Advertentie

Corona en de schaduwwereld, 2de afstemming..!!


Berry Vincenta- Ketelaar, spiritueel coach, channel en kunstenares (klik op deze foto voor link naar haar site).

Afgelopen mei zaten we samen met Berry Vincenta, om van een ‘hoger perspectief’ te kijken naar het hele Corona-verhaal.. Jeweetweel, dat ‘levensbedreigende virus’, waar wel een test voor nodig is, om te kijken of je het hebt.. Hetzelfde virus, op basis waarvan onze hele maatschappij wordt stilgelegd en waarvan de VERWOESTENDE GEVOLGEN nog niet eens minimaal te overzien zijn. O.a. op het gebied van de economische consequenties, op het gebied van sociaal-maatschappelijke consequenties en -last but not least- op het gebied van culturele aspecten van onze samen-leving..

Van die eerste ontmoeting, kun je HIER het betreffende/vorige artikel vinden, waarbij Berry vanuit háár perspectief info doorgaf, die fundamenteel aanvullend kunnen zijn, voor eenieder die zijn horizon wil verbreden. In het kader van de vragen over de Corona-situatie, zaten we onlangs wéér met Berry Vincenta in alle rust, om een vraag- en antwoordsessie te houden, met betrekking tot dit onderwerp. De hele wereld staat immers op z’n kop, in relatie tot dit ‘corona-gebeuren’; een tweede sessie leek ons een goede aanvulling.

Het uitgewerkte transcript (met dank aan Gea!) kun je hieronder lezen. De doorgekregen info is in onze waardevol om het totaalbeeld van deze, in onze ogen, geo-politieke valse-vlag-operatie aan te vullen en te toetsen. Doe er je voordeel mee. Enne… Heb je niets met channelen of iets dergelijks, dan willen we je aanraden: lees dan tóch de info. Als we een vergelijking mogen maken: het is verstandig toch de brief te openen, die je niet op prijs stelt en waarvoor je de postbode wilt vervloeken.. Besef heel goed: hij is slechts de boodschapper. En vanzelfsprekend bepaal JIJ wat waar/niet-waar is in jouw beleving en in jouw wereld. We bieden deze info aan, vanuit volledige onvoorwaardelijkheid. Doe er je voordeel mee. Welkom!

* * *

(klik voor link naar de site van Berry Vincenta)

X

WantToKnow bevraagt medium Berry Vincenta
over het Corona-virus:

x

2e Afstemming met Berry Vincenta..!

Corona en de schaduwwereld,

2020 © 14 oktober Berry Vincenta/WantToKnow.nl/be

x

Vraag WantToKnow: Gezien de heftigheid van de situatie in de wereld in relatie tot het corona gebeuren, zou we een aantal vragen daarover willen  stellen? De eerste vraag is hoe het perspectief is, wat u aan kunt reiken ten aanzien van de situatie in de wereld, in het algemeen en wellicht op specifieke plekken in het bijzonder.

Kijkend naar de beweging die momenteel in de wereld is en vooral ook het ontbreken daarvan, ligt vooral gelegen in het feit dat er inderdaad ook een positief perspectief wordt geboden, die nog lang niet gezien kan worden, omdat mensen zo verblind zijn geraakt door de grote schaduwkant. Op alle plaatsen in de wereld waar eigenlijk het leven uit beweging is gehaald, zijn vaak plaatsen die een belangrijk krachtveld vormen.

Als daar wat dieper naar gekeken wordt, is dit vaak een krachtveld wat in de leylijnen van de aarde belangrijke aandachtspunten zijn, waaruit heel veel energie stroomt. Dit veld van energie wat op die plaatsen in de wereld stroomt en hiermee bedoel ik ook juist de plaatsen waar dit is ontstaan en ook wat er nu weer in de wereld is ingebracht. Dat zijn vaak ook plaatsen, die in eerste instantie vanuit een hele zware schaduwkant worden ontvangen.

Maar het perspectief  van dit hele proces, is het perspectief waarin mensen innerlijk dienden te zien dat het leven in een enorme ommekeer is gedwongen te komen, omdat het collectief der mensen daar niet zelf de keuze voor dreigden te maken. Het is een onderdeel van de evolutielijn in deze tijd, in de lineaire tijd van het menselijk bestaan, dat deze ommezwaai moest plaatsvinden, omdat daarin er anders een stagnatie  zou ontstaan in dat wat het Goddelijk Plan betekent.

Er is dus zeker een heel duidelijk positief perspectief wat aanhaakt bij het wakker worden van het bewustzijn der mensen. Maar daar waar de mens zich nog in zijn lagere denken blijft verhouden tot zijn emotievelden en zich aan laat sturen in dit emotieveld vanuit de schaduwwereld –  die dit als voedsel steeds opnieuw weer tot zich kan nemen – zal in stand blijven, datgene wat doorbroken kan worden als daar het licht van het bewustzijn op wordt ingezet.

