Advertentie

Natuurgeneeskunde krijgt eerherstel..!


 


X

Natuurgeneeskunde krijgt eerherstel..!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Wat de farmaceutische industrie voornamelijk doet. De natuur kopiëren, dan deze uitvinding patenteren en er dan heel veel geld voor vragen. Probeer dan wettelijk de originele kruiden te laten verbieden en je bent monopolist..!

Natuurgeneeskunde bestaat al zolang de mens bestaat. De mens is een onderdeel van ‘de natuur’ en heeft zodoende altijd van planten, mineralen en dieren gebruik gemaakt om te overleven in tijden van ziekte en gezondheid. Wij hebben de gekke uitdrukking, als we bijvoorbeeld even gaan wandelen, die luidt als ‘We gaan even de natuur in’… Alsof je je als mens kunt onttrekken van ‘de natuur’. Eigenlijk zegt dit voorbeeld al genoeg om te beseffen, hoezeer de mens onderdeel is van het Aarde-veld, waarin ook de flora en fauna van deze Aarde samen-leeft.

In vorige eeuwen waren artsen vaak te ver weg om de kleine afgelegen dorpen op het platteland op tijd te kunnen bereiken. Hulp was soms dagenlang onderweg. Dat was een van de voornaamste, vanzelfsprekende oorzaken, dat mensen bij wijze, kundige dorpsgenoten te rade gingen bij gezondheidsproblemen. Dorpsvrouwen hielpen elkaar tijdens bevallingen, het verzorgen van zieke kinderen en ouderen. De aldus opgedane kennis, inzichten en verbinding met ‘de natuurlijke bronnen’ werd van generatie op generatie doorgegeven.

Zo werd in essentie de kunst van het genezen verkregen..
Volksgeneeskunde, geneeskunst vanuit natuurlijke kennis, werd toegepast door het volk zelf. Het is dus altijd onderdeel geweest van het dagelijks leven.Maar waarom dan die uiterst negatieve benadering vaak van deze wijze van genezen. Waarom dient alles ‘ineens’ wetenschappelijk onderbouwd te worden. Waarom is ieder mens ook ineens gelijk gesteld aan een ander mens, terwijl we allemaal, niet alleen spiritueel, verschillende mensen zijn, qua lichamelijke constitutie..

Het jaar is 2015 en enkele artsen maken dit wereldnieuws bekend.. (klik voor artikel hier op de site)

Wat voor krankzinnige gedachte zit hier achter..? Wist je dat enkele jaren geleden de ‘heren medici’ erachter kwamen dat een vrouw een ánder hart heeft dan een man..? Tja, lijkt nogal logisch zou je zeggen, want beide lichamen zijn ook verschillend. Nou voor de medische wetenschap was het een grote verrassing.. Hoe is het mogelijk vragen we ons dan af, dat je dit soort ESSSENTIËLE zaken niet dóór hebt, maar wel van de daken predikt, dat natuurgeneeskunde ondeugdelijk zou zijn..!!?

Natuurgeneeskunde in het verdoemhokje..
De negatieve berichtgeving werd aangewakkerd, doordat in eerste instantie de kerk steeds meer invloed kreeg. Toen werd helaas, heel veel kennis over de helende natuur verborgen voor het volk. Want het was immers God, die wel bepaalde wat er met de mens diende gebeuren. ‘Hij’ was de enige toch, die kon beslissen of je ziek werd of gezond bleef.

De volgende stap daarin was, dat de ‘heidense volksvrouwen’ (natuur-wijze) die zich met natuurlijke heelkunde bezig hielden, werden verdacht van hekserij. En de natuurgeneeskunde werd plotseling ‘het werk van de duivel’. Verketterd en gemarteld gingen vele vrouwen zonder recht of reden op de brandstapel, omdat ze verbonden waren met de natuur.. Late we zeggen dat het in ieder geval een gruwelijk staaltje van zelfingenomenheid was..

Toen zorgden de monniken en nonnen voor zieke mensen en werden de eerste zieken-huizen gesticht, op basis van een kerkelijke achtergrond. Begrijp je nu al die namen van ziekenhuizen, zoals het OnzeLieveVrouwen-gasthuis..? Maar ook deze monniken en nonnen teelden geneeskrachtige kruiden in de botanische tuin, die steevast bij het klooster hoorde. De kruidenkamer van het klooster, waar de kruiden te drogen hingen en werden bewaard, werd de ‘officina’ genoemd.


