Advertentie

Hoe eerst ‘rechts’ en toen ook ‘links’ me kwijtraakten..


Na studie Frans en Dramaturgie en een aanvankelijke loopbaan als docent Frans, vertaler Frans en Engels en trainer in het hanteren van software-pakketten, nam het leven van Lietje Perizonius in 1988 een andere wending. Van jongs af had ze een innerlijke drijfveer gevolgd die haar in contact bracht met een reeks methoden tot zelfonderzoek. Hierdoor ondervond ze steeds méér, in doorgronding, wat een mens beweegt. Denk daarbij aan zelfeducatie via een hele trits van activiteiten. Om er een paar te noemen:

Lietje Perizonius

Het lezen van ‘goede’ boeken, het deelnemen aan meditatie-weken, lezingen van Osho, Advaita-satsangs,een psychic massage opleiding, aura- en chakra-reading opleiding, hypnotherapie training, verschillende therapeutische technieken, POP workshops, een droomcursus, Light Body Training, Flower of Life workshops e.a., Ho’oponopono, Remote Viewing, met verbeelding en visualisatie werken, innerlijk reizen, een Dark Room Retreat, etc.

In 1988 werd Lietje Perizonius uitgenodigd door Pieter ter Haar van het het managementcentrum ‘De Ark’ in Bilthoven, om medewerker te worden bij de ‘Intensieve Leiderschapstrainingen’ van dat centrum. Kort daarop inspireerde hij haar om ‘voor zichzelf’ te beginnen. Lietje hierover:

“Een paar maanden later leerde ik, eerst via Marianne Jeuken en Marian van Riemsdijk en daarna in 1989-1990 van Hal en Sidra Stone zelf, de techniek van ‘Voice Dialogue’ kennen. Daarmee kon de hele regenboog (arc-en-ciel in het Frans) van alle kleuren van het mens-zijn gehonoreerd worden. Niets viel er buiten; het paste voor mij allemaal als een handschoen..!

Sinds 1988 verzorg ik binnen Arc-en-Ciel individuele leergangen, supervisie, coaching en therapeutische consulten. In 1991 was ik facilitator in een International Summercamp van Hal en Sidra Stone. (Hal gaf me, in 2006, deze prachtige bevestiging, met waar ik mee bezig was: “You feel like a teacher, you live like a teacher, you love teaching and you are very good at what you do!”)  Vanaf 1992 bied ik een Voice Dialogue Facilitator Opleiding voor groepen tot maximaal negen deelnemers, georganiseerd in halfjaarlijkse blokken. Ook is er op verzoek de mogelijkheid van Voice Dialogue-trainingen-op-maat voor groepen en bedrijven. Daarnaast zijn er intervisie-dagen voor ervaren facilitators en speciale lesblokken voor mensen die er aan toe zijn van zoekers vinders te worden, de Van Zoeken naar Vinden-blokken.

Vanaf voorjaar 1996 zijn er regelmatig Open Avonden. Alle bijeenkomsten vinden plaats in mijn werkruimte van Arc-en-Ciel in Abcoude  Abcoude ligt op een steenworpafstand van Amsterdam, er zijn geen parkeerkosten en er is geen parkeerprobleem. Als je meer wilt lezen over mijn manier van werken en over de achtergrond van waaruit ik werk, klik dan op de knoppen Artikelen en Zelfkennis, Inspiratie op mijn website. Welkom!” HIER.

x

* * *

Over hoe eerst ‘rechts’
en toen ook ‘links’ mij kwijtraakten..!

