Advertentie

De Kwantum Computer….


De Kwantum Computer..

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De kwantum=computer heeft totaal niets met het computersysteem te maken, waar we tot dusver mee gewerkt hebben. De kwantum-computer is gelinkt aan je bewustzijn en opent een hele nieuwe wereld, die niets met de oude wereld te maken heeft. Deze computer wordt in stand gehouden door de hoogste dimensionale aspecten en wezens in het multiversum. Vanaf de 6de dimensionale dichtheid, zit je in de energie van pure liefde en dat houdt in, dat alle negativiteit hier volledig is uitgefilterd, en het daarin dus niet langer nog enig bestaansrecht heeft.

In het kwantum bewustzijn is het heel goed mogelijk, om meerdere tijdlijnen naast elkaar te laten functioneren. De mensheid op aarde staat voor een hele belangrijke keuze, namelijk welke tijdlijn ze gaan kiezen. Dit kan per persoon verschillen. De kwantum computer is een systeem, dat volledig transparant is en alles en iedereen 100% registreert. Hierdoor kan het nooit gehackt worden. Iedereen met een hoog bewustzijn heeft toegang tot dit veld. De antwoorden op alle maar denkbare vragen liggen daarin opgeslagen. Het is al werkzaam vanaf het moment, dat de eerste molecuul in het universum werd geschapen en bestaat uit pure energie, die zowel ten goede als ook ten kwade ingezet kan worden.

Iedereen in het Vedische tijdperk was ermee verbonden en gaf ze daarmee toegang tot alle energieën. Dit geldt dus zowel voor die van het licht, als die van het duister. De machthebbers achter de schermen, hebben deze kwantumcomputer ingezet om de controle over de mensheid te verkrijgen. Om dit te kunnen bereiken hebben ze heel bewust de snelheid van ons denken weten te vertragen. Dit kregen ze voor elkaar door ons denken te transformeren met behulp van:

  • De door hun ingevoerde religies (Jodendom, Christendom ,Islam en Hindoeïsme), waarin zij de mensheid wijs hebben gemaakt, dat men God alleen via de priesters kon bereiken
  • Trauma gecreëerd, door het offeren van kinderen
  • De invoering van het schoolsysteem
  • Het verwijderen van het handmatige schrijven, om deze te vervangen door een computer
  • De energie uit ons voedsel verwijdert d.m.v. genetisch gemanipuleerde gewassen
  • Seks, waarmee liefde verdween, en mensen vatbaar voor lust werden gemaakt

Hierdoor vond er een val in ons bewustzijn plaats en ontstond de matrix, die ons gedurende duizenden jaren heeft gevangen gehouden. We waren niet langer in staat, om nog contact te maken met het kwantum-bewustzijnsveld en kwamen uiteindelijk in de 3de dimensionele dichtheid terecht, in een kopie van de echte wereld. We zijn daarin massaal onder hypnose gebracht, en gingen geloven dat dit onze echte realiteit was. Deze werd vervolgens onbewust door onszelf in stand gehouden m.b.v. de scheppingskracht, die wij mensen in ons meedragen.

Een ‘kwantum-reset’…
Het ‘kwantum financiële systeem, is slechts een heel klein onderdeel van de kwantumcomputer, waarin wij mensen opereren. Daarnaast beschikken we over geheugensystemen op zowel cellulair, mentaal, fysiek als emotioneel niveau. Dit zit weer gelinkt aan een veel groter geheugensysteem, namelijk het kwantum bewustzijn. Op basis van de kennis afkomstig uit deze kwantumcomputer, zijn de computers in onze kunstmatige wereld ontwikkeld. Alles wat nodig was voor de ‘Quantum Financial Reset’, is een jaar geleden reeds geactiveerd.

Al het beschikbare goud hier op aarde, heeft een serienummer en is in de kwantumcomputer opgeslagen. Die serienummers zijn op hun beurt gekoppeld aan certificaten, waar we als mensheid opnieuw beschikking over gaan krijgen. De ‘Grote Reset’ van Klaus Schwab, heeft op geen enkele wijze toegang tot dit systeem. Zij proberen de Quantum Financial Reset te voorkomen met hun eigen ‘Grote Reset’. Dit zal ze niet gaan lukken als we als mensheid gezamenlijk gaan opstaan, dat we nu wereldwijd meer en meer zien gebeuren.

