Advertentie

Daling geboortecijfers in ‘mRNA-landen’..!?!


De elite maakt er geen geheim van: we zijn met téveel mensen op de wereld. Overbevolking. Kijk in dit artikel HIER naar de uitspraken van deze ‘elite’, die niets aan onduidelijkheid over laat. Als jij dat ook vindt, heb je je, zo is onze mening, door deze groep laten mis-leiden. Deze Aarde heeft genoég voor wellicht wel 20 miljard mensen. Maar het is de hebzucht van de mens, de angst voor tekorten, die maakt, dat onze wereld volkomen onrechtvaardig is verdeeld.

De elite heeft o.a. via de Georgia Guidestones, laten weten, dat de wereldbevolking de 500 miljoen niet zou moeten overschrijden.. En dat betekent dat er -in de ogen van deze ‘visionairs’- ruim 6 miljard mensen ’teveel’ zijn..! Maar kijk naar dit artikel HIER, voor een simpele nieuwe (?) blik op dit verhaal. We zijn niet met téveel mensen op Aarde, zoals gezegd!

Maar we beginnen deze inleiding, omdat we van veel kanten informatie lezen, die duidt op een gruwelijke indicatie van statistische feiten. (HIER en HIER bijv.) Veel erudiete intellectuelen, zien aanwijzingen voor een link met de nieuwe mRNA-middelen, ten opzichte van de bevolkingsaanwas. We zien bijvoorbeeld oversterftecijfers die wereldwijd door het plafond schieten en daarbij niet onderzocht mogen worden in relatie ’tot het mRNA-middel’. Maar ook, zoals het artikel hieronder laat lezen, een plotselinge stijgende onvruchtbaarheid dus bij de mens, wereldwijd ook weer, in de vorm van opvallende en significante terugloop van geboortecijfers.

* * *

*

*
Daling geboortecijfers in ‘mRNA-landen’..!?!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

De wereldwijde babybust verergert – en het probleem is het grootst in landen die het meest afhankelijk waren van de mRNA Covid-shots. Verschillende landen die een stabiel geboortecijfer hadden, voordat de mRNA’s in 2021 werden geïntroduceerd, hebben sindsdien een scherpe daling laten zien. Zweden had ongeveer 115.000 geboortes per jaar van 2012 tot 2021 (HIER en tabel hieronder). Vorig jaar daalden de geboorten met zo’n 10% tot 105.000. In 2023 zullen het er minder dan 100.000 zijn! Duitsland heeft een vergelijkbare trend. Ondertussen hebben Oost-Europese naties zoals Bulgarije – die veel lagere mRNA-prikcijfers hadden – het afgelopen jaar in sommige gevallen het omgekeerde beeld laten zien, daar zie je het aantal geboortes stijgen..!

Geboortecijfers van Zweden 1990-2022 Een van deze jaren is niet zoals de andere. En 2023 is nog slechter. (klik voor link)

De trend is niet universeel en het blijft onduidelijk hoe de prikken de vruchtbaarheid kunnen schaden. Ze veroorzaken bij veel vrouwen ernstige menstruatieveranderingen (HIER), maar grote studies tonen aan dat het gebruik ervan tijdens de zwangerschap geen miskramen veroorzaakt. Als ze schadelijk zijn, dan is dat waarschijnlijk in een vroeger stadium, door de kans op conceptie of implantatie van nieuwe embryo’s te verkleinen. Verschillende onderzoeken tonen een afname van sperma aan bij mannen die deze middelen hebben gekregen. (HIER)

Toch hebben regeringen, wetenschappers en de media mogelijke verbanden tussen mRNA en onvruchtbaarheid niet onderzocht. In plaats daarvan bespotten of negeren ze iedereen die erover begint..! (HIER) De mRNA-landen met de grootste crisis op het gebied van vruchtbaarheid liggen niet in Europa. Oost-Aziatische landen met een bijna universele opname van mRNA onder volwassenen (HIER) hadden al verschrompelende geboortecijfers. Maar sinds begin 2022 hebben ze het geboortecijfer zien dalen tot een niveau dat voorheen ondenkbaar werd geacht.

De crisis is het ernstigst in Zuid-Korea, een land met 51 miljoen inwoners dat in april nog amper 600 geboortes per dag telde. Het Zuid-Koreaanse geboortecijfer (HIER) is nu amper een derde van het niveau dat nodig is om de bevolking stabiel te houden. Taiwan en Japan staan er nauwelijks beter voor. Japan had vorig jaar bijna twee keer zoveel sterfgevallen als geboorten.

