Advertentie

Op weg naar de ware Christos…


*
*

Op weg naar de ware Christos…

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

In het universum bestaat een hele belangrijke wet, namelijk ‘De wet van Vrije wil’. Deze wet houdt in dat er niets tegen onze wil gedaan mag worden. Deze wet werd altijd heel slim omzeild door de machthebbers hier op aarde, doordat ze hun plannen van te voren publiceerden op plaatsen waar niemand keek, zoals bijvoorbeeld op de website van de ‘Nieuwe Wereld Orde’ (NWO). Zolang we daar niet NEE zeiden, werd dit gezien als instemming en rolde de DeepState haar gewiekste plannen steeds verder uit.

2023 Is het jaar dat hier verandering in is gekomen. Wereldwijd waren van 16 t/m 20 januari jl. alle ogen gericht op de beruchte WEF conferentie in Davos, Zwitserland. Al op de eerste dag wist de organisatie niet hoe snel ze de agenda van de officiële website moest verwijderen, omdat de hele wereld daar massaal ‘NEE’ tegen zei. Er is een meesterlijk PLAN aan het ontvouwen om de DeepState en hun systemen als Big Tech en Mainstream Media neer te halen.

Dit plan dateert al uit de tijd dat John F. Kennedy de ‘Special Forces’ oprichtte. Hij wilde daarmee de VS beschermen tegen een tirannieke regering, die de inlichtingendiensten van plan waren in het zadel te helpen en tegen hun eigen burgers in te zetten. Vele wakkere mensen vinden dat de ontmanteling van de DeepState veel te traag gaat; maar dit heeft te maken met het feit dat de slapende massa, met name in het Westen, in een veel diepere ‘coma’ verkeerd als oorspronkelijk was gedacht.

In eerste instantie was men ervan uit gegaan dat als de eerste berichten naar buiten zouden komen over het gruwelijke misbruik van onze kinderen, de wereld massaal in opstand zou komen. Dat heeft helaas niet plaatsgevonden, omdat de meeste mensen door hun comateuzesituatie, geld en bezit nog steeds belangrijker achten en de informatie afdoen als ongeloofwaardig.

QFS – het Kwantum Financiële Systeem
Dit heeft er toe geleid dat de Alliantie het toelaat dat de DeepState de economie volledig laat instorten omdat dit de enige manier lijkt te zijn, om mensen uit hun slaapmodes te trekken. Hiermee zullen alle bankrekeningen, spaarrekeningen, pensioenen etc. gereduceerd worden naar NUL. De Alliantie heeft gelukkig alles op orde om enkele dagen later het kwantum financiële systeem (QFS) uit te rollen. In de QFS gaan we toegang krijgen tot onze echte bankrekeningen met geboortefondsen die al vanaf onze geboorte zijn verhandeld op de wereldbeurzen. (zie ook HIER o.a.)

Ook huwelijkscertificaten en officiële scheidingspapieren blijken te zijn verhandeld en zullen worden uitgekeerd. Vanaf je 18de verjaardag gaat iedereen zijn toelage ontvangen net zoals het altijd in het koninklijk huis gebruikelijk was. Wanneer geld in overvloed aanwezig zal komen wordt het steeds minder belangrijk. Mensen zullen niet langer te hoeven werken om te kunnen overleven.

Iedereen zal gaan ontdekken wat zijn passie is en dat tot zijn beroep maken. Dit zal tot gevolg hebben dat geld waarschijnlijk al binnen 10 jaar zal (kunnen gaan) verdwijnen. Ook begint het duidelijk te worden hoe Obama werd/wordt gecontroleerd door DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency).

DARPA is rechtstreeks verbonden aan de Rothschilds, de Rockefeller’s, de 13 zwarte families van Italië en het Vaticaan, die gezamenlijk het Satanische systeem van de DeepState vormen. Terwijl de rechtbanken van de FBI, CIA en FISC (Federal Intelligence Surveillance Court) de geheime documenten en Obama’s betrokkenheid proberen te verdoezelen, heeft de Alliantie onder leiding van Trump vele verrassingen voor ze in petto.