2017 © Lietje Perizonius | www.voicedialogue.nl
2017 © deze versie WantToKnow.nl/be

x

Mijn ouders lazen 5 kranten: de Telegraaf, het Handelsblad, het Vaderland, de Haagsche Courant en de Rotterdammer (later gingen Handelsblad en Rotterdammer samen en werd het ‘de’ NRC voor de Rotterdammer-lezers en ‘het’ NRC voor de Handelsblad-lezers). De Volkskrant kwam er niet in, die was te katholiek. Ik werd opgevoed in de VVD, zat op een VVD-school, en de eerste keer dat ik mocht stemmen, net achttien, stemde ik op een VVD-tante.. Vanwege de ‘Vrijheid’ in VVD; dáár was ik voor. Links ‘wilde iedereen betuttelen’, was mij voorgespiegeld, daar was ik niet voor.

De keer daarna, een paar jaar later, stemde ik PSP, de pacifistische socialistische partij. Ik had inmiddels door dat die vrijheid van de VVD alleen gold voor VVD’ers. Van gelijke rechten voor iedereen was geen sprake. Onder gelijkgezinden werd volop en vrijuit gediscrimineerd. We moesten lief zijn en beleefd tegen het dienstmeisje. Vriendinnen met haar worden was niet de bedoeling.

Links was tegen oorlog – althans de PSP – en voor het leefbaarder maken van het leven van de minder bedeelden. Voor een eerlijker verdeling. Ook bekommerde links zich om redelijke zorg voor iedereen en had het wel oog voor de wantoestanden in de maatschappij. De Provo’s bij het Lieverdje zagen ook liever Den Uyl dan Hans Wiegel. En iedereen die voor meer zeggenschap en meer zelfbeschikking was en tegen de oorlog in Vietnam was ‘links’.

Dan waren er natuurlijk nog de christelijke partijen, maar die nam je niet serieus. Wat godsdienst met politiek te maken zou moeten hebben, was volstrekt onduidelijk. Die partijen telden nooit voor vol mee, die dienden niet te bestaan, er was immer en terecht Scheiding van Kerk en Staat. Maar daar wensten de katholieken niet van te horen, die behielden maar al te graag hun macht. (tip, lees: Het bedrog van Rome, door Maurits Prins HIER).

De situatie was nog vrij overzichtelijk.
Ngo’s deden nog écht goed werk. GreenPeace deed goed werk, Amnesty International deed goed werk. Hier en daar kwamen er studenten en anderen samen in opstand, zoals in ‘68 in Parijs. De eerste mensen van de RAF in Duitsland kregen de sympathie van hoogopgeleid links. En de eerste tekenen dat de pers vaak de boel totaal verdraaide werden met ontsteltenis waargenomen. Dus stemde ik ‘Kabouter’-partij..!

Onze vrienden kleedden zich niet meer zoals je geacht werd je te kleden, lieten hun baarden staan, knipten hun haren niet meer. Hair was een internationaal succes. De verhuurder van mijn souterrain had het met mij te doen, vertrouwde hij mij toe. Hij had besloten dat alle langharigen, die bij mij en mijn man – ik was inmiddels na jaren schandalig samenwonen toch getrouwd – over de vloer kwamen, homo’s waren en een soort spionnen die door Oost-Duitsland werden betaald. Voor een net opgevoed meisje als ik vond hij dat heel naar. Ik was erg naïef en getrouwd met een homo. Waarom had ik dat niet door? Ik kon praten als brugman, het hielp niet.

De kat op het spek binden. Niet gezegd dat de kat meteen gaat snoepen; dat de arts door de knieën gaat. Het gedrag van Big Pharma toont keer op keer aan, dat zij zorgen voor heel zichtbaar spek .!

Mijn man en ik, beide studerend, aten van twee walletjes, een biertje met de studenten, een jointje of trippen met het ‘langharige tuig’. Als vanzelf werden we steeds langhariger. Langzaam kwam de klad erin. Etalages gingen het soort kleren verkopen, die de ‘hippies’ gedragen hadden. Hippiekleren werden mode. Spijkerbroeken hingen nep-oud-en-versleten in de winkels… Die mode is nooit meer opgehouden…

Ik las inmiddels de Volkskrant…
Toen ik, na verhuisd te zijn naar een huis waar eerst een arts had gewoond, na twee jaar de reclamepost aan de arts besloot niet meer door te sturen, maar opende, vond ik het aanbod van Big Pharma aan de arts en zijn gezin: als hij minstens zoveel keer dat jaar librium of valium (weet niet meer) voorschreef stond er een skivakantie voor hem klaar met het hele gezin.