Het licht van het bewustzijn,  is vooral het licht van het bewustzijn van  al die wakkere mensen op uw aarde, die hierin het voorbeeld laten zien en vanuit het hogere denken het positieve perspectief in de wereld een plaats gaan geven.  Het vooral ook laten incarneren, niet vanuit strijd, niet vanuit strijdvaardigheid ,  vanuit een negatieve innerlijke onmacht, maar juist vanuit het hogere mentaal verbonden met de hoogste lichtkracht in het wezen in de autonomie van al die wakkeren. Daarin ligt op dit moment  de belangrijkste aanwijzing  voor het positieve perspectief, waarin gezien kan worden dat de omwenteling uiteindelijk een volkomen andere samenleving zal gaan betekenen. 

De samenleving, zoals de samenleving was vanuit de geschiedenis – zoals ik dit nu al aan u kan zeggen –  de geschiedenis van uw samenleving dreigde af te stevenen op een totale innerlijke anarchie. Daarmee bedoel ik dat mensen uit verbinding raakten, dachten in verbinding te zijn, maar de verbindingsdraden –  veelal vanuit emotionele verbondenheden – liepen veel uit , nog steeds van dat wat het menselijk ego opnieuw weer kon bevredigen in een materiële wereld.

Datgene wat nu in een soort van explosie is ontstaan – wat ik jaren geleden al heb aangekondigd – is datgene wat nu ook in de mens aan het imploderen is en daar waar er een implosie in de mans plaatsvindt, is er niets anders meer dan het zelf en dient er te worden gekeken naar de volgende stappen die volkomen nieuw dienen te zijn. Die in principe natuurlijk niet nieuw zijn. Maar voor die mens die op weg gaat natuurlijk wel.

Is dit duidelijk?

Dat is heel duidelijk.

Vraag WantToKnow: Voor heel veel mensen die in de boosheid terecht komen, is deze hele crisis en de maatregelen die worden genomen, een afspiegeling van het manipuleren in deze wereld en de overheersing van de mensheid. Boosheid van de mensen zoekt daarin een weg en de mensen zien daardoor hun eigen potentie niet meer, zo lijkt het. Wat is in dat proces voor u zichtbaar?

Datgene wat u als boosheid benoemt, is tegelijkertijd de onmacht die ik net benoemde. De onmacht zit vooral ook in het innerlijk zo aangeraakt voelen in de onvrijheid van het bestaan en de aantasting van de autonomie. Daarin ligt vooral de aller diepste afwijzing van heel veel mensen op dit moment. In eerste instantie is datgene wat zich vanuit boosheid projecteert in de wereld, dat veld waarop de mens gewend is dat vanuit die energie te doen.  Er is echter  een heel duidelijke boodschap achter zichtbaar.

De boosheid ketst af op dat wat uiteindelijk niet een andere vorm zal kunnen krijgen, omdat het geen positieve energie is.  Boosheid kan omgezet worden naar een innerlijke waardigheid, waarin toch uiteindelijk gecommuniceerd wordt en neergezet wordt, dat wat ieders visie daarover is, zonder de beladenheid van de emotionele afwijzing vanuit overheden, die mensen daarin onderdrukken. De mens zal dienen leren om te gaan met dit energieveld en niet vanuit zijn oude strijdvaardigheid, vanuit zijn oude innerlijke strijdvaardigheid, zo diep verbonden ook vaak met het emotielichaam dit opnieuw in de wereld zo’n duidelijke plaats te geven. 

Want zoals gezegd: dit veld van emotie is niets anders dan een krachteloosheid, die uiteindelijk op zoek is naar de kracht, maar de krachteloosheid achter dit veld is precies de voeding die er nodig is om de schaduwwereld in stand te houden.

Vraag WantToKnow: In dat opzicht is de vraag: is het Coronavirus – zoals dit wordt genoemd – een gefabriceerd virus? Wanneer we kijken naar de ontdekking van een Nobelprijs winnaar Luc Montagnier, die ontdekt heeft dat er een HIV-sequentie in het DNA van het virus zit. Is eigenlijk de vraag daarop bevestigend? Betekend dat ook, dat het plan achter deze manipulatie gedoemd is te mislukken, wanneer mensen opstaan? En in hoeverre is dat al aan de gang?

Het plan zoals door de schaduwwerelden is geschreven, zal zeker gedoemd zijn te mislukken en u heeft zeker daar een punt als u zegt: of is dit al bezig!  Dit is zeker bezig omdat velen op uw aarde steeds dieper hun eigen verbinding met hun Lichtkracht aan het ontdekken zijn. Zij hebben ook  gevoeld en hebben bewezen aan het zelf, dat wanneer er  vanuit die Lichtkracht wordt neergezet, datgene wat nu zo belangrijk is om die transformatie vanuit dat denken daardoor op gang te brengen.

Dat het Licht zo groot zal worden en dit Lichtveld zo sterk zal zijn, dat het zeker daarin uiteindelijk de ondermijning  zal betekenen van dit,  wat nu zo groots als schaduw over het menselijk bestaan lijkt te hangen. Het wordt alleen maar een groter beeld als het  vergroot wordt door het in stand houden, door hetgeen ik hiervoor heb benoemd.

Laat dus daarin geen twijfel bestaan over de eigen creatiekracht, die ieder mens daarin in eigen handen heeft. Mensen zijn daarin innerlijk steeds dieper zich bewust van hun eigen vermogen. Maar er zijn ook hele grote velden van mensen die onbewust hiermee omgaan en alles nog aan zich laten gebeuren. Het is dus belangrijk dat juist  de Lichtvelden van mensen die zich dit wel bewust zijn,  zo verbonden worden als een krachtig veld dat daarin uiteindelijk  toch die omwenteling zou kunnen ontstaan.

