Advertentie

‘Vaccin-rechtszaak’ tegen Klaas Dijkhoff (VVD)..!!


x

x

‘Vaccin-rechtszaak’ tegen Klaas Dijkhoff (VVD)..!!

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Frank Ruesink

We plaatsten HIER al een artikel over de prachtige wijze waarop Fran Ruesink zijn kruistocht tegen het achterhouden van vaccinatie-waarheden (en ONWAARHEDEN) vorm aan het geven is. Veel politici sprak hij al informeel aan over de idiotie rondom vaccinatie-politiek in Nederland. Hij startte vorig jaar met deze acties en inmiddels zijn de verslagen van zijn inspanningen op Facebook, bijzonder populair en veelbezocht. De motivatie van Frank vindt zijn oorsprong, in het beleven van de praktische gevolgen van vaccinaties in zijn gezin en er vervolgens dertien jaar onderzoek aan te besteden.

Het is met name VVD-er Klaas Dijkhoff, die in de ogen van Frank, zijn boekje in het kader van politieke invloed, veel te ver te buiten gaat. Klaas roept op, in zijn beruchte ‘Klaasbrief’ om verplicht te laten vaccineren. Wij besteedden daar HIER en HIER aandacht aan. Op basis van zijn ‘voortvarende aanpak’, besluit Frank Ruesink, het vizier verolgens op deze Klaas Dijkhoff te richten.

En ja, Klaas Dijkhoff is een uiterst controversiële figuur, als het aankomt om persoonlijke ethiek en moraal..! Klik op de illustratie en lees over zijn leugens rondom de werking van vaccinaties en vaccins..!!

Dijkhoff ontvangt daarom op 5 mei 2019 van Frank een brief (HIER) nadat Dijkhoff de pro-vaccinatie oproep doet en waarin hij ook even fijntjes de vaccin-kritische Nederlanders afdoet als no-knows… Het gevolg van deze actie zijn ludieke acties die Frank meldt op Facebook. Zo is hij in staat, op heel subtiele wijze, deze Klaas verder in het hoekje te zetten. Hij blijft hem namelijk steeds indringender dwingen zijn belofte na te komen..!

Klaas Dijkhoff dient die belofte ná te komen, zo simpel is het toch. Als dat niet lukt, wat natuurlijk ook kan, dan dient hij terug te komen op zijn belofte. Maar die ‘beloofde bewijsstukken voor zijn pro vaccinatie beweringen’ blijven uit. De bittere ondertoon van dit hele verhaal, je zult het begrijpen, is de ellende van de hele vaccinatie-politiek en het weigeren een fatsoenlijk debat te voeren over bijvoorbeeld de zéér heftige bijwerkingen van vaccinaties bijvoorbeeld. De aantasting van de immuunsystemen van kinderen, neemt zéér heftige vormen aan, zónder dat openbaar mag worden getwijfeld aan de zeer waarschijnlijke ondergraving ervan: vaccinaties!

We laten in dit kader Frank Ruesink aan het woord over zijn vervolgstappen:

Het is 5 uur ’s ochtends als ik uit bed stap. Vastberaden om mij niet langer met een kluitje in het riet te laten sturen door VVD fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Ik sta op voor het leed dat mijn zoon is aangedaan. Mijn gezonde zoon van 14 maanden, die twee dagen na de BMR vaccinatie doodziek werd opgenomen in het ziekenhuis.

Ik sta op voor het leed dat Thanh Hagoort is aangedaan. (HIER) Haar gezonde zoon van acht jaar, die drie dagen na de BMR DTP prik overleed. Ik sta op tegen een politicus zoals Klaas Dijkhoff. Een man, die zonder enige vorm van empathie en compassie schrijft over een groep ouders met eenzelfde traumatische levenservaring als ik. Een politicus, die vindt dat hij het recht heeft mij samen met een grote groep ouders te ridiculiseren, te manipuleren en te commanderen.

De 8-jarige Freek Hagoort. Het onderzoek naar zijn dood verstikte in de bizarre starheid van het RIVM..? Een zaak uit… 2009..!! (klik voor artikel)

Ik sta op tegen een politicus waarvan ik vind, dat hij de meest disrespectvolle brief ooit heeft geschreven in de Nederlandse politieke geschiedenis. Zijn disrespect voor mij als ouder was voor mij de aanleiding om mijn stem te gebruiken. Zijn onbegrip voor een grote groep ouders, die ook elke maand weer bijdragen aan zijn salaris, schreeuwde om een glasheldere reactie.