Ik stuurde het naar de – inmiddels veel minder katholieke – Volkskrant voor de rubriek Dag in, dag uit. De Volkskrant nam het niet op. Pas nu, ruim veertig jaar later beginnen steeds meer mensen door te krijgen hoe totaal verwoven de Nederlandse Staat, het koningshuis, de bestuurders en de wetenschappers aan de universiteiten zijn geraakt met Big Money en Big Business. Universiteiten kwamen steeds meer onder de invloedssfeer van GrootBedrijf.

Het middel RoundUp ontbreekt kennelijk op deze poster..

En dat geldt met name voor de studie medicijnen (Big Pharma) en voor de landbouw universiteit Wageningen (‘gekocht’ door Monsanto). Meteen na de geboorte van mijn dochter, was mijn man vertrokken. De bijstand ving mij op. Van de individuele ambtenaar mocht ik doorgaan met studeren. Na vele jaren een-ouder-gezin vormen met mijn dochter, studeerde ik af. Er was geen baan te vinden.

Ik stemde nog steeds links. Maar nu niet meer..
Wat is er dan gebeurd? Hoe kan iemand als ik ineens geen enkel vertrouwen meer hebben in Links. Vond ik GroenLinks eerst de ideale combi van mijn standpunten en best te overwegen, nu maakt het me onwel en ben ik er heftig tegen. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Het beeld werd duidelijk tijdens de laatste verkiezingen in de VS. Bij de vorige, was ik, net als iedereen op links, voor Obama.

Als ik niet goed had opgelet zou ik ook deze keer wellicht -uit gewoonte- voor de ‘Democrats’ zijn geweest. Hoewel Hillary Clinton het wel heel bont maakte door de manier waarop zij Bernie Sanders wegwerkte..Maar ik was niet meer alleen afhankelijk van de reguliere pers over het doen en laten van de Clintons, over waar hun Foundation geld in stak en geld vandaan haalde.

Berichten over een NWO (New World Order) in de handen van de meest rijken ter Aarde, George Soros, de Rothschilds, de Rockefellers, over de paus die alle godsdiensten wil doen samensmelten en zo de macht behouden, over de oorlogen om zogenaamde dictators weg te werken die de petrodollar dwars zaten, bestuurders – die in de pers als mensenrechten schendende dictators werden voorgesteld. En alle andere leugens die door de pers vermeld werden alsof het waar was, om het publiek oorlog-bereid te krijgen.

Eén van de grote voortrekkers van de ‘New World Order’, wereldleider David Rockefeller, in de slipstream van de top van de piramide, waar de Rothschilds o.a. huizen..

Niet dat ik rechts werd.
Maar links had afgedaan, als leugenachtig en dwangmatig-over-altruïstisch, zonder enig besef van wat het daarmee de eigen bevolking aandoet. Net zo onbetrouwbaar als rechts, versmolten met het grote geld, het bedrijfsleven. Ontvangers van geld van bijvoorbeeld de Open Society van George Soros. En niet bereid zich te verdiepen in de vraagtekens en leugens over de moord op Kennedy, over 911 en de vele aanslagen. Bereid lekker mee te doen met het van hogerhand opgelegde Rusland- en Poetin-bashen en het nog steeds oh-zo-goedkope Donald Trump-bashen.