De trend gaat gepaard met beperkingen.
In Spanje en Italië – waar de geboortecijfers voorheen lager waren dan in Noord-Europese landen – is de daling sinds begin 2022 kleiner. Geboortes daalden vorig jaar ook in China, dat geen mRNA-vaccins gebruikte, hoewel de Chinese statistieken onbetrouwbaar zijn en China’s lockdown veel langer duurde dan in andere landen, waardoor internationale vergelijkingen moeilijk zijn.

Zo boven, zo beneden… NSW in de tabel hieronder, staat voor New South Wales, de grootste staat van Australië. Niets te zien hier, mensen, niets te zien hier… Een heftige grafiek, voor hen die begrijpen wat dit betekent..

Dramatisch significante daling van het geboortecijfer in het Australische New South Wales. (klik voor lead op deze illustratie)

De daling na de vaccinaties is vooral opvallend omdat de geboorten in veel landen in 2021 stegen, na een korte daling in de winter van 2021. Maar begin 2022 – ruwweg negen maanden na de uitrol van de mRNA’s naar volwassenen in de vruchtbare leeftijd – begonnen ze weer te dalen. Ze hebben zich niet hersteld.
Een recent artikel genaamd ‘Pandemic Roller-Coaster’ (HIER) verklaart de trend:

De eerste pandemische schok ging gepaard met een daling van het aantal geboorten in de meeste landen, met de scherpste daling in januari 2021… De meeste landen meldden een stabiel of licht stijgend aantal geboorten in de daaropvolgende maanden, vooral in de herfst van 2021.
Een andere, vrij onverwachte, daling van het aantal geboorten begon in januari 2022 en hield verband met de concepties in het voorjaar van 2021, toen de pandemische maatregelen grotendeels waren afgezwakt en de vaccinatie op gang kwam. De gegevensreeks van de paper eindigde in september 2022, maar de trends zijn sindsdien alleen maar duidelijker geworden.

Toch hebben mediakanalen nauwelijks geschreven over de kelderende geboorten. Als ze dat doen, gaan ze op zoek naar niet-mRNA-verklaringen. Toen het verslag deed van de geboortedaling in New South Wales, kwam een Australische krant met deze huiler:

Dr. Liz Allen, een demograaf aan de Australian National University, zei dat de daling in geboortes te wijten was aan zowel kortetermijnfactoren – zoals koppels die hun zwangerschapsplannen vervroegen tijdens de COVID – als langeretermijnfactoren zoals zorgen over huisvesting en klimaatverandering.

Omdat kennelijk niemand ooit heeft nagedacht over klimaatverandering vóór 2021.!!

In een aparte alles behalve de vaccins ‘fact-check’ (HIER) een paar dagen geleden, beweerde een professor in de demografie aan de Australische Nationale Universiteit dat “er grote variabiliteit is in geboorten over korte perioden”, een bewering waarvan ze moet weten dat die niet waar is. Geboorten stijgen en dalen in de loop van de tijd, maar grote veranderingen duren meestal meerdere jaren, zo niet decennia.

Vóór 2021 was de vruchtbaarheid in Europa over het algemeen al twee decennia grotendeels stabiel, zoals Eurostat – de statistische eenheid van de Europese Commissie – in maart 2023 rapporteerde. Na een daling aan het eind van de 20e eeuw steeg het geboortecijfer per vrouw in de vruchtbare leeftijd zelfs licht tussen 2000 en 2021, waarschijnlijk door een hoog geboortecijfer van moslimmigranten naar Europa. (HIER)

Je zou denken dat de recente ineenstorting van het geboortecijfer beleidsmakers en wetenschappers hard zou laten kijken naar mRNA – een nieuwe biotechnologie waarvan de effecten op de vruchtbaarheid nog nauwelijks bestudeerd zijn. Je zou het mis hebben. Slechts een handvol kleine studies, bijna allemaal buiten de Verenigde Staten en Europa, hebben de invloed van mRNA’s op sperma onderzocht. Hun resultaten waren verre van geruststellend. Een jaar geleden rapporteerden Israëlische onderzoekers (HIER) dat de Pfizer-injectie:

tijdelijk de spermaconcentratie en
het totale aantal beweeglijke zaadcellen
bij spermadonoren aantast.

Na onderzoek van sperma van 37 donoren ontdekten de wetenschappers dat ‘beweeglijk’ sperma -sperma dat in een meestal rechte lijn zwemt en theoretisch een eicel kan implanteren – ongeveer drie maanden na een BNT162b2-injectie met 22% afnam. De grens van drie maanden is cruciaal omdat een volledige cyclus van spermaproductie ongeveer twee maanden duurt. Testen die minder dan twee maanden na de vaccinatie plaatsvinden, hebben mogelijk geen effect op de effecten van de injecties. Ten minste drie andere kleine onderzoeken hebben soortgelijke problemen aan het licht gebracht, hoewel de wetenschappers die ze hebben uitgevoerd hun bevindingen over het algemeen hebben gebagatelliseerd.

