Advertentie

Evolutie of Devolutie..??


x
x

2022 ©Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Nu we langzaamaan de 5de dimensionele dichtheid gaan betreden, vereist dit, dat ons vermogen zich aanpast aan de werkelijkheid daar. Er heersen andere energieën, een andere maatsoort, een andere ruimte en een andere manifestatie van tijd. Deze kunnen pas worden waargenomen wanneer we in een hoger bewustzijn komen wat zal inhouden dat we op een hogere trilling/frequentie gaan functioneren. Het is hetzelfde verschijnsel als in de kwantumfysica. Als er genoeg energie is, kan een elektron een sprong maken naar een ‘hogere’ baan. Als er te weinig energie aanwezig is kan het een tijdje op een iets hoger en relatief stabiel niveau blijven.

Maar op een gegeven moment wordt de overtollige energie als foton uitgezonden en keert het elektron terug naar waar het begon, naar de veilige baan waar het oorspronkelijk op zat. De menselijke samenleving is aan het veranderen van ‘hebben’ naar ‘voelen’. Gevoelens van  bezit, egoïsme, competitie en geweld zijn aan het veranderen en worden vervangen door zuivere, positieve emoties en gevoelens gebaseerd op Liefde, onbaatzuchtigheid en compassie. Ieder mens hier op aarde wordt momenteel uitgenodigd om deel te nemen aan deze gigantische transformatie, die zal leiden naar een prachtige toekomst van licht, spiritualiteit, overvloed en hoop.

De tijd, blokkerende overtuiging..
Onze fysieke wereld wordt gekenmerkt door drie ruimtelijke dimensies (heden, verleden en toekomst) die schijnbaar afgezonderd zijn door tijd. In werkelijkheid en volgens de wetten van de relativiteit werken ruimte en tijd samen. Want wanneer er naar een andere planeet wordt gereisd, gebeurt dit niet door de kosmische tijd ertussen te overbruggen, zoals gewoon is in het fysieke vlak.

Het reizen gaat via portalen die als het ware alle planeten en universa met elkaar verbindt. In het echt bestaat er helemaal geen lege ‘ruimte’ tussen de verschillende hemellichamen. De 3de dimensie is erg verdikt en maakt dat de dualiteit daarin het sterkste is vertegenwoordigd. Zowel het licht als het duister zijn gelijkwaardig aanwezig. Degenen die zich vastklampen aan angst, hebben een veiligheidssysteem gecreëerd wat hen een vals gevoel van zekerheid geeft.

De 3de dimensie wordt geregeerd door de rationele mind. De meeste mensen hebben hun gevoel uitgeschakeld; hierdoor zijn het bewustzijn en de spirituele keuzemogelijkheden behoorlijk afgenomen. Als gevolg van angst en misbruik, en doordat zij zich niet langer bewust zijn van hun eigen scheppingskracht, opereert het verstand vanuit een beperking in plaats vanuit mogelijkheden en kansen.

Door ons van dát proces bewust te worden, zijn we in staat om ons te bevrijden uit deze onderliggende patronen en kunnen we beginnen met de reconstructie en de herinnering van wie we werkelijk zijn. Omdat we wéten, diep van binnen voélen, dat het er is. In de 4de dimensionele dichtheid neem jij je vermogen om te kiezen terug, omdat je terugkeert in het Eeuwige NU waar gisteren niet langer invloed heeft op morgen.

Wetten nemen andere vormen aan in de hogere vlakken.
Hier zal zich alles onmiddellijk manifesteren waar je aan denkt en dat dwingt je om bewust te gaan leven. Je beweegt je hierbij voortdurend richting balans en het opnieuw uitlijnen. Zo is in de 8ste dimensionele dichtheid wat zich toont als rotsen in werkelijkheid metaal. Deze verschijnselen kun je niet verklaren door alleen maar de natuurkundige wetten van het materiële vlak toe te passen, om de simpele reden dat de verschillen te groot zijn.

In het astrale veld waar we nu naar toe aan het schuiven zijn, is de trillingsfrequentie van een ding, wezen of verschijnsel het belangrijkste. Daar kun je niet vals spelen zoals hier in het fysieke vlak omdat je persoonlijke trillingsfrequentie je onmiddellijk zal verraden. Je kunt dus nooit toegang verkrijgen tot frequenties die hoger zijn dan jijzelf.