Vraag WantToKnow: Betekent dit dat mensen worden geconfronteerd met de keuze tussen de positieve kant van datgene wat wel kan in plaats van te focussen op beperkingen van datgene wat niet méér kan?

Dat is onderdeel van dat wat er mogelijk is. Mensen zullen daarin ieder  klein moment van bevestiging, dat het zo werkt,  dienen uit te vergroten  in hun eigen hart, in hun eigen denken, hun eigen leefwereld. Dan zullen die velden vanuit nieuwe hercreatie zich steeds meer gaan vergroten en zal uiteindelijk  deze hercreatie samen gaan komen in dat nieuwe beeld wat uiteindelijk de scheppende energie zal blijken te zijn voor die nieuwe samenleving. 

Die samenleving die in principe al heel lang op zoek is geweest naar die omwenteling. Maar die deze omwenteling niet op deze manier verwachtte. Toch is dit een afspiegeling uiteindelijk van wat de mens ook hierin, vanuit een ander veld in zichzelf, op een heel diep verleden heeft gecreëerd en wat zich nu uitdrukt in deze periode.

En jazeker, het  is zeker een creatie geweest vanuit Covid wat in de wereld is gezet. Het is enerzijds een enorm pijnlijk proces voor heel veel mensen op uw wereld, maar tegelijkertijd is het een proces wat een enorme spirituele kosmische levensvatbaarheid bevat, als de omwenteling wordt begrepen in het hoger denken der mensheid!

Vraag WantToKnow: Als wij ons richten op de manipulatie binnen -zeg maar- het coronaverhaal, is er dan nog meer te verwachten op het gebied van de mutatie van dit virus. De vraag is telkens of het een virus is, maar… kunnen wij daar nog meer van verwachten? Dat er een soort tweede generatie tevoorschijn komt vanuit een mutatie, zoals elk griepvirus dat doet. 

Dit is zeker te verwachten. Dat wat er te verwachten is, is een mutatie die uiteindelijk door het menselijk systeem kan worden aangegaan, omdat er een soort van immuniteit gaat ontstaan, vanuit dat wat nu in die enorme  ontkrachting van de velden ligt. Daar waar de mensen leren omgaan energetisch met dat wat ik hiervoor heb uitgelegd, zal ook de bekrachtiging betekenen  voor het eigen immuunsysteem. Er zal daardoor ook gemakkelijker omgegaan kunnen worden met al datgene wat ook in dit – tussen haakjes – virusgebeuren, uiteindelijk weer zal muteren.

Het zal muteren, zoals er al heel veel is gemuteerd op allerlei manieren binnen virussen en bacteriën. Daarin zal de mens steeds sterker zijn omdat het veld gaat veranderen. Het innerlijke – maar ook het uiterlijke veld van de mens – zal zodanig gaan veranderen dat dit niet meer op deze wijze een issue zal zijn vanuit niet meer gezond kunnen zijn. Het zal een heel andere functie krijgen.

Het zal zich niet meer op die manier kunnen hechten en verbinden aan datgene, waar de mens zijn zwaktepunten heeft. Het zal zich uiteindelijk op een andere manier gaan verbinden op die velden, die ook in diezelfde omwenteling zijn en daarin zal dan een ommekeer gaan ontstaan. Maar mensen zullen zichzelf dienen te bekrachtigen, juist vanuit datgene wat ik net heb uitgelegd.

Dat is heel duidelijk

Vraag WantToKnow: Wanneer we spreken over een georganiseerde aanval op de mensheid, om het zo maar even te zeggen, wat kunnen wij dan zeggen over georganiseerdheid van deze beweging. Betekent het ingrijpen van de mens telkens een verrassing voor deze krachten of is het een ingeplande oppositie die ze al verwachten.

Het is een ingeplande oppositie zoals verwacht, maar tegelijkertijd  zit daar nog steeds vanuit die schaduwwerelden het grote  verlangen en de grote innerlijke behoefte, om toch uiteindelijk de macht te krijgen over mensheid etc. Dat er daarin niet voorkomen wordt, gevoeld wordt dat uiteindelijk  het Licht het zal winnen. Datgene wat gecreëerd is, heeft –  zoals alles in de schepping – zijn bedoeling, zoals ik ook net heb uitgelegd. Datgene wat die bedoeling is, is ook dat, wat nu zo zichtbaar is en wat mensen vanuit hun binnenwereld ook gespiegeld krijgen naar zichzelf toe. Wat is er  vanuit de mensheid uiteindelijk gecreëerd en leefde nog in de schaduwwereld, wat nu in het Licht wordt gezet en wat niets anders kan doen om te worden aanvaard en gezien te worden.

Datgene wat in de oppositie geweten werd, is dat wat er nu gaande is. Maar er is een enorme grote hoop en verlangen dat uiteindelijk toch datgene wat zoveel schaduw heeft gebracht de macht zal kunnen grijpen. Er wordt steeds dieper gezien dat dit niet het geval zal zijn. Er zal daardoor ook steeds weer opnieuw iets worden gecreëerd wat een aanval lijkt te zijn op de autonomie der mensheid. Zoals gezien is dit ook in de verschillende lagen van de autonomie der mensheid.