Ook ik vind hem een rare smaak hebben, maar van mij krijgt hij in deze omstandigheden toch nog steeds de benefit of the doubt. Hij lijkt wat dingen door te hebben en die op onorthodoxe wijze te bestrijden. Zoals de leugenachtig- en onbetrouwbaarheid van Hillary en de macht die Soros met zijn dollars vergaard heeft bij de oh zo naïeve ngo’s. Trump lijkt de doortraptheid door te hebben. Maar is hij opgewassen tegen Soros cs? Deze Soros steunt initiatieven zoals die van Avaaz en heeft via zijn financiële steun die organisatie in zijn zak.

Orban van Hongarije heeft het door. Hij beseft dat studenten aan de door Soros gefinancierde universiteit sluw bewerkt worden vanuit de globaliserings-agenda van Soros. Globalisering: iedereen onder de macht van een paar. Mogelijk uiteindelijk iedereen gechipt, geen cash geld meer, vaccinaties verplicht, GMO overal toegepast, gezondheid niet meer je eigen zaak maar die van de machthebbers. De mens als een soort slaaf, afhankelijk en zonder inspraak.

Orban wordt gebashed…. door de EU en de door de EU ingefluisterde pers. Want ook de EU is gekocht door Soros. De lijst met europarlementariërs die zich door hem laten betalen is lang. Recent uit de doeken gedaan door Farrage. En dat geldt ook voor de Commissie. Omdat ook de pers in handen is van het GroteGeld, doet die lustig meer aan het bashen van de Hongaarse premier Orban.

Bill Gates is ondertussen heel Afrika aan het vaccineren..!
Maar hij krijgt hulp.. Door de leugens van het Rode Kruis komt Nederland Gates daar straks een handje bij helpen, met een malaria-vaccin. (Het Rode Kruis deed mee met het malaria experiment in Afrika waarbij malaria bestreden werd met een spotgoedkoop middel dat besmette mensen binnen 24 uur van malaria verloste. (natriumbicarbonaat). Het Rode Kruis ontkende dat daarna… ongetwijfeld op instigatie van de grote vaccinmakers. (zie HIER en HIER en onderaan meer hierover)

Ook was er de film Vaxxed… die, schande, nog steeds in geen enkele bioscoop te zien is geweest. Onder druk van wie zou dat zijn? De pers heeft er alles aan gedaan de documentaire te bashen. Is er werkelijk geen enkele bioscoopbestuurder die het aandurft de docu te vertonen? Heeft de pers zoveel macht dat mensen allang denken dat de maker een vervalser was?

Dat Andrew Wakefield een frauduleuze film heeft gemaakt? Wie zouden dat gedaan hebben? Zou dat niet misschien de vaccin-industrie zijn? Mijn conclusie vooralsnog is dat iedereen die zich door Soros cs laat betalen niet meer te vertrouwen is, want heeft zich – wel of niet bewust van de agenda hier achter – voor het NWO karretje laten spannen. Het lijkt er op dat het de bedoeling is:

 • dat de bevolking van Europa zijn bevoorrechte positie kwijt raakt
 • dat Europa moet vollopen met migranten van andere godsdiensten (islam) en andere rassen
 • dat in Europa de bevolking klaar gestoomd wordt voor het accepteren en propageren van de meest zeldzame seksuele afwijkingen, inclusief pedofilie
 • dat Europa Amerikaanse bedrijven moet toestaan hun monopolie hier uit te breiden zonder dat de Europese burger ook maar enige zeggenschap heeft
 • dat de voedselmarkt wordt overgenomen door bedrijven als Monsanto en Bayer, die met hun gemanipuleerde producten de lokale natuurlijke producten langzaam uit de markt drijven
 • dat water uit rivieren en meren in handen komt van mensen die durven beweren dat dat water hun eigendom is, die rivieren leeg laten pompen en vinden dat je het water dan van hen moet kopen (Nestlé)
 • dat BigPharma alle – ook eeuwenoude – traditionele geneeswijzen van de markt duwt
 • dat burgers de zeggenschap over hun lichaam, hun gezondheid, hun vrijheid van meningsuiting, geleidelijk aan ontnomen wordt
 • dat er een oorlogssfeer gecreëerd wordt door landen die traditioneel in de invloedssfeer van Rusland waren (Oekraïne, etc) daaruit worden losgeweekt; door nep-revoluties en valse berichten in de pers, sluw opgezet door westerse door Soros betaalde EU-bestuurders, Shell, Monsanto en de NAVO. Terwijl de pers het beeld schept van een gevaarlijk Rusland. Een 180 graden omgekeerd beeld van dat wat je vindt als je je breder en beter informeert.
 • dat een EU-land bestuurder (Rutte) klaar gestoomd is om ronduit te liegen over de onderste stenen onder de MH17-ramp en een dag na de ramp met een van de mogelijke daders (Oekraïne) een pact sluit, dat dat land uitsluit van onderzoek…