Voorstanders van de ‘Platte Aarde’-beweging zijn overtuigd van hun gelijk, omdat ze niet in staat zijn de sprong te maken van het fysieke vlak van de 3de dimensionele dichtheid naar het etherische vlak van de 4de dimensionele. En als je die sprong niet kunt maken ‘stol’ je naar drie dimensies of zelfs lager dan dat.

Hetzelfde fenomeen zie je ook terug in bijvoorbeeld de medische wereld waar mensen steeds zieker en zwakker worden; en het huidige schoolsysteem waar mensen alsmaar dommer worden gemaakt..! We bewegen van 3D naar 4D door de variabele ‘tijd’ te beschouwen als één met ruimte, dat wil zeggen 3D+ 1D. Maar mensen die vastzitten in de 3D, zien slecht twee ruimtelijke dimensies waaraan ze tijd toevoegen, dus 2D + 1D. Hierdoor krijg je de neiging om alles in zwart en wit te verdelen, maar in werkelijkheid zijn er overal overgangszones.

Met de wereldwijde Covid-19-lockdowns begin 2020, brak er een overgangsperiode aan naar het hogere etherische vlak 4D. Hiermee ontstond een scheiding tussen de bevolking. De ene groep is aan het ascenderen naar een hogere trilling, hetgeen automatisch tot gevolg heeft, dat het waarnemingsvermogen steeds verder toeneemt. Daar is spiritualiteit en gezondheid voor nodig en het besef dat jij en niemand anders de schepper bent van je eigen realiteit.

Hier tegenover staat een groep die zich verzet tegen de stijging van de energie. Zij volgen het systeem wat er op gericht is om ze ziek te maken. Zij scheiden zich af van de  hogere frequenties, om de trillingsfrequentie te kunnen behouden, waaraan ze gewend zijn en zijn in staat tot verwerpelijke, grove en zelfs onlogische daden, als gevolg van de verlaging van hun persoonlijke trillingsfrequentie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vaccinaties; chemotherapie; bestraling; Ritalin; de alsmaar voller wordende pillendozen e.d. die hen in 3D of zelfs lager houdt..!

Ieder mens is uniek en vertegenwoordigt zijn eigen unieke kleur net als zijn eigen unieke DNA. Er bestaat niemand met exact dezelfde kleur of DNA als jijzelf. Hoe flexibeler jij je opstelt, hoe eenvoudiger de sprong naar de hogere dimensies zal worden. Bij de slapers zie je alle kleur verdwijnen. De gangbare trends in mode, interieur, auto’s etc zijn voornamelijk wit, zwart, bruin en grijze tinten. De slapers zijn allemaal volgers die hun persoonlijke kleur volledig hebben losgelaten.

Als gevolg daarvan zijn ze aan het ‘devalueren’ en zullen gaandeweg verdwijnen uit deze realiteit, zoals je nu al kunt waarnemen nu de oversterfte steeds duidelijker in beeld komt. Het wordt ineens ook begrijpelijk, waarom autisme zo vaak voorkomt bij gevaccineerden. Eén van de meest herkenbare kenmerken bij autisten is dat ze moeite hebben met veranderingen. De invoer van vaccinaties die eind jaren tachtig flink vorm begon te krijgen, was dus een hele bewuste agenda om het mensen zo moeilijk mogelijk te maken door te kunnen stromen naar de hogere dimensies; het blokkeren/bemoeilijken van bewustzijnsgroei.

Ook de ‘Codex Alimentarius’ die de natuurlijke geneeswijzen steeds meer aan banden legde is daar een belangrijk onderdeel van. Mensen verbinden zich op basis van verwantschap; dit is een universele wet. Mensen die wakker zijn of worden en dus 4D hebben bereikt of daar dichtbij zijn, trekken mensen aan die dezelfde aspiraties hebben. Zij verheffen zich op hun beurt geleidelijk, door te luisteren naar bepaalde spirituele methoden en technieken die hun getoond worden en deze beoefenen totdat ze zelf 4D hebben bereikt. Dit proces zal tot gevolg hebben dat mensen terug gaan keren in hun zielengroep, wat hun èchte familie is.

‘Complotdenker’ en ‘Wappie’ zijn tekenen aan de wand..
De slapers beschouwen de ‘wakkeren’ als de complotdenkers, omdat wij hun waarheid niet kunnen zien. Zij zijn niet in staat om naar uitleg te luisteren. Wat je ook zegt, toont of demonstreert, het wordt bij voorbaat al verworpen. Zij zijn zoals ik al aangaf ‘volgers’ en doen dus geen eigen onderzoek. Ze volgen blindelings de media en de overheid en zitten vaak verstrikt in dogma’s van religie en/of wetenschap. Cognitieve dissonantie is het gereedschap waarmee hun geesten reflex geven op ‘bedreigingen’ van diepere waarheden.