Dat is ook de reden, dat de Latijnse naam van veel kruiden eindigt met ‘officinalis’ of ‘officinale’. Denk daarbij aan de Latijnse naam voor de paardebloem, de ‘Taraxacum officinale’ of die voor rozemarijn: ‘Rosmarinus officinalis’. Kruidengeneeskunde is inmiddels uitgegroeid tot de specialisatie fytotherapie(HIER) en wordt tot op de dag van vandaag toegepast in de natuurgeneeskunst.  Maar met de opkomst van de geneeskunde, leek het alsof er een reis was gemaakt, van het hart (kunst) naar het hoofd (kunde).

Dit is een foto van Nobelprijswinnaar, professor dr. Luc Montagnier. Hij heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. Hij spreekt over een farmaceutische maffia, die áchter de inquisitie tegen homeopathie zit. Zo simpel is het feitelijk..! Als we kijken naar de resultaten bij zieken die succesvol met homeopathie zijn behandeld, is dat toch nét zo veelzeggend als een medische proef die homeopathie als fenomeen niet wetenschappelijk kan bewijzen..??! (klik voor artikel)

Door de moderne geneeskunde, zoals we die nu kennen, met een wetenschappelijke grondslag en onlosmakelijk verbonden met de farmaceutische industrie, is geneeskunst door middel van kruiden op de achtergrond geraakt. Kijk eens naar de regelrechte inquisitie die de wetenschappelijke wereld, vooral gesponsord door de cowboys van de farmaceutische industrie, hebben ondernomen tegen de homeopathische wetenschap. En daarin op een regelrechte schofterige wijze, nog steeds volharden..!

De denigrerende titel: ‘huis-tuin-en-keuken-middeltjes’..
Volksgeneeskunde behoorde in de 20e eeuw plotseling nog maar tot de ‘huis-tuin-en-keukenmiddeltjes, het natuurlijke leven werd een ‘geitewollensokken-benadering’ en vrouwen met eeuwenoude kennis over de natuur werden denigrerend ‘kruidenvrouwtjes’ genoemd.

Maar de toon werd nóg kwalijker toen natuurgeneeskunde als leugenachtig werd weggezet, door de betiteling ‘kwakzalverij’. Natuurgeneeskundigen werden weggezet als behorend tot het ‘alternatieve circuit’, waarbij natuurgeneeskundigen als gevaarlijke oplichters dienden te worden weggezet. Want zij maakten immers misbruik van argeloze of wanhopige, zieke mensen.

Het was dit keer geen kerkelijk dogma, maar weer waren het de ongegronde veroordelingen waar natuurgenezers zich tegen moesten verweren om überhaupt hun geloofwaardigheid overend te houden.. Maar besef goed, wat je ook op de mouw gespeld krijgt door de apostelen van de ‘reguliere medische wetenschap’, dat natuurgeneeskunde nog steeds over heel de wereld wordt toegepast.

Natuurgenezers bestaan ook in de vorm van oude wijze medicijnmannen en sjamanen. Zij bieden medische zorg met behulp van krachten uit de natuur. Het is veelal heling op energetisch en spiritueel vlak, waarbij we spreken over een holistische (totaal) kijk op de mens.  Het domein van de hedendaagse natuurgeneeskundige, de natuur-kunst(enaar), bevat alles wat een mens kan genezen/helen. Dat maakt de natuurgeneeskundige eigenlijk dokter, sjamaan en geestelijk verzorger in één persoon.

De geneeskunde ontvoert door de ‘Big Pharma-cowboys ‘..!!
Zoals je weet, zéker als je hier regelmatig op de site komt, is de macht van de geneeskundige INDUSTRIE, volledig doorgeslagen. Mensen worden vaker zieker van de pillen en poeders, vaccin en andere ‘geneesmiddelen’, dan ze al waren.

Volgens dit krantenartikel van zeker 5 jaar geleden, zou Big Pharma een budget van maar liefst € 90 miljoen hebben om, net als in de VS, de politiek te volledig te beïnvloeden..!