Dus schreef ik naar Klaas Dijkhoff: “Je vader mag dan wel uit het leger komen, jij mag dan wel afgestudeerd zijn op oorlogsrecht, maar Ik ben niet jouw soldaat”.  (HIER)

DE GRENS IS BEREIKT!
Voor mij was op 5 mei 2019 de grens bereikt. Op deze dag moest ik een streep in het zand trekken: ‘Tot hier en niet verder’. We zijn nu bijna 9 maanden verder. 9 Maanden waarin ik geleerd heb dat voor veel mensen in Nederland een grens is bereikt. Of het nu gaat om politici, die wegkijken voor de gevaren van 5G, het grenzeloze machtsmisbruik van multinationals, het gemanipuleer tegen boeren of de enorme pensioenroof die plaatsvindt, het uiterlijke probleem is anders maar de onderliggende oorzaak is hetzelfde.

Onze wereld wordt geregeerd door (vooral) mannen, die meer liefde hebben voor hun eigen politieke agenda en hun eigen persoonlijke gewin, dan dat ze liefde voor hun medemensen hebben . Ik vind dat dit moet veranderen, maar ik wacht niet langer totdat journalisten, politici of wie dan ook, de misdadige praktijken tegen de mensheid stopt.

 • Ik verwacht het vooral van mezelf.
 • Ik verwacht het voor de toekomst van mijn (klein)kinderen dat ik niet langer blijf zwijgen.
 • Ik verwacht het voor het welzijn van de vele onterecht bekritiseerde moeders, zoals mijn eigen vrouw Loes Ruesink en Thanh Hagoort, dat ik niet langer blijf stil zitten. (HIER op de site)
 • Ik vind van mijzelf dat ik in actie moet komen om de ziekte uit ons systeem te halen.

Dit doe ik op mijn manier door met politici het gesprek aan te gaan. (HIER) Door vanuit te verbinding afspraken te maken en de verzwegen waarheid boven tafel te krijgen. (HIER) Door politici constant te helpen herinneren aan de belofte die zij ooit hebben gedaan. Door CEO’s van farmaceuten aan te spreken op hun onethische gedrag. (HIER) En nu door volledig door te stappen nadat ik als reactie op de brief van mijn advocaat een brief van de advocaat van Klaas Dijkhoff retour ontving.

Je advocaat een brief laten schrijven, dat er helemaal geen afspraak is, is voor mij een ‘No Go’. Mark Rutte vergat spontaan 70 burgerdoden in Irak. Maar het kan toch niet zo zijn dat Klaas Dijkhoff zich schuldig maakt aan:

 1. Het vergeten van onze mondeling afspraak van 12 juni 2019? HIER
 2. Het vergeten van mijn schriftelijke bevestiging van 15 juni 2019? (HIER)
 3. Het vergeten van mijn dubbele schriftelijke bevestiging in Spijkenisse? (HIER)
 4. Het vergeten van onze email-wisseling van eind juni? (HIER)
 5. Het vergeten van mijn vele brieven op Facebook van de zomer? (HIER)
 6. Het vergeten van onze ontmoeting en het vliegtuigje bij PSV-Ajax? (HIER)
 7. Het vergeten van zijn schriftelijke bevestiging halverwege oktober 2019, dat hij mij alles heeft toegestuurd wat hij mij heeft beloofd? (HIER)

Je kan dit toch niet allemaal zijn vergeten Klaas? Als je de beloofde bewijzen niet kan vinden, kan je het toch ook eerlijk zeggen? Of is de waarheid dan echt zo confronterend? Zit de Nederlandse politiek ondertussen zo gevangen in onrechtmatige afspraken met de farmaceutische industrie?

IK HEB DE PLICHT TEN OPZICHTE VAN MIJN KINDEREN.!
Ik vind dat ik als vader van vier kinderen recht heb op een overheid, die open,eerlijk en transparant is. Ik vind dat ik als vader de plicht heb, ten opzichte van mijn kinderen, om onrecht en misstanden van (politieke) leiders aan te kaarten. Dus vraag ik jullie om ook mijn missie steunen. Dit om politici te blijven confronteren wanneer zij hun afspraken niet nakomen en de verzwegen waarheid blijven verzwijgen.

Ik heb een fantastische advocate gevonden, die dit proces wel wil aangaan namens velen van ons. Ze heeft in de komende periode hier nog tijd voor.

Ik heb met haar afgesproken dat ik voor 14 februari ga zorgen dat er € 5000,- is om dit proces te betalen.Mocht je de financiële ruimte hebben om dit proces te steunen, dan ben ik je enorm dankbaar.

Met gezonde groet,
Frank Ruesink

Ps 1: Doneer trouwens niet als je twijfelt aan de oprechtheid van mijn actie.

Ps 2: Ik heb gekozen om het geld in te zamelen via doneeractie.nl omdat iedereen dan de voortgang kan zien maar ook anoniem kan doneren.

Ps 3: Het is mijn intentie om zoveel aandacht te besteden aan deze actie zodat ik vrijdag mijn advocate kan bellen om te zeggen dat het ook financieel rond is.

