Advertentie

Spiegels, aspecten en dimensies..!


*
*

Spiegels, aspecten en dimensies..

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

We leven hier allemaal in een holografische virtuele realiteit die volledig op jou is afgestemd. Dat maakt dat jij de enige levende persoon bent binnen je eigen hologram. In mijn artikel ‘De sleutel naar de vrijheid’ (HIER)  heb ik proberen uit te leggen hoe onze ziel volledig versplinterd raakte met als gevolg dat alle mensen die jij in je hologram tegenkomt de verschillende aspecten van jouzelf spiegelen. Deze aspecten kunnen variëren van heel goed en harmonieus tot intens slecht.
Waar het om gaat is hoe jij omgaat met die verschillende personen/ aspecten. Ben jij in staat je neutraliteit te behouden
wanneer je in gesprek gaat met die ander, of laat jij je emotioneel ontvoeren door kwaad of verdrietig te worden. Of verwacht je iets van ze.

Ook is het belangrijk dat je beseft dat het aspect wat jij van iemand ziet, totaal anders kan zijn voor iemand anders omdat deze persoon in jouw hologram fungeert als een spiegel voor jou dus ook voor die ander. Onze belangrijkste les daarom is om volledig te stoppen met oordelen; de neutraliteit behouden; jezelf te allen tijde op de eerste plek te zetten; en je niet laten beïnvloeden door wat anderen zeggen.

Een zonnevlam, zoals die als plasma uit het oppervlak van de zon ontsnapt, op weg het heelal in.

Want alleen dan bereik je het punt waarin je volledig in staat bent de versplinterde aspecten van jezelf terug te vinden en onvoorwaardelijk van jezelf te houden. Dan maakt het niet  langer uit of je alleen bent of met anderen. Het bewijs daarvan is dat je zult merken dat er steeds meer mensen uit je leven zullen verdwijnen. Dit zal doorgaan tot je ziel weer compleet zal wezen. Zodra dat punt is bereikt zal jouw virtuele hologram imploderen. Die implosie activeert je DNA waardoor je weer gaat herinneren wie je werkelijk bent en waartoe je in staat bent.

Je keert nu terug in de 5de laag, de laag waar je compleet was voordat de val van ons bewustzijn in gang werd gezet en jij de dualiteit ging ervaren.  Het aspect van jouw rol blijft gewoon voortbestaan in de 1ste laag in net zoveel verschillende vormen als dat je mensen kent die daar nog vertoeven. Hierdoor zul je niet gemist worden. Pas wanneer ze zelf de sprong naar de 5de laag maken ontmoet je elkaar weer in je ware vorm die niets te maken heeft met de rol die je hier in de 1ste laag hebt gespeeld. En het zou mij niets verbazen dat de zonnevlammen die we steeds vaker ervaren, worden veroorzaakt door de mensen die imploderen. Omdat ze hierdoor aangezet worden, zijn ze in staat een kracht te produceren die gelijk staat aan 3 miljard 12-volt batterijen.  (HIER)

Don Alejandro Cirilo Araujo

Deze zonnevlammen verhogen de frequenties van iedereen die nog in de 1ste laag verblijft en dat versnelt hun ascensieproces. Die sprong naar de 5de laag kan enkel op eigen kracht bereikt worden, dus zonder enige vorm van drugs als marihuana, ayahuasca of andere geestverruimende middelen. Instinctief heb ik dit altijd aangevoeld en geweigerd gebruik te maken van deze middelen, ook al was ik omringd door zeer enthousiaste gebruikers.

AYAHUASCA, oppassen!
In 2009 toen ik ‘The return of the Ancestors’ bijeenkomst bijwoonde in Arizona, heeft ‘Don Alejandro Cirilo Araujo’, hoofd van de Maya’s, een hele middag gewijd aan het gevaar van het gebruik van ayahuasca. Het verontruste hem enorm dat steeds meer mensen in het Westen hun toevlucht zoeken in het gebruik van ayahuasca, denkende dat ze daarmee een sprong naar de vrijheid nemen. De betekenis van de plant wordt hier in het geheel niet begrepen of gehoord.

