WantToKnow.nl

En langzaam wordt cash-geld illegaal…!!

hitler controle

x

x

En langzaam wordt cash-geld illegaal…!!

2015 © WantToKnow.nl/.be (bron HIER)

x

De beweging naar een maatschappij zonder cash-geld, gaat natuurlijk niet over één nacht ijs.. In plaats daarvan worden aan de randen van het cash-geldgebruik, langzaam, heel langzaam en systematisch, een serie opvolgende stappen genomen. Over de hele planeet, let wel, leggen overheden beperkingen op, aan het gebruik van cash geld. We krijgen als burgers-van-wie-het-geld-eigenlijk-is, te horen, dat dit wordt gedaan in de nimmer aflatende strijd tegen het terrrrrorrrisme, tegen criminelen in de drugshandel, tegen witwaspraktijken en als ‘krachtige maatregel’ tegen belastingontduiking…

En.. zo gaat dan het verhaal, het is natuurlijk veel simpeler om andere vormen van betaling te traceren voor overheden, en daarom gaat de voorkeur van overheden hier heen.. Maar we weten niet of je het in de gaten hebt, in analogie aan de quote van Hitler hierboven, maar we naderen heel snel een punt, waar het gebruik van cash geld wordt beschouwd als een ‘verdachte activiteit’, alleen al door het geld bij je te dragen.. Je gaat toch pinnen.. Wat moet jij met zoveel cash in je portemonnee..?

euro vierkantNeem bijvoorbeeld het betaling van een hotelrekening.. Wie doet dat nog cash? En het betalen van goederen en/of diensten ter waarde van een paar honderd Euro, betaalt ook bijna niemand meer cash.. Als je dat wel doet, wordt je vreemd aangekeken.. En héél simpel, waar zie je nog een Euro-biljet van 100 €..? Kijk je dan niet gek op, wanneer je dat onvermoed voorbij ziet komen.. En dan hebben we het nog niet eens over een biljet van € 200 of het biljet van € 500,- Wie heeft dat overigens al eens gezien..?

Snap je wat we bedoelen? Je wordt onbewust al getraind om grote sommen cash geld als ‘vreemd’ te bekijken.. En als je het niet vreemd vindt, dan toch in ieder geval toch als ‘ongewoon’.. De volgende stap is natuurlijk simpel; ook daadwerkelijk -zoals nu in Frankrijk en sommige andere landen al het geval is- grote sommen cash geld als betaalmiddel uitbannen.

Vanaf a.s. september zullen in Frankrijk transacties van € 1000 in cash worden verboden. De volgende opsomming komt uit een artikel in Zero Hedge, waarin deze gedetailleerde beperkignen worden opgesomd:

Het wordt inwoners van Frankrijk verboden om cash betalingen te verrichten van € 1000 + Hiermee wordt de huidige limiet van € 3000 stevig verlaagd..

Gezien de deplorabele staat van de Franse economie, zal de limiet voor cashbetalingen door buitenlandse toeristen hoog blijven. Maar deze gaat ook met 1/3, namelijk van € 15.000 naar € 10.000.

Zonder een identiteitskaart kan de Franse bevolking op dit moment een bedrag van € 8.000 omwisselen; dit zal m.i.v. september echter worden teruggebracht naar.. € 1.000 !

Daarbij komt de maatregel dat een cash-opname van meer dan € 10.000 in één maand, gerapporteerd zal dienen te worden aan Tracfin, de Franse anti-fraude en anti-witwas agentschap…

De Franse autoriteiten dienen ook op de hoogte gebracht te worden van elke transfer van geld, binnen de EU, boven de € 10.000 . Hiertoe behoren ook betalingen met credit cards, cheques en.. goud..

Op dit moment heeft Spanje alle transacties van hoger dan € 2.500 in de ban gedaan en Italië zelfs alle transacties boven de € 1.000 Zelfs in de VS, waar het geld niet eens van de burgers meer is, sinds de invoering van het FED-stelsel begin jaren 1920, worden niet zulke strenge restricties gesteld aan de roulatie van cash geld. Maar in de VS gelden wel erg strikte rapportage-eisen door ontvangers van cash geld. Bijvoorbeeld: als je regelmatig grote sommen geld op een bankrekening zet, maak je grote kans dat je in de ‘doelgroep’ valt van mensen die gerapporteerd moeten worden, in verband met ‘verdachte activiteiten’.. En in 2013 waren dat er naar schatting zo’n 1,6 miljoen van deze rapportage aan de federale overheid..
x

En daar staan we dan.. In de rij voor ons eigen geld.. Zelfs dát schijnen we steeds méér te vergeten.. Al was het maar door de claims die overheden leggen, op de vrijheden die jij met je EIGEN GELD hebt..!! En ja, daar waar angst regeert, vinden mensen het vaak prima.. Want de overheid beschermt ons toch..?? Ja toch?