Ik vergeet vast nog van alles in dit rijtje, maar voel je vrij om aan te vullen..!

Wat betekent dit alles voor mij:

 • ik kijk naar de NOS om te zien welke leugenachtige voorstelling van zaken ze nu weer ophangen
 • ik lees de krant om te lezen wat voor leugenachtige voorstelling van zaken ze nu weer ophangen
 • dat ik bijna niets verpakts meer koop, om alle chemicaliën in verpakt spul te vermijden
 • dat ik bijna alles biologisch koop
 • dat ik geen enkele vaccinatie meer neem
 • dat ik hoop dat Trump iets aan deze ontwikkeling kan veranderen. (Hillary is een van de peilers van het systeem, dus onder haar regime waren we nog veel verder van huis geweest.)
 • dat ik mij graag op de hoogte stel van alternatieve uitleg, alternatieve nieuwsbronnen, bronnen die niet vergiftigd zijn door de dollars van Soros en consorten.
 • dat ik niets dat komt van bedrijven, instellingen, ngo’s, linkse partijen, en anderen die zich laten financieren door Soros meer vertrouw.
 • dat ik mij bewust ben, dat niet iedereen van die oorspronkelijk goede instellingen waar ik lid van was, op de hoogte is van de valse bedoelingen van Soros en consorten…. Dat zij dus naïef en wel denken de mensheid en de wereld goed te doen. Zoals de ngo’s die bootvluchtelingen ophalen vlakbij de Lybische kust en naar Italië brengen. Niet doorhebbend dat het hier het met opzet illegaal binnenkomen van Europa betreft, afgedwongen door het zich bewust in levensbedreigende omstandigheden te begeven… Linkse mensen die naastenliefde en altruïsme in hun vaandel hebben staan, zijn zich blijkbaar niet bewust dat ze bespeeld worden… Ze zijn vergeten dat naastenliefde gepaard dient te gaan met liefde voor jezelf…

Wanneer wordt links zich bewust dat ze beetgenomen zijn, gekocht, verleid, om vooral het beeld van hun menslievendheid te etaleren. Met alle gevolgen van dien.

Lietje Perizonius
november 2017

PS.

Dan nog even over malaria en de leugens van Rode Kruis.. Een citaat van express.be (inmiddels uit de lucht gehaald). Want de firma Google verstopt dit graag! Ze zijn natuurlijk ook schatplichtig aan dikke sponsoren (HIER!) en onbetrouwbaar. (Zoeken bij duckduckgo levert iets meer resultaten)

Goedkoop mineraal supplement geneest malaria

Jim Humble, een goudzoeker in het Amazonegebied, gaf twee van zijn helpers een middel dat hij had meegebracht om drinkwater te ontsmetten toen die midden in het oerwoud en ver van alle medische hulp door een malaria-aanval werden geveld. Na 3 uur waren beide mannen volkomen genezen. Hoewel hij geen wetenschappelijke opleiding had, werkte Humble verder op dit onverhoopte succes. Ondertussen wist hij dankzij MMS (Miracle Mineral supplement) meer dan 300.000 mensen te helpen, voornamelijk in Afrika en Mexico.

