Advertentie

Over Corona en… Over vertrouwen…!


X
x

Over vertrouwen..!

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Arend Zeevat

Tot nu ben ik huiverig geweest om mijn schrijversbijdrage te leveren aan de hype rond het Corona-virus aka COVID-19. Er wordt al een tijd zoveel over geschreven en via de Jijbuis (Youtube) over gezegd, dat ik meende niet zoveel toe te kunnen voegen aan de veelal zeer verwarrende informatie. Die verwarrende informatie is soms nogal tegenstrijdig. Wel heb ik wat er over gemeld is voor een groot deel gevolgd, om mijn visie te kunnen vormen. Deze visie heeft een basis die ik in de loop van mijn leven heb ontwikkeld en behouden. Die basis is mijn inzicht in gezondheid en ziekte. De daaruit voortkomende levensstijl heeft mijn gezondheid op een positieve manier gedragen en onderhouden.

Zelf ben ik zelden echt ziek; mijn immuunsysteem is ijzersterk en dat wil ik graag zo houden. Vandaar dat ik me niet gek laat maken door het grootschalig geïndoctrineerde angstdenken. Ik weet dat angst en stress de grootste bedreigingen zijn voor het geestelijk én lichamelijk immuunsysteem c.q. welzijn. Mijn levenservaringen hebben mij dit geleerd. Ik voel nu echter toch de behoefte om de resultaten van mijn onderzoek, die de eerder benoemde basisvisie bekrachtigen, met jullie te delen.

Crises
Anno 2020 lijken alle eerder voor de eindtijd geplande crises samen te komen in één grote chaotische finale. Wanneer men eens de koppen snelt in de dagelijkse hoeveelheid ‘nieuws’ dat ons wordt voorgeschoteld, kan men zich haast niet aan de indruk onttrekken dat een groot deel der mensheid een stadium van absolute gekte aan het bereiken is. De reguliere media doen er alles aan om die gekte te versterken en mensen in volledige paniek te brengen. De al lang aangekondigde val van de petrodollar (HIER) en de daaruit voortkomende globale economische ompoling lijken we nu regelrecht op af te stevenen (HIER).

Deze wordt echter gemaskeerd door het rookgordijn van de kunstmatig opgeroepen Corona-psychose. Evenals meerdere geopolitieke machtsspelletjes in militaire vorm hierdoor achter de coulissen van het nieuws worden gemanoeuvreerd. Zo dient de Corona-psychose meerdere doelen, die samenkomen in het plan voor wereldoverheersing. Sinds het begin van 2020 heeft het kunstmatig geschapen corona-virus (HIER) volledig bijgedragen aan de heersersagenda, in de vorm van een rookgordijn voor vele vrijheidsbeperkende maatregelen.

Iedere dag opnieuw kan men met verbazing kijken naar nieuwe alarmerende berichten over de snelheid waarmee het Corona-angstvirus zich verspreidt. Ook het aantal sterfgevallen als gevolg van deze kunstmatig geschapen ziekte neemt drastisch toe, in het ene land iets meer dan in het andere. Althans dat worden wij geacht te geloven. Daarbij wordt er te weinig nadruk gelegd op dat het veelal gaat om mensen op een iets hogere leeftijd met chronische gezondheidsklachten. Zij zouden hoogst waarschijnlijk ook sterven aan ieder seizoensgriepje dat voorbij komt waaien.

Nederland niet meer gespaard
Aanvankelijk leek Nederland aardig gespaard te worden van het als verschrikkelijk besmettelijke gepresenteerde corona-virus, maar sinds eind februari heeft het ‘virus’ zich ook op Nederlandse bodem genesteld. De daardoor opgeroepen paniek is hier nog niet zo extreem, maar het gaat snel die extremere kant op. Ondanks de vele relativerende geluiden die her en der worden geuit neemt de angst bij velen toe. Er zullen inmiddels meerdere landgenoten zijn die, als voorbereiding op vergaand vrijheidsbeperkende maatregelen, alvast voorraden van de meest noodzakelijke producten inslaan (HIER).

Europa in paniek..?
Dit zal naarmate de situatie zich verder ontwikkelt zeker meer zichtbaar worden. Deze gekte zal toenemen wanneer meerdere als essentieel ervaren goederen, waar wij in onze materialistisch georiënteerde comfortzone aan gewend zijn geraakt, langzamerhand niet meer in de winkelschappen te vinden zijn. Voor deze nieuwste psychologische aanval op de mensheid is Italië in Europa de proeftuin.

Het gehele land is van de buitenwereld afgesloten, mensen mogen binnenlands niet meer reizen. Alle onderwijs- en culturele instellingen zijn voor een aantal weken gesloten, evenals alle uitgaansgelegenheden. Het toerisme is gestopt en dus ook het reizen van en naar het land zijn gestopt. Wie kan garanderen dat dit wordt teruggedraaid als de Corona-psychose is bedwongen?

Meerdere Europese landen volgen Italië hier al dan niet gedeeltelijk in (HIER). Dit heeft vanzelfsprekend een bijzonder destructief effect op de economie van het land. Italië stond er toch al niet al te best voor. Maar welke economie van welk ander land dan ook deed en doet dat wel? Ook heeft het vanzelfsprekend een destructief effect op de basale vrijheden van mensen. De paniek zorgt ervoor dat velen maar al te graag hun vrijheid op willen geven voor de zekerheid van een teruggedrongen virus. In heel veel reacties op het internet onder artikelen over dit thema wordt aangedrongen op vergaande reisbeperkingen en medische (dwang)maatregelen.

Het zal niet lang meer duren totdat om verplichte vaccinaties zal worden gevraagd, als er een vaccin is. Wat er al schijnt te zijn (HIER)! Een toenemend aantal landen heeft inmiddels het reizen van en naar hun grondgebied beperkt of zelfs totaal opgeschort (HIER, HIER en HIER) en dagelijks volgen er meer. Verder wordt dit virus door meerdere regeringen gebruikt om een  noodtoestand af te kondigen, waarvan Trump Amerika ook in deze rij heeft gevoegd (HIER). Ook Spanje heeft zich in deze rij gevoegd (HIER).

De onontkoombare economische teloorgang
Daar alle nationale economieën intens met elkaar verweven zijn door de globaliserende invloed van bankiers, multinationals en hun politieke vazallen (de globalisten), hebben de gebeurtenissen in een bepaald land een wezenlijke invloed op ieder ander land. Vanzelfsprekend zal ieder mens, al is het maar onbewust, hier ook het één en ander van meebeleven. De mensheid is immers één geheel. De algehele psychologisch/emotionele sfeer op Aarde is dus vervuld van een steeds duister wordende kleuring van negatief geladen en laag frequente emoties.

Dat is precies waar de tegenstrevende duistere krachten op deze planeet op uit waren om deze te scheppen. Zodat zij hun op angstinductie en bewustzijnsmanipulatie gerichte agenda, die een algehele controle over de mensheid en de Aarde voorschrijft, kunnen verwezenlijken. Als je echter onderstaande boodschap leest van David Rockefeller, dan hoeft er geen twijfel over te bestaan waarom deze situatie is geschapen. Dat de door David Rock-a-crisis gewenste chaos al volop aan het uitbreken is kun je HIER, HIER en HIER lezen.

Satanisch hard werken
Het keiharde werk dat de tegenstrevende krachten c.q de satanisten hier op Aarde in de afgelopen eeuwen hebben geleverd werpt nu zijn vruchten af. We kunnen hun al eeuwenlang keiharde en vooral misleidende werk wel veroordelen, maar zij krijgen door de slaafse volgzaamheid van velen nu in ieder geval loon naar werk. Dat valt niet te ontkennen. We kunnen hen dit wel verwijten, met name omdat het met zo ongelooflijk veel leed gepaard is gegaan en nog steeds gaat.

Maar is dat niet deel van het Zwarte Pietenspel en het afschuiven van de individuele verantwoordelijkheid? Zijn we niet allen zelf verantwoordelijk voor ons individuele innerlijk én uiterlijk leven en welzijn? De meer wakkeren hebben hun individuele verantwoordelijkheid opgepakt en zorgen op alle niveaus goed en liefdevol voor zichzelf en anderen die daar behoefte aan hebben. Zij zijn zich volledig bewust van hun eigen handelen en de gevolgen daarvan voor het geheel.