En daar staan we dan.. Handig toch? Maar.. We staan in de rij voor ons eigen geld.. Zelfs dát schijnen we steeds méér te vergeten.. Al was het maar door de claims die overheden leggen, op de vrijheden die jij met je EIGEN GELD hebt..!! En ja, daar waar angst regeert, vinden mensen het vaak prima.. Want de overheid beschermt ons toch..?? Ja toch?

x
De Amerikaanse overheid..
De volgende zaken dienen te worden gerapporteerd aan de federale overheid, indien er sprake is van ‘verdachte activiteiten’. Van een Amerikaanse overheidswebsite gehaald. ‘Banken en holdings van bankbedrijven, en al hun branches (filialen), dienen volgens overheidsregulering, een SAR in te vullen, in relatie tot:

 • Criminele overtredingen waarbij van ‘insider misbruik’ sprake is, voor ongeacht de hoogte van het bedrag..
 • Criminele overtredingen ten bedrage van US$ 5.000 of meer, wanneer de verdachte kan worden geïdentificeerd.
 • Criminele overtredingen ten bedrage van US$ 25.000 of meer, ongeacht of er van een potentiële verdachte sprake is.
 • Transacties uitgevoerd of ondernomen door, of via een bank (of filiaal) boven een bedrag van US$ 5.000 of meer, wanneer een bank of bankfiliaal weet, vermoedt, of reden heeft te vermoeden, dat de transactie:
  • betrokkenheid kan hebben bij witwaspraktijken of andere illegale activiteiten (zoals bijv. financiering van terrorisme)54
  • is bedacht om de BSA te ontwijken of haar geïmplementeerde regelgeving.55
  • geen zakelijk doel heeft, noch kennelijk een wettelijk geoorloofd doel, noch het type transactie is, waarin de client in kwestie normaal gesproken niet betrokken zou zijn. En waarin de bank of het bankfiliaal wéét dat er geen sprake kan zijn van een redelijke verklaring voor de transactie in kwestie, na het bestuderen van de beschikbare feiten, inclusief die achtergrondinformatie en het mogelijke doel van de transactie in kwestie..

Wat misschien nog wel het meest verontrustend is, is dat er MINIMALE AANTALLEN ‘verdachte gevallen’ zijn, die een bank dient aan te geven.. Tja, zo maak je van je beste klanten natuurlijk verdachten, via deze ‘mind control’-eisen. En als een bank niet voldoet aan dit vereiste minimum, kan tenminste een boete worden opgelegd.

cash money david ickeEn nu is het de regering Obama, die verkondigt dat het invullen en indienen van deze ‘rapporten van verdachte transacties’ mogelijk niet genoeg is.. Want volgens de Wall Street Journal, zullen banken steeds meer aangemoedigd worden om de politie, FBI of andere wetsbekrachtigers rechtstreeks te benaderen, wanneer ze ook maar iets zien, dat buiten de ‘normale gang van zaken’ zou kunnen vallen.

Het hoofd van de de afdeling ‘Criminaliteit’ van het Amerikaanse ministerie van Justitie sprak over mogelijke wetgeving, waarbij banken worden geacht verder te gaan dan tot nu toe, met het invullen van ‘verdachten-rapportage’ dus, wanneer zij met een ‘riskante klant’ te doen hebben.

“De overgrote meederheid van de financiële instellingen dienen deze verdachten-rapportages in, wanneer zij vermoeden dat een rekening of rekeninghouder in verband kan worden gebracht met twijfelachtige onwettige activiteiten.” zo sprak deze procureur-generaal van het ministerie, Leslie Caldwell onlangs. Maar, in voorkomende gevallen, moedigen wij deze instituten aan, om te overwegen om méér actie te ondernemen: in het bijzonder het inschakelen van wetsbekrachtigers, om hen in te lichten over het probleem..

Deze opmerkingen duiden dus op een verwachting van de Amerikaanse overheid om méér te gaan doen, dan het invullen van de SAR-rapporten. Wie deze politiestaat-activiteiten van deze bankinstellingen dan gaat betalen, laat deze overheidsfunctionaris niet weten…

Dit soort opmerkingen en ontwikkelingen zouden je natuurlijk de haren recht overeind moeten zetten.. In dit kader schreef Simon Black een artikel, waarin hij een toekomstscenario schetst, waarin een niets-vermoedende Amerikaanse burger naar de bank gaat om een grote som geld op te nemen…

Stel je voor dat je naar de bank gaat om cash geld op te nemen.. Het hebben van cash geld is altijd een twijfelachtige ‘strategie’, in het bijzonder deze dagen, wanneer meer en meer banktegoeden de neiging hebben om in ‘negatief terrein’ te geraken.. Wat feitelijk betekent dat je hén moet betalen voor het privilege dat je hen geeft, om gokpraktijken met JOUW GELD uit te halen..!