Ayahuasca-sessies stellen de ZIel van een mens in staat, de energetische essentie van de materiële wereld te bekijken.. Dit dient vanuit een essentieel goede basis plaats te vinden.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat de plant nooit gebruikt mag worden voor je zelf, maar enkel geraadpleegd mag worden om informatie te verkrijgen over een andere persoon. Het opent namelijk een portaal naar andere dimensies. Gebruik je het voor jezelf dan loop je risico dat er een deel van je ziel achterblijft in die andere dimensie  waardoor je niet langer compleet zult zijn wanneer je terugkeert in deze realiteit. Dat zal je aanzetten om het steeds vaker te willen gebruiken omdat je alleen in die andere dimensie jezelf weer als compleet ervaart.

De ECHTE traditionele medicijnmannen worden van kleins af aan  getraind en spreken de taal van de plant. Ze zijn vertrouwd gemaakt met de verschillende dimensies en hebben geleerd hoe ze zich kunnen beschermen tegen de daar levende demonen en andere gevaren die ze tegen kunnen komen. Ze beschouwen ons westerlingen als hun kleine naïeve broertje die alles al denkt te weten.

Super soldier ‘Apollymi Mandylion’ kwam heel recent met eenzelfde waarschuwing. Zij verklaarde dat je ascensie enkel kunt bereiken op eigen kracht. Alles, ongeacht wat je van buitenaf inneemt verzwakt je, en verwijdert je van jezelf. Toen de kerken hun macht over de bevolking begonnen te verliezen werden in de zestiger jaren deze geestverruimende middelen op een zeer gewiekste wijze op de markt gebracht door het Tavistock Instituut en de CIA.

Het maakte deel uit van een agenda om mensen weer onder controle te krijgen, met als doel het ascensieproces te blokkeren van de steeds vrijer wordende mens. (HIER) In de beginperiode waren het vooral de hippies die in de valstrik tuinden. Toen ging het vooral om LSD en marihuana. Vandaag de dag zijn het met name de hoger opgeleiden die zeer mentaal geschoold zijn. Zij denken dat ayahuasca de sprong naar de vrijheid betekent.

De training en kennis over de verschillende dimensies ontbreekt bij de westerling. De titel van een ‘medicijnman’ of ‘sjamaan’ die bij deze sessies aanwezig zijn, wekt een vals vertrouwen op waardoor de deelnemers denken in veilige handen te zijn. Deze personen zijn echter niets anders dan handlangers van de CIA. De ayahuasca werd in Nederland geïntroduceerd door de Santo Daime kerken Céu da Santa en Céu dos Ventos. Santa Daime werd in 1930 in Brazilië opgericht door Mestre Irineu.

Vanaf oktober 2019 is ayahuasca in Nederland niet langer toegestaan. Maar zoals vaak gebeurt met dingen die verboden worden, maakt dit ze extra aantrekkelijk. Alcohol valt onder dezelfde categorie. Ook dat opent een portaal naar de andere dimensies en wordt niet voor niets in het ‘Engels ‘spirit’ genoemd..!  De synthetische medicijnen van Big Farma zorgen ervoor dat mensen niet wakker worden uit hun comateuze toestand..!

Zuid Afrika en Waterval Boven..
In 2014 vertrok ik naar Zuid-Afrika waar ik een jaar gewerkt heb in het dorpje Waterval Boven in de provincie Mpumalanga. Dit is een zeer bizarre gemeenschap die bestaat uit ongeveer 6000 inwoners. Er zijn daar maar liefst meer dan 80 verschillende religies gevestigd, waaronder de Vrijmetselaars. De sluiers tussen de verschillende werelden blijken op deze plek uiterst dun te zijn en al die verschillende religies waren ingezet om de plaatselijke bewoners in een soort comateuze toestand te houden.

50 Jaar geleden was Waterval Boven een zeer welvarend dorp geweest maar tegenwoordig is daar niets meer van over.  Gaandeweg ontdekte ik dat er van alles plaatsvond wat het daglicht niet kon verdragen. Zo werden ontwikkelingsplannen systematisch geblokkeerd waarbij alle toegewezen subsidies die de levensstandaard zouden kunnen verbeteren, verdwenen in de zakken van de corrupte machten achter de schermen. Ook verdwenen er weeskinderen uit de Township waar niemand een verklaring voor had.