Het heeft dus niet alleen met domheid te maken, maar ook en vooral met onwetendheid. Zij kennen de basisprincipes van de kwantumfysica niet, die ons doen begrijpen hoe energie op dat niveau wordt doorgegeven. Zij stellen zich elektronen voor als bolletjes materie, waarbij ze doorgaan met het uiten van hun scepsis over velden en hun inherente werkelijkheid. Zij willen de kwantumwereld oplossen met behulp van kennis en begrippen uit het fysieke vlak.

Het gebrek aan kennis over wat energie echt betekent, dwingt hen dus terug naar het mechanisme, naar de principes van de klassieke Newtoniaanse mechanica die al 400 jaar oud zijn. En wanneer we even terug keren bij de voorstanders van de ‘Platte aarde’; zij kunnen zover gaan, dat ze toegeven niets te weten van wetenschappen zoals astronomie, natuurkunde en biologie, maar toch de hele wereld met de grootst mogelijke zekerheid vertellen dat het idee van een ronde aarde volkomen onjuist is. Ze maken gebruik van allerlei overtuigende experimenten en demonstraties, waarmee zij degenen die niet goed zijn voorbereid, kunnen afleiden. Dit gebeurt met name op het mentale vlak. En worden ze geconfronteerd met onweerlegbaar bewijs, dan zullen ze simpelweg beweren dat dat niet waar is.

Fysiek, mentaal en spiritueel bewust-zijn.

Een prachtig voorbeeld hoe een waarneming vervormt door een hogere energie is een wiel dat zo snel ronddraait, dat je je niet langer in staat bent om de spaken waar te nemen. Op een gegeven moment vindt er een vervorming plaats waarbij het lijkt dat het wiel de andere kant opdraait alsof het achteruit gaat. Het is een dynamisch aspect wat niet echt is, maar wel echt lijkt!
Zulke misvattingen ontstaan door een gebrek aan individueel onderzoek. Het heeft te maken met gebrek aan onderwijs en individuele opleiding en algemene kennis. Het onderwijssysteem draagt daaraan bij omdat het veel te eenzijdig is en echt diepgaand onderzoek tegenwerkt.

Een groot deel van de bevolking is momenteel bezig te evolueren.
Met de disclosure zal alles heel snel gaan veranderen op deze planeet omdat daarmee onze herinnering zal terugkeren die duidelijk maakt hoezeer we zijn verbonden met de sterren. We worden steeds verfijnder in ons denken. We hebben een intelligent en gezond verstand en streven naar een hoger bewustzijn. Degenen die daar niet toe in staat zijn, zullen automatisch afdalen naar een lager niveau, dus 2D, omdat zij zich steeds moeilijker in de nieuwe frequenties zullen kunnen handhaven. De kloof tussen beide groepen zal binnenkort zo groot worden dat een splitsing tussen beide groepen onvermijdelijk gaat worden.

Dit is hetzelfde fenomeen als wat ik heb beschreven in mijn artikel over de Binnenaarde. (HIER) Deze splitsing in de huidige realiteit zal plaatsvinden wanneer we de 5de dimensionele dichtheid gaan bereiken. Dit zal ons volledig onzichtbaar maken voor de achterblijvers. Onze kinderen, met name de groep van 0 tot 7 jaar die het contact met de echte wereld nog niet zijn kwijtgeraakt en veelal afkomstig zijn uit de hogere dimensies, zullen onze voorlopers zijn.

Zij kunnen straks ineens in het niets verdwijnen om even later weer tevoorschijn te komen. En raak dus niet in paniek wanneer je kind ineens verdwijnt want we leven hier in een illusie. Het zijn onze kinderen die ons leren hoe we anders kunnen denken. Sta open voor hun instructies want zij zijn onze leraren, niet andersom. Ze hebben het veelal heel moeilijk om als kind hier te moeten leven omdat ze simpelweg niet worden begrepen.

Ze hebben onze bescherming hard nodig. Door ze bijvoorbeeld alleen in een kamertje te laten slapen zijn ze vatbaar voor allerlei negatieve energieën, die erop gericht zijn ze te traumatiseren om ze daarmee van hun belangrijke taak af te houden. Heb je meerdere kinderen laat ze gezamenlijk in een slaapkamer slapen of neem ze bij je in bed wanneer ze last van nachtmerries krijgen.