Dit is geen verhaal, maar een feit. Alleen al de officiële ‘bijwerkingen’ die op een bijsluiter zijn weggestopt onderaan het nauwelijks te lezen briefje, tonen aan, dat het met deze chemische producten vaak allerbelabbertst gesteld is..

En dan spreken we nog niet eens over de bewuste frauduleuze handels’wijze’ van deze cowboys.De volledige bedrjifskolom van deze INDUSTRIE is verrot. Dat komt doordat deze cowboys overal hun vingers in hebben weten wringen en wel zódanig, dat alle factoren van deze bedrijfskolom worden beïnvloed. Van de beïnvloeding van de vraag’ bij de patiënt’, tot het uiterst subtiel beïnvloeden van de (huis)artsen die de medicijnen voorschrijven.

Dan de krankzinnige lobby die Big Pharma zich kan veroorloven, door de politiek en de medische wetenschap naar haar hand te zetten.. Kijk eens naar het krantenbericht van een paar jaar geleden; hoe de farma-lobby zich als een gezwel om de macht heeft genesteld..!

Big Pharma, is feitelijk alleen maar op geld en macht uit.
Dan is er de beïnvloeding van medisch onderzoek naar werking van medicijnen en het uittesten ervan. De kranten staan vol van deze medische proeven op vaak onschuldige populaties in landen, waar er nauwelijks regelgeving is om mensen te beschermen.. Dan is het dus volledig apenkooien wat de farmaceuten daar kunnen uithalen. Zonder kennelijke obstructie van een eigen geweten, moraal of ethisch besef..!! Onder het motto dat het ‘allemaal juridisch binnen het kader is’, gaan ze gewoon door met deze vuile praktijken.

Daarbij zijn de klip-en-klare verklaringen van menig klokkenluider uit deze INDUSTRIE overduidelijk. Zij hebben zich keihard uitgelaten over de waarheid van het verrotte karakter van deze industrie. De mensen uit deze industrie, die deze manier van werken hebben, krijgen niet voor niets de titel ‘Cowboys’ opgespeld. Door alle fraude en gerotzooi in deze INDUSTRIE, is het een FEIT, dat slechts zo’n 4% van de medicijnen effectief’ te kwalificeren valt..!! HIER

Maar vooral komt het erop neer, telkens weer, dat de slaafse houding van het publiek, de ‘klanten’ van de farmaceutische industrie, ook geen enkele belemmering vormt. Mensen láten met zich sollen en geven zich over. Maar gelukkig is dat steeds minder. Feitelijk heeft deze hele bedrijfstak -en we spreken niet voor niets over een INDUSTRIE- NIETS, maar dan ook helemaal NIETS meer te maken met de oeroude geneesKUNST..! En dat begint steeds méér op te vallen..

Eigenlijk is het ook niet zo vreemd wat er gebeurt en gebeurd is..
Er is natuurlijk inmiddels ook een levensgroot TEGENGESTELD BELANG bij al die fratsen die de farmaceutische INDUSTRIE uithaalt in relatie tot hetgeen hun klanten/patiënten FEITELIJK willen..  De patiënt/koper van het medicijn, wil er zo snel mogelijk vanaf en zeker wanneer hij beter is. Niet alleen voor het geld dat het product kost, maar vooral ook, omdat de meeste mensen wel weten, dat medicijnen slikken, niet een van de gezondste zaken is, die je kunt ondernemen. Maar de INDUSTRIE die deze pillen, poeders en vaccins produceert, wil natuurlijk niets liever, dan VOLLEDIG HET TEGENGESTELDE. Namelijk dat de klant nog voor heel lang klant blijft..

Klik op de iillustratie voor alle info over dit opzienbarende boek, dat ELKE medicijnenstudent zou moeten lezen als ‘verplicht kost’..!

We kunnen hier nog tijden doorgaan, met het vermelden van de frauduleuze en misdadige praktijken van de farmaceutische industrie. Maar we willen -wanneer je daar meer van wilt weten- graag doorverwijzen naar dit artikel HIER, waarin een opsomming met achtergronden over dit onderwerp is geplaatst. Het is zeker de moeite waard het ook eens met vrienden en kennissen te delen.