De eerste is natuurlijk datgene waar de mens steeds stoffelijk mee te maken heeft  en de gezondheid om het leven ook te kunnen blijven leven. Maar autonomie zit ook op vele andere velden. Ook daarin zullen aanvallen komen, zoals ik dit maar zal omschrijven. Daar zullen mensen dus op bedacht dienen te zijn. De aanvallen op autonomie op een ander level. Daarmee bedoel ik vooral op bewustzijnsniveau en op spiritueel niveau. Daar zullen verbrekingen kunnen ontstaan binnen groepen mensen, omdat er vanuit bepaalde overtuigingen, die op een onbewuste schaduwwijze  toch werden gevoed.

Dààrin zullen zij strijd leveren met elkaar, waardoor het  Licht op een bepaalde wijze wordt ontkend. Dààr zit dan weer de opening voor deze oppositiegroep, zoals wij dit maar zullen noemen. Dààrin zit dan weer de voedingsstroom, die als vloeibare schaduw terugkeert naar de bron. Dat is een ontwikkeling  waar mensen zoals u zich heel duidelijk bewust van dienen te zijn. Mensen die vanuit hun innerlijke spirituele waardigheid, vanuit hun eigen weten, vanuit hun kennis, maar ook vanuit hun aller diepste, diepste overtuigingen, zullen toch ook mee dienen te bewegen in deze nieuwe fase. Deze nieuwe fase laat namelijk zien, dat wat geweten werd niet altijd per direct samen zou hoeven te hangen, met dat wat innerlijk als waarheid wordt erkend.

Waarheid is ook hierin in beweging en deze beweging is de beweging die ‘Lichtbeweging’ heet.  Daar waar het Licht beweegt zal er steeds opnieuw weer een ander veld  zichtbaar worden, die het oude   – dat geweten werd – in een ander daglicht zal stellen. Daarin hoeft niet direct afscheid genomen te worden, maar waarin wel de ruimte en de innerlijke souplesse dient te zijn om ook daar de verbinding mee te maken, zodat de verandering werkelijk tot een verandering zal kunnen zijn.  Veranderingen waarin niet direct splitsingen hoeven te komen tussen mensen die vanuit het Licht samen zijn of samenwerken. Wanneer er werkelijk vanuit het hoogste niveau de verbinding wordt gelegd, zal de verbinding tussen die velden bepalend zijn voor dat wat uiteindelijk in eenheid zal ontstaan.

Prachtig.

Vraag WantToKnow: Als we in dat opzicht kijken naar de Verenigde Staten en de aanstaande verkiezingen daarin, dan zien we  een enorme explosie van polarisatie ook aangedreven door krachten die daar wel bij varen, menen te varen. In welk opzicht is die stroming en die aanstaande gebeurtenissen in de Verenigde Staten van invloed op het hele spel in de wereld. Daar wordt natuurlijk met argusogen naar gekeken wat zich daar gaat afspelen.

Datgene wat daar zich afspeelt, dat is ook weer een afspiegeling van de wereld en voor de wereld.  Het is daar werkelijk de afsplitsing, waarin mensen elkaar  volkomen niet meer in hun waarde laten en daarin het gevecht  vanuit persoonlijke voorkeuren zijn aangegaan. Daar  wordt uiteindelijk dan ook van verloren!

De positie die de huidige president inneemt, is een positie  die vanuit zijn persoonlijke kleur wordt ingevuld.  Wanneer daar verder naar wordt gekeken vanuit spiritueel opzicht, is daar een ander veld zichtbaar.  Dan is dit wel zeker iemand die zorgt voor datgene wat er neergezet moest worden, vanuit een zwart-wit positie. Iets wat plaats moest vinden en wat niet door de wereld altijd met veel trompetgeschal  werd omarmd, om het maar zo te zeggen.

Dit heeft vooral te maken met het feit, dat velen op uw aarde nog steeds behoefte hebben om de ogen te worden dichtgedrukt of een roze bril op te zetten, in dat wat realiteiten zijn. U kunt natuurlijk uw vraagtekens zetten bij de uitdrukking van deze rol en functie van deze president, maar tegelijkertijd zit daar wel degelijk een duidelijke opdracht achter. Er is ook een  verbinding met de Lichtwereld vanuit deze ziel. Maar nogmaals, de uitdrukking daarvan, is niet voor ieder mens direct om te omarmen. Toch zal daarin uiteindelijk wat meer zichtbaar gaan zijn.

De krachten die daar nu spelen in de Verenigde Staten zijn enorm groot. Dat wat ook vanuit de collectieve kracht vanuit de Amerikanen zo wordt geprojecteerd op de velden van deze twee zielen is een enorme grote kracht, die enerzijds opbouwend kan zijn, maar ook o, zo ondermijnend. Er is een enorme splitsing zichtbaar in de Verenigde Staten op heel veel verschillende manieren . Daar waar ook de huidige president splitsingen heeft veroorzaakt vanuit zijn manier van leiding geven, heeft ook heel veel kwaad bloed gezet.