Canada was het eerste land waar dit duidelijk zichtbaar werd, en andere landen volgen. Het is de waarheid, met betrekking tot onze èchte geschiedenis, die ons zal gaan bevrijden. Het kwantum financiële systeem, zal binnenkort naar buiten komen met een eigen crypto. Deze is tot op heden niet bekend gemaakt. Alle crypto’s, die, op wat voor wijze ook gelinkt zitten aan de Centrale Banken, zijn straks niets meer waard dan gebakken lucht, dus ben alert. Deze Centrale Banken zijn verbonden met de Elite/ Cabal, die het licht op aarde proberen te verdrijven.

Op Bitcoin lijken ze geen invloed uit te kunnen oefenen en is de reden, dat je al verscheidene landen zoals bijv. El Salvador ziet overstappen op Bitcoin, om zich los te koppelen van de criminele Federal Reserve. De Quantum Financial Reset is de Goddelijke reset. Deze is heel simpel, het registreert wat er binnenkomt en wat er wordt uitgehaald, en hanteert het gewoonterecht voor de gewone mens zoals jij en ik.

Het duister is gecompliceerd.
Ze hebben ceremonies voor alles wat ze doen. Het wordt tijd, dat we de geheime genootschappen, met als belangrijkste genootschap de ‘Vrijmetselaars’, iets beter onder de loep nemen. De hoogste lagen bestaan uit reptielen, die samenwerken met de ‘Priesters’ achter de schermen. Hun thuisbasis maakt deel uit van het sterrenstelsel Orion. Ze hanteren een hiërarchisch systeem en dit zie je in allerlei facetten terug. (HIER) De verschillende lagen of rangen zijn volledig gesegmenteerd, wat inhoudt, dat de mensen uit een bepaalde laag, niets weten van de laag, die boven hun ligt.

Het vormt dus een piramide met een ‘Alziend Oog’ aan top. De onderste lagen bestaan over het algemeen uit goedwillende ambachtsmensen, die zich van geen kwaad bewust zijn wat er in de lagen boven hun afspeelt. Iedere laag heeft zijn eigen eed van geheimhouding. Wordt deze overschreden, met name in de hogere lagen, dan bekoop je dit veelal met de dood. Je geeft je namelijk vanaf de eedaflegging volledig over aan de orde.

Tijdens deze gebeurtenis ben je geblinddoekt, en draag je een strop rond je nek. Hierbij zweer je trouw aan de orde. En zit je er eenmaal in, je kunt er nooit meer uit. Zowel mannen als vrouwen kunnen worden toegelaten aan de orde. De hogere lagen zijn de gezichten achter de DeepState. De leden van deze genootschappen, vallen onder hele andere wetten en regels dan wij mensen. Dit maakt ze in hun ogen onaantastbaar.

In alle landen kom je hun onafhankelijke landelijke organisaties tegen, die ‘Grootloges’ worden genoemd. De eerste werd gevormd in 1717, in Engeland. De rituelen en regels zijn toen vastgelegd, en worden tot op de dag van vandaag gehanteerd. Eén van de bekendste vrijmetselaars was ‘Albert Pike’. Hij wond er geen doekjes om dat ‘Lucifer’ hun god was, die zal terugkeren op aarde als de ‘antichristelijke Messias’. Pike was oprichter van de ‘Ku Klux Klan’, generaal van de burgeroorlog, en had vele moorden op zijn geweten, waaronder vermoedelijk een president.

De symbolen van de Vrijmetselarij en het Satanisme vertonen opvallende gelijkenissen.

Alle genootschappen drijven op leugens en misleiding; hoe groter je leugens, des te hoger je rang. Zo goed als iedereen, die is doorgebroken aan de top in de politiek; justitie; media; het bedrijfsleven; de muziekwereld; sportwereld; filmwereld; etc. maakt deel uit van deze genootschappen, anders zullen ze je niet toelaten. Ze houden elkaar namelijk allemaal de hand boven het hoofd. Ze communiceren via geheime symboliek, zoals je hieronder kunt zien. Het zijn hun ‘symbolen’, die over de wereld regeren, niet de woorden en de wetten. De genootschappen houden de waarheid verborgen, maar diezelfde symboliek zal hun ondergang worden.