Maar ja, dan kom je weer bij het cruciale thema van de nietsvermoedende massamens. Het is echter wel een gegeven dat we aan de geesteshouding van anderen niet veel kunnen veranderen. Het blijft echter lastig om met in paniek verkerende mensen om te gaan, daar hun angst hun menselijkheid doet vertroebelen en vergeten. Zij zullen vanwege hun angst om te overleven maar al te gemakkelijk de vrijheid van anderen willen beperken.

“De angst die je voelt komt voort uit de noodzaak om het oude, het bekende, los te laten en open te staan voor het nieuwe, dat wat je nog niet kent.”

Dit cruciale thema heeft alles te maken met de rol die waarheidspioniers spelen in het veranderen van oude paradigma’s. Al het oude bekende biedt veiligheid en zekerheid. Waardoor er aan vastgeklampt wordt. Onbekend maakt immers onbemind. En de boer eet niet wat hij niet kent, enzovoorts. Waar het dus om gaat is in hoeverre wij onszelf werkelijk vrij hebben gemaakt van alle oude bekende en vertrouwde zekerheden en veiligheden. In vele vorige artikelen heb ik benoemd dat de werkelijk ware verandering alleen op een individueel innerlijk niveau kan plaatsvinden.

Opgedrongen censuur en overheidsbemoeienis
Dat de Nederlandse Rijksoverheid zich actief te weer stelt tegen waarheidsgeluiden op het internet aangaande de Corona-psychose, blijkt uit een mededeling van die overheid onder Youtube-filmpjes die sinds kort onder die filmpjes wordt geplaatst. Voor de inhoud daarvan zie hieronder. Zij heeft blijkbaar geleerd van de oppositionele geluiden tijdens hun vorige angstcampagnes op dit gebied in 2009/2010, tijdens hun campagnes om jonge meisjes en later ook jongens aan de HPV-prik te krijgen.

De lessen van die campagne heeft zij getracht te integreren in hun volgende campagne, die gericht was op iedere Nederlander twee vaccins te geven tegen de Sombrero-griep. In de huidige campagne geeft zij er weer een andere manipulerende draai aan op het internet. Ziekte door het coronavirus (COVID-19) (HIER) Vind hier de laatste informatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over COVID-19. Rijksoverheid

Ouderwets smerig verdienmodel
In de volgende video legt dr. John Bergman uit hoe economische belangen en het afkondigen van een wereldwijde pandemie, opnieuw een smerig ouderwets verdienmodel is voor de farmaceutische maffia.

How to wipe out the corona virus THT in 10 min

Ja, vadertje Staat meent het als bovendaan goed voor te hebben met haar vermeende onderdanen. Zij meent hen de enige echte, maar echter misleidende, waarheid te kunnen presenteren. Zolang mensen zich innerlijk laten verdelen door machtsmanipulaties vanuit de maatschappelijke heersers, zoals voorgaande overheidsmededeling, zullen zij ook vatbaar blijven voor ziekten. Uit voorgaande zogenaamde pandemieën is dus gebleken dat de overheid alleen de belangen van de farmaceutische maffia dient. Ik vraag me in dit verband dan ook af wat er met die 34 miljoen vaccins is gebeurd, die voormalig Minister van Volksgezondheid enz. Ab Klink bij zijn farmaceutische vriendjes heeft besteld (HIER).

Iedere oorlog is een verdienmodel
Mijn inzicht is dat de angst voor micro-organismen deel uitmaakt van het indoctrinatiepakket dat aan een ieder vanaf de vroege jeugd is opgedrongen. In feite is dit gebaseerd op het omwisselen van oorzaak en gevolg. De micro-organismen zijn niet de oorzaak van ziekten! Zij zijn het gevolg van een slecht functionerend immuunsysteem, waardoor ze zich buitensporig kunnen vermeerderen. De grote aanwezigheid van micro-organismen is dus een symptoom van ziekte en niet de oorzaak.

Wanneer we dit vertalen naar de psychisch-emotionele bewustzijnsstaat van de mensheid, kunnen we ons afvragen of mensen wel echt gezond en gelukkig willen zijn. De slachtofferrol levert voor velen en zich als slachtoffer presenterende groepen immers nog te veel voordelen op (HIER). Door de oorlog aan micro-organismen te verklaren werd de mogelijkheid geschapen voor de farmaceutische industrie om haar torenhoge winsten binnen te kunnen harken. Net zoals iedere oorlog waar legers en militair materieel bij worden ingezet, de winsten voor het militair-industrieel complex genereert.

Vijanden bestaan niet. Ze worden geschapen om ingezet te worden als economisch en psychologisch verdienmodel. Vijanden maken deel uit van het economisch verdienmodel, zoals alles in deze maatschappij onderdeel uitmaakt van dat model. Zelfs afval (zie HIER).

Een gepatenteerd virus..? Dat betekent dat het door mensen ontwikkeld is. Maar ook, dat het dus links- of rechtsom is ‘vrijgelaten’. En er zijn geen berichten dat dit per ongeluk gebeurd zou zijn..!!

Angst is zinloos
Dat de indoctrinatie van angst het belangrijkste doel is in de Corona-campagne blijkt uit een artikel op Global Research (HIER). Het is volkomen onzin om bang te zijn voor welke ziekte dan ook. Je bent immers minder vatbaar als je immuunsysteem op en top functioneert. Mocht een ziekte je wel overkomen, dan kun je het doorleven en er je gezondheidslessen uit leren. Om gezondheid tot stand te brengen is het van belang om natuurlijke en gezonde voeding te nuttigen, een zo mogelijk stress- en angstvrij leven te vieren, van jezelf en het leven te houden, voldoende beweging te hebben, de nodige voedingssupplementen en colloïdaal zilverwater te gebruiken.

Hierna volgen nog enkele tips voor preventie en heling:

 • Vrijwillige quarantaine, als je kunt…
 • Magnesiumolie op de huid…
 • Pepermunt/origanumolie: oren/neusgaten/tanden/handen….vleugje…
 • Ogen benevelen met colloïdaal zilverwater, ermee gorgelen en doorslikken, drie keer per dag….(kleine hoeveelheden)
 • Veel verse groenten eten/veel fruit
 • Vitamine C en echinaforce….
 • Meditatie 3x 25 minuten per dag
 • Ademhalingsoefeningen volgens Wim Hof
 • Zo heet mogelijke vloeistoffen drinken, b.v. water met citroen of hete soep

In een reactie onder een artikel over de Corona-psychose vond ik de volgende tips:

“Nieuw Begin schreef:  (12/03/2020 om 7:58 pm)

Dit is een zelfcontrole op corona van Taiwanese experts. Stanford ziekenhuisbestuur intern bericht:

Het nieuwe Coronavirus vertoont mogelijk dagenlang geen teken van infectie. Hoe kan iemand weten of hij / zij besmet is? Tegen de tijd dat ze koorts en / of hoest hebben en naar het ziekenhuis gaan, is de long meestal 50% fibrose en is het te laat. Taiwanese experts zorgen voor een eenvoudige zelfcontrole die we elke ochtend kunnen doen. Haal diep adem en houd je adem langer dan 10 seconden in. Als u het succesvol voltooit zonder hoesten, zonder ongemak, stijfheid of beklemming, enz., Bewijst het dat er geen fibrose in de longen is, wat in principe geen infectie aangeeft.

Controleer in kritieke tijd elke ochtend zelf in een omgeving met schone lucht. Serieus uitstekend advies door Japanse artsen die COVID-19-gevallen behandelen: iedereen moet ervoor zorgen dat uw mond en keel vochtig zijn, nooit droog. Neem minstens elke 15 minuten een paar slokjes water. Waarom? Zelfs als het virus in uw mond komt, zullen drinkwater of andere vloeistoffen ze door uw keel en in de maag spoelen. Eenmaal daar zal je maagzuur al het virus doden. Als je niet regelmatig genoeg water drinkt, kan het virus je luchtpijp en in de longen binnendringen. Dat is heel gevaarlijk.

Verzend en deel dit met familie en vrienden. Zorg goed voor iedereen en moge de wereld spoedig herstellen van dit Coronavirus.