Dit bericht van de uitvinder van het middel, zou toch genoeg geweest moeten zijn, om in ieder geval GOED TE EVALUEREN, voordat weer een nieuwe ‘vaccinatie-ronde’ los gaat..!

In maart 2023 rapporteerden Japanse onderzoekers (HIER) dat een index van de beweeglijkheid van sperma bij 10 donoren 12 weken na hun tweede dosis sterk was gedaald; de donoren waren prospectief geworven. De donoren waren prospectief geworven. Ook het aantal beweeglijke spermatozoïden daalde sterk, met meer dan 30 procent van vóór de vaccinatie tot na de tweede dosis.

Ondertussen vonden Zuid-Afrikaanse onderzoekers (HIER) een afname van ongeveer 20% in het gemiddelde aantal beweeglijke zaadcellen na vaccinatie bij 46 mannen die hun sperma lieten testen in een vruchtbaarheidskliniek. (Negenentwintig mannen hadden de prik van Pfizer gekregen, terwijl op één na alle andere mannen de prik van Johnson & Johnson hadden gekregen).
Op dezelfde manier rapporteerden onderzoekers van twee vruchtbaarheidsklinieken in Irak (HIER) “een lichte vermindering in zowel de totale beweeglijkheid als de progressieve beweeglijkheid na het Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 vaccin” bij 60 mannen jonger dan 50 jaar.

Hoe zit het met grotere onderzoeken op langere termijn die uitsluitsel kunnen geven over de vraag of de mRNA-spuiten het aantal zaadcellen of de kwaliteit van het sperma hebben aangetast? Die zijn er niet. Eén klein Israëlisch onderzoek bij 58 mannen, gepubliceerd in september 2022, vond geen verschil in aantal spermacellen na 6 tot 14 maanden.(HIER)

Als er andere langetermijnstudies zijn gepubliceerd of worden uitgevoerd, zijn die niet écht te vinden. De National Institutes of Health geven meer dan US$ 1 miljard uit aan onderzoek naar het niet-bestaande probleem van lange Covid – en niets aan een kwestie die, niet overdreven, de toekomst van de mensheid beïnvloedt. Studies over de vraag of de spuiten het vermogen van vrouwen om op natuurlijke wijze zwanger te worden beïnvloeden, zijn nog moeilijker te vinden.

Verschillende onderzoekers hebben gemeld dat de spuiten het aantal succesvolle zwangerschappen van embryo’s die geïmplanteerd worden na in-vitrofertilisatie niet lijken te verlagen. Maar IVF is inherent heel anders dan een natuurlijke zwangerschap. Niemand betwist dat de spuiten de menstruatiecyclus maandenlang kunnen beïnvloeden.

Zouden ze permanente veranderingen in het baarmoederslijmvlies kunnen veroorzaken, waardoor implantatie moeilijker wordt? Ook hier is weinig onderzoek naar gedaan. Eén groot onderzoek, gepubliceerd in januari 2022 (HIER), bood een geruststellende bevinding: het toonde geen verschil in zelf-gerapporteerde vruchtbaarheid bij een steekproef van 2.126 Amerikaanse en Canadese vrouwen die in 2021 zwanger probeerden te worden.

Het gebrek aan onderzoek zou er niet toe doen als het aantal geboortes niet kelderde.
Maar dat is wel zo. Wat moet er gebeuren voordat we beginnen uit te zoeken waarom? Wellicht dat dit onderzoek dan kan ‘aansluiten’ bij het onderzoek naar de bizarre oversterftecijfers WERELDWIJD..!

* * *

3 gedachten over “Daling geboortecijfers in ‘mRNA-landen’..!?!

 1. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/07/14/who-labelt-aspartaam-als-mogelijk-kankerverwekkend-maar-verand/
  Fijn die vragen die gesteld zijn of moeten worden gesteld volgens het artikel maar één vraag ontbreekt naar mijn mening en dat is: Hoe bestaat het dat Aspartaam toegelaten is op de markt wanneer NIET BEWEZEN IS DAT HET VEILIG IS? Is dat ook niet het geval met veel vaccines?
  Aangaande de WHO die met eerder beschreven wet mensen kunnen dwingen zich te laten vaccineren is dat tegenstrijdig met elkaar naar mijn mening.Ze kunnen mensen dus laten vaccineren met troep wat niet voldoende onderzocht is en dus niet bewezen veilig kan zijn.
  Aspartaam daar bestaat veel discussie over en ook dat is geen reden voor de WHO om in te grijpen en van de markt te halen.Moeten we dan de adviezen of dwangmaatregelen van deze instantie wel opvolgen eventueel in de toekomst?Volgens mij is het veel gezonder bewezen veilige producten op de markt toe te staan en niet wat ze nu doen en zeggen het is niet bewezen onveilig.Dat is mijn mening weer.

