Advertentie

Officiële instantie in VS: het griepvaccin is niet-werkzaam!


Het CDC, een twijfelachtige overheids-club. Ze leken al corrupt tot op het bot en blijken het nu ook te zijn. (klik voor eerder artikel hier op de site!).
Het CDC, zeg maar het Amerikaanse RIVM, blijkt steeds vaker een twijfelachtige overheids-club te zijn. Corruptie lijkt tot op het bot doorgedrongen, waarbij vooral de banden met de farmaceutische industrie steeds vaker naar voren lijken te komen..

x

 Officiële instantie in VS: het griepvaccin is niet-werkzaam!

2013 © Natural News origineel HIER
vertaling © 2013 WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers

x

"Mis tijdens het griepseizoen geen enkele werkdag! Haal snel een griepspuit!" Maar als je die hebt gehaald, ligt de kans op bescherming rond de 1%..!
Ook als je de griepprik hebt gehaald, ligt de kans op bescherming rond de 1%..! Misschien gewoon luisteren naar de boodschap van de griep en je lichaam.. ‘Lekker uitrusten, het even kalmer aan doen’..

Vele tienduizenden mensen uit bijna alle VS-staten lijken de noodgeval-afdelingen van ziekenhuizen in de VS te vullen de laatste weken, als gevolg van de wijdverspreide uitbraak van griep-achtige symptomen. En omdat veel van deze mensen al gevaccineerd zijn met het seizoensgriepvaccin, heeft het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) toegegeven, dat het griepvaccin nauwelijks tot geen waarde heeft, in tegenspraak met wat tot op de dag van vandaag werd voorgehouden: ‘Neem toch maar het griepshot, baat het niet dan schaadt het niet’..

Volgens CBS-news tonen de meeste recente statistieken aan, dat in minstens 24 staten, waaronder New York, een ‘hoge activiteit van griepachtige ziektebeelden’ worden waargenomen, en dat in nog eens 16 staten hiervan een gemiddelde activiteit rapporteren. Dit ondanks de warmere winter dan normaal, in vele staten in het land. En omdat het nog vroeg is in het ‘griepseizoen’, proberen officials in de VS om tóch met verklaringen te komen voor deze situatie, met name omdat het langzaam maar heel zeker duidelijk aan het worden is dat griepvaccins simpelweg geen resultaten genereren.

En ondanks het feit dat zo’n 65% van de populatie van 65 jaar en ouder in de VS elk jaar een griepvaccin laat toedienen, blijft deze groep het meest getroffen door griep. En ook kinderen blijven gewoon griep krijgen, terwijl daarvan in de VS zelfs zo’n 20 kinderen door deze griepcomplicaties zijn gestorven, aldus FOX-nieuws. Volgens vele kanalen blijken veel van deze kinderen ook tegen griep gevaccineerd te zijn geweest, wat ook weer bijdraagt aan de conclusie dat het griepvaccin niet werkt.

Het CDC laat zich minimaal uit over het beeld dat zich keihard laat zien, maar er zit toch een bekentenis in.. “Deze schattingen die nu vroeg in het seizoen te zien zijn, onderstrepen dat sommige gevaccineerde personen tóch geïnfecteerd worden met griep”, aldus een aantal CDC-onderzoekers, in een nieuwe studie die werd gepubliceerd in het medisch-tijdschrift ‘Morbidity and Mortality Weekly Report’. Dit rapport geeft wel toe dat vaccins slechts effect hebben op zo’n 60% van de gevaccineerde populatie.

dossier mexicaanse griep backcover boekOfficiële cijfers uit onafhankelijk bronnen, waartoe het CDC feitelijk ook gerekend zou moeten worden, tonen al jaren aan, dat het griepvaccin slechts werkzaam is bij 2% van de gevaccineerden. (zie bijv. artikelen HIER en HIER op wanttoknow al enkele jaren geleden ook al aantoonden)

Een van de onafhankelijk bronnen is de ‘Cochrane Collaboration’, volgens hun website, ‘een internationale, onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk met meer dan 28.000 deelnemers uit meer dan 100 landen, die zich toeleggen op het geven van actuele en  nauwgezette informatie over de gevolgen van wereldwijd beschikbare gezondheidszorg.’  (zie eerdere artikelen met verwijzingen naar deze stichting op WantToKnow. HIER, HIER en HIER (waar bijvoorbeeld ook TAMIFLU als hoax wordt ontmaskerd door hun medewerking)

Daarnaast blijken steeds vaker, zoals o.a. bij de Mexicaanse griep-luchtbel-vaccinaties, dat er heel grote belangen verbonden zijn met de verkoop van honderden miljoenen griepvaccins. Kijk maar eens naar het boek van Daan de Wit. (klik op illustratie hiernaast)

Maar zoals ook in vorige artikelen aangegeven, blijkt dat de data die het CDC gebruikt, uitgaat van een effectiviteit van 60%, een cijfer dat aanleiding geeft tot wijdverbreide misverstanden. Want slechts 2,7% van de 100 volwassenen krijgt elk jaar de griep, aldus cijfers die in het gezaghebbende medisch tijdschrift ‘The Lancet’ zijn gepubliceerd. Dezelfde cijfers waar het CDC in haar meta-analyse naar verwijst met haar claim dat het griepvaccin 60% effectiviteit zou laten zien. Maar wanneer griepvaccins in dit plaatje worden meegenomen, blijkt het effectiviteitscijfer te krimpen naar zo’n 1,5%..!