We moeten stoppen met ze allerlei etiketten op te willen plakken want er is niets mis met ze. Het zijn pure zielen die er bewust voor hebben gekozen hier te incarneren om de mensheid op aarde te helpen evolueren. Het wordt de hoogste tijd dat we ons gaan realiseren dat het onmenselijk voor ze is om uren achter elkaar geconcentreerd in een schoolbank te moeten zitten. Kinderen zijn van nature leergierig maar moeten vrij zijn om zelf te kiezen waar ze aan toe zijn. Dit is de reden dat kinderen op de Anastasia scholen in vaak in staat zijn in 4 jaar lager-, middelbaar en universitair onderwijs met succes af te ronden. (HIER)

Ritalin maakt kinderen dommer..

Taal, dus woorden zijn frequenties en kinderen die weigeren te spreken zijn in staat deze frequenties te lezen en kunnen zien hoe woorden in werkelijkheid vloeken zijn om ons vast te ketenen. Asparger kinderen zijn hele hoge zielen die ons straks de technologie uit de toekomst gaan leveren. Zeg NEE tegen Ritalin.  Dat zijn verslavende middelen die onze kinderen afsnijden van hun levensmissie.

DNA, de menselijke sleutel..
Maar 50% van ons DNA stamt af van onze voorouders. De andere 50% wordt beïnvloed door het milieu, gedachten, levensstijl maar ook door voedsel, klimaat en het leefgebied. Wij zijn dus geen slachtoffers van ons DNA maar zijn in staat tot co-creatie. Nu dat duidelijk wordt is het dus van belang, dat we leren om weer verantwoordelijkheid te nemen voor wie we zijn, wie we willen worden en waar we als mensheid voor kiezen.

Weet je dat de moderne wetenschap er achter komt dat frequenties ons DNA zelfs beïnvloedt..?!?

Positief denken, affirmaties en visualisaties spelen en hele belangrijke rol. Hiermee ben je in staat om je huidige DNA-patroon te overschrijven. DNA is gevoelig voor klank en kan daarmee geactiveerd worden. Dit heb ik in 2015 zelf ondervonden toen ik net in Nederland was teruggekeerd uit Zuid Afrika. Ik woonde een lezing bij van Martijn van Staveren. Vlak voor de pauze zette hij muziek aan dat iets opende in mij wat volledig nieuw was. Mijn tranen begonnen te stromen en bleven stromen.

Vlak voor het einde kreeg ik te horen dat het tijd voor me was om uit mijn schulp tevoorschijn te komen. Toen ik die avond thuiskwam en mijn partner vertelde wat er die avond had plaatsgevonden, brak de emotie pas echt los en ik was niet tot bedaren te brengen. Hele schokgoven aan emoties gingen door me heen. De daarop volgende dagen bleef ik labiel…

Er hoefde maar het minste of geringste te gebeuren of mijn tranen begonnen opnieuw te stromen. Dit werd het begin van mijn schrijverschap. Schrijven helpt mij om te kunnen doorvoelen wat de waarheid is in deze leugenachtige illusie.

Van sterrenlicht tot sterrenstof..! De creatie van de mens en zijn creatieve talenten. Voortkomend uit het DNA, dat veel minder materieel is, dan tot nu toe aangenomen..!

We gebruiken momenteel nog geen 3% van ons DNA waardoor we geen besef hebben van onze ware potentie. Als je bedenkt dat Albert Einstein ongeveer 10% van zijn DNA gebruikte, wordt het duidelijk waar we straks toe in staat zullen zijn wanneer deze weer volledig actief zal worden.

Het grootste deel van het menselijk potentieel sluimert in een slaaptoestand in het onderbewustzijn. Nu de frequenties aan het stijgen zijn probeert het wakker te worden. Dit kan gestimuleerd worden door vibratie, intentie en geluid. Daarmee kunnen codes geactiveerd en vrijgegeven worden in ons DNA RNA.

Het epi-genetisch materiaal ligt opgeslagen in het etherische deel van het DNA wat momenteel niet actief is en door de 3D wetenschap bestempeld wordt als ‘junk-DNA’. Die opvatting is de laatste jaren drastisch aan het veranderen nu Big Farma samen met de DeepState ons DNA wil bezitten, omdat ze geloven dat junk-DNA codes bevat dat duizenden ziekten kan uitroeien die daardoor volledig zouden veranderen.