BELANGRIJKE AANKONDIGING – CORONAVIRUS

  1. Als u een loopneus en sputum heeft, bent u verkouden
   2. Coronavirus-pneumonie is een droge hoest zonder loopneus.
   3. Dit nieuwe virus is niet hittebestendig en wordt gedood door een temperatuur van slechts 26/27 graden. Het haat de zon.
   4. Als iemand ermee niest, duurt het ongeveer 10 voet voordat het op de grond valt en niet meer in de lucht is.
   5. Als het op een metalen oppervlak valt, zal het minstens 12 uur leven – dus als u in contact komt met een metalen oppervlak – was uw handen zo snel mogelijk met een bacteriële zeep.
   6. Op stof kan het 6-12 uur overleven. normaal wasmiddel zal het doden.
   7. Het drinken van warm water is effectief voor alle virussen. Probeer geen vloeistoffen met ijs te drinken.
   8. Was uw handen regelmatig omdat het virus slechts 5-10 minuten op uw handen kan leven, maar – er kan veel gebeuren gedurende die tijd – u kunt uw ogen wrijven, uw neus ongewild peuteren enzovoort.
   9. Je moet ook gorgelen als een preventie. Een eenvoudige oplossing van zout in warm water is voldoende.
   10. Kan niet genoeg benadrukken – drink veel water!

DE SYMPTOMEN
1. Het zal eerst de keel infecteren, dus je hebt een keelpijn die 3/4 dagen aanhoudt
2. Het virus mengt zich vervolgens in een neusvloeistof die de luchtpijp en vervolgens de longen binnendringt en longontsteking veroorzaakt. Dit duurt ongeveer 5/6 dagen verder.
3. Met de longontsteking komt hoge koorts en ademhalingsmoeilijkheden.
4. De neusverstopping is niet zoals de normale soort Je hebt het gevoel dat je verdrinkt. Het is noodzakelijk dat u dan onmiddellijk aandacht zoekt.
DEEL MET FAMILIE EN VRIENDEN”

Zonlicht tot vijand verklaart
In de afgelopen jaren deden ‘gezondheidsautoriteiten’ verwoede pogingen om de mens bang te maken voor de helende kracht van het zonlicht. Je zou er immers huidkanker van kunnen krijgen. Zij deden dit vanuit het besef dat direct zonlicht de aanmaak van vitamine D in het lichaam bevordert en ons immuunsysteem versterkt (HIER). Daarnaast heeft direct zonlicht een bepalende invloed op het psychisch welbevinden van mensen. Kijk bij jezelf maar eens naar wat het gevoelsmatige verschil tussen zomer en winter is. Met name de afgelopen weken van bewolking, veel regen en koude wind hebben een uiterst bepalende invloed gehad op hoe mensen zich voelden. Velen snakken naar licht en warmte. Logisch toch?

Dus het ten gevolge van vrijheidsbeperkende maatregelen binnen moeten blijven, nu de zon meer voelbaar gaat schijnen en steeds krachtiger wordt, is schadelijker dan het virus zelf. Zoals alle aangeprezen maatregelen schadelijker zijn dan de Corona-kwaal. Eigenlijk is dit iets dat men zelf kan bedenken. Want wat is het psychisch-emotionele effect van te weinig zonlicht? Juist, een grotere gevoeligheid voor depressie en een dientengevolge grotere vatbaarheid voor lichamelijke ziekten.

Het menselijke immuunsysteem is een zeer complex geheel waar vele factoren invloed op hebben, waaronder dus ook psychisch-emotionele factoren. HIER kun je meer lezen over hoe dat werkt. De basis voor gezondheid is een gezonde geest in een gezond lichaam. Een gezonde geest kan men behouden door deze angst- en stressvrij te houden. Dit heeft een gezond houdend effect op het lichaam en van daaruit weet men ook, door in het hart aanwezige liefdevolle wijsheid, wat men moet doen om het lichamelijk welzijn te ondersteunen.

Kwetsbaarheid
In feite zullen we altijd kwetsbaar zijn. Dat is in het geheel niet erg. Het ligt er maar aan hoe er met die kwetsbaarheid wordt omgegaan. Wanneer mensen blijven ronddraaien in slachtofferige egorondjes (HIER), dan eist dat zijn tol voor de gezondheid van het lichaam. Een krachtig immuunsysteem, dat sterk onderhevig is aan psychisch-emotionele schommelingen verzwakt daardoor vanzelf. De psychologische oorlogsoperatie rond het COVID-19-virus is exact met dat doel in gang gezet. Deze wordt ondersteund door de dreigende uitrol van een wereldwijd 5G-netwerk:

Het belangrijkste is daarom dat men het eigen innerlijk leven op orde houdt, Dus geen negativiteit toelaten. Of voor zover het er wel is, het waarnemen, zich er niet mee identificeren en weer loslaten.  De onderstaande tekst is de mantra uit het nieuwste Pele-report van Kaypacha (HIER).

I will forever be vulnerable,
To forces beyond my control,
They remind me to live my purpose,
​​​​​​​Before it’s time to go.

Tot slot haal ik dit kader de uitspraak van Rudolf Steiner over vertrouwensontwikkeling aan:

 Rudolf Steiner over vertrouwen.

Wij moeten (mogen, AZ) uit de ziel weren,
alle angst en vrees die op de mens afkomt vanuit de toekomst.

Wij moeten (mogen, AZ) kalme helderheid verkrijgen,
in alle gevoelens en gewaarwordingen omtrent de toekomst.

Wij moeten (mogen, AZ) met volstrekte gelijkmoedigheid uitzien,
naar alles wat ons tegemoet zal komen.

Wij moeten (mogen, AZ) steeds bedenken dat, wat er ook komt,
ons gegeven is door een wereldleiding vervuld van wijsheid.

Dat is het wat wij in onze tijd moeten (mogen, AZ) leren,
te leven vanuit een vertrouwen, zonder een enkele bestaanszekerheid.

Het vertrouwen in de altijd aanwezige hulp in de Geestelijke Wereld.
Waarlijk iets anders is in deze tijd niet mogelijk, willen we de moed niet verliezen.
Laten we ons daarom geducht scholen en streven, naar het Ontwaken van ons Innerlijk!

Vertrouwen hebben in het Leven, dat eeuwig is, is gezond makend en gezond houdend. Twijfel aan het leven, maakt vatbaar voor de dood. Die is slechts een overgang naar een andere staat van leven, c.q. staat van Bewust ZIJN.

Arend Zeevat

14 maart 2020

39 gedachten over “Over Corona en… Over vertrouwen…!

 1. In het artikel ‘Panic Will End But Tyranny Will Not’ op Zerohedge, wordt het mogelijke scenario toegelicht dat ik ook in bovenstaand artikel heb benoemd. Citaat:

  “Any real state of fear will bring panic, and once panic is the prevailing attitude of society at large, the herd seeks safety at all cost. Seeking safety under these circumstances allows for tyranny by the ruling class, and when the restrictive consequences of that tyranny are in place, escape from mass servitude is almost impossible to achieve. It must be understood that decisions made under stress due to fear end with a loss of freedom, and when freedom is compromised, what is left is slavery.

  We have been told that a pandemic is upon us, and that we must sacrifice for the good of all, and for the sake of the nation. If the people at large accept this premise, individual sovereignty is not only compromised, but also permanently damaged. When the masses as a group seek shelter from harm, and agree to temporarily relinquish some or all of their freedoms, oppression is the result. That is why panic is so perilous, and why hasty decisions should never be made during a real or supposed crisis.”

  Bron: https://www.zerohedge.com/health/panic-will-end-tyranny-will-not

  1. Ja, het gaat om Vrijheid.
   Juist nu iedereen bezig wordt gehouden en er angst is, kan er gemakkelijker van alles worden doorgevoerd.
   Het menselijk brein verbonden aan het Internet, lijkt vergezocht, maar is dat niet. Zowel de VS als China zijn hard op weg de technologie te implementeren. Eerst bij militairen, voor militaire doeleinden, dan bij burgers, die gelokt zullen worden met mooie toepassingen waar je ogenschijnlijk het etiket ‘humaan’ op kunt plakken, al is het in de kern juist niet menselijk.
   Zie o.a.: https://www.breitbart.com/tech/2017/07/11/us-military-announces-65-million-brain-computer-interface-project/
   en: https://www.armstrongeconomics.com/world-news/war/nanotechnology-the-next-soldier/
   Martijn van Staveren heeft er veel onderzoek naar gedaan; heeft zelf ook (al in de jaren ’90) iets kunnen uitproberen.
   Kijk, mama, zonder handen…en zelfs zonder een tastbare chip in het hoofd: https://www.earth-matters.nl/192/14731/earth-matters-tv/bewustzijnsinformatie-over-blue-light-chips-in-smartphones.html

 2. Hier is nog een bevestiging van wat ik in het artikel heb beschreven. Dit maal betreft het de positieve werking van zonlicht en frisse buitenlucht.

  https://www.zerohedge.com/health/covid-19-sun-lesson-1918-influenza-pandemic

  Citaat:

  “Put simply, medics found that severely ill flu patients nursed outdoors recovered better than those treated indoors. A combination of fresh air and sunlight seems to have prevented deaths among patients; and infections among medical staff. There is scientific support for this. Research shows that outdoor air is a natural disinfectant. Fresh air can kill the flu virus and other harmful germs. Equally, sunlight is germicidal and there is now evidence it can kill the flu virus.”

