Advertentie

De Grote Piramide, het verhaal gaat verder..!


x

De Grote Piramide, het verhaal gaat verder..!

Zeist, 27 oktober 2011 © Johan Oldenkamp  Pateo.nl

x

Ik neem aan dat je video’s hebt bekeken waarin de Gizeh-piramides in Egypte als klok worden gepresenteerd. Zo niet, bekijk ze dan eerst even, voordat je met het verhaal verder gaat, voor een beter begrip. Hierin wordt -zoals je ziet- aangetoond dat de bouwers van de Grote Piramide onmiskenbaar beschikten over hoogontwikkelde kennis. Via gecodeerde berichten in de universele taal van geometrie laten de piramidebouwers zien dat ze kennis hadden van de vaste verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel (wij noemen dat nu Pi), van de Gulden Snede (ook wel Phi genoemd), van de omtrek van onze moederplaneet, van de lichtsnelheid, en van de precessiecyclus van 25.920 jaar. Hier allereerst de beide video’s.

Maar dat is nog (lang) niet alles. Het verhaal gaat namelijk verder.

Johan Oldenkamp bijt zich vast in de oplossing van de raadselen van de piramides van Gizeh.

Wie mijn werk een beetje kent, die weet hoe belangrijk de endocriene klieren voor ons (als geïncarneerde wezens) zijn. Ook laat ik in mijn werk zien hoe elk van de zeven chakra’s correspondeert met een endocriene klier (zie bijvoorbeeld het achtste hoofdstuk in het gratis online e-boek ‘Ontsnappen uit Plato’s grot’).

De zeven chakra’s vormen gezamenlijk meerdere drie-éénheden. Zo vormen de onderste drie chakra’s een drie-éénheid, evenals de bovenste drie. En samen met de middelste chakra vormen beide drie-éénheden (onder en boven) wederom een drie-éénheid.

De drie kamers van de Grote Piramide (zie tekening hieronder) vormen een weergave van de drie-éénheid van de bovenste drie chakra’s (die dus corresponderen met drie endocriene klieren). Leggen we de zijaangezichten van de drie endocriene klieren in het bovenste deel van ons fysieke lichaam en die van de drie kamers van de Grote Piramide op elkaar (in dezelfde orde van grootte), dan zien we dat beiden exact samenvallen. We kunnen hieruit concluderen dat de piramidebouwers dus ook kennis hadden van de chakra’s.

Doorsnede grote piramide

De bovenste kamer (genaamd de Koningskamer) komt overeen met de thalamus. Deze centrale hersenkern speelt een centrale rol in het proces van bewustwording. Aan de achterkant gaat de thalamus over in de epifyse, ook wel pijnappelklier genoemd. De epifyse stuurt onder andere ons slaap/waakritme aan. Deze chakra wordt doorgaans aangeduid als het ‘derde oog’ of Ajna in het Sanskriet. De in- en uitgang van deze chakra liggen horizontaal. We kunnen de Grote Galerij beschouwen als de verbinding tussen de twee uitwaarts gerichte ogen en het derde ‘oog’, dat inwaarts is gericht (om zo contact te maken met het Grotere Geheel). Het oogchakra stelt ons in staat om te zien (lees: inzien en doorzien).

De middelste kamer (genaamd de Koninginnekamer) komt overeen met de hypofyse, wat letterlijk hersenaanhangsel betekent. De hypofyse stuurt in feite alle andere endocriene klieren aan. Om deze centrale aanstuurpositie van de hypofyse weer te geven ligt de Koninginnekamer exact in het midden van de Grote Piramide. Dit chakra wordt doorgaans aangeduid als kruin- of kroonchahra, of Sahasrara in het Sanskriet. De in- en uitgang van deze chakra liggen verticaal. Via onze kruin dringen de Cosmische energieën (van boven) onze schedel binnen om uiteindelijk de hypofyse te activeren. Als energie-ingang ligt de kroonchakra boven het oogchakra, maar fysiologisch is het net andersom. Velen gaan daarmee de fout in, maar dat is onnodig, wanneer we bij de chakra’s de nadruk leggen op waar de energieën het fysieke lichaam ingaan. Het kruinchakra stelt ons in staat om te weten (lees: intuïtief weten).

Als derde is er nog een soort kelderkamer onder de Grote Piramide. Deze komt overeen met de thyroïd of schildklier, gelegen aan de voorzijde van de hals, voor het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan. Dit is de halschakra, ook wel keelchakra genoemd, of Vishuddi in het Sanskriet. De in- en uitgang van deze chakra liggen horizontaal. Het halschakra stelt ons in staat om onszelf te uiten.