Met andere woorden, je laten prikken met een griepprik, heeft slecht 1,5% effectiviteit volgens de studie in de genoemde studie in ‘The  Lancet’. Terwijl dezelfde studie wordt misgeïnterpreteerd en gebruikt om 60% griepvaccin-effectiviteit te claimen.. Gebaseerd op alle beschikbare data, in acht nemend alle mogelijke foutenmarges en andere mogelijke afwijkingen, kunnen we de FEITELIJKE effectiviteit van griepvaccins als ‘verwaarloosbaar’ typeren.

En dit betekent natuurlijk weer, dat het Amerikaanse CDC, ons eigen RIVM en andere pro-griepvaccin-instanties in de wereld, aan het worstelen zijn om de ‘leugen-van-het-werkzame-griepvaccin’ in leven te houden. Want ongeacht hoeveel mensen het griepvaccin toegediend (willen) krijgen, de intensiteit van griepuitbraken blijft toenemen.

Wat weer betekent dat we de oorzaken van deze griepuitbraken zéér waarschijnlijk dienen te zoeken, in de wijdverspreide ondervoeding van de bevolking, in het gebrek aan Vitamine D, in giftige omgevingsfactoren. En dat niet het gebrek aan het aantal griepvaccins en griepvaccinaties de oorzaak zijn van de huidige griepepidemieën..!

Wanneer je meer te weten wilt komen over manieren om de griep op een natuurlijke wijze te pareren, dan kun je op deze link klikken, die je bij het artikel brengt van Dr. Leigh Erin Connealy, M.D., van het ‘Center for New Medicine: HIER

Overigens heeft in Nederland het ‘Geneesmiddelenbulletin’ al in oktober 2011 melding gemaakt van de GROTE vraagtekens die gezet dienen te worden bij de claims van het RIVM, dat de jaarlijks griepprik ahw een weldaad is voor griep-kwetsbaar Nederland. Kijk HIER naar de tekst die dit bulletin, dat algemeen wordt gezien als de spreekbuis van huisartsen in Nederland, in dit verband de wereld in bracht.

De belangrijkste conclusies van het Geneesmiddelenbulletin plaatsen we graag in dit artikel:

 • De resultaten van gerandomiseerd onderzoek bij gezonde volwassenen tonen aan dat influenzavaccinatie slechts een matig effect heeft op het verminderen van influenzasymptomen en het verlies van werkdagen. Het is niet aangetoond dat vaccinatie een effect heeft op complicaties, zoals longontsteking, of de overdracht van influenza.
 • Bij personen ouder dan 65 jaar konden geen conclusies worden getrokken over de werkzaamheid van influenzavaccinatie op het voorkomen van symptomen, ziekenhuisopnamen, complicaties en mortaliteit.
 • Ook is niet aangetoond dat vaccinatie van gezondheidszorgpersoneel influenza voorkomt bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Het gebruik dat nu in vele ziekenhuizen is doorgevoerd om het personeel influenzavaccinatie aan te bieden, wordt niet door bewijs uit gerandomiseerd onderzoek ondersteund.
 • De verlaging van de vaccinatieleeftijd van gezonde ouderen van 65 naar 60 jaar in Nederland is onder meer gebaseerd op de resultaten van een retrospectief cohortonderzoek en op één gerandomiseerd onderzoek waarin werd gevonden dat vaccinatie bij personen van 60 tot 70 jaar de symptomen van influenza vermindert. Er was geen effect op complicaties en overlijden, en bij personen ouder dan 70 jaar was geen effect aantoonbaar.
 • Er zijn te weinig gegevens om de effecten van vaccinatie op de preventie van coronaire hartziekten op een betrouwbare wijze vast te kunnen stellen.
 • Bij patiënten met COPD gaf vaccinatie een significante reductie van het aantal exacerbaties (verergering van de ziekte) in vergelijking met placebo. Er was bij hen sprake van een significante toename van lokale bijwerkingen, maar de effecten waren over het algemeen licht en voorbijgaand. De onderzoeken waren te klein om een effect op mortaliteit te kunnen tonen.
 • Over de effecten van influenzavaccinatie bij patiënten met astma bronchiale blijft onzekerheid bestaan. Hetzelfde geldt voor patiënten met bronchiëctasieën of cystische fibrose.
 • Bij patiënten met hematologische maligniteiten (bv. leukemie) is een effect gevonden op het verminderen van infecties van de lagere luchtwegen en ziekenhuisopnamen.
 • De effecten bij kinderen met kanker die chemotherapie ondergaan zijn niet duidelijk.
 • Eveneens is niet duidelijk wat de effecten zijn van vaccinatie van patiënten met een infectie met het humane immunodeficiëntievirus (HIV). Bijwerkingen van vaccinatie zijn over het algemeen gering en bestaan vooral uit lokale reacties.