Wat doet de hedendaagse natuurgeneeskundige?
De hele mens en niet alleen de klacht, staat centraal binnen de genoemde ‘holistische aanpak’. Lichaam en geest zijn één. Het zelfgenezend vermogen heelt de mens, niet de dokter of de medicijnen. Alle doktoren wéten dat niet zij, maar dat de patiënt ZICH-ZELF beter maakt. Met dank aan het onnavolgbare zelfgenezend vermogen van het menselijke lichaam.

De chirurg kan de pennen en schroeven heel vakkundig in de gebroken enkel plaatsen en de pijnstillers die je daarbij ‘nuttigt’, zijn een zegen tijdens de herstelperiode, maar het is en blijft een simpel feit, dat het lichaam zélf, het bot weer moet aanmaken. Daarbij ook het bot zodanig moet laten aangroeien, dat de patiënt als ‘eigenaar’ van het betreffende lichaam, weer kan staan en lopen. Dat samen-werkingsverband heeft de medische wetenschap mooi voor mekaar, alleen mag de wetenschap weleens een bijlesje in bescheidenheid volgen.. Vooral dus over de kracht van het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam.

De natuurgeneeskundig therapeut heeft vaak de ruimte en tijd voor de cliënt genomen, om zich goed in deze specifieke mens te focussen. Vooral zich richtend op de oorzaak van de klacht. Of om het heel simpel te zeggen: ‘Waardoor verschijnt deze ziekte of aandoening’..? De therapeut stelt daarna een diagnose en een behandeladvies op en voorziet in begeleiding, zodat de cliënt de verkregen inzichten kan inzetten op weg naar een betere levenskwaliteit. Daarbij vooral zich-ZELF beschouwend en de discipline aan de dag leggend, die nodig is voor heling.. Een ander woord voor HEEL-WORDING.. De natuurgeneeskunde is voor mens en dier van alle leeftijden geschikt.

Daarbij bestaat een persoonlijk, op maat gemaakte behandeladvies vaak ook uit o.a voedingsadviezen, supplementen, fytotherapie, bloesemremedies, aromatherapie, reinigingskuren, bewegingsadviezen, ontspanningstherapie en gesprekstherapie. Dit is slecht een kleine greep, er zijn vele soorten natuurtherapeuten met ieder hun eigen specialismen en methodes. Maar in de essentie is hetgeen een natuurgeneeskundig therapeut doet, het aanpakken van de oorzaak van de klacht/aandoening, in plaats van het behandelen van symptomen..

De veiligheid van de behandelingen wordt door het vakgebied zelf goed gereguleerd. Er zijn veel opleidingseisen, beroepsverenigingen, eisen van de zorgverzekeraar, verplichte nascholing, een onafhankelijke tuchtrecht- en klachtencommissie, snelgroeiende inzichten en onderzoeken die het vakgebied ondersteunen. Dat is bij veel mensen niet bekend, waarbij ze denken dat als je geld genoeg hebt voor een bordje op je deur met de vermelding ‘natuurgeneeskundige praktijk’, je al kunt en mag beginnen.. Zo is het natuurlijk niet..!

Op weg naar eerherstel via de INTEGRALE GENEESKUNDE..
Misschien heb je de tegenwoordig veelgebruikte term ‘integrale geneeskunde’ al eens gehoord. Deze vorm van geneeswijze slaat een brug tussen reguliere ‘kunde’ en de natuurlijke (alternatieve) geneeskunst. Van hoofd naar hart zou je kunnen zeggen. Een geneeswijze die streeft naar een combinatie van het beste van beide. Verantwoorde, deskundige ondersteuning tijdens het behandelproces, gebaseerd op hoofdzakelijk wetenschappelijke gronden, staat hierin centraal. Het is een relatief nieuwe term is leefstijlgeneeskunde.

Regulier is men er inmiddels gelukkig van doordrongen, dat een zeer groot deel van patiënten aan klachten lijdt die regelrecht toegeschreven kunnen worden aan een overdadig en verkeerd eetpatroon, te weinig lichaamsbeweging, teveel stress en overprikkeling door een overmaat aan informatie. Maar ook door een volstrekt verkeerd gebruik van geneesmiddelen. Een behandelplan binnen leefstijlgeneeskunde behelst meestal een een combinatie van voedingsadviezen, een bewegingsplan en mindfulness.