Buitenaardse deal met CIA en Deep State
Elena Danaan heeft in haar nieuwe boek ‘Area 51-Confessions of a soldier’ vijanden blootgelegd waarvan de gemiddelde westerling geen weet heeft omdat deze wereld voor de meesten nog onzichtbaar is. Het betreft de Ciakarr ( Draco Reptilianen), de Nebu Greys, de Maytra e.a. De Ciakarr kunnen een lengte van wel 4 meter hebben. Dit zijn stuk voor stuk zeer vijandige buitenaardse rassen die een deal gesloten hebben met de nazi’s die met behulp van MJ12 de CIA infiltreerden.

Ze starten eind jaren vijftig een hybridisatie-programma om de planetaire bevolking te infiltreren. Ze zijn sinds die tijd wereldwijd op zoek geweest naar hoogbegaafde kinderen die in de toekomst een potentieel gevaar voor hen zouden kunnen gaan opleveren. Om deze op te sporen werden bijvoorbeeld in Nederland de Cito-toetsen gebruikt. Onder leiding van de CIA werden er internationale drugsoperaties opgezet voor drugssmokkel en mensenhandel. Wereldwijd zijn er jaarlijks miljoenen volwassenen en kinderen ontvoerd die werden ingezet als slaaf om gebruikt te worden voor de sekshandel, orgaanhandel en drugssmokkel.

Dit vond plaats op zowel de aarde als Mars, de Maan en andere planeten. Lineaire tijd zoals ons wordt geleerd bestaat in werkelijkheid niet. Zo kunnen er allemaal tijdlussen worden gecreëerd waarmee een persoon bijvoorbeeld 20 jaar als slaaf ingezet wordt zonder dat ze in hun omgeving worden gemist. Aan het eind van zo’n periode wordt het geheugen van de slachtoffers gewist en keren ze terug in het leven van voor de ontvoering. Tony Rodrigues gaat hier uitgebreid op in in zijn boek ‘Ceres Colony Cavalier’. Daarin beschrijft hij zijn eigen ontvoering.

De Nebu en de Draco Reptilianen zijn in 2021 definitief uit dit zonnestelsel verwijderd. Hun aardse volgelingen worden momenteel opgepakt en berecht. Alleen in Nederland al zijn hier zo’n 2 miljoen mensen bij betrokken. Ze halen momenteel alles uit de kast om angst, chaos en slachtoffers te creëren met behulp van valse vlag aanvallen.

Werner von Braun

De informatie m.b.t buitenaardsen ; de bases op de duistere kant van de Maan; anti zwaartekrachtvoertuigen; nulpuntenergie e.d. is al die tijd onderdrukt door de MSM (Main Stream Media) en andere geheime agentschappen onder leiding van de Vrijmetselaars. Zelfs de presidenten Kennedy, Eisenhower, Reagan en CIA-directeuren, die geen deel uitmaakten van de DeepState, werd de toegang geweigerd.

Werner von Braun wist het allemaal al..!
Op zijn sterfbed onthulde nazi-wetenschapper ‘Werner von Braun’ het plan voor een nep-invasie van buitenaardsen, die als laatste troefkaart door de Nieuwe Wereld Orde ingezet zou gaan worden. In 2001 was de DeepState in het bezit van buitenaardse voertuigen waarmee zo’n nep-invasie uitgevoerd kon worden. De Bilderbergroep (ook een Nazi organisatie) schoof in 2016 Hillary Clinton naar voren als hun kandidaat voor het presidentschap in de VS. In haar ambtstermijn had deze nep-invasie plaats moeten vinden. Trump won echter tegen alle verwachtingen in; hij was al jaren eerder voor deze taak geselecteerd en getraind door de ‘White Hats’ .

