Advertentie

Zijn wij onze gedachten?


x
x

Zijn wij onze gedachten?

2022 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Spelen met de werkelijkheid.. Bij het lezen van bovenstaand kopje kun je jezelf gelijk afvragen, welke ‘werkelijkheid’ het dan betreft. Een toenemend aantal mensen begint immers in te zien, dat wat velen als algemeen aanvaarde werkelijkheid beschouwen, in wezen een kunstmatig gefabriceerde leugenmatrix is. Daarbij spelen de media, spindoctors (opiniemakers) een vooral ziekelijk manipulerende en misleidende hoofdrol en spelen zij dus op een geraffineerde en manipulatieve wijze met de werkelijkheidsbeleving van hen die daar ontvankelijk voor zijn.

Zij geven het script en de protocollen (van Sion HIER (pdf)) weer, die de politici moeten uitvoeren. Degenen die de scripts en de protocollen schrijven, blijven om machtsredenen in de coulissen. Van daaruit kunnen zij gemakkelijker doen wat zij doen. Namelijk hun satanische meesters dienen, die vooral om ziekelijke perversiteiten en bloed, heel veel geofferd bloed vragen.

De agenda die zij uitspelen is te gruwelijk voor woorden, waarbij geen enkel middel wordt geschuwd om deze tot uitvoering te brengen. De twintigste eeuw, die zeer waarschijnlijk één van de bloedigste eeuwen in de geschiedenis is, heeft al voor een flinke bevolkingsreductie gezorgd. Deze wordt opgevolgd door de 21ste eeuw, die ik de eeuw van de grootste misleiding zou willen noemen.

Een misleiding die vooral gericht is op het mensen laten geloven dat zij gifspuiten moeten nemen,  om gezond te blijven en zich daarmee vrijwillig te laten euthenatiseren. Want uiteindelijk zal men toch aan het op de Georgia Guidestones als ideaal bestempelde aantal van 500 miljoen menselijke overblijvers moeten zien te komen.

Finale moordfase
Vandaar dat men de uitroeiingsmachine nu in overdrive aan het zetten is. In ieder geval maakt het synthetisch gefabriceerde biotech moordwapen, dat men een mRNA-vaccin noemt daar een belangrijk deel vanuit, getuige de buitensporige toename aan gezondheidsschade bij de daarmee geïnjecteerden (HIER). Dit beperkt zich echter niet alleen tot de geïnjecteerden, maar kan ook fataal zijn voor mensen die in een vliegtuig zitten, waarvan de piloot zijn bovenarm heeft ontbloot om er een biotechwapen in te schieten (HIER). Of automobilisten die onder invloed zijn van een kort tevoren gedane inspuiting (HIER).

In het artikel ‘De globalisten zijn de moordfase van de Grote Reset ingegaan; Herinnert u zich de bevolkingsvoorspelling van Deagel nog?’ op Frontnieuws wordt daar indringende op ingegaan (HIER). Hoe volgens Deagel het aantal bewoners per land vermindert gaat worden kan men HIER lezen. Enfin, dagelijks zien we dit melodrama zich voor onze ogen afspelen. Er zijn te veel verschillende aspecten die deel van deze satanische show uitmaken, dat ik nu niet verder op alle daarvan in wil gaan.

In vorige artikelen heb ik al die beesten al meermaals bij hun naam genoemd. Ik zou op herhaling gaan als ik het wel zou doen. Bovendien zijn er vele andere auteurs die dit wel uitgebreid doen. Maar zoals inmiddels voor velen inmiddels wel duidelijk zal zijn, wordt er op alle mogelijke manieren met onze werkelijkheidsbeleving gespeeld en laten velen dat toe. Maar er zijn mensen die slim genoeg zijn om zelf te blijven denken en met oplossingen komen voor de misleidende manipulatie van onze werkelijkheidsbeleving. Die soms heel simpel zijn, maar vanwege de gehechtheid aan het mobiele apparaat voor velen toch erg moeilijk is om uit te voeren.

Amazing Polly verwoordt deze voor de hand liggende optionele oplossing in haar video hieronder. (vertaling Stichting VaccinVrij)

 “We weten dat ze liegen, ze weten dat ze liegen,
ze weten dat we weten dat ze liegen,
we weten dat zij weten dat we weten dat ze liegen,
maar ze liegen nog steeds.”