Onderdrukking en manipulatie
Deze zullen gepresenteerd worden in de vorm van documenten; e-mails; klokkenluiders; Space Force en de vrijheidsstrijders in het Congres en brengen heel duidelijk in beeld hoe Obama, FISA, FISC en de DeepState gepoogd hebben een militaire staatsgreep te plegen tegen Trump. De Anons die de ‘Q’ berichten decoderen hebben inmiddels ontdekt hoe de Biden’s, Obama, de Clintons, de inlichtingenoperaties en de Britse kroon allemaal met elkaar verbonden zijn. Zo blijken ‘Baron George Malloch Brown’ en de ‘Queen ‘s Privy Council’  bijvoorbeeld rechtstreekse lijntjes met de ‘Open Society Foundation’ van multi-miljardair George Soros te onderhouden.

De connecties die daaruit ontstonden zijn verbonden met de Rockefeller’s en de Rothschild’s met hun Centrale banksysteem. En het Centrale banksysteem is weer nauw verbonden met de Vaticaanse Bank, de paus, de zwarte adel van de 13 Illuminati Families uit Italië, die de èchte duistere machten achter de schermen vormen. Dit satanische netwerk van de DeepState bedekt de planeet als een duister spinnenweb van corruptie, hebzucht, kwaadaardigheid en verlangen naar macht over de mensheid.

Dit gaat zover dat ze geprobeerd hebben met behulp van de Covid vaccins 90% van de mensheid te vernietigen om de resterende 10% tot slaaf te kunnen maken. Dit rabbit hole/konijnenhol gaat heel diep. Er zullen in de komende weken/maanden/jaren nog heel veel ontdekkingen door de Anons aan het publiek worden geopenbaard.

De gruwelijke kinderslachtoffers
De belangrijkste daarvan is het offeren van kinderen. Dit wordt in stand gehouden door zeven industrieën die wereldwijd samen werken om dit ‘proces’ te beschermen om ervan te kunnen profiteren. Dit zijn:

  • De kinderhandel die wordt ingezet voor seks, organen, lichaamsdelen, adrenochroom, slavernij, adoptie en satanische offers.
  • Abortus . Dit doodt baby’s voor, tijdens en na geboorte. De lichaamsdelen, organen, bloed, adrenochroom worden verhandeld en zijn vaak terug te vinden in vele producten in onze supermarkten om het menselijke DNA te manipuleren. Een beschaving die zijn eigen soort eet zal zich namelijk na een bepaalde periode niet langer kunnen reproduceren.
  • De Kinderbescherming, gerechtshoven, politie, scholen, hulplijnen, weeshuizen, kinderopvang, internationale organisaties als UNICEF werken veelal mee. Gelukkig zijn ze niet allemaal corrupt, maar de rotte appels in de mand worden té vaak nog onopgemerkt.
  • Kindermisbruik veroorzaakt trauma en daardoor openingen/mogelijkheden tot verdere uitbuiting.
  • Satanisch ritueel misbruik in de vorm van mind-control, trauma, manipulatie, DNA verandering en adrenochroom. Deze creëren legers van gecontroleerde slachtoffers die ze vervolgens de wereld insturen. Zij zijn de gezichten van ANTIFA, BLM, Neo Nazi’s etc.
  • Pornografie. Pedofilie wordt verspreidt en profileert zich via internet. Het creëert verslaving en vraag. Via selfie’s werden er zonder dat de jeugd zich hier van bewust was, hele databanken aangemaakt waar de DeepState uit kon kiezen.
  • De DeepState controleert, financiert, gebruikt, reguleert, propageert en verbindt al deze schakels via corrupte overheden (lokaal, nationaal en internationaal), ambtenaren, wetten, rechtbanken, voorschriften, scholen, internationale organisaties (VN, EU, UNICEF, NAVO e.a.) toezicht via apparatuur etc. De kinderhandel wordt verheerlijkt , genormaliseerd, ongevoelig gemaakt en verspreidt door de corrupte media en entertainment industrie.

De echte virussen in dit verhaal zijn de pedofielen want iedere 3 minuten wordt er ergens in de wereld een kind verkracht. Dagelijks, overlijden er gemiddeld 5 kinderen als gevolg van kindermisbruik en weet, dat op het moment dat je dit leest, er ergens op de wereld een kind wordt verhandeld. (Definitie: Pedofilie is een psychische stoornis waar een volwassene of een oudere puber een primaire of exclusieve seksuele aantrekking ervaart tot kinderen variërend van 0 tot 11 jaar.)