Wil je hier meer van weten, lees dan even de twaalf A5-bladzijden van het achtste hoofdstuk in het gratis online e-boek ‘Ontsnappen uit Plato’s grot’. Voor nu kunnen we constateren dat de piramidebouwers naast Pi, Phi, de lichtsnelheid, de afmetingen van Terra en de precessiecyclus, dus ook kennis hadden van de (bovenste) endocriene klieren.

Ook deze keer heb ik niet alles helemaal zelf hoeven te bedenken. Ik werd via een opmerkzame lezer (bedankt Peter!) getipt over het werk van Gary Osborn. In zijn werk beschouwt Gary de epifyse, de hypofyse en de thalamus als een drie-éénheid. In plaats van de thalamus neemt voor mij de thyroïd de derde positie in, precies zoals dit wordt weergegeven via de kelderkamer onder de Grote Piramide. De liefhebbers raad ik echter ten zeerste aan ook kennis te nemen van het werk van Gary Osborn (link).

Johan Oldenkamp 

Naschrift (gelijktijdig gepubliceerd):

.

Ik heb me hogelijk verbaasd over enkele reacties (op de diverse fora) die de video’s van de Klok van Gizeh hebben losgemaakt. Sommigen beweren dat ik net doe alsof ik alles helemaal zelf heb ontdekt, terwijl ik zowel in het pdf-bestand als in het nawoord van mijn boek expliciet mijn bronnen noem en bedank.

Dat (slapende) academici (en journalisten) moeite hebben om te accepteren dat de Gizeh-bouwwerken gemaakt zijn door een hoogontwikkelde beschaving ver voordat onze huidige beschaving begon, daar kan ik wel een beetje inkomen. Want voor wie dat wel durft te accepteren, is het hek van de dam, en begint het hele kaartenhuis van wetenschappelijke ‘waarheden’ in te storten. Dat is natuurlijk niet zo fijn, wanneer jouw status aan dat kaartenhuis is opgehangen.

Waar ik minder begrip voor op kan brengen zijn zogenaamde wakkeren die menen mij te kunnen be- of veroordelen. Daarnaast zijn er zogenaamde wakkeren die in al hun alwetendheid menen te ween dat de Gizeh-klok allang bekend zou zijn. Wat zij blijkbaar even over het hoofd zien is de combinatie met zowel de verklaring voor de precessie-cyclus, als de exacte timing ervan. De Klok van Gizeh integreert dat in een geheel, en dat is echt nog nooit eerder vertoond en beschreven. Wie dat anders ziet, wordt met klem verzocht mij daarover even een linkje of iets dergelijks te sturen.

Een dergelijke ‘wakkere’ alweter vinden we ook in de nieuwsredactie van een veelbezochte ‘onthullende’ website, die overigens al jaren mijn werk boycot. Ik ga hier geen namen noemen, maar moeilijk is het niet om dit te raden. Het is diezelfde redactie die alleen maar nieuws ‘onthult’ nadat het een voldongen feit is geworden, om dan met een kinderachtig ‘Zie je wel, dat hebben wij altijd al gezegd’ proberen te verhullen dat ze vooraf nooit kleur durven te bekennen (zoals bijvoorbeeld over de komeet Elenin).

Om dit soort ‘wakkeren’ te helpen met het ontwaken uit hun zelfhypnose heb ik gisteren opgeroepen om mij te vertellen wat de betekenis is van de kamers in de Grote Piramide (link). Het betreffende redactielid heb ik zelfs een persoonlijk bericht via de email gestuurd. Wellicht verbaast het jou, mijn waarde lezer, evenmin als mij dat het daarna oorverdovend stil is gebleven.

Het gaat er nu om dat we gezamenlijk optrekken, om zo gezamenlijk een nieuwe ‘Aarde’ te creëren voor alle levensvormen op, om of in deze bijzondere planeet. Om dat te kunnen doen is het zaak onszelf boven ons ego-niveau te verheffen. Ons ego kan jaloers, betweterig, arrogant, onzeker, schreeuwerig, bot, respectloos, zelfzuchtig of narcistisch reageren (om maar wat voorbeelden te noemen), maar het is aan ons (hogere) zelf of we daarin meegaan. Daar gaat wakker worden nu echt over!

Het is mijn streven om de academische wetenschap te helpen om de transformatie naar een veel ruimer paradigma te maken, en daarmee de gehele samenleving. Dat nieuwe paradigma is naar mijn idee nodig om onze samenwerking rond een nieuwe ‘Aarde’ een stevig fundament te kunnen bieden. Zie jij dat ook zo, help dan mee, op jouw manier en in jouw tempo. Bij voorbaat mijn dank daarvoor.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.