(Toegeschreven aan Aleksandr Solzjenitsyn)

De overdrive
Zoals hiervoor al beschreven hebben de machtshongerigen de uitvoering van hun agenda in de overdrive gezet, want ze hebben haast. De bevolkingsopruimingsplannen die ze tot nu in werking hebben weten te stellen, werken helaas voor hen niet snel genoeg. Ook hen kan het dus wel eens tegenzitten. Gelukkig voor ons. Maar ze hebben nog meer plannen. Zoals bijvoorbeeld een wereldwijde hongersnood. De eerste aanzetten daartoe werden al gedaan tijdens de Corona-psychose, die immers een flinke tol eiste voor vele nationale economische systemen.

Daarnaast werden de bevoorradingsketens onder grote druk geplaatst. Een druk die verder opgevoerd werd door de geënsceneerde oorlog in Oekraïne, daar dat land een belangrijke rol speelt in de aanvoer van onder andere kunstmest en graan. Daarnaast zijn boycotmaatregelen tegen Rusland van grote invloed geweest op de aanvoer van olie en gas, waardoor er prijzenexplosies plaatsvonden. Kortom, door vele zogenaamde deskundigen is al voorzegd dat er in de komende tijd een catastrofale honger zal ontstaan, waardoor vele miljoenen de hongerdood zullen sterven. Maar ja, wat zijn dit soort voorspellingen waard?

Evenveel als de gemanipuleerde weersvoorspellingen en het  gehypete dodental van de nu voorbije en ook de komende pandemieën? Ik kan er niets van zeggen, maar ik heb er zo mijn twijfels bij. Maar dat de duivelse plannen niet veel goeds voorspellen zal velen wel duidelijk zijn. Daarom is het goed om van deze plannen op de hoogte te zijn, zodat je er niet door overrompeld dreigt te worden. Hoe duidelijker willen we het bijvoorbeeld nog horen, om te geloven waar de naar totale macht hongerende elite mee bezig is, dan in deze video HIER En dan in deze illustratie, de volgende bijzonder satanische uitspraak van de moderne WEF-guru Yuval Noah Harari:

Bij zijn uitspraak betreffende GOD kan men zich gelijk afvragen wie hij bedoelt met wij en over welke god hij het heeft. Toevallig heb ik onlangs een artikel geschreven dat gaat over het volkomen van GOD los zijn (HIER). Koppelt men de uitspraak van zijn leerling Klaus Schwab, gedaan tijdens zijn openingstoespraak van de WEF-confenrentie 2022, aan dit gegeven dan trekt de mist van onwetendheid steeds meer op:

De toekomst gebeurt niet zomaar. De toekomst wordt door ons gebouwd, door een machtige gemeenschap zoals wij hier in deze zaal. We hebben de middelen om de toestand van de wereld te verbeteren, maar er zijn twee voorwaarden nodig. De eerste is dat we handelen allemaal als belanghebbenden van grotere gemeenschappen. Dat we niet alleen het eigenbelang dienen, maar dat we de gemeenschap dienen. Dat noemen we stakeholderverantwoordelijkheid. En ten tweede, dat we samenwerken.

Grootse woorden, maar met een heel beperkende strekking van buitensluiting van een ieder die dat tijdens dat congres live niet gehoord heeft. Daarmee is tevens de hierboven gestelde vraag, betreffende wie Mata Harari bedoelde met wij, luid en duidelijk beantwoord!

Yuval Noah Harari

Mata Ha(ra)ri
Deze satanisch geïnspireerde en in de laatste tijd overbelichte Joodse ‘wijsneus’ fluistert veel moderne beleidsmakers en technocraten, waaronder Herr Klaus Schwab, in wat zij volgens het script en de protocollen moeten zeggen en doen. Toevallig heeft hij de studie van het verleden én de toekomst gecombineerd en is dus een historische futuroloog. Daarmee laat hij overduidelijk zien dat hij geen authentieke wetenschapper is, maar slechts een roeptoeter van de heersende elite.

Want een authentieke wetenschapper onderzoekt alles met een open geest en is vooral niet gefocust op een al vermeend bekend resultaat. Is men dat wel, dan betekent dat er een manipulatieve planning aan het resultaat ten grondslag ligt. Wat in het geval van de hierboven beschreven zaken natuurlijk ook overduidelijk zo blijkt te zijn. Harari is hoogleraar aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem.