Chirurg dr. Emma Bruns is een boegbeeld van de verfrissend nieuwe, menselijke, medisch-wetenschappelijke geneeswijze. (klik voor artikel hier op de site.)

De oude garde binnen de artsenij begint steeds meer plaats te maken voor een generatie jongere artsen. We hebben er hier op de site ook een paar voor je om kennis mee te maken. HIER, HIER, HIER, HIER (dr. Miquel Ekkelenkamp) en Emma Bruns HIER. Ook zijn er meer vrouwelijke artsen dan ooit tevoren. Deze nieuwe generatie wil breder kijken naar oplossingen binnen de gezondheidszorg. Wellicht wordt de strakke scheiding tussen reguliere en complementaire geneeskunde langzaam verleden tijd. Wellicht is een extra lesje EMPATHIE bij aankomende artsen op de universiteiten wereldwijd, ook geen luxe..! HIER  Het is en blijft natuurlijk immers allemaal mensenwerk, toch?

Een verdieping van de kennis van behandelen van mensen, kan voorkomen dat je door een zogenaamd multi-disciplinair team (meerdere zorgverleners) wordt behandeld. (bijv. huisarts én internist én geriater én diëtist én de fysiotherapeut die allemaal een ‘behandelplan’ dienen te volgen) Door de onderlinge povere afstemming, wordt er ook slecht en onvoldoende gecommuniceerd over de patiënt. Maar een bredere kijk vanuit de toevoeging van de holistische aanpak, is daarin wel een flinke stap vooruit. De holistisch therapeut is één behandelaar, wat voor de patiënt juist een voordeel kan zijn.

Eén behandelaar kan als persoon, wellicht nog beter de verbanden zien, tussen de verzamelde symptomen van die verschillende perspectieven, en gaat het spirituele vraagstuk ook niet uit de weg. Wat voor mens is er nu eigenlijk aanwezig achter dit lichaam.. Het grootse probleem, daar waar het gaat over ziekte en gezondheid, is dat de mens veel te ver van de natuur af is komen te staan.

Het probleem in dezen is, dat we niet meer in synchroniciteit met het ritme van de natuur leven. De natuur is bijna ‘buiten’ ons komen te staan. Zeker als we kijken naar de manische manier waarop we ons wegtoveren in al die moderne ‘smart’-techniek.. De krachten achter de schermen op deze Aarde zitten handenwrijvend toe te kijken, hoe dit proces zich ontrolt. Naar onze mening zijn het de ‘valse cadeautjes’ die ons verleiden uit onze kracht te stappen.

Maar we zijn met z’n allen -bewust of onbewust- bezig het schip te keren en een andere koers te gaan varen. Als eerste is er het besef, dat ook WIJ NATUUR ZIJN..! Door onszelf buiten de natuur te focussen, staan we er ook feitelijk buiten..!! Besef dat goed. Daar kan geen Victor Midst tegenop met zijn MINDF*CK Er bestaan geen rechte lijnen in de natuur; ze komen zelden voor. Daar zouden de wetenschappers  eens over na moeten denken in een moment van ‘mindfullness’..

Luister naar de natuur en geef je over aan de stroom van het leven, laat de controle wat meer los. Of, zoals dat zo mooi heet, ‘Go with the Flow’.. Als je leeft naar de wetten van de natuur dan weet de onbegrensde wijsheid van jouw lichaam precies wat het moet doen. En dát is preciés de essentie van natuurgeneeskunde.

* * *

‘Flow’ ©Janosh
[bol_product_links block_id=”bol_5e2da05379e6a_selected-products” products=”9200000108571082,666751419,1001004001508975,1001004001464529,1001004001509095,666748720,666884130,9200000119966409,9200000106184881,1001004005317992,9200000096146570,1001004004989226,9200000107638089,666827100,1001004002411787,9200000028137458,1001004005156936,9200000102150372,1001004000798429,666776828,9200000094402873,9200000094402750,9200000086440919,9200000100530786″ name=”natuurgenees” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”B3FFD9″ border_color=”595959″ width=”728″ cols=”3″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Advertentie

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.