x

* * *

 

31 gedachten over “Officiële instantie in VS: het griepvaccin is niet-werkzaam!

 1. Dit misschien ?

  Griepprik kan mensen mogelijk griep bezorgen!
  Drie jaar geleden merkte een Canadees onderzoeksteam op dat mensen die een griepprik hadden ontvangen meer kans hadden om besmet raken met het pandemische H1N1-virus dan degenen die geen prik hadden ontvangen. Vijf opvolgende onderzoeken werden in verschillende provincies gedaan, met dezelfde verontrustende resultaten.
  http://zaplog.nl/zaplog/article/griepprik_kan_mensen_mogelijk_griep_bezorgen

 2. Elk jaar is er een nieuwe mutant van het influenza virus, dus elk jaar moet men een nieuw vaccin maken. En het ene jaar maakt het virus meer zieken dan het andere, en het ene jaar werkt het vaccin beter dan het andere. Blijkbaar is het dit jaar een virus dat vroeg in het winterseizoen al veel slachtoffers maakt. Maar is het daarom volledig nutteloos om gevaccineerd te worden?

  Laat ons even een balans opmaken over die griepprik. In medische termen, de veiligheid en effectiviteit nagaan; dus de nadelen en de voordelen oplijsten. Laten we ons beperken tot wat de Cochrane collaboration hier over te zeggen heeft. Zoals in het artikel hierboven vermeld: “een internationale, onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk met meer dan 28.000 deelnemers uit meer dan 100 landen, die zich toeleggen op het geven van actuele en nauwgezette informatie over de gevolgen van wereldwijd beschikbare gezondheidszorg.” Het artikel hierboven vergeet wel de link te vermelden naar waar de Cochrane zijn resultaten heeft geplaatst: http://www.thecochranelibrary.com/details/collection/978807/Influenza-evidence-from-Cochrane-Reviews.html.

  Zijn er nadelen aan het influenza vaccin? De Cochrane analyses zijn daar niet specifiek op gefocused, maar er wordt toch vermeld dat ze veilig zijn, dus nagenoeg geen bijwerkingen op korte of lange termijn. Zijn er voordelen aan het vaccin? Met ander woorden, voorkomen ze ziekte? Ja, duidelijk bij kinderen boven de 2 jaar. Bij gezonde volwassenen hebben ze een beperkt effect. Sommige studies tonen aan dat het de ziekte minder erg kan maken, ander studies dat er minder gevaccineerden dan placebos ziek werden, anderen dat er geen effect is. Voor ouderen (>65 jaar) waren er maar een beperkt aantal studies van hoge kwaliteit, dus is het moeilijk om harde conclusies te trekken, alhoewel er een trend is dat het ook voor hen effectief kan zijn.

  Samengevat: het influenza vaccin is veilig en als je gevaccineerd bent loop je iets minder kans om de ziekte te krijgen. Maar het beschermt zeker niet zo goed als sommige ander vaccins, en er is nog discussie over hoe goed het eigenlijk wel beschermt. Eigenlijk is dat allemaal niets nieuws; dat wist men 5-10 jaar geleden ook al. Is het dan zinvol om je te laten inenten? Of je kunt de vraag ook omdraaien: waarom NIET vaccineren? Er zijn geen nadelen, en je haalt er misschien wel voordeel uit. De voordelen zijn beperkt, maar ze zijn er wel degelijk. Je moet ze alleen durven erkennen.

  1. ‘iets minder kans’…? Bizar, de cijfers uit het artikel niet ontkennend. 1,5% verminderde kans op griep.. Terwijl het griepvirus elk jaar een nieuwe mutant is van een van de vorige. Klets lekker door Feniks, je rol als BigPharma-promo verder stipulerend.

  2. Waaron NIET vaccineren?

   Omdat:
   Het conserveringsmiddel van het vaccin o.a. formaldehyde (kankerverwekkend) en thimerosal (50% kwik, tast de hersenen aan) bevat.
   En het bestanddeel eiwit van kippenbroedsel in het vaccin bevalt mij ook niet.

   Griep is een onschuldige ziekte maar het middel niet.

   Het middel is dus erger dan de kwaal!