Zijn historisch futurologische visie slaat natuurlijk nergens op, want als je op basis van het verleden de toekomst vorm wilt geven, dan mis je daarmee vanzelfsprekend de meest wezenlijke levendige ontwikkelingsmogelijkheden in het heden. Hij is een typische Luciferiaan, die de machtsverhoudingen uit het verleden met moderne technologische middelen wil conserveren voor wat hij als toekomst beschouwd. Hij is dus eerder een conservator dan een vernieuwer, hoewel hij zich als een vernieuwer voordoet.

Maar hij vergeet voor het gemak dan maar dat het verleden en de toekomst niet bestaan en nooit zullen bestaan. Zij bestaan slechts in de verziekte en bevroren geesten binnen de gemanipuleerde leugenmatrix waarin zij de mensheid vast willen zetten. Maar de Wikipedia (HIER) vermeld op troostende wijze dat Harari in ieder geval ook een spirituele dimensie heeft:

In het dagelijks leven is Harari niet gericht op materieel comfort, maar beoefent hij introspectie door middel van twee uur Vipassana-meditatie per dag. Mediteren heeft zijn leven voorgoed veranderd, zegt hij, en dient ook als methode voor onderzoek.”

Meditatie een garantie?
Het feit dat hij twee uur per dag zogenaamd mediteert blijkt dus geen garantie te zijn voor een wezenlijk vredelievende en vreedzame door Gautama Boeddha geïnspireerde inborst. In dit geval dus eerder het tegendeel. Want hij stelt namelijk voor om de gehele mensheid op te ruimen en te vervangen door anorganische biologisch gecomputeriseerde robotten. Robotten die in hun virtuele ‘geest’ verbonden zijn via de ‘cloud’ en van daaruit ook bestuurt worden. Zij zullen vast nooit biologisch-dynamisch voedsel te eten krijgen.. Herr Schwab en een medelid van de elite maken echter grapjes over mensen die een complotrealistische invalshoek hebben. Kijk maar eens naar het volgende artikel op Niburu (HIER) en dit daarin opgenomen filmpje (HIER)

Belachelijk eenvoudig
Zoals Amazing Polly in haar eerder benoemde videoboodschap ook al aangaf, is het belachelijk eenvoudig om de gehele WEF/NWO/Illuminati/enz.-agenda te torpederen. Hun agenda is geheel technologisch onderbouwd. Stop dus met het gebruik van de door hen als oh zo gemak dienend benoemde technologische speeltjes. Ja, dat zijn het. Speeltjes. Speeltjes voor onwetende en onschuldige kindertjes, die graag met apparaten en knopjes willen spelen. Wanneer je besluit die apparaten aan de kant te zetten, dan zal er een innerlijke wereld opengaan.

Een wereld van in eerste instantie verdrongen demonen uit het niet verwerkte en getransformeerde verleden, die vervolgens plaatsmaakt voor nieuwe verhelderende inzichten, intuïties en inspiraties. In mijn eerdere in 2016 op deze site gepubliceerde artikel ‘Leven in de internetmatrix versus het echte leven..’ (HIER) heb ik aangegeven wat de werking van al dat technologische speelgoed is op onze innerlijke ontwikkeling. Citaat daaruit:

“Wij zijn in een virtuele wereld gelokt, waar we menen niet meer zonder te kunnen. Het voortdurend voor een beeldscherm met toetsenbord zitten, heeft op verschillende niveaus een energetische werking op onze menselijke energie. In de eerste plaats ontstaat daardoor een dreigend gebrek aan beweging. Het is juist het gebruik van onze lichamelijke bewegingsmogelijkheden, van onze spieren, die de wil in ons activeert.

Volgens de visie van Steiner huist de menselijke wil in het spijsverteringssysteem, de onbewuste wil om voedingsstoffen van buiten af om te vormen tot lichaamseigen voedingsstoffen, en in onze ledematen. Met behulp van onze ledematen kunnen wij in de buitenwereld door middel van onze bewuste wil datgene vormgeven, door acties te implementeren die door een geïntegreerd denken en voelen zijn gedragen, dat tot een grotere bezieling van het leven kan leiden.