  Dit laat ook weer zien dat de afzonderingsmaatregelen exact het tegengestelde resultaat hebben dan ermee wordt beoogd. Maar dat zal dan ook wel de bedoeling zijn! Bovendien is al lang gebleken dat ziekenhuizen niet voor niets zo genoemd worden, want je hebt een grote kans om er ziek te worden.

 3. Arend.
  We weten dat de EU al geruime tijd een eigen leger/politie macht wil hebben en juist in deze periode zou een grote militaire oefening in Europa plaats vinden maar dat is voorlopig stop gezet.
  In veel landen is wegens zogenaamde bezuinigingen veel bezuinigd op defensie en politie waardoor bv de politie het werk niet meer aankan en defensie zelf in hun uitrusting moeten voorzien (Thierry Boudet heeft hier in de kamer een toneelstukje voor gespeeld).
  Ook al is die oefening stopgezet de militairen zijn wel paraat en mogelijk zelfs in de hoogste staat van paraatheid voor wanneer ze iedereen dwingen om binnen te blijven.In Spanje is dat al gaande waardoor het niet ondenkbaar is dat dit over heel Europa gaat gebeuren.
  Ik geloof niet in toeval en mijn mening is dan ook dat zij die aan de oefening zouden deelnemen binnen afzienbare tijd ingezet kunnen worden om te zorgen dat iedereen binnen blijft wanneer de leiders dat willen en tevens hebben ze dan een reden om te pleiten voor één Europese politie/legermacht die bereid is op het volk te schieten wat militairen uit Europese landen natuurlijk niet direct op het eigen volk zullen doen.Ik ben me ervan bewust dat dit ongeloofwaardig over kan komen,maar feit is dat buitenlandse troepen toch al paraat staan en ingezet kunnen worden.Vreemd vind ik ook dat niemand weet welke maatregelen nog getroffen gaan worden en dat de regering het afraad om te hamsteren.Merkel in Duitsland heeft ik meen enige tijd terug zelfs gezegd of mensen opgeroepen om voor enige tijd voedsel in huis te halen voor het geval dat en dat roept de vraag op waarom nu het advies is om dat niet te doen.

  1. Bedankt voor je aanvullende reactie Arnold. Het feit van die buitenlandse troepen, die in andere landen kunnen worden ingezet, speelt in mijn beleving al jaren. Nu zou het inderdaad wel eens echt kunnen gaan gebeuren.

  2. Dat we als volk worden besodemieterd zal velen allang duidelijk zijn en daarmee neemt de geloofwaardigheid van de zogenaamde leiders drastisch af.
   Zelfs bewindslieden die eerder bij multinationals hebben gewerkt en in hun periodes als minister of staatssecretaris er een puinhoop van hebben gemaakt gaan elders vaak op andere posten verder en toplieden van bedrijven vervullen vaak ook nog functies bij meerdere instituten.Zo zou de topvrouw van Post NL ook in het bestuur van ING werkzaam zijn (als ik me niet vergis).Sigrid Kaag werkte voor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken en daarna voor Koninklijke Shell en sinds 26 oktober volgt ze Lilian Ploumen op als Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en ook waren er banden met de VN en Unicef. De VN die ook voormalig minister van Defensie een baan heeft gegeven ondanks dat zij verantwoordelijk was voor de inkoop van ondeugdelijke munitie wat aan twee militairen het leven heeft gekost).
   Wopke Hoekstra werkte eveneens voor Shell in Berlijn,Hamburg en Rotterdam en is nu sinds 26 oktober 2017 Minister van Financiën.Eric Wiebes werkte ook voor Shell (1987/1989) en hij was van 2014-2017 Staatssecretaris van Financiën en daarmee verantwoordelijk voor de puinhoop bij de belastingdienst want al heel vroeg werd er aan de bel getrokken ivm de toeslagen waar hij samen met Asher (die ook gewaarschuwd was) niets mee deed nu is Wiebes Minister van Economische zaken en klimaat en doet hij schijnbaar alles voor Shell en consoorten en weinig tot niets voor de Groningers die schade hebben veroorzaakt door de gasboringen.Sander Dekker was verantwoordelijk voor het onderwijs (2006/2010) en nu minister voor rechtsbescherming wat natuurlijk vreemd is wanneer kinderen recht hebben op deugdelijk onderwijs en juist hij verantwoordelijk gehouden mag worden voor de puinhoop wat van het onderwijs gemaakt is waardoor het recht op fatsoenlijk onderwijs voor een groot deel is komen te vervallen.Wat ik wil aantonen is belangenverstrengeling waarbij het niet uitmaakt wie waar een chaos veroorzaakt want ze kunnen vaak gewoon in een andere functie verder gaan met hun sloopwerk en niemand die er iets aan doet.Asher en Wiebes hadden de toeslagen affaire kunnen voorkomen en dat hebben ze niet gedaan en niemand die ze ter verantwoording roept en ze vrije doorgang geeft om nog meer te verpesten.In elk willekeurig bedrijf in de gewone wereld hadden zij allang op straat gestaan.

 4. Arend,
  Een goede analyse die naar de kern van het probleem gaat. Deze kern is m.i. de NWO dictatuur waar op alle mogelijke manieren wordt naar toe gewerkt. Dit “coronavirus” is één der wapens die daar voor worden ingezet.
  https://www.lewrockwell.com/2020/03/gary-d-barnett/was-the-coronavirus-created-as-cover-for-the-imminent-economic-collapse/
  Zonder de gezondheidsaspecten van dit “coronavirus” te willen onderschatten, is het onbegrijpelijk dat bijna gans Europa plat gelegd wordt… met daarbij zeer ingrijpende maatregelen m.b.t de rechten van de inwoners. De staat van beleg wordt afgekondigd, in sommige landen de “noodtoestand”.. en het ganse veiligheidsdispositief wordt gemobiliseerd voor een “medisch probleem”.. daar waar dit laatste enkel dient behandeld te worden door de medische wereld.
  Zoals reeds gezegd in zijn vorige reacties : hier klopt iets niet, en in feite : zeer veel!! Het werkelijke gevaar imo is echter het ganse financiële systeem (=Ponzi of piramide spel) dat op instorten staat. Momenteel pogen de “banksters” tijd te kopen door er astronomische bedragen in te pompen, geld gemaakt uit gebakken lucht. Dit heeft echter zijn grenzen.. en bij een crash komen ook de banken in de problemen met daarbij paniek en een “”bank – run…” Dit dan gevolgd door (hyper)inflatie, bevoorradingsproblemen, ook ingevolge stakingen (aangestuurd door die banksters) om de problemen nog te verergeren, werkloosheid, hongersnoden , plunderingen, en oproer. (=en dit laatste dan in eerste instantie door het geïmporteerde Paard van Troje, dat zich, in tegen stelling tot de autochtonen, niet zo maar naar de slachtbank zal laten leiden). Een zaak lijkt mij hierbij wel zeker : de ondergang van de sociale welvaartstraat, met de verdwijning van de “middenklasse”, zoals na WO I in de Weimar republiek.
  Een beknopte analyse :
  https://kingworldnews.com/greyerz-the-collapse-of-the-global-financial-system-is-already-underway/
  In het licht van het voormelde is de ganse mobilisatie van het veiligheidsapparaat en de draconische maatregeen dan ook begrijpbaar, maar zeker niet goed te keuren. In het verleden zijn er immers epidemies geweest met meer slachtoffers, waar al deze draconische maatregelen niet werden getroffen, en men liet toen de ganse boel gewoon uitzieken. En wat deze crash betreft, dit is m.i. geen toevallig gebeuren, maar een door de “banksters” georganiseerde sabotage van het financiële systeem. Een voorsmaak was er reeds in 1929 met de crash van Wallstreet. Ik hoop dat ik mij vergis, zo niet staan er ons zeer moeilijke tijden te wachten.