Dit alles heeft te maken omdat mensen op zoek zijn naar een leider die veiligheid biedt. Een leider waar mensen zich in kunnen herkennen. Zich zodanig  daaraan kunnen conformeren, dat ze ook mee kunnen gaan op zijn weg. Daar waar bepaalde beslissingen zijn genomen, zijn ook beslissingen geweest die een splijtzwam betekenden, ook voor Amerika. Daarin ligt dus nog heel veel werk om weer tot verbinding te kunnen komen.

Doch ook de splijtzwam tussen arm en rijk ligt daar nog als een gapend gat aan werkzaamheid. Het is voor mensen belangrijk dat ze ook achter de boodschappen gaan luisteren, voor leiders zoals hij. Als ze achter de boodschappen gaan luisteren en niet alleen maar primair wat hun eigen veld dient, wat hun eigen veiligheid dient of hun eigen leven, komt daar al veel meer ruimte in het werkveld van een leider, zoals deze president. Dan zal dat veld ten slotte ook werkelijk kunnen incarneren zoals bedoeld.  Het is nog niet geïncarneerd zoals bedoeld. Hier en daar een klein deel, maar nog niet in zijn totaliteit. Er zal nog een stuk persoonlijke gekleurdheid en verkleuring af dienen te gaan, zodat werkelijk vanuit dat vanbinnen de bedoeling is, naar buiten wordt gebracht.

Ik moet er nog iets over zeggen. De tegenstrever van deze man, is een tegenstrever die vooral zich verbindt met al die mensen in dit veld, die verzwakt zijn geraakt en die op zoek zijn naar dat veld van veiligheid, dat veld van koestering . Dat veld van bij de hand te worden genomen en geen eigen verantwoordelijkheid meer te hoeven dragen. Dat is wat hierin het enorme verschil betekent.

Duidelijk.

Vraag WantToKnow: Kan het zijn dat het verschil tussen de twee kandidaten voor de aanstaande verkiezingen veel groter is in het voordeel van Trump dan de opiniepeilingen aangeven en dat ook die opiniepeilingen worden gemanipuleerd om het idee aan de bevolking te geven, dat de kandidaten heel dicht bij elkaar liggen?

Dit is zeker een onderdeel van het spel wat gespeeld moet worden. Dit is letterlijk een spel  dat gespeeld moet worden. Omdat ook daardoor als uiteindelijk het beslag zal vallen en zichtbaar zal worden wat de volgende stappen gaan zijn. Dat er daardoor ook voor veel mensen zichtbaar gaat worden wat werkelijke manipulatie bewerkstelligt. Er zijn al heel veel groepen in Amerika die zich dat heel goed realiseren en die ook weten dat dit nu gaande is. Dat er heel veel gaande is waarin de ondermijning van elkaar aan het plaatsvinden is.

Dit speelt vooral ook, enerzijds door datgene wat we als macht kunnen benoemen van beide partijen. De ander die inspeelt op de onmacht  van mensen van heel grote groepen, die zich daaraan willen conformeren, omdat ze de strijd van de huidige president moe zijn.

Daarin zich dus over dreigen te geven, maar waarin er ook heel veel wel achter deze president zich zullen blijven scharen, omdat ze het niet altijd direct kunnen benoemen wat nu het grote verschil is, behalve dat hij alles benoemt zoals het voor hem is. Ondanks dat hij niet geliefd is als mens  achter zijn presidentschap, zijn er toch  veel mensen die innerlijk een bepaald veld  aanvoelen, dat er een andere energie achter is die gezien dient te worden. Er is dus zeker beweging  op dit veld.

Dat is duidelijk.

Vraag WantToKnow: Dan wil ik graag door naar de ontwikkeling van de vaccins tegen corona. De natuurlijke weerstand, de natuurlijke immuniteit die nu plaats vindt doordat mensen het virus oplopen en dus positief zijn. Allereerst hoe zijn de vaccin ontwikkelingen daarvan?  Hoe is uw visie daar op? Wat is de ontwikkelingsfase waarin wij zitten met z’n allen?

De ontwikkelingsfase vanuit vaccins is een ontwikkelingsfase die zorgelijk is. Het is een zorgelijkheid omdat het vooral te maken heeft, dat er weer dezelfde schaduwwereld achter heerst, die dit in de wereld wil door duwen. Het heeft vooral ook te maken met al die stromen. Als u de stroom van het geld  wilt volgen, zult u weten waar u uiteindelijk uitkomt. Daarin zal ook duidelijk gezien kunnen worden: de ontwikkeling binnen deze vaccins is voor de schaduwwerelden een soort van tijdsdruk, waarin er gehandeld moet worden omdat er afspraken zijn.

 Daarin zullen heel veel mensen zich heel diep dienen te realiseren, als zij ‘ja’ zeggen tegen dit soort vaccins, waar dan ook ter wereld, dat ze als het ware het ‘Paard van Troje’ over zich zelf  gaan afroepen, omdat er zoveel toevoegingen in deze vaccins zitten, die het immuunsysteem niet versterken, maar enorm zullen verzwakken. 