Deze DNA-codes zijn belangrijk om nog meerdere redenen.
Het helpt ons te herinneren wie we werkelijk zijn, inclusief alle reïncarnaties die we hebben doorleefd. Een andere reden is dat we daarmee gaan ontdekken wat de ware betekenis achter alle sprookjes en mythes, afkomstig van de inheemse bevolking, is. Dit begon te ontwaken met de opkomst van de New Age beweging in de jaren zestig.

De Indiaanse bevolking, de Aboriginals, de drumcultuur, vuurceremonies, klankschalen, didgeridoo’s etc. begonnen daarmee aandacht te krijgen. Deze waren met name in het Westen zo goed als helemaal verborgen gehouden. Want tot dat moment waren het altijd de religies geweest die bepaalden wat ‘God’ is…Hoe meer we over onszelf gaan ontdekken, hoe gemakkelijker het wordt om de richting te bepalen waar we als mens naar toe willen.

Buitenaards ‘gesleutel’ aan het DNA..
Het zal ook aantonen dat we in het verleden zijn bezocht door vele verschillende buitenaardse rassen, waarvan velen aan ons DNA gesleuteld hebben. Zij waren vaak afkomstig uit een hoger bewustzijn dan de mensen op dat moment hadden. We hebben momenteel 2 actieve DNA-strengen maar in het etherische veld liggen nog 10 strengen klaar om geactiveerd te worden . Hiermee zullen we kunnen beschikken over 12 DNA strengen.

Het getal 12 blijft steeds weer terugkeren in onze geschiedenis. Zo had Jezus 12 discipelen; er zijn 12 zaadcellen nodig om de 13de  door te laten om de eicel te bevruchten; de 12 stammen van Israël etc. De 12 is dus een krachtig en magisch getal. Om dit DNA te kunnen activeren zijn er frequentiesleutels nodig. Het Oude Testament beschrijft de sleutels van koning David van Israël.

Hij danste, speelde muziek en zong wat we tegenwoordig kennen als de psalmen uit de bijbel. Deze kunnen niet gesproken maar enkel gezongen worden. Deze kunnen ingezet worden bij depressies en andere mentale aandoeningen. David heelde mensen met het geluid van zijn harp. Hij bezat de sleutel voor vrede; de sleutel om te kalmeren; de sleutel van vreugde, dat hem de meest geliefde koning aller tijden maakte.

Ook Jezus is een ander voorbeeld van iemand die deze sleutels bezat. Hij overhandigde de sleutels van zijn koninkrijk aan Petrus, die bekend werd als zijn de Eerste Paus van het christendom. Het zijn dus geen sleutels waarmee je een deur kunt openen, maar muzieksleutels die in staat zijn om het hogere aspect van Zelf te openen.

We dienen ons DNA terug te brengen in zijn originele staat, met zijn originele patroon. Het is hierbij handig om te weten dat ‘Creatie’ en ‘Evolutie’ dezelfde oorsprong hebben. We hoeven dus niet iets nieuws te creëren om te kunnen evolueren omdat we alles al in ons DNA meedragen. Dit moet alleen worden wakkergemaakt en zolang dat niet het geval is vullen we dit op met illusies van de rol die we spelen in dit leven.

Deze illusies dienen te worden opgeruimd en dat is precies wat je momenteel wereldwijd ziet gebeuren. Zodra dat een feit is kan het zomaar gebeuren dat je in je echte lichaam, die deze huidige realiteit aan het dromen is, zult ontwaken. Je zult omgeven zijn door je echte familie met wie je de Nieuwe Wereld gaat opbouwen, ofwel waarmee je zult terugkeren in je echte thuiswereld omdat we daarmee eindelijk bevrijdt zijn uit de gevangenis van 3D……..

Harriet Algra

november 2022

thenewstrain.org

Bronvermelding:

De Vergeten Genesis deel 6 van Radu Cinamar

DIVINE NATURE ACTIVATION with SomaEnergetics  youtu.be/xdalxHrHAIA

wat-zijn-de-3e-en-4e-dimensies

Sherri Divband on New Earth Children. A Message from our Starseeds. Journey to Truth podcast youtu.be/kLfNxGkGCLU

https://www.stichting1111.org/cirkel.html

* * *

klik op de illustratie, voor link naar deze boeken van Harriet Algra:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.