Door bovenstaande informatie besefte ik ineens hoe het komt dat de vader van mijn kleinzoon zo gehavend is geraakt. Ook hij werd geboren met hele unieke gaven en wel in Waterval Boven. Zijn verbintenis met de natuur is extreem en was de reden dat ik hem vanaf het begin herkende als een ‘natuur elf’.  Dat maakte hem een gevaar voor de machten achter de schermen. Zijn reactie om zich hiertegen te kunnen beschermen werd door de medische wereld bestempelt als psychotisch.

Is deze Facebook-actie een indirecte manipulatie van de DeepState..?

Maar in werkelijkheid had hij toegang tot een wereld die voor de meesten van ons onzichtbaar is. Het is heel belangrijk dat die wereld naar de oppervlakte gaat komen. De hele toeslagaffaire in Nederland is hier namelijk ook nauw mee verbonden en uit nieuwe informatie blijkt nu, dat er in totaal 482 kinderen van gedupeerden zijn overleden. (HIER)

Ons ascensieproces is onze weg naar de vrijheid. Hiermee zijn we in staat ons te wapenen tegen deze vijanden. Door het verhogen van onze trilling of frequentie, is het een stuk eenvoudiger om onze speciale gaven te activeren. Je zult iedereen gaan herkennen voor wie ze werkelijk zijn omdat je in staat bent energievelden te lezen. Ook is het mogelijk dat je gaat ontdekken dat jijzelf of je beste vriend misschien niet aards blijkt te zijn.

We zullen zo gauw mogelijk moeten leren de ander te respecteren voor wie hij/zij is. Hoe sneller we dat onder de knie krijgen, hoe eerder we ascenderen. Het ascensie proces staat in verbinding met het magnetische veld en is verschillend op de verschillende planeten. Op aarde  hebben we te maken met 7 ascensie niveaus die op jou van toepassing zijn.

Om naar een hoger niveau door te schuiven is het in tegenstelling tot wat velen denken niet belangrijk dat je puur Licht & Liefde uitstraalt, maar wel dat je in staat bent de neutraliteit te bewaren. Het bewustzijn van de aarde is reeds geëvolueerd naar de 5de dimensionele dichtheid maar het  fysieke stuk dat wij ervaren verkeert nog in de 3de dimensionele dichtheid.

Dus wat zijn de verschillende niveaus?

Niveau 1 is waar de micro-leven opereert; waar bacteriën, microben etc. verblijven.

Niveau 2 zijn de planten. Planten zijn heel vrouwelijk in hun energie omdat ze alles voelen. Een plant zal reageren op jouw handeling.

Niveau 3 is het menselijk bewustzijn. De meeste mensen zitten momenteel tussen 3 en 3.5 Overleven, reproduceren, begrijpen, en manipuleren is de manier waarop mensen op dit niveau met elkaar omgaan. Het vrouwelijke stuk om te kunnen voelen, is grotendeels weggedrukt omdat de nadruk ligt op de meer mentale mannelijke kant van overleven. Dat veroorzaakt een disbalans in ons bewustzijn.
Dus willen we ascenderen dan is het van belang dat die balans wordt herstelt. Pas dan verandert het emotioneel handelen meer in logisch handelen waardoor het gevoel van overleven omgezet zal worden in het vertrouwen krijgen dat het universum voor je zorgt.

Ascensie, een octaaf hoger in de oneindige spiraal van Zijn..?

Niveau 4 start wanneer jij jezelf begint te centreren en je capaciteiten beginnen door te komen. Je zult steeds beter kunnen aanvoelen wanneer mensen tegen je liegen en je wordt opmerkzamer. Het gaat hierbij niet zozeer om de woorden die er worden uitgesproken, als wel om de intentie achter de woorden die je gaat waarnemen. Je begint te zien waarom mensen op een bepaalde manier reageren. Je krijgt controle over het fysieke en hetgeen dat verder gaat dan het fysieke. Op dit niveau koppel jij jezelf los van de massa. Je gaat weer zelfstandig nadenken en je geeft er steeds meer de voorkeur aan alleen te zijn. Je empathische gevoelens nemen toe en je 3de oog begint te ontwaken.