Dan is daar nog iets anders. Er is ook iets toegevoegd in verschillende vaccins, ook weer door gemaakte afspraken met elkaar, wat uiteindelijk een soort van energie in de mens zal zetten, dat niet direct  opspoorbaar is. Het is niet vindbaar, maar het is een veld dat binnen dit vaccin wordt neergelegd,  waarin mensen traceerbaar worden en daardoor letterlijk bestuurbaar door schaduwwereld. Het is van het grootste belang dat ieder mens, op welke wijze dan ook, innerlijk voelt dat daar weerstand zit of een soort van hapering, dat die zich niet meer laat leiden door emotie.

Verwijder uit het denken dat dood dood zou zijn, maar dat dood juist leven zou betekenen! Daar zit een grote ommekeer  en een grote kans voor de Lichtwerkers  op de wereld om dit in een heel groot veld neer te zetten. Zodat daar de angst voor verdwijnt en mensen de juiste keuze willen  maken voor op een andere manier van versterken van hun eigen immuniteit.

Vraag WantToKnow: U sprak zo juist over dat toevoegingen aan het vaccin niet direct zichtbaar zullen zijn. Zijn er methodes om dit alsnog en toch zichtbaar te maken? Zullen die ontdekt worden?

Er zal een moment komen waarin dit zeker ontdekt gaat worden. Denkt u aan Kirlian,denkt u aan de kirlianfotogafie en dit zet ik even op deze wijze voor u neer, om u te laten zien dat er uiteindelijk opgespoord zal worden. Maar dit is op een heel speciale manier ingebracht, zodanig. Er wordt geweten  vanuit de groep dat het ontdekt gaat worden, maar het zal pas ontdekt gaan worden, op het moment waarop al velen over stag zullen zijn gegaan. Daarom is het zo belangrijk dat er juist vanuit de Lichtwereld en vanuit de Lichtwerkers, datgene wat nog steeds dood heet, wordt omgezet naar leven! Dan zal er heel veel angst gaan verdwijnen en zal dit een hele andere invulling voor mensen gaan krijgen.

Vraag WantToKnow: Refereert u ook aan de angst, de doodsangst die mensen diep in hun essentie gevangen houdt?

Daar refereer ik zeker aan.

Vraag WantToKnow: Gisteren heb ik een artikel geplaatst over natuurlijke immuniteit en dan met name die leidt tot groepsimmuniteit. Daar waar het begrip groepsimmuniteit is gekaapt door de vaccinatie industrie al zou via een artificial –  een onnatuurlijk vaccin – ook groepsimmuniteit bereikt kunnen worden. Hoe is het gesteld met de groei van de natuurlijke groepsimmuniteit  en  met de natuurlijke  immuniteit van elk mens met het verspreiden van het virus onder de mensen?

Er zijn grote groepen die op dit moment juist in die ontwikkeling  zijn van die natuurlijke immuniteitsontwikkeling. Datgene wat zich aan het ontwikkelen is, heeft daarin een heel sterke innerlijke overtuiging nodig. Daar waar het nog steeds vanuit – op welke wijze dan ook – inprentingen in dat bewustzijn worden gelegd en in het onderbewustzijn, zal het daardoor niet zo snel kunnen plaats vinden.

Het is dus belangrijk  dat – en weer wijs ik u op het feit van de bewustwording daarachter – dat mensen zich bewust zijn van dat wat er steeds opnieuw weer ingeprent wordt in hun eigen celgeheugen. Daar waar in het celgeheugen continu wordt ingeprent, zal daarin de ondermijning voor de ontwikkeling van deze natuurlijke immuniteit, steeds trager gaan worden.

Het vertraagt dus niet! Wanneer het bewustzijn er werkelijk volop wordt aan verbonden, dan zal daar een heel snelle kentering zijn en ook letterlijk zichtbaar voor de wetenschap. Maar ook daarin zit momenteel heel veel onduidelijkheid in de wereld. Er zijn veel chaotische taferelen, juist door het aantonen van immuniteit  c.q. besmettingen. Daarin zit heel veel chaotische energie. Wanneer dit uiteindelijk op zijn plek zal zijn, dan zal er nog een tijd over heen gaan. In die tussentijd vindt er nog veel meer inprenting  plaats. Het is dus werkelijk tijd om mensen heel snel , heel diep te overtuigen van die andere waarheden en mogelijkheden.

Vraag WantToKnow: Dat heeft natuurlijk indirect te maken met het zelfvertrouwen van het ‘Zelf’ van de mens in zijn eigen immuunsysteem, in zijn zelfhelend vermogen.

(klik op de foto van de cover van dit boek, voor een link naar een artikel erover, op deze site)

Dit is een onderdeel van het geheel. De mens dient zich te realiseren wie hij werkelijk is, in alles wat hij is. In zijn totaliteit. In zijn totale zijn! Ieder mens die zich uiteindelijk realiseert datgene waar nu alles om draait in dit leven, alles met zijn kleine menselijke persoonlijkheid  te maken heeft, wat maar een fractie is van zijn totale bestaan. Wanneer de mens zich daarvan letterlijk overtuigt, dat hij uiteindelijk een her-creator kan zijn van zijn eigen gezondheid en daardoor zijn immuniteit weer aanzet in plaats van uitschakelt op basis van informatie van ‘de buitenkant’, dan zal daar bewustzijn ontstaan!

Vraag WantToKnow:Is dit ook het verhaal wat benoemd wordt in het boek ‘Super Natural’ van de Amerikaanse arts en schrijver van Joe Dispensa?