  1. @arnold, de latere minister van defensie Donald Rumsfeld (1932- 2021) heeft in 1981 als CEO van C.D. Searle met succes voor gezorgd, dat de zoetstof aspartaam door het Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) is goed gekeurd onder het motto ons kent ons.

 2. Ron.
  Bedankt voor deze uitleg.Voor mij is het onbegrijpelijk dat de WHO ASPARTAAM goedkeurt voor op de markt zelfs al zeggen ze dat wanneer je niet meer frisdrank met aspartaam erin dan zoveel liter per dag drinkt er niets aan de hand is.Op een hete zomerse dag zitten velen al snel aan de maximale hoeveelheid frisdrank per dag en daarnaast is bv Tramadol een pijnstiller met eveneens aspartaam er in en velen gebruiken dat middel dan ook en dat wordt kennelijk niet eens meegewogen terwijl je denken zou dat ze dat ook zouden moeten meenemen in hun beoordeling.
  PFAS kankerverwekkend volgens velen.De Hedwiegepolder in zeeuws-vlaanderen was goede akkerbouwgrond en nu laten ze deze polder onder water stromen met water waarin PFAS zit.
  Ze willen de boeren weg hebben en dat lukt ze op o.a deze manier vrij aardig en tevens wordt er minder GEZOND VOEDSEL geteeld.Straling van zendmasten is volgens velen ook kankerverwekkend en zo het zich laat aanzien vinden onze “leiders” dat ook geen probleem en stellen ze daar geen onderzoek naar in.Waarom niet?
  We zien het aantal mensen die kanker krijgen/hebben schrikbarend oplopen en dat gebeurd voor onze ogen en dan is de oorzaak opsporen van het grootste belang,maar helaas dan heb je weer van die lieden die beweren dat het bv door vlees komt of andere onzin want zolang ik me kan heugen eten en aten mensen vroeger ook al vlees en misschien wel meer dan nu.Nu een stijging in aantallen mensen met kanker komt niet van vlees eten.Wanneer men spreekt van dépopulatie zijn mensen snel in hun conclusie en vergeten ze na te denken of er een kern van waarheid in kan zitten of niet.Vaccinaties die het hart aantasten,dieren worden hiermee ook ingespoten wat uiteindelijk ook weer via voedsel bij mensen in het lichaam terecht komt,PFAS en andere troep in water doet hetzelfde via bv vissen die dat spul in zich hebben enz.Zij die gaan over geld,voedsel,wetgeving en regels verzinnen enz hebben de macht en maken daar misbruik van.Ik schreef eerder al eeens dat we niet eens geld nodig hebben omdat we eeuwen geleden niet eens geld hadden en wat toen kon ,waarom zou dat nu niet meer kunnen? Vaak doen mensen bespottelijk wanneer ik hierover begin maar wanneer ik de mogelijkheid krijg om uitleg te geven wordt het toch vaak stiller.
  Zij die op een makkelijke manier (veel) geld binnen halen komen niet in de problemen natuurlijk.
  Wet en regelgeving brengen mensen in financiële problemen en dat gebeurd bewust zoals belastingen en hoge prijzen voor alles zoals huren.Niemand gaat voor niets werken hoor ik ook veel.Nou denk dan hier eens over na:Nu gaan velen werken voor geld (wat vroeger ook toereikend was) maar tegenwoordig buffelen mensen een maand lang voor hun geld en zitten velen aan het eind van de maand met tekorten en dus schulden door eerder genoemde voorbeelden o.a
  Velen werken dus nu al (niet voor niets) maar om schulden op te bouwen wat slechter is dan voor niets werken lijkt mij.Ze willen al langer van cash geld af of minimaliseren en daarvoor digitaal geld in de plaats.Digitaal kunnen ze alles en iedereen controleren en belangrijker sturen.Tegenwoordig
  zien we een toename van HACKEN wat dan door China gedaan zou worden of andere bekenden die meestal de schuld krijgen.Overheden worden ook al gehackt beweerd men dus de vraag die ik dan heb is wanneer komt er een crash die een paar dagen of langer al het betalingesverkeer zullen stilleggen?(bv op een vrijdagmiddag een weekend lang of zo) en zou zoiets gebruikt kunnen worden om dan daarna over te gaan op digitaal geld? (Hoe noemen ze dat? currencie of zoiets?).
  Zozie ik het en dat is mijn mening weer.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.