De originele Bijbel, blijkt uit 777 boeken te bestaan. Hierin staan alle tijdlijnen van alles en iedereen beschreven. Deze, lagen verborgen onder het Vaticaan, en worden momenteel bestudeerd door de vrijheidsstrijders. De Vrijmetselaars, hebben op 1 boek na, alle boeken met de tijdlijnen, waarin zij zullen verliezen, verwijderd. Hiermee, hoopten ze de mensheid te kunnen overtuigen, dat zij de grote winnaar zouden zijn, en daarmee dus superieur aan de mens. Hun licht, is de duisternis. Het staat symbool voor het geheime geloof, namelijk het ‘Satanisme’.

Als mensheid hebben we altijd een individuele keuze.
Kies je voor hebzucht, macht, lust e.d. dan beland je in het duister. Kies je voor welvaart voor iedereen, dan zit je aan de kant van het licht. Dan zal er altijd meer dan genoeg zijn, voor iedereen. Het gaat hier dus niet over overvloed, daar kwam ik pas recent achter. Het ‘creëren van overvloed’ is een valstrik van de ‘New Age’, om mensen aan een lijntje te kunnen houden. Degenen die met overvloed aan de slag gaan, hebben over het algemeen niets, dus hun uitgangspunt om ermee aan de slag te gaan, komt voort uit een tekort.

En vraag je in zo’n situatie om overvloed, dan houd jij je situatie van ‘te kort’ in stand. Dit is de reden, waarom ‘New Age’ documentaires als ‘The Secret’, eerder een verslechtering dan een verbetering teweeg brachten. We dienen dus te streven naar een ‘Goddelijke welvaart’. We worden belazerd met taal omdat we niet langer op de hoogte zijn van de ware betekenis van woorden. Deze kunnen ons zowel gevangen houden, als ook bevrijden. Dit is in het Engels veel duidelijker aantoonbaar dan in het Nederlands. Wanneer je bijv. wordt aangehouden, of tijdens een rechtszitting e.d. wordt gevraagd : “Do you under-stand” , en je beantwoord deze vraag met  “Ja”, dan onderwerp jij je aan het systeem, je staat dan onder het systeem.

Een ander voorbeeld is, wanneer je een contract moet tekenen en je tussen neus en lippen wordt gevraagd even een pen te pakken voor degene die het contract opmaakt en je geeft daaraan gehoor, onderwerp jij je aan het systeem. Iedere bankier of advocaat is daarvan op de hoogte. In het ‘evangelie van Paulus’, staan de regels hoe je met iemand dient te onderhandelen, stuk voor stuk, beschreven.

Ben dus te allen tijde bewust met wie je spreekt, en voel of het resoneert met je hart of niet. Door onze soevereiniteit terug te claimen, kunnen al deze contracten worden ontbonden. In de Engelse vertaling van de Bijbel zul je het woord ‘hu-man’, dat wij in het Nederlands vertalen als mens, niet tegenkomen. Wel lees je over old-man en new-man. Het woord hu-man zet de mens in de aller laagste rangorde, nog onder het dierenrijk.

Humanitaire hulp is verbonden aan een internationaal convenant, dat je vastbindt aan het systeem van de Cabal. Ben dus uiterst alert, wanneer het gaat om humanitaire projecten. Momenteel wordt het financiële systeem gezuiverd met behulp van de kwantumcomputer. Pas als dit voltooid is, zullen wij toegang gaan krijgen. Het is in ons eigen belang dat dit grondig gebeurt, om te voorkomen, dat het opnieuw in foute handen zal komen te vallen.

Uit deze zuivering ontstaan de verschillende tijdlijnen. Iedereen is vrij in het kiezen van een tijdlijn. De positieve tijdlijnen brengen je terug naar de 5de dimensionele dichtheid of hoger. De negatieve maken je tot slaaf. Om in de positieve te komen, zul je volledig voor jezelf moeten opkomen, en je dus niet langer laten beïnvloeden door het systeem, familie, vrienden of kennissen. We kunnen dit proces versnellen, door ons er volledig aan over te geven.