Zodra je niveau 5 bereikt begin jij je rol in dit leven los te laten. Op dit niveau ga je door een gigantische bewustzijnsverandering. Je raakt steeds meer mensen uit je omgeving kwijt omdat die gekoppeld waren aan die rol. Je gaat je steeds meer isoleren om de rest van je ware zelf te kunnen ontdekken. Je bent tot de ontdekking gekomen dat alles wat je in dit leven hebt geleerd één grote leugen is. Je bent niet langer in staat om de continue negativiteit van anderen te verdragen en je zoekt mensen op die op jouw golflengte zitten.

Bij 5.5 beginnen je gaven steeds sterker naar buiten te komen. Dit is voor de meeste mensen een zeer zware periode, en wat dan ook vaak voorkomt is dat mensen in deze fase hun proces bewust stoppen omdat ze geen tijd voor zichzelf kunnen creëren in verband met bijvoorbeeld familieverplichtingen of gezondheidsredenen. Ze vallen dan terug naar 3.5 . Het milieu waarin je verkeert speelt dus een belangrijke factor omdat daarmee het ascensie proces valt of staat.

And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven: and behold the angels of God ascending and descending on it.

Bij niveau 6 kunnen nieuwe gaven hun intrede doen zoals bijvoorbeeld kunnen proeven via de huid; je kunt flarden uit de andere dimensies gaan waarnemen; 3D technologie begint je te hinderen;  je wordt steeds gevoeliger voor wat er om je heen gebeurt.

Niveau 7 is het begin van het einde. Het is het einde van je reis zoals je deze tot nu toe hebt geleefd en het begin van een nieuwe die gaat starten met een nieuwe vorm van bewustzijn. Je bent in balans en begrijpt waarom de rol van het kwaad noodzakelijk was in jouw proces. Je beseft dat chaos nodig is om je tot verandering aan te zetten, omdat dit de basis vormt om te kunnen evolueren. Ook begrijp je nu waarom het zo belangrijk is geen oordeel over anderen te vellen en je neutraliteit te bewaren.

Weet dat ook in de hogere dimensie mensen fouten maken en negativiteit veroorzaken. Ook daar is niet alles Liefde & Licht zoals de New Age ons probeert wijs te maken. Waar het echter om gaat is hoe jij daarop reageert. Blijf je daar ongebalanceerd dan is het ook hier mogelijk dat je terugvalt in een lagere dimensie.

Het ascensieproces staat dus los van de rijken/ lagen zoals ik die heb beschreven in ‘De sleutel naar Bevrijding’ (HIER). Het begrijpen van ‘de geheimen uit ons universum’ is cruciaal.  (HIER) Lees die informatie regelmatig even door omdat je daarmee je pad in deze evolutie zult herkennen. Start ook met het maken van je eigen aantekeningen. Wanneer je deze terugleest zul je gaan ontdekken hoezeer je bent gegroeid. Gebruik deze 7 ascensie niveaus als richtlijn om te zien waar je op dat moment aanwezig bent.

Generaal Glen VanHerck

De Galactische Federatie van Werelden..
Begin dit jaar is er door de GFW (Galactische Federatie van Werelden) een Disclosure plan overhandigd aan Generaal Glen VanHerck die gegenomineerd is om NORTHCOM – Air & Space Forces Magazines te gaan leiden. Dit moet het wereldpubliek gaan voorbereiden op fysiek contact met onze buitenaardse familieleden. De White Hats en militaire commandanten die de World Alliance Operations leiden, hebben half juni een ultimatum gegeven aan de DeepState.

Onderscheid maken tussen waarheid en leugens; heel simpel!!
Deze dient binnen zes maanden alle informatie vrij dienen te geven aan het publiek m.b.t al hun duistere projecten; de echte Tesla Energie; nulpuntenergie en nog veel meer. Als deze disclosure niet correct wordt gedaan hebben de White Hats wereldprotocollen om ALLE echte informatie vrij te geven over het Pentagon, de CIA, de Cabal en al hun verborgen operaties (op aarde en daar buiten). Om deze periode zo goed mogelijk door te komen is het van belang dat we een onderscheid kunnen maken tussen waarheid en leugens. Dat is heel simpel.