Je vertelt de baliebediende dat je een bedrag van US$ 5.000 op wilt nemen, van je eigen rekening. Je ziet haar aarzelen. Ze kijkt je eens goed aan en vraagt dan: “Waarom?” Heel beleefd probeer je haar aan haar verstand te brengen, dat haar dat geen donder aan gaat, omdat het JOUW geld is..!

Dan verdwijnt de baliebediende enige minuten, en laat jou daar staan wachten.. Dan komt ze terug en vertelt je dat je het bedrag kunt opnemen, maar dat dat pas over een paar dagen kan.. De bank heeft het geld op dit moment niet beschikbaar..! Dan besluit je naar huis te gaan, lichtelijk geïrriteerd natuurlijk, door zoveel ongemak…

En dan, wanneer je je auto voor je huis parkeert, wacht je een bijzondere verrassing.. Twee politie-agenten staan je op te wachten en vertellen je, dat ze graag even een gesprek met je willen hebben. Het gaat over jouw voornemen om geld op te nemen bij de bank, waar je zojuist vandaan komt..

Misschien vind je dit verhaal overdreven.. Maar bedenk dan wat de autoriteiten onlangs uithaalden met deze weduwe in Iowa.. HIER

Op de bankrekening van een weduwe was beslag gelegd door de Amerikaanse belastingdienst (IRS). Ze heeft namelijk een proces verbaal gekregen voor het storten van haar geërfde geld, in verschillende stortingen, in plaats van in één keer..!

We hebben het hier over Janet Malone, 68 jaar. Zij had een bedrag geërfd van US$ 18.775 van haar overleden echtgenoot. Dit was volledig rechtsgeldig in haar bezit gekomen, maar de IRS heeft inmiddels beslag gelegd op dit kapitaaltje. Dit geld, afkomstig van haar overleden man, Ronald Malone, had volgens de overheid op in één keer op haar bankrekening gestort moeten worden, en niet op verschillende tijdstippen en in verschillende bedragen..!

Volgens het persbureau AP, stortte de vrouw van deze erfenis, bedragen van US$5,800 en US$9,000. Kennelijk zorgde het financiële privégedrag van deze weduwe, voor het afgaan van allemaal rode alarmlampen, bij de toezichthouders van de federale overheid.. Het commentaar van de overheid is, dat deze vrouw haar geld met ‘strategische bedragen’ onder US$ 10.000 heeft gestort, teneinde verder onderzoek te voorkomen. De misdaad die deze vrouw heeft begaan, wordt het ‘structureren van stortingen’ genoemd.. Let wel, het gaat hier dus om een volledig legale erfenis.

En bedenk, in dit geval is er dus niet eens sprake van het begaan van een overtreding door Janet Malone. Ze is nergens anders ‘schuldig’ aan, dan het storten van de erfenis van haar man, niet in één keer, maar in meerdere keren in verschillende bedragen.. Als deze overheids’dienaren’ al met een weduwe op deze manier omgaan, stel je eens voor hoe ze ons straks allemaal willen gaan behandelen..!?

Waarom ze dit doen?
loesje-slavernij-gehoorzamenHet is natuurlijk allemaal om ‘een voorbeeld’ te stellen; om mensen te ontmoedigen om met cash geld om te gaan. Het te storten en/of het op te nemen. En bedenk dat de overheid in de VS, precies hetzelfde handelt als overheden elders in de wereld. Er wordt ook niet meer geheimzinnig gedaan over het FEIT, dat de overheid liever geen cash meer wil..!! En wanneer ze mensen bang kunnen maken, wanneer deze cash-geld gaan en blijven gebruiken, dan is dat preciés wat hun doel dient…

En met elk jaar dat voorbij gaat, worden de regels rondom het gebruik van cash steeds stringenter.. En daarmee zal het cashgeld steeds meer en meer naar de achtergrond van ons dagelijkse leven verdwijnen. Wat wij je als WantToKnow willen aanraden, is om preciés de tegenovergestelde beweging te gaan stimuleren.. Veel cashgeld gebruiken, zoveel mogelijk eigenlijk. Pinnen bij de geldautomaat en cash betalen.

Want wat we meemaken is niet de opkomst van ‘gemakkelijk betalen’, maar van ‘gecontroleerde manipulatie’.. Wanneer straks de digitale geldwereld voor de elite ‘voor mekaar’ is, zal onze afhankelijk van deze machtshebbers zó groot zijn, dat ze feitelijk met ons kunnen doen wat ze willen.. Het is precies zoals de quote van Adolf Hitler boven dit artikel..

Stapje voor stapje verdwijnt JOUW VRIJHEID..! En het lijkt erop, dat je dat allemaal prima vindt..  Wij horen niemand protesteren over het verdere verlies van de controle over diens EIGEN GELD..! Cash geld wordt langzaam maar zeker de nek omgedraaid, en wij zijn als toeschouwers straks mede-schuldig aan deze moord.. Omdat we het ‘laten gebeuren’..!

x

* * *

x

50 Reacties op En langzaam wordt cash-geld illegaal…!!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

 • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
 • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
 • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
 • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
 • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.