Verzet je dus niet langer en laat de wereld om je heen los.
Want hoe meer jij je daaraan blijft vastklampen, des te zwaarder het zal worden. De oorlog waarin we ons momenteel bevinden heeft niets te maken met politiek. Het is een spirituele oorlog om onze ziel, die je laat kiezen tussen het licht en het duister. Dit, staat letterlijk beschreven in de huidige versie van de bijbel. We worden continu uitgedaagd om ons naar een negatieve andere tijdlijn te trekken.

Hieruit kun je opmaken dat de echte ‘Antichrist’ binnen in onszelf zit. Iedere keer wanneer je iets doet dat niet uit de Goddelijke tijdlijn komt, bijvoorbeeld je liegt, je kiest voor geld in plaats van voor liefde, je wordt bevangen door lust e.d. dan wordt dit geregistreerd door het ‘Christus Bewustzijn’, oftewel de fotongordel waar we momenteel doorheen schuiven. Je zult de 5de dimensionele dichtheid dus nooit en te nimmer bereiken, wanneer je weigert aan jezelf te werken. Alles uit deze 3de dimensionele dichtheid moet je durven loslaten. Dit heeft niets met een religie te maken, want alle religies, geen één uitgezonderd, leiden je terug naar het duister.

Onze huidige kalender klopt al eeuwen niet meer. Het oorspronkelijke jaar bestond uit 10 maanden. Twee Romeinse keizers, Augustus en Julius, vonden het nodig om een nieuwe maand naar hun vernoemd, aan het jaar toe te voegen. Dit werden de maanden juli en augustus. September, oktober en november waren zoals hun naam het ook aangeeft, voorheen de 7de, 8ste en 9de maand.

Het ‘Montauk Project’..
Een andere oorzaak die onze kalender flink verstoord heef, is het ‘Montauk Project’ uit 1983, waarin de tijd/ruimte verstoord raakte. Dit had tot gevolg, dat onze oorspronkelijke tijdlijn is verdwenen. Het Montauk Project is misschien wel een van de best bewaakte geheime overheidsprojecten, die ooit hebben bestaan. Theorieën over het tijdreizenonderzoeksprogramma van de Amerikaanse regering van het Montauk-project, kruisen met meerdere vermeende geheime overheidsprogramma’s. Een van die programma’s, was het ‘Philadelphia Experiment’, waarbij in 1943 een heel slagschip van de ‘Philadelphia Naval Shipyard’ zou zijn verdwenen.

De portalen die bij deze projecten geopend zijn, staan nog steeds open, omdat men niet weet hoe ze deze kunnen sluiten. Dit is de reden, dat het portaal, wat volgens de Maya profetie op 21 december 2012 geopend zou worden wel klopte, maar is verschoven. Niemand weet de exacte datum wanneer het nu gaat plaatsvinden, maar alles wat er momenteel wereldwijd aan het plaatsvinden is, wijst erop, dat het nu niet lang meer zal duren. Het duister kan onmogelijk overleven in het licht.

Een aardedonkere kamer kan verlicht worden met een enkele lucifer. Het licht kan echter nooit verdreven worden door een sprankje duisternis. En omdat het duister hier op aarde ziet, dat het licht aan de winnende hand is, proberen ze de mensheid te misleiden via de media. Deze blijft kost wat kost volharden in zijn enorme leugens, dat de ‘World Economic Forum’ de grote winnaars zijn.

Ze gebruiken hierbij dezelfde terminologie als de vrijheidsstrijders om mensen op een dwaalspoor te brengen. Dit geld voor ook voor getallen. In het Hebreeuws vertegenwoordigen alle getallen een woord. De Hebreeuws taal behoort tot een van de oudste talen, en werd gesproken door de Egyptische farao’s die niet afkomstig waren van aarde.

Het werd dus al gebruikt voordat de Joden het als taal overnamen. Bij 666 denken we aan een duivels getal maar wanneer je de 3 zessen bij elkaar optelt, krijg je het getal 18. Dit is in het Hebreeuws ‘Chai’, het getal dat ‘Leven’ vertegenwoordigt. Het getal 13, heeft door de Hollywood film ‘Friday the 13th’ een volledig foute betekenis gekregen, waarbij iedereen aan onheil denkt. In vliegtuigen ontbreekt het stoelnummer 13. In torenflats ontbreekt de 13de verdieping.