Dit heeft vooral daarmee te maken.

Vraag WantToKnow:Het gaat eigenlijk over de programmering van mensen van hun eigen geloof of ongeloof in hun eigen essentiële bronkracht?

Het is een absolute herprogrammering, maar ook vooral een herinnering. Een herinnering van dat wat er al is en wat niet gezien kon worden omdat de schaduw te groot was geworden ten opzichte van het Licht. Wanneer  het Licht wordt teruggenomen en de mens weer zijn eigen sleutelbewaarder wordt  van zijn eigen Lichtveld en zich verbindt vanuit die collectiviteit, dan zal daarin de grootste stap tot deze Nieuwe Wereld zijn gezet.

Vraag WantToKnow: Kan ik dan zeggen: het woordje ‘niet’ bestaat niet als zodanig in die zin,dat het ongeloof – het niet geloven in het vertrouwen – ook het niet geloof bewerkstelligt.

Dit is juist. Het is het andere veld. Het is het andere veld waarmee ik opende. Het veld tussen het  hoger mentaal en het lager mentaal. Het is het aanvaarden van dat wat de waarheid van anderen is en dat wat niet gehoord wordt  vanuit de binnenwereld. Daar zit het grote verschil. En wanneer de innerlijke eigen binnenwereld vanuit het eigen Licht en innerlijke kennis weer wordt gehoord en de mens niet meer meestroomt in de chaos van het bestaan, maar in de stilte van zijn eigen wereld, vanuit zijn eigen diepste innerlijke wereld, dan zal daarin de kennis en dat wat geweten wordt weer  gehoord en omarmd kunnen worden. Veel mensen geloven niet in wie ze zijn. Veel mensen zien niet in wie ze zijn en wat ze kunnen. Daarom wordt er zoveel afhankelijkheid gecreëerd.

Het zijn precies deze afhankelijkheidsdraden die mensen ook in dat lagere denken houden, vol van emotie, vol van doodsangst en vol van alles wat zij zelf niet zouden kunnen bewerkstelligen. De co-creator zijn in dit leven is vaak voor velen godslastering  geworden en daarin zal een ombuiging dienen te komen, waarin mensen beseffen dat zij juist vanuit die velden zijn ontstaan en dat het Licht weer teruggepakt dient te worden, omdat het hun eigen autonomie betreft.

Dat is heel duidelijk.

Vraag WantToKnow:Ik wil even een klein stapje terug maken naar de Amerikaanse situatie. Zojuist een week geleden is Trump met het covidvirus geconfronteerd. Hij is daar weer van genezen. In welk opzicht speelt deze ontwikkeling een rol in de aanstaande verkiezingen voor  mensen?

Deze ontwikkeling speelt een rol, omdat datgene – zoals  ik u uitlegde – wat vanuit deze president, vanuit zijn persoonlijkheidsstructuur werd neergelegd in dat angstveld van Amerikanen, door heel veel Amerikanen op een diepe manier, negatief werd ontvangen. Er is heel veel  ontkenning geweest vanuit zijn perspectief, terwijl er heel veel, op dat moment, zieken waren. Het moest om, het roer in zijn systeem, om toch weer mensen te kunnen bereiken en op deze wijze moest hij zich toch conformeren aan dit Covid gebeuren.

Daardoor kon hij een ander perspectief genereren en op die manier ook  weer dichter bij de mensen gaan staan. Het was een soort van kwetsbaarheid die niet een werkelijke kwetsbaarheid is, maar – beluister mijn woorden hierin goed – waarin er kwetsbaarheid werd gevoeld door de mensen in Amerika, waardoor er verbinding op een bepaalde wijze weer wat hersteld kon worden, waardoor zijn kansen konden worden vergroot.

In gewone mensentaal zeggen we dan : Trump is ook maar een mens, dus hij is weer mens geworden in die zin.

Het is onderdeel van zijn rol. Het is niet specifiek wat u hiermee bedoelt. Het is onderdeel van zijn rol. Er is vanuit zijn Lichtachterban ingegrepen, omdat hij dreigde uit verbinding te raken. Hij stuurde mensen energetisch weg door zijn gedrag en zijn uitlatingen over al datgene wat hij ontkende ten opzichte van covid. Daarin draaiden velen hem de rug toe. Nu door zelf in de ervaring geduwd te zijn – het is een onderdeel in het spel  dat gespeeld moet worden – heeft hij daardoor weer een soort van lijn met het land kunnen herstellen, waardoor de verbinding kon worden hersteld. Daarin heeft hij geleerd hoe het is, toch een stukje vanuit een andere manier hierover te spreken, waardoor hij mensen weer kon bereiken en mensen hem weer het gezicht toonden in plaats van de rug.

 Ja duidelijk.

Vraag WantToKnow: Tot Slot wil ik een vraag stellen over de premier van dit land Mark Rutte. Via mijn site, via informatie van de persoon die via het schouwen naar zijn velden informatie doorgeeft, is naar voren gekomen dat Mark Rutte  wordt bestuurd vanuit een donker veld , maar een zeer intelligent veld.  In welk opzicht kunt u daar een licht op schijnen in relatie ook tot de ontwikkelingen  met covid en de de maatregelen die genomen worden in dat kader?