Alles blijkt met elkaar verbonden te zijn: het witwassen van geld in Oekraïne; de NAVO; de Verenigde Naties; Davos; het Wereld Economisch Forum; Bill Gates; de Centrale Inlichtingendienst; Biden; Clintons; Epstein; het Vaticaan; Obama; de Europese Unie. De OORLOG ACHTER DE SCHERMEN, OM ALLE OORLOGEN WERELDWIJD TE BEËINDIGEN is volop gaande en zal verband houden met de onthulling dat de DeepState niet alleen de kinderhandel maar ook de bio wapens; de vaccins; de virussen en alle oorlogen door de geschiedenis heen heeft gecreëerd.

(voor link naar info over dit boek klik op illustratie)

Het was een oorlogszucht naar winst, het in stand kunnen houden van de doofpot van corruptie en verwarring te kunnen zaaien. Het is de hoogste tijd dat we de connectie tussen deze industrieën gaan herkennen zodat er een einde gemaakt kan worden aan dit duivelse kwaad. Door de invoer van de QFS zal de DeepState zijn financiële macht volledig in rook zien opgaan. Het FIAT-geld van de Federal Reserve is slechts papier zonder waarde omdat het in tegenstelling tot de QFS niet gekoppeld is aan de goudstandaard.

Lees het verhaal ‘andersom’, dan zie je wat er werkelijk staat.. “Als mijn zonen oorlog willen, komt die er!”..

Alles, wat we hier van kleins af aan hebben geleerd blijkt gebaseerd te zijn op één grote leugen. We zullen ALLES moeten ontleren. De WAARHEID is echter zo heftig dat velen niet in staat zullen zijn deze te kunnen verwerken in hun huidige bewustzijn toestand. Het is de ernst van deze informatie die de mensheid zal dwingen om serieus en opnieuw contact te  gaan maken met hun eigen spirituele essentie. Enkel de kracht van deze innerlijke verbinding geeft het individu de mogelijkheid deze waarheid te verwerken.

Wanneer je de leugens tegenkomt en de enorme omvang van het immense KWAAD, kom je terecht in, wat ze in het Amerikaans de ‘dark night of the soul noemen; een proces dat in eerste instantie leidt tot ontkenning, vervolgens woede, diepe depressieve gevoelens en uiteindelijk acceptatie. Degenen die deze passage van innerlijke reiniging, zelfacceptatie, mededogen en toenemend Licht en begrip al hebben ondergaan, weten dat het een proces is dat bij de één langer kan duren dan bij de ander.

Het is een proces dat het bewustzijn moet ondergaan, omdat GROEI onvermijdelijk is. Een innerlijke zuivering, die vervolgens weerspiegeld zal worden in de buitenwereld. We zijn nu allemaal getuige van de Apocalyps, de Grote Onthulling, die door vele visionairs door de eeuwen heen is aangekondigd. We gaan ontdekken dat Israël, de Oekraïne en de zionisten heel nauw met elkaar verbonden zijn. Hun doel was Groot Babylon opnieuw te laten verrijzen in het Midden Oosten, waar de oorsprong van het Satanisme ligt. Van daaruit zou de ‘Antichrist’ over de wereld moeten gaan heersen. (HIER)

De gruwelijke Holocaust, de oprichting van Israël in 1948 (waar de Rothschilds aan de basis stonden met de Balfour-verklaring! HIER) en de jacht op de zogenaamde anti-Semieten waren onderdeel van deze agenda om de ware schuldigen, de Khazaarse maffia, een dekmantel te geven. De slachtoffers in dit hele verhaal zijn de èchte Joden en de Palestijnen. (HIER) Het hele Nieuwe Testament heeft zich nooit in Israël afgespeeld maar in ons eigen lichaam. Dat is  waar we de ware ‘Christos’ vinden.

Rome heeft 2000 jaar geleden niet alleen het jaartal maar ook de namen van de Goden en de talen veranderd. Want wanneer je mensen verbiedt hun moedertaal te spreken ben je in staat om de hele geschiedenis te herschrijven. Alle religies die vallen onder het Vaticaan zijn aangepast aan deze herschreven geschiedenis.

Plexus Sacralis

De Kosmische motor in ieder mens: ons lichaam!!
De Essenen, een joodse puur-religieuze stroming, die actief was tussen ± 150 v.Chr. en 70 na Chr, onderwezen de èchte grote waarheid. Het woord ‘Christos’ in het Grieks, staat voor een olie/zalf die we in onze ruggengraat vinden. Hierdoor worden alle delen in ons lichaam verbonden met ‘Eden’, dat de grote hersenen vertegenwoordigt. De ruggengraat is de Jordaan die eindigt in de Plexis Sacralis, de Dode Zee.