 5. Stunning insights into the Corona-panic by Dr. Wolfgang Wodarg.
  https://www.youtube.com/channel/UCHFutW4T9dpZqGk6e0OZL9Q

  Published on 13 mrt. 2020
  Dr. Wolfgang Wodarg is the first specialist we met to understand the current crisis about the coronavirus. Please support us so that we can investigate further in making a 90min cinema documentary: https://www.indiegogo.com/projects/co

  Why we need to make this film: https://www.youtube.com/watch?v=RjMC3

  Wolfgang Wodarg says:

  The corona hype is not based on any extraordinary public health danger. However, it causes considerable damage to our freedom and personal rights through frivolous and unjustified quarantine measures and restrictions. The images in the media are frightening and the traffic in China’s cities seems to be regulated by the clinical thermometer.

  Evidence-based epidemiological assessment is drowning in the mainstream of fear mongers in labs, media, and ministries.

  Here is the webpage of Wolfgang Wodarg: https://www.wodarg.com

  These are the producers of the video: http://www.oval.media

  [English] Credible insights into the Coronavirus by Dr. Wolfgang Wodarg
  https://www.youtube.com/watch?v=yn074EB5NNY

  Wolfgang Wodarg
  https://www.wodarg.com/

 6. Vertrouwen maar waarop of wie moeten we dan vertrouwen?
  De één zegt dit en de ander zegt weer iets anders en daarbij komt dat overheden BEWEZEN hebben dat ze vaak niet te vertrouwen zijn.
  In Frankrijk spreekt Macron over een oorlog dat gaande is tegen dit virus terwijl de kans dat dit virus niet meer te bedwingen is aanwezig is.Dan kan hij mensen wel dwingen om in huis te blijven maar ook dat is geen garantie dat mensen het dan niet meer kunnen krijgen en zolang mensen nog wel van het ene land naar het andere kunnen reizen per vliegtuig bv lijkt die maatregel mij zinloos en daarbij komt dat er uitzonderingen worden gemaakt voor mensen die echt belangrijk en onmisbaar werk doen,maar wanneer die van en naar huis reizen en thuis komen kunnen ook zij anderen besmetten.Bij WNL vanmorgen heeft een arts gezegd dat 80% van het volk besmet zal worden maar dat de gevolgen nauwelijks te ondervinden zullen zijn vanwege de mildheid.Wat mij enorm stoort is dat er nog steeds reclames op bv de TV te zien zijn voor vakantiereizen naar het buitenland bv want is dat niet min of meer sadistisch vooral wanneer je gedwongen wordt om binnen in huis te blijven? Daarbij komt ook dat reclame bedoeld is om zoveel mogelijk mensen dingen te laten kopen (die vaak niet eens nodig zijn) en wanneer mensen dan daadwerkelijk groot inkopen dan is het ook weer niet goed en hebben we tekorten in bv supermarkten ondanks dat de magazijnen vol zouden liggen.
  Ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten we denk ik wel beschermen maar zouden we niet beter dat virus zijn gang kunnen laten gaan want als 80% het toch krijgt dan lijkt het mij beter om dan maar zo snel mogelijk daarmee geconfronteerd te worden waarbij we immuniteit ontwikkelen en bij een eventuele herhaling zullen de klachten milder zijn?
  Onze economie is daar waarschijnlijk ook beter mee omdat bedrijven dan niet gedwongen hoeven te sluiten met alle gevolgen van dien zoals faillisementen.Dit is zomaar een gedachtengang van mij en niet iedereen zal dat kunnen waarderen maar is het mogelijk het overwegen waard of niet?

  1. Arnold2 :
   Niemand is te vertrouwen. Overal zit het vol met leugenaars, bedriegers, oplichters enz… die bezig zijn met hun verborgen agenda’s.
   Ik vond in een reactie op een andere website de volgende analyse :
   “Mensen zullen sneller failliet gaan dan sterven door het coronavirus !! “.
   Afgezien van het gezondheidsaspect, wat ik niet wil onderschatten, zie ik vooral een oorlog , niet tegen het coronavirus, maar tegen de bevolking, en dit in alle domeinen… om ons te plunderen, en ter zelfder tijd Big Brother er door te jagen… om ons zo gezegd te redden !!! Als U dit niet gelooft, dan zal men wel iets anders uitvinden. Of, als de “vos de passie preekt, boer pas op je ganzen!!”.

  2. Meerdere mensen zeggen dat Nederland diepe gevulde zakken heeft waarmee ze deze “crisis” zouden kunnen opvangen en dat is naar mijn mening een onwaarheid.
   Tijdelijk zal de regering de klap kunnen opvangen maar wie verder kijkt zal op de vingers na kunnen tellen dat daar vroeg of laat een eind aan komt.
   De welbekende lieden en bedrijven hebben constant hun zakken gevuld over de rug van alle belastingbetalers en zelf geen of weinig belasting betaald terwijl daar juist veel te halen is/was.Alleen dat is al ongelijke concurrentie en zelfs nu zien we dat grote bedrijven wel open blijven terwijl het MKB moet sluiten in veel sectoren wat velen de kop gaat kosten.Ook vind ik het vreemd dat er nog steeds veel vliegtuigen blijven vliegen terwijl de gewone burger (zie in Spanje en Frankrijk) in hun huizen moeten blijven.
   Wat ik dan ook verwacht tenzij ze drastische maatregelen nemen zoals de belastingontduikers en zakkenvullers nu te laten betalen is dat er veel werkelozen zullen gaan komen omdat bedrijven failliet zullen gaan en dat kan de staat mogelijk niet lang volhouden en daarbij zullen alleen de grootste bedrijven over blijven en daarmede zal iedereen van hen afhankelijk zijn/worden.Eerder waren de boeren het slachtoffer van de niet bestaande stikstof crisis wat ook alleen in het voordeel is van bedrijven als Unilever die in laboratoria ontwikkeld kunstvoer willen gaan verkopen.Macron heeft gelijk dat er een oorlog gaande is maar dan wel van de multinationals tegen de MKB bedrijven waarbij de uitslag al vast staat.En wat doet de regering? snelheidsbeperking op bv zeeuwse wegen terwijl de vervuiling voor een groot deel uit België afkomstig is.Ooit heeft een man met een snor in zijn vaak verboden boek geschreven dat ministers (bestuurders) wanneer ze hun vingers niet willen branden tot dergelijke maatregelen overgaan zodat het lijkt of ze toch iets nuttigs doen terwijl iedereen kan weten dat het geen zoden aan de dijk zet en totaal geen zin heeft.

  3. Hé Arnold, jij hebt tenminste nog gezond verstand en je hebt een hond. Heb je ook 3 minuten geklapt om 8 uur? Ik ging even iemand opzoeken in een bejaardenhuis en vroeg of ze hulp nodig hadden; helemaal niet, het is juist makkelijker omdat clubjes, filmavonden, bingo, gym, de kerk en uitjes allemaal niet door gaan en er zijn daar echt geen 100 mensen! Kinderen zijn blij, maar zoveel zie je er ook weer niet buiten jammer genoeg.
   Het corona vaccin heeft al een patent gekregen in 2018 maar ze moeten er nog gauw een NWO-chip indoen. Samen zijn we sterk, maar we moeten bang zijn voor elkaar. Polly legt het uit: Event 2 aarde naar 1(wereld orde)! https://www.bitchute.com/video/-727K585amo/ De grote praatjesmaker was een Rhodes scholar = gratis educatie, maar je moet natuurlijk wel wat terugdoen voor het zwarte pak-agenda! Hier is een mooi Nederlands/Belgisch liedje van 35 jaar geleden, https://www.youtube.com/watch?v=UkKyvGesIek Een zonnige dag BUITEN gewenst allemaal.