Datgene waaraan hij verbonden is, is een verbond, is een verbinding die hij niet direct maakt vanuit een heel duidelijk  bewust helder verbonden zijn met. Het is wel degelijk een verbinding die hij maakt, ook met de EU waar heel veel grote machthebbers zitten.  Dat veld  stroomt nog verder naar  dat veld waar de stroom van geld – wat ik u eerder uitlegde – naar toe stroomt. Er is dus een enorm netwerk, waaraan leiders zich hebben geconformeerd, maar niet direct per definitie al helder in het eigen persoonlijk bewustzijn.

Zo wil ik u dit vanuit mijn visie uitleggen. Het gene wat vanuit deze premier wordt geprojecteerd is ook zeer verbonden met een enorme drang om zijn verantwoordelijkheid te nemen en anderzijds voelt hij een verscheurdheid in dat wat er ook gedaan moet worden. Er is steeds een onderstroom bij hem zichtbaar, die ook maakt dat hij daardoor soms wat weifelt en twijfelt in beslissingen die genomen moeten worden.

Maar datgene wat zijn naaste persoon doet, zoals minister de Jong, is een veld van energie die wel degelijk zeer diep is verbonden met alles wat u mij net hierin vroeg. Hij is ook als het ware een soort van negatieve energetische voedingsbron voor  deze premier, die uit alle macht vanuit zijn persoonlijkheidsstructuur zijn allerbeste voet voor wil zetten, maar voelt dat hij innerlijk ook wordt geduwd soms op sporen waar hij niet wilde zijn, maar waarin hij energetisch een soort commitment heeft met allerlei machtsstructuren, waaraan hij heeft te voldoen.

Ook hierin ligt weer niet alleen maar de macht en de macht hebben, maar ook hierin liggen weer afspraken met velden die juist met  macht vanuit geld werken. Daarin ligt een enorme ontkrachting van zijn persoonlijk krachtveld. Nogmaals hij is het zich niet altijd bewust, want aan de basis van hemzelf ligt heel veel lichtkracht, maar er is een enorme overschaduw zichtbaar wat er nu op dit moment uitgedrukt wordt via zijn veld.

Is dat duidelijk?

Dat is duidelijk.

 Ik wil hier nog iets aantoevoegen. Al deze velden, waarin deze mensen op deze posities zijn en aanwezig zijn op al die punten op de wereld, is ook een netwerk waarin er energetische uitwisselingen ook onderbewust plaatsvinden.

Daarmee bedoel ik het volgende: datgene wat al deze mensen vanuit schaduwwerking aanstuurt, vanuit het punt waar eigenlijk de bron is waar dit wordt uitgestuurd, zijn energetische informatiebronnen die zich allemaal nestelen in het onderbewustzijn van al deze leiders. Al deze leiders voelen daarin een innerlijke druk die niet direct in een menselijke persoonlijkheid vertaald kan worden. Toch vindt het plaats.

Er is dus ook een vaak – soms nog voor vele – onderbewuste werking vanuit dat onderbewustzijn, waarin er zoveel schaduw en dwang wordt neergelegd, dat er vaak met de rug tegen de muur wordt uitgedrukt, datgene wat gedaan moet worden. Dan is er ook nog zichtbaar in de juiste fysieke omgeving, vanuit een minister die vlak bij hem staat en ook zeker deel uitmaakt van dat hele netwerk en hij op deze wijze nogmaals de energie projecteert!

Dat is duidelijk. Dank voor deze samen-werking en de commitment.

* * *

5 gedachten over “Corona en de schaduwwereld, 2de afstemming..!!

  1. Het is natuurlijk heel bizar dat men een afbeelding weet te maken van een virus, dat nog nooit is geïsoleerd en dus nooit is geïdentificeerd. Maar de afbeelding waar men voor heeft gekozen heeft een grote symbolische zeggingskracht. Hij lijkt namelijk verdacht veel op een zeemijn, die in oorlogen gebruikt wordt om vaarwegen te blokkeren en schepen op te blazen.

    https://duckduckgo.com/?q=zeemijn&t=h_&iax=images&ia=images

    De symbolische zeggingskracht ligt in het gegeven dat dit zogenaamde Corona-virus bedoelt is om de gehele menselijke samenleving en alle maatschappelijke structuren op te blazen.

  2. quote:[“Het is een absolute herprogrammering, maar ook vooral een herinnering. Een herinnering van dat wat er al is en wat niet gezien kon worden omdat de schaduw te groot was geworden ten opzichte van het Licht. Wanneer het Licht wordt teruggenomen en de mens weer zijn eigen sleutelbewaarder wordt van zijn eigen Lichtveld en zich verbindt vanuit die collectiviteit, dan zal daarin de grootste stap tot deze Nieuwe Wereld zijn gezet.”]
    Gezien het veld der waarheid het veld van de collectiviteit niet kan overschaduwen omdat de karmische velden een dermate grote zuigkracht uitoefenen, zullen grote groepen gehouden zijn dit karmische veld te blijven volgen.

  3. Hoop! Heel mooi! De Jonge duivel is het negatieve broeinest in de kast en in Rutte zit veel licht, gelukkig maar. Laten we meer licht zenden. Heel hartelijke dank aan Guido en de 2 zusjes.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.