De dikke olieachtige en zoute substantie die de sacrale plexis ‘Cauda Equina’ vormt, kan worden vergeleken met ruwe aardolie (Petra, mineraal of zout en olie). De dunnere substantie, de olie of zalf in de ruggengraat, kan worden vergeleken met steenkoololie. Wanneer deze twee oliën omhoog wordt gedragen en de Ida en Pingala kruist ( de twee vloeistofzenuwen die eindigen in een kruis in medula oblongata), maakt het contact met het cerebellum (Golgotha, de schedel) waar de KRUISIGING plaatsvindt. De twee slangen vertegenwoordigen Enki oftwel prins EA.

In het cerebellum wordt de vloeistof geraffineerd om een ‘benzine’ te produceren die onze ascensie in gang zet. Wanneer de olie is gekruisigd zal onze kracht duizend maal vergroot worden. Kruisigen heeft dus niets met sterven te maken. Het duurt 3 dagen voordat deze vloeistof de pijnappelklier bereikt. De Tempel waar in de Bijbel aan wordt gerefereerd vertegenwoordigd in het echt ons lichaam, waarbij de pijnappelklier het hoogste te bereiken stadium is.

De solar plexus als chakra (geel) als onderdeel van de 7 lichaamschakra’s

De vloeistof kan voor twee verschillende doelen ingezet worden.
Enerzijds kan het via de seksorganen nieuw leven creëren. Anderzijds vormt het een chemische stof die het ‘chemische huwelijk’ creëert waar de alchemisten over spreken. Dat is het goud dat ons jong houdt. Deze vloeistof wordt gedurende twee en een halve dag opgeslagen in de ‘solar plexus’ waar het een elektrische lading veroorzaakt. Hieraan dankt solar plexus zijn naam.

Hoeveel baat je daarbij kan hebben hangt volledig af van je levensstijl. Eet je gezond en houd jij je lichaam in een goede conditie dan kan dit je jong houden, omdat alleen het goede de pijnappelklier kan bereiken. Het kwaad in de vorm van slecht voedsel, vraatzucht, alcohol of als een puur seksuele expressie e.d. zal worden geblokkeerd, omdat deze de vloeistof doen splitsen waardoor het zijn werking verliest.

Ditzelfde fenomeen zien we ook terug bij de QFS en de medbedden. Degenen die hun ziel verkocht hebben in ruil voor macht, rijkdom en roem zullen daar geen toegang toe krijgen. Het is onmogelijk dit te verbloemen, omdat die informatie is opgeslagen in je aura en kan worden afgelezen door de kwantumcomputer.

De periode dat de vloeistof is opgeslagen in je solar plexis, valt iedere maand in de periode wanneer de maan in het teken van je sterrenbeeld staat waaronder je bent geboren. De maan vernieuwd zich iedere 28, soms 29 dagen. Iedereen heeft dus iedere maand twee en een halve dag dat de maan in zijn sterrenbeeld staat. Dat moment is een cyclus die bij je geboorte is gestart. Je lichaam en je onderbewustzijn weten exact wanneer dat moment daar is.

De levensboom

De Griekse en Hebreeuwse teksten van onze geschriften leren duidelijk dat Jezus en Christus, Johannes en de doop, kruisiging en hemelvaart, de triomf van het ego over de vijandelijke dood in wezen allemaal mogelijkheden van het lichaam zijn. Ook beschrijven ze hoe deze vloeistoffen het fysieke lichaam kunnen  en zullen redden zolang ze worden geëerd en niet worden geconsumeerd of verspild aan seksuele of dierlijke verlangens zoals het satanisme promoot. De levensboom is ons cerebrale systeem. Dit is de kluit en al je zenuwen vertakken zich als een boom door je lichaam. We zijn dus eigenlijk stuk wandelende omgekeerde bomen.

De ruggengraat met zijn 33 wervels

Tijdens het ‘Concilie van Nicea’ in 325 na Chr. werd de Bijbel herschreven. Grote delen werden verwijderd en nieuwe stukken werden ingevoegd. In de oorspronkelijke Bijbel waren twaalf discipelen maar in het Nieuwe Testament worden slechts vier benoemd, nl: Matthias, Marcus, Lucas en Johannes. De evangeliën van de andere acht werden verwijderd, omdat ze niet pasten in het verhaal van keizer Constantijn. De ‘Jakob’s ladder’ heeft nooit als een echte gebeurtenis plaatsgevonden maar is een verhaal over de ruggengraat met zijn 33 wervels waar de ‘engelen’ op en neer gingen.