Het verhaal is rond; het bedrag bijeen. Het proces gaat starten!
Frank Ruesink is erin geslaagd de benodigde € 5000,- bij elkaar te krijgen; de rechtszaak gaat gevoerd worden, tegen VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. De inzet is het leveren van het wetenschappelijke bewijs dat het BMR-vaccin veilig is. Frank is al meer dan negen maanden bezig om dit bewijs tevergeefs boven tafel te krijgen. En Frank niet alleen. Ik stel voor dat je -in dit kader- ook dit artikel HIER (onderzoekvaccins.nl) eens door leest. Een gepensioneerd ambtenaar die zich begeeft in de wereld van de schimmige vaccinatiepolitiek, die -zo leert hij- VOLLEDIG OP DRIJFZAND IS GEBOUWD..!

Afspraak met Dijkhoff is de leugen die wordt ontmaskerd..
OP 13 juni 2019 schreef Frank op zijn FB pagina: “De conclusie blijft hetzelfde Klaas Dijkhoff en ik hebben een deal. Hij levert mij het wetenschappelijke bewijs voor de 95% dekkingsgraad en de aangetoonde veiligheid van her BMR vaccin. Terwijl wij elkaar de hand schudden zei hij: “ik ga mijn mensen erop zetten en ik kom er snel op terug”.

Gaandeweg blijkt echter dat er helemaal geen deal is, volgens Dijkhoff tenminste. Vandaar dat Frank het er niet bij laat zitten; hij wordt links en rechts het bos ingestuurd, met het beste VVD-wapen: leugens, manipulatie en bedrog.>!  Hij start een actie waarin hij mensen nadrukkelijk vraagt zijn missie te steunen, ook ‘om politici te blijven confronteren wanneer zij hun afspraken niet nakomen en de verzwegen waarheid blijven verzwijgen.’

Wij willen je vragen tóch nog te doneren, ook al is het streefbedrag bereikt.. Er gaan veel méér deuren nog open wanneer er meer geld beschikbaar is, om deze misstanden aan te pakken. Dit is de doneeractie: Steun rechtszaak tegen Klaas Dijkhoff (HIER) Op 11 februari jl. was het benodigde geld bij elkaar.

Waarom doe je dit Klaas Dijkhoff?
Het is Klaas Dijkhoff kennelijk niet gelukt, noch zijn ’team’, om de ontbrekende informatie over vaccinaties bij elkaar te sprokkelen. Het bewijs dat aantoont dat alle stoffen in de BMR vaccinatie veilig zijn. Dus ook zijn kinderen lopen het risico, om tussen die ca. 10 doden per jaar te zitten, die te betreuren zijn, als gevolg van toegediende vaccinaties. Daarnaast kan Dijkhoff ook de onderliggende wetenschappelijke bewijzen niet vinden, die horen bij het verhaal van de kudde-immuniteit.. Dat wil zeggen dat een vaccinatiegraad van 95% nodig zou zijn, om alle Nederlandse kinderen voldoende te beschermen. Tegen bijvoorbeeld mazelen.

Dijkhoff blijkt er dus, zonder dat hij dit laat blijken, voor het zomerreces van de Tweede Kamer, in juli vorig jaar, niet in geslaagd te zijn, met bewijzen te komen voor de veiligheid van vaccinaties. De VVD-voorman heeft de uitdaging aangenomen, de belofte gedaan, de hand erop gegeven, dus toegezegd dit bewijs te leveren. Maar hij er nog steeds niet in geslaagd de onrust over vaccins en vaccinaties bij ouders, weg te nemen. Frank Ruesink verzoekt om een persoonlijk gesprek over deze heikele kwestie, maar Klaas Dijkhoff hanteert complete radio-stilte…!  Zijn assistente roept dat hij geen tijd heeft..

En dan is het eind august 2019 en begint zelfs Franks geduld op te raken. Naar aanleiding van de uitlatingen van Dijkhoff tijdens een VVD-bijeenkomst waar de politicus grof en manipulatief uithaalt naar ouders met andere gedachten over vaccinaties, dan de door de regering gewenste, meldt Frank Ruesink op zijn Facebook pagina, dat hij naar de politie is gestapt om aangifte wegens laster tegen Dijkhoff te doen (HIER).

Met behulp van enkele donateurs huurt Frank een reclamevliegtuig, dat een uiterst ludieke actie uithaalt in Eindhoven, eind september 2019, tijdens de wedstrijd PSV – Ajax. Het vliegtuigje dat rond cirkelt boven het PSV-stadion, vraagt doodleuk de aandacht voor het vaccinatie-verhaal, maar ook voor het uitblijven van beloofd bewijs, dat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff had beloofd te geven.

We blijven Frank steunen en zullen regelmatig over zijn activiteiten berichten hier op de site. Maar graag: STEUN FRANK! Zeker in deze tijden waarin openlijk wordt gesproken over verplicht vaccineren. Een grof schandaal in relatie tot IEDERS ZELFBESCHIKKINGSRECHT..!!

 

1 gedachte over “‘Vaccin-rechtszaak’ tegen Klaas Dijkhoff (VVD)..!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.