  3. Hou jezelf maar voor de gek, want ik spreek uit jarenlange ervaring. Zelfs de huisarts van mijn moeder durft zich er niet meer over te uiten omdat ze de resultaten van dichtbij meemaakte, alhoewel het natuurlijk een mooie “bijverdienste” van 5 Euro per client (of eerder klant…) is, wat de meeste huisartsen zichzelf natuurlijk niet willen ontzeggen in deze zware tijden, want alles bij elkaar genomen, wordt hierdoor voor een groot deel toch hun eigen welverdiende vakantierust bij elkaar gespaard!

  4. Heb je een virale of bacteriële infectie of voel je je wat grieperig, neem dan naast je griepvaccin ook nog maar wat verschillende antibioticakuren en wat verschillende koortsremmers en pijnstillers….Iedereen weet dat dat absoluut geen kwaad voor je kan.
   Is al decennia geleden bewezen, toch, Feniks?

   Er zijn geen nadelen van griepvaccins??? Onze families aan beide zijden zijn ziek geworden na vaccinatie tijdens de enge pandemie van het varkensgriepvirus, terwijl wij niet-gevaccineerden niet ziek werden. Noem je dat geen nadeel?

  5. Sorry Guido (4.1), maar waar haal jij die “1,5% verminderde kans op griep” vandaan? Wanneer ik nog eens terugkijk naar de tekst, dan wordt het alleen maar duidelijker dat je niet goed weet waar je het over hebt. Er staat zelfs dat de griepprik effect heeft op “zo’n 60% van de gevaccineerde populatie.” Dus, 60% verminderde kans op griep. Voor de duidelijkheid zal ik voor jou nog eventjes verder rekenen: “2,7% van de 100 volwassenen krijgt elk jaar de griep” (ik neem aan dat je hierbij ‘niet-gevaccineerde volwassenen’ bedoelt). Dan ga je naar 2.7% x 60% = 1.6% van de gevaccineerde mensen die niet meer ziek zullen worden dankzij het vaccin . Er zullen er dus nog steeds 2.7-1.6 = 1.1% ziek worden. Met wat afronden kun je van die 1.6% dan wel 1.5% van maken, maar dat getal is dus NIET de verminderde kans op griep, maar WEL het percentage dat niet meer griep zal krijgen bij de gevaccineerden. Snap je het nu?

   JoopK (4.2): Formaldehyde wordt gebruikt om het vaccin te produceren, maar zit niet in het vaccin zelf. Kwik is inderdaad gevaarlijk voor de hersenen, maar dat betekent nog niet dat een kwikverbinding gevaarlijk is. Er zijn in de afgelopen jaren verschillende studies geweest die hebben aangetoond dat thiomersal niet gevaarlijk is aan de concentratie die gebriukt wordt in het griep-vaccin. En is griep een onschuldige ziekte? Het staat hierboven: “in de VS zelfs zo’n 20 kinderen door deze griepcomplicaties zijn gestorven”. En ik neem aan dat je dat wel gelooft, want het staat op wanttoknow…

   Henny (4.3) en Flist (4.4). ook ik kan anekdotes vertellen: mijn ouders krijgen al jaren elk jaar de griepprik. Nog nooit echt ziek ervan geweest, nog nooit de griep gehad. Maar ik hecht geen waarde aan anekdotes. Dat is enkel voor mensen met onvoldoende kennis over het onderwerp, en die verder niet echt begrijpen waar het over gaat.

   Flits (4.4): de officiële richtlijn is dus wel: neem GEEN antibiotica als je je grieperig voelt. Maar laat de feiten toch maar niet je vooroordelen vertroebelen…

  6. “Niet waarde hechten aan anekdotes” is een manier om te vertellen dat je liever vasthoudt aan de zogenaamde wetenschappelijke onderzoeken die je aanstaan.

   Iemand die een kind heeft verloren vlak na een vaccinatie, is misschien één van de weinigen, maar zal precies het omgekeerde denken van deze Feniks. Juist die “anekdotes” bewijzen dat er iets niet goed is. Het zijn de gevallen uit de realiteit en niet de cijfers uit de onderzoeken.

   Dat er bij het merendeel van de mensen (of dieren) niet een heel duidelijk direct gevolg te zien is van het vaccin of van welke toegediende stof dan ook, wil nog niet zeggen dat het dus een betrouwbaar of onschadelijk product is. Als je het zo zou bekijken, is roken en blootstelling aan asbestdeeltjes ook niet schadelijk.