De ‘hielvanger’

Deze verhalen zijn dus allemaal metaforen die niet letterlijk genomen dienen te worden. In het Hebreeuws betekent Jakob ‘hielvanger’ van de sterrenbeelden op aarde, en kan gezien worden als een teken dat elke twee uur opkomt en elke 24 uur een cirkel vormt. Jakob refereert dus aan de ‘zodiac’. Het is een weerspiegeling van de tijdscirkel van het menselijke lichaam.

En dan de ‘kalender’…
De ‘Juliaanse kalender’, is de 365 -daagse kalender die in 46 v. Chr. werd ingevoerd door Julius Caesar. Het verving de maankalender die nog steeds door de Joden en de Moslims wordt gehanteerd. Hiermee werd iedere 4 jaar een extra dag ingevoerd dat we tegenwoordig kennen als een schrikkeljaar. In het jaar 1582 introduceerde paus Gregorius XIII zijn ‘Gregoriaanse kalender’. Daarmee werd het begin van het jaar gewijzigd.

Hierdoor veranderden natuurlijk ook de seizoenen, de namen van de maanden en de hoeveelheid dagen binnen een maand. Want in werkelijkheid is maart helemaal niet de 3de maar de 1ste maand van het jaar, omdat de lente op de Equinox, 21 maart, een nieuw jaar start. En zo is december dus werkelijk de 10de maand en oktober de 8ste maand…!

Moon Raising.. De maan lijkt steeds meer tot de verbeelding te spreken; een teken des tijds?

Het sterrenbeeld Ram ( 21 maart t/m 20 april)  vertegenwoordigt het hoofd van de hielvanger, Stier (21 april t/m 21 mei) de nek en ga zo maar door. Deze wijzigingen konden achter de rug van de mensen worden ingevoerd omdat in deze periode maar heel weinig mensen de Latijnse taal konden lezen. Elk individu mag de ‘fight-or-flight’ mode om te kunnen overleven gaan loslaten omdat dit een splitsing onder de mensheid heeft veroorzaakt.

Dat was voor velen een drijfveer om de duistere kant te kiezen waar stelen, liegen en manipulatie, oorlogen, dictatorschap, genocide, competitie en  religieuze verdeeldheid ‘normaal’ werd gevonden. Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de opbouw van de Nieuwe Aarde en zullen moeten leren over onszelf te heersen door onze innerlijke verbinding met het Christusbewustzijn en de verbinding met de Bron.

Om dit haalbaar te maken is het nodig dat elk systeem dat ooit door het duister op deze planeet is opgericht wordt ontmanteld. Het is de nieuwe generatie die ons de toekomst in zal leiden en van hun gaan we leren hoe we een nieuwe samenleving moeten gaan opbouwen die gebaseerd zal zijn op wederzijds respect, vrede, welzijn, overvloed en vreugde. Dat is wat ons de nieuwe Wereld zal binnenleiden…….

Harriet Algra

januari 2023

thenewstrain.org

 

Bronvermelding:

The True Zodiac – Kept Hidden from Humanity https://youtu.be/z899SKJ8WEc

https://rumble.com/v24jucu-fcb-d3code-happy-q-year-decode3-9-jan-2q23.html

https://rumble.com/v26ob6k-thegreatawakening-wakeup-save-the-children-pedogate-pizzagate-hillary-obama.html

https://www.crowdcast.io/c/elena-danaan-webinar-1

https://t.me/QuantumStellarInitiative/19263

https://rumble.com/v27xuty-reject-the-cbdc-the-quantum-stamp-brain-transparency-with-clay-clark-and-ch.html

 

1 gedachte over “Op weg naar de ware Christos…

  1. Quote: [“Rome heeft 2000 jaar geleden niet alleen het jaartal maar ook de namen van de Goden en de talen veranderd. Want wanneer je mensen verbiedt hun moedertaal te spreken ben je in staat om de hele geschiedenis te herschrijven. Alle religies die vallen onder het Vaticaan zijn aangepast aan deze herschreven geschiedenis.’]. Denk daarbij aan de amerikaansheid van de Nederlandse taal.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.