Hij werkte een recept uit waarbij je uitgaat van natriumsulfiet om in situ chloordioxide te produceren. Dit chemisch product wordt ook in België gebruikt voor het ontsmetten van leidingwater. De juiste dosering is vanzelfsprekend van het allergrootste belang. Chloordioxide is een sterk oxiderend explosief gas dat het immuunsysteem zou opjagen zonder enige bijwerkingen. Alle gekende parasitaire, bacteriële en virale ziekten zouden volgens Jim Humble effectief kunnen behandeld worden.

Uiteraard ondervindt Humble hevige tegenstand van de Food & Drug Administration (FDA) die hem wil verplichten honderden miljoenen te spenderen aan onderzoek van het MMS om het te laten registreren als geneesmiddel. Jim Humble gaf zijn product de naam Miracle Mineral Supplement om duidelijk te maken dat het geen geneesmiddel is, maar een mineraal supplement. De farmaceutische industrie, die wel deze regels volgt, is niet te spreken over de vondst. Jim Humble wil het middel zoveel mogelijk gratis ter beschikking stellen en publiceerde een iPaper op het internet en 39 videos op YouTube. Het is onwaarschijnlijk dat een dokter het product zal voorschrijven en in de apotheek zal het ook niet te vinden zijn. In de ontwikkelingslanden maakt MMS furore.

* * *

 

2 gedachten over “Hoe eerst ‘rechts’ en toen ook ‘links’ me kwijtraakten..

 1. Ja een gezellige babbel waar ik me wel in kan vinden, heb ook heel lang tot de naïven behoord
  zowel in het schilderen als in het denken, ben nu oud en afgedaan, en niemand buiten een paar naïvelingen is nog in mij of mijn leven, weten en wetenswaardigheden geinteresseerd, het leven is als een pijp kaneel, iederéén zuigt er aan en krijgt zijn deel, (pijpkaneel lekkernij van vroeger),
  blijf leven, lezen schrijven, en mijn sociale werk uitvoeren, tenminste als mijn vrouw Carla mij niet nodig heeft, groet Jenne

 2. Een goede analyse van Lietje. De opsomming van de doelstellingen van de NWO geeft duidelijke aan waar we naar toe gaan (of moeten gaan). Als ik de tekst van Arend :”Pax Judeica…” daar naast leg, en zeker m.b.t. de domeinen waar de verschuiving van de Pax Americana naar de Pax Judicaica plaats vindt.. dan geeft dit m.i. een duidelijk beeld van wat er zich momenteel afspeelt. Ook heel interessant is de analyse van Lietje wat de politieke kleuren betreft… van partijen, organisaties, NGO’s… Geen enkele vlag dekt hier de werkelijke lading. Schijn bedriegt, en in feite gaat men steeds bij dezelfde duivel te biechten. Over de achtergronden die schuil gaan achter de gevels.. verscheen er zo pas een boek : The Nebula, van Walter J. Baeyens. Hierin wordt onder meer verwezen naar een ander boek : “The making of an Atlantic Ruling Class “van Kees Van der Pijl. Het gaat hier in feite over, wat ik noem het :”International Crime Syndicate”. Het is deze Ruling Class die verantwoordelijk is voor alle problemen en ook terreur, sinds de jaren 70.Hier vindt men ook de opdrachtgevers voor de moord op Pim Fortuyn, en tal van anderen. Deze Ruling Class(sic) is actief binnen alle mogelijke domeinen van onze maatschappij.. en overal zijn de handlangers actief die de belangen van hun volkeren & landen verraden en verkopen. Het gaat hier dan ook om een almachtig systeem. Momenteel zie ik geen enkele oplossing om deze Ruling Class te dwarsbomen. De media staan in dienst van deze Ruling Class, en het overgrote deel van de bevolking is niet geïnteresseerd en wil het ook niet weten. De alternatieve en subversieve websites die dan ook in het verzet staan , worden op alle mogelijke manieren belaagd…!!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.