   Over het gebruik van antibiotica: Het is ook in de medische wereld bekend dat de natuurlijke afweer ondermijnd wordt door het veelvuldig gebruik van antibiotica.

   http://www.red-antibiotica.org/Webtekst-Antibiotica.htm#verzwakt_veelvuldig_gebruik_van_antibiotica_de_afweer

   Helaas wordt maar al te vaak antibiotica voorgeschreven, ook in de medische wereld als het gaat om een virus of als “men” het gewoon niet weet of het om één van de twee gaat. Men gaat er vanuit dat het geen kwaad kan om een dergelijk sterk middel te gebruiken. Ook hier ken ik vele gevallen van. Het zijn dus anekdotes. Ik heb helemaal niets met die wetenschappelijke onderzoeken.

   Zet in de krant dat een wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat biologisch geteeld voedsel niet gezonder is dan industrieel geteeld en het benadrukte idee wordt duidelijk.

   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3310569/2012/09/04/Onderzoeksanalyse-biologisch-eten-niet-gezonder.dhtml

   Nergens wordt echter gerept over een mogelijk negatieve uitkomst van het langdurig eten van industrie-voedsel. Hoe manipulerend is dan een uitkomst van een onderzoek?

   Kijk je trouwens even naar de uitkomst van de cochrane analyses dan vind je dit:

   Inactivated vaccines in children aged two years or younger are not significantly more efficacious than placebo. Twenty-eight children over the age of six need to be vaccinated to prevent one case of influenza (infection and symptoms). Eight need to be vaccinated to prevent one case of influenza-like-illness.

   En als conclusie melden ze dit:

   Influenza vaccines are efficacious in preventing cases of influenza in children older than two years of age, but little evidence is available for children younger than two years of age.

   Voor Feniks is het dan “duidelijk” dat de vaccins effect hebben bij kinderen boven de 2 jaar. Ik lees dat heel anders, want als we 28 kinderen moeten inspuiten om 1 griepgeval te voorkomen, lijkt het me een nogal dwaze conclusie om te stellen dat griepvaccins bij kinderen boven de zes dus duidelijk effect heeft.

   Ik heb helemaal niets met dit soort studies!

 3. Test jezelf: Heb je griep of verkoudheid? Deze test kan u helpen om na te gaan of u een verkoudheid of een ‘echte’ griep hebt. Deze test is gebaseerd op de diagnose-criteria van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

  Ik heb dit even voor de grap ‘ondergaan’ en kreeg volgende diagnose voorgeschoteld : uw score op deze test is 7. Gevolgd door deze uitleg met een hoog waarschijnlijkheidsgehalte :

  Als er een griepepidemie heerst (dat wordt opgevolgd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, http://www.iph.fgov.be/flu/NL/):
  Indien u 4 of meer keer ‘ja’ geantwoord op bovenstaande vragen, dan hebt u waarschijnlijk griep. Minder ‘ja’ geantwoord? Dan is de kans groter dat u een verkoudheid heeft.

  Als er geen griepepidemie heerst:
  Indien u 6 of meer keer ‘ja’ hebt geantwoord, dan hebt u waarschijnlijk griep. Minder ‘ja’, dan is de kans groter dat u een verkoudheid hebt.

  http://www.gezondheid.be/talk/index.cfm

  Hier hebben knappe koppen ongetwijfeld lang over nagedacht…

 4. Jarenlang kreeg mijn moeder (inmiddels 72 jaar) het griepvaccin toegediend ondanks alle waarschuwingen van mijn zusje en ik en het vreemde van alles was dat ze steeds opnieuw ernstig ziek werd na een griepprik. Levensbedreigende longontstekingen, hoge koorts, opnames in ziekenhuizen met als gevolg dat ze ook nog eens vele antibioticums nodig had om niet te sterven… Inmiddels is ze immuun en/of superallergies voor deze antibioticums geworden.

  Na vele gesprekken hebben we haar uiteindelijk kunnen overtuigen niet meer deel te nemen aan deze vaccins en warempel, al 2 jaar lang heeft ze geen griep en geen longontstekingen meer gekregen, wat voorheen 2 keer per jaar voorkwam…

  Ze slikt nu ook een driedubbele dosis D3 wat waarschijnlijk ook meehelpt haar leven te verlengen en is ook de rest van haar medicijngebruik omlaag gekelderd!

 5. Natuurlijk hebben ingeënte mensen meer kans griep te krijgen: ze behoren tot de risicogroep, daarom laten ze zich inenten.
  Weet je wat het probleem is met dit soort artikelen? Er staan een heleboel beweringen, er worden diverse onderzoeken genoemd, zonder één enkele bronvermelding of verwijzing naar die onderzoeken. Bovendien zie ik een aantal goocheltrucjes met statistiek die volkomen onjuist zijn doordat ze verschillende soorten percentages door elkaar halen en met elkaar verbinden. Ik ben heel skeptisch en sta open voor ieder argument, maar zonder enige onderbouwing of werkelijke kennis van zaken zijn zulke artikelen betekenisloos. En dat lijkt me niet meer dan contra-productief bij het proberen iets aan de Wereld duidelijk te maken.
  Even in het midden latend of dat zinnig is of niet en of het waar is of niet. Natuurlijk zijn er allerlei belangen-verstrengelingen en twijfelachtige toestanden rond medicijnfabrikanten. Maar dat neemt niet weg dat het overgrote merendeel der artsen en onderzoekers zich in de allereerste plaats bezig houdt met het proberen de medische wetnschap tot genezing en verbetering van kwaliteit van leven te beoefenen. Dmv de meest zinnige en controleerbare methode. Niet door het lukraak rondstrooien met anecdotische ‘feiten’.