  4. akoeta.
   Of ik gezond verstand heb of niet laat ik aan anderen over om daar over te oordelen,maar wat ik aan verstand heb probeer ik wel te gebruiken om tot een eigen mening te komen en niet zoals velen doen als schaapjes achter elkaar aanlopen.(Op TV zag ik een dame die zegde dat ze niet begreep waarom zoveel mensen toiletpapier hamsterden om vervolgens te zeggen dat zij dat dan ook maar ging doen omdat zovelen dat ook deden).
   Ikzelf wil een klein voorraadje met bv nasi/bami uit blik inslaan om in het geval van een eventuele “lock down” toch nog eten te hebben maar helaas ben ik in meerdere supermarkten geweest en daar vond ik alleen maar lege schappen.Nu geven de supermarkten wel de burgers de schuld hiervan omdat de burgers zouden hamsteren en dat vind ik niet correct.Ik heb aan meerdere leidinggevenden van meerdere supermarkten gevraagd of ik dan 20 blikken kon bestellen in de veronderstelling dat ze er dan rekening mee kunnen houden ,maar bestellen was niet mogelijk.Volgens hoge lieden in de voedselbranche zou er voldoende in magazijnen liggen dus wat is dan het probleem om bestellingen van mensen te accepteren zodat er meer meegegeven wordt om dan ook nog de schappen te vullen? Daarmee voorkomen ze dan ook dat die schappen direct weer leeg gehamsterd worden.Er gebeuren nog meer vreemde zaken zoals Slob die toetsen door wil laten gaan op scholen,maar wanneer kinderen op afstand van elkaar wel in lokalen mogen zitten om die toetsen te maken dan denk ik waarom zijn dan chauffeursrestaurants dicht want kunnen ze dan chauffeurs ook niet in die restaurants op gepaste afstand van elkaar van eten voorzien?
   Wederom vanmorgen tijdens de uitzending van WNL (goedemorgen Nederland) zag ik onder in beeld een balkje waar stond dat “dat het coronavirus urenlang in de lucht kon blijven hangen EN dat het zich ook op oppervlakten kon verplaatsen
   Een lock down zal dan niet veel meer helpen omdat het virus zich allang verspreidt zal hebben vooral via vluchten uit besmette gebieden en mensen die bij supermarkten in de rij moesten staan om door één deur naar binnen te gaan.Mijn mening is duidelijk ikzelf ben hartpatiënt en toch is mijn mening dat dodelijke slachtoffers niet tegen te houden zal zijn en daarom ben ik zoals ik al eerder schreef van mening dat wanneer 80% van de mensen toch getroffen zullen worden dat dan maar beter direct kan gebeuren.(Wel vraag ik me af of alles wat bekend wordt gemaakt wel klopt vooral als het om cijfers gaat).

  5. PS
   Op je vraag of ik heb geklapt voor de mensen in de zorg is het antwoord nee omdat ik ca 7 km van een ziekenhuis afwoon en ik vind dat de MSM te “klef is”.
   Natuurlijk heb ik grote bewondering voor alle mensen die zich tot het uiterste inspannen voor de algemene zaak en daar ben ik ze ook dankbaar voor maar het wordt naar mijn mening overdreven zoals vanavond alle kerken een kwartier lang de klokken zullen luiden.
   Al dat gedoe over dankbaarheid dient zoals ik het zie niets anders dan een bepaalde sfeer onder het volk tot stand te laten komen.De mensen in de zorg hadden er meer aan gehad als zij fatsoenlijk betaald zouden worden en dat er geen mensen in grote getallen ontslagen waren zodat zorgverzekeraars en anderen hun zakken konden vullen en dat geldt ook voor anderen zoals de politie bv waar ze ook behoorlijk hebben huisgehouden ivm die zogenaamde bezuinigingen en reorganisaties.

  6. Ha Arnold, ja al die wc papiertjes geven mensen een veilig gevoel, want je hebt ze niet nodig als je honger lijdt. In supermarkten draait het om omzet, dus bestellingen noteren kost tijd en tijd is geld, wees blij dat die blikken er niet waren want gezonder is ander eten; bv bonen, zilvervliesrijst, kool en zeezout. Dat handjeklap doet zeer aan je handen en oren, beter bidden met opheffing van heilige handen. Hier is een goede video; het is NIET besmettelijk (vorig jaar was ik besmet met bacteriële longinfectie, twee mensen kregen dubbele longontsteking, ééntje kantje boord en lange ziekenhuisopname), vacuna= vaccine; woord uitgevonden door een Jezuïet en nu hebben ze er één om Goddeloosheid te verspreiden!! https://www.youtube.com/watch?v=70xuorU4XuE

 7. Opnieuw lijkt Denemarken een Europese voortrekkersrol te spelen in het zich ontrollende psychotische Corona-virus werelddrama. Er is in dat land een wet aangenomen, die in het kader van het bestrijden van het kunstmatig geschapen biologische oorlogsprogramma, verplicht vaccineren mogelijk maakt.

  https://www.zerohedge.com/geopolitical/denmark-passes-law-enabling-forced-coronavirus-vaccinations

  Maar blijf vooral je hoofd koel houden en je hart warm. Heel warm zelfs!

  1. Vanmorgen volgde ik een “debat” waarbij oa de woordvoerder van het RIVM en andere mensen die banden binnen de gezondheidszorg hebben.
   Thierry Boudet liet naar mijn mening doorschemeren dat hij zou kiezen voor een totale Lock Down en Wilders vroeg daar zojuist ook om in het middagdebat in de tweede kamer.
   Nou wordt door sommigen beweerd dat beiden banden zouden hebben met extreem rechtse lieden wat de vraag om een totale lock Down begrijpelijker maakt want dat zijn gewoon onderdrukkende methoden die te vergelijken zijn met methoden die ook de Nazi’s gebruikten.
   Op de vraag van Asscher gaf Wilders geen antwoord toen Asscher vroeg of een Lock Down ook geen experimenteel iets was waarvan de uitwerking onbekend is,wel viel hij in herhaling en draaide hij om de vraag heen.
   Waarom zouden we deze lieden voor ons laten kiezen in een kwestie waarbij het om ieders gezondheid gaat? Dat zou op natte vingerwerk neerkomen en we weten dat de regering nogal de neiging heeft om van veel zaken een puinhoop te maken.
   Wanneer er twijfel is zou het dan niet veel beter zijn om de mensen zelf te laten kiezen?
   Zij die bang zijn zullen er zelf voor kiezen om op vrijwillige basis in huis te blijven en contacten te vermeiden.Zij die niet bang zijn kunnen veiligheidsmaatregelen in acht nemen en gewoon hun dagelijkse leven leven waarbij besmetting mogelijk zou kunnen zijn voor zover dat al lang niet gebeurd is.
   Volgens het RIVM zou het mogelijk kunnen zijn dat wanneer zij die in huis opgesloten zaten gedurende enige tijd nadat ze weer naar buiten mogen gaan alsnog met een besmetting te maken zouden kunnen krijgen en daarmee ziek worden omdat men nooit weet wanneer het virus verdwenen of uitgewerkt is.
   Zij die wel naar buiten blijven gaan kunnen een groter risico op besmetting hebben maar dan komt groepsimmuniteit om de hoek kijken wat kan inhouden dat mensen wel eerst ziekteverschijnselen kunnen hebben maar tegelijk is de kans aanwezig dat zij na het doorkomen van deze periode van ziekte immuun zijn geworden waardoor het virus zal verdwijnen.
   Ouderen en mensen met een zwak afweersysteem moeten uiteraard wel beschermd worden. Zo begrijp ik het en daarom ben ik van mening dat ieder zelf de keuze moet hebben waar hij of zij voor kiest en dit niet aan anderen overlaten.Tevens kan men in beide gevallen zien wat het beste is/was en daarvan leren.

  2. Zonder een warm hart, is er ook geen intelligentie – geen echte.
   Verschrikkelijk, dat in Denemarken een wet kon worden aangenomen, waardoor mensen geen zeggenschap meer hebben over een medische behandeling. Het is nogal wat en dan te bedenken dat er juist wat Covid 19 betreft, geen enkel motief was. Immers, als er een vaccin komt, zullen de mensen in de rij staan. Propaganda zal niet nodig zijn, laat staan dwang/onderdrukkende wetgeving, waar je ook na Covid 19 niet vanaf bent.
   Nog draconischer: https://www.armstrongeconomics.com/world-news/conspiracy/are-the-planning-id2020-as-mandatory-implants-for-all-as-the-solution-to-the-crisis/

  3. https://www.standaard.be/cnt/dmf20200322_04898539
   Nu op dit moment dinsdag 24-3-2020 om 15.43 uur staat bij nos teletekst hier ook iets over.
   Een artikel op nos nieuws heb ik niet kunnen vinden en ik vrees dat dit bericht snel verwijderd zal gaan worden van teletekst om vooral Nederlanders en andere mensen niet wakker te maken.Een stukje citaat:Meer bevoegdheden Franse regering.In Frankrijk geldt vanaf vanochtend een ‘gezondheids-noodtoestand’.Daardoor krijgt de regering de komende twee maanden buitengewone bevoegdheden om op te treden tegen het coronavirus,ZONDER TUSSENKOMST VAN HET PARLEMENT.(einde citaat).
   tevens staat ook op nos teletekst een stuk over de WHO die nu spreekt over dat het virus zich nu versneld zou verspreiden (ook dat zal waarschijnlijk om mensen niet wakker te maken niet lang blijven staan op nos teletekst vrees ik).Dit sluit ook mooi aan bij de verwijzing die Arend vandaag gaf in 18. Guido misschien wel interessant om dit veilig te stellen door te downloaden als je dat al niet hebt gedaan natuurlijk?