Roept de informatie hoop op en maakt het je blij, dan is het waarheid. Roept het bericht angst op of spreekt het over een buitenaardse aanval, dan zijn het leugens. De aardse vloot ‘Solar Warden’ werkt namelijk samen met de ‘Galactische Federatie van Werelden’ en zij hebben ons luchtruim volledig onder controle. Een eventuele buitenaardse aanval behoort dus niet langer tot de mogelijkheden.

De DeepState heeft zolang de macht kunnen behouden omdat ze in staat waren de mensheid gedurende duizenden jaren door allerlei leugens en misvattingen tegen elkaar opzetten. ALLE oorlogen zijn door hun uitgelokt en gefinancierd. Ook de hele ‘woke’ agenda is gebaseerd om families uit elkaar te trekken en tegen elkaar op te zetten. Besef dus goed dat we elkaar dienen te beschermen ook al denk je misschien niet hetzelfde. Respecteer die ander voor wie hij/zij is, want als we naar buiten te treden als één, zijn wij onverslaanbaar……

Harriet Algra

juni 2023

thenewstrain.org

 

Bronvermelding/referenties:

ASCENSION TIERS, HUMAN CO-CREATOR REQUIREMENTS, PLANETARY SOULS, SMART SUIT~Sup.Sol. Apollymi https://www.youtube.com/watch?v=WLHG0dBhIV  en https://youtu.be/WLHG0dBhIVI

BREAKING NEWS AREA 51 SOLDIER REVEALS ALL – STEPHEN CHUA LOST HIS LIFE REVEALING MILITARY TRUTHS https://youtu.be/e1VEBL4PRhE

Confessions of a soldier – Outstanding disclosure…  https://www.youtube.com/watch?v=IwMMyTlbJFI&t=11s

https://www.santodaime.nl/

DISCLOSURE ~ Galactic Federation of Worlds~June 11 2023 https://youtu.be/YyZDCuwBo6w

https://sunnysjournal.com/2023/06/14/dan-willis-reaction-to-dr-greers-disclosure-event-june-13th-2023/

https://www.wanttoknow.nl/universum/et/de-schokkende-waarheid-rondom-buitenaards-contact/

https://sunnysjournal.com/2023/06/19/the-military-alliance-threatens-the-u-s-govt-deep-state-q-the-storm-rider/

6 gedachten over “Spiegels, aspecten en dimensies..!

 1. Ben jij in staat je neutraliteit te behouden wanneer je in gesprek gaat met die ander,of laat jij je emotioneel ontvoeren door kwaad of verdrietig te worden.Of verwacht je iets van ze?
  Deze uitspraak in bovenstaand artikel is naar mijn mening terecht en relevant omdat mensen zich te vaak laten afleiden van de boodschap waar het om gaat door niet naar anderen te luisteren of boos en verdrietig te worden.
  Toevallig keek ik naar een uitzending van Hart van Nederland waarin ophef was ontstaan omdat een man een vlag in zijn tuin had geplaatst met de volgende tekst erop welke ik citeer: “De brede massa van een volk valt makkelijker aan een grote leugen ten offer dan aan een kleine”Einde citaat.
  Dat is een boodschap en daar zou het om moeten gaan maar helaas mensen vergeten de boodschap en zijn boos/verdrietig geworden omdat dit een uitspraak van Adolf Hitler is geweest en zijn naam stond ook op de vlag met tekst.Hitler heeft het Duitse volk voorgelogen wat een feit is en of het dan leuk of niet leuk is wanneer hij dan deze uitspraak doet dan is dat geloofwaardig denk ik omdat hij daar gebruik van heeft gemaakt en zelfs nu nog doen mensen en dan met name in de politiek hetzelfde.Helaas wordt de leus/uitspraak bevestigd want de naam Adolf Hitler zorgt ervoor dat mensen de boodschap vergeten en woedend zijn dat die vlag geplaatst was.
  Maarten Luther King deed ook een uitspraak “I have a dream…..” alleen was hij geen massamoordenaar.Conclusie: mensen maken zich liever druk om iets wat onbelangrijk is dan dat ze de waarschuwing ter harte nemen en daar eens over nadenken.
  https://www.omroepwest.nl/nieuws/4409073/aangifte-vanwege-vlag-met-citaat-van-hitler-in-tuin-voorhout
  Mij is wel eens gevraagd waarom ik me niet liet vaccineren tijdens corona en dat ging dan als volgt:
  Ben jij gevaccineerd of niet? Nee omdat,verder kwam ik niet om uitleg te geven want de reactie was: Ben jij gevaccineerd of niet.Weer wilde ik uitleggen hoe of wat maar de persoon in kwestie liep gewoon weg. Bij zulke reacties houd alles op en zullen mensen elkaar nooit begrijpen wat tot ellende zal leiden.Velen denken verstandig te zijn en alles wat dat in de weg staat willen velen niet eens horen,hun wereld waarin zij leven is de enige juiste al is dat nog zo verkeerd.Dat is mijn mening