  1. Misschien dan handig dat jij doet wat je beweert, ‘stiekem’ tussen de regels door..??! Mooi gevalletje van ‘pot verwijt ketel’..?
   ‘Anecdotische feiten’.. Vreemde tekst.. Er staan verwijzingen naar vele onderzoeken, o.a. het boek van Daan de Wit is in dit kader gemeld en een aanrader.
   En ik begrijp dat u het Geneesmiddelenbulletin ook maar niets vindt in dit kader..?? Even een ander verhaal dan tendentieuze bewoordingen als ‘anecdotische feiten’..

  2. Ach het zoveelste gevalletje van nietus welles en gelijk willen krijgen. Prik je ziek zou ik zeggen ,in dit kader. Maar laat mij de naald uit mijn lijf mogen weren . Enne jullie hebben allemaal gelijk hoor!

  3. Idd Coz.. Nog even gedacht om er een artikel van te maken. Maar ik zie het elk jaar aan mijn schoonmoeder. Stront- en strontziek na het krijgen van de griepprik. Ik raadde het haar vorig jaar af, nadat ze weer kapot was van hoesten en proesten na de griepprik.
   Dit jaar geen griepprijk en wat denk je.. Helemaal niets.. 80 jaar is dat mens en duidelijk een opener mind dan anderen hier bij de reacties.. (ahum)

 6. Er zijn inmiddels huisartsen die zeggen dat de griepprik niet zal helpen maar als je het wenst willen zij hem wel geven.

  Enerzijds eerlijk, anderzijds denken zij wel aan de gemiddelde 16000 euri inkomsten per prijktijk per jaar die zij anders kunnen mislopen.

  1. Wim, er zijn inmiddels zóveel artsen die twijfels hebben, hun medewerking die ze MOETEN verlenen, uiterst twijfelachtig vinden en eigenlijk afhaken. Daarvan is onze dokter Van der Linden, die door Coutinho uiterst laf via het RIVM werd gedagvaard, het meest sprekende voorbeeld.

