, bepaalde ambtenaren en een ruim aantal corporaties meer hebben.

  Naar mijn idee zit het zo, omdat eerst Friesland is onderworpen aan de Staten van Holland en de dumplek is geworden van o.a. asielzoekers naast de leegroof van zout e.d. Is nu Groningen aan de beurt om geheel leeggeroofd te worden van het gas nadat hetzelfde was gebeurt met Drenthe vanwege het veen.
  Brabant is de plek waar de varkens gemarteld mogen worden. Overijssel was ook al ontdaan van het zout en diende voor goedkope arbeidskrachten. Limburg is bekend van de zwarte longenfoto’s op uw pakje shag.
  Maar Gelderland is ‘dankzij’ de nederlandse collaboratie aan o.a. het Kyoto protocol helemaal de lul als het gaat om de groene stroom. Deze week zag ik tijdens het passeren van een brug over de Betuwelijn, goederenwagons (100+) met kolen, oostwaards rijden.
  Wanneer er hout bijgestookt wordt verminderd dit het aandeel fossiel CO2 dus daar scoort vernederland mee.
  Tenminste… als je al geloofd in die co2 verhalen en het Kyoto gelul.
  Alle haksel en tot haksel verwerkte, vaak monumentale bomen, gaan de centrales in om de in mijn ogen ‘gezellige kerstverlichting’ te laten branden en wat al niet meer.
  Het woord duurzaam kan ik niet meer aanhoren!!!!!!!

  1. Rob, in mijn vorig artikel ‘Israël zal Amen zeggen’ heb ik het volgende geschreven over de gevolgen voor NL van Agenda 21/2030:

   “Wat betekent Agenda 21/2030 voor Nederland?
   In Nederland zien we de gevolgen van deze zogenaamde ‘duurzaamheidsagenda’ voornamelijk in een snel toenemende ontbossing en het verdwijnen van landbouwgronden, om ruimte te maken voor een toenemende verstedelijking (HIER, HIER en HIER). Volgens de Landbouw Universiteit van Wageningen vindt de ontbossing in Nederland procentueel gezien op een evengrote schaal plaats als in het Braziliaanse Amazonegebied (HIER).

   In een artikel van de Volkskrant van september vorig jaar wordt dit bevestigd. Omdat het plaatsen van linken naar de MSM financiële gevolgen kan hebben, doe ik dat hier dus maar niet. Maar zoek maar eens op de term ‘Ontbossing in Nederland’, dan kom je vanzelf dat bevestigende artikel in de Volkskrant tegen.”

   Bron: https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/arend-zeevat/israel-zal-amen-zeggen/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.