 2. Vrijdag 7-7-2023 is het kabinet gevallen wat in de corrupte publieke media groot nieuws is natuurlijk en beschreven zal worden iets wat onvermijdelijk was.Ook zullen ze een show gaan opvoeren waarbij ze elkaar de schuld zullen geven wat totaal niets bijdraagt.
  Rutte heeft Nederland omstreeks 22.30 uur in een speech zogenaamd uitleg gegeven en duidelijk kwam naar voren dat meerdere journalisten van de publieke omroepen totaal onbekwaam zijn voor hun werk.Meerdere malen was op vragen al antwoord gegeven en toch werd meerdere malen dezelfde vraag gesteld alsof ze niet geluisterd hadden of ze waren te dom om het te begrijpen.
  Nog zorgwekkender was dat eigenlijk al vast staat dat Rutte voor een Rutte V wil gaan ondanks dat hij zei dat het kabinet net gevallen is en dat hij eerst nog wil nadenken en ook naar zijn achterban zou willen kijken.Mensen trap er niet in want naar mijn mening weten ze allang wie er straks gaan regeren.Ook maak ik me zorgen om BBB want die zie ik steeds meer de linkse kant opgaan.Geert Wilders en FvD lijkt mij ook niet verstandig want dat zal ons nog sneller richting een dictatuur leiden waarbij militaire inzet zelfs tegen het eigen volk niet uit te sluiten is en mogelijk zullen ze een Europees politie,militair leger steunen wat de EU wil.Wilders heeft tijdens rellen in Rotterdam
  ook gesproken over inzet van leger en tijdens vreedzame protesten (boerenprotesten) is het leger al ter ondersteuning ingezet wat te zien was aan militaire voertuigen die wegen blokkeerden.
  Er is sprake van politie tekorten waarover ik twijfels heb want vroeger zaten ze in steden en dorpen in een bureau en nu zijn ze daar weggehaald en verzameld in grote gebouwen bv langs de ringweg bij Rotterdam en nog een aantal plaatsen.Wanneer ze die bureau’s in dorpen en steden hadden behouden zou men veel meer blauw op straat zien omdat het dan beter verspreid is waarbij ze ook beter konden monitoren wat in die dorpen afspeelt.Ook zouden ze dan bij een oproep sneller ter plaatse zijn omdat ze minder afstanden zouden moeten overbruggen.Hetzelfde zien we bij de aanrijtijden van ambulances gebeuren minder ziekenhuizen betekend dat daar ook geen ambulances meer zijn en dus langere rijtijden.Ook personeels tekorten zijn bewust veroorzaakt door eerdere grote ontslagronden.Ze veroorzaken eerst een probleem om later zogenaamd de oplossing aan te dragen.Volgens mij dienen zowel de tweede alsook de eerste kamer dezelfde doelen/agenda wat betekend dat bij de volgende verkiezingen wat er ook gekozen wordt het zal geen zoden aan de dijk zetten maar de problemen verergeren.Hun agenda zal gewoon gevolgd worden,Dat is mijn mening.