  1. ikzie.
   Allang is bekend bij velen dat ze van ca 7 miljard mensen terug willen naar 500.000.000 mensen want die kunnen ze makkelijker in toom houden dan 7 miljard mensen.
   De meeste mensen zijn opgegroeid met de overtuiging dat alles wat regeringen doen in het belang van het volk is en dat is niet waar natuurlijk want het volk is er alleen maar om te betalen en met hulp van regeringen wordt dat volledig uitgebuit wat te zien is aan meerdere dingen.
   1.Multinationals worden enorm veel voordelen toebedeeld zoals miljoenen aan vergoedingen omdat ze in bv Groningen geen gas meer mogen oppompen.
   2.Rutte wilde de dividendbelasting afschaffen (belasting schrappen op het uit te keren bedrag aan aandeelhouders die al veel geld hebben). Dit zou de belastingbetaler tussen de 2 en 5 miljard per jaar gaan kosten.
   3.Multinationals kunnen gewoon afspraken maken met de belastingdienst en betalen niet of nauwelijks belasting.
   4.Tegelijkertijd wordt het MKB kapot gemaakt met hulp van regeringen zoals we hebben kunnen zien met de PFAS/stikstofcrisis waar MKB bouwbedrijven en boeren de grote klappen door kregen.
   5.Banken zijn vaak private instellingen die voor de winst gaan en niets om anderen geeft.
   https://nos.nl/artikel/2327582-ecb-trekt-750-miljard-uit-voor-opkoopprogramma-tegen-coronacrisis.html
   Zelfs de corona crisis lijkt door hen uitgebuit te worden want geloof niet in liefdadigheid van banken,de ware reden van deze actie kan zijn dat staats en bedrijfsobligaties opgekocht worden om baas te worden over landen en bedrijven.
   Als ik het goed begrijp zijn obligaties niets anders dan waardepapieren van landen en bedrijven waar banken geld voor overhebben en wil een bedrijf of land later die obligaties terugkopen dan zou de ECB zomaar de rente enorm kunnen verhogen.
   Wat ik van de staat niet begrijp is waarom ze leningen aangaan bij banken waar ze meestal ook nog rente over moeten betalen en dat gebeurd met ons belastinggeld.
   Obligaties verkopen aan banken is ook een vorm van lenen.
   Waarom gebruikt de staat dan niet gelijk belastinggeld om mensen te helpen en dan hoeft er ook geen rente betaald te worden aan banken die zelf de hoogte van de rente kunnen bepalen.Ikzelf zou veel liever MKB bedrijfjes met mijn belastinggeld helpen dan banken te spekken want dat is niets anders dan de controle over het bedrijf aan banken overdragen
   De minister van financiën zou vandaag gaan praten met banken onder de noemer medewerking van banken te vragen en zich coulant op te stellen in deze crisis en dat zullen zij natuurlijk ook doen ,maar wat gaan ze later doen?
   Als de belastingbetalers toch leningen van banken met rente terug moeten betalen dan zou ik kiezen om direct dat belastinggeld voor hulp te gebruiken zonder die banken en in ieder geval vermijdt je de rente.Dit is mijn mening en mogelijk zal ik het verkeerd zien volgens velen maar is dat ook zo?
   3.

  1. Arend begrijp ik het goed dat 5G iets met het vocht in onze cellen doet en dat Corona mogelijk een toxische uiting daarvan is?
   Als dat zo is dan begrijp ik ook waarom mensen moeten binnen blijven en is te verwachten dat ze nu mogelijk overal 5G gaan introduceren en apparatuur daarvoor gaan installeren.
   Teveel mensen waren toch tegen 5G en dat is nu grotendeels uitgeschakeld omdat mensen binnen moeten blijven.Ik heb gehoord en gelezen dat de straling van 5G tien keer zo hoog is als alles wat daaronder zit en dat zou kunnen verklaren dat mensen met een zwakke weerstand en ouderen waarvan de weerstand vanwege de hoge leeftijd afneemt de eerste slachtoffers zijn.Ook zien we toch tegelijkertijd dat er steeds meer mensen met kanker geconfronteerd worden wat mogelijk ook met die straling te maken heeft en natuurlijk met het geknoei met ons eten.
   En dan nog dit eergisteren in het debat waarbij de minister onwel werd hoorde ik mevrouw Ouwehand van de partij van de dieren zeggen dat virussen door dieren verspreidt zouden worden zonder ook maar enig bewijs daarvoor te overleggen en nog erger ze zegde dat alle kippen maar weg moesten.
   De partij van de dieren en natuurlijk Jesse Klaver en anderen die zogenaamd groen zijn en waarvan je verwacht dat ze het voor dier en milieu opnemen doen nu juist het tegenovergestelde wat natuurlijk ook weer een klap in het gezicht van boeren is tenvoordele van anderen.Tevens zouden dergelijke lieden besluiten moeten nemen over iedereen zijn/haar gezondheid en daar pas ik voor vooral omdat ze zelf niet lijken te weten wat de beste aanpak is waar ik het in een eerder geschreven reactie hier al over gehad heb.Als de mensen uit jouw verwijzingen gelijk hebben dat 5G de oorzaak is dan zal opsluiting of besmetten weinig uithalen ,maar dat geeft ze wel reden om mensen lang op te kunnen sluiten zonder dat het resultaat zal opleveren.

 8. Ja Arnold, dat heb je m.i. goed begrepen. Virussen zijn een uitscheidingsproduct van vergiftigde lichaamscellen. Je verwoordt ook een interessant gegeven m.b.t. de uitrol van het 5G-netwerk. Het zou maar eens waar kunnen zijn. Ik weet het echter niet.

  1. https://www.dlmplus.nl/2020/02/26/verband-tussen-coronavirus-en-5g-zin-of-onzin-covid%E3%83%BC19/
   Vandaag meende ik op het NOS journaal te horen dat ook Californië de mensen opdraagt om binnen te blijven en dit in combinatie met de Trump tweet over 6G terwijl velen nog niet eens van 5G gebruikmaken roept toch vraagtekens op.
   In de provincie waar Wuhan ligt is een 5G netwerk uitgerold en daar zou corona voor het eerst gezien zijn.Toeval?
   Trump wil 5 en 6G snel invoeren en vandaag draagt men het volk in Californië op om binnen te blijven.Toeval?
   https://www.want.nl/trump-6g-internet-tweet/
   https://www.bright.nl/nieuws/artikel/4913116/china-begint-nu-al-aan-6g-netwerk
   Ik oordeel niet maar probeer mijn gezonde verstand te gebruiken en als ik zie en lees dat zowel in China en de VS tijdens de uitrol van 5G en/0f 6G Corona erger lijkt te worden dan denk ik dat alle ministers van volksgezondheid moeten aandringen op een wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek.
   Daarbij komt ook dat er wereldwijd veel bomen die 5G zouden kunnen belemmeren op grote schaal gekapt zijn.Is dat ook toeval?
   Feit is in de omgeving van Wuhan is 5G uitgerold en de VS is daar ook mee bezig en mogelijk gebeurt hetzelfde ook op andere plekken in deze wereld wat toch simpel na te gaan is en dat mag niet nagelaten worden.
   Zij die geen of nauwelijks dingen uitzoeken of vragen stellen zullen dit al snel als NEPNIEUWS bestempelen zonder bewijs te leveren dat 5 en 6 G onschadelijk is en zij zijn een groter gevaar dan hen die wel onderzoeken en aandringen op onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en daarmee een veel groter gevaar voor iedereen.

  1. @Marie Anne: het is een proces dat al vanaf het binnendringen van de Archonten plaats vindt. Het verbreken = zeer ernstig verstoren van de kosmische verbinding van de mens.. Het FEIT dát we niet los gemaakt kunnen worden, betekent dat we het ook kunnen herstellen. En preicies DAT zijn we wereldwijd aan het doen = wakker worden.