 7. Nooit neem ik een vaccin, De laatste was torn ik nog zeeman was in 1980. Daarna was ik toen al blij dat ik niet meer hoefde het was verplicht toen en nog denk ik..
  Na mijn dertigste ben ik een keer door een hele zware griep aangevallen compleet met nachtmerries achtige dromen die ik me nog steeds goed herinner.Dat zijn de enkele dromen die je nooit los laten. Na twee dagen was ik weer op de been, wel zwak en met een vieze smaak in mijn mond en reukvermogen die nog een week duurde, zelfs de meest gekruide nasi met scheppen sambal haalden de chemische smaak niet uit mijn mond. Mensen die zich vaccineren en ziek worden blijven soms weken thuis. Daarna heb ik enkele griepjes gehad en meestal bleef ik doorwerken, Mijn middel voor als ik nattigheid voelde was toen en nog echinacea. Op het ogenblik ben ik net hersteld van een griepje , ik heb geen minuut extra in bed gelegen en het duurde drie dagen met een gevoel van zwakte en weinig lust om te ondernemen, wel een goed appetijt,ik ben trouwens 59 nu. Toen de Mexicaanse-varkens-vogelgriep ,H1N1 er was een paar jaar terug heb ik duidelijk mijn mening gegeven en mijn gezin geadviseerd om ze niet te nemen, verbieden is voor “het systeem” in mijn ogen, niet voor mensen. Niemand nam er een en niemand werd ook ziek. Op dat moment was ik al bezig te ontwaken van mijn al sinds zeer jonge jaren half slaap toestand jegens “het systeem” en wantrouwde de hele show omtrent de pandemie over een griep soort die achteraf milder bleek dan een gewone griep.Niet onbelangrijk was ook het nieuws dat de gevaccineerden er zelfs nog zieker van werden.
  Dat de farmaceutische industrie tegen Polen ( een land met ongelooflijke wijze mensen) een proces wilden beginnen omdat ze daar weigerden om de vaccin te importeren was voor mij de druppel en ben toen intensiever achter complot theorieën aangegaan wat ik toen al enkele jaren deed ivm 911 met een beetje regelmaat.Dat een corporatie de arrogantie en een dictatoriale houding aannam tegenover een soevereine staat maakte mij echt boos.Dus me goed in verdiept en zo heb ik enigszins de stappenplan begrepen over hoe zulke samenzweringen strategisch gezien werken.
  Maak de wereld gek met iets zeer gevaarlijk als een pandemie. heel simpel, je publiceert horrorverhalen. Zeker is dat iedereen die kinderen al heeft heel geschrokken reageert en daarmee de “kinderlozen”ook meesleuren.Met die publicaties laat je de tegen-argumenten ook los, waarschijnlijk al vanuit hun publiciteit afdelingen en zo krijg je iedereen in beweging en het ene na de andere “debunker” gaat de wereld redden. Eind van het liedje is dat het best meeviel allemaal, smoesjes van het virus muteerde enigszins of dat de vaccins wel hielpen ook enigszins.Dan zal er gauw ( voor wereldbeheersers enkele jaren) weer een komen met heel veel nadruk op de samenzweringen en ja er zullen minder mensen gevaccineerd worden en ja, het is me toch wat, deze griep was wel heftig, meer doden dan normaal. Iedereen aan het twijfelen, maar deze jongen niet. Dat zal nog moeten komen, want de H1n5 is in de maak dankzij de vooronderzoeken van Erasmus MC had ik begrepen.
  Deze wordt waarschijnlijk de griep die twijfelende over de streep haalt bij de volgende en dan zijn de rapen gaar. De volgende zal beschreven worden als een allesvernietigende waar de gele of Spaanse griep een verkoudheid zal blijken, en ja we gaan massaal ons inenten en weliswaar ,er gaan doden vallen bij bosjes vooral bij de gevaccineerden in de “mindere”( lees miljarden donaties van B. Gates voor vaccins in Afrika) , maar het goede is ( voor de NWO ) dat er pak weg een miljard of wat mensen de pijp uit zijn (de-populatie Agenda 21). Let op, heel veel mensen zijn al zwakker en gevoeliger door genetisch voedsel, chemtrails, fluoride, aspartaam en dergelijke zooi in ons veelal geprocedeerd voer.Ja want ook de kruiden en homeopathische medicijnen zijn ons gestolen in hun potentiële waarde(codex alimentaris).Dat vrijwel alle leiders er gezond uitkomen zal me niet verbazen, maar och och, wat zal de media in het begin zo enorm veel aandacht geven aan een wereld leider die in een tropische eiland toevallig tijdens zijn vakantie er een belabberde tijd doorbracht en nergens van kon genieten…Jaaaa ja..;p En gered door de ridders in witte jassen natuurlijk. Als daarna een griepje weer opduikt gaat echt iedereen zin vaccin halen met RFID chipje en al erin. Dit is natuurlijk maar een van de mogelijke scenario’s .Ach, Hollywood is ook overal, beetje make up, uitje onder de kussen..)
  Een oude Sovjet gezegde: “Vertrouwen is goed maar controle is beter”. Juist, maar WEL de staat onder controle, anders schieten we niets op.
  Als men zich een beetje omtrent het verschijnsel Psy Op gaat buigen, vind je dit soort logica volop. We leven in een giga Psy Op.Ik vertrouw niets, ik vind dat men hieromtrent ze alle credits hebben verschoten, ze zullen eigenlijk aan een nieuwe diplomatische betrekking met de burgerij moeten beginnen. En “Mensheid-systeem convenant”.Waar het wel mogelijk wordt om ons te verenigen met die die voor ons moeten werken. Een convenant waar iedere mogelijke opening voor hebzucht dicht moet eerst. Dan kan je over een NWO gaan onderhandelen.En zeker op de fundamentele rechten van de mens als basis die in de eeuwigheid niet geschonden mag worden.Dat leiders geen belangen hebben en nooit en ten nimmer zich zullen laten weg lobbyen. Zo Utopisch als maar kan, maar wel mogelijk. Het zal niet in een generatie klaar zijn, maar in enkele jaren kan je het leed in de wereld al halveren. Kwestie van collectieve onderbewuste visie.Moeten ze Jung maar eens snappen.Het wordt tijd. Psychonauts before astronauts. Anders komen we nooit in de heelal..zonde toch?
  Hier een MEGA tip!! Mocht er een epidemie uitbreken,zorg dat je thuis in elke kamer een gepelde ui hebt, en ook een in grove stukken in een sok onder je kussen of ernaast. Geloof je me niet, toch maar proberen , het kost haast niks, en je zult zien dat de uien zwart worden in rap tempo, zo zijn platteland mensen met “de oude kennis” van de Spaanse griep bespaard gebleven, dus HELE gezinnen! Niet dat er een toch ziek werd of zo, niet dus. En het liefst biologische uien. Want MonSatan zal ze al hebben gemodificeerd.