Hij doelt hierbij op een door zuivere intuïties, dus van egocentrische smetten vrijgemaakt, ingegeven handelen in de buitenwereld. Naast boven genoemd energetisch effect van het veel achter de computer zitten heeft het apparaat an sich natuurlijk nog een stralingseffect, dat op den duur ongezond kan zijn. Zeker wanneer men voornamelijk gebruik maakt van draadloos internet.”

Een citaat van Albert Einstein:

Ik vrees de dag dat de technologie
onze menselijke interactie zal overtreffen;
de wereld zal dan een generatie van idioten hebben.”

Innerlijk stiller worden..
Aangezien we in onze tijd veelal gemanipuleerd worden in ons denken, om zo ons gevoelsleven te programmeren, is het van het grootste belang om je af te sluiten voor alle externe manipulatieve bronnen die je innerlijk leven kunnen beïnvloeden. Zoals ik al vaker heb aangegeven opent dit de mogelijkheid om naar binnen te luisteren en je innerlijk leven te observeren. Daarbij gaat het erom waar men de aandacht op richt. Hans Laurentius zegt in boek ‘De vreugde van verlichting’ (HIER) daar het volgende over:

(klik voor link naar de bookshop)

Wat doet die aandacht? Aandacht, of geest, is gericht op prikkels. Het is in wezen een overlevingsorgaan, net als de andere zintuigen. Het bedient de zintuigen, ook de subtielere, zoals invoelingsvermogen. Dat is wel van belang om door te hebben. De geest is dus steeds bezig met het waarnemen van prikkels. Dus de neiging tot, of de oorzaak van het je steeds verliezen is de gewenning of verslaving aan prikkels.

Door je daar bewust van te worden kan er wat ontspanning in het systeem komen. Die mind of geest is een soort bundel die overal waar beweging is heen schiet. Je kunt een fantastisch boek lezen, maar die vlieg die langskomt heb je in de gaten. Of je hebt die niet in de gaten, hetgeen betekent dat je aandacht enorm gebundeld is, en dat je volledig door het boek bent gegrepen. 

De neiging van grijpen en gegrepen worden is enorm. Om daar meer ontspannen in te krijgen zijn er twee mogelijkheden: ofwel je krijgt van dat gegrijp zo verschrikkelijk genoeg dat het verslapt, of er ontstaat zo’n intense liefde voor Bewustzijn zelf dat het ophoudt. Met andere woorden , er is geen foefje om ervan af te komen. We moeten ook goed begrijpen dat grijpen, registreren en benoemen nu eenmaal basisfuncties zijn van de geest. Die zijn op zich ook noodzakelijk voor het functioneren.

Maar wat niet noodzakelijk is en wat je geluk in de weg staat is het – ik zou bijna zeggen – neurotische heen en weer bewegen van die geest. Maar besef dit: jij neemt die bewegingen waar. Dat is het mooie, je kunt die neiging tot grijpen richten op het ongrijpbare, op het Bewustzijn zelf. En omdat Bewustzijn geen ding is krijg je het niet echt te pakken.

Dat is in begin wellicht, maar gaandeweg (of beter: als je dit écht inziet) doet de geest het enige wat hij kan doen om de realiteit van Bewustzijn te realiseren: hij houdt op met willen, met grijpen, kortom hij valt stil en geeft zich als het ware over. En wat blijft is onverdeelde open aandacht: zuiver Bewustzijn, Brahman, God.

De Liefde gaat winnen!
Het belangrijkste is dus te beseffen dat wij niet onze gedachten zijn, hoezeer men ons denken ook meent te moeten manipuleren. We hebben gedachten, gevoelens en wilsimpulsen, maar zijn ze niet. Dus het loslaten van de identificatie ermee is een noodzakelijke stap in de richting van innerlijke vrede. Manuela van der Knaap bespreekt in haar meest recente nieuwsbrief de huidige kosmische krachtenwerkingen, die ieder van ons kunnen ervaren (HIER). Daaruit blijkt dat we onszelf in de komende tijd nog dieper met ons ware wezen kunnen verbinden en van daaruit authentiek en zuiver mogen leren te leven. Ons ware wezen is LIEFDE. En de LIEFDE overwint alles.

– Eric Clapton – Let It Grow –


Arend Zeevat

28 mei 2022

 

 

 

 

 

 

 

2 gedachten over “Zijn wij onze gedachten?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.