   En ja, dat vinden die patjepeërs niet leuk; zijn druk bezig om chaos te creëren, zodat we terugvallen op geprogrammeerde stukken ‘angstdenken’ in onze systemen. Daarom moet je ook naar je hart luisteren, de liefdesband die dáár is gesmeed is forever.. 😉 En daarom is het voor eenieder ook zo rete-interessant als ‘leerproces’.. Onsterfelijke zielen die sterfelijke lichamen bezielen, om deze Aarde schoon te vegen in dat lichaam van vlees en bloed. Luisterend naar de eigen en andermans heartbeat..!

  2. Hoi Marie Anne, Ja, mocht dit de bedoeling, zijn wat daar geschreven,(ik heb ook een video gezien op youtube hierover) staat dan worden we weer primitief,met het gevolg dat vele mensen gek worden in hun hoofd.Wat toch wel gaat gebeuren met het uitrollen van het 5g netwerk Maar weet je , ik sluit het niet uit,want alles wat je als mens kan bedenken kan uitgevoerd worden.

  3. Het is inderdaad waar ikzie, dat alles wat de menselijk creatieve geest kan bedenken ook uitgevoerd kan worden. Daarbij is het wel van belang om een onderscheid te maken tussen de individuele en collectieve uitvoering van wat bedacht wordt. Dus we hebben allemaal de individuele keuzemogelijkheid om te bepalen of we wel of niet mee willen gaan in de uitvoering van wat anderen bedacht hebben.

   Als die uitvoering niet resoneert met het individuele geweten, dan lijkt het me wijs om er NEE tegen te zeggen.

 9. Wat ik in de afgelopen jaren in meerdere artikelen heb beschreven m.b.t. dat het geopolitieke beleid op verschillende vlakken vanuit Jeruzalem bepaald gaat worden, lijkt door de ontwikkelingen in Israël nu aanstaande te zijn.

  https://www.zerohedge.com/geopolitical/israel-debates-total-suspension-individual-freedom-knesset-intel-hearing

  David Icke heeft het daar ook over in het volgende interview:

  https://www.davidicke.com/article/566033/david-icke-streaming-live-london-real-430pm-gmt

  Des te meer een reden om het hoofd koel en het hart warm te houden!

  1. Arend.
   Ik heb alle drie de delen zeer geinteresseerd bekeken en ik hoop dat de voorspellingen waar zijn dat alles uiteindelijk goed zal komen.
   Toen ik dat “ziekenhuis” dat heel snel uit de grond is gestampt zag met tralies voor de ramen moest ik aan de Feema kampen denken in de VS waar overigens ook maar weinig of geen berichten over worden gegeven door de MSM.Ook moest ik naar aanleiding van de verbrandingen van overleden mensen denken aan wat R de Ruiter heeft voorspeld namelijk dat er in Nederland ook dertien vuilverbrandingsovens staan terwijl twee of drie vuilverbrandingsovens eigenlijk al genoeg zouden zijn voor heel Nederland als het alleen om vuilverbranding gaat natuurlijk.Trump heeft gemeld dat hij zeer snel weer het normale dagelijkse leven weer op gang wil helpen en dan kan het twee kanten op is mijn mening want de ene versie kan dan zijn dat het gif geen kwaad meer kan aanrichten en alles snel weer normaal wordt maar de tweede versie kan ook zijn dat heel veel mensen juist wel door dat gif getroffen zouden kunnen gaan worden.Over Trump blijf ik toch met vragen zitten want wat is er van zijn beloftes uitgevoerd? Hilary Clinton zou achter de tralies moeten zitten heeft hij gezegd maar is dat ook gebeurd? 9/11 daar moest nieuw onderzoek naar komen (hier op de site hebben we ook kunnen lezen dat zelfs ingenieurs en hoge brandweerlieden daar op aandrongen) is dat gaande of uitgevoerd?
   Onder politici zouden volgens Epstein vele pedofielen zitten wat is daar aan gedaan?
   Harvey Weinstein zou ook getroffen zijn door dat “Coronavirus” nadat hij eerder van een vrouwenmisbruiker die gezond van lijf (niet qua geest) ineens quasie zielig achter een looprekje liep waarschijnlijk met de bedoeling om vanwege gezondheidsproblemen zijn gevangenisstraf te ontlopen.Waarom zien we niet dat in Hollywood en op andere plaatsen kinderen die misbruikt zijn of worden bevrijdt worden uit mogelijke gevangenschap?
   Wanneer de financiële markt instort wordt dan niet in het nieuwe systeem gelijk een wereldmunt geintroduceerd zoals waarschijnlijk gepland is?Veel van wat de Cabal bedacht heeft pakt toch vaak voor hen goed uit of het nu rechts of linksom is en daar hebben ze op gerekend.

  2. https://www.youtube.com/watch?v=lLLn_t0ItXY&t=1s
   Deze video met David Icke bevestigd ook wat in de verwijzing van Arend in 18 duidelijk te zien is dat er een overname strijd gaande is met inzet van biologische wapens.
   Zij die dit willen zijn psychopaten die naar een Orwelliaans onderdrukkingssysteem toe willen waarin zij met iedereen en alles kunnen doen wat zij willen.
   Een paar vragen:
   1. Is de WHO te vertrouwen? Nee. (in deze verwijzing wordt zelfs aangegeven dat deze instantie door en door corrupt is en dat zelfs een massamoordenaar daar deel van uitmaakt).
   2.Is het toeval dat juist ouderen en mensen met een zwakke gezondheid slachtoffers worden van dit virus? Nee aldus David Icke want zij kosten geld en “betalen geen contributie meer” door inkomsten uit arbeid te genereren waar die psychopaten ook van profiteren.
   3. Er is zelfs geen verband tussen dieren en deze besmetting dus kan men zich afvragen waar het dan vandaan komt,wie daar achter zitten en met welke steun van wie.
   In Wuhan is een biolab en juist daar brak het uit,ook hier was weer 6 weken voor de uitbraak een simulatie,De Bill en Melinda Gates en de Rockefellers hebben nauwe banden met elkaar en de middelen zoals geld om iets dergelijks te kunnen organiseren,meerdere mensen die het kunnen weten hebben hier al voor gewaarschuwd.
   Zo kan ik nog wel even door gaan maar kijkt u aub zelf maar.
   Wel wil ik nog kwijt dat in Nederland de propagandamachine in werking lijkt te zijn gezet door mensen angst aan te praten,mensen moeten zelf om maatregelen vragen (Rutte liet dat vorige week ook terloops uit zijn mond horen),en waar is de MSM verder mee bezig?
   vanmorgen hadden ze het bv in WNL over de huizenmarkt en natuurlijk over het niet meer doorgaan van sportevenementen en dat is kennelijk erger dan de gevolgen van deze “coronacrisis” die mensen hun baan kosten en MKB bedrijven de kop gaat kosten waardoor velen niet eens meer hun hypotheek of huur zullen kunnen betalen.
   Onno Hoes zat er uiteraard ook weer en volgens mij kan zijn normale verstand de snelheid van zijn mond niet bijhouden waardoor hij onzin uitkraamt.Hij heeft gezegd dat het leven verder gaat en dat mensen die hun huis nu hebben verkocht verplicht zouden zijn om toch een ander huis te kopen maar hoe normaal is dat als iedereen zowat met Corona bezig is?
   Hoe normaal is dat wanneer mensen in grote getalen werkloos worden,hoe normaal is dat wanneer zzp ers failliet gaan en MKB bedrijven omvallen,Hoe normaal is dat wanneer er eerst betalingen zullen moeten plaatsvinden aan bv de belastingdienst of uitgestelde afbetalingen van bv leningen aan banken. Zouden al die mensen echt met huizenkopen bezig zijn? of hebben ze nu heel andere zorgen die veel belangrijker zijn?
   Veel van die presentatoren/presentatrices bij de publieke omroepen zijn jong en hebben weinig levenservaring en dat is niet erg want dat zijn we allemaal geweest maar het probleem is vaak dat ze zelf lijken te denken zeer intelligent te zijn terwijl ze mogelijk in hun korte bestaan weinig of geen ervaring hebben opgedaan door tegenslagen in het leven en vaak alles via vriendjespolitiek in de schoot geworpen hebben gekregen.
   Van hun onervarenheid lijkt door de MSM vaak gebruik gemaakt te worden want zij zullen mogelijk minder snel doorhebben dan iemand die wel dalen in het leven heeft meegemaakt wat er echt aan de hand is en daardoor niet de juiste vragen stellen.(Dat laatste is alleen maar mijn mening).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.