  1. Ron bedankt voor deze aanvulling.
   Ondanks dat Rutte op 7-7 liet doorschemeren dat hij voor een Rutte V zou willen gaan heeft hij vandaag maandag 10-7-2023 toch bekend gemaakt dat hij geen lijsttrekker van de VVD meer wordt en de politiek gaat verlaten.Hij heeft z.n werk gedaan zoals in Brussel achter gesloten deuren te spreken en mogelijk zelfs zijn handtekening te zetten onder geschriften waar niemand anders van op de hoogte is behalve dan de ingewijden in Brussel zelf en zij die tot de club behoren die een NWO nastreven.Vaak worden mensen wanneer ze hun mening uiten beschuldigd van complottheorie maar waarom zoeken ze dat dan niet uit of het waar is of niet?Zoals in het filmpje gezegd wordt heeft Nederland een politiek onafhankelijke groep verstandige mensen nodig die de vuiligheid door hebben en daar ook iets aan doen,want met wat in de kamer zit zal alles nog meer verslechteren ongeacht wat de uitslag van verkiezingen ook is.WEF,WHO en tal van andere organisaties hebben de zijde van een dictatuur gekozen wat de nieuwe wereldorde in het zadel moet helpen.Dat is mijn mening weer.

 3. @Arnold, Mark Rutte heeft een collaborerende grootvader die tijdens WOII actief was bij de Heidemaatschappij en hij is lid van een Ur-Loge, een supergeheime club die boven de vrijmetselaars ressorteert; o.a. burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem maakt daar ook onderdeel van uit.
  Door zijn bloedlijn is het WEF-tasjedragende sujet Rutte ‘uitverkoren’ om in opdracht van de duistere krachten/ Deep State/ cabal ons land compleet naar de verdommenis te helpen.
  De lijsttrekkersverkiezing binnen de VVD in 2006 was een complete farce, omdat Rita Verdonk niet beschikt over de juiste bloedlijn moest zij in opdracht ‘van hogerhand’ voor de buitenwereld ‘verliezen’.

  1. https://www.newsweek.com/fact-check-was-davos-founder-klaus-schwabs-father-hitlers-confidant-1710381
   Wat is waarheid en wat niet? Feit is dat er toch wel heel veel te maken heeft met Nazi Duitsland destijds wat tot op de dag van vandaag nog steeds gevolgen heeft.
   Ik meen dat in 1944 hoge Nazi’s in een hotel in Frankrijk hebben vergaderd over hoe het verder moet als de tweede wereldoorlog voorbij zou zijn.
   Toen was de oorlog fysiek en nu gebeurd het op economisch gebied voor velen onzichtbaar.
   In onze grondwet heeft gestaan dat Nederland niet van buiten de landsgrenzen bestuurd mag worden.Is dat uit de grondwet weggehaald en zoja door wie dan?
   Nederland heeft totaal niets meer in de pap te brokkelen want de EU/EC overruled meestal.
   Hoe vaak hoorden we in de kabinetten Rutte niet dat is in strijd met Europese regel/wetgeving terwijl veel voorstellen veel beter geweest zouden zijn voor Nederland?
   De Europese grondwet is bijna identiek aan de wetten die Walter Halstein in de vorige eeuw in Nazi Duitsland verzonnen heeft.Wie waren in de kampen tijdens WW2de Grootste oorlogsmisdadigers? Oekraïners.Litouwers enz en juist die zouden nu onze bondgenoten zijn?
   Nee de tweede wereldoorlog is nu volop gaande alleen door middel van economische oorlogsvoering.Volt schijnt ook door George Soros financieel gesteund te worden eerder heeft deze man ook economieën ontwricht bv Oekraïne en met behulp van vluchtelingen zoals nu in Europa gebeurd is vooral Nederland de L.L.Onze vrienden van de V.S toen zijn nu het tegenovergestelde en Biden schijnt nu ook weer een wet voor te bereiden die niet deugen zal.Ik meen in de serie “Hunting Hitler”dat uitgezonden is dat Nazi’s de Russen tegen ons het westen wilden opjutten alleen is daar van afgezien omdat destijds de “koude oorlog” uitbrak
   .natuurlijk was die voorbij en nu zijn ze kennelijk toch bezig om de Russen tegen het westen op te zetten.(De V.S misschien China?) Ze maken er een puinhoop van dat is mijn mening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.