Het getal 13 vertegenwoordigt echter in het Hebreeuws het woord ‘Ahava’, dat ‘Liefde’ betekent. Dus ook hier wordt duidelijk hoe groot de misleiding is..! Deze zelfde criminelen, de ontwikkelaars van de vaccins, dat in werkelijkheid helemaal geen vaccinaties zijn, komen nu zelfs uit met hun eigen ‘Medbeds’. Ze zeggen centra in bestaande ziekenhuizen op te gaan richten met medbedden. Ze focussen hierbij met name op de groep niet- gevaccineerden van wie ze nog geen DNA hebben.

Van sterrenlicht tot sterrenstof..! En andersom.. De creatie van de mens en zijn creatieve talenten. Voortkomend uit het DNA, dat veel minder materieel is, dan tot nu toe aangenomen..! Feitelijk ben je stoffelijk licht..!

Ze willen je ervan overtuigen, dat wil je verjongen en volledig geheeld worden, het nodig is om je DNA af te staan, omdat dit nodig zou zijn om je lichaam van binnen en van buiten te wassen. De echte reden is, dat ze je daarmee willen ontdoen van je oorspronkelijke Goddelijke programmering, en er een nieuwe, door hun ontwikkelde, voor in de plaats te zetten. Ze proberen hiermee te voorkomen, dat je DNA contact maakt met het RNA, waarmee het in slaap gebrachte DNA weer geactiveerd gaat worden. Dit is hetzelfde wat de vaccinaties hebben veroorzaakt.

Er gaan binnenkort duizenden nieuwe medische patenten vrijkomen, die ons kunnen helen en verjongen, waarbij helemaal geen DNA hoeft te worden afgestaan. En wanneer we gaan beseffen wat de kwantum computer daadwerkelijk is, zullen we gaan inzien dat we in staat zijn onze lichamen zelf weer in een gezonde staat terug te brengen. Een prachtige oefening om dit dagelijks gedurende 30 minuten te trainen, is de volgende:

Ga rustig en ontspannen liggen in een ruimte
waar je niet gestoord wordt.

Ontspan je lichaam en check of je armen,
benen en hoofd een comfortabele houding hebben.

Probeer nu zonder te bewegen, maar puur met wilskracht,
meer bloed naar je handpalm te sturen,
dan naar de andere delen in je lichaam.

En lukt dit niet meteen, probeer het opnieuw,
totdat je een licht tintelend gevoel krijgt
in de vingers van de hand,
waar je het bloed naar toe hebt gestuurd.

Stuur het vervolgens van de ene naar de andere hand,
en vervolgens naar je voeten.

Lukt dat, dan kun je het ook naar je hersenen sturen,
waarmee die extra energie zullen krijgen.

Vervolgens kun je energie naar alle delen in je lichaam brengen,
waar verbetering gewenst is.

De machthebbers achter de schermen hebben onze heerschappij over de aarde gestolen, en we dienen deze weer te herstellen. Wij mensen zijn de ‘Trustees’ van de aarde. Goddelijkheid kan op geen enkele wijze worden gekocht, verkocht, verhandeld of geruild worden. Het moment dat jij je dat goed realiseert, is het moment, dat jij je soevereiniteit terugneemt. Ontkoppel je van je IPhone en durf weer te voelen wie jij bent. Durf in het diepe te springen en alles los te laten wat niet langer bij je past. Realiseer je, dat jij en niemand anders, de schepper bent van je eigen realiteit. Dus neem de touwtjes weer in handen en ga vol vertrouwen de toekomst tegemoet…..

 

Harriet Algra

febr. 2022 | totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

https://youtu.be/7Eeo-82Eac8

The Charlie Ward Insiders Club 12 februari 2022

crowdcast.io/e/alex-collier-webinar-151

goodreads.com/book/show/5023211-the-smoky-god-or-a-voyage-to-the-inner-world

mysteriesrunsolved.com/2021/01/the-montauk-project.html

facts-about-time-travel-and-the-montauk-project/jacob-shelton

‘De energie van het leven’ Vladimir Megre