 8. Traditiegetrouw is de griepvaccinatie de wintersportvakantie van de huisarts. Je krijgt hem gratis maar hij wordt echt wel betaald en dat is al gauw 10 euro per prik. Kassa!
  Desondanks heb ik meer mensen doodziek zien worden van de griepprik dan van de echte griep. Ook heb ik tal van mensen daar chronisch ziek van zien worden, vooral reumatische klachten.

 9. iemand weet waar ik me moet richten al je dit als ouder zelf meemaakt ? we zijn er 99.9% van overtuigd dat de bmr vaccinatie de boosdoener is van mijn zoontje zijn overlijden ( 18maand en 7-9dagen na vaccinatie getroffen)…. iedereen die me kan helpen mail naar volgend adres : Xandro@mail.be ,
  het rivm ( nederland wil hierin zich niet bemoeien,) het belgisch instituut trekt er zich de handen vanaf…

  1. @ evy

   Misschien herken je hier iets in:

   Vaccinatieschade.

   http://www.eenvandaag.nl/binnenland/48163/onterecht_beschuldigd_van_kindermishandeling_

   14-12-2013 Uitzending

   Verdacht worden van het ‘Shaken Baby Syndrome’, een zware vorm van kindermishandeling, terwijl je ervan overtuigd bent dat je je kind nooit kwaad hebt gedaan: het is het verhaal van Peter en Petula uit Vianen en Jan-Willem en Hilde uit Breda.

   De verdenking heeft grote gevolgen. Bij een gezin wordt de baby uit huis geplaatst, bij het andere wordt dat ternauwernood voorkomen. De ouders zijn in alle staten en laten het er niet bij zitten. Tijdens hun zoektocht stuiten ze op een arts – Jannes Koetsier – die hen wijst op de mogelijkheden van vaccinatieschade.

   In EenVandaag het verhaal van de ouderstellen en deze arts. Ook Agnes Kant reageert, directeur van Lareb dat de bijwerkingen van medicijnen bijhoudt.

 10. De beste bestrijding van griep is tijdens de nacht uw vitamine-C op een hoog peil houden. Als men savonds bij het slapengaan een capsule vitamine-C 500mg neemt met verlengde afgifte (8 uren), is men redelijk goed beschermd. Als je vitamine-D3 in orde is, ben je nog beter beschermd. Als alfa-linoleenzuur (vette vis) voldoende in de dagelijkse voeding zit. Zo kan ik nog verder gaan… Als alle 46 bouwstoffen in de voeding aanwezig zijn in ongeveer de juiste verhoudingen is men voldoende beschermd tegen een wintergriep.

  1. De basisvraag is waarom je (geest) je lichaam ‘ruimte geeft’ aan griep… Het is bijna altijd een teken van je lichaam, dat hiermee te kennen geeft: ‘Hé, doe eens even rustig aan mannetje/vrouwtje!’.
   M.a.w. de griep is ’n schitterende uitvinding van je ‘systeem’ om je tot rust te dwingen. Geef je er geen ‘gehoor’ aan, dan ligt longontsteking op de loer, om je helemaal ‘plat te leggen’..!
   GRIEP KRIJGEN = RUST NEMEN!
   En idd Jos, het resultaat is dan dat er méér aandacht komt voor het lichaam, voor je constitutie. En dat lichaam ga je dan verwennen met extra voeding, om het immuunsysteem weer op peil te brengen..!!

 11. als ik de griepprik had laten zetten was ik altijd de dag erop ziek en dat duurde 5 tot 7 dagen ! nu ik die niet haal ben ik ook niet meer ziek ! die troop maak een mens ziek !

 12. De griepprik / griepshot werkt wel degelijk en doet precies wat de naam suggereert. Volgens de info van dit artikel. Juist waar het meeste geprikt is, heerst er alom griep.
  Dat de mensen die zo’n prik nemen een andere verwachting hebben van de uitwerking is duidelijk. 🙂
  Als je niet voor jezelf wilt denken en dus niet wilt onderzoeken wat er in een spuit zit, dan moet men niet verbaasd opkijken als blijkt dat je in het ootje wordt genomen. haha
  Dankzij de niet nadenkende mens wordt de corrupte maatschappij goed gespekt. bravo! (= satire = Een satire is een gedicht of verhaal waarin de spot wordt gedreven met, of verontwaardiging wordt geuit over, personen of misstanden. )

  Wel sneu voor de kinderen uiteraard.

  1. Ter aanvulling, bovenstaande is slechts een glimp van hoe ik er echt tegen aankijk, maar is wat mij betreft voldoende om te zaaien.
   Mijn doel hierbij is net als vele andere bewustwording en verandering. Het is niet bedoeld om te kwetsen. Dat er veel woede en verdriet achter het fenomeen vaccinaties zit, is ook mijn ervaring en tevens mijn hoofdmotief voor bovenstaande uitingen…….

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.